Skip to main content

Full text of "Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii"

See other formats


6191 719€0 19/1 € 


| 

v 


H Zi Mox 
^76 37956 


MONUMENTA SERDBICA 


SPECTANTIA 
HISTORIAM 


SERDBIAE BOSNAE RAGUSII 


EDIDIT 


FR. MIKLOSICH 


L9] 


40. 3. $2. 


K-*R(^7n 
Sdi6606 
ME o aatia, 


VIENNAE 
APUD GUILELMUM BRAUMÜLLER 
1858 

-HATOA i iL i20 TA ri p 


$e (1 
M 


TM 
n 
- ^ € M 1HIOT2LE. 


9 


0» S td PR zu 


MU Ce 


-: 


powoni am 


ILLUSTRISSIMO 
PRINCIPI 
MICHAELI M. OBRENOVIC 


HUNC LIBRUM 
DEDICAT 


GRATUS EDITOR. 


" 
/ "T 
ip". J 
nt i 
r 
b 
" 
y M 
AL - 
^ N , j n 
LI 
dev. 
: m 


oM TEETEU.. Uu P 
FOOYUIS. 


MEFOYIEI ad. T. Voi 


E77 I o4g8 E 
TAORINEA — 5 ZEN 


Jdo0TIdd eUTKWO 


/ 
had 
ON 
!y 
JV E 
g 


Hi iiber complectitur diplomata spectantia ad historiam 
Serbiae, Bosnae, Ragusii, quae lingua serbiea conscripta 
sunt. Diplomatibus addidimus quasdam inscriptiones, e qui- 
bus illarum regionum historia aliquem fructum capere posse 
videbatur. Speramus neminem nos reprehensurum, quod 
illorum quoque diplomatum fecimus mentionem, quorum aut 
epitomen aut summam tantum lectori offerre potuimus. 
Fontes, e quibus, quae hie proponuntur, hausimus, 
et libri, quibus in conseribendo hoe opere usi sumus, sunt 
sequentes: 
Arkiv za povéstnieu jugoslavensku. I—IHI. U Zagrebu. 
(Avraamovic) A. Appaawonnh , Omrcanie apennmoeriit epóekm 
y Crseron (aronuekoi) P'opu. Y Beorpaay. 1847. 
(Avraamovic) Jl. Aspaawonuh, Cnera l'opa ea erpane Bepe, 
xyAoeerba m nopeermmre. Y beorpaay. 1848. 
(Danica) Aaumra. Haaao Byr Creo. Rapagmh. Y bey. 
(Decanski prvenac) /euaneru npsenaum. Onnucanie mana- 
erupa /leuama, Aumdowa kpaaa AewaHekorm, ommcauie mmekeke 
narpiapmie m. m. oa» leaeonma Foenea FOpmuuha. Y Hosow» 
Caay. 1852. 
Engel, J. Ch. v., Geschichte von Serbien und Bosnien. 
Halle. 1801. 

Farlati, D., lllyrieum sacrum. Venetiis. 1751—1769. 8 voll. 
(Golubiea) Poayóuma e» nsbrowp knpmkeersa epóckorm, lH. 
1850. HH. 18541. IV. 1552. V. 1843. 18544. Y Beorpaay. 
(Izvjestija) Mabberia nwueparopekort akaaewiu nayK'b mo or- 

AbAenii pycekaro s3bika W eAoneenoerm. CankrmeTep6ypr». 


ry 


(Julinac) I. IFaunsaup. Hparkoe bBeaenie p» meropim mpo- 
nmexoigenis eaaseno-cepóekaro gmapoaa. Venetiis. 1765. 

(Karadziec) Byg Cree. Hapagmh, Ipuwjepu epneko-eaasen- 
ekora jeauka. Y bewy. 1857. 

Katancéic, M. P., De Istro. Budae. 1798. 

Kukuljevié Sakeinski, Ivan, Izvjestje o putovanju 
kroz Dalmaciju u Napulj 1i Bim. U Zagrebu. 1857. 

(Ljetopis) Cepóere Jbronnen, Y byauxy. 

(Magazin) Cp6ero-aaawamunesiit warasumm. Y 3aapy. 

(Milakovic) A. Muaakosuhp, Heropis Hpne Pope. Y 3aapy. 
1856. 

(Milutinovi €) C. Mrayrugonuh n , Heropis IHpne Pope. Y Bto- 
rpaay. 1836. 

Mordtmann, A. D., Belagerung und Eroberung Con- 
stauntinopels. Stuttgart und Augsburg. 1858. 

Palatino, G. B., Libro, nel qual s'insegna a seriver ogni 
sorte lettera. Roma. 1550. 

Palatino, G. B., Compendio del gran volume dell arte 
del bene et leggiadramente scrivere tutte le sorti di let- 
tere e caratteri. Venetia. 1558. 

Paton, A. A., Servia, ora residence in Belgrade. Lon- 
don. 1854. 

(Rajic) I. Panre, Meropis paaubIx'b caapenernxb HapoAoB, 
uaHnaue boarapb, Xopbaronmb m Cepóosm. 4 voll. B» Bienmb. 
179^. 

Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wis- 
sensehaften. Wien. 

(Spomeniecy) Cpóerim Cuowennmubr mam erape puconyAb, Au- 
I.10Me, none.rb m enonrenis 6ocaueku, eepóekm, xepiueroBau- 
KH, AaAwaTuHekH H AyÓpopauru kpaadbsa, mapeBa, Ó6aHobBa, 
eoópaun Tpyaowr» Ilag.ia Rapano-TBprkonuha. Ll. Y bsorpaay. 
1840. 

Safa rPik, P. J., Památky drevního písemnictví jihoslo- 


V 


vanüv. V Praze. 1851. Listiny, psaní a nápisy ist die 
erste Unter-Abtheilung des fünften 'TTheiles: Obrázky 
obcanského písmenictvi. 

Safarik, P. J., Serbische Lesekórner oder historisch- 
kritische Beleuchtung der serbischen Mundart. Pest. 
1533. 

Schimek, M., Politische Geschichte des Kónigreichs 
Bosuien und Rama. Wien. 1787. 

(Uspenskij) Hl. Yenenegiit, Ygasareapo akropp, xpausmuxes 
b'b oómreasx'b, Cp. P'oper aeonegott, 1m iRypua.rp wmmereperba 
HapoaHaro mnpoebbujenis. 1547. Hl. 24—7^4 und 169—200. 
Caugrnerepóypr». 

(Vostokov) A. Boerokopp, Omrcanie pyeekmxb m eAobeHenmxb 
pysonuced pyxanumoneraro myaeywa. Canmruerepóyprm. 1844. 

(V ujic) L Bymes, HyremeernBie no Cepóin. Y Byauuy rpaay. 1828. 

Wiener Jahrbücher. 1531. Band LIII. (1—585.) Anzeige- 
blatt. Übersicht der vorzüglichsten schriftlichen Denk- 
máler àálterer Zeiten bei den Serben und anderen Süd- 
slaven. Von P. J. Safarík. 


Praeterea usi sumus libro manu scripto, continente 

pactiones facetas a Ragusinis inde ab anno 1326 cum priuci- 
pibus et optimatibus slavis: dolemus, codicem hune c. r. ar- 
chivit, quod est Ragusii, uligine ita esse vitiatum, ut plu- 
rima legi non possint, et librarium aut. adeo linguae igna- 
rum aut adeo negligentem fuisse, ut plurima, quae legi 
possunt, intelligi nequeant. Omnia ea diplomata serbica, 
quae nune servantur in e. r. arcüiivio, quod est Viennae, di- 
ligenter eontulimus eum nostris apographis, ut inter textum 
nostrum et archegrapha illud tantum intercedat discrimen, 
quod- aut textus £vpis exscribendus aut lectoris opportuni-- 
tas poscere videbatur. In eodem e. r. arehivio Viennensi 
deseripsimus quaedam, quae in hoc libro primum edita sunt. 
Etiam in Cetinje nonnulla inveuimus, quem locum anno 


VI 


1856 per Dalmatiam talia quaerentes invisimus. Alia obtu- 
lerunt illustrissimi viri J. Danilo Jadertinus, J. Fiedler, 
Jeremias Gagic Ragusinus, A. Hilferding Petropolitanus, 
Vuk Stef. Karadzie, J. Kukuljevie Sakcinski Zagra- 
biensis et Petrus Petrovié Njegos, dum vivebat, vladika 
Monts Nigri. Utinam et alii, quae habent, nobis permisis- 
sení, non ad augendam gloriam nostram — minima enim est 
in edendis, maxima in explicandis litterarum monumentis 
— sed ad promovendam et linguae et historiae et geogra- 
phiae serbicae cognitionem. Nos animo lubenti cuilibet 
cito edituro, quae eollegeramus, permisissemus, malentes 
ab alio editis frui, quam edendo tempus eonsumere et, quae 
nobis magis cordi sunt, differre et proerastinare. Tali vero 
libro diutius carere non potuimus. In archivio, quod est 
Carlovieii, sequentia diplomata servari comperimus: 1. Ste- 
phani Uros H., anni 1302, de donatione facta monasterio Chi- 
landar. Orig. Confer apud nos LXII. L XIII. 2. Stephani 
Uros (1V.), anni 1355, de donatione facta ab 1pso et conjuge 
Helena monasterio Chilandar. Orig. Confer apud nos CXIX. 
3. Stephani Uros (IV.), anni 13545, de fundis sitis in monte 
Atho, quos pretio 1760. aureorum emtos monasterio Chi- 
landar donavit. Orig. 4. Vuk Brankovié, 15. augusti 1371, 
de fundis sitis in Macedonia et Albania, donatis mona- 
sterio Chilandar. Orig. Confer apud nos CLXX. 5. Ioannis 
despotae, Berkasovo, 4. maji 1596., de pagis quibusdam 
donatis monasterio Krusedol. Apogr. Apud nos CDL XM. 
et alia Sigismundi Augusti, regis Poloniae, Basilii, priu- 
cipis Moldaviae, Alexii Mihailovie, cari Russiae, Nieonis, 
patriarchae Russiae (1653), Ferdinandi HI. imperatoris, 
Georgii Rákoczy, Barcsai, Leopoldi l. imperatoris, Ra- 
dul, loannis Gregorii, Ducae et Serban, principum Vala- 
chiae, loannis et Petri Aleksejevié et Sophiae Alekse- 
jevnae et aliorum. 


vu 


Restat, ut dicamus, quomodo editoris munere funeti 
simus. Iu diplomatibus, quorum archegrapha nobis ser- 
vata sunt, nihil mutandum esse putavimus; sine ulla muta- 
tione etiam ea edidimus, quorum antiquiora habuimus apo- 
grapha: in iis vero, quae librarii russizantes praeeipue hoc 
saeculo descripserunt, serbismos restituendos esse censui- 
mus, persuasum habentes, textum hoc modo emendatum 
ab archegrapho minus discedere quam apographum, quo 
usi sumus. Diploma CXXX. tamen intactum reliquimus, 
cum in textu adeo vitiato medela esset incerta. lu prioribus 
igitur etiam menda fideliter expressimus, lectori corrigenda 
relinquentes: habes igitur, amice lector, pagina 137. linea 
21. ovAapucae |n ovkgacucwo, quanquam dubitari non possit 
legendum esse eAapuceo; pagina 118. linea 8. njrkp'kau 
pro njkossu, uti 109. 11; 160. 19; 181. 4; pagina 567. 
liuea 7. Tko &H MH yemrkas 240 8uuuuTH pro KTO EH HA 
yer'ka& 3a SuunuTH ete. etc. Quae ipsi addidimus, uncis 
suut inclusa. Praeterea notanda sunt sequentia: |l. Com- 
pendia omnia resolvimus et singula vocabula, quo facilior 
sit lectio, separatim seripsimus, memores aureorum P. J. 
Safarikii verborum, quae leguntur in praefatione operis: 
Památky drevního písemnictvi jihoslovanüv. V., quanquam 
nobis ignotum non sit, plurimos inveniri apud nos, qui 
diffieiles has nugas rem gravissimam esse putant. Ridicu- 
lum nobis videbatur talia ut difficiliora editorem non prae- 
stare, sed poscere a lectore. Il. Interpunctione ea usi 
sumus, quam sensus postulare videbatur. In archegraphis 
interpunctio aut. nulla aut inepta est. De compendiis et de 
interpunctione codicum et diplomatum slavieorum agat pa- 
laeographia slavica: editor vero monumentorum operam 
det, ut lectio sit expedita, quo facilius lector cogitationem 
intendere possit ad sensum, innumeris locis impeditissi- 
mui. Leetor nostra interpunctione in errorem non induce- 


VIII 


retur, sciens, se ubique suam interpunetionem nostrae posse 
substituere. HI. Quo anno, quo die, quo loco diploma 
sit scriptum, ubique indicare conati sumus. IV. "Tandem 
lingua latina addidimus summam diplomatis; notas, quas 
archivarii adjecerunt; neque supersedimus monere de locis, 
ubi diploma servatur, de sigillis, de materie, de prioribus 
editoribus et de iis scriptoribus, qui diplomatis mentionem 
fecerunt. Ubique notatum reperies, utrum archegrapho an 
apographo simus usi. 

Seimmus, nos saepius errasse, gratoque animo prose- 
quemur nomina eorum, qui errores nostros correcturi suut. 

Menda typographica, quae animadvertimus, diligenter 
notavimus. Meudis typographicis addidimus loeos, qui in 
diplomate LXX XIII. post inspeetum apographum Alexandri 
Hilferding mutandi videbantur. Alia corrigant alii, qui aut 


archegrapha aut meliora inspecturi sunt apographa. 


Corrigen d a. 


2, 92. npkcTh: kpserh. 2, 25. ind. EL: ind. XI—XII. 
2, 28. 1186—1196: 1217—12^1. 2, 29. Asén: Asen ll. 
3, 5. gw. Apunks: & Goapunws..— 23, 19. 1198: 1197. ^, 6. v8- 
npkaexu: M8 ngkaoxu.— 6,3. Gaerou,: Geerou..— 17, 18. Vra- 
nina: Vranjina. 22, 1. 1235: 1237. 23, 7. AAK&Th: AAENTR. 
26, 29. 3aov naeue: Jaov |Flaeue. — 26, 354. &uph: hups. 
30, 9. 4a: Ao. 231, 7. ruuiSipa: TucSipa..— 38, 9. Aocega: Ao 
ce&a..— 49, 3. Gymeona: Gyweona..— 49, 21. yaaanaagckou: 
yuaanAapckon. 21, 21. ASrnu: ApSru. 525, 2. KY AAERRSCTEOMR : 
Kpaat&&eTEOMh. 71, 16. nor&&Auyns: noT&RosAHyh.. 71, 19. ra- 
KokHH : TakoRHH. 723, 15. per innu: perum. — 7^, 23. uph- 
HOER: HIQNKORN. 75, 36. noce kums-: nocmkun-..—| 82,26. n&cyo- 
urerscu: Escyourerk cu. 86,9. rgucovu: kpacoru..— 86, 2^. e& : 
ck. 88,20. n: nuu,recte fortasse uie. 88, 25. u3&raaroAaTH : 
H3&raareaaTuH H. — SS, 27. uapk uapewns: iuwkeapn ukcapemsn. 
88, 28. AoV Yl H. lLapeMh : AOV XhiH uwkcagews. |. 88, 31. paaovu- 
Tt: roovAWTEe. 8,3. ovrisgaure: adde ovmsgaure,.— 89, 13. Cy- 
awewHa: Guaewna..— 89, 21. cckevs : ckcews,— 89, 21. rocno- 
Aa: Rera. $9.24. okamnuu : onaunu, sic cod. habere dieitur. 
89, 25. «Aet kasckaro: uaot'kuackaro, sic cod. habere dicitur. 
89, 25. gsm kcugii : kam kcengsnu. —| 89, 29. anocroAr: anocTOAN. 
90, 3. ouíio: weite. 90, 12. aiesokgs: Aam&gR&ES. — 91, 30. urov- 
Menu : urov enu, sic cod. habere dieitur. 91, 36. wiosga- 
HHie: wkoEganne, — 91, 37. cnueupienuie: creuiennnne, — 92, 2. oa- 
jesadopu: Trpanesadopn. 92, S. kpaaickhcTEA: KpaAlekhSCTRO. 
- 92, 13. kpaaieg&cTRAa : kpaaiegscrko. | 92, 13. Biigoanaks : hui- 
&OAI4H5, siC COd. habere dicitur. cf. 559,3. 92, 20. a ceo: Act. 
92, 22. AaT&uams: Arkr&saas.— 92, 23. Povcaanu: Povcaann. 
92, 27. (4o l'osue 'aage na Aoyuunoy l'aagoy) fortasse in mar- 


X 


gine additum Deé. prven. 54. non habet. 92, 28, IIanpaka- 
un : Hoangakiann, Etiam Dec. prven. lHanpakmann, 92, 29. hooa- 
aukH :- hpoAnukg. Etiam Dec. prven. habet RBpoaauna. 
92, 30. G)spucaaae: COspucaaae..— 92, 32. Aovgognuks : Aov- 
EoEHKh. 92, 35. cyoAu : xyoAn, slc cod. habere dicitur. 
92, 36. cokannov Tokr&: cgkaun Ovosrs..— 92, 57. Apovru un: 
Apovruu. —.93, 5. noanu: noaunu, — 93, 7. Xpacroguuu bis: 
Xpacroguunu bis... 93, 14. novrrews : nov Toa, sic codex habere 
dicitur. Deé. prven. habet novrews. —.93, 15. nov ru : nova, 
sie codex habere dicitur. Dev. prven.: novra. |.93, 15. wpa- 
Aopov ov: afpamepov, ov. 93, 16. c eria: ek. Aria. 
93, 20. Tpenersnukk : Tpeaerksunss. Dec. prven. : Toenernus. 
93, 21]. G'rraunssaunuov: Tasnssaunuev. |.93, 23. IHumTapu- 
uoa c: IHiuraguuoas nu c... 93, 25. was gunorpaaa 83 Pov- 
Aumk recentiori manu in rasura additum. — 93, 26. ao&- 
Eov : AogKov. | 93, 26. Aovka: ASEA..— 93, 32. Periegs : Periens. 
Dec. prven.: Perens..— 95, 1. upskEgk: upskons. 94, 1. Bhos- 
HHKOAMR: EO3HHKOAMh rectius fortasse. 95,3. hoanukk: Eo3HHKR 
reetius fortasse. — 95, ^. Hlurapuuov. n: HlIurapguuov, u. 
945, 11. crovaen&sus ov: erovaensus, ov. 95, 13. uusk: n 
Hu3&. 9^, 13. asuuns : Edlapgnus..— 95,15. Hevkaunov : He(o'k)- 
aumov. 94, 16. c weriamu: c& avriaws.— 95, 19. Maropcku: 
Aarepek, —| 95, 20. zRpuroko ov caarHHov: zhpskoEo, ov 
GCaarunov. — 94, 22. Cwknun [Elerokk, waA& Gaknnora: 
GCwvknuun. Horokrs, wa& Goknora. |. 94, 23. ov. Ov aeun- 
uov: ov ov AMeuunov. 95, 28. hpkao: &p'kao rectius for- 
tasse. 94, 38. Tpkesagsuk: Tokcsag&uov. 95, 1. pusaps- 
ck: pHu&afhcke. | 95, 2. aknug : dsunuis fortasse rectius. 
95, 4. Prkunsnio : uprkunsuie..— 95, 10. gurusp kasckn, n kako: 
EnTrusprk&kckun, kako..— 95, 11. Homapiuinueoy : Romagpsipunov, 
sie codex habere dicitur. cf. tamen 94. 37 et nota, etiam 
in Dec. prven. esse-una. 95, 13. ovs Ao^k: ov3h AQcAR. 
95, 18. Aev&uns : Aovinn. Dec. prven. Aovkuns. || 95.20. xpov- 
cevEoYAR: xpovcoRovas. |. 95, 29. Hosucra : Hosutera.. 95,31. 
cnaAamkie: nenaaaiekie, sic codex habere dicitur. | .96, 2. wA& 
Aevsnuue: WAR. Ovaovanune, sic codex habere dieitur. 
96, 14. xpovcogovAm : ypovcogovaa. —|.96, 15. xoucogovaa: ypov- 
cogovaa. —.96, 158. ie&ancuapya: ienaucapya, sie codex habere 


XI 


dicitur. 96, 19. werk: eric. 96,30. Aa ce kocu: Aa cui &ocu. 
96, 30. werta ov wA&: Meria was. |. 96, 38. GoAanonuns: 
GpkAanogHkk. | 97 , 3. &paTua: &paTAa. Dec. prven. gparua. 
97, 11. houro, hbovakunks : Bouro hovasuuks..— 97, 11. Bouxo: 
houko. Dec, prven. heure. 97, 12. Aogpourguk& : Aonpeurc- 
EMKh. 97, 16. Aiesocaaank&s: iegkcaaauks. Dec. prven. Ae- 
g(caaaukh. |. 97, 19. haaoc: Baaayete.. 97, 20. Panko: Panko. 
Deé. prven. Pauro. 97, 21. Gransumis: Grauumk&, quod 
etiam Dec. prven. habet. 97, 22. Uncis inclusa archegra- 
phum habet post GgsAanogukss linea 24. 97, 254. Aparovus : 
Apavova. Dec. prven. Aparovus..— 97, 254. Panko: Pauxo. Dec. 
prven. Pauko. |. 97, 25. herAans, Bgnueeku: Boraans rgsucaku. 
97, 31. wun wieyiays ce: au n wiepiay ce. 98, 2. gkaknov. 
&gkAkEOY; EkAk&EOAUh: EkAn&soA. lta etiam habes in Dec. 
prven. 98,3. &kA&goah : &kAkgomh. —| 98, 3. ucrekn: ncre- 
Xuu. — 98, 13. nuckovna: renuckovna.— 98, 14. nuckoyna: 
ienuckovna, —| 98, 15. pagora uu Tune ku To TQo'knAIenue: gako- 
TA: "kTHUüE, :kHTOT('kgaiHHuie.—— 98, 16. nogeanu: nogean. 
95, 21. Apu: Agpsku. — 98, 22. weonacThipie: MaHacTNlfio. 
98, 27. we uite: ieu i6. 98, 28. gk(yu): y& nos addidimus, 
ni fallimur, recte. — 99, 13. cuu: c&cuie, fortasse ckcuu. 
99, 22. ie3,ikNiHn : ie38ikuH..— 59,26. nakii: nakg..— 100,5. uapu: 
wkcapu. 100,5. 63:1: ie38iciin..— 100, 12, uapuie: urkcapuie. 
100. 15. uape: wkcape. — 100, 26. &&novros nuyk: g&novTQ&- 
uHuyk. 100, 28. &ovaovipi: govAovipaia..— 100, 37. Gmrefbanus : 
Grkfaus. | 100, 37. kouen : goxuien.— 100, 38. congchuys: 
cp&kckuys. 102, 22. Mnaous: Aiaouis..— 105, 2. hapauuns: 
EApaHHHh. 105, 5. gaceAo mh : RacTeéao wt, 109,29. 1321— 13360: 
rectius fortasse 1336—1347 propter Grejanoms. kpaareas 
«er&guTHAMS 111, 21. — 111, 6. De GauovaukH nomine. pro- 
prio dubitandum. — 129, 14. camoAkktk:: CAMOARKBI. 
129, 32. ogumsAk: oguAR..— 135, 36. Hiepsaaanms :: Hiepsca- 
Anas. 139, 27. ngrki&ucorwaov: nk&uconwamov. | 170,25. hou- 
caagw A : houcaagwas.— 202, 23. Dyrrachii: Dyrrhachii. 
251,231. &c3&: Re38-. 257,32. k&uunnaro: guuinaro.. 261, 7. A8- 
EpkEHHKA : ÀSEQsEHHKAa. | 262,2. Manropic: Makapic. 265,6. c&- 
ABSHHAM : CübABuuHnaMa. | 265, 9. g&aaogkuceniue uh : &kaaogkue- 
HHEMb. .265, 36. Aoupennne: A&npenune..— 267, 29. nt. kypa: 


XH 

aH rypa. 270, 32. asannure: 2anuuc..— 291, 3. HHYh: oH 
unys. 296, 19. korSaiok nan: &gorS AÍe&uan. — 359, 9. 16 : kie. 
415. 2^. wenonoausuao: menoroaugHAaeo. — 421, 29. Huy: 
any. 442, 3. Ilogomns: Honoak..— 445,32. TRQA5S; : TEQKES,. 
495, 18. Tyksuus: Tykrnus. — 528, 22. a(yjna: xA(V)na. 
228, 22. Aourceku : AonocexH..— 232, 1. rykuancric: np'kanuc'ic. 

I. 1114. 

Zupan Ntroje et Zupanica Siima. 

z:KSnan Gerooc hecroaaum., :ksSnanuua ero Gua. 

hs wkmro . apa. 

Cio néTQAXHAN Ad ESAC€TS MoHAaCTHOS 8 Grup. 

Inscriptio acu picta in peritrachelio, quod est in mon. 
Banja prope Catharum. Editor descripsit anno 1856; habet 
quoque I. Kukuljevié in Izvjestje o putovanju. 40. 


II. 1151. 


Sava, Serbiae archiepiscopus. 

Gen :kea3v& AapogAws uap flaeiu BHoanicurs ckaTOMS cepr- 
ckoAS GCagn(k) m 3Hak uapckie RAACTH. TloCTAEAATH. HFBSMEHA 
caMoRAAacTHA, Xkra wT'& Xpucra . ,apna. 

Inscriptio recens in mon. Chilandar. D. Avraam. Ouuc. 
13. Cs. l'opa. 35. Corriges annum monitus Savam anno 1169 
natum, anno 1186 monachum in monte Atho, anno 1205 
hegumenum in Studenica, anno demum 1221 archiepisco- 
pum factum esse. 


IHI. 1186. ind. V. 27. septembris. Ragusii, 


Stephanus Nemanja, Serbiae magnus Zupanus, et fra- 
tres Stracimir et Miroslav, cum Ragusio, comite Gervasio, 
pacem faciunt. 

Diplomatis latini subscriptio est serbica, crucibus enim 
Stephani et Miroslavi addita sunt haee verba: ('kas ge)au :k8- 
lAHK KANHh CE H TIQANTIHCAX. "k3& kHe285 MupocAAER KARHRI CE H 
DOANIHCAXS. 

Sine sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
Vetus apographum integram praebet subscriptionem. 


IV. 1189. 29. augusti. Ragusii. 


Kulin, Bosnae banus, pactionem facit eum. Gervasio, 
Ragusii comite, de mereatura Ragusinorum in Bosna. 
$ wwe Wi H chiHà H. ckeTora Aoyya. "k gans RockHbckh 


HSanus ngucesam Tég&'k, kuexe Hongaus, uH Ekckaus rgahams 
1 


2 


ASEQOENUAMR HQAEN. noHkTEAN ENITH RAMS WAR cek n Ao mkka 
H DfAEN FOH AfNIKATH Ch EAMKI H. DfAES ERg8, Ao Kock ckMh 
ZKHER, RACH ASEQOERHAHE KHft XOAE Ilo MOEMS RAAAAHHIO TQRrS- 
tok, FRA'k cH k&TO. Xoke Kf'knarH, rok cH kTo AHHE, nfa- 
EQEN E'kQoRh H DQAENIMN CONILEAMS Af RIKATH € EE35. ERCAKOE 3hAE- 
AM, fa3kE'k iio MH KRTO A4 CEOHORR BOAORRA IOKAOHh, H Ad 
HM HE ESAE WAR MOHYB SECTEHHKOER CHAE, H Ao KoAk 8 aene 
RS5AS, AATH HAMA CkE'kTb H noMOoKh, KAKOfE H cER'k, koAHKOfE 
MOT£, EE3h ERCETA 3kAOTA DHAMBICRAA, TAKÓ MH EOT'h IIQAMTAH H 
cHE CRETO EEAHRhEAHE. 'k Paxoc Awkk& gAHR "nIHCAXK CHIO. KHHrS$ 
HOKEAOEN EAHOEN WAR fOXACTEA X9hCTORA THCBKA H / CATO H 
WCRMN AECETK H AERETR. AkTR, Avkeena ag&r8cTA 8 AKEAAECETH 
H AERETH ABHR, Sckuenue raage Hwnana kpkeruTEAA. 

Origin. membran. in bibliotheca caesarea Petropoli; 
duo apographa vetustissima, quorum alterum ineunte saeculo 
XIII. factum est, in c. r. arehivio Viennae. Cuowen. I. P. J. 
Safar. Památky. Listiny 4. Wanberin 1852. 345. Spom. 1. Nos 
textum damus apographi antiquioris. 


V. 1190. 17. junii. Ragusii. 
Ragusini, Gervasio comite, foedus faciunt cum comite 
Miroslavo, fratre Stephani Nemanja, Serbiae magni Zupani. 
Diplomatis latini subscriptio est serbica: ng&cT& kHe3a 
Mupockaa&a. 
Siue sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 


VI. (1193) 6701. 1nd. I. 


Actum de silva emta a S. Sava cellae in Caryis. [n mon. 
Chilandar. P. Uspen. 177. 


VII. (1186—1196.) 


Asen, Bulgarorum et Graecorum rex, potestatem dat 
Ragusinis in suis terris libere mereaturam faciendi. 

( MEA napsergo aun wn3saw cu xwyrk &cen AXROWRHH- 
uicTkn , Aog WEH WA (E)eemkpnuavs rw(erewk) üuagkerEA MH, 
AA WAAS YXWAATR nw RceH. yWf'k uapkerRA AH c KSTAX. KAKER 
(AH)RW, HAH HWCA HAH CKEHZR, HAÀAH RKSDnHA KAKRG AHEW HW- 
CAT'h, H AW KWId AHEW 3sAvk HAH. XWf'hl AWHAX, HAH Aw Bs- 


3 


AmWk nan Bganussga 4 Bkargaaa AwnAAT'&, HAHc AW. Tprs- 
HWEA H no EceM8 Jarwous...(n)a(u) Aw (IDpacaag(4) nan 
KApRSH'hcKTW'k. yw nOHAAXTUR, HAH K(URH'hcT ku xopk. uan 
gwpSuc(r'k)u uan. &w Aun H & AHMWwT HAH E. CKWISCKAR 
Xwpxm uan npuak(n)ckaus Hau & Avkgwackma yWox uaH & 
36MA apRAHaCcKA s HAH E GwaSHmk HAGT Ah, nw ECAAS AA4 cH 
KSnWRAX H ngOAAEAXT'h CEWRWAHW RECR. ECkKWA nAKWCTH, 
AA HE HMAAX(T)'h nw Eckyk& xwpays uapkerRA aH H r(pa)Aw- 
gy H KAHCBQAY"k 3angrkreunua , H(X) A4 cH XWAAT'A& H Kk$n8- 
AT'hH ngoAARAX T'h REC niekan "k(k)w n geeg&kouun Aot&wEHHH 
CFWCTE lg kCTEA MH. K'TW AH HW CTIAEUWCTH W TOM AHEW HAH 
Hà KAHCcB(rk uan na dwowekys nan rACK) a(u)&w ngrkam 3a- 
KOH'h o KSAEQKH , TW AA € E'kcT'k, "TWH € DnQWTHEHHK'S HAgh- 
€TES MH, H MHAWCTH H€ tpET'h (u)awkrH, (u)x REAHE(X). . ME 
WÓFHX. DATHT'h... MH T. 

Y Ücekua(n)... B(asrap)w(w&) n Foukoa. 1. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. P. J. Safar. Pa- 
mátky. Listiny. 3. Hap5eria. 1852. 347. 348. 


VII. (1198) 6706. 2. novembris. 


Stephanus Nemanja, Serbiae magnus Zupanus, venit 
in montem Atho. 

O nacwkrenn. cRéTaro cero. MaHacThija no'knoAoRHBIAMs 
W'TRIEMR HAtUIHAMS Gruweonomh n Gagoio SMÍAEHNIMB. W'ThuE EAd- 
l'OCcAORH. 

Hauis c&€ThAI MaHACTBIQN cHH, "kko ovEkAckrn gamk, "kko 
wnover'kao &kure awvkero cut€ W'Th E365 0:kbHBIyh. QASEOHHTKR, 
üOHUIBANUIOVY zKE Kk MK TQRRAAEHOMOY HACTARHIKOY W'ThU oV 
Hatuevov GivewHnoy MHHYOY, EKE HHOMOY WTTh. SEMANHRIYN Hé 
npuaeiTh ce, 3aHEKE Ao&poA KeAR cH IeCTR AOVERE 9AAH, EE 
TEDAOTOI0 HCKAUIE WTN KC'Ryh, H Hall XoTEiJIoY TlOuHCTH WEf435, 
Ek HEXKE T£llàóló DJOEOAN CE AOYEOEHIO, H ROIXBCTERHRIM ro 
AEHFB C£ AOV XOMR CANILIARR nfrkcAAARI rAack FAATOAOVIJIR : Hike 
H£ WCTAEHTR ECkyh, Hu Eb cA'kAR MeHe H& HAETR, H'ker& aH 
AOCTOHHR, LAQNCTEO CKOEFO WTBRURCTEA WCTAEHER H Eca "k:ke 
H4 36MAH H Aovüurov nofa&onaWuare MHjà H3&'krk, Ek cHH 
D)HAE novcThiHoY AWkceljà HOEMR)A Eh .R. ARbHh, Eh AkTo 
.í49W. H.S., H RhcyoT'k wHk EAXKEHBI, "kko Hn TAMO WfaEAA 


1 * 


E 


cRoóE HápkcTEo, '"TAKo H 3A'k g&kAEvkER 34 EMI wE(kern R&f 
wwkero enaceuita, ucngocu ov napa. vkero cue novcToie , n no- 
eri Mene rgrkumsuareo n38 BiaroneAa, n && avkero cute B&ceAHER 
ce H wikikoaunxo AA DTRRBSIBR Ck MHOIo REAHKHAMN KE H. Henfrke- 
CTECTRRHNI IQARHTNS nokiusAR n. Avkeeus nprksws, kn. E'kano- 
aSngkAo2H CE RAAKEHCTROY., 

Ej Savae typico pro mon. Chilandar. Codex membran. 
saec. XIII. in Chilandar. D. Avraam. Onne. 8. Cn. lopa. 24. 


IX. (1195—1199.) 


Stephanus Nemanja, Serbiae magnus Zapanus. Donatio 
faeta monasterio Chilandar. 

Hce-konuH cu'TRO0H EOTh H£RO H 3€MAK* H "AQE'kER HA HEH, 
H EAAlOCAORH I€, H. AACTK HAM RAACTR HÀ. ECkH TEAQH c&OEH, H 
hoCTARH WEH IAE, AfoVrHE KHE3E€, HHH. EAAAHKBI, H KOMOV?KRAE 
AACTR HACTH CTAAO CEOE H. CRGAOY AATH. £ WTR ECAKOTA 3RAA HA— 
X^Adparo Hà Ht. T'EMRKE, E(ATHE, EOTk. Df'kaHAOCTHENI oy— 
TE9hAH lose uapsann a Oyroe KgaARMH ,. H KOTOKAE 6£3HKA. f A3— 
A'EAHER H SAKOHK AAER H HfAENE OYCTAERNI H. EAAAHEBI HAAR HH- 
AM Do HjaEOY H mno 3aKOHOY facTAEAN cROEmo njrkwovApocruso. 
T'ÉwkkE no aknos'knu ero n ueuauwkosikuü auaocraü à saogk- 
KOAKMEHIÓ A4foRA HaAllHMNK npaA'kAodmk H HatlHAAS. A'KAGMA 
WEAAAATH CHIGER. 3EMAQRR CRERCKORN, H RkCAKOkko Rorh cToE 
HA ovHRuJA qAOE'kKkoaws H€ yore uaotkun rngkau, n nocrAEH ME 
KceAMEFA oov rana, HapeueHaro R& cmkr'kwaa rpuuieua Ga kpana 
Mewanov, u wrHonHyM ckoIo ArkAHHOY, H. ROARIIE OV TEQRAHYH 
ROIKHIORN DIOMQOKHIO H. CROEIO ANOV A B OCTHIO, AAHORR MH. W'Tk ROT, 
H R&SARHPOYR norHEhuiSIe cko1o Arkauss, n npuok(rkroyk WAR 
AVOORCKE 36MAE DETOU H Ch PJAAORH. 4 WAR ffpsganach IHIuaors, 
4 WAR rg&usese 3eMa€ agn c dunaanews, Passouunov ,.| Pie, 
JSarpsaarov, (ekgnse, hauuov, Aenennuov. n góxutogis nomokuio 
HOCEOHANMS TOV AO TA Eca nguo&frkrh, nocm'kurennuews RO2RHEMMR 
AN OH THXOCTR ERCRIOHEMBUIOY RAAAHSKRCTEOY MOEMOY. WAR 
ERCOVAM, 3AUEXI no(o)tIpaRATH. MRICAR CROIÓ H. HOOY'SARATH OV AUS 
cg oH, REKAEA'KEATH H niél]lH CEW. AOVUI CROEH, Ek KOTOfOE "IHCAO 
RhUBTEHR RSAOY Eh AKHR CTOAUIBHAFO CBAA, H. KAKO EH. MOIJIKHO 
ERCIQHETH MH AHFÉANCKH H ATIQCTOARCKH. WRéASN 8 noca'kAogATH 
EAAAHSBHEMB PAAPQAOAIA : Ek3R AW KITE HTO AOE HÀ CE, H HAOVUHTTE 


m 


€€ W'Th AE, "kko RJOTRKR ECVS ü. CRAVE EHR COBABILEMS, HP'O RO 
AVE EAdrO H &f'kaé AoE ARKO ECTB.. Mov Ebo Ke Gprkaven 
aWoroy RAaAHKA MoH np'kwnuaecrHEM ne. ng'kaurk. woaenik 
canAkckanik. cgoero, H& "kko ipii TOSAOnQAQIKRHHKR H. AM 
SAORRSAATEAN, HXKE (E4E HECKEQRHHAMH CEOHAMH OVCTH : HE IHJHAQ XS 
BQH3KEATH fH JAREASHHKN H& PC(rkinnukk EM noxa kuue; n Mu 
RÓ MHAOCBANBIO éro EkHE3ATOY nukaovsibuoy ce kEprkaenu "euo, 
H ECA AMHfj CEFO "hCT& H CAARA KH Eh M"NTO:KE MAH. EhAVKnena 
EBICTR, H K&COY KfacoToy ku TH cero à Aukisno gsasprkune kko 
AD ANIMS MH ENICTR EHAHMO, 4 XOHCTOEA AIORHNE TIAS E HQHEESOEA- 
uiE cé Kk Ahirnk aie Hi kh. HéAOCTOHHOY. H ERHEéSAIQY WCTAEHXR 
EAAAKSIKCTEO MOEH E&ca Merk, gasatiiack av, Xpucroy n3&go- 
aitov "raro n ngkeger'ku rocnoi Au goregoAuun, u enoAeg(u) Me 
ro'kuitknaro c&RéTAFO HFA £r0 RAáPATO, H. WERIJIIAHHKA. ME CN'TROQH 
"BCTRHAPO H /AHFE£ARCKATO H AHloCTOARCKAPlO W&E434 MaAAdrO H 
EEAHKATO, CEAMOY. 2RE KOHRHAERIUOY CE O MBH'R, oy cTOORS CEMOY EhI- 
SAtMOY, WeTakHyN Ha no'kerewk MocMk n &&. yonucroAapora- 
wks aH EAMAHSRCTR'K AoyESERHArO MH cuiua Grrrkdana, ke- 
AMEFA 2ROYHAHA H CEGACTOK(aTO4, 3€TH WAR Rora Eknssanaro 
&Hph Flaciwk uapa rgsuskora, H. AlJI£ H. H€ AGCTOHHR JaEkh Xju- 
erov napegin ce, Giieonk AMIHYXR, BAATOCAORHYR H. ECARHAMS Ad 
FOCAORAEHHEMB, "kkoise gaarocaogH Hear Hkkoga, eina cgocro, 
&KE nocsmkiuscrRoRATH (oy Ww. RcAKOoMR Arkwk &Aas'k oy &aa- 
AHSURCTER CEGEMRS H EAATQCOBNAS RBITH HÀ MH KohcTH'kunckus 
WOW UKE(A)Xh nél]IH CE H O CAOVYZKEIJIIHKN Hh HHYXbh H. HHKAKOZKE 
XBITH 343005HOV WAR ECKy& TEONUA H POCDOAA. lio CEMM EE 
Ha3b&oAEHHEMR. RAAHKBI Morro Heov Xpucra, "kkoze mkipagaers 
UHCAHHÉ: HHKOTO(H:KE DfO9oKh Eh WThukcTik ck&oEMh. DoHETR 
ÉCT5, HAMETIS TIQAEHSATH CE AMICAR Mk unzurH ai WAR 38anuk 
avoero H ArkvH i nocruciov TH i'k&oe avkero u roy noaovsumi 
CAIIACEHHE, H H£ WCTARH MEHE KAAAHRA. AVOH H MOETCO zkEAaHH'E, na- 
"E KO. faASETR cé w rjrkumnun'k kam ce. 038A0X8 H3h8. W'Th- 
"hcrRA cEOErO Eh Cnuerovio l'opov, n wrrkroys aonaerups uk- 
KOAM EBIEBIIH, 30EOMBI XHAAHAAfS, R&EEAEUHE CRETRIE H nfrkcaa- 
ENHHE RAAAHUHIUE Hallit£ KOorofoAUnE, HACkoke ne jk kamen ocrAAR 
H4 KAMEHH HOY fA3EAAEHh WARHOVAN; H DIOTOOYAHER CTA(OCTR 
€&oR, nocsmkumscr&oYienioy AH. CHIHOY AH, EEAHEMOY, KO lado 
CGrrkdjauov, cknoAoEH M£ EAJMAHKA MQOH ERITBI £MoY K&TH'TOfoY. 


6 


H MÉCTTH EFO lIGOTHEBUIEE ERSHCKAY, H. WEHOEHXB H Ilo H3bEOAKF— 
HHIÓ EAAAHUHILE EOTOOAHIUE, H Ad, Efe Hchnpocuys Iapuke ov ua- 
pa ov IIpussprkik, Aa Aays wA& nuys Manacrugoy ov Ggeron, 
Vopk c&eron. goropoAuun ov. Muaeiays ceaa Henpognyia, Mo- 
wovurov, GaawoApaga, Perugaov, CTosnue, Perugsumua, 
TokuoE&suk, Xoua uH ApSra Xoua H. To&r& TS8ure 8 Ak&A En- 
uergaAa TS8ure naca&uys H ovamknuuke .A.: eAkHs ov Tosne- 
3'kys, AfS8rn ov Aag&kurogrk, rpera 8 l'oanuregk, «ergpsTH $Ila- 
puipKys ; a 3a koHM&kAE ovAHkunoats no AkRA uaoE'kka, n naa- 
unnov horasov, u wA gaay& Paaogo covA&eTEo n h8psreRo, a &cere 
EAAXh .fO., H AAXh WAR EBITREA U&TO Mort, H oy JeT'k Kokki- 
AE H COAH .A. CKIOVAOEB. H AKE€ Kh&TO WA MAHACTHÓNCKHKXls 
ABAH EkzkH. HAH EAAXR TIOAR E£AHETA 2KBTIAHA HAH. KOA HHOTA Ko- 
lA, A4 €€ Ef AKAIo WIETR; AKO. AH WAR KSrTIAHHyN ASAH nguxoAE S 
MAHACTHÓCKE AOYAH , Ad CE. EfAKAIO OTIETR, H. EkCA EAHKO AAXR 
anacTupekgH ov Gaerov l'opov, Aa wk mr(kgek uu Mocnoy Arkrre- 
TÉéEH HH MoEMOY OVHOYUETEEH HH. MO(EMOV) po(Au)MoY HH HHO- 
Mov HHKOMOYfE. AKO AH Kh'TO cite np'k'r&op(u Aa) Mov Rork cov AH, 
H Ad MOV E COVTIKQ&HHILA CRETA ROFOfOAHHA HÀ CTQAIUBHOMB COY— 
AUIIH WHOMN H "kak rgrkui uus Guaewns. 

Hpkcr& GumwHw&ERk H noAkRnHcaunt. 

Sigillum nunc avulsum: neuam ereédjaua geaukarw z&8raHA 
newane. Origin. membran. in mon. Chilandar. D. Avraam. Omne. 
16. Cs. opa. 40. P. J. Safar. Památky. Listiny. 5. Spom. 2. 


X. (1199) 6707. 


Sava, Serbiae archiepiscopus. 

Diekys nocekAauin Gaga rpkumiin. 

Subseriptio. E Savae typico pro hesychasterio in Caryis 
(Opayeguna) in monte Atho. Cod. membran. saec. XHI. in 
Caryis. D. Avraam. Orne. 71. Cs. Popa. 80. P. J. Safar. Serb. 
Lesek. 119. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 25. l'oayón- 
ua. 1850. 247—251., ubi integrum typis exseriptum habes. 


XI. (1100—1200.) 
Nomina. Ragusinorum. 


..EoRukKh. Dinauns PHeucirkiuks. TSAak&ok MauaAacHks. 
S8 GuTpaxkEa. ASan Alarko. AMSunks.— Markuia. PaAo- 


7 


c&AARHEKb. AMapsruns. Coungakguks. zK8pnrs Horopanuns.. Ba- 
aSA&gHua eT& hosroaowvkk. laa&ma [lukSaapeguss. PScuns 
BoatckaagHkh. Dluauns AMogsorkunikss, Magsroo. Hkaunnks. 
Hlerps HuksaapegnkS. A&garSus. AMoucrps. Bsa.... . zhans 
LU sekoegukk. Hoaenhaa .. ... Aonnnpsak. TSakps Pacrurs. 
Asma Toaams HosSuoguks.— A&nrTos "uyochaagukh. Tirons 
Haunutja. onaTHua w'T& Geuutona. aaa cecrga. Bigscauka ku. 
herkaaus DHuxunogurs. Mnya. l'awc.. Baaksae lFosrspognks. 
Hsckk& Beusasauks. "Tikoggua Wukksauna.. [Haksgars. Mantac- 
po&HKS. BRi&aacu Paci rhuks. Bucyra l'araasa... 

Fragmentum vix legibile. In tergo diplomatis sequen- 
tis. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. P. J. Safar. 


Památky. bLastiny. 1. 
XH. (1100— 1200.) 


Commune Popovo litteras mittit ad comitem et eommune 
Ragusii de conventu (cransis . 

G)T& noneoEkcke on&kkHHe KHE38. ASRQOERBURKOMS H PlAAN- 
ckeH e(nk)kum'k. TO eje cmo SroEopHAH CTAHRKKRA O0 S3&Awky& 
S u&EXkaS, Aa &H HHCTE. (EKAH, Aa CE CTAHEMO Ha-HuoH cToan'k 
P"kke, ne kewo (n)ru kk &AM& Hà en8 croanS, Ark un ik 3akons, 
A'k &H PaxocaakS Aakni (Sk8, TE9E rA EE34CTE, AA (A)KO KE- 
M6 ngpaRoAS cCrTAHkKS, 8 KH AhHh, ASQRAEERS. ANHh, S ThE 
ARHR A4 ce cTaHeuMeo 8 JaTowk, Ak*nmaMeo EAacTEASCKS no- 
T(rk&S. n kaka e gauia npagHHa, SregofucTe, Aa n&THuHuka nrk- 
AAAE TRCTEHHUAHE HÀ CTAHbICK, "ee -ekan AMeknukeguks Xpa- 
uHui8 8 r9AAK DHEECAN. EOFh RH AAH 2A EHE. 

Infra: kue38 n onskumk, : 

Origin. membran. in c. r. arehivio Viennae. P. J. Safar. 
Památky. Listiny. I, ubi legitur: rep € &eganavknuseguk& yoa- 
HHlUOY OY FfAAb DgHREAN pro -ekau ete. Croxen. 11. 


XIII (1200) 6708 13. februarii. 


Ntephanus Nemanja, Serbiae magnus Zupanus, moritur. 

O gprkwen&H chephTH. njknoAoknaro wrkiua Guavcona u 
MHHya. 

Bs vkro . SW. wkceua Jepgapa R& . ri. ARHR kh. E'kuHo- 
Avov. Ph jkAexÉ c£. BA4KEHCTEOY. WThIR Hah. GuwewHh, 3agk- 


8 


TOM WCTAEHER MAHACTNIQR. CH HÀ Wk, EcAHIO ToYrov H Eotd- 
3Hh DÓHEXN, EAHHO W'Th HOYCTOUIRCTEA, 4 AfoYrO H WTh Eold- 
3HH RESEQIRBHAIXh fJASEOHHHKR. WCTARHER MAHACTBIQR AAWK. Ek 
MAAOMR H cwkpenomk WEfas'k, Ek HEMKKE MH. W'THAE, H. If &- 
Egora urovaeHa njrknoAokna aMovika AMegoAuta aniya H T. A. 

E Savae typieo pro mon. Chilandar. Cod. membran. 
saec. XIII. in Chilandar. D. Avraam. Omie. 9. Cs. l'opa. 26. 


XIV. (1206.) ind. IX. mense junio. 


Michael Angelus, Despotes Aetoliae, Epiri, Artae etc. 
Privilegium Ragusio impertitum. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1851. 
I. 526. 


XV. (1210—1215.) 


Sava, Serbiae archiepiscopus. ' 
Typicon pro monasterio Studenica. J. P. Safar. Serb. 
Lesek. 119. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 26. 


XVI. (1195—1224.) 

Stephanus, Serbiae rex (1222 — 1228), monasterio 
Studenica donat plures pagos. 

2. HAKBE AA ECTR BEAOMO EACEMS XOTEIIIHMS 3HATH ,. AWKAE 
ECTI MEha Monacrupcke 3eMac: Ao Ideeniue ovnpago na Aoaaus, 
ovnpago hiiaoas na go&ys na Hlaguunov, nuc-naaunnoy ovnpa- 
&e Hà P'ovipiepuue, ovnpa&go njrkko peke, ovnpako oY3 50bAO HA 
naagnHov Efkeunukov, ovnpago mà lloaovmnpk, ovnpago Ha 
Hrapk, ovnpagoMs Hipoas na Ovche pekoaks GerovAennuwas, 
evnpago Hà gekov Idceuiuov . ys 

E libro manu seripto 1619 hoc fragmentum publici juris 
fecit P. J. Safar. Serb. Lesek. 121. Wiener Jahrbb. LI. 
Anzeigeblatt. 11. 26. .Vpron. epó. 1845. I. Ultimae limeae 
annum continentes desunt. 


XVII. (1222—1238.) 


Stephanus, Serbiae rex, monasterio S. Mariae in in- 
sula Melita (Mkrs Meleda) donat pagos quosdam. 


Aa TéAR BAAFBIHYR H HCTOSUHHKB EkCAKOMOVY. AAHHIO. HEW-— 


9 


CKOVARHHH, OVCAMILIHTEAR. EkCAKOMOV. TIQH3BIEAIOIIOYMOY.— "n 
CTHHRIO, HE XOTE HH IE£AHHOTO:KE TIOTHEEHHIE, Hh. EK£AE EBCEAMR 
CIACTH CE H. El fA30Y Mls HCTHHRHBIH. TIJHH TH, ERCEyh EAAANIKA, 
Xoucrock ROT, HCTBIHBHA MOYAOCTR WThuA, IeroXE allé 
KTO WEf'KTh Ek HCTHHOY EA4KEHh, KTO OYEO AOROARHN H3NTl'AA- 
FOAATH CHAHH rocnoAkHE ? w cawkoeuunH TAKOEATO EAAANIKHI, 
EcAsbcKA'k OV AHERAAIOTR CE, ldKO 34 HALE CTIACEHHIE ERHCTR AQ 
Ekkk, EkcCkyh Eor& EbnARTHEH CE Eh nprkuucTSIo cH MATEQR, H 
CEOQHMR CH RAATOEOAEHHIEMS. E'kHhslà. HaCh, A4l€ HCHARHEHHIE 
HEWCKOYABHO Ck AIGEQEHIO IIQHTIAAAIOIIHYR K&. HEMOV. IET QKE RAA- 
rocruuov uaog kkoarogrk. pasovawkgs a38 rpkumnn Geredans, 
EEAHH. K(AAh, HAAVKCTRHRIH. l'OCTIQAHHR. EhCÉ CORRRCKE 36MAEÉ H 
Aunwkanie à Aaasmaruie n Toagovnute H XARMSCKE 3EMAIE, T1 H— 
lAA4I€ MOAIO TH CE, FOCTHIQAH, "TNI npuieTh Me Hc-urkga Mare- 
f£ MOE, 'ThIH ICH MOH lIOK)OEHTEAN, "TERE OVTEQRIKAEHHIE H 
HAAEKAIO HMAMBR, H IT£RE MOAHTEARHHUOY nj'kAksaaraio ngrkuu- 
CTOVIo 'TH MATEQR, MEHE OV RO. H2kRQAER AOAMOV W'TRhHA Molereo 
KM'rH MH Ha(awk)erkHHkKoY cTOAA W'ThlA MOIETO H. Eh. RfATHH 
MOI€H EHIIRIIA ME IJEHER H MK norkAaacrs nacrH cTAAO. WTR- 
lj4 MOIEFO. Ch. RAAFOCAORAEHHIEMR. WTRSHAM MH, HzKE H. HdoV- 
«4£HHI€ cHü£Eo 3anoE'kAaRk ark H QEKRIH : CNIHIO, MOI€ l'AAFOANI 
ERHHMAH , Kk MOHAR KE CAOEECEMN. TIQHAATAH OVXO TEOIE, Ch- 
Xf4HH I€ OY TEOIEMh CÓBARBIIH, H ROVAH OVrIbEAI€ EhCkah cfh- 
ABUEMh H4 Rór4, EAAlOCAOKH EorA H4 EcaKo Ef'kae, EkiHoY 
yE4Aa I€rO Eh OVcT'kKyh TEOHYh, RANISR EO lOCHIOQAN R&Cky& &o- 
I€IHXR CE. I€F0. H MOAHTEOY HXh OVCABIIIH TR, H CIACETR 1€ 
AMHHR, "kate H A38. pa3ovAWkER. RAAZKEHOVIO. ZKH3HRN. W'TRIA 
Meiero , "kko Ekca c& nocmkuireuuiewk nouaekaur gh 3anog'k- 
AEXh locnoABHAyk, T'kMkke H. RKAAANIKA XoucTOock korh cTa- 
Ul HA E&CKAM 2KHEOVIJIHA S WKNCTR EFO IJEH H , H MHf H TH- 
UIHHA ENICTh. Eh ABHH REAAABISRCTEA ICFO ro cAoRoY npopoka Aa- 
EHAA: "kko rocnoAh H& AHIIHTh. AORQA XOAELIHXh | HE3AQEQNR. 
CEFO QAAH H 438 nfunaAare jkaksin TREOIe uAOR'kkoAIGEBIE, MOAIO 
ce &&nne cuue ru Hcov Xpucre: wrRQ&3H AH wsuH cohAhumki, 
pasovwkrnu n TROfHTH EOAKO TEOI EkCE ARHH 2ZKHEOTA MOIETO, 
ldKÓ lfHIISANI,S 435 I€CEMR, HE CKQHH WARN AMEHE 3anoE'kAeu 
TEOHYh, Hh WTKQHH W*IH MOH, A4 f43ov Wkio ute AEca WAR 34Ko- 
HÀ TEOKEFO, ChKAXXH AMH, FOCIIQAH, EE3BRCTRHA H lTAHHA nik ov- 


10 


AfecTH TROI€IE, HÀ 'T€ EKÓ OVTIEARO , EQRKE MOH, AA TNI MH nfo- 
cikrium ova n c&atsicali cirkrrows pa3ovaa TEoero, njk&- 
EATH MH (Ek) EkCKyR HHCAHRHBIXR TEOHXh Eb WERHOEAIEHHIE Ark 
H E& ngoce kipenmie HCTNINIO H. Eh criaceniie Aovuim Moieu d Trato 
AMHHR, H TAkk nj'kgsiRamiovy Au are unoc AoRpoA kTeAH ue 
CTEOpHy5, W Ak npomkers &ork, Hk HA/kxe EHcTR MaHa- 
CTNI)N KOIETO CEETATO, Ck OYCONARHHAM yo knnuiewh BhcaKoY 
A9EOAh HCRTIARHHX IEMOY, H CEMOY :K€ MAHACTBIQIG nprkuncThie 
EAAANIUSHHE Haàlli£ Focno:kAE RoropoAune Rh AMovkr'k cutie Aa- 
povie: wTOkk Ekch H hDanuno loae, $8 Apovroms wTouk ov 
Bokkg'k upkk&gR c&erora Bina, "iuunoy n c& IH onogoms irons 
H ckeraro G'rej&ana n cnerora F'eworik. a atre HA& Ek COV TR: 
ZKoV ABIAHK. W'Th Mofa Ao Mofa H. WTh Apovre erpaue w'r& Mo- 
TjovikHHüe W'T& Aopaà Ao Mofa, ov Grroik upskgs caeraro Hu- 
KOANI. CHIÉE A4 ROVAOYTR AMEéTOXHIe CEETE. RoropoAuue. Awk- 
ThCKE lQhKBE. H. EHHOP)AAH KOVTIAN. WIIATN. IH BKEBIHAM Ao- 
RBITRKOME Aa EOVASTR üufkkENI ov Dirk à ov ZRopsnoksunuun 
njrkAs A9vEQORRHHEOMR., CcHH ECEPAA AA RSASTR —LHBKEH. H 
34 cHi€ MéTOyHie HHkOH9E uAORkKh. Aa HE HAMA TiE4AAH. QASRE'k 
WrnaTh, KTO |€ OY Avker'k mTomh, à uuH nukonpe uaog'kks. Aa 
HE HAMA TIEHAAH. HH WEAACTH HAAN EHAM. HAH. KTO H. EOVAE EAd- 
AbiKa ne amk uan aere Aykre nan ngsicHH. MÓH HAH. HHNI. KTQ, 
CFA A4 HE A300HH HAH. WEHIAEIIOrMOY KOHMR. OY CHANIIEMR 
KOMOY. AME AH KTO 3ARHCTHIÓ COTOHHHOIO WAfNIKHMN H 
APhSRHETh A3O00HTH "TO W'Th HQHHOCHAMNIXh AMHole. np'kcie- 
Thu sorepoAuun RAaroA/kTEARHHILH , "TAKOENIH AA EOVAETR 
HQOKAETh WARN rOCTOAA SOFA ENCEAQNzKHTEAId H nfrkcaerhite Ro- 
CFOfOAHHE, H CHAA "ACTRHATO H KHEQTROfKEIJIATO KühCTA AA 
AMCTHTR i;6ro EK HHHla(urm ka gkurk à &&. EBAOVIIEMS, H 
WAR MEHE Fj'kuikHaro EoVAH IeMoY AHAQEMA. CETO fjJAAH DIHCAER 
H DOANDHCAXR. 

GTrebaus no MHaocTH EO HEH. E'RHRSAHMHM 
Kf AAh H CAMOAf UAKRBIIh ECIG CONLCKE 3€MAIC H. nlQ- 
MeOfkckKIE, 

Apographum saec. XIV: membran. in c. r. archivio 
Viennae. Croxen. 51. 


11 


XVIII. (1222—1228.) 


Stephanus, Serbiae rex, et filius Radoslavus. F'un- 
datio monasterii Zica et donatio posteriori tempore eidem 
monasterio faeta. 

Gewoy ke np'kc&eromov xpamov cnaca nauiero Icorca Xou- 
era no Heucnog'kAuwku MuaocrH ero, &ke crEogH w Bach, Gre- 
dank, no koxue MHaocrH jRkH&HAHH TIJREH KfAAN ERCE COBDCKHIE 
3eMAE&, AJ uwkanuie n Toagoyuue 8 Aaasmauune 8 SayakaMt, 
H Ch nj'kg&3AOVEAEHHMBR MH. CHHOMR PaAocAAEOMB, TIO. EOXKHEH 
MHAocTH HaMkersuukoMs AH, nounocHEk. TEoId W'TR TROHYN 
Kk MOABRBHOYIO AMET H4ló, A4fh cnacoy Haurewoy. [covcov 
XpucTov H ero cEETHMA , cRETHMH Afrk&n ukcThHArO H :KHEO- 
TEOféIArO Kf hCTA TlOCDOAHA H CEETSIMH. CTQACTRAMH. ypHcTO- 
EAMH H W'Th nj'kcRéThiE RorOfOAHHE H3H H moldch H CRETA- 
ro npgopoka nrka&Teue kphcTHTEAA. Hwiana Aecuuue, Kke 
Eh3AOXKH HÀ REfhyh CKHzKAHTEAd, H. KQNCTH, H WTB FAAEH nf'kA&- 
TE4£EH. H. MOIJI&MH. ECKyK CRETBIXS ADOCTOAR, lofOKk, MOV- 
4EÉHHKh ,— CEETHTEAS. nf'knoAoEHHyh , HKOHAMH CEETMIXN — H 
"hCTRHHYh WEf43h H ChCOVAH 2AATHAMH H CQERÓRHHAMH 1 fH- 
$HAAMH AOROAHO H 3A4EK'kcH H mnokQoRH CRETNAAMH H.— 9H34MMH 
MRCTRHHAMH. H CRETHAMH. I€VAHPEAH. H. KHHrAMH. MHOTAMH , HH'k- 
MH DQARAAMH, ldzké RbillE HÀ nock'kuieuue cnacov. HatrEMoY 
lcoycoy Xpucrov. n ua rkpumovy H na wA'kiauute cAOVKEIJIHAMR 
ckeToMoY ypaMoy cevov: ceao Taakcko H8 c& ParTuHoRh 1 ch. 3a- 
KAonnTo&h ovrog, Tonoasuuna c& Bhorunamu, Pugna H ch 
EhCkau wEkpui&an H ck hpknogs, zKuua c& harunonus, Pusgn- 
uH Ck Hosnogks Pkkomn, Takscro hosAo c& Paunsknans Avkaoms 
c HHlurapunons, Ikunsannua &&ca ci [lkaanoms, hovkoguna, 
l'oayoguuia Ek&ca,, Guuusuu, P'oasaunua, Paauezo, Honapeko, 
"psnuage c&. Gekguonks, Bp'kcruuna c& To&romh, GinugHHUA ch 
G)rpovraoas, hogoat c& VHeuunoms, l'eouanuua ct [ovnaganan, 
ov IGakuirys cena: A oakna Bi&ck, hopsks, l'una, Aogpuuia, Bu- 
TAyeEO. à ov X&ocrTiwk ceaa: [Ieri c& 3aceauic anh eu Hpuun hosys, 
Graaneau, To'kgogurTHk&, l'opaisaa Esci, Hakas geh cs Heane- 
kHH H CK (asaanu, (iororaagki ck rgayoah. a oy Saronk ceaa : 
"psn&ua ck. 3aceautems cH, wiak Hgann cy 3aceAutemk , JaMh- 
"AME C 3aceAHie MS ,. A ovgokRo, l'arc, i &hca cwk cena ci 3acean- 


12 


iau en. a ce ov Jer k cena: Tokeoae, IHaagnnuun. oy l'opekou 
zKoyn'k l'oausn. à ce naauune: na Gnognys Hosapu, Idgopue ch 
Aovragiuaan ; ov Xkocyrik Gaano Ioak ce Taacikun l'eo- 
3Ao0Mh, HaAK hpkauunamn ZKeanns, a 34AHB€ naue oAS Bhpka- 
HE£ AoAoY nu3 Gov rkekoy ek g&ckann nauiawn, takope nrkeuae 
U)BKOERHA AMAA, Ch RCkun nauaawH 34MHUMH H AckTHHMH no 
wirk. cprkick. Horwknuka. à. c€ gAacH, uh&TO ChMO AAAH cCku 
HNKEH, HAMEHA CH COV Th: l'onas khne3s H 38 Arkwuo, Paaorra, 
haskocaag&, Tuyoamnupk, Graunmnps, houysna, Aparkuiats, 
Ilkrocaag& , Sauna, AMupours, Bparens, Hkrovun, I'krora, 
Cina, Payoanps, Aparans, hoparuus, Bhonao, Apknyskua, 
Hauewnas, Bharuna, hpgarkaups, Aparovuim, Tuyouups, hpa- 
Té)& , losaoun, l'oeruao, Ion&, lHauens, hovus, Graus, 
Aparomans , Grauks, Aecucaags, BHovnaeus, Aanuia, Bhepuao, 
Wkr&, Bovinao, Apgaromnps, hoarens, Granamups, hoaro- 
wkr&, Herova c& Akruie, Aparovuns, Bparnao, PaAecaats, 
TovaAops, Aovuans, Aorpoanph, Aparecaags, Movkuao, Tu- 
xous, Aparemups, Apgarovum , Hoveanks, Muaosparks, Apa- 
rovuims , Aparocaags, hpana, [Ilpeanao, Apara, llosgocAaaks, 
Aparovuis , Hoaurpass, Payuun, Tuyoanps, hija MY H ck 
Ackrui, SaaTa, Gerais, Aparnus, Ions, Murs, Aosguuia, he- 
puao n cs Arkruim, ll'ocrumnps, Pays, P'ocruunpa Mau, Wovus, 
Hovaans, hparocaag&, hovra, l'kr&, Bacuas, Bpareun, hpa- 
TécaaEk ,. Aokjhus, (Vke&, Aparomup, Gpauyms, TovAopt, 
Tuyownps, Bovnuao, Bpaa, locruao, BRonmupk, Bhoxam, 
Tovpsiargs ,. Hp'kananpk, hovus, Hpacumngk, hparuao, hov- 
AUcAaRR, Tuyocaags, Mpkreaa, Paxovuis, Hoynaens, Bparans, 
hovms, llpoaans, Bouynua, hparoyna, Focruua, Hauta, hoy- 
Kofh, Pans, hparuna, haaa, Gpaunus, Xpeata, Muaus, Aospo- 
MHph, Guna, BaaAk, Aecuao, Ao&gpocaags, Teuwnps, hoy- 
AWUns, hoxnua, Bovaans, hovkopk, Paak&, BaaAs , Gans, 
IHonkrs, Povrs, PogAous, 3aaTa, Graus, Aparoy Ts, has- 
KhCAHR , horkAans, hoarocaag, Bekrera n c& Akruim, Toasks, 
Aparovus, AovgcTa, Hovauns, Beauanps, bhpnsku, TovAops, 
hovkops, Hauova, Guna, Wkrs, hpaveua, Bepucaans, HokkcaaEs, 
hovuraTh, lHpsnomovzis, Posaans, Huroaa, Aparoun, Apa- 
rocaa&& , Bouns, l'ovrera, hoveuus, Giopomups, IHpovzkuns, 
houcaa&S , AoAa, Panora, heanmnps, IHogpuens, houcaag, 


13 


heguae, Mugouns, Bievkns, Goaunnus, fIu&apnia, Frkrorra, lo- 
ceruao, Ugpuirkra, l'orovos, hovkops, Bhoraaus, Graus, Aecu- 
Ah, Brkans, Hekuks, Bhoarnuna, Aykaoaks, ovAoguna Apa- 
rovuiaa H. Tovcs 9 c maeguto, 'ounons, BpsnoTa, Gans, IlIag- 
&AHh, houwkrs, hrkaora, Bonaa, AMnpouns, Gaagko, l'ocriac, 
Hk, Hoonans, hovs&, Ayckas, Aparovui, Fovuma, Bparu- 
Ah, hokocags, Poecrumnups, Xoauuma, IHpkAnyna, Bovkopt, 
Tpovckus, Hepank, Gun&srovos, Aparovum. H cuire kiere ngu- 
AQRRHYOMB TIOA WRAACTR cHIe ngsk&u : Boovumanuuov , Mopa- 
&oY, hopuun, Aenenniyk. wie&k, Brkauua, Vk&ouks, Aovroasna, 
Pacuna, IGakuanuna. 8. cute "TO CE TIQHAATA CHIEH. IL J&KEH, CHM 
A4 W'kwa njoTenona ARORCKH HHKOIEQE WEAACTH , Hh V'TÓ Ao- 
X9AH HAH. W'Th llOoORh HAH WTh EAdAXh, HAH 3€MARHA lIOTIOECKA 
EHfh, "TO AOXOAH W'TR OHORR, lIQAOEHHA A4 C£ QV3HMA CHIEH 
INKEH. H A4 cc HE no3HRa apymknuckoyvnogk uaogkks. koaate 
RE3h KfAAERE TIEIATH , Hk. AKO I€ KOMOV SH AARIKHR. AfyHIE- 
nHCKOVTHOEN qAOE'KKK , A4 rA HO3HRA € K(AAEEOMN. DIESATHIO. Kk 
KjAAMPO, A4 AKO HE TIOHAE TIO TIFHATH , "TO TOV3H AA cé oVmnu- 
covie neésaTH oV KaAld, H. Ad 1€ oy3HA4 ApyHuenuckoyns cesk. 
H ANE cé n030RE KfaAEEN "AOICKKR. Kk ApyHenHckKOyniOY, H Aa 
ROYAETR..... 

Gu 3e ckerii n np'kwekegenn xpams cnaca. nauirero [coyca 
Xpucra, A3&, MHAoCTHIG EoKHIeIo Irkussann koaas Gmefans, n 
€ D(VkERSAIGEAEHHAMS CHHOMK. CROHMR. PaAocaaRoMh ng knun- 
HEMR, I€FOKE H. RAAPOCAQEHCANO. EHTH. £MOV. KfAAIÓ. ERCE. CHIE 
AhsXKAERE, Rh CEM KE Xfhawk enaca Haurero 3A/k Aa nocrTARAAIoTR 
C€ ERCH KfAAHIE, XoTEJIE RhITH Afpkkagk cku, n apyuiennckov- 
nue H nuckoynpie (H) urovaenuie 3A'k. Aa nocTagAaIeT ce. n 
CHI€ KOVTIE. IQHAG2EHKOMR TIQWAR RAACTR cHieH. lip&kEH: Hoov- 
unakHHuuov, AMopagov, hopsus, Aenenuun wie, Erkauna, Ak- 
Kouwk, (ovroamupa, Pacuna, H RAACH. RCH CHI€ KQAAEERCKE A f zKA- 
KE. H CHI€ ;KOYTI£, "TO DQHAORKHYOMB ILOBKEH CIlACA Halléro, 
Ck CHMN A4 H£ HMAMB TifoTOrTloné AROQCKE HHKO(E WRAACTH. 4 IIo 
AOXOAH W'Th oDOEN HAH WTh RAAYXh HAH 3£MARCEH AKRMAH , "TO 
£ "IQlQECKA EHfh, "TO CE OV3EMAE HÀ. AKAEYR, A4 CE TA RCA 
evaeMatle cku upsk&H. 4 Hnkauk nHckoymHtaMh ké cov Aulae 
(ROVHE, AA OY3HAMA HoTonona AKOUCKH HoAOEHHOV RHfH flc- 
lIGRBCKE, A I€f£ I€ EQ&XOEHHA lIQIOMh, Ad WAR TOrA H£ OY3EMAE 


1^ 


npoTornorna WuéCThI, Hh RhCÉ TO DHCKOVTIh Ad QV3EMAE. 4 CHELA. 
xovne: IGasuraunua, HInovka, w&a Hgpa, wA uc-npsga wk ov- 
AASHAN noTornorna. AA H ICljlé Ad COY WTR noTononk CEOEOAMHE 
H .A. HAMACTHÓH K(AAERCHH: CRETA ROTOfOAHILA CTOVAEHHNIKCKA 
H c&ETlI l'eworuie oy. Pack. n cg&erorog&cku. MAHACTHÓR H cRé- 
TA RorofoAHua rgaAkukcka. T'kaH .A.— MH HH caWwkun na, 
HAH FA'K. HAM cov. CEAA TIAS KOHMH. TIHCKOVTIHIJMH ,. AA HE HMA- 
K'Th HAAR HHAMH HHKOffE WEAACTH IIHCKOVTIHIC. 4 W nonoEhct kan 
lIQCTAEAEHH. CHXh MAHACTHfCKHYXN WEAACTH H W ECAKOMR AoV- 
XokHoA M HcnpaEAeHH. ngrkaAaraewk "TA Ekca H4 apyiennuckoyna. 
4 W IOCTAEAEHH. HTOYMEHRCKOMR, Ieroxe mno ngagA'k usgoaH 
KfAAERRCTEO, CEFO. AQXHEIIHCKOYTI& RAAFOCAAEAAETR EOXKRCTERHO, 
4 Kf4AAh AARAETR (MOV CRRSAh , H. ILEAORN. IO. lIOCTAEAAETR. ETO 
HFOYAMEHA. H IIO TOÓAMOY. EQ2RRCTERHH Ck 3AKOHR. HAQVUHERIIE Ilo 
UkKOEHOMOY ovcTAEROY H nj'kaann, H rocnoAcko 3anprkipenuie 
RNICTk, H£ fA3AQVMATBI C€ MOYKOY. W'TI 2KEHE H. zKEH Kk. W'Th MoY- 
Was; Aglé AH. KoTOoH whj(rkiperh. ce cuie ceroauimnovio. 3anog kAR 
njrkcrovnae, cHAk HAKA3AHHIEMN A4 HAKA3O0VI€Tk CE: AIJIE AH 
KOTOfH ROYAETk WTRh EAACTEAN, Ad OV3EMAETR CE HA HEMN KfAAIO 
.9. KOHR; 4dl]lE AH. WTh HHHXh EOHHHKk, A4 OVY3HMAETN CE H4 
HEMN IIO .K. KÓHA ; AlJI£ AH. WTh OYROPHYN AKAH CTRODHTR C£, 
A4 9Y3HMAETR CÉ HÀ HEXN TIO .E. EOAH. ZKEHAMN ITAKG?RAE TIO 
EEX'kKEAEMR : Ar AH. KoTO0A. EK nfrkcrovnaeuuie 34koHA. Ekrla- 
AETh , 4l]E EOYVAE WTh EAACTEAN , "TO EAACTEANCKHMR HAKASAHH- 
I€Mh A4 HAKA3OV FT. CE; Ai[IE AH WTRk HH2KHHYX, "TO nfoTHEOVY fo- 
A9Y A4 HAKA3OVET CE; AlJIE AH. KOTO(AÀ 9OAH'TEAH WTEMAET CE HAH 
HW'KA KOHMBN CHMR, TO TAKOEH A4 HAKASOVET ce npo THROY C4- 
HoY cEOIeMOY ; Augi£. AH. W. ce&k. cama naeTh. g'kcuoEATH. ct, 
WCTARAIIOIJIIH CROIETO MOY:KA, AA Al[IE HMA AOEHTRER, AOEHTR- 
KOMh A4 HAKASOVET CE; AIJIE AH. AORITKA HEHAMA, TO CEOHAMR T'k- 
AOMh A4 HAKA3OVI€ CE, IdKO2KE EOVAETN H3EOAEHHIE MOYKA ICE. 
HAKASAEN E, A4 I6 EOAHTR. Al]I£ AH H€ EOYAETR 1€MOY. OVTOAHA 
EOQAH'TH, TO HAKASAER IO A4 I0 llQOAACTR, KaMO I€EMOY l'OAIC. H 
IO HAKASAHH. ECAKH ALQV?KR, KOH EOVAETR TIOQVCTHAN ZKEHOY , A4 
IÓ Rb3EfATH Eh AOMR CEOH ; AIJI£ AH CETO H€ HMETR DOCAOVIATH, 
TO TAKOEH H WTRh EOKARCTERHHIE. ILQRKEE Ad. ROV AETR. SAEESAHN, 
H W'Th FOCTHIQAHHA EH Aà HE EOVAETR OV. AAHAOCTH. H. Al[iE ETOfOY 
CMEHOY HOHAMETR, A4 AACTR WcAOVXOV DOAORHOY DÓREOH. HAH 


15 


K'TO lló TAKOROMM 2KEHOY AACTh, H;KE HE HME YhT'kTH cROIc 
ER3AElIH , "ITO H TNI A4 OYTIAAAIETRS OY TAKOZKE HAKASAHHIE, IdKQ- 
H6 H ODOVCTHEHH. H OKEHAMN KE CHMB WRf43oAt. 3anfrkipeunra 
A4 EHEARPTR, Ad H£ HMATR. WEAACTH OCTAEHEUIHH. CEOIETO MOV:KA 
HHOFO OVS3ETH ; CRETHTEAEMR ?KE H OCTIQARCTROVIOIJIIHAN 34nprk- 
IJIÉHHIEM BIS EOGRKESCTESHHMR 3anfrkipieHHM b, HHETOZKE A4 HE WeTA- 
EAAI€TR ECKRCTERBHArO céro 34KoH4, fa3&'k caoREce ngeAmRo- 
A'kumaro. H 'TOH HcCTHHO AA HCHHTAETR CE Ck. JACOVCKAEHHIEMN 
HA EAACTEA'EX& ke H Ha BoHHHl/Eyh , Aa OY3bEMARITR. HA HHXh 
WCAOY XE F'oClQARCTEOVIOIIH. A IKE COVTh. OYEO3HH , HÀ HHy'Ke 
oY3EMAIO Tl . E. EoAH, TO rA'k wiprkraieer cé ovy IKROVYDAYN, KE 
coy lIQAR WRAACTRIO AfXHIETIIHCKOYTIHIE, Ad OV3HAMAETR. AfyHie- 
nHckoYHHid, A HoAB WEAAacTHIO HH'kys ienuckeyvnnieH. aue 
wEfrkiieTk cé TAKOEH, 'Tó Ad QY3HMA IETIHCKOVTIHId IGAHR. EQAR, 
4 AfpoYrH A4 OY3HAMA lOCHOANCTEOVIONIH. AUIE KTO CRA'TRHIOV 
ng'k-3-akoHk oY3AfF, AlJI€ EOVAETR. WTh. RAACTEAR HAH. W'Th EOH- 
HHKh, A4 OY3HMAETR WCAOYXOV FOCTIQAKCTEOVIEH. IIO .K. EOAH; 
AMIE AH. WTR QYEOTHXR, 'TÓ Ad QY3HMA CEETHTEAR TIQAGEHHOV, 4 
TAKORM! A4 CE facnoviiaR TA oy pacnover'kys nau oY cRATRH- 
HAYN. EKE no3HEAIOT cé nifkAK cReTHTEAIE, Iegé nopoykoY cRe- 
THTEAEMN IEMOY'T CE, TO TAKORE 9OVKE H. TIÉHATH. CRETHTEAHE AA 
OV3HMAKR Tb. H A4 CE HE TIO3HEA. AJKHIGTHCKOVTIOER. SAQR'KKR. Kk 
KgAAoY EE2R KDAAEEE TIEMATBI, Hh AKO 1€ KOMOY SHMh AANKHR 
apyHienHcKOYToEN SAQE'RKh, Aa cé HIO3HEA Ch KfAAICEOMMK Ti&q4- 
THIÓó Kk KfdAOV. A4 AKO HE TIOHAE TIO. TIENATH , TO TOV3H AA ct 
evynHcoYie nésATRMI OV KfaAA, H A4 I€ OY3HMA AfXHIGDHCKOVTIN 
ce&'k. H cé Ehca. CE bUIHXOMh TH, cnace MoH, H Df'kAAXoMN 
EoxXbcTEBHkH H neuapesemku caag'k uaperEum TROIero, Aa aWyie 
KTOo njrkcrovnuTk H HAMETR. pa34paTH. w'kuro ws cero ngrkAa- 
Haro Tt&'K, KTO AleRo EOVAETR np'kTEAate cHld, H£ TRKMN Aa IC 
lIOEHHHh H WTÓHHOREHR REOKRCTERHOMOM T'kAoY H. KQEH rócroAA 
&ór4 H cenaca mauro [coyc Xpucra 8 gorovaaTepn ooxARut 
np'kcekr&ie ngucnoA'kgnie Maure, ii n ana ka ie Moy &oy- 
AH H KAETEA HÀ H£Mbh CRETRIXh. HERECHHX& cHAB, Twana ngrkA- 
TE4€ H. KühcTHTEAA H CEETBIXN. nj'kcaaEHHYh aAnocToAh H cRE- 
Taro ng&EoMovsueuuKA. Gmefana n c&eTaro wu naurcro Gagu 
H CEETBIXb WT HAUIHXh .THi. HiK€ Eb FHuksin, n nore rgrk- 
wbHkM& AA i€ 3ARESAHR Rb CH RE'kkh H Eh ROVAOVIJIHH, H 


16 


Hac&kAHuks Aa EovAETR. np'kAaTéAio Hioafk. 8 ngnuecTkHnkh 
QEKBIIHMR: EBSBRAMH , fASNIHH I€TO, Kf)EN I€l'O HÀ HACk H H4 
ue kyh HAIIHXS AA THUNTR CE Kk T'ka&. 

Inseriptio in ecclesia Zicensi. J. P. Safar. Památky. 
Listiny. 7. G. Magarasevié. Jl'bron. epó. 1828. II. 9—22.. J. 
Vujié. Ilyrem. no Cepóin. 147—154. 


XIX. (1195—1225.) 


Stephanus, Serbiae rex, constituit, Zupam, in qua 
mercatori ragusino damnum inferatur, debere aut sontem 
tradere aut damnum compensare. 

(MHaecTs cCTEO)H rOcnoACTEO MH AOYEQORRURKHMR Tfh- 
XOHHKOMR , A4 XOAE TIO MOIEH 3EMAH CEOROAHO C TORTOMB, RÉ3h 
D)AERNAE HHKTO AA HM HHIJIA HE£ HCHAKOCTH; QV KOICH AH CE 
xSmk gie ucnakocrH, TA3H ;K8nà EóOAld A4 AA KfHERILE EQAld 
AA nAATH., 

LVoecnoAuns Gmedans. 

Sigilli fragmentum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. À tergo manu recenti: 1200—1300. Cuoxen. 38. 


XX. (1222—1228.) 


Stephanus, Serbiae rex, constituit se ipsum diremptu- 
rum esse controversias inter Ragusinos et Serb 

Hune kpaaeg&crEo MH, RCkmh Aa € 8 cekvkune, cnkog8 
AMAOCTR CTROQH K(AAERNCTEO MH. RAACTEAHUHKEMN. ASEQQOER- 
S«BKHMh, A4 FfEAS Ch TQRFOMR 8 3€6MAS KfaAERNCTRA MH, H PAK 
rQEAS 8 koe avkero nau 8 hgkckogo nau unn k rok roa'k, Aa 
HMM Hk BHkKOEQE HETIQARRAE HH. SCHAHI2 ; H. KQhUhMS AA HOCE; 
Hu njrkekrapk& Aa H€. EAAAA HAAN HHAMH; H Ch COBRRAHHOAMM S 
KoEMK roA'k cSark unurack unt&Ack Aa ce ne ngto, Aa rpeAe norkaos 
KfaAERERCTEO MH. KTO AH CE AfMk3HE Df kTEOQHTH, Aaà THHAE 
rH'kEk H HAKA3AHHE W'Tk KQAAEERCTEA MH, CHF EO ECE IlHCA Kfa- 
AERRCTRO MH, A4 € ECkn 8 cekayknue. 

GredaHk. KfaAh H Ch EOFOMbh CAMOAfBIKRILA 
C)hncki. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 42. 


XXI. (1222—1228.) 

Stephanus, Serbiae rex, constituit posse Ragusinos 
vinum merum et mel 8 S$ukus in. Brskovo vendere, vinum 
vero mixtum et mel ngckas Su'kus deprehendendum esse. 

qj Huuie kpgaac&&cTRO MH, Aa € &kAoMo ECAKOMS, Aaa € Kfa- 
AERRCTEO AH MHAQOCTR ASRQOERSAMR, Ad CH IlJOAAIÓ EHHQ RE3h 
EOQAE H. MEAB 8 Sirknus 8 Bhosckomk 8 To&r8 kgaA£&k&cTRA MH. H 
AKó C€ KTO HAHAE HD)OAAEN EHHO C EOAOMNh H AMAR nfrkan 
SurkHh, Aa. MS ct Ecce 8385ME, IJIO HM4d.. 4 34 HHE TBIKHHKE Ad HE 
HMA DE4AAH. KQAAEERCTEO MH. A4 HMh CE CE H£ TIQAETE, AOKS 
croce 8 ngagA'k. kpaaegkcTES MH. 

G'rebaus kpaAs cpsncku. 

A tergo: Privilegium de vino et melle. 

Sigillum. avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuoxen. 30. 


XXII. (1233) 6741. 


Sava, Serbiae archiepiscopus, monasterium S. Nico- 
lai (in Vranina) eximit a potestate episcopi Zetae. 

q Gnacs nauis prkiisunw(M)8: cAAREIIHYR. ME Tg ocAAEAIO; 
HKE HCHOEECTR ME TIQEAR "AOEEKH ,. HCIIQEEMR H 43h TIQE£AS WTh- 
MEMBR MOHMR, HZKE IECTR HÀ HERECH ; H, dIJIE KTW IIQCTHAMHTR ct 
MEHE H. MOHX& CAORECS. Eh. foAk cea nprkaiesoAeunemn n rgrk- 
IIHEMN, H CIlACh uAQEkusCKH THIOCTHAHTR CE I€FO. DIQEAN. AHPEAH 
EQXRH Eh CAARE CEQIEH. CETO EO fJAAH H CH X(HCTOAKEHEH MBA 
HMaapiwHk, WCEEJIEHHNI I€TIHCKSIK S€TRCKH , HocAEASIE. cAORE- 
CEMh CHaca HAllerO , MHoTrie TOSAH HIOARIETR. 8 CEOIEMA CRETH- 
T£ARCTRE: D(REH EO ENCTRh CH CEETHTEAN 3€TRCKEH. 26MAH. 10 
CTAEBAEHR MRHOR, HANEAQ. ERCAKOH. EEIJIH....RC'TEO, TIEANCTARAId- 
I€'Th C(,. AOHRAEKE. uAOR'kukckole I€CTRCTRO 8 WEHMUAH. RO2XKA- 
CTE(RHNIH) HACTARHTR CE. CEMOV. 7KE EOTWAIGEHEOMS TenuckSns 
3eThckomS Haagiwns mTQSzsABuIS cé W CROIEMh EQIEBCTERBHEMRN 
eraAe &or8 AaieipioAS. KrknweTk, H Hipi£ MEQH TIAKH ERCyOT.... 
T)SAHTH CE&H E........ higanuna .... CTROH KHAHIJIE F'OCTHIQAERH 
UbKRER EQRIIO..... CRETAFO H nf'knoAoEHaro W'ThllA Hallléro 
4«KAoTERO5ua Hukoan, H EkctAH. T8 HEKOAHKO LI RHWÓHSRILS Eh 


CAAROCAOEAEHÍE ROE. cH :KE€ CEETH H /— EQIKBCTERHH Y9AMB 
2 


15 


CKRQBUIHKR I&ro H ng'kAa. rero MRHE, H AA HE HAMA Ck HHMK HH- 
KWTefite w&AacTH Tenuck8nk 3€TkckH.. A2& :k&€ Gana, apkyienu- 
CkSnh CcQRRRCKÍIE 3EMAE, 3ATIQEEAR AAKAIO W'TR FoCIIQAA EOFA cCIlA- 
CA H ERCEAICKH'TEAMA. H. W'Th Motero cwkoenia, ue ESASTK no 
MKHE afkylerinck8nH, Aa HE nopaEonreH(o) RESAeTh cie cReTWIE 
MECTO, H HE KOHMB 8300KOAMN ScTEWf'kTk 16 MeTOXIIo apkylienu- 
CKSIIH, HAH HHE fJAEQTE 3ATIQEEAETH HMh, Hh Aa nfrkeugate Tk 8 
ECAKOH RQKRCTERHEH. CEOEOAE WTRh KOI€ 'OAE HHE£ WRHAE, H A4 
AS I€CTh. WARFOROQHTEAR H. WCEETHTEAN. AfRXHETIHCKSTIA , H OV 
CÍEMh EOKbCTE(RH)WAM yxfaMe Aa rnioMEHS(Ie)TR ce ApkyienuckSnh 
8 MecTW Tennck8ra 3erhcekaro. Age AH KTO HMETR cfe cReTOIe (Me 
CTO) HéuHAMK WEHAETH. HAH. JAEWTAHTEAMS HAH.— RECXAQRHHMR 
83HMAHTEAMS HES4ECA. W'Th CEO CRETATO YfAMA, TAKOREH AA IECTN 
HlQOKAETh H TkKAETR H 3ARESAHRS OV CH EEKR H Eh RSASIJIIH. WR 
FOcnoAA RKOrA ERCEAQNXKHTEAIa H. craca Haurero. Incov. Xpucrma. 
HIMCAXh H TIOQARIHCAXk, AA I!€CTh Eh SEEAEHTE ECEMN, H KOrA 
HEDHCKSTIK ....... nocTAEH cTafrkuunnus ..... nó cEMh, H no- 
CTARHUIE W'TR 2KH'THId CEFO. AA ..... (H)3REQS TR EfaTÍA 2K ..... 8 
MECTE CEMK CEECT" KM, Tk AA THIOHAETR (kk) afyienuckSn8, Aa ra 
EAAFOCAOEHTAR ApylerinckS8nh, Aa HAM RSAE cTA(r'kuumna 8 Meere 
CEMN. 4 A4 CE HE TIGCTAEAAIETR IIÓ MH'TE£ HAH Tló HAPOEOfoY CTA- 
(rkuunnna 8 MecTE CEMK. H Aaà cc He€ 834€ HHU4RTO 8 MECTE CEMK 
CRETE£MRN SHS'TQh ILJk&KEE HAH. H3EKRHN HAH 8 ;KHEE HAH 8 MQRTRE. 
KTO AH H3hklaKecTH CRETOAMS MeécTS ceMS KWWAMMR AIGEO 3AEATIG, 
AA I€CTN TIQOKAETR A 3AEESAHRh. H MOAIO CE XWTEIIIHMR. EHTH ne 
MHE AfkylenHuckSnoaAM HAMECTHHKWAMR MOHAR, C£ MECTÓ EHAEER 
A3&, iejk iecrk kk nScrEMA WeTooke ckTEOj'kuo (CTh, H 
EkCEMh nfakomkokHHAMh HAMh. XOHCTIAHWAR. TIOMEHR. IECTR. S 
MECTE cEM& H. njrkns'ríe EcEMR. XQHCTÍAHWAMR, H A3h. EHAEXR, 
fefe H€ HMAÀ FA€ TE€KATH , 1erk iecrk 8. wero&e, A(Ayk) Mov 
w'Th AeToyie cnacoge 8 Haagunun w'Th& MécTA, PA€ I€CTR EHAR 
c&eTH Hw&anus 8 lHaagnuus 8 M... E)hAO, TAE CTOH. KQbCTR, 
KoYAE c8 TéroEHIIA uuc - Haagunus8 n wuaao 8 (eckkogkth, KkoH 
neTroks wh locrHAa Teese, H Kore uAoE'kre T83H. rniocAAE HA 
TOMh MECTE, KOoI€ M8 CkKMh. A3h AAA, Ad HE HMA. HAAK HHMH 
WEAACTR HH [ReAk M o:KA HH. AQXHETHCKSTIK. HH IEFWER. W'TQOKR HH 
HHh Kh'TÓ HH MAAS HH EEAHKh, HH REAHKEÉ fAEOTE HH MAAE....... 
HM RHHOFQAAA AA TEKE HH. HHE HHKOIC JAROTE, HH HA IIS'Th Aa 


19 


HE XOAE, HH A4 DHKAAAAIO WEOKA, HH KWHCKE AA. H£ TéfAI, 
HH HHh KTO W'Th IfOUHYXh RAACTEAR AA WEAAAAIÉTR HHAMH, Hh 
AA CÜTR CKE(RIIEHH. JAROTRHHILH cEETOMS wrkuS lHukoae. gau 
WE XHcTOoAREÍE MoAM? a3h XoTtlIEI€ RHTH Ilo MHE AfkyHEnu- 
CK8nIH , A4 EH HHI[IW «.... s. RORIIQL Less... CRETOMS. ME(cTS) 
(ce)MS. nwAWEAaIE€Th EO ECAKWAS. Kk ILQBKEH IDQHAAFATH H Aa- 
EATH 4 H€ WTk ILQ&KEE 83HMATH. CETO KO fAAH IHCAXR H TIQATIH- 
cayh n nfrkAaAWwyk Ek Ecako STEQRIKAEHÍE H CRY(AHICHHIE ILORKEH 
MECTA CÉFW. Ek AETO . Era. ROFOY ORE CAAEA. Eh EEKH.. AMHHR. 

Gakaà EW:kHIelo MHAOCTHIO AfkyuienHuckSns 
CÓRECKE 3€£MAE H l1OMOf CKKE. 

Ilpgocrure nucag&suia n...kaHauasSda. 4 Each EOPh Aa noo- 
CTH. AMHHR. 

Ex apographo veteris apographi, quod nobiscum com- 
municaverat Montis Nigri vladika Petrus Petrovic Njegus. 


XXIII. (1234) 6752. ind. IV. ^. februarii. Ragusii. 


Stephanus Radoslav, Serbiae rex, promittit se merca- 
tores ragusinos, regno potitum, liberaturum esse portoriis et 
aliis dationibus. 

1 GrTefaus, && Xpucra &gora g'kgusi kgaas kckys f AUS KH Y 
3€EMAM H TQEEOY HHHCKHHyN, oVvHoYKh cEETATO Cumewna He- 
MAHE H. CHIHh. TIQR&EOE'KHRHAHRHAFO KfdAA RAAKEHO. HOUHENIUIEFA 
Gr'kjaua monaya, PaAocaaEk. ER kms .,2yaE. n2 kaoyt 
np'kAs &paroMh AH haaAucaagoMR 3a npagorkouia Molera H 
34 |€roKA fàaAH RtAHKArTO Dkk&AETRERCTEA, DQHAOXh OY cH 
C9AAN AovEQoERHHKR : KHe3h ILerps hoaecaagurs n TSAps Hos- 
CHKh H Ch RCkAMH EAACTEANI WEBEKHHORR l'ÜAARCKORR WARN MdAd 
H AO EEAHId TI9HIEUJE ME Cl TIOUBCTHIO, H MHOFO M£ TIOINTHIUE, 
uH npa&oE&kosuo aH. nocaovzkuiie, RHA'k. koaae&scTRo MH ToAH- 
KOV WAR HHX& IlIOQUNCTR H K'KQHO TIOCAOV2KEHHIE, H. CHIE OVSHHHER 
HMh H OYTRQRAHXh, IdKOft AKO AH ROFh Ad, H ROYAOY rocno- 
A4fh, KAKO CRM RbIAR, Ad CH XOAE Ch CEOHMH. CH ITORTH IO 
RCkH 3€MAH. WEAACTH. KQAAERRCTEA MH CEOEOQAHO H. rio Xakah- 
cu'k 3euau u no Jerk à no EcAKHMN TQRFOM K(AAEERCTRA MH, 
4 A4 HM CE lApHHA H€ 83EMAE HH. WAR MAAA HH AO REAHId , H 
MOFOhlllE XARMRCKE, H. AAaHh, "TO AadleTE 34 P"kkov & 34. 3a- 


TOHRkCKE EHHOFQAAE H 34 DlIOAHSKE EHHOFPFQAAE, WAR "TOFA EBI 
2* 


20 
WCEORATA KfAAERRCTEO MH, Ad HE AdIETE HHUECAQE; H 34 EHHO- 
CÜAAE CK(RHORRHHURKE WARN ,VEAR BAIHYR H. WARN WTRIIR Eh 
AOfH AO EACh AÓ AHRCh, "TO CTE TIOCAAHAH. AQ2HEMN SEMAE Kfd- 
AERRCTEA MH, HAH. I€ MHOFO HAH AMAA, Tfálllaló EM, A4 cCT£ 
WAR TorA CROEOAHH , H. AAHH A4 HE AAIETÉ. A WAR. ARHRCR. ro 
WHoVr£é 36MAE MOE AA HE TIOKQHIETE HH. IKARHE TIEAH. HAH. AGSOEK 
HAH KH'TÓMR HAH EOKEMK KOÓHMB. XOKE AH "TO WRKRKKHHA Rall4 
nj'ks& cHi€ OV'TEQRTEHHIE. KQAAEENCTEA MH. N'TO. TIHMRKHOYTH 
Mot 3EMAE, CE'kue MEHE KAETEA, TIOHERAQE EI WeTateTE ov njrk- 
KAETRERCTR'K, wEjrkre aH ce kro SAGE RKKR 3kAK HAH. WAR MOHYR 
HAM WAN EAUIHYN HoTRAf4Ie cHI€, 0v TOMh A4 Wk 3AcAH Hn- 
KOEf E, Hh TO A4 CE HCKIIQAEAA COVAOMN TIJARRIMS ROZKRCTERHBSIHMB, 
laKofé A4 € npako H Ré3hrj'kunkHo KQAAEKKCTEOY MH H. EAMK 
K"KQKHBIMR MH. DQHIJTEAEMR, H. KTO ROV AOV. TIOAN. fOYKOER Kfa- 
AERRCTEA MH, ROVAOVYKOY MH Ch. MHAOCTHIO EGRRHICEN H. njrk- 
«HCTBIIE I€FO MaTEéQE OV MOEMB rocroAbceTICk, nAH I6 EoaTh MH 
HAH CTQNHI& MH HAH EfATOVUEAR MH. HAH. HHl. KTO AIEO. WAR 
EOAAQh KfAAERRCTRA MH, KTO YOKE CHI€ DOTEOQHTH, HÉ MAAh 
rHkER H HAKA3AHHI€. HMA. RRCIQHIETH. WTK KAAEERCTEA MH. fTÓ 
AXHROT'K ike MOEMN HAKOHR. MEHE HAH. WeTAHE. AykTe. Mot HnaH 
oV HoY'suE HAH. Tl9AoY HOY E HAH HHh KTO. AIGRÓ fIQHCHH MOH, H. XOKE 
CHI€ lIàTEOQHTH , RKOFk A4 MOV COVAH H CRETA ROrlOOAMHHA H 
KfACTh "BCTRHNI H ECH CRETH OV CH E"kKh H ov EOYAOVYKH, Hh 
ckEgkureH'k. govaovrkn. gaurka. gkok n aieg&sgnH n kaergk wno, 
KOICER MH CF YOKETE WEEKATH. W ECEMR. Kb Hk Hu ks nocok- 
ABHHAM MOHAMR. CETO KO fAAH CHIC OYTEÓRAHEN H lIOQARDHCAYN 
fovkoio KfaAERhCTEA MH El A'kro EHur nnucano, Awkcena deps- 
RAfa .A., HHAHKTHWHA .A. (H Aa € cBak 8 gprkwewkys no 
CTAfoMB8 3AKOHB8 WARN MHXOAId ARHE AC F'IG)rERA ABHE). 

Zrégavos pij& 0 b5nas. 

Sigillum: inscriptio illegibilis. Origin. membran. in e. r. 
archivio Viennae. Cioxen. 2. P. J. Safar. Památky. Listiny. 9. 


XXIV. (1234) ind. VII. martio mense. 


Manuel Angelus, despotes Larissae, Pharsali, Pla- 
tamonae. Privilegium Ragusio impertitum. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1851. 
l1. 524. 


XXV. (1255.) 

Stephanus Vladislav, Serbiae rex, queritur Ragusinos 
homines capiendo et praedam faciendo fidem violasse. 

1 Me wuaecrH gouen, da Grefans BaaAucaagk niuis 
Té(E&k)., knee ASRQoERuRCKH, H Ecku onkkunk. ia coh HMAAR 
K RAMR WE'krTk, Aa nonkus Tom8 rjAAS, H Aa MS fa&QC TAM 
83h £EFOES DOURCTh; A EH CE CTÉ OEEKAAH. H. fEKNAH :: AA CH CkAe 
TEC cteaà CROROARHO H TROH ABAHE; AA I4 CAAN EBIAR. QEKAN 
MOHAM ASAEMN, Ad CE H£. EOE. HHI[IAQES Ad ERI KAKQ CH CE CTE 
HABuHAH no KAETKE'K Hatlla céAa. H. Halll£ EQAIdQNI EMATH ,. "AKO3H 
cré H Mk Suunnan, Aagure ckoIo 08k8 H ckoIo mkoS, "epe werk 
ctAA. n kunan d goaape eau, A AgSre nckikan.. Aa 8 TOMR ROTR 
A4 JACSAH, HA KÓMN € KAETRER. WCTAAA, 4 EH IIO. MeXKETE IH- 
HH'TH, S4HHHTTE. KOFh EH A4H 2AfARHE. 

Greians haauncaaks. 

A tergo: Huea8 ASspogkunckoamS H gcku onkkuik. 

Nine sierillo: Origin. membran. in c. r. archivio Vien- 
nae. bond: d P. J. Safar. Památky. Listiny. 13., qui hoc 
diploma autographum regis Vladislavi esse putat. 


XXVI. (1238) Ragusii. 

Nicolaus Tonisto, Ragusii comes, profitetur Vladi- 
mirum praedam fecisse ueque se ipso neque communi 
suadente. 

3 Bis umewina n cuna i c&eraro ASka aMnHs. A38 IHuroaakk 
TouuckTO, KHE3h. ASREQOERUSRKH , H CBANILH H REKBHHILH KAECRAAO 
ck Té&e, EcAMEMS kpaare BiaagucaagS , Ae Hi. ogeroEgaunk n 
nucauHE, Kk ach8. HH HECT&, MH H. Hallld. WDKHHA lfaEo H 
KEQBHO CkAMO AEQRIKAAH, H WAR CEAA HATIQEAN ITO3H TIHCAHHE H.. TQ 
ekeregauuk youeavw. AepkzkaTH. Rék8 rlaaAVETR, 4 34 CHIO. QRETO- 
KAHHE FIOTEEQRAHMO, AE HH 34 HAlllEFA CRETA HH. 34 CRETA. WARN 
wnkKHHA rjaANcka laa&HMH9N H€ naEHORAAS TEOIÓ 36MAS , H 
WAR cevk. HangeAR ck. HAUIHMB CRETOMR WAR HAlll£FA PAAA HH 
BRaaAHAMHON HH. HHRHH 'TROH KAFh Ad HE TIAEHE ITEQIO 36MAS. 

Sigillum pendens. Origin. membraa. iu €. r. archivio 
Xoiiias;, Cnoxen. S. P. J. Safar. Památky. Lisüny. 15. 


XXVII. (1235) ind. XI. octobri mense. 


Michael Angelus, despotes Platamonae. Privilegium 
Ragusio impertitum. 

Graece in. Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1551. 
1..528. 


XXVIII. (1234—1240.) 


Joannes Dandulus, Ragusii comes, amicitiam et socie- 
tatem instituit cum Stephano Vladislavo, Serbiae rege. 

T Vis ne W'rhIA H CklHA H cRETAFO ASxa, a3& zZKanu Aatts- 
AOAR, KHESR. ASRQOERuCKH, ch EcCkwH ROAMH H Ch KCOKR 
WHKHHORk TlÜAAKRCKOER KARHEMO c& TEE'k, rocneAHnS KpaAIo 
ECKyk gauiHüyh 36MAE H. TIQGMOfRCKHYN BhaaaucaagS, 8 rocnoAa 
gera naurero Hcov Xgucra 8 8 npkcaer$ goropoAuns n 8 S&cTHN 
H KHROTROfE[IH. KühCTN H 8 cReTA Rokw'k enannreawk n 8 ice 
cReTE 8roAHERUIE ROFS Wh E'kka R&3 RcAKE H82KAE,. Hh CEQHAMMN 
yr'knugnt H CEOQWER EOAORh, *"HCT'kaA& CÓKANRILEMN H TIDAEOER 
EhooRB kt2 Rcakora nonaAcTEA H 3h5AE€ MMNICANI, I4KOf€ W(AK) 
ABHELIHEFA ARHE Ad TH. CAO noh'kTeAH rljAEN , H AA cA € TO- 
EOEN EAHOEN MRICAHIO H EAHWEK MR CORANILEMRS HE)ASASuHO AO ZKH- 
Ko'TA Halli£FA H 'TEotFA, H KTO € TROH. Dfk'kT£AR, A4 MS cao 
npikreaue, a ko 'rzon &far& nguskrue $8 Hau rgAAN Kk HAM, 
A4 TH H€ HcnakecTH HHillape, 8 HACh. R8AE; AKO AH "TO HCHAKO- 
CTH, A4 E MN HAATHAMO; AKO AH F4 HE llAATHMO , Ad WHOra 
CAMOFA AA 'TH AAMO; AKE AH ITOTA H€ SuHHHMO, AA AA E HA HAC 
KAETEA cH'k. H AKO "TH C€ 3POAH KOE HACHANIE, H ngug krneum 8 
FÓAAN Hal K HAMRN, A4 TE HQHANEMO Id4KO FOCHOAHHA Ch Eca- 
KOEh HOUACTHIO H Ch ECAKHAMN TIJRIJHHEMN Ch. ECkAMH. THOHMH 
EOoAMN H C Mnkann gEckaH TEOHMH , KOH CE C 'TOEORRN 3TOAE, 
H KoAHkKO Eh3ANeRHUIH n('k&s TH 8 Hack, Aa CH ng'k&SA enn. ck 
ECAKOEN IOukCTHIo, à 3A4 Ad TH H&€ SuHHHAMO HHKOFAE HH 
TE&k. cAMoAMS roecnoauus HH recnorH mewk Tu&oeH. nu Arkun 
TEOEH HH AOERITES 'ITROEMB ECAKOMS HH. EOAId OMN ITEOHMN H HH 
ECAKOMS HHkeMSE TROEMB HH. AOENITKOMR HMBR, Hh Tl4ut AA 
HMAUIK HIOUIRCTR H. KXpaHS8 njoTHES AWXKH HAllEH IdKO H rocio- 
AHHA, H KRBPTA CH ERCYXOKELIH. TIQH'TH. HHAMO WAR HACh, Ad CH 
HorFElllH CEOEQAHO Ck. EcAakKOIO IOukcTHIO H ck Ecko TEOHAMH H 


23 


Ch AORBITKOMR ECAKBIAAA "TEOHMR H. UWH'RYR. AORNITKOMR. RCa- 
KHMh, 4 Mb A4 "T€ HClfAaTHMO ; H 3€6MAH. TEOEH. H. PJAAOAM 
TEOHMN A4 Hé DAKOcCTHAMO HH DA kuomh HH rFS8COEN HH. W*Hu- 
E'kcTk HH TAEMh, Hh Dlau£ A4 HAM nike idko H cawkah HAMA; 
H A4 croHMO S8 cTafHyh MéFAyh, 4 mnrkc-ro Aa He nocekewo 
HHKAKOfE; 4 AORNITKR, EE CMO fEKAH AATH, A4 TH AAMO, TH- 
CSKIO HIEQRAIIEQN H IIETR AECETRS AAKRTR CK(QbAATA "HCTOFA H. Sf hAE- 
Hold, KOFAffE TNI CAMh F'OCTIQAHHR. UWEAIGEHIIH : TO HloAGEHHS Aa 
TH AAMO CKTAÀ TIETR. Ch'Th DEQNDEQN H WHB3H HIETR. AECETR AAKRSITA 
CKfhAATA, KO£fe 're&'k 8roAHo &8A€, A ASrS8 n&TR ChTR nék- 
l£)h Ad TH AAMO AO EQRKHKA , 4 W'TS 'T'oTA Ad TH H€ SAQNKH- 
M ECEFA HH MAAd, Hh Ad TH lIQAAMO ECE HCIIARHEHO 5 H. I1AQH- 
HHKh TEOH A4 CTOH S8 Hack HeR('kreHk. WAR Hack HHKAKQOfE, H 
"vTo € TECk npagHHA, Aa TH 16 nloAaEMO RC8 CEQRUIEHS ; H Khr'A 
WAR HACK Scr(rkeSenin nomekH no MepS8, H noneMo TH HÀ nio- 
MOKh, A4 Hh DfocTHIUlN Tora A'kra Ecé, "ro HMAMe 34KOH& Aa- 
KATH, H KBIIIEMR HALIIHMN, KOH ERCKOAE IIo. TROEH 3€EMAH, MHA- 
f HHB8, IdKO H FOCIIQAHHR CEETO DIOQUHERUIH ArkKAN TH H FOCTOQAHHR 
CEETÓ lOUHELIH. WTRIIA TH, Kk'A HMd CMQ TIGMATAAH, DfaiiaAa 
Hl CTA: AKE AH. H£€ 83M KEMO HTH Hà IIQAOKN TH, TO A4 CH 
8$3HMAUI ECE, KAKO ITH € 2AKOHR. H 'TAKOF'E TH C£ H MI KAkHEMO, 
KAKQ TH CE C8 H "TM ROAIaQE nocaH HauiH. KAcAH, Mag ku BhisAa- 
uukh n Bokgaunm AMansreosguks a Herps Goksuks, un uukoumft 
$30o0kOMhN A4 HE fA3AfoVUIHAO CHE KAETEE C. lTOROER, Hh Ad Io 
AfhXKkHAMe TEQBRAO. H ako cc Ke'k kpawmeoAaa S8uHHH AwEr8. Hao, 
AA €€ CBAOMB HcHgaRAd, A KAETES KMIHS Ad AfhikHMO K e&'k 
HETIQMBNHO. H KAKO XOKEMO CHE ECE CXfAHHTH, wWTO ce nuui 8 
CHEH KAETE'k, TAKO A4 HACh. EOFh CkX9aHH. HÀ CEMB CEkr'k n 8 
ESASKEMRA : AkO AH nrkcr8nuMo H &£AHO. WARN ctFa, "To CMÓ 
S$roEo0HAH C TOEOEN H S8nucaAH 3A k, Aa Hk. EOFN CRIIRHE H CHE- 
TA RKOFrÓfoAHlLA H RECH CEETH, KOH ct nHlJ8 8 cHeH KAETR'k, H Ha 
CEMB Cickrk à na-noms. 

A tergo: Capitulum regis Vladislaui et Johannis 
Danduli. 

Sine sigillo. Apographum saec. XIHIE membran. in 
eur. un Viennae. Cnowem. 3. P. J. Safar. Památky. 
Listiny. 10. 


XXIX. (1234—1210.) 


Andreas, chlmensis knez magnus, amicitiam et socie- 
tatem instituit cum Joanne Dandulo, Ragusii comite. 

3 Hs nave w'ThHA HocCNIHA HCRETATO ASXa. t4 KHE3h. E£AH 
XABMBCKBI flu&Aprkn. c& gckun RaacTEANE CROHAMH KARHS CE KHE- 
38 ASRQoRRuhKOMS ZRank AaHkAOAS H REAACTEAOMA | ASEQORK- 
u&KHMBh H ECkn. wikkHugk l'ÜAARCKOH $ rocnoAa kora H 8 cRETO 
ICEAHNFEAHE H S. SKCTRHRI CKHROTEOfEI[IH. KQORCTR COCTIQARHR H 8 
STHE. CRCTNIXR WTRUM nx 8 Huren, Aa nato AH ck RaMH 8 
gkkn, kako c8 H. Aon cTagrk nmaan c Raum erag'kuuinaa 8 
CTAQNI 3AKOHB, A4 EMI 1€ WTROfEHA 3eMAA Mk 8 nekys gaunyt 
DéSAAEXR , 4 "JARHHA Ad ECTR, 4 EAUIR SAOE'KKR, KH nouae S8 
36EMAR. MÓIO HEROAQER, KOMS € HCKAHA TIJAEHHA, H HEHCTIAKHEHA 
AS ESAE€, AA crTAHE H.. Ad SuHHH. nfaRHHS8: AKE AH. TIQHAE TAKN 
qAoE kxk , ko 8 mk uckana npakguHa, Aa AS ce He. 8385M€ HH 
ThHKh KOHRIJk, AoKS nouae S8 cROE wkcero, u TAMe AA SuHHH 
H)AEHHS nio TOMh, H A4 HE II9HAS EhYN EACh C EAIIIHAN Ef- 
FOMh: AKO AH CHI€ nfrkerS8nam, Aa ME ChHHE. EOFh, CRETA RQ- 
FOÓfoAHHA H. ECH CRÉTN. 

Sigillum sine fo DRORSE Origin. membran. in c. r. ar- 
chivio Viennae. Cnowen. 4. P. J. Safar. Památky. Listiny. 8., 
qui putat hoe diploma seriptum esse 1233—1235. 


XXX. (1234— 1240.) 


Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus, Joanni Dan- 
dulo, Ragusii comiti, confirmat privilegium eoncessum a 
Kulino bano. 

Ov uae oua H cklHa H cEETATO ASya AMHHR.. A3& JAEN RO— 
xu Marks à oxavkaoun HunocaaEk&, EAHk. EOCHRCKH. EEAHKH, 
KAE€ ct KH£30Y AovEgonukoMov ZRans JanksASAoy HH. EceHH. orcum 
AOVEQOEMRKOH, TAKOAM CAMS CE. KAETENIO. KAEAN, KAKOMM CE € 
EAHA HovAHHk KAEAB : AA XOAE EAdCH CEOROAHO , Hh AOEHTKR, 
TAKO KAKO cov 8 Eaua Hvauna yoAHAH, RESR KCE yARE H 3AEAMH: 
ak kovyk o&aaaa, TovA/k cui yoAuE ngocrpano n 3Afako, a 'k 
ngwkrHn kakege cams ceg&'k, H HaSKk AARATH. OA, ECE SAE£AH. 4 ct 
IlMCAXR. HAMEHEMBR. ecoe, rgawaTHrk &aHa. Hunocaaga. gEAHEra 
RecHhckora, TAKo RH'koHo kakKope 8 THjhRAIXh. 4 CE EliE: ako 


eb 


wkpove cepk&aHnh EAaya, Aa ce ngu nokas kueaens ; ako. gkose 
KAAXh CQRRAHHA, Aa c£ TH DP kAR RAHOMBR, 4 HHOAS EAAyS Aa 
HE EBAE H2MA.. ROKE KE 'TH AdH SAPARHE. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 5. 


XXXI. (1234—1240.) 


Stephanus Vladislav, Serbiae rex, confirmat privilegia 
Ragusinis concessa a patre et avo. 

YT B Grebaus Baa&ucaag&, c noMokHIle. RO2KHWER. KfjdAl 
KCky& paurkHy& 3eMA& Hn AuwkauTHE 8. Aaasaauue n Toonsue 
H JayARMHE, WREKIdEAIÓ CE KAMN. rOCTEMN. Arckaunmkans AH n 
wunnkak H MoHMB, KHE3S8 ASEQOERURKOAS H ECk S RAACTEAOMN 
H RCÓH WRKHH'k raARckoH WAR MaAA Ao RéAHR, c&oumh cu yor'k- 
HHEMR , SHCT" ka. CORARIEMR, RE3R EhCAKOTA nfonaAbceTRA, "kko- 
f£ WAR ARHRIUHEPA ARHE, AKO AH cCTOHTE 8 cHEH KAETRE'R, $ 
KÓIÓ MH CE CTE KAE£AH ,. Ad H. AO MOETA ZKHEOTA AA. RENI AQN;KS S 
EhCAKOH DQAERA'k, ka(Ko) EMI & ApkKAAN ArKAR H WTRI& MH, H 
AA RB H£ CTROfIO HHKOETAQE 3kAA. HHKHAMSE. KOHRILEAMS ,. AOKS HE 
CTEOfIÓ Ck EAMH TRhfEXk CBAR: ako AH cue nj'kerSnam , Aa Me 
ROFk ChIBHE H CEETA ROPOfOAHIIA H. ECH CRETH. STOGKA iH. ROrS 
w'TA &'kka. 

Grekaus Baaj4HcaAARER c noMOoKHIO ROKHURER 
KfaAN RCky& faul KHyXh 3€MAN H ILOHMOQCKHYR. 

Sigillum. Origiu. membran. iu c. r. archivio Viennae. 
Cuoxen. 7. P. J. Safar. Památky. Listiny. 11., qui diploma 
hoc putat esse seriptum auno 1235. 


XXXII. (1234— 1240.) 

Stephanus Vladislav, Serbiae rex, monasterio 5. Ni- 
colai (in Vranina) quosdam pagos donat. 

B& HautTkKR ThH, rocnoAH, 3EMAP Ww(cHoRA), MH A'kaa 
fov Kov TRO!CIÓ COYTN HERECA , "TA TIOTHRHOV TR, TAIH zKke nrkani- 
KAKÉJH, H HCA !dKO H fH34 WEÉTRIJARTh, H IdKO WAEKAOV 
CkRHICUIH. Id, H H3AWKHETR cé, ThIH 2€ HCTh I6cu, Hn aka TRota 
HE WckKovA' ki Tk. CTEOQHENIH jASOYMOMR. HERECA H. 3EMAIO. Q/- 
TEQRAHRHM Hd EOAAYh, DQHIEM(NIH) CTQaCTR EoARHOVIO, idKO 
A4 Hack, P KUIHMIHYS HOHEAOCTOHHNIHYR ARS CIEOHYN, H2REAE- 


26 


UH WTh AANCKNIHXR. HEBaSA P kuinMhIHXN OV3h, H CKOHAMH OY 
4EHHKH H AHQOCTOANL H. CRETHTEANI HIGCTAEHEN. fa3AHuHaid cik- 
THAA, H (EKk HAM. OYSIHTH. AISAH. CH, 1€ KE CTEKA. UINCTRHOIO CH 
K(REHIO, H: H:KE H'KQov HAMETK H.— KORCTHTh CE, CIACEHN. EOV- 
AETRh. cHH :ke KeAukHH ayurejrkio xonerogs Mukoaa, nauim 
OYNH'TEAR H TIACT'NIQR ,. Ek HATIACTEXR K('knkkh H Eh. EfAHEYN no 
MATFAI€H , CHONIMK H. EKAOEHAMS H. HHI[IHAAS. 34CTOVTIHNIKS H.E 
gcatrkys &kAayk ckopo noMaraied, (c)TERoQH cc tero Xy9aMk ChIH 
Haapuieio iennckovnoMk 3€ TRCKRIHMM ,. H H2RE AIGEHMN E'k recno- 
AHHOMA MH H fOAHTEAEMA. FOCDOAHHA RAAZKEHAT'O H. CRETO llo- 
«uguaro G'rehana, kaald ECE€ C(RENCKE 3€MAI€ HH. TIOMOf &CKE, 
Cuaona Monaya, u rocnoanna ain ngekwegnpieusnaro apsyuie- 
lIHCKOYTIA ECE€ C(&ERCKRIIE 3EMAIC H TIQMOQRCKRIIE Kilpls Gakbi, razke 
I€CTA CHH. Adfh OYCTEOQHRUIA H HIHHECAA Kh CEETOMOY H. REAHKQO- 
Moy apsyuiegrkie xpucrogoy Hukoak à una nora MoAtHHld Kk Ro- 
IRHIMN ILORKEAMB H CAVKQIGHAIA KK AHPEARCKOMOV. H. MBHUIRCKOMOY 
WRf43oV AIOEHMA, 435 KE ro kulHhl H. HEAOCTOHHNI JARN. EG2KHH 
Grkjanus BaaAucaaEs,. oYcrioMEHoY RA cHKORAI2. oYmIncauHta re- 
CIIQAOEN AH H. OAHTEAH, "ITO fipnecor K Te&k, keauktiM apyu- 
ieprkie X9ucTOER , HARE CE EMIXS. H38ARHAN. GE'kunniie. Mov? 
l)HHAMH CHI€ MdAQ!€ MOI€ TIQHHOIIEHHIE , H ROV AH AM CKOfNI 34— 
CTOYIIHNIKR Eh ARHh CTUAUIHATO MH. WCOV:KAEHHId. H. Adlo CEAQ 
ckeromov Hukowk loanne cy Pkkouk, a Mere moy oy Beck na 
Efhyh Iaane Ha RghXk....4 no RQhAOY , KAKO CE KAMH. EAAH OY 
leAHunie, no Akaoy Hà HQRXk..fà TAKO...0V .. AO .. Ek. WTR 
A9YEA... Th..fük ov (Munus npako ov BAATO. H A4lH ctAo 
To...ov Hukowk.....n ck... ovHkHhIMh Ha. . AkIE'k l'oyraa- 
gov H Bpovineuune, a ere ns ov BSaoxurs ov Aunosoy IIpo- 
A9AB Hà EfkXh Ovuin.. ua oy 3aoY naoute wAR Toksuoka Ha ngo- 
HACTRHhCKH np'kkuüopkh no BohAoY, KAKO CE KAMH E4AH, OY 
lrovuno na ngrkgops aeAovr Aovnuaoy à vcerov Brovusuo naAs 
lVoaunnsus no cpkAe Aekeaiaakra noAs. Maas Aegeatdakh ,. KAko 
nov Tk rjeAe 8a l'oewnaninov, npa&o c& l'owniauue nu3& hissunun.. 
ess. Bpako ov ÉP'kkov u ch P'hkkogk. npago oy EkHgk oy Beck. 
AA Moy H(kerk) kgoucke HH. napkckora 3AATA. HH EHHOF(AAA , Hh 
A4 MOV I€ S3AKOHN OY XfO......OAMN EEAHKNIHXNh AAKh. Ad HE 
HoTROfHTE CEé'O OV'TEQREKAEHATO cEMOY Xfamovy AHom rrk- 
II HH KQAAEMB haa ucAaEoMRS HH EATR MOH HH CHHh MOH HH 


27 


OVHOVKN MOH HH. COV)OAHHKR. K(AAERRCTEA MH, HAH KOlO H3EQG- 
AM ROFh ENI'TH rocnoARcTEOVIOQIa. WEfrkre AH cé KTO, H Afh3- 
HETN DIOTEOQHTH CE, Ad MOV. I€CTR COYTIKQHHEN ROrh H njrkuu- 
CTAld MATH. I€TO , H SKCTRHRNIH. KQRCTR Ad MoV. HK. TnloMOHIBHHKR 
HH Eh CHH E'Kkk HH && RovAOVI[InH , H cReTRI Hukoaare Aa. ov 
I€CTI COYTIRQRHHKK HÀ ERTOQOMR FIQHIIBCTEH, H A4 M(oY cov) na- 
UIMIJA H TérORHI[IA, KAKO 1€ HC-IIj&KA EBIAO, Ad HE HMA TOV 
WEAACTH HH MOH EAACTEAHHR. HH. MOH RAAAAARILA HH (2K)oYnAta- 
HHHh W'Th COYVAMERKABHHKR T'Kyh cEAh,— HH. AQKEAHACHHN Ad HE 
HM4 TOY 3HMORHiI(4), H AMAHIE IBKERH(HH) Aa njrkangarm 
OY ECAKOH EQzRACTERHOH CROROA'kK, Hk Aa cov pagoTHHIH cke- 
Trow8 Hukowk. ko AH ct wrprkre nprkeaovinag&s. cutie. More, 
HCHAKOCTH "'TÓ Eh 3EMAH HAH Eh. ARAEXh , Aa nouae rikgs n 
HAKA3AHHI€ W'Th KQAAERRCTEA MH, H Ad A4 KQAAERRCTEOY MH 
eq ÜÉQADIEQh. CETÓO (AAH IIOATIHCAHO ENICTR Eh Ackerk . eru. 

* GmTrdaus RaaAucaakk € noMoKIR. EOKHWER 
KQAAN EC'Kyh CÓOBRERCKIXh S3€EMAN H TIQAOQRCKBIYR. 

Origin. sine dubio membran. in Cetinje. Decriptum ex 
apographo (fae-simile), quod nobiseum communicaverat 
Montis Nigri vladika Petrus Petrovié Njegus. 


XXXIII. (1234— 1250.) 


Stephanus Vladislav, Serbiae rex, remittit Ragusinis 
vectigal Zrnovnicense. 

T Grenans BaaAncaaRk, MHAOCTHIO RORKHWER Kf dAN CfRE- 
CKH, A4EKAl CROIO AMHAQCTN npH'kTEAEMN CROHMR — RKAACTEAOMN 
AS&poERucKHAMN H ECkH wühkkunk rpaAcKkoH, H nant HAN 
Merepuul£, u'TÓ c8 AARAAH. WAR ZIQRHOEHHILE, H HHKHMN KOHh- 
IEMh A4 HAM CE CHE HE TIOTEOQH HH. WAR MOETA KfATA HH. WAR 
npucHora Kora AMEo, Ao kowAk croce ck. MHoRk 8 npagA'k, Kore 
HAMAMK C HHAMH,. KTO AH CHE. TIOTEOH , Aa € IQOKAETRS WAN Rora 
HOWAR RCkys cRETRIYR. 

G'rebaus BRhaaancaakk noAMoKHM EOKHWER 
KfyAdAN COECKH. 

A tergo: Capitularium regis Vladislaui de facto ma- 
garisi. 

Sigillum: inscriptio serbiea: ..ag &gaa &cky pau... Ori- 
zin. membran. in c. r. archivio Viennae. Ciowen. 6. P. J. Sa- 


28 


far. Památky. Listiny. 12, qui hoe diploma anuo 1235. scri- 
ptum esse putat. 


XXXIV. (1234—1240.) 


Stephanus Vladislav, Serbiae rex, faeit donationem 
monasterio S. Mariae 1n Bistrica. 


In mon. Chilandar. P. Uspen. 169. 
XXXV. 1240. ind. XIII. 22. martii. Ragusii. 


Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus, promittüt 
se eum Ragusio aeternam habiturum pacem. 

T Bi& uae wTRUA H ckiHA H cReTOPA ASXA AMHHR, ko 8na&- 
iieuirk. roenoa. gnaurero. Heoy. Xpucra. Tucovipa. .cu., awkce- 
lj4 MAfkTA . KE. ABHh, HHBAHKRTA .rI. KH Xh'T'kuue EHUIRHEFA 
HAulera rocnoAa gora Hcov Xpucra, H i38. EEAHKH. EAHK. Eo- 
ceH&ckHu. Maren lunocaagk no AHAOCTH. EQXKIe CEOHOER CH AGRO 
Xh^TEéHHE llQHAOXk cH $ AS&QORRHHKR Kk CTAQHAM MH IIfHldTE- 
AOMh, EAdCTEAOMN H WrkkHH'k rgaAkcKk, a ngHAOXh CH Ck 
M9HAMH. ROAAQHAMH ,. C& EOHEOAOMR lÜpuurevs, menks«anra PaAona 
H EfTh IeroEN Gueons, nexapsuuks AMupoykna, Sagazs IIpo- 
A4ca, IpuireckAa Gidunaps, Gaagksko Hoausuks ,. PoaAucaagk 
TSpkEHkk, H oEfETOCkAMO KOAAQHHA KHE3A4 ASRQOERuAKOra, lHu- 
KoAaEA TonnchTA, H Ck DfETHCAHHMR. MOHAMH. KÓAAQHAH. KAEX 
ck knue38 n gkee wnk&kun'k rpaAkcick 8 geuk&un MHph H 8 Are k, 
KAKO cc 3A€ noA&nuurk: a3&. Maren Hunocaag& ,. nó MHAOCTH 
EcE R'kaukH RAHK. EQCEHRCKH , Ch. MÓHMH. KOAAQHAMH. KEARHEMO 
ck ege, HukoaagS TonuuckTS, kH£38 ASEQORKRUSKRKOAS, H Ekc(k)as 
EAACTEAOMA H. EkCk. wikkunk rpgaakscick $8 rocnoAa gora Hauiera 
Heo XpucrA 9 8 npecner8 goropoAuus Acgum RgAaAHKS Mapurie 
HS"INCTRHH 2KHEOTEOfEIJIH KQACTR H $8 CRETA. ROZKI4 ERAHKRTEAHId H 
8 c&erora haacn, gaazkenora eSuw'knuka, n 8 EkcH cRETE STOAHERUIE 
ROFÜ WAR REKA Ch CROHORN EQAOEN, "HCTEMR COBARILEMB ,— Ch 
l)AE QRh EEf OEN, EE3N EhCAKOTFA ll OlaARcTEA H EE-3-hAk Mucan, 
AA RH CTOIO 8 RESKHH H TREQRAH MH H S cQh&Akuenk arognik u 
8 RhcARS nQAERRAS, H Ilo 36MAE H. EAMAAHHE. MOE H. MOHYN. ChIHR 
A4 €H. XOAUTE CROROARHO H rpocToaHo Rech Ehcark Aeckiinne u 
RECh. HHkE('k HHkHE AaHHE, H. TlA4E Ad MOH KRMETH H MÓH ARAHE 
HO MOM EAAAAANIH ld EH. AIORE H. Ad EH. XfAHE WAR 3A4 Ch Dfa- 


2t 


KOKN REJOMh ; H AKO HEKRTO WAR MOHXRh KRMETH HAH. WAR 
MOHXN ARAHE NHHE EH KOHEHHS, Ad CE lIQH lIg£AR MHOER, H Id 
A4 HAMM CSAS ngaRgH. CBAR, H rdKo RH fd ripa&HHK ne uns, TO 
T6 id K)HER : H AKQ Ck paaksparuT'k c& kpaA ka AUIKKH, AA EACH 
H€ AAMRh HH EAR AORHTEKR, llà4£ A4 EH SyQAHS Ch Ekc( k)a& Ea- 
IIHMR AOEH'TKOMR ; H I[IO c€ «HHHAQ nfe H riocAk, Aa ck ngu, nAA 
H£ H3hMÀ ; H Ad HgHAS 8 ASEOOERHHKR, Ad HÀ ME HE BCTAHE 
HHKh'TOf'k, Ac i4 ch. 8 ckolIo 36MAS CEAA,. KR'TÓ XOI[IE HCRKATH, 
HI[JIH, AE Id CMh (AA HQARBSAS SuHHE, AKQO DA(RhAE) He SuHHS, 
TO ld KQHER. H Ck wipe: ako g'koSie cepAHHk Raaya, Aa ck npu 
IlQ£Ah KHE3EMIS ASRQOERURKHMR; H I4KQO EEfSIC RAAXh CEQEAHHA, AA 
CE IH HEAN EAHOMR, H. HHOMB RAaXS8 H HHOMS cEQEAHHS Aa He 
HChM4A, H A4 Ck uekoid kgHEHHA MERBS. HH SHHH, Ad TA K()HEHHA 
Ck ck DQARHHOEK. HCRIIJAEH. A CH3H MHfk H CH3H WRETR Aa ck 
HHKAKOf'k HHKHMK(E AEAQMN H. HHKHMRfE KOBRILEMR Aa. Ck nue 
peur, HH Aaà ck noA&nejrk, wk naue Aa. R86 TEEQRAN S8 REKH. H 
XeuiS, Aa Ekc'k ce, uo 3,06€ nucano, 8 HekH AA. ESAE TREQNAO 
WARN MEHE CAMOTA H. WAR MOHYRS AETR H. WARS MOHylK S)89I€ H 
WAR MOHXR KKMETH. H. WAR MOHXN AISAH :: H. K&'TO CHE TIQHAOMH 
HAH ld CAM HAH MOH CBIHR HAH MOH SHSKK HAH MH KRMETH HAH 
HHH KhTO ro/vk MoH, Aa Rorh ra cerisuk n cgera RorogeAutna H 
EkCH CRETH, KH C8 3AE€ TIHCAHH.. MHfN ROZKH. Ck. HAMR. AMHHR. 
WARN CH3H MH H WAR CHE WRETOEAHHE C8 .R. KHHr"k: IeARHS 
KHHrS8 83cAM RAHk EKtAHKH lunocAaEk. ch CROHMH. EQAAQHAMH , A 
ASrS kuur$ 83ca& lHukoaag& TonnuckTO KHé£35 H. WHRKHHA. l'ja- 
AhCKa, H Aa mk nuickork u3&a4 HA HHAFO. CEQEAHHA HH HÀ HHArO 
EAAyA AHUIE HÀ CAMOTA Hckita.. A28. hiopucaags houcuanuks KeAk- 
H8 ck reu& un Hk H Aie&'k HaMeTH ck ASRQORRUHAHOMN, KAKO 'k 
CAE óETHCAHO. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 


XXXVI. (1240.) 


Matthaeus Ninoslav, Bosnae magnus banus, jurat se 
cum Bagusio perpetuam habiturum pacem. - 

5 uME OThIIA H CHHA H. CEETOFA. A35. (AEN EOzkH Mar'ku 
HMEHEMR EAHS EOCHhcKH Hunocaatk KARHS cc ogkkHH'k ASRQORR- 
"kKOH, AA CTOIGC € EAMH 8 MH H S CEAKS npaRKRAS , KAKÓ c8 


30 


cTAAH. MH cTagrk, n Aa c&okoAHo XoAHTE 8 MOEH 3€6MAH, Ad EH 
wk Accerka HHKorAQE; AKO EH 'ThKO SUHHH KQHEHHS MOHXYN KAE- 
TH, Aa cc ngu nj'ka& MHoMK ; ako EH "ka [Sunns kpgununs, Aa 
(c) ka k)HEA] njaERe He SuHH8, TO 'ro "ka kgukk ; H ako ce 
fA30A'TH'TE Ck. KAAEM Ch fAUIKHMR , Ad: KACS H£ AAMK Ch. ECkMt 
EAUIHMR AORHTKOMR, H Adà EH SyfaHS. H «TO cc SuHHHAO ng'ke 
uan (no)cek, Aa cc ngn, a Aa wk H344, Hh Aa € HQARNAA. H HE 
g'kure Mot neuaTH. REAHE, OAKHECEHA ,.. E'kuie, Aa.. o340 € wk 
HEMATR, KA E 9H KHH3H. 4 CE H£ $3EMAE AECETRKA, Aa KoA'k cM 
ARR Ho MOc€ Aykre Hu. oc SuSuc. kTO cH&. njrkekoun, AA € 
KAETh..... Ad H)HAS 8 ASEQORRHHKR, A4 Hà AE HE SBcTAHE 
unukhTOQt, Ark k ck&a& faAh nfaRhAS Suuüé. H AKO TIgA(RRAE) HE 
SuHH8 , AA CkMN KHEN. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 


XXXVIH. (1253). Ragusii. 


Joannes Michael, Ragusii comes, promittit regi Ste- 
phano Uros Ragusinos non passuros, ut vidua regis Vla- 
dislavi in ditionem ejus litteras vel nuntios mittat. 

y Bi navek wr&kua H cusa H cüeraro ASKA AMHHR. A28 ZhAHR 
Muyouak, KHE3h. ASREQORRSKKH , Ck. EOAAQHMH. ABEQOERURKHAMH 
TE£RE, REAHEMS KfAAS. Qalll&KOASB H nioMOhckoa S Gredkans &ow- 
ui$, 8 rocnoAHAa Eora EkckAegkkumeAa u 8 njeuucrS iere Ma- 
Tép&. Arknum Magni 8 8 4ECTRHH. CKHEQTROQEIIH KQRCTN rOCIIO- 
ABHB H 8 CRETA ROZKHA EEAHBTEAHId H S A, ERAHRTEAHCTE KARHÉ- 
A Ck, takope HH Ck HAIIIEAMS CRETOMN HH Ck HAILEAMS ICTRKAEHHEMR 
KfAAHIA RAAAHCAARRAA HCh HAUEFA FfAAA HH rio AMofrk nu no c$- 
ck un $ Bhockuik Aa ne nounvck uu kuura uu cwk na TEOI6. 340. 
a ck «unnm ci yreuuems TEora caa lOpkko n c& naureMts y&e- 
HHEMB, AK'k aH ck unpucrs8naao, Aa HH. RKOrN ceri nk n cgeTa &o- 
rOófWAHHA H SECTRHH KCkQRCTR H RRCH CRETE EQKHE. 

Nine sigillo. T agr A ec 83m riu ir & A Inferio- 
ribus partibus litterarum absceissis. Origin. membran. in c. r. 
archivio Viennae. Cmoweg. 12. P. J. Safar. Památky. Li- 
stiny. 16. 


31 


XXXVIII. 12^7. 11. februari. 


Odola, filius Preden, e Krajina, promittit Krajinenses 
eum Ragusinis aeternam habituros paeem. Ragusini jurant 
se Krajinensibus injuriam non facturos. Krajinenses confir- 
mant juramentum Odolae. 

1 Hh& nae wita H cHHAa H c&ReTAFO ABya AMHHR. AETA SIIEAR- 
ireuark. rocnoaa. Haurera. Hcs8ck. Xucra Tutup ARGC CTA . M3 ., 
Mecena denpSapa . ar. Aen, I G)Aoaa, cuu Hpenenuns, nci Bpauna, 
CEA. WAS MOHKK CTAQEXN TIQHCKHHYN TIQHIJTEAHXN H. WAR. ERCEXN 
AMAEXR KQAHHAHEYXN H 34 MEHE, TIJHAOXh 8. ASReORKHHKA no- 
crTA&HTH E'kukHH MHK H AIGREEN. MTS KQAHHAHEXN H AMErS8 AS- 
EfORRUAHEYN H Ch CBABIK H Ck RETRHHILH H. Cl. CEOEN. WITRKHHA 
ASEORRUKKA. RÉEIRHH. MHÓN H AIGEERN TIO KAETRRA CEETATO ERAHR- 
CéAHId TIOTEEQBAHXS, H nfHcErOXh, Aa Kfaunamk ue nakocre 
ASEQORKMHAHOMR | HH. AKAAEMS. HH. AOEHTRKS HH 36EMAH HXh HH 
WHEMK, KH CB IIOAR KHESRTRO Hyfh, H IlA4E TlÓ. HH&HH. HEKOH Ad 
HM HE HHHHAMO TlAKOCTHTH , H 8 DgEAEAHXh KHESRCTEO Hyh HH- 
KOMBó'k Aa H&€ nlokKOCTHMO. H Ad CH HMAK. TIOHTH. K(JAHHAHE lld- 
KOCTHTH HEKOMS EEHK WAR KHESN'TEO ASRQORRURKO, IIOHASICK n 
nouASkk Aa He uun8 npucranuiie 8 ASEQOENHHKR, H Aa AÀS- 
EfoENuAHE noHAS Ha COAkawHUIAHE, MH. K)AHHAHE HHKAKOf'k. Aa 
AaaMe flakauinaHoats HH CRETR HH. ICkk8, à ASEQORRHAHOMR Aa 
AAMO KEQE MS, AKO I6 HMS'TR TIQT(ERORATH. AKO HEKH. KQAIJHHHN 
HIAKOCTHAR HAH HAMA FlaKocTHTH A SSQORRSAHOMN HAH. TIQEAEAHXN 
KHE3RCTEO ASRÓORKRUBKHYN, WHR3H KfJAIdHHHh A4 nfHAE 8 AS- 
R(OERHHKh, H S8 AREOQN ASRKQOERUNKH "IHHH TIQARHHS, Aaiekk 2a 
Ck nopSukHHKk, Aa DQARHHS "HHH: AKO HCHIAAE, Ad TIAATH Ck 
CHOHMN AORHTRKOAMR, IJ RBAE HCkYAEHAR ; AKO H£ HAMA "IHMK 
HIAATHTH, A4 CE Ad CAMM HO PEQRABS. à AA HEKH. K(AIIHHHN Ch 
HHHMN HEKOI€ AfERO "IHHH Te Ck, uo iecTR 3A€ nincaue, H na- 
KOCTH, A4 WHh KfAI4HHHh ligHAE 8 ASEQOERHHER, H TIgEAN AS- 
RfOER"KKH AEOh «HHH H0AEHHS, KAKO IECTR 34€ TIQEHIHCAHO: AKo 
AM WHhN3H KfAldHHHh H& IgHAE 8 ASEQOERHHKN "HHHTH Tlfa- 
EHH8, Ad là AH WAR HàCh WARREQRIKEMO ,. H. ijo. ESAE rlaKo- 
CTHAR, A4 TIAATHMO. H Ck SARIHHATOMN XOIJIEMK HAVETH. AIORERR 
H MHfh, AO KOAE WHH CTOIC IIOQAN. CTOAR. ASRQOERMSKRKH. H. RhCH 
KfJAldHE HÀ RkCAKO .£. F'OAHIJIE Ad TIOHORHAAO CH3H. ()O TR, H. ECAKH 


KA'42HHHh WAR . Al. F'OAHIJIE HATIQEAR EhCAKh. 3a Ck Aa ck 8 cu 
MHf lHCEKE: 4A KH KQAIJHHHR CE S8. CEMKN. HE KOTH, A4 FÀ HÉ 
npguMeMe Ar8 Hack. 8 REKB8, H&€ AA. ESAE CEHEHRS. HACh, H TmAue 
RkCk IeróRo Aa 34aTHfAMO. 

T f| MH c8AhHH, RETRHHILH H EkCA. WIIKKHHA Pl'jaAa AS- 
EQoEhUuhCcKA KEARHEMO Ck 8 cRETO EORKE EEAHRTEAHIE, Ad. MH CAMH 
34 HACK HH Ilo Af53H 34 HACk A4 HE lakKocTHAe Té&e Go)AoAk 
IpeAenukS cA8 HH. TEOHMH CTAQHAMH HH lIJHCkHHMRK 'TH HH Kfa- 
IJHHHOMh HH TlIJéAEAEXh RAIIHXk, HE HA4E£ Ad. HMAMÓO CkC EAMH 
REIKHH MHfh. 4 A4 HEKH KfAldHHHh MáÁ I[IO HCkKATH H4. ASEQORR- 
«AHHHA, WARN 'TlO QIO HKeCTh. MHHB8AO. HAH WAB cevk. nangers, 
DQHAH WHh K(AI2HHHh. S ASRQORKRHHKN TIQEAN HAUS AKOQh, Aa 
MS uHHHAMÓ lQJAEHHS WARN IC€FOER AORH'TTEKk HAH. WHOFrA CAMOTA 
CFÓAAAHHHA AAMO TIO FEQ&AS, AA rA TIQAEHHA lIGRAAH. 

In membrana appeusa: G& nokaonenuems Kue34 A puru 
MHfaà eT kfaTHE tro. AvkAomnpnuiis HH orTR. GikekoARHR H. TR 
Tipus kun 8 óoT&. BFrkaumnpa 58 eTr& Groannypns 58 es l'oa- 
AHuirE XoAunMuuiia H. QTR CHHORBIIA &ro H Pasuavkns Biaska- 
€CHIJ]&k ASRHMO RaAlllh MHfh H EaliS AORQOTS, H OTK ECE Olbi[IH- 
ue nonae Oanoaa EpaTk Hatus H l'onrSok oh KHé3A4 ASEQORRUKKO- 
FA, H SrkHallié£ Hh. E KAETRRS , H rnpgHcTACMO r8 T8 KAETRES H 
KkoSewo 8 H8. 

A tergo: Capitulare hominum Crayne. 1247. 

Sigillum Ragusi pendens. Origin. membran. in c. r. 
arehivio Viennae. 


XXXIX. 1249. ind. VII. martio mense. 


Matthaeus Stephanus, Bosnae magnus banus, promit- 
üt Ragusinis, se eum eis pacem servaturum esse. 

hi& ume wi H cuna H ecReTera ASya aMHi., Arkro Sreak- 
uyienwk. rocnoAa naurero. Hes. Xguera mTucSipa . cg... wkeena 
MafTA, HHNAHKRTA .3. A38 Magen Ger'knaus, no MnuaocrH &o- 
xuie i kAHKH EAHR EOCEHRCKH, Ck MOHOEN EfJATHORN H Ch MOHAMH 
EOAAQHAH, KH C8 3AE€E TIQARTHIHCAHH, KEARHEMO c& "reREe. Iilkons 
AXaasdHns, kuea8 AS&RQOESRKOMSB, H. Ekc(k)MR EAACTEAOMN H. ERCE 
wnkkHHE FüaARckk 8 roenoAHna Eora naurra Hcs Xgucra 8 v 
ng'kcger8 gorogoAHus AcgHIo RAAAHKS Mapuio Hi 8 IBCTRHH zKH- 
ROTROfEIJIH KE(CTh H 8 cRETA RO:KHId eRAHréAHI H 8 ckeTOra Baa- 


33 


€H, EAdRREHOrA MBSunHHKA, H 8 RKcH CRETE BroAHRUIE ROFS WTR 
EEKA Ch CEOHOER EOAORR, "HCTEMN CEÉQRIEMB, Ch TIQAEORR REQORR, 
RECh. RhCAKOTA lIQOllAARCTEA H RECk. 3A€ MHCAH, A4 &H cCTOHMO 8 
EEIRHH. HC TREQAR. MHQR H. 8 CókAhuewk Aiekk&gk H 8. EkcAKS 
"9AERAS. H Iló 3€EMAE H TIO EAAAAHHE HALE Ad CH XOAHTE CRO- 
EOARHO H ffocTAHO RECh Rhcak'k AeceuiHHe H Reck nnukerk uunc 
AAHHE, H lldut£ AA HALIIH. KkAETH. H. HAHIH. AITGAHI€ H. HAHIH. EAa- 
AAABHH A4 EACk AIOEE H. Ad. RH XfAHE WAR 3A4 Ch TIQAEÓORN Ré- 
fOMh; H AKO HEKRTO WAR HAlIHXh KRAVETH. HAH. WAR HALIH XT 
AIGAH IHHE EH KQHEHHS , AA CE TIQH TIQE£AN MHORR, H ld Ad HAM 
c8h8 ngaEH cSAK, H raKO EH Id TIDARHHS Ht NHHB8, 'TÓ 'TÓ I4 K)HER. 
H AKQO CE JAS3KQ ATHTE Ch KQAAEMR QALIKKH ,. Ad. EACh H£ AAMR HH 
EAUIS AORHTEKR, Ilà4£ Ad EH Sy)AHHAMO Ch Ekc(k)aM EAUIHAM AO- 
EHTRKOMR. H I[Ió CE NHHHAO Tlfj£ H. HlOCAE, AA €€ IH, H A4 Hf 
H3kM4. H A4 ngHA/ kao 8 ASEQORKHHKR , AA HA. HACK. H£. SCTAHE 
HHKRTOfE, AE MH. CkMO S8 Hatli8 36MAIG, CEAA, KTO yolJl£E HCk- 
KATH , HIJIH,. AE ld CMh fAAR DQAERAS SuHHés AKO. lIpa(ERA€) Hé 
S8uHHS, TO td KQHER. H Ck wipyié: ako RepSie CEQEAHHR RAAYXA, AA 
CF HH lo&AN KHE3EMh ASRQOERMNRKHMR ; H. tdKO E'koSic RAAaXh 
CEQEAHHA , A4 CE TIQH TIQEAR. EAHOMh ; H HHOMS KAAYXS H HHOAMSB 
CEQEAHHS A4 HE HCkMA; H A4 HE HHKCKQE H3kMA HA HHAF'O CEQEAH- 
HA HH Hà HHdFrO KAay4 AHlIE HÀ CAMOTA HCRlLA. H Aa. Ck. nekora 
K)HEHHA AEh85 HH S"HHH, A4 TA KHEHHA Ck ckc n9aEHHOER 
HChIQAaEH. H CH MHf.H CH WREETR. A4 CE HHRKAKOQE HHKHMfE A£- 
AOÓMh H HHKHMRhff£E KOHBILEMh A4 CE H£ ELIH, HH A4 CE TIOARTIE- 
(rk, uc naut Aa. ESAE TREQAR 8 EEKH. H X9turéMo , AA EhcCE, MIO 
3AE€ nHCAHO, ESAE TREQRAO B8 EEKH WAR HACh. CAMHYh H. WAR 
HAUIHXh AETRS H WAb. HatlUHyk 8H8uHE H. WAR HAIIHXS. KkAvkerH 
H WAh HallHXh AKAH. H KRhTO CHE HQHAOMH, HAH MH CAMH 
HAH HAUIH CHHh HAH H4lllH SH84HE€ HAH HAIlIH KKAMETH. HAH. K&'T'O 
CFOAE Hàlllh, Ad FA EOFR CElhH'k H cEETA ROFOQOAHlA H. ENCH 
CRéTH, KH C8 3A€ HIHCAHH, MH ROGRH Ch HAMA A4MHHh, CH Cf 
C8 KA£AH : KkHES3R. STOHHR, KkHE3h Paaona, kasusih l'on aoa, 
KA3Hhük Gewnions, &gocgoAA. Di8paua, PoSekum neyaphnuks, 
Ka3uküh Brkasyans, Gi Osnuenogusaenognus, Aoaacaags T'8- 
HeTHuk, Xpanucaag& Gggauuun, Pajoc Apsrognus, Bhepucaagk 
hauuss, HakaaSx& Onpanhuuuks, Bhakknaua BakkacogHsus. 


Nigillum pendens: neuaTh RéAK... (EcAHkaro ?) gana. uu- 
3 


34 


nocaana, Origin. membran. in bibliotheca societatis litterarum 
serbiearum Belgradi. Cnowen. 154. Paaenmgs. VI. 185^. 179. 
Gr'knaus seriptum est supra rasuram, erasum est nomen 
uunocaags : vide Schimek 50—60. 


XL. (1249). 


Andreas, chlmensis magnus comes, cum filiis Zupano 
Bogdano et Zupano Radoslavo promittit se perpetuam pacem 
servaturum eum Ragusinis. 

Hh& uat wrThHua H chiHa H cReTaro ASya. "k kueas. REAH 
ya&mhckn. fIusagrku c. Mona cuin ziSnanoas horaanoMs 
Ho CN hS8naHoMR PaAGCAAEOAMR H Ch. MOHAMH. EAACTEANL,. KH. CÓV 
3A'k noARmHcAHH ,. KAkHEMO CE KHE30V. AOV Ef oERuKOMOY "likokoy 
Aasdnnoy H. EAACTEAEMIS AOV EQORRUIEHAMK H ECku w&kunk rga- 
AhckoH 8 rocnoAHHA Róra H 8 cEeTO ERAHRTEAHE H. S SKCTRHBI H 
AOBEQTEOEHIH KQNCTR lOCHOANHR H S. .THI. CEETBIXS. WTRUR 
ue 8 Huren, Aa umaMo AH c rawn 8 mkkn, kako coy nMa- 
AM H HAUIH. CTafrkuin cs gau cTagrkumiwn 8. cTAQM 3AKOHB, 
AA KNI E W'TEOfEHA HAUlA 3€MAÀ W ECRy& EAUIHXN TIEHAAEXN , H 
A4 CH HAOY AoYEfpoEMuaHE no. HaurkH. 3ێMAH Ck. CEOHMMS. AGENIT- 
KOMh H Ch CROHAM fkaaH, cnaceuu. EoY AOV. CTOEKE,. TIJHAOYKE, 
DOHAOYKE, A H)AKHHA Ad ECTk, 4 RAlJk SAOERKA , KH njHAE 8 
HALIS 3€MAIÓ HEROAORR ,. KOMOY € HCKAHA TIJAEHHA, H HEHCIIARHE- 
HÀ REOVAE, A4 CTAHE H. Ad. SVHHH. TIQAEHHOY. AKO AH. I9HAE TAKEN 
qAOR'KKk, KOMOY HE HcCKAHA DJAEHHA, AA AS ct He 83M HH 
ThHRKS KOHBIJS, AoKOY rionAE S ckoe Avkero, u TaMo Aa SunnH 
D)ARHHOYV. nó TOM H A4 HE IIQHAEMO HÀ KACK C EALIHAMS Ef- 
FOMN. 4 AA cc mkkor'k kouguna Mehio nani Sun, Aa cec npa- 
EHHOEN HCUJAEH S CTAQNI 3AKOHN, 4 MHfh A4 CE HE (OVIIH. CH 
c8 XARMAAHE, KoH cc Kane: Xpeako Pacriaugukk, AoggoruTR 
Paxegunks , Xpeaa. Garknrogurs, GoAovauicas n Grgckauanupn 
flaamogHka, Henpsua Gücuanks, Xpauncaags. IgsEgocaagHks, 
hurgkus Mpshuks,. Aogpoaticas llosgaroguks | Aeckns he- 
pnEOEEHKK ..— Paxonans— [igugsApovikukh ,— Xpeaa. Aecagunkas, 
Ilgug kun Sacueguk& , Ooma Vovnernks ,— Paasis Baskcannks, 
Xpeaa. Xpannapovixukk, HokAnucaags. hakkauupurs , houans 
haskruks& , Bhoraaus. Aospoanupurs, Xpsg&ATHHS. l'ovgruks, 
Ilpygocaatgs IHlpoaansanks, Dparocaag& hakkognuks, hepko Pa- 


AORAHHKR. AKO AH cHE D kcrovnHMo, A4 HN. EOTR CNIIHE H. CRETA 
RorofoAHIA H RCH CRETH. 

T HpkemTRk kne3a fluap'k. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Crouwen. 15. 


XLI. 1253. ind. XI. 15. junii. Ragusii. 


Ragusini foedus jungunt cum Michaele Asen, Bulga- 
rorum imperatore, contra Stephanum Uros, Serbiae regem. 
T Bf uec recnoAa gora naurero Hc8 Xpucra amtis. Aka 


EBnAhi[IH Hk roecnoAa naurero Hc8 Xpnuera TucSiuia ;cnur., wwkcenta 
utonk, ua AkHnn cirkroro hura, enAurTHoHR .a1., CETO RW fa- 
AH A4 ESAETR uucToc ngukTeARCTEO H. CKEQRIIEHHE "IHCTOIO. Aló- 
RARE, €KE€ EHAQ HCh TIQ&EA MEKRAS cikro n ngkcaagkHora tnaps- 
€TEA EkCE 36MAE EANFAQhCKE H. Fühukke Hwnaunomn Cockuomh n 
MEKAS WIKKHHOMR CAARRHOTA FJAAA Hatera Aengogsnuka, ko 
c8 ;KHAH Eh FlAERAS H. AIORRER. H. Eh HCTHHS, Aa rnontekKE fa- 
CTETh. H DAQTR HCRHECETR. HCk. AAERHA ZKANAAIOIJIE TEGE CIT OMS 
u EkonoaS8 Rk& XucTa Roraà ü408 CAMOAIKIKARNILS KRCEH. 36MAE 
EARFrAfhcKE rocrioAHnS Maryanaro flckuio, poxtA€enoMS WAR RAa- 
ro&mkouuys n cegkrnys uapu, aas AMapscnan. l'ewpsrnu, noge- 
AEHREMR CAAERHOTA ASKA REHETRUKOTA KHE2h5 rfAAA AtongonkHH- 
KA, H RMCE CBAHE HH. EEKKHHIIH. H. WIIRKHHA Ehca. n'kcaaR&hHora 
rjaAa Haurera. Aie&goERHHKA, AMAAH H. REAHUH, E'konn ngmkreae 
c&'krero rH uapserEa Hck AAERHO Ef'kavtHe AIGROEN ILADhCTEA TH 
HMETH CKARAARIIE Eh ROFA H Eh Ci'kTOE ERAHNTEAHIE ROZKRE H Eh 
cg&'kr8ie Aenoi Mauio aH. I€ró H. Rh. «ECTHH 2KHEOTEOfEI[IH 
KhCTh H Eh CE kruie anocroan Ierpa n Ilagkaa n gaazenSi ue- 
TWu)H t(RAHArEAHCTE Mapkka, Marek, (ess, Hwkana n8 n& 
c&lerS$ie. MSuenuke rocenoAue Bhaacwk, Aogpkunsrwek, Ilerpa n 
flu&Aputo nauieyh cikrumeAk H R&CEMNS CikerHiaM ERTOAHERIKEMN 
RorS8 rocrlQAHHS KARHEMR CE, WREIJIAMO CE TEOMS REAHKQOAS cikro- 
AS tapkcTRS AQRZKA E(RYS 3AO ITEOQEHRE HeR( k)pnHoro kgaaa $pe- 
UAM EQhXS8 RfATRIO £FO H. fOAA EFÓO H EQRXS ERCEXR AHESIJIHXN Eh 
36MAE Iero&k H Hà TEXh, KOH HÀ Hy 3EMAE EHXBS AphokAAH HEKOE 
RAAAAHhE, AKO ESAS nerkopunun un nomkreae T&oc8 c&'kroAS 
udfhceTRS, TAKOAE Aa ESAS. neg kounnuH nu agarork nautas 
rQAAS AterpoERHHKS; AKO AH KhTO WAR CHy& njrknucauuys uan 
3 * 


36 


BhCH WhRfaTETh cé ct'krouB8 TH. uapkeTRS, H njrkcaagkHo TH 
lA NCTEO DIQHMETR HXh Eh npmkreAkCTRO , 4 MH Aa € HMAMO 34 
nowkreAae. ako AH. Dpoulk HAH. HEKTO. WAR np'knucanuys ooAA 
£ró EBAETR Rfarh HalileMS rjaAS Ae&pokkHHkS , ESAEThR. EAT 
cikroAS "rH napkerR8; AKO AH. K&TO WAR. nrknucaneys ESAETR 
nowkrTéAs rgaAS AISEQORRSKOMB, RHCOKO TEOE IlIAQRCTEO AA r4 
HAMA 34 niju'kTeaa. H Apié£ RóT& n1oMeKETR cikrowS TH uapscerRs 
HChHISAHTH Rfara TEOrA H HAUI£TA. S QOlllA HCk. CURTIKCKE 3EMAE H 
EpaTa ero BhaaAncaaga n. 9oAR HXh HAH AoS3H RAACTEAE, H lu- 
E(k)r&n8 rgaAS AiegpoERHHKS, MH AA HXkh HE IIQHAMEMO HH (kun 
HXh, KkTE AA HAM TAKOCTHAAO, KOAHKO MOZKEMO. H c&'kro TH 
lA CTEO AA HE CTEQQHTR MH RE3N. HACN. Ch D OUIEMN H HACK 
ChUI-HHAMN HE TISCTHTH RE3& AMHfa4, H naut Ad ESA&eMo cekruats 
€ TROHMNh HAQRCTEOMR RQByS Dona Rfara TEOFA H HAlEFA H 
Ko X8 Ekcera cHora 9OoAA H. EQ&XS8 WHOFA, KOH EH EHAR IlOCAE HÀ 
£C ORA CTOAR, H f A Th H MH AA H(MA)MO CHRII-HHMH HA ETRHO Eh 
BRHEOTA CE kToro TH üuafhcTRA H Hallh. H ckE'kroAMS TEOGAS 
HAQRCTES AAMO lIQAOKR lIQOKER MO"IH. HAUIEH F10 TIQGMOfIO, TIO 
Aof$ uH rio c8y8; H AKO EOFR TIOMQKE TROEAS c&'kreAS uapscrTES, 
H DoHAMEUIN QaulkKS 3€MAS c SCEMH TIQHAEAH, H HAMN ROFh AA 
HOÓMOKR DHETH EhCE FOAAE HAH KOCTEéAE, — €f& c8. IIOMOf&CKE, H 
noucToé fAUIKKOMS CTOAB, AA HXh TIQHAAMO cE&'kroAS TEOMS 
HAQNRCTES AORQOAN EBEQOEN, RE3RN IfonaACTRA HAH WHOAS *sAo- 
R'hkk8, kou EH nocaaHh cE'kToro TH HAQhCTRA, DOKEN MQUH HA- 
UI£H. H KHAA MH EREEMO, Efé TROC CE'kTO lAQRCTREO RRAEGE Rh 
CQRHACKS 3€MAS, A MH AA CE R&TOTOREHAMO HAHREUE 34. ARE'k ne- 
AEAE,. WAR KOEA MH 48€EMO, C SCOMB HALIQMRN CHAOMR H MÓOKRIGO, 
H AA TIOHAEMO rló MOS RoRXS rüaAE TIOMOfCKE H 36MAE CE WHE- 
MH ASAKH, KOH CE WEfFkTS TO EfEME Kk lAAN AIGEQOERUAKH, 
packick Aa weragiMe ToAHKO3H ASARH, KoAHrO Ad MOrS uSEATH 
rjAAA AleRQoEN(u)Kora. u Ako Souris HAH RfaTh ero haaAncaatk 
HAH KRhTO WAR OAA TOPrO HAH RAACTEAHHh KH Xb&TEAR XARH'TH 
HAH EH HChXAEHAh HAMN, 4 TEOE cI'kro napkerRo Aa HH rnioMara 
DoKEN CHOIO MOKR EfhXh HYh, H A4 HAMh HChYARHIIR. AIQABE 
H KSnküH. WARK cikrora eiekrrera TH üapkcerRA H WAB 3€TA TH 
cikrore uapscer&ga llerpa ceRacTokQaTO9A H. AORHTKR. HMh. AKQ 
HQMAETS Eh. HAIR FOAARS J,IGRQORERHHKR , AA. RSASTTK CIACEHH H 
RApegAuH Eb Aiekpo(kk)HHkh H Rh nfrkAeas ero. "kko Hn cam 


37 


ABEQOERKAHE, H Ad CTOECTR. Eh. AIGROOEHHKR HÀ CEOIO CH. EQAB, 
H CTEOfFEThN CEOH 'Tfhr&h ngoAaEAamKE H. KBriBIGKE RES3R. EhCAKOE 
AAHhE H. RE3k ERCAKOE TIAKOCTH , H Ad HMh CE HE EES3RMETR. HH- 
KOff AAHkÉ HH. HÀ EfáTEXkh HH HÀ MOCTE HH H4 EfjQAE HH H4 
nS8TH, H n4ut€ Ad cH. K8n8I16. EkCAKH. TQhFh, KOH HMN I€ HÀ Illo- 
T9t&8, 3AATO, CÓERQO, CEHTE H 3AATRKHE nocTAE'k HAH HHO, . IJIo 
HM& 1€ FOoA'k, packg k nkurtHHlle, Koló A4 H£ HCkHOCETR HCh P'fa- 
A4 AIGEQORRUSKOFA RE3&. TIOREAEHR'K KH£34, KOH EH EHAR nio Rp'k- 
MEHE Eh. KHEKRCTEO AISREQOERUBKO ; TAKOAE H. ABARICE H. KSII&LLH 
npkcaa&&Hora rpaAa Ajie5poRkHHKA, EE HQ0HXOAEFTh Eh 3€EMAE 
€REÉTOFO TH HAfbcTEA H Eh 3€EMAE 3ETE CEETÓOTO TH. l,AQkCTEO 
IIerpa cegacTokQa'rogpa, Aa cH K8n8kvTh H n9OAAK'Th CEOEQTRHO 
Eh ngrknucaneys 3€MAEXh. RES3R. TIAKOCTH. EBCAKS. K8rlhto HA. HoAS 
HXh, H A4 HMh CE HE EESRKMETRS. KSMEQEKK. HH. HHKH(E AAHRE HH 
Eh FÓAAE HH. HÀ CREOfE HH Eh. CEA Kyh. KSIIRILEMS HH. HÀ. Mo- 
€TE HH H4 p'hkrays HH HA HSTEXh, KhTE AA ESAS. CEOROTRHH 
HA EkCAKO MECTO, H. CTOETR H HIOHASTR HA HYXh XRTEHRE, H A4 Cf 
WBfA'TE, H Ad ES8AS CIIACEHH H. CTQEREHH Eh. TEAAKR H AORHTBRKR 
HXbh. H Al[I£ KASSHTh CRMfTR HEKOMS usAOR'kk8 HAH KBllktiS WAR 
TEOFO cEETOFO TH HaAfhcTEA HAH "AoRkk8 uaH k8n&us ILerpa 
EHCOKOFO CEEACTOK(ATOQA Eh KHEKRCTEO AIGRQOERUARCKO HAH Ch 
£3HKOMRh HAH RE3k £3HKA, H AA RSAETR RESR AQSZKHHE, AA RECh 
AOEHTKh WHOFA Mh lid SHHHMO HATIHCATH, H EKRAA TEOE CRE- 
T9) UAfcTEO 34 HX DIGIIIAETR CROE KHHFE, Ad AAMO, 4 AOEHTKR 
WHOFA Mhfhljd WAR HdCh A4 HE lIOTHERHE HHI[IOQE; '"TAKQZRAE 
ARAEMR H. KBSTIRIL(E)MB ATOROORERNRKHAMN FOAHTR CÉCRAMSN'TR HAH 
Ch I€3HKOMBh HAH. RESR ES3HKA El SEMAAXN CEETOFA TH ILAQRCTEA H 
Ek 3£MAAXh RHcoKOrO ceEKAcTOKQaTO94 rocnoAuna Terpa, a ApS8- 
AXHHS cH H€ EHX8 HMEAH , AORHTKE WHOTA Mh hllA RBAS'TR cria- 
€£HA, 34 TROE cE'koe uapkserEo Aa ce njrkaaAe wHoaS, KoH 34 
AOEHTKR np'knncaHk Mkfhll4 Ck KHHrAMH T'OCTIQOAHHA KHE3A. Aló 
BfOERSBKÓFA EH EHAh lIOCAAHh. H AKÓ AIQARE CEETOFO TH lAQh- 
er&a naH llerpgegu guHcokoro cek&acTOKQaTO0A HAMSTR— HCkKATH 
HEKOIO. TIJAaEHHS8 EfhXh KOFA lOAE «Aog kka KHEKRCTEA. AIGEo0- 
ER"IkKOTA, A4 MH RSAECMO AfRIKAHH WHEMBR. IHHHTH rIpAEHHS 
EE£3h. CÜTEREHHE H. EE3&. AdHk'k. no 3aKkoH8 Haut MS cCkEQBIIENHS 
DQAERAS , H TAKOAE DQARBAA Ad REBAE HAUIHMR. AKRARKMR Eh 3€- 
AMAAXh CHRéTOlO TH ldfbCTEA H Ierponeys ceEACTOKfa'TOa no 


35 

uauit cg'k'ro uapscr&o u no gucokore cegacTo [erga ge38 nukupe 
AAHhE H. EE2h CSTREHHE. HHKOfE EMBCTEO A4 H&£ MEAS. cirkroaS 
HAQBCTES H HACh, AO KBAE CE H£ CBAH Eh. IIJAEBSAS. H "kko ROFb 
DoAeKETR cikroMS TH. UAfbcTES , H DQHAETR 2€MAE CUBIIBCKE, 
AA CH HMAMe WHB3H CTAQH 3AKOHB Chl H(H)MH , KOH £ HAMEAh 
HAMA PFQAAN. A, CRQOERHHKh, H A4 CTOHMO € SCEMH 3EMAH H 
lUAAM CQBIIBCKE H. TIGMOfCKE Eb WHEXh 3AKOHEXh, KOE CMO HAE- 
AM CUI (HH)AMH Df k:ikA€ reAHIIIS DETBR HÀ AECETE, KOH CB. HCBIIBAH 
A9cERA. H AKO EOTk noaekETR c&kroMS TH üuapkcTES, H E8- 
AEUI FOCHIQAHHR E. SCEH 3€6EMAE CÓNTIRCKE, AA HE KNTO 3AH. AKABE 
MEAS cirkroAS TH tjapkscerES H MEAS Hall. FQAAR SAORKE 3AETB, 
ila4£ Ad ARRKER ERCEFE WARN AOR(O HA THIOEOANIIIE QACTH 3EMAE H CEAA 
H AfpkzkaEk WAR 36MAE H. Ch CByKkAH WAR ceéAa H AQkzKAEk, WAR w- 
HEXh 3EMAE H. WAb WHEXh CEAR H Af kckARE"R, kot FOCIIQAB EOTN rlo- 
MATAETR, TE R)530 xoTE ku TH ngrkAann np'kAane TEOMS REAHCTES, 
Xokeao € EEAEKHTH. 4 njr'knucane AeAumk naue 3eMA€ H CEAA H 
ApkkAE'k naunnam Ts WAR ugkkEe ci&kroro l'ewpsrwk gpkyt 
cTagH rgaA& GnuTaRQ&, Hike HASTR Ao uhkge cg kroro ILerpa, 
A4 WARN upskEe cikroro ILerpa nAS TR Ao upkkgn c&krore Iokga- 
TA, 4 WAB uhkEH cikroro Iorpara, kako Aghké rof&pe Eghyh 
heaoMa, n caA€38TR. Ao MAHHEXh, A WAB MAHHEXh, KAKO. AfBoRSTI 
lof gt, KOE FQEASTR EQbXh ZEnpsnogsunuuk Aepu Ao haaumuer, 
4 WAR haue, kako ApkkeTR rogkpe, koe c8T& Eübyh Illsaers, 
H rgeASTS Ao G)ka, a wA& we crjaue G)ka, kAko AfhkETh 
rephge, Kot c8 REpkyh D'kuS, H ck TETRPBHSTR c€ AEQH AO l'Ofbpt, 
Kot c8 Epkys Hopnaa, a wA& Hopuaa, kako Agkke rofhot£, Kos 
c8 Rf ky& Jaron&s n Epkyh Ioanue n &psys Güpaunsus n cheTér&- 
HSTh c£ Ao uhkEH cikre Thksae: n Rkcé MEAE WARN nprknuca- 
HEXh 3EMAE H. CEAd H. AfkzkAE'k. WAR Efhyt WAR E&ce ngrknucaik 
lOfkpt CAE£38 TR AO MofMd, Ehct c8 nau AeAunk. un wHoHbs3H 3a- 
KOHh, KOHEECTR WAR KSAMEQEKRS COABRCKH MEAS KQAAN CÓBIIACKH H 
l'ÓAAB AISEQOEBNEH ,. Ad AQRIKH cE'kTo TH üuafhcTEO, 4 E&kAoamo, 
AE WABh Ehcé coaH, Kok ce ngoAae, H& Réut£ ABARMB. DALIAKHAB 
[IQAOEHHA WAR AOEHTR'k Aa naa cirkro TH uapscrEo, 4 AoSr8 
HoAOEHHS A4 HMA WIIKKHHA AIGRQOERUAKA, KAkO EHAO Eh CTAQH 
3SAKOHb; H cE'kTo TH UApkCTEO AA AfkKH HAM CTAQH 3AKOHN, 
a &haomo, WAR frkke Apunakcke Ao Heperkuk kSMegtk& coARCKH 
A4 HéCTh HÀ HHe AMECTO QachE'k Es AReEgoERHHKh. H AKO EOFlRh 


39 


noaMeKe cg'krou8 TH uapkcTRS noHeTH Ekcé. FOAAE TlOMOfCKE, 
HAlJà MATH c&'kra'k ijg&kE&A, MATH. ERCEMB HAIIHAMS HLORKREAMR, 
A4 CH AfkKH TO, IIO € Afh:KAAd HO ERcEXh rgaAomkyk ua no 
c8y8 nAH nHckKB8rIkE HAH MAHACTHE HAH. ILJ&KEH HAH TIOTIOEH HAH 
HH8 HEKOIO TIQAERAS, KOIO € HMEAA WAR CTAQHYR Ef"kMEHEYXR, Aa 
cH HMA4 CEOROTRHO, 'kko € nucaHo. Eh cTAQHXh KHHrAXh Ep'kerk- 
AEFH. A MH EhCA WIIKKHHA P9AAA HalllerA A IGEOORRHHKA, MAAH H 
EEAHIH , Ad CAO AEKRAHH. SHHHTH. KAETH. EkCE. KHE3OE'k , KH E8- 
ASTK no B(rkaeneyh Eh AIGEQOEKHHKR IIO Xh'TEHRIO CAAERHOTA AS- 
3X4 KEHETEKEKOTA, AfhiKATH CH UWERTh Eh. Rp'kave ckórA KHEKR- 
CTEA, KHAA CE KARHE Eh. KHEÉKRCTEO AREORRURKO. H AKO AM 
njrkcr$nuwo cHió KAETRES H. CH WERTR, Ad HH CBAH EOQFK H cuk 
KAETREA H. HÀ CEMN CE'krTE H HÀ WHOAMS, H MH H Ar'kTRiIa Hatiia Aa 
H(M4)MO RESAHRE H. THERS WAR EHCOKOrA rlam'k gHaMbckora 8 REKN, 
H Bcc cHE npHniHCAHkE Ad HANAMÓ H.— XOKEMÓ Af kzKATH. cniacaietie 
KAETRE'K H noukcTR H CABKEE, KOE CO Af kGKAHH "HHHTH róocrno- 
AHHS ASKS Hu wnkkuwk kenersukon, AoKAS R8A€ cg'kmTO TH ltaph- 
CTEOÓ H AH. H A4 CHI€ ORRTRTORAHRE H. CHE TIHCAHRE. A RZKH'T 
noRéS noTREQRAEHRE, | .3ATIEHAKEHO. I€CTR.— TIEIATRIO. WIIRKHHR- 
CKÓMh H cAaERsHora AMapskcuank l'ewoksriwk, knesa naurra rgaAa 
AsespogkHHka. à ck. cSTR HMEHA WHEXh,. KH. CE CB. KA£AH ,. Aa 
ESAE CHI€ ORNTRTORAHRE TREQRAO H KQEThKO, lIJkEO: CAAERHH 
RAACTEAHHR recnoAuHs AMapkcuan. Pewosrn, kne3& AIGRQORRu- 
KH. c8Ake: Bhssausua lDlerpoguk& , Aonpoua (AomhnpuAuks, 
Qeockko Gaaguks, Marek. hoaasuks ,. IHockskaan. Roscuxs. 
gikksunun wAR Maaera nesa: Tixogs Heromugpnkk, Aogf(o)cAagt 
Paucenuks , Bhioankacs Hgannks, IHeros AMaregogukks, AMapsra- 
pwTr& GruackukS, Posrsps Ilerponuks. wA& g'kka ovamoatna: 
Foseeua FlSASAukks ,. AMuyouao Iehkenuks, Tewaos hSAauuks, 
Hoaten&Aa "phueumkk, flu&Apek Boakkeguks , Hpsnue Riuro- 
HHKh. EHCh'kohe wnkkHHhckH : AuanTou AMensuerkkk, Iaas- 
«à IukSpapeguks ,. Hoaen& ya. AomknHHoRHKM, nhuH onkkHu- 
ua(c)ku: Poucaags BpsScuks, Heros zZKS8na horsaanuka, 2KSn& 
Panenuks. npuuH rpaAkung: PHuksanua Duanuek(u)ks , Heros 
Goraukk. kn Apkke AokHnTEkhs c&'kre kgoropoAuue: IHacka Poa- 
AHKRh, Baan [[pokaeuuks. EtKkHHUH WAR EtcAkErA Ecua: lipu- 
cauko. [lgoaank&auks, AMapuus Hnawukk&, Bapkukn HoScuks, 
Heros Mansrepoguks ,. Magnus. Xoksikuks ,. PScuns. IIerpo- 


^t 


E(H)k& , flaekkcu. lpsueaoEHkS , M:Muyouao. HerSunsuuks , Bra 
AesgecaaguKA, Mennrasa Aomnsnpurss ,— Bra. l'eraasAuks, 
Muyouao. hunsusSanrs, l'egsgacu hoununsuuks, Duaano Moss- 
gprkuiks, Muyonao Maunepegukns, Dlergu l'ausrSaurs, hork- 
Aaps [Hekunognuks , Heros Boscuks, PScuns Beasauks, Ma- 
Twk Aonaregurs, AMapuns [IukSpapeguks, Hauacenus o Meps- 
uSy&, hacuan llpusaguks, AMapuns Bhunassaurs, llergona 
hsn&Auks, llosra& AXonareguks ,— MapksTHuBs. GauugagHkb, 
flusapek. Moeguks , Ilpsras Muyononurs, IIerpgs Hapsnuauts, 
Ilevos | Maunnegu&R, Ilackka. Hunosuk&, DIaagma Faunks, 
Mapuns Biuaans, Baaca. Mapukauks, [Dlergona. A o&pognkb, 
Aawwkus houunnsauks ,. zZKSn&. VHpenukk, zRSnu&. Dob3oEHKh, 
haaca. Manskunuks , Iergs Hakannks, Hoaorguus Biusoauks, 
flus&Apka llogopuks, fIn&Agpka l'oucaagikS ,. zK85&. hoaecaa- 
EHKh, BhuTra hapsgoguks, AMaregs. hepecroguks, Marwk Pa- 
cTHK&, Guauno. [[naunersks, zKSn&. [InkSpapeguks , Muyou- 
Ae PeosuuokHkk, llag&ao wAR kne3a. Mauxaaeka ,— fInsAprka 
heneuuks, HuksSaunua. MapiyrunSxuks, Goceus Biwra. wA& 
WTosnere, zK8u& Boasukuks, ZKSun l'aeAuks, IHaaga Makcuks. 
Magnus "Heana, HukSaa. lepseguks , Baaca. PScunoguks, l'e- 
WokrH WARN kHe34 TounsSna, TounSus wAR kue3a IOAe, Aoms- 
nguxnuks, AMonkpkukk, AMapnus lawur&s 8 Baanua, agas 
hoaecaaguks, AM:Muyonas Guaugkerpogks, Iagas Gapaunss, Mu- 
yoeuao Mapsksuiiks , hosuns. [[paceruks, Mapuns. Hucouuxs. 
H Efhyh Ekhcé WEO nHcaHke Makroas l'5A£9HEHKR. EAHR. WAR 
KHE3A AIGEQORUKOFA H. WARN EkCE WIRKHHE F0AAA AISEQOERNRKOFA, 
€ XO TEHREMN TOCHIQAHHA KHE3A AIGEQOERNKOTA H ERCEXB EAACTEAN 
ARBQOER(NKHYh) CREOHOMN 3EOHHEBLIIE HÀ CRROfE , "ko € no 3a- 
KoHB8 AlEQOER(u)KOMS, EQBXh ASUIE CEOE H. EhCÉ WIIBKHHE Al 
EfOERBUNKE CH. WENTR IOTEEQRAHAR AfBIKATH H KAEAN CE. 
Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 16. P. J. Safar. Památky. Listiny. 16. 


XLI. (1253) 13. augusti. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat privilegia 
mercatoribus ragusinis concessa a patre. 

1 Guie wore nogevkuie niu KpaAERRCTEO MH ARREOERHOAS 
CH HQHCRHOAS KHE38. ASRgoERukckoMS Mapukas Dlewpuruie n 


A1 


Ekc(k)M& EAacTEAQME. H.— EkC kn. wnskuwk. rgaAbckoH, dKofe 
WARN CEFÓ. ABHE . T1. AERSPÜCTA AO CÜAA, KOH noCTAERAAMO no 
3AKOHS HALIH IIQ&EH , A4 CH XOAE RAUIH. KBÜrlblH flo MoI€ WEAAd- 
CTH CEOROARHO HHKOMBhfE 3A0 HEEfEr"kuu , HH. riaut AKO cH XoTE 
u'TH 8 T8r8 3€MAS8 c K8nlAAMH CEOHMH , Ad CH HAS HHKHAMftE 8—- 
EfAHEHOMB, Ht nf'kre Aa r9£AS HA TQbrE KJAMERRCTEA MH H fio— 
AAERBUIEÉ AOXOAEKR. lOCIIQASCKH. HH, "TAMW 2KE Ad XoAE no 3E- 
MAAMN ngoAAIeKCk, ako AH cH Kk&TO WHEKh. S3AIOEH CTATH. EAH3A 
paAu uan HÀ G'kuuun uan rA'k, Aa cH cTAHE, H EHHS AA. Adto 
ACXOABKA rOCHOABCKH. KTO AH cé WEfrkre npecaSuiagh nogk- 
MÉHI€ KfAAERRCTEA MH, Ad CÉ HAKA2KE HEEOMB HAKASAHHEMN Kfd— 
AEEBCTEA MH; WEfETE AH. Ck &TO W'Th HHXyh TfhroEu/k Hh 
HI£AR HÀ TQhr"k, HAH FAE TOAE CTARR ,. Hh AAdEB SotutHOFA AO- 
XoAbKA KQAAEERCTEA MH, Ad HA Ck. Sack kSnata , Kako 1€ 
H nj'krH H83€MAHO Hh IIEARIUHMS HÀ TORTE 'OCTIQANCKE. H£ 8- 
«HHE AH. MH DgaRbA'k, H ngugguik. HA. KAETRES MOH EAACTE- 
AHHh, KOH Xokt EHTH Hà CBA'k, H 8peu€ HA SQOKR , TAKhIH 
BgoKk, KAKO ESAE MOKHO H KSrhuEMBh S3&RQATHTH Ck 8 FQAAR 
HX CEOEOARHO Ch. cE'KMH. CROHMH. TIJAEbAAMH : AKO AH CE K'TO 
wkpere njrka& Sogokk HAH 8 Mot WEAACTH HaAH S8 TSrtH 
3€6éMAE,. A4 HMh ct K8rlAHId 83M€.. SHHHE AH MH. TIQAEBAS, H Sck- 
X9T€ HAMATH «"NCTh. KQAAERRCTES MH, KdKe C8. HMAAH. l'OCfio- 
AHHS w'Thu5, KAKO MH cé c8 wü&kkaaH, H noAAAE MH, Mo 
MH €8 cH Hyh EAACTENk. w&kerToRAAM: EfaTh flu&Apen Hu cko- 
HAM& cH EfaTOMh GoaomoHk H TSAopk BhsAauuks 4 Ierps 
iKSu& BhorkAanHkh, Aa cTOIÓ K HHAMM 8 TOMh WRET'k, KOHMR 
HMh (c)Mh ct KAE&Ah. nfrkrueAS kuea8 ZKans Muyanas 8 8 ce- 
FAUIB&HEMB TIQTEEQRFEHHE, AO KOAk wHH. HA4HS8 kk Auk croia- 
TH 8 npa&Rorkouon Répé. H cHie Moie no&ENknne Aa HM ESAE 
STEEQrtEHHIGC, 

Gredans Spouns no MHaocrmH. 

A tergo: Sacramentum regis Vrosii sclauonicum et 
latinum, quod fecit Johanni Michaeli comiti et communi 
Ragusii. 

Sine sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
Cnoxen, 17. 


42 


XLIII. (1253). 


Crnomir comes queritur Ragusinos homines suos ce- 
pisse et vendidisse. 

T Gs kuesa Hgnoanpa Aparoms MH ngm'krea8 kuea8 AS- 
EfoEBuKoMS l'eoparu. Mepucuan n. Eksckith RAacTEAQM. ASRf0- 
ERMBKH(MK). ct Jo MH cTE rincaaH H niop8saaH, Ekce ja3Savkys: 
AA EE CTE QEKKAH ,. MH AfekHMo E'ko8 nu npukrtAscrEO é&'k n 
TEOHMh ABAEMN , ITO, RAACTEAE, HE MOTS "ka nokgHTH, EHAM ct 
TA E'kpa n ngwkreascTRo : njgnaour gaui(H) ASAME, H Curt Motra 
«Aog kka (ASkana, n AoEHTRKR S3elll£, H llOCAAXh Kk EAMR: Rfa- 
THTE MH, H H£€ AACTE HHIJIAQE£, Hh DAMuE FÀ nlooAACTE; H. IlAKh 
€C'T€ Ap8rt ASAH, "T9H. uAoR'kke TéQEé :KEH8, H TlAKh HOCAAXh Kb 
EAMh, H HE AACTE M-H-Xh, Hh £ lfoAACTE EARHE 344. MOfE A 
AfS8re, KaMo EH y'r"kuu; H nakk AH écTré Moera sAok'kka 
P8SyoT8, H npoAacTé ra; u nakks AH ecré. Mocra uAog&kka. AS- 
RAAHHHA, H ChAA l'À AfICKHTE. A4 (f£ MH CTE TIHCAAH , Ad. EH 
nSip8. Raurera uAog'kka, ako Xekere EH MhH'k. Mot ASAH Rfa- 
THTH, H yo MH cre 836€aH , "ka gaurra «Aog kka Aa n8. 
4 €f€ FORofHTE, RAacTEAE£, à. Ad. Wk 3aeAH. "AotkkoMh AR 
lin&rara Ao rgaja, To 8 TOM no EOAH EH f£, tft XokETE, 
A4 HMaMe ngmkreascerEO oA&R lHng&TaTA Ao rpaAa: TKO € npu- 
"Tea mkokHk, ER2RA'k € noukreéAk, à. MOH HH. EAKHS s AGE kKh 
HH EARHh HE CkAu on$Sre Hunrara, u& ako yokere njago, Aa 
eAh Hs rara Ao AMoaSusTA Aa ik 3aeAH.. n ipio EHyh xor'kan 
Kh EAMh lFOEOQH'TH, HE MOTS TOFA EkctrA HCIIHCATH, Hh H Tóo- 
M4, no "To Kt MoH *"AOEkks roEofHTH, H'koSH ra. ROFh EH 
A4H 3ApAEHtE. 

A tergo: KHe38 ASRpoEuKOMB H Ekckah RAACTEAOMR. 

Sine sigillo. Origin. membran. in e. r. archivio Viennae. 
Cnonuen, 18. 


XLIV. 125^ 22. maji. Ragusii. 


Judices et Commune Ragusii et duodecim nobiles Zu- 
pano chlmensi Radoslavo et ejus nobilibus jurant se cuim 
lis pacem servaturos esse. 

Tq B& uweé w'rkua H cHHa H cRETATO. ASXA. AMHHB,. ko 
EbnAhiyiek rocnoa naucero Hc8 Xpucra vncSipa «cnA., wkceua 


43 


Mk ABSHH. AREAAECETH H AREA HCRXOAELIB, MN CBAHEH. WIIBKH- 
HÀ ASEQOERUNKA . El. RAACTEAH, KH C8 3A/k rnOARTIHCAHH, KABHE- 
Mo ce TE&k, zkSnans8 PaAocaaR8, H TEOHMN EAACTEAEMA 3 Ao- 
E)oEM GE'kooEkk 8 rocnoAa Eora H B8 wuNCTRHH :KHEOTHEOfFEHIH 
Kf &CTh FOCIOABHR H 8 cRETS EorofoAuus ArkasSio Magnum 8 c&ké- 
TO £EAHFEAHIE EQzKHE H B. . THI. CEETNIXS WThIS HiKE Eb Buren 
H CEETBIXh. MSSUEHHKR haacn ,. Ajnhe H Ecé cREeTE STOAHERUIE 
EOFS W'Th E'kka, Aa HMaMe MH no cTagoaS 3akoHS, cTQrkku 
HAC 4 H ECE 'TEO€ ABAH, KOE HMAIIRA, HAH KOo£ SUAHEllIh HMATH, 
"kk uy& n AonuTRKR Hy, rA Mii SukHEMO CHAB HMATH, A4 
Mh A4 HE nlákWcerTHMO T'ke&k uu TROHAMR ABAEMNS HH. EALIIHMR 
3EMAAMS , 4 F'ÓJAAS ASEQOERHNIKR Ad € WTEOEHR "ke k n TRo- 
HAM ASAEMRS, "kko no cTagoMS 34akKkoHS8 Mer$ AY B OERHHKOMBS 
H KHEKRCTEOMRK yAk&MBkcKo, Sekerni, ugakernu, n Aa TH Moptulk 
8 ASnpoukHuks KSrloRATH H. 'TEOH ABAHE ECAKH. TQBFh, €f€ RSAE 
HA Raui8 o58kS8 mnontHhs KSrnoRATH: TOTEQRCKR)AAEMN TH. KAE- 
TEOMh H TEOH ABAHE, EfE KOH TÓbrh H3HECETE H35 A SEooERHH- 
HHK4, Aà FA HH 'TH HH (H)HH TKOH ABAHE Ip OAAAE HH AafSIo HH- 
KoMSoe EpamA/kuukS. ASREQOERURKOMS 5 H Aa Kek cc kgugHna 8- 
*HHH MEFS ASAH ASRQOERUuRKE H. MEFS ITEEE H TEOH ABAH , AA Cf 
HCBIQAEH DJARHHOMR Ilo cTAQOMS 34KOH8, Kot € MEhBS A SRpoER- 
HHKh H KHEKRCTEO XARAMCKO, 4 AMHfh Aa (c)e ue oSluH. H Ebcf 
WEO yoktEMo TE&'k H. TEOHMB ABAEMB Af K2KATH H SHHHTH, CflA- 
caleiiE KAETEH. FOCrlQAHHS. AS;KS8 H WIRKHH'K EHETBSSKOH , PO- 
cnoAHunus Muyxanas uAp8 RABFrA0hcKOAS. AKO AH cut ngrkcer8- 
nHMO, A4 HN REOFh ChIIAHE H CRETA EOFOfOAHILA H. ECH CEETH 
awHuHs, Bhsgana AMuraua, AMukSauua —Tleaenkzkukk ,— finge 
WJorkegiks, Herpona BSnsAuks, Herps haraas, AMauyonas IFk- 
EHHKB, Dakkacs AMSunnuks,. Ay wuros. Mensueruks, Dl'ou- 
caa&& HoScuk&, JAokpocaag& Pauonuks, "TS8Aps hSAaunks ; 
MapsToAo EAH& lokcaHkOEHKh. KAEAB CE 34 RCÉ. EAACTEAH. AS- 
Ef OERUAKE. 

Sine sigillo. Apographum saee. XIII. membran. in 
c. r. archivio Viennae. Cuowen. 19. P. J. Safar. Památky. 
Listiny. 17. 


XLV. 125^ 22. maji. 


Radoslav, ehlmensis Zupanus, filius comitis Andreae 
chlmensis, jurat Judicibus et Communi Ragusii, se cum iis 
pacem servaturum, cum rege Uros vero bellum gestu- 
rum esse. 

T B& nue wuan cuna 9 ck&erora ASXa aM. vkro Snanipe- 
Hwk rocnoAa nauie(ro) Hc8 Xgucra TucSiyia nA, wkcena ak 
AHH . E. AECETH H. AREA HcyoAEJIE, "k zkSnans PaAocAAES , CHHh 
kH£3A flna ek yak&Mkckora, ck MOHMH. RAACTEAM, KH. c8 3AKk noAR- 
lIHCAHH, KAkHEMO CE cBAWkMR H EkceH Wrkknnk ASRQORRURKOH € 
MOHAMBh AOEQHAR yTknue Ms 8 rocnoAHHA ROra H 8 S&CTRHH ZKH— 
EOTEOfEIIH KQNCTh FCOCHOANHR H 8 cRETB8 EorofoAHuS A'kRorn 
Mauio n 8 ckETO. EEAHRTEAHE EOzKHE H B. ."THI. CEETBIXR (TRU 
uie gh Huken à 8 ckeriiys. aSuenukk haacu, Akt HH. Ehct 
cRETE 8roAHERUIE ROÓFS WAR E'kka 8 gkunn nh no cTAQoAS 3a- 
KOH8, A'k :x«8nank PaAocAAaER ECMBK E'RQkHh. KAETRREHHKN Pl'Ocrio- 
AHHS K(4AS STRORCKOMS, A WTR AHRIIIHH ABHS HanfrkAs ngoTu- 
EA AoótEH. CHA k H. c MoHAH. ABARMH. A4 ESAS AQRIKAHN IHHHTH 
faTh KkgaaS Sous H crog&kak ASAEMK , Ao Kowk. EAuIK PAAR 
AS&poERHHKR 8. QaTR CTOH (Ck) KQAAEMB D OIUEMM H Ch EroE' kn 
ASABMH, 4 "k zkSnank Pa&ocAaER H. MOH. ABARE, KOE HMAMB, H 
Kot SukH8 HAMATH, A4 criacewo H c(T)pkxxemo no Mop8 n no c8y8 
EhCE ABAH ASEQoERukKE 8 —"r'kaa HXh H AORBITRKR HXh, rA'k 
HMAIo cHAB HMATH 5. AKO AH "k cami nau MóH ASANI KHChAMO Hrk- 
«kT6 nakecrHAH wkkoews ASRgQ9oRkuaAHHHS HAH "I'ka8. HAH AGER 
TRKS Hy& , "k :kSriaus PaAocaaER Aa AS Ekce E)AKB, HAH Ad MS 
«HHS EfATHTH EhcE HA HARHO; AKO AH HE€ EHYXh MOFAR "IHHH'TH 
EfaTH'TH TO WAR omkyn, kou Ha EHX8 nakocTHAH , "k Aa HA 
TO WAR AMEHE HAAKS, A "k c MonMH ASARMH ,. KOE HMAMB, HAH 
84H8 HawkTH, ESAS AgMKAHKR 8 KAETRES. H 8. MHf& Ck REEAHKHMR 
recnoAunoamh MuiyanaoMh, tapoMh RSTAQBCKOMB, H Ck EroE'k- 
AH ABARAMH, AO Kkowk Sukne crokru c& nius rgaAs A S&gok&- 
HHKh, Ao Kock napk cron 8 kaer&k à. 8 wupk 3 rgayoM& AS- 
EJOERHHKOMR. H 'kko "k u8i0 w'kkoe 3a0. H4 Rauié KSrlklé HAH Hà 
EAUJS F9AAR , A4 EN W TOMB 8 cKofrk Aamn Ek knnse, a un 
CAM zKSrlaHh PaAocAARR HH. MOH ABARE Ad H€ TIQHAEMO HA EAR 
FjaAh ASEQOERHHKK HH Ha EAurc njrkA'kekys cs gaunaH EfarH 


A5 


8 nHKoepeé Rjrkae, H naué MoHMh ABAEMBA. yok8. 3anog'karkru, 
AA HE II9HAS Hà RACRN. AA KOH AANTA ESAE MERS MOHAMH ASARMH, 
KoH c8 HAH KoóH R8AS8 MOoH ASARE, H MEhS ASROORRHAHH , HAH A4 
koH nAkus ce Suununi 8 Muprk. Meh8 naMH H EhS ASEQORERSAHH, 
A4 CE TO HCKÜHQAEH Ch H"AEHHOMR Ilo CTAgoAS 34KOH8, KOH 
eCTS MESS. ASEQOERHHKOMR F(AAOMS H MERS. KHEKRCTEO KARMA 
CKO. H EBCH ASRORRMUAHE Ilo EkCkH MOEH 36MAH, KOE CH HMAMB, 
H Kot MH A4 ROT DIQHETH , Ad CH CEOEOAHO DQHAS, AA CH CTO£ 
H noHAS cnaceHo Rech nakoecTH "'kaa Hy H AGENITRKh. HYh, KAKO 
cH c8 kHAH 8 cTA(€ AkHnH. H "kko EH EMAa Wkkek pas era Meh8 
MHOMS :kSnapa Paaocaaka H MERB Mot ABAH H. MERS r9AAR A,8- 
RQORRHHKh, A4 CE lIQAEHHOMRK HCRIQAEH ro cTA0OMS 34kKoH5, 
KOH &CTh MEhS. rQAAK ASRQOERHHKR. H. MERS. KHEKCTEO. XARMB— 
CKOó, 4 AMH(pk) A4 ct HE fBulH. cH c8 RAACTEAE XARMRILH ,. KOH Cf 
KAEUIE:. rOcHoAHHR zKkSrnaH. Paaocaags, Tlpgugkus. Jaourt&uks, 
houcaag&. MposkoTukSs , G)kgpaas Hianoguk& ,. Gewkions h8a- 
rapuns, Ipkaucaag& hankaanpuks, hepkko PayogaAuuks, Muan- 
T'kus Xpeauks, hornaans D]logaugocaaguk&, BFior&Aans— PaAoc- 
EHKh, AecuMmus Mun knuonuks ,. l'oyykus Bogaunmwupuks, I[po- 
Aaus [logpenoguks, Xena. Paykuukks; Bhoucaags Paaourt&HkR, 
ChThHHKh HAMQTRCKH, KA£AN. CE 34. EhcE ABAHE PaAocaaRAt.. AKO 
AM ché njrker8nuMmo, Aa HH REOTh CHIBRHE H. CEE'TÀA ROT OQ OAMHMA 
H EhCH CRÉTH AMHHh. 

Origin. dieitur esse Ragusii; at etiam. exemplar c. r. 
archivii Viennensis sigillo olim erat munitum. Cnowen. 20. 
P. J. Safar. Památky. Listiny: 18. Nos textum exemplaris 
Ragusii conservati recepimus. 


LXVI. (1254) 6762. ind. XII. 23. augusti. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, privilegia Ragusio con- 
cedit, comite Andrea Zlat (Dauro). 

T b Grebauns Spoun, c noMoKHIO. ROXKHWER. KQAAN RhCK 
CÓRECKÉ 3EMAE H. TIQMOfhCKE, Wi'kr8i16 ce ngHckHoMS cH. KHé38 
AS&QoRhunKOMS JaaTS flu&Ap ku n Ekckwh&. RAacTEAOME. AS- 
EfOERUNRKHAMR H EhkCku wrEkumk rgpaA&ckoH. 8 rocnoAA &oraà 
RCEAhzKHTEAA H 8 njrkuncTSio ero-MATEQN H S CRETH H. NkCTRHH 
IRHEOTEROfEIIH KQbCTh FOCHOABHR H 8 CEETA. EQKHId ERAHRTEAHId 
H 8 Rhct cEETE Rkor8 SrOAHERIIE WAR E'kkKa, ldKo 3€MAE H. RHHO- 


46 


CFÓAAE, ipio CTÉ AQRKKAAH AO BSMphTHId rOocrloAHHA MH. WThIIA, 
AA €H I6 AQRIKHTÉ, 4 llo TOAA HIO CE HAHAE lTIOCATEHO EHHOTF4AA- 
MH HAH 3€MAE TlIQHEMRIHIE, AA C€ CBAOMBR. HCSTIQAREH, AA Ilo 
€BAK KAKE KQAAERRCTES MH, ESAH KAAERKRCTES MH, 4 IJIO RAM 
DOKAKE, TO EAMh, CBAR AA CTAE WAR MHXOHAId ARHE AO. l'I0b- 
F€£EA ARHE, KhAH EH EB8Ac€ Tfkie. n c8AK Aa crac, rAk eu 
ntré.cTOt4Ak 8 AKHH FOCHOAHHA MH WThILA. CBARILE QEOE AA CE 
KARHS , I4KO Aa npako cSArk.. kSwepkka AKE TIOCTAEH K(AAEERCTEO 
AM , A4 cTou 8 3akork wr&kanmk an. n ako ce kk rowk kgu- 
EHHA SNHHH. METIO. AIQGAMH. RQAAERSCTEA MH H. MÉFIO AIQAH. RAllIH- 
MH, A4 CE CBAOMN HCRIQAERAd. EOHCKA K(daAERNCTRA MH FA'k 
ARP EÓ HAXOAH AIQAH EAE HAH Ck. TQRTOMRN HAH. RECh 'TQhFA, Ad 
HMhk HHKOtrAfE 3AA H€ SYHHH. Ch lOAAH. K(AAERRCTEA MH AA CH 
ugkre 8 3akowk, kako ere zkunaH 8 AkHH FOCHQAHHA. MH WTh- 
ud. H AKo ce wEgrkre uaomkk& 3e6MA€ K(AAERRCTEA MH. WCSTEHR 
RAUI£AS sAOR'kK8 ,. Aa 8 Mot CBARILE H3/A4I0 AORHTRKE; AKO AH 
MS AORHTRKA HE CTES4E, 4 WHH AA TIOAAIÓ KQHERIIA CAMOFA AO 8- 
feóka, AO Koac cSAhuE Spek8; ako AH rA CBABILE HE HCRAAAE, AA 
FAE MH DIJaEkAA Skazke S3€TH T€ ARABTh, AA rA 83ME KQAAERA- 
CTEÓ MH, H Ad FA HÓOCTARH, PlAE€ FA ESAE lfAEO HoCTAEHTH. H 
A4 EH AfRIKH KQAAERRCTRO MH 8 N'TH,. KAKO EH € ADKZKAAR. l'OCrIO- 
AHHR MH WTRIIS, Hk AKO H EH HAUHETE CTOIZTH K(AAERRCTRS MH, 
KAKO CTE CTOI2AH FocrnoAHHS MH WARIS. H AKE KT DOHREFHÉ 
W'Th RACk 8 3€MAS8. KQAAEBRCTES MH, A4 HE HCHIIAKOCTH. EAMBS 
HHuTOo, cCroót 8 3€MAS. KQAAEERCTEA MH. — TORIKRHHILH. EalllH. Ad 
r9eAS na hokckoEo; H AAEhUIE AECETRKK WARN COAH, H Ilo TOAÀ 
A4 €H FQEAS KQAAERRCTEA AH CKoO3'k Molto 36EMAS CROEOARHO, 4 
A4 EH C€ H€ 836MAE HHIK&TO, H AA F9EAS Ck REAHMRS TQRFOMR HA 
CTbrté K)AMEERCTRA MH, EMBIIE WAR. KAEAAA AOQH AO CEHAh ; 4 
ijo € Maaa KS8rlAA,. AA CH I0 nooAAIo [I0 36MAH. KQAAEENCTEA MH 
X9AERE CEOBOARHO. A AfB8roaMS mnouuikARiiSMS Kk. RAMR. KHESS 
KOHN Tor4 KHE34, AA CTOIO RHH8 Kk EAMh 8 cHEMK Wi&kr'k, Ao 
kowk n n gH crounTe 8 TOMK WEkr'k, 8 wro ce cre wi&ekaaH 
KfAAERRCTES AH. Ido XOKE CHE CXJAHHTH K(AAERRCTEO MH, "TAKO 
A4 ME EOFR cyxoaun 8 cH gkks 8 8 ngnASipa. g& kro ,í8rn. 
€£HR&AHK'THUHRN .El., wkcega arScTA .kr. STEQNKAEHO KH CHE 
Aet wneraugue njrkaa apkyu(enn)ck8nomhs u njrkAs. KHe30Mh 
l'iojarews n ngrkas zisnaus Grmeqans. 


AT 


Gredaus Spouk c noMOKH ROXHWERN KfAAN 
RhCEH fAllh K'EH 3€6MAH H 1OMOfRCK f. 

H cuc o&ekanne &&H. rocnoAHna paar ngkas AMuyouaons 
I kceuurems 8 n(kas Iergous Mareukeus 8 ngkAs flnapk- 
tub. HorkgnkeMs. 

Origin. dicitur fuisse apud principem Ephrem Obreno- 
vié; at etiam exemplar membran. c. r. archivii Viennensis 
sigillo munitum est, cujus inscriptio illegibilis. Nos tex- 
tum Cnoxen. 21. recepimus. 


XLVII. (1254—1256). 


Andreas Zlat (Daurus), Ragusii comes, Nobiles et 
totum Commune jurant se cum rege Stephano Uros pacem 
et amicitiam esse servaturos. 

Y El kues& ASgpoghuckn flu&apku Saar H gcH RAacTEAE 
ASRf OERUCILH H RCA WEKHHA FOAARCKA WAR MAAA AO REAHId KARHE- 
A cc roenoAunS kpaam ponis 8 rocnoAa EOPA ECEAQRIKHTEAId H 
8 np'kuncrSio ero MATEQR H 8 CRETNI H ZKHEQTROfEI[IH K(RCTR ro- 
CHOARHR H 8 CRETA ROKHId E£EKAHRTPEAHId H. S8 Rce cRETE Ror8 8ro- 
AHRRIUE WAR m'kka cs ngagogs mkooEgks , uncT'kanh. (CORKANILEMA), 
RE3& RCcAKOFrA TOHAARCTEA, ldKOfE£ WARN ABHBIIHETA. ANHE AA 
HMAMÓ KQAAERKRCTES "TH. KCAKS. IIOUNCTR FOCHOARCKS, dKOft € 
EBlAd rocrnioAHHS HH. ArkAS "TH H WITRUS TH, H NTO E Fs HETIOSU'TH 
TEOI€EH, ECEérA TOorA A4 ct EafSeMO. 3EMAS. Koló cBAB. TIoKAzKE 
KQAAERRCTRS TH, Aà H'kamaao 34 HIO lE4AAH ,. HH. Ad. € CANHMO 
RECh TROErA nogeAkuuma; nn kon ce ki norpaAH noucSA/k ku meg'k, 
&HHO Tora A'kra Aa cn € 824MUIK.. H AKO CE 2rOAH "Té&'k kora ne- 
4AAR, H ESAE TH npuTH 8 HaAlilh FJAAR HAH. COCIIOFHHH. KAAHILH 
HAH TEOHAMR EAACTEAQMR HAH. "TEOHMR AKAEMBR, KOH RSAS mkonun 
K(AAEERCTRS TH, A4 TE npuMEMO, H S "TO Rjrkavk Aa "e Scno- 
MEHEMOÓ HHKOEFAQE AARFA HHKOHMBQE 83090KOMNR; H. AA TIfHldMo 
Té&'k idko H cAMH cé&'k.. zkHTO H RHHO, KOt CE HAHHE 19 AAEATH 
8 rgawk , Aa ce ne noAfgaxH TEOHXR fAAH AISAH ,. Hh AA CE Tlfo- 
AAE Id4KÓ HALIIHME AKMAEMRS TAKÓ H TEOHMh. H RE£-C-BAA WRKEF'A 
A4 HE S4HHHAMO HHKOEFAE RECTHIQAREAB!IA uAGR'kKS8 36MAE TEOE, H 
KE-C-BARILE KüAAEERCTEA TH AA HE cBA Hu MO sao kkS 36wA€ TEOE. 
VEAIJAN 3€6MAE KQAAEERCTEA TH, KOlÓ CMO DIA'KHOEAAH , H IECTR 8 
HACK, AO FHHUIKCTEHId 'TEOFA Kh HAMR A4 io DOAAMO.. H. AKE 


48 


KOrA FQaridHHHA. WCBAH. WEBKNI CBAR, A4 HOAAEMO (EPOER AQ- 
EMITRKR; AKE AH. MS AORRNITKA HE CTE4É, A MBI CAMOFA KQHEIHA AA 
AAEMO CROWRR F'AAEOEB, AO KOA'k cBARILE BFOROÓE, Aa CE TIAATH 5 H£ 
fiAA TH AH CE AO 8ooKA, AA Ilo TOAA AA € WCTAAO HÀ EOANI Kfla- 
AE£ERCTEA TH. H AKE KTO DQHEEFHE WAR rikga kogaaegkcTRA 'TH 8 
CÓAAN Hdlllh , Ad 8 HACK CTOE HHKOEFADE 3A4. Ad H€ HAE NHHHTH 
3€MAH KfAAERRCTEA TH. KSMEQRKA Ad Af &XKHMO KAAEERCTEA TH 
8 sakowk rocnoAHHa HH WThIHA TH, H Ch KSDAOER AKO CE KTO 
HAHAE WAB. HALIHXh "AOR'kKKR. XoAE Ilo. 3€£MAH.— KQAAERRCTEA 'TH 
cE&'ku& Tohrh, c kow& HH H'k jekAo XOAHTH. KQAAERRCTEO TH, A4 
wTo ESAE Xr'knue SuHHH'TH. WAR HNIXh, TO Ad SuHHH. H AKE KOH 
roA'k kHe3& DOHXOAH K HAMN, ENIHS AA CTOHAO 8 CHEM wi'k- 
T'k, 8 koH ct cM KAEAH KfAAERRCTES "TH. H CHÉ ECE KAKO XOKE- 
M CXJAHHTH KJAAEERCTES "TH, TAKÓ A4 HH. HE BENE EOFh H Ma- 
TH EORKHId H ECH CEETHI. 

A tergo: Capitulare comitis et communis Ragusii cum 
rege Vrossio. 

Sine sigillo. Apographum saee. XIII. membran. in c. r. 
arehivio Viennae. Cuoxen. 26. 


XLVIII. (1261). 


Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Bh uapkergo &aarog'kpgaro napa rgsukckaro kvo& AMu- 
yauaa lHaacoaora &w rperie &kro, erAa nprkie Hapurgaas oT& 
AATHHh, H HAfMCTEOYHOHIOY IEMOY ERCTOUHNIMH. CTJAHAMH H 
3anaAHiHAMH, 4 HadlllEMOY FOCHOAHHOVY , K'hHoYKov ckeTaro Gy- 
Mena H nos&og'kuuannaro kgaai Gerejana maaA'kuuroMoy ciini 
ero R'h EcEH EfaTiH cRoEH, lakooké H. ArkAS ero Hewann. guinis 
aaa kuurewoy gk. EfaTiH CROEH ,. H'k 'lTOTÓ MOAHTEAMH H EA4- 
FOCAOREHTEMR CRETBIMR np'kgoaurMoy n norkgucokomoy Kpaato 
Grejanoy Ovpous u no gaarocaogeniie ckeraro Gy weona njrk- 
AphKeps ewov ngrkeroak. A'KAoER. H. OTRUHHR ,. CAMOAfJKIKARHO 
RAAABIIRCTESIOIUS. (MOV. ERCKRMH. COBRRCKBIMH. 3EMAIZAMH. H. IIO 
AOQNCKBIMH ,. H. nprkocgeiennaro. nga&aro apyTenuckona Gag 
nokApkkeurows ngkeroas TAKGAKAE E'kHoVkS8. ckeTAro Gy weona 
np'kocEeprennaro groparo Gagk, "rperiews xe apyiennckons 
CÜRRRCKBIYh 3€6MAN, D)H RAAEHH EM H njrknoAokn uk ok 
Haus ngoT'k ckeroropgscirkme kyp& flpeeuin n ngu njrkno- 


49 


Ao&H kan oTkuH naues kyüs Cyveragin, urov Mens yuaanAap- 
CKNIE AAEQNI ,. E'h AHH KE "ky&. cReThy&. Moyzkin H no vlr'kys 
wno3'kyu naeweirk c&eraro Gyaveona. mperiewoy 9oAS cierapk- 
piu$ cé, 4 "ETEORTOMS. E'k. ROHHRCTEO. E'heTSnamimnis, BAdaro- 
E'kpnoaS xke kgaare HaurcuS c. &ckau cun nprkapeseHHhi Mo- 
HACTNIQR Cieriie l'opii npkagskepis u- nguaekue noAEH3AleI IS 
C€ 6 HICM H. HEAOCTATKRNI QOAH'TEAS CEOHXN HCHARHIdE H. ENILIE 
EEAHKATO MOHACTBIQA E'h. FOf'k c'h3A4 CTARSIR, HAEKE ZKHRE Tlo- 
Ck'ruü'TEAR. AOY UI CEETBIXS OTRUR KHESI[IHXN E'h cECI"kats wk- 
CIR 'TOMK, Eh AHH KE TOFO yQHCTOAREIA 34 REAHKOE EAdFO- 
Kit tro H 34 AIGEOEN £rO, KEKE HAM Th kh XoucToY RoroVy H 
K'& ng'kunc ku ero. MaTéH H K'h CECTRIMRS. OAHTEAICMR. EFQ, Eh 
povkorEogenmkok ero. crAaans ckukSHuIS. imkkoeuS. "phus, n 
np puzkeurov H)aRHAO ASXOKHOE CHETRMIXh. O'Thll ZKHESIJITHYR 
E'& cRET ka. MeHacrhigu Tore nrkockeprennare nosgaro Ga- 
EN nocvkanieuS ovaenukS. A omerians iepomonay8, XpucrToch 
HCTHHHNI ROPA HC-HREA HAQRCTESEH E'h (kk n Ha mkku uH Ha 
HACh Dj KcEKETNIMS AOV XOMN. CRHOHMN ORRIdEH. EMOY zKHTIE nprk- 
noAeRHaro oTkua Haurero Gyr weona Arkreaíie ckerare Aovya, 
Tore ckeTare u3&oAEHIEMR Tk norknucano kick &'& Ggerkn 
l'opk i& MoHnacThipH AAEQNI yaAaHAAckoH E'h. eTAbmk. creraro 
np'keggaxeuia cnacoEA, H FOCHQAEMK ROFOMN H nf'kancTot cero 
MATÉéQilo H MoAHTEAMH cRETAFTO H— nj'knoaokHaro oThHa4 Ha- 
uiro Gy weona cia knHra. Hà RAdPOCAOREHTE IIOCAAHA. EMOV. OTR 
Guersie l'opsi && cokRCKoY e 36MAIS.— rocnoAOY KE HalllEMOY 
lev Xpucroy caaEA, 8k&CTR H. EE3HAEATE E'h. RECKOHSSHBIE EK, 
AMHHR. 
E codice XXHI bibliothecae palatinae Viennae. 


XLIX. 1265. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, Joanni Quirino, Ra- 
gusii comiti, scribit, petens, ut Niconi vel salem vel pe- 
cuniam tradat. 

q ASgogkHomS aH npwkreAS KfaAERkCTEA MH. KHE38. AS- 
RfoRhukcKOMS, ;Kauks HSpuuS8, u g&cou onkkHH'k rgaAkckon. 
££ MH c'TE€ nlIHcaAH. 34 coAk 34 kaASrepokS 3a HukonokS, kako € 
8 Hane Hore && oSuk, o &u 3naT& AoE(rk, mon. KkSawkQRKk 
H Hukonokn wk craas 8-uon pSurk, annie $8 gaurc wrskunk, Aa 


^A 


4 


50 


S TOMN MH CE H3AQKRHH HE "HHHHTE, Hh AKO KOrd "SETE KfHRA, 
A EH MH. S3RMBIUIE TIQAAH TE HAH COAN. HAH 3AATO, H HE A3HTE 
M8 HHKAKOf€ CKkMECTH ,. Hk. MS ng'kyauré HAH. COAR. HAH. 3AATO, 
A'k gn 3namE, epe ck ne &8 nopeku unos Mor (kun à n&€ ThKMO 
Hukons. &or& EH 4H 3AfAEHE. 
G'redBaus 5Spous kpaan &ce cpRcke 3EMAE. 
Origiu. Ragusii servatur. Cuowen. 13. 


L. (1269) 67(7)7. ind. XH. 


Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Bs nae wrThkUuA H ciIHA H cRETArO Aovya H. ckere (Maui) 
ROlOfOAHIE H. CRETNIXR H EOXORHHYN AHOCTOAR. MHAQCTHIO EQ- 
AKHWEN genHckovnh c..TE..H "lewijurk ck3Aayks yam cui 
Ek WRAdCTM cRETAro AMuyanad Eh. AHH. BAATOSKRCTHEATO H. EO- 
FOMNh AfhikAEHAPO H cRETOfoAHAre rocnoauna. kpaama Grr'kdana 
Ovpoua, cmumua npskomkuuannaro kpaaa Grr'kjana, EHovka 
c&erare Guaewna Henanc. Bi aro .,2y(0)2. HRAHKTHWHN .Rl. 

Inscriptio in ecclesia pagi Bogdasié prope Catharum. 
J. Kukuljevic. Izvjestje o putovanju. 39. 


LI. (1240—1272.) 


Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat privilegia 
Ragusinis concessa a fratre Stephano. 

t Ma €cTh gk eMe EcakoMoY. CTRO)H MHAOCTR K(AAEENCTEO 
MH AOYEQOERHRKHAMR EAACTEAOQAMS H. ECOH. Orlsiiik. MaAHM S H 
ECAHICKAMR ,, KAKO HAMS E EHAR. CTEOQHAR. EfaTh AH , KaAN Gre- 
HIAMk, MHAQCTR, IO TOMOYKAE OGfa3O0Y H KfAAERRCTEO |. MH 
CTEOQH HA MHAOCTR, Ao KoAk njagAov nov Tk. Havkrn ka- 
AÉERCTEOY MH, KOVTIAILH HX Ad CH XoAE nio 3€MAH. KfdAEERCTEA 
MM RE3 EOId3HH H EE-3-AEAKE Ck. ECAKQMRh CEQEQAOMB, A WHH Ad 
AAKe WAR l'ÓAAA KQAAEERCTEOV MH. HÀ EcAKO roAHIJIE AR "Tucov- 
KH HEQAIEQN HÀ AMHTOEN ARHh. H IdKO IIO. chrérkuie KQaAERR- 
CTEOY MH, Ad CE COP AOMN HCTIQAEAAMO, KAKO E TIO 3AKOHOV ; AKQ 
AM COVAA HE EOVAE CRENIIEHHE, HXh KOVTINILH KOH. EO AOV Th. OY 
3€MAH KfAAERRCTKA AMH , AA HM. ECTR. OKR. 34 T)H Awkcene, Aa 
CH H3HAOY TR Ck ECkA. CEOHMB. AOEHTRKOMR, H Adló HAS MH- 
AOCTh A9 CKHEOTA MOTO. 

Gredans Ovpous no aHAocTH EOXH Kf4AR 


51 


H € ROTOMR CAMOANIKRILR CONTICKHÉ S3EMAH V no- 
MORCKH E. 

A tergo: Littera de pace regis noui Vrosii, qui nune. 
est in vita sua. 

Sigillum pendens, cujus inscriptio serbica illegibilis. 
Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Crowen. 24. 


LH. (1240—1272.) Dlgo Polje. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat privilegia Ragu- 
sinis a patre concessa, et statuit, controversias inter Serbum 
et Ragusinum dirimendas esse a duobus judicibus, quorum 
alter Serbus, alter Ragusinus sit; controversias inter Saxo- 
nem et Ragusinum a duobus judicibus Saxone et Ragusino. 

CT AM t6 ck'kAoMo BCAKOMS. CTROQH MHAOCTR KAAERRCTRO 
MH FaAIe H KHE38 H EcoH. WrkHH'k rgaAa ASRQORRUKOFA H. Tfh- 
FOKBHEMR, KOH XOAE EkcBSAlk nio 36MAH. KJAAEERCTEA MH, KRAH 
AeyeAonu FPosseua a Huksaa nokaucags HàÀ CTEHAHR. ARHR. Hà 
Aro Hoac, n cute MuaocTh HM& A4 FOCTIQAHHS KfAAN, Aa C8 
Hà 3akoH'k, iio HAM 1€ AAAN CRETO DOUHERUIH. F'OCTIQAHHR. MH 
WThUh. A4 HMh H'k Syage 8 koh roA'k AakrS, Aur CBAOMR 
A4 CE HiJIS, Ad 1€ IKARHN CÓRRAHHR A ASH ASEQOESMSAHHHN. AKE 
ESAE I1)AÀ Ck CACHHOMB, A4 ESAE ICAHR CACHHR 4 ASPFH ASRQORRKUA- 
HHHh, njrkas Tk Aa ce pacnpakAam, TKko AH njrkcaSuia nu- 
CAHHI€ KQAAERRCTEA MH, A4 HIoHAME FHWkER H. HAKASAHHIE: WT 
KfAAEERCTEA MH, H A4 HAATH KfAAEERCTES MH . €. Ch'Th DÉh- 
HEÉQh, H A4 I€ KOHER, S 9EMR TIQH. 

G'refaus Spoun MHaocTHIO EORHICEIO KfAdARh 
RCky5 cÓRICKHyYh 3€6MANS H HOMO CKRIXR. 

A tergo: Pouella regis Orosii pro iudicio... vno iudice 
slauo et vno raguseo. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 25. 


LIH. (1240—1272.) Festo S. Crucis. Vrhlab. 

Stephanus Uros, Serbiae rex, privilegia mercatoribus 
ragusinis concedit. 

V Hue kpaae&g&erEo MH, Aa 1€ &hAoMo EcAKOAS.. CTEOfH 


MHAQOCTR KAAEBRCTEO MH F4AS AS&poEbHHKS, A4 nHXOAE 
A * 


)2 


HXh TUNFOEHH HO S3EMAH H To T)hrogky& kgaAEKkCTEA MH, H 
A4 HE XO6AE HÀ EOHCKB, H HH IEAHR v«AQE'kkh 8 cüknhckoH 3€EMAH 
MAAB z2kKE H. EEAHES AA. H€ SA&4tle S SAAES. ASRQOERUAHHHA , H Ad 
HMh CE KOHH HOAN pu3kuHHl S H&€ S3HMAIO. HH HÀ KOlO JAROTS, H 
AA HAN HE HA WkrSi€e RE38. EoAIE MECO. KSIIHTH HAH. R(ARE HAH 
CRHHHI€ HAH KfdAERO HAH *"HM& FlOXk, HH MaaAS HH EEAHKS 
k8nAm, pa3irk KkAH ce yoke KgAAERO MECO TIgoAATH, AA CE 3a4- 
fS8"H no EkceMS TNrS, Aa Hé njoAate HH KB8ri8Io MECA, Ao KoA'k 
C€ K(AAEEQ H9OAA, H Aa HAS CE H& 834AM4 rio cuk un ckgkAaTo 
HH MEAN HH MSKA HH KOld KSrlAld ; H. KSK€ Ad HAN CE HE TIEHATE HH 
W'Th K(AAld HH W'Th EAACTEAN. H KAKO HA I€ 34KOHRk 8 hgkckokk 
W'Th HC-n)hEA, TAKO A4 HAM ie H $ Psannik, a uuora nogare 
3AKOHA A4 HAM H€ TIGCTAEH K(AAERRCTEO MH, H 8 Kora ce wErkre 
ASAN W'T)okKh, 'léft tJIO koMS HcrlaKkocTH, Aa 8 TOMà l'OcnoAapa 
H&£ HiJlS, H& Aa cHHuipiS. KQHEHA. AKO AH. KQREN SuHHH Ar'kTHKER, 
A4 FA HoAA FOCHOAAQRh; AKOÓ AH FA HE HOAA, AA lAATH rOcno- 
Adh EQamAS, KAKO H CACH HAAKIdIO; H Ad CH. XOAE CROROAHO 
HO 3EMAH H I ThPlOYh KQAAEERCTEA MH35 A4 II9H KOHMN HXRh 
cevk "rera Hane, Aa nAATH CEAÓ EAHKHIE 5 AKQ CEAO HE TIAATH, 
A4 DAATH RKQAAERRCTRO MH; H l'ÓAAA AA H€ JARO'T'AIOS, HH FA RAIG- 
A8; H ake cce wkfrkre kou. AAkFK. MERAS. CÓREAHHOMN Ch. AS- 
ROÓRNRHAMHHOAMR, A4 HA I€ CBAR nrkA& cSAHWAM CÓRRCKHAMR H 
njrkis icAmkak ASRQORSAHHHOMR , H IIO CBAHTA, TO3H A4 I€ 
CEQhülEHO 5 à D kAN KfaA£RRCTEO MH Aa HAS 3a HerkoS, 3a Roa- 
AWAS. 34 4EAIdAHHA, 34 EOHR, S TOAR AA I€ CBAR ASRQOOEUAHH- 
H8 njrkA& kgaa£RkcTEOAMS AH; H KSnuH, iio Hec8. KSrlalo, AKO 
pacrogapu 8 honckog&'k, Aa naaTH napuHS 5; ako Au MHAMO HéCE, 
A4 FAE ln)oAA, TS H ilapHHS Aa nlAATH ; H AKO KTO HAKOCTH EH— 
HOF(AAOMR ASEQOERUKHMRN, A4 FA Ho30ES njrkAk KkQAAERRCTREO 
MH : AA (le ce WEfrkre kQHER, Aa AACTK KQAAERRCTEO MH, s4AQ- 
E'kka Aa H3A4CTRh ; Aa AKE HE Ad, AA TIAATH. KQAAERRCTEO MH; H 
I€lJIE AA. HY AfNIKH K(AAERRCTEO MH HÀ TOAMS 3AKOH'k, kou c8 
HMAAH $ cRETO TIÓuHEUIEFA FOCHOAHHA. WTRIIA K(AAEERCTEA MH, 
A4 XO9AE CEOROAHO mo 3€MAH K(AAERRCTEA MH. H— CHIÓ. MH- 
AOCTRS CTREOQH KAAERNCTEO MH S hpsysaaku, KBAH HHyXoAH 
KfAAERRCTES AH nokAHCAQN WTh ASkpokkunka lMukoaa. Hps- 
cHKk H hunsu8aa GQDockoEHKb. H cHI€ CE "IHCAHHIE CTEO(H H4 
KQBCTOEN ABHN EB cE'kA'kuure ECcAKOAS. 


53 


Y Gredaus Spwius kpaak. T 
A tergo: Polica regis Urosii. 


Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 22. 


LIV. (1240—1272.) 


Ntephanus Uros, Serbiae rex, privilegium mercatori- 
bus ragusinis concedit. 

T Mà € fkhaoMo EcAKoMS. CTEO(H MHAOCTR K(AAERRCTEO AH 
TÓRCORHIEMR ASEQOERUREHAMS , Ad. XOAE IIO 3EMAH. KOAAEEKCTRA 
MH CEOROARHO, 4 HHKTO A4 HAN H£ HCIIAKOCTH. HHI[IA , HH. HAM 
3ARAEH HHIJIA; 4 KoH KSniH FOeAS aane Blipkckoko, 4 H€ ckiga- 
Kat cc. 8 lipnckoRo, Ad HMk HHKTÓ H£ HME 24RARAATH HH HA 
HHXh "p'kgogamH uecas ko an ce ogrkre ucnakocTHER HA HAH 
IJ|ó 83&M OAR HHXh, A4 ngHME rFH'kkk H HAKASAHHE Q'Th Kfa- 
AMERKCTEA MH, H A4 FIAATH TIETR CRTR TIÉQIIEQR K(AAERNCTRS AM. 

G'redans Spwuns kpaak concku. 

Sigillum, eujus inseriptio illegibilis. Origin. membran. 
in e. r. archivio Viennae. Ciuowen. 23. 


LV. (1240—1272). 

Stephanus Uros, Serbiae rex, Zupano Tvrtko praeci- 
pit, ut, quaecunque possit, demat Ragusinis per suam re- 
gionem euntibus; eos tamen, qui ad regis emporia sese 
conferant, libere ire patiatur. 

Hpaae&&cTkA Hu AmkEkHOMS ckS8naus "CTnonTkKS. 2Haun, 
KakKe € 83ero Skceregu Agrkko H 3 AORHTKOAMS, Ad MHOTO nHuca 
K)4aAERCTEO MH KHE38 ASRgoRuKOMS H ECkMR. ASRQOREUAMR, AA 
TAMO fllócHAA K(AAERCTEO MH S CETE, AA TAKO 'TH ANOEFA :KHEQ- 
TA H Mot AIGRKE, K'TO TH H3A43€ SA/k3H nó panoTAXh no cko- 
HXh CH, KAKO AMO, WHo3H 83A4H HA HHyb, H TloAAH SCETERH: 
4 KOH TH FfEAS HA 'TÓkTA KfaAERCTEA AH, mkmanH 34 Ht ne- 
4AAH, H AA EHAH KAAERCTEO AH, KAKO MH CRÓNIIH'TH. YtkE- 
HIH CH3H TIGCRAN, Eft ce co wrirkuinan 8 cewkaH qao kick, Aa 
WCRETH r4. 

»rédans Spwis kpaas. 

Sigillum. Origin. membran. in €. r. archivio Viennae. 
Cuowen. 34. 


54 


LVI. (1240—1272.) 


Georgius comes, regis Vladislavi gener, Ragusinos, 
a rege Uros jussus, Orat, ut secum pacem faciant. 

T Hue38 AS&pQokkuhckomS H kkcCkA RAaCTEAEMK HH. CBAR 
IAMS H. EkCku wkkkHH'k ASRQOERbcKOH WAR kne34 Bs8pe nore 
lIQKAOHEHHE, ENI E'KcTE, RAACTEAE, KhAA HA HNI TIQAS Ajfrkga 3a- 
MOffNCKA H REhHETRURCKA HÀ Hdillh FUAANR, ThAa Rana Afrkga 
lIOAkRFh HHYh PF9é&AS HÀ HM, H Mh S TOMR w'kwamo ri'kga na 
EMI. A4 ChAA C8 XoAHAH MoH :KSrIAAHE, KE € AAA Kfaals haaAu- 
CAAEN MBKH'k n Men zkenk a ckoen kukegn, njrkas Rank FQAAR 
ne 3anog'kAu rgaaa Soula, Aa MoAS KHE34 EAUIEFA H. KACh, Ka- 
Koó A4 RHCTE S8 TOMk H€ 3kAEAOEAAH, KAKO H ABI H€ SRAEASEMO 
RACK, KhAA lÜEAETE HÀ HAUS FOAAR, Ad MOAHTE KHE3A EAUIETA, 
KAKOÓ EHAM SKS AAAR, H Ck EAMH AA EH Cka'kan ue notke ce: 
AKO AH HAM XOKETE Koló TlAKOCTh SuHHH TH. H IIKKETS, "TO (u)anns ik 
«HHHTE, Ark Hyk € "kkera Ak ui kophicrk Hy& Merk; n aoas 
KHE34 RAUlElA, KAKO KH STIHCAAN, "'ITÓ € £FÓEA KoAA H RaAllld, A4 
EH AH SAAAN Do CHYh nocAkyk. sTO TH r0EAEC W'TQoKh KHE3A 
G)3epa, uwtneMs BparocaaAER, Ck. HQTRHHKOAM Kk. KH£38. Ra- 
UMS, H "TW roEogu W'r)okk kKkHe24 C)30ga, wiawkre 8 ik- 
08, kake cameMS 6G)3opS, Ak AS c8 wreT.........€ VFftEAS- 
K€ K& EAM. 

A tergo: kHe38 ASRQORRURCKOMS H Ekckat&. EAACTEAEMR. 

Sine sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Vien- 
nae. Cnowen. 10. 


LVII. (1281). 


Stephanus (Uros), Serbiae rex, renovat pacem cum Ra- 
gusinis, et statuit sibi ab iis pendendum esse tributum V mil- 
lium hyperpyrorum. 

vy dHuure kpaacg&cTEo AH KHe38 ASRgQoEuRckoAS. Hukoak 
Ma&gguzkHHS nu. cSAHIaMN H. I"ÉKRHHKOMS HH. RAACTEAOMS. H. ECÓH 
WEWIHH'K ASRQORRHRCKOH. KAKO CTE DOCAAAH KfAAERRCTES MH 
RAACTEAE Eae, nonuAoure Jos3s u lP'ossekuia, karw ce ckiuin- 
Ae &E'kuie gjrkwe Scrootre nerh. roAHQI& , KAKW CTE EMAH. SroRo- 
fHAH Ch KfAAEERCTEOMN MH, Ad WARN cexk n nanp'kAs koaaekk- 
CTRO AH "IHHH. MHAOCTR. RAACTEAOM S ASEQORRURCKHAMS H. WER- 


55 


uiHik. n TONIRHHKOMK HXkh, Ad HAM € MHh, KOH € H TIEO 
HM EBIAR , AOKAS ;KHES IJAEO Ch KVAAEERCTEOAMS MH. AKW. AH 
iue norgrkure 36MAH. KQAAEERCTEA AMMH, H. H€ HCHIQAEE MH CE, AA 
HM CC AA E'kakune TokH wkceuu, tako cn MorS TORKRHHIH 
Hyh w'rHTH 8 rjaAN ck KCkak cRoHMR. 4 A4 Adlo. KQAAERRCTES 
AH Hà roAHipre Amk mucsipii negsneps. H cewS348. AS He Sese 
KQAAERRCTEO MH. SooKA, AOKAS YOKE RMITH, Hh AKOÓ MH Hf 
c&rjrkume, u Ao ;kHEO'TA MOEFA, Ad CH HMAKO CH3H. MH), H CH- 
3H AR'k "rHc8KH. Aa Aató HÀ. AMHTOER ARHR. 

Grefdaus no wmHnaecTH ROXHEH. KQAAN CÓORCKHXRN 
36£MANS H HIOMWRNCKH Xh. 

A tergo: Pouelia Vrosii regis pro eonfirmaeione pacis 
et libertate mereatorum. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Ciuowen. 31. 


LVII. (1289). Prizren. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, statuit posse Ragusinos 
possidere vineas et agros, quos possederint regnante patre. 

T Huur kpaaekkcTEO MH, Ad € EEAOMO RCAKOAS. CTEOQH 
MHAOCTR KQAAEEKRCTEO MH PF9AAS ASRQOERSKRKOMS, t[IO. c8 Afh- 
JRAAH 36MAE H. EHHOT AA H WaHHid 8 FOCcIIQAHHA MH CREETO rio- 
uHRIUEFA. W'ThILA MH, TAKO2RAE HM. CTREOQH. MHAOCTR. K(AAERR- 
CTEO MH, AA CH AfhiKE H 8. KQAAERRCTEA MH, 4 Ad HMh HE 24- 
RARE HH. WAR Kerafté. ThkKO AH Ct WRf'kTE DnoTEOQHEN lIOREAEHHE 
K(AAERKCTRA MH, M IIO HM 3ARAEH, HCHAKOCTH, A4 HAE 
lFHERK. H. HAKASAHHE WAR. KQAAERRCTEA MH. A "TS HAM MHAQCTR 
cTRoQH kaAE&ScTEO MH 8 IHouspene 8 rgaAe, à c'Tr(AHR K(AAEER- 
cTEA AH &éülé cABra A parocaaks H BhiSAucaaER X&RaanuHkKh. A TS 
HMh MHAOCTR S«uHHH. K)AAERRCTEO MH, KRhAH nHAEe (dSkaph 
MuyouaokukRs n IFkpo l'oucaakaukS. à 8 TO Ef&ME RéUIE KHE3h 
8 ASsgpokkHuue Mapuns ZRSpkku. 

Gredanus SZpwun kpaat. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 33. 


56 


LIX. (1289) Kotraza. 


Helena, Serbiae regina, Ragusinis confirmat posses- 
sionem vinearum, quas regnante Uros (L.) possidebant. 

qo Maure kgaaet&keTRo A, Aa 1€ K'RAoMo EcakoAS. Mu- 
AOCTK CTEOH K)AAERRCTEO MH Uniiiiik ASRQOERUKKOH, IfIo cH c8 
AfkKAAH EHHOP)AAE 8. rOCIHOAHHA MH CRETO DOUHRRIIETA KfaAId, 
TO A4 CH H ChAE AfIIKES H KAKS HAM I€ MHAOCTN. CTEOfHAN CHHR 
Kf AAERNCTRA MH. KQAAh DO, TAKOFE HMh H Id CTRAQAMR. 4 
TS HAMM AHAOCTN CTEOH KaAERNCTEO AH Hà Bieroaku. a TS 
gue cSAuma Boaecaagk, kaSusis AMpkHaHh, cSAHa. A ECHCAARR. 
A DpHAE WAR HHXh S8 HOCRAKRCTEO K(AAERRCTES. MH ASkapk. Mu- 
xouaeguks n [Ingo l'oucaagukk. Aa ko. cc ngkrgopn, Aa npu- 
ME FIRES H. HAKASAHHIE. WT K(AAERRCTEA MH. A TRAE Gur nas 
KHE2& ASRQoRKkuaHnoa AMapuuns zRKopsru. 

IG Akua kpaannua. 

Sigillum. Origin. membran. in €. r. archivio Viennae. 
Cnowen. 32. Manu saec. XVI. notatur annus 1289. 


LX. (1293) 6801. 


Ntephanus Uros, Serhbiae rex, in Chilandar in loco 
destruetae minoris ecclesiae majorem condit. 

M:ke &o cRAuIEHHSIo H. ROCKECTREEHHSIO Cilo IEQKORN Ch. E'k- 
fore H AleRORIIO npucTSnaiipH. OYCABHIHAVR CRATAPO nookA 
AagnAA gkuaregia ASCoM CRATRAWR :: KTO ESRIAET'h HA. Fo 
FOCnOAHIO HEIIQEHHEH'h. Q8KAMA H.— SHCT"h. CEQAUEMWR, CE npiu- 
MET'h RAAFOCAOREHTE W'T'h. FOCHOAA, H OY30HT'h. HEH3QESEHHSIO 
AORQOTS cAAEH £rW. MWikE OYEO Hh mrkmiuy" n mkeney"h AS- 
XoEHMy"h TofekecTRSIIIH, RO cikraenurewhs xpawk. cewws, 
3gu'Tt 3A/k Kk(acoTN, HERECH HOAORHNIA H HEH20EuenHiA cikrao- 
CTH, CRAI[IEHHHAWR. KE. TIQAEHFOM'R H. T(ESEEHHOIO MOAHTROIO 
sano npocrkiiaewin n welakaewiH. RORKECTREHHOIO RAAl'OAATTIGO, 
faAAecTH AMHOrTA HCHOAHEHH. RNIKIIE, MOAHTEH RO3CHAAHTTE, Aa 
SASqHAWR AECHATU! CTOAHTA. ROCRECTREHHBIA "TQOHILNI. HiKE RAa- 
rouecTiaA fERHOCTÍIO ARHZIKHAH, ROPOHOCHÍIH H TERAAZKEHHTH 
OTIJA HALIIH SUH'TEANI H. HACTAEHHILBI RCEA. CEÉQRCKIA 3€EMANI, HO- 
RMIH AVooToueyrh Cyavewn nenoAoRHRIH. co ROSAIORAEHH NIA, 
CMHO WM cEOHWN GakRom, neQENWMK.— AQXTETIHCKOTIQAWK.— ECEA 


Hy1 


Gepgin , aiegoRi RoXECTREHHOIG (JABTTAQAEAMH , MHOFHAWR IT0S8- 
AOMWR H DOTOÓM' EOSAEHTOIIA U'Th OCHORAHTA HEQKOR'k KO HM 
HBQECEATRNIA ROPFOQOAHUML ,. Ek awkerk cew, 30HOMOAVR Xu- 
AAHAAf kh. lé ROEMEHH ZKE HhIHk, anuaecTim Roe) noiHAE H HA 
wHWk no nacvkAie oTeuecTEa MH cepRcekoe. kfaat&CTRO, nk 
G'refans Sous, 3erS8 npegwicokarw. camo bwnegamTefa 
rgeueckarw ,— napa fluaponira, TiaureMS. CA MHORRAE TS 
DfEKAE MEHE. ENIEUIHX". AGKE D(AQOAHTEAEH H. OAH'TEAEH. Ha- 
UIMX"h HEAGKOHNAHHAA HCHOAHHTH, £EAHKW. RSAET'N. xonrkuie 
RAAANIKNI MoErw XoucTA Rora, HepKoR'h Sno T'kceus cSipiSie gaa- 
O6fHy'h, H cilio HOESIÓ KO3ARHFOY"k H IIOATHCAY'h EOó HMA nfe- 
CEATRIA EAAANIHHILNE HALIEA. ROFODOAHILNI H. "ECTHATO. € E'kRE- 
AEHTA. HO, W EAAANIuHHE, HDolHAH SROFOE MOE npuHonienie, H 
MOÓAH CNIHA 'ITEO£FO H EOFA HalléFO, A4 H€ AHIIIHT'h. MEHE. Hf - 
CTRA CROEFW. AMHHR,. E'h. ko aipogMTÍA .,8wa. 

A peknocrH ote 9AAH HOMÓAUHEIIEH CA TIEQEOH HCTOQIH, HNI- 
wk naku u3&oAcn ie ws w Xpucr'k &oarcrka WEHOEHYOAWR Ho- 
ENIMS CKHEOTIHCAHTEM'R. HZKAHREHTEM'N HEQKORHRNIMWR. H H'kkoTo- 
fIX'h W'T"k RüaTÍH HAIIRIX"N HOHAOGIKEHTEM R, AAoSH HAVK, Focno- 
AH , CKH3HNE ICkunia npiaTH MOAHTEAMH DQECRATRNLA ROPOOAH- 
HN. AMHHBTN. IUS JckrO wk ROnAOIIEHTA CNIHA ROORTA . LAWA. 

Inscriptio recens in. Chilandar. D. Avraam. Omne. 4. 
Cp. l'opa. 15. 


LXI. (1302) 6810. ind. XV. 


Stephanus Uros, Serbiae rex. Argyrobullon. 

Subseriptio: his Xoucra &ora gaarog kou. Grejaus Oy- 
follh KQAAR. 

Origin. in mon. Chilandar. D. Avraam. Cs. l'opa. 46. 


LXII. (1293—1302). 


Ntephanus Uros, Serbiae rex, ecclesias, pagos et 
homines donat monasterio Chilandar. 

T His npoerpauscergk nomkcerikHMle cHAN. HERECHATO. fa3- 
OVAMA RECTIANTHRIXR RNICOKO lAfEl]IE APRTEARCKA H. AJ yATRTEARCKA 
KoHHkCTEA KHROTA 34mkTHaro '"jane3Mt HeRecHaro ywkna npi- 
ieMiUHH RAarog'kipiennie AuRégIE ce, RhnAhIIEH TA Hike EN. ngrk- 
cRer"kn rRoIen. ov rjog'k. ue 38amiie, ogauec guA knnsur, ck na- 


o8 


CTBI)H CAAROCAORHIE. ChHAETRUIE, aAlié H. 3E'R3AOUIRCTEHIO Ch 
RARYERI *OAEIIE C£, H. MAAAEHIS Eh. IJCAEKh Eh3AEREI[IA , MHAQO- 
ceTH , WwAgoTk, u"AoE'kkoamEHm, Ar'kgserka TRoero, nrkuu- 
CTAA EAAANIHHILE ROT'OOAHILE, TIOXEAANI AOCTOHHNI. I9HHECTH HE 
Merov Tk, rjrkunaare SEO AoVvüulH H CKKEQRHRHNI SCTHNI HMOY- 
wa nocpkArk aiu, rA'k rakoga goraTReTEHIa wirkern, mTa- 
KOkKArO OVIIRKAHHId H.TAKHIE HAAEKAE? Hc. TIfixoAEiIAATO Kh 
RpauhcTRoY KO SEfautkieTR ? rik rakoga &HAA cicknoy 9o Ae 
HOY, HAMERE TAKNIHIE KfacoThN Ao3orkru, TAKMIE AORQOTNI, TA- 
KMH€ "IUCTOTNI, DAKH KE Heucrkn n wThHoYAR WweskEQnuen ku 
aaun'k noyuaaovy Arku&erka uncroTR 'TEoI€ H30&AHaA KAKQO. f£ 
«ETA? Eh CHYN RE. HEAOCTATRURCTEOYIE | WKAAHRHNIH. 2h. I'TW 
erEopie ?. Auirk Aocronnie raaroaNt ngunecoy. Te&k. goroaaTe- 
pH, noHieke 3acToYv nuntia IecH. XoHc TIlaHoMh H THXole ngncra- 
HHIJE EABHIZIEMNIM S. EoVpero rjrkyognom, auaecrHEA Sko H 
MHAOCTHREA FOCHOAA QoXAEUIHH, AHAOCTHIO CH. TIOMHAQYH. H 
aene r(kuimaaro, naue gckys. currkumsuia. gk 5w T€ cRé- 
ThHE€ ToHllE MECTK. H)HICMUIOY H.— OZKANIIOY. HhINId HH. WTNh 
ro'kunisiys «ccr noAckauta. nornSuian. c€ aene rgkumnaaro, 1- 
lox€ H3& njrkuncrkie cn. ov TookH nopoAH , cA'Knogocs AEHSIHAMR 
npeap'knuie AapokA, ChAMfhAEQIEIE Ekcko'kcH; 43h ;kE Rh rmo- 
cvkAnma Ej'kaweHA EK uECTR. floMHAORAHHA TEOEFO. HAQRCTEHIA 
WeTAyh, "r'kauske ne nocgaaun saiiHuid Molro, ckna. jomAEHnk- 
HA ME npocirkru, ckhAEnga € Ehck(rken, Aa u w ak npo- 
CAARH'TA CE HME TROE CRETOIC: cuH. SRo K&ckas pasovwkru nu- 
CA KAMERRCTEO MH, HKO yfficoRoYAE, CTEODEHRHRIE ArkAOAM H 
WThluEMR Au cker'kn goroponuun 8 Ckerku l'opk XnaansAapov, 
Rh HHYyhzKé CEAA H RAACH H mnaumia WR(rkrk koaMeEkcTRO MH 
IKAHO DoTÓEHO A AfOYrO H3R&COYRAIEHO, H2HCTHEN AaHhkHAa nprk- 
foAHTEA IH H. QOAHTEAH KQAAIGERCTREA AH ,. SrlicAXK 8 xpicoRoYAN 
cna. ceAo l'iogreguks , DHerponuss, Hpovunzo, Bunna, Povg&sus 
Horors, Aopncrkuuks, Poesunkzs, Plonksss,.— Aoasuk, "losrk, 
Huuunsus, [ÉFerpgsse, w&on hpanukn, kann, Buyykure. 
A oy "rkyw cevkys Aga guHorpaAa, ieAuns ovy Boovinerk, a 
Apoyrii ov Hecu, Hloyn'kas giu Heku apsyinnckovnoge, 3a- 
xar& na huceronuuu n na HieMh oVARIIHHKR Ch OVARIAQI. A HAME- 
Hà HAM: Aorokko, EpaTk Moy haTecaags , lpaiens ,. l'uoyca, 
H CHAM OYANIdQEMS AA nk pakoTE HHKOIE)E HHE, AHMUIE Ad CO 


59 


ovAHlafics u tako n'kkonak R'kaveHe Mh norHHe SAHIAHHKR, A4 PO 
TÍH Sautapie w'T& ce&e nocragamm. à ov Honuapkiek cena: Gaa- 
MeoAfaxe, HMenpognipie, AMomovuia, we&k Xorkun, AoaHma H 
roguia, H noaegHHua AonpoaAoaknin, a Apovra noAoRHHA. CRETE 
ROrOfoAHIE CTOY AEHHURCKE; 4 nioAoREHHA EHHOrf4AA 8 zZKeaksn- 
IHXN, 4 AfoYraa noAOKHHA CRETE ROFOQOAHILE CTOV AEHHSNRCKE; 
Sanianuks 8 TonsuokgkuH, uHuike AoAHnte XoTkue, 4 34 HHAMMS AKA 
SAutapa 8 Mopagnuays, hokaoga n cy 3aceaiaun 8 Aosunnun 8 
Mopag'k &unorpaAs, 8 3er'k noaoguna Bawenunk cs AIARAH A 
HMEHEMRK A omoviurikn, 8 Hai k ceno A ocovrie à ci 3aceafiamn, a 
c€ RAacu : KHe38 Pionyna ck Arkmruim, 3er&/ ov. Hpns&gocaagk ck 
A'krutre, &paTk Mov Grrauucaags , Apovriin. hpssorHkRs, Aa- 
COMHR Ck Arkmuie, cii aov Bovinae cs Arkemui, Apovrii Moy 
cuius Bhoaraus cy Arkruio, BHokauwnps cu A'kruio, Hlepkgans 
EfATK MOV Ck Arkmuio, B krocaagk e& Arkmuio, &park voy Pak 
ck Arkruie, Aecucaags ck. Arckeruio, Banao ck. Akreie, Aparo- 
CAAEN. CK. Ar'kruie, Gmauuao cy Axkmruio, [dpocaagk cu Ark, 
Panera ck Arkruio, Bpancaags ci Arkruio, Bioucaagi gfaTk aov, 
erpuus aov l'osyoves es Arckruto, Apovrii aov erouus houyua 
C€& Arkruio (8 36878 Moy , &pamovseAs Mov IHerpaanrk cy Arkerue, 
ANecuanpia ey Arckeruio, Aecucaans Posokuks en Arkruio 9 cy cu- 
paru cu, Anprkus, hparauks, kore cn i H3&. l'oókk& AoKEAN, CkI- 
HoRk mov l'ecruunps cs Arckruie, Xaanora ck Arkeruio Hn ckutHh 
MOY Ck. Arkuio, XpanucAaks ei Arkruio, AovAR es Arckeruie, PosAk 
Ck Ar'kTuto, cecrja Xpannumna cy Akruio, llus ci Arkmum, mie 
cuiuoRe haaunognkn, hogasa c& Ackruio, Sí&oguua Tauna, nons 
hasrapunks c& Ackruie, Wkri es Ackmruio, hepicaag& cn Ark, 
Ao&spera ck A kruio, uova aov haus cs A'kruio, npaTk Moy 
A:MparocaakRk cs Arkmuio,. &pamuta ck Ackeruio, &park aov Aonk- 
4«HHh Ch. Arkruie, Grraus cy. Ackruio, BpaTwcAaER. cy Arkum, 
Aespags, Hlepsgans, cuins aov, Ikroruks, haaocuns, Bhouns 
€c& A'kruie, Grrannucaags cs. A/kruie, Posas cy Ackruie, Xpa- 
HHAO Ck Ar'kmruio, Hovkopks ck. Ackruto, AoAR cy Acker, Ayceco 
€c&& A'kruie, hoaromups. c&. Akmruio, BhonucaaRk. c&.— Arkmuto, 
Mosge ck Arckmuio, BHponans ck Akruio, Hayoaks cg. Arkruto, 
hopucaaEks ck Arkruio, &gark Mov GoRAAHR ck Arkruio, ApovrH 
Mov &faTk AorpoaHcaM ck Al'krum, JAparocaaEN ck A'kruio, 
AeRgpkauns ch Arkruio, ggarms mov l'o&sok cs Arkruio, Blioucaagk 


60 


ck Arkr uio, npai oy hoauns ch Avkrui, Pagos ck Arkmuio, 
C'ranucaags ci Arckruto, Paak ck Aki, &oark oy. PaAo- 
cHHK Ch Arkruio, honnk cy Ackruie, Bpamrocaags cx. Arkruteo, 
Bovauns c& Akruio, Boarera c&/ Ackruio, ciis vov. [Ipkgo- 
cAARRS Ch Arkriuie, BovnusAeAamks c&. Arckruie, Aparovun ciis 
aov, Aparecaank ck A/kruie, nrpar& aov houns ck A'kTum, 
RpaTk HAMA PaA ci Arkruio, Piepurs Haanaannukk ch. Arkrruio, 
hoaroAIeRK ch Arkruio. a cé KOHXh I€ POCTIQAUHR KAAN DÓHAAAN 
cker'kn ukkgn: (aaa ck Arkruie, 3e7& Mov Grass ci Arkruto, 
haauua c Akruio, Anuans cs. Arkmuie, GonsAans ch. Ackmrui, 
(YMaaa ci Arck'ruie,, AM: ove ck Ackeriio, Paaorma cs Ackmuio, Pas 
ek Arkriie, Aonpe ca Arkruio, BSmannik cy Arkruim , Aonpo- 
MHfh Ck Arkruie, Bhoarans es Ackriio, Aonpe ck Ackrum, Grra- 
HHCAAEN Ck. Arkruio, hparocaak&, AparoanoEk 3€TR,. Ck Ark- 
Tuto, hok3& c& A'kruie, Moyzkuao. c&; Ackrii, Aokgoanph, 
&g(a Th Paanenens ,, Aokpuas ch Ackruio, Ilkrogauk ces Arckrum, 
Paak cy Akruie, hama cei vkruie, Paya nona A'krkia, BHocra 
H Paaewupk, hpgarocunk cy. Arkruio, Xpauunma. cs. Arkerui, 
lokgocaagS ch. Arkerui, &oark Moy l'oovgsum ci Ackmuio, Ma- 
HoHAO Ck A/krum. Aa naauuua Aonpun Aoan. a naunua nua- 
punkckomoy AokuTRKOY Pakokuua. kovA'k. wk Apnkage kpa- 
MERNCTEA MH, KTO AOXOAE H32h8. CTOYTE 3€MAI€. Kk. CRETOH Hf 
KKH COVIJIHH. AKAHIE. "TE3H. 36MAI€, HAH. I€ TAQHK HAH. 1€ RAAXh 
HAM KTO AHEO TOYTO3EMAIIHHHN ,. AA Cl € HAMA HNKEH.. CETO fa- 
AM EHA'kkK kpaarekkcTRO AM, gepe mkuue noTQeHh. yxpicoEovAR 
recnoAuna H wrkija An ReAnkaro Grrefana Ovpouta, n 38ro&o- 
HER CE K(AAICRKRCTEO AVE CI. Af ky Terinckoy roms gToQ9nats Gyera- 
THICA H. Ch l'OCHQORA OMS MATTEQHIG MH KfaAHioAMs Caclioah H Ch 
Rekan EnHckov TINI CORRRCKRIHMH ,. EHHHCKOY THOAMS 2€TRCKRIAMR lwa- 
HOMNh, ICIHHCKOVTEIOMN. QAIIRCKBIHANMR Quainoa , ICIIHCKOY TOM 
3REHAHRCKNIHMS. JMaHHAOMR, IEIHCKOVTIOMN — XKOCTRHRCKRSIHAMS 
Iwauons, I€DHCKOY TOM. XARMRCKNIHMI. CyrcraTHIEMR , enu 
ckovrnoa nguaprkucksiak AaMHiaHoMh, Ie IHCKoYTIOMR "Tónanu- 
«CKMIAS. l'epacuMoM kk, IennckovióMh ROV AHMARNCKNIMR. P'egima- 
HOMNh, ICDHCKOYTIOMN AHMAIZHSCKNIHAMS. flionmeMh ,— ien 
CKOYHOAMS CKOTIBCKNIAMS HuroAaoMS s I€IIHCKOV TOM S ASEQRCKSIHAMR 
lwanoak , ennckov noa MwopaEkckhius Hargiaoas, n noknucays 
XficoRoYAN cHH CHETNIE ROPFOfOAHILE XHAAHNAAfNCKNIE, H RH- 


61 


A'REM K(AAICERCTEO MH, I€f€ HE HMAlIIE CRETAA HORKEH TAUIHI[IE 
OY XEOCTRHCKOH 36MAH, H Aayhs naumia (Aa&HKeEo: MerId MOV, 
kako ov"ruue Pugnuks 8 Apun n was Pusunka ovc-noToks. HA 
Gkenipa npake ovc-Ro3uuks no Arkaov, kako c€ KAMNI EAAH. ca- 
we u wHaMe, H Hà hean Bhipsyu nrkas [Ionops na l'oasmyie 
npageo na Povne oy. rogue ueao l'epauera na nov Tk, kako rjrkAe 
novr& nocjka'k Popauega. ov (Aieguinie, Hn kako. STHu€. (lo- 
RHX:KkHa Ov Anas, a rov Ario ovreca. ce&aers GOspaas Ma- 
HHIdKkh. H HlAKK EHA'K KQAAIGERCTEO MH, I€f£ Adl€ CRETAA HRKEH 
HA roAume no . gr. ckArkgua nacrsipoas g'kekrov, Tero paAu 
H)HAOKHyN EAdYE, H HHE€ RKAAXE H2KRfAXh W'Th lLJRKEHHYR 
BAAXR, A4 HACOY KORHAE HBKORHE, 4 Ad HE OV3HAMAK WTN 
UpkkEe &'ka'kroy nuro, naue ako. "ró H35POY RE, A4. TAAKIIO 
W'Tk CÉEE KOHN HO .A. HÉQRHEQN 4. KORHAA HQ .K. HÉQNIEQR, Aa 
HAAKIdIO IL)RKEH. "TOO fAAH WCHETH HXh K(AAICKRCTEO MH. W'Th 
ECky& pa&oTk MAAHyN H REAHKHXh KfAMEERCTEA MH, Ad HAM 
wk noHoca HHkKOPrA HH 2KH'THOFA HH EHHRHOTlA HH lIJOROAA HH 
KOHId HH IICA HH TIQKAHCA(AÀ HH RAAAAANILA HHKOTAE K(AAMERRCTEA 
wH, HH ov Guerov l'opoy Aa H£ XOoAE€ HHKOHMN. TIQCHAHIEMR, 
pasm'k Aa nacoy KORHAE CRETE. IL(RKEE. CHMRK KE. EAAXOMN HAE- 
Ha: hounk c& RQaTHWAMN H Ck Arkruie, Grooucaakk ew gaTH- 
WAR H ch Arkruio, B kroanps cs Arkruto, Aarau es Ackmrum, 
Idpocaats c& Arkruie, AXake cy A kruie à 3678 Moy Xkcs, Xpa- 
HHCAAER Ck Arkruio H ch EoATHWAM, At&nTQs ck Arkrum, IHlk- 
AHCAAER Ch. R(A'THUWAMR H Ck ArkTHIG, XQaHHCAAEN Ch. EATHWAM 
Hoch Arkruie, Bhovkovos ck kr, Poovguna ck Arii, Apa- 
rocAAEh c& Arkrnio, Pauuia c& &garHWAMS, AMT ek Ark, 
HIQlk, KOHAMN I€ fJAEQTAAN,. A CE RAACH. ILKKEHH. H. CHH A laco 
Ko&HAE: Oygusinks, Payoawnpk es &oaruwas, [dus cy iki, 
Aparecaag&. Aorperukk c& &goaruwAah, Bhoarocaags Mna ch 
Ar'krHEe. H Ww'TRAOYIH KQAMERKRCTEO MH KA. KOEHAR WTR CEQ- 
HXh KORHAN, H DHAQRHYN KEAHH CKOIEH. TIHONTOY , KOH ChAM 
Ck3A4AAR HÀ MOfH, H Ad HXh laco KAACH WHH2H, KOHXh I€ ngu- 
AAAW KfAAICENCTRO MH KAKO H ILNKKHE KORHAE, H Ad HAMM CE 
A4I€ COAN Ch lLRKEHHAMH KORHAAMH , H A4 C€ H2KkEOAH OY 
"IHJKTh, "TO CE TIQHIATA AOYZKRCKO ; 4 KAAOYT'EQR. IHQRZKAHNIH 
A4 H€ HM. PESAAS WW. nacTBiQckon ypamk uH w wAerH, HH rna- 
CTOYXA Ad HE ypauH, pa3&'k Aa HAM Ct Adlé. Wh HhKEE. H 


62 


wEfrkre kpaarekkcTEO MH. Mele. hie "aor kke na l'opauegh, 
l'iogaruua à Pajocaaga n Hpoaana, n ngnAays ie nnosroy cko- 
I£MOY, A4 EOYAOYTA OYAHIdQHIE , Ad I€CTh cu ku cnacoy, Wu 
WCEOEOAHXR I€ WTK ECKy& JAROTh KQAMEENCKRIKh H. ILRKEHNIXR, 
KAKO H RAAXÉ EIE TIHCAHHNIXN HACTRNIJR, H Ad WEAdAA HAMH 
IHRIKAHNIH KAAQVTEQh, 4A HHE faROTE Ad. HAM n'kerh, paauk 
OYAHI€ A4 TlACOY , H NITO TlOPHEA W'F& OVAHH , WHH. W'TR CERE Ad 
DAAKHIO; H ANE ce KoHAMM EfrkaveHeMh. cAOYIH. HOTBIEHOYTH 
SAEMB, WHH A4 HXh HOCTAEE W'Th ccké. A W HanacTeys nkko- 
HXh HAH W HEIAEAAXh, Ad Hyl WPFAEAAIS H. WFCEAAIO IOSKEHH 
RAAAAAMH. H HHAA KfAAIÉERCTEO MH IL) RERR. EEAHKOCAARHATO 
apkyicrparura AMuyanaa ume un Hlunov rgasov, ieroze nporo- 
CERACTR. XeAtd W'Th OCHOEAHHIA AIBEOEHIO. AOVIIE CH. CR3/AAAN H 
OYKfAaCHAN KjACOTAMMH — HBKEHNIMH , A4. EQVAETR. H)HAQZREHA 
HQNKEH Cla MOHACTHfOY CAAEHOMOY. AfIKARH HAIIEIE ,. H2RE ECT 
ES Guerku ll'opk, uite nmenoka. c€ XnaaH&AAQR, EN. HAMETR 
Kf AAMIERCTEA MH H. El TIAMETR I€FO, IdKoike n3stoaH ce avkeroy 
CEÉMOY. TIQHAGEKH'TH ,. HiK€ IeCTKN. kovrinas wkero ov. [Hlunoy rpa- 
A9Y uaH AEoguipia HAH EoA'kuuunie HAH. KHHOP(JAAE HAH. HHEHIE, 
H HjHAA KfaAIGENCTEO MH. HORKEH afyxTcroaTHroy WTh DloAR- 
FÓAAHId IIHHRCKAFO .H. ARAH. à €€ HAMEHA. TE AREA : 
l'osuuns, Pooso, AparogpaToKk CNHR, ch EpaTHIa AH cH, Bpa- 
THAM, l'auog& 3e€Tk, c& Arckruio, BaaAk ,. Autakogs cui, P'egn- 
rogHna, Possuns, Aewkks cuins , Oy vrkyonn, Hurkoaa 30Abuh, 
Mpsackns ck Ackruie, Poovsksunm cs uiv osa, AonpoaHh ch 
GpaToMb, JAXospecaaEN, Ponuouh chHk, ch &gaTOMh, TovAe, 
TéXHHTOER CkIHR, l'ipuro kokauk , Tovaerns cuins [[poaans u 
3er& Moy Hoo. c& Ackrui, Haauns ck paruam cn, Gaakk u 
3er& Moy Heaus, Muyo, (V kaon& 3erk,. Aparans, flu&aponu- 
KOEN Chi Hh , Aparocaann, BHkroganogs chinh, ch Arckmuim, hipa- 
raus, Meroganogs 3eTh,— Muyo, Aunoruns. 3€r&,. Aoko- 
CAAEN, JE kgkKOER Chi HS, A parans, hogeuanogts csIHS, ch EfATH- 
ia MH cu, n hacia Aparo c& Akruio, Tovae, Hukoanns ctus, ch 
KfaTOMk, Aparocaakk, Puneruns ciiin, Graw, Bousanogs cuins, 
AnsawurTQs, PaAoEKR. chIHS, ck. EpaTOMhS, Grano, Payoanpoks 
3€Tk, C& Ar'kruie, (era uerapa Arkrsua, Maneonao, Baacaoks 
CBIHh, Ch 3€TEMB cH Aokpukoas, Ieros, Aewks 3er&,. Hukoaa, 
CEAOKHMOER. CBIH, Ch Ega'roM , Apa, Huaog& chis, cy Ack- 


63 


Tute, Aespe, Huaoks ciis, 8 &oaTs mov Eluo c& A'kr&uaan ceu 
H 3€Th HA hiparuae kogAuk ci Arkrui, ManucAaags es Arkmurm, 
Haaumans ck Akrie, hoaruua c& &parouts, l'wosrn 3aaTak 
c& Ar/kruio, Hukoaa uerapk cs Ackrui, Bhaw, Muprknongs 3€Tk, 
ANapocaags, HovAapekk ckins, c& &gpaTHaMn, hipauoruoko, I peAn- 
uHHh 3ETh, C& RfaTOMK, PaAK cQRRKHHR ck. Arkmruie, Grrgrkao kao- 
ROV Afls Ck. Arkruio, Paw, A paxuns cuins, A parocaag&, Bovkov- 
pokk 3erh, G'rebans, AecnggaTOEN CkIHR, ck &garurdMHn, ho- 
rAau& HoungoAjkk&o ck AkTrHR. HoCTÓRCR GHIHDRCKH H 3AKOHN 
DOXANPÓAAHIO, KOH COM W'TQOLLH Ck KOHRAMH , Ad HAN IECTNh 34- 
KÓHh, KkPH HIOXOAH HKOHOMN KfdAIo HAH HÀ KeTofov roA'k pako- 
TOV, A WHH C HHM. HÀ. KOHEXS, 4 Ad HAM. CE KOHH. H£ OY3HAMA- 
KYTh, HH DIQAN "TOÓRAQN A4 CE H£ TIQARAATAR TR, Hk CAMH C HHAMH 
A4 HieXeAETR Ha KoH FoA'K nocoAk ILJKKEHH; 4 KOH coY REC-KO- 
H£H , Ad WOYTN ARHK ICCEHHHE H.. AKHS rngoakruue, n Aa ro 
DOXUHOY Th Ho H3EQRYOV TR , H AkHR 8 KHHOrfAA'K Aa pakera- 
KFTR. HO HQHAA KAAICENCTEO MH. ceAumia 3anoverkeura. wr gk- 
KA, HAE ceaumpioy :: fipekers à Govyorpsas 8 A kckoguna 
Rwrsue à Aprkuokks, a Mwerta fIpamacana c& &&ckuan ais H 
HACEAEHH. CEA. "'kyk ,— (Io cH € HACEAHAN. W'Th. "lTOVFHXN. 36MAN, 
H cene Bpekeroks njrkas Aovkagunovy na Brkcuoy. hoy knnuoy 
u Haaovrepuua n noanue naue ck &ckau npagHHaMH H. ME- 
FI4MH. CEA "Ry, 0 ceno ov Bien BHovnapiade ck. napHKhl H. Ch 
CTACAH HXh H Ch RCkwn npagunaaH ceAa. Toro. H ue nfrkagrk 
Kf AIERRCTEO MH. I€FÓRO MOAEHHIE, Hh OV'TEQRAH H 34IIHCA Kfa- 
MEÉEBCTEO MH, Ad EOVAETRS OV"TEQR2RAEHO H HerlokoA k&HAao cke- 
T'ku &oropoAHuH YHAAHRAAQRCKOH IdKO2KE H. HHA,— HiKE. COV'T'h 
ERnHcAHa Kk XicokovAkyns poAuTéAsAH H npkooeAuTeAMH Kpa- 
MeRhCTEA MH. hwiké WEQASOMR H TA EkCA ENTHCAHA. COYTR. 
Toro fAAH KAMERNCTEO MH UCHOROAH WTh MAAHXh H.— KEAH- 
KkIYh JAEOTR, A4 HAS H'kerk HH rjaAa HH. TIO30RA4 HH. T"'OKAHCA- 
f4 HH HhCAjA HH HHh HHKTO WTk EAACTEH K(AAIGRRCTREA MH 
ThKRAMÓ HFOYAMEHA HacTOlei[iaro cRETE RorogoAHlE YXHAAHRAAQ- 
CKE, H I€lO:KE WHh H3EOAHTR HOCTAEH'TH. WEAAAATH. XAMOMR 
cRerTare apyicrgarura AMuyanaa AA I€CTk, A HHh. HHKTO. H 
DQHAA KQAMEERCTEO MH H)RKER CEETHIE ROFOQOAHIHE HoKE Eh (do- 
iàdWk H ck. cceAoM hs (oianomh ch. ECk MH. MEFIJAMH. CEAA. TOTO H 
Cb EkCkMH ng9AEHHAMH H Ch EHHOTF(AAH H Ch HHEHIEMh H Ch 


64 


AMEAAHIEMN H. Ch. EQA knusniemh n ch. 3aceakkur,. Bakpuuo n 
Sanakzkane à BRoguauma l'aaga à Aospoyrogsuu nu. P'oaaujpie, Aa 
IECTI. METOXN cEETHE RorofoAMue yuAanaaphcke, n ceauipie han 
(oy r& oy CTQoY MHIKCKOMR HOAH Ck. ERCEIÓ. UEAACTHIO H. Ilan 
Haa. H naauuHa GürpassAeus ui naunipie Hgkgena Ioakna, cu- 
Hopi hacuauna, cupwos Grrassuia a Apaksumus n Herpoko n 
Gaugunuua n Buierunia 9a gpkaunsuscku aov s à ua Gooyrronoy- 
Ae&to ceauipie n avkero oy. Grpoy nua Tergaronuroko, Aa ov- 
«HHH LJBKEh H KOYKE, Ad I€CTh AETOXh CEETHI€. ROO OAHMUE 
yunAaHhAAphcke, H uaemkrs oy Gr(p)oy nun haac €r&ca. aps- 
wkununk ck Ar'kruie. H noHAA. KAAICERC'TEO AM HRKER. CRETOY 
Hlevskoy na Bpkraaunug, qo iccrs 3844a8 Bapsga. caa ckoH- 
M4 foYKAMaA H Ck T9OVAOMN HldsE H TIGTIHCAAR H OV KACHAN Kfa- 
CÓTAMH If RKRHHAH ,. A4. I€CTh. AMETOXR CEETE EOPOfOAHHE XH- 
AAHRAAQRCKE Ch EHHOPAAOAM H Ck HH(EH)ICEMh H c'kuokocu, na- 
"E H. TIAUIHI[IA H 36M Aid, LIO MOY I€ AAAR FOCHOAHHR H. (OAHTEAN 
K(AMERCTEA MH , H TOY AA CH HMA ILJRKES: H KTO CH. TIQAIGEH 
WAR Ierogkyk ARAH HnaAH KTO CEGEOARHR uAGE KR AA FÜEAE CRo- 
EQAHO noAR upkkks ckeTovy [le(r&)kov. M Kpaai€RkcTEO MH 
WCEOROAH WHE3H AIAH WR ECKYK JAROTR KQAAICRRCTEA MH. MA- 
AHXh H REAHKHXh, KiKo2kE H EHUlE HHCAHO. H HLJ5KEN CKETAPO 
l'ewouria, uro iccr& 230A4aA8 hepucaag& na. ceni: Gosskurou, 
Ck EHHOF(AAOMN H Ch HHEHICAN H. Ch. EkCEIO WRAACTH ILQRKEE TE: 
cuBopt wrrs Hovna g Huy no Ackaoy na Aokroy 9 na ll'epsunueov, 
TA HÀ Afovas H Ba Jov&oko Hoovune nu2. jrk&oy Ao Tana 
CJENCKAFO , A4 I€CTh METOXYN CEETE ROPOfOAHILE XHAAHRAAfA- 
CKNH€. 'TOFO JAAH OV'TEQNAH H 3AHHCA KfAAICERCTEO MH, A4 
ROYAETR OV TEQRIK(A)EHO H HenokoAkgHaMe cRETOH EOFOROAHLLH 
XHAAHBAAfRCKOH IJKO2KE H. HHA ,. H2KÉ. COV T. ERTIHCAHA. Eh. Kffico- 
Kovk ccv, rrkavke WwRoASOMRN H.'TA ECA. EBTIHCAHA COV Th, K'TO 
AM c€ Whfek. "TAKOEHH, H HOThI[JIHTR CE A3OHTM cCHId 34mHca- 
HHId H OYTRQRKAEHA MHoI G'rEfanomn KfaAreMh H.— njako- 
EkQHHAMN | RAACTEAHHOMN — KKAAIEERCTEA — MH — FI) TOCERACTOAMR 
XpeAWAMS , Aa MY. I€CTh MRCTHHKR POCHOAN ROrh H. njrkaucraa 
MATH KEFO, H Ad FO Iofa3H CHAA "INCTHAPFO H ZKHEOTEOfEQraro 

K(BCTA, H. A4 ICCTR T)OKAETR. W'Th EOFA H W'Th . "THE. WTRIUS HH- 
KEHCKBIXh H. W'Th KCRYN. CEECTBIXRS EOPOY OYTOAHERHIHXR, H W'Th 
K)AMEENCTEA MH A4 I€CTR TI)OKAETh, H A4 ICCTh. TI)HMECTHHKR 


65 


nj'kAaTear — Hiok. 8 ck QekulHMH: — KQ&ER.— I€TOÓ HA HdCh H 
HÀ «EA ky& naumy&; à TakoEHH Aa npuae rwkks Hu naka3a- 
HHI€ W'Th KfAAIGSERCTEA MH, H Ad DAATH KAAMEERCTEOY MH 
.T. HEQnHfh. 

T Gmredaus && Xpucmra &aarok&kgnuu — KfaAN 
H CAMWAIKRIUN ECkyXh COBRBCKHYXh 3€MAR H IIW— 
MW CKhI X. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Chilandar. 
D. Avraam. Ouue. 32. Rajic, Meropia IHE. 490. P. J. Safar. 
Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 11. 


LXIII. (1302) 6810. ind. XIII. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, monachis chilandaren- 
sibus donat turrim (nupsr& zpyos) conditam prope Chilan- 
dar et iu ea ecclesiam Salvatoris. 

1 Berowrhuk ov&o Aaa, gRkAEVkES HERECHRIYR CEARR 
H Eh OYVMHAIEHHH. EBIER, AOV KOA CRETRIMR. HACTAEAIdIEMR. Eh 
m'kcHeXh cROHYh ERIHIdlli£ PAATOAIE: EEARMH. AMHAA. COYTR. CEAA 
TEOId, lOCHOAH CHANN, HAfoY MÓH, EOXKE MOH, H AoRoo "Tk, 
HIKE CRHEOY'Th Hh AOMOXN TEOHXh. &£AA n&THUA WRf'kaa ce&k 
XrpamHnoy H rj&auua ce&k rukaao, Ha Hi€MhKE DnIoAQIKRH'TR H 
g&cnuT'kiek n&THIe c&oI€ ?. Qekoyk WANTAfIe TROIC, MOH Tl'O- 
CHOAH , POCHOAH CHANN, lHAfoVY MOH, EOXKE MOH. H RAAXKEHHH 
nprkemigamipien && AROpkyk mTRoHyh. T'kanké H. 438. ov MHAIe- 
HBIH, mHOAORE cé novcTNMIHICEAIRRR3H kn. rjkAHUH, AAN oYEO 
RHXh EBIAN WFPAACHTH KhCA OVAOAHId TIOYCTRIHRHAId. MICAHIO 
Ehcéeio H nouckiieHHie Mh EAATRIMR ,. TAKQ2KE H PNAHILA FÜRKAHH- 
ICM CEOHMB WPAALIAIETR ABREOH PAACOMN TRUHIO, A Kf'kriocTR (€ 
HEMOI[IBHA COVIJIHH, "TAKO2KAE H. AR PO KUIKHRIH, PAACS EO MOH El 
ERCOY ERCEAIEHOV IO H2HAE, ArkAR 2k € MOHyI RAATBIXIS HÀ 3€MAH EOTlS 
H€ RHA'kK, Aa HHK K'TO EHAHTR , TIOHICKE H€ CTROOHYR RAAPA HA 
3€MAH. CABIUIAER KE WTN crlaca Morero imkroyrio &&kAogHoy A&'k- 
wa avkArkuuuama nguwsprkrkumy naue &oraTscer&a un'kys Mno- 
lAA, H A3 Pf'kuisHkH He WwTRuat2yh ce, EHA'k& ckeThie npk- 
(eAHTEAIE H. fOAHTEAIE MICE MóOIC IgHAO:KHRRüIEE€ ES Gaer'kn 
lopk wkHoraA MhHOZKkRCTEA MOHACTAIIO CRETRIE EOFOfOAHILE, 
HaguscMoMoyr XHaaHsAApk, no H3EOAIEHHIO W'TRIIA HEEECHAP'O, 


c&kra cgeraro, a3& Owpwuis kgaas. Grrefaus, cimi Oyrgouia 
5 


66 


KeAMIarO KaAa, CMHA Gefanona, Grrefana, cina Hewannna, 
gerisure ckerare Gy wewna, nouunAsinoy k-— aunk uepomonayov 
Hvpiakov ck sfkHRHINI XHAAHRAAQNCKNIMH , hi. EkCTIQMEHOVUUJE. MH 
EARN cROI€ HÀ MOfH, CAOYUAIOIJIEIE C£ HAS W'Th. RESEQZKRHNIH X 
XoVfhcAgh , HXkKE H& AWEKEMNK. Hcnom kA kmu, rAaroAReteMh 
HAM Kk AMHIK c&. OY MHAIEHHIEMS H. MOARROIG: CTEOH HAM nfrk- 
lIOKOHI[IE EC ZKHEOTh HAMh HÀ MOfH H WTRh Mofa Hh I€CTh. H 
HE Dprkstoyh Hyh, Hh HCHIARKHHHYN ERCE TIJOLIEHHIE Hh. H Chk3AAXN 
HMM DHQNTh, H HA HICMh Ckh X(AMh CIIACOER, H HCHARHHHXN 
KhHHFAMH H 3AR"kCNI H. HEOHAMH H. ChCOY ANE H. IIJIE HHSIHAMH TO 
T(kkaMH AOEGARHNHMH, A4 I€CTK. HÀ. CAAEOCAQREHIE. RO?KHIE, 4 
wH'kak Hà nokoHiie H. HA. ov T'kyov, H MEHE. Eh. MOAHTEAXN 
CEOHXh A4 IIGMHHAIOTR, faRA Eo:Hia Gmrefana Spoon kpaaa. 
CRENIIH KE C€. XfAMN Ckh Eh AkhHH EAdrok' nare napa KVfh 
fluaponuka n cuHa rero kyps. AMuyanaa. npn npocer'k. Hiaun- 
KkHH, nH urovameH'k yuaankAapsckomn BHygunuk, && vkro 
, ,EWI., CARHRUHATO KfOVTA .KE., AOYHRHATO KE .H., HHAÍKTA .TI. 

c* Bh& Xpucmra gora gaarog'kounun Gemedaus 
Bowls Kfa4AAN T. 

Sigillum argenteum deauratum pendens: c(refaus ngk- 
R)OMSuEHKN. ApkyHAMWkkons anas 6c. (c)rénlaHs Ww yucTe Ro- 
3€ REJAHH. KüAAN Ch EOM ..... Origin. membran. in Chilan- 
dar. D. Avraam. Onne. 18. Apographum factum saee. XVI. 
habes in archivio metropolitano, quod est in Karlovie. P. J. 
Nafar. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 11. 


LXIV. 130^. 18. maji. 


Helena, Serbiae regina, Nieolicae falso accusato ve- 
niam dat per terram suam libere iter faciendi. 

(XiogogHoMS MH cHH8 H kKkS8/48 KfaAICRCTRA MH. KHE38. AS- 
EfoEukoaS Mapuns haaRas n cSAuId MR H Ekknuroas H ominnk 
$coH. 3H4TE€ EH, KAKO KfaAICEECTEO AH... H3kaure Hukoauus 
;NSproRAa HeTi4 34 TE(hrE, AE MH. EEXS nog'kAtaHn... 1€ t 1€ 
WIKHHKN c ZKSgromh, Aa H3KAXh H WAR RACh, H WEAMO S HACK 
H3KAXh, H HE WRf'kroyh ra KpHKA HH AEXK(H)A, Aa Kad . . 98 
C£, WAR CEAS KAAIEECTEO MH 34 WHh AEAT IS Ad TÀ HE HIJIE, HH 
AM(MH) 1€ AEAZREHR, AA CH MB I€ MHAOCTR KKAAIEECTEA MH. XOAHTH 


67 


CEOROAHO nó MOIEH 3€6MAH. KAKO H A(0)83HMh KAUIHAMS. ASRÓOR- 
4AHOMN fla4E H KOAE. 

I€ ^'kna kpaan(u)a. 

A tergo: AigogHoAS MH cHHS8. H KBAB KHESS ASRQORUKO- 
AS H $8cou oni ik. 

E libro manu seripto: Cronica la piü antica di Ragusa. 
pag. 109. 110. conventus patrum Franciscanorum Ragusii, 
ubi etiam. sequentia leguntur: Die 18. mensis madii 1304. 
regina misit unam suam literam slavonicam per Mata de 
Bolsich de Antibaro a lo caro filio de lu reame et a lo eom- 
pare Misser Marin Baduer conte de Ragusi et judeci et eon- 
silgeri et a tuto lo comun de Ragusi ete. 


LXV. (1305—15307) 15. marti. Cathari. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, confirmat donationem 
factam a matre Helena monasterio S. Mariae Rotaciensis. 

1 H3peA no n w njrkcaer'ku, ng'kaucerku un ngk&aarocaogAe- 
Wku RAAANISHHIH HAULEH. FOCTIQIRAH H. ROTOOAHTEARHHHH, nu- 
cuoA'keku. Maui, "rrkauecke à MB, rorkumiin n Sanaennu 
fAEH 'TEOH, Kolé TH noyRaAOY néHHECEMMA, nfrkenucTam? «To 
ME AH HAQEUHEMN T£, WEQAAORAHRHAI2? HAH. KRIMH. TIOCRAAAMH 
ERCXAAHAMS TROIE nfrkuenopousnore Arkesergo, nrkaucrata. &o- 
rogoAuue, Akgo Maguire? n&. wRauc. ApNyXAHKFEAOROY rAACOY 
noAeRé&pe ce n. MN rrkulkHsIH — HEAOCTOHHNIMH. OY CTRHAMH 
ERIIHIÉMN THH: QAAOVH CE, fJAAOYVH CE, WRUAAORAHRHAId , l'o- 
CHOAN € TOROH , H TOEQIÓ CLMHÓHIIE CE. HERECHAIA. Ch. 2EMARHHI- 
MH, H OAh MAOR'RUARCKNI TOEOIO H3EARAEHN. ENICTR.— TIQRERNIC 
KAleTEMI flaamoghi, flyamk ke n [Eyra aukkcrEoYieTa. Ww 
poxAhcrEk TEOKEMR ERCHQHICMBUIA DIQKEOYIO AOR(OTOV , IKE 
np'kerroynareHHieM hs. nIorQYEHCTA, AHRPEAOQMN CAARO H. nfopo- 
KOÓMR CRRNITHIE , ATIOCTOAOQMR TlOyEAAO, AMOVYMEHHKOMR. EkHBIIA, 
HAQEMN AfkikAaEO, rjrkumukoans nougkikuipre. TR MRKE H. A35, 
pa&k TEoH G'rehaus. Oyvpounk, cAMOAfRIKARRHRIH. R(AAN CÓRRR- 
CKH H fIQMOf ACKNI, TIÓ AMMAQCTH TEOIEH H. IO. MHAQCTH fO2KAN- 
ulare ce uc-TERE Ré-c— kane cansuhina ucTHHRHArO, XoucrTA Eora 
HAUléro , ngHunaAalme kk njrkuucruaa HorAMA TEOHMA ,. AAHAÓCTH 
npoce H npeurenuie. r('kyoMh MOHMR, KO A4 TIoMHAOVIEHUIH. H 


Sacrovnuiui MEHE, rorkuisnaro faEA '"TEOIETO, H Ch QAROMRN 
5* 


68 


TROHAMK 4 Ch ChIHOMS. MOHA Grefanoak n wk Rckyk Eoark 
HALIHY EHAHMBIX H HEEHAHAMSIXS , H Eh. WEAACTH HAUIEH, I1]Io 
MH CH Tk AdAd, "HCTAld, H Ch CBIHOMN TH EOTOAMA. HAUIHMR, 
AA "TAAAHRTR CEETOMOY XfaMoY TEOIEMOY ,. IKE. I€CTh. oy 
PueThukKA , cRETOH — EOrOfOAHHH — Q&ThukCKOH ,.— Aovkounoy, 
Sss5ovpnuna n Bgareun n Tonauuk, Hlanvune n Gnnaann & ct 
MEFAMH. 4 CE ATE: WTR (acTkEE, KAKO 'TE4E CTOVABHBIR 
MocrTkük ov AacToERcko RAAaTO, rok wk AMocr&ua ov3 &fh- 
Ae no &'knkuov, à WAR mknsua ov UulankTHHCKOY CKAAOY ,. W'Th 
uianrHHscke ovauue ov Govyun. [orokk, wr& Govyora IHoro- 
ka oy [Igkekkov, wr IEpkckke ov P'oayuue 8 was Ark&una 
Bpsya, was Hinusa oy Baagus, ov IHuum na-Tonauurut, ov 
&)&Ao Gaunugreyk, ov Maaoy Gierogs&nuov, ov Deaenukov, 
KAKO FAE£AA OY MOft: KAKO I€ WEAAAAAA lOcllórid MH MATH Kfa- 
auua [IGaena, n. wHa 1€ Aaaa H 34nHcaAA, TO neOTR(NAH Kfa- 
AERSCTEO MH H 34IlHCA, A4 I€ Hà lIHIJIOY CTAQRILEMS H HÀ WAE- 
MKAOY CAknHAs H. KOMBIMR H. EQATHH, H AA I€ TO3H CEOROARHO 
WA EkCKYh QAROTR. FOCIIQABCTEOVIOIIHXR EEAHKNIXS H. MAAH XN 
H WTh CHARHRBIXR OY tUEAACTH KQAAEERCTEA MH, AA Ht noRf'k- 
AMTh, IIO CE "TOY HMEHOVIETR ILQKKREHO. H KOTA EOPTh H3EQAH 
ENITH Ilo AAW'k na croak kgaa£R&CTRA MH HAH. CBIHR K(AAERKRCTEA 
MH HAH WARN fOAA KAAERRCTEA MH, CETO lIHCAHRHATO MAAATO 
MHOIo AA HE fA300HTRh, Hh AA TIOTEQRAHTR , HAH KTO WAR CHA- 
HNIXk HAH WA EAAAOVIJIHXh. KTO AHH AfKSHETN H AMd4AO IIo 
WAR CHXh 9A3OHTH, TOFO EOTh A4 fA3OQHTR FH'KROMRS CEOHAMR, 
H A4 I€ DgHsECTHRNIKR lHioyk ngkoaTéAio H. Kk ""EM& QEKKUIHAM : 
K)5EN lero Hà Hack H Hà "EA ky& HalllAyk, H A4 1€ loKAICTN 
WAP lFócnoAA ROrA ECEAQNIKHTEAId H WAR CHAI€ ShCTHATO. H 2KH- 
KOTEOfélArO KühcTA H WAR ECKYyh CKETRIXR. OVTO2EASUUH s 
RóroY W'Tk E'kKka, H Aa MOY COYIIRQBHHILA ROYAE MATH. EQ2KHIA 
Dnp'kAN cTrQAUIHHAMS COF AHWAM, IÉPAA TIQHAETR. E cAAR'k covAHTH 
ZKHENIMN H MQSTEHAMS, H. WAR MEHE Pj'kuinaro &gpaata Oyrgouia Aa 
I€ lIJOKAIETh ; A4 TAKOEBIH, KOH HAM TlakoeTHTH TOoMoY AvkceTov, 
IJJó 3AnHca KQAAICERCTEO MH, HAH OY. TIALIHIJIHXN HAH OY TEFOEH- 
IJIHXh, HAH HAE KOH COY AR AEHSATH HA ILJ&KOER OY 'TOH 3EMAH, 
AA DAATH K(AAEERCTEOY MH THCOVKIO TIÉQBIIEQB. H TOY MHAOCTR 
Ch'TRO9H K(AAERRCTEO MH AOMOY CEETBIIE ROTOOAHILE ETRURCKBIIE, 
KhAH npgHAE€ oy Boroph rgaAk. H TOY EHE Ch KQAAEERCTROAM AH 


69 


EAACTEAIE:. AfXHieriHcKoYrIh RAgMckH. (MapnuHs Hu ka2uhus Mu- 
fecAaEK H IenHcKovyrh YAkMckki Hwanks Hn IenHckoY ris 3€TRCKRI 
Muyauas 8 scA&Hnks Bpanko, Akon AMaipocaaEN, — KoVTIAHR 
haaAHcAAER, nHckKovüh KoTOhckh! AovaSHia H AE&A c&kAoka 
Aparo u Hagsa&. cero paAn nuca H noARknHca. KQaAE&RRCTEO MH 
E& c&'kArkunie &&cakomovy. 8 cuie nica Ierguus Auiak& awkceua 
MAfhTA .€l. 

Grejans Spous kpaak ECky& CORECKEHYRN 3EMAK 
H DOMO CKHYR. 

A tergo: Donacio Dubouize cum omnibus finibus. 

Sigillum pendens: inseriptio illegibilis. Origin. mem- 
bran. in c. r. archivio Viennae. Vide nostram homiliam in 
ramos palmarum. I. et 66. In apographo, quod est apud Be- 
sarionem Ljubisa in mon. Maina (pod Mainom) in finibus 
Montis Nigri, sequentia adduntur: .ci. A&n&s 8 rgaAS Poanas 
Ck EAACTEAH MOHEAMH. HÀ . ATE. CC: CHI. XHCOEOAN EAAFOUCTH- 
Karo n ngrkgucokaro recnoAuna cos&ckaro naga Gerefana. 


LXVI. (1273—1314) Festo S. Symeonis. U Brnacéh. 


Helena, Serbiae regina, promittit se amieam fore Ragu- 
sinis eosque certiores esse facturam belli a rege imminentis. 

I€&vknua, MHAecTHIO EQRKHWER K(AAHHA RCE CflCKE 3EMAE H 
noMefhcke, wE'krSIe ce apyuennckSn8. AS&QOERSRKOAMS H KHE3S 
H EcoH onkHH'k rgaAkckoH $ rocnoAAa ROrA ECEAQNB:KHTEAA H 5 
ngrkaucT8 iro MaTéQl H 8 SkCTHNI H. 2KHEOTROfEI[JIH. KQhCTh roó- 
CIIOQARHR H 8 CRETA EO:KHId IEKAHRTEAHId H 'TÓH CTA H WCMR AECETR 
Ww'Thu HHK'kuckHyk H $8 Ecc cReTE EorB SroAuguE WTRh Ekka, 
KAKQ XKIOó AIORHTH EhCh l'ÜAAB, H KAKO MS noHidló EAJANIKE, KQE 
c8 8 ray k, ako Aaà rA H |d AIGBAIó, H TAKOTFE Aà MS nuam. 
H AKoó noHAS kSnuH ASRQOERUHH RéC-KQdAA S8 MOÓH AEOfh, IHIO 
HMh HCXARH MOHAR IGCAAHHEM HAH HÀ MOE TIQHIJTEARCTEO HAH 
WkkTo EAACTEAHHS HAH KTO FOA'k, Ect€ Aa HMR td TIAAKIO. H AKO 
HAE yrkru kgaas nocaaTH. RoHckS Ha ASRQoRHHKN HAH r8c8 HAH 
iio roA'k nakocruTH. AS&pognHukRS, Aa € WAR MeHE Ekarknuue 8 
rjAA'k, KoAHKO HAHREKE MOTS E(&30, H A4 Ch 8 REcak8. RAUS 
HEEQAK. H oEO3H id rniHui8 MaAaeAS &gpaTS IMuksok 0 gpars ero- 
ES «qppaHkuHuckS8 H rOóCcROMh ASEQOERSRCKHAMS Muyouas heunus- 
aukio H Heros horaauuki, 8 cue üncanue nui na Geunuons 


70 


AhHh 8$ hosnaukys. 8 ogo3H € wMtE apyuruck8na ASRQoERuKOFA 
flauta n kue3a. ASEgoERukora lHgank Gropaark, 8 kot ce 
Ef'kwe cHid kHHrA DHcAAd. H ld HOCTAEAAIó AMOIO TDEMATA HÀ 
cHieH. KHH3'k. 

I& A'kua wMHnAecTHIO ROKHWER KfdAHUaA EcCE cfn- 
CKE 3€EMAE H IQAOfCKE. 

Sigillum pendens: inscriptio serbica illegibilis. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cuowen. 27. 


LXVI. (1273—13145). 

Helena, Nerbiae regina. 

G&H S&CTRHH. KQRCTR ChTEOfEHR KaAunuoas IGaknoms cke- 
TeH TouuH ov GoneTayk. ov HI€MN HETh KOMATR. "ICTHOTA 
Afrk&a, utAO cRE, H "ETHQH. KAMEHH. 4 AAHO Hà Afrkga A&k 
THCOVIJJH DIEQRTIEQR, A TÓETHIA THCOVIJJA OY KAMEHH H OY SAAT. 
H KT? YOlI£ CH KQbCTh WARAATH WAR CRETBIE TOHIE HAH TA CH- 
AOMh OY3ETH, A4 lA EOFN OVEHIC H KQBCTRh "BCTRHH. AE KTO 
uTOÓ ER3METR WAR CEFO K)RCTA WAR AfPkEA, AA I€ HQOKAETR WAR 
ROTA, H A4 lA OYRHIE K(RCTR "RCTRHH. 

Inseriptio in cruce aurea. F. X. Pejaéevice, Historia 
Serviae. 215—210. P. J. Safar. Lesek. 125. Wiener Jahrbb. 
LIII. Anzeigeblatt. 5. 


LXVIII. 131^. 


Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Ego Stephanus Uros, servus dei, abnepos sancti Sy- 
meonis et filius magni regis Uros$, rex omnium terrarum 
serbicarum et littorum, aedifieavi hoe templum in honorem 
sanctorum et justorum Joachim et Annae 1314. Qui everterit 
hoc templum Christi, maledicatur a deo et a me peccatore. 

Inscriptio serbica in capella prope Studenica. Paton. 
Servia. 192. 


LXIX. (1316) 12. martu. 


Stephanus Dragutin, Serbiae rex, monachus Theo- 
etistus, moritur. 

B& .Rr. ABHh njrkeragn ce Gmedbans kpaas, OcokrucT& 
MOHAX. 


71 


E codice, initio saeculi XIV. in Serbia scripto, typi- 
eon continente , bibliothecae caesareae Petropoli. P. J. Sa- 
far. Wiener Jahrbb. LIH. Auzeigeblatt. 27. 

Mekceua Mapga .gi. nrkeraga ce Grepans kgaas,. Oew- 
KTHCTR MOHayh, vkTo. ,2WwkA. 

E Vuki typieo chilandarensi. 


LXX. (1275—1321). 


Ntephanus Uros, Serbiae rex, confirmat donationem 
factam a Stephano rege (1222—1228) monasterio S. Mariae 
in insula Melita (Meleda Mwkri ). 

G'refaus Oypours, no. MHaocTH. KoXKHIEH. K)AAR, OVHOV KR 
reenoAHHa aH kfaadd Gerefana, cuuk rocnoAHHa MH KfaAla 
Ovpouia, &na/k&& cr&openute rocnoAHnna Arkaa Hu kpaara G're- 
dana wanacrugkio ckeTRIC koropoAnue ne na AMoekr'k, uuka- 
KOX€ Afh3hHovyh gasopuTH np kARAOIKEHHNIYh HHAM, Hh las 
BOTEBAHX, auré Eo H Ek rjrkck covipov wn, ni gkr&ute ieceMh 
RAAFAAFO KOftHE cHü'kTHYk rocnoAhN QoAHTEAR. MOHYh. "T'Easke 
AMI€ KTOW Afk3HETK 9asopuTHH. ngrkAkaoeHa'k cRéTNHAMMR ro- 
CHIQAHHOMR A/kKAOMK MH H. MKHOIO. TIOTEQRIKAEHHId, "TAKOKHH A 
BOVAE DIORAETR W'Th rOCIOAA EOTA ERCEANzKHTEAA Hnp'kckeTE 
&OrofoAHUuE, H Ad MS I€ COYTINQ&HHIIA CRETA. ROTOROAHLA HA 
CTÓAUIKHOMNS COVAHIJIH, H. WT MEHE Ff'kunsHaro Aa 1€ ToKARTR. 
CéO fJAAH DHCAER H TIOABTIHCAYX S. 

Grefaus Ovpouts no MHaocTH ROXXHICH KQAAB H 
CAMOARIKRIL,k EhCE CÓBIRCKE 3€6MARS H IIQMOfNCKIG. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowem. 52. Donationem regis Stephani habes 
sub XVI. 


LXXI. (1275—1321). 


Stephanus Uros IL, Serbiae rex, fundat monasterium 
S. Nicolai in Hvostno. 

Tq FecnoA& Ek3HECh CE HÀ HERECA Aa lOVCTHTh AMHfoEIH 
ST'kuinTéAila, neReca Srorokauir ng'keroas iero, w&AauH. &'kas.. 
aEnii€ cAAEIH nuapcTEÍA Iero, AFTEABI CEfO XRAAEHIE AHEHLIE CE, 
ngwoewuackald chEhulaleuiaa H AHEHAld Eh uAomkurkys TEojrk- 
HIAATO , ffu€ EO: Eh WHH ABHH H3E'kio wr&k ASya Motero Hà 


72 


EBCAKS HARTR, H HAKNI: Eh WThU '"FEOHXh AvkeTro EhBHlE ChI- 
HoR'k TEOH ; H HAKNI: HÉERECA HCIOEEAAIU TR CAAEOY— ROZRTIO. — Khs 
CHA ov Eo npakot'koire ovureca Hà. cABIUIAHTIE DIgHAO2RHTNI TIQAO- 
EAI€Th H Eh fa30VM& EhHETiAa, npaEom'kpia ko crooureAm n gk- 
ankaaro. Guwna wEgaxareiré Eh. ;kHTH. Ckak —HapHljaleTh ce 
Hcno&'kAagnpr H Eb..... AXAMRIE CAAEQV. BORTIO, HYN;KE TIAMETR 
HE njrkeratoiiiu n zRH3HhS HEKOHUAIEMM, CAHIIAMIE EO. REOTA fA: 
AIGREH. ME ER3AIGRAIEHh. EQVAETR. W'TRILEMR. MOHMR, H A35. Eh3- 
APEAR H, H Wwrgkuioy nocp'ko'k. ero. &oate Moto, no cHyh KE 
WEHTEAB EO WThiA MOlePO ChTEOOY I€ABS. O0 EAAZKEHHOIE CANI- 
IJAHÍE, 0 RAAZKEHHOE WEREIJIAEHIE, O RAAKEHHA. HAA/kokAA, take 
WBEHIAHHA. EBICTR... CREeTArO. Koprkue Eoroarnie g'krgin, ue 
Eh (£AH)HO ChEBKOYTHIHEN EOFOAIGEHEA cANIDAHIA H. RHA'knia n 
(rj)ovAH H norM ckOHAMH neorHuUle ce ckhTEOQHTI I4, R(Aax)EHu- 
Hare n EoroamguEaro napnuio Grrkfaana kpaata Baaaucaaga gck 
cf EcKÍIE 3EMAI€ H. flioMOfcKIE, EkHOYKh cReTArO Ciumewna He- 
MAHIC H chiHAa. Grrrkdana kpaara, Eh. MHHUIBCKWAMN WRA3E HAft- 
«eu Haro Gunaona MoHAXA, HXK€ BOTOAAQOEAHHAMA IEMOY Igo3of- 
AHEAMA AoYyoEkHHMA H AléRA3HHMA W'uHMA Kb EAMAHUCK n 
ERS3HOCHTEAIO £AEWHCKOAM OY. npo3(Ra) rero noxheragHaro Tevkce 
C€TÓHH KOHNMHEIE. CTATHIA. Ebc(noM)HHAHTIH Ch'TRAQÍH ,— fEKUIE 
ER3HECEHÍA Xgaas na aecT(k) napuuaeweas AMuwkuirega && Kov 
ne Hpkuon. Ger'kue, éroxe &oxEcTERHhIMH H — uAOE kunckinaH 
KpacerAMiH SkpaultHk H ceAH. H. KAAy(k) whaacerin ng'kAags 
MWk ck EOFOMR rocnoAcTROVIOIIOY M OY TOTAA KfAAI H. TIAKAI Ch 
EOFOMR CAMÓA Q2KRILA RCEH COKECKIH 3€MAH H HOMOf)CKTH Gr'kdaus 
Ovygouroy. &aa&enoyie cEoIe Aovuroy Ek povurk AlegHAeMoY Xpu- 
crov ngrkAaa. "rkawke H a38. Gorkjaus Oyoouns noT&igiays. ce 
fOAHTEAIEMB ANOHAMS H. TIQAQOAHTEAIEMN Ch3AATH. X9AMN CEETO- 
Mov apymkoere n sovAoTEopuoy ypucrogoy Hukoan & Xgocik 
Hà peunu hucrouua gAnu3&8 &kaukiie afyienickonie cps&ckiie, H ciH 
CHETH X9AMB CR3AAXR ERIL... OVUIH ERSHECEHÍA FOCIIQAHIA QEKIE 
(Muacié&A, HAEKE TIQIHEAIETR TIQREÍH apyienHck8rnk H OYuH'TEAR 
CÜBECKNI H II9ADOAHTEAR HAUIS , cReTHT'kas xonucro&kk Gakka, Ek 
HcHokKOEHIIE RATÍAMR W'Th CEETATO MAHACTHÓA, HAMR KE H fo- 
AHTEAIEMN. HALLUHAMN H DQapeAHTEAICANS Eh E'"kuHH. TIOMEHR. H. Ko- 
rA EOTh H3EOAH.... EAAAATH 3EAAICIO. CEIO, HÀ TOTO. ER3AAFAIO 
RCAKO, ., THTEACTEO , H D9HAQZRHXB xfaMOY CEMS. Eh ev kprknaie- 


73 


Hie H..... Graknk, a mera. A8 ov l'oascka goAeniyia Ierpa- 
IIHK& "nOTOKOMR H fTOMh Hà cTSAEHALA upkHrapS Ha Ronauc- 
EAM HAAN zhiwunnuoy KAMEHR, W'Th zZKiwuHut KoCcOMh, KAKO 
KAMH EAAH, ov (lineum neToks, (iogeum norokows uH oy hu- 
erguuov. Tek, w'r&ue c&evH. Hukoaate.... ngirewAtre MHAG- 
eria nomegnm ,— rkas nororgrkumii Grefaus Ovpoun k& 
Té&k ngu&eroyk, MoH 3ACTOVTIHHSE TEIAR ,. ECA CÍH. TIQHAQZKHY 
XpaMov TROEMS, Aa Ail£. K'TOÓ. ADRSHETR, WANIKHMR 3AEHCTIIO 
coTOH(HH)OIO AAQOEAHHNIHYI MHOIÓ EKHSTÓORHHYh AOMOY H ERHE- 
UHHX5, TAKORÍIH Aa RoVAETR npokakrk && cka gkue n && &ov- 
Aovurkais w'T& rocnoAa Eora ECEAQRKHTEAA H. WTR njrkaucrie u 
no'knenopounie n ngucuoA'kgn. Maie &gAaAHuHne RoropoAHue H 
W'Th ECEXh ckeTIH(Yk) Rorov SroxAAnHy& wTh E'kka AMHHR, 
H A4 EOVAETR DQHSECHHKRS Df ka TEAIEMR Cl. fACTIAHUIHAMH rocno- 
AA H EK IIIHMH :. KORR E£PÓ HÀ HACk H HÀ MEAEXR HAILIHXN H WT 
ROrOAApoEAHHaro HAMM (E)kunua Aa &ovAE npokakrh. AMHHR, 
AMHHh, AMHHR. 

Y Gr 'kjaus .&. Spouts rocnwAHHRN RACE Cf R- 
€CKÍiE 3€MAE H HWAWJfRCKTE. 

Apographum membran. vetus quidem,sed minus acenra- 
tum in mon. Savina prope Catharum. Nos e duobus apogra- 
phis hujus apographi textum restituere conati sumus. Mo- 
nemus alterum apographum in subscriptione habere tantum 
Grkfaus Spoun ete. 


LXXIH. (1302—1321). 


Stephanus Uros H., Serbiae rex, monacho habitaturo 
in turri condita prope Chilandar et ecclesiae, quae ibi- 
dem est, donat pagum Kucovo. 

T GaaAoecrH neu3peueHhHal2, RAAANIKO XoncTe, HcHARHH 
M6 7KEAAHHIE ,. I4Ko TlocA ka oRaTH. ITROHAMS OV'HEHHIEMR, EEIJIAAN 
EO I€CH Eh CEECT'kaAk. TEOICMR. EVAHPEAHH, AA nock'kTHTR ct 
c&kr& &aum np'kAs «saomkksir, mko Aa ov30eTh AoRfalta Rata 
Akaa, H ngecaaRETk W'Tkla Kalléró, MW:KE IECTR Hà HERECEyh. 
CANIIIEIJIE OY EO CHH. REAHKAIa OR KTORAHHId, TAATOAAHRHAA TOROIÓ 
AMEJIHMR TE, Cnace. MH, CEFO. (AAH ITRIJIHAMS CE H. MBIH Tlo- 
ARH2KOYIIE C£. W'Th 3EMARHBIHYIS Kh. HERÉCHSIAMS. HAHTIASE. CABIBIIA- 
TH, KBIHMh OYEO FlOCIIQAR AM3ARI ERSAAIETR H. E'kSkHAA EAd- 


74 


FA4, HE D9HHOCEL[IHMR AH. ICMOY. CAAEOY H. HIRCTR, TIJHHOCELJIHAMS 
caakoY uMenn iero?. Ek3awkTé ko (eut GK(NTENI, H ERXOAHTE Ek 
AEOfNI IE. A4 TIGHIGZRE ICT TAKORAA HAMBS TlOMOI[IS H OY TEfh- 
HKAEHHIE WTR Tl'ecnoAA CTEOfRIIAFO HERO H 36MAIG, TIQAOEAIETR 
OYRW EhCEIÓ AOVUIEIO H. W'ITh EkCEFO. TIOMNIUIAICHHIA ERSAIOEHTH 
Tore EORCTESHNIC 3anok'kau, kk Hnnykke njrkisae npskHH xo- 
AHuERUIE o&kronanua. ovaoysuur gkusnaa, Mn k ke ygaAu TH 
C£ A4. HE ROVAETR ,. "TRKMO W cHAk uH nemo. rocnoAa Haero 
Ícov XpucrA, iko MoaunTRAMH ngrkaucriie iero. MATE(E H. CRE- 
Taro njkKoMOVuEHHKA H. apkyuAHiaKoHa Grrefana Hn cRETNIX 
MOHXK nj'kooAHTEARR H. QOAHTEARSRS AACTR H. MKH'k. Hac'TOARHH- 
KOY EBITH HAM Eh W'TRHRCTEHH. MOIEMN,. Grrefanoy Ovpwuioy 
ERTO9OAOV, W'TRK IAEMEHE KE KQAAN H. CAMOARIKRIIR ERCE CRER- 
CKMlI€ H DjHAMOphckhIE 3eMAIe, njrkeksnovks cgeraro Guaewna 
Hevanic, &knov&&s nps&omknssansnaro kgaata Grmefbana, css 
Xe Grefana kpaaa. Oypouia ngk&aro, Cyona Monaya H3ko- 
MEHHIEM B EG2KRCTERH NIE RAATOAATH, QV AOATEHR RNIER 2KHE OV LIH 
AM Eh AoMoy np'kckerkie RoropoAHle RAAAATEAHHHE XHAAHR- 
A4fkckhie Hxe kk. Gauer'ku. ll'opk,. urovwenomk H. BAtloMh H 
ERCEÉRO RfJATHIEIO ,. Ck3AAXN FIHÓRTR EKEAHKS H. ITEQBRAR Ch. FAAOMR 
WKOAO H Ch KEAHIJAMH HÀ IIOKOH XOTÉIIHAMA ZKH'TH. HQRHNILEMR 
Tov Ha Awkerk. pexoavkais Xpovceuia. ngu. Mopn, nu c nomeu 
ROIKKCTRKHOIO WRRXS "TOO KEAHKAFO IIHJBTA CTEODHYXN ILORHOER 
EK HAME HjykKcaakkHaro rero Ek3HECEHHIA, H OVKfAcHXh mnonnca- 
HHICMR H. CRCOY ANI I42KE HÀ Tio T( K&oY CEEIEHRHNIMH. KRHOVT Rh H 
ERH'kiikHHAMH. TJAERAAMH, H I€I[JE EAATOAATH. RO?RHH. Chniocimrk- 
UICTEOYKOIIH MH. HIOTRI[IAXS CE, H. HCHQOCHYXN OY FOCHOAHHA H 
peAuTéAl MH. HAfa rohsükckKare, KV)h flukaponuka, H ov 
ER3AK EAIEHATO CNIHA ITO E(ATA KQAAEERCTEA AM HAQA FÜRUNCKA- 
ro, kyvg& Muyauaa, oy cTQSAMCKOH. WEAACTH. CEAO ,. HMEHEMN 
Hovuono, ck EHHOFDAANI H Ck AOXOARKNI H ck Eck npagnuna- 
MH CEAd TOO EAH3N CEARR. MOHACTRIQRCKRIHYR COMMETI Ch. HHAMH, 
H cero ceaa Hovuona ne ucnjocHyk HA HAM€. MOHACTRIQRCKO , HH 
lA AAXh MOHACTRIIO, Hh Ad HMR WEAAAAIETR CTAQRNIIS. nfrkgni- 
KAI€H Eh CEMNh TIHQBFOY X9AMA. EN2HECEHHId. l'OCIIQAHId. CHH KE 
HHfFh HE WTRAQVUHH. KQAAEERCTEO MH. W'ITh MOHACTBIQId, Hh lldue 
A4 IÉAHHRCTEOYIE Ck MOHACTBIQICMN, KAKO I€ H 3ATIHCAHO EN TIj- 
EOMh XfYcoEoAE, ieroxe cTEopH KQAAERRCTEO MH MOHACTBIÓIO. H 


75 


W'Th HHOVAE CTAQRU YoTEH D KRSIRKATH Rh CEMI. TIHORPOY AA ct 
HE£ CTAEHH , lTkKAO WTh AMQHACTBRIQId Aà CE H3EH4A. WERI[IHAMS 
ckE'kTOMR RjaTHi€ HoAOEHNIH HÀ "TW A'kAao nfkRMIH rio urov- 
MeH'k H no gam, H. &e38 ReAHKAA ov39oKa H. Arkaa Aa ne u3u- 
MAIETR CE. H SKTO CAM AAA WTR AOMA K(AAERRCTEA MH CKHEOFA 
HAH Mf TROFA AOENITRKA, fEKLIE Id2KE. COVTh. KRHOVTÓN ILQRKEE 
H4 CAOY?KREOY H HÀ OVKfALIIEHHIE. ILBKORRHOIE , KHHFE, HKOHMI, 
Sa&'kcH , "KCTRHHH KQRCTH, ChCOYAH 3AATH H CfEEQRHH H HHdA 
M4Aa H roXkaa, H Rkcé, N&TO I€ AdAQ KQAAERNCTRO MH HÀ HAE 
lIH)kFOV, € FI OCTA AA H£ HMATK EAACTH HH CAMR KQAAEERCTREOVIEH 
ER3ETH "TO AAHNIXh MHOIÓ Kk Adfh FOCHOAEEH. AllÉ AH. KTO 
Kh3METR H MAAO "INTO, A4 FA MRCTHH CEETOIE ERSHECEHHIE H 
CRETAA EOlOfOAHUA, H AA IECTR TIQOKAETS WAR KCkyh CEETRIHYR 
H WAR MeHE rorkutknaro. H f€roxke H3RO0AHH. ROFK ro Ark ka- 
AERRCTEORATH. CÓRRRCKOIO 3EMAIEIO HAH. CNIHOV. AMOIEMOY. HAH. CNI- 
HORBIOY AMOlEMOY HAH EkHOVYKOY A oIEMOY HAH. HHOMOY. KoMOY 
W'Th fOoA4 MOICTO , CEFÓ Ad HE TIQTEOQHTRK HH (A3OQHTR, IdKO H 
K)AAEERCTEO MH TQBENIXR TIHCAHHH H. OVTEQNIKAEHHH H£ TIOTRK- 
HOVXh HH lIQTROQHXh. HÀ TOFO EO CAMOTO KfAAEENCTKOVIONIATO 
KR3AOKHyN CHI MOI€. Ck2AAHHIE, I€KE RRAAXR Eh AA CIlACOV 
MeieMoy Xpucrov, take noameHov H MOARR'K RkI'TH 34 Hk TOY l4- 
KoxXE H 34 ME Ek zKHEOT"k MH, TOMOVZKE CKEAR,AATH. H. IE4AAQ- 
EATH CF H ROARlIAA T"QHAAEATH EhCA H2KE Kk. rioTQ'kek AoMov 
cRéTAFO Rh2HECEHHId rOcTIOAHId, H riHiJioY H wAkianure craghsuov 
Ck "fJ RHRILSI COVIJIHMH. Ck. HHMK, KRTOfadro KW KTHTOf4 Io 
MhH'k koaae&serRovieniaro Hagekoyk Avkerov cewoy ckeToMoY 
HcHAKHIaTH H K('kniTHH, Hé W'TOY2€TH zKE ITO MdAd H. KEAHKA 
AAHBNIHXR H 3ATIHCAHHYR MBHOIO 3AK, HH. TIOTRKHOREHRHOY. KhI- 
TH. Ail£ AH KTO, ROFA4 HE ROI€ C€ H SAQE'kKKK H€ CAMAIIE CE H 
COYAMK cTóaumHhiH nog'kwrEnkgs, H EkcyonleTh. 94300 H'TH. HAH 
np'krRogH'TH HAH WTHETH "TO W'TRh HQHACGKEHNIYh H. OY3a4- 
KÓHIEHNIHX& H lIHCAHNIHXN MHoIO, IdKOXKE H. EBIIE QEKOXh , Ek 
CHI£MK Xovcokgov Ak, agre H8 TR& CAMK. KQAAEERCTOVIEH. KfAAN 
CJRRRCKMIE 3€MAICE HAH. WTK. HACTOIEIJIHHXh. HPOYMEHRN. MOHA- 
CTNIQId A HAH HHh. KTO, W'Th TAKORAPFO Ad WTHHAVETR MHAQOCTR 
CEOIó crladch. MoH XHucTOck, ER3HECBIH. CE Ek. CAAR'K Ki W'TRUOV, 
H HeKAETHIE I€MOY ROYAH W'Th TOrO caMOro rocnoAa Rora 
EBCEANZKH'TEAId H. W'Tl njrkaucThie tero. MATEéQE, H. TIOQAXKEHR 


76 


AA EOVAETR W'Th CHANIE NSCTRHAPO H 2KHEOTEOffEIJIATO KfbCTA H 
W'Th .EI. CEETBIHYR AHOCTOABN H W'TR .THI. CEETBSIHXIS WTRUSR 
wxe n Muken', n wk gcky& cEETRHyR. EorOV OYTOEABIIHHX 
W'Th E'kka Aa. !€CTh T9OKAETS H. TQRKAETR, H Ad EOYAETR nu- 
qTéHS Kk. Hioayk. npkAaTéAio H.- Kk. wk QEKRIUHMB :— Kf BEN 
I€FÓ HA HAC H HÀ SEA Ky HalliHXk, H WT AERE, ako H rorkunsns 
IECMh, H W'Th EOFOAAOEAHRHATO HAM RE'kHhüja Aa I€CTh ngo- 
KAETh Eh CEMB H'kiyrk 8 El GOV AOVIJIEMR. CETO. QAAH TIOARTIHCOVIO 
ES c&'kayknuie Ekc'kas. 

Y Gmredans Ovpwus no wmHaocTH. EO:KHEH 
K)A4AN H Ck EOTOMR CAMOAIRERILS RECRXh COREN- 
CKHE 3EMBRAR. 


Sigillum aureum. pendens: /CXC - 4NZPONIROC 
EN X42 T42 O2 IIICTOC BACI AETC...... Origin. 


membran. in mon. Chilandar. D. Avraam. Onne. 19. 


LXXIII. (1302—1321.) 


Sava HI., Serbiae archiepiscopus, confirmat Stephani 
Uros donationem factam litteris praecedentibus. 

T Mass cavkpensin 8 gckyu. nocvkaksuun anaecTuime &o- 
XHI€l apkyHienHckoYnh RKCkyh CORRRCKBIHYN H. IOMOfCEBIHKN 
3EMABR, HAfEUEHRNIH KE Eh. MHHIIRCKOMR WEfa3'k EB HME CEETA- 
FO H REAHKATO AnocToaa H aphyuiepea cgk&hckaro Kyfh Gag, 
perisiue Gaga Toerun, EHA kgs RAarooY TQoOREHOIE CRAMNILILAIEHHIE 
H HOTRIJIANHIE H TIOTQOV:KAEHHIE, TlAUE 2KE H. TIQAAHHIE AQEfO l'O- 
cnoAHHa AH n'k&NIcokaro KdAld EhCE CÓRERCKE 36MAIC H TlQ- 
Mefkcke, Gmefana Oypoura, iexe w keann cRé'TAFO EBSHECEHHId Eh 
Guer'ku FPopk, iex iccr& nupsr& gaH38 aoa na Avker'k. pero- 
wkA Xpovcuia, Eh WRAACTH. MOHACTBIIA CRETNIIE EOPOQOAMHILE 
XHAAHBAAfCKKIE , H. TIJOlIIEHHICMN TOO CAMOTO lOCIIQAHHA MH 
njrkgsicokaro kpaata, H takozke EHAKys 3anncanaa H ov TEQRRAE- 
Hà KfAAERNRCTROMN IETO, I€AHKA COY'Th. Ek CHIEMhR. youcokovAk, 
3&l'OEOfHER CE H A3h. Ck Ef ATHIEIÓ CROICIO Ch IETIHCKOVTIBI, 3AnlH- 
CAYh H OVTEQRAHXN H 3anfrkiAMK H. SAKAHHAMNS CHAQIO EQ2KHIEIG 
u n'kaucThie iero MATEQE H. SKkCTRHAFO H ZKHROTEOfEIJIATO. Kfk— 
era 4 &Ckaw ckéTHHAME OY TOR A BUIHMH. I6MOY OTh Ekka. Mo- 
AH'TEAMH rOcnoAHHA H cRETHTEAId HAlliéro KVgh Gag u ckeTA- 
ro flguckuuia, Gags, Hwanukuma, FEGyvcragua 8 Hukoga 8 


71 


I&vcraanta Eg&TOfaro, H A35 2Ké H. EfATHid MOI CRETHTEAH 2KH- 
KH COYIJIE 9OKAHHAMO H 3AKE3OVIEMO ,. ÀK€. XOIJIETh. fASOQHTH 
H MAAÓ "&TO W'Th DHCAHNIHXh PFOCTIQAHHOMN HALIIHMS KQAAIEMS 
Rh CHIEMB ypucogovAk, n& naue Aa. njrk&sigAleTR ckygaHtaieMo 
H CkEAKMAAIEMO TEQBAO H HEnokoAkEHMO H. KfAAi€Mh CÓRER— 
CK&IM, IE'O2KE EOTh. H3kEOAHH l'OCIIQARCTEORATH, H CRETHTEAH 
XOTEJIHHMH Ho HACh RBITH H HPOVAMEHH. H. RQATHIZMH. AOMOY 
CEÉTBIIE EOFOfOAHILE XYHAAHBAAQNCKRIIE. AIJI£ AH. K&'TO ERCXOL[IETR 
fA3OfHTH, AA fA300HTK ICTO EOFh H Eh ChIH R'kkh H Eh ROV AOY- 
iJIHH. AMHHh. CETO. fAAH THCAERUIE H TIQANTIHCACMO Eh cE'kA'k- 
HHI€ RCkMR. 

Y GaRA no mHAocTH RO:KHIEH AQXHICIHCKOY TII 
ECky& CORRCKBNIYXR H IIOMOfCKKAIXh 3€MRAR. 

Subjungitur praecedentibus litteris Stephani Uros 
(1302—1321) in eodem folio. D. Avraam. Ouue. 22. 


LXXIV. (1302—1321.) 


Stephanus Uros, Serbiae rex, monacho habitaturo in 
turri condita prope Chilandar et ecclesiae, quae est in ea, 
donat quosdam pagos. 

Tq OJewkAkHatd 36MBAH. WCTAEANUIE H.— TA'EHRHRIHXN. H 
)&CTHRIHYR WIISANUIE IHAHTE, Ek3HHKI KMS, H HÀ. ENICOTOY 
Ek3&HECK MS QUH, H QASOYMNI ERTIEQHMS, FAaroARKuIE Kk. nprk- 
R'ku&HoMoY H RE3HA4EARHOMOY. EAAANII/K H. &AarOMOY WTRIOY 
HEREÉCHOMOY THOhIOY KkcEl€ TEAUH EHAHAMBRIIE H. HERHAHANIIE 
H IÉAHHOSEAOMOY ChIHOY I€O, Kk HAAEKAH H noyEAMk. QoAA 
XpucTHiaHhckaro, rocnoAoY R&oroy cnacoy naurMoy [coy Xpu- 
crov, H nj'kckeromov H. RAaroMoy HH GKHEOTEOfElIeMOY Ao XoY 
Iero ERnHiOIIE: CAARA TE&'k, ThcRETAId TQOHlE Eh ICAHHOMN 
RexhkcrRk && E'kKH AMHHR. OHI€KE. RAATOHSEQAHER IIOCAA I€- 
AHHOUEABIH ChRIHI 'TEOH HÀ 3€MARO CIIACEHHIA fAAH uAoE'kunckaro, 
ldAfh :KE 'T£&€ EAATAFO WTRILA HE€ W'TRAOYUSHER CE. AIOGRSHBIH 
lcoyc& Xpucrock poAHH cé, tko cAMh RhcyoT'k, H mguu ce, 
ldKÓ CAMh H3EOAHH , lIOCTÓAAA lARTHIO, A4 HE EQRRKRCTEOMN ,. H3 
Mf TEBIHXh ERCKQRCE TIOTIQAER CAMBTR, H ER3HECE CE El CEAE'K, 
CREhIIEH ECAUACKAId, MHHfh AAER CEETBIHA CEOHA AlloCTO- 
AOAMS H. WREIJIAHHIE TIQHLIRCTEHIA CRETAFO AOY Xa , Hwke wekuie- 
HH HA«EliE FAATOAATH HH'kaH !€63BKBl, H "TAKO nocE'kTHuie 


78 


KRCEÉAICHOY IO HACTAEAHBMIE Eh. JASOV AM. "TKOH. HCTHHKHArO EorA 
HallErO, MIHI cKE npoekiimuie ce HH D0I€eMNS TROH CEETOWRf43- 
HNIH AHILA 230AKk ,. TIOKAAHIZIEAMN CE CTÓACTEMN ITEOHAMN, TEAMS 
XE HO RRCK(CEHHIE, H. CAAERHOIG. ER3HEÉCEHHIE CAAEHMN, H lifH- 
HAAAIeIIE MOAHAM. CE, CAAAOCTH. HEH39ESEHHAId, EAAANIKO Xpn- 
CTE, HCHAKRHH AMOIE :KEAAHHIE, Idko DocA'kAoRATH MH TROHAM 
ovutHHICAM ,. K'KipiaAk ko 16cH. Eh. cECT Kawb "TEOIEAM. IE AHPEAHH : 
Aa ngecmkrunTk ce eek gaum ngckas saog kis, io Aa ov- 
30ETh AOEfama Rana Arkaa, H. D9oCAARETN W'TRHA RAHIEFO, HKE 
iI€cTR. HÀ HERECKYR. cABIIIAXOMN EO cHH. EEAHKAId. WE'kroRanHia 
PAATOAAHAld TOEOI Kh AIGEEIJIIHHAMS T£, ClACE MOH: CETO AM 
ThIIHHAMR CE H MNIH, TIQAREHZKSIJIE CE. W'Th. SEMABHRNIHYfN HÀ H£- 
RFCHAld , HAHDAME CANHIATH, KBIHAM OYRO FocnoAN kK'knocTh 
AAIETR H. Ekaknatd RAATA, Hh HE TIQHHOCEIJJHMN AH I€MOV. CAA- 
KoY H "hCTR, T)HHOCEJIHHAMN CAAEOY HAMEHH lero ?. Ek3AvkE ko 
fE4E CKQRTEN, H BRyOAHTE Eh AEOQNI l'OCIIQAHIE, AA TIOHIEKE 
I€CTh TAKOEAId. IGMOIJIK H. OY"TEQICKAEHHIE. HAMB. UTR l'ocnoAa, 
CTEOfhUlACTO H£RO H 36MAIO, IIOAORAUIE OVEO W'TK RCE AoVUIE H 
W'Th ECEFO FOAMIIINAIEHHId. Rk3AIGEHTH. TOTO. ROCKSCTERHBIHIE 
sanogkAn, &k& nuykke njrkxkae noks&HH. xoAHRRuleH Wwi'krroRa- 
HHid OYAOY HUE, MK. KE XRAAHTH. CE AA. HE ROY AE, "TRKRAO WW 
cHA'k 8 neaeuin reenoAa snaurero lcov Xpucra, iako MoaunTEAMH 
ng'kaucrrMie tero MATEQE H CRETAFO. TIJ&ROMOYSUEHHKA H AQ&yHAH- 
iakoHa C'refana n cRETRIXS MOHXN TIQAQOAHTTEARR. H. JOAHTEARK 
AACTh H HK HACTOARHHKOY EBITH. HAM Elk. W'TRURCTEHH MOIEMR, 
G'refjans Ovpouis ki&Toghit, W'Th HAEMEHE 2KE KQAAR H. CAMOAfR- 
HOBSHR ECE CÜRRCKHHIE H. TIOMOfCKHHI€ 3EMRAIE, TIAERHOY KR CRETA- 
ro Guwewnua Heuwanic 8 g&knovkk. ngs&og'kusaanaro kgaaa Grre- 
janua Guaona Monaya, chius zke Gmefbanua kgaaa Ovpouia Cy- 
MOHA MOHAXA, TIOHOVZKAEHN KE EG2KRCTERHOIe RAAroA' krHIo n oy- 
MOAIEHN (EN)EN CKHEOVYIJIHAAH. Ek AoMOY njrkc&erhiie RoropoAHne 
kAaroA kreauune ynaansAagsciiunie nie && Guerkn l'opk, nrov- 
MEHOMN H EAIJIOMN H. ECCO. RfATHIEIO, H Ch2AAXNS HAM. CTANTIR 
REAHKN H. TEQRAB Hà Avker'k gekoawkas Xpovceuta, 8 c noao- 
IHIO. RO2KRCTERHONR WEfhyh TOFO IHFA CTEOHXN HJkKORh Ek 
HME ngrkcaaRHare rero R&3HECEHHId. H I€l[Ié zke korov noce kuis- 
crEOYKIOY MH W. ECKICTERHKAM. ero Aagrk, uie MH. AacTR, 


H HH4àAd MHOora4A HHAOREHHId , ICAHKO MH RRBICTR. ERSRMQZRHO, 
€ 


79 


HHAGXXHXk Eh Ck2AAHHIAYN H Eh HATIJARAIEHHHYN XfaaMa nprk- 
CEETBIE EOPOfOAHILE XHAAHRAAQNCKRIE ,.— I22K€.— COVTR. ERHOVTÓN 
H H3RkHM AMOHACTMIHId H Kk 34anovcT'küsumHyh METOXHIAXN 
WREHOEAIEHHIA H EHHOF(AAHAId HACARKAEHHIA H IKE I€CTh HÀ Kf)k- 
Moy H WA'kuuie caovoreiiinas. cnemku. iupkskRH cea H. naumuia 
AOEOARHO Eh COREhclkn H Ek POkuhcirku 36MRAH, IEAHKÓ HCDfo- 
CHXh OY FOCHOAHHA MH H OAHTEAId, CRETAFO HAQA PFRMSNCKAPO 
KVf& flukAponuka, H. OY. ER3AIORAIEHATO CNIHA I€TO. RfATA Kfa- 
MEERCTEA MH, Kris Muyanaa, uaga rgis(kc)karo, Ta zKe Rca 3A/k 
H€ HCHIHCAUIE CE. TIHCAHA RE CONTR Eh. HAQRCKHXN X oHucokov A ky 
(M EN KQAAEERCTRA MH ypucokovA'k, à. ldzke H& KRk3KANOZKRHA RNIUIE 
KKIIHCATTH C€ E XQ HCOEQVAN E&CA. "lO I£AHHOMR, "T'kat&. &OYAETR 
cikkreannuua à nguievsnnna nrkaucraia Mota 3acrovnisun- 
uA H RAarOA kTEAHHIA XHAAHRAAQNCKA, MOFOVI[IHH. ME H2RARH'TH 
R'kunkiie MOVYKH.. CHH KE. FIHUFTN. HE W'TRAQVSUHH. K(AAERNCTRO MH 
WARh MOHACTRNIHÓA, Hk TlA4E AA IKAHHRCTEOVIE € MOHACTRIQICAM, 
KAKO I€ H 3arincaHo 8 I9kkoa ypucoRovak, ierocke erRoQHH koa- 
AEEKCTRO MH MOHACTRIHfIG. H. I€IJIE zKé For OV n'ocmkumsergovieroy 
MH H OYVMNICAHXN, I€KE XOl[IFTk RNITH HÀ TlóKOH H HÀ DHI[IQY H 
HA WAr/knuie RpaTHI2AMN XOTEIIHHAAK. CKH'TH. E CEMNS TIHÓRPOY. Eh 
Xpaavk g&3HeceHuta yonucToRA, AA C€ Adl€ HA. RCAKÓ POAHI[IE WAR 
MOHACTKIH(Id xgaHa AVK(THKK CRUNIIEHR HCTHIAKHR EC'KAMK 2KHEOY- 
IHHMN Kl CHICEMN TIHRPOY, KAKO. I€CTK 3ATIHCAHS OY MOHACTHIQR- 
CKOMNh X9 HCOROY AH. TOl'O JAAH AA KOAAEERCTRO MH MOHACTRNIH IO E 
cKornkckou wEAaerTMH npkkgs ckeraro Hukurii oy hanays cg ceAni 
H € AIQAMH H C RAAX NE, H TOVHFI€ OY CKOTIhCKOH WEAACTH Apoy- 
ro cedo. TiwopauH H. AOENIThKA CKHROPrA H Mf TROFlA, ICAHKO 
cikAe TorAa HacToieiaa. RfATHId Rh MOHACTRIQH, KOAHKO I€ Ao- 
EOAKHO AARAAÓ K(AAERKRCTEO AMH ERI ECA. Ef kaeHa, ICAHKÓ MH. I€CTR 
neupréA'kas kor&. rocnoAcrTEROoRATH EK CükRCl/kH. 30€6MAH.. CHH KE 
KOMATR H MEfRTHKK. OVCTAEAIEHS RRICTR H3EOAICHHIEMR H. WEN 
IJIHHM 38POROfIEHHIEMN IIO EOAH, 4 H£ TIO HOVEKAH. HrOVMEHA H 
KAMIE H. KCEPA. CkROfA AOMOY CRETNIE ROPOQOAHILE XHAAHRAAf— 
CKMIHIE QEKRIIE, I4KO H. KOVTIAICHO ENICTR KQAAEERCTEOMN AM. UAR 
HHXh, I4KO A4 I€CTh TEQNAO H Herl'KAckkHo. HH WTK "T'ky& ca- 
AWkX& HH W'Th HHNIXN XOTEHIHXh ENITH. Ek TOMB. MOHACTRIOH 
CragrkuumHaMs, óektié. HrOYAMEHA H. RAI[IE H HKOHOMA H. EKAHCI— 
ldf&XA H H;KE€ C HHMH, "TOTO (AAH KfAAEERCTEO MH 34llHcOVIE H 


80 


OY TEQ:KAOYIE H. 3AKAHHAMR H. CTQAXOMRN. KOH. 3anp'Kipiaahs, 
IdKo CEMOY. HE (A30fI€HOY ENITH HHKAKQ2KE, Hh AOHRA kzke CTOHTR 
MOHACTBRIQR XHAAHRAA, H CHIC 3ATIHCAHHIE. Ad IECTK TEQRAO H 
HerlokoakgAHaMo. Atl£ AH. K&'TO. A38ETR 9A3O0HTH IClO, TOTO AA 
MNRCTHTR CIlACR MOH Xucrock H cRETOIE Ie o Rk3HeCEHHIE H rifrkuu- 
CTAtd RorofoAHILA, KI M kero no(wo)ipin Aa Moy I€ M&CTHTEARHHILA, 
H AA IECTR. "IOKAETR W'Th. RCRX& cECTBSIHXR H WAR MEHE, AKQ H 
r(rkuisus tech. H teure ze gaaroAr ku goxun nocmkiukserkoyie- 
lIHH. HOTRIIAXN CE H. HCrlgOCHXl OY l'OCIHIQAHHA H. 9OAHTEAId MH 
uAfA FükukcKaro, KHfh fIH&AgonHkKa, H. o. ESSAIGRAICHATO CRIHA 
Ie 0, EfATA K(JAAEERCTEA AM, HADA PORMKCKAFO, Kris Muyanaa, ov 
CT(oYMbCKOH WEAACTH ceAo. HAMeHeMh. Biovuoko c EHHOPDAANI H 
Ch AOXOANKBI H Ck. ECkaH njakHHAMH. CEAA. "TÓTA. EAHHSN. CEANIS 
MOHACTRIQCKHHXR COVMETRS C. HHAMH. H. CETAÀ CéAd. HE HCITIJOCHYXN HÀ 
HME MOHACTBIQRCKO, HH FA AAXh MOHACTRIQIO, Hl Ad HM WEAAA AA 
crapu np'k&kiE&areH Eh ceMh nHohrov yg4MA CKETAFO EkR3HECE- 
HHld. H "'TÓ CkMh AAAN WANR MOIEPAAOMA HAH 2KHEOTA HAH Mf 
'TEOFA AORBITRKA, f EKRUIE Z42KE CO TIS. ERHOV"TÓN IL&KEE HA CAOY2Kh— 
ROY H HA OY KQAIIIEHHIE HLORKEHOIC, KKHHPE, HKOHE, 3AR'keH, uic'THHH 
KfhCTH H CkCOYAH 3AATHH H. COERHHH H HHO Ecé MaAo H ro^ kao, 
TAKORAE H. H3ERHN ILQBKEE, I€RKE ICTIS HÀ. roro kgoy crapioy ! we 
€ HHHAS. XoTEIJHHMR. MOAHTH. ROFA 34 AOVIIOY K(AAERRCTEA MH 
HAH EHHOF(AAH HAH AMCAHILE HAH. KORNIAE HAH WEILE HAH. Ko3E 
HAH l'OREAA H ECÉ, [Io I€ AdAO KQAAERRCTEO MH HA HAE FIHRFOY, 
H uio ik nucano oy xoucoEoY sk. MoHAacTBIQRCKOMN, C riocTA Aa 
wkwa naAR "Tk w&AACTH. HOY MEHR. MOHACTRIQRCEHH HH. HHh 
HHKh'TO W'Th MOHACTNIId, Hh. CTAQRILS Ad WREAAAA T'KAAR. H TO H 
I€lJI£ OYCYOKI€ AATH K4AAERNCTEO MH. HÀ HAE TIHQBPOY, HAH IIO 
CTAfhlih CAMh I)HTEKHH HAH AOROYAE HAH HCli9ocHH. W'Th KOYAE 
roA'k, u Cyr wewis eragsus ng'kesigaren && nugksk. un To cH 1€ 
CHOI€ lIQHHECAN, H IJIO I€ OY KOPO HCIIQOCHAN, Ehce T'EMMRAE AA I€ 
WRf430Mh Eh WERAACTR CTAfiloY H2hERHR WRHAACTH MOHACTBI(— 
CKBII€, CHAM 2KE WRf430MN OY CTAEHCAO H WEBIJIHHAMS 2&TOROflIe- 
HHIEAM K(AAERRCTEA MH H ECETA CRROfA, ldKO Ad XOTEH CTAQRIUR 
np'kk&iEATH Ek AOMOY CHETAFO KR3HECEHHId. (EKKUIE OV TIHORPOY 
A4 €€ HE CTAEHH. W'Th HHOV AE, Hh W'TlS MOHACTRIH(Id AA CE H3RH— 
fAA AOYXOKRHR AOYKh OD "UÓRHNhIIS, HzkE IEC'TI IIQAORRHR HÀ 
Tro3H A kao ngkEkIH rio nroymenk à no gay, à ne no Aunewk- 


S1 


pHió H lló AIOEBEH. IEAHOFA HroyrMeHa HAH. H'kkora wh crTafrku- 
UE EfaTHI€ AA CE H3REHHfAIETh Hh CT(AXOAMN. EOKHHMRS H. (ER- 
IJIHHMh H3EOAIEHHIEMR ERCETA CkROQA4 CEETRIHIE EOlOfOAHUE XH- 
AAMHBAAQRCKHE, H. EE3h. H3hWR('k'rEHHIA EHHHRNI TAKORRIHIE Aa ra 
HE H3kMETOY HHKOHAMB OV30OKOAR, AHIIE AKO CE WEf'kre Ao nie- 
là TAKOEA EHHHA, I42K€ IECTB HIOAOEHA H3EQICKEHHIO, "TÓTAA AA CE 
W'TCTARAIOIC, A A OYTHH TIAKI Aa CE H3EHÓ44, KOH I€ AOCTOHHR, AA 
CE lIOCTAEHH, H HHKRTQOKE Ad HE AfK3HETh Rk3ETH QTK Tora 
KT OW, IIO I€ AAAO KAAERRCTRO MH CEOIEH KICAHH. f EKKIIE IHOTOV, 
I€XK€ COT. EkHoYTÓN norrrkge, n tdzke coV Th. H3EKHR ILONKEE, HH 
HrOYMEHK HH. EAI[IA HH. HKOHOMN HH EKAHCHIZQRYh HH. HHk HHKR'TO 
HH OY KOYTIHO HAVE HH OY 34AOTOY HH KOHMR WE(430MN: AI[IE AH K'TO 
ER3RMETR H. MAAO SITO, Ad FA MRCTHH CRETOIE ERSHECEHHIE H CRE- 
TAA EOTOfOAHIA XHAAHRAAQNCKAA, H. IJKO2KE KAILIE IIHCAYOMN, Aa 
I€CTK DnJoKAETK WAR ECkyh cECTRIXR H WAR MéHE, AKO H ro'kuisHs 
IÉCMN, TIGHI€XKE. A23h. I€AHKA IECKMR. AAAR AMOHACTNIQIG H. 24 HCAAN 
H OY TEORAHAN X HCOROYAOMK KfAAEENCTEA AH, TÓT'A3H OY MOICMN 
uEoT'k He no TRKHOVYh HH. (A300HYh, Hh TIAE KAKO I€ 34rHcaHo 
H OY TE(R2KAEHO, TAKO3H A4 cTOH HerlokoAkgAHAO. H. KACR, rocno- 
AHIE, II 9OLIIOY H. MOAR, IÉFO:KE ROTh H3EOAHH rio KüaAERNceTEk MH 
lOCHOARCTEORATH CORRKCKHHAUS KQAAERRCTEOMR HAH CRIHR MÓH HAH 
CMIHOER MOH HAH HHh Kk'TO WTh COV(OAHHKKKN AMOHYN HAH HHh 
KK'TÓ AIGEQ, CETO Ad HE TIQTROHHTE HH (A309 HHTE, IOHIC2KE H. Kfa- 
AERRCTEO AH TIENI IIHCAHHH. H. OV T R(ZKAEHHH HE TIQ'TEOHH, HA 
FécnoABcTRoYHeiaro EO féKhülE KfAAA CfkENCKArO mnjrkaoxHyk 
CHI€ MOI€ Ck3A,AHHIE, H I€KE AAXN Eh. Adfh cracoy Molewoy Xpu- 
CTOVY H CEETOMOY ER3HECEHHIO I€TO, IdKO CRRAIGAATH, lIEHAAQEATH 
C H EOANUJIAA DHAARATH 4 HE W'TOY3ETH HH. MAAA "IKTÀ W'TR 
3AVk covipiiyi AAHRIXK H 3ATIHCAHNIHY S MHOIO 5 "TAKO2KAE H. HPOY'- 
AEHE€ MoAIó H crafrkauiiHi MOHACTNIQhCKE, H 3anfrkipiaMs n 
3AKAHHAMN "'EM:KAE WE9ASOMNK HE TIOTRKHOREHOY ENITH. HAH 
HH*uEMOY W'Tk 3A/k 3anHcAHNIHXK: all. AH. K&TO ROTA HE ROIE CE 
H qAOR'kKkN H&€ cgaMArmdle cé H. EkcyolpleTh. jasopuTH Hau nfrk- 
TROQH'TH HAH W'ThHECTH "INTO W'Th DHACIKEHKIYh H. QV.3AKOHIE- 
HBIHYN H 3ATIHCAHBIHX S MHOIÓ Ek CHICMN XQHcoEOVA, aie H- TR 
CAM FOCHOARCTEOYIOIIHH KAAAN CORERCKE 3EMAIE HAH. W'Th "AMO 
HACTOIEIJIHHX NR. HOY MEHR MOHACTRIQRCKHHY H. R(ATRCTEA, 'TOW 


ropie ToMOoY, IdKOÓ W'THMETh W'Tkh Hi6GlOÓ CEOIÓ MHAOCTR CIACK 
6 


82 


MoH Xpucroch Ek3HEChIH c€ Ek cAa&'k kk WrTkiov, H I"okAETHIE 
ICMOY EOV AH WTR TOrO CAMOTO lOCIIQAA EOFA ECEAJEKHTEAId H W'Th 
njrkauer&inte Iero. MaTEQé, H. TIOfAREHS. BOYAETR. W'Th CHAR 2KH- 
EoTROfElIAFO KühCTA H WTR .El. CEETBIXh ADOCTOARN IJOKAETR 
H W'Th .'THI. CEETBIXR WTRHRRS Hzk& Eh Huren n wr& gckys cge- 
TNIyh WTh Ekka EOFOY OYTOAHELIHHYR ; H. Ad. EOVAETR TI HU- 
TtHk Kh Hio vk ng'kaarear H Kk (Hk. (EKUIHMRS :. K(REN IEFO 
HA H4ACh H Hà "EA yk HalllHXh, H WTh MEHE, AKO H. rf küulkHk 
I€CkMh, H. WAR EOrOAAfORAHATO HAM E'knua Aa IecTh. TI9OKAETR 
Eh CHIEMN E'kurk 8 && EovAOVI[IEMR. CcEFO. AAH TIHCAER H TIOARTIH- 
CAS Eh c&kArkuuie gc ko. 

Y Gmredanuks Ovrpwus no wmuaocTH RO:KHICH KQAAK 
H Ck ROTOMR CAMOAf:SIR Ec ky cONRCKHXYXMN MH mo- 
MOfcKHXh 3€MAN T. 

Sigillum aureum pendens ic. xc. gaaromkgnu (rpaa)s Gere- 
jams. Origin. membran. in mon. Chilandar. D. Avraam. 
Ounc. 23. Cf. Rajié. HI. 490. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. 
LIII. Anzeigeblatt. 11. 


LXXV. (1302—1321). 


Sava IHI., Serbiae archiepiscopus, confirmat Stephani 
Uros donationem factam litteris praecedentibus. 

T M as cavkpienii 8 gckys. nocekanun anaecruim &o- 
BHWER AfkyHenHckoYnh BCkyh cÓRECKHHYN H — lIQOMOfK C KHHYN 
3EMBRABR, HAQESEHNIH 2KE Elk MHHILIRCKOMN WEAK Ek HAE CRETA- 
l'O H REAHKATO anocToAa H AfkyuHéféra cohGhckaro KVgh GakN, 
pekkure Gaga "rgeruu, RHA'kKER RAAFOOYTOERHOIE CAAMILILAIEHHIE 
H DOTRIJIAHHIE H. TIOTOV;KAEHHIE T1AUE 2KE H. TIQAAHHIE AGRO ro- 
cnoAHHA AH njrk&kicoKaaro KfaAa ECE CÓRECKE 36MAIE H TIOMOfs- 
cke Grrejana. Ovpouia. ie:xe. W. KICAHH. cEETATO. ERHECEHHId. Eh 
Gger'knu Foprk, ie:e iecr& nugkr& gAH38. Mota Hà avker'k peko- 
wWkA Xpovcuta Ek WEAACTH MOHACTBIH(Id CEETHIHIE ROTOfOAHIUE 
XHAAHRAAQCKBIHIE H. TIJOLIEHHIEMR "TOTO CAMOTO FOCIOAHHA MH 
nj'k&icokaro kgaaa, H. lakozke EHA'Ky& 23anncaHaa H OY TEQR:KAEHA 
KJAAERRCTEOAMN ICTO, ICAHKA COY'TI Eb CHIEMh XoucokEovA'E, 3&ro- 
EOfHBN CE H 43h Ch EfATHIERO CEOICIO Ck. EIIHCKOYTINI, 3ATIHCAYN H 
OYTEQBAHYR H 3anfrkitaMbs H SAKAHHHAMN CHAOIO. EORRRCTERHOR H 
ngrkanuerhiHIe Iero MATEQE H UKCTHATO H 2KHEOTEOfeEIJIATO KühcTA 


83 


H ECEAH CEETRIHAMH. OY TOGEAIUHHAMH I€M OY. WTR R'kka MoAHTEA- 
MH rocnoAHHA H cReTHTEAid Halléro KVgk Gags n cgeraro fIps- 
ceuuid, Gags, Hwannkua, I&vcragua 8 Hukoga 8 Eevcra- 
&H!d ER&TOf TO, H A3h ;KE H EfdTHId MOId CRETHTEAH :KHEH COVI[IE 
llÓKAHHAMO H 34EE30YI€MO, H;KE XOIJIETh. 9A3O9H'TH H. MAAÓ "IKTO 
W'Th HHCAHBIHXN POCHOAHHOMR HAUIHAM. KQAAICMS Eh. CHIEMN 
Xpucogoak, n& naue Aa njrkgsigaie TR cxoaHiateMo H. CRAIAAIEMO 
TEfBAO H HEnloKOAkEAHMO H. KJAAIGMR CÜKECKHHAMR, IGF'O2RE EOTh 
H3EOAHH lOCHOARCTEORATH, H CRETHTEAH. XOTEIJIHHMH. TIO. HACI 
RNITH H HTOVMEHNI H. EQATHIJMH. AOMOY. CRETRIHIE. ROTOfOAMHILE 
XHAAHBAAQRCKHHIE : AlJIE AH. K&TO EbCyOIJIETR 94A300HTH, AA f430- 
fHH'Tk I€FO EOTh H Eh CHH E'kkk H Ek EOVAOVIIIHH. AMHHR. CETO 
fAAH nHcaEumE H. noAknHHcacao E&R ck k'knuute gckus. 

T Ga&a no aHAocTH EoXHICE afyXHenHckKOWYnh 
ECkX& COEECKHYNS H DOMO CKHYXh 3€MAN T. 

Sigillum, cujus inseriptio illegibilis. Subjungitur prae- 
cedentibus litteris Stephani Uros (1302—1321) in eodem 
folio. D. Avraam. Onuc. 27. 


LXXVI. (1275—1321). 


Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Cu wscrkHH kfhcTh cTEo)H rocnoAHHA kKfaak G'rebaus 
Bpouis H ckiH& ReAHKATO KfdAld fouia AOMS CRETIXR. AlocTOAR 
Hleros u lHlag&a8, 'kko Aa M8 € Hà 3AfaRIE H. HÀ CrlaceHie H HÀ 
w'rnSuyi(e)Hkie rQEXOER. 

H kpkcT& crgopu enuck8ns. pauiku l'ouropute && opu, '"kko 
H OH4 ERAOEHHA AERE lIETE AaA(oV)IIE. KTO ERCYXOI[IETRCH KhCTR 
$3€TH WAR CRETHyh ADoCTOAh HAH W'Th SkCTRHOFA AffEA, A4 
I€ TIQOKAETR. 

Hokcrwah WroaxkAa€eMH. Rpar$ ngoTHEAIdIEM CE, HE Eole- 
HIE C£ KA3HH. &£FO HH AdldHd, IdKO CFÜNAH STA3AHH CE H IIOTIAHN 
EBHCTh CHAQIo Hà AftE&'k pacneraro 2 29ucma. 

Inscriptio in eruee, quae servatur in ecclesia S. Domi- 
nici Ragusii. J. Kukuljevié, !zvjestie o putovanjv. 32. P. J. 
Nafar. Serb. Lesex. 125. Za-iaü, lllyrieum sacrum. V7. 21. 


Editor descripsit 1856. 


60* 


8^4 


LXXVH. (13500—13?1). 


Stephanus Uros$ Milutin, Serbiae rex. 

Grefjans V'pour& Xpucry &ory &kokus, AMAeCTHIO RO- 
Xie KfAAh, CAMOAKKEU/R. ECKYR CEQECKHY"h. 3€MAN H noA Of- 
CKHXh H XTÍTOf'5. GuwonnAa kpaaksuua IHaacoaorina, Aum uapa 
fInaponuka Haacoaora. 

Inseriptio. in ecelesia in Graéanica. /lewan. IHpnen. 116. 


LXXVIII. (1275—1321). 


Stephanus Uros Milutin, Serbiae rex, donat quosdam 
pagos eeclesiae in Graéanica. 

Inscriptio serbiea in muro. Jean. Ipsen. 116., ubi male 
annus 6730 (1222). 


LXXIX. (1321) 29. octobris. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, moritur. 

AMekeea. wiromRouia . ko. njrkerakH c€ REAHKMI Rh. MHAQ- 
CTHHIdyN cRETH kfaAh cQkRRcKH Grrebans Oygwuik. 

E Vukii typieo. ehilandarensi. 

LXXX. (1324) 6832. Zrélo prope Pec. 


Stephanus Uros Ill., Serbiae rex. 

Gun anocróas HanHca C€ Eh ARHH RAAFO)OARHATO Kf4AId 
G'refana Ovpouia rperuiero r&cky& cQ&kERCKRIHYRS 3EMRAN H Io 
MOf kCKNIXIs nogcA'knuieMs apsyuienuckoya Ekckyh cQ&RRCKBIH Y 
36EMBAK H TIGMOhCKNIHXR KHph HukoAuMa, povkom ovRoraaro H 
alororjrkumnaaro sp&nogpua&ija AaantaHa H HEAOCTOHHAATO Hafé- 
IJIH C£, Hk Hló MHAOCTH. RORRHIEH I€J&kMOHAXA, IEMOYKE W'ThURCTEO 
CFÓORK 4 RoraTReTRO rjrkcu n napakauTHHKR H. Wy&TAaHkh, oy IIe- 
KH &h rfaA'k gekoavkans zKgrkoek, na caagocaonure cRer'ku Toonuun 
Eh Akrk .,2wAR. MOAIO CKE ERI, WTRIIH H RE(ATHIC, KOT'A EOTPR 
CHOAOEHH uHCTH KHHPNI CHH, AlJIE N'TO EQYAETRS Ek HHYXh norprk- 
UIEHÓ AH P'QoY EoCTHIO HAH HEAoOY WwknHie Mh MOIeFO. RE30Y AMI, 
Hcenpaza'zonie H ngoyoAlgie us T'kTé H. BAATOCAOEHTE, 4 HE KAh- 
H'NY^. & 8525 SOTA AA DHOOCTHTR H. EAAFOCAÓRHTSR. 

Lipicz's spostoli fSisatovacensis, editi a nobis Vin- 


J 


dobonae 1853. Vuk Stef. Karadzic. Ilpuwjepn. 24. 


85 


LXXXI. 1326. 26. martii. Danj. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, potestatem dat Ragusi- 
nis in suis terris libere mercaturam faciendi. 

Tq Hune kpaac&&cTEO MH, AA I€cTk E'kAoMeo EcakoAS. 
CTEO9H MHAOCTN K(AAERRCTEO MH 4 TIOKAHCAQEAMS ASEQOERSCKHAMR 
;K8uto Baskacognukio 8 2K85816 A pukukio à ZRSnto. ASkapegukie, 
A4 HM XOAE TÜRFOERLH FIO 3EMAHH K(AAEERCTEA MH H TIO Tih- 
romky& n no nS8Té&kyk, Aa ua mkers nakocerée H€ H. WAR kora 
8 3EMAH. KQAAEERCTEA MH ,. A4 XOAE CEOROAHO, Ad CE HHKKTO 34 
HHXh HE 3AAETI€:. HCIIAKOCTH AH. HM. K&'TO I[IO HAH S TQkPrS HAH 
8 xSmk, Aa nw cnaaTH EKkce zkSTIA 5. HE HCTIAATH AH. HAM KSrTa, 
A4 HMh TIAATH K(AAERRCTEO MH H3 MOI€ KSKIC. H TlAKk HMRk 
CTEO9H MHAOCTR KfAAERRCTEO MH, H 3ADlHCA; AKE HM CE Tl'AE 
cA8uH Ajpkko, "TEE HAMM ct fa3EHI€ HA AH n)H 3EMAH Kfa- 
AÉRRCTEA MH , Ad CE 34 WHo3H. Afkko HHKhTW HE 3AAEFICE WAR 
KAACTEAN K(AAEKRCITEA MH. HH. WAR EEAHXI HH. WARN MAAHX; AKE 
AH HAM CE Kold SN'T'ETA SSHHH WHRAESH, Ad HMN CRTTAATE WKOAN- 
HÀ CEA EQAId F'ÜAAN, KOH ESAE; HE CTIAATH AH HM, Ad HM Kfá- 
AEBRCTEO MH HAATH H3 AWOI€ KSKI€ 5 KTO AH HMR IJIO HCTIAKOCTH 
T)RFOEILEMN $ 3€MAH. K)AMÉEERSCTEA HAH AfkES, Aa nouae rikgs 
H HAKA34HHIE WARN KQAAEERCTEA MH, H AA TIAATH. K(AAEENCTTES 
MH .E. CRT HEQRIIEQN. A CHIÓO HM KQAAEERCTEO MH 3AIIHCA MH- 
aocT& H4 Aanu avkceua. Mama .ke. A&HR HÀ RAarogkipienuie, a 
WA E(kn)AMuIEHHId XoHcTORA "THcSula H .TK8. wkro. à TE 
&gkue Eof€goAa. Maa kn 9 mTenksan Fiaaaore à itas uukns D'io- 
faul, Hu Panko peue nucamH. 

Gmredans Spous kpaak. 

A tergo manu reeentiori: 1326., et manu saec. XIV.: 
Questa pouela est per ..... de marchadanti de Raguxi in 
Sehiavonia ouero per rotura barcha in terra ... che passo 
la chontrada ........... fo Guno ....as.. Guno Dersa 
et Guno de Luch..... in lo tempo de misser lo rex Ste- 
fano, filio de lo rex Vros Milotin, in MCCCXXVI. die 
XXV. de marzo. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 36. 


86 


LXXXH. (1327) 6835. 9. julu. 


Stephanus Uros HL, Serbiae rex, monasterio Chilan- 
dar donat pagos quosdam. 

43 Grpaumo H caaEHO ckMeTfEHHIE TEOIerO qAog'kkoato- 
EHI4, &GAAANIKO Xpucre, E&ckyh rocnoAH, H MHAQCORAHOIE CkKHH- 
THI€ HÀ 3€6MAIG HAC. JAAH H. QORANSCTEO HEH3QESEHKRHO WTR A/'k- 
EMI "HCTNIE, KEKÉ. H0AQKH. 3ACTOVIIHHILOY H. HOMOI[IBHHILOY 
KkCka& gkouinak, OV TEQRIKAEHHIE H. IIOMOIIR. H lI9HCTAHHIJIE 
AOVIIAMB HAILIHM S ,. ICCKE KQBCOTH H. TIOMORH :KEA4IE HACAAAHTH 
ce &cH. E&kgkHiH, 3EMAhHAa 36MAH WCTAEABUIE H. TAEHHNIYR 
DÓNCTHNIXS WülkARUIE, nina kre EkSHHKW'KAMS, HA. EbICO TOY OuH 
RK3HECEMN H.. A30V Mh. EBTIEQHMN, lAaroAHué. Ki. ngrkikanoaov 
H RES3HAMEARHOMOY WThHOY H RAArOMOY EAdABIIK. HeRECHOMOY, 
TEOfhljOY ERCEH 'TEAQH, EHAHAMHIE H. HEEHAHAMHIE , H. IEAHHOME- 
AOAMY CBIHOY E&FO , Kh HAAEKAH H noyRAXk poAa ypucTiank- 
ckaro, AWk ke gagoYv TEOIEMoY rio ReAHlrkn anaocrH. TEOIeH, 
W RAAANKO, TROfhur MOH, A3& GefaHk, kgaAh Eckyh coRER- 
CKBIHXh. 3£MBANN H TIGMOfNCEBIHXR, HOTRIIAXN c€ MHATH cH AAQR 
nouHecTH Kk nrkcger'ku. goropoAuuH, pekoawk XnaanAapu, 
KAAKO DnoÍHAE K)AAICRRCTEOQY MH. ERCEHECTHIH HTOYAMEHR Geri 
l opu flaona &orepoAuue ynaanaafckhue , kyos l'ieggacute, ck 
RfATHIJMH, H FOEO9HIIE KQAAICERCTEOY MH 3A CEAA, lJIO HAMAIo 
ario ceAH. ngekauerhie erSAeunuke, H Kako Arkwk ceo AogpoAo- 
AlMdHE Ek. HHMH. Hà HioAk: H cHld CkMNICAHRR. K(AAIEERCTEO MH H 
npepa3ovWwky& rogKkl cH nQHTQAHRHNIA "ACh CRM RTHRIH , KAKO 
np'kascrara Te&k. gaaARiurk. Xoucrov MoeMov,. lakoxX€ H. ENR- 
uH DQREHTH HuApHie H CEETRIH l1gafoAHTEAHIGC K(AAICENCTRA MH 
TAKQREAE H KfAAIGERCTEO MH. HCTIARHH TIJOIIIEHHIE HX ,. IQHAQZKH 
KQAMEENCTEO AH nrkuncrou. cTovAenuukon. ceao. Idouue na 
Hnpov, a npkuncron yuaanaapckon noaogHHa. AoRoOAOAHHN, à 
AfovrA DoAOGEHHA CH IECTh. EHAd HC-IIJ&RA ROPTOQOAHIE XHAAHR- 
AAfKfKBli€ , H TA3H CEAd KQAAMERRCTEO MH OYTEQRAH XfHcCOERQ- 
AIEMN 3AATOUESATHKIHANS, c£Ao GaaMoApaxa n ceao A oEgoAoAa- 
uc n ceno Henpoknuuia ui ceno Moasuia n Beaa. lokkga. a eria 
TEMB3H CEAOM Wh cea "Touum njrkaucrhue — cToYAEnnuke 
npsgiu &eAEr& l'opauuns. Aoyris 8 njrkko noa ovnakk oy ka- 
MEHR OY XoveTk H. RféroMh Hà lAAEHUHIOY H HÀ TIOY'Th, KoH 


87 


HAE njrkko caa THHkcke uloY ME, H WAS GTOVAEHRHAHR. OYTIJAER 
np'kko Tonaovye n ov Hgans. AovER. H oY38. y9HAS. Arkaoah ov 
KüACTk Hà noVTTh H nfrkko urovaMe ov MAAH TAERQS H MAN kA 
noYTEMh Oy noHoph H njrkko urovaMe, rAE cé noY TORH CTAR, H 
nov reus ov AMeAnerk Aoaks wr& Xpayians 9 nov Teu oy Heka- 
Tov H wThk Hocrohua ov3 Ar'kas Ha loprov Moenum ov p&T& 
rpa&ga 8 wA& hpauunnkukks ArkaoMk, kakoó ct KAMH EAAH, OY 
hpauumins aa38 ov. Brkan Berk 8 ov Aov&s gun Tovos euge 
hoAc n ws IHarapovuie na He-uovn-raacs 0 npkko ov R9&y& Ao- 
A4 , "At ct cate cllanovaogo ns. povrioas, n njrkko Ackaa ov. &- 
AHKOY fa3&naAN H wAR Fuungns na Orkpovraoy povnov n ov 
nAeute na novrov Ha Paaocaas GrrovAeuksus 9 na Hosun Bipksys 
A kaomh cyoAekH. H. ArkAoMh, KAKO CE KAMH. RAAH, H TIOY'TEMR 
HH3k CToAHOY HÀ REAHKIH rov Tk ovnpags nocokA'k pag&un nrk- 
Kó AoAa Hà AovEh ovnpags na homnokg& Xpnas 0 npkko Paaju- 
ur&&gà A oaa na Haiunov l'aagov 8 Aoaoa na upksk&oy Gierovio 
Roaue npageo np'kko TonasSye na. Hovkanuns. GCrrovAenus ov- 
njaEN Hà WipskoRo rHie3Ao nj'kko Paauuuuka npokocoak ov 
AeKRoY H nfrkko nova nu3pen(c)kora ovnpa&s A/kaows To- 
fAXAt Ao. MérI€. TQRKHIIHRCKE HcXoAEKH. oy l'opauuns Aovrk, 
cHi€ nHAOXH KfAAIÉERCTRO MH H OYTREÓRAH. H KOTA H3EQAH 
ROFM lFOCHOANCTEOEATH DO HACk HAH CNIHh. K(AAIÉRNCTEA MH. HAH 
ERHOYKh HAH I€FO:KE ROTh H3EOAH , CHIETA H£ TIOTEOQHTH : KTO 
AH CE HlÓTRIJIH CHI€ (4300HTH EACOMh HAEAKAEHR, "TAKOEAATO 
A4 fa300HTh lFOCHOQAR Eork H njrkuHcTAA MATH EOXKHId. XHAAH- 
AAfhcKAd4, H AA là QYEHIE CHAA "ICTHAdTO H :KHREOTROfEI[IATO 
K)hcTA H Ek cium Riurk H Ek EOYAOVIJIHAAR , H AA. IECTR 
JOOKAETh W'Th. . THI. CEECTRIYh W'TRII&h HHKEHCKSIHYS H. W'Th 
c&eTaro Gy ewna n Gags u EcCkyk. cEETBIHXR, H Eh ARHR 
er9aumaaro HcnHTAHia ypgHcTOEA A4 cé njHuhTEé Kk RCka 
HEJRCTHEIHMK H nonamRAaEkulHM ley Xoucra, csiHa. EoxKHiId, 
H fKIUÍHXh: KQNKk lero Hà HACh H MEA'kyk HalllHyh. H cie 
3AnHca KfaAICERCTEO MH Eh Xkro . ,8wac. wkceeua neaía .&. 
ABHR., 

Y Grejaus &aarong'kgnu kKkfaAh CEQRCKMNYXMN H 
"HOMOfRCKHYXNh 3€MA. 

Sigillum aureum pendens: c&er& cTéjauk&s npgom8uc- 
HHKh H AXKHAHIdK. CEETBIH CTéflaHh - cTébans Spours kpaa no 


88 


aMHAecTH EHEH CECK. ... Ürigin. membran. in mon. Chilandar. 
D. Avraam. Onuue. 40. 


LXXXIIH. (1330). 


Stephanus Uros HI., Serbiae rex, fundat monasterium 
Decani. 

y BReeAghkuTEAR FOCHOAR H. TEOQRIIKk ECAH&CKSIMN, CRAS 
GEH WEAACTHIO EhCOY TEAfh, ICAHHh Eh cE'kr'k npucuocovui- 
WEAR, Eh Cótyh chcTamkys njk&MEAlKeH , EOrh W'Th EoOr4, 
cikr& w'r& cikra, :kHEoTK H kHEOTOV loAATEAN, nprkekuna 
MOYAfOCTK H CHAA, H:KE KE25 MATEÉQE HÀ. HERECKyN 3&HAIEMI. H 
IAKNI HALIEFO (AAH. CIIACEHHId RE2h. W'TkILA HA 3€MNAH. W'Th MATE- 
fé EHAHMR, RKOPh qAOR KERN, Aa uAORKKRI crlaceTR H. Eh. HBEOV IO 
HofoAOY KKHEAETN QAHcKAPO REéCEAHId, Kca njrkmrokmk na 36MAH 
X9AEH,. AHPEAOMMS H AQXAHFEAOAMS H. EbC' RM HERECHNIMR. CHAAMS 
KAAABIKA H FOCIIQAS, FIOXOVAIIEMR H WKAERETAIEMN, TIOffOYTAHB, 
fACNIHHAIEMN H.— CAMONTR DIOHOCHOVIO. IIHICMN H. ERCKRCR. H3h 
MRTERIYR W'Th AAA ERSEEAE IECTRCTEO uAOE'kusckole, HA. HERE- 
CA ENSHECE CE. Kl W'TRIOY ,. AHIQCTOAQM H. OVSEHHKOMN I€T'O 3hfE- 
IHAMS H. 2KAAQVIOIJIHAMS. W. (a3AQVIEHH. EO, HAMSKE WREI[IA CE 
nocaaTH njrkckeTME AoVvXh, H HACTAEHTR Hyh HÀ EkCakoY He'TH- 
HOV, HE ThuHio reAuH' ka oYuiEHHKOMK I€ro. Hk H RCkas ik- 
fV IGIIHAAN. Eh HAVE IEPO, HAUKE Ek )A30Y MATJIEMHH H. HAOY'HAIEMHH 
ERCH CKÉTNIH CAAEOY HloAOVsIHUIE, I€Iecke WKo H& EHA'k, HH. ovyo 
CAMHHAA , HH HÀ ChANUE "AOEKKOY ER3HAE, H. Kk&'TO AOEQABHR 
H3RPlAAFOAATH CHANIE POCTIQAHIE? Kl HEMOY2KE H. HAMM A'krio iecTR 
Kkrieou Ene col Assum kn n Aovuregiskn wsun ckasicARHe fa3oyavk- 
TH, Kh'TO CkH I€CTh HAN HAQEMNS H. l'OCTHIOQAN FOCHIOQAEMRS, W'TR- 
ICMRAIEH. AOV X NI H HAQEMR H. K&HE2EMNS, Eh HIÉFOZKE OYKOY EhCa- 
Kó ANIAHHIE Ck CT)AXOAMN H. faAOCTHIO DQHTIAAATH. I£MOY. TIO 
ngepekoy Aaknaov pekuneMoY : (AROTAH'TE l'OCIQAEEH Ch CTfa- 
X9A , H fJAAOYH'TE CE ICMOY Ch "TJEHETOMN; H TIAKNI: Eh3hAVwk TE 
AQSTTENL, H ERXOAHTE Eh AEONI I€FO 5 H TIAKMIH: IDHHECkTE ro- 
CIIQAEEH CAAEOY H. SRCTR, IEFO:KE ERSAIOEHIHE W'TRILH HAUIH, H HÀ 
HIE€FO QOVHKEAUIE, H CHACAH CÉ COYTh, ERNSHEHAEHA kERUIE KO 
KhCEÉFO 3EMARHATO lIGTIEIEHHIE El AOV XOERHRI JASOYMR H. CTÓAXR 
ROXKH ERCEAHERIIE H H3AVkHHtilE 3EMARHNIMN HAQRCTEQMN HEREC- 
HoI€ :KH'THI€ H CAAEOY HEKOHRNAICM OY IO ,. WCTAEANRIIE HAMR. AQ 


89 


CTOXEAARHBIIE. TIAMETH. HÀ. 36MAH , ECAKAFÓ HACAAZKAEHHId. H RE- 
CEAHId HATARHIdHOIE AovüuE H "réAéca Haula , eékoy zke,, Gywe- 
wnHa Hemanto, ngsRAreó H cRETAPO FOCTIQAHHA. WTTRURCTEOY AIGRR- 
Hà, ngock'kTuTéAn cjhnhckaro H HoóEAFO MHfOoTOUhlA, H WTR 
HIE€lO fORAEHRHAPFÓO CHIHA H3h. MAAAAd ROFOMR. ERSAIGEAICHAT O 
ckeraro H ngrkwckeieunaro Gagov, no&Earo apynuienuckovna 
CNcKATO, H EfàTaA Iero no naAkTH, nkRoE'knuaHHaro KfaaAd 
Grejaua, n no cuy& Ecky& (oAHTEAR. HAUIHXR. RRCHIJELIHXR 
W'Th HHX5 H HAQRCTEORAELIHXN HÀ 36MAH , HAWKE ROVAH. ikuna 
HIAMETh , W'Th HHYRKE HAEMEHE H A35. P('KUIKHNI H. HEAGCTOHHNI 
pa&& Xoucrov, GmrebaHk, KpaAk H Ck ROFOMR. CAMOA f CKRILR 
RCkyh CÓERCKHYN H HOMOfCKHYh 3EMRAN, TIJARKHOYKK CRETATO 
Gvwewna Hemanie à. gioYKkS. Gerefana. npskotknssuanknare 
KfAAA MH CNIHM ckeTaro H kj'knkkaro Hu njrk&wcokaro KfaAtd 
EhCKYR& CÓRRRCKMIYN H. TIQMOCKNIXS 3CU&AS ,. Grana Ovpouia, 
CNIHK H HACAkAR&HHKRS cReTArO Kofrkne nyn, gkrk&& H wr9acAh 
I£AHHOfoAHA fOAHTEAIO MOIEMOY. CRKETOMOY ,. EkSAISRAIEHS. E 
CÓRANIH I€FO Tlàq£ KkCEFO. 2KHEOTA I€ro, DnoANHIOQR H Kf'knocTk 
CTAfocTH I€ro, 3AAH Móld, t42k€ TIOCTAAAX S, Rh RQR3'k u3&pe- 
Kov, HE Mole paAH Rowka3nun, Wke noHIeXh, Hh CAAENI fjJAAH EO- 
WIE, A4 ECH CANIIIEIJIE TIO CCkEMIS HAOY'SÉTR CÉ AISEHTH. l'OCTIQAA 
H ROH'TH CÉ Ch CTQAXOMR IdKO KOrA RCEMOFOVIJIAA. TAKÓ OYRO 
HHEOYIIOY MH. Eh AIÓRREH QOAHTEANCKOH , H Eh CAAK'K 3EMARHOH 
RÉCEAELJIOY MH. CE RCETPAA , Hh 35ANIE WKAIJHH. AHIJEQAN ,. HC-TIQREA 
HEHAEHAEH foAA uaom'kukckaro, ER3R'kcHEM RfaTHIO noAATH 
npkkgacuaro Hwenuda, &para ckotero, H EkAoKHENI nifkaa eate 
HioAk && con&Akue nokaarn rocnoAa cgorero Hà nponeruie, 34- 
ENIER EkhCA RAdPAId OV'IEHHId. H. HACAd2KAEHHIA, HY?KE HACAAAH CE 
W'Th OY"H'TEAId CEWÉFO Ch CHETBIMH. AlOCTOAI, "Th;KAE H. 3AE 
ERCÉAH CE Eh 3AOHAEHIE H. 3AOMBICARHNIIE. "AGE KKRIH, Hy?KE 
EkcnHT'kui£ cRETNI OAHTEAHIE K(AAICERCTEA MH H CAMÓ KfAa- 
AICERCTEO MH Ck. AKRROEHIÓ CÓRARKIA I4KO RQATHIO H MEAA, HiKE 
WCTAEARUIÉ EOTA H REAHKOVIG. AIGROEN. HAIIIIÓ. 3AENIRIIIE. HAMEIIE 
no Aaaoy ekurrü 3a&ie nakgeasi MERAOY MHOIO H. QOAHTEAEMN 
KfAAICKRCTEA MH, HAMN. JASAHISHOE'"RKQRHNI Ch. ARCTHIO. IdEAldIOIIE 
cé ropuun u wkankHku. nemkousiyh. iIaEHUIE CE, WKEé TIO EERHO- 
KAERIIE MOICEMOY AOR(OAMOV ;KH'THIÓ CREEI[JIAHHICMS SANIMN H. Hé- 
llQAOEHBIMh HAEEAOlIE I€FO HÀ TAKOEOE Arkao cTQaulkHot H Hé- 


90 


HIQAOEHOE, IdKO HEOVAORKM CAMIIATH HH. Eh OYAM "AOE'KKOMR 
EkWknH TH, crRo(HUlE W AR, tee cTROfHUIE, H DocAOYUIAER 
Hyh Eh cKofrk ce'kra. ouiio Moreio aHuiH. Me, H& noTQhumk&s HH 
HCHNITAER HCTHHBIH HH. JACOYAHEN HCIINITRHO COVAA, IdKO COYAR 
RO:KH IECTh ; H I€I]IE Kh CEMOY H. Eh 34TOUEHHIC RhAACTR ME, H Ch 
«EAM MOHAMH nDjr'kAaTH. € ApkikaTH. E& Bocrauruwk FPoaak 
uapov fluAgonukov, peklE, HdKO DIO CEMN HE IJEHTH CE HMEHH 
MOIEMOY HH. NEAOMR MOHMN HH. EHA'kTH. 3€6MAIE. W'TRUSCITEHIA 
MOIero. RAAFH :;K€ ROTh, HC-DQkRA RECA E'KAMIH H HcHNITAIEH 
C(9&ARUuA, Ovkp'knuku npoAaumare njrkkpgackmaro Hwenda u 
CTEOfHEN I€FO ljAJA MHOTHAMS IC3NIKOMh H HAAR CEQOIEIÓ. RfdTH- 
I€I0,. TRKAE€ CE'KANIH. AREOER H. TIJARBAOV. CÓNANIHA MOICTO Kh 
MOIEMOY. fOAHTEAIO IJEH VW Ak. REAHKOIE. MHAOCONANIIE CEQIE, 
cikr& wunte Melee E&k3R(A THEN nooctkTH ME, H l4Ko WT caWwkys 
OVCTR CMfNTOHOCRHATO AAA HCTÓRKE ME, H H3REAK TIOCAAH ME 
Hà njrkcrowk cEETBIYR QOAHTEAN. H. IQAQOAHTEAR. K(AAICERCTEA 
AH , H HKO HAfà H. EAAANIKOY. TIGCTAEH. ME. T'OCTIQAHHA. EkCEMOY 
CTEKAHHIÓ WTRIIA MOIETO, IdKOo HE OY'TAHAO CE I€CTN CHIE CTfAUIK- 
Hol€ A'kao ECkAk AfovroMN KQAAICERCTEA MH, lAQEMN H. Kfa- 
AIEMB WKÓNRCTR HACh CKHEOVIJIHMR H. E&C'KAMS CTQAHAMN CABIIIAER- 
lIHMN. H EOFOMh AAfOÓRAHRHHMN — E'KHRIIEMA — K(AAIEERCTEA 
C)hnhcKArO H'kHuAHM EBIyk HA KfAAICERCTEO Eh ICAHHN ARHR Ch 
CMIHÓMB MOHMR EN A'kTo .,8eWkg., Awkeena reHapa .8. ARHh, 
HHAHKTA .t., Eh TIJASAHHKR ROTOIZEAIEHHIAd, RAAFOCAOREHHIEMN 
H fovkom nrkwckegrenkHare apsyurenuckovna. HukoAunaa n 
ECky& ienHckovnk H Rhcéro CkEOfA4 CÓRECKATO, IdKO 3hEATH CE 
Grefauk goroMh noMHAOGEAHNI H. EorOMK ngockki[IleHul kgaAh 
Ovpouik Tperun.. a3& i6 REcEAE c€ Aovuieio H TrkAoMR W. EQ:KR- 
CTERH'kKM& Aafrk, 16:&€ MH AaCTR, EAAANIKO MH XHucTE, H Ch 
EB3AKBAIEHRHNIAMS CKIHOMN KQAAIEERCTEA MH, MAAAHAMS K(AAIEMR 
GrejanoMh , uTO TH Ek3AAMS, EAAANIKO AMOH XpucTE, 34 Rea, 
Idx€ MH. EBSAACTR? ndkKo nAAulA ME ERSAEHIKE H. OYMfNIJIREEHA 
ME W:KHEH. H Rh OVMN ERCHTÓHIEMNS CTÓAUIHRI HAC. CMTHMI, IdKQ 
ECH IofolH H anocTOAH H MOVMEHHILH H. CEETHTTEAHIE H I1AQHIE 
CMfNRTHIO CKOHMAIIE CE, H HH. ICAHHNOKE HY HE H3hENICTR , ERCH 
Ek lÜOERN ERCEAHUIE C£, H ECkyh ripHI€TR. 36MAId I4KO2RE H. MATI, 
H ROIe ct, IerAa Hà cov Ark TEOIEMK ER3OVTIHIOTR AHTEAH :. TIQHE- 
Ckré Arkaa, Aa Mh3AoY ngnaeTé, kk Té&k ngunaAam gkAov- 


91 


ipov. Moy Rca. Mora ngrkrgrkuieunuma. ragaensHam H HeldRAEHHA, Tfk- 
EOYI€ TEOIC TlOMOIJIH REAHKHIE H RoI€ CE WT ERCEIE AOVIIE H zKé- 
A46 niocA'kAogaTH. ovueunio H ArkaoMR AORQHMR CEETBIXR. 9OAH- 
TEAh H llJAJOAHTEAN MOHYh H. HEAOCTATRURHAId HYh HCITAKHHTH 
H CEQBUIHTH, H Eh CHy& ECkyk RA4KIO H cAaRBAIo Cagoy RAJKEHR- 
Haro H np'kwe&egrennaro, naue &cky& ToVzKABUIA C€ W CEETBIXR 
3AHIQEEAEX fh EOXKH X5, IEFO2KE H CAMBR X pHcTOCR. OY RAARKH H rifocAa- 
EH HÀ 3£MRAH H HÀ HERECH HEH3(ESEHRHOIO CAAROIO, HZKE OV KfACH I 
np'kie njr'keroas kaA/GHkCTRA CÓREBCKATO , AQRXHIETTHCKOVTIHIO 
Ck3A4, H HHHIC MHOFNIE ILQkKEH W'Th HAUEAd Ch3AA , H OY Kfa- 
CHEh lIOQCTAEH Eh HHXh MkCTHRIIE. MOYEKH ,— WEN I€TIHCKOVTIAI, 
WENI HOY MEHH, H. MRHOFO MhHOZKRCTEO CRR(AER M)RHRIIR H H 
ECAKOFO uHHA IL JkKORHATO HÀ CAAROCAQORHIE RO:KHIE Dg kAACTR AfR- 
HATH no sHHoY citoleMoY ,. H£KE H. 3A€ El Awker'k cev HafeutHh- 
wks Avrkuann g& :kovn'k 3arop&nag&ckon wigrkrk awkcero kgacs- 
HO H lOAORHO HÀ Ch3AAHHI€ AOMOY EKO£KHId, HASHAMEHAEN H 
DIJouti€ RAAFOCAOEH CEETBIMA fovkAMA CROHMA ENITH IeMOY AWk- 
erov cmkrHaniiHoaov , mkkakoy Ekmenu evoy ne ovemka- 
UloY Ch3AATH cH X0AMh ER3HAE Hà nj'knekecHatd céAa. Kh. AIGRI- 
MoAMoy Iero Xoucrov, Ek3HCKAI€. HAMN CRÓNIIIEHHATO. CIIACEHHId, 
IdKO llACTHQ& HCTHHHNI ECEPAA. DIEKNI C€ W CTAA'K c&oIeMh: Mk 
XE rorkumnoaoy à neAocronnoaoy pa&oy cero ckeraro, Gereda- 
HOY , EOFOMN HOMHAOKAHRHOMOY KfAAKo ERCKyh CÓRERCKNIXh H 
lIOMOfCKMIXh 36MAR, Oyfouroy TperuieMoY ,. MOAHTEAMH. IE 'O 
W'TRkKQH CE CKQOEHI[IÉE CHI€ CK)REEHRHOIC HÀ CHIEMN CEVkK. CHMR 
CREÉTBIMR lOCHOAHHOMR MOHAR, H 34 TOoAHKO Ef'kue MhHoro 
neyreA'kuo ak H ciiioy MoreMoy MAaAOMOY. KfaAIo, HAMEXR 
3AATH AOAMN FOCHOAEEH ROrOY MOIEMOY TIAHRKAOK(ATOQOY, MH 
Ck3AAEN OYKfacHyN RCkAH KoacoTAMH. RRHOY'TORHHAMH. H. ERH'k- 
UIHHMH , H HdffKOXh I€ro HrOYAMEHHId WRhiJIE. WkceTo "kHh- 
HEMh Ch EAAFOCAOEEHHIEMN. FOCIIQAHHA MH. H. WThllA. ANannaa 
H RCky& ienHckovmh H — Bhctro cEO fA cQECKATO, H7IeAHKO AH 
EBICTh ERS3AOKBHO THAOIKHTH XAMOMV CEMOY. CEAR. H. KATOV Hh 
EBAAUIBKBIYS H AQEAHAUIRKHY NH. KRHH2KHId H SICTHRIIE. KfbCTRI 
WKOEAHRHAIIE H T103AAKEHHHIE Ck. RHCEOMRK H. KAMÉEHHICMR H HKO- 
HE KfACHE H fA3AINHE WKORAHHIE 2AATOMR H CfER(OMN Ch EhCd- 
KBIMB OYKAILIEHHIEMN H. IKCTHBIIE CkCOYAH CEEIJIEHHIE H KAHRAH- 
Aà MH HHHAHIe H. KAAHABHHHE H. CE'KIJIHHENIH H KQACHHMH | f hl- 


92 


3AMH H DÉTQAXHAH H HAfOYKEHHAMH H. HAREA(RHHILAMH H "Tja- 
jesadopn n 3a& ken n deaonti Hn. AunaaMH. H.— KcakHAMH. Kfaco- 
TAMH Hà npocmkuieannuie AoavoY Ro?kHId H HHÀ MHOTA ToHTEKA- 
HHid Idik€ Hà KükA OY H Hà WA'kuure Eckas. cAOYzKH'TEAIEMR 
IL &KEHSLMR H. MAAQMOIJIKHNIAMS H. CTQAHNHHAMR ,. Eh. TIAMETR H. Eh 
DoMEHS. Ak n ckinoy Moremoy H &CkM QoAHTEAIEM NS H nipapo- 
AHTEAEMN KAAICERCTEA AH. Eh E'KkH AMHHR, 

l| epe ngnaezknyh KoaAI€kERCTEA MH. EHHOTfAAR TIOAR MOHA- 
CTHQh Ck ECkaH WkriaMmH Ao EKtEAHKOTFA llOY'TA H AO EOAE, Kold 
TEéu€ ov éeuane, H Ao HRKKE CRETRIE TOOHIES H. EHHOP)AAN A£- 
uAHHHK Ck ECkan MertaMH. Ao uphskEke ckeTaro l'ewpriiaa n Ao 
nov'TA Ao ReAHKIE tpkere n Ao npskeHokfelulKkora HnoTOKA; MH ElplE 
D)HACKRHXN KoaatcEscTEA AH 36010 Diigoataks. c& &ckaan. wk- 
rij4MH. Ae njrkke urkere n Ao Biicrosine n Ao EoAE, Kold "TE4E 
BHoovireguov, n Ao Hanpariann njrkko Ao Biicrosiue; n &uno- 
r9AAR Xapus, wkria Mov nov'Th, Kou HcyoAT nuncu H(p)skenora 
lhpera Ao &eaukie urkere, koia Treue noA& Wpkskenn hoerk, un nprk- 
Ko Ao upkEcnokQrkuike HHEE H WAR H3hrofh nfrkaa HkkEe chE- 
rare Piewpriia. | 

Gao npsgo A/kraaun 3aceaAku H. c&. MeridMH, 4 ceao (doy- 
«AHE, 3ACEASKR. Ar'kuanhckn, n Fikokrk 3aceak&ks Arkaancki, Hos- 
&enH. Bhjrkr& 3aceakks. Arkuanhcksin,.. a. AaTksuaMB METFBIE. WAR 
Mosgenora hjrkra ua lF'oanaov oy. grk&oy 8. wA& Povcaann. ov 
AeKROY , WAR AokEE njkas PHuroannoy nupsk&s ov jrkkov; a 
naanugé uas l'epoguna n HlIuns Ao Tovoreua n Ao Haosuun. 
ceo Herunuukn à gcievn. MéeriamH. à naaHHHa. HAS [Lekuis 8a 
hovkogH crovAeukus (Ao l'osuc l'aa& 8a. Aovruunoy l'aagoy) 
Ae eTr(rkaukke Merie.. ceAo. llanpakiaud 8. ck&ouaH. MErIJMH, A 
arie Moy ci Boovureguevn 9 ci Bhooaausn Ao IH pkke Ge knue ua 
G)spucaaae Kovkies ceno Gerorkasus, a Merie oy na Grmenauio 
HOBKER, Hà SakraaTHIe, HÀ Tekanypie, na horoiekgo ceaugie, Ha 
TH wpaxe u ov. grkrov à na l'oayuie, na rni koscre, na Aov- 
EORHHKR CTOYAEHRUR ov nprkkov urkeroy Ao covye Aiegovur n oy 
naauuHov Hà lHocm&kue Aa3€ oV. TIAAMHHOY AO. lfORA METRHOTA; 
ceAo (MokgoankH, a. veria iogoankemk c OpayoEHsHKH, KAkKo cyo- 
AM €c& naaHHHE cjrkanu AoAs Hà cjkAunoy Thrh HA. noYTh, 
koH HcyoAH H3h (ikoAHKR HÀ AMAMOfh AfoYTH H. MhQAMOfK 
Hà c(rkAs AoYEQaEE Hà HHEOY H3AA3ERE HÀ TQETH MfaMóofb H4 


93 


noyTH, KoH noyoAH u3& GipayoEHuHkKh oV EfRAO, H METRÓNTKI 
MfaMofk Hà EKcAHKOH like k, rakope ov wpays noc(rkas Bhaars- 
ua H HH3& Goyuinuov &cAHKOM üwkeroms na Paaoruns Io- 
TOKh, 4 HOAA4, Koid H3& lhaaTkuaA noTéut, AA HAM IeCTh Hà 
HOAHH. 3ACEAkKK (liogoankews hoyopukn uH cRoHMH. MErtdAH 5 
c£Ao. XpacroRHüA 3aceAkKH. H cEOHAMH. Arias [Ipuwvknn: 3a- 
ceARKS. XpacTroEunk ; [lpkkn Aovr& 3acea&ks XpacroEnti, a 
werie. [lpkkomoy Aovrov c&/ Hpgeunuas Bp'kroms, kako jrkka 
TE4€ MEFIG cEAO. H. ov38 jrkkov oy Burops. cerovAeusuk , mTakope 
ljAEOó MAAHA TIOVTEMN. TIQAB. AHEAAOY H. oy AoKEOY oy Govyo- 
A9AK; ctAo Bake n ck aeriamn, à ce eerie hagaws 38 Aokok- 
«HAM AoAOMR: WAR TOnoAE HA AMAMOf, Hà AOKKEOY H H4 
Apovroy AeKEov, Hà yfHAOY, Ha Horoum cTovAEHkuk, RoV- 
"HAM DoYTEMN , KAKO HCIlAAA EOYUIHH. TIOYTh, H CTAICTA CE WKA 
noy'TH HA MjaMofov ov aeoksEov H ov (rkkov Toknagov ; l'ouo- 
«EAR. SACEARKH. H. €. MEFIJAMH ,. A CE MErE l'okMoeAóy ck. gara 
HH: MBfAMOf& H TloY'TEMK HA TOrloAOY 4 25 A pkgoAkaomk aeria 
Hauusno rphAo, Karo cnaAa ov [Camanuuov, a PoraTkuov 
aeria oy I&psAank, kako npucraie ov. IGainanuuov, a. Porar&- 
uoy eria ci Hpkkuans Aoyvroas noA Gakogkus, n kako Tpe- 
nerkHHkKh noTese u3& IIpkkora Aovra, n ngucraie ov Grasns- 
«aHHnov; ceAo Owaokmue u ckouMH — MeridH ; ceno. Hague 
3ACEARKH H. Cb Mériaqan:: Merie Hlagskio ci [HHurapuuoms c Oy- 
HICEMHQOAS WAR l'orga&ksa noTOKA REAHKOMR lrkcTOMR HH. 03h 
RfRAO HAAN EHHOFfAAR H WAR EHHOr(AAA oy3 PovAuwk na 
AOKEOV, WAR AOKREE HH2h lIOV Th HA AOYEk, WARN AoYRA Hà 
AOARHH TOYTN KÓHh HHKE, KOH rfe&A€ u3& IGanmanune njrkko 
haacknora Éoam ov nguspnu&ckoy ürkerov, Kom róéAe u3h 
Tokgue, un novrews Ao Movkranu, was M:Movkkann npkko. Ao 
Tosna. à. eria Grenann uskgn ck MagHkeMh , KkAko. ovraAA 
Govyu Aoas ov noTokh, H oYy3& Covyuu Aoas noA& Bukenn 
AYER Ha Perieg crovAensus H nov ew Ha Hraapegs cTov- 
AtHbu. à Magukio. anceria 38. ll'iopsrieguko Mh: WAR Hraapena, 
H FAE c€ cTaleTa WRA. novTH. H32&. Aokerknuka H. 935 l'ioparie- 
EHKA, TAKoft no A'kaoy Hà AoYEN, Hà AMfaMOofh H HA Porkak 
Gaaroge loanne 8 no Ayckaoy Ha AokROY, WARN aokkRE A/k- 
AOM no cjrkak cTákna unua2& AAkgokH [lorok& ov jrkkoy ov 
RQOoAR, à ce werie Hluraguun 35 ll'iopuregukomk : WAR rkke na 


94 


UfbKEN, WARN HIOBKEE O35 Arkak Riosuukoak ngrka& Aoak Jak 
ROMAKh, OY3h AfYTH AOARIA Ha BhaaunknH Aa3& H oY358 A'kan 
HAAR Piaaye na fio38HKR, KOH rFfEAE Ao nio A'kaoy. Merio Pecunkt 
u Merio Toaanogunoy 8 ario IInrapuuoy n Arkaoms, kou re- 
Ac verio IHIurapuuov 8. Merio GüERsApeEo H HÀ. Wnorogh, KoH 
Arkas enaAa MH haackno IH oae n wuovrie wer&uuka, T'kan3u 
AVkaoas nnpago ov (rkkov na Mpamops H TakKofe nprkas prkkoy 8 
npkss &gapov ov l'oy&ag&sks noTokk, KoH noyoAH u3h Idsuune. 
3aceAkkh Vagukie AokQoAoAH, tO Ada KQAAICESCTEO MH HKOHO- 
voy Paaauoy wu rerom 'k. &jaTHH. oy EAUIHHOY , A4 CH HACÉAE, À 
arie Moy: WAR lHeaykaune upskke novTéus no Ackaov oy croy- 
A&isus ov GraTogoy IIoaanov à nu28. Bonysuuns Aoan oy Ida- 
EHHOVY , HH3h IJ3EHHh HÀ Arkas n noAs l'oónyanonoy Hugo. TIOAR 
Ho&gautRh A435 ov Tokus ov28. A'kas naAk Ovognu, mTakKoft oY3& 
A'ka& TAakope npa&o ov EeAumo ükeroy ov [ea kaunoy upskoks. 
Gp kane Geao. n c weriamn, ceao Hovamanoko H ckounaMH Merta- 
MH, 4 34 kun i6 KfaateRhCTRO AH Apkyuirenuckovnoy Aauuaoy 
3a Ilgaannuovov. flaruns 3aceAkKki H. ch. &Ckaan MérIa2MH. A CE 
Arie E&cevov. flaurunov: Maopekii. [gkcaons. ua. Tascro 
RBokAo, Ha BunorpaAuuie, ako oynaAa oy zKoskogo oy caaTH- 
Hov, TaKoft noAR Paaorogrov novTEMk H nioAR Aakroy oy Eofh, 
wA &opa ov Gaknun Hooks, wA& Gacknnuora Hororka na Pags- 
unte, ck Pagkunta Ha Xasaisik, ck Xasaaua oy Ovavesunoy na 
R£AHIo rAAEOVY H nifrkko ov AA pouunk KaMkIH H OY DI9oYAE OY. ROfh, 
WAR Eofa no Arkaov ov Bparunuoy n no Akaov na Hosus Haan, n 
no A kaov ov Tokckag&uüuk HaA& Aorgu Aoas no A/kaoy H Ha 
hoksnusus Ha OviesksAHovr ov. Xoaouie 8 nov TEM oy nioTOKk ov 
Inansnuks, ci Haaunuka npago oy Bgrkao. ceao ov Haag k PoaAs, 
a MtTrI6 MOV : WAR ropsniera l'oaaa nocpkas Meakikrie l'aage oy 
AOVER, H KAko A'kAk cnaAa ov RAfoY, H kKAkKO kafà nucTAte oy 
(Ys, n nak& rogrk ov35 &psAo oy hpksosoy Pag&ns, n Arkaout 
ov Auickus ngkas Fisicarops oy Govya hopa nusi Mpokk&in A oan 
ng'kuma BapsAuuievs u npkko oy lpsgenoy Gerrkuoy npago ov 
Akak Hn nH3& Arkas ov npsgsi noToks. giu IHerooge upskge, n 
KAKO npucTaie noTokk ov (dua, a 3aceabkk l'oanov Ipe.. ceAo 
Howmapauu, à Atrié HAM Ck Pugaptsi: wA& guTHufkgsckora 
noroka nj'ka& Howapsumuoy ov X9HAh, OY3h KHAN H4 nAad- 
uunoy no Ackaoy ov. IIaag& na. wnorops naA& Tokckagbus noAR 


95 


piEAQRcKe cknokoce nj'ka& noTokk "T'kckAREuKHH OY3h5 fATR 
np'kko nocp'kAs Bovauia a nocprkA& aknHipis oy. EEAHH. SX ov 
ICAJAXKBKBIH H. Hà WIOPOfh no cragoH AerH nocp'kAk HuEk ov 
l'o'kuisuio cTrapoat& Meroa&s oy raa&uuoy ov (rkkoy Hpsgiumuoy 
H HH3h ('kkov, kako crapa WosEkuimua ovnaAa ov (Anas. ceo 
Beaukaa : a AMerie Beauirk. ci&/ Piikannuoas ov [Ierkogoy. upsa- 
K&EB H KOHh Prkaoinega g(rkra ov A/kak, H KAKO C£. KAMH. RAAH 
ov Bieaukoy n Piokanunov, ov38 Arka& oy naanuinoy Aparonaa Ao 
XpucoEovaa cRETOcTElanckora n Ao rEo3A44 ov l'ooyor&. konn 
Moca ov. Gaakue raa nprkko ov. Grrgaxuinie à ni3& noTokk Ru- 
THuf'kg&ckH, M" kako npucrae oy BHomapsuinuoy naanuna 
Puxana H AokkRA, ceAo Torkgnssa: a Mere Mov 3 Aocoyreus oy 
rgauuuoy oy3 Aoak Ario lojaaksua ov novTh H oy JargaA&uH 
ov E&fbANue ov Biicorkan Hosum kous Arkaa. 8 no. Arkaoy naA& 
Tpksum, kako ce kamiiH. RaauH, H rniakk oy Biicuops oy Hu- 
kieno A pkaue ov G)gpautre Gocknoy ov Bouyumuk oy cTov Anu, 
WAh cTovAEeuBua npa&go ov Honauun hkr& ma gaaT'k. céao 
Fpauuapeko : Aria. Dokussapegoy 3 Aocovriews. oy. oykuns 
EHfh ov KAMH OY 3AROAHI[IHOY ClAAEOY HÀ EEAHH. EfAXh OV3h 
A'kas, a 3& lovcuuoMh. Meérld. oy3h. XooYcoYEOYAN. cEETOCTE- 
jauckun was Deka ov. Auroy Gerkuov ov BHawenue Gmpovre ov 
Idzopogn Aoas ov Ipka'kakus ov &grker& uu38 Boackoy oy Bhk- 
aun Irok& nocpkas Poasiaie giiure Bagune hovksge oy Aparo- 
MAHK (Ya3s kon& Aaksrnys Aovkk nu38 Bhosaourny &ous Baguna 
(ovra Hu3& (rkkov kous Houkaus ov Toksuok&iiHuoy H. KOH 
Ip'kpog&unus ov G)epktkkk ov Mounaa kou&. GTQRMOTAAERHHIR 
H Kou& llonoge Aovke ov &ph&ov ov Toudoyvns Hoscerk. ceao 
hokaounaa: Aria Hosunats ll'opaws werio IH Aagowti 8 hovAum- 
AOMR KoHh lHio3uera Xpsg& Ta oy AoKROY H TlJAEO OY3h EQRAO AMETIO 
liensio ch. FQAARSKOMB METOMB H TIQAEO OY EEAHIE E)bAO H OV Ré- 
AH KAMH H HÀ WIlorofh no Arkaov kgosk r&Ro3AR H. crlaAatokie 3 
Akaa np'kua Aovkognas Hlorokomk, à wA& J&ac Pkre, kovA'k 
C€ HH. Wf£ HH Korld, TO3H ECE TIAAHHHA, H. TH K3 no TOKR OY TIOYTh, 
KAKe cnaAa ck (AunogHute, H njako OY3h RfhAO OY AOKEOY HA 
K)&Xh H HH3& hour ov Paaour&s. KaMnH, à WAR fipsavouie, 
KovA'k ce HH. Wfe HH. kocH, To3H naauuHa,. 4 Pukagkuoy Merid 
Gkpo&oTHHUA. à ce naauune naagckeé: Xoruna l'opa, IIupsnnu- 
ut, Aospa hoauua, GeaA&wn Bopnun; a Ara HM: WAR 


96 


GeA&n Bops nov TEM oy crovAenkuk, Takoe oy Tpkckakkus, 
wA Tokckagsua ov Aoyasnnuoy , wak Aovunnue ov3& Arkas oy 
Grkaenoy Grrrkuoy 8 n0 Akaoy oy Aongoy hoaunov, wA& Aospe 
hoauue oy Xoruum, wAs Xoruua ov Pikanov, wA& Pukane 
ilo TEMh HÀ KOfk OV KQOVIIEERCKNIH Arkah, WAR Arkaa oy nioTOKR 
koH& noatd. ceAo A ogpa P*kka ck 3aceakkH H ck Esc'kaun veria H 
oV HI€H OYjJOSRHH KOHIOCH, KOH CO ENIAH OY CTAfE KfaAHHES A CE 
aeria Aegpou Pick: Ao dua, wA& uaa oy Aoysuns BHonkcers, 
wAB Aovunna Bokera oy hikyus, wA& hisyna no prov Ipkgnne 
ov naauunoy Gras&munoy n oy AGKEOY H OY (Tl oy Topiuk no Ak- 
aov. Ha hare n no Arkaoy rjrk&isankke naanune n no Arkaoy anao 
Aecovrkckoy naaHHHoY H ne Ar'kaov Ao TnAAHHHE. FÓRHRHAQERNCKE 
ov Aunognunoy 8 novTeuws nu38. dunokgnuov à oy Hpsuun Ho- 
TOKM Ao cRETOCTEÀankckora yoovcogovata. a Hoaoma Aria Ao 
r9aANusKora xoucekovAa n wAR Hoaov ov Hlagsnoy Hoaanoy u 
no A'kaoy oy. Brkrpoueguue oy Beaun IHeyu oy A paravkiegs no- 
TOKk H HH3k noTOKN ovy rkkov nu nua3&. (rkkov ov nas. 9 npu- 
AORH KfaAIeRkCTRO MH IeKAHCHAQXA hacuauia. AewnnsAHsueRHKIA 
H Ck lero kk ceAOMK DEQRSEROMN , à MEI"k oy 38 Bipkerogs- 
IEMh, KAKO noTE4E. RADA H38. pua n WAR &ape na Hauunoy 
H)RKRER AO HIQAOEHHE AoYFA HA HOYTR E'kAOURKOBRCKNI , A Ch 
Ilocreakkakn Meéria wA& AMeAnsikriera AoAa, kako rpeAe naous- 
kuH novTk na Pausa [locreaniaka. kovkie 8 8a JackAaaampe n 
nocprkAs Poaauia oy Auk 8 no wnon crpamk Aonuma na 
ll'ker&us , kako 1€ ApHMk TEKAR. noAR EcAHH. Rf krh5 "TAKO:RAE 
H [[pokonuia BhorkAanoEukta ck Ka THWAN H. € ctAQAR ck Tla- 
AEKH H Ch Ekc'kain. Merian ov Eo ckoEkcKoH zkovmrks H oy. Aie 
RoEHrkckoH zkovm'k Mapsko Bocrukk i cs A'kioas H c& ceAoMS 
Idgag&uoats n Hpkun Moy Bokys 3aceanie,. oy Boanipiun ckno 
AA ct KocH , 4 Meria Moy WAR l'ie&kunne, KAKO TIoY Th F'EAE 025 
ropov ov HouovTov, n rop'k oy Gauuns. ckuokock.. gaacn Pa- 
THUIERBIH H. CEOHAMNI. METI4A 5; KAacH. GoyiunnsaHe H. cEOHAMH 
ariamn 5; RAacu BapsAuuiane 8 ckouan. Averiauu ; RAacu (Vkns- 
"HHOERILH H CROHAMH. MérI4MH 5 RAAcH. TovAopuueRciuH H ckoHAMH 
MEFIJMH. 4 CE KTO ykTE EMITH. cokaannuu: ov Avkaays Hpan- 
caa&. H AMuyor, oy BErkeksk Idpocaag& Oygoarusegukk ,. ov 
Hlanpakiays. Hpkaarks n Hokia Iagaoguk&, ov Hernnukuys 
PaaAecaag& Boraanoguks 8 Toyas n Moore GopAanoknuks n 


97 


llgugoie BhpankogHk&, ov (egoaukuys. AAuyouao. Aparocaa- 
AHKR Ho (Mupaak Aparegparuks, ov Xpacroguua. Toouauk 
Muaeua 8 Aarina 9 gparua, ov IHouakmkys Bouko 8 Gra- 
unas Ilkroieguks a 6)30o1€ n Panko. c& hounynoms 3atfeAno 
H Aparowuas nu Xpanucaagk, ov hagays Payoaups Iouguuuks 
uH Jopauk, ov lormouevk Aorpogon m DHluua n Aeuwons u 
Topuuks (n Apauko Hlanpanonuks , oy Hagnukn Ikaiegs Bepo- 
ie&HKhS,. lHougsuks Xpaneruks,.— Muaoun Toaieuogukk , Aoy- 
«Hua, Aonpsunus Xpanssunkks, Payocaans [lpsg&suk, hores 
hparomuauks, Aparomans, XAkasko, l'oumnps, Irovau, Xpa- 
HEH& , hiouko, hovaksunks, Bovians ces HokAucaagoms , Bhouko 
Aonpoureguks ,, Granko Poovgunmks, Mupkko a 368rees c hou- 
AeMhA, hovaumups, hourkga, ov [Blaaick oy Beauuk GogopaAR 
Pa&unognks, Domens, Hykaoe, Xpauucaag&, ov Homapays 
Paa&ecaagk, flunAp ka, ov Toksuan Aovka, ov lPonukuapenk 
Paxovn 9 horoie horovrogukk 8 Payocaag&k MogocaaaHkKh, oV 
Bosamoun Toaocie Hn. Xpanora, Anaiaks ,. ov. Aogpon. Pick 
Auaianoguk& Gonas, Bhuraus hiiassnks, Aogpersko lF'ioauks, 
a cc Mariensuu: oy. heauuk haaaoc, Apov:koie, Aparonao, 
W'krocaag& , Aparoum , Bor&akko, Panuko, l'iepoie, Grransko, 
l'oayote, ov Bomapays Paxuns Grransumis, AMuaocaags, Mu- 
poie, Muaokgans, Muasrocrs (Liepote Aokouks, Payersko Mu- 
AeréEHKR) AMuaocaag& Mkrauks, Apaiíaa Aparegukks ,. G)Rpa- 
ABU, Aparovus GosAanogukks, Pauko & &par& Moy horoie, 
Xpauuaups, horaaus, Bokaeeku. Gkan. aa&Tuntauuns ; 3a- 
xapua H8 AMuxaas, oy [Inaork. ov Hukurk, n wceragnucaeo 
HXh, 44 A4 AAEANO HLORKRH. CEHAE/ 24 Kbcako roAugie, Jayapula 
A. THCOovKE, à AMuyaas .&. THCBSKkH.. nocaAu. urov ens. flo- 
ckunie: Muiaeura Bparocaaankia 8 ck. 9oAoMh. ov Tosnagk, Aa 
3A&'kAa RAMQAE. H I€QI£ RAATOAATH. EczKHIeH. nioemkumsceTkRoyie- 
IJJH MHH. WEEIJJAXN. C€ FOCTIQAERH. MOIEMOY. TIAHRAOK(4ATOOY ,. AA 
MH. TIGMQ:KE HÀ COVTIQOTHEKRHHKNI MOI€ HÀ lLAQA RAKPAfRCKOTA, H 
"QMOXKE MH, H TI9HAO:KHH. KfaAIcRkCTRO MH ccao. Phaunukie n 
Ck RCkmH MWérl4MH H.E. KATOYHA RAAXh, 4 CE DAAHHHE: 
Hakum , Pieponuna, Haosuna, TovonTéuk, Hn ovn kpa- 
agkcrRo. Au oy Éiwroanpa OyiesAnov , H cute Rcé naannne 
CEOHMH MEFIAMH. A. CE 3AKOHN AvKgorIKXOMK ,. K'TO 36EMAIO. Afh- 


TÉ, AA WooV: .B. MNTH.THHIEHHIIE, «E. WERCA, .E. IfocA3 
M , 3 
7 


98 


.E. EHHQF(AAA MBTh AWKQOMh, IdKO H DO HHHYh IH &KRAXh, 
3kroHA Aa HA Hk, &kAsgoY Aa HMAIO, H iio ov30poy. E&'kAR- 
EOMh, TOó3H AA C€ F'EÉAkEOMR HCTEKH. A COKAARHHKOAMB 3AKOHR : 
HBHIEHHILE MSTR, IfoCcA MhTh, WRRCA MBTh, EHHOP(AAA AMBTb. 
4 KOEASHIE H 3AATAHIC H CEABAAQHIE H LIIBERILH H CTOBFOYHHIE 
H ECH MAHCTOfHIC A4 (AEOTAM H Wie ldKO H COKAARHHIH; H 
«TO KOTE COKAARHHILH H EKCH. MAHCTOfHIE TERATH :KH'TO H EHHO, 
RhCE A4 CREQRCTOEAERIUUE H flgrkAaAE ov UQRKRER. à c'kuo Aa Koce 
KAKO H A'kgoncH TAKO H COKAARHHILH TAKO H EkCH MAHCTOfHIE ; H 
Kola ceAa ckna Hato, Aa rA TAKO3H H Koct; a oy Kore cexk ik 
HkKoEHOra cknokoca, à WHH A4 Koct, l'AE I€ HrOoYMRHOY 3&TQ- 
EOf BHO Ch 3kEOfOMNh; IJFHETHHOY EhCAKh Ad AIC, 4 IIOTIQEE Aa 
AAP EKfRYORHHOY, KAKO Io CB H oy niHCKOYTIA AAEAAH, I€f)€ KOVTIH 
KfAAIEERCTEO MH TOY3H EQBXOEHHOY OY IIHCKOVIIA XEOCTRHRCKO- 
ra; A'kponkuia paRgoTA *"kTHUE :KHTOT('kRAIEHHIE; CAAAN AA 
«HHE ECAÀ CEÉAd, KOHMh HFlOVMEHR. TIOREAHH 5. WTfOIH, KTO C 
HlOYMRHOMN HA lIOYTh FüEAOY 4 HAH € KOHMRK. KAAOVTIEQOMN TIO 
I &KORRHOH JAROT'E, AA CE ILJRKKORRHBIMN EJALIHOAMN XJAHHH, 4 
Kh'TOÓ CAMR l'fEAE TO LIJRKOERHOH faEOT'"E, Aa ce WAR KoYKIe xfa- 
HH; 4 EHHOl'QAAN RECAKN A4 KOllà HAH IIOTIk HAH KTO AIGEO, KATO 
3EMAIO AfeKH 5; H AKO ct rio H'kkoires rj kyov nanece norogrkru 
MOHACTNIQE, WTfeonH Aa noMaram ArkaaTH ; RAAXh, K'TO KORHAE 
nacé, Aa H& oYy3HMa Ekwkra WwA& KoEHAR, HO A4 CE XfjAHH 
M'EcEHHHOMR, 4 KRTO WEILE lacoY, A4 O0Y3HMA4IÓ HA l'IEWfHICER 
AhHh WEILOY Ch IdFHIE'TEMR, 4 ITO H3RTOY EH, Ja TlAA TH, A AWk- 
CÉHHHOY Ad OY3HM4 5. CÜKRHHR AA CE HE ;KEHH Oy RAaCky, ako AH 
C€ WiKEHH, AA I6 EEAE OY Wkporkye, n Aa Ie nie Awkponsuim- 
Khl 3AKOHR H OV HOY'IHIO I€I€ ; 3EMAId HL RKORHA Ad CE OY ER(XK) HH 
KOMOY Hf AAEA; 4 KKTO IQHHAE K ILJRKEH, AKO I€ COKAARHHKR, 
A4 CE Kh COKAARHHKOMR TIJHCAAH, l'AE RKOYAE WEHAHIE 3EMAIE. 
WARTECA Ad H'k HH. WARN. Koraft ceAa. HH ROAMAQHHOY HH. COKAAR- 
HHKOY HH DollQy; 4 34 faTAI€, KOAHKO HAMA HFTOY MEHR IIAOYTOER 
OY KoI€Mh cet k, wA orariepe ceAa. Aa nocTAEH faTate, Kora 
XoKi6 5; H oy KolEMh AIoRO ceNk. k&TO ce Mancroguie. wErkrarm, 
TEtf€ CE fASRQOAE .T. EOAId . A. CHIHORE, AA WCTAHE ICAHHR HÀ 
cRoreM I MWkerk, à weraau Aa nocToyné oy coKAARHHKE; KO 
AH CH QY3hAIÓEH OY3ETH 36MAR WAR Avkgonkumke 3eMAt6, 
4 WHh A4 nocroynH oy Awkoonkye; rmnonoERcHuH cChIHoRE KTO 


99 


KkHHFlOY H30Y4IH, Ad CTÓH C OIEMK HÀ CEOIEMR CKAfFkEHto: ako 
AH KHHTPE HE£ H39V4HH , 4 WHk Ad. I€ Avkgonkykh: 4 Aa cé nons 
WAR nona ceraEHH: aKo AH. AvkporisuiHkk KHHrOY H30V9IH,. Aa 1€ 
AWkoonkyh. ceAa TORAJA AA HE HOCE,. Hh AA XfAHH ECAKO ceAO rio 
I£AHOrA KOHId KOVAÓA, A4 HOCH ILQRKORHH TORAQh: Aa AKO 
OYMNfIE TIOAR ILJKKORHHAMS TORAQOMR, Ad FA IRKKEN Hà AWkero 
lloCTAEH, AKO AH OVE OV ceAR, Aa ra ceao na avkere nocragu. 
fiOCAOY X fOYKA TIEIATK . A. AHHAQH 4 24. R(AXKAQV, Kd KO. I€ 34- 
KÓHK IIO CKRCKOH 3EMKAH, HNKEH TIQAORHHA 4 HAKOARUHH rQ- 
AORHHAd. KAACH SAKOHKHOY. COAN Ad HOCE WARN AOXOARKA HNKOR- 
HoFA, A "TO REKE AOHECOY , Ad IECTh IIOAORHHA ILQNKKH 4 rio- 
AOEHHA KAAXOMNh: AKO AH HLRKEA OV2hAIORH, H TO3H Ad HAN 
WARKOVIHH. CHH EhCA CRNIIHENUIE, cnace MoH, H njrkAa- 
XoA EoxhcTRERH'kH n neuaspesenismkn Apikagk Roten, "Th 
RO I€CH AATEAN EAAPFRMXh, HCTOUHHKN ECAKOMOY AAHHIÓ HEU 
CKOV ARHRNIH, OYCANHIIH'TEAS. RCRAMS DnQH3NIKAIOIIHMN ITE HCTHHOIG, 
HE Xo'T£H HHIEAHHOMOV?KE IOPHERHOYTH, Hk DOEEA kate Rhckan 
CIACTH CE H Eh. JASOV MN HCTHHRHNI TIJHHTH, KRCAMNCKA RO oV- 
ABIEAIAITR CE "TAKOROMOY. CRAMOTÓEHHIO, IdKO 34 HaMIIE CHlACEHHIE 
KkuAOK'kuH'TH c€ H3KOAH, H IIOKA3A CAAKOY CROIÓ OVUEHHKOAMN 
CEOHMhN, H HAMM A4foRA Fk napkcTRA 3€6MARHATÓ , H rno- 
KA34 cAAROY CROIO njFkAK IAQH. S3EMARHNIMH. H. MHOTHAMH. I€2NI- 
KBIH , H FIAKNI FOTORAIE HAM ECKHRI(&. HAQRCTEA HERECHATO, eue 
EO EM cReT'kak cROIEMR IeVvankreaun: nouAkre, gaarocaogenH 
w'rhua Aerero, HacvkAovuTE oYrOTORAHKRHOIE EAMK. HLADRCTRO 
HERÉCHOIE; H lAKkI: HAEKE AREA HAH. 'TÓRI€ HME. MOI€ rH3ó- 
KOY'Tk, TOV A3k I€cAtS rioc(rkark nyu; n npopoks AagnAK. raa- 
FOÓAIETh : CÉ KOAR AORO H KOAN KfACKHO ICIKE 2KH'THH. R(JATHH Eh 
Kovmk. w ceM& RO 34REHIA FOCTIOAR CKHEOTR mkuknun, cero pa- 
AM H 43h P('kIIKkHRIH H. HEAOCTOHHNIH. QAEN Xpucrov Grefaus 
Oypoun .r., &OórOMh TIIGMHAOKAHRHNI KfAAR ECKYR COBRRRCKRIYR 
H HOMO CKMIXh 36MRAN, ChEfAYh 3hEOfh CÓRRRCKNIIE 3EARAIE 
AfByHienHcKoYTla H I€IHCKOVTIHH. H. HTOVAMEHH. H. KASHNILE H.TETIK— 
"HI€ H EOICÉEOANI H. CAOVT'NI H. CTAEHARILE, H 3RCOROQHXN CE Ck. HH 
MH, H II9HIEXh RAACOCAOEEHHIE W'TA lOCIIOAHHA AH. H. WTRILA 
apsxuienuckovna Aannaa 8 &gckyn rennuckovrs n gkckys urov- 
MEHR H. W'Tk ERCEFO CKROA CÓKERCKATO I€2KE W. I19HAO;KEHHH Ya- 


MOY ceMoY ; H kKhTO Hcno&keTrk, 2&6 w Mknk. MnaecpkAHta 
4 * 


100 


GoxHid ? noka3a utoAo Augirkie à caagsmkie gckyn utoAech. xoa- 
Moy CEMOY :KHORAEMOY H. CHI€MOY. xgovcoEovAoy 3anucagaieAo- 
MOY Eh AOAMOY. KfAAICERCTEA MH. OY IopoAua&kan &&Huesanov no- 
EkAH cce uaps RAkragkckkiH. AMuyanas Iiuunaanuks ch unk- 
MH CHABRHHMH .A. AH ldfH H Ch HHOTAEMEHRHHAMH IESNIKNI H 
MhBHOFHAH TIOTAHHH , HÀ EfAHh KfaAICENCTRA Aw nrkieru. yore 
C)RECKOY 36MAIó: A3h KE lI)OTHEOY | IGAMOY H3bIIRAR H. Ch 
Eh3AIGRAIEHHAMS. CSIHOQMN KQAAIERERCTRA MH, MAAAHAR. KAAICMR 
GréBanomh, uH ch EkcCkAMH — RAaCTEAH KQAAIERRCTEA MH H 
Rh3A kgs povurk na nego H fekoyh: caaRA TE&k, nprkikusmiin 
LAfOY , ldKO HEDJAEEAHO HOMBNILIAIEHHIE H. HETIQAOERHO ChEElJIA- 
HHI€ CHH lAfHie cRéllaulE W AMH'ks u RNIERIIEH QaTH roa kawku 
Ck DIGMOIIHIO ROZKHIEIO H. MOAHTEAMH. CEETRIXR QOAHTEAN H np'k- 
foAMTEAHH KfdAIEERCTEA AH uapa AMuyanaa oYRHXb, H WTh- 
I€X TIOHOLIEHHIE ICFO , H HHNIIE ape nog RkAHXh H. JASREHXN , H 
RB3EXh AocTOolaHHId Hyh HÀ. Wker'k oekoavkas heas&aovaR A. Eh 
wkro .,8wan. awkcea umaid Eh .RH. ABHh. Aa CTUkawk oYRO 
CABIIIAEBUIE, EOFOAIGEHEAId "I£AA, fA30V WEHAM I€ike HÀ HACh. MH 
AOCQNANIE EQKHIE ,. TIOTRI[IHTE C£ CHI MOIE T1IQHHOLIEHHIE H. Ad- 
fORAHHIE X9AMOY CEMOVY HE ThKkAO "I'TÓ fA300H'TH HAH W'ThHE- 
TH, Hh HlA4€ H. HÉAOCTATRURHAId. HCRTIARHHTÉ, HAMAMN EO ERCH 
KHEOYIIEH HÀ 36MAH. ChMfNTN RRKOYCHERlIE FjoEOY nj'kAaTH 
TÉ£AECA HAlllA. A4 I€FO:KE EOFh H3EQAHTN KfAAICERCTEOEATH IIO 
Mk &g& EoreAapegann ka wrrkukerE'k nauteMh, HA 'TOPO Ek3h- 
Aarale ECAKOY DloMOIIS H. WCRETOY, Aa AlJl£ KTO. Afb3HETB fjA30- 
fH'TH W'Th 3ADnHCAHBHNIXh Eh X(HCOEOYAH CEMK EBHOY TOR HHXh 
A9MoY HAH W'Th ERH'EUIKHHXK, TAKOENIH Ad. EO AETR TIQOKAETR 
H 3ARESAHN Rh CHH E'kKk H Gb REOYAOVIIH WTN rocnoAa ROra 
ECEAQNIKHTEAId H. WT nj'kuucThie i6ro MATEQE H. WT EhCkyh 
CRETMXh WTh E'kka &oroy oYrOAHEUIMYXK , H AA ICCTh fHUk- 
TéHS. Hiok. ngrkaaTeaio 8 Hangoy. &paroovEHHloY ,. H. AA HE 
CkMHAHTR ct recnoAegH. tako H GoAoas n l'omoph, n Aa cTa- 
HETK HÀ COYAHIJIH Ch WTROEKRIIHMH CE CAAENI EOZKHIC H. EKRIIH- 
MH :SERSRAH, ER2RAMH, KJACRIIHH, KQKER IGO HÀ HACh H HÀ SIEARXR 
HAMIHXh, H W'Th ROTOAAQORAHBHAFO HAMM R'kHhiA Aa EOYAETR 
D(OKAETR H 3ARE3AHh. AMHHR, 

Yt €GTrefans Ovpous .r. no MuaocTH RO HEM 
KfAAN EC'kyh CÓNRECKHYXN H (IOMOQRCKHYXN S3€MBAR., 


101 


Origin. membran. in mon. Deécaui. Cnowegm. 176. j/le- 
qaH. upbeng. 47. 


LXXXIV. (1332) 6940. ind. XV. 13. junii. 


Actum de cella S. Sabbae in Caryis (Orahoviea) in 
monte Atho. 
Initium: [Ionieke gAaraaro KopeHe AoRóaAa Q'TfACAR. 


In mon. Chilandar. P. Uspen. 177. 
LXXXV. 1332. 23. octobris. Ragusii. 


Stephanus, Bosnae banus, et Ragusium ineunt pactum 
speetans ad lites inter Bosnenses et Ragusinos. 

ha uae w'rkuja H cHHA H cEETAro ASXa. CHIC lIHCAHIE. WAR 
lop órEHId CHHA RCKId AHETR. . ,ATAE. A'kTO, HHAHKNTHOHN .€l., 
aRrScTa MHcéHa .6€l. AaHhN Hà cEETE Mafhkie, FOCHOAHHR RAHN 
G'renaus STRQKAH 3A4KOHh, KH 1€ nokROo kHO Ario hocHuwak n 
ASRS9oEHHKOMh, A4 3HA RCAKH "AOREKRh, KOH I€ S3AKOHN lIQAEO 
KHAh. AKO HM4 ASRQORUAHHHN KOIO lJAEAS HA ROLIHAHHHS , A4 
ra ne3one njrkas rocnoAuna gaHa HAAH njrkAs HerokA RAaAAoNHA, 
foka Aa MS Ht ESAE wAroEOrkrH. ako GOLIHAHHHN 34TH , AA 
HHE€ ASOKAHN, Ad MS Hafeue njrkceku camouiecTS, Kole AISEG no- 
CTARH EAHhN fOAR, AKO RSAE HIOAORAHN. WAR RAHOEA fOAA TKO, 
A4 MS c8 nogoTHHlUuH WAR HEFOEA TIAEMEHA, KOrA A8. XOTEHIE; 
4 TOÓH A4 C€. 3HA4, A4 HE MQZKE TEXEH HIOEEFHS TH, à EEKE HE MO- 
me njrkas uukora AS HAEKH. AKO AH FOEOQH RKOIIIHAHHHN H4 AS- 
RoRuaHHHA, A4 rà no3oRE njrkas ASRQoEuAHH HA TOfEAS. AKO 
3anunm, AA A8 Hapeue ngrkceku camouirecTS, kou c8 8 hocnn, na 
cHOlo EOAIO, A4 ASEQORUAHHHN AA. AMQCKE TIOREFHSTH TEXh, AKO 
A€ ngrkiewe, koiewS Hapest RoOUIHAHR, 4 (OKA TAKOFE Ad HE ESAE 
AS&poguanunS, kou c8 8 hocuS, Aa ToAS noporuuun 8 Rhocnu, 
a KoH 8 JaEfhkurne , TAkOIe 8. Jakohuro, à HHEMR 8 Janphuin, 
TuMH 8 SaghuH TakKeéc nopoTHHUH Aa C8 H. EOUIHAHHHS 3 AS- 
R(OEMAHH. 4 KTO ASR(ORuAHHHRK SRHIC aAAH. rniocege 8 hocun ua- 
AM ROIIIHAHHHR ASEQORSAHHHA ,. 'lTAH. [IQAEAA AA I€ nfrkAn rocno- 
AHHOÓMN EAHWAMR, 4 WCSAR AA. l'QéAE EANS HÀ. HHyh. AKO RSAE 
cRaAa ROUuIHAHHHA 3 ASEQoEuAHHHOM 8 ASgponHHUuH , AA cBSAH 
KHEé3& ASRjORAUKH H CB8AI€, 4 l'AOBA WIKHHH. AKO HM4À CEAAS 
ASBQoEuAHHHA 3 AfSroah cEoIcMh 8 BliocHe, rocnoAHHh EAHR 


102 


AA HE HAMA HEJAAH. AKO AH cé no3oRS njrkAk EAHA, AA AAAE 
Wwc8AR recnoAHHS RAHS, S quo ce weSAe.. AKOÓ ROIlIHAHHHR SyHTH 
$ ASRpotsaHHHa 34 KOHId, A WHh ESAE SE(AAEHN HAAH SXSIIEHR, 
à l9AKH ASEQOESAHHHR: MO-IC KOHK EAAIJIH, EOAld: FA CAMN KS— 
HIdó, HE€ 3HAMh WAR KOl'A, EOAAId HIORIC ,. WAR KOFA I€. KSTIAEHR, 
Koala njrkceke cameotiecTR, uHcTR ASora Aa R8AE. H AKÓ ROUlHA- 
HHHh ESAE ASOKAHR, A4 nokEFHE H3h liocue 3 ASoroMk, Aa. MS 
HHI€ EHE9E HH. 08KE WARN TlOCHOAHHA EAHA. H AKÓ EOUIHAHHHR 
H3kAME AOGEHTAKS ASRgoEAuKH HÀ EEfS, H kHulra ESAE S8 ASkoon- 
HHIH, AKO KHE3h H CSAI€ Holllàló, AA I€ KHHFA HáRA, AA I6 
KE) oRAHA, A4 nAATH ASEQoRuAHHHS H . RE3N nirkeragtiHHeé. ako 
AM TàTh HAH XS8capk 83A4€ ASRooRuAHHHS S8 RAHOES. EAAAAHIG, 
CTKOo ct SEI€, AA nAATH ASRQORUAHHHS RESK lIQHCTARIJIHHE, 4 l'O- 
cnoAHHS RAHS RCAKH. LIECTRh. EOAORA HÀ CROIO. FAAES,. H Aa CE HE 
EfaTE£, AKO faTM ESAE, "cca Eork Sauum, Mere Bhocuwak 3 
AS&spokHHKWAR, Ad Ad rocnoAHns kan Gerenans poks ASRgoR- 
4AHWAMNh .S. AMHCEILA, AA CH Tlorio 8 ASRookRHHKh CAO9EOAMHO: HA 
TO HA € EKEfa rocuoAuna &aga Grrenagna. a ASgQoRuAHE AA 2KHES 
XSAMckoMR 36EMAWAMR S HHykh 3AKOHS 8 TIJKEUWAR. 4 WEOMSH rH- 
cAHIO CEEAOKK ckSnaus. BHorkkuna 8 geaukn. gorckoAa. Biaaaucakk 
laaeunuks 8 Bhokocag&— Tenaksuk&, Paayoca&&— XAaanenokHkb, 
Grenko Payocaanks, AMuaours hSokacuks, Grefans Apsacunks, 
hsSAucak& F'oucaauk& , haaancags BiSokacuks, Muerens Apa- 
AuEoIEEHKR ,. [Ipk&ncags MuaokgaTHKk. à WAR SaEfhultd :KS8- 
nasus Hgayans IosguaogukS, haarko AokEgoROICEHKR, 4EOHHKR 
xaan& Hgaus BhSAucaauk&s, Augu Tueyopaaoguks , l'oncags 
lhoucnaogukks 8 hpanoum Venpsuuks, kueas. Ilagao. Xp&gamu- 
HHKkh, Grranaus Bhoucaauks. a cuin kuur$ nuca IIpkgore Autaks 
REAHKH CAAEHOra rocnoAHHAa RABA. Gréenana, rocnoAHHa. CEEMN 
3EMAAIdM NS EOCAHCI,EMI H. XSMBCILEMRS H. AOHEMR Kf4IEMB l'OCIO- 
AMHh. à caH ng'kuucans yorkconou, kou nprkueure nokAncapkie 
ASkpokaunH WAR rocnoAuna RaHa, Suc Mapkka. ASkapeguka n 
(ean Maruns IeansuegukA, kAko 1€ 34KOHh EHo MéErIG. FOCrQ- 
AWAMNh EOCAHCKWAMN CTAQUAMN H WAR Iout£Ad CEETO. TIOUHELIA, AA 
C€ HE€ HIQMETE, llàd£ Aà CE 3HÀA, WEOH A4 XfAHH FOCHOAHHR 
EAHRh 8 cROIO KSKIO, A4 AfSrH XoScOEOH AA XpAHH FOCIOAHHA RAHA 
G'renana Genans BenuSauks. no'knucays WAR 3AnoEEAH KHé3A 
ASEfoRAuKorA H CEEFA EHKId, HIOÓ HAV C£ EHAEAO, "TÓH IIHCAXh, HH 


103 


np'kwkoyh HH SMKOyh, H 3AIIENATHXN lIEeHATIO WIIKHHE ASEpo- 
EAMKE, H DlIÓTEQRAHYR, IdKO A4 I€ ECAKOMS EEfORAHO ldKQ rfa- 
MATHKh WwnkHHe. ASRQoEAaukKE S8. R(rkue kuesa. MaggeixTHKA 
$naSkeuie HcS8 Xpucra . ,aTAR.. A'kTO, HHRAHKTHOHA . €1., MHCE- 
H4 WKTORfId .kFr. 

Cod. ragus. fol. 52. b.: 1332. die 23. de otubrio priui- 
legio de ban Stipan per li piaidi eseoder debito in Bossna 
con.... e per guera dar termine a Raguxei mexi VI. 


LXXXVI. (1332) 6840. 


Stephanus Uros IlHI., Serbiae rex, erucem donat ec- 
clesiae in Decani. 

wa. Mu Grefjans Vpours .r. Hewana .€., Muac- 
CT Roto MA9h RCECECKHY H IIOGMOfCKHY 3€EMAN ,. CER. KfECTT'R 
MÉCTHOE AffRO, H4 HEACKE facneT cé rocnoAs Haurs Iucovcs 
Xoucrock, njuAcKHy'h AoMS naHAekjaTofoEY 3o0Ro0Mh Ac- 
«AHH HEOTETO EO EVAVIIBIE Eki"h, IdKozkE E'h. (v coEoAH 3a&k- 
IJJAMO ECTh. 

Inscriptio recentior in cruce, quae est in ecclesia in 
Decani. Aewan. npbeng. 33. 


LXXXVII. (1332) 6840. 


Stephanus (Uros III.), Serbiae rex. 

Ggeriin Grrebawk kpaak. Aeuanckin . ,8wM. 

luseriptio recentior in eruce, quae est in ecclesia in 
Deéani. Aeuan. npseng. 68. 


LXXXV Ll. (1325, recte 1333) 6833. 22. januarii. ind. I. Polog. 


Stephanus Uros, Serbiae rex, Ragusio vendit Rat, 
Ston, Prevlaka et regionem maritimam a Prevlaka usque 
ad Ragusium et insulam Posrednica quingentis hyperpy- 
ris annuis. 

l'ocnoA& c HeRECE TlgH30€ RHAETH. CHHH SAWREMACKHE H. ScAH- 
UIATH PAACk ECEXN SIEAIOHIEXR HA Hh, Af :kEH WRAACTHIO. EcS 
TEAA , HAKE HAHE LLAQCTESIOTR H MSSUHTEAHG AQBIKETR 306MAR, 
Kork eAuns Hc8 Xouc& &kuepa H. AaHACh. TAXE M EA. EHEKH, 
H3ARQAEHH CEETEE JWAHTEAE H TIJAQWAHTEAE KQAAERCTEA CÓRTICKHE 
3EMAH M IWAMOQCKHE H. TIQUCAAEH HXh TdME ECEXh lA)h 3EMAA- 


104 


HHyh HA 3€MAH H fAKh Hà Hé&ecH E'knuun ci krAnewH. SkRQACHER 
HXh CAECHAMS CEETHEMH, IJKW H& STAHAA CE. ECTh KCEH. EACEAEHEH 
EAAXEHA' Kk HXh. HAMETR.— WT. HH)CKE TIAEMEHE H. A3h. H34E JAHN 
EHX5 TIoMWIJIHIO EWZKBEIO H. TIJEHHCTEH EFO MATEQE H. MOAHTEAMH 
HX& G'rérlaH&, MHAWCTRIO. EQ? BEI. K(AAh ECHEKR CÓRIICILHXR 3&— 
MAAR HoODWAWCKHXS, HKE HE£ AAAEdE W'Th. HHXh lABTRIO, H4 
HQAERHSKR H RAHSKR, CHH KE H. CRHACAEAHHKR HCTHHH W'Th CRE- 
Taro Hyh Kofrkue, noEcA'kuueMh H cSAWAMR. EGRRHEMB. TIQHEMR 
ECS8. AxKAES coknckue 3€eMAE€ H CkAN Hà. nipHecTWAH koAAEECTEA 
C)ECKAFO IdKW LlAfk H EAAAHKA. ECEMS. CTERAHRRO CEETHEJXN. QW- 
AMHTEAR MOHYh, H WTh CEHEJXN. lIQHEMAE UACTR H. cAAES H. AafH 
wHWrHé, Eh Ckyze EcHXh EH Ey& cguan8. AREAEN H E'konw 
lIQoJARW'TAHkE QWAH'TEAEMRS H. TIQAQWAHTEAEMR K(AAEECTEA MH H 
CAMWAS KQAAERCTES MH EAACTEAR cAAEHATO rjaAa ASRQWEHHKA, 
H RÀ HhREOE MOE DQHIHIACTRE KQAAEECTEW AdAfH, HIKE MH AdfW- 
EAE, .H. "THCSIJI HéQflEQh HHHE MHOTHE lIOTOERH. RÉCHHCAEHHE 
CA AREWERIO HXh HeAHUuEWEkonoi, Hn 3a Sa(o)aenwk uyu. paAH, 
KhAH nocAalllé KQAAERCTES AH CEOE EACTEAE H. EfaTRhIO cRoio. [Ia- 
&A4 Maprrunsuiceguka n Bauwera F'oueruha 8 Hukoas. ASkape- 
EHha, H AaX HAS € MHAWCTHIO H C STEQI;KAEHBEMB Paris Gron- 
ckH ca ECkaH MehaMH CEOHMH H. 3ACEAKH. H € AKAMH, H Aa. cS 
w&AacrTHH 3HAATH rA HÀ llpkngAaaun 8 na ApSrwats avkerne, 
rA'k uM &8A€ yrrkuue; uH wipe unas ngnaAays wASR IHptkgaake 
$c-kgaH Mofa AW ASRQwRAaukKE Méhe uH ceauipa, Kok c8 "rT8nu3n 
&HAA, H llocpehnuus, kakw wnreuec Heperga Aw aea: nu Tou- 
3H ECE A4 HAN KfAaAEECTEO MH S8 Rami HS H. Arkijam HX& H 8H$- 
«BIO Hys , 4 WrihHHa ASEQWEAMKA A4 AH AdE HÀ. ECAKW FWAHIJIE 
Hà EKEAHKR AAHR . €. CATTR HIEQIIEQN EHETAHKHXR WAR 'TOPAH3H avk- 
CTA AWXW'TKA kfaAE&CTRA MH H. ECKAB, KoHyh Eorh u3EoAk ro- 
CHOI/TEORATH KQAAEECTEWAM COBRECKHAN IU MHW'k, H Aa nwcu- 
AA Kf JAAEECTES MH EBIHS HA KEAHER AAHR S3€TH AWXWAAKR EHIHE 
HIHCAHH .E. CATh IEIEQh, KAKW H AfSrH AWXWAAKR ASRQW- 
KAUwkH S3HAM4 KfaAEECTEO MH: AKW AH MH H& llAAT(ET)k Ha 
fWEKh, A4 A4AE AEOHHS. H TS HMh MHAWCTR SUHHH KAAERCTEW 
an, 8 Iloaws'k ga vkrw .,2war. wkcena reu&Aga . KE. AAHh, 4 
T$Hu E'ky$ BCEWCEEIJIEHH EHHCKSIIBS IH30EHCKH flpcenue, KASHALILR 
haasawR&uüHhs, Eoc&WAA l'oauucaaER, zkSrnans BFigaTkWw , KHE3h 
l'osrsgs BSpuwkkwEnhs, craguaaus AMuawurns, &oce&wAAa. Aeknun 


105 


Manikks, Poayucaags Gsuienuua, Hukwaa hSkia, apyuaukis 
Mapuus hapauunus. 8 eroe Rorks H3EoA'k rocnoARcTEOEATH. lo 
HACk, AWARM IdKW FrocnoAHHA H BfaTA, cHErAH nHcaHkk uc 
HoTEOQHTH, E£KE AApWEAXh 34 H9AES AIGEAER KACEAWAM. AS- 
R)WEAMIEMR, 34 lIOJARW'TAHRE H 34 MACTR Hyk: "TKO AH CHE 
IIàTEOfM, Ad E HQWKAETR WAR FOCTIQAHHA EWTA ECEAQIKHTEAId H 
WARN IUESHCTE ErÓ MATEQEH WAR EI. CEETHYXN arScTOAa H WTR .A. 
e&AHheAHCTE H WT ,THI. CRETHEXIS WrAUR ue &a Hukeu, n Aa ecTk 
npuwrens Hs8Au npeiaTéato xygueTWRS, H WAR K(AAERCTEA MH Aa 
€ IQWKAETN, 4 TAKWEHH Ad DQHAE FHHERR H HAKA3AHNE WARN Kfa- 
AE£RCTEA MH, H. AA TIAATH LE. THCSfE TEQTIEQN, H Aa MH € HEREQAHR. 

G'refans no wHnaocrTH Eo:xHEH KpadAN ECE CECKÉ 
3€EMAE H TloMOpCKE. 

Duae subscriptiones turcicae. 

llo 3anogeAuH. recnoaAunHua MH Xaw3a &&ra ui Paywna Au- 
kk& w&oH cke Herlncays uc-knunre kpaaa Grrenaua na n88Ww, Ka- 
KW ce 8 3annc$ rogopu. 

Tria apographa chartac. versionis e latino factae in 
c. r. archivio Viennae. Cnoxen. 37. Origin. lat. membran. si- 
gillo avulso in eodem c. r. arehivio Viennae praebet annum 
millesimum trecentesimum tertium decimum et tertium, et 
sequentem serbicam habet subscriptionem: crefauks no. u- 
AOCTH EQZRHEH. KQAAN RRCE CBRRCKE 3£MAI€ H. TIOMOfhCKE, ef à 
tergo: Priuillegium domini regis Raxie de eoncession Pun- 
cte Stagni. Apographum cod. rag. f. 22. b. habet sequentia: 
1326 a di 22. zenaro fato in Pologo, priuilegio de re Stefano 
de Raxia, dono Ponta e Stagno e tuto Primorie sin a Raguxa 
e la ixola Posrdnica, como zirchunda Neretua, e che li se 
dia per tributo perperi 500 con altro tributo de Raxia. 


LXXXIX. 1333. ind. I. 15. martii. Srebrnik. 


Stephanus, Bosnae banus, Ragusio dat Rat, Ston et 
Prevlaka et insulas jacentes circa Rat. 

Éi& HauETAKR W'ThIA, Eh HCTARHIEHIE CHHA H CRETArO ASya. 
EA AHETA fo:KACTEA XQHCTORA .,ATAT. AHETO, HHAHUHA DfhRA, 
E. AAHS Hà S.. dpegapa wucea aH roenoAuns Grmefaus, no 
MHAecrH EOikHOH RaHk hocuu 4 $copH H Goau nu rocnoAHHR 
X9ACKOH 3EMAH, IdKH Th... H CAOTA Hadllld AKGEHMO, H. HHAMR 


106 


MHAOCTR Hállla AdI€MO CA KOf HCTIO H CA AKGEOEIO, KAKO CE AOCTOH 
SAQkKATH, KA CRA(KOMS) KA3416, IdKÓ A4 3HAI€ ECAKH CEH. AHH H 
EA RSASIJIE, KOH T€ IIOCAHE RH'TH AMHHh. Id nrkaupauie, 5AaroEQ- 
AEHIE CEHEAH'TEAR H. MHOTO TIOJAEQTAHIE W RAIJIHHE H. RAACTEAN H 
ARAI€ ASEQORAUILH. H. HAHIHEMN. TIJAQOAHTEAEMR H.— HAMN. EAE 
MHOrO, H XOTE WAR CEAE. TIOoJAROTATH CA RO:KICMN. XOTHEHIEMR, 
34 TO AM, recnoAHB RAHHS GTEfanhs, n aon cHHuoRe uH 8H8uI6, H 
AO KOAHIE CHME MOI€ ESAE, Ao EHEKA EEKOMA,. AACMO H. AdfoEA- 
cM Ae RHEKA EHEKOMA S RaugiHHS H S8 DnAEMEHHTÓO ARAEMR AS- 
R(OEAMKHEMR 4 HAUIHEMR AfA3HEMN nif'krareaeMh Each. Pak n 
G'rous n HkgaakS H wrroke, kou c8 wkoao Para, n ca cEHEMR, 
uie ce HayoAn. SuSóa Para u Ipkgaake, un rope u noaAta, AS- 
R(ARE, AHECh, TfAEE, ROAE, CEAAA H ECE, ilo 1€ WAR Ioknaake 
Ae Aon, & cSAkIEO H rAORE H KOkEH $ AHfS, Aa RESAS Hà 
HHXh EOAARo, Ad HM4AIO H Af KKE, H Ad NHHE EC8 CEOIO. ROAAIO H 
XoTHEHIE KAKO WARN CEOIE EAIJIHHE, AO EHEKH EHEKOMA, H Aa cS 
RÓAHH 3HAATH 3AAH, TOHE, Al-H-EMh XoTHEHIE, H nifrkkonamH 
llpe&aakS WAK Mofà Ao Mofa H HAHfaEAIdTH HÀ CHOI? EOAM H 
yeTHeHie. H wipe ce wRerSie rocoAHHN RAHK G'rebans cege u 
cEoI€ cHEME, AKQ cc caSuu 8 Hutkole Eo'kueMe HAH. 'OCIHIQAHHR 
HAH RAACTEAHHh HAH PQAJKAAHHHh HAH. AIQAI€, KOH EH TIAKOCTHAH 
PirS uan Ip kgaaun, Aa noaeké, KOAHKO MORE HAllld IJKOCTR. 
A 34 T6 MH WHKHHA H ARAIeC rjaAa ASROORHHKA ECE AORÓO WrKE- 
He recnoAHHS RAHS G'refbaus H HEFOREMhR. CHHOEOQMR H CHAMEHS 
HEFOES AO REHEKA WAR MSIIKE FAARE H. AO 3POEHId CEHETA AdleMO 
3a Ilp'kgaakS8 u 3a Gron& .€. uaTR nepsnepa Ao 3roftHta cRHETA 
WANN TÓlA3H AORHTKA, KOó HME XYOAHTH MEAS HAMH S AS&po&- 
uHuuH S oHoH R(rkuav£, AKO RAHh H HEFORH CHHORE H — HETORE 
cHEME MSillKOH PAARE, H H€ RSAS rócrlOAA XOMCKOH SEMAH ,. MH 
WIKHHA ASRQORAMKA AdI€MO WH3H AOEHTAKh Hd WH3H AAHh 
ck&eraro Baacum .6. uaTh nepknepa, KAKO !€ 3FOfà nHCAHO. H 
wipe ce wReTSIe wnkHHA. ASkooEaukKa, Ako S8 HHEKOIE EfHEME 
njkae rocnoAuns gag Grrefans 8 ASRQoEHHKK HAH. HETOEH. cH- 
HORE HAH HEFOEO CHEME AO 3FOHEHIA CEHETA MSIIKE PAARE, AA 
AS AaMe neoAauc 3HAAHE ni 'k&HRATH, AO KoA-H-EM I€ CTATH, 
EE3N HHEAHOFA HAHMA, H Wijit Cc€ WRETSIe WIIKHHA. ASRQORAMKA, 
Aa He np'kuevwo 8 IIpkucgaak8 u 8 Grons n 8 Park 9 8 wnesu 
W'Tokt, k£ cMo S3ceAH. WAR recnoAnHa &aua Grmeflana, neroka 


107 


EAACTEAHHA, KH RBAE HEMS. HEREQAHN. H. HEFOEEMNS. CHHOROMN H 
HEFOES CHMEHEEH Ao 3FOfEHId CEHETA.. A Id FOCHIQAHHR EAHN Gre- 
daut 3AKAHHS cc 8 cRe'TOIe RoRICE ERAHPEAHIE H. S8 . A. ERAHPEAH- 
cTA 8 8 . EI. AnlocTOAA H $ Ecc MoiJlH. cReTIE, Kole c8 8$ ASnpok- 
HHHH , 34 MEHE H 34 MOIEXh CHHOKA H 34 Mole cHEME ro ASui- 
KOMh KOAHEHS 30 3rOfHEHId CEHETA, CEE TOH TE(RAO HMATH H 
Afka4TH H HE TIOTEOQHTH AQ 3PO0HEHId CEHETA. H ECE EHIUIE IIH- 
€AHO 4 MH ORI[JIHHA H KCH.— AIQAI€ ASRéORASILH KARHEMO cC€ 8 cRe- 
T9 EOKI€ ICRKAHTEAHIE H S ..A. ERAHFEAHCTH H S . RI. AllQCTOAA H 
8 cRE cReTE Mol[IH, Kole c8 8 ASEQORHHILH, 34 HACK. H 34 HalllE 
CHHOE£ H 34 Halllt (H)a T(4:KI€ Ao 3PO0HEHId CRHETA, ECC TRONAO 
A4 HMAMÓ H AfNKHAMO AO KOHILA CEHETA HETIQMAMHHO. H./ 34 TO 
CTAEANM Id (rocnoyHHk) EAHN Grefans ckoie 3A4TS. Dieta TR, AA 
I€ KE) ORAHO, CEAKH A4 3HAIETh H EHAH HCTHHS. 4 'T6MBH c8 , A. 
HOREAAE..4.. AEHE AATHHCHH 4 AEH CfhICHHE, 4 CRE CS nieua- 
KEH€. 3AATHEMH TI£4ATH: AEHE CTA DoREAAE $8 PFOCHOAHHA RAHA 
Grefana a A&HE noRéAAE 8 ASnpoknHiH. a TO I€ HIHCAHO. I0AN 
CF)AAOMN IIQARS GORRORHHKOAM. A TOMS CEEAOILH 3RKAHH. MOAEHH 
Bhwraus Tuyopaauks, Payocag& Xaanoguks, AMuaoun haska- 
cHKb, XpsgaTHns GCrrebanuks , Grrejpanus Apsuruks ,. Tepsr- 
ko Hgaynunuks, n 3a TO Aa .r. np'kerage Augoun Tuyopasnuks, 
Ilurko Xaanoguks , Muyauao Menuernk&s ASEQORUAHHHR. 

Cod. ragus. fol. 25. a.: MCCCXXXIII a di 15. de 
freuaro, priuilegio fato soto Srebrnich, ban Stipan con- 
fermo la Ponta, e le ixole dono, le qual sono a.... perperi 
500 dar tribuo a re de Bossna, a non acetar niun bosgnan in 
Stagno ne in Ponta. 


XC. 133^. 19. maji. Dobrusta. 


Stephanus, Serbiae rex, confirmat donationem terrae 
Stonski Rt, vetat Ragusinos apud se recipere homines re- 
gis, et statuit sacerdotem serbum posse degere in illa terra. 

T Huure &paat&&crE&o MH, Aa (6€ &'kAoMo EcAKOMS ,. KAKo 
ce &kuie nofacghuHAO K(AAERRCTEO MH HÀ EAACTEAE ASEQOERURKE 
34 Grronkscku PeAk, n wnuu &HA'kehue QacgkutHHIe KQAAERRCTEA 
AM nocAAlIE Kk KQAAERRCTES MH RAACTEAE cRoIG ZK8ura Bhaskaco- 
EHKId H zKSuma ZKSpsrogukma & Hursoanus MagpkrunsSuekukna 8$ 
HOKAHCAQACTEO KAAERRCTES MH, H IHAOUIE KQAAERRCTES MH, 


108 


u Suunnure &ce yorknuie kgaaekscrTRA MH. Aa EHArkks Kkgaaeks- 
€TEO MH, Iefe noncraure Hà Ec8. EoAIÓ K)AAERRCTEA MH , H lipa- 
ES cAS3:KRS. HXh RAAERRCTES AH, H CHRTEOQH HAN. MHAOCTR. H 
3AnHCAHHI€ K(AAERERCTEO MH, H TICTEQRAH HAN KJAAEERCTEO MH 
G'ron&ckH. PeAR, Kako HMh rà I€ AaAo H 34nHCAAO K(AAERRCTEO 
MH, TAKO3H A4 CH T4 Afk;KE CEOROAHO RE3Rh RCAKE 3ARARE € MH- 
AeCTHIOÓ KQAAERRCTRA MH, T'kMRiKAE UWEQASOMRK, KAKÓ HAM A 
I€CTh. 34nHcAaAo KfaAERNCTRO AH 8 njrkAHm noEcAIF ; noHEE 
HMkh OTRQhAH KfuJQAAERRCTEO MH MHAOCTR H 3AnHCAHHIe Kf4a- 
AERRCTEA MH, H FIO CEMN Ad. H'EeTh. MERAS. KOAAERKCTEOAR. MH 
H MEFIO HHAMH. HHKOld CRAAA pa3ik ngaRo ;KHTHIE, KAKO I€CTh. H 
njrkre &HAO. H STHKKMHCAIO CE. MET IG COEOAM, Karo HE nfrkuas 
HHIeAHOrA uAOEkKA WAR 36MAE. KQAAERRCTEA MH AHyO Wirkyk- 
3H AIMAH KfAAERERCTEA MH , KOHXN 3acTAuIe 8 GrouS « 8 PrrS, 
T63H AA CH AffhiKE C MHAOCTHIO KQAAERRCTRA MH 5 4 34 HH£. AlG- 
AH, KOH H'kc8 WAR 36MAE KQAAEERCTEA AM, 34 TO3H A4 HE HMA 
HE4AAH KQAAEENCTEO MH; H AKO cé HaHAE kKoH roA'k «uaog'kkk 
WA 36MAE KfaAERRCTEA MH. pa3K'k wirkyh3nH AloAH,. KOl€E HMh 
I€CTk. AdAO KfAAEERCTEO MH, Kole 3AcTAurc 8 GroHuS n 8 PuS, 
I€(€ R8AS HOHICEAH ,. Kk&AH. l'À HME HCKATH. KQAAERRCTEO MH HAH 
«AOE'kKK. KQAAERRCTEA MH, A4 AA. KHE3h ASEQORRURKH H EAACTE- 
AE£ ASRQOERuRUH ngHcTAREA MOMS uaegkk8, H Aa nori 8 Gronk 
H 8 Pu Tk, Aa ra Hi[jiE € MOHMNS SAOR'KKOMR. H. KOAHKO CE. AISAH 
HAHAS WAR 3EMAE. K(AAERRCTEA MH, A4 IECTh 3A BCF 34 TO 
AABIKHA WIKKHHA H PAAR, Ad HYN noAaAe saokE'kkS kgaaekh- 
€TEA MH, KOraà rOA'k nouae KQAAERRCTREO AMH ; AKE AH. SAQEKKA 
Kf AAEERCTEA AH HE WEfFkre uuieAHora sAog'kka WAR. 3EMAIG 
KfAAI€EENCTEA MH, à KQAAEERCTEO MH H€ HAE E'koogATH, 160€ 
I€CTh CHKO3H, A4 HAfteuE KQAAERNCTEO MH SETHQEMN HAH TIETHMR 
BAACTEAOQMB ASRQOERBURKHAMS , Ad MH CE WABKARHS S EOrOOAH- 
uS ASEQoERuRKS np'kak «aeg kkomk kgaacRkcTEA AH, Karo wk 
HHI&AHOra uAoE'kka kpaac&kcTEA Hu HH 8 Pur8 uu 8 Grow, 
HH I€ SCEAEHk. HH CKQREEHN S8. HHYN cmkera nuieAHHR. uAOE'kkt 
K(AAERERCTEA MH. H I€lIJIE C£ C8 3AKASAH KQAACESCTRS MH EAACTEAE 
ASRQeRhuhuH, AA nrkkuEA non CONENCKZ, H AA note 8 Huokk- 
RAyh, KOle c8 8 G'rous n 8 PTS, kako iecTh. noREAERAAO Kfa- 
AERRCTRO MH. H AKE CE 3PQAH JASRAMH HIE MERAS KQAAERKCTEOMR 
AM HO DAAOMA ASEQOERSRKHMR, A4 HE Eolo "AOH'ÉKh H3h 


109 


G'roua. u3& P&Ta Hà. 36EMKAIO KQAAERRCTRA MH. HH. HÀ AOI kkA 
Kf dAEENCTEa MH. H Akt nf'kcrS8nu WwHnkKkHHaà ASEQOENMRKA cH 
wEkTh, kou c8 wiakipiaan kgaackkcTRS MH, AA C8 KoHEH Kfa- 
AEERCTES MH, H AKE HAS HE 83MQZKE KJAAERRCTEO MH. ATH HAM 
8300Kh K)HEHHE, AA AM CE WARKARHS .1. RAACTEAN. ASEQORR- 
UBKHXh, KAro H'kc8 kougu un norker8nuan wiekru guur nucans- 
HHI€. H KAKO KE ChyfAHHTN KQAAERNCTEO MH cH Wikrh H 3anu- 
CAHHI€ K(AAERRCTEA MH, "TATO Ad. CRX AHHTN lOCIHIQAN ROT AS- 
wi$ W 'r'kae kQaAtEscTEA MH. Eh CHIEMB Erkipk n Ek noHASI[IEMR. 
H CHI€ CTEOfH H 34nHca KQAAEERCTEO MH Eh Akro .,a. H . T. Hu 
AA, AVvkeena Maia .81. AbSHRS, à [louaus njrkoSun u noA&- 
nuca u 3aneuaTu. Ha. Aogsuin. 

T GmTcdans kpaak. 

A tergo: 133^. Priuilegio de re, eounferma Ponta e 
Ntagno, che non posano acetar omeni de Bossna, e che sehia- 
uoneschi preti Stagno. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 39. 


XCI. (1335) 6843. 


Frater Vita Catharinus conditor ecclesiae in Decani, 
regnante Stephano Uros HI. 

Qpaak Fina, aan &aT'k, nferomaneTops u2'k Horopa, 
rjaAa KgawkRa, ck3HAA OEY3H HKOR'h cRETO(rA) naHAoK(aTOfaA 
reenoAuny. kpaaie Gmrefpany Vgouny .r.ewy à ckoewy. cui 
cReTAoMY H njrk&eaukoaMy, n njkcaa&Hoa y rocnoAHHy. KfaAMo 
Gredjauy. ck&3HAA4 c€ 3a .u. roAuuyIs,. Hu Aocmkaa € cy gk 
HKOR'h Eh A'kTo .,5WAr. 

Inscriptio recens in ecclesia iu Decani. /Jeuan. npnen. 13. 


XCII. (1321—1336). 


Stephanus Uros, Serbiae rex, pagos quosdam donat 
monasterio Chilandar. 

T Hoch, uepapyo a uiAoTEopue xpucTons Hukoaare, 
H)HfAAAló H MOAIÓ CE. TIOMHAOYEAHHICMNS ITEOHMR. TETIAHHAMN. H 
CKOf)HMh 3ACTOVTIAEHHIEMN ROTA MOICFÓ TIGMHAOYEAERNUIA ME, 
H3RECTM ME Xo'TE€ H3 rAovRunn nprkucnoAmkro, noasagnA'kgs MH 
OYEO AOYKAEH EfAPh, IAKO H QAXAEKEHRHA OY'CTÓOHTH OY"TfOROY 


110 


DOAHTEAId. K)AAICRRCTEA AH, H RAEf'KipiH. M& xoTE Eh foER no- 
CMHDKRARHH, IdKO HE€ RH'TH MH. HACAIJAHHKA. CTOAOQY WTRURCTEA 
Melero, HE EoAEIO. HH. XOT Eunice Iero, Hh 3ARHCTHIO H npo- 
HofANIEAFO MHfOARXKBILA, EhcyoT'k ov&o RowkauH (ero none- 
CTH HEAOVTBI KE ERCHQHIETH , HÀ DOAOERHR EMEN Io ECEMOY 
pasmk rp'kya cero. ucTAaEUIA CKTEOQHTH. HE "TkuHIO 2KE CEFO 
I&AHHOFO CROROIKAEHNId QAAH Hh TlA4E ECETO CEFO ICCTKCTKA llo- 
AeR(H)O ICC'Th QelJIH HNIHIJIIHAId CAORECA Ch. HCIIHTAHHIEMN, A OR fo 
I€CTh. CAHUIATH , HIQAR3OY OYRO lIQHHOCHTH AoVIIH, fest ov RO: 
HiJIOYIjIH. CAGRECA. RAATA ;KH3HN KrkuHoyrio WEfEIJIOY'Th. LAQhCKOY 
OVRO TAHHOY AOR(O IECTh TAH'TH 4 ROXKRCTERHOIC 2K& CAOEQ Ch 
AlRORHIO K'k)H HCTHHHHIE H3RIJCHHTH, nof oKoY OY ko FAaroAR- 
IoY ROrOW'TKILOY : CAAAUIAId CAORECA TEOId TldME MEAA. OVCTOMN 
MOHAMS. 3AE KE HE AOR(O IECTh. CJAMAITTH CE ITAldIOIIHXh HH Ta- 
AAHKRTA CKHIEMA, IÉFO2KE H. ERCTIQHIEXOMN W'Th. OYKH RAATAFO 
IH'TATEAId 2KH3HH ,. H H€ Df kEov AHMNS aASSOYIIE, Hh AVE HACH- 
THA CE HIHEKA AOV XOEHA W'Th HcTouHnuka nenfrkcuyaieua uefapya 
xpuceroka n sovAerEopua Hukoan, npucnure iero 8n "renaute no- 
MOIH. THIOMHAOYRARN ME H. 3ACTOYTIHRN. ME WTTh. EHAHAMHXN H 
HERHAHAMHXN EfJAlh H TI9OTHEHHXh EAT H COYTIOCTATTH 5 RAAT AI 
AME OH OHESAQRNIEH, "AoR'kkoaiekHEH. Rork, nH3jrkkH Ha € AHu- 
AOC(RAHHAMS CH WKOMR, H3RECTH. ME H. XO TE W(Tk) poEa OY CTOkM- 
IJA C6, HÀ 'TE 2KE H 1438 HETloCTHAHOIE Or rik&RAHHIe HaA'Kie ce H TROE 
HME ECETAA TIJH3HEAIO, RAAANIKO MOH, TH ZK€ MH AdfOEA CTOAR 
W'TRUBCTEA MH, H H£€ AMHElpioyY ce auk, un ako && cimk gnA'k- 
HHI€ RHA'kTH. "l4 KE H I435, Eh Xucra &gora gkoun kjaak H 
Ck ROPOÓAN CAMOAfMKRIJS ECkYh cOECKHXh H.— TIOGMOfRCKHYR 
3€MhAB, G'refanks, gksnovks nrk&ucokaro 8 c&EeTAro H croaui- 
Hare kfaaa Gmefana Spouna, nkovuovks rocnoAuHa nu n 
nyknoAognaro wr&hua Guaewna Grrkfana Hewauic, nonaaro 
MH )OTOMUBIA, EAAANIKBI KRIELIIAATO CAMOAfRIKAERHA CONRERCKBIY 
H HIGMOf CKKIXh 36MAB, H KJAAIEERCTEO MH. RAATOCORAHIEMN OY— 
MOAHEH ENIIE CMHCAA. IIEAQOTR CH W CHACEHH 3A4HHId EcEArk- 
T&£AHHIE ero AtcHHIE D9HAOXh Eh Awkero pekomo AonfSyia, 
H3oEf'kTOyk HfhKkRh CEETATO H EEAHKOCAAEHATO. SOY AOTEOfhIA 
xpucroga Hukoan 3anovcr'kgurovio i ga30fEHRHOY AO KOHkIHA, H 
MMHAOCORAORARIIH CE H CkR3HAAXS H WRHOEHXR X(AMN TH CEETA- 
ro «ovAeTRopua Hukoan, Aa. (ecTh. E& noavkns kgaateRkcTEOY 


111 


MH, fut 2KE Kk. TOH IL QRKEH A4 K(AAICERCTEO AMH H. TIQHAQZKH 
ceAo. AXoRfoviioy c& 3ag'kaom& H C HAAHHHOAMR H. Ck. MAHHH H 
ckuokocH c Aer'kunu 8 c& &ckun njaRHHAMH CÉAd TOTO, ctéAO 
zKovpu c MeriamH H ck ECkMH n(aEHHAMH CEAd TOTO, CEA 
hosgnunua c Merken H ch. &ckuH njaEkHHAMH céAAa. TOTO, CEAO 
Haaorenun c& upsk&goms n Gaovaukn 8 c aer'kau n ch gckan 
lIpARHHAMH céAa Toro, ctae lioreguke c Avr I42MH H. € HIAAHHHOMR 
H Ck ECkiH. DQARHHAMH C£AA. TOTO. TAKO A4 H 3AIHCA KAAIERN- 
CTEO MH, A4 AfkkH H WBEAAAA cEETNE Hukoaa. AospovipisckH 
ldKOXX£ H. HHHI€. CEETNIIE H. KORKSCTERHHIE ILJ&KEH, "TAKOKAE H 
cReTM Hukoaa Ao&Qol[IkCKH. AA Af NIKHTR TA3H CEAA, H AA WRAA- 
AA Ck RCkaH npakHHAMH, H KAKO. I€CTh. 3AKOHh AIKMAEMN. METO- 
XHHCKHMA OY aEOTAYh IQKORHHyXN H OV faEOTAYh KfAAICRK- 
CTEA MH, H TAKGKAE H "I"kaMR&3H. CEAAMS H. Eh "TOV? AE CEOROAQOV, 
H AA HE HMA HH'TKO WEAACTH. HAAB HH(MH) TRKAMO KAAOVTE(R, Kole- 
ra noceragu urovakus Guersie l'opü n agonksckuie goropoAHne 
XHAAHAAfCKHIE , TIOHEKE. I€CTR. TIQANTIHCANO. OV WEAACTR I€I€. H 
MOAIÓ EH. W l'OCIIQANL, W'TRILH H EfATld, KOlA EOFh H3EQAHH flo 
CRAM)N'TH K(AAICRRCTEA MH TAKO. l'OCIQARCTROVIOIJIA HAH. CRIHR 
K(AAICERCTEA MH AAH KTO W(TR) COVOAHHKR K(AAICERCTEA MH, CH- 
ieMoY 3anucanuoavoy Anoro, Cerefauo Mk K)AAIEAMS HETERTHMN, HE 
IQTROQEHRHOY EBITH Hh [IAE IIQTRQNRIKAEHRHOV. KTO AH AfRSHETR 
f4300H'TH cHI€ 3ATHCAHHIE, AA IECTR T1jOKAETR W'TR l'OCIToAA Rora 
ECEA RIKHTEAId H. W'TR nprkaucrHIe RoropoAHne H WARrH(TOH)Ie H 
WARN .THI. WTRIR HHKIIHCKHYR H. W'Th. RCkyk cRETRIXR W'TR. R'kka 
&oroóY ovyromABuHXS H w(rk) &ckys npakomkounys apyuienu- 
CKOYUI H TIHCKOY TIR | HrOVMRHR. CORRRCKHYh, H W'Th MEHE rjrkui- 
Haro Aa4 H'k RAAFOCAOEAEHN, Hh A4. I€CTS TIOKAETK H ov cH E'kkk 
H OY DQHAOVI[JIH. AMHHR. H 19HAQZKH KfAAICERCTEO MH. EHHOTfAAN 
APEoKK Hà G)racAHHick. Ha. METRI AIOEICKRHRCKOH. H.— TRFh OV 
Ilpusprkuk npgkak npasAnukoms ckeraro Hukoan, Aa iecTts cikiia 
H)RKREH 'TOH. H W'Th HAQHHE OY CEETATÓ cHáca HÀ. KCAKO lOAMHIJIE 
pH. DEQDEQN AA CE AdI€ AOXOARKK HLORKEH TOH. 

v Gmrrbans && Xpucra &aarog'kguu KkgaAM H 
Ch EOFWAMN CAMOÓABOIKRILR ECRXh CÓRRCKH YR H Io- 
MOfCKNXR 3€MAR. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Chilandar. 
D. Avraam. Omne. 38. 


112 


XCIII. (1321—1336). 


Ntephanus Uros, Serbiae rex, confirmat donationem 
pagi Bréeli factam a xasu&us Demetrio S. Nicolao in 
Vranjina. 

y Bovesk, uiepapkyo n uieAoTEophue yonucrogs Hukoaar, 
HQHlAAAK AMOAE CE, TIQMHAORAHKRHRNIH. 'ITROHHAMS. CKOQNIHMN 34- 
CTOYIAEHHIEMN. H ROTA. MOIETO TIOMHAORAENIIA ME H. H3EEANUIA 
ME H3 lTABRENIHNIE foEA nrkucnoAkHtaro, 34TOuEHA ME RAIRAIIHA 
f OAHTEAEMN. KQAAEHRCTRA MH , HE ROAICIO HH. Xor'knuuteah (ero 
Hh 3AEHCTHIO 2ANIHXN H lIJOHOfRANIENIHYN AIQAH , Hh. "TBIH 34- 
CTOYHHEN H TIOMHAORARN ME H. Ad ORA MH. CTOAN W'TRUKCTEA 
Melero: Toro faAH kHAV'kRs KoaAERRCTRO MH YX(AMN TEOH I€;KE 
ov hpauumk ui npuacskenuie. KQAAERRCTRA MH, 1€2k€ TIJHAQORKHYh, 
KhA4 rocnoAoHAXh JeTom, Hefa3opeHo H . HénoBf'k:kAenkHo 
f OAHTEAEMN KfAAERKCTEA MH. Hh TIA4E OYTEQRIKAEHO, H KfAAEER- 
CTEQ AH DJHAOIKHH H. WIJIE TIOTEQRANIH Ck ECAKHHAMNS OY "TEQBIKAE- 
HHIEMN, I€iKE 34IHCAX ov rocnoAReTRR cH, KhAa He E&'ky Kpa- 
AEMN, "TE KCE. IIpdaKHHE H. METOXhIIE Ad HAMA CEECTNIH Hukoaa. ck 
RCkwH ngaEgHHaMH, tdKo:ke kno H noAORRHO CRETRBIHAN H 
RORRRCTERHNIHMS ILQRKEAMN CEOI€ TIJAEHHE H. MEÉTOXNI Afh:KATH, 
uH RHA'k kpaaeRkceTEO MH ngagogkoksuore nopakoTAaHHIE RAACTE- 
AHHA KfJAEERCTEA MH, KA35HhILA As auurTQA, H EHAV KY oKeAaHHIE 
IGroRO (Hiefa)UXNI, Hieftéló H. SIAOTEOfhILOY (cKo)goA oy Eh rno- 
weurexis Hukowk &panun&ckomoy, narkie n rgog& overgon ngrk- 
CTARAEHHIO CEOIEMOY , H. HCTIJOCH OY KQAAEERCTEA MH CEA. CEOIE 
hpsueae nguaczku TH c&eToMoy lHukoak ci &ckaun amertamn n ck 
EgCkaH npakHHAMH c&AA TOrA, IdKO Ao :KHEOTA cEOrA "'Éah3H 
CEÉAOMNS AA CE XÓAHNIH. KASHRILS. JA&AHTON H I€PORA 2KEHA, 4 flo 
xukoT"k weromk Aa t€cTk. L)NKEH. Ck. KCAKHHAMN. OY"TEQR2KAEHH- 
ICM; H AKO (ce) IeroRa ;KEHA WAMOY:KHH no IeroE'k ch TH, AA 
HE METEXA Ck. WHEMR3H CEAQMK j. AKO AH. CE H£€ WMOYZKH, Ad HAMA 
XfaHoY W'Th UkkKRE, à HkkhN ckeTAro Hukoan Aa. ApukH ceao 
hosuaaH ............ EkCkMH Hi'kumH— ARARAMH. CEAA. TOTA Ck 
&CkaH njARHHAMMH Id4KO,.... HHE METOXNIE ........ SAKÓHN H... 
TOV RAE CROROA OY takes H ngrkak.... (cea) uH MeTOyUIe, Idko ceMoY 
RHTNI TEQRAOY H HénokoA'kgHaoY. KTO AH ct Wifrkre cuia. no- 
TROQHEN FOCHOARCTEOYIEH HAH. CBIHh. KQAAEERCTEA MH H. COY- 


115 


fOARHHKR K(AAEERCTEA MH, HAH KOTlA ROTh H3ROAHH RRI(TH) 
rócnoANcTEOYIONIAA, Aa AMOY 1€ COVTIQRHHKI. ROT H nrkckeTa 
KOFAQOAHHA, H MkCTRHNIH. KühCTh Aa Moy Hk nowognsn(nkk) 
Kk cH E'kkk H Ek npnA(ovi)un, 8 c&eTKIH Hukoaa Aa Mov. 1€ 
COYTIRQKHHKh Hà ENTOQOMN IIQHIINCTRIH. 4. WAR RAACTEAN. REAH- 
KhIXh H MAAHXN (KTO) ce wEfrkre ncnakocTHER «To Al950 Ao(MOV) 
c&eTaro Hukoan, Aa nguuae rimkg&& H naka3AHHIe WTh KfAAERR- 
crROYIeuIAaa(rO, H) A4 TIAATMIH K9AAIO . T. TIErEQRN. CETO (AAMH 
noAknHcovio Ek ci'kArkuuie gk. 

Y GTedaus Ovpwuns kpaak. 

Origin. sine dubio membran. in Cetinje. Ex apographo 
(fac-simile), quod nobiseum communieavit Montis Nigri vla- 
dika Petrus Petrovic Njegus. 


XCIV. (1321—1336). 


Stephanus Uros, Serbiae rex, fines constituit pagi 
Bréeli donati S. Nicolao in Vranjina. 

ooo HAMM MAE CE, DOMHAORAHRHRI TROHAMS CKOQHMB 34- 
crov(naeHnHie Mk), H3&EEARUIA ME H3& PAOYRNIBH poRa njrkuenoAR- 
HAPO ...... EGAEIO HH XOT" KHRBIIEMN iGFO Hh 3ARHCTHIO 3AHXN ...... 
(nomHAoRA)ER ME H. Adf oEA MH CTOAR. WTRUSCTEA AiOIETO: Toro 
fAAE ....s. HODIQHAQRREHNIE K(AAERRCTRA MH, I€iKE. TIJHAQ;KHYN 
... HEnOR(UkanAEHO QOAHTEAEMN K(AAEKRCTEA MH. Hh llà4E oy 
TEfICKAEHO. H KQAAERRCTEO AH. TIQHAQZKH H. WH[IE TIQTEQRANIH. Ch 
RCAKHAM OYTE(AIKAEHRBIEAR, I€k€. 3ADnHcAyh ov rocnoABemrR'k 
CH, KhAA (H)E &'kyh kfaAEMh, TE Ekct HIJAEHHE H METOXHIC AA 
uMa cgeTNI. Hukoaa ek Egkckan npaguHaa iH, raKoe A'kno u 
HOAORRHO CRETBIMN H ROKBRCTERHRNIMR. HLJRKEAMR CEQIE IIOAEHHE 
H AETOyHIe Afk:KATH. T'kMkKE H. A3&. Ilo. MHAOCTH.— RO2KHIEH 
Gaefans kgaak &HA'K KgaAERkcTRO MH. OV'TRORZKAEHO H 24IIHCAHO 
HA OAHTEAH H (OAHTEAH KQAAERRCTEA MH, H IIO TOMRNIKAE OR(A- 
30v KJAAEERCTRO AH nfHilaAdle Kk. MHAOCQRANIIG ckeTaro Huko- 
an we ov Bpausk, irAa. &kys uewounis oy [ompnuwk, u 
AAXh ceAo oy Hguaknnuu nene Bossean ck. R&kaan. AIARAMH 
H METAMH H. 24CEANILH, H. KTO OV3RME, ITO I€ AfNIKAAN KASRHNIILS 
ARM HTÓN Ck ERCAKHMMH. TIQJAEHHAMH , OV "TOYTE faRo'TOY KAKO H 
HHE METOXHIE, H WCREOROAHXh WAN ERCAKE (JAROTE K(AAERNCTKA 


MM, WT nlo030KA H WAN EOHCKKE H WA EHHOTF(AAA H WAR c'kna 
8 


114 
H WANM IC, IdKo CEMOY RNITH TRORAOY H HehokoAknhAHnMOY. 4 
ce Mere ceaa "Toro: Wh cReré Toouue unua3& Bpkes epe ov ha- 
Tovirov, w'& harovur uus& GCovyoAoan cTepe. ov Biugoas 
Gvkak, wA& Bugoaa GokAa epe ov lpkyunov, was IHlpsyu- 
ue ov T'kcksnov Oyrauuov, wa& Tkceksne Ovauue, ako ce &a- 
AH RAAH noEhyh G'roaa, repe ov Aucoy. Grknov, was Auce 
G'r'kue ngrkko oy ings, was Biupa ov3& P'Ekkov ov Toauns IHo- 
TokKh njrkko ov Ripuucao repe ov Irkan Hankk, cs Irkaora Ranra 
njrkko na Arkns, c& Aprkna na. AVkeskogkuk, ck (Vkenkogkua 
Hà l'oag&, c& l'oaga na hagsus, ck Rhagina ga Hus na AMaan, 
€ "Inga na "'esaak, ws Teuaan na. ckerov Tgouuov , n ako 
CEMOY EHTH TEjRAOV H HErlokoA'kgAHMOY. Kh'TO AH CE ORfFkre 
C€HId TIOTROQHER l'OCTIQARCTEOYIEH. HAH CNIHS R(AAERNCTRA MH HAH 
COY QOARHHKR K(AAERKRCTEA MH, HAH. KOl'A EQTh H3kEOAH ERNITH l'G— 
cnoABcCTEOY FIATO , Ad AM OY COYTIBRHHKN EON H nfrkcRera Ro- 
lof oAHILA, H. IISCTRHRNIH. KQKCTh AA AY. Hk noMOIIRHHKR Eh CH. H 
Ek nounAoviiuH, H8 ckCTH MHukoaa Aa. MOV. 1€. CO TIRQBHNIKR. HA 
RRTOOMN IIQHIIKCTH. 4 WAR RAACTEAN EEAHKHXh H. MAAHX K'TO 
ce wrfrkre u3&nakocTHER. u&TO. AleERo. Aomov ckeTaro. Hukoan, 
AA T9 HAETR rHKER H HAKASAHNIE W'TR KQAAERRCTROV IOIIATO, H AA 
llAATH KaAIo ... . TIEQTIEQN.... HlOABTIHCOVIO .... EBCRAR. 

T Gredans kpaak. 

A tergo: Gmebaus. kpaaw nguackio ceno. hosuean.. Eph 
4EWCKH. X)ICOEQAR. 

Vetus apographum in Cetinje. Descripsit editor anno 
1856 in Ceünje. 


XCV. (1321—1336). 


Stephanus Uros, Serbiae rex, dedicat ecclesiam in 
Decani. 

IIpumu , &AaABiKO rocnoAd w naHAokpaTogté, ngnnocu- 
Mot AoAEHTE paRA "TROETO G'redana KfaMd, cie RO ngnunounr 
lf kKORR EOXKCTKEHHYIO Ch CHIHOMN MOHAMK. KfaAEAh. Grefa- 
HOMh, E3Hfa4to HÀ TA kuoc aui kao. Ha(AK) rQOROMN CROHAMR, 
H EON CE CTfalNArO TH CYVAHHIA, Kk "ré&'k nounaAame. EcEAf- 
HHTEAIO, TIOMHAYH. ME. Eh. ABHS. CYAHRIH, 

Inscriptio in ecclesia in Decani. /ewan. npsen. 35. 


115 


XCVI. (1321—1336). 


Stephanus Uros IHI., ctetor Decani. 

G&eriini kpaak V'pouis .r.ríu &ce cgk&ckie 36MAH H nloMof- 
cKie H KTHTOh AWkcTa cero cgeTAro. 

Inscriptio in ecclesia in Decani. Jeuan. upsen. 24. 


XCVII. (1321—1336). 


Stephanus Uros, Serbiae rex. Chysobullon de terris 
monasterii Chilandar. 

Initium. deest. kgaaregcrEo Au &&. youcoRoAiH apyienu- 
ckonog'kys. 


In mon.. Chilandar. P. Uspen. 170. 
XCVIIH. (1336). 3. novembris. 


Stephanus Uros HIE., Serbiae rex, moritur. 
Morea .r. njkeraga c€ Ovowums kpaas. roerin. 
E Vukii typico chilandarensi. 


XCIX. (1342) 6850. ind. VII. Predje Spasova dne. U Moravé. 


Stephanus, Serbiae rex , donationem facit monasterio 
Chilandarensi. 

T fl3& g& Xpucra nora g'kosusin kgaas. Grrefans, cuins H 
HacA'kA&HukR. nj'kRsicokaro kgaata Ovoouia. rgeruiera, RéceAI 
cé Aovuieio H kao W. ROKeTERH RR Aafrk, nike MH AACTR 
EAAANIKA AXOH XucToch: kh "re&k ngunaAam ckopoMoy mno- 
MOnHNIKOY chkE'kAovipiowoy &hcaa. Mora. ngrkrgrkiuenuta iaghaie- 
HAA H HEIJERAIEHRHA, TTp'kgovie TEOIC noMOoIIH. REAHKKMIIE , CRETE 
Hiefapkyo xoucTroER llukoaar, ckopoaMoy n kpknakomoy no- 
MOIJIRHBIKOY, IIOCORH'TEAIO KQAAICERCTREA AH, RECEAIO CE AOV UIEIO H 
X&Ad€ noce kAogaTH ovsuenuio H. Arkaomh AORQHHAMB. CEETBIXR 
fOAHTEARN H DfAgoAHTEANN MOHXh, HEAOCTATRURHA HXh HCh— 
lIARHHTNI H. CkEQBUIHTH, AK ;ke. rorkuisnoas H HeAocTWHHO- 
woY Grejanoy, RoroaM noMHAOEAHRHOMOY H Roroah ngockk- 
IU EHRHOMOY. KfAAIO EkCkyh COBDRCKNIXh H IIOMOQNCKNIXR 3EMAhB, 
H "TA EhcA EHA'kk& KAAICERCTEO MH H ICAHKO MH. ENICTR 
EBR3AMQKRHO DQHAQZKHTH CEETRIMR ILQRKEAMR H REAHKRIMN MAHA- 


CTBIQEMR, H H3HAHAE Kf)JAAAICERCTEO MH HRKEN CEETATO Huroan 
8* 


116 


MfaMhckora, Ek E kae To cAOVSIHERIIOY. CE CTAQRILO HzKE- W'Th 
CRETRIXS avkerk&s crapksus Hwans ukonoMk XoARSSCKMIH , H. Aa 
MOY KfaAIÉERCTEO MH. HKRKER "TOY cEETaro Mukoan, AA cu 
wEAaAA HKOHOMR Hwank uf kKEQMh TOMR H Ck CEANMH EhC kai, 
Ió C€ HAXOAH OV HbKEE 'T€ AO HICePORA :KHEQOTA 34 I€roEO 
Af'kSkHOREHHIE ,. TIQHI€KE EHA'kKER K(AAIGENCTEO AMH IET 'OEO Tlofa- 
RoTAHHI€ AoMoY no'kuucruie EAAANIIHHE rFOCOKAE H Roropo- 
AHILE XHAAHRAAQCKRIH ,— HzKE IECTR. Eh flooik, ch T9oVAOMR H 
EBCAKMIMB nocmkyomk nanaue H. cs. ckavkgenute(mk), Aa. Mov 
I€CTh Ao 2KHEQTA OV DIOAMEHR H. 34 AoVIIOY KQAAICERCTRA MH, H 
AA IECTKk EHHOY. TIQAR WRAACTR CRETOFOfhCKOY OV nlocAOYUIAHHIC 
HFOYMEHOY H. ERCEH. KATH. CRETOFOQRCKOH. 4 HTOYAMEHR H. Ef 
TH!d AA TA H€ TIGTRKHOY Ck Hora Avkera, iio Moy recTh Kfá- 
AKCERCTEO MH 3ADHCAAQ, AO IeTORA ZKHEQTA, a3ktk AA cH ce 
A9XfaHH CTAf bI lwaus Ao cupi TH ctoie OY HKKEH 'TE CHETA- 
ro Hukoann, naue n teAuko ce HayoAE AIÀQAHi OV HÓRKRE ITE, AA 
l'ÀA CAOVIIAIÓ Ck. KCAKSIMN CTUAYXOMR K(AAIGERCTEA MH KAKO H EbCA- 
Kore rocnoAapia uroyMeHa W. HhCkyk panoTAXh, glo KoMoY 34- 
nog kAovie LQRKEHNIXh H. KQAAICESCTEA MH, HE TkKRAO W fa&o- 
TAXR HOY Kk RCAKOAMR HCIIQARRAIEHHH. HL BKE(H)'Ka& kKako H cov- 
II£FA CTAfhIA KOVKE KQAAIEERCTEA MH H. EfATA XHAAHBAA(CXAA. 
H cuie nguaeCkH)ERNUIH H 3ATHCAENIIH KfaaleEhcTEO aH Ghieron 
Fopk, u oam, rero:xe Rorh H3EQAH KQAICERCTEORATH Hà 
nj'kerowk cke&TMY&. ngagoAHTEARS H.— JOAHTEARR. KQAAICERCTRA 
AH Eh SEMARAH CONTIKCKOH HAH CRIHk R(AAIGERCTEA MH HAH. EfJATR 
K)AMERRCTEA MH à HAH. KTO WAR COY(OABHNIKkh KQAAICERCTRA 
MH, AQAR ct IEMOY. HETIQTEOfEHOY ERIT'H M OIEMOY CHIEMOY Ma- 
AeMoy 3anncanure ukonoMoy Iwanov, Hk naur noTRORAHTH H 
l)HAATATH H 34lHCATH, TIGHI€RKE TIQRENIE HLAQHIE H KfAAHIE H Tlfa- 
foAuTEAHIe KüaarcEReCTRA aH H'kcov ja3opHAH, Hh naue ngHao- 
(RHERUIH H3ATIHCOEAAH ,. ICAHKO QY2RAACIKRHO REBIAO KoMOY rifH- 
AQRHTH, TAKORKAE H. K(AAICERCTEO MH. H£ TIOTEOQH HyK 3ariHca- 
HhHA, Hh IA4E TIOTEQRZKAAXNI H FIQHAAFTAXh. KTO CE WEf'kTe WTR 
TAKOEBIYh IIOTRIJIAES AHIJEOABRCKNIAMN HAEAZKAEHHIEMR. A300H'TH 
MAAQI€ Ct. TIHAG:KEHHIE H. 3ATIHCAHHI€. KAAIGERCTREA AH, "TAKO- 
EAFO A4 f4300H'Th FOCHOAN ROPM RkCEAQNIKHTEAN, H E AWkcro 
none H 3acrovnaienHia Aa MY. I€CTh. MSCTHTEARHHIIA. RorO- 
fOAHHA XHAAHRAAfSCKA H CRETKIH. CKOH. IIOMOIIRHHKR HICQAf XO 


117 


Hukoaate , ue ce wErkra && wkerk Tous, 8 Aa ra ovEnte n 
HOf43Bl CHAd "IRCTHAFO H :KHROTEOfEIIATO KQhCTA XQHCTOKA, H 
A4 IECTR DI 9OKAETR WAR . A. X5 HIEYAHFEAHCTRS H WTR . EI. Allo- 
CTOABA H W'Th . THI. CEETNIXR H EOFOHOCHNIXh WTRIJRR HKE Eh 
Huren, n Aa iccrh ngkas ent Kb "Raw, HE f EROUIE : ENSRAM, 
HgOnbHH, KhEh I€rO HA HdCh H H4 "EA'kys HallHyb , H Aa 
wkers gaarecaoEEeHk Ek cHH. E"REk H E& DQHAOVIJIHH, H WTR Ect- 
l'A 3kEOfà CEETOFONCKOTA Ad ROV AETN HIQOKAETR. H. CHI€ 34rlHca 
KpaM€RkCTEO MH ov (Mopag'k njrkre cnacoga. Akne &&. vkmro 
.48WH., EHRAHKRTHWHA .3. 

Y Gwejaus && Xucra &ora gkpgnunu kpaak 
ECkXk cpkrckHyk H DOMOfCKHYN 3EMAR. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Chilandar. D. 
Avraam. Onune. 42. 


C. (1345) 685^. 26. octobris. Pod Serom. 


Stephanus, Serbiae rex, tollit vectigal, quod posce- 
batur a quodam Dabiziv in "Trebiuje. 

T Huur gpaact&&cTRO MH, AA !€cTh iÍkAoMe EcaKoMS, 
KAKO DQHAWIIE DIOKAHCAQHE RAACTEAH. ASEQOERUNILH. KQAAERRCTES 
MH noAR Gepk : THInoo Fosgeumkks à. Mapsroas Hprkeuks a IHa- 
cke F'Sueruk&, Hu rogopuure KgaAEEkc TES AH HÀ cASEFS Aaguxu- 
KA, KAKo € SuHHHAh Tohrh Hà Toksunn, Hn $3444 WARN TORAfA 
AHHAh, KTO rgeAC€ H. 8 ASEQoERHHKS, H3& ASRooEkHHKA, H 
WAbh AORHTKA, KOH r£AE S ASRQoRHHKR, H rogofrk AMa&WKHER 
D('kKAk KQAAERRCTEOMN AH, 83HMAHA E H rifkikA€ WHA3H. tuapu- 
HA WHhA'k3un, à rogoprkke nokaucagHé ASEQORRURILH: 'TA3H Ha- 
fuHa H& S3HMAHA WAR REEKA UAR REKA ,. WAR KoAE CE'KTR CTAAR ; 
H KfaAEERCTEO MH H3HArE, Ek ue 834MAHA. TA3H. lApHHa H S 
MeHyh ArckAs Hn npaa/kAs H 8 poAuTéAld. KAAEERCTEA MH H S 
Kf AAERRCTEA MH, H CTEOQ0H MHAOCTR KQAAEERCTEO MH. ECEMB 
EAACTEAOMh ASEQOERURBILHMR. E"RAHMS H. MAAHMRS, Ad HE WHóO- 
raau Tóhra na Tj'keunn, kakeo ra & ngrkzkAe une &HAoO, H no ce- 
M4 €&ra Aa ue 830a A ARWKHER ASRQORRUAHOMB HH. LIAQHHE A 
HH KOtFA AOXOARKA HH ThroEuS ASRQOERUEKOMS HH RAAXKS 
HH CQREHHS Ad HH KWAIS, H. KTO rgeAe 8 ASEggoEHHKK, H3h ÀS- 
R)ORHHKA; H ECAHH RAACTEAH, KOH TE CTOIaTH no Aaku:xnukt, 
A4 H€ 8$3HM4À UA0HHE TE3H AO EEKA HH. S CHHAÀ KAAEERCTEA MH 


118 


A4 HH 8 Kora HacTotngiaro Kpaata S Gps&anXs. H cH€ 34nHca Kfa- 
AERSCTEO MH, A4. 1€ TEQRAO H Hepa3oprkunow Ao gkka.. ko AH 
HO'TEOQH cHE£ 3A4HnHCAHHE K(AAEENCTEA MH, AA ICCTN DOKAETR 
WAB rocnoAa Eórd H WAR np'kauncerue RorogoAHue H. WAHFHTÓHE 
H WAR CRETHYS ATIQCTOAR . E]. EBRYOEHHKR, H AA ra SkHE H flo- 
fA3H CHAA MKCTHAFO KCTA XQHCTORA, A TAKOKEH. IIOTEOHEH AA 
AM IeCTh HER"kQkHk, H Aa naaTH THCBIJIS negnegh. KQAAEERCTES 
MH. à CHIO AMHAOCTR njrkokuu rocnoAHHR kgaak noAR Gepwas, 
M'keeua. wy regga .k8. gk Akmo .,2wnA. 

T GrTedaus kpaask. 

A tergo: 685^. Stefano re fece, che non sia dacio a 
Tribine. Facto per re Stefano. 1340. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in e. r. arehivio 
Viennae. Ciuowen. 40. 


CI. (1346) 6855. ind. XIV. aprili mense. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii. Philothei. 

Initium: 'H BaciAeic pov 75 700 3600 xápiart. 

In mon. Philothei. P. Uspen. 170. 


CH. (1356) 685^. ind. XIV. aprili mense. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii Ziographi. 


In mon. Zographi. P. Uspen. 170. 


CHI. (1346) 6854. ind. XIV. aprili mense. 
Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii. Iberorun. 
Initium: "Ez oi &v zi) sarà 70 àyzov ópos 709 430. 
In mon. Iberorum. P. Uspen. 179. 


CIV. (1346) 6855. ind. I. decembri mense. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii Esphigmeni. 

Initium: Zia piv xoà órpariorint) g&Xay£&. 

In mon. Esphigmeni. P. Uspen. 171. 


119 


CV. (1346) 6855. ind. XIV. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terra Ra- 
doliva monasteri Iberorum. 

Initium : (26xp 70 &vazv&v. 

In mon. Iberorum. P. Uspen. 170. 


CVI. (1346) 685^. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris Ba- 
topedii. 

Initium: Zio rois uiv rà zp&ra« fá3pa. 

In mon. Batopedii. P. Uspen. 171. 


CVII. (1347) 6855. ind. I. januario mense. 


Stephanus, Serbiae rex. Chrysobullon de terris mo- 
nasterii. Russorum. 

Initium: Bac:A& zi676) &oà 3€0Q1AÀ&i. 

In mon. Russorum. P. Uspen. 171. 


CVHI. (1347) 6855. ind. L. januario mense. 


Stephanus, Serbiae rex, caput saneti Panteleemonis 
donat monasterio Russorum. 
In mon. Russorum. P. Uspen. 171. 


CIX. (1336—1347). 1^. augusti. Nerodimlj. 


Stephanus, Serbiae rex, Ragusinis veniam dat in 
terra sua emendi frumentum. 

Tq EHuure &paac&&cTEO MH cHie, AA IecTh. &kAoMo EcakKo- 
AS. CTEOQHYXh MHAOCTR. ASEQOESAHOMR ECkwh, Aa cn kSnSio 
HHTOe ne 3EMaH H nio rgaAoE'kys KOAAERRCTEA MH. CROEQAHO, Aa 
HMh HHK'TO H€ 3ARARH , HH EAACTEAHHN HH RAAAAALLS K(AAERR— 
CTEA MH. H KTO HAM DoAAICe, H TTOMS Aa w'k 3ARARE HH. WTR 
KórA, A4 lfeAdle CRORQAHO. KTO AH cc wR('kre Suunughs ik- 
Koólo 3ARARS ASRQOEMAHHHS HAH. 3€EMAIJHHHS8 , KOH. MS rpoAAIe 
CHHTO, A4 nguMe rHkES H HAKASAHHIE. WAR. KOAAERRCTEA MH, H 
A4 lAATH KQAAEEBRCTES MH .6. ChTNh TIEQIIEQN. H CHIO HMh MH- 
AOCTh CTEOfHYXh S Hepgoauman, wkceua agr8cTA SAP ABHR. 

Y Grerdans kpaah. 


120 
A tergo manu recenti: 1300—1400. 


Nigillun avulsum. Origin. chartae. in e. r. archivio 
Viennae. 


CX. (1336—1347.) 


Stephanus, Serbiae rex, statuit Ragusinis neminem 
posse vl eripere merces. 

yo Hue kgaaegkerEo AH, Aa 16 &hAoMe EcakoMS. CTEOQH 
MHAQOCTR. KAAEERCTEO MH. KCRMR. TORFOEHEMR. ASEQOESHKHAM, 
KOH XoAE Ill 3€MAH. KQAAEENCTEA MH, H.—. "TAKO3H HAM ct WE&kra 
KQAAERRCTEO MH Eh FOCIIOQAA Era H EN nf'kancTSIO MATEQNS &o- 
AH, AA HMN H€ 93M€ HHIJlA KQAAEERCTEO MH RE3K. K8rlA4, HH 
KHE3h KQAAEERCTEA MH HH KH RAACTEAHHN 8 36MAH KQAAEEBCTRA 
MH A4 HE 834€ HHI[IA RE3Kk KS9Hd, HH CAMO KfuQAAEERCTREO MH AA 
HE 8344€ CHAQMMS. RES KSrla, Qaa&'k Aa cui njoAAto, CEOROAHO xe- 
AE Iló 3EMAH KQAAEERCTEA MH, HH Hà HaiarRgH HH S KOIEMN 
"ührS$ 8 36EMAH K(AAEERCTEA MH AA HAB HHijlà H€£ 83MEÉ CHAQAMS 
KpaAEEheTEO MH, fa3&k Aa xoAc no TQhrog ky, H uio cEOWAMS 
EOQAQAM HfOAANKÓ KQAAEGRCTES MH, A4 HAM K(AAEERCTEO AH 
nAaKId KSIh KAKQO H mnjouH AlgAHIC. H HÀ MOIO. E'RkoS8 Ha Kfaac- 
K8 Aa ce HH 8 «EMN HE DOTEOQH KfAAERNCTEO MH, HIOÓ CRAMA 
IHCAAN. 

T GrTedaus kpaAh. 

A tergo vetere manu: Pouelia Stephani regis et post- 
modum imperatoris, qualiter mereatores debent vendere ita 
libere suas mercationes regi et baronibus sicut et ceteris 
communalibus personis. 

Sigillum, cujus inscriptio illegibillis. Origin. chartac. 
in c. r. archivio Viennae. 


CXI. (1336—1347). 


Stephanus, Serbiae rex, monacho habitanti in turri 
condita prope Chilandar et ecclesiae, quae in ea est, donat 
quosdam pagos. 

qo Besnaucannaro, HéRHAHAMATO, HEWTIHCAHRHAATO, KCE- 
CHAHATO, RÉCKOHR"HATO W'TBIA IJA Jh HE WTRAOVIHEN CE CNIHK H 
CAQRW CN HIOCTACH I€ro, ECEAIGENSHNIE Icovce, npr'kkaonughin 


HERECA, H ChIIBANI Hà 3€EMRAR CIACEHHId fAAH QWAAa uAoE'kun- 


1?1 


CKAFO, H REMHANTHE cc Wh npkeucrkue Ackesi Mapuie, 9 nce 
lIARTKCKOIE CkMOTÓEHIE I€XKE W HACK. CKEQRIIHER ,. nip'krosmh 
nARTHIO cTQacTH, wao&gkuserRo ovg kpare , H rdKó BOFh ROXKh- 
CTEkHAla uteAoA'kuerRovie, H. MHorAarO fAAH. MHAOCURAHId H3- 
EAEHEN CROIE Ch3AAHHIE, WAOR'kKKA, WTh MOVUHTEAIA. RAACTH, 
KR3HECE C£. Rh CAAR"K Kh TUHCHIJHRHOMOY. EORKRCTEOV, MH AA 
CEOHAMN OYMEHHKWAMS H. WREIJIAHHIE D HIIRCTEHId CRETATO AoY ya, 
HMhkE Wekuienuieus Haueure rAaroaaTH HH'kaaH— I€3NIKNI, H 
Take npocmkmruue RcéAIEHRHOY Io, HACTAEAIdHOI[IE. Rh. 9A3QV MB 
TEOH HCTHHRHATW EOFr4 Halll£FO. MN KE npoc&' kis ce ui H no- 
ICMh 'rEOH cikrowk9aA3HH AHUA 30AKh , TIOKAAHIdIEMN CE CTf4- 
CTEMR TEOHMR , "I'TEMh 2KE H ERCKQBCEHTIE, H CAAEHOE EN3HECE- 
HÍi€ CAAEHM, H npHnaAAleiié MOAHM CE, CAAAOCTH. HEH3ÓEMEHK- 
HAA, RAAANIKO XoHcTE, HCHARHRNI MOI CKEAAHHIE, T4KO rlocA kA o- 
KATH TROHAMN SUuUEHHIEMN ,. KEl[JAA. EO. I€CH. Eh CECT"kAM. ITEOIEMR 
evaHreAin: Aa npecikrir ce cikrs gaun nokAk sacr kk, ako 
A4 eY3perh Aenfata Raura Arkaa, u njocAARETR WTRIA EAUléro, 
WAKE ICTh HÀ HERECEXh. CAHLIAYOMh RO CHH EEAHKdA WE'kToka- 
HHid FAAFOAAHKRHdd TOROIÓ Kk ARREIJIHMN T£, CHACE MOH ;. CETO 
fAAH HoTKI[IHMR CE H MB, TIGAEREKOVI[IE CE WT 3EMARHNIXN HÀ 
HEREÉCHAld, HAHIIAME CANHIATH, KHHAMh SRO rocnoAN kf'knocTk 
AAIeTS H E&'kunaa BAarad, Hh HE FIJHHOCEI[IHM AH IEMOV CAAKOY H 
VBCTR, ngHHocH[IHMM caaEovY HAMeEHi 1€ro? mgka3awkTe Ro peuc 
M TEN, HO ERXOAHTE Kh AEOfNI l'OCHOAHIC. AA lIGHICRE I€CTR 
TAKOEA nóoMOl]lh H OY'TEQRIKAEHHIE HAMB W'Th FOcrioAd, CTEOfN- 
IJATÓ HERO H 36MAIO, TIQAORAIETR OYEO W'Tk ECEI€. AOVIIIE H. W'Th 
ECEFÓ DIQMBNIAIEHIId RR3AIORHTH. lTOTW ROKRCTERHAIIE 34noE'kAH, 
Eh Hhlyhzke njrkxxAe yoAugurHn n wiekro&ganum ovaovsnur. Mk 
XE AA HE ESAETR. YXEAAHTH CE. TRKKKMW. 0. cnak n nomo ro- 
enoAa Haurero [coy Xucra, iako MoauTEAMH. njrkaucThite. iero 
MATÉQE H cEETATO MoOYsIEHHKA TIQ&EATO H apkyuAHidKkoHa Gmeqa- 
HA H CRETNIXh MOHYN IJApoAHTTEAR H. QOAHTTEAN. AACTK H Hk 
HACTOARHHKOY EBITH HAM Kk. WTRSSCTENI MOIEMR, Grmrefann 
KfAAh, CMIHk ROrOMA nfocmkiienksHaro kpaama cgknckaro Oypo- 
ua ToéTHüre nu ngagHovüh cRéTAro. Cy Mewna Honaro Ay pw- 
Townua Hewante, nywke kopeue cRETA A38. rjrkumnii wTQacAk 
ICM. H FOCHOARCTEOVIOIIOY MH EN. 3£ÉMAH. W'TRUSCTEA MOIETO 
CAMOAfXKAEHO EHA'K KkfaAICEhCTEO MH RAAFOOY'T(ORHOIE CRMNI- 


122 


UIAIEHHIE H. TIGTRIJJAHHIE. H.— TIO'TÓOVEKAEHHIE H. TIQAAHHIE AOEfO 
ng KküiicWkAro KüaAId ECE CÓNTICKNIIE 36MAIE H. TIGMOfCEBIIE ,. Ark- 
A4 kfaaiekkeTEA MH, Grefana Ovowuia grogaro, tae w nupk- 
rov ume E& Ggerknu lojrk ngu oH, Ek HICMBKE IECTR. LLÓRKERI 
cEETAFO Ek3HECEHHId rocnoAA Haurero [coy Xguera na avker'k oe- 
Kok Xgovceuta, Eh. WRAACTH. CEETMIIE. ROTOfOAHUE XHAAH-- 
AMfACKRBHE ,— HZK€. W'Th. OCHORAHHId I€TO ENSAERBITS H. HASAAEN 
CkEfNUIT H.. H KQAMEERCTEO MH, (ÉERHOYIE ROTOQYTOAHOAMOY Ier 
HOTRIJIAHHIÓ , AAfOERHOMOY. TIQHAOZKEHHIO H2KE Eh l'OCIIQAHIO CAa- 
HOY EB3AEHKEHRHOMOY Wh HIETO IIHQBTOV, TIAME KE H Tlofaa3- 
ovawkER covieroy Mua cero. rv kusHaaro, t4Ko EcA AMO. Xyo- 
AETR, H covHiA tàKO HE COYIJIA EBIEARCTR ro cAoRecH. njrkaoy- 
Afare GoaowwHa: c8ieTA cSieT'k, &ca cS8i€TA, HACTARAIEH KE 
MAHHIEMN EOXKRCTERHHIE EAaroAkTH. naueke uH gicnoavknoyru- 
ICM W l'OCTIQAH AOV XWEHATO HACTARRHRNIKA H. OVIHTEAId. W'TRIA 
Kf AAI€ERCTEA AH, RAlié MoHacTHóA nrkckersiuie. RorofoAHMUE 
XHAAHSAAfSCKBIIE, TE oMoHAayA fluAonita, ng'kapkkegraro nHhrk 
ThP'AA, H DpHICAM IEFO EOPOOYTOAHOIE TIQOLIEHHIE, AOVIIEEHATO 
fAAH CHACEHHIA KQAAIGERCTEOY MH EkcyoT'k H. KQAAIGERCTEO AH, 
EAAFAFO :KEAAHTA lT£lAQTOIO FOE, WKE ESLA/KYR HEAOCTATRUHOIE 
KEAHH EN3HÉCEHIId FOCIIOAHId TIHORPOY HCTIARHHTH IdKO To'kEoyio- 
uiv wkerov noTó'kkw crooreHid. jAAH H. EQATHI2AR. TOY zKH- 
RoY iH HÀ. ST'kurensiie , raKo Aa. H& RBAETR HAS. TIOT("KEHNIK 
OCKOVAHO, DfHAOXKH H K(AAICERCTEO AM KeAÍIH. criacomk. nupsrov 
MAAHH AA CNIH, HORKER nprkcgerhie goropoAnuue ov (Aunata- 
HNI H DODORNI, KOAHHH ct WRf'krat cEOHMH lIOgoAHHAMH, H 
KÓAHHH DOAIRRE HRKEN S 3EMAH KüAAIEERCTRA MH , Ad Tl'EAOY 
CEOROAHW. H WI[IE HQHAOZKH. K(AAICERCTEO MH "T9&rh oy Aunata- 
Hh, A4 t€ CE'kijja MaTEQH. EOXKEH, H. CEAO TIoAN LL 0KEN Gaokunie 
Ck AKARAMH H Ch AHEAAAMH. H. Ch OY AHIJHHKUM,. H CE METIE CEAOY 
Gaekunie: nouksnuhur wk l'ésirepura. nov TEMR, KOH rEAE no 
A'kaov erio l'8ipepuiaems 8. atrio GAGENIHIEMN, H AO noYTH, 
KOH PFüEAE TnIQAN AMEAHHKRS, DOAN CTOYAEHRIIS H TIOAN IRKER, 
Kerd tec Eine l'ovipiepiisia nocgkak AoAaa, n Ao crARüA rgeR- 
Hora EMüuUueE Aokporuna H Ao Grrovgaa crovAensua u Ha. A os- 
roE& cTAkü nocjkak GovyoAoaa na Gaoaovinoy nrkas uioy- 
vov Ae EOAkununya SacASumua, Kor recTh Ha prkuck Gweo- 
aevum, dH ngr'kko nrka& uiSmoy AO. noy TH, KOH reAE no Ark- 


123 


aov, ua Ifgaanogtiks n noAs Povaunuus &g& wrpsum Gavoaovuie 
H AO AHEAAN Kfaaregkys. Merio GaogkIuieMs Hn Gü)nghuieHhi Ao 
unge hpamTkkoge norkko grkke na. upkkgnupe Bhapsgaguno uH. Ao 
&p&ya Hauuna && wEftkus Grgauinuka H Ao rnioy TH, KOH PfEAE 
wrt& l'osiuys BosAk&. cuH. HaMeHa. AIAEMR 8 cevk. Gaogkinni: 
nons ApSrounm , horaaus Grefauoguks , houyua Senaumk& 35 
RfaTHOMh, Aparuma 3 &paToMhs, Aarum H 38 &faToMs, AMuas- 
Ko 3& EfaTOoMh, Aparura hovaurs, Heros houcaaanks, G)ggaAR 
HauekS cécTQHsuHKk 3&8 EpaTOMh, JAMakHxkugks. MuakkoEHKR. 3 
KfaTOMk, JAparsun Tlergoguks 3&8 &paTOMhS, XOXkAM H3h 
Aunauaus 3 Arkruio, Grauuank SOREQAUIHORHKR 3h E(ATHWANR, 
G)&QAARk faTAH 3k EQATHWAMS. H CE OTQOILH, KOH COY IQAIORHAH 
WBKER: hos3&, Dlgugwy&aas , Hpaukw, AMuknus, [pousoie 
KoEAuR c& unvoawH, Grauko, BHpaucaags, Bhepore, Aorfo- 
auncas IHInaaianuns. 8 naanugoy. AMovkanui wrAERüUE Gunu- 
HHKh. H CTANIN 3EMAIE 19H ILQRKENI oy (Aurata HH, TAKORRAE H oV 
Govyorgko'k noas &unorpaaa ll'oygag&sua 8 crasns AMyrkikuua u 
Tfi CTARDNI TIQAR rio TEMBS, KOH rgeAE€ WAS haue 8 Bocrókus, 
H AO novTH, KoH ró&AE WAR PovAnuks 8 hoaronuno n Ao Rfera 
EAHRCKE 3£MAI€, H AHEAAA EARXA HAANS TIOVTEMNIS ,. KOH. EAE WAR 
zKakege na A,rkus.. ce aieA nie oy Govyorpsak: FPiega Muyano- 
EHKh, Bhouko JaAparoguks, AMuarons Aosporcguks , Ilguganus 
Xpauorgukk, llokamegs Sroa&kuuks n ]okmnas. H rAe ce 
whfrkrai ARAHIe keAuie cnacoga. nupsra 8 dunaranu à oy G8- 
yorg&ak nau HHAE FAE,. WCROEQAH HXh KUAAIGERCTEO MH W'Th 
Hó3O0EA H THHCEAHHE, FHOROAA, COKOAAMh, TlICAQh, WAHHI, 
XerRe, cCknokour, EHHOPF(AAA, lÓAAHRNIXh QAROTN, EOHCKE, H 
ngeecre pen. w TR EcCkyk 9AROTR K(AAIEERCTEA MH. MAAHXR H KE- 
AMKMXh, H AA HM HWkerk covAa pa3m'k npkAs koaarMh H 
n(rkAs HKOHOMOMR HACTOIEIJIHMB, Hh Ad JAROTAKO LL JRKENI 3AKO- 
HoMh cRETAro Gakk, iio Hh noEEA'kRA HKOHWAMN, tdKQ:KE 
I€CTh IIHCAHHO Eh ypicokovaH ArckAA KfaAIEERCTEA MH, CRETATO 
KfAAId, H HHKTQOXXE Ad Af &3HETh ERSETBI, "TO I€CTh AAAO Kfa- 
MEEKRCTEO MH HÀ HAE TIH)NTOV, H I€lIE "TO Scyonioy AATH, HAH 
WwTÓ CAMh CTAfUk TQHTECKH'TR HAH. AOEOVAE HAH. HCIIQOCH. WTh 
KoYAOY roA'K, c nfocra Aa HEMA HAAN T'kw& wEAACTH HFSMEHR 
MOHACTNIQRCKBI HH. RAl]]jd HH. HEOHWAMS HH. EKAHCHIdQbYl HH HHh 
HHK'TO HH 8 K8riHó HME HH S8 3AAOFOY H HHKWHAMR WEf43O0MB, Hh 


124 


A4 CTAfl& OEAAAAIETI CHMR, IdKO2KE H APKAR KOAAIEERCTEA MH IH 
UIEFTh Eh CEOIEMR XoHcWEoOYAk. cero 9aAH H. Each, rocnoAMHte, 
neu H MoAR, EFO:RE EOFN H3EOAHTR mo kfaareRherE& k Hu 
FOCHOACTEORATH CÓNHRCKBIMN KfAAICERCTEQAMR HAH. CNIHR. MWH 
HAH KTO W'TNk CS09OAHRNIKR MOHXh HAH HHh KTO AREO, CEl'O A4 HE 
lIOTEOfHTE HH. 9ASOfH'TE, TIOHICRKE H KfAAICRRCTRO MH TIJ&ENIYR 
IIHCAHNIH H. OY"TEQICRAEHTH HE TIOTEOQHH, HA l'OCTIQARCTEOY IIIA 
FO KO, fKhlIE KfAAld CfhrICKATW, njrkawikHyh cuie More nguao- 
KKEHHI€ , H I€KE Ady f Eh Adfh crlacoy MoleMoy Xpucrov HH. c&e- 
TOMOY EB3HECEHNIIO IETO ,— IdKO CREAMAATH, HEHAAORATH CE H 
KOAhIIA HQHAARATH, à HE S3€TH HH AM4AA "'TÓ WTh 3AE coY- 
lIdXh AJHRHBIHXN H. SATIHCAHRHRIHXR MHOIG; TAKORAE H Hrov- 
MEHE MOAMI H cTA(ekuinhi MeHACTHQRCKRIIE, H 34nfrkipiaMl HAM 
H 3AKAHHHAAMN "T'EMRKAE WEfA3OAM. HETIOTRKHOEEHRHOY. EBITI 
HMNIH HHUEMOY. W'Th 3A€ 3ATIHCAHHNIHX&. all£ AH. KTW, ROTÀ HE 
KOI€ C€ H uAQRC"kKR HE CAMAIMHIC CE, ADR3HETN fA3O9HTH CHIC 34- 
HIHCAHHI£ , Ad CHHAETR Hà Hh FH'KER. W'TR FéCTOAA. EOTA RCEAf&- 
mure Ho njrkancThMie iero. MaTepe H. Hà. Aovuroy H H4. "T'kao 
IE , H A4 IECTh. TIO A:KEHS CHAOIÓ SRCTHATW H ZKHEOTEOfeEI[IATO 
Kf hCTA FOCHOAHIA H.WTR .El. HQRYXOERHNIHYN I€PW. AIOCTOANR 
H METHQEXR EVANTEAHCTR H. W'Th. . "THE. CEETBIXR W'TRIR H2KE Eh 
Huken n gcky& c&eThiy& wk E&kka &orov SroxARuMYyR, H AA 
iecr& nouvTrens. Hioyk. npkaameatio ypucrokgov H8. Kk&. wirkatk 
fEKUIHAMR: KQREN I€FO HÀ HACh H Hà MEA kyk HaAllHyh, H W'TH 
MEHE, AKW H rjrkulkus 1I€CMh, H. WTh RÓFOAAQORAHRHAFO HAM 
E'knkua Aa I€CTN DoOKAETR Eh. CHIEMBS E'Klk H ES RSASI[IEMN. CEFO 
fAAH nHCAÀ K(AAICERCTRO MH H nieANBrHCA Eh Cikaykuute gckain. 

T Gredank && Xpucra gora üukosuu kfaak. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Chilan- 
dar. D. Avraam. Onne. 28. P. Uspen. 170. 


CXH. (1347) 6856. ind. I. 12. decembris. Na Prévlacé. 


Stephanus, Serborum et Graeeorum imperator, donat 
monasterio Chilandar locum Livada et eeclesiam S. Nicolai 
Palaeo-Kometiea in monte Atho. 

Iloutexe ov&o. sAog'kkoAISRU Rorh HEH3EUEHRHOR. MOY- 
AfeecTít H ngoAbicaoMh oyeTóalie Rkcd, nocTAEHEN. Ry kaena 
H XkTa noAGXKH Eh ORAACTH CEOEH H HAfEKR Eh HHYh lIAfE 2KE H 


125 


RKAACTH H KHe2k H AaRR HAM KOMOY?RAO ORA kENE cROH. oRAAAA- 
TH H CTQOHTH, IdKQ:KE IeCT A'knio, tdKO W'Th HIeFO DffEMAICIJIHMK 
lAf CTEO H EAACTk, H CÉTO faAH AANZKHO IECTN Ch OYCÓRATEMN 
"HCTRI H XEAAH'TH CRETNIE E£PÓ AOMOEH H OVTOARHHKBI H. AKGKHTH 
HXh H OYKAUIATH Ch EkCAKBIAMH. TIO TQ'kgaan napkckuiHaH, n3prk- 
APRHEE ZKE TIAE Ck. RAATOAAQEHTEMN H TIOURCTRAMH CRETOMOV Hz H- 
RKOÓHOCHOMOY rowEkoY cBeTAro nj'kowAuTEAIa Motero, ng'knoAo&- 
Haro Cy Mewna, nogaro AwypeToukia, &€ke WEfkTaleMk. napi 
er&ov Kprknocrk à ov TRQRKAEHTE H. AOROARCTEOMN. AocToAahie H 
WA kiRAHTE MOAH'TEAMMH. ErO, CEETHTEAId 2€ H s loA o TEOUa Gagov 
RABEKBHIdPO YXOAATAIA W HACR Kk Eorov, T'kaus:ké H A3, ES Xgu- 
CT4 Rora EAAFOR'kQRHNIH H. XQ9HCTOAIGEHRIH. CAMOAQRIKRIIR CORE 
AIEMK H. FOkKOAMS Grefans uapk, Roxher(E)kHolI AIROEIR pa- 
AKAHPAEMR npinaoys && Gaerovie l'opoy agonckovio, g& cReToVIo 
H REAHKOY IO AAEQOV CÓRERCKOVIO, Kk MOHACTH(N l'AaroAIeMHH Xu- 
AAHRTAQh, HikE H Ch3AAHRKHA EhNICTR. np'kooAuT'kauu Meu, 
ng'knoAo&Hiia& Cy wewnoas HoRIHAMS MY fO TOSUILEMB H. RAAZKEK- 
HB IEQAQRyOMN KY9& GakoMR TIQRRIHAMR OVIHTEAIEMI HALIHAME, 
H EHA'kyk XpaMk H gakov HcTOuHERUIOY Io MYfo npr'kooAnuTEA:a 
Morro Gyr aewHa ckéTAPO, H WRAOENI24EN IIGKAOHHY CE, H nlokoH 
IffEMN EAHKO AMOIIHO H HAKNI RAdFOCAOREHTE ngiEeMN W'TR ngrk- 
AfkKepare HaueACTRO, nknoAonHaro eKoY HFOYAEHA. KV 
lep&&acia iegowoHaya H W'Tk RfaTÍE €K£. HlOHTH MH H. DlókAG- 
HH'TH C€ CECETNIMS AVKCTOMRK H. HZKE E. RESKMARETH ZRKHEOVIJITHAUS 
CEETBIMK H S&CTHRIMRS WTRILEMR: H.'TAKO UISABUIOY MH Ek Güi- 
Tovio lPopov Wu nokaantaRiioY MH. C€. CEETBSIMI H. E"RABIKNIHAAR 
Uf KKEAMh H EAAPOCAOREHTE IIJÍEMK W'Th CEETBIXh. H "RCTHBIHYN 
H APFFEAQMÉ. "IQAORHNIHXS. ZKH'TTEMR. W'TRIRR, H E£AHKO ERICTR 
MOHIRHO HAQBCTEOY MH, OVK(ACHXh CEETBIE H. SkCTHBIE X(AMKI 
W'Th MAANBIKh A4XKE H. AO. ECAHKBIHXh. ORO 3AATÍHAMH CRCOVAM ti 
CÓERR(KHHAMH. ORO 2KE CRELJIEHHBSIMH. OAPGKAAMH , H. RAAFOAA HY 
recnoaa naurero lcoy. Xgucra n np'kaucroyio ero MaTtgs gAaro- 
A'kreAHunoy Mom, Hé CnoAoEH ME EBA'kTH OuHMA MOHAA, 
€kE njrkxAe cABMIAXR. DlAKNI Rh3EQATHERIIOY MH. C£. Eh CROH 
ERIIIE QEHEHRHNSIH MOHACTHON XHAAHRTAQhR, H EAHKA ERICTR. CHAA 
HA RCTEOY MH, OVK(ACHYh CEETOVIO.— LLQRKOEN — CREIJIEHHBIMH 
eA kikAa Mn ui ckcovAH H unuaiai noTrkgaa, cReTAro zke unprk- 
neAegHareo urovMeHa kKyóh Pliegkgacia H ck RgaTiaMH WAAfo- 


126 


KAXh HdKO2E MOARRHHKNI I€RKE Kh. ROPOY WU HAIIEMOY. CIACEHTIO H 
Apkika&k napserga. nginjvk oce kis. Mk urov ens ks l'iepk- 
KACÍE Ch "NCTHNIHMh CREOOMh AARÓNI XHAAHRAAfKCKBIIE, H Ilo- 
wkAaue uapscrEov AH, tdko IecTR Mwkero na Ipkgaauk ore 
G&er&ie l'opii raaroateMore dugaAa H Xpaah c&eTAro apyiepea n 
uiAorTEoOpkua Hukoan, raaroareuere Iaaiokomeruna, n rkko- 
üE: W HafoYv, KOVIIH HAMN wkcmTo cie 3a oynokoenie ckeTArO 
AVHACTHóA, TROECMOY ZKE HAfkcTEOY Rh H'kuHoytó DnAMETR, H 
CkEAHHH. Ck. AVkcroas raaroaieuna Gkopknia, iexe IecTh Kov- 
nHAN ng'kooAur'kas TRoH. ocRéreu Hin Gaga wk npora Gge- 
vAi€ l'opii kyps. Hcaaka. 8 w'Tk Eceroó CkEOfA 34 UIRCTR CRTh 
népsnnps &kauu'kys nu nguaexHak ckeTOMOY AMoHacTHQoY. H 
&JI€ ICT. MOHACTHON PAaroAIEMIH DHFR, IIO I€CTh AdAR CRETO- 
Moy ng'kpoAuTEAI "TEOEMOY KY9k Gakt laph lÓRMKRCKNI KVrfh 
flaefie, n npenecouie youcoEoYae 3a Dur& 8 3a. Avkero 30&0M0€ 
Gkofknia. H A38 EAArO cAOEO Ehbcrifiexh, EHA'kRk Hyh ovcQbATE Kb 
CRETOMOY MWHACTH)OY, H H3KOAHM CE HAQNCTEOY MH 34 EMHIIE 
peuennaa wkera na Iprkgaauk, iio uma Ggeraa l'opa og raa- 
reae Mor AugaAA, n X9aah cReTAro apyiepea n uicAoTEogua Hu- 
KoAH raaroaicAet Haaioromeruua, ee korrinrH MH TO H CkeAH- 
HH'TH Ch CKOf DIHCKOMh MEFWAM H Ck. 3HrCKOMR H. HIQHAOZKH TH 
njkcker'kau. RAaAIuHIH. HALIEH. ROTOfOAHILH XHAAHRAAQRCKOH. H 
AEÍE HQH3RAXh "RCTHKMIE H. ROTOHOCHTIE WTBRILE Kh ce&k. n ngora 
kvph ll'iep&mana, n nouckays Avkero ck AIGEOETIS, ngoT KE KYfh 
liep&maHh H. Ekck ch&oph Ggeriie ll'ops, ciuikr& csmRoptuie, 
nooAaur MH Ehe QeueHsHoe Avkero (AnugaA'k ui IHaaioromeru- 
uoY X9aMM ckeTAro apsyiegea nu utcAoTEoQua Hukoan. c& EkceMh 
onjaRAAHÍEMR H. CHHODH , JO HAMA, 34 . AJ. 3A4THIJA. OY Mo 
AMX KE CRETRI CREOfh, IdKO AA CE IIOT(OV AE H DOKAROY METIE H 
np'ka'kae wkeroy ToMOYH , H. AA ChEAHHE Ch. CKOfBIIHHCKOMR H 
S3HlACKOMB MEFWAR, E£KE H. Ch'TEOHUIE H. TIOHAOLIE Ch IAfh- 
CTEOMK MH Ao EMlüE. QeueHnkyh AvkcTRk, H Ch RBCAKBIMR COy- 
AOMh H 3AKOÓHOMN HAQRCKBIHMN H2HAHAQUIE. METIE H. CHHOff. 
Q&EH CHHOfh IIOqHHIC WTR RhCTOKA, rA'K caa3H novTk E kANI- 
KhH HÀ GipkiHapir HcnoAN RühAA, H TOYH HMAÀ ARA KAMEHA 
CTAHORHTA, H W'Tk 'TOYH HA AMoft H nokgau Aeofa ma Tonuaa 
&gAu3& lov werune n wr ovn njkma Boraeruue na naphckkiH 
DoY'Th HA T'OkCTÍE H WTh TOYH Kk 34naAoy Ha ngocksenin raa na 


127 


HOY'Th, W'Tk TOYH EMüüuE HÀ harogoY kpoviuikoy H. WTR TOYH no 
XfHAoY no y9HAOY Kk 3aTlAAOY HÀ. EEAHKH. flo TOKK HHxKE Gkopnie n 
ngrkko noToka HcxoAMH roprk Ha AEAAHH. KAMH 34EQAEHH, IJIO HAMA 
Tf! OTOEH, H IIO ENIIIE KOHI llOV'TÀ HÀ KAMEHN lIAOCKHNI H 34&0- 
AEHH H. WT TA ku nrkko yonaa ovrpakk Hà. MOfE WTh lord, H 
TOYH HAM4 EA kHHILOY HÀ KQAH MOfAd, H WTR 'TOYH IIOK9AH Mofa 
nokpau Mopa Ha HakoAiagov, n wipe nokgan Mwpa Ao coke Gu- 
KAMRHTE, rA'k noTokks npucTae oy. Moft, H TOYH HAMA EfovAov, 
H W'Th TAEH rAkAa Hà Ek&CTOKS HÀ XQHAN H4 facu/knaienn kawn 
RAH3h HAfhckora HoYTA, H W'TN TOVH HOYTEMN loy TEMN HÀ 
rOYMHO, lA'k H4 AoVER, tio ce 3o&€ RaaaAenApa, H nakar noy- 
TEM flQY'TEMK, H oyv34M4 Hà Arkcnuo na Bean Bpkr&, u npkko 
nóTOKA Hà EEAHAOY lÜAMAAOY H. Il HH;KE HÀ KHAN. Hà Apovrov 
rjamaAov u noAonk na IHosgeun Hann, 3ogomn Inpuneroa, u 
W'Th TOYH OYTfAES Hd MOft H MOfEMh MOfEMNh HCIIQAN Dura Hu 
AHAMe Jurk Hanj'kAs MofeMk, H EIE MOfAÀ HMA RoAHIOY H 
TfhCTh H W'Tk 'TAkH ovnakk oy3 rofov Hà EQhAO H4 EEAHKO 
RAdTO H njrkko rAk&OKOrA floTOKA HCKOAH HA JAERHHHOY , H. "TOU 
IECTh KAMEHS CTAHORH'Th , H EBILIE EBILIE HIO HCKOAH. EfhAO Ha 
Beaukoy. Biirkaov, n Tov iecrk kaaMn raaroaiewin MoAHERAOV34, 
H WTh TAE huraous Bhuraouk na Opkkunafite Ha ARA KAMEHA 
CTAHQEHTAÀ llQAh EQhAO, WTh KAE WERH CHHOfN TIOUHHIC, H Hii;é 
cc ogprkrour orAa Ha ck&gop'k, 3anuca H "r'kys uaeHa nuapk- 
CTRO MH Eh CIEMK. 3AATOTIESATAEHEMN X)HCOROYAE ER OV E'kAeniE: 
«ker Hh njoTk Geri l'opu l'iegsmans 1690MOHAXh ,. UAQRCKBIE 
EcAHKiE agii HlOY MEHR flkakie I£)OMOHAXh, EEAHKIE H. SKCTHRIE 
og&rr'kan BharoneAa Bopsunaie t£goMoHAXh H. HOY MEHR, REAH- 
KhIE£ H SkCTHBIE OENIT'kAH HREhcCKIE HlOY MEHR XapkAaMsnie te 
f oMOHAYX, Zuponeramov urovaens [agas iejomonays, Ggurs- 
AEHOY. HroY AH Gaeykaepie regowonayk, Hapakaaoy urov Ment 
(agpeuTie iep&aoHayh, povumkkiH HroyMeHs Twakyas 169omo- 
HAXh, Aeyiapov urovaens Poanak Ie) oMOHAYX, JSenodoy Hroy- 
MEHR. hapsaaaMs iepoamoHayk, Dunaogeoy. urovaens. Margoen 
igomonays, BacramouuTroy urovaens. [aucie i£gomonayh, 
flaoyn&ckki uroyaens Ocoaovas rejomoHays Hn Dorpadoy uroy- 
aH. Makaie iegomonays, Cyweona Ierga og&irr'kan Maias 
IgowmoHaxh, XapuroHogH. o&arrkan. [wanurye.— 1£9oMoHayh, 
l'ouropiek&n ogurr'kan HaaucroaT& 1£gomonays , ckeraro Iagaa 


128 


egurTkan IHayowie rgomonayks, Aionvciegn. ogarrkag OcewAo- 
cie t£goMoHA(h. H ciE DQHACZKH HA NCTEO MH H OVTEQRAH Ch 
3AATOHESATHAIMKR. CAÓORWAMR. Ch. SKCTHNIAS. CkEOQOMh GRETRIE 
l'opti, Aa f€cTh R& oEAACTR nrkcger'ku gAaABIuHIH HAUIEH Roro- 
j^AHUH XHAAHAAQRCKOH ERE'RAEHIIO Eh. CRETAA CEETNIXh, IdKO AA 
cH HAMA BENE jeu£HkHAA AWkcera HHKBIACKE. noE('kKikAeHa. HAH 
Q'TREMAIEMA, Hh Aa cRETAA ok T'kAR XHAAHAAfhCKAA T'kaeH 3a- 
no&'kAa WTh Hack H Ao E'kKa. MQOAIO ZKE H. RACk ,. I€PQIKE ROT 
H3EOAHTR lIAQRCTROEATH IO HACk , HAH CNIHN. HAQNCTEA MH HAH 
HHh, KOTO ROFh H3KOAHTh, HEIIQTROGEHOY EBITH HalllEMOY. CE- 
ov sagkuanime nk naue no TEQNIKAEHHOY H. HCTIARHIEHOY. AME 
AH KTO AR3HETR DIOTEOQUTH HAH fa3o9HTH cie Hane ngHHolllé- 
Hit H Adfh, TAKOEAFO A4 fA3O0HTN FOCIHIQAN Eo H nfrkuncTAA 
EOFOMATH, H Aaà AtOY COY COYTIRQRHHILH CEETKI GYrMEWHR H CRE- 
'THTEAN Gaga, H Aa IeCTR DQHSECTHR. (EKIIHAMS : RRSRAMH, fACTIHH 
£r'o. 3ADIHCA ce cie cAoRECH. 3AATOTIEHATAEHHHAMH. Eh A KO . 2 WHe., 
awkeeuja Aekew Ela . El. ARHh, HRR&AHKRTHWHR .4. HA lHlpkgaauk. 

YT Gredans && Xpucma &ora &aarok'kgu nafk 
H CAMOAf kikhtih Gokgaie(m k) Hn l'okomts n hasrapoms. 

Sigillum argenteum deauratum pendens: c&erH crenarus 
DQREOMSuEHHKR ArphyuAmkkons n nocroa-crdans kpaas & ypu- 
CTA EFA RÉQH KQAAh CJECKXh 3AAh H MopckH. Origin. membran. 
in mon. Chilandar. D. Avraam. Onue. 47. Cn. l'opa A48. cf. J. 
Rajic., Herop. 11. 628. P. J. Safar. Serb. Lesek. 126., qui usus 
est apographo facto saeculo XVL, conservato in archivio 
metrop. Karlovicensi. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 12. 


CXII. (1347) 6856. ind. I. decembri mense. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, terras 
magnae Laurae omnibus liberat vectigalibus. 

Initium: Kiztp àAAÀy z1s BaciXci zpocijjaovaca aperi). 

In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 171. 


CXIV. 1357. 
Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, reli- 
quias quorundam Sanctorum donat monasterio Philothei in 


monte Atho. 
Inscriptio graeea. D. Avraam. Onuc. 72. Cn. l'opa. 93. 


129 


CXV. (1348) 6856. iud. I. 26. aprilis. In monte Atho. 


Ntephanus, Serborum et Graecorum imperator, limites 
constituit terrarum monasterii Chilandar. 

GaaRa EK TfoHlH CAARHMOMS H no'kk&AaroMS RorS. none- 
AE OYEW uAOE'RKKOAIGRRIA EOTh HEH3QESIEHHOIO MBAfoc'TÍIo H nfo- 
MBICAOMB OveTa(ta)ien Eca,. R('kaena ui wvkera noao:KkH El cEGEH 
ORAACTH, H. HAffEKN. TIOCTAEH Eh HHXk IAE 7ZKE H EAACTH H KHE3E H 
AAER HAM KOMSikAUW kA kRiH cROH ORAAAATH H CT(OHTH, H 
CEÉFW. fAAH AARZKHW ECTR XEAAHTH H. CAAEHTH ETW H SHCTH. EFW 
CEETBIIE OYTOAHHKH H. X9AMH, AIORH'TH Hy H ovkf'knaiTH. Rca- 
KHAM nioT(rkgamu uapckuau RAaroaknim paAH, Rk3HAE IAQRCTRS 
MOEMS H cQ&AUS MoeMS ReEAHKOE zKEAAHTE nou TH. ER GaerSie l'opS 
a&wnckS8io. "'kawie H a38 && Xpucra nora gaaromkonkin ui xou- 
CTOAIGEHENIH CAMOARZKRILS CORRAICAMS H. 'ÜBRKOMN , RARFAQOMR H 
ApRAHACOMA H AHciH Qekure 3anaAnon croamk, Gerefans uas, 
ROXXRCTERHHOIO QERHOCTIIO H AIGRORTIO QAXKAHFAEMR, TIÍHAOYR 
E&k& Gner8ie l'op8 agonckSio, Ek. cRETSIG H. REAHKSIG AARÓS COKR- 
CK8109, Rh MOHACTRNIQR XiAAHAAQN, HIKE Ch2AAHN ERICTR nafo- 
AMTEAMH. MOHAM, nfrknoAo&HkIAMS Cy MEOHOMR, HORNIM. MY o- 
TOUHEMR, H RAZKEHHNIMB TEQAgy oMRh KY)h CARROMR ,. TIQRENIAS 
OYSH'TEAIEMS. HALLIHMR, Hy2KE H. WEf'kraews tapsceTRES kprknoemTh, 
H OY'TRQRIRAEHTE H AOCTOIAHIE LLADQRCTRA MH. MOAHTEAMH HX& nfi- 
£MAIEMN.. H. EHA/Kyh «KCTHRIH. XfAMR, H OYAHEHYR cc kgaco'k 
£FW, H cRETSIO faAkS8 HCTOUHRELUISIO Mo nigapoAH'TEAId MOEFW CRE- 
Taro CY MeWwHa, H WRAORH3ARR TIOKAOHHY CE Ch "T£rIAOIo ASUIER, 
H flà4E€ Ch REAHKHAMS RAAPOAAQEHIEMN H. TIQJRCTAMH. TIQUTOXh H 
OYKfJACHyN pakS npapoAH'TéAla Moérw ckeTArW Cy Mewna, u no- 
KOH DitXk EAHKW AMolJIHW; H TlAKH RAdFOCAOEEHTE HDQiEMR WTh 
no'kApskeuiarw naueacrgw no'knoAokHarw w'Thij4 HFSMEHA KHfl 
l'epgacita I£ ÓMOHAXA H WTh EfaTile EE TIOHTH MH H IIoKAOHH- 
TH MH CE CRETRIMS AMkeToMR (H) H£KE€ E& RGESMARETH 2KHESI[IHAMS 
CEETRIMBR H. SKCTHNIMR OTRILEMR : H. "TAKU. OEIUBAN Ecto Gnersio 
l'eg8 nokAaHiateiIH. c€ CRETRSIMK H EEAHKHAUS ILQJRKKEAMBIS H. RAAPO- 
CAOREHTE W'Tk CRETBIX S H. HRCTHNIXR ATTEAQTIQAOEHBI XR ZKHTTEMB 
OTRH, H EAHKW REBICTR. MOIJIHO. HAQBCTES AH, OYK(ACHYN CRE- 
'l'4H€ H. SkCTHAIE X(AMH WTh MAABIXh A4RE AO. EEAHKHYXR. ORO 


3AATHMH. ChCBANI H.— CÜEEQRHHBIMH ORO ;KE. CEEIJIEHHBSIMH. | WAE- 
9 


130 


XAAMH, H EKAAPOAAHXR recnoAa naurerw Iucsca Xgucera 9 ngrk- 
uHCTSIo erw MaTégk RAaroA'kreanunS8. Moto, Hik€ ME CIHOAQORH 
KHA'krH ounaa Mona, EKe nprkisAe cAknayss W zkeaays EHA'k- 
TH. H DnÍHAOXk Ek KEAHKSIO H. CkROQHSIO. ILAKOEN llporaTo, u 
oEp'kroys u"serHarw nora KH)h Pepgmana, u nokAoHHXk ce 
u&cTH'ku nu ngeauuykn uRKEH, H OVYKfaCHYh HfkKOEN £AHKW 
MOI[IHO, H SkCTHATW noTA WAAQHXR, H. TIJHAAXN KAEAAN 3A4TA 
EEAHU;kH. upkkRH noavkHa QaAH. nakKH Rh3EQATHEUIS MH CE Eh 
CEOÓH EHILIE QEUEHHNIH. MOHACTH(N, H EAHKW RBNICTR MOI[IHO. HAff- 
CTES MH, OYKfACHXR CRETSIO ILQRKWEN CEEIJIEHHSIAAH. WAEIKAAMH 
H CkcSAH H HHHAH nieT(rkkamn, rakwzke n norkokAe Mene kTHTO- 
fH H QoAHTEAE MÓH MH , CRETAFW irS;MEHA H. RfaTCTEO WAAfo- 
RAXh IdKW MOAHTREHHHKH EXE. Kk. ROTS8 W MHalllEMS cnaceuiio H 
ApRKAEE HAQRCTRA. H DoÍIHAE ZK€ K& Auk irSaenn kon l'epgacie 
H EhCh CkEO(h AAEQH XTAAHAAQRCHIIG, H Ekcrioawvkusuie iuapkcerks 
MH, HKW AeHacTuockoe Avkerw. wkoSzkHoe. HMATN. CHHOfE Eh 
MHOTrHYh KHHl'AXh 4 HE Ek EAHHOMN XQHCOESAE, H MOAHMR IlAfh- 
eT&IE TH, u& nprkcaSuiaerh uagsergie TH, npoTh Hu irSaenunu Gue- 
T€ l'epii H8. capui noiuTH H. CAGKH'TH. RECE CHHOf€ El £AHHRS 
XpucoEgSAk. H ne nprkapkys awoaenita u&CTHRSIXh WIS, H HariH- 
CAXk CEOH HAQRCHIH AHCTR Ch. MOAEHTIEMK "IRCTHOAS mnfoTS KHfh 
l'ipmaus nu njrknoAoguHu MR IrS;MEHOMR H CTADIIEMN RCEIG ORH T'k- 
AH T0SAK RhcnoiieTH H noiHTH Kk ILAQRCTES MH Eh MOÓHACTBRIQNR 
XuHAAHAAfk. H OHH SACTHRIH. MSKE I4KW. O'TILNI TIGCASIIIAHEH. H 
VEAOAIGEHAI nQiHAOUIE H&£ 3AKBCH'kEllE, H CKASAES. HAM MOAEHTE 
"RCTHBIXK QTRII& AAEQH XHAAHAAQCHIIC IJKW ChkEAHHH'TH WESzKHTIE 
cuHofe awker& MoHACTHQCKHYfN Hh £AHHN X9HCOESAN, TIIo'Th :KÉ 
KHfh l'epwaHk H RcH u&CTHRNIH QTRILNI WTR'kipiaure naserES MH : 
RcE€ yoT'kuie Roe, tato, HCcTHARKHHAMN. H niouckakur AvkeTW. WTk 
K8A8 cHHo0S8 noueTH CE H CAOTQHRUIE W'Th. K;KHATW MOfld Kk 
34naAS 3peuie wk wkera noA& Bieaukwans Éisiraomt k& Surio 
DQHAEKELIE, H. 'lTAMW ECTR. EOQAHILA H MAAA. TÓRCTIId, H HAKH 
nouccmo, rA'k ecrk. EoAHUA, H TÓkcTÍE HCKOAHTR HA. MOft, H 
HAETN nokgaH Mófia noAN XpisSweruus H noAS HINKORN CRETA- 
rw Peepríra na coauuyla, H TAKW HAETR. KQAEMN. MÓfld K(AEMN 
Mofa HÀ 0H RfATA, iio C8 TÓH KAMEHE OY MOff£, H MHAAO XoAH 
MeHoSHAHCTE H. TlIAKH. MOfEMN MOfEMM TIOKfAH TIQAES 30el|IE Kk 
flawus AoxoAu na (rkkS. Hganuns, a AOXOAHTN. AO. REAHKAFW 


131 


KAMEHE QY MÓfIó HA K(AH H WTN TOAH Kk ckgeó8 ngags XfHAOMR 
HA A/KAkKk , H TAMW BRA0S3HCMO KQNCTR Ek ASE'R, H WwTK To- 
AH npaES Hà KEAlHIJIA, H T8 KAMEHR TIQAOGERHR FORES H HÀ HEMR 
EKSAS8 nOAQKHCMO, H W'Th TOAH IAEO Eh K(hAO H4À XepoRo HA 
EEAHKH Arkas , H "T8 nocragHcMe ESA8 oy KAMEHS, H "TAKW A/k- 
AOMh ArkaóA nAKH. HH3h. REQRAO IfaRo HÀ HISTh. CREOÓHAIH npo- 
THES llepepams Opaiuak ,. Hn noAR n8TA HÀ. AOGAHHE. KAMEHR 
nocra&HcMOo, H ov H£MS8 R8A4; H. W'Th TOAH lIgaEo np'kko rkku 
Hewuiepn Opaiie n nau ngagS na ReaukiH. X9HAN Kh c'kaeps na gan- 
uin Arkas na cgerT8Ie Mapuns à wh Towk cvkuc kae noA& naa- 
uuHS8 noc(rka'k , 8 AoxoAH ov kaMEHie CkROAHHW, H WTR 'ToAH 
A9XO6AH Hà AOAAKA HÀ ZKEA'K3HNIH. KfhCTR. HÀ. ChEOÓHNIH. TISTA, 
H Af:KkH DnS8TEMN, (Io HAETS 8 GRHFMEHN, 30EIJIH Kk Rfi'TOrfA- 
AS cEHFMEHCKOMB, H HAE CTOAHHO HÀ IIJR&REHS 3€EMAIO H HA. Hf— 
KÉHH KAMEHR,. KAKO CE KAMH. EKAAId K&. GEuravenS, H HAETR Xu 
Aen na IIpiuak n na d8Scr08, n anao XoAHTR Ck 34AH. LUKKRE 
launoge ; n wr& Toa k nprkko 83& ypnaA& npanS ov Mopes nakH 
W'Th TOA'K Mopenh Mopews Mnae yoAlgie Gamapiie H. ngucra- 
uuipe uà cReTArw. l'eopríia à upskog& crerarw Gyaewna ngago 
MopeMh Hà cReTarw fIuapeiaas n wkyoAcupie Grruaagk MogEMR 
MOfEMR DoAN naaTile H &AS8 H cReTarW. Cyro Mita MopeMh HA 
AORHIJIA WOKHHAfCKAId HA CREOQHNIH TISTk, H WTRh 'ToAk ck&op- 
HMM nSTE&Mh Hà liura$ 30egr€ Hà. KkCTOKR, H TS ECTR. K(RCTR 
W'Th AfecRgHEE Efrkave, H wk TOXk naku Hà Accuo. kh. ier8 hiu- 
rAoMk Hà lieaukS Fiuras 8a ckgopntiHn n8TKR, H T8 ECTK KAMEHR 
3egoAiH MoangAS34, H wk TOAk HH3k. RfAO 3penpré. kh. (Ier S 
HA fARHHHS , H "TS ECT. KAMEHR. CTAHOEHTR, H WTR Towk ngrk- 
ko Passoka lloroka ov RtAHKO RAATO, H TAKW HfAEW HH3h 
RfhAO Kh Mofló HA EoAHHS H ThcTie, HAckoke nouecao. "Toro 
pAAH ovAMoAH uafker&Ro au np'knoAok&Rnarw ngora kupk Pegaana 
H "NCTHNIH HPBSMEHH, H. TQSAOAIGERSHU — WElUIKAUIE. Awkero u 
CkCTARHCMO CHHOE Eh EAHHOMh. XOHCOESA'k, Aa ne HMaTR KTO 
AecaxAATH HauiEH. okHT'kAH. H HW;KE CE. ThrAA WRf'krour HA 
cgo k, 3anucayaeo T'kys uacena napkcTEO MH Ek. CEMS 3AATO- 
nesarHoaMk youcogSAk. na ovirkkiíe noce kAHRAR :— SRCTHRIH 
ngerk Gaerkie l'opsi kups. Pepgaans (epomonayks, nReAHkKÍE MH 
SKCTHNIE HAphckite AARON irS Mens Hagkas iegomonays, Güurae- 


H8 irSaens GCacdrrepiie iegowonays, BapakaaS irSaens Aagpen- 
9 * 


132 
Tie iepomonayk,. [anyokparopa irSaens HoucranTiie 1(90M0- 
HAXh, fSuikiH IrSMEHK lwakuank IejowmoHayh, Aoyinps irSMEHR 
PwaHaRk. 1E9oMOHAXR, Jenods ir&5aens hapaaams (£90 MOHAYXh, 
Quaegca irSaen& Tumogeu repomonays, HocramonurS irSaeHt 
Ilaucite (£pomonays, flaSnckiu irSmeus. OcoASAK. 1t£9o M OHAYh, 
3wrpadckiu irSwens Makapiu iregomonay&, Ggerarw Ilagaa o&&- 
T'kan irSawens Hayowin iegoaenays, Aiwnuciiegu wknuT'kan ir8- 
MERI OcwAociu rejoMoHayh. H Cie HAQNCTEO MH CAQIEH H OY'TEf)&- 
AH Ck 3AATOÜIESATHNIMÉR CAOROMN Ch. SKCTHRIMR CkEOOMN Gue- 
T&li€ l'opii, Aa &Tk Eh ORAACTR nf'kcReTAIME RAAANISHUNI HALIEIE 
ROPOfOAHILBI XHAAHAAQCKOH RRREAEHTE CRETAId El CRETBIXR ,— 24K 
AA CH HMATR HHEKiHAWKE DoRQkikAEHHA HAH WTKEMAEMA, Hh. Ad 
cReTAlad. oRguT'ka& yuaanaapckaia ku 3anog ka wk Hack H Ao 
R'kkA. MOAIO :KE, H2K€ REACh. EOTh H3ROAHTR IIAQRCTEORATH IQ HACK 
HAH CHHNh lLAQRCTEA AMH. HAH HHH, KOT'O ROT H3ROAHTR, HETIQTRO- 
f£HH$ EHITH HalllEMS ce 8 3agkipianíie HAH KOoMS WTRAATH C€ W'TR 
Toro wkcra, Hk H naue no TEQIKAEHHS AA HMATR H. HCIHHIARHEH- 
H8. AlIE AH. KTO H WRfEIJIETN c€ TAKOENIH ov yuipigen ew AlagoA- 
CKHMh f3opHTH HAH HHAKQO D'kao:kH TH HAH W'TETH WTR EHI- 
Ul£ THIHCAHHNIXS , TAKORATW Aaà f430fH'TTh rOcHoAN ROr& H njrk- 
4HCTAId EOFOMATH, H EK AWkcro nomo Aa RSAETR €A8 CAII 
HHHA, H Ad FW flóf43HTk CHAA "IRCTHAFW H :KHReOTEOfEIATO 
KfhCTA, H A4 ECTK. TIJOKAETR W'Th 'TAIXh CRETRIXh H ROFOHOCHNIXR 
CTh H WTR RCkyh CEECTRIXR ATIQCTOAR. H. W'TR. SETHÓEXR. EAR 
CEAHCTR, H Aaà &cTR nguuecTHHKR. ISA/k. npkAareato ypucrons, 
4 AA ECTS. Ck OHHAMH ,. WKE (Ki: Ek3MH, ERS3MH , QAcnHH EPW, 
HoT'ka (rkkumbwk : KQ&ER FW Hà HaCk H Hà "EA'kys HalllHyh, 
H KAETES A4 HAATN W'Th CRETMIXA KTHTOpoRR, cReTarw Gy- 
MEWHA H. CRETRIT£AId. GaREM H WTR ukcTHArW ckRofa Gneruie 
l'epu agwHckiie H. W'Th HHHYXh CEETBIKN FOfh, H WTR ILAQRCTEA 
MH AA HE ECTR. RAATOCAQREHR AMHHR.. 34IIHCA. CE CE H. OV 'TEQRAH 
C€ CAOEOMh 3AATOnEgSATHNIMR MWkeeua. angHAllaà .K8. ANHh, Rh 
wkTo .,8WH2., HHAHKTA .4. 

G'rejaus && Xpucmra &gora gAaro&'kouun naf 
H caMoAf kküis GokkgAaire Mh, PlF'okkw ms, hna&ragwMas 
H flokaHnacwa s. 

loayómua. 1840. pag. 237—243. 'l'extum conati sumus 
restituere. 


133 


CXVI. (1348) 6856. iud. I. 29. aprilis. Prizren. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, eccle- 
siae SS. Michael et Gabriel Hierosolymis donat Nieolaum 
Vraujinensem et quingenta hyperpyra tributi Ragusinorum. 

hoxe Ww'Thu& ECEAQRIKHTEAIO, H2KE CAOEOM H ASXoMR& Sch 
CEOHXh Eca ScTQOHEHH, EHAHAA KE H. HEEHAHMAA, WASLIERAEH- 
HA :K€ H BE3BASUIHA, Hike DübE' kie APTEACKHIG SHHH. CRCTARH, 
REC&HIARTRHHIEe cHAH , nfrkemkgariuire Ecakoro SM& HACh H fa38M- 
HAPFO I€CTEA, WARN CcAMOTO EOKACTEA 34fEIO CRNTEQIE CE, nfrk- 
croAa TrenerTHo njrkakcerokit, H. ch CT(AXOMh AHHA CEOla 
OFHEHHHAMH K(HAH 3AKQHEARKIIE, H KRzKAO HYh HEH3(ENEHHATO 
c&'kra H KfàcoTH EOKACTEEHIE HACAAKAAIOIIE, HMBIKE. TIQREO- 
CTATEAId H. ROEROAS HERECHHMN. CREEIJIEHRHHMR. HAMEAHHKOMMN KE 
H KHE30AM H AHTEAQMhA H AQXAHFEAQMN, KfdCoTS QekS Ke Ap- 
xaureta Muyanaa, &eauka. njrkascraTeaia, np'kAscrAni n. &é- 
aHkare H nsEAro gaAecrH ngono&kAnuuka apyaureaa l'agguaa, 
CHMA K& EEAHKOMA AQKHCTQATHFOMA WAR EOl'A AAHHH EHIUIE fo- 
AS sAog kuackoAS noyEaannie nox&aAH H. EAaroA'kru , wikats 
nogkAa «a c8ngeTHEHHKH , 4 CHMh HÀ faAOcTRN RAAroE'kupienie 
3€£MAAHATO ICCTEA, HHH2KE lIOKEAAH I€3HKh. MOZKETR. HCTIAECTH 
HHHIKE H3RQEKH. HH. SMh IOCTHFHETR. IQAOGEHO TIOXEAAHTH, Ha- 
AERAS CHOIO Kk. HHMBh. EB3SAAFAIOIJIE AA. H30ENEMBS. EEAHKSIO. HYh 
MHAOCTR H 3ACTSHAEHI€,. CHMA. EO. AfyKHCTQATHTOMA — HERECHA 
KüSra «uSAECH. HCBTIAkHH. l'OCIIQAR, H. 36MARHOE WcHORAHIE nf'k- 
cekrAo 8kgacuHn, cHMa uAe&'kuackote IecTEO. WTR EcAKOIe cTóa- 
cerH uegQrkzkAnno ng'k&ugaETR, cHMa UskRH c&'kTAO Skoauiaie- 
Mà npaRo&'kouo ieAHHOrAACHOIG H TücEETOIE m'knuie Ror8. EhcH- 
AAIETR, cHMaà EO RAAroRE'kgnHH H REOTOAIGEHEH Lapuie Eknuu uc- 
TAkuunan g&knuauic ce: T'kathzké H A38 Eh Xucra ERora EAdrQ- 
&konuuu uà goroaa nocragaeuuH uaph Gerebaus cQ&RAEMB H roh- 
KoMh H 3anaAWku cTQamk H ck ROTOAAQORAHRHOR MH EóO- 
FOMRCTHEOIO H yfHcTOAMEHEON Luapuuem a&rScTHElo kyrga Gac- 
HOló, H € ERSAKRAEHHHAMN H. BAATOR'EQHHAMS CHHOMB HAIR, Kfa- 
AEMBI goulEMS , EAAFOA'kTIO EOXKHEIO IQOHENTIIS MH, Eh CEQ- 
I£Mh W'ThucTE'k no Toró H3&8ROAEHRIO HAfEIJIH CE WTfJACRAB RAA- 
rare kofrkue, goAHTEAR MoHXh cEET'RXh, Qek8 ze GuaewHa 
llemauS, HoEArO MHoTOunAa H TlbEATO EAAAHKH EHEIIATO 


13^ 


3eMAH 3€Tcukun, &eAHKaro ckETHTEAId H— DiohEonfrkersnuuka 
wukcerRA Hauéro, KfaAm Gagn. npakg&pi$. aH. ckHdy TR Roro- 
AapekaHHaro AH Uapkserka, nocekASie zkumIo Raaronp'ksukania 
w Xpucr*k ckeruys uaps &Aarogkono :kHkSIJIHXR HA 36MAH,. fe- 
KS zK€ REAHKATO H fAHHA AHQCTOAOMN H DQREAPO YQHCTHAHOMK 
HocranTuna uapa n umky& npagocAARHO H. RAATOUIkCTHO :KHES- 
HIHXR, WAN HFHecTH Molet TElAOGCTIO ASIIERHOIG H.— fERHOCTIO 
fAXXAEFR CE Cfhlla MOICTO AIGROEIO. Kk. ECkoh cReT'kak EOZKR- 
CTREHHMN I &KEAMR, HAHIIAME H. EOAIIE Kk. EEAHKHMA AfyHeTfa- 
Turoma AMuiyana$ à l'aggnaS, wnu &go nprkAcroieyre ngrkeroaos 
H AHUS RoxkHie. RAarongrkavkuna n gaaroSgkrAuga. wk ckA/k- 
IdHHHHXh MH ScTfAGITR : rk npunaAaie H AHAH. ce Arckie. xo- 
AaTAtd wEfrkeruga k& RgaaAHlyk. ore uS XpucerS n ASI MoreH 
EOIAA H Xf AHHTEAId "TElA4A H. Ek. HAAERREIIHXN EfaHeyh. njrkAk- 
CraTEAId K(rknkaa H c8nocTATOMRK. DAAMEHOHOCHHAMN OS:KHIEMN 
w'rkMhiparipa, T'kas Tenak ngunaAatie Atj6goEHIO ASIIERHOIO Kk 
cHMA apyuerpaTHroama. EHA/K iapkcTEO MH yXfAMh EOXKRCTRE- 
HHH CRETHIO apyueroarurs AMuyanaa (8 l'a&guaa. ck3A4HkHAFO 
H)AQOAHTEAH LHAQRCTEA MH Eh EOlOERSAISRAEHH KA — HHRTAA 
rpaAk HiepsScaanavk, Es. HEMKZKE ROTK Ch. lIARTIO IIQZKHTR, H 
AHIdEQAA H2KE HÀ HACh. EfAHN Qa3A0SumH , H TOR RAHTEAIA HAMR 
AafpeRa, "ka wEkSEO:KAHIe EHA'K UugkKEH laphcTEO MH IIOTR- 
ia ce tnafseTEO AH Ek3AEurHSTH H SkprknurH H HCHARHHTH HE- 
AOCTATRURHAA XfAMA TOrO CEETOFO, H HfHAQKH HAQRCTEO MH 
ck&eroro Hukoas lipaunns H ck ug kKEOQAM H Ck CEAH H Cl AIAMH 
H Ck CA RCkAM& METOXOMB H Ck EHHOT(AAH H Ch TIAAHHHAMH H Ch 
DAUIHIJIH H Ck 3HMOEHIJIH H Ch MAHHH H Ck CKHOKOCH H. Ck Ao- 
XOARKH HJkKEH 'TE3H, H gio. HMa 8 c&eroro Gpkria AoxoAbKA 
HA EcAKÓ FÓAHIIE .. TEQNIEQRN WTR ILAQHHE IJADRCTEA MH H. Ch 
&gck MH njAaEHHAMH H. SCTAEH HAQRCTRA MH H Ck ECKMH. MEFIJAH 
CEAI "T'ky& H. c& gckats HMAHIEMR HRKEE 'TE3H , H IJIO IECTh Au- 
MHHA HÀ ARAEX LLORKEEHHXR , H "TAKOH IO. IIHAG?KHH. IAQRCTEO 
MH Hf KEH HICEQSCAAHMCKOH. AA CH CKBrlAId HBKEH Hle ScaAHM- 
ckaa Hà EcaKo roAHure wr BHipauune, uio ce w&rkra vkrune, 
G:kHTA H EHHA, H W'Tk QERIk H W'Th KOEHAh, lIQAORHHA W'Th 
TOFA AA ct noAAte H Aa ce Hocn 8 HiepSaaaHMR. H. rIAKHH mifH- 
AOXH HAQRCTEO AH UufhkEH apyuer(arura AManyanaa. we 8 Hie- 
(S8caauwk, Aa cH 83Hmaà 8 ASEpoEHHu/k wAR AoyoTKA HAfh- 


135 


€TEA MH HÀ Ekcako roAHire Hà. Ekck'kceHie . 6. Ch'Th lE BIEN 
EEHETRUKHYN. H AloAHE U)kk&enH ckeToro IHuroan gganunckora 
A4 HE faEQOTAIS aR&oTE HHKOIE9E rOcrHoACTESIOIJIOMB, HH AAHH 
Aato, HH n$TH T'kjat, HH EOHckKE EORMO, HH 8 zKSII8 ngpunaa- 
HIAlo, HH PFjAAA 3HTIO, HH l030EH Ad4K, HH KOHh XfJHE, HH 
HIkCk XJAHE, H W'TR ECAKOE JAEOTH H AAHH. WCEOEOAHYb. H CHIe 
H)HAOIKHYh H. STEQRAHXR , Ad IeCTh HerlokoakguaMo Ao E'kka, n 
T'kak E&ckat& HnukTO Aà H'kcThk WEAACTRHS, HH. KEITAAHId HH RAd- 
CTEÉAHHh HH HHh TKO AIOEÓ RAAASHQIHH. S 3€6MAH. HACTEA MH, 
TRKM9 IeFo2KE ROFh H3ROoAHH HrSMEHA Hi€(SCAAHACKOTA, Th A4 
iecTk T'ka& w&RAacTAHR, H 8 TOM Avker'k Aa mker& gAaACTRHR 
HHKTO neocrakAm TH cTa'kumHS8, TkKMo kKora RSAE xor'kuie 
Hr$8MEH8 uie ScAAHMCKOMS, 'TOTA3H AA RAAFOÓCAORH H TIOCTAEH 
erag'kuiuus 8 lipgauumk. 8 cuie 3anncagte ngHAozKEHHE HA NCTRA 
MH KT W'THAETk H foTEO9HTh cHI€ 3AATOnEMSATHOIE CAORO 
HAfhCTEA MH, A4 MS IECTR. MRCTRHHKR POCTIQAR EOTlS H. nfr'kau- 
€TA ROrOfOAHHA WAHFHTHI4, H Ad r4 Hofa3H H SEHI€ cHAA 
4BCTHAFO H CKHEOTEOfEIIATO KQhCTA, H Ad IECTR TIQUKAETR WTh 
. THI. CEETHYh W'Thü Hzke E luken n. wk . El. EQXORHHYN 
AlOCTOAB H WTR .A.-Xh ICEAHFEAHCTR. H. W'Th Eckys ckEeTRyh 
W'Th E'kka &or$ SCrOAHELIHYS, H AA I€ TIQHUECHHKS W'TREQRTHIHA 
ce Xgucra flpun & Hecroputo 8 IOak npgkaarcaio ypucroES u 
Kk WH'EMh, H:ké Qrkur: KQREN rero Hà HACh H Hà "EA kyh Ha- 
IUHXh, H A4 THAM F9 oKA38 rTHWSHWES, H TTAKOEH, HW:KE TIO'TRO- 
9H, AA ct pacnt H HAKA:KE, H Ad TlIAATH HAQRCTES MH . «E. fé 
HÉfh. à CHH. XQHCORSAN rIHCA H. TIQABTIHCA HAQRCTEO MH. Eh. ECAKO 
STEQMkAEHIE Awkeeua anguaa .k&. AhkHh S [lgusp'knn, khAA 
noc TAEHH üuafkcTEO AH TEMEAHIe afyarreaa. AMuryauaa && kro 
.48W., HHAHKTHWHNh .4. 

Apographum saec. XIV. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen, 35. Nota in eod. rag. f. 24. hunc esse finem 
hujus diplomatis: caTRooM cc caH X98coEoAk...EA CRHMh Ea 
anero . ,8WHn., AHcelia Mapha Ea rjaAH Meanuuk 8 l'ouuueyn 
Ha Pwawanun. Ab initio sequentia leguntur: MCCCXLVIII 
de marco: privilegio de Stefano, imperador de Raxia, AlI- 
bania, de Grecia, de Bossa, fato in Melnico in Grecia: lo 
tributo de perperi 500. dono a Jeruxalem. 


136 


CXVIH. (1348) 6856. ind. I. Prilép. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, quos- 
dam pagos donat cellae S. Sabbae in. Caryis. 

T Aecroaknuo n AongoA'kreaknuo H &oropasoy ane EcerAA 
cAAES E&kcHAATH ROrOY EM Tjouunu, cin rkus wrTküuoY H ChIHOY 
H CRETOMOY AOV XOV, EAHHOMOY EOEKRCTEOY, £AHHOH cHA'k, teAH- 
HOMOVY ÉCThCTROY , £AHHOM OY. COYIJIRCTROY ,. HÉCR2AAHRHOY ,. HE 
ng'kaoxnoy n uepa3wkenov, TiHckcTARHOY H CkRESHANEAHOV H 
IEAHHOCAAAEHOY H £AHHonkeroakHoy, WTR Hieeke npocia cikers 
HEH3(EMEHRHNIIE CAAENI H. MHOFOURCTHNIIE, H AAQWAREHNIIE Af 
AApWEAllé CE DnjogokWAMN :Ké H. ATQCTOAOMN H. MOYIEHHKOMR H 
CRETHTEAIEMB H. D kno AOEHNIAMR H EcEMOV. HafjoAOY ripakocaaRia, 
W'Th HI€EKE Eo DpoukkTOUIE Eck E'kukun koro39a4HNIH MHHO 
AHHEOVYIIHAMN. CS Ekowio HÀ. 36MAH ,. CAMOAJJ&IKAEHNIMN KE. Hd 
(I€Mh H. RKAAANIKAMN H. RAACTEMR Eck. pasAnuno Aau pasA/k- 
AMEUIOY, lHdKQnkE ECEEHHRHAA ;KHEOTOY Ré2AVkgnaa MOY AfOCTR 
Ecxla kk &CkaMh REAEFAACHO ENIIHIETR. FAAPOAKIIIH: AHOIO Ha- 
pé HApkcTEOVIOTR, H cKid/TOi HXh STEQRIKAAKUT CE, H CHAHNI Ck 
OYCÓRAHIEMN TIJARAOV. IHIIQY"Th.. TR wkKE H. A38 E XpucTa Ro- 
ra &aaromkonun n &oroak nocraRAteHhi Gerefans uaps gckan 
CJREAIEMN H PbkoMhA H 3anaAm'kn crgamk, pekov ke flagauiu 
H noMepile H EkRCEMOY AHCOY, EORRRCTERHOY Ie. Eo. EAaroA kun 
ER39AHlIRUIOY MH. Eh CEOIEMNS. WTRURCTE'K, rio Toro H3ROAIEHBIIO 
HAfEWIiH c£. WTfACAR RAAFAAFO KOffEHE (OAHTEANN MOHXB CRETÍ- 
HXh, WTh njaEkAHHKS cReTOY Io Gy wewna THemanie nogaaro 
MY9WTOulA H DÓREAATO EAAANIKNI ENIBRIIAATO 36MAH Cfbribcirku 
H CEETH'TEAId HAlIETO AfylE9eA H. TIQREOHACTOAHNIKA WTRUKCTERA 
Hauméro kv9h Gag, ce zke uia rocnoABieim gAaroA'kmruie i nocmk- 
uEHTEMN norksucTNIe EAAANISHILE HALE ROTOQOAHILE H MOAHTEA- 
aH EoroSroAninyn T'kys cgeTIHyh 9oAHTEAN H. TIJApoAHTEAR MO- 
HYh, RAATOCAOEEHTEMN EOIRTEMB AA WEAHIKHO MH ENICTR HAQRCTEHE, 
H QAXAEKEHOV MH ENIELIOY Eh HAs£AO HA CTRIA Molero Kk ECkAM 
CEETBIMN H EOZKRCTERHRNIHAMS. HLORKEAAMN, HAHTIAHE H EQANIIE H Ch 
EOFOAAQWEAHRHOR) AH. HI'kENICOKOIO H. ROTOAIOEHEWIO. IAQHILEIG 
a&groverue Kyfa Gaenoio Ekcec)RARHHOO H. WTh. EcE AoVUIE nio- 
pe&uogaacao w aMonacr&igexh Gieriie l'opisi &eanriie noverhinie 
flaona, ny kike wiprkrai SR ce no'knoAoEHH H EoroHocHH HHOHH 


137 


CRÉTBI H. EAZZKEHNIH. W'TRIH , H CABILIIAYWAMS. MHOFAA H AHRHAA 
WOCKHTH MOYCKRRN kys cEETRIHYNS, H ;KeAalUE W'Th MHoraa Erk- 
MEHE HaphcTEO MH EHA/'krH H nokaeniTH ce avkeroaus Tk 
CEETNIAMA H nfierH gAarecae&eHie W'Th T'kyh cRETNMIXk H— &oro- 
HOCHÍHYh W'TRIkh CT)AHRHO :KHROVIJIIHYh Hd 36MAH: EHRE H 
Xpucra Motero u3&oAieH eM H nocmkuiniewns npkaucraie iere 
aaepe nockuiaiiioy oy Ha. &cako. A'kao. EAaro 8 Aateuroy Mov 
ECcAA RAATAd Kb CHACEHHIÓ H. HCTIARHIdIOIJISMS Eh. RAAPBIHXR ZKé- 
AAHia, H HCHARHH ZKE. W'Th. ECEI€. Aovillé ZKEAAHTE CONANRILA MOIEIO 
EHA'kTH cKETOVIó WHoy ropov, no raaroAHRiIoY MOY :. EBSEEAOYN 
4H MH Eh FlOfhI W'Th HOYAOVZKE DQHAETR DOMOlIh Mold; H 
HAKhI: Eh FON! AOYUIE ERS3AKHPHEMNh. CE, PÜEAH TAAMO ,. WTR 
HOY AOV2KE TIOMOIJIR. TIQHAETR TH, £HZKE TIJHIURAN. HA CTROMH H 
Ch EOFOAAORANRHONRS MH HAfHHEIS ARFOYCTIÍEIO KMfA Garnuoie, 
TOY WEf'kratii ce &AHKIH. MOHACTRIQR XHAAHRAAQN. Ch3AAHTH 
no'kooAHTEAH MOHMH, TIQHIURAN ILAQRCTRO MH H. IGKAOHH CE H 
HQHICEMN RAAFOCAOEEHTE W'Th KHEOVIJITHYN Eh HIEMN CTAf IL: 
TAAÀXKE ER3HAE LLAQRCTREO MH. Eh. Ek&HOY T Ok HOV H'KHüure MOHACTNIQE 
CRETNE T€ Wh, H WRRIIBAN HLAQSCTEO MH TE CRETE MOHACTBIÓE 
H Ch EOFOAdQWKAHRHORO MH lare agroveruieie kyoa Gaenoro 
OYAADHCAO H OVKfACHCAO QASAHMHNI Ad Bl, H. HEAOCTATRSIHAA 
MOHACTKIQeH "T'ky& cRETRIXN KCAA HCTIARHNIE HLADRCTREO MH, H RH- 
Akcewo g& oH cREéTOH rwjrk :kxnauiaa. ckunie n. RósThnH nprk- 
DOAORHTIHYN 'T'Ryk CEECTRIHYN H. ROTOHOCHNIXI W'TRIIR. TIO C'TRIHR- 
HE CKH'TEAR , H. RÉARMH. OV AHRAIEHIH ENIXWAMN. W CKHTH. MOYEN 
T'ky& ckeThiHX&, no nerumk uenecunsi uaog'kui 8 36MANHNI ar- 
CEAÍH. H TH QHIEMR RAAFOCAOREHTE H AOVUIETIQARSHA CAORECA CANILIIAER 
Eh noSueHTH, idKo H REARAMH TIOARSERATH CE HAM, Ilo FAdroateijioy- 
MOY: WRf4TETk RO ME, feut, KOleIJIEH ce TERE H R'RAoViped cek- 
A'kuía TEOU. H wRhyomAEHTeMs hys cReThIYR. Awkers ngu- 
Aecae Ek Akcero pekomo Hagrka, nakxxe wuprkraier. ce. keAía 
c&eTAro Gaii, ReAHKAAFO. DIOYCTNIHHZKH'TEAId. EQOVCAAHMNSCKATW, 
Ch3AAHRHA F'OCIHIQAHHOMRH (OAHTEAIEMN H DnfockkTuTEAIEMA HA- 
UI£M KV& CaRoMK, Ek HICH2KE RE3RMABRHO H. ROFOSTOAHO :KH- 
THI€ lIGKHEN, H. EHA/KEhi ROT OAIGEHAA HAHIA AEFOYCTHHH KY 
pa Gaena nuireroy H. EeAHIe HEAOCTATRSHOE KEATE I NKRE ITE CRE- 
THE, AXAEKEHA RNIERNLIH. AIGRWEHIO. XQHCTOEOIO Ek TOH CHE- 
T'ku KtAM, H nó H3EOAIEHHIO. EQT'OAIOEHAATO CÓNBANIIA EI€ H HA- 


138 


fEKUIEIO HÀ. HAVE HLAQSCTEA EI€,. IKO Ad IECTh TOÓH CRETOH H. RO2K- 
CT'ÉRSHOH KEAH ERTO(NI X'TH'TO0R, Eh CKEARAEHIEH WrAEAOEAHTE AWk- 
€TA'TWro CRETAFO, ldKO Ad IECTR. El AOV IIETIQAR2HOIE HAQNCTEA £6, 
H A4 CH H3EHAÀ W'T& ECEFA HHHA XHAAHRAAQBCKAAFO CTAfAILA, Kole- 
FO XWIJIETR, H rloAara ES TOH cEEi"kH KeAH, Hh ck SnponieHTeMh H 
EAAFOCAOREHIEMNS XHAAHAASCKNSIHAMS H rl € RoAH H. Xo kuu, a 
W'Th HHOYA'K Aa He EoV AE KüoAVK 9k EE KHAAHAAQCENIE. H. Rh3h— 
KfaniAKdiOY cé nAKH HAQNRCTEOY HH Eh CEOId CH Rh CEETNI H 
RORRCTRERBHRAI MOHACTNIQR XHAAHNAA f, IOHCKAEN HAQNCTEQO AM H 
€& EOFOAAQWEAHRHOIO AMH. LAHüiele a&groveruieio pyra. Gaenoie 
CrAQkua njr'kAkcTATEAIa KEAH. "TWH. cRET kn, H ck. H3EQAIEHIEMN 
HAfNCTEA HH H RAAFOCAOREHHEMRA HroYAMEHA H. ECky&. CTARI 
RAArOCcAORHCAO nponurovraeHa nona Ocwaovaa, Aa recTh ng'kA&- 
CTA'TEAR. KEAH. "rWH Hkc oy Bagrkiays, n Tako38 Moy (9 Ada. Hah 
CTHO HH, IdKO Aa MOY IECTk H Ao :KHEOTA Henfrkavkusnaa, Aa 
MOAHTR EOrA 34 ;KHRO'TTh H 34 CHACEHHIE AOVIIIH ILAQRCTEA HH. H 
Ilo RAarOcQhAOMOY SaMoAIEHHIO H RAATOOY TQOEHIO K& Eck cEE- 
TBI H ROKRCTERHRNIMN. HIBRKEAMR Drkg&ucokie H. RoPOAAQW- 
KAHRHNIE AH Hapuue akRroverHie kyga. Caene. n ch RoroAapo- 
EAHRHNIMÉR CHIHOMh Hal EAATOE'RKQHRNIMN KQAAICEMN. D QWIIEMR 
EceukeTH'ku kean rwn c&erareo Gag we g& BHaprkiays Aagwia 
HuafkcrEo MH 8 XgocTkuk ceao Hocopurie n ck geckun 34ceAbuH, 
3ACEARKR Moy Aknenoare, Aoaiauu, Meursono, "eaoneun n ck 
lIÉJHWOMNh KOCOQHTKCKRNIAMS H. Ck. WTRTECOMN H Ck. MEFAMH ,. Ch 
EHHOTAAH, Ch MAHHNI, Ch RQRTH, Ch AHEAAAMMH , C TIAUIHIJIH H 
Ck A43H H Ch DnAAHHHOMN H Ch. EkCkAMH D(ARHHAMMH CEAA ITOFO. 
H TA4KO63H I€ AAWEA HAfhCTEO MH, A4 I!€CTh kEAE CEETAPO 
Gag wie 8 Hapkiayn Ao ikka.. H WcEoEoAM 1€ UuafkcTEO MH 
W'Th COKI4, W'Th Ho030EA H W'TN lQHCEAHHE, WTh EQHCKE, W'Th 
|rapa H w'r& nokancaia, WT rgaAAA, WTh EHHOPf4A4, WTR c'kuo- 
KOlllE, WT FAORE H TIGAAHRKA, nfocTO fem wh RECkXk QAEOTRR 
RÉAHXh H MAAHYh. H TWAMOY A4 HE 3ARAEH. HH KEdiaAHId HH KHE3R 
HH cCkRacTk HH RAaAOYMIH Eh 36MAH HAphe'TRA AH, fa3&'k Aa 
wEAAAMA KEAlA GaghIHa H HacTOIEIJIH Ek. HIEH CTARIL Eh ROAIO H 
Xerkuie Toro crapkua; H Aa I€CTh OY 3AKOHh CEARN XHAAHR- 
AA CENIHXN IdKozKE H lipoyvurEo H ngouaa ceAa. XHAAHBAAfRCKA, 
A4 fQaEOTAIO KEAH 'TWH CRETOH. H IIO IECTh 34nHCAHO W'TR CEE- 
TBXh XTHTOf5, A4 C€ AAl€ WTB MOHACTRIJA OY KEAHIO CEETArO 


139 


GCakhN. KAarocAoKEHTE, MOAH HapkcrEO MH H 34nf'kuiaa, Aa ce 
HCHARHIA H HAE(NNIIA ,. I4KO?KE. I€CT OYCTARAIEHOO WR. CEETRI- 
HXh XTHTOh TAKOKAE H Eh AoMov cnaco&k npagocaagW ku 
naTriapyiH W'Th"kcTEA HAlléro, HiK€ H3HoAHUIE Y'THTOfIIe CRE- 
TB, A4 CE AdIe, H. TW AA. H'kcTk. EkSEQAHKRHO l'OCHIQAHHOMR H 
W'ThUEMR HAUIHAAS DATÓÍAQXWANR cEeTAro njrkeroaa gtAHKIE lf 
KEH n4Tflapyie, Hk naque Aa cé A4le, IdKo:KE I€CTh. OYERAEHO 
W'Th CEETNIXh Y'THTOh. Kk CEMOV KE HAQBCTEO AH DHAQKH, 
A4 €€ A4I€ W'Th KOYKE IlLAQBCTEA HH H4 ECAKO F'OAHIJIE . p. TIE 
HE) REHETHIURYh H .1. FOYHh H .1. KOROVYh H .I. KAALIRHR 
Ho. Awkys cupenia Ho .0. cH)OER; H Aa cH 83HAM4 KCcakKo Nk- 
To Hà llaoun .H. cnovAk& coau; H ceao Hocopurs, gio. &uy$ 
CÓKh AAEAAH HAQhCTEOY MH, TO3H A4 Aadm KEAH cRETArO Ga- 
EM. H cie 3AaTOnEuATHOIG CAORO HAfhcTRA MH MOAIO RCkyh 
KACch, no Ak nuapserRoviengriH, ciewov ypHcoEoYAS Ht a3o- 
ftHOY ENITH Hh HAJE OVTEQRIKAATH: AlIE. K'TW. HARAZKAEHTEMR 
AÍlAEOAHAMN TDOTRIJIHTN ct fa300H'TH Cit 3ATHCAHHIE MHeOIO ILÀ- 
pew&. Gref&anoak un uapuueie a&groverieio kvpa. Caenoro, Ta- 
KOEAAlO A4 f4A300HTh FOcHOAh EOTM H nfrkuucraa &ro MaTH, 
H A4 ICCTh Tofa;kEHA CHAOIÓ uRCTHAATO H ZKHREOTROftü[IAarO 
KQhCTA H WTRh .RI.Xh ADOCTOAR H .A.Xk EYVAHTEAHCTR H. WTR 
.3.Xh ENCEAEHCKBIHXh ChEOfh H CEETMIXN W'Thü& HatuHyh Gwy- 
MEWHa H Gag, u wk Eckyh cRETMIXh Aa. I€CTR TIQOKAETR, H 
WTk HAfkhCTEA AH A4 H'kcTk RAAlOCAOREHR, H AA I€CTR nu- 
wreg. Hionk. npg'kaaTeAie ypucrogov. Hk "ka QekbtuiHA: 
KüBENM I€FÓ HA HHyh H Hà MEA'Kyh uyh. Hannca ke ce cin ypi- 
COEOYAM cTOIeuIoY rocnoAuHnoy njrkkucokwA oy uapio Ek. EcAH- 
KkweaakH'kas rgaAov IIpukm'k g& wkro . ,2wne., nnAnukTA .2. 

YT Gredans g&& Xpucmra gora &gAarog'koHk uafh 
H CAMOApik:Rhüuh GokgAcms uH ll'okkoms, IIomopuim n 
3anajuon Gmrpawk. T 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Chilan- 
dar. D. Avraam. Omme. 4^4. Cs. Popa. 48. Male apud. P. 
Uspen. 170. ad annum (1345) 6853 refertur. 


140 


CXVIII. (1348). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, quos- 
dam pagos donat monasterio Chilandar. 

IIpuneckmt& ovgw nu Mtn k& ngrkascraTeawkn uapuuu na- 
IUEH KAAANIILH. ROFOQOAHHH TÜRIKCTEO Ch AA, KE fI) oHAfeEuE 
RorowThuk Aa&HA'h cinue: n(rkA&era uaputa Eh QH3AXN W3Aa- 
iieHAyXh wA kana 9 njrkovkgaurtHaa ,. Tn9HEQAHMA. EBIEAIETR. Eh 
CEETOY IO HQRKORN 3AKOHHOVIO C. Ar'kgan n c&kipiaMn, ES. HIeHKE 
ER3AEKE CAQEO Ck IATHIO, EH2KE JAAH H MBIH HCIIARHHXWAM CE CHE- 
Taro Aovya EAarOA'kTH H RECEAHHd, H. l0 r9ofoKoY TAAFOAIEMR : 
FOCcHOAH, ERN3AIORHXh Kfacw'ToY AoMoy CTEoKro H wkero 
EKCEAIEHÍA CAARIH TEOEIC, WTK HICEKE npouENTOumE Eck mkuun 
RAAFO30AuHIH MHQHO :KHROVIIIHAA. Ch. E'kporo HA 36MAH.— Kk 
KCKAMRK REAETAACHO ERTIHIETRS : MHOIO LLAQHIE LLAQSCTEOYICTR H ciHA- 
Hh WRAAAAK TR 3EMAER, H. CKHy TOI. HX OY TEQRIKAAIOT. CE, H Ch 
OYCRAHIEMNI RAAANIKNI XoucTA nipa&AoY TIHIIOY TS. T'RaWKE H. 43h 
&& Xpucra &ora &aarogkouun 98 &oroa nocragaieniu. Gmefans, 
up ECKah cQ&RAIEMR H FOBKOMR H 3anaAHoH cToaWk, gekov 
xe flaaganiu uH noMwopHto H EcEMoY AHCOY, ROZEBCTERHORo EO RAA- 
reA'krume no Toro Hua3goAIEHHIO HaftiliH ce WTfacAh EAdlaaro 
KOfEHE JOAHTEARh MOHYh CRETIHYR W'Th DJAERAHHKOY H CEETOVIO 
Gy wmewna Hewantie Hogaaro AH ooTOulla H RAAANIKKI ENIELIAAT O 
3€MAH CQKDILEH. H- CEETH'TEAId. HAUIETO H TIJkEOHACTOAHA W'Th- 
«hCTEA HAUIérO npkEAAaro apyutepea Kyj& Gag. ..... 

Adde diploma sequens, quod cum hoc unum diploma 
facere videtur. Origin. in archivio metrop. Karloviceusi. 
A. BoerokoBm. Omne. pyeek. m eAaoBenck. pykorumeelt pyMAHILOBCK 
wyaeywa. 1^7. 


CXIX. (1348). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, mona- 
sterio Chilandar plures pagos donat et donationes prio- 
rum regum confirmat. 

... H CHKO OVY3AKOHHELIE H CIHIHCACAAÓ. HMEHA. MÉTOXHIZAM 
RCka& no Gokgaieys n no PomaniH. ceAa. rio 36MAH C(RRRCKOH : 
ceAo Hpovyurego n 3aceauni iero l'iopureguks n Ierpgouuks ck. we- 
TAMH HXh H €& TIQAEHHAMMH CEA TOTA; cao THiunna ch 3aceobtH H 


141 


Ck MéFI2MH 5. Türk. HHHHklk H ch CEAQMh H Ch. MEFIJAMH 5. CEAO 
Af cHHKh H Ch 3ACEAILH. H. Cl IJAEHHAMH. Hh ; ceAo. Aoakts n 
loe&uuks n 3acea&k. Mov Gerpannun H. ck. MEFIJMH. HX 5. céA0 
(Vkckotkik H. ck WHé CTQAHE H. Ck. CHE CT9AHE Cb. METIJAMH. HY 5 
ceno ITerpkue gaacu ui. c& 3aceauH H. ck ngaEHHAMH cu; ceAo fiu- 
Arknie ck lH erpgsuevns u c&. l'oagognnioMh H.- Ck. HOROCEAH. H. C 
&ckwn npgagiHa MH ny&; ceao BRigauuki ui ci Mertamn...... 
Sigillum aureum pendens. Origin. membran. in archivio 
metrop. Karlovicensi. P. J. Safar. Serb. Lesek. 127. Wie- 
ner Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 12. Cf. diploma antecedens. 


CXX. (1348) 6856. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, perfi- 
cit ecclesiam in. Decani. 

Ha3goacnicwh Rooiewh Hn nocneueHiewh cRETATO AVXA Rh 
TQouu'k noAnuca ce cin. X9AMRk rocnoAA EOrA RCEA(GKHTEAA Eh 
llIAMETR H Eh TIGMEHR P'OCTIQAHHA ROTOAVR Tfock'kipennaro H cite- 
ToófoAHAro H CEETATO H CAMOAfXKARHATO ECE C)ECKÍE H noA O[- 
ckie 3eMA€ G'refana kpaara V'pouia .r.ro, ewyke EAM. Rmkuna 
lIAMETR. RO AHH CBIHA &ro RAAFOR'kQHaro H. cRéTAFO H CAARHAFO 
H nüeKHcOKaro rocnoAuHa np&aro uapa G'refjama gce cprckie 
H r9ukTe H noMockle 36MAE H ChIHA (FO Grefana KQAAA V poua 
Eh NVkTo .,2WH2., HHAIKTA .4l. EOl'& A4 DOCTHT'"h nare 
urvaena flpeenia, TovAuguiaro ce w awkerk cews c&erkwwh. 

Inscriptio recens in ecclesia in Deéani. /leuan. npsen. 25. 


CXXI. (1348) 6856. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, cru- 
cem donat ecclesiae in Decani. 

Mii Greflans Auk ,— MHaocríie goxieo up &Eckyn 
CÜNRCKÍHy"h H nioMOQCKIHy"h H. PQEsECKIHy"h 3EMAA Y", CEH K(RCT'h, 
EA HEAGKE. M4ECT'h. SRCTHATW AERA, HA HEAVKE flacneT ce ro- 
cnoAR Haunm Tucoycu Xonucrock, njnaekuy'h AoAS nanAo- 
KfaTWfeRS 3o&wwt Aeuani H. HewreTW &A cell jkink, takoike 
R4 Scorgow'k 3am'kurauw. poAHTEAEM I MOHAW S H. MHWIO . , BW. 

Inscriptio recentior in erucee, quae est in ecclesia in 
Deéani, Arkiv. H. 468. Aeuan. upsen. 68. 


CXXII. (1349) 6857. ind. IIl. martio mense. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. Chry- 
sobullon de pago Aravenikija monasteri Dochiari. 

Initium : "Exe zpoevepyérzyoev 1) BaciXe(a pov. 

In mon. Dochiarii. P. Uspen. 171. 


CXXIIHI. (1349) 6857. ind. H. 12. junii. 


Stephanus , Serborum et Graecorum imperator. 

Subseriptio: Grmefaus gAaromkouun uaps. Gogaews u 
lForwask à S3anajnuams Gerpanaas. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Russorum 
in Atho. D. Avraam. Ounc. 78. Cp. l'opa. 143. P. Uspen. 171., 
qui initium hujus diplomatis habet: gaarouscerHo "u &rAuKo- 
Aknno H AoCTOAABR:KHO. 


CXXIV. (1349) 6857. ind. II. 12. junn. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. 

Subseriptio: GreBans gaaromkogun. uaps. GosgaleMs H 
l'okwas. 

Sigillum avulsum. Origin. chart. in mon. Russorum in 
Atho. D. Avraam. Onuc. 79. Cs. Popa. 143. P. Uspen. 172. 


CXXV. (1349) 6857. ind. X. Skopije. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, quas- 
dam terras donat S. Mariae in. Arhiljeviea. 

1 F'ecnoAu goxe Mon, ReAuKoE H. HeHcnok'kauaoe TROE MH- 
AOCQNAÍE, HXKE ECH. TIQAAAN IJERCTEHO HAM, TEOHMR fJAEWMR, 
HikE W'Tk. Hc-nokEA HaukHküuriH nj'ka'kaa naurro, rocnoAHnHa 
DükEAaFO lACThIQA H HACTAEHHKA CTAAOY CROEMOY, HEAHKAATO 
Hewanteé, 3€6MAH COKERCKOH, H TOTO :K& H3KQAH HACAAHTH IdKO 
wkkovie aw3ov. AGRQorIAWAHOY IG, H. WTRN Toro W'rfacanu njrk- 
K(ACHNMIE, HYzKE QACHAWAMHAR ECH Ilo EkceAIeHH'kH , H TRoEIo no- 
MOIJIÍIó , ERCERAATNIH. SAQE'RKOAIOEHRNIH RAAABIKU , ECE. RAT NI 
cRoe nokooukumoy H AoR('k wTRSRCTEO cROE SCTQOHEUIOY H. Ch 
MHWAM ECE ARHH :KHEOTA CEOEFO D KUlkAR, HERECHSIHX S EAAPR 
CHIOQAORARKLIOV CE, H2KE ENICTR. HOEBIH. AA W'TOUNIIA 3€EMAH. CORR 
CKOH , £FlORkE MOAHTEOIO H HOAMONIIIe CHOAORARLIIOY CE ENITH 
ckHackAHHKOY "Tóro AORQMIHAS. ArkawAak Mk, nokEoMoY 


143 


RAArOR'E(HOMOY H ROTOAMN IIOCTARAICHKHOMOY. lLAQoOV Greflanov, 
OEHOEARLIOMOY TIQREBIH. HLAQRCKKIH. E"KHRIk CÓRRRCKOH H TIQMWf- 
CKOH 3€MAH, H HAfhkCTRSIOIIS MH 3b6MAICIO FÜRMHKCKOIO H RCEMOY 
HoMWfil H ECEMh 3AllAAHNIHAAK. CTQAHAMNS. H. ECEMS. AHCOY H 
RéceAEgioY MH. c€ o EoSk ck nckaH REAEERKSMOIKHBIHAMH. TIQAR 
fSkoto Motto, H nok&'ku uncTH . Ek3AAtOIS. MH. CRETNIHAMR. H 
ROXRCTEHBNIHAMS HORKEAMR, I0 ITOMKZKE RAACTEAUAMM H EAACTEAH- 
«HKEMR H. HH'kM nfouluak 34DnHCOEAHH. YQHCOROAIC H MHAQCTH 
CAWRECA HAfhcKA, IdKo HHWMECOMOYzKE. Ró'kikAeHhHS EMITH: no 
ToAKE WR438 uH4AfkckS8 H CHEMOY lTAKOROMS AecTog'konnoaS 
H MHWFW AIGRHMOAMS H. RCECOBKARSHOMS H. RfATS HAQKCTEA MH 
cegacTokpaooS AvkanS, n kako ScrnoMEHS H. TOEOQH. lLANCTRS 
MH W CEOEH HBKEH , KOIO ICTR. Ck3HAAAN 8 cRoI€H RAHgIHHR, ovy 
3€MAH. cKErAHKOECKOH à 8 awkerk pkioakms flpyiaieguua , un 
HME nDj'kcgeruie H EBhceCHR Kk TARMIE urAoTEO9HUE MaATEQE Role 
RhRREEAEHTE H2KE Eh. CRETAA CEETRBIHXR, £H2KE. H3KOAHEILIH — 'AKO 
ENITH XfaMoV I€t. H. TIOHCKA HÀ LiApcTICk MH ROATR IAQRCTRA MH 
ceRac'TokQaTO QN Avykank npuaoxHTH ctAa. CEOA RAIIHHRHA, Kold 
MS I€CTK 34nHcaAo HApkcTRO MH, HIEMS H. Hiero kan Arkiias 
ov RAIJIHHOY, H 34 HIGMHAOERAHTE LAQRCTRA MH. MATEQE ROZKTE Hike 
ER2ARHPIIH. W'Th oA94 RoAk3HkHAro H3ROAHYN fIQHHECTH. Adfk 
cMIH K'TER'k RoroMaTeoH. "'kMhkike H IaAQRCTREO MH 3POEQfH CE CK 
RAAPOSURCTHROIO H. XHcTTOAIGEHEOIO np'kgkicwkom agrScTiee RAa- 
rog'kpnoim uapuucie kvpa Caenors, uapueio HAQNCTEA MH, H CN 
EOFOAAQORAHHNIMN H TI'KERSAIGRAICHHSIMNS CRSIHOAMA. HdlO, Kf— 
AIK€MK. OypourcEMk, H Ck POCDOAHHOMR H. WTRILEMN HAIIHMR, 
njrkweRegIeHHkIHM naTÓiapyWAM CURRAIGAM H CORKWAM, KY fh 
Gagwak, H ck ERckauH MHTOTIQAHTH H. EIHCKWIINIH H. HPSMEHNI 
H Ck EAACTEARMH. ECkwH MaalMiMH H— REAHlU'kK MH. HH. ck. RCka 
ChkREOQUWAM CORERCKBIE H. TIQAMW(RCKBIE 3€£MAIG. TÜRUKBIE, H AAW- 
RA H 34nHCA HLAQRCTRO MH CBIH EkCECICK'TANIH XOHCOEOAN IIAQNCTEA 
MH AMaTé)H EoxiieH aylAicEkcKoH , H 34 RcenpakoR'kguo u 
C)RAh"HoE nofagoTAHie uapkcrERAa AH cégacTOKQaTOQA Arkana 
ERCECÓRARSUHRIHAMN. 2KEAAHTEMR AA SIETR H 3ATHCSIETR. IAQNCTEO 
MH MATEQH RO:HEH. ApylaeRkckon aMeroxiio cito: ceno IIoanae- 
UIAHE C MEFIJMH H. W'TRTECHI Ch 3ACEARILH H C ECkaH nAREHHAMH 
€£Aa Toro; ceAo flpylaieRuna KoOHK H(RKRE C MEÉFIJMH H. W'TRTECHI 
H DQARHHAMMH ceAA "Toro; ccAo Povu3EOQh c MérIJMH H. WTECHI H 


144 


HJAEHHAMH ceAa "Toro; ceAW PoyvrHHkiuH c. MErI4MH H- WTECN H 
npagHHaMH ceAa. Toro; ceao Mokpa. [loaiana;. ceaw. flp&anacia 
Ck EcCkaH npakuHaMH; ceAo. houkoguu ck. gckunn npaguHaaMn ; 
ceaw Apovrourezunu c ngakHHaan; ceAw AMaucropue; ceu 
Maucropue Bpgovnuuuns ceaupie Binakcka s ceanpie BipsASns ; 
ceanipie HaaStauieguH 5; ceanipie Aenkogo: ceauuie Bipasues; ceauie 
GeAAaps; ceampre AMekuia s ceao l'aania. c aeria 8 W'TECH H 
€ HlH(ARHHAMH C£éAA Toro. H 34 (Íía ce£Aa Rca ScnoMeHS RfaATR 
HAfkcTEA MH ceRacTOkQaTOQN Aykank, iko Aa cu oy Téute Mere, 
KoVA'K cov cH ceAHIJIEMK , H. TAKO3H rIoREA'K njagkcTEO MH, AA 
nere camk c g'kuiinMH ARARAH, Aà. I6 TEE, H OY TECARHUIH. Aa 
HQHHECE HAfbCTRS MH, H IHANRCTEO AH 34nHca AMrE CHE 
CHAM CEAWMN RCRMR, noHIeKE COVTR. OV EAHHRS. WTRTECN, ARO 
MÉPE HIRKEH MATEQH. RO:KTH. AQyTAIGRRCKOH: W'Th KfhcTA noy- 
TEMK, KoH r(eAE wk lloanaeunans ov GrTARSDKRSAHNI, Tfl WTR 
CTABIRNSuRKOrA Arkaa TE)& HHc-noTOKR , KoH HcnaAa 8 &gkaogo- 
AMHMKBNI TIQTOKR , "Té)& HHCc-noTOKR E'RAGROAHMKKKI , PAE HCXOAMH 
Aeasna Baenaaa , reps ngrkyoAn naa&. 538 [lapsuovaieke &oAe- 
uunc, TA HÀ Aosgpu [Ilopk Ao Mere Povruzia, TA oy3 Merov 
CTARDRURKOY 0V3 AOAN EtAÍH AectiH, ra Ha l'oaxuns Ackas ovy 
ropov njrkko gue Marea ov Hpkun Bosyn.. ceao. hiakcka 8 
aria Mov ws Hiosuora Bipsya a Ha upsk&uugia, TA HÀ WE 
G)erpkgune, epk na Grokke, Aokae Jykaa meae, wh Arkaa na 
ov norogs SnjaE& sa l'ossagov Hpovuisoy na. Hecra PSanua, 
w'r& l'okgage Bpovuike ngrkko üoA& ropoy Hokuns oynpagk naAh 
Apovaeruns rgogk, wT& Àpov3eruna rgosa 8 Ha noros 8 grkks, 
ov Hapguuuno g'kkwms, a na Hoguao Bokuanipnuomk, TA Ha 
OpackH Arkas, Arkawas na RhoAununkogoy raagoy, wk hoAu- 
«HHKORE rAa&k ovnpag& Ha 8 noropk Ha l'augok&uH oan Hà 
G'rauke, na IElergenaga raagoy naAs l'epakapa, repe na Idgouno 
Hà KYQh OcwAWwpoEh WAps, TA Ha flaaganAHHoY EGAEHHILOY, ITA 
ua IIpoceuenuss, na c&rov lHerkS npkko naHgugncaas kghemk, 
KOH I€CTh HaAM (aroRopEut£, H Wh TS5AS HAAR XaAauitRie 
ng'kko na Arkak CTABTISSKNIH. AA OYETR H 3ADHCOVETR. HLAQRCTEO 
AH HbKEH ApXÍAIGERCKOH MATEQH. EQORTH. ILAQNCKKIMN. ORRIS- 
HNIHMN 3HAMEHTEM B. CAORA HAQBCTEA MH. IdKO Ad COYTN "TEk- 
Aa H HEnokoAkr&naa HHkklAMS Ao R'kka, pasmk Aa cu AphikH Ma- 
TH EOXÍA cHid EcA oYTiHCAHRHA AO R'KKA HEWTREMAIEMO , AOHR- 


145 


AEKE I€CTR H "TA RORRRCTEHAA HQRKEH, H Ad H'EcTh. KTO ROARHR 
W'THETH HH E&AHHO WTRh CHyh ECky&s, past'k Aa cu AkKH cuia 
ECA Hf kKEH 'TAÀ CEETAA H. ROGRRCTEHAA Ao E'kka. cEOROAHO WTR 
ERCkyh HanacTH H. TIGAAHRKRS EEAHX S H MAABIHXR HLAQRCKRIHKR H 
w' Th RCkyh RAaAOvirinyn , pastk Aa cH. WwEAAAA CHWAMR3H. ME- 
TOXYIWAM I RKORR A HHh HHKTOZKE. "T"akKe EPO2KE H3ROAH. ROTR 
no Aurk recnoAkcTEoRATH KTO AIGRO, AQOAIO KE H 3AKAHHAIO CHE- 
MOV CAOES HAQRCTRA MH HEHIOTROEHRHOV ENITH, Hh El[IE EQANIIE 
HOTEQRIKAATH. K'TO AH W'TK TAKOENIHYN IIOTRIIHTR CE A300HTH 
CHE HAH W'THETH iIó W'Th AoMoY AMTégeé noxie ApyTAICERCKE, 
TAKORAAlÓO AA (A3OQHTK FOCHOARK EKOFR H nj'kaucraa MATH Reza, 
H A4 l'A Hof A3H CHAA "IKCTHATO H ZKHEOTEOÓEI[IAATO KQRCTA, H WTK 
MÉTHÓEXh EVAPTEAÍCTR HH. W'TR CKETNIXh EJRKWEHRIHYR AfIGCTOAR 
KI. HOWUTR STHI. CEETBSIHY S H. ROPOHOCHRIHXS W'TRILR HHKEHCKSIH X 
H W'Th ECkyh CEECTBIHXN EOrOY STORRABHIHYR Ho AA IF€CTR npo- 
KAETR Eh Cin kii H && RovAOVIprin, H ch lovAore Aa HAATR OY 
CTÍE€, H WARN HAQRCTEA MH AA H'KCTR EAAPOCAOEEHR HN last H Tlfo- 
KAETR AMHHR. H cHI€ u3&kceruo H ReenacToetQiee 3AATOnIequATHOE 
CAOEO HA(KCTRA AMH 34HHCA. CE. H OY TEQBAH KK RcAkOE AocrOraHie 
H OYTEQhAEHÍE ILJKKEH. &K ko . ,2wH3., IHATKTTUHR . 1. 

h« XpucTa &ora &aaro&g'koguiu Gerefdans uaptu 
Gop&k&RAacMh u l'ónkwa s. 

H nuca ce cie nogevkniews gaaromkouaaro uapa Gmefaua 
$8 Gkonin. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Chilan- 


dar. D. Avraam. Onne. 51. Ce. P'opa. 49. P. Uspen. 171. 
CXXVI. (1349) 6857. ind. H. 21. maji. 


Stephanus Serborum et Graecorum imperator. Lex ejus. 

C& KE 3AKOHRHHKN TIOCTARAIZEMRS. Wh. ngAEOCAAEHAFO Ck- 
ROófa Haurro c& np'kwcekepenniia naToiagywAM Kyps Iwanu- 
KÍEMR H EkCEMH ApXTEQEH H. IIJKKOEHHKNI. MAAHAMH H. EÉAHKBIAMH, 
uH Hole RAarogkonnias Gerefanwas n &cewn. RAACTEAH. lap 
CTEA MH, MAAHAMH. KE H. RÉAHKBIAMH. 

Totam legem typis exscripserunt J. Rajic, Merop. IV. 
242.; J. Magarasevie, Jtron. epó. 1828. HIE. IV. A. Kucharski, 
Mon. jur. slov. 92. P. J. Safar. Pamatky. Listiny 29., cujus 
textum etiam nos edidimus. Vindob. 1856. 

10 


146 


CXXVII. (1349) 6858. ind. III. 20. septembris. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, sta- 
tuit Ragusinos in terra sua posse libere mercaturam facere. 

3 Guiesn nogevknuuie 3anuca. iapkcrEo MH. Rh. CREAEHHIE 
RRCAKOMS, KAKO DHAE Kk. ILAQNRCTES MH TIQKAHCAQN. EEHETRURKH 
Hukoaa. l'wosruie 8 ui nna RAacTENk. ASgooEnunHu. AMapunn 
hsSunks 8 Guns heneunks 9n zKurk Hprkgukks, n cnogeAaume 
AH 34 Rhce kQHEHH'k H AakroE'k, gio Hk c8 EHAH nilo 3€eMAH 
HAQNCTRA MH, H 34 RhkCE 34 TO3H HCHARHCMO, H 3TOEQH ct 
lAQNCTRO MH CHHOMNM ILAQRCTEA MH. KQAAICMN. D WIIIEMN H C 
EAACTEAH, H WARN cevk HangeAk cHko3H. SuHHH. MHAOCTR Lia h- 
CTROÓ MH PljAAS ASRQORRHAHOMN, AA lFJEAS CROHMH. AAEAMH, 
HMAHHICMN CEOHMN H HHXh TÓNTORNILH C KSIIAWAM. CEOROAMHO 
&E-3-aE&AR'k no 3€MKAH napkcrRA MH H kKfáalei'k, Aa Ha Hiu- 
Kkrow uuo Hnc 83)vk no cuvk uni 3ak&agH HH RAACTEAHBN. HAf.- 
CTRA MH HH K(AAERNS RAACTEAHHN, Ad HH. KTOW AIGRO Eh 3EMNAH 
UAfhcTRA MH H. KfaaleIck, ThiMO Ad XOAE CROROAHO 5. AKO AH. CE 
wEoepe rro $36M& qo arego no cuvek $8 368aH. napkcrEA MH H 
Kpaategk, Ekce TO3H Aa nAATH HaAfhcTEO MH WHOAMS3H, KoAS 
K8AE iio 83eTOW, A4 TOrA3H KHERBHA AA HI[IE HAQRCTEO MH, H 
A4 83&4M€ HA HIEMN, KTO RSAE 83£Ah. H. SNuHHHAN 3AQW KóOlIE. H 
HHyh TfNTFOENIH , € 'TÜRFOMN KRTO AIGERH HTHH. S HH8 3€EMRAK, 
C TÓkFOMN € KSnhAOMN AA. rg&AE njrk-3-ewato. nakcTEA MH H 
K(AAICRS. cROEOAHO Re-3-ARARk, Thka eo WwSxur Aa He nock 
uu 8 hs8rape un $ hacapaguu8 3&euk&Aat HH na Srk aun 5 
hocu8. uu $ PFokke HH. HHAMO. KAMO. AIGEOW 8 TSrTIO 3b£EMBAR, 
ThKMO 8 3EMKAIO ILAQNCTEA AMH H. KQJAAICES 5; KKTO AH. CE WRfETE 
neóHeca. woSzkuia. 8 HH8 3€MBKAIG, AA MS ct Rkhce TOó3H wpSikHie 
$3&ME. H. KTO rüEAE 8 ASk&poRHHKR H H3h5 ÀSEQORHHKA, Ad HAM CE 
HE 83H44 uapuHa Hà Toekunn , Aa HH HÀ IEARHOMMR TISTH HH Hà 
RQOAS, A4 XOAH ECAKH CEOQEOANRHO RE-3-ARAKE. H WIJIE 'TÜhFOR- 
uH ASEgpoEuank, kon ce wRgrkrai no. rok&romkys uapkcrRA AH 
H KfJAMEREXh, IIO HA ce cASuA KoH AIGRO CBAR, AA cé cSAE TIfEAN 
lAQHHHKOMN H. KkHE2EMN. 4 HAH HEAR KICTIAAHWAMN,. KOH ESAE 
FfAAA TOFA3H, 3AKOHOAMR foAHTEAId H npapoAurexk uapkcrRA 
MH; H 34 CHIC2H. AA FÓEAS DEAN HAQNCTEO MH. HÀ CSAR: 34 
K(NEN H 34 2EMNAR H 24 FIQORQAN H 34 "AQREKA H 234 CROAN H. 34 


1^7 


HHÓ HH 34 I]ló. H KkAH HHH AATHHHHK COÓKEHHA, A4 A4 AATH- 
HHHh CQKkEHHS IIQAOEHHS AATHHR 4 lIQAOEHHS CREAN CREAOKE, 
TAKORAE H CÓREHHR KRAH HIHH AATHHHHA, AA MS A4te CREAOKE 
IIQAGEHNHS CREAN A4 IIQAGOEHHS AATHHR rló 3AKOHS, KAKO c8 HAMA- 
An 8 poAuTEAld H 8 noapoAHTEAId HAQNCTEA MH. CRETATO KfAAI. 
H lFAE€ KOoMS. Aa4l€. ASROORRSAHHHN CRKOH. AORHTRKN KOMS FOAE 
Tók&roERHuS, Té)e MS WAR HieérA. 8 RkXk SAQHTR, AA cc KAkn'k 
AATHHHHN 34 TO3H, A4 ESAE E'kpoEAHM no 3aKOH8, kKakKkw c8 
HMAAH S foAHTEAId H S nfjapoAHTEAId HA(NCTEA MH. H. KOH TQk- 
roEu& KSrlH KoHld Hà TkrS8, H HAATH 34 Hk HAQHHS , AA eue 
HAQHHHKR ASIIOMR, ££ IECTI 'TOTAS3H KOHId KSIHAN, H 34 HIET'A 
HAATHAN HAQHHS, 4 TATH HE€ 3kHAd, AA MS 34 T63H cCEOAA 
HECK'Th ; AKO AH FlÀ TAKO3H HE WIIJAREH HAQHHHKR , Ad Ad CEQAN, 
8 Koraà I€CTh. KSIHARN, .; KOH AIGRÓ TQNRPFOERIIS AOREAE KUWHIE KS- 
lIHEN H3 TS8rI€ 3eM&A', à nio3H4I0. CE, AA. CE KARHE ITh3H ITÜRPORILN 
CAMNh AfSrH, te ra iecTk k8rHAN 8 'T8rIEH 36MRAH, H HEÉ 3kHA 
TATH H r8capaá, AA HE A4I€ 34 TO3H CEOAA: AA AKO CH S83AIGRH 
CH3H , KOÓH r4 llQ3HARA , 83e€TH KOHld, A4 cH ra 8$3&5AWwk, a wno- 
M$3H AA noAA TkroRhHuS ueHS, dió RSAE FTIQAAAN 34 HIETÀ. H 
KhAH HAhCTEO MH ngHYOAH S8 T)KRFTk, AA. ME TIOuHTSIO H Aa- 
(S16 CEOWAR ROAWAMR, KAKQ IECTRh IIOQAORHO IHAQA (nouHTATH), à 
nocHAHOra AAga H 83e€THld AA HAM HECTRh.. H AKO CÉ HLAQRCTEO MH 
CkRAAH 3 ASRQORHHKOMNR, IIO c€ WEpeTato ASgQonuamn'k no 3cu- 
AM HAfCTRA MH, A4 HA CE TIOCTAEH. QoKk 34 .8. Wkcenk, Aa 
Cc€ HcHfaàTE CROEOAHO Ré-3-ARAE'K, H Aa "oXOAE, 4 3 'AAOME 
AA €€ fàTSI€ HAQKRCTRO MH. H I[IOÓ C€ ASKRHIC AffERO REHETRUKO 
H ASRQOERMKOW, i[Io STE4E 8 3b06MAIO. HAQRCTEA MH H. K(AAICES, 
AA c€ H€ 930€ HHI[IO, AA I€CTh. CEOROAHQW. H KOH TÓNFlOEILH 
FÓEAS nó 3EMAH H. TQRTOREXh HADRCTEA AH H— KQAAIERRXR , Aa 
"AAKId RCAKH HAQHHS no 34KoH8 , KAKO c8 AaRAAH S8 QOAHTEAN 
H "n)AfeAHTEAN HAQRCTEA MH. H WI[IE Hh HHMH CHKO3H. STRKMMH 
HAQhCTEO AH: (uo ce w&prkraie AfoAHIe HuakcTEA MH, KoH RSAS 
nouuikaH 8 Gronuk no TOWwk, kKkAH rà !€ AdAO HAhcTRO AH 
ASEQORRHAHOMN, '"T£3H AIQAH. HAfhCTRA MH ASRQoERuAHRK. Aa 
WANKEHSTR. H guo KSAS njrksasean 3€6MAIo. HnapkerRAa MH njrka 
AMEFIO, Kold IECTh. RHAA METFId S QOAHTEAId H. TIQAQOAH'TEAId HAQR— 
CTREA MH cEKeTAFO KaAld, AKO RSAS H EHHOFPfAAE IIO HICEH HACAAH- 


AM njrka& Aério, Ehce Aa. MH. noRoaTE. H 34 cSAoE'k n RcAKO 
10 * 


148 


wnpaRAaHute, KAKo c8 HMaAH S QoAHTEAH H TIpAfoAHTEATG laf 
CTEA MH , TAKO3H H WARN AHRCH HADfEAA Ad HMAIG; H. 34 ERCE 
AA I€C TR cSA& na zKevkauon Haouan, kako. (ecTh H wTh npekAe 
EgHAC. H 34 Movkrk Aa. ne nare neqaaH HH. 34 Qo, TkKMO AA 
ICCTR. HABCTEA MH, KAKO I€CTR. njrkikAe gnao 8 poAHTEAId. H 
D(AQOAHTEAId LLAQRCTRA MH. H WAR ceaH. Hanfrkaa Aa ue nprku- 
€ HH S35aWk HHKKTO 34AOFE HH. WAR. RAACTEAHHA. IAQNCTRA MH 
HH KfAAIEEA HH KOTA AI&EO Af KKAHHId. ILADRCTRA AH H. K(AAICEA ; 
Kh'TO AH ct WRf'kTe 836Mh, A4 34AerS$ T$3H noRaTH WHETRh, 4 
34 wie i6 nfrkicas, Aa MS ce Ta34H Kk8naia. SnaA&wk. H8. noTRo&- 
A-H-MN nApkcrRo AH 3akonk u nogevk, i10 c8 Haan 8 poAu- 
TéAld H DaAfoAHTEAId LLAQRCTEA MH, KAKO AA ICCTh HHIJIO HE 
lIO'TROfEHO. H CHM3H WR(430MNh IIHCA. HAfhCTRO MH: 3ATIHCAXN 
TH XüucoESAk, eAkHA Aa cou 8$ uapkerRa Au, à ApSra 8 he- 
HEU EXh S8 ASZKAA, A "TpeTHIa $8 AS5ponknune. H 3A4AnHca cé cH3H 
3AATOWIEMATKRHH. XQHCORSAN. napkcTRA AH Eh Akro .,2wnH., 
HHAHKTA .r., Akcena cekK'TERÓA .K. ANHM. H Wi[JlE TAKO3H Ul 
HHMH SrAARH HANCTEO MH, tio c8 3aAore 3aAcKenk. kora Aio- 
Eo M4A4 H rowkaa u-3-6u wk. nakscrga an n kpaategk, Aa ce 
Hui. c8AOMMN H. (IQAERAOMR. 

Y 6Tedaus && Xpucra gora &aarwgpkouu uapn 
GpkRAEMhS H l'oknkwa s. 

A tergo: Pouelia de li pati .... imperador Stefano de 
Rasa fati ... Nicolo Corci ... M(arin) Bona et per Simon 
de Benesa et per Qoan de Creu .. per afari de la terra et 
coli marchadanti. A tergo apographi, quod ab originali ali- 
quantum differt: Pouellia del imperador Steffano, promisse, 
ogni sforzo, che fosse fato ad algun. raguseo, che 1 impe- 
rador page della sua camara. E che algun merchadante, che 
uolesse passare in alltro regno per la sua contrada, non abia 
nesun impaco, non portando arme de uender. E che non de 
pagar gabelle ne ..rego per lo so regno. [Item de li playdi 
segondo le ussance antige xie li zudeci di esser. Item li te- 
stimoni di esser chrecudi siando a mitadi de li selaui....... 
.. mitade de li latini. Item. se algun raguseo desse alguna 
eossa all selauo in credenca, elo sclauo uolesse denegar, che 
| raguseo curando per so sacramento sia chrecudo. ltem 
dello chauallo che 1 ragusino non de dar suod. [tem de li 


149 


doni sforcadi ne allo signor ue a nessun alltro che lo ragu- 
sin non e tegnudo a dar. 

Origiu. et apographum saec. XIV. chartae. in c. r. ar- 
chivio Viennae. Cnowen. 43. 


CXXVIII. (1350) 6858. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, per- 
ficit ecelesiam in. Decani. 

ers BH RKOER CH RAHAOKÓATOQORA Ch3HAA CE H. TIOQANTIHCA 
CE H Ck... . HQ ERHCOKATO. BAAFOREQHATO H CRETAFO .4. l'O Uafld 
G'refana .... &micokaro rpaai V'goura. &cen. 3eMaH. cghRckie nu 
HOMOCKIE..... Eh HOMÉHR H HA(METh) Grejauy CcEETOMY 
Kpaare Vpounr .r.ewy &s wkro .,2wun. 

lnseriptio in eeclesia in Decani: Jeuan. upsen. 19. 


CXXIX. (1300— 1350). 
'Tvrdislav Uglesic amicitiam et societatem instituit cum 
Ragusinis. 
op Ggapa ce TipsAucaags SraecutHTR, H KAE c€ KHé38. uH 
EAACTEAOMR H. Wr rHwk ASSQokksusKoH 8 EoOrA H 8 EO:KHIO Ma- 
Té)h W 8 Kc€ CEFTE, Ad I€ Ck HHMH. I£AHO, H Ad I€ WANh HHXh 
I£ABHh , KAKOo KOH FOA'K ASEQORRHAHHHRA, H 34 ECAKS pakoTS 
34 ASEQOERUAKS Aa AORS H 34 K8 roA'k Aa cTOH KOAHKO ICARHB 
WAh AS5&pokkHHKA, AOKAE I€ WHh ZKHER, 
A tergo manu recenti: 1300— 1400. 
Sigillum et caput taurinum delineatum. Origin. chartac. 
in c. r. archivio Viennae. Cuomen. 58. 


CXXX. 1351. Pristina, 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, con- 
firmat privilegia Catharinis concessa a prioribus Serbiae 
regibus. 

CaakKA W'TUM H CNINS H. CECETOMY AVXV, CAAEA TH, rocno- 
AM EQX€ MH, HCTHHA, HcTHHO nokouure ECkyn. noakeAHNIKR, 
vdjanie, rocnoAH, Moero Avya cnacenie, MEHE :KE (ABA CEOEFO 
CO'TROfNIH HA QEQA3N H. HQHAHKY CEOEFO. ROXKECTEA, H Adf)OEAMIE 
MMHAQCTÍIo H. HAJOAY V OEAIGRR TIOCTAEH , YKfacH ME 3EMAQGMB H 
3EMEÉACKOMNR KfaCcOTOMh, FfAAOEKE ?KE MHOTE V. CTÓAIXY. HAM 


150 


Dgé£AAAE, H nacTHja HAA/'& Eckavh nocTAEH, lÓEélllEHh ERIXb, 
r('kyv goa H oRAACTR HA AA MHOMB HE AAAE, H AKO. HA CAAEHO- 
rà H npengocraro Ho n4A4€ AMEHE 2E HÀ EIE TIOCTAEH ,. H HAQEMR 
CAMQAEQZKILEMBR Df OCAARH, CAAEA TH, XjHcTE, EceAEH HH CllaCE H 
RONE ECEAE(KHTEAIO , FOCIIQAH, ECAKY BAAFOAATR H. jA3V Mh H 
HQAEEAHIH CYA' EOIKECTREHHO EATH HCXoAH: Té&k xe, Xpucre, 
caaEY H CE k.. Ee3/Avkys Etch. AEHh. MOEFO zKHTIA E MHf ny 
CTHXh CEAUEMR, EQAOMh, CAOROMA H Akaomh Ko EOPY H 
OTI HAfio KCEMM. AEQzRHTEAIO H. CNIHY. MHAOcEQAiA. Vvispaurenie 
HàlliÉéFO H&AOCTOAHiA H AVYVY CEETOMY. EO3AIORAEHHOMM ,. TI 
4«HcTE€ H. Heflopoune Aykee Magie, Awunrou u npakerHeH. ne TH 
AMa&HAA ufa, KHAM HAYSEHA ENICTR. EOPOMNS H TIgogokoMh rAa- 
lOAMCIIH. AUIH ATIÉQNI, H. HQHKAOHH. Y XO 'TEOE, AQ. EOSAVERI 
KfacoTY "THO. "TARKORRAE H A3'h EO Xpucra gora niepnin Gre- 
dank, anaecTito SoKioMR HAph CEÉQEAEH H. l'OEKOMR, CAMOAEf- 
Kal Eckys cepsueys H noaofcirkyk 36MAAXR, EHYKR CHRETATO 
H eT)aumaro kKpaaA Vou, njakHYEN rocnoAHHa nfénoAok- 
Haro erua G'rehaua. Hewane, nokaro awuporouna, EAAAHKH 
EHIIH ATO caMoAEQzkaRHa Eckys cepncurky unoMopcirkys 3(eMaAh 
H HA CTEA AME EAAPOCEQATEAMS Y MOAHEHUIE CiEMB. HIEAQOCTAMHH 
W cnaceHiie 3A4Hiá CEOA EKCEAATEA(HE) AECHHIE, RAATOEOAHEH 
VEO YMOAHTEAR 0 Hack AHorie npucrarevk. geanstec'TEVY. €ro. &hI- 
Tu H& york cweprn. rgkumry 8o && oEganenito zkHEOTA. A3'h 
RÓ EF CEHAMH ;KH'TiIO CEMM. EEMEHHOMY , H. 3kTOEOfHXh CA CÓ 
FOCIQAHHOMR H OTHEMN LapeTEA MsIH, npeocikiieniews apxie- 
DHCKYTHOMB Kif'k AaHHAOGMK, cO ElHckYnH H co iryvaenin H co 
EAACTEAH H. ECk cok&opomh cepheirkas, H MHaeocriie Xgucra 
ROra Metro whü'krokAUE MH ct H. 3AKAEHUIE ECH. ERIIIE TIHCAHIH 
recnoAHHh. apyienncekyns co. cimkas conopoMh HepkKE H.— EECh 
COEOfh HACTEA AMI, Ad KCAKO AAHiE QOAHTEAA H. TIJAQOAHTEAA 
HAMIiEXN H 'TOAHKOR,AE Halle AaHie H. TIoTEEQ;RAEHIE TIOTKEQAIUIE, 
H cie HIoTREQIKAEHIE HOCAARAEHO EBICTh, H TAKOEQ HOCAARAEHiE 
«Y EHIEÉ, H. AóHAOUIE Kh. Halll£éMY. naperky Es THouurruuy. &AA- 
cTéAE€ H rpahaue Hauiero. EiepHaro H CTOAHAFO H.— AIORSIMATO H 
c&aBHaro rgaja Borega ua nuc Ayo Byturs à Poyse Bucre- 
Tukh H zZhsu& haueruhs n Feprygs F'umanouuts n hace Bii- 
rokHh& , H AoHécoure cRoe kgycugoak n 3annce nepRe rocmnoAe, 
f OAHTEAA H jAgeAHTEAA HalllieKb H CYEHIIE KQYCHEOH H 34IHCh 


151 


rocnoAHHa H AecAa Hin ckeTaro Kfaaa Voouia &u rocnohe cke- 
Tt KkfaAHuE Kip'h CGaeue, kAKO A4 FOCHOAHHN CRETBIH. K(AAB H 
c&era &gaauna Horopy z&yny l'eggaas, Aonn n ropninu, co cik- 
MH MEFAMH H SACKOAILH. H C TIJARHHAMH. CEOEMH. Y. EAIIHHY. HY 
naeMeHH'TO Ao &E'kka n ikriy amnis, H go € BNIAO KoTOfCKO 
HEQEOQMWN, Ad EVAE H DOCAE AO EieKa. H To MH EHA'KEtiH H EtC'h 
COEOf'h Ebitüue nucarin Horopyv H ckoHn. obI[IHHH. KoTOfCKOH RAA- 
FOCcAGEHCAMO H rioTEéQAucAe EIU (eue zy my lP'eggaas , Aonn 
H repuin, Horopy n keTopckoa HacekAiie Ao i&kka y &kky 
AMHHh , A4 CY EOAHÍH ITOMB CH ZKYTIQMN ECAKY. EQAR. CEORO. co- 
TROfHTH KAKO CEOÍIOMK IIAEMEHH'TOMN EAHLIHHOMR. KAKO. AIOEHMO 
HM, TA 'roAHKO EkllIE peuena zkSra l'epgaak koAHKO RiHOrQAAH H 
EatglauH H 3euAk n augaAe co cg&kaun npgakguHawn ckoeun. Mu- 
pawh, Aosuua, Aokpera Ao (Aere n monacrups c&erarw Pe- 
epria co cikw&. Meroyionk ckoioak. Xpucre cAaEHiH , Hay'uH 
HACh ECAKOMM HaVKMY &RAaroE'konoaw raaroategré: TKO ocTa- 
EH'TTh QTIJA AHEQ HHV REI. MEHE JAAH f. à. R., IIHMETR 2KH3HR 
EkuHnY, EO30AAMTH AA 5 TAKORAE EAACTEAE KO'TOfcUiiH coTEO HUE 
ckE nH HaluléH uecrH H Ekóhi ocraEHUE, 4... 'TOÓMM. VcnoMe- 
HYcMO, KAKo Eckoy n nourreny cAVzKEY nouKa3auie HalllieMh fo- 
Awrevkas à ngapoauréexkas i naurewy iuaperEy , à &HA'kco 
3ATnHCE CYENIUJE TIHCAHEXh 34AIIHCE 3ATIHCS H. KOYCHEOIO l'OCTIQAHHA 
KgaaA Pajecaga n. rocnoAuna Baayucaga Vous ,. kn kein, 
KAKOo no kfWYcunromr rocnoAuHna kgaáa l'vgra, rocnoAuna cepn- 
CcKórA H fHoMOfcKOFA, KOTOfCKOH OREI[IHHH EAAFOCAOEH H Tmo- 
TEE(AM HEQKOEN AQyAHPEAOKY Eh. MAAQMB MOf V liféMA OTOKY, 
Ayiupiny, Hacuraags, Heproac, Howk, kako € ynucano y &py- 
cHROAIe rocnoAHHa KfaAA Paaxecaga n EfaTié EFW, TlOCcnoAHHA 
haaAucaaEga 8 rocnoAHua V'poura nau rocnoAuns Grredans, 
HAB CEÉQEAEMR HH. TEQKOMN, TIQTEEQAHXh. EAACTEAOMR H. CEOH 
ORIJIHHIH KO'TOfckoH Ect EHE DlicAHiE s A CAAA CYEHIIE HM AdX 
3a uuys &koy n nowreny cavk&gy v haeounae, hie, Royuregnuy 
co c&'kani ceAaMH, MET AMH, TIJARHHAMH CEOHAMH. AO fiEKE, H CY EH- 
UE TOrA AAXh HM EHllE feu£Hora rgaAa HAM (eene, Aonk n 
rogm'k, u 3aaa3e co ct'kaH. njaRHHAMH CEQHAMH, AA E EBILIE ff£uE- 
HHMR RAACTEAH H HHXN cEE ORIiJIHHIH Ao E'kka n iki AMHHR, A4 
HM HHTKO Ilo HACh LAS HH rocroAaph lHoropy ne norEoOkIH HH 
nopyum AaHie H. HIoTEE(ERAEHIE cE'O. 3ATIHCA H HHEXh EBIIIE fEue- 


152 


HHyh 3alHnca: "TRO AH FRI neTEOie u nepyune TakKokEo coTEOfe- 
Hit, A4 € TJOKAET S Wh Mecre Xgucra kAAAHKE H.. WT. Tipésun- 
CTE MAT EQE EFW HH. W'TR ECCE AHPEACKE CHAE H. W'Th AEAHAECTRN. RE 
Xounieyh AnocTOAA H. W'Th ECETQ HERÉCHATO COROfA H W'TN rOcIo- 
AuHA apyienuckona n ero cenopa u. wr Mene rgrkumaro Gere- 
jaua napa à. ws &ckys goAnréaa n npapoAHTEAA Hatllieyh, H 
ASyh TAKORAro npecrYünuka Aa € Apyr& Egckyw avykaruys arre- 
A4. cin novunuon ass fiy kai vrncays, H. Ay EAE esé- 
HOMN EAACTEAOMS pieuito n 3anokieAite roecnoAnua naga Greqa- 
HA H. éuilo H "oTEERAEHIEMN rocnoAnna nampiagya &ypk Aa- 
HHAA H. RCEFO cOkOf4 EFI H EAacTEAA H cekopa uaperaro l'e(p)ry- 
pa Kécapa hoanka 8 Paayogana Pacucaauka 98 flroma n EpaTk 
Ay Houcakk n &nue34 hparüe Ornpayk, «uconukh n — kotRoAA 
AMapko n AAHO3H Hill RAACTEAE MAAH CKE. H. TOAEMMH. 1! 34 EHUIE 
g'kgonannie neuamicató 2AA'THAMS. DEIATIIS 3AKOHOARN H. QRBIMAEAMS 
kpycugoec vkra 1351. 

G'redaus MuaeocmTim &o:xumh uaps Gepnowts u 
lepkoMs. 

Ex apographo faeto his ultimis annis Cathari. Nos pau- 
cissima mutavimus. 


CXXXI. (1353) 6861. ind. VI. 


Stephanus Uros, Serbiae rex. 

Nubscriptio : H& Xucra &ora. gaarog gun. Gredans 
Spwun kpaak &ckas GokkgAtE MR. 

Nine sigillo. Origin. membran. in. mon. Russorum in 
Atho. D. Avraam. Onne. 79. Cs. Popa. 1^5. P. Uspen. 172. 
(de ecelesia S. Nicolai ad. Psinam [ua Hin] data metro- 
politae. Serensi [cepackomy. pro. cepeckomS, ckpkckomS], ut 
eam teneat usque ad mortem [A4 CH !o HMA'TRS AO CEOEFO ;RH- 
geTa]). Annus aperte vitiosus est. 


CXXXIH. (1355) 68562. ind. VI. 


Nteplhanus, Serborum et Graecorum imperator. Legis 
continuato. 

P. J. Safar. Pamaátky. Listiny. 40., apud nos 15. Cf. 
CXXVI. 


CXXXIHHI. (1355) 6863. ind. VII. junio mense. 


Ntephanus, Serborum et Graecorum imperator. Chry- 
sobullon de terra monasterii Chilandar (3€wata kaggnnuckata). 
Initium: Haa yrkuuie 8 nogevkna uapergo an. 


In mou. Chilandar. P. Uspen. 172. 
CXXXIV. (1356) 6865. ind. X. 10. januarii. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. Pri- 
vilegium Ragusio et Venetiis coueessum. 

v Hau s nokevkga uapkcrko AH, — AA gecTh. (home 
BCAKOMB, CTEO)H MHAOCTR HAUBCTEO MH TONFOEILEMS, HAH 
I€CTS ASRQORSAHHHN HAH EHETRKRS HAH HH K'TO, ECAKH Ad PfEAE 
€ T(hreah $ 3emAio napseria au à 8 IHonuapknus u k8Ae nat 
yerkuuie, c&oROAHE, RE2N ECAKIE 3ARARE, A AA HE HMA HH. WTR 
KÓFA HH IEAHE TIEé4AAH HAH. KOI€ 3AEAEEC, HH WAN HAghCTEA MH HH 
WAR KOEPA RAACTEAHHA. HLAQNCTEA MH. HH WTN HHICAHOTA KlerlA- 
ME HH. W'T& 3EMAIJHHHA HH. W'TS HHoFA KoFd EAAASIparo 8 36H 
HAQRCTEA MH. KTO AH CE HAPI€ 2AEAEHER I[JIO HAH to 838M b, Ad 
HAM HAATH HAghCTEO MH. 4 AKI€ ScyokKIe iio S3éTH. MATH Haph- 
CTKA MH, POcnorid HAQHIA, Qo WARN HHXN TÜBFA, 4 HAH Hf 
CTEO AM, Hte Ad HMN cc ne 83M€ RE3N KSIIA. H 34nnca ce cie 
CAOKO HAfhcrka MH EN. vkro .,2WAA., HHAHKRTN . T. 

Akeen&s rienkafh ARKHN .I. 

Sine sigillo. Origin. chartac. im e. r. arehivio. Vien- 
nae. Cnoweg. 4^. 


CXXXV. (1347—1356). 20. septembris. Novo Brdo. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, tollit 
portorium in Trebiuje. 

T Hune uapkserEo an, kKakó DOHYOAH Kh LA QACTES uH 
"HoKAHCAQN GtHETRukKH Hukoaa Mapkeck 58... nena n Cua 
Bheueunukis 8 Mapuns hSuuks à zRuge Mrkenks , noran(capuie) 
ASROERMRILH , H. MOAHUIE HAfhcrEO MH. 34 HUagHHS, kole I€ 
uUafhcrEe MH necrag(uao) ua Toksuun, n napscrko MH 344AH 
Ega'TA MH AS:K8 H 34a nioKAHCA QA. REHE(TRUKKOFA) ...... (H 34 no- 
KAMCA)QA PF9aAA ASSQORRUKKOPA H. 34 MOAEHHIE HHyh rIOKAHCA(A 
0o (MMAe)eTh, Aa HM H€ RSAEC napnue na Tokeuunn, n nu- 


154 


TAE EL... njrkre wk i6 &daa napuHa, TS8ré9€ Aa HAM HE !€ H 
AhBHBCR, AA XOAH.... (cko)ROAHO caMo H (Ta)MO, Ad HAM HE 
3ARAEH HHKTTO... I€f€ HMNh 3AEARH IJIQ.... TIOTEOQHEN MHAQCTR 
H 3A(IHCAHHIC) ... A4 CE acné H HAKAKE, H Aa I€ HER'KQRHR 
UAQhcrES MH. 4 cH(I) MHAoCTK. SuunH. rocnoAHuHs nuaps 8 Ho- 
&geMb hna'k avkceua cekTERQA .K. ARHB. 

Akceuks cekTEEpf&. 

8] "ro 8. ier. Muaecrk&HHkh (npoT)okucrHiaps. lHukoaa. 

Bulla aurea. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 


CXXXVI. (1347—1356). 


Ntephanus, Graecorum imperator, Serborum rex, cte- 
tor Decani. 

G'refaus && Xpucra &ora iwkonkn uapk rossukiH H. K(AAN 
ECE CRECKIE 3€MAH H nioMeofckie H KrlTOQN avkcra cero ckeTaro. 

Inscriptio in. ecclesia in. Decani. JAewag. upsen. 24. 


CXXXVII. (1347—1356). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, jura 
arm)ropos (n7170pinà Otnoza) cedit filio regi Uros. 
Initium: Ez &jry9oav ziv BaciXtiav pov. 


In mon. Esphigmeni. P. Uspen. 169. 


CXXXVIIL. (1347 —1356). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. Chry- 
sobullon de fundis monasterii Esphigmeni. 

Initium : "Ez ot £v 77) zxepi 70 &ytov ópos. 

In mon. Esphigmeni. P. Uspen. 171. 


CXXXIX. (1347—1356). 


Ntephanus, Serborum et Graecorum imperator, seri- 
bit se partem terrae monasterii Zographi monasterio. Chi- 
landar et illi pro hac terra duos pagos dedisse. Hoe notatur 
in antiquiore diplomate, e quo partem illam, quae finium 
descriptionem continebat, excidit, relicto tamen anno et die: 
6427 (919) 28. aprilis. Dolendum, Demetrium Avraamo- 
yié non notasse, qua lingua hae antiquiores scriptae sint 


155 


litterae: si sunt serbicae, quod dubitandum, antiquissimae 
sunt omnium hucusque notarum. 

Sigillum aureum: crjns uaps cg&Ky H. DMOfCKH....-1C. XC. 
Origin. membran. in mon. Zographi. D. Avraam. Ounc. 81. 
Cb. l'opa. 169. 


CXL. (1356). 20. decembris. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, moritur. 

Aerewnpira .«. njrkeraga ce. nokEiH MA). C)REAICMN H 
FNKWAM , KVfh Grrefaus. 

E Vukii typieo. chilandarensi. 

1356. 23. januarü. Quod seribatur Ser Jacobo Del- 
phino, quod, cum propter obitum. domini imperatoris Raxie 
mora sua non possit esse ibi ulterius utilis, donee aliud. vi- 
deatur, volumus et sie mandamus, quatenus Venetias re- 
vertatur. 

E litteris ad legatum Venetorum. 


CXLI. (1357) 6865. ind. X. 10. aprilis. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, donat 
insulam. Melitam (Mwkrs, Meleda) Base et 'Tripe. 

y Wiseuc-npsia cuuegaid AIRRRER EOzKRC(TE)RHAId H CAAAQOCTTR 
HEHA()ENEHHHIE CAAEH 'TEOIGE H. K'TO. AOKOARHR IECTh H3l'AAF'OAATH 
TAKORSIO RAATOAATR, HIKE AA ORAAN I€CH, EAAAHKO Xfucre, ne- 
RÉCHH HAS CAAEH, CHROHAMR fAROMN H DAROCAAEHHAMN HLAQEMN 
BOIKHEQUHAMA RAAreR'kourews H uHcréTom njrkulkARUIHMN Eca 
"vk'ra zkuge'TA cEQIeFO H ERCHQHICMUIHMR Irknie noukcTH. WAR 
EcEMerSiIaro RAAAHKH H. W'Th. SKHH. AHFEANCKE MUR. norm kA, 
CH KE Rh HAQR(CTES).... SASuuur wi'kreganua goikHuid, EorS 
WE Khcyorkuus n enia ga. caASunguala ce auk ck naocTH. ro- 
cnoAa &era cenaca Moiero Hcs Xoucra, uie no. ro(ro) u3&80AEHHIG 
Aafe&a ak Grebans Sowius, uas cQkRAEMN H. FRKU MN, Io 
MOfHIO H 3AHAAHHAMN, RECEAIO CE AóVueio n Trkaoauk W RoxKh- 
c(rR)&m'kak 4apokaHH, HiKE MH AACTR EAAAHKA. Xncroch 
ENCHQHIEeTH MH. E'KHRIS HIAQNCTEHIT AHITAHMOIO H. IIQ&EOIE 3HA- 
MÉHHIG lLAQNCKATO "fhTOra, H£K&€ Eca. AoEQ'k Seroaiaiejis nu no 
3AKOH8 ScTARAEHHOMS. EceuhcTHAFO 35094 HzK€ W'rh njrkisae ro- 
CHOAHHOMR H QOAHTEAEMR LLAQBCTEA MH CEETO TIOUHELIHAM Dd 


156 


fEMh, HHikE SCTAEH EcakKAld HjAEHAA, TA3H ECA S'TTEQIZKAAIETR 
HAQNCTEO MH, 3COROfHE CE Ch lOCHOFUMR H MATEQHIO. HAQR- 
CTRA MH, EAarotkouoro uapuueio kyoa Gaenomo, n ch roCTIQAHHOMR 
H w'reueuh ngrkwemkuiensnnas naT(uagyoak kyos Gago 
c& ECkMn MnToonoauTH, HrSMEliH H ck RcCkun gAaCTEAH. RE- 
AE E&3MOKHHAMH TIQAR QSKOIO LAQRCTRA MH H Ch Eck 3500WAM 
COBRBCKHAMR H;KE. SATIHCORATH. XQHCOHOYVAR H MHAOCTH. CAOWEA 
HAfhcka tdKo HuueMSe Eorkiks enn kH'TH, llo TOMS2KAE WEfa438 
lA &CKOMS H3EOAH KE H HAQCTEO MH, H. CHIEMA TAKORHMA AQ- 
crog'kgnuMma n SPOAHHMA H AIGEHMHMA EAACTEAHHOMA HL AQNCTERA 
ai, hacer8 hapunsceaS hugoansurio i Tpuner$ Muyosgurio his- 
KHKIo, 34 HHXh npaEoR'koHo MH EcECÓRANU"HOIE HofAkoTAHHIE 
HAQRCTES MH AafoHA HAM HAQRCTEO MH. CHH3H X(HCWESAR , H 
3anHca HM UdfkcrRo AH WTeokk wHSre ASspenuuka AMovkrs 
c& ECkH. ceAu. H. ch Mer kau à SrecH H ck &ckuH njakEHHAMH 
'TOorad W'Toka MH ck Rckats MéTOXWAM, KAkKo I€CTR W'Tl Irkka 
EHAh, € SHAMS F4 C$ HMAAH HHH. ECH WAR njrkikAe, Aa HM IECTR 
9 RágIHHS H S Wiofouko HAE H HHYh ArkijaMk Ae Egkka, Aa eu 
r4 HMAIO H AfhzKe KAKÓO H ECAKS cEoIO cSiiSIe GRaIHHS 5 KAKO I€CTh 
HAQRCTEO MH HHHMBR EAACTEAQMBR H. EAACTEAHUHKEMN 3ATIHCAAO H 
STEQNAHAO &kaginHe, TaKkOo H hacers8. hapuuaeuS. n. Tuners 
Muys BSkuki 8 nnys Arkuams 3áanicays H. STEQRAHXN, ldKo 
A4 HM I€CTN TEQBAO Ao E'kka, AIRE TIQAN. H(RKOEN 34 ASuIS 
DoARnHCATH , 8 ngukHie AaTH , npoAaTH, yapusaTu, 3awkun- 
TH, KS8Ark n xo kuuie, w&parTHMTH, Kako H EcAKS ckoIo cBipiSio 
EAHNIHHS; H 8 cHIEM3H S ECEMN AA CE HA(RCTEO MH HE HOTEOfH, 
HH A4 HM 8348 HH 34 IÉAHHO HH. 24 Kole chrjrkuienuie noocrTo 
perum ga3&k neikoe. 8 ieroike H360AH TK Eorh no ak rocnoA&- 
cer&SRenga na ngrkerowk. uapserka AH, cuireuS. cAQWES. Inapk- 
CTRA MH HE HOTEOQEHHS EHTH, Hk H I€NIe EoAUIE H. Kjrknrkie 
HOTEQNIKAATH H CRkEAIMAATH. H CHi€ H3E'kerHoe H HcEHAaCTOIG- 
IJEI€. TéMATHOIG CAGQWEO UAghcTEA MH 34nlHCA CEH STEQRAH ... 
QCAKO S'TEQNZKAEHHIE H.. AOCTOIdBHIG LAQRCKO ,— HiK€ CE H. 3AnHCA 

3HAMEHHICAM ILAQSCKHAMS. Eh Akro .,2WÀE., HHAHKTHOHN. .1., 
Eh CAAEHOAMS r9aAS Coni napkckoas, wkcena anguaa 1. 
ABHN. 

y 6vedaus Spous &aarog'kgnn uaps Gpssu- 
AEMh H lF'üokkwMR. 


157 


A tergo: Pouelia de Base e de Tripe de la Meleda. 
Sine sigillo. Origin. chartac. in. c. r. archivio Vien- 
nae. Cuowen. 46. 


CXLII. (1357) 6865. ind. X. 2^. aprilis. Ribnik. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
statuit posse Ragusinos per terram suam libere mercatu- 
ram facere. 

Hua xoT'kuuie à RAareu3EgoAH. napheTRO MH CAARHOAS H 
nouTEHOMS raAS ASnpornuuks H KH£E38 ASEfOLER'IKOMS H RAA- 
CTEAEMR. ECEMNS. ASRQOERUKHAMRN H CSAHIZMN H. WnkHirk, H kako 
nouyxoAHure K nafkcrRS MH RAACTEAE. nowreun. Mapuns. hs- 
HHuKkh, zKunge Hukoac VS8uyoaogukta cuu H8 zKune WVrkguks 8$ 
HIOKAHCAQKCTREO, H roKofHllE HAQRCTES MH W KHEHHAXN HW 
3ARARAXN, ipIO cé uHHE 8 3€MAH. HIAQRCTEA MH ASROOEHSAHOMN, H 
TAKO3H noRewk nuapkcrEO MH, H SuHHHXh MHAOCTR. ASRORuA- 
HOÓMNh KCEMI KEAHMN H MAAHMN, AA CH POEAS ASROORUAHH C 'Tüh- 
lFOMh H C KSTIAQOMNS CEOROAHO IIO 3£MAH H. (10 PQAAOREXN. HAfh- 
CTEA MH H DIO TQRPOREXN , A4 CH HoAAIO KSrlAIE CEOIC, H Aa CH 
k8nSio, iio HAM T('kiSie, 8 36MAH HAQNCTEA MH, H Ad HAN Hk 
ROÓARHh HHK'TO 3ARAEH'TH A4 HH 3AA KATH HH. Id HAN HH flaA— 
TfHIAd)Xh HH RKAACTEAHHN HH KAACTEAHSIHKI HH Kéfhaania HH KH£3N 
HH CERACTK HH HAQHHHKR A4 HH KTO AIGRÓ WIR EAAASIIHy , no 
3€MAH. HAQheTEA MH WE CE WRp'kraio, TRKMO A4 CH XoAE AS- 
RfORMAHE CROROAHO H "IDHTAEO RE3KN. 3ARARE H. RE2N. 3AAf KCKAHHIA 
€ K8IAOMR IlÓ 3€6MAH HAQRCTEA MH H TIO P(AAOREYN H ro Tohro- 
KEXh H no RAaCTEAkYk, noocTo fekKül£, llo ECEH 3€MAH HAQhCTEA 
MH, H AA CH nooAaAm. kKkSrlAIe cROIE, H AA cH kKSrSIO, — (Io HMR 
T('kkSi€, W Aa cu HoXoAE cEOEOAHO WrHeThk S AS&ooEHHKR RE3h 
3ARARE H. RE3N 3AA RZKAHHId, KAKO HAS CM 3AFTIHCAAR H SUuHHHAN 
MHAOCTR, à Ad HAM Hk HH TO ROARHR SABQAHHTH HAH 3AA hiKA- 
TH, A4 CH nfoAAto kKkSrAIo CEOIO, H AA CH KSrSIO, (Io HAM Tf'k- 
R81I1€, 8 3€EMAH HA NCTREA MH. KTO AH HHO SUHHH WAR RAACTEAR 
lA KCTEA MH 4 HAH WARN RAAASI[IHYN Eh 3€6MAH HAQKCTEA MH, H 
"OTROQH cCHI€ 3AnHCAHHIE H. MHAOCTR HAQRCTEA MH, H 3ARAEH 
Io ASRQORUAHOMRK , AA HF fOAAIÓ TQRFCOEE H. K8rlAIO. CEOIOG, H 
A4 cH KkSnSio, iro Ha To'knSIe, H HAH HMBN IJio KTO $346, AA 
MH IecT&N nem konus 8 uegkono ume, H Aa nAATH RCé CAMO CEAMO, 


158 


gió HA &8A€ CTSAR, ro SAKOHHKS ILAQKCTRA MH. H TAKÓ3H CE 
SrAAEH HAQRCTEO MH ASEQOESAHOMB, t1[JIO HA KTO cTSI€ A HAH 
$3M€ Ek 3€MAH HAf kCTEA MH, ECE TO3H Ad HAN TIAATH HLAQRCTEO 
MH, 4 HAg&cTEO MH Aa Hijl£ ce&k. wHe3H. KHRILE, H EHHS. WTR 
cevk HangeAa, iuo HAM. KTO 834€ no cHAR, Ecc 'TO2H Ad HAM 
naaK'k uagkcTRO AH WANK KSKE ILAQRCTEA MH. H CHIÓ. MHAQCTR 
3anuca H STEQAAH HapkcTEOo MH Hà PugunukS wkceua anguata 
DKAS ABHN ER AkTO .,2WE. IHAHKTHWHN .1. 

AMckceuk anguas. 

A tergo: Questa pouelia, chomo francha li mercha- 
danti miser lo imperador Vros, che casqun uada seguro in 
Schauonia, e se algun baron levasi per forca, che lo impe- 
rador page del suo. 

Apographum saec. XIV. chartae. in c. r. archivio Viennae. 

CXLIII. (1357) 6865. ind. X. 2^. aprilis. Prizrén. 


Ntephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
Ragusinos orat, ut defendant Base et 'Tripe. 

Y Aespoa'kreano n &cepa38MHo. Ck. HCTHHRHWHIO HAfCKAFO 
CAORECH IIOCTARAITIETN IIAQNCTEO MH. EN CE'karkmea&eTRO Eckatb, 
KAKO HDüHAOUIE K.— HAQCTES MH. RCETIQUTEHH. EAACTEAE. CAARHATO 
rpaAa ASgpognuka Magnus. hSnuk& 8 zZKuge Hukoac l'8nAS- 
aogukia H zKuge Mp'kgaukk, n ScnoaenSur uapcTES au 3a AMovkmi, 
KAKOo HAM4AIe 34RARS8 34a MovkTk WAR nuagcrEA MH H WAR BA4- 
CTEAN HAfcTEA MH, lOEOftKE: rocnoAHHe nap8, Movkrs tech 
HAfCTEA TH, 4 MH HM4AAMe 3AERARS H3 Hlera. H S9uHHH MH- 
AOCTR HAjcTEO MH RAACTEAWAMNR H. ECEMS r9AAS ASRQOERHHKS, 
WAR AHhkch Han'kae HHkKTOW A4 HE HMA TlOCAA 34 RAACTEAE 
H 34 l'QAAN ASrpoEHHkR, fekure 3a Movkrk, uu camo uapcer&ko 
MH, A4 HH HHh KTU WARN EAACTÉAR HAQCTEA MH. HH. MAAS. HH 
REAHKA , ThkMO hacera 8 Tounera. Skroknuuio. gAacTEAHHS. H 
KH£38 nafcTRA MH, KAKO HAMA T'À I€ Af óEAAO H 34anHcaao nag- 
CTEO MH, TAKO3H A4 lA HMATA; H EACk MÓAIO KAKO MOHXR 
CORARUHHYN H AIOEHAMHX 5, Aa AH. EARAETE hacera à Tgunera 
3a cHMe3H aEOTS, fekur 3a Avkrk, Aa HAM noMaraTe 34 
MOIÓ AIORWEN W cHIEH3H (aROT'k, Ww *"EMh EH HMETA. WIloME- 
HoRATH. H S CEA3H HAfcCTEO MH Aà HMA CE H£ TIOTEOQH, TkK- 
M6 AA nfrkkHEAIe'Th cHI€. CAQWEO IHAfcTEA MH "TEQBAO H HE- 


159 


nokowkgHaMo Ao g'kku. H cure uapgkeruoie H8 ReeHacTOoleureie H 
3AATODEMATHOIE CAOQWEO HAQCTRA MH 34llHCA CE H. TIQANIIHCA H 
STEQRAH Eh Akro .,2wAe., unu TuwHA .1., Avkeena. angnaia 
.KA-. AbHh 8 [Ipusprkuk. 

Gredaus Spwus gaarog'kognu uapk& Gok&&AEMR 
H FlFokwwt. 

A tergo: Questa pouelia per la Meleda. 

Sigillum avulsum. Origin. chartae. in e. r. arehivio 
Viennae. Cuowen. 48. 

CXLIV. (1357) 6865. ind. X. 2^. aprilis. Pod Prizrénom 
na Rübnieé. 


Stephanus, Serborum et Graeeorum imperator, con- 
firmat donationem factam a patre monachis S. Mariae Si- 
naiticae. 

T Mà o ieemi gjkAono RcakomS, nma yor'knune uapscergo Mn, 
HJ RAACOH3ROAHYN H ERCYOTEXh H A4fORAXh CHIO3H. MHAQCTR 
RCEAIORHMOMS HAQRCTEA MH. KHE28 ASRQORRUEKQOMS H RAACTEÉAOMN 
H ECEMS rQ4AS ASrnpokHHkS, H KAKO HQHAOUIE Kh IIAQRCTES MH 
8 rjaAK IIpuaprkus. gcenowrenu. gaacTéeAe rgaAa ASkpokHHKA HA 
uue Mapuns hsuuks 8i Huge Hukoac F'8SunaSAaukia cuus n Hune 
WNorkgnkk, n wipe, kake ScriowenSure napscTES MH, HIO I€CTh AaAN 
H DHAQ:KHAN H. 34IllHCAAN l'OCHIQAHHR CEETO. TIGUHRIIH HA QOAH- 
T£AN lAQNCTEA MH 34 CROIO ASuIS njrkaucron RAaAHuHUH rocno- 
MAH RODOOAHILH CHHAHCKOH, Ad CE AAEA WARN KEAHKA AIHH AO RE 
AHKA ARHE HÀ ECAKO FOAHIJIE WANASROORHHKA FIETR CRTR TIEQNTIEQR 
REHETRSKHYR W'Th GroHA, H W TOMK KkCYOTE HILAQRCTEO MH , H 
SuHHHYh MHAOCTR RAACTEAOMMS. TIOITEHHAMK H. KCEMS A Spognu- 
K8, ldKOó WHR3H AOYOARKR IIETR Ch'Th DEQRIIEQN, IIO IECTR ripH- 
AQIKHAR QOAHTEAN ILAQRCTEA MH ROTOfOAHILH. CHHAHCKOH, A4 CE 
AAEKA HÀ RCAKO 'OAHI[IE HA REAHKIS ARHR H. TIAKS AO EEAHKA AJHE, H 
Tó3H 34AlHCAHHE H. T1QHAQZKEHHE FOCIIQAHHA H JOAHTEAId HLAQNSCTEA 
MH EHAE£EN HLAQRCTEO MH TIOTEQRAHYR H 3AIIHCAX fh TAKO2KAE, IdKO 
TO03H lIQHAOKEHHE (OAH'TEAId LLADQRCTEA MH AA TI'KEHEAETR TEQRAO 
Ae mkka, kako Aa. c€ AARATR EOPOQOAHILH CHHAHCKOH HÀ. EEAHKR 
ARHh H DAKE AO EEAHKA ARHE TIETR CRTI. HIEQRTIEQR ASRQOENUKHYR 
REHETRSUKHYN W'Th G'rona, H 24 Tk3H AGXOAOKR AA HEHMATR IIOCAA 
CAMÓ HA(IKC'TRO MH 3ARAEHTH HAH. SAQNIKATH. HAH. W'THETH. 'Th3H 


160 


A9X9AOKK W'Tk ROPOfOAHILE CHHAHCKHE, HH. A4. CASIIAIOTR. RAA- 
CTEAE. ASRQORRUCHH HH. HIGCAAHHId. HAQNCTRA AMH.— HH. TIHCAHHId 
HAQNCTEA MH, HH AA CE CASIIIAIOTR. 34 TO HH KHESORE. HAQBCTRA 
MH, KOH Afh;KETh KSKIÓ HAQRCTEA MH. HH. HHXN. lIHCAHHE. AA 
HH HHEXfI RKAACTEAN HAQRCTRA MH, Ad HH. [IO HHOAMS HH IIO MEAM, 
pa3& k Aa norkeugaerks To34. npuaeskenue 8 RoropoAHne cHHAu- 
ckt Ao I'kka, n RAaCTEAE. ASRQORRUICILH Th3H. AOXOAOKN Ad HH- 
KOMS HE€ AARAICTR IIO MHAOCTH. HILAQNCTEA. MH TkKMO. CHHAHCKOH 
ROrOfeAHHH, KAKO H HHIIE DHIIETR. H CHE. TIQTEQRZKAEHHIE H 
MHAOCTh HApkcTEA AH Aa nokgHRAETKR. TRORAO H HEU TEMAEMO 
Ae mkka. K'TO AH 'TAKOEH Ak3HETh U'THETH H DOTEOHTH CHE 
3ADnHCAHHE HAQRCTEA MH, TAKORH Ad HaMATRK 34n(rkiienuuie wh 
rocnoAA Ror4, H AA MS IecTN aerauHna njrkckera kgoropoAHna 
CHHAHCKAld Eh ARHNM CTóatHareo c8AA XoHCTORA, H WTR HAfk- 
CTEA MH. Aà HQHAETR rFukk&& Hn HAKA24HHE TIO 34KOHHKS. IAQh- 
CTEA AM. 34DHCA KE CE CHId MHAOCTN H HIQTEQNAH Eh. A'krro 

. 4WÀE., EHAHKTA .1. 

Mckeeunks anpuaAs. 

Ilogeaeuueut. rocnoAnna napa aorogers AarocaakEN nprk- 
pSau noAR IIpusorknomsk na Pununumk anpuata . kA. 

A tergo: Questa pouelia si e de dar ono ano a li cha- 
logieri de santa Maria de Sinay perpere v del trebuto de 
Stanco. 

Apographum saec. XIV. chartae. in e. r. archivio Vien- 
nae. Cnowen. 47. 


CXLV. (1357) 6865. ind. X. 25. aprilis. Pod Prizrénom 
na Rübniku. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
confirmat privilegia concessa Ragusinis a. praedecessori- 
bus suis. 

3 Ho neuspeuennoa S anaocphsAHme i sao kroarogio RAAAH- 
KH MOI€r'O CAAAKAFO MH XgncrA, no H3KOAEHHIO H MHAOCTH H Ece- 
MMHAOCTHEHOAS iero npuaprknuim cre Ha napscTEo MH, IAKOcKE H 
HA DJ &EHXNS CRETHXh HQAROCAARHHYN ILAQR TAKO2EAE H RAAFO A ker 
np'kcR&eraro cRotero ASya n na napsermk an noka34, MdKeke 
H3AHId HÀ CEETHIE CROIC SUEHHKH H ATIQCTOAH, (EK HAM: HA'kme 
Ek EC8 EhceAEHSIG, noono&E'kAHTE cAAEB. Molero RORRKCTRA; no 


161 


&ceyRaAH aW ku IE'Ó MHAOCTH TAKOREHIE AAfH H. HAQKNCTRS MH Aa4- 
foEA, H noctakH AE rocnoAHHA EcEMS. CTEKRAHHIO. WTRSAKCTRA 
MOIerO , feK8 2KE 3€EMAH CORRCKOH H FlORUKOH, IliOQMOfgHIO H 34- 
"AAHHAMN CTQAHAMR. MHAOCTHIO ROZKHIEIOÓ H. HEHSQESEHHHAMN ICT 
Hn) OMHIIAEHHIEM NS CRA D NzKEIJIS AH cHId RKcA EAaro&'kguoaS H Ro- 
roM& nocragaennowaS Grefans Spon uas gcerAA geceAknis 
aH cc w Rok n Apukeis Mn ckndroocs uapkserknta no ng'kAa- 
Hue kt H ScTARS rocnoAuna H poAuTexk uapkcrka MH c&keraro 
"afa Gredkana , IJKORKE !I€CTh. SCTAEHAN H. S3A4KOHHAN 3ATrlHCORA- 
TH XHcOKSAE CAORECE HAQNCKA, H HhEO CKETHMRh H — EO;KR- 
ClEHHMN HORKEAMNR, FIO '"TOMR EAACTEAOMBR H EAACTEAHSHHKEAMS H 
HHHAMN D(OUHMN, H HHUEMSzKE HeR('kor enn s EHTH, H3ROAH KE 
H HA kCTEO MH TIO "TOMS;RAE WR(A38 AagoRATH H 3ATIHCATH CH- 
3H yfHcOWEOVAM H MHAOCTh, KAKO TDHAOUIE Kk HAQNCTES MH 
CH2H HowTEHH EAACTEAE A HnokKAHCAQHIGE ASRQORNukUH: Magnus 
hsSuukk ui zKuge Hukoac FSuaSankia cuns 8 zKuge Hprkguks, n 
wüpk roue uapscrgo n $8 Hgusprkik c u&cruwats H3 AAQOMS, 
H KCA, £AHKA Tfkeogaur 9 npocuure 8 HapkcTEA MH, TO3H HAM 
RCE AA oRA H 3ADHCA HARCTEO MH ; H ScnomenSure HapkcTRS MH 
W 34HnHCAHH HW AMHAQOCTEXKN, IO HMNh IECTR 3ATIHCAAR ngaA'kAs 
H A'kAk H QOoAHTEAR HAQNCTRA AH l'OCTIQAHHR. CRETO. TIO4HELUH 
HAQh W 3AKOH'kKyXk H W ECAKOIJKHYh HAEHHAXh, H WPAEAAER 
lAQRC'TEO MH 'TA3H ECA flJkRA 3ATHCAHHId, H HE TIQGTEQQHYXN, Hh 
H wipe &oaurc H Korknirk. nomggsAHys H 34anncays no TOMSKAE 
WEf438, IJI I€CTh EKhCh POAAS A SROORHHKR, AA FOEAS CHOHMH FAa- 
EAMH, HMAHHICAMS CEÓHMR, H HHXh TOKRPOEHH C KSTIAWAMS CRHOROAHO 
RE3K KCAKE 3AEARE I0 3€6MAH HAQRCTEA MH, AA HMB& HHKTO HHIJIO 
HE£ 83M€ HH. 3ARARH TIGCHAHICEMR HH EAACTEAHHN. HAQRCTEA MH. AA 
HH K'TÓ AIORÓ HHh, HH M4AAl HH REAHKN, Ek 3€EMAH HAQAKCTEA MH, 
ThRKMÓ A4 XOAE CEOROAHO ; AKO AH CE wkfrkre k&ro 83&M& nocu- 
AMIEM I[IO AIGRÓ HHXK 8 30EMAH HAQRCTEA MH, KCE TÓ3H AA rlAa- 
TH HAgkCTEOÓ AH WHoAMS3H, KOóMS RS8AE uro S3C€TO, 4 TTóra3H 
K(HEHA AA HIJIE HAQRCTO MH, H Ad 834€ HA HEMR, KTO RSAE 
83€Ah. H S«4HHHAh 3AO KÓl€; H HHYh TÓRCOEHH C 'TÜkrOMh KTÓ 
AtRH HTH $ HH8 3&£MAIÓ C TO&FOMRA, C KSTIAWMR, AA P'JEAE 
njk3& 3EMAIRO HAQRC'TEA MH CREOROAHO RE3R ECAKE S3ARARE, TRKAMO 
ws: Aa ue nocums nu 8 Bisrape nn 8 hacapanuns 3e8At0 HH 


ua 5Srpe uu 8 hocu8 nu 8 l'ókke uu unamo kamo Areko. 8 mTSrIG 
14 


162 


3€6MAIO, TkKMO 9 3€MAIO HAQRCTEA AH: KTO AH CE wEfrkre no- 
HEC. WpS:kura 8 HH8 36MAIG, Aa MS cé Ecce TO3H wpSkuie 83A. 
H KTO rjeAE 8 ASRQoEHHKK H H3h ASEfOEHHKA, AA HA CE HE 
$3uAMa uapuna Ha. Torkeunn Aa Hu HÀ IEAHOAM nS8'TH HH HÀ Efo- 
AS, ThKMOÓ ECAKH A4 XOAH CEOROAHO RE3h ECAKE SABARE. H WIJIE 
Tü&roElMH ASEQOEMAHE, KOH cE€ WEflkTAIo no TQArOEEXh HAfh- 
CTEA MH, IJIO HA €€ cASu4 KOH AIGRO CBAR, Aa ce c8AE ngrkAs 
lLADHHHKWAMN H KHE3EMS à HAH. D KA&. KEHlAAHWAMB, KOH RBAE 
FÜAAA Tora34, 34AKOHOAN foAHTENk n napoAHTEAta HAkcTRA 
MH, H 34 €HIE3H A4 roeAS njrkas uapkcrRo aH Hà CBAR: 34 
K)kEN H 34 3£MAK H 34 DOEOAN H 34 uAOR'kKA H./ 34 CEOAN, 4 
34 HHO HH 34 IJIO5 H KkAH TI9H AATHHHHRh CQRRAHHA, A4 A4 A4- 
THHHHN CQREAHHS IIoAGOEHHS AATHHh 4 IQAOEHHS CQ&EAN. CE'kAo- 
KE, "TTAKO2KAE H. CÜRKEAHHR KhAH DH AATHHHHA, A4 MS Aate cik- 
AOKE HOQAOEHNSB CÓKEAN 4 TIQAOEHHS AA'THHR, Ilo 3AKOHB, kKAkKO CS 
uMaae 8 goAuTENk n8 ngapoAwTerk uapkscrEA MH H 8 ckETAFO 
KfQAld; H AE KoMS Adle. ASEQOERHAHHHR CROH. AOEHTRKR. KOAS 
roA'k TokroEuS, "rege MS. WAh Hera 8 Ekyh SAAQHTR, AA CE 
KABHE AATHHHHR 34 TO3H, Aa ESAE E'kookAHk no 3AKOHB, KAkKO 
c8 nuaat. 8 poAuTENk un 5$ npapeAuTEA'k uapkcrRA MH 5 H KOH 
TéNFCOEBUA KSrlH KOHId HÀ TQ&rS8 H rlAATH 34 Hh HAQHHS, AA fest 
HAQHHHKh ASLIWAMN, £ft IECTk 'TÓTA3H KOHld. KSIIHAk, H 34 HéFlA 
HAATHAN HAQHHS, à TATH HE€ 3HÀ4, AA A8 34 TO3H CEOAA Hkc : 
AKO AH lA TAKO3H H€ WIaEH HApHHHKh, A4 A4 CEOGAR , 8 KoFA 
I€CTh K8nHAN 3 4 KOH AIORO. TQBTORRSIIA AOREAE KOHE KSTIHER Hc— 
T$r€ 3€6MAE, A Il03HAIO CE, AA CE KARHE Th3H 'TORTOERIIA CAMBR 
AfSru, epe ra iecT& k8nHuAhs 8 T8rté£H 3€MAH , H H€ 3HAÀ ITATH HH 
r8cafga, A4 HE Aadt€ CEOAA 34 TO3H: AA AKO CH 83AIORH. CH3H, 
KÓH cH raà mne3HaEa, S3ETH KOHld, A4 CH r4 8$3ME, 4 WHOMS3H 
ThroguS Aa noAa uknusS, qo &SAC€ noAaAR 34 HéFA.. AKO AA 
UApkCTEO AH nHyoAH S TQRPFh, AA ME HlOuHTSIO H AafSio cEO- 
WAM EOAWAM, KAKO I€CThN fDOAOEHO Haa nou(u)raTH, 4 no- 
cHAHOFA Aaa H S3€THI4 Aa HAM. H'keTk. H AK CE HAQRCTRO MH 
CRAAH 3 ASEQOEHHKWAN, QyIO ce WEfkram ASRQoEuAHE rlo 3EMAH 
HAhCTEA MH, Ad HA CE HQCTAEH. fOKk 34 .8. AWkcelk, Aa ce 
HCHfaàTE CEOROAHO RE3h. RCAKE 3ABAEE, H AA HOXOAE, 43 rfa- 
AOMN AA ct paTSie HuafkcTEO MH. H io ce pa3&Hie Afrkgo kene- 
ThuKO H ASRQORBuUKO, tro SEuc 8 36MAIO HAQRCTEA MH, AA IECTb 


163 


CEOROAHO, H AA cé Ht€ 83M€E HHI[JIW. H KOH TRFOEHH TrEAS no 
3EMAH H rio Tfhro&'kyns napkcrRAa MH, A4 DAAKId ECAKH HAQHHS 
Ho 3AKOHS8, KAkKkO c8 AaRAaAH 8 (OAHTEAK H IIJAQOAHTTEAN llAQh— 
CTEA MH. H WIJIE Ll HHMH. CHKO3H. STRKRAH HAfRCTEO MH, I[IO- CE 
w&prk'raio AtoA uie napkcerRa MH, koH ESAS njrkuiaa 8 Grous no 
TOAH, KkAH F4 ICCTh Ad4Ah ASEQOERSAHWAMR FOCHOAHHRN H4fh, 
CRETO DOUHEUIH. QOAHTTEAN HAQRCTRA MH, 'TE3H AKAH. HAQRCTEA 
MH ASRQOÓWRBSAHE AA. WAZGKEHS'TR. H ilo ESAS njrkS3eAn 3€MAO 
UApkerRA MH. njrkas Mério, kKkAkKo. IecTR. RHAA. Mérid 8 ooAuTEA 
uH $ ngapoAuTEA'k uapkcrEA MH H 8 ckETATO. KfaAMd, ako ESAS H 
EHHOF(AAE€ HACAAHAH n'k3& Ario, Ec€ Ad AM noEQATE. H 34 
Cc8AOEE H 34 EcaKOo WnaRAaHHie KAKoó C8 HMaAE 8 poAuTea'k 
H $ npapoAuTENk uapkscrRA MH, TAKO3H H WARN AHRKCh. Harf'k- 
A4 AA HMAR, H 34 ECE AA IeCTS. HÀ. ZRevkanou llaoun. cSAR, 
KAKO I€CTk H W'TM nj'kxe &HAO. H 34 Movkr& Aa ne uMmaleTk 
lÉ4MAAH HH 34 IJIó, TkRKAMO A4 IECTR HAQRCTEA MH, KAKO I€CTh 
H WTh ngrkixkae k&uao 8 poAnTevk ui npapoanTevk uapkscr&a Mu. 
H W'T& cceAH Han(rkaa Aa uc njrkuae HH 835€ KHKTO 34A0- 
CF€ HH. WTh RAACTEAHHA HAQRCTEA MH HH. WTh KOoICFO AIGEO 
WAR AfNKAREÉ HAQRCTEA MH: KTO AH C€ WRf'kTé 83&5M&k, AA 
3aAerS T$3H neEgaTH WrHETh, 4 Qo IecTS norkieak, Aa MS ct 
T4A3H kSnak S$naAHeTk. H wWipi£: KAKo. IeCTR. SPAAREHAN UI HH- 
MH foAHTEAN HAQRCTEA MH, lOCTOAHHR CEETO. THIOHHEUIH. Hf, 
iio c8 3aAoórt 34Ac;KEHE. KOFA AIGRO. MaAA H. FoA' ka u-3-EMAE 
HAfACTEA MH, A4 cé HiJIS cBA0MB H DQARAOMN. H. lIOTEQRAMH 
HMh lLAQRCTEO MH 3AKOHE H TIGREAE, IIo. c8 uMaAE $ goAHTEAId 
H fIgAQOAHTEAR HAQRCTEA MH, KAKO A4 IECTR HHI[JIO H€ IIWTEG- 
ftHOó. H CHM3H WEf430Mh 34lHCA H lIQTEQBAH IAQNCTEO MH 
CH3H 3AATOUESATHH XQHCOESAN HAQRCTEA MH, Id4KO AA nfrkeu- 
KAI€Th Eh ECAKWAMR STEQRKAEHH. H. CEOWROA/k. unucrk. n cuie 
H3R'kcTHoWi!e MH RcéHACTOIeI[IEIE. CAOWEO MHafkcTRA MH 34mnHcaá 
C€ H STEQRAH 3HAMEHHIEMN lIAQ&CKHMRN Ek. A'kro . 4BWÀÁE., 
EÉHAHKTHWHR .1., Awkceua. anpuata .Kkée. ARHR, fnoAR Ilpusork- 
HWAMk Hà Purnuks. 

Y Gmrerdanks Epwus &g&& Xpucra &ora &aaro- 
R'hkpuu uaps Gogacus 8 Flokwmt. 

A tergo: Pouelia, chomo conferma lo imperador tute le 


pouelie fate auanti per lo imperador Vros, fio del impe- 
11 * 


16^ 


rador Stephano, quando fo ambaxadori Marin de Bona, Jo- 
han de Nicole..... Giue de Crieua. 

Sigillum aureum. Origin. chartac. in €. r. archivio Vien- 
nae. Cuowen. 50. 


CXLVI. 1357 (6865). ind. X. 25. aprilis. Pod Prizrénom 
na Rübniku. 


Stephanus Uros$, Serborum et Graecorum imperator, 
Ragusio donat terras ,,kako ce kan. RaAH. AoaS kK ruHorpa- 
A9Mh ASRQoERuKHMAÁ ,,soto montagna a Ljuta usque ad 
Kurilo. 

3 Ho nenspeuen noa. anaocpAum n iac kkoarogum. RAA- 
AHKH AMolero caaAKaro aH XfucTA, nó H3EOAEHHIO H. MHAOCTH 
H RCEMHAQOCTHEHOANS ero npuarknui €ke Hà UHuapkcTRO MH TdKo- 
WE HOHA DIREHXS CRETHYN TJAEOCAARHHYN HAQR TAKORKAE H. RAd- 
roA'kr& npkcgeraro cgotero ASya H Ha uapkcrE&k an noka3a, 
IdKO;K€ H3AHId HÀ CEETHIE CEOIE SuEHHKH H. ATIQCTOAH ,. (JEKk. HM: 
HA'kTé EK ECS8 RkceAEnSIS, nponog'kAuTE cAARS MoIETO RORKRCTRA, 
H no EcexRAAHAWEH Iero MHAOCTH. TAKORHIE AAQH H HAQNCTES MH 
A4foRA, H HOCTAEH A l'OCIIQAHHA. RCEMS CTEKAHHIÓ WTRURCTEA 
MOICFO, (EKS zKE€ 3EMAH CORRCKOH H PFORUKOH, DIOMOfHIO H 3AIl4A- 
HHMh CTQAHAMR: AHAQCTHIÓ ROGKHIEIO H. HEH2(ESEHHHAMN.- I€FO 
H9 OMHIIAEHHIEMN CRAQRIKEIJIS MH cuta Rca RAarogkouoMS n RO- 
roMb necraRAEHHoAS Greflans Sous ups, RcerAAa ReceAtQIS MH 
ct w Ro3'k n Apickeiis ann ckuderpocs uapsergum, no ngckaanume 
*€ H ScTAES rocnoAuna H poAuTevk uapkerga MH cRETAFO Haa 
G'redana, takoike iecTR. ScTAEHAKR. H 834KoHHAN 34nHcogaTH yjn- 
COESAE CAOWRECA HLAQRCKA H TIQKEO CRETHMN H. ROEKRCTREHHAMN ILfR- 
KEAMN, Ilo 'TOMbh RAACTEAWAMR H. RAACTEAHSHKEAMS H HHHAMR flfo— 
SHMK H HHUVEMS;KE HE Ef Ik;k AEHS RHTH, H3EOAH KE H HLAQRCTEO MH 
no TOMS;KAE WR438 3ADIHCATH. CH3H X(HCOROVAN H. MHAOCTR, KA- 
Ko D9HAOIIE Kk HAQRCTES MH CH3H RCE TIOVTEHH. EAACTEAE H mlo— 
KAHcApuie ASEgQoERukRuH: (Mapuus hSuuks 8 ZRuge l'5naSAnkR 
u zKuge "Hpkgukks, n wrgrkrour uapscrro au $8 Huspkwk c 
"kCTHWAM H 3 AAQWAMN, H ECA, EAHKO mnfocuie H mrkgoEaume 
8$ HafkcTEA MH, ECA HAN A4foEA4 H 34nHCA HAfhcTEO MH, H 
AAAE HM HAQRCTRO MH H 34ATHCA H. AA ORA 36MAIO ,. KAKQ CE Ka- 
AM EAAH AGAS K RHHOT(AAOMN ASEQOENUKHAMN HK MOWfS. WAR 


165 


(uere Ao HsSpuaa, ECE HMK TO3H 3a4mnHcA HAQkCTEO MH. RE3h 
H3MA , ECE 1JIo cc WRó'kra Hà TOH3H 3£MAH, Ad CH. HMAÀ H Aff- 
ASH DPOAAMN ASRpoEHHER TS$3H 3E6MAIKO, KAKO IO HMR IECTR H Aa4fo- 
EAAO H 3AIIHCAAO HAfBCTEO MH, H A4 HMh HE HMATR IIO CEMA 
CEl'O 3AEAEHTH 34 T83H 3EMAIÓ HH. EAACTEAHHR. HAQNCTEA MH HH 
KÉlAAHId HH. HHk HH KTOW, KTO HAMh ESAE 8 cSckAkcTE'k, ua 
ECcAKO Ef'kme. H uafhcTRO MH 8 CEMN Aà HA CE HE TIOTEOfH, 
ThKMO Ad CH HAMdlé H AfNkikE Ch AHAOCTHWAM HApkcTEA MH 
TEQBAO H HénokoAkkHMO H HEW'TEÉMAEMO HH. KHMh. AIEO. AO 
ARHH H AO E'kka. H cuie u3&kerHoie H. EceHACTOIEIJIEIE 3AaTOTIE- 
«ATHOIC CAOWEO lADRCTEA MH 3AIlHCA CE H. S'TEQ&RAH 3HAMEHH- 
ICM. HAQRCKHMR Eh. A'kro .,8wÀE., EHAHKTHWHR .1., MWkceua 
AHQHAId .KE. ARHR, noA IIpuspknwas ua Pugnnuss. 

Y Gredans Spwus g& Xpucra &ora &aarog'kg- 
HH uaph Gpnacus n FlF'okwas T. 

A tergo: Poueglia de Stefan Vros, imperador de Ser- 
uia e de Grecia, como li terini dete in Breno da Lauta fin a 
Churilo, de 1357. Pouelia de le tere de Breno. 

Sigillum avulsum. Origin. chartac. in c. r. arehivio 
Vieunae. Ciiowen. 49. Cod. ragus.: MCCCLVVI. die 25. apri- 
lis, priuilegio de imperador Stefan Vros, fiol de impera- 
dor Stefano, dono le tere soto montagna fin a Liuta. Fato 
in Prixren. Diplomati additur: Lmperador Stefan Vros. 
MCCCLVI. die XXV. aprilis. 


CXLVII. (1357) 6865. ind. X. 


Stephanus Uros, Serborum et Graeeorum imperator, 
confirmat bona uxoris caesaris Préljub. 

Initium: Ge «ro Ao&oo nan "TO kacHo. 

In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 172. 

CXLVIII. (1358) 6866. ind. XI. 2. junii. Prizren. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
tributum mille hyperpyrorum a Ragusinis statuit solvendum 
esse monasterio S. Michael Hierosolymis et hoc deserto 
monasterio Chilandar et S. Pauli in monte Atho. 

c HMewrexe usgoAH. ERAarME H sAoE'kKoAIoEHEHH lah cAAR'E 
rocneAB uaum lucoyc XpucToc, cBlHb EQRH, HElOCTHIKHAMH, 


L 


166 


Heucenog kanaH, HEH3PAATOAAHHNIH, HEH3RWT'kHHNIH , HEH3fE- 
"£HHNIH, HEH2CA'KAHMH. EAAANIKA H. "TEO HS H CR3AATEAN. ERCEH 
TEAQH, H OQVAMICAH OVANIIAIEHTEMK CEOHMB ,— I4KO2RE. CAM 
Ekcr&, H HHh HHKTOXKE AKETR HenokE'kAaTH. w'T& neucenogk- 
AHMHXR "IRAECR. TEOHXh, XoHcTE EQ7KE HAUIK , I€2K€. HH. ATT'EANI 
ov&o njrkAkeroepe npkckeroaoy TEoeMoy ngrkeroaor ,. EAAANI- 
KO, EQKRCTEA TROEFO HHKTORKE. MQ:RETR "TAKOEHXh ncnog'kAaTH, 
cE&oHMA Ro nj'kuucTHAMa govkama RoroMknHo Ek3AAMN lfbCTh, 
H WTh TnohcTH Ck3AARK Hau Efrkuo "kao H W'Th HEBNI- 
Tía Ek EN'Tít rngHEkAN H HnaKhl CEOHMNR. ARYHOEEHTEAM ngrk- 
CRÉTATO H GKHEO'TEOfElIAATO AOYXA ARYHOVYER H QZKHETH H EhAO- 
GHO AovinoY EN Hig€, H mDoREA'K CKHTH HA 36MAH. H DAKH Eh 
3EMAIO EN3EfAIH[IATH CE TlÓ CAORECH lOCHOAHIO, HAKOZRE H. lI- 
EO3AAHHhNIH flaamk H —EkcH njAREAHHT nopollH H.AHGCTOAH H 
MOVSEHHILH H. ERCH CEETBIH OYroAHEUIEH Xoncroy Goroy WTR g'k- 
KA, WEH Kt DnóofouncTRia à Apov2H npono&kaania u oyucHia 
£3BIKOMN H. K(IJIEHTA RRCEMIS ZKHEOVIJITHAM HÀ 3€MAH, "TER'k zkE, 
HERECHNIHXN ROHHRCTEN EOEROAO, AfhylcTQaTH:ke, RoxKiH cAoYTO, 
apkyarreae AMuyanae, | HERECHSIMN. CHAAMR. HIHHOHAMEAHHNE H 
HQEANCTOIATEAIO, RhCH 3€MARHIH noHraAAleHE H nogHHoctlIE Ao- 
EfOAETEAHTIE AAQNI Kk. CEETOMOY H EQXKRCTEHOA OY XfAMoY TROE- 
AY, HapeM Ke H EkCka ER njaEocAAREIH KHEOVIJITHMR HA 
3EMAM, EANHLHzKE OVEO Eh HApHyh npicule npa&geg kie, M cin 
neaovmue og krogania goa. cero gaAH H A3&, pa&h TEOH G're- 
jaus Ovowuis , uapk n cAMOAIKBIIS COREAICMR H FOBRKWAMS, H 
Ch XQHCTOAIGEHROIO MaTefiie tiapkcTEA MH, EAarog'kgsnom ua- 
puuere kyvpa Heaenoro, npunaaaregia. 9 nooctpa noMWI[IH, no- 
KfNITH HACh K)OEOMR KühlAOY "TEOEIó 3A'k H EN c'TiAUIHOE WHU 
nguuceTRie covAHiia xoucToRA ,. E'EuHNIHyh RAAPR HOAOVUHHTH 
nüecHAN K Te&'k nounaAariie, H RHA'kES HapkcTEO MH XypHco- 
RoYVAE 3ATIHCAHHÍE lOCHOAHHOMR OAHTEAICMR HAQRCTRA MH, 
TOBEAARKEHHBIMN H. TIQHCHO IIOMHHAEMHAN EAArOE'kQHÍHAM ta- 
pew Kyos Cerebanoams, qo € ngHnAoKHAh H. 3ATIHCAAR. HL KERI 
CKEFTOMOY AfyarreAoV , tazke fecTh Ek lepocoaime, H "TA EkCcA En- 
A'kkk uapkcTEO MH H noowTrARR H EI[IÉ EOARIIE TIQTE(RAHXh H 
3AnHCAXh HAQBCKNIHMN CAWEOMR, IIO ICCTh AAEAHO WTh Ao- 
XoABKA nuapkcrEA AH H3k JAovE&goEHHkA Ha [€pocoanms ua 
EhCAKO lOAHIJIE HÀ EEAHKS ARHb HÀ ERCKQRCEHTE TIETR CRTR lé - 


167 


Eh AOYEQOERUKBIHXYS H. HÀ AMHTÓOEN ABHR. lTAKOGGRAE Afovroy 
ÉTR CbTh lEQNIEQR AOVR(OERMKBIHYB, KAKO A4 C€ HAHANHId Hd 
FOAHHS THcOVKId DEQRIEQh AOVEQOERHKRBIXR, H TOYH "THCOYIUIOY 
HÉfhrEfh AA AAEAIÓ AOYEQORMAHE HÀ ECAKOY roAHHS ypaaoy 
UAfcTEA MH Afkyarreaa AMuyanaa, mike IecTh Eh lepoconi ky, 
A9 rA'k roa'k AovgpogHukA. Akku GrTOHR CÓAAR, H.- HHME 
ORAAPIE , H 'TO3H ('kyoMh, IdKO?KE I€CTR. IIQHAOXXHAN. OAHTEAh 
lA &CTEA MH, TÓBEAQKEHNIH. LAQh Koh Grefanks, TAKOORAE H 
UAf&cTEO AH 34nHca oY XpHcoEoYAHy. AlWlE AH CE TIQHAOYSHTh 
sanovereTH rj'kys paAu HaulHyk X9aMoy cEETAro afkyarreaa 
gk lepocaauawk , "ro Aa c€ AAaEATR. TAM THCOYUIA DEQhTEQN. WAR 
Aev&poguuka oy Ggeroyio l'opoy. Haurews MOHACTHOOMR, | EE 
I€CTh. EkE'kA'kuie && cEECTAA CEETNIXR. no'kckeTM€ &orofoAHue 
raaroAieMiH XnaaHAaph, H MOHACTH OY CRETArO. EEAHKOMOY'sE- 
uuka ll'iewpria, raaroarewin c&eTun [Ilagas, uio cov c&rgaAHaH 
ng'ka'kan uapserka an. ngknoAogHiin Gyr wewns no&giH Myoo- 
TOWMHA H CEETNMIH afyienuckoynh H wiMAOTEO QU KYh Gaga n 
lO HHX5 QWAHTEAh LAQRCTEA MH H MBI TAKORAE, IdKO A4. IECTR 
CiM AOXOABKR HEWTREMAIEMR W'TR "T'kyh cEECTRIXh MWHACTHÓRR 
HH KBIMh AIKGRO AO E'kka. H MoARO, EFOZKE FOCIIOAB H3EOAH Imo 
MHk Ha crowk uapkerRa MH, cie Aa HE fa3o0fH'TTh HH nofoyv- 
UHTh, Hh ll4«€ EOARBUIE Ad TIOTEQBAHTR H CRYfAHHTR. H Cie 
H3R'kcTHOE H. 3AaTOnlEHATHOE CAWEO LLAQRCTEA MH 3ATIHCAY Nh H 
OY TEQBAHXh, kaAE nginAour Kk uapscrEoY MH oy [[ouspens 
EBCÉMKRCTHRI HFOYMEHS. HEQOCAAHMBCKNI. KV l'iggacHMh HH. nroy- 
MEH&S. Ggeriie l'oou. gauksie Aag9H. XuaanAaga Ky. flpcenie n 
urovaenus c&eTaro [agaa. ky iwaus && ^kro .4,8WwA8., uw- 
AMKTIWHh .ar., AWkceua neuía .K. ARHR ngu aoredere Apa- 
rocaaE'k. H aie c€. KTO. DOKOYCHTR H 9A300HTh. RECOESCKBSIHMB 
HAEARKAEHTEMB Cit Halle HQHHOUIEHTE H Ad CRETNIHMR ILOKRKEAMB 
AK EO W'Th ChQOAHHKR MOHYb AIORO HHh KTW, TAKOEATO AA f43- 
OfHTh rocnoAh &EOTPh H no'kcktTAA EAAANINHHA HAllIA ROT OQOAMH- 
ua u ngucHoA'kgaa. (Magia, u Aa IeCTk 9OKAETR W'TR CEETBIXR 
.RI. AflOCTOAk H W'Th CEETBIXh WT .THI. Hzké Eh Huren, n 
A4 HAMA "ECTh ck nj'kaareaiev HioAot H ch. fekuimia : ERSAM, 
pacnHH tro. 

T €TiBans && Xpucmra &ora Egaaro&g'kouu Ov- 
poums uapk Gos&acms u l'okoms. 


168 


Sigillum aureum: - mngRoMSuEHHKR. AQYHAHIIKOHN CTE- 
jaM& — crénauk k& ya &à &aarog&kgun. MaaAR Spour.. Origin. 
membran. in mon. Chilandar. Paaeuug. H. 1849. 197. 


CXLIX. (1360) 6869. ind. XIV. 29. septembris. Na 
Sénicah. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
liberat Ragusinos recens institutis portoriis. 

(T Aespeykreano H — Rcepa38MHo ck. HCTHHOIO. HAQRCKATO 
CAQORECH TIGCTARAIIETR HAQRCTEO MH Eh cikarknuuie gkckas, ka- 
KÓó npHyoAHuE K HAfkcTES aH Ha GC'kunue nce nowrenn RAa- 
CT£AE ASRQORRUhHH 3 AdfoEH H C "hcTHIó: (Muyo Apskuks 
uH [dre Manseruks, a Scnoaenture uapkcerES8 aH. W jaEOTAXh 
FÓAAHKHXN H W 34KOH'kyh H W HapHHAXk, kole c8 ckrH Ha- 
CTAAE, à W'kc8 &HAE 8 poAHTEAIA. HLADNCTEA MH. HAMA XoTEHHIE, 
H W CEA RAATOH3EOAH H CTEOQH AMHAOCTR HAQNCTEO MH. RCE- 
M8 rgaAS ASkpoEkHHkKS, Ecko RAACTEAWMBR ASRQOERUKHAB, 
EEAHMR H MAAHMR, H JAAAE HMh. HAQRCTEO MH WEO2H 34nHu- 
cAHHIE H. MOlo ICkoS napkckS, rdKo io c8 RAACTEAE 4. HAH. Tfk- 
FOEHH ASRQORRUIH, A4 F9EAS C TORFUMR H Ck. ECAKWAR K8- 
HAWAR CAOROARHO 8 36(MAalK HAfhcCTEA AM, H HÀ E'kgS nuaps- 
CcTEA MH Aa rjeAS. nau Ha 3er8 na haaumnkie 4 Huan Ha. Afh- 
AaES kne3a hioucaaga Hu $8 36MAIo lafhCTEA MH, AA. TükrSIo H 
X9A€ CEOEOABHO 8 KICKH HafkcTEA MH H 8 rgaAoE'kys n no Tk- 
ro&'ky& H no 36MAH HafhcTEA MH, 4 HHKTO Ad HA HE HM 34- 
HAEHTH HH KE]aAHId KOH AIOEO HH EAACTEAHHN liAQkCTEA MH HH 
KOH KHE3h, A4 H-H-Hh HH K'TOÓ HH M4AAh HH KEAHKk, 'TkKMO A4 
AOXO6AE CROEQARHO C T(BFUAMR 8 36MAIO HAQRCTEA MH , H WIETR 
AA €H IIOGX6AE CEOHAMS AORHTKWAN EE3h ECAKE 3AEAEE S A SRpok- 
HHKh. H WI[IÉ: 34 WHE3H HAQHHE, KOIEHO c8 ChPH mocTAAE, à 
wkcS8 kua€ 8. peAWTEAI. nAfkcTEA AMH, H Hà T'kyk3H napunays 
AA HE DAAKIdI6 HHKOAS HHI[JIO: KTO A-H-AMMh 3ARAKH W "EMI. Hà 
T'kyh uapuHayh, à HA-H-AM (io 826, AA ce Kaike Kako Hegko- 
HHKh, H AA TIAATH 'THCSKIO ri£9 &HEQN HAQRCTES MH. H WEO3H 34- 
nucaHHie H. Melo. gkos A4 OEAXA EAACTEAWAMR.— ASR()ORRSKHAMB, 
tdKó Ad HAM IECTR TEQRAO H HH. KHAMS. HETIQTEOQHAMO , H 34 Ha- 
fHHE€ HHKOAS HHIJIO A4. H£ TIAAKIdIO, HH Ad HAM I€CTR TE3H H4 
pune, uio mk &uao 8 Akaan 8 poAureata uapkcTEA AM H S MOHYXS 


169 


HQEEHXRh. H CHi€ WEHUBHOIE H. 3AATOTIEHATHOIC CAORO. LAQbCTEA 
AH 34nHcA Cé H STEfBAHH 3HAMEHHIEAN HAQBRCKHMBS E. Akro 
. ,8WÀga ., HHAHKTHWHRN .Al., Avkcenja cEK'TERQA .Kà. ARBHh, HA 
G'kunnays ngu aorogerk Aparocaagk. : 
Y Gmredfaus Spwun gckoguu uapks Gpu&AEMh H 
l'okkwMsh T. 

Sigillum aureum pendens. Origin. ehartac. in c. r. ar- 
chivio Viennae. Cuowen. 54. 


CL. (1361) 6869. ind. XIV. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator. 
Chrysobullon de terris monasterii. Chilandar. 
luitium: Ge nini uro AoEQo H "TO KfacHo. 


In mon. Chilandar. P. Uspen. 172. 


CL. (1362) 6570. ind. XV. 22. augusti. V Onogosti. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
promittit se injurias sibi a Ragusinis illatas non cura- 
turum. 

m AespeakréeAkHo H ECEQASSMKHO Ch HCTHHOIO LLAQNCKATO 
CAOEKECH. HOCTARAHIETN. IAQRCTEO MH Eh c&kAarknuie gckuk, n 
A4AfSIETR HAQRCTEO MH. CHI€ WEHUHOI€ CAWEO HAfhcTEA MH. RCÉ— 
IIQWTEÉHHMR. KAACTEAWAMR. HAQBRCTEA MH. ASRQOERHKHMR H. ECEMS 
rpaAS ASrpokHHKS, noHEKE 34 "TAkoRA R('kaena npuaSuukula 
€€, KAKOQ CE j'kys ASRQ9EMAHE lIGIAALIHAH. WARN HAQRCTRA MH. H 
CEAAHAH CE 3 EfATWAMR HAQRCTEA MH € KHE3WAMBS lFioncAaEWAMR H 
3 rjAAOMR uapkcrERA Mu c HoropwAR, H HapkcTEO MH EhCyo- 
T'k&RS n CA&TEOHYh EAACTEAWAMR. ASRQOERUKHMR H. ECEMS roaAS 
WES3H MHAOCTh ILAQRCTEA MH , H FIQHIEXh RAACTEAE ASEQORERUKE, 
A4 €8 Ek I£AHHO C HAQRCTEOMR MH WAR AHRCRS H ERCh PAAR, Kd 
KO c8 RHAH H C fOAHTEAIEAMR ILAQRCTEA MH ,. H CMHÓHXR HXh 3 
RfATWAMR HAQRCTEA MH € KHE3WMBh PioncaakWAR H 3 FAAUWAM 
uapberRa au c Horopwak, H AaAoyh HAM CTAE 3AKOHE, KOl€ 
€c8 HMAAH C OAHTEAICMR ILAQRCTEA MH , H TIQ&EA 3ATIHCAHHId. fO- 
AMTEAIM HAQRCTEA MH H. HABCTEA MH, KOld C8 8 HHXh5, TO3- 
H-Mh ECA HIOTEQRZRASIE HLAQRCTEO MH CHA3H 34ATIHCAHHIEMR HAQR- 
CTEA MH: KAKO HAM rinure 8 "r'ky3u nbEHYN 3ATnIHCAHHIdXN, Ta- 


170 


Kó3H A4 HAMM I€CTk TEQRAO Ao E'kkH. H AokKAE H-H-MH H€ flo- 
ckouH E'kga H IEAHHRCTEO K lIAQRCTES AH, H TAKO3H Aa HAM4IO 
WAR lLAQ kCTEA MH MHAOCTR, A4 F(EAS HHyh TQBTCOEIH € Tk- 
lWAM Ilo EcoH 3£EMAH HARCTEA MH H rio FQAAORkyk cEOEOAHO H 
EE3k ECAKE 3ARAEE, H WIIETh CEOHMB AOEHTKWAMN A4 CH PlfEAS 
ckoRoAHO 8 ASEQOEHHKR , A4 Ad c€ 34 HHXh HHKTW Ht 34A kne, 
KAKO IeCTN EHAO H S8 oAHTEAId HADNRCTRA MH 5; H FA'K roAk cu 
HM4AIo ASRQORUAHE TIOKAAAE 4 HAH AAKRTOEE S 36MAH HLAQRCTEA MH 
4 HAH $8 rgaAomkys, A4 C-H-Xh 83HMA0 rló 3AKOHBS, 4 HHKTO Aa 
HMh HXh HE 3AAKIKH HH IEAHWAN 3AQSKWAMR. AKO AH KOld CRAAA 
ES5AE€ ASRpokHHKS c KoHMh roA'k EAACTEAHHWAMR HAQRCTRA. AM, 
34 T83H cEAAS Aa Hc faTSIo, HH HiJi8 ck 3aWAMR Horopa, TkKMO 
KAKOHO I€CTh EHAO 8 QoAHTEAId LHAQRCTEA MH, ITAKO3H AA Tl'QEAS 
€ RAACTEAH HAfkcTRA MH nf'kAk napkcrREo MH $8 wuH 3aà RCAKS 
3AORS8 4 HAH CRAAS, AA HAM HAQRCTRO MH HCTIQAEH no noagA'k 
4 no 3AKOHS. AKO AH ct 8cyoKE HAQ&CTEO MH III-HHAMH. JA3MHfH- 
TH, Ad HMh AAMNS F'A4Ch DARO Tóraà Hà lJECTR Awkcelk, KAko 
KOH ESAS HHXh TóhroElH S ECOH 3EMAH HA KCTEA MH, AA CH CE 
HCIHQ4EE H-3-EMAIC Ha cTRA MH Ck Ecko cg&onah 8 ASgpog- 
HHKk; AKO AH CE CEAAE C KH FOA'K. RAACTEAHHUAMSN HA CTEA 
MH, HHXh TfATlORIIH Ad XOAE CEOROAHO IIO 3€£MAH HAQRCTEA MH, 
A A4 34 TS83H EAAaCTEARCKS CREAAS Aa HE€ HMAIÓ 3ARARE HH V'TÉTE 
HH WTh KOFA; H turo ce. R5AS SuHHHAE KOI€ AIOEO. N'TETE A HAH 
3AORE HAH KfREH 8 cHIO3H. (ATh WARN A SEQOEHHKA C HAQRBCTEOMR 
AM à HAH C KHE3JA& BoucaagwAR n ui-uierog'kuH ARARAH à 
HAH 3 l'ÜAAOEH HaphcTEA MH, KTO roA'k rocr& à HAH HHyN nifuia- 
TE£Ah , KTOÓ R85AE HH FIOMAFAAR , TO3H ECE AA IECTR. II OCTO, H 
EEKE 34 TW3H AA ct HE Hip Ao E'kkH. a iio c8 AoXOABHH Lk 
CTEA MH CTAQH H 3AKOHHTH, Ad HX& AAEAIO HAQRCTES MH, KAKO 
HX& C8 AARAAH H. OAH'TEAIO HAQRCTRA MH 5 A4 34 Movkr& 34 Ao- 
X9ARKR HAQRCTEA MH. H 34 WIATA, KAKO IECTB5 3ATIBICAAO HAQRCTEO 
MH, H KAKQ ICCTh Ilo CTAQWAMR 34KOH8, TAaKO3H H. HATIQ'kAR Aa 
IECTh 5 4 34 3E£MAIO IKQKHOEHHSUKS KAKÓ HARh IECTh A4AO H 3a4nu- 
CAA0 HAf-BCTEO MH, TAKOSH A4 HAM4IÓ H Afh;KE, 4 34 HHXh 34 
T$3H 3€MA!9 Aà HE HMAÀ lloócAdA. HHKTW WAR EAACTEAR. UA RCTEA 
MH AO Ekknu: a iio c8 gagne koTogcke 8 ASEQoEHHKS, Aa HXh 
neRgaTE ECkyN KoTOJAHWAMN ; H. CBEKHIE Ad HAM TISCTE, H mo- 
KAAAE H. AARFOEE ECAKOMS uAOE'kK8 üuapkcTEA MH. AA AAAE ro 


171 


npaEA'k:; à noukcTH H. AOYOARKE HAQhCKE Ad. MH AAEdIO , KAKO 
I€CT& EHAO H $8 QOAHTEAR LAQRCTEA MH ; 4 CBXKHIERE HHXh, KOH 
ce w&prk'r8 8 gcou 3€MAH HuAgkcTEA AH H 8 EAACTEAR HA &CTREA 
MH, A4 Hykh EKCky& uapkcTEO AH n$cTH. H HÀ CE3-H-Mh. AAAE 
HAQ&CTEO MH WREIJIAHHIE H. KAETRER. H AIO. E'koS nagksck8 H c 
EAACTEAH ILAQRCTEA MH, H WEEIJIAEAMN HM CE ROFOMB H nf'k- 
"HCTOMN ROrTOOAHILOMR H ECkMH CEETHAMH ,. IJKO. A4 HM WHRO- 
3H ECE EHIIE DHCAHHO HAQRCTEO MH HCHABHH H CRAQIKH, H $ 
CEM3H A4 HMh CE HAQRCTEO MH HE TIOTROQHH, AOKAE H-CHMH. HE 
fIOCKO4H K IHLAQBRCTES MH. H CHI€ WEH*HOIE H. 3AATOTIEHATHOIE 
CAWRO lHa4fkhcTEA MH 3anHca ce H. STRORAH 8 C)noroni, KkAMH 
AO6HAOUlE K HAQRCTES MH mnlouTEHH RAACTEAE. lIOkKAHCAQH AS- 
EgpoEkuscuH Hukoaa Gopkkoutkuks H9 zKuge Hukoac l'5uA8An- 
Kid. noEEA'kuuie Ms rocnoAHHA cRéTArO napa Aoregerh Aetans 
ng'koSun & AkTo .,2Wo., HHAHKTHWHR .t€l., Wkcena agr8cTA 
.KE. ANH. 

Y Mo wuaocTH &o:xu GmTed$ans Spwius && 
Xpucmrva E&Ooraàa E&gAAareg'kgunu uapu& GokAetemh uH 
lFokwasts T. 

Sine sigillo. Origin. chartae. in c. r. archivio Vien- 
nae. Cuowenm. 55. 


CLII. (1363) 6872. ind. VII. octobri mense. 


Joannes Ugljesa despotes. De fundatione monasteri 
Simopetrae. 

Initium: *O BaciAevs rov BaciXevóvrc. 

In mon. Simopetrae. P. Uspen. 172., qui versionem e 
serbico esse dicit. 


CLIIH. (1365) 7873. ind. HI. 11. martii. Pristina. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator. 
Donatio faeta monasterio Chilandar. 

Ilo neuageuen& HoMS MHAOCÓRAHIO H sAOGE'kkoAIóEHIo RAAAH- 
KH AeIero, cAaAKArO MH XucTA, no H3EQAEHHIO H. MHAOCTH H 
ERCEMHAOCTHEHOAS jero. noua3frkuumo ieike HH. Ha napkcr kk wu, 
IdKOXKE H. HÀ TIQREHXh CEETHYN TIJAROCAAEHHYN HAQHYh, TAKORKAE 
H EAAreA/ kms ngrkegeraro ckorero ASya 8H. Hà. uapscr&k Au no- 
K434, IdKOKE H3AHId HA CEETHIE CEQI€ SuEHHKH H ATIOCTOAMH, fEKb 


172 


HM: HA'kre &k ERcS EkceaEHSIO, H nponok'kAuTE cAAES Aveero 
ECHDRCTHA. do EhceyRaAHAVkH fero MuAocTH TAKOEHIC AApH H 
HAf&CTES AdapoEA, H HOCTAEH ME l'OCIIQAHHA. EkCEMS. CTERAHHIO 
W'Th"kCTEHIA MOI€FO, fQEKS :KE 3€EMAH CQERCKOH H ECkMR rók- 
KWAh, IIOAMOHIÓ ERCTOSUHOMS H 34ATAAHHAMNR CTOAHAMN. MHAO- 
CTHIO ROZKHIO H. HEH3QESEHHAMR ICTO ripOMHHUIAEHHIEMN. CRA QEZKELIS 
MH CHid Ehca, EAdroE' kgnoaS uH &oronocTraEAEHoAS. Grr'kians 
pons uapS, uapscrESmuiS aH w &os'k H &RECEAEIJIS MH. CE CK 
ER3AIORAEHHMH EAACTEAH H BAACTEAHSHKH. HAQRCTEA MH H. EkCé- 
rAA HenfrkcraHkHo SkCTHHAMH. AAQoEH AafSie HXh; H KAKO mH- 
XoAH Ek HAQRCTRS MH ESCEISCTHH. CTAQBIS cRETHIe roin flaona, 
PomaHh, cHHh cekacTekgaTega hpankka, H ScnoaenS uapkcTES 
AH, KAKO CE IECTR 3PTOEOHAR CEOQHAMR REfaàTUAR l'okr8p9WAM H 
BABRKWAMS, H KAKO Ad HHAC:KE WAR CEOI€ RAIJIHHE LLOBKEH CEE- 
TOH EOrOfOAHLUH XHAAHAAQCKOH, H 34 ScnoMEHS'THIE EhCé- 
u«hcTHora cTafkua Poaana cROWAMR Ef THWAMN AAfoEA MS uapb- 
C€TEO MH cH cE'krAH X9HcoEBAK uafhcTRA AH, H 34nHca AS 
HAQRCTEO MH HhKREN RaniHHS 4 CRETAFTO AQNXAHNFEAA C "Tfé- 
AM ceaAHH : ch. Tokscrknukoms 8 3 Brkisauuka à c TSunaomk 
H CEAHIJIEMR ,. IJ]O. I€CTh. AdAO EHAO HAphCTEO AH CERACTORfA- 
Tep$ BpaukS c XSAunamu, w-wueca iecrh. zKur' kie 8 BhsSrape 
noE'krAM, à noAh HhKOE cRETS EOropoAHuS XHAAHAAf RACKS. H 
KAKO I€CTh LHAQARCTEO MH — HHHMh. CEETHMR. H.— ROZRRSCTEHHAMB 
lI)&KEAMh 3A4nHcaAQ H — STEQBRAHAO XHCORSAE, mo TOASIKAE 
WRó438 H cHIE3H HkKEH CRETO H EQORKRBCTERHOIE 34nHcd H 
STRÓNAH HAQBCTEO MH CRETOH ROTOfOAHLLH. XHAAHAAfJBCKOH. H 
AeoAF H noEcYvkEka H 3anfrkuia napkcrEO MH, I€POKE EOTh 
H3EoAH cHHaà Hà njrkcrowk uapkcrEA MH, cHIeMS. cAOES. Haph- 
CTEA AM HEloTEOQEHS RH(TH) M HeEj'kikAEnS. an aH cé TKO 
nekSunareTh HoTEO0HTH 4 HAH f43OofHTH I!€CAHS "hTS WARN 
BHilE HHCAHOFA CAOEA HAfkhCTEA MH, TAKOEArO A4 SEHIC H 
HIoJQA3H lOCHoAN REOlh ERCEAQNZKHTEAR H mnjr'kuucTa i€ro MATH 
H CHAA "hCTHAPFO H :KHROTEOf)iJlAaTO K(hCTA XHCTOEA, H Eh 
awkero noaenH Aa AS I€cTh MhCTHHIUA H CSriocTATHHHA MaA- 
TH BOKHIld XHAAHAJAfcKA HA ergaumkah. cSA'k. xoucrogk,. n 
WARN HapkcTEA MH AA H'keTk RAdrOCAOREHN. H cHi€ H3E'keTHo 
H EHRCEHACTOIEIIE H. 3AATOTIEHATHOIC CAOEW . HAfCTRA MH. 3AHH- 
(4 c€ H noAhnHca H STEQBAH WE43WMh H 3HAMEHHIEMR 


173 


HADNCTRA AH Ek A'kTO .,8wor., HHAHKTHWHA .r., Avkcena 
MAfTA .Al. AHRS. 

T Grkfdaus Ovpwuns gkopnu uaptu d scams H 
lForkwas T. 

Ilogevknuicunk recnoAuna. cgeraro. uapa Aoroder&s Aeaus 
n(rkosuu 8 Dipuumirk awkeeua. Mapa .at.. AHRS. 

Sigillum aureum pendens. Origin. chartae. in mon. Chi- 
landar. D. Avraam. Omne. 55. Cp. Popa. ^9. 


CLIV. (1356—1367). ind. XV. novembri mense. 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, mo- 
nasterio magnae Laurae donat monasterium Omnium San- 
etorum, conditum a matre sua, cum omnibus terris. 

Initium: IHoutee ue && Ggerku Popgk fIoona. 

In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 172. 


CLV. (1356—1367). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator. De 
quibusdam terris monasterii Chilandar. 
Initium: Éi& ngocrpancrE'k. ROKRCTRHNIE CHAM HERECHATO 


p438Ma. 
In mon. Chilandar. P. Uspen 172. , 


CLVI. (1356—12367 ). 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
profitetur amicum se esse Ragusinorum, et promittit se con- 
firmaturum esse privilegia Ragusinis concessa a praede- 
cessoribus suis. 

T Orn&paga ce napkcrRo MH. AIRRORKHHMNK | ÉAACTEAW AME 
HAQKCTEA MH. ASEQORKRUKKHAMK. Ek FOCTIQAA ROPA ECEA JIOKH'TEATA H 
ng'kuncr$io tero. Aa TEQR H Ek CHAS SkCTHATO H CKHROTEOfeEI[IATO 
KfKCTA yjHcTOEA M Rh ng'kaucroie Thao 8 KQ&ER rocnoAA &ora 
u enaca namero lc8 Xpuera & && ckE€TA. EQHId. EV AHFEAHId H. Ek 
KI. CEETHYR RORYORHHYh ATQCTOAR H Eh .'THI. CRETHYR. Koro- 
HOCHHYh W'TRHIR HHKEHCKHYN H Eh ECRYR CRETHYM. flo "TWAM H 
Eh ASuIS nafkcerRa MH, H HÀ CEÉ3H. EH Adtó. MOIO R'koS nuafkcks 
H CE3H WREIJIAHHIE ,. IdKO AA EH. HMAMRS E'konkyk n cosARmkys, 
KAKO EM C8. HMAAH H MOH f"IQJKEH, H Ad HAETE CEOROAHO Kh 


174 


HAQACTES AH RE3k ECAKOTA CT)AXA, H WIETh AA CH HoHAETE 
DowTEHO WAR lAfkcTEA MH S ASRQOEHHKh KAKO MOH DOUTEHH 
EAACTEAE. H WHS3H EH 3€EMAR AARA HAQRCTEO MH, A4 IECTRh Ra- 
MIA, H KhAH. RSAETE S8 lAfhcTEA AH, AA EH HAQRCTREO AH. 34- 
nuire WH83H 36MAI6 5; H W 3AKOH'Kyk H. W EAHIHXN TORTORILHXN H 
W HHOM W ECEMh, KAKO MH CTE IDIHcAAH nó njrkrie, H kako Au 
ert nog8uaan no Aoroger'k uapserga au no Acrawk i no Pos- 
r8(k, n kako cT€ HMAAH €. fOAHTEAIEMN lIAQRCTEA MH, H WIJIE H 
ROAI€ 'TOTA W ECEMB W TOM AA EH HAQRCTEO MH STR(RAH H 34- 
nHul, KAKo A4 RS8AE TTEQ&AO AO R'kkH. H WEA3H RCcA A4 EH 
l|Ap&CTEO MH HCHARHH H ChEfhtJH Hà RO3'k u Ha gkprk uapk- 
CTEA MH, H KAKO KE ILAQRCTEO MH WRO3H ChXQAHHTH, HCIIARHH- 
TH H CkEQUIHTH' RAACTEAWMN ASEQORRSKHMR, TAKQ H FlOCHOAN 
EOFA llOoMHASIE ILAQ&CTEO MH AMHHR, 

Y GTreanes Spwis gkguu uapu Gpogacath n 
lokwas. 

*ine sigillo. Origin. membran. in e. r. archivio Vien- 
nae. Cnowenm. 59. 


CLVH. (1356—13567). 

Vojslav knez scribit Ragusinis eorum apocrisiarios 
negotium apud imperatorem finivisse et se his vendidisse 
KSMHfkKh COARCKH. 

(T GG knesa. Rioncaaga. Mou Afaska —nHtdTEAEMR, 
EAMASIuIEMS H. EAACTEAEMR. H. CBAHIAMR H.— E'RKHHKOMR H. ECÓH 
wnkHH'k ASEQOERUKHMR. A4 3HATE, KAKO Aort WAR Rack Huko- 
^A Gopskoucguks n zKuge l'8uASAHKR, nokAucapue n. RAACTEAE 
RAUHH, H 34 HIÓ HX cTrté nocaaaH, ECS8 faROTS ckEfhlIuHUlE 3 
l'OCHlOQAHHOMR IIAQEMÉ H Ch. MHOMR KHESOMB, H KAÉ CE 'OCIIQAHHN 
HAfh H Id H EAACTEAE l'OCIIOAHHA Hafd, KAKO AA CB nia TEAHE 
ASRpokHHKIO , H KOld cc c8 3A4 NHHHHAA AOCAEH. METIÓ HAMH ,. Ad 
C 'TÓH HE lIOMEHE, H AAXh Id KHESI E'kp8 uH KAETRS RcAKOMS WAR 
EACh WIE KOAE, HEFO KAKO Ck H Tg'kH RHAN € EAMH ; H 'TAKOH 
MH ChAA H£ EH HàfSuHo, Aaà TAMO KS mnocAATH MO£ RAACTEAH- 
"HKE, A4 MH CE 3AKARHETE, KAKÓ CE CkMBK Id EAMB 3AKAEAN H 34—- 
lIHCAAh. H 34 KSAHfKh COARCKH HoAAX r4 EAHUIHMR TlIoKAHCA- 
foóMh 34 róAHUIE 34 .à. CkTN FIEQNIIEQN. A TIOYHHA FOAHIJIE HA 
-KE.. ABHS M'Keeta ARk&PSCTA, CTAQHAMS 3AKOHOMh, KAKÓ CAO H 


175 


l9k&EO HMAAH. H Aà 3HATE, WTHAE MH rEuATR. HangrkA&, Aa ia 
K8 SAaTH MOIO lESATR. 

A tergo: ...ewk cSAHidMK H. E'kKHHKOMN H RcoH (on)ku- 
wk ASRQoRAukKOH. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in e. r. archivio Vien- 
nae. Cuowen. 56. 


CLVIII. (1356—1367). 


Stephanus, Serborum et Graecorum imperator, Ragu- 
sinis potestatem dat in terra sua libere mercaturam fa- 
eiendi. 

T ILapscrgo MH CS9O6AHHKOMR RAACTEAOMR. ASBQORRUKHMR 
KH£38 H kcoH WwnkHH'k, 3HaTE EH, KAKQO I€CTh. AAAN QOAHTEAN 
lA kCTEA MH. FOCHIQAHHN CRETO TIOUHRIDH HAQN MATEQH HAQRCTEA 
MH, FPOocnorH HAQHHH , lTÜükFOEE SETRCKÉ, H IIAKH I€CTRh ChAA Aa- 
AO HAf&CTEO MH Thrh ngH3j'kHkckH Uf KRH FOCDÓAHHA HAfa 
aApyaHréAS , Ad TAMO EH IECTh IlHCAAO HAQNCTRO MH KHHTB8 CEO- 
EOAHS EAMh H AfS3'k Mh FOAAOREOMR, AA PC'ÜEAETE CEOEOQAHO REN 
RCAKE 3ARARE 8. 3€EMAIO UAQRCTEA MH, 4 HHKTO HHI[JIO Ad EH HE 
3ARAEH HAH EH IIo 83:M€ 8 3€6MAH LHAQNCTEA MH 5 KTOÓ AH EH IIO 
983M€£, A4 EH "AATH HAfcCTEO MH; 4AKI€ AH IIo Scyokie. S3erTH 
MATH HAfbCTEA MH, rocnorid HuapHHua, WARN EdlltélA Thr4 4 
HAH HA KCTEO MH , HHIJIO BRE3h K8rlà Aa EH H&€ 93MEMO , lThKMO 
A4 k8nuMo. à 3a 2Rapka qro &H. IecTR 83eAh,. wk 3484A0 Uuafk- 
CTEO MH, HH MH CTE KA344H ; AA niourvkre MH AOEQE AIQAH, AA 
no3ek8 zRKapka ng'kA& uapkcTEO MH, AA EH FA Ad HAQSCTEO MH, 
A4 EH HAATH RCC€. CAMÓ CEAMO ; 4 TAMO CAMBR fIOCAAAS EAACTEAH- 
4Hkld UafhcerRA MH Baskus 8 cRerTH Gop&krk, Aa cTOH, H Aaà EH 
48EA H EAIQAE WAR ECAKE 3ARARE H. WTh zRapka H WTh RCETA; H 
ul-HHAMNh Aa cre no3&aAH zRagka ngrkAs uap&cTEo MH. 

Mckceeus rienap s. 

A tergo: Gs8poAHukoa nuapkcTRA MH KHE38 H. EAACTE- 
AOMh ASRQORRUKHAMR H ECOH OnKHH'k. 

Sigillum avulsum. Origin. chartac. in c. r. archivio 
Viennae. Cmowen. 45. 


176 


CLIX. 1367. 1. junii. Ragusii. 


'Tvrtko, Bosnae banus, confirmat privilegia Ragusinis 
concessa a bano Stephano. 

lik nue wrrkuA H cHHA H. CECTOTA ASyA AMHHR.. UTR. nDopo- 
enu'k. gockrk. kers ;rAó3. vkTo uH nau rocnoARCTES. . A1. 
wkTro, wkceua urna no knuzk .a. AkHS, aH Trokrko, Mu- 
AeCCTHIÓ ROIKHWAMR. RAHN. ROCHKCKH, ngHAOcAMeo S8 Hans kShS $ 
FÓAAN ASRQOEHHKN, H nioTEORAUCAO Irkoe c HatlloMh R(ATHWAMN 
H € HAUIHAH nf krreakMn € RAACTEAH Ck. ASRQOERSKHAMH, S KOHWH 
€ jkork &uak& c natn nau CTQHUK. recnoAHHk. EAHK Grr'knans, 
wueuan mkoe noTROok&AHc Uo MH RAHK TrepkTKo H Hau. EAACTE- 
a€, 8 nac: &ue3& Bhiaan. AenpogoegHuhk. n Tenumk Gaaaoc 
kHe38 hakkera Hounsunuhk npucerocwio na Moheyk H Ha CEETOMK 
eRAnfieAHH. KARHSheE ce, KAako Aa e Hana KS8ha ck ASERQORKHHKOMR 
E£ARHA KS8ha Ao mkka, kako € eAkHa KSha RHAA € HALIHMN CTH- 
H£MN 3 FOCTHOAHHOAMNK 3 RaHOAMS GrrrknaunoaMk , — TAKÓ3H. Aa ECT 
c nuàamH ASnpoEkHHKN cAHA KS5a Ao mkka mkkoms, Ao kowk e 
HACK Ckae Hn nnyk, Aa ce kan Aik kShnu. ne pasARoHTA HHKk- 
AAft Ao E'kka mkunera, neroan Aa ecra wgoe eAHa kS8has H KoH 
C8 3AKOHK HAMAAH C HALILHMR. CTOHHIEMRNS Ch. TOCTIQAHHOMR 3 RAHOMRS 
G'r'knauoak n koc nncauue wirky3u 3aKoHORk H. WH'KYh. KHHFPh, 
DOTEQKRAHCAMO HALIQAMS. DQHCEKOMR H. HAHIHAMS DHCAHHEMR H HA— 
UIHMR HEIATOMR, KAKQ Ad € MEIS HAMH EAHHRCTEO S ikke tkkoMR, 
H AA HE Xoiprevio A,SEQORKHHKA WCTAEH'TH. H HHXN EfATRCTEA AO 
Eg'kka nukkAape, Ao kouk € nack ckwe H uuyk, Re3 HHyh 3Aor4 
noueTWk, w'TACRRHENUIE, Jio kH. H£€ KHAO Hà. Hel"ko8 rocnoAuns 
KfAAS SrQRCKOMS. A ce nHcA A oAKECAARN AWwkkks ck&onwaR 9SkoMk 
MAAOGKOQHCTHOAMR, foAomn honhh, 36MAA. MH € MATH, A WTR- 
JkCTEOÓ MH € l'ÜÓOEN, WTh 3€EMAE ECMO, H 8 3EMAS. SHHAEMO. H 
EhCE 24KOHE H HIOREAE H rnincaHW'k, koe € nMaAR A SRQOEHHKR. Ck 
cTAg'kak rocroAHHOMK C HAUIHARK. CTOHIEMK 3 RAHOAS Grrkna- 
HOMN H € H£FOg'kaiH QoAHTEAH H C TIpApoAHTEAH, EhcCElA TOFA- 
3H loTERAHCMO MH ro6cnoAHHS RAHS TiokTKo. 

A tergo: Poueglia de re Tuertcho fata in 1367. Con- 
firmation per ban '"Tuertcho alli priuilegii de ban Stepan. 
In eod. rag.: MCCCLXVIH. die primo junii priuilegio de 
ban "Tuertcho, confermo tute le schriture... 


177 


Sigillum, eujus inscriptio latina et serbica: sigillum 
minus tuerhi dei gratia toti bosne bani. roenoamjóan Tnepr- 
K0. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Crowen, 57. 


CLX. (1367). 3. decembris. 


Stephanus Uros, Serborum et Graecorum imperator, 
moritur. 

(Mekeeuja. AekewRplia .r. ngrkeragía ce Opwuis uaps g&Topu, 
CNIHI nipsRaro uapa Grejana. 

E Vukii typico chilandarensi. 


CLXI. 1368. 17. januarii. NiZe Sirokoga Broda u 
Ljesu. 

Nraeimir, Georgius et Balsa tollunt portorium insti- 
tutum in Danj. 

1T Gas Gp(a)unamnpa un was l'iepria 8 was Baaune na- 
HIOHH AIOROEHOH &fJTH H PRHidTEAEMN KHES38 H CBAHIZJMAN H 
KAACTEAQMN ASRQOERMKHMN. KAKO HAE WARN REACh. EAACTEAHHR 
RAUM H nokAHcaps [ke AMeuuerHkk&, H rokopH HH WARN RaACh 
WAN H4lllE EjdaThi€ 34 lLADHHS, KOlo cAo nocragHAH HÀ Aauu, 
H AMH Rault£Fraà faAH MOAEHHId, "T8rI€ H (AAH nókKAHCHAfa Ra4- 
HiÉPA à HaàilérA aàAH RfàTA H ngHidTéAtd cohuaHora [üxere 
ngecrHcMo WwHS8H napHHS HA Aann, KAKO A4 cce H&€ 83HMA na- 
fHHA EAMh H ERAlIHMh FTAlIdHOMh H RAHIHAMS TONFOEILEMN, 
TkRKMO Ad CH XOAE CEORoAHO ckQo3'k naui. 3eMAlo, 4 Ad HM 
Wk € Hà EkX& Té3H HuapuHe HH HHE KOE 3AA'kKEE, H no TOMR 
Aat£MOo Haluu$ EkgS8 im Goaunaupk a8 F'ioprk& 8 Baaua gcakoa$ 
WANh RaUlEFA F9AAA, lÓEAH ECAKH Ch TURFOMR, 4 HA HauiS g'k- 
$8 TaAH HuapHHa A4 € nocTA ECAKOMS EACh, AA ce HE 834Maà 
HA Ehyh AO HaAllETA ZKHEOTA. H WAR fORRABCTEA X9HCTORA AO 
cHéra 3anuHcaHHid THcSugià H .TÀÓH. AkTk. H cue 3anncac ue 
uue lHllupokora Rhoona 8 (kis, kkAH ce Aue Gopaunanps 
H Fiegr& & naac na. Maru, ksAn nAkyS na Hapaa, avkceua 
FI€HAQA .31. AhHh. H 'TOH Aa € E'kgoEAHO , nocTAEHCAo nauis 
HE4ATR. 

A tergo: La fidanca de queli di Balsa per la ...acia. 

Sigillum. Origin. chartac. in e. r. archivio Viennae. 
Cnouen. 63. 

12 


1758 


CLXH. (1368) 6976. ind. VI. martio mense. 


Joannes Ugljesa (Jo&vvgs OoysAéogs) despotes ca- 
tholicae ecclesiae et sanctissimo suo domino oecumenico 
patriarchae (Constantinopoleos) reddit omnes raptas eccele- 
sias et metropoles et omnia patriarchiea jura. 

Graece in. Sitzungsberiehte der kais. Akademie. 1852. 
iX. 403—408. 


CLXIII. 1368. 2. septembris. 


Alexauder, Kaninae et Avloni dominus, testatur se 
et suos nobiles jurasse, Ragusinis se fore amicos. 

y Bs uat wiua n. cnHa H ckeTArW ASya. nogorienuia. ro- 
enoAnHa naurrw de8ca Xonucra & xkro . ,arAán., awkeena ce- 
KTER)A .E. ARHRM, Kako EH y'Tkuuie wk flaes&AonAoS. rocno- 
Auua Hauunk H8 fl&aonS, Aa RSAS ICEAHHR. WAR. ASEQORNSUAHR, 
H DOHCKAYh KOMSHR ASEQORMEH EE3 HHICAHE CHAE H. EE3 HHIEAHE 
HEEOAE, "TkKAAO C MOUAR AOE(OWAR ROAWMR, KAKO Ad CAM I€- 
AHHh EfaTh WARN KoMS5HA ASEOREUSRCKOTA, H "TOTO faàAM "d 
flaekk Hen i nocaayk aora RAAcCTEAHHA. ÀHAMA, FOROE H. IIEKH 
wR53H pakoTS, H npuieuie MH 34 WEE3H Mole rkuu, H RH HHyN 
ywr'knuie Hu ARPEOER, H chunHtiié MH MOIC FIHTAHHIE, IIo HioH- 
CKAXk, H SunHHtie AH KHHrS E'kpnS$, nu 3aneuaTHUE nédATHWAM 
KOMSHKCKOMhR, H Aalit I6 MoIEMS RAACTEAHHS Anas, H AocAaA 
MH K. H W TOMN EAAPWAAHYN EOTA H 2AXEAAHX, H TOPFW fa- 
AM €€ 3PWEOfHX& C MOHAMH. EAACTEAH , H. TIJHCEFWX HÀ. CEETOIE 
ROIKRCTRERHOIE ICEAHTEAHIG Id H € AQHAMH RAACTEAH ,. KAKQ M£ Iio— 
ucka Hukoaa BagSi:kuks , kako Aa &8(AS) 1a. gkous ASRQoRuA- 
HHHN H HéHIdTEAN H. € AMOHAAH. RAACTEAH , H.. Ad. CM. Af &KAHN 
ASRpeEgsaHHHS EcaKoAS , KSA/k ESAE Atora RAaAAHI2, H KkSAKk kS- 
AS tài, H HAKH KoAHKA KETE, CEUIHTE € MOHMR HAACTEAHHOAMM 
AnaeMb, Hid BQHAMAMS €. (JAAOCTHWAM, I€€ 'TOFW fAAH TA CMR 
nocaaah Avkero ceRe. 

(v fl&o &AacréAM , KOH nóHcEFWCcA iO HÀ CEETOI€ H. ROKR- 
CTERHOIG ICEAHNPEAHIE HAEHEMBR : Ilpoxans goickoAAa H AMukac- 
Sul Kéjaanm gagaonkckHu, hpaunao & ketaauia. ranunckn Ba- 
erguw'r& nu Pansc AnckgsAQhikHUuA uH DIerid cTARHAEUR H GrTa- 
MATS H (ORgpaAK cSAHra Hu Sr80&. ASkauuregeRuKk u Gokga H 


179 


HocraAnnk HIsp&onuk&s n hopuunm a8 PoSsore n Aparwmans u 
Paanugon n Bore. 

y f£ w&kesu nucauure nuca. aorederks roenoAuna. flaess- 
AenApa Fiepuua no rkun rocnoAusa flaek&Henapa n — nceyk 
EAACTEAN. 

A tergo: Questo si e lo sacramento de Allexandro, 
signor di Laualona. 

Sigillum: Inscriptio serbica illegibilis. Origin. chartac. 
in c. r. archivio Viennae. Cnowen, 61. 


CLXIV. (1369) 6877. ind. VII. februario mense. 


Joaunes Ugljesa despotes chrysobullo dirimit contro- 
versiam ortam inter monasterium Zographi et Hierissi 
episcopum Jacobum. 

Initium: //pó 0A£yov avrezpiS9oav. 

In ion. Zographi. P. Uspen. 173. 


CLXV. (1369) 6877. ind, VII. aprili. 


Joannes Ugljesa despotes chrysobullo monasterio Kut- 
lumusae donat pagum Neachori. 

Initium: Ge ov&o To Ao&po A/kao gorogH nguieTuo. 

In mon. Kutlumusae. P. Uspen. 173. 


CLXVI. (1369) ind. VII. 29. maji. 


Joannes Ugljesa. 

Subseriptio: Aecenors loans V'raeuia. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum. D. 
Avraam. Onuc. 79. Cs. Popa. 1^7. 


CLXVII. (1370) 6878. ind. IX. 5. aprilis. U Poreci 
na Brodu. 


Vlkasin, Serbiae rex, confirmat privilegia Ragusinis 
concessa a prioribus regibus et imperatoribus. 

Tq llo ueuspeuennou8. MHaocpsAHm H sAoR'kkoatezHio RAa- 
AHKH MOoEFW CAATRAFW MH XpucTa, nó H3ROAIEHHIOÓ H MHAOCTH 
RCEMHAOCTHEHOMS tro ngH3g'kHHio l4?K€. HÀ. K(AAICERCTEO AM, 
IAKOW;K€ H3AH. RAAOA kTR Hà cRETAFO ASXA cEoWEro HÀ. cRETUIE 
CEOIE SuEHHKH H AHloCTOAH, fEKN HAN: HAETE Eh ECS8 RACEAIGN- 

12 * 


180 


uSio, u nponomkAaure cAARS. MWEFW EOKRCTRA, TAKOEHIE A4- 
(H H KAAICEKCTES AH AAQWERA, H TIOCTARH AME POCTIQAHHA. 3€6MAH 
CÜRRNCKOH H PCÜRKWAMs H. SATAAHHAMN CT(AHAMN, H IIO RCEXEAAH- 
MEH ZKE€ EFOW MHAQCTH I€RKE HA. KQAAICERCTES MH KfaAIEERCT(S)- 
Ieipov AH Rgo3'k u no Ecc AHH RéceAEIJi8 AH CE Ek 3€MAH Kf4AIER- 
CTEA MH. €&. Hr KERSAIORAIEHHOMN. KQAAICERC'TEA. MH. K(JAAHHIOMN 
KVf& fLekuoaMk H. €& D(YVKER3AIQEAICHHHMH. CHHORH. KKAAICERCTEA 
«u AMapkoas ui Sun prkiatueMk, H BAAFWH3EOAH KQAAMEENCTEU 
MH HOHSIEAEHHIEMN nf'kckeraro ASya. EcakHie 34KoHH H youco- 
ESae njrkikae E&HEUIHHXN. FOCHOAN HCHAKRPHER ChE(IIATH H Hf 
norEapaTH, H8 naue EoAUE H. K('knuare no TEQNzKAATH Ch RCA- 
UEMN SCORAHIEMN H. JAZKAEREHHIEMRS CORARUHHA, HE TREKMO Rh 
3€MAH. KfAAIEERCTEA MH HS nauc H. WRoRCTHiILMhS. ll'OMOQ CKHMN 
CFOAAWEOMN DICTEQRIRAATH 3AKOWHH H. xpiconSae njrk:kAe kga- 
AIGERCTRA MH RHELIIHXR KfAAh H HAQh, TUO TOWASKAE. WR&f438 
D)HAWItlIIE KQAAEENCTES MI AHOrO AIOEHMH TIQHid TEAH K('AAMEEN- 
CTRA MH RAaCTEAE CAaRHOTA rpaAa ASspognuka: Aue Bhoga- 
AicgH&s H [cdkie Goprkowsenuks, H njHHecollle KQAAICRRCTES MH 
XfucokSAR. roctioAHHa . tA(A G'renana, &KAko I€CTh DnOHXWAMHAN 
uaps8 GrrenansS Hukoaa l'wpryie generass H urnas RAACTEAE 
AS&Qwmikununu Alapuns BSuuuks n Guawons heueiniks i zKune 
"oegHkk, H EHAE KaAIERhCTERO MH 34AHHCAHHIE POCHIOAHHA. HApa 
Gerejana à unnnys norlokARHHHXR FOcrioAN, H DfONTE, H RHAE 
KfaAIERNCTE&O MH 3anHcaHHid To sARHHHYN POCDOAN, KAKW c8 
3anucaAH H. STEQRAHAH Xy9HcoESAE H 3Aa&ode Pf4AAS AS5pognuns, 
no ToaASitAE WEfa38 H RKAAICERCTEO MH HE lIOTEOQH 3A4nH- 
cAHHAld HMH, HS naue EoAUJE H. Kj'knuaie noTRONAH K(4AAICER- 
cTEO MH, (ako Aa) nprk&ugaeTh TEQBRAW H HenlokoakrHMW HH 
KHMh AO Ekka, kako c8 3anucaaH HHà rocnoAa H / Genank 
HAQh XficokSAIE H HOHEAIE H S3AKOHE, TAKOKAE. KQAAICRRCTHO 
MH IIOTEONAH H 3A4nHca. H AoAm aH 3anfrkgiaMs , £F OWKE 
H3EQAH CKAtEGH CUETAPO ASXA. lO. KAAIEERCTES MH. CkHA- 
cTOWAHHKS KH'TH. H. CRAfN;KATH CKHÁPTQH KjAAIEERCTEA AM, 
CHICEMBS3H 34nHCAHHIO K(AAICERCTEA MH. H€ TICTEOQEHHS EHTH, 
uS naue koahüultie H. K(rknuare noTREQRZKAATH. CHIE3H H3HECT- 
HEI€. CAGEO 34nHca ce H. STEQRAH. WEHUHHAMS S3HAMEHHIEMN Kfa4- 
AMEENCKIHANS Ek Ark'TW .,2won., HHAHKTA .à., MWkcena anfnama 
OE. ARHR., 


ist 


Y B& Xpucrmra gora &aarog'kguu u ypucTWAR- 
&ugH hakkaununs kKpaas T. 

llogeaenuicts rocnoAHHa. kpaam.— aoreders hoparweaazk 
ng'koSau nucaru, uH 'roaS$ auaccruuks 8 IHwpoeau na hpwAS. u 
CHIÓ MHAOCTR. KOAAIERRCTEO MH SuHHH, AA CTOH 8 ASspotnHukS, 
4 AfSra TakKAagpe 8 KSKMY. K(AAIGERCTEA MH. 

Sigillun: gaaregkona &pawk gaskaumma nphscreus. Ori- 
gin. chartac. in c. r. archivio Viennae. Cuowen. 62. 


CLXVIIH. (1370) 6878. ind. HI. octobri mense. 


Marko rex. 

Ilykcraga c€ gag& &gocciu. Paukoguk& , nor8cAoas Sraps- 
«HKk, cSpoAHHKN kKfaAa (Magka, 3erk :k8nama Pone, kro 
.4,8WoH., Wkcena okTORQA, HHAHKTA "TeKiaro. RACR MOAM, 
EfJdTI4 Mold AKRRHMAId , Tf suETAIE CE lIfaurraHme. 

luseriptio cyrilliea in muro eeclesiae metropolitanae, 
quae est Ochridae, in qua jaeet etiam Clemens Bulgaro- 
rum episcopus, latinis litteris descripta et nobiscum eom- 
municata a graeco quodam, illius regionis incola. 


CLXIX. (1371) 6879. ind. IX. majo mense. 


Philotheus, arehiepiscopus Constantinopoleos et oecu- 
menicus patriarcha, clerum Serbiae (i. e. ejus partis Ser- 
biae, quae Joanni Ugljesae parebat) in communionem ec- 
clesiae eatholicae recipit (£0£&&ueSa rovs apxiptis av- 
TGv (r&v ExinÀgo1Gv) &is iocwviav. 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1852. 
IX. 405—410. 


CLXX. (1371). 15. august. 


VIk Brankovié monasterio chilandarensi donat duos 
pagos. 

ees HonguaexHys w&k laauaAH ch HHEHIEMK ,. ch. AHEA- 
AAMH, Ch EOA'kuunaMH, Ck EQRTORH, Ch EcChkaH Merian H 
DUAEHHAAMH CEAN "T'ky&.. u cie merie l'ayuman: Kako rüeAE Toy Th 
w'rs IH ouipina à wr& Aogporuna A kaonus aerio Gaoaoyuoy n 
Mérió. A rkuogksuks a Akaomn. Merie l'opguio PFaynumato 9 Mri 
CaokHHIo, H3bAA3EKH OV HoOV'Th KOnIAHCKNI H Arkaom — Eutuie 


182 


lFopuie Paagumatie 8a. Gmanke, rA& ce crato AEA. nioTOKA, !€- 
AHHS Wh Bparovegga a Apovrun wk Hoynananks, uH noxoAH 
ov3 A'kas, Kako ce EgaaH KaMeHh lHoyianianoat 8 l'ayauan , 
CA43H Hà AOAh ario Hokanaomk H avrio MHfalllKOMh 36MAQMR, 
H cAa3H Hà Afova EN: honovum H Afovaomhs Meri Gko- 
Eganue H Ario PogoEuc.... 

Sigillum aureum pendens. Origin. membran. in archivio 
metrop. Karlovieensi. P. J. Safar. Serb. Lesek. 130. Wie- 
ner Jahrbb. LIH. Anzeigeblatt. 12. 


CLXXI. (1371). 


Philotheus, archiepiscopus Constantinopoleos et oeco- 
menieus patriarcha, metropolitae Dramae zia7' &xivoctv con- 
fert metropolim Philippopoleos, et eum jubet exercere 
jura patriarchica in terra parente despotae Serbiae (Joanni 
Ugljesae). 

Graece in Sitzungsberichte der kais. Akademie. 1852. 
IX. 410. 


CLXXH. (1371—1395). 
Marko rex. 


31 Hagoarenie ws rocnoAa 8 &ora n caca naurro Icoy Xgu- 
CTA H 'rWro c&'kraaro ng'kwsgazenia H no anaocrH ngrkaucrue 
EQlOMATE(E Ck2H,4A CE CEETNI H EO2RECTEEHH X0AMBh CNIH Eh ARHH 
RAAClO4ACTHEAPTO H XQHCTWAIGEHEATO CAMOAQBIKAEHAFO EhCEIE 
cg &(R)ckuie 3eMale u noauwpuio H noASsaguie uapa Grebaua ro$8- 
AWAMBh H HOAEHFOAA faga. Rcoklero awHaya l'egmanas; aunS&- 
IIIH. ;KÉ FOCHWACTEUWAMNh EAAPOSRCTHENIXN "T'Exk. rocnwAR xpu- 
CTÍAHRCKHXR taph Crefana ui cuinia ero napis Spwuia ngrkie ro- 
cnWACcTEO céi€ 36MA&I€ &Aaromkoniin kpaas BakkatinHs H. CNIHR 
i£éro kgpaAN Mapko. Es ARHH € HXh WEARIKAXS cHe ckeToe wk- 
CTO W'TEuhcTEO cEOE ck€TO nouuguiHn ngrkwegeipieHuH MuTwno- 
AHMTh KV fh Iwan Swrpajk u &paTh ero fegwaonays Makapie 
Jwrpads, EnSuH ckReraro kruTwóa awHaxa l'egwana. no ngrk- 
URCTEHIO KE H "Tkyh roc WAR HAUETRS POCTIWAOEATH EEAHKH AMH- 
pa Hata3uTh, n ciié c&ero Avkero Bauer gasapaTH ce H wnScr'k- 
KATH, 34 HI€ HE EHIIIE idlH 'TH3H KTHTWQH Wkob&aMMd TH. Wkero 
CHE, Hh EAdl'OcAOEHIIE H. AaAWüIE CHIO WEHT'kab EAnHHS ckoIO HE 


185 


no HS:KAU HAH T0 HERIUAH H^ CEOHMN Xo kuneas BwucrasTuss 
KMETS. cEOMS H Bierotkas Avkriaumks, un HoncrauTHHs H cu^ 
uwEH ero lakwgs à Haawiags u A, MH TQ norkipau ce " wRHno- 
&HulE H Wk'knuure, Aa HM I€CTR Eh EAlIHHR. H KTW KIe f430- 
fHTH HAH HHAKO SUHHHTh, AA € DQOKAETN WTN FOCHOAA crlaca 
HAUIETO lcov XucTa H wr&k njrkuucrHe &OroaaTEéQe H WTh . THI. 
CRETHYR W'TEI|k HHKEHCKHXh H W'TR CRETO DOUHEHIHYN KTHTUN H 
W'Th ECRXh cHETHXR.. AMHBR., 

Inseriptio in mon. Zerze prope Prilip, ab Ochrida et 
Veles aeque distante, inventa 1853. a S. J. Verkovic. laac- 
nukp. VI. 1955. 186. 


CLXXHI. 1373. 30. novembris. Ragusii. 


Georgius Balsic jurat se, fratrem Bala et Georgium 
juniorem Ragusinis fore amicos. 

T li& nweé WThIA H CHHÀ H CEETAFO ASYXA AMBHRS, (ORA 
eTEA xgucroRA THCBIgIA H .T. H .0. H .r. Wkra, awkeena no- 
I€E9A .A. ABHR, 4 l'iogr& Baautks, kako. Aoroys 8 ASrpon- 
HHKh, H CTAfo nfHldTEANCTEO, KOI€ C8 HMAAH. MOH HIQKEH 
Ui-HHYh HOREHAMH, fICTEQBAHXR H. TIOCTAEHXR. LII-HHAMH gkos n 
RAETRES, H KAEX. HM& ce 8 cRETOH ROrOOAHIH S HHXh EEAHKOH 
U)KEH HA "hCTHOAMN KhcT'k H HA MOKEXN. cRETAFO haacuma 8 
HHHXh CEETHYXh, KOH nDOUuHEAIO 8 HHYh HgKEH, KAKOÓ AA HMh 
CNAM DIQHITTEAN I4 H AAOH. Efa Th Biaaua H MH CHHORIS, MAAAH 
FPieepr&, H TKOó ESAE€ WAS MóorA HAEMEHA, AA KAKAS H. WRAfSIO 
H noMAFAMN EatileuS rjaAS ASgpogsuukS 9 gauraS rgariauuns 
&SA'k, kSjyk w&aaAAaMR, H KSAy/k MorS AocekH 5 H Wipie ce wae- 
KARAMÉR RfATH MO!EH. ASRQOERUKHAMBR. EAACTEAQMSh, AKO — TEO 
Scyoke 3Ao0 SuunHH TH. ASEQOESAHHHS. HAH. HHXh. EAAAAHHIO, AA 
HXh RBARKAS H noMATAMR HHXh H HHX& EAAAAHHIC H HHX&. "'g- 
CFOEUE, KOH XOAE IIO MOMR EAAAAHHIO ; H AKO TKO tJlo u3r8kgH 5 
AMI€H 36MAH HAH 8 MOAMb EAAAAHHMR, Id l'iogrh&, Ako HE 83M0r8 
"MATH K(HEHA, A4 A AAMR BAACTEAOMBR ASRQOESKHMNR, 4 Id A4 
HAN TlAAKIO; H HApHHE, Kole H'kc8 EHAE RAACTEAOMN H. Tf&roE- 
HUEMh ASEQOESKHAM, Ad HAM H'kc8 HH. 5 MHE HH 8 Mora FrfaTA 
haaur uu $ Mora cuHoEua, MAAaAOra l'iopria, koe nan inks 
EHA€ 8 apa Go-knana; n ako TKo ESAE HAQR lOCIIQAHHR CORAEMN 
H EAACTEAOMh H 3€AAH CQHCKOH, Ad HW'kc8 AQNKAHH. RAACTEAE 


185 


ASERQoEukH AaTH MHk AoyoABKA EHE DHCAHOFA. H KOA..... 
ESAS rocnoAAafh WEOH3H 3E£MAH THHAOfCKOH, Kold I€ WKO- 
AO ASspegnuka , A4 MH A4io EAaCTéAE ASR(OBSKH. AOXOARKR : 
aKo AH Ht ESAB, AA nocAa 34 HHXk Hé HMAMNR HH. IGAHOFA 34 
A9XOABRA. 

T fl rou8n mnaccriukxs Aparaum Hocaunks. 

y Hesgevknuuieus rocnoauna l'iepria aoroders Biwrko nuca 
wkceua HoreRQa .A. AkHR S8 ASRQoEHHES. 

A tergo: Pouelia paetorum comitis Ragusii eum do- 
mino Georgio de Balsa fatta in MCCCLXXII. 

Sigilli fragmentum. Origin. chartac. iu c. r. archivio 
Viennae. Cruowen. 64. 


CLXXIV. (1374) 6892. 31. januarii. 

Dragina Vitoslava, filia Ugljesae, moritur. 

hi vkro . ,2wng., vkcena ianyafa .aa ., ngecrA&H cé fa&a 
goa A paruna 3oRgonk Blinrocaaga, Ajipii Vraciie Henaaakia, 8 
cecrpnana. Oaugepe. AecnoTa, à :kena hpauka. leknaaa. Ho 3A 
£CTh EH lÜOEB. AA KTO HfoWTE, QEdE: H EOTh AA lfOCTH. Eh 
Ekkn aMHHR. 

luseriptio in ecclesia in Decani. /leuau. npsen. 21. 


CLXXV. 1375. 9. februarii. Bobovac. 


Tvrtko, Bosnae banus, Ragusinos liberat solvendis 
portorus in. Bosna. 

ha uae wrr&ua 9 cuna 8 c&erAro. ASyxa.. Aa t€cTk g'kaoao 
RcAKOoMS «"AomkkS8, kako crEO9H MHAOCTR rocnoAuns Tupurko 
MHAOCTHIO ECRRHOAMN. EAHR EOCcAHCKH. AÀS5poEHHKS , KaAA Aoyo- 
AHulié niokAHcAQH ASRgoRAaunH, $8 HE: KkHé3k5 lhinrko 'Saeruti 
H KHE3h Auako heueunmh, H TAKOH CTROÓH MHAOCTMA rocmo- 
AHHh EAHA Trou Tko ASkgpognnukS: rak ce roayk 83404 uapuna 
$ RAAAaHH recnoAuua RaHa TRo&TKA, AA c€ HHrA/EQK Ht 830€ 
HHICAHA IA HHA Hà ASEORAMKOMh HH Hà SEMhfKE, A4 I€ ECE 
CEOEOAHO WAA ECAKE HILAQHHE H. WA 3ABARE, KOAHKO KOH FoA'K 
ASRQOEUAHHHR, '"TOAHKO ASEJOEASKH KOHRh, TOAHKO TF, IIO I€ 
roA'k AS&gQoRAuEO, Aa i€ CROROAHO 8 RAAAAHH rocrioAuHa GaHa 
T&psTkAa, aro iio roak rpeAe u38. EAaAaunk 8 AScporunkb, 
AKo AH H35 ASrpornnka 8 RAAAAHHIE; AKOÓ AH EH TKO ilOHECAAR 


185 


noHOCk uAOR'kKh rocHoAHHA RAHA, AA I€ HAATHAN . EK. AHHAf4, 
A4 HH'kas Aa i16 &Cka cROROAAHR. rnincauo noAS hogogueMs wARS 
pouAEA cHHA EoxkHid Ackmh .wToE. Ak mro, awkceena nepgapa .&. 
ABHh, nuca hoakus Awkkk. 

A tergo manu sec. XIV: 1375. Copia da Stefan Tuert- 
cho. Priuilegio, che Rag... non pagano dohane in Bossina, 
ne Bossinesi in Ragusi, per ban Tuertcho. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 65. 


CLXXVI. (1358—1376). 7. februarii. Bobovac. 


Tvrtko, Bosnae banus, Ragusinos orat, ut tributum 
quingentorum hyperpyrorum dent duobus mereatoribus. 

Tq Gr& recnoauna TüpsTka, MHAOCTHIO. ROXKHOAMN — KAHA 
ROCAHRCKOTA, CEOHMR CH rIQH'kTEAEMR CUbHAHHAMS H. E(ATRH Afa- 
reH REAaASureMS rgaAa ASRQORAMSKOTA. REAACTEAEMN H. WIIBhHHH. 
Mk Apara RfATHE, EH EHCTÉ, KOH € MOH AOXOAAKRK S RACK. 'ETR 
CATh fEfhréQh WAR Grona. ca&a MeAS Eack. KAKo Molé RATHIC 
Apar8, ckSmnH'TE MH. 'TA3H MOH AOXOAAKR TIETK CATR TIEQUEQN, TE- 
pt «uH AauTE Magnus AMenusuernhs, a Aa uy& Aa Mapuns Mens- 
uerHhs , ko naui IHacke AMenaerutis à G)goksko Hanspognhs, 
€f€ CAMh "k 83eA& cEHTBS WAR HHXh, H MOAS RACh, Aflára RfATHE, 
HE MoH'T€ HHorA SunuuuTH. nucauo 8 HaurEMs rgaAS 8 hogogs- 
US, CEARMH AAHR MHCEHA Jepsgapa. 

A tergo: Ggoumk cH nju'kTtAEMh. CÓhuAHHAM H EfAThH 
Apareu EAAASIIEMS rjaAa ASRQOREASKOFA, REAACTEAEMB H. Wilkhn- 
Hu; et manu saee. XIV : Litera tributi domini bani Bosne. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Vien- 
nae. Cnowen. 59. 


CLXXVII. (1300—1576). 30. maji. Konavlje. 


Georgius (in Konavlje) promittit Ragusinis seeurita- 
tem in terra sua. 

T Aat ek08 roenoa nuns l'iopr& gaacréAoMh& ASRQORANEHAMS 
M)HIdTEAEMN CEOHMh 34 AKAH EAHA EOCHhCKOTA , TfbroEl/ ka, 
DOHOCHHKOMh, RAdy OM, KTO roAE rjkAe na Gaano &oata HHEMBS 
nS8'TEW 8 ASkpokunik, mkpa nau noku $8 ASgpgonnuuk cao- 
BOANHO H H3Akcra u3& ASk&pokHHKA cAOROAHO. n'krAu ako ce &n 


186 


HEKOld CRHAAA SuHHHAA AMTIÓ AMHOAMR H. AMET. EAJHOMBR. ROCHR- 
CKHMB, A4 l4 recnoAHHR l'iogrk& Aat MOHAMMN nDpHlaTeAEMN AS- 
&foRuAHOAMN SE'kcTH € KHHFOMN MOWAMN, KAKO CAM) CEAAHN 3 
EAHOM, 4 TfHEELIE KHHTS CHiO RAaCTEAE ASEQOERUILH. Aa CE MO- 
HE ECAKH WAR HHXk EfATHTh CAOEOAHO AOMOMN 34 HEAEAIO. IO 
KHH3'k wuona3H. nucaga avkceeua Mata LA. ABB 8 Honagwk. 

A tergo manu recente: 1300— 1400. 

Sigilli fragmentum. Origin. chartae. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 72. 


CLXXVII. (1377) 6885. ind. XV. 1. junii. 


Joannes Dragas despotes. Chrysobullon de terris S. 
Mariae Chilandarensis. 
In mon. Chilandar. P. Uspen. 173. 


CLXXIX. (1377) 6885. ind. XV. 


Joannes Dragas despotes. 

Subscriptio: Fi& Xguera &ora gaarogkpnu Iwan Aecnot 
Aparaui. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum. D. 
Avraam. Onue. 78. Cs. l'opa. 144. P. Uspen. 173. (initium: 
IIonee ov&o MHorHyh H EEAHKHYN Apo). 


CLXXX. (1377) 68585. ind. XV. 


Joannes Dragas despotes. 

Nubseriptio: Bi& Xpucra kora gaareg'kouu Iwank AccnoTs 
Aparaum kro .,2wne., nnaukTHOHBR cir. In alio diplomate 
habes: Baarog'kouu Acciorr& A paraum ui rocnoaunts RocraBAHHs. 

Nine sigillo. Origin. membran. in monasterio SS. Pauli, 
D. Avraam. Oune. 78. 


CLXXXI. 1378. 10. aprilis. 'Trstivnica. 


Ntephanus Tvrtko, Bosnae rex, confirmat privilegia 
data Ragusinis a prioribus Bosnae et Serbiae regibus. 

BhaarouscrHEHO H / AecToA'knuo noyEaAHTH | HCTHHRHOIO 
R'kgporo n zKeAaHOIe cAOEO nHHECTH Kk CEOIEMS. EAaroA krreaio 
EAAAHuyk Xpucr8, HAE RECAMRCKAIA CR'TEOJEHRHA H. IEAIEHHA 
EBHHE HÀ XEAAOCAOEHE EQXRBCTRRHATO CMQOTENHIA, EXE MHAO- 


187 


cj &AoEA Ww QoA/k uactekukcirkas, ieroite c&TROQH ES nprkuncThi 
WEA3N CROICTO EQGKRCTEA, H AdCTh !€MS8 WEAACTR H. (438M&, 
IdKO RHTH I€MS8 ECkuH 3€MAKRHHAMH. IeCTRCTRH H. 9a38AwkerH n 
TEOHTH CSAN H npaRAS no cjrkAe 3€eMAIC.. TAKO:KAE KE. H. MEHE 
CEOIEMS gaES 34 MHAOCTR CROIETO EQRKBCTEA A4foHA IOLHCTH 
MH W'rgacaH &AarecaAH ku. g& poA/k woicwk, uH cnoAoERH ME c8- 
CFSEHAMN E'kHljEMh , tdKO WROId RAAAHMNCTEHIA HCIIJAREAATH MH, 
nQkE' kie w'rk uc-ngksRa Ek EóroAaporaukm kn. Haas 3evan ho- 
cwk, no ToA :KE rocrnoAS. MoteAS Eor8 cnoAoEABuIS ME HAcA'k- 
A9EaTH nrkeroas Meouyh np'kooAWTEAR, rocnoAE C)RRKCKE, 34 
Hi€ RO TH E'ky8 Mon njrkpoAuTeAuie Ek 36nAR Ik naphcerkek 
UAfhcCTEOKAEUIE, H HÀ HERECHOE lafhcTEO ngrkceauan ce: MEHE 
mE BHAEQIS 3eMAIG npkpoAHTEAR. MOHXR flo HHXk WCTAEANBIIS H 
HE HABIJIS cRoIEFW HTIACTHÓA, H HAOXR Eh CORERCKSIO 3EMAIO, 2Ké— 
A4K€ H. yore Skp'knurH. ngrkeroak (oAHTEAR MOHXh, H TAMO 
UISA IIS MH ECKHRSAHR EBIXS EOTOMR Ad OEAHHAMR MH. ECKHILEMES 
HA KfaAIEENCTEO nkooAHTEAR MOHYN, I4KO RbITH MH W Xpu- 
crk Hc8ce gaarog'kgnomS 8 goroas nocragAreusuomS. Grmefa- 
H8, kfaatm coknateuhk H Bocik n nowoguto H 3anaAHHAM. CTfa- 
HAM, H IIó TOMN HAutyh Ch ROTOMN KAAICEATH H lIJAEHTH 
no'kcroAh CjRERCKHI€. 36MAIE ,. 2KEAAIE TIAALAIA CA RbS3AEHCHSTH 
H pa3ogulama ce Skg'knurH, H AoUl&ARUIS AH 26MAI€ TIOMOf)KCKHIE 
H TS nouumANUS MH n(kAs cAAEHH. H. AGEQOHAQOSHTH . PAAR 
ASspogHHkh, H TS u3nAoure n('kA& koaAaIeEhcTEO AH ECETIOUTE- 
HH RAACTEAE ASEQOERCILH Ch. ECAKOIO CAAEOIo H "INCITHIO, H Srio- 
MEHSUIE KQAAIGERC TES MH W cEOHXh 3akonkyn n Sirkreyk n no- 
KEAdyh, Koi€ CÜ HAMAAH € DAJOAHTEAH. KQAAICERCTEA MH 3 
FOCHOAOMRh EOCRHRCKWAMN, H 34 TO S$3roRoHuüUlE C KfJjAICRR- 
CTEQMR MH CH3H H CH2H EAaCTEAE: Magpuns Menunssuernhs, Mu- 
yauas BosgaategukS, Aospe Baautiekuks, Magew 2R8psroEHkb, 
zKSus Fpaaukks , Hukoaa l'8n&ASAHKR ,. H. cH3H. EAAcCTEAE Scyo- 
T'kue noTrRQhAH'TH 8 KfaAIEERCTEA MH CEOIC 3aKOHE H Sk'kre, 
Koi€ c8 HMAAH C lIQJAQOAHTEAH H. OAHITEAH KQAAICESCTEA MH 3 
lOCHOAOMh EOCRHRCKOMh H Ch lOCHOAHHWAMS EAHWANS G'refa- 
HOMh, H 34 AKEOEN H 3A Hals WrhHHS H HAlIIHXN HiQREHXb, 
KÓló cMO HAMAAH WTR IAEA 3 FOAAWAMR ASEQOEHHKWAM H € 
EAACTEAH ASGQORRCILIHMH ,. 34 "TO KfAAIGERCTEO AH 34lHCA H 
HOTEQNAH H RoAUIE HCDQAEH ECAKE 3AKOHE H Sk'ke Hu nogeAIe H 


188 


T&FOÓERM"RKE CEOGROAE, KOlE CB HAMAAH 3 FlOCIOAOMR. EOCKHRA- 
CKWAMR. H Iló TOMh ScrioaveHSIIIE MH. K(AIGERCTRES EHE EMEHH 
EAACTEAE ASRQoERCUMH Ww Sikrexs u 3akonkys HOHREAIdXR, Kol€ 
I£CTh. HMAAB FOAAN ASEQORHHKR Ch lOCHOAOAM CÓNRERCKOMR H 
fJAUKWAN, H HCHABHAIOIIS KQAAIGERCTES MH rig'kAnito AIRRWER 
H WEkhHHS 3 PF9AAWAMR ASRQORHHKWAM H C TOrO noWVTEHHAMH 
EAACTEAH CR'TEOQHXh MHAOCTR K(AAICEERCTEA MH, H 3ATIHCAXl H 
WRHORHXR H. EOARIUE HCIIAKHHXh ERECAKS8 CEOGEOAS H uHcTO'TS, Aa 
cH HAMale TE3H Sk'krre Hu 3AkoHE H TlOREAIE H. TQRTORRSUAKE CEORQAE 
TEfAEH HEIIQTEOQEHEH HHKH(MRh) W'TRkIEMAIEME. IIO CEM 2KE€ CAQES 
H lOTEQRIKAEHHIO KQAAIGERCTEA MH URElA CE H 3A4nHcAa. PoAAN 
AS&goRHHKk H EAACTEAE ASEQORRCILH, AA Ado KQAAICERCTES MH 
A9XO9ARKA CÓRRBCKH IO 3AKOHS, KOH C9 AAEAAH TOCIIQAE CÓRER- 
CKOÓH, 'TAKORAE AA Adlo K(AAICERCTES MH. W ECAKWAM TQHXOAE- 
IJI£MS AMHT9OEE AHERE. E. THCBIJIH nieghriegs wig kaisu Sg'krwas 
H 3AKOHOMh H HAUHHOAMRh, AO KOAE Af KH H FOCIIQASIE K(AAIGER- 
CTEOÓ AH WEOAMB3H 3€EMAWAMR DQHANOQRCKWAN, 'orkgunienh uH 
Honagaamu nu ApaucgHtuoMh. H 8 cHIe3H cé WEEIJJAHHIE. WEEIJIA 
CE Kf AMICERCTEO MH EAACTEAEMRS ASEQOERURKHMB, A4 HMA XOAH- 
TH ASEQOERBUKKH TNFl H TRIKAILH CEQEOAHO H. HHKHAN HEKR3- 
EfAHRHO Ilo ECOH 3€MAH H AfbzKAaR'k KQaAICRSCTEA MH, Ad HE 
HM4 HHKTO 34 HhlXh HH 34 HNIXh 'TORTh lIOCKEATHTH HAH "HAM 
S3ARAEHTH , HH RAACTEAHHN HH EAACTEAHuHhh HH KTO AIGRO HH 
MAAhN HH EEAHKh : AKO AH ETO AQR3HE H TIOTEOQH CAORO KfAAICRR- 
€TEA MH, H $3ME£ HMh IIO Ek WREAACTH. KQAAIEERCTEA MH, AA 
HAMA HH TIAATHTH. KJAAICERCTEO MH H-C-RoE KOMOfE, A KfHE- 
Hua Téóroó A4 Hi[i£ Kg AAIGEBCTEO MH; H WREIJIJARA C€. KfAAICEN- 
CTEO MH, A4 HMAMh HHXh EAAAAHHIE. EAKCTH H. WEREA)ORATH 
WAR r8€6, W'Th TAAhRE, WAR ECAKÉ 3AORE H CHAE; H I€CI[IE CE 
WwE'kTS81€ K)AAIERCTEO MH, AKÓ KTO HAE IJIO TOEOQHTH HAH Ha- 
€HAOEATH rFaAS ASspoEHHKS 34 CH3H AOXOARKR, KOH HAAIO 
AARATH KfAAi€ERCTES MH, AA HMA KfAAICERCTEO MH WTR TóoFA 
HHXh EfjAHHTH, H lIOMATATH, Ad HAM ct m'kkor wrera 8 RAaMa- 
HHIOÓ HAH. OY "TTQkroERlS Hc SuHHH 34 TO. H tIlà ROFh H£ AAH , H 
caS8uH ce irkkoie gprkue, Hu H& ESAE cHia3H 3€MAId. $ wEAacr(u) 
KfaaI6ENCTRA. MH, Tokgunie n Bonagan 5n Apauekgune, EoAla 
KfQAMERRCTEO MH HE CKEQRIIH H HE€ WIIQAEH EHlli£ QESEHOFA H HE 
DAATH TkXRU, PFOA'k u&€ WEREAQOEATH. EAAAAHHId, HAH Harie 


189 


HHYN H'kkotd «T€TA 34 WHh AOYXOASKRS, AA KüAAIÉRSCTEO MH HE 
HMaà DHTATH WA HHYs oHOFA AoXeTKA HH KTO HHH [IO K(AAIERR- 
CTES MH, HH WHH Aa C$ AQIKAHH AAEATH r4. H. DO CHXh RCRyS 
WREIJIA C£ KQAAIERRCTRO MH H Ck EOTOAAORAHHOIO MH. K(AAIERR- 
CTEA MH MATéQHIO, rocnowah kKvga GaeHWwA, H ch. roCcTIOWAMR 
Kf AAHIUAMR KVgàa AopoaiwAM H Ck HSEJAHRHHAMH. RACTEAH. Kfa- 
AIEERCTEA MH; 4 TS gkys "0H KfaAIEERCTE'k MH RACTEAE: zKS- 
nau& hpanko Ipgugunuks, A&ophsckn. hakkocags. Gmedronuks, 
Aospaunus GrebanognkRS , goregoAa haarko Baskogukhs, kne3h 
haskaungs AMuaarogHkRR, kme3& llousore AMucrnuognks , :k8- 
naH& Frkautak& Cunnksogufs, craguaus TüpsTko lfiaariegHks, 
lLia&kus ÉaaajucaaAHKh, H TAKO3H CE WREIIAEAMO , AA ESBAETR 
MEPFIO KÜAMERRCTOMR. MH H. MEFIO. TJAAWAMR. A SEQOEHHKWAM H 
Toreó RAacTEAMH E'kgHa H RCECQRANUuHA ARROER, KAKOÓO Io CH 
HAMAH Ch HH. DI RKOoAHTEAHIC H. QOAHTEAHIE K(AAICERCTEA MH 
FOCHOAA CÓRRhCKA H EOCRHRCKA. H 34 CHIC CAORO H CHIO DIJAEAS 
EHIlE SHHCAHRHS WREIJIA C€ K(AAIGRRCTEO AMH. HA CRETOMNR EEAHR- 
FE£AH H Djs "&CTHHAMR. KORCTOMR XüHcTOR' ka H ch MATCoHIG 
K(AAICERCTEA MH H Ck K(AAHILUMMR H Ch EIE QESEHRHHAH EACTE- 
AH, A4 ESAETR CHI€ CAOQEQ H CHIE WEEIJIAHOIE 3ATIHCAHHE TEQRAO H 
HEnoKoXkgn uo Ao ARHH H AO E'kka: KTO AH AR3HE H TIOTEOQH 
€HI€ CAGEO H watiiaHie Hauie, 8 Kole c€ co OBEHIAAH H 3ADIHCAAH, 
TAKÓRH AA DT9HME HA CE H HA CEOIO ASuIS UWHté KAETEH, KOI€ CAO 
WEOH MBhI H39EKAH D kAR CEETHMB. EV AHRTEAHIEMB, 4 KQAAIEERCTEO 
MH AA CHIÉ"A HHKOAH:KE HE TIOTRO(H, AO KoAE F9AAS ASEQORHHKK 
H RACTEAE ASE(OERUucILH cHlerA HE DIoTEO0E, H HWkkwwoas nemk- 
f WA HE H3FS8EEWHH H HhIXh Arkrkua H Hirys nocakAnn. n Moto 
uH 3anfrkipiams, ieroke kor& n3&oaH no Auk ga nprkerowk &paa- 
ICERCTEA MH, A4 CHIEPA HE THIO'TEOfH, Hk TIA4E EQAUIE AA HCTIARHHTR 
H DOTR/RAH'TR, H EOARIUE AA SkgrknaateTR. H cute wRenaHie H 3a- 
nHcAHHIE 34nHCA H. TIOTRORAH K(AAISERCTEO AM D RAR POAAWAR 
ASspeguurwah 8 ZRokHokHunayk EM A'kreys no gomAhcTE' 
xpucromk ;aron. akro, avkceua zk& angHatd Ek. .1. ARHh. H ro 
cHx& RCkyk EHUIE CKECRUIEHNIXR D)THAOUIE ECETIOUTEHH. RAACTEAE 
AS&gogkucun Mospe Baantiegurs ui Magew ZRS9roEHKK Ek CAAEHH 
AROfh KpaaiegkeTEA uH. TlouscrugnHus, H ia rocnoria kyoa Gaena 
H Focnota kpaAHua ky a Aopeaea, En kgur wecegpanuia 9 Sekre 
rOcneAHHA KfaAld Ck FQAAWAMR ASEQORHHKUUMR EHIHE TIHCAHA, H 


190 


cutd RoAUIE HOTEQNKAAIOIIE noHcErWCAO FRAN CRETRIMN EVABR- 
CEAHIEAAN. H. TRA SSCTHHAMRS EQRCTOMN XoHcTORRka Eh HIL(RKEH 
ckeraro l'o&r$8pa H. c HAUIHAH. EAACTEAH CHMH3H H Ck. CHMH3H : 
RorckgoAa lhakkus XpsgaTHuHHER, kKHe3&8 liakkora [Ipugunuks, 
KHE£3&. Xerets. A parocaaauk&S ,. haarko. BoicgoAHkRS ,.— 258 nAHR 
hakksus WpkuSrogukS, PaAocaags. llpugunuuks, BakksaaHos 
GCeukkogukk, Xpanra Baskoguks, Ispgutia XokgaTunuks, hk- 
auua H:kecaauks , zkSnags Aununa. H TAKO3H C€ WREIIACAAÓ H 
ngHcerocuwe Eh REca EHüUmE 8nucaHa, Aa c8 TRORAA H HenokoAk- 
RHMA AO ARHH H AO E'kra. n cuie cegnhum ce Avkeena uina 31. 
AbBHh. 4 nHca Aeroders haa. 

Y Gredans Tiapurkw && Xpucra &gora KfaAN 
Cpk&aie us H hocuk n IH punmoput. 

A tergo: Priuilegio del re Tuertcho antiquo; confer- 
mation de tuti priullegi et scritture de tuti li soi preees- 
sori. 1378. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in e. r. arehivio 
Viennae. Cuowen. 66. 


CLXXXI. (1379) 6887. ind. IV. Strumica. 


Eudocia imperatrix et filius Constantinus terras quas- 
dam donant monasterio Chilandar. 

Ilouee 850. MHOTHXh. H EEAHKHYh AdQORh HACAAAHXCAMO CE 
W'Th RAAAHKH HAUrero Xpuera u Toro ngrkaucrue gAaAAHuune Ha- 
HIE ROFOfOAHIE, HÀ HIZKE MH Ect SIIORAHHIE HALIIE Ek3AQ2RHYOMN, 
H IKEAAHHA HALIETÓ H3EOAICHHIEMN TOrO HHKOAH:KE norrkuim- 
XO6AM , SIOEAEMO KE, IdKO H AO KOHRNHHH 2KHEOTA HAUIETW CHIO 
noaeuimuns navkrH. naue ;Ke H no KonksHn'k. Mwnoro MHozKAE. 
TWIO (AAH H. I4 HRAATOURSCTHEA H. Xf HCTOAIGRHEAA Focriorid napu- 
ua I&gAokua ui ck. n KERSAIORMGHHHAMN H. ERCECORARHHHAMR. CH- 
HOAN iüfkcrka aH Hocraaunoa neoThulAcMo cé, Ie€AHKO no 
cuv k naunon AapH H. "KCTH TIQHHOCHTH CRETHMB H EOZRRCTBEHHAMS 
HRKEAMN, Eh HHYNkE WRfA3h rocnoAa Eora caEAWga mo 
RghuAeg kuenus. nanacSieT.— cie. T'kakike H MH QARLAIeTUIE CE 
EoOXeTRHOIO AloRoRHIG H3RoAHCANO nfrkAsnocHAaTH H AagoRE Aa- 
pokaTH rocnoAS rorS uH njrkaucr'kn. Toro EoromaTEQH , WTK 
HYRKE HHOIECTR AdAR, Hh OH AME ROANHIE H. AIGER3HEIE. XgAMS 
norkeucruie &oropoAnue u3&oAncaio wit E& Gaer'knu l'opk flaw- 


191 


HA E& Awker'k pekoawkas. XeaannAago , REASBI[IE HI€ Af R3HORAIE- 
HHI€ Kk. CHHS8 cRoI€ MS RAAAHHH HAlllEMS XpucrS W COAEIJHHXN 
HH SwoauTH RAAAHKS XpucTa. "T'kwxe H MH ngHnaAAIeMNS Kk 
X04M8 THIEMR Ck SCÓRAHICMN CHE AAQH HQ &KEN Halli8 EdIIHHHS 
RoropoAHnS ux EB Avker'k gekoavkomns flpynaiegHua, TAko H 
C& ECOMM WEH'T'kaHS8 H. QH3HHIIOMN 'TE3H HQAKRE H. HAIfAEAMH 
Egckan H ck g&kckau cuu no uan ceAH H 3accaug: ceaw flp- 
xnuuegHna, ceAo BHoauuko, ceno. PSrunun, ceno. H3809&, ceno 
Ilonakuiane, ceno Erkaa hoAuua, ceao duTumanuua, ceao Mo- 
kpà Iloatzaua, ceno Faaxutm, ceo. AomanoERsunH, ceao. l'ok&- 
uiHkuH , ceao l'orauwg&uH, ceao Grrauuukia, ceaw Saok&8kia- 
HE, c£AO Aeukogksus, ceno Bosnnuuu, ceno GkpkaunnsuH, ceao 
'TS8Aopuu, ccao AoSrounkküuH, W cHA Ekca no HAMHS , IdKoxKE 
H CnHCAHHA 3A€ CÜTk, HcAKO HHXh TAKO H CHHOQH H ATIAMH 
ldKOXKE H. W'Th HCKOHH HMAIETR TlA4E£ TAKO HHEH H € RHHOF(AAH H 
Cc MAHHORH TE£3H UfbKRE cO EckaH, taKoxKE H Ao nuni njrkgu- 
EAIETK El CHOH WEH'T'kAH I€l€ COXQAHRHO H Ch Ekc'kauH CHHOQH H 
METTIAAMMH I€IC, IJKQ?KE 3ATIHCAHHIEMN S3AATOTIEJATHHAMS S'TRONIK A EH- 
HO HMATR W'TR rocnoAuHa HH c&eTO noungkurera napa Gerejaua 
TAKORKAE H C I &KEQMB, KOtd IeCTR 8 heARS;RAS (ekoMaa l'ecno- 
ruuogo [oae c Prkkomt& c Mért4MH H WANBRTECH T£3H I KRE H Cl 
&CkwH npa&RHHAMH , IJIÓ CH HMA LIBKEE 'TASH WARN E'kka. H. ceao 
He3uuua kKQHutdHOQECKA C AMETIJAH. H. WANRTECH. H C npaEHHa- 
MH ECkAMH ceAa W'T& "TÓórA, KAKO CH HAMA WTRh HCKOHH; céAO 
G'rpoukogo ck. &ckuu npaguna(mu) ; n 8 flpyuaiegunn AosSrSio 
HORS HkKER ckoparo noAMougmHka. ckeTAaro Hurkoac 8 Hoguu; 
TAKO3H H C loAORHHOAM TOra3H ceauuia. logkuta n. ck g&ckan 
EHHOFQAAH H C HHREHICAMS H. €. MAHHOMR H € AHEAAOMR S TIpk- 
ureg'k. TE3H. HSKEE, TAKOPKE HAMATR. TIQHAO;KEHO. WAR. MHHyA 
Hewdwura peromaare l'iegmana, ierkAa n c&244HA. EHCTI. HHAME, 
H Ck ngouHAM ECkMA, Qo HMA TA3H. I SKEN. AISAEAMN KE HI 
KRHHAMR SCTAEHCMO 34AKOHh , Ad IÉCTR CHH flo HHXh, A4 AE 
ECAKH HHX5 $8 roAHIiH TH AHH Wf4HH4, 4 Hà X'kTo Aa Toa3H 
ngurSnAmie 8 ;uTHHIS , GKOiE IECTR. WEHUIH H lIQoóuHAN Mt- 
TOXHAMN, EHHOFQAAE HORKEHE AA. VEQAEOTAEAIO, no cevkyn ke 
npuaMHKIoQuie KoH. c8, Aa nocA'kASIoTR C KOHMH HPSAMHA, IdKo:KE 
XourtTh, 4 DjouHH Ad. HIOHOCK. LkkEHH nonnauaio Ha Grosas, 
HOChAN KE HMQNKEHH DOHAMIKIOQHIE HÀ. KOHHXh A4 HCIQAAIMO, A 


192 


ENCH A4 AAKo I RKEH WRRNSHH AECETRKS, T'oRMSAHH H. A4 Alo HÀ 
3ERTAfh IO .A. KRRAE 2KHTA, A4 HHE fAROTE H TIQAAHKA AA Hé- 
MAIG. H TAKO3H AAOEA HAQRCTEO HH CHId EkCA. ypaAMS nfrkuu- 
cr'kn gorogoAHuuH xyHAAHBAACKOH, H S'TEQRAHCAO 3HAMEHHICMN 
H E'kwkromk dnapkckHAaMh H Eh Avkero 3AaTA cEOEoSuHo cuie 
noABnHcACMO HAMEHH. HAIUIHMH ,. KAKO Ad —I€CTN lTEQRAO H HH 
KHMh HéflokowkgHMo Ao R'kka, H cuic naue Maaoc noHHOllEHHIe 
nouHocHAO c E'kgom HcTHHkHOIO EOGKRCTRHOAS H nfrkuucroas 
Xf4AS8 cReTOMS TEoI€EMB, ROrOMATH RAaAHUuHIE. STOEAEMO KE, 
IdKO AA CKOpHAAR. MHAOCORAHIEMR Eh ARHR CTAilHAreo c8Aa EAa- 
AH*"HA TOM (OZRELIIH. HH, H HHHId RJArH H cSriocTATE HAlllE HH3A0- 
2zKHUIH H lIOKOQHUIH. H CHId EkCA AAORAHHId CRETOMS H. ROKA- 
CTERHOMS TH XpAMS WCEOROAHCMO WTR &gckyh fAROTA H no- 
AAHRER FOCHOARCKHYN, Aa HAS H'E r9aAo3HAAHHA HH FAAORAIG- 
AEtHHA HH COÓKId HH HHOMHCTA HH TARHHHE HH WjAHhlid HH 
TGETREE HH. RfNUIHTRE HH CkHa koureHHa HH. EHHOT(4AA fakeTA- 
HHAÀ HH HOCAÀ HH IIkcáfpdá HH COKOAAMAA, HH A4 TkKO WEAAAA HHAMH 
WTh RAAASHIHXN "TkKk&AAO MOHACTHQR. ngrkaucr'kn. goropoAune 
XHAAHBAAf)&CKHIC. H CHA EhcA STEQRAHCAMO CSIJIHMN CEOHMK 34- 
lIHCAHHIEMh, Aa cToH HerlokoAkkHMo H. HETHIQTEOfRHO H Htf430- 
fuMo Ao E'kka. MOAHMO KE H 3AKAHHAMO Eh HAE r'OcIloAA ROrA 
HAUltró EAAAHKS XucTa, IETOKE EOTNh IIO HACK H3EOAHTR Hdfj- 
CTRORATH , CHIEMS HateMS Kk BEor8 ngunouenHui HernlokoA'kku- 
M8 RH'TH Hh ná4€£ HHAM STEQIZKAEHHS CEMS. EHTH. KTO AH WARN 
TAKOEHHXh HOARS3HETR f4300HTH "IRTO WTRh CHXN ERHlIE SnH- 
CAHHHXh, TAKORAFO A4 f4300HTh rOCHOAN ROPA H nrkancrata 
I€"ó. MATH Eh ARHR cTaumHaaro c8AA. YoHCTORA, H AA ICCTRh 
lQOKAETKR W'Th .' THI. CEETHYh H EOFOHOCHHYXh W'Thlik HHKEH- 
CKHYXh H. WAR KCkyk cRETHXR, Hx W'Th irkka Ror8 ER SroikAe- 
HHI€ EHIIIE, H Ch RoroSEHHIOMR HSAomk Aa HafeueTk cE. AMHHR. 
Ek A kTo . ,9WIl3., EHRAHKRTHWHR .A. 

jT H& Xpucra gora &aarog'konu rocnoauns Hwu- 
CTAAHHR T. 

Illo Scragarenume ;k&e. &giure nHcAHHOMS H cue ScTARHCAO. 
IKAHKS. (&CWAMHIO. EkcAKOIa4KS. AkmTo ERcA nongHHOCHTh, AA CE WARN 
:uTAa ckue roAuiis H38. WHRKHHE W'T&CTAAId. 4 ffouid Rhca &co- 
AHA H ZKHTO WAR RCEPA AA CE TIHHOCH lTloAOEHHA 3 S KEAHRH MO- 
HacTH)h , 4 Afra noaonHHa Aa cTOH 8 KBKH AfKHAICEHUARKOH, 


193 


1 Megcvknureas. rocnorie nokgncokie uapuue. coknkckte 
Kyfa GgAokure n rocnoauna BocransAusa i xaperwdnaako- 
EHKh Aka nucays 8 rgaAS GrosSanu. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Chilandar. D. 
Avraam. Ouue. 55. Cb. l'opa. 50. 


CLXXXIHI. (1379) 6888. 20. novembris. Rtac. 


Balsa confirmat privilegia data Ragusinis a fratre 
Georgio. 

T Mà ceri jkomo gcakoAS. 11 recnoAuns Baauia no an- 
AOCTH RORKHE CTEOQHXYh MHAQOCTN PF9aAS ASspounukS, iMeWH 
R(ATH H C(RSAHEMN DIQHIAJTEAEMN, CHOMEHBIGKE CTA(O nfHldTEAN- 
CTROÓ H AMRORR, KOló C8 HMAAH C ANQWAM BfATHWAMN H Ch 
MHOMh, 4 MH MHCAHMO TAKOTEQE H. EQAE, Ad XWAE TURPWELLH 
ASRQORKRUKH CEOROAHO IlO MOWH 3€EMAH, H A4 KBrI8IO H lipoAAI 
ECAKH 'TTÜkhF& H ZKHTO, H A4 loHOCE, KBSAE € HHAMS (Afar)w , H 
AA nAAKldlo HAgHH8, KAKO € HQRRO EHAO, llQ .E. AHHAfA UT 
MwaHTHE, A Hà Aauie 9 na BFipugs P'kks Aa naakmaio, Kako c8 
lAAKIdAH DH :KHEOTS EfaTA Mora, recnoAuna F'iegria, n no EgcoH 
3€MAH MOWH A4 C8 HA 3AKOHR, KOH C8 HaaaH npH l'ieprio; n8 3a 
cHE (rkkoys, ako &SA&€ komS ASRQoRSAHHHS (o S3€TO WAR Mora 
«AGE kkKA HAH. WARN MEHE, AA CE. ECÉ HCTIQARH. H HÀ TOMN A4lo 
E'k98 Moló H. MOHXh KAACTEAR, A4 HE nIOT&O8, H5 Aa CEQhUIS 
A9 Mora xHEOTA. nHcA cé cuia. nioRéAld ES Akmo . ,2wns., vk- 
CEA HOERÓA .K. ARHR , S PihThIlA. 

A tergo: La poueglia de misser Balsa de le franchi- 
xie de mercatanti, fata, quando fo ser Piro de Gondola am- 
basatore allo ditto signor. 

Sigillum. Origin. chartac. in. e. r. archivio Viennae. 
Cnowen. 67. 


CLXXXIV. 1380. 1. augusti. 


Lazarus, Serborum imperator, pagos quosdam donat 
monasterio Zdrelo. 

horeas38AHo H RcerloAATEAHO RCAKOTO lLAQRCKA CAORECH rO- 
CHOAEAMNK Hatiuas lFHc8coms XpncToMR, Hik€ W'Th HEENITHIA RhI- 
THI€ Ck'TEOUH ce, H uAoE kukckotre IeCTRCTEO naue Ecéle 'TEAQH Io- 


"BTh. HE€ TREMW RE ORAAAATH ECEH TRHAQH Sb€EMHO/OAHBIYR Aa- 
13 


194 


f'OEARN ICMSB, Hh cSIpIkCTEA cROIEPW DnIQHAWKCHRR, fekllE QA38MHMIIE 
EEIJ]H W'Th KAAA CKHENIXR. W'TBh OuécA chA'kaa, H caMoEAACTHO 
IECThCTEO uAOR'kukcKOIG Ch&'TROQH, AIGRELIIHMN ;KE tero Téna'k n 
MHAOCTHRH'K. cSIJ]kCTEA CEOIETW OTRURCTEO OREIJIA H 2KEAATEAHW 
HIJISIJJHMN CBIHORRCTEO TOTW HE£ERSEQAHHW AA OEAEN H IIQAfA- 
AKARIIHMS EQAHNIIE IEFW CTÓACTH, I€KE H3ROAH 34 CIIACEHHIE Há- 
Ul£, llA4E 2KE H. OEBIJIHBIXh CRTHOOH CAAEHATW ERCKÓNCEHHId CEQ- 
IE"W RECEAHIO, 34 IEPW2KE AAH H3EOAH XoAaTAHUS EhrTH nprkan- 
eT81o RAAA IuHU S Haui8 RorogoAuus, 3acr8nuHus nauis H ng'kAs- 
CTATEAHHIS H. TIOKQOER TE(RANIH H DIOMQKEHHIE, I€I€ (JAAH H A3h 
HAA'kie ce MHAOCTR noASunuTH Ha cróoaurnkas n ueanuewkgn'kas 
cSAHAHQIH. rocnoAa naurerw He8ca Xpucra, uarkike AHRrEAH. Ck 
AX AHRPEAOMS nip'kAkcTole, TOrW 9AAH H 4385 RAAFOR E OHRIH KHESR 
(Va34fh, CAMOAfIKRIIR ECEIE CBRRCKRIIE 3EMAE, TIOTRIJIAYh CE Ma- 
AOI€ CHIE€ lIQHHOHIEHHIE TIQHHETH. RAAANIUHILH. MOIEH, Df'kckeToH 
EOFOfOAHLH , H Ck3AAXh IQRKORR Eb Avker'k pekomoas zRApeao 
RhpaunuegckoMh , H n9HAORKHYN H SnpaEHy& EcakHAMH rioTQ'kga- 
MH, Ie€AHKO AOoROAHO AoAS ng'kuncThie RorofoAHUutE, ceAO 
Buerpuua c& &ckMH MéraMH HH njaEHHAMH , KAKO. HCXOAH 
wh HpkrTe uu38 noaie u3&op&. AMecokkogue, n na ckcragk8 hu- 
erpuue Opkaoguna n8 nocpky'k. a8ra. ropgaun Bin nogk up&REHN, 
uH Hà kun Ha38go08 cceao Hogaun, ceao Bucronue, ceao Grranu- 
ua c& RCkwnH Meramu, ceAo. Hogapik u c& nuuc Xaayoan 8 
Bkusanuup, ceno. Bounnoksus. na MaagH H8 ASnagS, Ho- 
cToAbü H huck8naie c&. Tokscreuukoms c&. &ckaH. MEFAMH H 
npagHHamH, hups guue [opeua n F'oegeus , 8 3EMRAS. ceAo 
hoasum u ceao BpsSuieguua, $8. OMoate. ceno. Ocanuue 8 Aoanie 
flaAsicRo c& Hucnaiegoaus rpaAHkMiH n8TRh, BhaanenkHieER. A435, 
llpokonk, Ripkgogunks, Gaaruna, l'osogpsks, Idunuks, Mau- 
koge, llayune, ASkk, ceno na Maagn, ogou Mapock&uH. ck 
&gckawH MEFAMH H TIDAEHHAMH ,. SrAhuHERS H GaaakokuH, Maa- 
&à H njrkas MaagS a8r& , Hakounsnua, na Idsugune, Optkyogk 
Haious, cevo. Ocanuna c& gckain Meramn wk Houiapne c&/ Xaa- 
ASIEMB noAK. ArkAHIEMR H. SARQBAHICAMS , TAKOKAE. Ar'kAOMR HA 
S cruie wTR TokKH TOI, HA kke ngrkeraaa ov Maa&S., n cHie MaAoIe 
Mole nguHoureHHie AoMS njrkaucTkie BAAANISHIE HAlllElé EoFO- 
QoAHUE MOAMR KCAKOTO, IEFO:KE EOTh. H3ROAH rlo MH'k. rocnoAs- 
CTEOGEATH, CEMS MOIEMS MAAOMS. IIQHAOZKEHHIO. HETIOQTEOQEHHS 


195 


EBITH Hh llAUE TIOTRORIKAEHBS: TKO AH CHI AfR3HE ASO9HTH HAH 
W'TETH W'Th ERE TIHCAHNIXS , Ad f4300H I€FO PlOCHIQAR EOFN H 
ngr'kaucra Torw RgoroMaTH, H Aa i6 noussTEHus Hioak à flpun n 
T'Kah, WxkE féKOlIE: KQAEN IErO HÀ HACh H HÀ VEA Kyh. HalllHyb, 
H A4 MS ie c8ngkHHia ATH. &CzkHiId HÀ CToauii ka cSayk.. avk- 
cétjà AErSCTA .4.-r0. 

h& Xpucmra &gora &gaarog'koguiuu kne3&8. Ya34f hb. 

(Vkro 1350. 

Ex archegrapho membran. monasterii Zdrelo seu Gor- 
njak in Serbia (okruzije poZarevaécko) publici juris fecit 
J. Vujié in Ilyreur. uo Cepóin. 71— 73. P. J. Safar. Wiener 
Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 12. 'Textum conati sumus re- 
stituere: menda nostra corrigant arehegraphum inspecturi. 


CLXXXV. (1380) 6888. ind. II. 


Lazarus, Serborum imperator, pagos quosdam donat 
nosocomio in Chilandar, erecto ab imperatore Stephano 
Dusan. 

e... AdfeRaas Hà npouruie l'epacuma 1£9oMoHaya nou 
Hudowk irSwenk 3a. ST'kuienie &oAEQIHyh Ek TOMB MOHACTRIQH 
ceAo 3ego Mo Casannus Bspha Heunuta c& MehaMH H. ck 34CEAUH 
H ch ECkMH ngakHHAMH CEAA. TOTO, H 2ACEARKK MB ToaanokHHA 
H 3ACEAKKK AS l'8gre&gukk H. 3aceAkKk. MB. Pecunia n ceno Gaua- 
uuuS, l'oaaucaoRo, Tenmuie H ck upkkRilo H ck MEhAMH H Ck 
3ACEAILH H. Ck. TIQARHHAMH CEAA. TOTO , H 3ACEARKK M8 ll'oagaus u 
3ACEARKI MB l'ougii H 3accAkkKh MS Ilukon'k n 3aceasks Ouiaiaks 
H 3ACEARKh MS SEH3AAAH H 3ACEARKR MS GaaTHHA, ladKo oT TSAS 
AA €€ Aat nenprke'kkoao na Ecakoe Akro &oAHHIJH XHAAHAACKOH 
cTo oHriH. Ek K'kTro Mufa . ,£WnH., HHAHKTA . E. 

Bh& Xopucmra &ora &gaaro&kgHukhiH H CcAMOAb:KAE- 
HH rocnoAuHs Gokkgaems Hu IloaSnagim Gmredans 
KHE3& (da3Afh. 

Archegraphum in mon. Chilandar. Regestum J. Rajic. 
Merop. III. 24. Textum restituere sumus conati. P. J. Safar. 
Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 13. 


13 * 


196 


CLXXXVI. (1381) 6889. 

Lazarus, Serborum imperator, plurimos pagos donat 
monasterio Ravanica in Serbia. 

We w'r& ne coviliHyk Ekca Bh. EBITHIKE Dlping'kAMIH, EHAH- 
M4AA ZK€ H HEEHAHMAA,,. rip'keessHaueAHAaA T9oHIE, Eh EAHHCTE'k 
lIGKAAHIdIEMAA, H. El OTRUH H CIN n ckeT'RAMS Aovck caa&H Maa, 
COYIJIACTEO EE34HCARHO, CE'KTR HETIOCTH2KNHR, CHAA HEWAfB;KH- 
M44, nSSHHA RAAFOCTH ,. HzK€ 3AKOHN noaaraeg Mwvyees nogek 
C&'TRO9HTH CKVHTIO, Eh HhEH2KÉ. MOAENI H. MOAREHÍA Kk EAAPO- 
SrORRAEHTIO ITOTO TIJHHOCHTH ; Eh HlANThCU'k a zK€ ckaMOTQEHIH Qeue 
&)hyoREHOMS anocToAS [Lerps: i ecu lHlerpks, n na cew& kaae- 
HBI Chk3H2KAS HL ORKOER Molo, H EfaTA AAORA Ht OV AoAKieTR IeH : 
TAXE H HafceTRIe mkunoe wiki w . upkskEH ThipieHie noAaratm- 
IIHMB, QEKh: cAABÉI[IEIE€ ME DfocAAEAKR. CHMN ov&o &kpogaRuie 
HE Eh nD(a&)ocAARTH :KHRUIEH. MHWFO W ER2AKH;KEHTH ILQRKEH 
ovcephATe noka3aure; "T'kwke H. a38 E&& Xoucra. &ora RAarogkp- 
HNIH KHE3& (Ya3apk feEHSI we nrkisAe MEHE RNIEUIHAM RAd- 
l'OuECTHRIHAMS HAQEMK ,. HÀ Hy:KE rifrkeroas &or8 Ae EkHeécllS8 H 
IAfcrTRÍA caHoMB& OVKQacHEUIS8 H. CAAEQIO WTR AHWTPRIXR £FO Ad 
po&aniH rexxe Ha MW k, aao TOMS Ekcyor'kys npnuecTH, &AHKO 
no cHA'k, RAaroEOAIEHTEMK CTRUA H rniocmkureuíews ckIHA H CRRo- 
UIEHÍEMN CRETAPO AOYXA ER3AEHTOXh WTh WcHoEAHla MoHa- 
CTNI9& Ek cAaRS cRETArO Ek3HeceHTa, Mk ke Rh kTÜTOgiIo Ero 
me no cuvk. M oEH. OYK(ACHEN HzKE Eh. HREMR 2KHTEACTEO Eh ChE- 
AHHIENTÍE EfATÍAMR H3ROATHY ,. IAKO?KE ATIOQCTOAH OVCTAEHUIE, H 
H)ARHATH CEETBIHYh W'TRIR QY'TEQBAHIIE, TIQHAORKHY 2KE Kh Ilo 
TQtRAMh Ehca H3ORHAH'k, AoyWAKE H ceAA, EHHOrÓaA'k naca- 
AHXh, H ApSre k8rnuys, 8 IH pena n IOraa ceao Genna Aou, ce- 
ae Gennaa l'opniaa, ceno. Kiepockegumn, ceno Biecrpeg&us l'opuiin, 
ceAo heerpegiuk Aoannsin, ceno BiSaiann, ceno RBiSkonuna Aon, 
ceAo Pugnuuks. H RoAenuiia Ha TonaukS nue RohAA, ceao hp- 
alakoEuH, ceAo Ggnanokane, ceno Hewpni, ceno Ggunapin, ceao 
AMauunoguu, ceo GauaokuH, ceno Xprknuianin, ceao Iayaanin, 
ceo Mernain, ceno G'kaonie, ceno Idlpsus, ceao Ilsoune, ce- 
Ae Mupocaga, ceno Okoganuna Ania, ceao Burgenuna, ceao 
Oxkoganuna l'oputaa , ceto. zKnanate nu upskoEn caeraro IHanre- 
aenMeoHa, ceAo. AMeAapegus l'oonsi,. ceno. Meaapenus. Anu, 


197 


ceaó. AosporecH, ceAo BRionnuu, ceao lll8&aunun, cceao €w- 
XoEuk, cceAo 7Rupokguunua, ceao Paguw, ceao. Hoauhn, ceao 
AMsTSaoEuH, cceao Mekgnsuienin, ceno. GSgckaa. ll'opuiaa, ceno 
GS$&ckaa Aentaa, ceno. Hokoniegus l'opuw, ceno MSkaRe, ceao 
Hokoategu& Aonw, ceo Il'kgoga, ceao Mpnaukckaa, ceAo Haa- 
AEAI6C, ceAo Okonaas na Mopage, ceao Heakogo, ccao B8kogkhs, 
ceno. Mouranuua, ceno Ogpacun, ceao. TSAcaiego , ceo Gma- 
wie&uH, ceno [ikogntn, ceno. BRiea8Syka. Noui, ceno. BieaSyka 
legum, ceno Tprkerenukk, ceno Aapiksunpogun, ceAo A eHoRUk, 
ceAo Barutu, ceno Humafin, ceao Aanakoguu, ceAo Oronauk 
Aenti, ceAo Okonaus ll'epusi,. 8 wikath ceno(w)&. aAvkha: w& 
HSuaune ua GrSsuue, na yaraps, ua ILepog&i PuT& 8 wrT& ToAE 
8npa&k na AMocrugie 9 w'r& ToAc ovnpags na h8rognus na xa- 
TAfh H W'Tk ToAE Hà XyaTA)h Hà "TóETiH HaA& hSkokuuS u 
W-T-oAE€E H. HÀ METEQRTRNIH yaTAQh noAs h8kogHusS naA& . [lao- 
EEAOEUE H. WTR "TOAE H HÀ HCTOSHHKS H. WTh HCTOSHHKA OYTIQAER 
A'Eawat ov AS&QaES na IH oskgugie n w-r-o0ac n na Hpkgenuanyie. 
H W'Th 'ToAE H. nj'kko noam Ha HcTOuHHKR oy Üggain: H wrh 
ToAE H np'kko A8ra ov MopagS8. H wk ToAE H HH3 MopakS na 
HaaAS ov &per8 ov Mopage nporugs Honpgugnon n wr& HaaAe na 
Hongugns n wr& Bonpugmk na Hlapeuk hSkek à wr& Toac H H4 
IIpnguaoRe Topot'k H wrT& ToAE€ H Ha HA EOQAHÍH TIAH& H. WTN TO- 
A€ M Hà XpanuegS8 opuuus ud. wr ToAt H Hà TsToc hukaauyie 
horeego n w'r& ToAt n Hà MHAGEAHOER KQ&CTR H WTR ToAE oy- 
n)AE& A'kawMh nS8TEMR ASEQAROMA HA CToaRHI[IE H WTR 'ToAE 
HA Aiwnuciegs guHorpaAs ZKuaHnaua à wrs ToAE u njrkko l'ag- 
Hora Hà Aaaakiie Ha KoStuK8 H wTk ToAt nj'kko 8 noTOKk 8 Au- 
lIOEANKNI H 8 rio TOKh Hà AHTIS H WTK AHnE OV TIpaER Hà ZKapeks ka- 
MEHK H WTh 'TOAE OYTIQARR H4 h$nuns neh& n wh ToAE Hà /lec- 
KOEHHS H WT 'roAE Ha hipaTHHORS ESKES H WT ToAE 8 GaoRoAHO 
H W'& ToAt njrkko 8 rops8 Hsuanus. Geao HlokoTuna c wkhamun n 
npA&EHHAMMH ctAa "Toro, ceao. Baaurnae, ceao IHlague, ceAo Henspin, 
H Ta3ÍH ctAà ch R&ckan wkhawH H DJAEHHAMH CEA T'ky&, ceAo 
hekanie, ceno TogmenoERus, ceao Iock8guue, ceao Hykocgus, 
ceno Ilpuakopuua, ceao H8uino&o , ceao Aovunna, n. TA. ceAa ck 
EkCkMH MEFAMH H. TIQJAEH(HA)MH CEAR, H lH bKEA RQAAHHhCKAA 
c&eThiH. Mukoaaa ch. g&ckaH MEhAMH. H. QAEHHAMH. LIQ&KEH 
T6t, céAo [Ingiaigo, ceo GrroiauoguH n 3acenkkk MiaaAHHOER 


198 


H T'kw& cena. ck Rckaun wkhawH n ngak&HHAMMH CEA T'Ryh , céAo 
l'aeroguua Aena, ceao l'aoro&uua l'oputa, Wi Ta ceaa c& &ckau 
wkhamH 8 nga&HHAMH. CEA. "ky, ceAo ll'ogwue c& wkhamn H 
IpARHHAMH CEAA TOro H EoAEnHna na l'unanays cprkAuiaia, ce- 
Ae Baaaunts RgoAN ch Ehckan wkhaan H njaRHHAMH CEAA TOTO, 
ceno [Ionogun n upkskga Bomarar&. c&eTIi Hn. Hukoaaa, ceao. GJp- 
AAHTÍH, H TA CEAA Ch RCkaMH. METAMH H TIQARHHAMH CEAA TOTO, CEAO 
[lon:suka ch. EkckaH. MérAMH H. DQARHHAMH C£Aa. TOTO, CEAO 
Ilgueknnnua, ceo Payanoguu n 3aceAks hopoegun, n ToMS Me- 
ra IIgna'knnuun oy ncie ecoit ua nucaunus. cTeu8, Hà. KAMH. HÀ 
SS85&uh, na Paxokkus cTSAEHUK oV rgaRs Hà Rihyh Aparanna W 
cSTh cTS85EAA HH3& Ef&AO nSTEMS Ha Tjkiieno Afrkgo ua. A'kAk 
KSuRSuOKRNI HH3 E(hAO H4 CAAHO nAF8 HHC-nIOTOKN HÀ EAHIJHRCKMI 
nS8Tk, no TOMh Hà CkuceHhi KAMEHK, Hà CTSAEHILS HA G'hiy euis, 
HA Ar'ka& Mer8 wi&k gosguue Aonk na BipanogS. cr'knus na n$TR 
Ki [Iauucas OYnfARN HA TSQUHHOEN FOREN IIS'TEMR HÀ IQ RREHIIE 
Hà EffXh CTÓAXHIJIA CAUIKHAMS. TIS'TEMN H4 LIAHRS, no TOMN n8- 
TEM HÀ Arkah HH3 Ef&TR HA DulotRO rSAMHO S ncie ocoies ceAO 
BhsApe3in, n wRoMS Mera hSAperwas wr& Haokora na caaAHMS8 
IdGABKS vrpag& na AMopass, uua (MepaES8 Ao EAATA H. WTN EA4- 
T4 H4 llagreum crSAenuuk, na naeuis fovAHHS OY IIQARh HÀ RBfRXh 
Biicounue na Paj&ugotE8 rAaRB HH3 R(BAO HA CAAAHMS. IJEABKS ; 
ceno heyaaíego, & ToS Mera Ha cgeAHnni n no Toa na Idsgunno 
H WTh 'TTOA€E H. HÀ. EOAHBI DAHh. H. WTN "ToAE Hà Ga3e&lk H. WTR 
Tea€ Hà Hagprkk&us8 na RgHh H W'Th EHfà HA fJQaCkQhcTiE Ha c'TO- 
Aw&Es ceAo. Biouuanonun, n Mera 8 BhwinnanoghuMh MERAS 
rof8 n MERAS ASRQARS H Ha HosgenS uns n wrs Toat na h8A- 
HHK4 DeTOKN H Haà f'kk8 SarSwuiuus H Ha AOKEB H no TOM 
HA GÜkp8rAS8 M w'TTk ToAE HÀ RoAEHHUHIIE H. HÀ. TOY TR. ArKAHRI 
H HÀ BEAHKS noatau8 uH. Ha lHiogaueRS wRhuiHHS H Hà Gpokuraks ; 
ce^o ASguna, n era kauens Borpomanogs ui nov Tk Ackanui u 
Kf CTh :KHIOMB AO EcaHKAre n8TA ; ceAo [lpoununogun, n Mera 
rpganuua Illagganoga n wh ToAE 8 oEpuuiuna kShuue n Ha Gaa- 
THHS H WT ToAt HÀ Ídsgune n w&pkulHHOMk AO EAfE H WBf)h- 
umnHa STi; ceo Augaauua na Mopake H noaoEHHA BfhAA 
ckc AMkraMH H.— njaEHHAMH CEAA. TOTO; H EIJIE JHAQZKHyh ro- 
enoAcrTRo Au 8 Bpaunsen8 ceao. ZKuguua l'ogutaa, à Mera, rAk 
HcTE4E EA TO H35 Mopage Hu 8naAa v Mopas8, u wrs AMopane 


199 


lIóC9EAB llOAld AO REAHKE TonlOQAE H. lO TOMh AO EEAHKArTO nl8TA 
wTk Govke Haawaugua; ceno. ZKuguua Aonma, H Ara 8 
&AATO, rA'k ucTéut. &AaTO H35. AMopage n. ovnaAa ov. AMopags; 
ceo. [lgaianii, n Mera. aov, rA'k. cresce &AaTo. u38. Mopane 
H eynaAa ov AMopakov; Gov&oTuua Tokrk, H Ara Moy Haà 
MAAKOY KOAR (Mopane, ov "cao HHRE PaAotcEE, Hà. QRREHHKR 
Ww Govke Bhoecruha, Ha raa, Hà KAMEHN HÀ hosToraaguhh ; 
ce^o fiovauAoak, H Mera. Moy WwTk AovHaEA Hà ceAHHIé Hà 
Povkowite H Hà XA&MkKOY AOYEQAEHUKOY H H4 EOYUEAOARCKOV 
XaA&MkKov, Hà GkovAcAreRo. MERAoY EHHOrgaAE ov AovHaEh; 
ceA0 A&k&pk, H Mera Mov l'ogehu. Bpoak&, no ToM&k A'kawA 
yaTafs wr& IIerke nog'kku nov Tk, H Hà HIEMS XATAQ&, H. WTh 
Bpanunsceka na hepauie Hovuiom& yaTAf&, HAAR HETBSRCKBIMH. EH- 
HorfAAIH XaTAfh Hà A pauov, na HAtHOEHHKR; ctAO Povkowie, H 
Mera Moy Hà Gawnaasov, Ha nov Th MAWKOERAUbcKNI, Hà RAenog- 
HHKh, H4 raH RocamsuHkk ov ueao HHEE; ceAo Mako&guu, n we- 
ra Moy HÀ WkKoaHtie H HÀ nrkkov T(kck Ao 3a&'kaa rocnoAapeRa ; 
ceo. (leuuTkORUH , Méra MoY HÀ Fl43& HÀ CTAÍH HA HOEAUKNI 
novTEMh nj'kko Ha MWriHAE, H4 TA3h H4 KQRHOEHMAKhI QV3 
SghAo Hà llovnopexov , Ha 34TéCC , Hà &W'TOY F(aHHUOV. M. &ljlE 
nguaexH roenoAcTEo aH ovy [Ieks ceno ASgunie, n Mera. 8 na 
Xvcapck8 naA& na Aors na G)Agunus noaans, na ASr8 l'op8, na 
AXaraut£R& RHHOFQAAK HH35 AOAR H4 Raf S, HA TOnIoAK, HÀ A'kah, 
Hà packfhcTie koAk Boxiega kühcTA, no TOMh Hà TSnuHHCKS 
DnAAB; ceAo Bauitgo, H Mera M8 wr& Tonscreuuka 3a H8kuuca nna- 
E€ XATAfh TlOAB LIIBRAHHCKE RHHOT(AAE A'KAW MR 34 IIuckoguus n$- 
TE£Mh REAHU,EMR nfr'kko noroka 3a Repuynuns nug8 na Idskune 
A'kaw&e, na PaASeRgS ockopBuiS Hu. na Apsre Idagune na. Aonpo- 
AoAb HAA& Rocanoha EHHorAAR AO ABEHHCKE 36MAIE WR [Lecua- 
uuu Ha HoSureg8. noataus yaTaps HnaA& IIgkrkogS naAk HaAR 
Kpauuie yaTAgs Hà Meaa TOES KAMEHS HÀ AfEHIJHRCKS AOAHHS HA 
KfhiuiHH8 3A'k ESAoRA K8caka 3a l'onunnt nug8 y &ap8; ceAo H8- 
MAHBI, H. MéFA. MB W'Ts A Snaga npa Idsgune c Pecagun a c Tono- 
AHEHHKOAM W AMETS AgaxSego H Mer8 HpguToROHA ROEHHB Wcou- 
H8; ceAo GiwpkkwEe, H Mera M8 wTk ASnaga 8 ucao IaSeguke 
H 8 «e^o Muaaunka HHRE; ceAo... quae sequuntur, non sunt 
descripta ; finis hie est: Aa nacekAWTR orH& rieeHckki oyroTo- 
EAHNH AlaEOAS8 H AHFEAOMR EFO, H Ad I€ WTASSEHR WTR EkCkyh 


200 


HBik€ W'TS Ekka sors SDOISABUHHXN 3ACR OH ER ROYAOVIJIEAMR. 
AMHHh , AMHHS, AMHHR. Eh Akro .,2wnga. 

Sigillum aureum pendens. Origin. membran. in. mon. 
Vrdnik (Ravanica) in. Sirmio. Initium usque ad verba: ceae 
Kiepekegii, ceo. Bhecrgessuk habes in. A. Vostokov. Oune. 
pyeek. n e3openek. pykommeei pywaumosek. wyaeywa. 147.: verba 
a: ceao Ilgaianii usque ad: na ruwroy rpannneoy publiei juris fe- 
cit P. J. Safar. Serb. Lesek. 131. Cf. Wiener Jahrbb. LIH. 
Anzeigeblatt. 13. Apographum diplomatis usque ad: Muao- 
uinkA nnge ceo nobiseum eommunicavit Vuk Steph. Karadzie. 

CLXXXVII. (1381) 6889. ind. IV. 


Ntephanus Lazar, Serborum imperator. 

Nubscriptio: Bis Xpguera gora gaarogkoun Grrefans kne3k 
Aa3ap& Cok&aie ws 9 IHoasnazgit. 

Nigillum cereum. Origin. membran. in monasterio Rus- 
sorum. D. Avraam. One. 78. Cp. Popa. 144. (tria diplomata). 
P. Uspen. 173., qui duo diplomata novit, quorum priore 
(Riuunovio caagoy ovaovsuun zkeaaripie) Lazarus eeclesiae Sal- 
vatoris in mon. Russorum donat ov Xgoctov nous auToonoait 
xsecr&nsckoes altero (Ilo uen2peuennomoy uAotkkoarogiie RAAa- 
ABIKH Metro Xpucra) alias terras. 


CLXXXVIIH. (1352) 6590. ind. V. 2. martii. 
Spiridon, Serborum patriarcha. 
Nine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum. D. 
Avraam. Onue. 79. Cs. Popa. 143. 


CLXXXIX. (1352) 6890. ind. V. martio mense. 

Aedifieatio monasterii in. Drénéa per monachum Doro- 
theum regnaute Lazaro. 

luitium: Canuti Aovyoah ROzRTHMR. EOAHAH. COY TR. 

In mon. Russorum. P. Uspen. 177. 


CXC. (1382). 2. decembris. Na Bisci u Podgradi. 
Stephanus Tvrtko, Bosnae rex, abolet sal in Draéevica. 


Cie S5o &AareuncrHw H 3'kaw npurerno nu AocroAknnuo 
nexkaauTH HHcCTHHHONK) H'kgol H :KÉAAHOIE CAORO IIQHHECTH 


201 


5o Té&k, w nokgoaSueHuHuE ypucTOEgk Crrefane, Th! Eo Ww no- 
RHEANMMJIHYN "T€ MOAAUIE CE. l'AAFOAI€: l'OCIIQAH HE IOCTAE-H-MNh 
r('kya cero, ne mkAers &o, «TW TEofETRk; Toro fAAH, AHoro- 
CTQAAAANUE, tdKOOkE Eo 34 WH'kyh MoAlauie ce TIORNIEAROI]IHKN TE, 
EOARUIE ?K€ MAH ct RAAARIIUk Moles Xouceroy goroy 34. RcterAA 
AeoAteQIA "Te H npuaugakua uH ncenog karma e 3a Xoucra gora 
nocT(aAAEUIA H RcA RAdFA TEOfkfl|IA W FlOCHOAH MOIEMRN RÓ3E H 
TÉRE HÀ "óMOI[Ik D)H3HRAMIIA, TOHEKE. MOAIEHHIEMR. TEOHMB 
nüHi€X& RAaroA'kTk W'Tk rocnoAa ROPA H CHOAORAIEHh RNIXh 
ikustia n uncrH n kevserpa uapkcka nüRRNIXN MOHYN QOAHTEAN 
CEETNIYR, TPOCHOAE CÓRERCKE, KfAAICER H. HAQKk, H HocAKASIE 
AKHTHIe Hy Hi gkork à ngARHAOMN HLAQRCKHAMRK H. RCA HEÉAOCTATRS- 
HAld HCTJARAIdI€ H. HCTIARHIIE EN. 3€6MAIJYh ROTOAA(OEAHHATO 
MH KfAAICRSCTEA H Ek CHyh npkesigaienis inr wifrkre kgaategk- 
CTEO MH EK D(HAMOQH EK zkS8rrk ApauekuukoH awvkero noAoRHO Hà 
Ck3HAAHHIC F)AAA , H TOTAA DIQH3EAXN HA TIQMOIJIK lécrioAA Ro- 
rà H cEETArO H RtEAHKATO MBSueHHKA H apylAutakona Grrefana, 
IJKORRE EW H ERIUIE QEKWYR, H Ek HAME I€FO. Ck3AAXh lJAA HÀ 
peéseHHEMS. Avker'k, H napekwy& nae 1698. cReTNI Grebans, n 
T83H k'kuie jéKAO K(AAIGERCTEÓO MH TIOCTAEHTH CAAHHIIS, HA 
ESAETR. TÓRTK COÓAH DfoAAEAHHId, H TOW EHA'kHHHAM AOHAE 
AS&R0oRHHKS, 34 TW rnlocAAtIE KQAMERRCTES MH RAACTEAHHA CEO- 
ra kHé£34 Aparer l'Suernhta, à MoAE€ K(AMGRERCTEO MH H rifóct, 
^4 T83H 8 ToMk Avkcer'k 8 rjaAS noA& wikis rjAAoMR HE nio- 
CTARH KAAICERCTEO MH. CAAHHILE, HH AA CE CÓOAN TIfoAMIE, 4 l'O- 
Kofe Apareote KpaateRkCTRES MH, KAKO AÀSEQOEHHKK HAMA 3AKOHE 
cTAfE ck EckMH fatllKHMH FOCTIOAAMH , Ad. 8 njHMOfHIÓ H€ EBAE 
HHFA'koe nocTAEAIEHR HOEH TQhrh, pa3&'k na wkero,' rA'k tcs 
RBIAN THOCTARAIEHA S. T)RENXR WEHUHH TQhrh H AkcTA: Aa 
KfAAICEkcCTEO AH pasSwkgsun 34aKoHE nkRE, wo c8 Hnavkau 
ASRORUAHE 3 FOCTIQAOMR fALIKKWAMNR, A4 CE HE£ MÓfE TIOCTAEHTH 
HHrA'k 8 npuMeue TQkrk coAH, pa3&E'k na wkuuHa Avkera, ue 
xerk paarR&cTEO AH noTRo0HTH 34kKkOHE cTaft rjaAa AS- 
RQÓRHHKA, I[IO C8 HM4dAH 3 FOCHOAOMR fAllikKWAMbh, Hh KOAIE 
HOTEQRANIYk, KAKO C8 HAMAAH W'Th lIQkEA 3AKOHE 3 l'OCIIQAOMR 
HOREWAMR, SAHAH CE KQAAICESCTEO MH rló A paroi ASEookEHHKES, 
A4 HE RBAETR 8 UHUAM PF9AAS AIGRO FIOAR POAAWAMMNR "T()RTh COÓAH 
nooAAHHId Ao E'kka. H cHId RcA Ehili£ fIHCAHHA A4; H£ TIOTEO(H 


202 


KfAAIEERCTRO MH, HH CHHh K(AAIGERCTRA MH. HH KTO AIGEO. WTR 
CB OAHHKR. K(AAIGRRCTEA MH A4 CHICTA HHKOAH:KE HE TIOTEOH, 
A9 KoAE FQAAR JSEQOEHHKK H RAACTEAE ASEQORRUCIH. CHICTA HE 
noTEope H. nkkwaks uegkooan He n3r&&e wHH H HHyh Arkrua u 
HHYX5 nocvkAuH. H ceu8 o8unuunu: AEoQhckH. Mupkskow PaAo- 
IEEHKN H EoteéE&oAA BaaTko BRakkogHhs uH kne35 Ilagsas Idgaa- 
HHKh. 34IlHCA 2KE CE cHI6 Eh Aka. no gomARcTER &koikHieMh Ha 
.4TnE. AkTro, wkceta AEKEME9A Eh. . E. ARHR. nincaus Hà Biuc- 
uH 8 [loArpaan. 

Y Gredans TiüpuTKWw MHAOCTHIÓ EOXKHWMMN 
KQàAh Gp&gacms& Hu hocuk & Ilguamoput. 

A tergo: Priuilegio, che eomerchio de sale non sia in 
Drazeuiza, fato in 1382. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 68. 


CXCI. (1385) 6893. 9. januarii. 


Diploma patriarehae Serborum de ecclesia &&geAEncka 
ad fluvium Ibar. 

Initium: [Iouee ov&o.... nnomoy Hn &AaroMoY Chao TÓE- 
Hil RoxkHIO H ng'kcaeraro Aovya gAaroAaTit. 


In mon. Chilandar. P. Uspen. 177. 
CXCH. 1385. 2^. aprilis. U 'Tuzéh blizu Ploée. 


Balsa, Dyrrachii dux, confirmat privilegia Ragusinis 
data ab imperatore Stephano et fratre Georgio. 

1 Hd Baaua, auaecrH RoxHWAM ASKA AfaukH H WIE, 
HMAMN XOTEHHIE, IIHIIIS H. TIOKEAEEAMh , Ad ECTS. Eh. CEEAEHHE 
ECcAKOMS uAQREKS , KAKO Aore Kk Ak nokaucumps Mare 2K80&- 
lFÓEHKk WAR r9aAa ASEQoEHHKA, H lOEOH MH 34 fAROTE H 34 
T)NrORHE H 34 CAGEOAS H 34 nlOB£AIe lOCIIoAHHA MH H- EfATA AH 
l'iepria 8. Mot, H id EHAERN HETOEO AOEÓO FOROEHIC WAR TIHId- 
TE£Ah AMOHXh RAacTEAR (rpaAa) AS&poEHHKA XOTEKH, AA ECTh 
AIGROER CTAf4 MEFB8 HAMH, rTlau£ nIOTEfArIOIe (noEc)AIE R)dTA AMH 
l'iopria H./ o6, KAKO Aa C8 'TRORAE H. HETIOKOAERHME, H. KAKO Ad 
XOA€ HHyh TfRTrOEHH no MOWH 3EMAH, AA CAOEOQAHO KBnBIo H 
nüoAAIo EE3&. HHE(AHE 3A)RARE ; H AKO (HMK) KTO. 83A tJIO AIGEO 
CHAOMN, id AA DAAKIO. WAR AE KBSKIe, 4 td Aa HiJi8 (KkpugHa) ; 


203 


H T)&roEUuH, koH AMHHBI6 8 Gpkgaie Hà Manto, Aa HE rlAaTE HH- 
HIA, HH A4 DAAKIdó... HAQHHE HH. EfoAORE, KOE H'kc8 nMaAH 
sakoHk 8 napa Gmefhana n 8 l'igria; 8 uio ce Har& Aa. C&M 
AABIKRHA CTQRPFORHEMR ASEQORANMKHMBR, Ad HAMBh HClf4AIo ; H 
aKO ct CAR"H, AA ct fa3kEHE AffkEo ASRQOEuKO W MOUWH 
3eWWk, Aa wkcrk HHkK'TO EOAHN iio S83€TH HAH 3ARAEHTH. H 
(KTo) AM Af&3HE nOTEO HEN cHEé EHlIE BnHcAHO, TAKORH AA 
PAATH .£. ChTh fEhIEQh, H A4 MH € HER'RKohHh; H TAKOH 
A4t E'ko85 Mol H MOHXh EAACTEAR, AA HE HOTEO8 cHE nH- 
CAHHE AO AMoraà :KHEOTA. 4 TmHcà cé CHid noBRéAm EN A'kro 
f[9NABCTEA Xy9HcToRA Hà THcBKIó H .Tné., Awkceua anpuata 
SKA. ABHh, 8 Tsskys gan38 [Iaoue. a ToM8 MHAoCTHHKR noo 
ToeEH(c)TaQ& Quauns. 

A tergo: La pouelia de misser Balsa fata per le fran- 
chicie delli nercadanti, quaudo fo ser Matio de Corci am- 
basiatore allo ditto signor in MCCCLXXXV. ind. VIII. 

Sigillum. Origin. chartac. in c. r. arehivio Viennae. 
Cnowen. 70. 


CXCIIL. (1385) 6893. 


Constantinus fratri Demetrio vojevodae dat chrysobul- 
lon de terris ecclesiae ascensionis domini prope urbem Stip. 
In mon. Russorum. P. Uspeu. 173. 


CXCIV. 1386. 27. januarii. Pod Sksdrom. 


Georgius, Zetae et maritimae regionis dominus, con- 
firmat privilegia coneessa Ragusinis ab imperatore Stephano, 
a Sracimir, a Georgio et Balsa. 

T 6) &ceacMouina cuao nprkcReraro ASX4, RoXKE CAAEHMH Eh 
TÓOHHMH, Eh. WTRIH KE QEKS H CHH8 H Rh cRET' ks ASCk, Toou- 
ue ng'kc&era, caaRA TERR, Ek T€ EO K(BCTHYh ct, H TOROIC npu- 
I€X&. ROXSCTEBHSIe RAaroA'krks noouHcTH MH WAfacAH Roro- 
caAH'kn E& QoA'k. MoleMh. MOAHTEAMH H. MOAIÉHHIEMN CEETHYR 
MoHy& n'kooAuTEAS Gueona Hemanie, ngs&&aro augo(Toutsua) 
co&nhckaro H c&eTHTEAa GaEu, no nofo....... Eh CEETHYh CEOHYh 
ROFh H30AHAERN TEO0tH uSAECA , T'kwie H a38 ER. Xoucra &ora 
EAarOE'kguHu H caMoApNKaEgHH rocnoAHHR l'iogr& &con 3erckoH 
H nGMOf CKOH 3EMAH , AA ICCTK ES cE' kArknnie EkcakoeMS uAogk- 


20^ 


K8, KAKO Aorwiue kk Ark nokaucapuie kHE35 Gne BiSnuks n 
Ide lSuASAHKk WAN rfaAA AS5poRgHHukA, H l'OROopHUIE MH 3A fa4- 
EOT£ H 34 CROROAS H 34 TUNFOEILE H 34 TIOEEAIE, KOE CB HAMAH 3 
FOCnOAOMR C(KTICKOMN H 3 l'OCIIQAHHOMR H (9ÓOAHTEAICEMNS MOHAMR 
Gpaunawupouk n 3 Fieprieus 9 3 Baauroms, 8 cm &gH(A'k)ER 
HHXh Ao5(O l'OROfEHHIE WAR EfATHIE MOIC H WAR II9HIdTEAR. Me- 
HX RKAACTEAN rjaAa ASrpoEnnka Kscyonrkyh, AA I€CTh. AIOERRR 
CTA ja AMETIO HAMH, CTOQHXR HMB AMHAOCTR H TIOTEQRAHY S IIOREAIO 
recnoAN cfkrhcurkys H rocnoAuHa H poAUTeAIla MH Goaunaupa 
H Fiepria n Baar, Aa c8. TokrokRuH rjaAA AS5pokHukA cEo- 
ROAHH HO ECOUH MOWH 3€MAH , A4 HMh HHTKO HHI|JIA H£ 3ARAEH 
HH HHAh HH "TÜhFS8 HHXk; "TKO FOA(k) AH HAN IJIO 3ARKARH, HAH 
HAN ijo 834€ 8$ MeownH 3EMAH, 14 ll'io9r& Aa naakto ASEQORSAHH- 
HA WAN MÓE fH3HHILE. H CTEOUHXN HAM MHAOCTR, Ad HA. Hk 
HA Mane uapune uuieAuc Hn HHRA'k nur k 8 MowH 36MAH, TRKAO 
A4 E WHAKOH, KAKO € RHAO 8 naa 8 Gorknana. 8 Aa mk gaunak 
TÓRCORHEMR TIOQCHAHOF'A AdfA HH WAR MoEFA RAACTEAHHA HH WAR 
KI€IAAHIE HH. WAR ILADHHHHKA HH WAR Kerafe. H ako ce rA'k cA8- 
4H, H fa3RHI6 ce EAle Aprkgo uan Ha Mo8 nau 8 (rkurk 8 own 
36MAH, AA ct 24 WHo3H Arkgo HuTKO H& 3AAEFIE WAR MOHXR 
EAACTEAR HH. WAR EEXkyh. HH. WAS MaNky&, Aa c8. AiA(k)Ie 
CEOROAHH H AORHTRKh, IJIÓ CE AMXKE H3ETH H3 Móofa4: AKÓ AH 
HAN TKO iJIó 834€, AA Id HAAKIÓ. WARN. MoE (H3HHIIE; H AA K8- 
n8ie TOkroRlH ASEQOERURILH TIO MOWH 3EMAH H [IO MOHYXR pk- 
KAY ZKHTO, H A4 lA ATS H3HÉCTH CEOEOQAHO TAATHEUIH .E, 
AMHAfaA WAR MAHTHIC; H. CTROQHYS HAS MHAOCTR, Ad. H'K Tora 
CÓAHOFA, H A4 CE H€ H9OAAEA COAR HHRA/k nurA'k, TkRKMO KAKO 
€ &HA0 8 napa 8 Gerknana, no wker'kys, kSA'k (ce) 1e ngoAaga- 
A4. A DHCA cé cHtd noEEAla noAR GrnsApoms no QoXARCTES. ypu- 
cTeg8 Tuc8ipi8 H. . T. H .nae. wkro, wkcena rienapa .Kk. H .3. 
ABHh. 4 TOMS AHaocrHHkk noerogucTHidok Guauns à Hukoaa 
gotE&oAa H AMaaakus Haunks. nuca aeroders h$Tko. 

A tergo: Pouela de Grag de Sracimir. 

Sine sigillo. Origin. chartae. in c. r. archivio Viennae. 
Cnowen. 71. 


205 


CXCV. (1387) 689(5). 9. januarii. Krusevac. 


Lazarus, Serborum imperator, Ragusinis concessa pri- 
vilegia confirmat. 

Ilo neu3peueunw A8 MuaecpkAum ni sao&'kkoareguto Mererw 
CcAAMAKATW MH XóHcTA H nó HEH3EJEHHWAS. H. REAE MHAQCTHE- 
H(0)MS tro nus3genuto I€K€ HA FoCHIQACTEO MH IJKQ?KE H. HÀ TIh- 
EHXh CHEÉTHXh H DQARWCAAEHHXh HAQHYN TAKORRKAE EAAPOAETR 
np'kcgeTare cgOIerw ASX4 HA récrHioACTRO MH H3AHid, H lnocTA- 
EH ME F'OCTIQAHHA 3€6MAH CTICKOH H. IIOMOHIO H CTAHAMN Ilo- 
ASHAERCKHAM. 438 EM XfucTA Rora RAaro&'kouu n. caMeoAfh- 
MAEHH no MHAOCTH &oxuieH Grejans kuea3s (Maas ui recno- 
AHHh, ChAphzKEIIS MH CHld RCA, ROPS W CEMK RAAPORWAEIIS, H 
KAKO IHcAA Kh FrOCHOoACTES MóIEMS RAAASIIH H. RAACTEAE ra—- 
A4 ASgokkHHkA CROIC EAACTEAH, HA HAE lHukoas l'5uaSAukIa n 
Idkoga Rhageankia, 8 MoAHurE rocrioACTEO MH, KAKO I[IU. HA 
c8 EHAH 3ATIHCAAH TIQKEA FOCHOÓAA RCA CÓNTICKA locTAPME H 34aKO- 
H£, A4 HMh FOCHOACTEO AH. HIOTRORAH: H F'OCHOACTEO MH ro- 
TERAH, KAKO t[IW C8 HMAAH. 3AKOHE 8 HQKRE FOCIOAE CÓRIICKE H 
uapa G'refana, m'kau 3akoHe Aa. Haare 8 rocnoAcrEA MH, AA 
HM CE HE FIOTEO9H HH 3A I[IW. H Wi[IE HM CTEOQH MHAOCTR ro- 
CHOACTEO MH, KAKO cH C8 H njrkre uMaAH. H AKQ ct S4HHH KOld 
nga MErS8 ASRQOEMSAHH H CUKRAH , A4 CE IIOCTAEH TIOAQEHHA CBAH 
ASRQOERUKHYN 4 HOAOKHHA CORREA, Aa ce no'ka uumu njrk, n 
AA I€ nopw'ra ASRooEuAaHHHS HéFORA ASzKHHA ASR(ORMAHE, KOH 
€8 WHAESH, HAH KOH cé HarS8 ASRQoEuAHE 8 HAHRAHZKHEMR Mé- 
CT8; ako AH S83&yw'r'k w&owH cEceAouRS, KoH cé njrk, Aa no- 
CTAEE TloAGEHHS ASEQOEUAHR. 4 TIOAOEHHS CREAR; 4 WAR WHEX- 
3H CEEAWKR A4 HI€ EQARHN HOREKH. HHIGAHR. AKOÓ AH S83HMa4lo 
KoIo n8 cacH 3 AS&QoRuanH, TAKore('k Aa ce cBSAE KAKO H CÓNRAE: 
noAORHHA CACK CBAHH 4 HOAOEHHA ASR(ORMAHR. H AA HE fÓ3HRA 
CkEHHh ASRgoRuAHHHA HÀ CBAN HHKAMO ThKMO Df'kAK wnean 
c8AHE.. TaKorefrk n cacuuns Aa ce ngrk npgkak wnueuwnau cSAut MH. 
H Aa ce u&€ MBue njkas recnoAcrEo MH HH norkAs KédaAnto. H. ako 
KoH ASEQOEMAHHHN KSTIH KOHId, H WHOFrA3H kKOHld AKO SyRaTH 
CÓREHHR HAH CACHHh, H tut: SK(AAEHR MH .I€ HAH FSIHEHR,. AA 
C€ WAKARBHE ASRQORUAHHHh, KAKO HI€ CRETRILA WHOMSSH. KOHIO 
HH r8ce HH TATEE, H8 ra iI€ K8rnlHAk; AKO ESAE AfArw cQKRRHHS 


206 


83eTH cRorA koHld HAH CACHHS , uio EBAE AAAS ASROOGRUAHHHN 3A 
WHora3H KoH!d, 'TO3H Aaà A8 EgaT'k, A KOHId AHMHETA AA HIC 
EWARHR SAQRRATH. H lAE€ CTAHE ASRQOESAHHHR. HÀ CTAHS , AKO 
ESAE wHh nfrkre craak Ha wHo(M8)3H cTAHB, A4 HI€ EOARHN 
CÓREHHh CTATH WHBAE3H RES3S HEFWEA X'T'knuitd, H KoH. roAE AS- 
Ef ORSAHHHN HAE Ch [ck&ou Mk Troas | HAH € TSTHMR nó Tro- 
&(k)y& rocnoAcTEA (MH) Hu no (3€6M)AH, KAKÓ HMK I€ EHAR 3AKOHN 
np'kre 8 npk&e rocnoAe H S8 uapa Grefana ;, TAKOÓ3H H CBAAd HMNh 
I€ 3AKOHh. H IIO AdA ASRQORESAHHHN CO(&RHHS) ckoIE HAMAHHIE 8 
E'kpS, ako A8 3a(nuiM) CKkEHHh, H fEME: HE CH MH AdAN, Aá 
ftu€ ASEQORuAHHHR CEOWAS E'kgoMh H A(Suiromk), uro MS 1€ 
AA^h AORH'TKA, AA MS naAakKld. H K8AE€ HAS ASRÓORUAHE IIO 36MAH 
FOClHIQACTEA MH € TQORTUAMR, TFAE FA SRHIe F8cA, HAH AKO FA rló- 
K(f4A)8 8 cEA€, A4 HM& HAAKId WKOAHHA, IJIO HMh 83A€ r8ca, uH 
iJjó HM& ce SKfaAE; AKO AH. WKOAHHA H£ llAATH, A4 TlIAATH rl6- 
CcnoOACTEO MH, (uo) HAM cec 83M€&. H Aa Hi€ HAMETA. ASEQOREuA- 
HOMh 8 TKTOREXR rocroACTEA MH. H Ko(H) ct I€ ASROORUAHHHA 
asagagiuunas 8 Hogwas ho(kAS), Tk34H Aa 34€ F'ÓAAB, H AA u5- 
Eá;j KOH AH C8 FOCTHE, H. HE C8 c&€ 3ARAI[IHHHAH, A4 HMB I€ HÀ 
EWAH, iló HMh TlWAF. H AKQo ce pasEHie Aprkgo ASsookuko 8 
noHAMoHio 8 EAAAAHHIO FOCIOACTEA MH, KOH I€ 3AKOÓHN RHAN 34 
Te3H $8 nhk&Ri€ rocnoAe H $8 uaa Gredana, Th3H 3AKOÓHh A4 
£CTh H ChAH. H KTÓ AIOEH. HTH. H3h Ale 3EMAE 8 ASEQOEHHKR 
HAH CQhEHHh HAH EKAAXh HAH "H r(oAt) uao&kkks Ha kB8naMm, 
RCAK(k) A4 FfEAE CAOROAHW, A4 rA Ht S8cTAAId 'OCTHIQACTEO MH 
HH KEbaaHIa FOCHOACTEA MH, HIJO HA 1€ EHAN 34(K)OHh fH 
uas G'rejans , TÓH H ChAH. H 34 T&ArORE IQMWfckE, KOH c8 
8 EAAAAHHIO rocnoAcTEA MH, à caaHHl/k ,. KSA€ c8 EHAH. Toiro- 
EE 8 n9&EE FOcrIQAE H cAaHHl/k S napa Gredana , T8AE3H AA c8 
H ChA4, A4 HHAE HHTAE AA H€ ESAS. H iio ce ngrk Mer8. coEOMB 
ASEpoRuaHE, HAH ce &SAe€ Suunuao 8 CokgAuys nau 8 ASRpon- 
HHKS8, AA ce nj'k no'kak kSukcSAWAMR. ASRQORUuKHAN H.— Dif'kA 
HHXh CSAHIZAH , H. IpJlo CBAH KB8HkCBSAR H HEFOEE CBAHE, HA TOMB 
A4 CTOICé: AKO AH EH Ht YXT'ka& ASROORMAHHHN CTOIJTH HA 
WHOAM3H c8AS, Aa i€ EO(ARHK) KBHhcBAk H HeroRE cBAHE w(Ho- 
r4)3H CEE3ATH H Agk:KATH, AO rAE€ fniAATH , S uo i6 WCBSPEHR. 4 
A4 TÓr4H 34KOHA HIE EOARHR (üoTEO0HTH HH) KEjaAHIa. HH EAA- 
AAAH. H AKO cé cABuH CAMS TB K(OM8) ASRQoR(uauHunS) 8 3€MAH 


207 


FécnoACTEA MH, to € Hé£rOEA. HAMHHIa [Aa 34 TOH Hr] nea 
necaà rocnoAcTEo aH HH Kedj[aAuta rocnocTEa MH HH HH .. 
TKO c8 8 3€£MAMH rocnocTEA aun], T&AKMO AA CH E, KOMS rA AA WH3H 
HÀ CMf&TH [ASRQoRsAHHRS, H AA HHE€ ASRQCEMSAHOMR TIOCHOHO- 
FA A4f4. H AKeo cA8uH rocnoAcTES AH, Tt ]pe ce cgar8 3 À8- 
R)OEHHKOMR , A4 HAS nipuroEEM [na .&. awkceua njrkre Tora, 
KAKO A4 CH H3HAS ECH ASRQOESAHE C HMAHHIEMR CEOIEMN H3] 3eMae 
FOécnoACTEA MH CEOROAHW, Ilo "TTOAE Ad Hyh par8ie ro[cnoA- 
CTEO MH. H MOAMR , ICl'O:K€ H3EOAH. EOTN IIó MEHE EHTH Focilo- 
AHHA 3EMAH CORIICKOH HAH KOlA WAN CHH]OER MOHyh HAH WAR 
foA4 recnoAcTKA MH HAM uHO[ro KOro, teroxeé "3koAH ROrh, 
cewSH RHlIE nHCAHHOMS H&€ lHeoTEOQEHHS RHTH, HS mau ne|- 
TREQRKAEHS, IdKOXE H. MH HE nioTEOQHcA np'k[re nacs kunum- 
€Xb. H cEH cé no&RéAEuie rocnoAuna (a3apa nuca ce awkceua ren- 
EAQA .Q. AAHM 8 caak ]Hoatt rjAA8 recnoAcTRA Mu lHoSuicgus 
&& A'kro . ,&wG(&). H cHEMS nogeaenu[ io rocnocrRA MH. MHAQCT- 
HHKh Aeroders Henaaa « [leraps :k8nams Q «cannuks]. Ayo 
H KEjbaauta l'oncaats. 

A tergo manu recenti: Poueglia de conte Stefano, fiol 
de Lazaro, de 1487. a di 9. zenaro. Poueglia de conte La- 
zaro de 1387 ; et manu vetustiori: Priuilegio, che li mercadi 
e comerchii de sale non siano ma in luogi usati. 

Apographum chartac. in c. r. archivio Viennae; aliud 
apographum habes in eod. ragus., ubi etiam haec leguntur: 
MCCCLXXX VI. die 9. genaro, priuilegio de coute Lacaro 
de le uxance de Raxia. E cod. rag. mutuati sumus uncis 
[ ] inelusa. 


CXCVI. (1387) 6895. 20. januarii. Pristina. 


VIk Brankovic eonfirmat privilegia concessa Ragusinis. 

1 Fo wuaecru gexHen i2 Bars hpgankogHks nnus && ckE- 
AEHHE EBCEMh , KAKO DocAalJE EAACTEAE ASRQOERUIH. TIOKAHcCAfE 
cot OctloAHHS MH. KHE3B8 HMEHOME lHukoas l'8uAcaukia n Idko- 
&A BaguHAHKId, H AoHecoulJE K. HEMS 34DHCAHHE REAHKAFO l'OCIlo- 
AHHa napa G'rejaua, n rocnoAHHR HAM KHE3R HE TIOTROQH , H8 
HAE H TIOTE(BAH ; TAKOFE H Kb MH£ AOTOLIE EHIHIE E4EHH. EAd- 
crtA€ ASRQoERutuH, H t2 BAB&KR , EHAEEN. TIHCAHHE EEAHKATO r'o- 
enoAHua AH napa Grejbana H. rocroAHHa MH. KHé34, TAKOFE HE 


208 


HOTEOHYh, HS rladu£ H IIOTEQRAHXKk, H WEAKOH SYHHHCMO: AKQO 
cc 8uHHH. KOla nA MEFIO ASRQORUAHH H CBRAH, AA CE IQCTARE 
llQAGEHHA CSAH ASEQORRBUKHYh 4 IIQAOEHHA CARA, H A4 CE 
nj'kaAk& HHMH né, H Aa € nofoTA ASRoRuAHHHS HérOÓRA AfS- 
WKHHA ASRQORMAHE, KOH C8 UHRAESH, HAH KQH CE ASRQORUAHE 
HAFIG 8 HAHRAHZRKHEMB MECTS: AKO AH OVCYOTE WREOH CEEAOUES, 
KOH ct l)f&, AA rIoCTARE IHOAORHHS ASRÓORSAHRK 4 TIQAOEHHS CORAN, 
4 WA WHEX3H CEEAOKK A4 HE€ EOARHK HHEAHR lIGREKH ; AKQO AH 
83HMAIo. Kolo n8 cacH 3 ASRQORSAHH , 'TAKOFE AA ct CBAE KAKO H 
CÓKREAE, lIQAOEHHA CACh C8AH 4 IIQOAOEHHA ASRÓOGRSAHN ; H AA Hf 
Hoó3HEA CÓEHHN ASRQoRuAHHHA HÀ CBAR HHKAMÓ ThKMO nrkAR 
WHeEH cSAHE, "TAKOFE H CACH Aa ce npe nj'kAks wiewna3H cSAHIdAM, 
4 A4 ce ne Auc ngrkak e njkAs Bhaska nn nprkok. kenaaHie ; 
H AK0 KOH AOYEfORUAHHHN KOVTIIH KOHIZ, H WHOFAH KOHId SyEATH 
C)EHHh HAH CACHHh, H fi£uE: SKQAAEHh MH € HAH FSIUIEHR, AA CE 
W'TkKABRHE ASRQORSAHHHRN, KAKO H€ CEElLA WHOAS3H KOHIÓ HH r8- 
Cc€ HH TATRE, H8 rà & kS8nHAk: AKOó RSAE Aparo 83€TH CÓKRHHS 
WHeoraAH KOHid, IJlOó RSAE€ AAAh. ASRQORUAHHHR 34 WHOFAH . KOHIZ, 
To3H A4 MS Rf TE, A KOHId AHYHOFÀA Ad HE ROAHK SA QRZKATH 5 H AE 
CTAHE ASRQORSAHHHRN HÀ CTAHS , AKO. RSAE WHN HREO CTAAN HA 
WHOA3H CTAHS, A4 HE EOAHR CUKRHHN CTAIdTH REK-HETORA X'Té- 
HHld, AOKAE WHh CTOH WHBRAESH; H KOH FOAE ASROORUAHHHR HAE 
€ ThrOMh CEOHMR HAH C TOYFHMN HO TéNlOREXh TQ .30EMAH 
MOWH, KAKO HAN € EHAR 3AKOHN n'kre 34 TOH 8 nf&RE rocroAe 
8 napa Grenana, TAkOH AA HMh € H ChAH SAKOHR ; H IJI Ada 
ASBoORMAHHHA CkEHHS cEOE HMAHHE S8 Rép S, ako AS 3antui 
CÜRRHHh , H Q£EME: HE CH MH AAAh, AA ffuE ASRQOEUAHHHR CEQ- 
WMh REQOMh H ASIIOMRB, I[JIO MS € AdAR AORHTKA , Aa MS rnAa- 
TH; H K8AE€ HAS ASRQORSAHE TIO 3b06MAH TIO MOWH C TQRTOMR, Fl'AE 
ra 8&gHE€ r8ca HAaH rà nokpaAS 8 ceAE, Aa HMh HAATH. WKOAHHA, 
ijó HA 83;M€ r8ca HA-H-MRh €€ SKAAE: AKOÓ. A-H-MBR H€ IlAATH 
WKOAHHA , A4 HAM nAáKIO (2 Piakk; H Aa H&€ HAMETA ASRQOEMUA- 
HOMRK 8 TfhrOREXk 8 MoWH 3€MAH ; H KOH cé c8 ASRQORMAHE 34- 
EAMIHHHAH T9 MOHYXh lJAAOREKS, "TH3H A4 3HTIO P9AAN H AA 
48EAI0: ITKO AH c8 rocTHE H H€ C8 c&€ 3ARAIJIHHHAH ,. Ad HAS € HÀ 
EOAH KAKÓ HAM Fl'OAE; H ako ct pa3EHE Ap'kao ASRQoRRukKO 8 npu- 
MopHio , dro STeue 8 Molto SEMAIO , KOH £ KHAN 3AKOHN 3A 'TO3H 
8 npk&e rocnoAE H 8 iapa Grrenaua, Tk3H 3AKOHK A4 £ H ChAHZ 


209 


H TKÓ CH AK-EH HTH H3h MOt 3EMAE 8 ASEQOEHHKR. HAH. CÓREHHR 
HAH EAdXh HAH *iH rOAE uaoE krk Ha kSrlalo,. RCAKH Ad HAE CRO- 
EQAHO, A4 rà Ht B8cTAAIaMB ra Fiankk HH. KérlaaHld HH. HHh 'TKO, 
à lJIó HM € EHAh 34KOHh noH HapS GrenanS, Tk3H H CRkAH; H 
34 Tf rOÓRE HOMO CKE H 34 CAAHHHE, AKOÓ MH. ROT DIQMQRE, TE- 
ft R8AE€ TS8AES3H ;MoE EAAAAHHE, KBAE C8 BHAH TQATOEE H CAAHH- 
uc 8 ngs&e recnoAe nu 8 uapa Grenana, TSAE3H. Aa RSAS H CRAMH, 
A HHhAE AA H€ R8AS HHPTAE; H IIO cé He METIO COROMBR ASRÓOE- 
4AHE, HAH. CE R8AE€ Suunnao 8 cQRAHXN HAÀH 8 AS&poRHHKS , Aa 
ce npe nj'kAs kSueSaoMh ASRQOERUKHMN H nrkAn HHXh c8AHId- 
MH, 'H uo cSAH. KSHCBAN. H HEFORE CBAHE, HA TOMN A4 CTOE: 
AKÓ AH KH H£ X TEAk. ASREQORUAHHHR CTOIdTH HÀ TOM3H CBAS, Aa 
€ EOAHK K8Hc8Ak H. HEFPOEE CBAHE WHOTFA3H. CRESATH, AOKAE HlAa- 
TH, tio € WCSPTEHR. A. lTOTA3H 34KOHAÀ A4 HE ROAHR lIOTROHTH 
KÉllAAHIa HH EAAAAANIS HH I4 DAkkh. H AKO CE CABuH ASRQORuA- 
HHH8 CkAMTh 8 36MAH MOWH, IIO € HEFOEA HMAHHId, A4 3A 
TOH HEMAMR nocaa id BakkKk HH MOH KETIAAHId HH HHh TRO, ThK- 
MO A4 CH £, KOMS rA Ada WHK3H HA CRMTH HAH. ASRQORRKUKO, 
H A4 HE ASRQORUVAHOMR IIOQCHAHOTA Adfd. H AKO CE CABuH, "TEE 
ce cERArio 3 ASRÓORHHKOMR , Ad HA DÓHITOREMN HA. UlECTRS Avk- 
ceu np(k)re erora, kAKo Aa cH H3HAS8 ECH ASROOESAHE H-3-EMAE 
;MÓóE CEOROAHO € HAAHHEMR, 4 IIHCA. CÉ CHid. MHAOCTN IIOREAÉ- 
HieMI reenoAuna haska 8 roaAS 8 Houumnue, avkceua renapa. .k. 
ABHh, Eh (wkmo) . ,£WGe. à TOMB Mnaecrunun gAacreae Bhako- 
E&H ToAopt Xamunpokuks uH Inuiakk goegoAa H GaaHAk S£AHHER. 

A tergo: Poueglia de Vueh Branchouieh de 1387. 

Sigillum pendens..... newaT&. Origin. chartac. in c. r. 
arehivio Viennae. Cuowen. 73. 


CXCVII. 1387. ind. X. 9. aprilis. 


Stephanus Tvrtko, Bosnae rex, et Ragusini foedus 
ineunt contra omnes, exeepta Hungariae regina Maria. 

Y Ba skro .sTn3. unsAnunta id. Aka zke avkeeua angrk- 
Aà Eh « & . ARHR. CHIC IECTh. ERA wa EcAKOMS, &9& WAR cTAp'Kyt 
Ef'kMEHk, WAR KoHXh wk naMeTaga, Eh3AA R'kaa Iec'Th CÓRAR- 
"AHÀ AKERER, IAEA AoEóA4 EoAH, Kf'knns Avkgk H TEQNAA npu- 
I43Hk. MérIo nfrkgucokora H 834 eKHWFrA rocnoAHHA rocnoAHHA 
G'rebana TRo&TKA, AMHAOCTHIO. ROZKHWAMS. KAAId. ROCHRCKOTA H 

14 


210 


cgsnckora n wipe H uierog kys nor'krikys à na RAaumw. AWEQW- 
ra 8cnowenSTHId. rocnoAuna Gmefana. gana ui rocnoAuna Biaa- 
AHCAARA, poA/kTeata nieroRA, rocnoAA naeMemkra RocHkcka, H 
ario wnhunus n gAacTEAIe H AA kie rgana ASgpognkka: a ckAA 
$ wEoH Ef'ka EoTh CEOHWAM MHAOCTHIO SMHOXKH. l'OCTIQARCTEO 
HIeWEO H cAARHW S3&'kcH H. caa&W kan E'knunkuev nh KfaaleEh- 
CTEA HloWTH, H rocnoAHHk E'kuns peuenn Gerefans kpaas gHüIE 
H EOAKE ECky& ckonyk ngrkruuys iecrk. arg kan rpaaa A Sgpo&g- 
wkka, a &oxuwa MHaocruie nangkaa 8. goate ywhe Arg ku 
H MHAOcH'Kie ywhe Skp'knurH, na RAaumw MHcAEhH SIRCITH H Re- 
AHKE CAS;KEE, KoIe Her wi ku poA kreaieus à gehe uieMs rocno- 
AHHS kfaato rgaAS ASgpongmkks Suumkan iecTR, à WAR CEAEH H 
Ehe ywke Suum'krii 8 nowrenkie nocaSiku Tk: "TWraH. gaAH 
guns peuenn rocroAuns Gemrefans kgaas un wnhHuua H RAaCTEAIG 
H ARA kie rgaaa ASggogmkka, ywrehnu n asAehe nokp'knumH 
H DIeTEQRA'kTH cTAQS AIGRER H. TIQHI22Hh, WEOH, iO 16 Hkke naca- 
HW, IEAHW CfbANRUE Wi'kToRAUIE H noTEQRA'kuie: a ng&&W rocno- 
AMHR nprk&ucoka. Grefaus Tepyrkw. kpaas Hu wnhHHA H F9AAN 
ASspo&Hn'krs noTr&phrSie H nokp'knaSie cRE IIoEFAIE H CROROAE H 
3AKWHE H WR'kre, koie c8 ch rocrioAu noms Kpaarems Grrefanwas 
H UI -HETOEHAMH foA'krean n c ngrkrHwah roCcrnoAWMN ROCHRCKWMB 
H CQBTRCKWAMN H Ch WITRHHWAN H Ck PJAAWMR A Sgoognkkwas, 
A Aa WHEH 34KOHE H CEOROAE H TIOREAIE KBAS 8 cROHWH kKf'knocTH 
TEQBAE; H Wipie ce we'krSie rocnoAuns. kgaak Gegfans c npa- 
E'RKM& cQbAhUEMR Alok'krH, WwkAapwEATH H EfaWkTrH cROHWAMS 
CHAWAMN H. ROHCKWAN P'9AAR H nfrkaksrpaA'kie à aieArkie 8 nmkyn 
&gAarw ASspokmkka rgpaAa c8ngorkük EcaKora rocnoAHHA HAH 
qAoE'kka , ko Aic&o &k ywrkas 3a0 Sauikru goaia wureruT'k 
rgaAa AS&pogmkka goata ngkaksrgaA'kie aan. AIAH. EOAI2. RAdTA 
ASRQoRkuKOFA; H Wijl£ WE'KTSIETR C£ F'OCIIQAHHR K(AAh, AA WHNh 
CEOHWAMS CAAROMN H CEOHMH EAAcCTEAH yWwhe Hà TWH nrkcehi u 
noTEQhA' krH, KkAA AlKOEO wrlhHHA ASRQOERMKA TWH WAR HIePO- 
EA recnoAcTEA Senpock nrka& wmnkaen goAld. Wirkmhr, kete 
wnhHHA AS&QoERuKA rlouiAE EoAId rloCTAEH 34 "Ka, H Aa cTEO- 
(rk noReAIo CEOHAMR r£uATWAMN WAR ng'kcekeHHIa H WARN RCE, IIo 
ie nucauo 8 waSH .noECEAR , H Ad. I Ad roaAS Hu wnhunk AS- 
KQoERMKOH; H Wie whkrSieTks ce wnhuHua rjaaa. ASgpokn'kka 
reenoaunuS G'refaus. kgaato, ako cc caSuH. Ep'kwe, Aa EH. WHh 


211 


FOCHOAHHR KfdAh CEOHWAR lAARUMR H CEOHMR RAATUAMN, BIMÁ- 
W'kiewk H u-nerogkan RAaCTEARMH. H. Ch. AKARMH H. HII HHXN 
HMaWkievk ywr'kas Aehn 8 rgaAs. ASspegm'kk&, Aa guns 
peueun recnoAuns Gmedans &gaak H RAaCTEAHIe H ARA kie nero- 
Ek H nierwEo HAaHHIe H. CEOHXh. AIQA/'kK, Aa I€ EOAHR, H AA 
Mex AehkH, eraTH H norkeuTH 8 rgaAS ASspoku'kk8 cRoROAMHO, 
EE3REOIZ2HW , RE3Rk3AEAEHW , 4 H3h Tl(AAA HA CEOIO EOAIÓ CEO- 
EOAHW nohH C EAACTEARMH H. Ch AIQARMH H. Ch ECka&. CROHMR ; 
H wipe ce w&kr8ie rpaas ASgpognkks, Aa rocnoAHHA. KfaAld 
G'reBana 8 nierw&e EgaacreAe H ARAM créaehe n nokgugaihe 8 
rjaAS ASEpeEnkkS8 ApwkaTH H nowrkTH. noHidaTEARCKH H. Rfa- 
HkTH c npagora co&ARua cSnper'kgs cRakora recnoAHHA HH. sA0- 
&kka, weragHERuE H chypankagur mkos n uscrs naewenkre 
HAUlE recnore kgaauue Majrkie Srgkcre n khepe AoRga Scnoaens- 
TH!4 rocnoAHHa kfaatra (dwgSuia, c owE'kaeu 3akonwah H wgk- 
TWAN: 4&0 &k ce Rjrkwe ca8unao , Tee rocnoria Majrkia kpa- 
aAuua Srgkcka &'kaa 8 cRoIó WEAACTR H CEOEQAHA, TE9£ EH THfa- 
AA EoAId HCKAAA FOcnoAHHa kpaata Grefbana, quia &or& SnacH, à 
8 wuou g(kwt rocnoAuHs kpaas Gerefaus n nieroEH. RAACTEAE 
&gkan 8 ASkpognkkS, CThAA ce wiü'krSie wnhuna ASRQoERuKA 
rocnoAuHS kpaate Gmébans, Aa a8 nprknomk, n Aa MS Aa QoKk 
H)AEN H HIQAURHR, KAKO AO QUKA MQKE WHN POCIIQAHHS Kf4Ab 
Grefbaus nohu, wakera u38 rpaaa ASgpogwkka, rA'k aikgo 
HIEMS FWA'k R8AE, H Ck EAACTEARMH H. Ck. ARARAMH. H C HMAH'k- 
I€Mh HIEFOE'RKMN. CAOROAHW H RES3RSARARHW ; AKO AH R'k Haula 
recnoria AMajrkia &SAShe cRoROAHA H 8 cEkOIÓO. WEAACTR , KAKO 1€ 
peuenw , "'kpaaa, Hckaaa rocnoAuna kpaaia Gerefana, ueca Rorh 
$nacu, np'kre nero an &k wink Sakasas 8 ASrpognkks, H ue 
&SAEchH wink 8 ASnpogwkkS, Tk&AAH. wnthuna n rjaAs A Sgpok- 
H'kk& Aa nk Apskans noutaTH. 8 rjaAS rocnoAuna kpaara. Grme- 
janua EoAta Hiero&e. KAacTEAE H. AIGAH. EoAId. Wkys nmankie. c8- 
nper'k&s uncTh «u g'kpe rocnore naui naeMenkre kpaauuc Ma- 
(kie Srpkcke; M wipe wnhuna rgaAa. ASgpgognkka. wekrSieTh 
€€, H Ad HM H AA AfhikH rocenoAuna Grredfana paa 3a. cEora 
C)NANSuAHOFrA H HAREAAUIHOTA DQHIATEAId WHAKOH, A4 H'kieAHora 
HHOFA f9HldTEAld H€ HMAIOTN REhéra H CObAbuaHkiera WAR HICPA, 
H A4 wk 3a ieARS nnora uaog'kka nguta38& ue ngoawkne, H€ WAh- 


AS$*ur cute nguiaaHk. rocnoAnna. Gréfana kgaataa, H Aa wk 3a 
14 * 


212 


MOARES Wk 34 3a4TO H'k 3a uaaguie ceran. cg ka. wk 34 Koi 
AIEO EOI43Hh EOAId WR'kTe RoAIa Adae H&€ WARnSCTH rgaAA A S- 
RogHkks ngura3uh. E kurns QeuenS rocnoAuna Grejana kgaama: 
Takore ce WE'kr8ie rocnoAuus. Grmefans kpaas 3a Rceé. &'küHa 
peueno u& wAsnSer'krn wk wAsaSuwr'k c€ wA& nouia3un. AS- 
&(oEH'kKA WHAKOH, KAKO I!€ 3rofaà feueHo, ckyaHeHa E'kga H 
«heCTh Haur rocnore naeuenkre Magrkie kgaauue. 8rohcke. 
Apographum chartac. saec. XIV. in e. r. archivio Vien- 


nae. Cuowen. 17. 


CXCVIII. (1387) 6895. 
VIk Brankovic. 


IIuca ce nogevknsiieus. rocnoAuna. Bakska && AoMoy cRé- 
TBIXh apkybicTQaTHMrR. AMuyanaa, l'agpiuaa ngu rocnoauwk un 
OYSHTEAH EMERIIHAN naTQHapck kypks Cdpewk, wkro xe &k 
TOrAA .,8WqGr. nHcà ce poykom rg'kumaro unoka. HukoAnma, 
Mpsuere 98. Iputaka. 

E libro manu scripto monasterii S. Pauli in Atho. D. 


Avraam. Onnme. 74. Cs. lopa. 117. 
CXCIX. (1388) 6896. 26, martii. Stip. 


Constantinus dominus. 
Subseriptio: Bi& Xpucra &ora roenoA& BocraAuns. 
Origin. in mon. Russorum. D. Avraam. Ouuc. 78. Cs. 


l'opa. 143. 


CC. (1376—1389). ind. IL. 16. maji. Pec. 


Spiridon, Serborum patriarcha, confirmat donationem 
factam ab imperatore Lazaro monasterio Zdrelo. 

lloneke nguuae k& caugenHuio. MH. uncTH'kHulHH Eh HHO- 
uky& crapsuk kvpks l'ouropuu & ck c&oumn. gAaroro&'kunkiaH 
HHOKBI, THHECE KE H M*"kCTHOE. TIHCAHHIE. CAMOAfNKIIA. ECEIE 
C)RERCKMIIE€ 3EMAI€, lócnoAHHAa kHé34 (asapa, noReA'kgame H 
MOAE. CMHfEHHIE MH, T4KO EAAPOCAOEHAO Ar/kao ErW. 1E EO2KA- 
CTERHOIE H EAAl'OTIQHIETHOIE ,. IKE CKRTEOQH ILQkKOEN W'Th OCHO- 
EAHHId Eh AWker'k pekoavkans zZKApewk. EoannueRckOME Eh. HAE 
np'kanuc'rhie EOropoAHue cRETAId CEFTHYh, noHHéce ;Ké H. XfH- 
CORBAN FOCHOAHHA KHE3A, I€lO?KE ChTEOQH UkKEH TOH, IdEW 


213 


A4 C&TAE£AAMÓ H ASByXOEHOIO EAACTHIO TIOTEQBAHAO, ICAHKA. OHRh 
Eh HEMh DQHAC?KH H 34nHCca LI &KEH ToH nfrkcgerhie RorogoAHuU 
JA EARCKBIIE: TIQHIEMB KE CMHQEHHIE MH DnoREA'kHuie H MOAEHHIE 
CAMOAfNIKARHAFO rocnoAHHAa KHe34 (la34pa H 3TOROfHER CE Ck 
ECKMB CkEOOMR CRETRIIE H. EEAHKNIE HAIIIEIE. ILQBKEH, DhR'kie 
EAAPFOCAORAldIEMR. ROFOSPOAHO Arkao tf€rW, EAAFCÓOCAOREHHIE A4 
I€CT& Hà AoMov ng'kckeThiie RoropoAHue, H Aa He njrkeraneTs 
CAAEA RORRHId H TO HEMh TFOCHOAHHS KHE3S8 H rOCIHOIKAH KHE- 
CBIHH H "EAOMR Hyb AO Ekka; no ces nogea'kga n 3anprkipa 
CMHfEHHIE MH ASXORHOIO RAACTHIO, H. MQOAH, IET OZKE EOT S WIIgAK- 
AH no recnoAHH'k KHE3H. FOCHIOQARCTEORATH Eh 3€EMAH CÓRRERCKOH 
HAH CBIHA I€CWEA HAH W'Th foAA ICTWEA HAH KÓFO AIGEO H3- 
EOAH ROFh, HE lIOTEOQEHHBÜ H HE WTREMAIEMS RBITH HH94ECOMS, 
IEAHKA ct 3anHcauirc H. STEQRAHUIE 8 SkCTHOMR IEFW XypHcoESA'k. 
KTOÓ AH Ct OBffELIETh H AQBSHETR. lIOTEOQHTH HAH WTETH HAH 
ng'kAcKHTH Ek WTR«482KAEHHIE TO. AHEÓ. W'Th AoMOY. njrkcke- 
TBlI€ ROPrOQOAHUE, ICAHKA CE nHAQOXHUlE H 34nHcauié, (H) no 
TOMh XOlJIETR TlHAQ2KH'TH HAH W'Th KTHTOh HAH W'Th EAACTEAN 
HAH W'Th KOTO AHEO XHCTHIJHHHA, TAKÓERIH A4 ICCTB lIQOKAETR 
W'Th lOCrnoAA ECEAQRZKHTEAId H. WTB ng'kckeThile EAAABIUHILE H4- 
II£I€. ROÓFOQOAHUE H. WTRk CHANI SkCTHAFTW H :KHEQTEROfEI[IATW 
KfhCTA lOCHOAHId H WTh .RI. CEETBIXS ADOCTOAR H WTh .THI. 
CEETBIX& OThüh Eb Huren Hu wk c&ETBIXR CEA MHYR ChEOQUER 
HQAEOCAAEHNIXh, H MÉCTh i€rO A4 &SAECTh ch HioAom H ck 
fACcnkHhIIIHMH FrOCHÓAA H QEKRIIHMH: KQBER ICW HÀ HACh H Hd 
«EA'KY& HAUIHYkh, H. WTRh CAHQEHHId MH TIQOKAETh Ad IECTh Eh 
CEMB E'kurk 8 && ESASIIEM S. EHACK ;K€ CMHOEHHIE MH 3ATIHCAHO H 
STEQRXAEHO l'OCIIOAHHÓOMR KHE30MB OHOAS AvkceTS, peknuie Uuph- 
KOEB n'kcReThlie EOTOQOAHIE, Ch. CEABI H Ch AIAMH C& ECkH 
EECAHKBIMH H. MAANIAMH. s&CTHKHueMS Eh HHoll/ky cTagus kk 
l'ouroputo. cHHaH TS H. I€FWEBIMB KAABPEQUAM, CTAQhU EO KVh 
PFourogun cRoHaMH kaaS8regu noToSAH cc Ww ER3AEHKEHHH H 
Ch3AAHHH yfaMA TOFW H W HH'kyh RKéHlEXh ch noaotnHie ro- 
cnoAHHa KH634 (a34fa, Aa. IJKW;KE AAAS MB. IECTh. OHA ECA lO- 
ClIQAHHB KHE3S I€MB H IEFW KAASTEQUWAMR H 34IlHCAAR H. STE(- 
AHAB, no TOAS oE438 H cMHffEHHIE MH 34llHCA H STEQAAH 
OHOH3H UQAKEH ch ECkAMH, I€AHKA IHE XQHCOESAN rocnoAu- 
Hà KHE34, A4 IecTh cTapus kvóh logurogum 3a XRHEOTA, H [no 


214 


HEFOÓROH ChMBTH A4 !€ KAASFEQUWAMMR, KOH C8 c& noT(SAHAH 
UI-HHAME E oHoMh Avkerk; à Aa ue R8A€ W'Th HHSA'k urSaMEHR 
&& Avkcrk ToMh "TRKMW. W'Th. KAASTEQUWER IC€OEBIXN, KOH c8 ce 
T8 noT0SAHAH ; H Aa Wker& &oAkHN MHT9onoAHTR Avkera Toro 
HAH IL QJ&KOEHHILH EFO S3ARARAMA'TH HAH OCKREAIdTH HrSMEHA H c8- 
u$ TS EjaTHIo HH. "£CO. AHEO. HH. 34 M4AO HH 34. RéAHKO. Kgoawk 
IIGMÉHA H ORAACTH ASXOEHE, Hh AA I€CTh. EQARHB CTA(BIIR KVfh 
l'ourogun, takw:ke (Ek) ygucoESAN nne rocnoAuna kue3a aaa ; 
no TOM Aa c8 RoAhHa EpaTHta l'ouropuiegAa ocragunia ck &c'kau, 
ICAHKA 34nHcatilé c€ (Ek) X9uceRSAH, HW cHyh Moale, 3anprkuiare 
ASYOEHONR EAACTHEO, IJKWEKE W.ENIIIE QEHEHNIX, CHMN HEITOTEO- 
jÉHOMR ENITH: KTO AH HOTEOfH "TO AIEO W'Th CHXh, Ad IECTR 
HA HE£MN ENIIIE TIHCAHA. KAETEA , H. WTh CAH(EHHId MH. Ad. I€CTR 
D)OKAETh EN CEMK E'kurk 8. &&. &SASIIEMR. H3E'kerHATW. QAAH 
ÉTENIKAEHHId CHI H3AQZKH. CAAHQEHHIE MH, H 3ADHCA H. HIOABIIHCA 
vwkro .,8wn3. unAukTHOHA .R., Awkcena Mala .St. ARHR. 8 
Ilekn w'Tk QoXARCTEA XQHCTORA . ,AVHE. 

Gnvpuawnus. MHAOCTHIO. REOGKRHIEIO. DATÓOHAQXR 
Gopk&gaic M8 H Tlpuaoputm. 

Ex archegrapho, quod servatur in monasterio Zdrelo 
seu Gornjak i in Serbia prope PoZarevac, publici juris fecit J. 
Vujié in Hyren. no Cepóir. 73—76. P. J. Safar. Wiener 
Jahrbb. LHIE. Anzeigeblatt. 15. Nos textum restituere 
conati sumus. Nota annos 6857 et 1455 male se habere 
iueuria prioris editoris: nos annos 1376—1389 posuimus, 
priore enim Spiridon faetus est patriareha, posteriori La- 
zarus diem obiit supremum; indictionis prioris editoris ra- 
tionem non habuimus, timentes, ne hic quoque error lateat. 
P. J. Safar. annum. habet 1455. 


CCI. (1389). 15. junii. 


Stephanus Lazarus, Serborum imperator, moritur. 

AMkeeua iSula . €t. A&Huhs nprkeragH ce RAarOuRCTHRIH KHESR 
(Ya3af&. 

E Vukii typico chilandarensi. 


215 


CCIH. (Post annum 1359.) 


Stephanus Lazarus, Serborum imperator. 

Bs Xpucra gora gaarog&kgnuisin n ngrkgsicoksiH. gAarOAfA- 
WaEHNH Grébans kuess. Aa3aps. &ckaus GokEAEMN H nioASHAR- 
CKHM CTQAHAMN FOCTIQAHHR. 

Inscriptio monumenti ejus in Ljubostinja. J. Vujic. IIy- 
rem. no Cepóiu. 106. 


CCIIL (1390. 9. maji.) 


Nobiles Ragusii Vlk Brankovic et dominae Marae et 
eorum filis Gregorio, Georgio et Lazaro promittunt se 
eorum deposita aecepturos et ipsos in urbem suam receptu- 
ros esse. 

T Bs uve wrhua H cHHA. H cReTaro AByxa,. wikuiagaMo ce 
MH EAAcCTEAE rgaAa ASnpognnka : KHe38. fluApela Buunsasauks, 
Hukoaa Menssueruks, Maren zK5progHks, Hukoaa l'5nASAukR, 
ASka Bspuks, IHerogs Gapakoguks, ZK8n& Gopkoucguk&s, Hauue 
[S«eruks, Baks hogaacguks ,. flnap'kia Biasaeguks, damanpe 
WJpkguks rocnoAunS BRaks hpankogHkm H8 rocnorn. Mark u 
HHX5 cHHOROMR l'osr808 n l''oprio n Aa3ap8 & ApSron Arkuu, ko- 
HXh T€ HMATH, Ek FlOcnoAA EOFA RCEAQN2KHTEAA H nfrkaucTS 
&"ó MATE RorofoAHUS H Ek CHAS8 «kcCTHAFO H ZKHEOTEOf*ElIAT O 
Kü ACTA XQHCTORA H .El. EQRXOEHHYN AHOCTOAR H ECEXR CEETHYR 
WE W'T& R'kka &or8 SPTOAHELIHyR, Ilo TOMh H Eh ASIE Haut 
RHIIE QEMEHHYNI BAACTEAR, KAKÓ Ad cH lloCTARH rocnoAHHkA Bak 
H recnora Maa H HHyk cHHOEE DIOKAAAR, KOAHKO HAM Aflaro 
ESAE, 8 HACk, H A4 c8 HHMB& RoAHH $8 Rcako Rfrkae S3eTH rà 
WAh HACh, H A4 HE CRTEO0HMO WERAKORES nokKAAAS HHEAHOTFA 
ASKAECTEA, HH A4 r4 AA4MO HHOMS KOMS ThKMO FlOCHOAHHS 
hak8 4 recnoru. Maprk à uuys cHHoEOMh, HAH WHH. KOMS fek8 ; 
4Kó AH EH AonuAO Ao TOraH Ef'kaeHa, iia EOTh H£ AAH, "T'EQE HE 
83M ox rocnoAuns Bak& ApskaTH 36MAIo cQnIcK8, H8 rA HiKAE- 
H8 S8rgH HAH T80lH HAH TKOÓ HHH, A4 MH TIQHMEMO TFOCHOAHHA 
haka 4 recnori Maps n nuys Acus H Huyh puauHus 8 Hallh 
lFÜAAN HÀ HAUIOH E'kpe EE3& EcAKE CÜBMHE, KOAHKO KOTA 'OAE WAR 
HAUIHY& TIAEMEHHTHXR PlfATIJHh, H A4 HE CRTEOQHMO HHKOE AS- 
KABCTEO HAH RE34KOHHE W rocnoAuHS Baks n. rocnoru Mag'k n 


216 


W HHXKh AEHEH W HHXbh QH3HHIH HW HHX5 E'konnyk, TKO üi-HH- 
MH R8AS, H W HHXh HMAHHK, H HHKRAH Ad HE CNTEOQHAO MH, 
uie € ng'ks &oAm recnoAuna haga ui rocnore Maage ui nuys& Ark- 
€, W HHXh FAAEKAX H W HHYh HAMRHIO; H AKO EH Aouaa H'kkora 
CHAA HÀ lfAAN HA HAlIIS , HIA Rors H£ AAH, njrkaa uceu HE Ru- 
c M6 MOFAH RH'TH, HAH SroH HAH "89H HAH ITKO HHH, H Scno-- 
cé HH rocnoAHHa. Bhaka 8 rocnorie. Mas u HHYh At&H8 H HHXh 
HMAHHE, AA Hyh H€ AaMo HHEAHOAMS *"aoE'kk8 Ha cEETE, AKO 
EHCAÓ AORHAH HHMH EhCh CE'kTh; ako AH HH RSAE AO TOAHKE 
ScHAOCTH, KAKÓ HE EHCAYÓ AVOTAH SUuHHHTH , Ad CAVO CEOEOAHH 
MH H WHH C HAMH , 4 AM. IIJkEO TTÓrÀ Ad WThnaTHA9 lecno- 
Auna hara à rocnorie Maas n nuys A&uS H HHyN. HMAHHE, H 
TKO ü-HHAH RSAS, kaMe eur rocnoAHHs lias, cROSOAHO, H 
jo MOXKEMO ,. Ad Hyh WTHRIQATHAMO, H HHKRAH AA HE IIQAMH- 
cauMe mkkoe 340 Han w'kkoe AB&agcTRO w recnoAunus Baks n 
recnoran. Maajp'k u w nuuys Arkun. uw. nuys HMaHHIO, HH AA 
C&TEOHAM KOr 3AO W HHXh, H ijo wk Hn XoTEHHE, W HHXh 
lAARKAXh HW HHXh HMAHHIO, HHESAH A4 HE CKRTROJHAM , AKO EH 
HH REhCh ci'krk rokopHah, Aa S8uunnaeo mkkoe ASkakcTEO H HE- 
noaBAS uaH RE3AKOHHE W raAaRE rocnoAHuna BFiaka 98 rocnore Maa- 
ft H HHy5 AEUE H. HHy HAAHHIO, Ad H£ HHAEMO HHKOMS HA 
CEETK 34 TO3H , IIo KE EHTH HA HHyh 3A0, Hh Ad Hy& TAKO3H 
CREAKAEAO KOAHKO CAMH.: CERE. H. CROH TJAAN TOAHKO rOCDOAH- 
Ha hara 9 recuorio Maas 9 uny& Acus u nuys nmanue n T'ky- 
3H, TKO UI-HHMH R&SAS, RCAKOMR DAEAOMN H HCTHHOMR RE3R 
EcAKora AHrdEOAErA SaunaeHHia H Arkaa; H ako ScyoKE, AA cH 
C&TEOQH H)RKREN Io CEQWH K'kgt, CROROAHO. H AKO KEMO MH 
EHUIE HIHCAHH. EAACTEAE H. HàlllH DiocAEAHH. no'kersnuTH Ilo WTR 
KAETRE WAN EHUIE HHCAHHXN rocrnoAunS Baks 9 rocnorn Maagrk 
H HHyh Ar'kiuju H. HHyN HAaHHIO H. HHyh. E'kouuas, Aa HH. SkHIG 
EHIIE HIHCAHE KAETEH 3AE€ H Eh ESASIuIHAAS mire, n Aa cuo WTAS- 
«eun T'kaa rocnoAHA, n Aa cae nguureun & HioAe n flpu, n k 
TEMh, KOH fAcHéllé FOCcHOAA, H fKfKOLIJE: K(REN EFO HA HACh H 
HA "EAEXh HALIIHXN AMHHR.. H CHKO3H THE TIOCRAHHKN P'OCHoAH- 
Hà hara, kake uio € 3anncaas recnoAugs Bars RaacTéAoAM rfa- 
AA AXS5ponuHkKA, A4 TO3H RfhiuH rocnoAHus haks, ako EHUIE 
HE€ $3MRE, 


217 


A tergo: Copia de la poueglia de miser Voleh Bran- 
eouich MCCCLXXXX. die VIII. macio. 
Apographum chartac. in c. r. archivio Viennae. Cuowen. 76. 


CCIV. 1391. 15. aprilis. 


Bélijak Zupanus et Radié vojevoda Sankovici Ragusi- 
nis tradunt Zupas Konavlje et Vitalina. 

ha nae wua n cuHa H c&ETOrA ASXA AMHHR. EA vkrTo goxs- 
CTEA yQ9HCTORA .u. H . T. H .à. AECTS H .4., Wkceua anpuaa 
AAHR .£E1., 4 €€ EcAKOMS uAoEmkk8 caauuneu8 uH. nocek &8A8- 
qiéwS. Ao mkks. gmkuoma HnamkipSewe 38aH&€ H. &HA'kuhe na- 
 MÉThIO. CHOÓMBR. HIOREAOMK. H.— SATIHCAHREMR, — KAKQ 'koCiRSDAHR 
Drkawkks 8 gock&oAa. Paus, &park Hu, Gankskoguhiu no3na- 
cuo Ea HcTHRS no erap'kys nucwkys 9 no erapkys naweragrkys, 
AOE'kyh ASAEXk, KOH c8 uSAH WAR cAHora Kowkna Ao ApSrora 
Hu no &kASurkys gkakakyn n 3aaMeHs..e: Ha Hanvar'k non wo- 
fH ECTh EHAN PQAAN cCTAQH ASEQORHHKR llOAATN 2KSIIE KOHAEAAR- 
CK£, KOoI€MS8 rgaAS ngucrokur :x8na konaRgaocka, H Eure M8 
IIAEMEHHTO TA :k8na H AffSre 3€MhaE€ H. AVkcTA, BH KAAA CE OHR 
CTA0H rFJAAR fac8 H onScr'k, ThAA FocnoAA fAUIRKA H XSMkckKA 
8 "TEH AHH KQHEHHOMR nockAour H no cuaH 83élll€ KOHARAANCKS 
iS8n8 H ApSra awkera Toran rgaAa, n TaAA rga'kue nonaour 8 
TEQAO Wkcero, n 34A4ur€ rgAAS ASEQOEHHKRN, KOH ECTR H AAHACR 
EQIXRÓMA MHAOCTHIO [IOVTEHR. H. CAOEQAAHN, WAR KOHXh ASAMH 
cTApora rgaAA &c8 ce poAHAH H HacA'kAuan. RAacTEAE r9aAA ÀAS- 
R)OCEHHKA; A4 CAAA "k :kSnans Drkaniaks 8. goegoAAa Paus npo- 
MHCAHBUIE, Eft lIJAEO H AOCTOHHO &CTh SRCAKOMSB EfATHTH H 
AATH CHOIO IIQAEN H CEOIÓ RAIJIHNS TIAEMEHH'TS cTA8, H rnlo3HAE- 
uUl£ TH H CASRARE, KÓt€ FQAAR ASEpoEHHKR EASBAA ECTh SuH- 
HHAR rocnoA'k gaulkkoH H ROCAHRCKOH H. XARMBCKOH, 4 HAEAAIIR 
HaurMS wus Gasrksk8 H gckas naurkais QoAHTEAEMK, H 3Ha- 
ihe AIGRRES 8 nowkaaus, kor Halllkh. wTauk GaHkko H. HalllH 
CTAQH H MH HMAMO H HMAAH. CAO 3 P9AAGMS ASRQORAUbI Uk MS, 
Xor'kceo HHM& EfATHTH H AATH HHXN& RAI[IHHRHO H. TIAEMEHHTO, 
KAKOHO £CTh Ef'kAkHo H nfaRo, H CAAA WAR AAHACh Hanf'kAa 
AACRMO H fOTEQAICEMO H CHWAR TIGREAOMR 3anHc8euo 8 gk 
E'kkoMa wnhHHH H. EAACTEAEMN (AAA ASgRpoEHHkA m8n8 kKoHa- 
EAARCKS H. 3& AoasHomh l'opows H rpaAk GokoAas, KoH & 8 HoH, 


218 


H ECà CcFÀa H ABAH H 3EMBAE H. T'OEH rlAUIE H EOQAE H MBRAHHE H 
A9XOThKE H Ect, iio ngucroH zk8m'k. KoHABAABCKOH , H cA Ekc'k- 
^H AMEkaH H8 rganuuaaH, koe c8 c Torkgunems n c hoscnneun 
H Ao MEE H FOAHHILE Af ASERHURKE H AO ng'kAkRrpaAMk ASRQoEAUR- 
Kera H Ae Mopa Ha lana n okoao, kako € oh TEkAO MOflE, AO 
Moa8Hk'TA; H Ol[IE WHAKOE AdEMO H TIOTEQRICEMO CEAA H. 3EMBAE 
Riuwraaune Ao ck&ouy& Me&k Hi rgauntts H Ao Mopa Ao ngucTAHHila 
MoaSukTA H c eTOKOMh, koH npucrou hiuraauuH, Hà HAe 
MoaSnaTR, 8 Koen zkSmk konagaasckoH H 8 rjaAS u 8 vkcera 
&HuIE nHcaHa caja ZK8n8 GopkkouegHh8 n IlaankS. l'unu&ASAHtS 
nokAHCcAQoMh ASEQoRAubIU kan. aH zkSnags Brkakraks 8. RoEEOAA 
PaAuuk wRehacae ce HallioMh E'kQoAMk H KAETROMRK. HH2KE fIHCA- 
HOMR IocTARHTH € 8 AQzkARS H 8 WRAACTR H S rocroll TEO, Ka- 
KeHo 8 HHXh EAIIHHRHS rniaeMeHH TS, wWrhHH8 H GAACTEAH. Pf4AAA 
ASRQORRHHKA H HHMS H3hAATH 5 HHXh f8KE H 8 OEAACTN H c'TQa- 
x8 rga&a Gokoaa H8 R&c8 EHüE 8rnucanus ;k8n8. KOHARAABCKS H 
EHTAAHHRCKS8, Aaà c8 ROAKHH RAACTEAE H. OrlhuHa. ASROORAUKKA 
SuHHHTH H CTEOQHTH H lOCHOAORATH FAAN H :K8n8 H Awkcera 
RHIE [IHCAHA, KAKOÓ CROE lIJJARE H EAAIJIE RAIJIHHE, KAKOHO MorS$ 
SuHHHTH WAR cROrà cTAfora EAAAAHN'k H AkaRE; H OllE CE 
o&EhaRAMO WrnhHHH H RAACTEAEMN. ASRQORAURK'kaM&. CTEOQHTH, 
A4 HAFAAEHTH ABAHE H ROAH WAR zkSrla nHcer8 HHyh E'KQoMR H 
ASIUIOMR H KAETROMR, AA RS8AS mkokuH onhHHH H. EAACTEAEMR 
ASEpoRaubu ka: H AKO EH H&€ T'kau KOHAEAAHE H. EHTAAHHAHÉ 
l"gHMHTH 34 rocnol/TEOó ASEQORASRKO ROóAA HE EHTH IIOCASIIHH, 
AAH 8 Kot AteEO Eg'kawe ako EH CE WARR(FAH H H€ KHAH E'Eg&HH, 
A4 HXh AH T'koawo H HMa4Me KAKO Haie HenpH'keAH H. KAKo 
HAlllE EAdliE HEE'RORHHKE, H RCOMh HdlliQMh CHAOMR WEfJATHTH 
HXh H "IQAREHTH TlIQAR TOCHOLTEO H WEAACTR ASEQORAURKS 5; H 
wipe w&thakaMo ce onhHHH H. EAMCTEAEMN rfaAa ASRookHHKA 
48EATH EOAA WRAfORATH H RfAHHTH :KSr8 H rAAN Gokoak uH 
w'kera gHüI€ nHcAHA WAA EcaKOFA 3A4, WAR CHAEÉ, TAAREE H 
WA ECAaKOorA FOCHOAHHA H RAACTEAHHA ROAA TKÓ AIGRO HHOTA, 
KoH EH yor'kan noaecTH EoAA 83&TH :K8r8 EoAa rjaAR HAH Awk- 
cTA REHUlé DHCAHA EoAA HHA KÓ£ AIGEO 3AO EoAA ireTS SuuHu- 
TH; H Wijié c€ WEEhaRAMO, dht EH KOH HALIh SAOR'KK& EoAAd WAR 
HAUE 23£MhAE WAAHIAAN "CTé& HolldAh EOAA HlHCEAHE ce cTAT $ 
KOHAEAARCKS ;:K8n8 aaH 8 ÉRinTaAHHS, Aa € EOAAHE TIOHTH, 4 MH 


219 


"H HAUlh "AOR'kk& Aa H€ R)jaHH MO HH 340 SuHHHMO 'TOMSH sAG- 
wkk85 "TAKo€ ako &H. KoH. uAOEkkk wA& Houagan EgoAa wAK hin- 
TAAHHE WAAUIAAR, "TÉég£ CE THIQHCEAHAN H riollldAN 8 HAUS. 3€MRAS, 
wREhARAtó c€ ASRQORERUAHE, AA HE. R)AHE HH 3AO SuuHe TOMSH 
«AeR'kk8. H EceMS RHUIE IHCAHOMS nHc'rAUIE H. TIQTEQAHUIE Ha- 
ure rocnoe n Apar(a) na(uia) cecrga & nauim crguus :kSnans l'ga- 
Aec n hisacaa 4 Gansauns , Hana &paTk'k, 34 cegé H 34 CEOIG 
A'kus n 34 nocekAkne Rcky& Hach. H EcH. HAIIIH. RAACTEAE, à Ha- 
kAaugiuTo Mae T8kaekogHhs Hu. ckonan cunH Hu fiparoe PaaAo- 
HHhh ckonAH cuHu H Gerknko G)3poeguhis. cROHMH CHHH.. WI[IR 
34 nocTkHEHkEe Scera &HüIE nucaHora 8. o8ke zK8na Gopkkour- 
tua n Haakska FSu&aSauha, nokaucapn ornhuHH. ASROORAUNKOH, 
aH Bekawkk& 8 Payusn ca g&ckann gue navenogankan Ha cEETO 
nucAo ypHeroRA ((RAHnheAHA 3 AORQ)E RoAE H C TIJAEA CflA ECMO 
"oHcérAH HauloMh E'kooamh H ASuIOMR H HAUIEFA W'TNHA H fjo- 
AMWTEARS HA(uütHyh W c)ker'kms IOpsens n apyansreaows AMuyan- 
A9Mh HAUUIHMH. KQRCTH'kKMH HMEHH, AA CTREOQHAMO H CRéUIHAMO H 
TRE)AHAO SRCE TIHCAHO 8 CHOH TIQEEAH , H AA HALIJA AHHA H HALLH 
nocAkARHH H HàlllH EAACTEAE H. ECAKH. HA qAQE'kKKk cROUIH H 
HE CMETE CHE TIHCAHkE, HH. ITKO ABRO HHH FOCTIQAHHh HH uAGE'kkh, 
FA'k Mopeuo MH cehH, A4 MH EHLIE TIHCAHH A4 CE H£ TIOofE4EMO HH 
HOTRO0HAMO CEMBH 3ATIHCAHRIO : AKO EH CE TKO ASRO HACh EoAA 
HHH fHoTEOHAN EoAA4 DotKAAN AAH H'kkoe 3a0. SuHHHARNRK c8nfo- 
THER HAurkaks ckak ogkTroMh, Aa € AHATEMA, H AA E TIQJOKAETR 
UAM EOra H WAR nrkuncTe Eor8QoAHUE H WAR uacTHare KfcTA 
H WAR .El. AllOCTOAB H. WAR . A. ERAHBAEAHCTR H WAR CRET' ky 
lOps'k n apsyan&Aeaa. MHyanaa H. WAR .'THI. CRET"Kyh. WTAUR 
Wik€ HHKEHCK'Ryh H. WAR ECky& cKerkyk H cECTHUR. EOGRHX, H 
AA € ngusecT(uuks k& IO)Ak 8 Akkg(o)a8, n npokaeu TREO oun- 
HÓ H MATEt(HHO A4 AOHAE HÀ OHEH , KOH CE TE rlofthH H rloTEO- 
('HTH CEMS 34nHCAHRIG... DOREA'RK, Kolo cMO lIOTEQAHAH H Ha- 
urkau neuaTH. (ne)uaTuaH. à cé nuca losgagaus Xaansuntia 
(u)Mehanuns p(ag)s zxx8nana Brkawkka 8 goegoAe€ Paausa Hi nuo 
AW k(kk). 

Duo sigilla pendentia: newaTr& kHe34 paAHuua. nesATh 


mkawkkok. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
Cuowen. 78. 


220 


CCV. 1391. 15. maji. U Zaborah. 


Radié vojevoda, filius Sanko, statuit posse Ragusinos 
in terra sua libere mercaturam facere. 

3 Ba uut wrhuüa H cua H ckReTOrA ASya.. Aa. iecTR. E&'kAo- 
M RÓFOMR H CEETHMR MuUyaHAGMS AfXAHTEAOMR H. RECHAMH, KOH 
c8 reeneAHH8. gor8 SroAHAH, KakO Aa E'kgS RorcEOAA PaAanus 
c&ora wia Kh3Hhlla Gankska n. rocnoie Paaocage H ckRoIo PaAu- 
«&&8 H cEOIe rocnoie l'eucage c&owH. EpaTH H nfrkiareAie Ms RAa- 
CTEAEM S. ASEQOEAMILHMS , Ad. CEAKH. ASEQORNAHHHR XOAH C Tfh- 
CFÓMhN H RÉC-TÓ(NCA CROROAHO IIO ECEMR MOIEMh RAAAAHHIO, H 
rAH roAH 'k 834or$ A9XHTHTH .......... HH. HAQHHE Wk cna 
HH HHIGAHE HETIQAEAE,. HEFO AH AA HAM C8 RCH AOR ....... Gmu- 
nana u 8 RaHa Gerunana 9 8 TepusTka..... onhuun ASEQORAUKOH 
8 EcE€ "OREAE H CEOEOU(THHE FlOCHO)AE CÓRINCKE H. ROCAHKCKE H 
X9M&RCKE, H AA HE lIOfEK8 HH ngrkA& ..... (onh)uuu ASEQoRAuKOH 
' kRerEOAa Paanukh. H c MOHAMH. RAACTEAH. 34AKAECAAO. CE..... 
(cRe)'THMK ABXOMK H SETHORMH. IEEAHRTÉAHCTH H . Rl. ATIQCTOAH 
H .0. H34R AHHXR, H TOH njrkcerocuo knue38 2R8n8 Gopskouc- 
EHhS H llagks l'5u&ASAHhS. ASEQORAMKHAMS TIOKAHCAQOAMR. H CH- 
WA IIGEEAOMN 3ATIHCAX S H. TIOTEQRAHYR IIEHATHIO. MOWAM IIEsa- 
THER AHTO feacTEA youcTOEA THCShS H .'T. H AERETR. AECETR 
H .4. AHTO, Mkcetja Mata. 61. ABHI 8 MoOHXb AEOQHXh 8 SJa&o- 
fayb5. a nuca Paurko AHtaks. 

Sigillum pendens: neuar knue3a paAuia. Origin. membran. 
in €, r, arehivio Viennae. Cnowen. 80. 


CCVI. 1392. 17. iulii. U Dolnjih Krajih u Luscih. 


Stephanus Dabisa, Bosnae rex, confirmat privilegia 
concessa Ragusinis a prioribus regibus. 

Ra uauecTAKR W'Thll4, EA H3b5"ARHIEHRE H CAHRTHIEMRh CEE- 
Taro ASX4, HiKE EA HAMETAKR. HERECA AHEHHAMB STEQIRAEHRICMB 
STRÓBAH, H RACEAEHHSIO CROEIO EOAICIÓ WCHOEA, 34 MHAOCONARE 
X MHAOCTH CHHAE C HERECE HÀ. 36MAIG. NAQE'KKOAIGEHO, H IIAAR- 
nee qAoEHUuE cSi[ihcTEO ngrker8nAEHIeMh COEOIO WRO;KHER HÀ HE- 
REÉCA EA3REEAE, QHMB ;KE RCA. WAR HEEHTHId EA RHTHIE CACTA- 
A€HA EHIIIE, &HAMS KE H TIOFHERHIHE WERHE AOMS H30ARHAERA KA 
HCTHHHOMS nacTH0S H EOrS ECÉAQRIKHTEAIO EASREQAIHIEHE EHUIE, 


221 


SUA KE H KVTprk uapseu no RceEH EACEAEHHOH. E TEQICKA AR TR 
Ct H KfACElJIE C€ CAARETR ROPA RCEAÓQINIKHTEAId : GAKOIRAE KE H ASI 
G'refans Aagnuia, no, MHaecrH ero Eo:kheTEA k(aAh GohEAIEMR, 
Rhocun u Bpkwopkio, cnoAoRAtHk. EHE(&. UADRCTEORATH EA 
SEMAtdXR JOAHTEAN H TIJADOAHTEAN HAUIHYXR, "TEOQE DJAEBAS H 
H3hnfaaldt TIQJARHAA , "HHE MHAOCTH H 3ADHCAHWE, EH :kt Aat 
lÓAAOEOMh H EAAAAHN'kMR ,, MAAHMR 2KE H EEAHILHMR ,. KCAKOMS 
E no Aocrokuum. ero, H- TAKO cacTOokTH MH ct KfaAI€RACTES 
EA MHfH H EA CAAEH: H TArAA njrkAoure RA CAARHH. AROfN Kfa- 
A€&g&ecTRA MH 8 TokcrugksuunS8. naeweHuTH H- MBA(Yk. MS:kue 
caaEHare rjaAa ASkgokHHkKa RAACTEAE H. rlokAHcapue Gmudaus 
ASkapegutis n Padanas l'éueruh& c& noureHHHMH H. MHOrOUHH- 
HHMH A49H H "ACTRAMH , WAR feueHHora rgaAa ASkpokHHkA, 
EAACTEAR H WIIKhHHE H. 'THÍ. Q9E4EHH. TIOKAHCAQHE CA. RCAKOIO. Aló 
EOERIÓ HACh HCKAlliE H WnfaArdlilt 34 SRHTE H 34 3AKOHE H 34 CRO- 
ROAMIIHHE feutHAro rjAAA, Kot C8. HMAAH 8 rIOREAldXh c goAH- 
TEA'k 8 ngapoAuTeNk nautHMH, 3 rOCHIOAOMR CÓRERCKOMB, faui- 
KÓMh H EOCAHRCKOMh, KAKO Ad EHCAO H. MHÍ TIO WRHMAIO. fEMEHE 
rocnoAe mk noTEQRAHAH H. SCTAHOEHTHAH lIJ&EHXNh HAUIHXN 
CEOROABQIHHE, 3AKOHE H BE'kre H moReéA!e rOCHOAE CÓKERCKE, 
fAUIKE H. EOCAHRCKE; H MHT CAHIIAERIIE H. jA38MHERIUE Wky& no- 
AOEHE, pa38MHE H. ngrkauune npouine H HAMARbuUIE ck&'kmh c nork- 
EHCOKOMh lOCIOHWAR EOlOAAQOEAHHOMN AH KQaA'kuoMh KVfh 
CAE£HWAMK H. C RAACTEAH H. REARMQO?KAMH. KQAAICERCTEA MH CATEO- 
fk wHAoCTR KQAAICRRCTEO MH. f&4EHHOMB rQaAS ASkgogHHKS H 
EAACTEAEMI H. WrkhHHH ASRpoRAuKOH rio ckyu HaulHyh AHCTHYyk 
H DOREAlyh, 34 W'Ry& CORABMAHRCTEO TIOTEQRAHCMO HA RCE 
lIOREAIC QE4EHE. 'OCIIQAE CÓRERCKE, KAIIRKE H ROCAHKCKE H. lIOE£AIO 
roenoAHHa koaata G'refana TipuTka, koto € S3HHHAR QESEHOAS 
rjaAS ASspoEHHKS noAk krH goxherEa yprkeroRa .wToH., 
wkceua anjrkaa .1. ABHh, H HH£ ECÉ llOREAIE H CEOROARI[IHHE, 
3akoue H. SE'kre njrkakuie H niocAHAHE, Kot € Wkak SuHHHARK H 
3AnHCAAM fEuEHH. rOCTIOAHHR KkfdAb G'refaus TüpsTKo, Aa € Ao 
EHKA fE4£HOMS rF(AAS H erw. WrIkhHHH TEQBAO H. HETIOQONHO Ha- 
MH H HAUIHMH TIGCAHAHHAMH , Flà4€ Aa c8 RcerAa. cTAHoEHTH 9$ 
ECHXh (ESEHHyMh TIOECAI2Xh H. 8 3AKOHHyN, St'krHyk H. cROEOAR- 
IJ-]HHAYN QEMEHE 'OCIIQAE COBERCKE, fJAUIBKE H EOCAHRCKE. H fESEHH 
EAAC'TEAE H. hokaucaprke rgana ASgoo&gHuka norkanur ui 3aRe34ulE 


222 


C€ K(AAIEENCTES MH AAEATH WTh fEuEHAFO FüAAA H WIKRHHE 
CRERCKH AOYOAAKR AEH 'THCSIJIH. nene) AHHAaQH ASRQORAu- 
KHyh EcAKO FOAHUIE HA AMHTQOEN ARHR Ilo 3AKOHS H SEHTS, 
KAKOo c8 AaRAAH HaulEMS RoaTS cRETO nDouHRhUIEMS rocnoAHHS 
kgaaie Gerebans TeperkS. n Ha To Euur nnucanuo njrkceroyt 
A3& ftuEHH KpaAl Grebans Aagnuua H ck RorOAAQORAHHOMN MH 
lFécnoHWAMh KQAAHIUWAMN. KVh GacHoMh Hà CRETOMN. ERAHREANH 
H HÀ MACHOMB K(RCTH l'OCIIQAHH H € RAACTEAH KQAAICENCTEA MH: 
€ EO£ROAOMN XQRROEMRK, H ROEEQAOMS FiaaTKOMR. SCOQRCKHAN, 
€ kH£3EM& Grunoeus Xp&sgaTuHHheMh, c KHE3EMh PaAocaRoMNh 
llpksuunheuh, c kne3ew8. Aonpocakgomh. AugoueRHhEMB, C 
Tedaunwas Baraawats, c kueaems l'okkomns. Aparocaauhems, 
xSnauowk TipsAHcagoms TSnuoah, c kne3evs hasauynoan 
haarkogHhemh, c kHe3€EMh. houcagouns. lioe&oAnkewk, c KHe- 
3€wh hakksuevs HapurhHuHhem, zkSnanomts Paaocas Paaoca- 
AHhEMB, :K8nanoms IOprkeuk TuyxsuunognheMs, 3 AEOfNACILHMR 
G'raHkiEMh IL y kiSumteus ; H CEMS. Y'TEQRIRAEHS H. HErlofOuHus 
&'k'rH Ao RHKA HaiérA H. WEyh: TkKO AH EH cut nioTROf'kak aAH 
HIop£KAAh, A4 C8 Ect KAETEH HÀ HEMR TlAAE, H Ad E KAETS ROPOMR 
W'TRHEMR H. CHHOMBN H. CRETHMN. ASyxoah H EcHMH. Ror8 Sro- 
AHBBIIHAMH, IHCAHO EA MECTHTOH EQOHCHH KfAAIERRCTRA MH 8 
Aoaswkys Hpauys 8 ASumunys oSkor cohAhuanora MH cASrE 
Owwauia aerodera noA& Akra crorAa recüoaa Xprkera po- 
GWAEHHIA .NTG. H ApSro Akrw, wkeeua maia .31.. AbBHB. 

G'redaus Aaguima aMHaocmTHIo rocnoAAa Rora KgdAN 
Gpk&&acwhs, hocuu n I gnuopui 8 rocnock kpaatu- 
ua KY oh Gaena. 

A tergo: Poueya de Stephano Dabissa, re de Bossina. 
Confermazion de le altre. 

Sigillum pendens, cujus inscriptio latina. Origin. mem- 
bran. in e. r. archivio Viennae. Cuowen. $81. 


CCVII. (1392) 6901. 21. novembris. Pristina. 


Vuk, filius sebastocratoris Branko, nepos vojevodae 
Mladen, promittit se soluturum Turcis vectigalia pro bonis 
monasterii ehilandarensis in sua terra sitis. 

IIo u3&oateHiio 8. MHAOCTH. EAAAHKH. MOICTO, CAAAKATO MH 
enaca XgucrA, H no njrkuen3geueHhHoMS iI6ro. uAoE'kkoAroRutO 


223 


4A 9AER RAAAHIkK Mores XpucrS Biakks , cHHh cERACTOK(AaTOóA 
hpanka, S8u8rk& AMaaeHa ERorcEOAE, nHiS8, Aa tecTR &kAomo 
ECAKOMS uAoEkkS, kako CAORRHYXR MHh C TSQRUH, H nHAo- 
WHYyh EEAHKOAMS rocnóAunS uas haiasuTS , u CAQRHXB UI-HHAMN 
MMHfh, H KhAA CACEKHXN LII-HHMR MH, facnHcayi 36MARS. RCS, 
KOAHKO IECTh. Eh WEAACTH MOICH, KAKO KIEMO TIAAKITTH. AAHRKh 
TSQ&KOMR, H 'CThAAH DoiHAE Kh TFOCHOACTES MH ECESBCTHH 
CTaphük yHAaHAApckH , KVh l'ieggacue, nocaanuiema cRETArO 
aoHacrHga XuaaHAaa, H DQAQXHyh XHAAHAAfCKS MeTOyulo, 
KOAHKO IECTh Kk WEAACTH MeIEH, 8 METOXHE YXHAAHAAfCKIE. .c. 
VHBFH, H 'TTO3H S3EXh Hà CERE, Ad ld TOH W'Th CERE D1AAKIZMN 
TS)KOMN WA MOIC KIOKI€, AOGKAE CMN (44 2KHER, 4 METOyHI4 yH- 
AAHAACKA AA IC€CTK CEOEQAHA. W'Th TOTAH. AAHRKA, A4 HE AARA 
HHIJIA. H CHI63H MHAOCTR Sunnnys ia has npkaucron waren 
ROXHWH XHAAHAAjCKOH , KAKO A4 IECTh cHI€. MóoIe 3AIHcaHHie 
TR)BAO H HEIIOTROQEHO METOXH XHAAHAAQCKOH AO MOTA :KH- 
EQTA, H AOKAE AAEAMO AAHÍ TSQKOMh. H no AHWk teroe na- 
KOAH ROr& H nj'kuucTAa MATH. RO£KHId. XHAAHAAfKCKA. lOcnoAo- 
KATH 3EMAI€IÓ. CHI€EIÓ. HAH. KOTA W'Thk. CHHOER MOHYR HAH UTR 
ChQOAHHKK MOHXh HAH KOTA AIÓRO, AMoOAIlo H 3anf'kuiaMh ceu 
HE DOTEOQEHS RHTH Hk fast DOTEQRKAEHB METOYXH. yHAAH- 
AAfCKOH....... ME DQHAOXXHTH AAHkKd HÀ XHAAHAAfNCKS ME- 
TOXHEo ThKkRAMO .c. SHRCH: KTO AH AfB3HETN CHI€ noTEOH- 
TH H fa4300HTH ERf4;HMh HABAGRAEHTEMA ,. A4 TAKORATFO fa3- 
efH'Th rocnoAk Rkork H nr'kaucraa MATH ROxHIa. XHAAHAAf- 
CKA, H Eh Awkcero noMeumH Aa MS 1€. MSCTHHKR. Eh. CEMR. E'k- 
ü'k H EN RKSASIuIEMN. 4 TOMS MHAOCTHHKR. cHHORE liankonn 
Foars8ok uH l'iopsr& 8 Aa3aps. nogeekuuews rocnoAuna Bakska 
ASkaus nuca 8 [Ipuurrnik. wkeeua. noicemEQia .KA. ABHh Eh 
wkTro .,5. H .H. H .a. 

h& Xpucmra gora gaarog'kousu hakks hpauxko- 
EHKh rocneAagt& GepkgaeMms n IDloaSnat. 

Origin. chartae. in mon. Chilandar. P. Avraam. Orne. 
297. P. Uspen. 17^. cf. diploma sequens, quod ab hoc non 
videtur differre. 


22^ 


CCVII. (1392) 6901. 21. novembris. Pristina. 


VIk Brankovié, Serborum et regionis danubianae 
dominus. 

Subseriptio : Bis Xpuera gora gaarogkguiin hasks Bpan- 
KeRHKR , rocnoAas Gokgaeun n IoASnarm. 

Origin. chartac. in mon. Chilandar. D. A vraam. Cs. l'opa. 50. 


CCIX. 1394. 2. aprilis. Sutiska. 


Stephanus Dabisa, Bosnae rex, Gojko Marnavitio, 
roganti, ut sibi eonferat ,,plemenscinium**, litteris consignat 
Vojnitium et Godaliensium eampum. 

Diploma in linguam latinam ,,traductum ex quadam 
membrana pergamena antiquissima, charactere eyrilliano ae 
antiqua lingua illyriea.* Liceat apponere hie nomina te- 
stium: Princeps Paulus Radinovitius eum fratribus, pala- 
tinus Sandalius cum fratribus, princeps Marcus Radojevi- 
tius cum fratribus, princeps Priboje Masnovitius cum fra- 
tribus, princeps Radoslavus Pribinitius cum fratribus, Te- 
paenius Batalo eum fratribus: ab inferioribus partibus pa- 
latinus Harvojus cum fratribus, Paulus Klesitius cum fra- 
tribus, princeps Stephanus Oetoicius eum fratribus; a 'Tri- 
botio palatinus Vlatko eum fratribus; a chelmensi terra 
Georgius Radevojevitius cum fratribus, princeps Gregorius 
Milatovitius cum fratribus; ab aula marsaleus aulieus 
Ostojea Obrinovitius cum fratribus; ex Croatia autem mar- 
saleus princeps Joannes Grubetitius cum fratribus. 

Indicia vetustatis et nobilitatis familiae Marciae vulgo 
Marnavitiae Nissensis per Joannem Tomkum ejusdem gen- 
tis collecta. Romae. 1632. B. A. Kréelic, de regnis Dal- 
matiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae. 247. 


CCX. 1395. 26. aprilis. Sutjeska. 


Stephanus Dabisa, Bosnae rex, filiae Stanae ad vitam 
donat pagum Velijake in terra ehlmensi, qui post ejus mor- 
tem pertineat Georgio Radivojevié et posteris ejus. 

Ba nae wrrkua H cuHa H cRETArO A8ya aMHHh. MH Grk- 
jaus Aa&uun, no MHaecrH rocnoAa Eora Kpaa& Gon&AEMM, 


225 


hocu'k, nguaopum, ya&Mhcurk. 36MAH,. AOABHHAMB. KfAEMB, 34- 
naAW kw crganamk, Scopk, Goau n IHoapuuum, Aa £6 &n- 
AHMO BEcaKoMS "aom kk8, kKoMB ct noAoRA, Aa H3EOQAK kfa- 
AERRCTEO MH Io WRH"Alo FlOcHOTCTRA CEAKH RAATH HJ AORU 
WEf43h cKka3oeERAaTH H TEOQHTH E'konkak cASrTAMN à HAHAHIIE 
CSKQKEHHKOMh H W"EÉAOQMR CEOHMN, TEOfE 2kK€ MHAOCTH H 34niH- 
caHHid ECAKOMS :k& no mko'k uH no AocTotaHHIo £TO TAKORRAE 
C&TEOQH AMHAOCTh KfAAEECTEO MH H Ch. EQTOAIOEHAQMN rocno- 
WAh EOFOAAQORAHOAMS MH KfaAHILoMR Caknomh kpaacReTRA MH 
EceriowTEHOAMS Arkreregk ocn kheprk Gerawk, Aacwo nwH na- 
Ul£ c£Ao rocnoAcko 8 yAkAMcuH 3eMAH ,. 8 uae heauake, cu gck- 
AH ngaEkAuH koTAQH H MEIJMH , H AA CE TO CEAO. H€ WAHHAME 
rocnou G'rawk 3a. ne zkuRoTA HHEAAAE, A KOHR HE 2KHEOTA 'TO 
ceAo AacMo kue38 TOpuio PayugockgutS n nerog'k. kShnuiyk a 
ut khepu rocnon BgAaA Kürk i kie Arkrksun n unys noco'kAueas, 
E'kkS8 g'kkoma Aa ec'Tk 3a naeMEHH TO. à TOMS cEkAonH Hu o8u- 
HHUH HaàuiH EAAcTéAE Wk hocne kuess. Mupko PayouegHht ch 
EfaTHWAN, KHE3h llagaak Pa knogHhs ch EQATHWAMN, KHE2h 
Ilngoe MacrHuoEHhs c& &paTHWAMS, "enauuta Baraao c& &pa- 
THWAR, EOtE&OAA CanAaak ck EpATHWAM, KHE28. paruis Xps- 
EATHHHhh, kHé3& lakkocagk PHukoaufi& ck E&gaTHWAMN ;: WTh 
AOARHHXYh KaH EOEEROAA XEOHE Ch EfaTHWAM, KHE3A. Maa- 
Akkus Grransnfis ck RgaTHWAM 5. WTh cope Eoc&oAA BDanauxna 
Ck EfATHWAM, KHE3&. Gr'knauks Gücroufa c&. EjATHWAM 5 W'T'h 
AEefa ngucTraEs hasraus BhaaAucaanhs c&. EJATHWAMS 5 A4. WAR 
ckeouTH. hakks Il kunsnhh c&. &paTHWAR. à TKO he cue nopefiu 
aAH HA nocAkAHH AAH TKO HHOTIAEMEHHHKN ,. Ad € TIQOKAETE 
ROFOMN W'TRIEMh H CHHOMhR H CEETHAIS ASXOMR H. . RI. Aflo- 
CTOAOMA H .A. ERAHRhEAHCTH H .O. H34RfAHHXN H RCkaH Eo- 
r8 SroAHEUIHAMH. nHCAHO Eh AEOf'k kgaaeRgerRAa au 8 Gsm keuwk 
fSkor kpaaek&cTEa MH Aorodera Tomaua ASumua, awkceua 
ADgHAId .KS. ARHh, foAB A'krH foXARcTEA XóicroEA .«wTGE. 
vkTo. 

Id rocnoanuus kpaas Grkdanus Aaguursa. 

Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Homme 
epnene. 1815. 3. sept. N. 195. pag. 780. P. J. Safar. Wiener 
Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 14. 


226 


CCXI. 1395. 17. maji. 


Stephanus Dabisa, Bosnae rex, Zupano Vlkmir et 
fratribus ejus Tvrtko et Stephano donat pagum Kolo. 

ha ume w'rhuA H. cHHA H cReTOrA ASya amuns. Aui Gre- 
dans Aa&uua, no AHAOCTH rocnoAa ROFA Kf4AM CURRAEMN, 
Bocnu, np'kmoprkio, yasaciuiH 36MAH,. AOABHHAMR KgAEMR, 34- 
DAABSHHAMR Cr)aHAaMh, Dcop'k, Goau n IHoagrkuum. Aa € RHAu- 
Me RcakoAS uaogkk8, koaS ce noAoRA, AA ngrkapunkeMk MH- 
AocTH rocnoAa Mocro Xprkera ng'kungnii$ MH rocnoARcTEO H 
ng'kcroAs Eh 36MAAXR EMEHHXS (OAHTEAN H TJA OAHTEAS MOHXR 
no ng'keragaeuum EfaTAa Au Kfaata TeouTKA, n TarAa ngrkAe 
D('kKAN KfaAERRCTEO EHQRHH HaAlll zk8naHk haskksaus Geunko- 
EHhk, cKA38€ HAMK, KAkKO 34 feueHora kfaara TRokTKA H3&EHIIE 
cc Boatane na JMa&ann, Hu Sannnure MEIo COEOMR .3.. MfRTEHYR 
K(BRIH HA EHH FOCTHIQARCKOH, H AA 3A TO I6 peut kpaas TaokT- 
Ko RCE fa34FHA H 3€AAI0 3404EH , A4 feutHo ceao, Boao 8 uae, 
A4 feutHoAS xSnaus Ranksaangs H neroguma gpaToMa TgphAn- 
K8 Hu Grunaus 3a ceAo 3a Ganurenus, koe WAS unys 836, Hu 
geueun ;kSnans BAkkkMHh Hack. SAMHAIEHO MAH, KAKO A4 EHC- 
Mo HA H AHÍ DnoTR(NAHAH H 3ATHCAAH fEuEHO CEAQ, S HAE 
Hoao, 3a HHXh cAS&&RBS H. EHjS, H MHT CAHUIAERUIE MHAQCTHRO 
HEéFORE nfollHE H AMOAKRE H. TIAKH. CMHCAHENIIE HHyh. EHQRHE 
CAS:X&KRE, IIO HAMM TocAS;KHIIE ECETAA. EHJRHO H. CORARMAHO, 
HaHAHUIE S TS(AMBRKHyXN ROHXK, HE ü[I£Ache CEOHXN FlAAEN 34 
HACh, HlOTEQRAHCAO HAM H A4CMÓ HalliHMh HOEHMN AAHRICEMR 
Jeue Hoa S Snans Bakksaus 9 &oaTS aS TaprrkS u Grunans 
ceao peueno. Hoao Ha JXakaHH. Ck. ECHMH. DIJAEHAH. KOTA(H H 
wEekun, wkak uH nkyn nocAHAHEMS Aa. IECTR 34 TIAEMEHHTO 
EHK8 REHKOMA. 4 TOMS cHHAOUH H QSUkHHIIH. HAILIH. EAACTEAE, 
wTh hocue knue3&. [lanaak. Pa&unogHfh 3. EQATHWAMS, KHESR 
Ilpkgoe Maciioguts 3 &paTHWAR, Tenauwk haraao 3 &paTu- 
wa, hakkora Iokgunuuts 3 ggarnwas, GantsAaAk &goticEoAA 3 
&paTuwA, l'our$ogs hinanyannhh 3 &9ATHWAMR; WTR. YARMRCKE 
3EMAE. KHE35. hakskaunnus. AMuaaToRHhkh 3. EfATHWAN, | KHE3h 
IOpau Pa&ugocEutis 3 Eja THWAM ;. WTh AOABHHYN KJAH EOEROAA 
XfhRot 3 EfaTHWANR, KHt£3h /MaaAHuns Granksanhs 3 EfATHWAMR; 
WT& $cope &oc&oAa Banuuyua 3 E&EQaTHWAM, kHe2&. Crunaus 


z 


294 


lhuaourcgutis 3 EjaTHWAMR ; WTK AROfA nprkcrags zkSnans Paaoe 
Paaocaaufi& 3 EpaTHWMR ; 4 WARN cRouTH Bhigauko Guanauts 3 
Ef)ATHWAMR. H TKO he cH& nopehH AAH Hall. TIQGCAHAHH AAH. 'TKO 
HHOTIAEMEHHHKS, Ad € TIJOKAETR EOFOMR WTRILEMh H. CHHOMB H 
CRETHMh ASXOMB H .RI. AflOCTOAOMA H .A. EEAHNRTEAHCTH H 
.9. H34BQAHHXb. rIHCAHO Eh AEOf'k kpaacRkcTRA Avk oSkoro Ow- 
aula Aeredera noAk akru gozARcrRAa ypkeroga .wrGe., wk- 
Célld MAHId .3I. ANHRh. 

Id rocnoannus kpaas Gmredans Aagnura. 

Sigillum: Inseriptio latina. Origin. membran. anno 1815 
erat apud Nicolaum Vucetié Tergestinum. E Pauli Solaric 
editione. Venetiis. 1815. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. LIII. 
Anzeigeblatt. 14. 


CCXII. (saec. XIV —1395). 


Constantinus Dragas$ despotes. Chrysobullon de qui- 
busdam terris monasterii Russorum. 
Initium: IIoneeov&o wecr& u&erno n 3 kao gorogn niieruo. 


In mon. Russorum. P. Uspen. 176. 


CCXIII. (saec. XIV—1395). 


Constantinus Dragas despotes. 

Subscriptio: haaroekgnu. Aecnok. Aparauis H rocnoAHHs 
HocranaAuus. 

Sigillum avulsum: Duo diplomata. Origin. membran. 
in mon. Russorum. D. Avraam. Onue. 79. Cs. l'opa. 146. 


CCXIV. (1395). 17. maji. 


Constantinus Dragas moritur. 
A kceua Maia .31. A&H& np'kera&n ce Hoeranains A parauis. 


E Vukii typieo ehilandarensi. 


CCXV. (1395) 6903. 8. junii. 


Eugenia monacha cum filiis knez Stephano et fratre 
ejus VIk. Chrysobullon de terris monasterii Russorum. 

Initium: Biiunioro caagoy oy aov inh okeaaRipie, 

In mon. Russorum. P. Uspen. 17^. 


19; 


228 
CCXVI. (1395) 6904. 13. novembris. Ulijari prope Skutari. 

Constantinus promittit se Ragusinis amicum futurum esse. 

id rocnoauns Hweraanums wEG[IARKAMN ce rgaAS ASspog- 
HHKS H KCEMB EAACTEAOMN rnourTtHOra rjaaa ASkooRHHkKA, Rfa- 
TH AQWH , EN FOCIOÓAA EOrA H. EM DfrkuncTS tero MATEQR H Ek 
CHAS «kCTHATU H :KHEOTROfFEIJIATW KfhCTA FOCHOAHId H Eh. . IE. 
RQRyWEHHYh AlOCTOAN H Hh .A. É£VAHATICAHCTH H.— Rh. CHAB 
SBCTHAFW H 2KHEOTEOfEIJIAFW KOhCTA H Eh ECEXh CEETHYR WAR 
EEKA EOrOVY STOAHEUIHYR, KAKOÓ WAR AHIC(IIHId)rO AHIE HATIQEAR 
AA RS8AS ngutaT£AhN rAAS ASspwRHHKS C)ku4HH , H A4 AS npu- 
I4MB, KOAHKOHW ECAKH WAR HHXh, KOH I€ CQAUAHh r04AS AS- 
KpoEHHKS, ii MOr8, H 8 MQOWH 3€MAH H WCREEHR. MÓI€ 36MAIE 
8 TS8róH 36€MAH, Iqpuw MorS, AA HAMN llOMAFAMN, H nó MOUH 
S3EMAH Ad CH XWAE TORFORILH. HHyXk CEOROAHW RE3R ECAKE 3ARA- 
Et, H HHIGAHE ILAQHHE AA HE TIAAKIdIO HHAKE, fJASEE KAKOHQ I6 IQ 
3AKOHSB, HKAKO !€ WARN TIOUuEAd. H HHXb l'OAAA ARSAHIE HHBAE CBAA 
A4 HE HMaIe (43EE€ DnQEAN. ASRQURSAHH EHHS HIQEAN AATHHIIH , à 
HHRAE HHTAE 8 MOWH 3€MAH. 4 TOMS AHAOCTHHKR. AOrOdeTR 
Paausk zKuanks EHHSZKHAHKR niHca neo AnnaecrTH recnoAusa Bw- 
CTAAHHA H TIGREAEHHIO MéCEHA HOIEMEÓA . IT. AHE 8 GAHIZQEYN RH- 
ui£ GrsApa && AckTO . ,2uA., HHAHKTHWHA TfeTHICFO. 

A tergo: Sagramento de miser Gostadin de miser 
Bal..., amigo al comun de Ragusi. 

Sigillum: cu neuar& reenoAnna kocraAuna. Origin. ehar- 
fae. in c. r. arehivio Viennae. 


CCXVII. (1395) 6903. ind. HI. 
Knez Stephanus, Eugeuiae filius, chrysobullo liberat 
metoehia monasterii magnae Laurae omnibus dationibus. 
Initium : AMyucakiutHaMs cg kToA W3ApHEIIH CH MBICAH. ROYy— 


Avia ngeaspeue npopoun. 
In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 174. 


CCXVHI. (1396) 6905. ind. IV. 
Testimonium patrum monasterii Russorum, quomodo 
defunetorum principum Lazari, Stephani, Vlk, Eugeniae 


sit facienda commemoratio. 
In mon. Russorum. P. Uspen. 177. 


229 
CCXIX. 1397. 25. martii. U Konavljah na Ljutoj. 

Paulus Radinovie, Radini Jablanic filius, statuit posse 
Ragusinos in terra sua libere mercaturam facere. 

1 Hsgoaennueus &ora Wi ECEAQhzKu TEAA Hi niocmkeneneanh 
CHHA EAHHOQOAHATO H CABQBIIUEHHEMN Ecenp'kc&eTaro ASya. Aa 
€ E'kaoMo E&cakomS sog kk8 cayuuneas8 H nocaHABuIOAB, H AA 
(TR mkuno H naMerHo CHWAMR DHIGEEAQAMS H. SADIHCAHHEAMS, KAKÓ 
Aeuhe k& Hamt Panauw l'8ueruti& AocAAHR WAR KHé34, EAACTEW H 
Ec€ wnhnuHe rjaja ASEQoEHHKA, H HAMN AOHECE 3ATIHCR,. KaAKe 
KH£2& , EAdCTEAE H Eca WwnhuHa rgaAa ASEgoEHHKA n9HAMIE H 
3anHcaur Aene, kuesa llagaa Payunoguha, 3a ckoera &faTA H 
rQAhAHHHA, à TO3H RHECAO HCKAAH WAR HHXh, A4 HAMM SUSHHE, 
H 34 TO AH kHe3h llagaw, cuus cRETO nounuEtMlare rocnoAHHA 
H (oAMTEAA AH, rocnoAuHa KHé34 PaAuna Tisaauuha, wue- 
iJABAEAMÉ CE H. 3ADnHCBSIO. KH£38,. EAACTEAEMR H. EcOH. WnhHnH 
rpaaa AS&poEHHKA, Aà caMh ASrpoRHHKS nnk'reAk. RHfAHN, H 
AA npu'kat rgaAS AS5pognnss, H A4 CARASAAMR HHXb TORFORILE 
H HHX& TORFN WARN EcaKora 344 &gSA'k, kSAH R8AS Mohnu Aocthn, 
H Ad MOrS HHYh TRCTOEHH CAOEQANO AOXOAHTH cC TÓRSAMH H C 
nerg'k&awu no &coH MowH Apkkamk n no BeHX, KoH HACh cAS- 
UlAló, CTOIdTH, KOAHKO HAM ESAE ABIIKO, H fldKk cAoROAHO nohn 
€A ECHEMh RE3A ECAKE 3ARAEE CARABAEHH H WRAQOREAHH, A TOMSH 
c&kaoun Hau gaacTéeae l'ont l'awsuntis, Henpsna F'oaauca- 
Ants, Bsrura Pawsuts ; a wA& nguaoguk hiskocags Hiognaauuha, 
Asgunua Bhoraauksant&, Bhskocags [losnanogHhs. AuTA fonna 
roecnoAa Hce8ca Xpncera ructiiio TH cTA H AERETRS AECETRS H CEA- 
Me AHTO, MHCELLA MA'TA ARAAECETH. TIETh. AAHS HÀ EAATORHECTR. 
34 EEAHKO EHQORAHHE TIOCTAEHCAVO Halli8 ne4ATR.. à Srnuca Awkks 
Paaecags AMuaccaanhk, kaAu &uecao 8 HonagAays na (STon. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 82. 


CCXX. 1397. 13. maji. Sutiska. 


Helena, Bosnae regina, Stephani Dabisae uxor, abo- 
let portorium Ragusinis impositum in Maslina prope Ston et 
in Slano. 

Ba uae w'rhtja H cHHA H CEECTAFO ABK. Ad 1€ RHAOMO Eca- 
KOMS qAOGEEKS. MAAWAMS. H. REAHKUWAMS ,. KAKÓ. KQAAERSCTES MH 


230 


KHE3k H EAACTEAE ASEQORAUILH AoCAALIE FIQCAOEHHUMMR IIOUTEHOTA 
AS:kA nporoEHcThIaga zKoperS8 Haurra EufhHora cASTS H no- 
TOEHCThId fA, KOH KAAEERCTES AM T'OEOQH REAMH MBSA9 H no- 
VTEHO, H HACh EEOMH SAAHAEHO H. EEAMH. Ek. ECEMB IIOQUTEHO MO- 
AH WAR CT(AHE QESEHHYXR EAACTEAN r9AAA ÀSEQORHHKA, AA EHCAAO 
ftKAH , AA HE ESAE uafrkna nueAna nrkieAk Grrouwats na Ma- 
cauHH H Hà Gaanwah, (j& nokRO HHECB T83H EHAE. H MH SSELUIE 
HoACEHE H 8 CEEMNh. HOWTEHE TIfOUlHE H MORE (ESEHHYN RAACTEO 
rjaAa ASEpkEHHKA 34AHORHAECMO H WEAKOSH SUHHHCAWW CARE- 
TOÓMh CA ROFOAAQREAHEMH. REAMQZKAMH. EAACTEW.— KQAAEERCTEA 
AM. 8cara RoCAHCKOFA, C EOICEQAWAMRN XfREOEMh H CA KHE3WAMN 
llagawak *H c gorcgoAwMR GanAaacvis H. c TEnauuw AR Rara- 
AWAMh H C HHEMH MHO3HAMH. RAACTEAH H. EAACTEAHSHKH. HAUJEFA 
K(QAAEERCTEA, AA I€ EHEKH RHKOMA HETIOQESEHO C WE£MN HAUIEMM 
3ADnHCWAMN H TIOEEAWAMB, £f AH rocnoria kyga Gaaena, no u3&- 
EOAEHIO EG:KAIO KfaAHllA CQ&EAEMN, Docue n. nprkavotio Hi 34a- 
lnAAHEMN CT(AHAMR H K 'TOAIS, KAKO H38EEAECAAO H WRHATOCAQ, 
€)& ngksRo Huec8 R&HAE tap'kuna Manca EHülE niHcaHa, XoTECMO H 
SA"OREAECAW, Aa HE ESAE uaprkne nmieAne njrkie Grouomh na 
AMacaunu Hu ua GaaHWM& WARN CEAE H.. AO. RHEKA,. Ef H TIJAEO 
HHEC8 EHAE. H CAH CEA. EHlIIE TIHCAHA, TKOó FoAE ITIOTEO9H, AA I€ 
DQORAEThS W'TRUEAR H. CHHUMN H CECETEMR ASXWAMR, EOTlOOAH- 
LWMh, AHPEAH H. A&XAHTEAH H CEEMH. CEETHMH , H. AA RH CE 
WAftkAO REHEDE AHTEAA HA SMfKAH IACh, H Aa I6 nf'kAans Ha Re- 
AHKWAN cSAuii8 8 AkrakoAE Ske 8 EeuHuH nakaeo kako Hia cra- 
fHoTIKH. H 34 EOAIÓ CEEAOUuESB H TEQBFARS CEH DIOREAIG lloCTA- 
EHcMo nédaTk Haurra rocnoAuHa Kpaad Grrejana. Aaguui 
TorAA..... A kra recnoAuna naurera Hc8 Xprkcra na .4863. A'KTh, 
awkceua Mata HA . T1. AAaHR ENS AEOft kfaae&cTEA MH 8 G&Tuciua. 

Cod. ragus. f. 55. b.: MCCCXXXXVII. maji, priuile- 
zio de regina Jellena de re Dabissa, fece, che non sia dacio 
auanti Stagno a Maslina ni a Slano. 


CCXXI. (1398) 6906. ind. VI. 1. augusti. 


Eugenia monacha monasterio magnae Laurae plures 
donat pagos. 

Initium: Mica&snnas c&kroa& e34apu&iH CH MNICAH, 

In mon. magnae Laurae. P. Uspen. 175. 


231 


CCXXII. (1389—1398.) 


VIk Brankovié confirmat Ragusinis daía privilegia. 

y lle usgoarnum n anaocrH. EAAAHKH criaca Xpucra. iaa 
recnoAuns Bakks wicla&aM C£ H AAEAMS. E'ko8 MOIo rocIoAR- 
CK8, A4 CMh rfHidáTEAN cokuaHH wnkHH'k ASSQoERkusKOH 8 Eca- 
Ko Efr'kwe. u npkEo 3anHcaHii6, iIó HA CAMS 34llHCAAN , TO- 
FAS3-H-A Hf£ IOTEAjAMR, llàd£ H TOTEQNCIJMh, A4 HAM I€ 
TEQ&AO H HenokowkgHMO Ao E'kkH, AOKAE CMM IdA KHEN, AA 
HAM H£ DOTRO 0S8 HHi[IO, IIO HA. CAMS 34DHcaAs S DQREOH KHH- 
3'kK, M Aokae H€ ESAE AO. HHyXh AO AMEHE, AA HE ESAE HÀ. MOH 
Ekp8 ua Ranko&S, 

Sigilli fragmentum. Origin. chartac. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 69. 


CCXXIIH. (1398). 6. octobris. 


VIk Brankovié moritur. 

AM keeua wy'ronpía .. A&us np'keragn ce hasks hgausonuks. 

E Vukii typico chilandarensi. De Vuk alio loco : IHIpiu- 
MHCA0, Aa noiceMo BRiSk8 noueAcAHHKR HÀ ZKHEQOTS H IO CRAMNTTH. 
H KOFA EOFh H3EOAH [IO HaàCh, A4 CE CÍE HE€ WCTAEIH, Hh EOAE 
HCHARHTH, AA HE npinMH Halli£ KAETEE. 


CCXXIV. 1398. 20. novembris. Dumno. 


Stephanus Ostoja, Bosnae rex, se obligat, ut Ragu- 
sinis exsolvat debita Stephani T vrtko regis. 

Ba uwe wua Hn cupa 9 c&erora A8XaA AMHHR. 438. G'Tunans 
G)erek, no ^uaecrH rocnoAa &ora EAAFrOR'kQkHH Kf4AM Cíh- 
EA£Mh, hocwk, nkmoput, yS8AMhcuH 3€£MaH, 3anaAbim kat 
CT)AHAMRA, AOHHAR Kga£&Mh, $copu, Goan, Ioagunumo 8 & To- 
M8. A4 E EHAHAMO EcAKOoMS uAoEkkS , KoMS ct noAOEA, KAKO 
AeuAOuUIE KEAHMRCTES KQaaECTEA MH. WAR cAaEHOrA rjaAAa AS- 
E)oEH'kka nacMeuHu TH EAaCTEAE H. TloKAHCAQHE, 4 HÀ HME ZRSHh 
iKSpukogHha H AMuyous Pacruh&, ro&opehe jas38MHo H kcHo 5 
ECHX& AHAHXb KQAAEECTES MH, H MEI HHHAMH. 9JQAROTAMH CAATKO 
hpecuus£ H AMoaAHUIE roEOQEht, A4 EH HA TIAATHAQO. KfdAECTEO 
AM, I[Ió HM WCTA ASXKAHR EA Tb K(AAECTRA MH, EHEIIH CAAEHO- 
ra cnoueHSTWk rocnoAHHks kgaAk T&(hTKO: H MH. EkAuERUIE 


232 


l)oultHHE H)AEO H AOCTOHHO FORÓ(EHHE H. TAKOÉ. JASTAEAAEUIE 
nogEeNk un akeroge u raergHt rocnoAuna kpaaa Tgpgurkka, kako 
AA EH ct H£ 8koaTHAA KfacHA ASRAEN H AoEQH 3akoHku, koi c8 
EA2AA lOCTAAH. MEIO KJAAECTEOMB MH H Mere ASgookikkoms, Rc 
TOH fa3rAEAAEUJE H EHAHRKIIE CTEO(HCAO CEHTR C KfAAECTEA 
au c neraag(u)ruaH RAacTéAH, KOH 8 TO Ef'kae &ky8 ngck nach, 
ECH € HAMH EAHHOCOBAHO HacAHASIOhe npa HERECKATO, KOH kj/k- 
nH KfaAEcTEO MH S Aogjrkys Akauys, Scauunacao ngounns no- 
KAHCAQERK ASRQo(RA)uCcIHYXh , H CTEO)HCAAO HMh MHAOCTR, H 34- 
FHCACMO THO CHXh& HALIHXN DIGEEAAXN , A4 HAS. TIAATHAMO H. A4 
hawo A&'k THucS8hn H nerh cATR H DETRS AECETRS ASKATR ,. (Io HAM 
€ WCTAAN. AS:kaHk KfaAk TgpihTKo; A4 Aa Hh cc nadha w&kas 
uawknoms: Aa ce naahato RcAKO FoAHI[IE lO DIETS CATR. TIEQNTIEGR 
W-A-OeyoAMKA, kon MH c8 A&irk AagaTH koaaccTRS au w Baa- 
CHHHYXN cReThüuHXh Ha "rj'ku Amk aeceua doenapa, à TO o-A-o- 
X9AbKA, KOHAMR c8 ASzcuinku nana ngsgHMNs H HAM 34 Golh, 
AA WAREH'kio Ao TOAE, AO KOAH CE HCTIAATH. EhCh. AST 3rofa 
puewkn $ cev AucTS, A&gk mTucS8hH H nerk caTk H. nETh AECETR 
ASKATh ; 4 AokAE ct nena k TAH ASTR, Aa WTR "Torau Aeyer- 
KA fu£HOrA HAMR H'kipiape né AaAS, (43H Aa cH ce nAahame 34 AS- 
C£, A HCcnaaTHRUIE CE f'utnora ASra Aa Aato KQAAEERRCTES MH TAH 
AOXOAAKk, KAKO C8 rA AAEAAH HAUIHMN TIQREHAMR. 4 TOMS HAM 
c&'kA oui n gSuikun kgaaccTEa AH. RAACTEAE ROEROAA X Q&EOE, TE- 
naumk Bharaao, Eoc&oAA FiSkaumns a gockoAA llag&as Haeuimtit 
H KHE35s Grunaus Xaansuuhhs, Huaiihra KQAAECTEA AEOQRCKH. Du- 
caH& Hà. A Sak na ARgaAecer'kn A&ng avkceena. nogeEgga. Acka 
BexacrEA XkcTOEA .4 H .T. H .G. 4 .H. nuca Gmunaink 
Aespknuokntk, kpaaccTRA MH. Arkkks. a Aa ce nouns naaha- 
"HW nghRHXh haacunuys ckRTCUHYXN HA .r. AHH TnfeRAja 
.STGà. H KfaAERCTRO MH ngrkeexe H kAe ce 3rofa guieHH MH EAa- 
CTEAH, A4 cHE nHcAMo RBAE KüHrlKo H HéDOfOUuHO, AOKAE HAN 
C€ ASTA HCHAATH. 

T FecenoAuns kvp&. Gmredaus CerWwia kpaAMk 
Gp&&AEcMh, hocuu n Ilguamoputm. 

A tergo: Poueglia de re Ostoia, che se debiano pa- 
gare li merchadanti de lo tributo de Stagno per quelo. 
che tolse lor re 'Tuertcho. 1398. a di 20. nouembris. 

Sigillum avulsum. Origin. membran, in c. r. archivio 


233 


Vieunae. Cuowenu. 83. In cod. ragus. idem diploma habes 
sub 1399. 3. februarii: 1399 die 3. freuari: Priuilegio regis 
Bossne regis Ostoie: promese a pagar 2550 ducati, che 
resto a dar re Turtcho, del tributo de Stagno. 


CCXXV. 1399. 15. januarii. Na Usori u. Lisnici. 


Stephanus Ostoja, Bosnae rex, Ragusinis cedit pagos 
quosdam. 

G) &caeMoniHa. cHAo. njrkckeraró AS8ya, ROXE CAAEHMH EA 
T)OHHH, EA WARUH :K&€ 0Ek8 H cumk Hu Ra cECTOMR. ASCH, W 
Tjouue np'kcgera, caaRA TéR'k, EA TE EO. KÓRCTHYXh cé, H. TOEQIO 
nfrkys Eo:kacTEEHBIO BAATOAHTR. CIIQAOEAABIIS ME HACAHAOEATH 
ng'kero MoHyh npapoAHTEAB, lOCIIQAE CÜRECKE H EOCAHRCKE, 34 Hé 
EOó TH AH mnfapeAHTEAHE Rh 3(c)MahWk. uapsc(T)mk uaps- 
c(T)E(oE)aue, H Ha HéRECHOE UaphcTROo njrkeeauak ce: Mene ke 
EHAEI[IS 3€MAIG TIJAQOAHTEAR MOHXN TIO HHXh WCTARAABUISIO, 4 
HE HABI[IS cROIETA TlaCTHA, WARN HHXRKE HIAEMEHE H. A35 H34- 
&KfaHk E'kyk noMeomne goxuci H njr'kaucrue ero aaepe t'kus- 
«AH E'kKy5 EOrOAAfORAHHANMS E'kühtieM hs na KoaaecTRo, 'kko guTH 
MH EKA Xucra &Rora &AATORH(RHOAS H EOFTOMRM lIOCTARAEHOME 
reenoAunuS rugs. Gorunaus. COcrou kpaak8 cg&RAEMR , hocun u 
HoóMefHIo H ECHMN 34lAARHHAMN CTQAHAMNh, H TIO. TOMNKE Hd— 
MÉXh CA EOPOMB kfaAERATH H. rIpARHTH Df'kero kgaaecTEA, AHAE 
E MHAOCTH, uuHe 3anucauk rgaAoEoMR H awkeromh, EcakKo- 
AS ;k€ nio Aocreknumo ero: EA cHuy& oke &AacHy mkArkyn cgsua- 
H8106 AIoRARh H EH(NHO lIOJAROTAHHE (OAHTEAEMN H DfafoAHTE- 
AEMN KQAAEECTEA MH H CAMOMS KQAAEERCTES MH, EAACTEAE CAAE- 
Hora rjaAa ASspoEHHKA , H EA n" EOE Mot npr'kuiacrue Ha &a- 
AERCTEO AAQH, EKE MH A4foEAUlE MHOFO fDOWTEHHE € EEAHKOIO 
Cfh"AHOIO AIOEORNIO HHXN — HEAHILEMHQRHOIO ;. H. "BH. H3HAOUIE 
n(rkAR k)AAERCTEO MH. GCETIQUTEHH. MBSzKHE ASR(ORAMBCHH H no- 
KAHCAQHE, KOH EHUXS AOCAAHH KJAAEKCTES MH WAR EAACTEAN. H 
WAR ownhuue rgaya. ASgpoguuka, na uae ZR8u& ZRSosroEnhk 
u Auiyous Paeruti à uiia Hukoaa l'Suernhk, 8 Scnomens- 
Ul£ K)AAEECTRS AH. WAR QEMEHHXN RKAACTEAR H WAR OWrhHHE, l'o- 
KOoft 34 3b€EMAE, IIO C8 H Koc c8. WAR Hs8puaa Atu Ae GrTona Ao 
HHX& AvkcTa, &óe 34 'TEH 3€MAE MOÓH. DgAgoAHTEAHE, l'OcrioAA 
fAUIKA H KOCAHCKd, AOEQHAM UEHTOREAAH HAN Ct C8, H 34 TO 34 


234 

HHXh E'kokhHo nocASiKEHHE, KAKÓ € feutHO , MHH IIO. MHAOCTH 
EexueH Kpaas Gerenans Gücro'k c goaAoMh. naue H c yoTHHHEAM 
BAACTEAN H EEAEMOIKS KoAAECTEA MH AAXh 8 EAIIHHS H 8 naeMe- 
HH'TO RAACTEAEMA H. EcoH. wnhuunu rgaAa ASsgoRHHkA c MHAQ- 
CTHIO H CA. STEQRKAEHHEAAS 3€EMAE WAR H8puaa Acgu Ao. Grona 
cA RCHAMH. CEAH H 34CEUWIIH H C ASARAMH. H C ECHAH MEka Hu na- 
EHHAMH H € EOGAAAMH H C TALIAMH H 3 AQRKEMH H 3 ASEQAEAMH H 
3 rQhWktEMk H cA RCAKHMR. HHHAMS. AoCTO'kHHEMK H CA ECHAMH 
H(ABHAMH KOTAQH THXH 3€MAAN H CEWANS. (ESEHHXh, 4 HÀ HAE CH'K 
H cwk cena: naunosgo BSpuao, Gocaa&nnuks, ASgaaus, l'ooma- 
ua, G)pauaaus, Toncereno, Mpkuego, Bpkceucgo, Mpagunans, 
ASasro, AMaakko&ée H ApSre Maankoge, Gaaauno, Toknoka, 
lloa&ropa, MenukShe, Hoaunumous, Horeasu, 3aTronk, huco- 
"aud, Tounakuukk, Gaokogaanu, G)urae n Tonoaa; H TA ceAà 
3roga nucaHa ca EcHA AocTokinuevs nuys Aacaio HHAMS 8 ikk 
E&kkoMh 8 naceMeEHH TO Ae ckonhuannk cikra, Aa c8 EOGABHH H 
w&AAcHH HHAH $8 mgkku wnunH H AuTkua H Su5uuc H npaSuSuue 
HHXh, AokAE cH'kTh cTOH, KAKO mnfaEA H HAEMEHHTA f'OcIioAA 
EQRXS8 TDHCAHHAMB CEAMH H RAAAAHHI. H — KhAA CTEOQH cHIO 
MHAOCTR KQaAEERCTEO AH, 'T83H EHXS. KQaAECTEA MH. RAACTEAE, 
4 HÀ HAE RotEQAA XokRoc, kue3s llagaak Payunognhs, &otRo- 
Aa GansAaas, Tenaumk. Baraao 8 Egoce&oAa lhaarko Tgpusrko- 
EMh&, EocROAA FiSkaumns Auaaroknhh, &ockoAA lagaas Rae- 
uHhk, kHé38 [Ipgkeoe Macuognuhk&, kue38. Paaoe PaAocaanhs, 
KH&3& Paaoc Aparocaauhh, kue38. houcag&. hoegoAnts , KHE3h 
Bhskaumnus SaaTonocogHh5 , kue38. Honaus. Aununanhs, Hu kfa- 
AECTEO AH njrkceke H goTH ce c EQRXS8 nHCAHHAH — HAIIIHMH 
EAACTEAH, Ad CHE nIncAio H 3anucauwk, koe crRogH. KfaAECTEO 
MH HAHIHAM CQRUAHHA DrkkreseMhS, Aa € korknko HH. Heno- 
pouuo 8 mkkn, à naue Aa uys. 3&8ABAA. K)AAECTEO MH WAA Eca- 
KE CK)REH H IEJAAH KAKO HaluS cghuaHS &paTHIe H. njrk'krean. 
H KOFA£KE EOFh H3EOAH FOCHOAOEATH Io HàCch, AMoAS KakKOo ro- 
Cc"oAHHA H EfaTA cera nHcaHH'k Hé TlOTEOQHTE, H£KE AdoORAXh 
34 nfaES AIORARA. EAACTEAEMR ASEQOEAMRCILHMR 34 lIOfAROTAHHE 
H 34 MhCTh HHXh: 'TKO AH EH CE lIOTEOfHAh, A4 £ lgOKAETR 
WAR FocnoAa Rora EcEMS Aph;KHTEAA H. WAR ng'kuncere ero Ma- 
Téj€ H. WAA . RI. CEETHYN ERyOEHHYN aAn(c)c?TOAR H WAR .A. 
£BAHRhEAHCTR H UAR .0. H3ARQAHHXS H WAA ECHXR Rer$ Sro- 


235 


AHEUIHYXR WAB Ekka, Aa € nrkuecraus HioAn npkAaAmmeas 
XfhcTOES8 , H WAR K(AAEERCTEA MH Aa € TIJOKAETS EA E'kkH. nu- 
caHo Hà $coH RA caaE&HOH HauieH RoHcuH 8 (AuunuunH ga Au- 
TA fexacrRA ypucToEA ."TGàO. A'kTo, Awvkceua reHkRaja Ha 
SEP. ABHR. AAHR ECTRS. WAB p5ke€ GrTunana AogounokHha Kfaat- 
erEA MH. Ark'kka AMHHR. 

Y Focnoauus kvps Gmedaus Gerwim, &faak 
Gpk&atcmsh, hocnuu n Ilfgumoputo. 

A tergo: Poueglia de re Ostoia, chomo dono a Raguxi 
le vile de Umbla per fin a Stagno. 1399 die 15. zenaro. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 84. 


CCXXVI. 1399. 5. februarii. U Sutisci. 


Stephanus Ostoja, Bosnae rex, eonfirmat privilegia 
Ragusinorum. 

Ba neuerak& wüua, &à HcnSHEHHE CHHA H CEETATO ASXA, WiKE 
EA HAMETAKK HEREÉCA. AHEHHMR STRORZKAEHHEMR. S'TEQBRAH H EhCé- 
AEHHIO CEOEIÓ WCHOEA, 34 MHAQCONABE KE MHAOCTH CHHAE C. H£- 
EE£Ch HÀ 3EMAIG. uAGEkkoareguo, H naA&kuree uAogkue. c&ipiecTRo 
ng'kcrS8nAEHHEMN COEOIO. WROKHER. HÀ. HERECA RA3REAE, "THAKE 
ECA WAR HtEHTH'K RA EHTHE CACTAAEHA E'küue, THAMKE H TIOFTHER- 
ut WE&lE Ao;MS8 H3A0AHAERA K&. HCTHHOMS nacTH08 H korS Ecr- 
AfkkHTEAS Ra3EQAuIeHH EHllE, "T'kake H Kk8nATÓH HIAQBCUH ro 
ECOH EECEAEHOH STEQNKAAIOTR CE, H KflcCtl]lE C€ CAARETN ROFA 
ECEAQRXKHTEAA: TAKOKAE H. A28 Gefans G)ero'k, no Miaocru 
£FÓó EQXKACTEA KfaAN CQ&RAEMN, lhocun n njrkumofuim, cnoAo- 
EAEHR. E'ky& koaAECTEORATH EA 36MAAXR. QOAHTEAN H rifapoAH- 
TE£AR HAUIHX 5, TEO0E "pARAS H. HcrifaA4E nAEHAA, "HHE AMHAO- 
cerTH H 3anHcaHWk, gkoS :ke Aae rgaAoRoMh H. EAMAAHH' kat, 
MAAHMN KE H EEAHILHMR ,. ECAKOAIS. ;K& Tló AocTo'knuuto ero, H 
TAKO cacTo'krH AH cé kKpaaeRcTES EA AMHfrk u caa&H, H TOrAA 
ng'kAoure &à caaEHH. AREO& kpaae&cTEA AH 8 Ioas Biucokn nac- 
MEHHTH H MSAHH MBSzKHE CAAEHOTFA FfjAAA AS&pogHuuka EAACTE- 
at Hu nokaucague zK8us. ZK8psroguts Hu Auyous Pacrutis c no- 
VTEHHMH H MHOFOLIHHHMH AH H C NACTAMH WAR féuEHOra ra- 
A4 AS&poREHHKA, EAACTEAN H WIhHHE, H THH. 9IEHH. lIOKAHCAQHE 
CA ECAKOIo AIORORIO HACh. HcKAlIIE H. KfdcHo Wrnfaadulé H 34 RCAKeé 


236 


Sg'kTé Hu 3akOHE H 34 CEOEOARIJIHHE. QutHoFlA P9AAA ASEQOEHHKA, 
Kot c8 HMaAH. S8 HOEEAAXS C QOAHTTEAH H IIQAQOAHTEAH HAUIHAM, 
3 FÓCHOAOMNh CQBEBCKOMB, fAlllKOMh H EOCAHBCKOMhR , KAKO A4 
EHCMO H AMEH fo WEHMAIO UuEHE l'OCTIQAE HHAMB TIQOTEQNAHAH H 
ScrauoguTHAH H'katk kp'knko ngkEHyk HalliHKh. CEOROANIJIHHE H 
3akone H. Sg'kre Hu nogéAe H nucauu'k rocnoAE cj&&CckE, falle H 
REOCAHRCKE: H KfAAERECTEO MH CAHILAERIIE H. JA3SMHERIIE HHYXh 
noAOEHE H faaS8MHe H njrkauune H nage noue, HAMENIUIÉ 
c&'kTh H 3roEofh c njrkRHCOKOMN lOCHOHOAMR EQTOAM AafoRa- 
HOMh AH KfdAHILOMS KHfh HS8'kgoah H EAACTEAH H EEAEMO:KAMH 
Kf AMAERRCTEA MH CTEOQH AMHAOCTR KuQAERRCTEO MH utEHOMS 
rpaAS ASEQORHHKS H EAACTEAOMR H ECOH. WIIhHHH. ASEQORAMKOH 
"o CHYh HAlIHXh wkerHy&k H noBEAAXh, 34 HHyh COBMAHRCTEO 
llOTRQBAHCAO HA RCE H ECAKE TIOREAE H 34anucanmk guenue rocno- 
AE C)bRCKE, faMlkEé H EOCAHRCKE H TIOREARO l'OCHOAHHA K4AA 
TEpkTka, Kotfo € SuHHHAR. CAARHOMS r4AS AS&pogHnukS DnoAN 
wkru goxacrEAa ypucroka .*4TOH., Awkceua anguaa .1. ARHR, 
H ECE HHE TloREAE H 34nucannk n ckoEoARSIIHHE, 34koHE H Sg kre 
DnkAkHEé H. HlOCAHFHEE, KO£ HM ECTI SuHHHAN H 3ATIHCAAN )UIEHH 
KfAAs G'renaus Tiprke H &gca una rocnoAa, ko'k c8 rocnoAoEa- 
AA AO MEHE, A4à € Ao Ekka puenom S rgaAS AS5poknHES H RcoH 
wnhHHH TRRAO H HélOfOóuHO HAMH H HAIHHAMH. fIOCAHTHHAMH, 
naut Aa «8 8 Rcako Ef'kue cranoguTH H. njrknun 8 ECHXh fué- 
HHXh DOoREAAXh H 8 3AKOHHXRN H SEHTHYXN H 8 CRAILHXR CEOROAR- 
IJHHAXh f*"utHE lOCHOAE CRECKE, fulkE H. ROCAHBCKE. H. )J'UEHH 
EAACTEAE H IlokAHcAQuE rgaAa ASkpornuuka no'kanuic n 34EE3AUE 
C€ K(AAEECTES MH AARATH WAR ucHora rgaAa ASEQoEHHKA H 
WAR OnhHHE CÓRRECKH AOXOAAKh, AEH THcShH rneémnegk AHHAH 
AS&ooRAucIHyh, RcAKO TOAHIIE HA. AMHT9OER. ABHR FIO 3AKONS 
u SEkTr8, kako c8 AaEAAH HauJEMS &faTS CEETO IIOUuHERIIEMS 
recnoAHHS kgaam Grenaus TuaouTkS5. uH na TO EHüIE Srncano, 
KAKO Aa € m'kku korknko, nouceroyk H KAEXh ct 43h futHH Kf4AAN 
Genau COcroek n 3 &oroAapegaHo-M-H rocnoHoMh KfaAH- 
uoa KHgh His'kgoan, nocragHEBiJE 081H HA CEETOMR EEAHRhEAH 
H HA SBCHOMNh KéACTH FOCHOARH'k H € BAACTEAH. KQAAEEBCTEA 
AM: C EOEEOA OMS XphRoemk, c KHé30Mh llagaoms Paaunogu- 
heMh, c TEénauueoams haTraaQMB, € EOEEOAOMR GaHbAaAEMS , C 
RgoekoAOoMB [lagaoms Haeumthews, c Eoeg&oAoMhS. Baarkoms 


231 


'TRpguüTkoEHhEMR , c EOEgOAOMR FiSkauiuunoms MuaaTogHfeMs, 
€ kHt30M&h Paaocuk Pajocaanheuk, c kueoMh honcagoms, c 
KHe30A& liSkaumunous SaaTonocoEHhtMh, c küe30Mh PaAoecnt 
Aparecaauhewh , c kue3oMm&. [[p'kgoews MacnogHheMRk,. c KHe- 
3oM& liSkows. Tenuukevwk , c kue308& BHogauevs Aununsnheas. 
H CEMBH STBoNiRAEHHIO EHTH HénofouHS Ao gkka naurra H 
HHYh, TAKO HACk ROrh kf'knu 8 rocnoTkcCTERO. TKO AH EH Ct flo 
TREOfHAN HAH lIOfEKAAN, Ad C8 c£ ECÉ KAETEH HA HEAMS H3RfBUIH— 
AE, AA E KAETR. EOFOMR WILEMR H CHHOMR H CEETHAMS ASXoMR H 
&CHMH EOr8 SrTOAHERUIHMH, H A4 € 8 rikkH K(AAERRCTRA. HH. 
nucauo 8 GSTucuH Ea cAARHOAMN AROf'k. kgaatRCTRA. MH. FIQAR 
wkTH goxacrRa xyucroEBA ."TGà. WkTro, .6€. Akn& Avkcena 
depEapa. 4 nuca no 3anomkAH kgaac&kcTEA MH XokRaTHHS 


AW'RkR. 


Y FocnoAun&s kvp&s Gvedaus Gierwi, muao- 


CTHIo EOEHWAMR KfaAl Go&k&Aie ms, hocuk n Ilpu- 
M o f u io. : 
A tergo: Poueglia de re Ostoia, chonfermacion de tute 
le altre fatte per re Tuertcho e per tuti li altri signori. 
Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 85. 


CCXXVII. 1399. 25. februarii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii vojevodam 
Hrvoje recipiunt inter nobiles, et palatium ei donant. 

G) EraEMe:kHa ckao npkcgeraro ASya, caagHA o Tous 
EA W'TkILH ;Kk€ QEKS8 H cHik H && cRETRMR AScE, ngrkckeraia Too- 
HHÉ, HEÉQASAEAHMA, CAARA TERE, HzKE EA (C)HAE 'TEOIC CRE RhllIH- 
M H TOEOIÓ OY2AIKHAMO H TIJAEHMO MRCTO WHUAacTERId HallléFo, 
ROFOAIORHMH TP'AAR ASEQoEHHKR , Ww cRE ngr'kcgeT8 Toouus cAa- 
RElJIE, H RSAECA EORKIEMR YXOTEHIEMN Eh TIASHH. AfhIKAEH, H3b- 
ROAE HEH3hfEKOMA, HE(H)3huHCHAaId MHAQCTR EHIIIHATO H. REAHKATO 
EAAAHKE H Ljafà rocnoAHHa Eora Haurero Hc8 Xpkcra n k Tow; 
EEAHKA H DnOUTEHA HECKOEHA nut CREMS cemkmrS wükragAeHA. Re- 
AMKA AKPEAEN H CÓRMAHCTRO CAAEHOFA H. REAMQZKHOTA l'OCIIQAHHA 
EOGIEEQAE Xóh&ora BE8...4, Aa ra Suuuuao n ngrkaeuao naurera 
RAACTEAHHA, H Ad !€ HAlllh EHEKHHKh..., A4 MH EAACTEAE H 
WIÜKHHA, KAKÓTO I€ KHO HAlllEXb CTAQEXh WEHUAH AORÓH H nlo- 


238 


"TEHH HA8Kb, CAMHCAHEN H CMOTfhiue crA0S8 nouTEHS nrkia- 
3AHh, KON (I6) HMAÓ K HAMh CAAEHH. EOICEOAA XkEo!€ EA3AA 
K HàulEMS rogaAS H KA CEAKOMS HalliEMS 4 HARAAHIA CAAA, H 
Wipi£ kKoAIe WRETSIE C€ K HAMB CTAfS no'ki334Hh H. AIGBAER, Xo- 
TECAO KHE35, EAACTEAE H. ECAÀ. WrIKHHA. rjaAA ASRQoRHHKXA, AA 
TÓAHKAH AIGRAEN HE ESAE HEXAQRHA, TDlA4E Eh. CEEMN. CAAEHA H 
XApkHa A4 ESAE, A4. IECTk RA CEHAHEHIE ECAKOMS *"AOREKS. ca- 
AAUIHEMS H TOCAEAHEMS , H. Ad I€ IIAMETHO REHHO WEEMB 34- 
DHCAHIEMh WAR AaHalllHEFA AHE Harlg'kAa, 3anucacwo, ST(E)h- 
AHCAMO cAAERHOrA ROIEROAS XhkkOId H HECORE CHHORE H. HETORE 
8$u8ure H npaSnuSuie, jo IecTR. MBSurKora KoAEHA, AA C8. HalllH 
RAACTEAE H . REKHHIIH. KAKO H MH EAACTEAE ASRORAUIIH 5 H K 
ToAMS 34 EtcAHKS HEFORS "acTh H S3AKEHILIEHIE AAfKEACAO RO- 
ic&oA€ Xpk&oio 8 ASngpognukS noAaus 8 naceuennuTo H 8 gAir(H)- 
H8 H HEFOREMR CHHOEUAMMR H HEFOES SuSuio H npaSuSuio 8 EHEKE 
EHKOÓMA, KAKO I6 noAAMA npkEO EHAA rocnore Guaune. naue 
EAAAHKE, A4 CIÉ WARN A4HaulHéra AHE Harnfrkaa aH. noAaua 
Eoc(EO)AE XokROIa H HEFOREXh TIOCAEAHHXh, H Ad I€ EOAIHN lO 
ClIQAHHR EoIEROAA XhkRoIe H HEFORH CHHOEE H. HETORO BSHSuIe H 
ngpa8uSure peueHS8. noaauS AAREATH, TD)OAATH, WCTAEHTH 34 
ASuS, SuunuuTH, dió (H)MK ESAE HÀ ROAIO, H KAKO HAM&. EBAE 
Af4roó, KAKO CEE€ WARN CHOIEXN CTEAQH. H Hà CREE EHlllE TIHCAHO 
AH KH£3N H EcA WIKHHA ASEQhRaukKA n'kcerocwo Hà CEETOMR 
E£EAHT'EAHIo H HÀ HACHO(MR) KQiCTS ROGKIEMB, IdKO CEMSH TIHCAHIO 
HAMH H HAHIEMH TIGCAEAHIEMH HE EHTH TIOTEOEHS HH TIOKOAHRH- 
AS, naue 8 cEEMRS CTAHOEHTHS AO AHH H AO EIEKA. H 34 BEKE 
EE( OEAHIE EA CEAKOH Ef'kae cAH. AHCTR. AIGEO. lIOREAIO. TIOREAECALO 
nt€uATHTH HAlloóMh 3AKOHOMN BEAHKUAMR TIQAKREHCSKIO.— TIE4ATR 
REOroAPEHAMAre rgaAa ASEQhEHHKA. Eh wkra poxacTEA Xyfh- 
ero&a ."TG&. A'kTh, auceua Jjprgapa Hà .Ké. AAHh. 4 SnHca 
Pscko Aoroders 8 noóAaut H. REKHHILE ROTOAIOEHMATO FjAAA AS- 
EQOEHHKA. 

Cod. ragus. fol. 67. a. MCCCLXXXXVIIHI. die 
XXV. freuaro: signoria de Raguxi fece priuilegio fato a 
vo(ieuoda) Chruoie, como fo fato de conseglio e donato 
li palaco. 


239 


CCXXVIII. 1399. 25. februari. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii regem 
Bosnae Ostojam recipiunt inter nobiles, et palatium ei donant. 

ha ume geaukaro Gagaera gora naurtro, ekS zKAE, Eh Ha- 
UÉTAKN WTRhIA, Eh HCTIAHEHIe CHHA, Eh CBfhilleHIe Ecenp'kcgeTA- 
ró ASya. Ww REAHKOCAAEHA nfrkcaeTa T)oHUut, CAAEA TERE, Eh TE 
EO KQACTHYAMO ctc, H TOROIo nfrkiacio EOzRKACTEEHSIO RAATOAETR, 
cnoAORAAUIS HAACK. IIO. CROICEH CAATKOH H. HEHShQEKOMIE AMHAQCTH 
83h AJ RRATH H DIJARHTH ROTSAKREHAMH HAMNh AAQREAHH PAAR À,S- 
EfREHHKh, EE I€ QUAC(T)kERNId Hàlll£FO, H RBSASKE Ch RO:KIEMN 
H3khEOAEHIEMR Eh TIABHH. Af BIRAEH ,. W CREMN ROFA CAARÉIJIE, H3h— 
ERAÉ EOFh H REAHKA..... CÓNMNAHA, HlduE H HEAHUEM kokHA Mu- 
aocri ng'kg&ucokare H caaggora recenoAuna Gerefana G)eroua, no 
MHAecrH XfkcTra RórA KaAh CQRBEAIEMA, bhocue H. ckEMh. 34a- 
llAAHEMR CTQAHAMS H. K TOMS , H XOTE HACh EAACTEAN H EcC8 Wr- 
kHH8 rgaAa ASRQEEHHKA 34 CEOIC CÓNUAHE H. Eh CREMN TIQUTEHE 
ngrkrreAt€, kAkoHOo cMo RHAH 8. TIQkRE FOCIIQAE COKECKE H 8 Ro- 
CAHCKE, KAKOTO S8 iero npapoAuTEAa rocnoAHHa kpaara. TeonTkA 
H $8 HH€ l'OcHOAE CÓKRRCKE H ROCAHCKE....... AO fEMEHOTA Kf4AId 
GOcrote, TakoRAE K& Aa RSAEMO H HIEMS nrkiéaie, a kgaatk- 
€CTEO A4 H(A)€k AtIoEH H S3AQRKIKH. IIOU'TEHO KAKO H I1gAfoAHTEAIE 
FOCHoAA C)BIICKA H EOCAHCKA. 4 CAAE MH. KHE3h, EAACTEAE H. RCA 
WnkHH4 FjAAA AS&QORHHKA, CAHCAHRER H CMOTfNIIE EEAHKS Alo 
EARh H CQRHAHCTEO , KOI€ C8 HMAAH HÀ HACb l'OCIIQAA. TIQkEA fo- 
AMH'TTEAIe peueHora rocnoAHHA kKfaAta GC)cToie, H Kkako c8 Hack 83&- 
Af 2 AAH H TIQUHTAAH, 4 HARAAHUIHO CAAE EHAEER EEAHKS MHAOCTR 
H ARRAEh, KOlÓ K HAMRK IIO. HETOEOH MHAOCTH TIQhcTHfE rocno- 
AHHR KgaAk GcTOIld, X' THE, Aà TOAHKA MHAOCTR H. AIOEAER. Ad 
HEXADkHA HE ESAE, llA4E Eh. CEEMB. CAAEHA H. MHOTO XAfhHa RB- 
AETk, S8uHHHCMO HÀ REAHKS. 5ACT& H HÀ S3k&REHUIEHIE l'OCIHOQAHHS 
KfaAto. C)cToie, Kkoie roAE cavo SRETE H 3AKOHE HMAAH C TIQ&EWAMR 
ClOCHOAUMMR IDA0oAHTEAH IC€TO, 3 l'OCTIQAWAMMR CÓRIICKWAN H Ro- 
CAHCKWAN H € KQaAEMh TEgkTKEWAMR Ao peutnora kgaama. G)croie, 
CcEE T03H S'TEQRAHCMO H SCTAHOEHTHCAMO AO AHH H AO EHEKA AA 
HMAMO 3 FOCHIQAHHWAM KgAAEMS GÜcTOHWAR, H IJIO rio H£FOREH 
AMHAOCTH HCKA WAR HACk fEM4EHH. l'OCTIQAHHR KfaARN G)cTOId, Aa 
rA nj'kweuo H SuHHHAMO HAUIET A. EAACTEAHHA H WANN Halll£rA RIE— 


240 


KA, 34 TO AA I€ EHAHMO Ma4AOGMS H. REAHKOMSB ,. SHHHHCAMO H 
D('kwucmo ca REAHKWAMS CAAEOMBR H. AIOEOEBIO, TdKO WAR Ad- 
HAuHéra AHé€ Hang'kaa no'kuucuo H caTEogHca o rocnoAHHA 
&paata G)cTore 3a Hauiera cAaTKOFA H. MHOTO chuaHora H 8 
CREMA DOUTEHOFA RAACTEAHHA KOAHKO I€AHQFCA HaàCh EIEKHHKA 
KAKOTO H AMH EAACTEAE ASRORAUIIH , H TOAHKOTE ECE HEFORE, 
koH ce nf'kwagrkr8 8 rocnoAHHa kfaam (CcTor, Hu HErokO 
8u8ure H npaS8uSuie, uro ic MSllIKO KoAEHO, Aa c8 Halllu EAa- 
CTEAE H. WAR HAIUIETA RIEKId 5; H 34 REKIO CAAES FOCTIQAHHA Kf4AIA 
G)crTo1€ Aa 1€ EHAHAMO CRAKOMS CcAAAUIHEMS H. TIOQCAEAHEMS. Af h- 
RacMo recneAHHS xaAm (eror noaaus8 c ancroas 8 AS8- 
EQ&EHHKS, KóldTO !€ HloAAaMA DAEO RHAA HAIHÉETA RAACTEAHHA 
Maprkna BSn(n)kma, a iecTh wkoao T&£H. nioAaut rgaTuke noAau£, 
T83H feucen8 noaauS rocnoAHnS. kpaamo GOcrToie 8 Raumius 8 nAe- 
AEHHTW 8 EHKE REHKOMA HEMS H. HETOREMN CHHORWAN H. HEFORS 
$u8uio H. ngaSH8uto WAR AaHalllHErA AHE Hanf'kAa, Aa I€ EQAIIHR 
FOCcnoAHHhA KfaAh ()cTora H HeroEH cuHoEH H HéroEO SHSute H 
npas8uS8uie peueus noaaus AAQKREATH, DngOAATH H WCTAEHTH 34 AS- 
iU8, SuHHHTH, IJIO HA ESAE HA ROAKO H KAKO HAN Afaro, KARO 
CRE WAN CROICYN RAIJIHHS. H WIJIk MH KHE35, RAACTEAE H.— RCA 
wnkHHa rfaAa ASkpoEHHkKA WREIJJAEAMO C€. FOCTIQAHHS. Kf4AIO 
Gocroie 8 X(rkera Rgora cgEAQt:kKüTéAid H. ES. n(rkuucT8 Roropo- 
AHUS H Eh cHAS qacHATO H ZKHEOTEOfEIIATO K)NCTA F'OCHOAHHA H 
Eh .A. EEAFEAHCTE H. Eh. . El. EQRYOEHEXh CEECTHYh. ADOCTOAORN 
H Rh . THI. CEETHXh WTAIS, Hzk€ CB8'T& ER lluknuo, n Ek cREX 
WAR REI€KA Ror8 STOAHEIlIEXR, IdKO HAMH H HAIIJEMH TIOCAEAHE— 
AM cea 8H REHllé nHCAHOMS H€ RHTH TIQOTROQEHS HH TIOKOAHRHAS, 
nau€ 8 CEEMN. CTAHOEHTHS Ao AHH H AO EHK4. H HÀ CEH. EHE 
nucano ngrkceke naung(sg)o knean [dne P'Suasauks, fInape IOpk 
[oueruks, Grejanus ASkapeguks, Magnus. hSuuks, Mapuns 
RhS«uuusuks, AMuyanao. Menseruk&, Hauma Gapakoguk&, AMa- 
puus HagS:xuks, Markus Iokguks, Marko Pgaauss, AMu- 
xaua& Bogaacgugs, fiuapera BhenuSaung& ,— Aonpe Raaukeguks, 
Anwmko Bheueunks, ZKune hasueguks ,— Hukoaa. Aenueruxs, 
Euge ASuuks , ASka hSnuks& , Guako BSuuks ,. Hukoaa ZK5pn- 
rogHKk, AMagpsroao llykguks, BSorun Bhorgaacgurs , Magnus 
BSAauuk&s, haayo Gopuroscguks, Baume F'oueruks, Guwc l'o- 
«eTHKR, AMuyous. ASkapenukks , Ilaoko l'8nASAuk& ,. Maprkun 


241 


hapaguks, Hanamer BoAaauukk ,.— Hukuia. F'oSgeruks ,— Hukuia 
hsuunk&, G)yara ZKamauokHks ,. AMaporie hucrernks. nucano 
EA H3ARAHOH rloAAauE H. REKHHHE ROrOAREHMArO rgaAa ASnook- 
HHKA EA AETA exacTRA yfrkcroga Ha .wvrGàQ. wkv&, wkceua 
d(epua)pa HA .KE., H HOHEAECAO FA. üegaT(HTH) HAUIOMRS 34KO- 
HWAN DoARRHCBKIO TéqATR RoroatokHMAre rjaAa ASRQOEHHKA. 

Cod. ragus. f. 66. MCCCLXXXXVHII.-a di 25. 
freuaro, priuilegio fato per la signoria a re Ostoia e do- 
nato li palaco e fato zintilomo. 


CCXXIX. 1399. 25. augusti. Ragusii. 


Radié Sankovié (G&ankonHh&) donat Ragusio pagum 
Lisac in Primorje. 

GaagHH koe, cREéTA T)ouue Hepa3A'kauua ,. Kk RcerAa 
cAARE HERECKE "AOI kkOMK Kjrknnum cuiua AoRkatd "TRofHTH H 
MBA2AS naaharh AoRrkyn ArkAs &CAKOMS KHAHMHYN, cero gaAH 
wu Eot&OAA PaAuus CuhnkokgHhk, caHUIAdIe REAHKS. AIORREN. H 
Cc&uiaHS ngHta3hHh HEQASA'KAHASS, Kork nues Mer8 rgaAoak A S- 
RfORHHKOMN H Ck IIJAJOAHTEAH MH. HAUIHMH H TIAKK € JOAHTE- 
AEMB HAIIUHMN KASHRUEMR CGRHKOMR H Ck RoroneTó'kgHHAM ro- 
cnoAHHoMh :zkSraueMs Brkaurakomk, H nakk EKHAE, (o € ck TS 
HECKQ ORHO, HJ Keg &k AR HS H. KQMacH8 AIGEHAS IQHIJSARHR, Kolo fo- 
KA34MI€ H. ECETAA. SkAa3810, naue. Aykaomn TEOt rocnoAA AS- 
RQOERMKA Kk Ak, 4 MH XoTE XA9HH. EHTH, A4 naut H. ArkAOMR 
MORRER IIOKA3ATH. ASROOGERHHKS H. HCOH WIIKKHHH ,. CMHCAHRN H 
CMOTQHEN Ek MOEAMS CONBABRILH ,. KAKOÓ RHYRh ASRQoERHHKS EEAHKS 
AREREN H COBARNAHS DHIJSRHI AoR('kaun Arkan H TEOfOMMK no- 
KA34A, Ha&'kAH Me nprkaucra, u noroys 8 hockus nprkcekrao- 
MS recnoAHHS kgaas G)erou, n IIQMEHBSXN MB Rk& CAAKHOUW B3h- 
EHUIEHHE KgaAERCTEA njrkuscus cASiXES Hn. pasAuke njrkurknue Aa- 
ft, Kot cB Il9HMAAH FOCIIQAA ROCRHKRCKA WAR A SEQORKHHKA, MOAF 
CAAES KQAAERRCTRA, Ad RSAE MHAOCOBARHR ASEQoRE&HHKS 4&CTRHH- 
MH AAQBAMH, H 8H MH CE WE'k'roEA KaAERCTRO, 4 F'OROE, KkAA 
A9HAS k& Mk nocan RAaCTEAE ABRQORKSKILH , XOKE EHTH EHAH- 
MO RhCAKOAMS, Kako KS ASRQOKHHKR AAQOEATH :KBIIGMh, EAdAA- 
HHEMh KAKO CóhuaHe nóHidTEAH: H 43k PaAH«uk TOH. CAHIIAER 
W'Th KQAAERCTKA, RECEAO H MHOTO EhCECORAHO Brincays rocnoA'k 
ASRÓQORRuKOH, MOAE H. HgOCF, A4 IIOHIhAIÓ HOKAHCAQE l'OCcfloAHHS 

16 


242 


KfaAS, H HAE'kuiSeé Aafe, KoE HM KE F'OCTIQAHHR KfdAh AATH , H 
rocnoAa ASRgeERukkKA npn 3a c&'krk Rama cRoero Paausa, 
H nócAale roCrloAHHS. K(aAS RAACTEAH cEOE TlokAHCAe cAau/kan 
H MHOro Houk TEHHMH ('kuat H Ck. SKCHHMH AdfAMH , H T8H ro- 
CHOAHHR KfaAh EHAE K(ACHS ASRKER H "IRCHS AIGRRER, KOIO IlO- 
kA38€ ASRQOEHHKK Ek S3EHIHIEHHE KQAAERCTRA, CREKAKM CE 3 l'O- 
CHOAOMN H Ch EAACTEAH H Ch EEARMQZKAMH. KQAAEKCTEA H Cl 
EcoMA hocHoMk, KakKO 'TE€ nAATHTH KfacH8 cASKRS H. ukcHS 
ARERBER AOEQHAH A'kau AXSuspokkHHKS , H TS9H HH3EAEN HMf 
Xpucra EKora rocnoAHHR kfaahk u &ca hocua Aapoga n. 3annca 8 
lIAEMEHHTOW Eh E'kkH rgaAS AS&poknuks Ece Hn)HAMOfHeE rocio- 
Auna Kfaaa H hocue wis Hs8pnaa Aepn. ngrkko Haworuue Ao ce- 
AA, Kot €t HAMEHBE JANKH ; HH TIAKh. KAKO l'OCHOAHHRh. — KfaAb 
c&Qhu8e Ar'kaoMh ASkponkHHkES, qo I€CTh. HAM. rkunio. fEKRAB 
H Wk'kroEAAN , EAarOAAaHCcAMO ROrA, Kot AS & Srprknuas. cghu 
HA TOMh, H IIJAEHMO AMOAE EOTA, AA ESAE MHAOCOBARHS A S- 
EQOEHHKS rgaAS, AA c€ HMA 3ATIHCAHHE H RAAAAHHE S gkke. ko 
AM EH HOffEKRAh, AA E KAETR HAQEMR. HERECHHAM, H AA E WTh- 
nAAHHKRh WAR Ef'THE. 4 llA4E AA € gp'ihAeoMo ECAKOMS MAAQMS H 
rovkueMS, kako H MH Eoc&oAA Paausk, cikrogags ce c RAa- 
CTEAH HALIHMH 3 RfATHWAN H 3k RAHZRHKAMH ,. H. MHCAE H. Xo- 
T'ke, Aa cikh H& eue, Aa cavo Heyapnu ASkpokuuk8 83 ro- 
AkAS AIGERER,. naut xorke, Aa R&caAKk EnAH u ck 'kakreascergse, 
A4 CMOÓ XA HH. KEAHKOH kfaceT'k ASRQoERUuKOH H RAAFO'TEOERHE, 
A To A'kaewh noka38eMe no gcky& HatniHyk AHCTHYS , A4 € EH- 
AeMe EcakoMB, KoAS cce AocroH, kKako 'k EocROAA PaAnun 
GiukkogHnth AAXh ASRpoEHHKS rjaAS H WIKKHHH Ek gkke 8 
HAEMEHHTO c&eAo. Mot 8 npuMoguie, Ha HA (uckus, ch EckH 
CEAH H 34ACEANILH H. Ch. ECkaH. METAMH. H. EQAAMH H. AJRERMMH, 
DAUJIAMH, 3 ASEKQaEAMH H ch RCkaH koTapH H Aocro'knuems 
c£Aa eutHareo 3anHcSim H SkjrknaSim, kKAKOTO € 34HlHCAAN FlO- 
cHoAHHR Kfaak COcro'k 8 nogean. Ecc npgumopue ASEook&HHkS uH 
wnkHH'k, "rakerege H Haure. geueHo. ceAo (duckiis Aac wo RAacTe- 
AOMNB H WikHHH rgaAa ASkpoEHuHka S E'kke 8 nIAEMEHH'TO HHAMS 
H HHXh nAEMEHS H K TOMS Ect rgaHHHe, Kot C8 CTAAGHE HÀ fQEAR- 
EEHHHH PFjAAA ASRQoRHHKA WAR EAACTEAR H WARN OIbKHHE Eh 
RECkYh EnHüIE. fE4EHHYN. 3EMAAyh, MH EOEROAA Paanuus Bct ToH 
WEAIEHCMO H lQaEHMO, A4 C8 AORftE H ljaEE CFÜAHHHE. H HÀ 


243 


cue &HIJE€ nHcaHo "k. RoicROAA PaAHuk c. MOWAMR. RQATHWAM C 
EAACTEAH H CASTAMH OTHYk CE HÀ CEETOMN ICRAHNTEAHIÓ H HÀ 
SRCTHOMR KükcT'k xouerog'k, ako. ceMS8 RHUIE TIHCAHOMS. HAMH 
H HAuiHAH Diockauunau ne RHTH nioTEO0EHo H niokotkrgHaS. Ao 
AHH H Ao (kka, a Ha ue ckun n ckan gAacTEAMH :: 2KSDAHR 
Aaswxuus Huyopuks , Gorknko G)30ocgukk ,. Xpengeaans. Rhoro- 
CAAAMKR , oK8rlanis hozuuko hokauks, kueas hsSAucaag& Snoga- 
HHU"UHKh. 34 KEAHKO R'kgokaHue Eh Rcako Efrkae an RocRoAA Pa- 
AH" S3AKOHOMR lIEIATHIO HAUIQAMS TIQABREHCEKOMR TIELATHIG 34ne- 
4«ATHcMO. à 8nuca ce cwk MHAOCTR,. KhAA EHCMO S AS&gpegHu- 
HH € EHLIIE QESEHHAMH. HAUIHMH. RAACTEARAAH. Eh. kr QoKARCTRA 
rocnoAa Ic8 Xpucra THcSipinow "TH cTA H A€RETR AECETh H A€- 
RETO Vkro, wkceena agrScrA .Ké£.. ARHR. 4 Snuca rocnot/r&a MH 
Aeregers AMuaera Ionognkks. 

A tergo: Poueglia de Radic Sanchouich, chomo dono 
a lo ehomon de Ragusi la villa, se clama Lisac. 

Sigillum pendens: [le«ars. Origin. membran. in e. r. 
arehivio Viennae. Ciuowen. 86. 

CCXXX. (cirea 1389—1399.) 


Euphemia monacha, vidua despotae Ugljesae. Inscri- 
ptio auro pieta in serico tegumento eorporis S. Lazari, Ser- 
borum imperatoris. 

Hi& kpacHHyk MHóaà CEFO RKRCIHTTAA CE I€CH. W'Th IGHOCTH 
TEOI€E , W HOKÍ MoVvueHnue, KHEKE (lasape, W kprknka povka ro- 
CHIQAHA Eh ECEJR FOCHIQAAYS S3EMARHHYR Kf'knka H cAAaRHA nióka34 
Té. l'OCHOACTEOEAA I1€CÍH 3€MAIGKO WTRURCTRIA CH, H Eh RCEYh 
&AAlBIYh KB3EECEAHAR I€CÍ. EkQOYVIEHHIE TH. X9HCTHAHH , H MoV- 
ARCTEHHAMS COAULEMR H. 2KEAAHÍEMIS RAATOURCTÍA H3RLIIAN IeCÍ Hà 
3MÍà M CRIIOCTATA ROXKRCTRKHHYN IBKRER, QACOVAHER HECT(h- 
nHAO EHTH cjAUS TEOIEMOV 30ETH. XHCTHAHH. W'TRURCTRIA TH 
ORAAAAEMHAM EH'TH. H3MAHATEHT: AlJIE AH CEFO. HE TloAOYsIHUIH, 
werAEHTH "TA'ku8 gHcoT8 3€eMHaro FocnoARCTRÍA H WRAFOHTH Ct 
KQBEIIO CROEIO H CRERKOVTIH'TH CE Ch KOH. HERéCHATO Ufa. "T'kawike 
H AE&EKk :keAaeME noAoYuHAR. (Cl, H 3MÍA SRIAN ECH H MOVEHIA 
E'kHhij& EhcHpHEAN ÉCH OTh EOFA. HBIHId H£ Rh SAEREHIE lIOCTAEI 
ERSAIOEAEHHAId TH 4£AA, Hy?KE CIQHXh WceTAEIAN &cf. ngrkuik- 


C€TEÉHEMB& TEOHMb, TERE RO OVTIQASHHELIIOV CF. Eb HERECHAId BéCE- 
18 * 


24^ 


Ala t'kuna wnorn ckphkH H ROA'k3HH. WRElIE. RK2AIORAIEHHAA. TH 
«£AA, H Eh MHOS'RXh CKQREYI 2KH'THE II9OECIKAAR TR, WEAAAAE- 
MH RO CcoYy'Th H3AM4HATEHH ,. T Toksovie Mh EhCÍ HnoMOI[IH TROE. 
T'kEwike MOóAHM CE, MOAH CE Kk WRI[IEMS RAAA IK w. Ek3AIGRAE- 
HHyh TH uEA'KYk H Ww Bceyh HKE Ch. AIGROEIIo H. Kkooto caovKe- 
HIHXh HA, HEÉIAAEMR. EO. MHOS'KAAK. ChIIEXEHA COV'Th. Ek3AIO- 
RAIEHHAId TH. £AA, TdAOVIIH RO XA kks Hyh ERSARHFOUIE HÀ HHXl 
KWEh REAHKh, H TEOld RAAFA Eh 24RH'Th IIOCTARIUIE, W MBSueHH- 
ué.. Hh Aipie H nrkusAs eci wTk zkuTÍA cero, ckgkkH H koA kann 
«EAR "TEOIXS. Ekei, | tko MOVMEHHKN. AQRSHOREHHE HAMAUIH. Kk 
reenoAov, np'kkaonn koakue ks. rknsagunaoy T€ EAM, 
ngeci aHoroakrHotE Eh. RAAFHYh 2KHTHE ESAIGRAICHHMN TH s€- 
AOMb ngekoAHTH EoroorroAno, njoci npagocaagikn gkp'k xpu- 
CTIAHCU EH. HEWCKOYAHO CTOId'TH Kk WTRCS'ThCTEIIe TH, noci no- 
E'kAuTeAIe &orov nogmkAS noAaTH. Ek3AIOEAICEHHMRS. TH. 4EAOMR, 
kue3ov Gerefanoy a Bakkov, na uetiATauHe H. RHAHAMHE RAF H, fo- 
MONIS RO Al[IE TIMEAS Ch. ROPOMR, "Tek noyEaaoY H. &AdPOAA- 
pEHIE EK2AAMH. CRREQH AHKh CEOHXh ChRECKAHHKR, CEETHXh MOY- 
MÉHHKh, H Ch ECEMH HOMOAH CE lOCAARANIIOAMOY "TE ROFOY ; 
Ek3&E'kcrH. l'ewpriie, noA&urun AuanTona, ov&'kau OwAwpft, 
nouwn AMepk8pia u Ilpokonia, wu .M. AQoVMEHHKR CEEACTHH- 
CKHyXh HE£ WCTAEH, Eh HHY;KE AMQYUEHHH. EOKMIOTN "£AA 'TROÀ 
R3AIEAIEHA ,. KHE35. G'refans n Basks,. npocH noAaTH HAM CE 
W'Th EOr'À DIOMOIJIH, TIQHAH OYEO HÀ IIOMONIS HAUIOY, HAERKE AUIE 
€CH, HÀ MOId 2K€ MaAdA D) HHONIEHIA I)H30H, H Eh MHOFA RhAWk- 
HH Cia, HE no AocTolanito &o Té&'k noykaAS niHécoyh, Hh no 
civk. waaaro an ga3oYMa ,.— "'kwike H. MAAA. ERSAMAIA 4IO, Hl 
HE TAKO TH, W MHAH MOH lOCHOAHHE H. CKETH. MOYSEHHME, Má- 
AOHOAATAHEN. EHAB I€CH Eh "PNknnuyns n Maaotkannyh, KoAMH 
naut Eh. HER X OAHMHXR REAHKHX ,. T42KE. ERCIIJHICAN. I€CH. W'Th 
EOFA, TéAECHO. EO CTQAHHOV IO. MEHE Eh. CTAHHRNIXh WKQRAAIAN 
IÉCHH. H39EHAHO, HBhIHId 2KÉ WEOIQAOY. IfOlllOY , AA WKRAHIUIH 
ME, H Aa Ov"ruuHiüiH EOYpov AlTOYIO Aoviuc H T'kaa. Motero. 
Gjuwia ovcpsAno npunocumR cia Te&k, ckersi. 

In monasterio V rdnik (Ravaniea) in Sirmio. P. J. Safar. 
Wiener Jahrbb. LIII. Auzeigeblatt. 6. Památky. Obrázky. 
27. cf. laaenuk s. V. 297 —301. 


245 


CCXXXI. (1399) 6907. 


Euphemia monacha, vidua despotae Ugljesae, donat 
velum (xarazéracja, &araneras eo) monasterio chilan- 
darensi. 

G)'r& CKEQEHHNIXh OVCTRHR, W'Th MfCKATÓ COBARHA, W'TR 
HEMHCTAFO I€3NIKA, W'Th AOVilé CKEQ&HHBIE Hl HMH MOAIEHHIE, 
Xoucre MoH, H HE WTHHH MEHE fAROY CEOIO, HH ldfocTHIo 
TEOIEIÓ, RAAANIKO , WRAHUH. MEHE Kk. "ACk. HCXOAA. MOIEI'O, HH 
CFH'REOMR TEOHMK. IIQKAZKH. MEHE Eh ARHR TIQHIIRCTEHId TROICFO. 
njrkxAe Ro covAa TEOIeFO , rOCcHOAH, WCOKAEHA IecM cg k- 
CTHIÓ MOIEIOG , HH IE£AHHA HAAEKAA H'kerk Eh ik enacenuia ao 
iéró, are H€ RAArOOY T(OEHIE TEOIE ro" kKAHTR MHORKRCTRA KE3A- 
KoHiH AVoHyh. "T'kwié MoAIO TE, HE3AORHKE l'OCIOAH , HH. Ma- 
AOI€ CHI€ TIJHHOIIIEHHIE W'TÓHHH ,. Id2KE TIJHHOLIOY CEETOMOY Xfa- 
Moy n'kuncTHI€. TROICI€e MATEQE H. HAAEKAE MOIC,. ROTOOAHUH 
XHAaMAAckoH, R'koov RO ERCI)HIEYh KRAOKHUIO IIJHHECHIIOV IG 
TH ARk uerk, rocnoAH. cune H 43k cHI€ TQHHECOYN, HEAQ- 
crenuaa paka TRO, Ww EAAANIuHUE, Gduaun wonayin, Aki 
recnoAuna AH Kiecapa Biouyne, aekepiaro 3í/k,. mkkorAa e 
A&CIOTHHA. H FIQHAOKH cé cHI€ KATAnIeTA3MO ypaMoy nfrkckerhie 
RérepoAHue yHAaHAAfckHIe Eh. Akmo. .,9. Hi .13., HHAHKTH- 
WHk .H. H KTO F4 Kl€ WTHETH W'TRk yjaMa nfrkcReTMie Ro- 
FÓfoAHUE XYHAAHAAfCKHIE, A4. I€ WTAOVUSEHS. IEAHHÓCOVIJIHHIE H 
Hépa3A/kauaHie rToHut, H Ad Moy |€ coyvnsonHuua njrkuu- 
CTA ROFOMATH XHAAHAAfCKA Kk ARHRM CTfAUIHATO HCHHTAHHI, 
AMHHR. 

Inscriptio auro, argento et varus filis sericis in velo 
serico. laaeuuk». V. 297—301. 


CCXXXII. (1399) 6907. 


Ecclesia S. Stephani prope Aleksinae in Serbia 
conditur. 

fi&nABiJIEHHIEMR CHHA H. TIOCTIEIILEHHIEMR. CEETATO. ASXA.. ASK 
Fe(p)maH& , caegrkuH H nocAEAHH. Ek HHOKHXK ,. TIGTOSAHXN W 
TOMh H ER3MOrOXh H SCTAREHXN ORIJIE CKHTH(IC) Ek HEMh, A4 IET 'O- 
KK€ H3EOAH ROTh HO MHE Eh HEMN 2KH'TH. HJ HASEARCTEORATH, 
MQ9AI6 H 3AKAHHAIÓ Ck. XoHucTOMR, ldKÓ Ad HE fA3O0HTh, Hh M 


246 


MIOTEQRAHTN: AI[JE AH. KTO AQ3HETR (A200HTH, A4 fA3OUHTN IEFO 
EOFh, H A4 !€ lJOKAETh. ..... (GOKRCT)EHH. X)AMh Chl Eh AHH 
kAaro&e(Q)Haro knesa Gerefana && ko .,5u3. T 438 KHESh 
G'refans ck &paroan monas Bhaskoak ngunacxuys koukn Mo- 
pag k ck (R)ceMH. CTAQHHAMH H RO....... H .F. EHHOFfaAE 8 
(VaniogHlH.. cAAEA CREQRUIHTEAIO ROrOV E"Kkkl. AMHHR. 

Inscriptio in ecelesia S. Stephani prope Aleksinae in 
Serbia. Paaenmep. 1. 185. 


CCXXXIHI. saec. XIV. 

Zive, Maro et Martolica, mercatores ragusini, red- 
emturi portorium salarium. 

q Feenoaunc, n ZRuge à Mao & Maproauua rogopn- 
Meo H MOAHMO Hall£rA FOécHnoAHHA KüdAd WRO: CE, TEOHWAMR 
MuAecrHie rgeiceueo 8 BoToph, H RHAETH. KEMO, AKE COAH. MQ- 
eMe HMATH, Aa K8nHAMO HAQHHS. KOTOfNCKS 34 TH FOAHUIA, 
H 8 CEXh TÓH FOAHIJIS Ad HH CH Af iKAHR CKAKO FOAHIJIE H3ETH 
TEOH EKAACH AECTR "THCSKR TOEAQh COAH, 4 MH CRAKO lFOAHIIE 
AAEATH AO TH lFOAHHE IIO DIETS CETR ASKATRS 3AATHYS TERE HA 
meMS recnoAHHS Hà FOoAHIIE, H. KOHIE FOAHI[JIE TEOÓH RAACH H£ 
EM H3EAH HAMh AECETR THCSKK lTORAQh COAH , WHO lOAHIIE AA 
TE€&E MH HE CMÓ Af IKAHH AATH. ASKATE, 

A tergo manu recenti: 1400— 1500. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. archivio Viennae. 
Cuowen. 41. 


CCXXXIV. (saec. XIV.) 7. novembris. 


Eugenia, Serborum et Graecorum imperatrix, uxor 
Stephani moritur. 

AMekeeja. noiegga .3. ngrkeragH ce np&&a uapHia CÓNTIBCKA, 
neAgovzkuie Gerefana uapa npsRaro, Monayn Carienna. 

Alio loco : Ilg'kcragn ce uapuua ng&gaa co&nhcka GancakeTR. 

E Vukii typieo chilandarensi. 


CCXXXV. (saec. XIV.) 
Stephanus, caesaris Ugljesae filius. 
fl cc aen. Gehaus ,. &ecaga Oyraeur chins. 
Inscriptio monumenti ejus in Ljubostinja. Vujic. IIyreu. 
no Cep6in. 106. l'aaenuks. V. 301. 


24 
CCXXXVI. (saec. XIV.) 


Senko Zupanus Ragusinis scribit se frumentum vendi- 
disse Cathari. 

T OA kSnaua Gnka. &AAASIIEMS. ASEQORRURCKOMS H cS- 
AWk(w&) H RAaacTEAEMN H. WIKKHHK ASROOERSRCKO(H) KAKo Ha- 
HIHMK AfaroH RfaTH. pA38Awkys , ijo MH cre nHucaAH 8. AHcTS, 
M4 Afara RoaàTHi6, "TOH AoR('k grkure, Aa ck&kM&k "k Haa K 
EAM REhé .r. n8TH, EAMK FOROQE, MA Afa(ra) R9ATHIE, HE 
KaumiTeé Mk uckne ununi. KAKo RAAXS8 &oAa TIJHMOQAHHHS KoAA 
XARMAAHHHS, 1€0€ CKkM "K I£ARHS WAR RACh, 4 EH CT€ 8 MOMR 
RAAAAHH KOAHKO Id, 'TOra MH H'kere SuHpnHAR ,. H&KA I€ Mk urk- 
H4 ROAA HEf€ HHOMSB , I€(£ CkMR EAIIIk, 4 HEKA. I€ MOIEMS sAQ- 
&kk8 RgoAAa urkna nepe nnora uaog'kka, (16p)e c8 Raum, "TOrA AAH 
Wwkere 8uunnaH, Aa MA Afara RaTHIe, AKO hé 'TOH REHTH , Aa 
EH Ht héTE HHhA'k. TRKH'TH. Hé£)£ AH 8 MOMRK EAAAAHH ,. Ad H Id 
'TOH S8uHHB8. 4 I[JI6 MH CTE. TIHCAAH 34 ;KHTO KOTOfNCKO, MÓH TH 
ASAMHI€ H£ TE THIOHECTH :KHTA, AA T4 h8 SAATH MOrA ZRHTA, AA H 
Té TOEAfh, I€f£ MH TE TOEAQN TIQOAARATH HO .1. FÉQNTIEQN, u£— 
CA MH KH. H£ RH AAAH. H SAAAN CRM AEH CT'k (RRHN, H THHE- 
CTH MH Té .C. ASKATh, "tca MH EH HE EH A4JAH, €t, MA 
Apara RfaTHIe, H TO AoR('k gkure, Aa c&Mh ngHyoAHAN njrkAs 
EAUIS FQAAN Eth. ARAMIRS, H'kcre MH. Ae tfeAHE cSkue nouwreuuk 
8«HHHAH. teft TO K'kuTé, EAAacTEAE, iio HMATE AoEHTHK. wAR 
MEHE H. WAR MOHYR ASAH Hà. MoOlIo. Eko8, Aa RH. MH AAEAAH. . E. 
nephriegh (H)a roAHtIE, IeARA KH MH rlAdhaAH, 4 (I6 MH CTE nu- 
CAAM 34 MIO fAEOTS, KOlO NHHHTE, HDJAEO EH I6, Iefe "k ne mieAS 
Moie rAARE HH MOTÀ CHHA 34 RAUS ner kg8 n 3a gaurec nowreHHte. 

A tergo: BaaASurEeMS ASRQoRRURCKOMS H cBSA Wk MR H EAa- 
ereA£MS H wnshunk. Lettere de Semcho per lo frumento, 
eh i mando a. Catharo. 

Sine sigillo. Origin. chartac. in c. r. arehivio Vien- 


nae. Cnoweng. 79. 


CCXXXVIH. 1400 8. decembris. Sutiska. 
Stephanus Ostoja, Bosnae rex, castellum et Zupam 


Hlivno donat vojevodae Hrvoje. 
ha uwe oua 8 cuHa H cRéTOrA AS8XA AMHHR.. MH Grunaus 
Ücrom, no wHaocrH rocnoAHHA EórA KüaAk COREAEMB, hocuu 


248 


uH nfrkmopio, y8McliH. 3EMAH ,. AOAHHMMS. KaIEMR, 3AIAAHHAMR 
cCT)AHAMS, &copk à Goan n noagrknuio H. k& ToS, HA EtEhe H 
HA RHHIE CHOMHHAMO H AdlEMOÓ EHAHTH ECAKOMS sSAGEHKS, KOMB 
€€ AOCTOH , A4, I€FAA rOCHOAN EOrh nj'kuuue ca EHIIIHAFO FO- 
CHOACTEA CKOIEFO HÀ MEHE (ARA CEOIEO, H HAMHHH ME HACAHA- 
HHK4 H F'OCIIQAHHA EA 36MAAXN fOAHTEAN H. TIfAQOAH'TEAS MOHYN, 
TEOfEhh MHAOCTH H.— HATIHCAHHId RHOHHAMNK. CASFAMA 34 EH HA 
DecABzREHId, HA EAACTHTO KfAAERCTEO MH. OAN CÓhAHA XoTEhe 
ACER goEOAHO naaTHTH EOIEROAH XohkRolF H HEFORS cHHS KHE3B 
haoumn nu Hum. ocTAAOMB, TKO KH EHAK, H MH yoTEhe AoRpo- 
HOAHO, Aaà HAN ESAE TEQRAO, HHMA H HH!O ocTAAQGMS, Smnn- 
CAXS noANB Mol co'kAHS nesaTk oTHOQEHA AERA AHCTA ,— I€£AAHN 
hskaunps GewkokgnHhs n hisks. Huamnunhs à kSnans Paayoro, Aa 
noie 8 XAHEnHo, H Aa 3REQ8 RAAAAHIE. Kk CERH. OCHAHHKE TIAEMEÉ- 
Hu'TE ASAE H (H)HE Rf hCTE AOEQEASAM, koH EH CE ORAE nk wukan, 
A4 Hyh HHTAIO AO HHYXk fOTE, TKO EH KOIE HAEMEHIIIRHHE QAR 
KopeHA 8 XAHRAHCKOH EQBXOEHHH H S :KBrIH, rniouaHiliH eAN Dago- 
AA A9 EQBYOEHHE, HIO noucTOH r0AAS RHCTÓHSKOMS, H4 RA4- 
cru'TO KAAa nocAa (YaSik KQaAN ARAAECETR H. . A. foTS Ha Meo- 
heyk nocrAEHTH EcaKora 8 EHyh HJAEHAMH, H HAAN "HAV TKO 
cra enAH. 8 ono urkwme, rmepe (aSunks Kfaah. RA3AA. AIORAAULE 
D)AEAS Ch HAUIHAH. HOREHMH; 4 $SnHcacao 8 AoSrH AHCTR KA 
KCHMh QCHAHHKOMR HAEMEHHTHMBh ASAEMBR BH. RKAlnHTSAS, 8 Keora 
ACRE AEHLLIT9OMM. H32IIHCAHH O HHYXN OTHHKCEN, A4 TIORHAS mpá- 
Ro, HO i€CTk TKO 8 XaukgHH, H ocHAHHUMH 3roRofrkgur cce H 
CTOkHEhE CE IGAHHAMR PAACOMMR Ch. KATIHTSAQMR DloCAAlilE KQAAER- 
CFAÓ MH SHHCARUIEMN 8 OTROQEHOMN AHCTS IOAN HETRh HÀ AECETE 
HREHATAMH 34. I£AHS. Ch. HÁHIHAAH. ASAMH, KOI€E. RHXOCMO TIOCAAAH 
MEI HE, FoROpEhe IGAHHAR FAaCOMB : nfrkcerau c8 nau ngrkAs 
OHHAMH AEAAECETH. H. SETHÓHMH, KOHR. TOFA Dl CAMNTH. HHXMh H 
AHHA HHXN, AERA KQATR HaCh ARAAECETA 0-A-8 HA A&CETE TIAEMEHS, 
OCHAHHHIH XAHEAHCIIH. HMEHBIE. C£ EKCAKH. CEOHMI. HMEHOMR ,. H 
ckHAOunime nrkas naau icAno Biaaake l'auninhis oa hucrpk- 
uc, ApSro laaons oA& Bopsaokgk ,. Tperue haaako BRaagints 3 
Ae&pora, wergpsTo lisunyna Mparnnokuts u38 Aun a IH pk- 
AHCAER H38 Daepauks nu Srokus u38 JagpsAnia, Aparoum n 
G'roievaps 8n IOpau. GSaeauhi u38 OpnspS8ck, Duy kouuts 3 
leegaus, lgurnanps u38 Hasanhs, Bhouns 3 hucrpuue, Gko- 


249 


pogRou 3 Bpk&onuka ngucerour cEHAOKSIOhE 4HCTO H npaRo, 
CrQRHEhE CÉ Ch. DUAEHAMH. AEHUITOOQAMH, FOROQEhE: FOCHOAHHE, QAN 
KOpeua Hnusnege uno nutre XaugHo H rgpaAs kucr(rkaku, oA& Jago- 
AA HOUAHIIE AO E(RYORHHE, HEFO 'TEOIÉFA Il) &EOTA RHAO H CAAE 
TROIG, ROAAHK 1€ AfKOKATH , EOAAHN 1€ QAAATH, H3HAMIUH S 
eCMMXR CEAHXR, Kk HE houyuuta mToeruenuka, H OQAAOHE HE 
TÜÉETHHE ICCTKR'TA AEA AHAA OAK eASMgTHA, l'aaeumns H hsga- 
HHHh, KOMS I€ TH AaAllh, H TO c8 oóHàÀ crAA, 8 KHMhN. ECHMR 
BRouyHnhewh AHAN OAK TfETHHE. TOETHHA, H Ch ITHMH C8 RHAH 
r9AAS KMETHIC, H "TO c8 oHAH CtAA: lphko S huerprkunu, OAR 
Tperune TQerusua; 8 Jaropksays Toaukole QAN ''OETHHE T0ETU- 
nas; 8 Tspays roaukote; 8 Gapsaays Toankore ; 8 TosSkuhnyk 
"eAMKOIe: 8 howruuys Toankoie: 8 Hokoune l'aaguuays ToAu- 
Ko: 8 OkS83AHhHyk TOAHKOIC. 4 HC-TOFA HC-T(ETHHE OA AOHIG 
A8 AHAS eAASMoRTHUIG rpeAe PSrapa IOpia AHTUH neme Szke. 4 
HHÓ H3HAHAE "MCTO KfAAEECTEO Hdll£, A4 I€ Hdllé recnouke 
QAM KOftHA H FQAAN H CKSTIA H OAAATH H. AKATH, Ad EQAHCAMO 
raac8 Haur£MS, AA HEATE OAR noce kAWnys , KOóH RSAS, H A4 
ASuUIH Hé R8AE HQOTHEHO, 'TOH HAHAOCAO *"IHCTO. H H£ flon8iia- 
thé OAK chia Halli£FA RHOHHXh CASIKEN H. CAB2KEHId. ROIEROAE 
XpkEoic Hn. kue34 haoure, Aay& A8 H 3anucayk. EHKB RHKOMA 34 
HAEMEHH TO FOAAR XAHEAHCKH H CA ECOMB :KBIIQMR H Ch AOXOATLH H 
Ck TÓRCFOEHHAMH , IIOUAHIIE 3 AGAE QAN DaEOAA 8 nuc RipsAaRk, 
(Minhane, SagSkonne, Gaukoguhe, Manirkue, PSugnue, ASunuhe, 
"uyogute Hn cR&S8 EQKXORHHS XAHRAHCKSB, A4 1€. pE5EHOAMS EOIGEOAMH 
XpkRoi , kue38 haouimn à nui riocaHAkHeMS 8 RHKE KHKOMA . 3A 
HAEMEHHTO, H OHE OASAMÜRTH. H3HAMIIE. QAR TOETHHE T(ETHHS, 
uie 1€ houynntis 8 HH cEAHXN, H. H3HAAMIE niETO Sie PSnagnfa, 
KAKO cMeo ngkEo HovkuokAAH, H3HAME, wie 1€ roeAuge Gru- 
nada Aesprkuoguha c& &paroas ca fInapkiaurems n crrkuoak 
c& JÜpewk, n HHyh nIoCAHAHRH. IJIO EH. AfNGKAAN, 4 HHÓ EcCE áro- 
pé peueHo RoickoAH. XpkRoi n KkHe38 haoumn uà nui nocanAHniems 
5 EHKE 34 llAEMEHHTO. 4 TOMS cKHAOUuH H. )SuHH(uH) RAACTEAE 
naurc oA& hocue kneas IHangaas Payunognh ch &)ATHOMB, KHESR 
AMupko PayoickHhk ck. RoaTHOMR, RorékoAa CanAaAs ck. noa- 
THOMh, rénausuta Bharaao c& E(ATHOMB; OAM ySMCKE. 3EMAE 
&eteEOAa Paanhs GankokgHhh. ch. RS)ATHOMRK, EoleroAa Fiska- 
uis MuaaTogHhh ch knaTHOoMh, KHE3R lÜpau PaAHEotRHRR ch 


250 


EjATHWAM ; OAB AoHHyh kpan RiaaAncags ASrpaguHhh ch B4- 
THWAM: oA Scope RorROAA FiSkMHh ck RaTHOMR; OAR 
noA knia Aparnia AusHhhs ck. RfATHOMR : à. TOMBH ngrk- 
CTAEK OAK ARopa lOpan AparuuegHhh ck E)ATHOMN; 4 QAR CEOH- 
TH Xpk&ga'rHHA GaokEHRR Ch. RQATHUWAMS, 4 TKO hdh& cHE no- 
pEhH. HACK 4AH HAUIHX TIOCAHARHHXS. Ad I€ TIJOKAETR OHLEMR H 
CHHOMR H CEETHMB ASXOMR H A. MH. ERAHTIEAHCTE H. . El. AIO 
CTOAOMA H .O. H3RQAHHAMH H RCHMH GOTS8 STOAHRUIHAMH, H AA I€ 
njksecruuks. H8An.. üuuncane Ha. cToAuoms AucrTS 8 GsTucuM, 
MÉCEIA AERERQA .H. ARHN, fotiKa .9u8. AnTR.. liSkopuia AHIKB. 
Sigillum pendens, cujus inscriptio illegibilis. Origin. 
membran. inventum ab J. Kukuljevic apud quendam civem 
pestinensem et in Arkiv. II. 36. litteris latinis editum. 


CCXXXVIIH. 1400. Ragusi. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii scribunt 
Hrvoje, duci Spalati, se ejus epistolam aecepisse. 

GAaRHOMS H. RKEAMOGKHOAS rocnoAHHS XokkRolo, no MHAO- 
CTH EOZKHWH Xefuers cnkrekoaS Hn kne38 AGAR Ky KfAH, WAR 
RgAMASMIaro rgaAa ASEgokHHKA, KHESA, EAACTEAR H WAR RcE 
wnhHHE MHorO AREKHAM IIe3AAEAEHHE. AHCTR KALI. lIONTEHE 
ngnuiaauH nguaucAe H pa38Awkcwo , W EMKN. HAMK SrlHCA,. KOTR 
3HÀ W ECAKOH HAllIQH CKQREH, H ECAKOMS HalllieMS. HEAQarecTHS 
HAMN I€ HEAfJAl'O, 4 RCAKWAM EALUIEMR AORÓS H ilo I€ KAMN Afja- 
FO RECEAH CMQ, KAKOEQ I€ W HALIIEMNS AOEQOAN H CORHAHOMMR TIfH- 
IA TEAR, à AHCTK fE4EHH, KOH IIQHAHCAO rocnoTcTEA Raul(ra), 
nHcAHN HaREuepuie ckerora onp'kuua aSutHuka, a AH ra ngrk- 
(wu)eMe Ha .E. A4Hh Wkeena cekrem&ouma. cera. no. ZKo&ana 
[loronaHS AaEckoMS. awvkceua cekTEMEQHIa. .E. ARHS 8 AS- 
EQoREHHKS A kTo .u8. 

E libro archivii ragusini (Lettere e commissioni di Le- 
vante 1361 in poi) ab J. Kukuljevié exsceriptum. 

CCXXXIX. (saec. XIV. XV.) 

Vanis (Ivanis) Altomanovie, nepotis imperator Lazari, 
sepulerum. 

Giu rpeg& BRaunuurgs flaromaHoEHKA, à EHYKR. A€CIIOTA 
Banuua, anenceu kueav Aa3apy. &kuna ay naMeTs., 

Inscriptio recentior in ecclesia in Decani. Jean. npsen. 21. 


251 


CCXL. 1503. 17. februarii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur ab 
Helena, uxore vojevodae Sandalj. se accepisse depositum 
duorum millium aureorum. 

Bis nave W'Thla H. cHHA H CEETOTA ASyA. AMHHN,. MH. KHE3R, 
KAACTEAE H. EkcA WnrkHHa rgaAa ASE(ORHHKA AAIEMO KK CEH- 
Ar'knaie RCAKOMS MaAeMS H roxkwoMS no ceM&. HallleMh Smnu- 
CAHIÓ 4 HOAN HALIWAMS 2AKOHHOMN TIEIKTHIO, KAKO T" HAOUIE K 
"AAMR 8 ASEQORHHKRN rOCHOAHHR. cTAatis /aurTaphs Hn PaAeouma 
Ilpununkk 9 hipatans Autak& rnocAAHRIEMN caazic recnorie I&vk- 
HE locnoAuHA RoIekoAE Canaaara à. Klefe caakHOrAa noMEHSTRIA 
recneAuHa kHe34 (Yasapa c AucTWA Hie jkoonmkan n WAR Hie 
CT)AHE, H HA HME feuene rocnorie I&kue, kiepe kue3a (Ya3afa, 
hecTaEkHuIE 8 Halllh KOMSHR 8 nokKAAAN Ak'k THcSKIG ABSKA'TA 3A4- 
T'kys, à noA wn St'kr&, Aa i€ &oAna pesena rocnoria I&£akua 8 
HCAKQ Rf ME CAMA CROWN PAAROMR AAH CEOHMH. CASPAMH fIOCAARN 
CROI€ AHCTORE 4 TIQAN CEOUUMN TIEHATHIO 2AKOHHWAMB S3€TH. Ek3- 
A4, KAAE UH R8AC€ SrOAHO, A A4 WH cé He£ MOrS SA RKATH HAH 
H€ AATH 3a H'kAaHR 8300Kk , KOH EH MOradAM HÀ CE'kTS kuTMH, 
naaue wi'krSieMo ct AaTH HXh flEJÉHOH rOCHOFH HAH KOAMB RH 
wrnepSunaa peucna rocnoria IGekna; ako &H WH ct cM&TR 3ró- 
AMAA, WAR iJI4 ROT SKAOHH , KOMS RH IIO CROIEMN AHCTS. Wwro- 
pSu"uaa, wiukrSieMo cte AaTH. RE38. w'kAHora 835A NIKAHBId. H 
34 REAHKIO. uHcTOTS 4 mkookgauaie Boanuun Annas wRAKHTIC 
AHCTR CEOWAMMS QS8KWAM Snuca, n ywr'k recioria I&Gekna, kk 
recneAHuna kne3a Aa3apa Rue peueHa, KkAE FOAH RSAE nlocAATR 
83ETH fEuEHE ASKATE, AA DIOUIAIC WER. HÀlllk. AHCTh , KOH HAM 
CMÓ AAAH lOAN HAIIWAM TIEHATHIÓ HCTIHCAHR H3&. WEQOTPAH : 4Ko 
AM RH l4 H3NCSRHAd, 4 WHA A4 TIOIHIAIE CEQIE AHCTORE TIQARK CEO- 
HMH DEIATRAMH. nio cRoHyk Aon(rkys APA'Ryh, Kako KI€ HAAMR 
3AAOROAHO REHTH H W"uHTO chü'kTS8, tej& wHa 83HMAI6 TEtH. AS- 
KATE. nHca ce 8 uaenpanon kgkkuuurk gor8 ArekHMArO FfAAA HA- 
mero ASnpok&HHkA AkTo QoXARCTEA yHcTORA THcBiIHO Hu 
THH cCTA H TóéT&ie Akro, wkeeua depaapa .31. AkH&. à 8nu- 
(à PScko AerodeTk, &oxe noawHASMH ra. 


Cnoweng. 87. 


252 


CCXLI. 1404. 15.. januari. Ziveéaj. 


Hrvoje, Spalati dux, et Commune Ragusii foedus in- 
eunt contra Ostojam, Bosnae regem. 

, Ba nat WH H. CHHK. H CEETOTNS ASXR.. MH. FOCIHOAHHR 
Xf4RoE, Illo MHAOCTH. ROKHEH CAAKHH ASKK CTHIAAHILKH. H. REUAMO- 
AKAHH REAHKH. EOEROAA KQAAERACTARR ROCHACKOTR H KA TOMS, H 
MM KH£E3h , RAACTEAE H. RACA Wrahuus kgors8 AS&HAMAro rjaAa AS- 
E. OEAHHKR WRHTSEAMO E£AAHA CTAQAHA AoSroH H 'TAKOH CTARHCAO 
H CAQKHCMQ EacH 34&£AaHo RHTUu cSnjoTHEA kKfaAS8 G)cron ua 
HéroES8 norHRHW H facS8THE H. I órAHAHHE EAHA. K(JQAAERACTARA 
RARKACHyA, MARO HH3EAEM HAE rocnoAuna Hesca. Xpucra; un 
34 TO MH recnoAuHs Xpagoec wiueAH WEHTSIO ARHFHSTH. ROHCKE 
Haut H nocaaTH € npua3s Heperaks 8 X8Mack8 3eMaAS, H T8H K4 
nA ypucrogo npeck&umH & nporaaacra recnoAuna Hgaaa Pau 
uHtk kóaata RocHAckora H HatloMh Mohnio 8. RACEMR. S3AfR— 
KATH rA H nióMaraTH rà Hà EacS8. nauis$ cHASB; H MH r9AAR AS$- 
ROORAHHKh 'TAKOE WEHTSEMO 34£AAHO € lOcADOAHHOMA Xpa- 
KOEMA KARACE BHHHHTH , IJlO MO&EMO, CBSIIQOTHEN KfaAS G)crou 
4 8 nowohs peueuoauS8 rocnoAunS. [anas Payuunh$ uo. Mo u 
Ie c8y8, no B(c)uXk MHCTHXh WKOAO HAC. € HALIIHMH. ABSAAMH H C 
HHHMH, Kot RS5AEcMo MohH HarnusSTH H4 'TO. 4 HÀ RACE EHUIE IIH- 
c(a)uo wkur8e rocnoAHHs Xpagoc rgaAS ASkookauukS H TAKOE 
FÓAAN ASROORAHHER l'OCHOQAHHS Xpagomwe, nwcaTAEHEN 8H Ha 
CRETOMR. ERAHAFEAHIO. H. HÀ. HACHOMR. K(hCTH. XQHCTEEH, EACE 
EHUIE n H(CA)HO , 1JIO CMO WEHTORAAH MEIG COEOMB ,. A4 EfBIIHAO 
H Ad SYHHHMO, H HHKAKOf HH TTAKO HACh CEMBH. WEHTS Ht rIo- 
AMMACTH. 4 TAKO CE IIO'TEOH HAH IIO tute, Ad € HIIQOKAETRS WARN ro- 
CHOAHHR ROFh H WAR IlfH"lHCTE MATEQE. ROZKHE H. WARN. EACHXR 
CEETHXh WAR EHKh Eor8 SroAHEAIUHXN. H wilahe wRHTSE AS- 
R(ORAHHKh rocuoAHHS Xpakolo HAUIHMH TIGCAAAEHHAMH H HÀ Ha- 
uie€ "rjaheHHE H. CAA'TH H.. MOAHTH. HAHIEFS. FOCHOAHHA lIJHEHCO- 
KOFh Kfaata zHuramSHATR, KAKO A4 Fh CTAEHMO HÀ EACS. Hau$ 
AMeh& 8 MHnaocrk 8 oeutHOrh rocnoAHHAa Kfáald, «epe Rehe Hefe 
Kpaak COcrok wohu he EHWTH. H)ÜHAAHN. H. KOUHCTAHB. (£4EHOAS 
HAll£AS rocnoAHHS. nucano 8 DRE4AH AHTK. jouucTEA XpHcTOEA 
TvHc8hHo H uETHÓH CTA H "ETRAQ'TO AHTO, MHCEHA. F'EHAEQA l1'eTH 
Ha A&cere A(a)us. a 8nuca Muaugon Amkaks., 


253 


Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnuowen. 88, 


CCXLIM. 1504. 


Hrvoje, Spalati dux. Bosnae magnus vojevoda. 

5 Xf4Mt XpkRor, RtAHKÜI CAAEHÍ ROEROAA EOCAHRCKMI. Ka 
HAE Olld H CHHA H CRETOTA ASXA.. 4 CHE CE KHNITE HATIHCAIIJE W'TR 
povkui XRaAa kpucrwknuna na nouwrenie caagHoMoy rocnoAHHoV 
Xoküom, yephuerov cnakmrkckoMoY H.— KHESOY W'Th AOARHHYR 
K)AH H HHHM MHOFHMR 36MAAMR, TNIMZKE MOAOVY. EH ,. EjATHIE, 
K'TO ROVAE HfOUHTATM CHE TIHCMO , dll£. £CO. H£ OVAMSIAR. ROV AF 
CREJRIIHTH Kh. CHEM TIHCAHHH,. TIjOCTHTE, 4 "'TOVIJIE IGMHHAH- 
TE TOérA, KOMOV CE lHCAUIE , A TIHCAQA ,. "TOAHKO KOAHKO € pa3ov- 
AMNITH WR 'TórA MEIJIAQRCTEA. 4 HCAUIE CE. H. AOCHÓNILIHUIE Eh 
vwkTo pexARcTERA XoHcTokRa .48. H . A. A'kTvo Ek AHH eEnu- 
CKOYTRCTEA H. HACTARHHKA H. CRE(RUINITÉAd. HILJRKENI ROCAHRCKOH 
recnoAngna Ackaa Payoackpa. 

In libro slauieo quasdam novi testamenti partes continen- 
te, qui est Bononiae. J. Kukuljevic, Izvjestje o putovanju. 84. 


CCXLIHI. 1405. 2^5. junii. Na Bélih Selistih u Trstivniei. 


Stephanus 'Tvrtko 'Tvrtkovié, Bosnae rex, pace eom- 
posita confirmat donationem factam Ragusinis totius Primorje, 
pagorum Lisac, Imotica et 'Trnovica. 

lh& nauerks wia, && Hcnak(He)HHE CHHA. H CRET(O)rA ASA, 
HIKE Ra HAUETKKR HERECRS. AHEH RA STEQIMKA(EH&)EMR STEORAH H 
EACEAEHBSIO WCHORA 3£MAB,. MHAOCRAMHE ZKE MHAOCTH cHkae c uc- 
&ECc€ Hà 3€MAB uAo&kkoaSEHO HH. raAuree saok'kue cSipiscrko nprk- 
CTSIAEHREMN COROIO WROIKHER HÀ HERÉCA. KASREÉAE, TTHMRIKE EhCA 
W'Th HE£&HTh'k Ka RHTKkE CACTAAEHA. EHIIE, ITHMBIKE H. TIOTHEBUIE 
WRbhlEt AOMS H3A(ARAERA KA HCTHHOMIO FIACTHIG H rOcCIoOAS Ro- 
rS CEOEMIG ECEANRKETEAS ERCEfAI[IEHE EHIIJE, THMRIKE H. CKHIIE- 
Tjkk uapyvceek no RcoH RaceAEHOH. STEQRIKAAIOTR CE H. Kface- 
QE CE CAARETR. Eora. TaKOH:x:X«€ H . 4a3& Gerunauk. Tiu Tkow 
TRp&TKkoRhh, no AMHaecTH recnoAa kOrà MOf£FA KfaAh Ch- 
&A£&Mh, hocun, ngnaeokim, ySAMIH 36MAH, AOHHAMN. KfAEMB, 
Scopku, Goan, noa kukio, 3anaAHHMK CTOAHAMR HK. TOMIS, 
CcOAORAEHR E'kyh KQAAERKATH EA 3bEMAEX^ QOAHTEAN H I1pAQoAH- 


25^ 


T£Ah HAUIHXR, RHENR HA KSTIH 3 POCIIQAHHOMR XE blLEFOMM Xps- 
ROEMN CHAHH(K)HAR H KHE3OAMMS. AOHHXN KfdH H c kHe3omR Ila- 
EAOMBA PaayuHoEheMh HC ROEROAOMRE CAHRAAAEMB H CAECHMH RáA- 
C'T£AH. H € REAMCGKAMH f8cara R&ocaHkckora 3Rofrkngk nu geckAukt 
RE2K HW'keAHora nponaHcTEA HHAO CEfIIEHO HAHAOCAO H WEh- 
HAHAOCMO, KAKO PAAR ASR)OERHHKR H EAACTEAE ASEQOERUCILE 
wA necraus'k hockue n ASngo&kHHgKA EHAH C6 EA3A4 EHQBHH H 
ng'kcosausHun ngu'kTéAke HAUIHAM TIJREHAAR H. HAMK, H K TOAS. 
ljó HMb fATh 34A4 H.. AH) TIQHEQNZKE H. TIJARHMR HHAMR REAHES 
3AeRS Hu uier8 SuuuuTH nogeAH. G)crek, kgugum kpaas hocun, 
WEBHAHAOCA OQ, MÀ HA € ECE CSITIQOTHEN ROFS H TJARRAH 3AK 
SuHHHAh H REAHKE KAETEH TIIQRHAN H 34llHCE, Kot C8. SHHHAH H 
3AHlHCAAH FOCHoAA lIQ&kEA ROCAHNCKA, fAAllikKA H CÓNICKA PgaAS 
ASspokHHkS HAHUIH (OAHTEARE H TIJAQOAH'TEARE H EKCE EKEARMQOZR AC 
EOCAHRCKE lIOTEQRAHAH, H XOTHIIE, RES3HQARBAEHO Ad. HHA HHo- 
MeTré H noTRo('ku a. Re38 HHue&AHOFA HHYyh 3AOrTA S3yóKA, A Ect 
TOó3H 4HCTO H. WTEO9EHO WRRHAHAOCAMO. H. T8H AOHAE K(AARCTES 
MH EAACTEAHHR H. HIOKAHCAQR CAAEHOFA F)AAA ASRQOEHHKA KHE2I 
Hukoaa FSucernbs ca EcAKOIO AIOERERIO H. MHAOCOKRAREMN ,. H 34 
TO A4 € EHAOMOÓ RCAKOMSB, KOAS CE TIQAOEA, KAKÓ EARHOCÓOBAO 
H ASREHMe H AMHAOCÓBAHO H)HMAMO H IQHMHCMO WARN AAHACHk 
HAHQHAA, AO KOAH CEHTR CTOH, RAACTEAE H. ECOIO WrikhHnus rga- 
A4 ASkpoEkHHKA 34 HAE CORARUHE EfaTRIO H nprekrean, kako 
Hyh Cló HMAAH TQREH HAlIIH Ao OHOTAH3H AHE, AO KOra HAM. 
AHph npugpkzke Goerok, gikkUIH. KQAAR. H. (lJlE Ad € EA CEHAHHRE 
ECAKOMS, KOMS ct InIQAORA, KAKO rocnoCTEO MH CA. ECHMH. £AH- 
HOCÓRAO HOHOEHCAMO, lIOTEQBAHCAO H ROAE STEQbAHCMO H BS 
RKHKE S8cTAHOoEHTHCMO rüaAS ASRQORHHKS H HETOEHAMM EAACTE- 
AEMOh , KAKO € 8 noREaaAyh rocnoAHHa Kfaaa Tupusrka H (e noke- 
Adyh recnoAHHa Kf4Aa Aa&Hure H./ 8 nokéAAXh RHEBUIATO KfaAa 
Gocrek, makexé Hau rocnoAHHh kfaAk TgpsTko TipuTko- 
EHhh IDoTEfAIORO H TEQRIÓ ECE 3AKOHE H SEHTE H TIOREAE H 3ATIIHCÉ 
H C MÓHMH EAACTEAE. K(AARCTEA EOCAHKCKOFA, KAKO CIO HMAAIi 
Cb l'ÓCHIQAOMB. REOCAHRCKOMB ,. KJAUIKKOMB ,. COBTIRKCKOMR ,. WHAKO- 
3H KAKOÓ HMh CE BAkzkH S8 noREAAXh rocnoAHHA KfaAa TgpsTka 
H roeenoAHHa kgaaa Aagnur n kHERUIArO KfaAa G)cTOr, n kp 
HMh HlóTEhIo WHaAH céAa 8 nguMoghH H 36MAB, H IIO HAN Cf 
SAQB:KH S8 IIOEFAHH. EHEBIIATO Kf4AA G)cros. M ££ Aa. € EA cEH- 


255 


AHHhE RCAKOAMS, epe &H. (rkun H Ar&rkEAa. MER. KJAANCTRO MH H 
EAACTEAH ASRQOERSKILHMH 34. céAo (ducaus i 3acewke Heruua 
H TosuogHuS, epe Hu& EHy8 nucaue. HMEHEMR 8. TIOEEAH ,. Kolo 
HM4ló 34 D)HMOfbt, F'OEOE HHMhk K(AANCTEO MH: E4dlll£ TO3H 
HH, 4 lOROfJE KJAAKCTES MH BAACTEAE ASRQOERURILH :. TOCIIQAHHE 
KfaAB, naue e Halll£, Eft Illo HHXk MHAOCTH l'OCIOAHHR KfdAh H 
&a hocana Hawk Aa Ecc nguMofhe wk Bispuaa Aeon Ao Grro- 
HA CA ECAMH CEAH H 3ACEWILH H CA EcHAMH ;MEkMH H. DQJARHHAMH 
H c4 EkCcAMH KoTAf'ku, Aa e Hauirc 8 RHKE H HAUIHXh TIGCAHAHH XN, 
a TH geueHH. ducaus, Howoruua Hu Toknonuua &cTh. WAR Ao- 
erekusk n wak korapa peuenora nguaMofkk ceAk H 36MAh, Hu 
T63H uSRhllE KQAACTEO MH, HAARRIIE CEHTR H. IIHAN 3POEON 3 
POCHIQAHHOMR XEQNILEFOMNS XREOEMK H. EOEROAOAMR GanAaAEMS 
H € HHHMH EEARMOZRAMH K(AACTEA MH CA ECHMB, AKO HE &Hy8 8 
lIOREÉAH HMEHOMR l'IHCAHE, A4 AS5pokkHHKS 34 TO H€ SAH, €t 
c8 8 koTAHXh peucHnora noua eopkk, nanAoc Mo H WERHAHAOCAO, 
€9e peueuo ceo ducauk, Toksuoguua, Hoeruua e$ A Sspoknn- 
K8 c n9 HMONEMR AAHH, H 34 TO HMAÀ RH'TH RAAC'TEAR H. WIlkhH- 
HE ASREQORRUKE, H 34 TOÓ CA ECHMH EAHHOC(RAO TIIOTEQRIOEMO H 
TEQ&AHAMO ceAo ducas, Tosnokgnuus, Howoruus, AA &Th H Aa 
HM4 RHTH EAACTEAN H. Ec€ WIkhHHE ASRÓORURKE CA. ECHMh AO- 
cTokukseMs n korapku, HIO HHAN fE4EHHAM DgHCTOH, 8 EHKH 
EHKOMA TEQBAO H K)HIIkKO HHAM& H HHXl. TIGCAEAHEMIO, KAKO CE KCE 
We'TAAO npHAopke SAQhxkH 8 nogeAH REHRRIJATO KfaAA G)cToe, 8 
KOlMH EMN € 3AIHCAHO ECE TIDHM Of E, TAKO3H H WRA3H T9'k ceaa 
feutHA Aa C8 HHAM H HHYyh HOCAHAHHAMR EA EHKH, H TAKQ3H 
HOEEAHCMO A4 HAMN cé 8 wRoH3H noReAH SrnHulS, TOTRRAE H 
SCTAHORHTE HÀ. EHSBRH8. nlAMETR. 4 H "k rocnoAHHR. KfaAbh Sunu- 
HHXh 3 TPOCHOAHHOMN XEfBILEFOMR H TIO. CEHTS c EAACTEAH. RO— 
CAHRILHMH H RHUIE TOFAH, A4 € EHAHMO RCAKOMIO, 'ITkKO F'OAH £ 
EOLIIBHAHHHN AAH K(AARCTRA ROCAHRCKOFA nf'knu gaTH REHAB, AAb- 
CXAHR KOMB rOAH ASRQORBUAHHHS EOAA IIOKAAAR HMAAB WAR 
ASR)oERuAHHHA EOAA HÀ EHóH AIO S3ETO HA l'OCHIOCKOH , MOT 
ASEQOESAHHHA TO3H HCTHHOMR lIGKA3ATH , AA CE HMA. ASEQOKR- 
«AHHHS Rfa'THTH H llAATHTH , H EcAKOE BRHCTEO MHAOEHMVE, K(REH 
npoauThk, koc c8 8 wkSH HenpaEEAHS gaTh SUuHHEHA, H ECAKOEK 
paue ui Sgkentek ui 32€ grkan n xoruusk 3Aa, Kock cio &HAA. Mio 
EOCAHRIHMH. ABSARMH H.— ASEQOERUILHMH , WEOH WEBABEHCAO, 


256 


£ft CF'OCHIQAHHN. XEQRILETh. TÓ3H. MEIRS HAMH. HADIJARH, H —£AHQ- 
CÓhAO ngocrTHCMO H RAAFOCAORHCAIO, iH lTAKO3H HjARHAMO H rio- 
EEAHEAMO, AA HH'TKÓ H€ SC MORE HH CMHTH ESAE ScrnioMEHSTH HH 
HCKATH K(KEH H-H-HE£ WCRETE HH. E dPRAE€ HH. S &£AHO EfHAME, Ao 
KÓAH CTOH CREHTRh. 'TKO AH CE WRf)HTE CE HOTROQHER, Aa !& ro- 
CcHoCTEO MH H£EEHfJQAHh, H A4 CE flácHé, à tio &€ 836A. RoEEOAA 
GaunkAaas H. Kue3& llagaan. PajunokHhhs REoAA HHH. EOLIBHAHHEHS 
ASRÓ KQMARNCTRA ROCAHhCKOTA KOMIO FlOAH ASRQORHAHHHS Aó- 
EHTRKR ROoAA HHt jrkuu 8 ckie jaTk, TOMBH S3eTRIo Aa € cSack 
kHE35 hakkauk Xpannhh H ur-HHAMR RAACTEAHHR. AfSTH EOCAHh- 
CKH, KOFA UI-HHMRh KfJAARCTEO MH [IOllIAE, H K HHMN H HI-HHAH 
3AEARHO Aa EBAS CBARE . E. EAACTEAHHA ASRQORNuKA, Kok wrnn- 
huna ASRQoOERUKA rolllAE, à 'TOMBH ESAH WEHMR cSA& ka cra- 
Hakk 8 Honagaayk aan. 8 Torkauns aan 8 Ilonogn, wA& oEnyth 
Téyh WkcTk £A&HO, rkAH ESAE yorHuHke Knue3a hasksus Xpa- 
HHha4, 4 ijió6 E8AE W'TASuEHO H no3HAHO nó WEHXh weTHfrkyi. 
cBA&kays uan no Kechens ArkaS wk uernpeys cSA&k. peuennys, 
AA E Kp HERO S3ETO H HE lO HQAERAH ASAEMR. ASRQORRUILHAN, Ac 
€€ HM4À llIAATHTH H EfATHTH , H Ilo roAH R8AS wTASSHTH ftst- 
HH CSAbE CEQRXS 'róraH SaeT&ek, Aa € TRORAO H CTAHORHTO, iH 
A4 HHTKOfh TOFAH HE MOf£ HOTROQHTH. 4 TOMSH cTAHRKS 8 pe- 
4EHKHOMRK AvkcTS. R8AH QOKR UléCTh. Awkcel]k W'Th AaHACh. Haà- 
n)HAA. AKO AH KHE3N lhSkhük H AS8rH RAACTEAHHN ROCAHNCKH 
QENEHH CBARE H£ AOIIJAH HÀ WEOMRK3H. fOKS 34 KOlO 'OAH. TIOTf'k— 
ES Kf AARCTEA EOCAHRCKOTA AAH WHA E. RAACTEAHHA ASRQORURKA 
HE AoulAA 34 HHKS noT('kk&S ASEQORRUuKS, Aa HAMO AOHTH WEH 
fE4EHH. CBAKE HAHEQNZKE. IJIO AMorS8 Hà fgeutHoMh Wker8 '"r8u 
nQaEMAS nosHaTH. 4 'k recnoAHHk kfaas Tgpuarko TiprTko- 
EHhh HÀ CRETOMR EEA(H)&AREARIO H HÀ HACHOMR KohCTH. XpHcTO- 
EH H RA .A. EKA(HRrE)AHCTE H. EA. . Kl... FJRYOERHHXN ATIARCTOAR 
H RA .THI. CEETHXh Walk, H;k& cSTh Ra llukum, H &à. Ekce 
CcRET€ WTh EHKA RorS SroAHEBIIEH EÀ ASIE HAllIE CA H34RQAHH- 
MH RAACTEAH H. EEAKMOKAMH fScara ROCAHRCKOTFA O'THCMOÓ CF H 
nguceroco , naunjrku ^k rocnoanuk. kpaas Tgouerko TepsTko- 
EHhk H FOCHOAHHN XÉfSlLEPR Xk&gote cnauukH H. KHe385. llagan 
Paanunokhk n kness fiSkus Xpauuhk n goe&oAa GansAaas Xpa- 
HHh& H kHé35 hawuia XepuerogHhs H kne3&. Payoe Panocaann 
H KHE35 Paaoc Aparocaanhs u rue35. haruts Mekopnkogntis n 


251 


KH£35 PaAocags. [lpugorgHtis n &ue38 haaaucags Aykuuants n 
kHe38. BSk& PorarvHhs H kue25. Brkauua. Brkasyannhs, nako 
€ceMIe. EHUlE TIHCAHOMS HE€ EHTH rIOTEOEHS8 HH DOKOAERHAMS AO 
ABHH H AO RHKA. TKO AH Af&3AHE H TIOTEOf'kH. cAoRO rocnocTEA 
AH, AA CIÓ EkCE KAETEH. IIAAÉ HÀ. HEMN ,. H AA € KAETh. HAQEAMS 
HERECHHAMS, H A4 € ngusecTAHS lFiioAu nonAaTéAS. yoHcTORES, H 
rocnocrES8 AH Aa € ue&HaHs. nucaue na Bkauys Geauiiiys 8 
Toscru&uuun Ea Akra goxkcerERA ypucroBA .9. H .8e€. A'kro, 
wkceua uina .kA. AkHs. nuca Hog(a)i& l'ouuunnhs, Ankkn 
recnoAHHa kpaaa TEgpkTka TRokTkoEHRA. 

A tergo: Poueglia de Tuertcho Tuertchovich de 1505., 
confirmatione de Lisaz, Motiza et TTernouiza. 

Sigillum pendens: ne«aTk rocnoAHHa kpaaa EocAHkcKOTA 
TE)&TKkA "rEQ&TKOEHha. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnoxen. $89. 


CCXLAIV. 1405. 3. julii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii comitem 
Vukac et fratrem ejus Sandalj et eorum masculam pro- 
geniem recipiunt inter nobiles et senatores, donant eis 
domum in urbe et terram in Primorje et promittunt, se 
comitem Vukae et fratrem ejus Sandalj, uxores et liberos 
eorum in urbem recepturos esse. F 

lhi& uut ReAHKAarO ca&aoTA FWAEMOFA, FrocnoAHHA Hallé- 
FO, ftEkB8 ;KAE Eh HAMETAKR WTRIA, Eh HCHA(BHIC)HIE CHHA, Eb 
cEphuieHie Ecenp'kcgeraro AS8ya. Ww EeAHKOCAAEHA ,. np'kcReTA!a 
TjoHHE, CAARA TÉR£, Eh TÉGE KQRCTHYOMO CE, H ToEOI njfrk- 
IdcMó ECKACTEEH(S)Ió EAATOAETR, cnoAoRAMuUISIO Hadch mo 
CEOHQOH CAATKOH H HEH2RQEKOMHIE MHAOCTH H3AfEKATH. H flfh— 
(&uTH) &OrOB8 AIORHMH H. HHMh HAMh AA &EAHH PÓAAB AS&ps- 
EHHKh, I€XE I€CTh WuacT(ER)Id HAlllETOo H. RBAE, EO:KICMA H3&- 
EOAEHICMR Eh. TIAHH. Af iKAEH , H3BEOAH HEH3B(EKOMA H.RE3b 
«HCHAld MHAOCTh EHIUHATO H EEAHKATO EAAAHKE lHA4 rocnoAA 
&gora uaurro Hc8 Xgr'kcra u & ToM8, EtcAHKOCAAEHA H. AMHoro 
AIGEARh CAARHEXh H ECMOZKHEXN rocnoAHHA KkHe34 BiSokua n ro- 
cnoAuga EOHAE Canaaala EfaTA MB K HAMB. BAACTEAEMR H KA 
c£oH wnkuHH rgaAa ASkpogHHkKA, 4 HAEAAUIHO CAAA QEHEHH EEKE 
H EOANK noTEhrSie K HAMb TiouTEHNS cTAQS ng'kia3aHb , egreTPie 


11 


258 

HAM RiTH AO E'kka cübuAHH H MHoro AISEHAMM BDrkiareAie, H Wipre 
EOAE HEQE D)KEHH HaAlllE 'TORFOILE CAEAIDAATH H HHYX& HAMAHIE nó 
CEOH HHX& Afk;xKAEH H CESAE, KBSAE HHYh AMOKRk MO AOCEKH, 
cTon TH 34 CRAKOTO ASRQREUAHHHA H. H£ AATH. MS 34A€ SunuumH, 
TAAA MH KHESN, RAACTEAE H ECA WIIKHHA, KAKO'Tk 1€ SHU Halll£Xh 
CTAft£Xh EA3AA AORQH H KfACHH HASER, CMHCAHRK H caer rkus 
cTAQ8 njrkiaaaHk H nouTEHS AIGEAEK, KOiOó CB HAMAH (ESEHH RA3- 
A4 K Haut£MS rgaAS H KA CRAKOAS HaAlilEAS, A HABAAI[IA EHAEEN 
CAAE REAHEO H KfaCHO HHYh WREETOEAHIE K HAMh, XOTE MH. KHE3E, 
EAACTEAE H. ECA WIKHHA rfaAA ASEQKEHHKA, 4 TOAHKAH Al- 
RAREB H KfaCHO UWRETORAHIG K HAMh AA H£ BSAE HEYXAQRHO, naue 
E& CEEMh CAAEHO H MHOFrO XAgkHO A4 RSAETK Aa EHAHAO Eca- 
KOÓMS AaAOGAMS H REEAHKOAMS, H AA 1€ TIAMETHO EHSHO WEREMR 34— 
DHCAHIEMS WAN AaHaul(ue)ro AkHE Hà njrkieAad, HA REAHKS CAAES 
H S3&EHUIEHIE HALIIEXh QEMEHEXB CObsIAHEXA njrkia eas no'kaureweo, 
3anHcacMo H STEfbAHucMO H ScCTAHORHTHCMO fEMJEHHXh rocno- 
AuHa kue34 FiSkua, rocenoAunna genae CanaaAas n HHyk& AHTIS, 
8H8ke H npaS8Hu8kKe, ijio E&S8Ae no AiSurkwAMR. KoAEHS, AA c8 naui 
HOUTEtHH RAACTEAE H. REKHHILH, KAKO. KOH FOAE HACKk ... AHO AS- 
EfORAUHEYN. H WIJIE AAQKRACANO QEHEHHAMS 34 HHKh AIORAER. IHo— 
Aau8 8 ASSQREHHKR, KOlo I€ EHAM lI&EO AS&pokHHkk A4foEgaAo 
Paauus GaukogHKI0; H K TOMAS ESEHHAMS AHO. WARN 3€6MAAN, 
KoHTO i€ RHAN ASEponHukN AapkEgao Paauus 8 ILjkuopkte ; Aa 
I€ peueHA loAaua H. AHAR 3b6MAIC. QESEHHYR H HHXRh AHTILE, RHIUJE 
peueHuyn Su8k&& H npaS8unSks HnHyh 8 Euke. H K TOAMS 34 EcAuRS 
HHYh AIGOGAER H RKEAHKO H KfáàCHO K HàAMb HHXh WERETORAHIE MH 
ft4EHH KHE3N H BAACTEAE WRETSIEMO H. 24nlcBiEMO CE KEJEHHME 
kHut£38 ÉiSorus u EOrROAE Cainaaio, WAR ueca Rorh SKAOHH H 
HE£ AonScTH Tora, ako Hah cc ngrkasun Bggrkae, H ESAE HMB Hé- 
EQAId, TÉQh WAEETPHS WAh cRora 8 ASSp&EHHER, AA cH c8 BoAmn" 
A9HTH H CTATH COÓEOAHO, HE EOICG C€ HH. WAR KoFáfh 3AA HH 
SyuipipeHia HH H34FHAHIA HH 34 "Hio EOAIO, KAKO BAACTEAE AS- 
EfOEAUILH, QAN HAlllE WIKHHE Ad HAS Adie MO oakKEHIe H. CHIEH(SE) 
34 .RI. lAARA HOWTENS, KoAHKO CE HHA njrkcrou 34 ygau8, na 
AOrS gEuEHH HAH HHXkh FOcnore HAH. HHXk AHETIA EHE QEuEHa, 
AA AAIEMO T(AKEHIG, KAKOÓ CAO fEKAH , 4 AA IECTh WEBAEH fa3- 
SAMETH DnJAEHAOMN WEAKOH: 4KO Aere KHe3& lhiSkaus Huan kou 
CFOAE€ HHXh, Ad M8 HMAMO AAEATRK CHé38 3A .El. lTAARR., KOH 


259 


II-HHAM AOHAS; AKÓ AH WEA C EOEEOAU MM GCanAaateMs AOHAS 
AME, CREFE 34 .RI. lAARN AA CE fA38ME; AKO AH WEA H 3 AETIO 
RHllE JEdEHWAM HAH H 3 F'OCDOTAMH AHE, El. TAAEAMN CEEFE Aa 
HMAMe AAEATH cneH38 H. T(kKEHIE 34 yQAH8, KAKO cAQO 3rofa 
pekAH H WEETOEAAH. H caS«uH ce. Egrkave cTOtaES geutHH, H ESAE 
X9 TEHI€ KOKRIE ,. AOUEKAER CKOIC R('kwe, uH noHAS wneTk H3 AS- 
RfoEHHKA 8 cROH fScark H rocrol/ TREO, H HAKb, WARN "tcd RoFh 
SKAOHH , nHAS«H c£, I€ffk HAAS ESAE ne&oald, H njrkuA(S) nego- 
AHWAR UrneT& nj'kAS S ASEQOEHHKR, KAKO I€ I£AAH AH WEA AH 3 
FOCHOPAMH HAH H 3 AETIÓ, AA HA A4IEMO CIIEH38, KAKO € 
3rOfà ftEM"tHO, fEUEHHAMA HAH. HHYXh AHTIIE, KOAHK(ATR EH 
atoRo nrk&eran ngrkAk& HEROAWAMR, A4 HAS E4244 AateMo cn(en- 
38) 34 cR& Rfrkue, uio E&H njrkcraAH, kAKO CAO (EKAH. 4 HA CRE 
RHUIE TIHCAHO Id KHe385 ASEQkRAukH. Zune hSouunukns ca u3anpa- 
(unuMH) RAACTEAH. HÀ CRETUMN ERAHTEAIÓ. H. HA SHACHWAMR. KfhcTS 
XfhcToRE poTTHCMO cé 34 HACk. H.. 34 ECE HAlIIE TIOCAEAHIE , IdKO EcE 
EHIHIE HCAHO AO E'Kka cósuaHS H E635 HIEARHOTA nifonaTHRA nfa- 
EOREQBHO XO...... CAXfAHHTH, A4 HA HME CHMH H CHAH EA4CTe- 
au: Aerpe Haaukegukk, Hukoaa l'S8naSauks, fInapge. Gogaro- 
u«£&HKS, Gunko ASkapegukk , Mapuns BSunks , Markus As- 
«uHuHkh, (Mapkus BasSxuks, fla$guss louerusk&, "TSApo 
haexeauks , Huroaa. Pauunuks, G)pkee zZRamanoguks ,— zKuge 
Isuur&, AMag'kus BSAaunk&, ASka BSuus&, Baayo Gopsro- 
«£&HkKh ,. Gumko l'oseruks ,. ZK8u&. ZKSpuroguk&, Guako Bhs- 
uHKh, fuera PSuaSAuk& , AMatyanao. Menseruks, — Muyostn 
ASkapeguks ,— Muyous Pacruks, AMuyous. BSunkk, /— AMagrkus 
Paeruk&, Ilaoko F'SuaSauks, Hukuia IHsSuukk& , ZKugko Meuse- 
THkh , Ilaoko IHguraoguks, Haumoie hoaaungs, Aokgpe henus- 
AMKbS, Hukura HSuuks, Mapkus a ZE8uma BhSum... « c&e gu nu- 
CAHQO 3rOfA MH KHES3k, RAACTEAE H. ECA. WHKHHA ASEQORAMKA.. H 
WEH, KÓH CE HAMEHWAMS. S. WRBH TIoBEAIO (oóTHCAMO CRETA lHcAHO- 
ro Hà To ngrkceroco, ako EHCAO CEH 3F0fA jE4EHH. WEOH 3rofa 
nHcAHO XoTtAH noTEof'krH, ako KOH FOAE Hack RHKS RHKS 34 
xuRoTA KkHé3A liSkua u gote(go)Ae GanAaaia H8 nnys WCTAAEXh 
H 34 :KHEOTA KH£34 H RA4CTEO ASEóORAMIEKh 3POfA fedEHH YN H 
HAMPEXh fOCAEAHEXh, A4 IECTh HH)OKAETR W'TRILEMR H. CHHUL MR 
H CEETEMS. ASXWASR H ng'kuucTWAM EOFOOAHILUMR H CHAO(MR) 
sACTHAFQO H :KHEOTEROfELIATO KQ&CTA POCHIQAHA H CREMH. CEETEAM 


rin s 


260 


WAR EHEKA EGOrS SroAHEUIH H AA (6) npirsecTAB k Ioan ckapneiu- 
KoMS, koH nfOAA CHHA HOKIETA H4 faCDETIE, H K OHEMN, KOH 
FoROfay8: ngonHH, njonHH, KübER HA HACh H HÀ HAUIÉXh *é- 
AMXh, H A4 CF I€ WAEfhrAO AHFEAA TIJAEOTA HA EAMRAH "ldCk 
H... EtEft£, 9 wio EBepSie Mo, Hà cTQatuiHWAM cSAHiIS. à cEH cé 
niMCA EÀ. H3ARAHOH DoAAME H. REKHHILE ROTOAIOEHAMATO aAA ÀS- 
Ef&EHHKA Eh A'kTO (O;KARCTEA XfhcTOEA Hà .uSé. AkTh, Awk- 
cta IeAHtd. . T. AAB. 4 Snpca PScko aoroders. 

Cod. ragus. fol. 67. b. MCCCCV. die tercio iulii, pri- 
uilegio, che fece la signoria a Vochae e vo. Sandagli, e 
donato li palaco, e fo fati de conseglio, e se veguesen per 
necesita a Raguxi, che li deno s(pen)xa. 


CCXLV. 1405. 22. septembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusi regem 
Bosnae Stephanum 'Tvrtko Tvrtkovié pace faeta recipiunt 
inter nobiles et senatores, et donant ei domum 1n urbe Ra- 
gusio et terram in Primorje. 

h& sac gAHKAFO CARAQTA, lOAEMOTA TOCTIIQAHHA EOFA Há- 
Ul£FrO, QEKS :SKAE Eh HAMETAKN OThIIA, Eh HCHABHEHIG CHHA, Eh 
cRQkiUEHIC Rcenp'kckeraro ASya.. Ww. ReAHKOCAAEHA ,. nip'kc&erT(a)ia 
TONlt, cAARA TERE, Eh TE EO KfbcCTHXOMO cé, H To&EOIO np'ka- 
CMO ROXKACTEHIdIO EAAFOAETh, CHOAORbUIAIÓ HAC IO CROHOH 
CAATKOÓH H HEH3R(EKOMOH MHAOCTH. $3A NIKATH H. IIQARHTH EQ- 
FOAIOEHAH H. HBAMS. HAMA Aa oEARH PF9AAB ASRSQOEHHKN, ERE 
ICCTk W"acTRHId HalUE£FO H ESAE ROIKIEMN H2REOAEHICEAMS Eh TlAS- 
HH Af iiAEH, W CREAM ROTA CAAREKE, H3hEOAH EOTh H REAHKA H 
KfàcHA AIGRAEN nfrkcReTAora Hu ngrkgucokora rocnoAHHA KfaAta 
Grebana Taepurka "TüguarkokHKId. Kk. HAM. RAACTEAWAMB H. Kà 
ckou wnkunH rpaAa ASspounura, ESAE Ha KSrlH H c EtAMO:KA- 
AM cara RóCAHCEOTA, ILHEAO H. WTEOfEHO HAHAOIUE EEAHKS Alo 
RAER H ng'km TEACTEO , KoIe c8 HMaAA rocnoaAa RocaHcka c As- 
EfOEHHKWAK, H WEHAIIAAN HenfrkauunS H. HEIIQAREAHS. fATN, KOld 
HAMM KH Ré3h HHEAHOTA Halitra 8359okKA, YoTEIe KkfacuTH cTAQS 
H DOUTEHS AIGRAEN DIQ&EO EHEIIJE CAAEHE l'OCIIQAE CORRECKE, fAUIKE 
H EOCAHCKE H nowuTtHora cnoaeHSTia njr'kcReTAora rocnoAHHa 
kpaara TEpu'TKA foAHTEAIa MB , H. XoTEIE Kfacurra RcaKolo KSAo- 
ES 4 KQACHTH H AHOCRH'TH Ek CEAKS. nakS H Rcr cgkuans ng'kia- 


261 


34H& np'kAaure Haa EKHHBS EHELIUH H fIOV'TEHH MHfb, H TIOTEQN- 
AHIUE HAMR H $ EHEKE SCTAHORHTHLIE CREE TIOREAIE H. AOE QE 3AKO- 
HE H SEgETE, KakKko ce SAgphKie 8 noBeAIG feurHora recnoAHHA 
kpaMa "Tegsrka TeperkogHKA, Kolo 1€ HAMA SuuHHo EM AkTo 
pexiacTRA XghcroEA Hà .98c. AkTo AMeceMa g0Hld HÀ .K. AHH 
A no naurcmh RAACTEAHHS H nokAucaps no Hukoac l'ouerutto. a 
AM KHESR HW Ecà WnkHHaA rgaAa ASEpkEHHKA njkwucaMeo 34 
(ION TEHH MH(Rk, A4 I€ 8 EHEKE HETIOJRUHO, H "TO Ilo HEFOERE MH— 
AOCTH HCKA WAN HACh. (E4EHH. FOCTIQAHHR Kfaah TaepuTKo Tips - 
KORHKR, A4 F4 nj'kweme H 3annuieMe EAaCTEARHA ASRQORAUKO- 
FA, TAAA MH fESEHH KHE3k , BAACTEAE, KAKO 1€ HALlEXh CTAQEXN 
EA3AA AOE(h H K()ACHH WREHUAH EHAB, EHAEEN TOAHKSH AIGEAEN 
reenoAuna koaaia TeguTka K HAMRk, SuHHHCMO HA EEAHKS SACTR 
H S3&EHurEHIe FocrioAHHa koaard TegsTKA WARN AaHach nanpkie- 
A4 € REAHKWAN. ARKREEÓOMK H. CAAEWAMMSR nfr'kawHucaio H 3anncac Mo 
recnoAHuna kpaama TeosTka TeouTkoRHKIA, Aa IeCTh. Dou TEHH. H 
l)kEH EAACTEAHHN H REKHHKR rjAaAA ASrohgHHKA, KAKO KOH rO- 
AE HACh. EAACTEO ASRQORAUHLEXh, H TOAHKOTrE HEFORE CHHORE, BH8- 
KE€ H fipaSHSBkeE, uro i6 no MSulkoMk KoAEHS,. H K TOMS Aa kEACMO 
KfaAECTES A8 noaau8 8 ASrpokHHkKS, kKold IECTh moAAMa EHAA 
n)kEO EHEUIEra KfaAtd COcTOIG, H 3tEMAtfo S naue. [[prkwoptie, 
KÓHTO I€ n(AhEO EHO AHO 32EMAAR KfaAta (croi. H Ecc H RcakOIe 
HOREAIE H. 3AnlHuce, Koie I€ rFJAAR A SEQREHHKR HAA(O) cA TIQRKEWAMS 
CFOCHOAWAMN EQCAHCKOMR, KOH CB PlOCHOAOEAAH AO feutHorAa ro- 
cneAHHa koaata Tepurka TepuTKoREHKA, H. AoyoTKE, KAKO cé 
SApkzkH 8 cTAQEXh. noREAIXh rocnoAE RocaHcke H 8 rnIóREAH ró- 
cnoAuna kpaara TeosrkA poAHTéAIld MS H 8 noREAldyh RHEUIAFO 
KfaAta G)cro(6, Ec£ TOH noTEQhkAHCAO H SCTAHOEHTHCAMO, A4 
HMAMO CÓRSAHEMN TOCIIQAHHOMN. KfaaEMh Grebanwas Tepsr- 
Kw Mh TgpkTKOEHKEMR AO EHEKA RHTH 8 C...... H HÀ ECE EHLIE 
lIHCAHÓó 43N KH£3h ASRKQRREAMKH CA H2AEQAHHAM KAACTEÉAH. fO- 
THCMO CF HÀ CRETWAMR ERAHPEAHIO H. HA NACHWAMR KQBCTS ROKIEMBS 
H Eh .A. ERAHPFEAHCTE H. . El. EfRXOEHEXh AlloCTOAB H ER. . THI. 
CRETEXh W'This, He cST& na IHusieio, 8 && cnE ckeTE WAR E&'kka 
Rer8 SroAHRUIE H. Rk ASBiue Halt, I4KO CBE. EHMHIE TIHCAHOÓ HAMH 
H HAUIHAM TlocAEAHHAMH Ae (Ekka Aa ce ne nemEQrk unu noMeTt. à 
TKO cc go'ruu: naunpks&o kne3ns AMuyauao ASkageguks , A one 
Haankek&HRS , Grunko ASkapeguks, Magrkus hsuuks, ffla8russ 


262 
l ouerurs, TSApo hageauks, Huiuia l'oSgeruss, G)yams zba- 
MaHeEHkk, zKuge Disuurs, zRuge BhSouunuks, ASka BSuukk, 
Guwko Foueruk&, Z2R..... zKSnuegnks, Dükera PSuaSAuks, 
Anyous BSunks, AMapkus Pa(crukk), Hukoaa. ZRSgsarogukh, 
IHaeko FsSuASauks, Hackor Pacr(urk)..... Isuuks, Iaoko 
HigarSacgngs , Magrkus lpkuurs&, Hanumoi hSíyaunt&, Aogpe 
BhenuSauks, Marko lP'oayuks, Magrkus l'oayuks, IHukoaa zKu- 
gere IHsunkia. 8 cen ce nunca ga n3áagpans noaaus nu Reknuus &o- 
roAPEHAMaro rgaAa ASrohEHHKA HA FO... Eh A'kTo foxacTEA 
XphceToRA Hà .u8£. A'kTh, MHcelia cek(TEEQ)hla HA .KE. AHH. 4 
$nuca PScko aoroders. 

Cod. ragus. 68. b. MCCCCV. die 22. de setembrio, 
priuilegio fato a re 'Tuerteho 'Tuertehouich e donato li pa- 
laco e fato de cosseglio. 


CCXLVI. (1389—1405). 


Stephanus knez et domina Eugenia monacha. 

Subseriptio: Bi Xgucra gora &aarog'kgun kueas Gedans, 
recnoria l&yreniia monayunia. 

Subjungitur metropolitae Daniel subscriptio. 

Sine sigillo. Origin. membran. in mon. Russorum in 
Aiho. D. Avraam. Onue. 79. Cs. l'opa. 1547. 


CCXLVI. (1389—1405). 


Monacha Eugenia et filii ejus Stephanus et VIk. Do- 
natio facta turri Basilii prope Chilandar. 

AMaiceAkHHAMRK.— cikrwatk waapugure cH. MNICAN.— ESBASI[IAA 
nj'kAaksp kie goxmhseruHwu npogouH, "rkwe H Aa&HAMB BtAE- 
rAACHO FAareAaaur: ngiHAS TR RcH E3BILLH, H nIOoKAOBET CE nf'kAR 
TOROIO, lOCHOAH. EFOZKE CREHTHE 3fEl[IE EE W'Th. E3NIE IL OBKERI 
iadko RAF("knunueio uagksckoio wA kiagure ce. K(&ENIO RAAANBIUHEIO 
EE W'TTh peg HeTEKIUEIO faASIOiIH ce kgacSieT ce, H noEcvkuin 
CkEARAEHTEMR HAAEKAEIO Skp'kraiteT ce Gov AOVI[IEIG 9AAH. 2KH- 
3HH Ehcnónie Tul, eue cAagk n seri RkkAEvkyn nace kun 
EHTH, T'kwike H a38 gAarogkognaa aonaxki Cyrenia nu c& goroAa- 
fORAHHHAMH CHIHOEH AOHAAMH , lOCcrIOAHHOMB. KHe30A&. C'rkfa- 
HOóAMNh H recneAuuomt Bhakomks, H KAkO niHAE kh rocnoACTES 
HH ECEH CT? RI HFBAMEHRS XBIAARAARCKRI, KVrfh l'oiropie, n ci uhcT- 


263 
HBIAMH CTAQUMH ckeTAro wkera Toro, erapus nigra RACHAIERA H;KE 
HA Ae, Otonwceie, crapus l'iegmans Haiurs , erapus AMa- 
Kopie, non& OcwaAocit, H BhcnoaenuSure rocnoAcTRES HH 34 DIHOTN 
RACIAHERR H£KE HA MONI RER3HECENTA FOCIIOAHId, RAKO Aa nQiHAAS TR 
WTk Haàc& nomen H ST'kurnie wkero To H :kKHESII HYS Eb 
HI€£Mb "IKCTHRIYN HHOKN. RAAroniETHS5 k& HAMA CEMS. ERCIIOME- 
uS TIIo RHEUI8 H AICROETIÓ Kk CRETBIAM H ROZRSCTEHRIMR. ILOBRKEAMMB 
jAXAHPFAEMH H ch CkE'kTOMB WThIIA Hr8AMEHA H. EfaTIE Rhcrio- 
AEHS'THIE HCI'AkHHCMO, H W 'TOA3H EAHKA HOnocH CTAflh 
mura EAciAieRA, KMVi OcwaWwcle, Ha roecnoARcTES HH, H nu- 
AOXH FOcnoAhcTEO HH nHgr8 RaciATeRS ceao (ugouto na Bunk 
Mopat&k c& gckwu ngagHRAMH H W'TECH CEAA. TOTO, IdKO AA cH 
HAMICTR TO63H ctéAO m4KO cSi[ioV. ckoIO RAIIHHS, HHEHAN HE WTbhE- 
MAMEM?, Eb npoct'kuienie yoAMS Ek3HECEHTA POCTIQAHTA H Eh TIOKWH 
HKE TAM Els HIEMS IKHRSI[ITHXR CRETRIXR H SRCTHRSICR HHOKR, HAM 
A Eh HOAMEHR E'kuHkl H Ek EAAFOCAOREHTE, I4KO AA MOAHTER HXh 
faAH EkcnpiuMe(Mh) ngwipeuie MHOPHYR HH crorkuieuin. nonie- 
H6 HOMH EHACKEüugE, radKO HH*u'TORKE rioA3ERA njrkokAe nach. RHE- 
HIHXh POCHOAN 3€6MANHOIE ROTATRCTEO, lOHICZKE W'Th HHYh Eh— 
3t c£, H. HBnHnah nfrknoaduie ce, "Thuilo WTR cHyh ualeipIE Ebc- 
npierH, me EOFTS RB(SHUIE. CHMhS H MBI QEEHHTEAIE ESIXUAMN, 
H nguntcoyoa Maaere cie nounouienie, IaKozKke VUHA ERAOEAA AE'k 
AC€mT'k. ue WAR 'TERE HEH20E4EHHÓO. ( OCKA BLILOMS CE. KTO AH Af k3- 
HETh W'CTÉTH VTOÓ W'Th CHYh ENIUIE E&TIHCAHHXS HAMH, A4 f430- 
fWTh EFÓ FOCHOAN EOFh H njrkancTAA &Fó EOPOMATH, H AA rlopa- 
3HTh £ro cHAA "bCTHA(FO) H :KHEOTEOftIIAATO KühCTA, H Aa nfi- 
HAETK rH'KER H ngokAETIIe WAR Eckyk cRETRIXN nie WTR r'kka 
Eeroy SroAHEUIIHYh , H 4ECTR. &FÓ ESAH. Ck lovAot i flpicio, n 
V«KXKAS Ad RSAETR cknacHaro T'kaa H KpkEé, H AA MS tech c8- 
npknHua MATH EOzRía SAyk uH gk 5SASIpews gkurk. u gscnoae- 
HSuIE H &lié CTAQUH. FOCcHOACTES HH. 34 METIE, IIO HAAK I& S36£Ah 
Hukoaa l'oucaan&& wA& (dugoue, n nocaa rocnoAcruw un hauka 
"SEAHHKA H. CTAQHHHHKE, Ad HA WARTEIIS MérIC. H ERW. TO KH- 
we eraguuuuugn: Bhoraaus. uc-Ilepunue n BhSarnk g& cuy. uc- 
liegunue, Bonucags, lHlorpouuns saog&kks, SAckzare o Bhegwurn, 
AteRocTUnuckhi AioATe, Payugou n3 l'ungatauu, KHekk nAOR KS, 
Wkan& GSaíaps n Panauns u-zKerpe. n e&o kSAak nogeAour Iaci- 
AuS c dugoucMs 3euaio : WAR Haiumne raage nocprkak ua Aga uepa 


26^ 


nocpkA'k uuge, "rakon n&rew&. Eggancauckeas & Iegnnuuk, u 
ScrTkH n$Th $8 Méri€ .E. Xypacrukta H Ha wien ergamk na rkurk 
Idgaska, n. wA& Ifganke nons Basan Poous a 8 nievs kpSurka n 
Hà n8 Th, KWH PfEAE K BhSApurwMast, H HÀ XfaCTB, TAkKOoH rio A'kas 
H TAKÓH HH3kh AWAN Hà AMTrIO rogue (diugous Ha EQWAR Ha .E. 
xpacra nocj'ka'k Aoaa na IHonogS raagS u no Aka8, kako Arkan 
A'cka& lunaianwos 8. dAugwun, H nocpkyk. raage Haiune. u 
BhCDOMEHSBIIIE HH £l[Ié CTAQUIA POCTIOARCTES HH 34 METFIO KOHIOUIKS, 
H nocaa HH rocnoAcTEo hpauka kiedaauie nguiiegckora, H no&e- 
Aecae crapunnuke WAR zkSmk : was Poayaunurk Payocags G)rnopus 
H Hganko, Aeurcg& EpaT&s ; u28. AngaAuta [erga lF'oa&kAaack. 
Borocag& Heuoc&ukk ; 8H. wA& Ggpksauna. Bukuks. horaans n 
heraaus Muyoguks ; u28. Annarania AagnAs. Xponuna 8 Bo- 
SHE JL OEQEHORHKRS. H WEO KSAE rIoREAOlUE METIG: WAR CkAHtps 
KOHCOCHKHXh, KOH Ff£AE rI$'Th rio AcAS Kk (duEaAHIo, AO Merie rpa- 
«AHRCKE HÀ "T 9H AMaMork, Ao noTOKA, KOH FüEAE WAN 3AREAM, 
H HHC-llOTOKh Ao EfOAA Ao n$9TH CTAQOrA CKSAAHWHRCKOFA, KOH 
rgeAe 8 Hontoye, Ao arie c8yeAoacke , wners u3eas ua [dgasks 
H [I8r. craguus goAH ukouwas Hukoanas aunaraucku 8 fIgrs- 
CrHidHh Aecesaps H Ilagaseus Aecesapk, H TAKOH WTh TEH 3€£MAIC 
$3ECMO AECETAKR. 

h& Xpucmra &goóra &gAarog'kKon& rocnoAHHR KHESR 
Grkdjdaus un &parks M8 rocnoAuns hasks. 

Sigillum argenteum deauratum: j E&& Xjucra &aaroEégnu 
AECTIQTR CTETAHR POCTIQAHHR ES ERCEH ChfICKE 3EMAEH IIQASHARBIG. 
Origin. membran. in mon. Chilandar. D. Avraam. Om. 64. 


CCXLVII. (1389—1405). 


Monacha Eugenia quosdam pagos reddit, alios donat 
monasterio Decani. 

lis3aiogA o TE, rocrnoAH, kgrknocru Mota H PocroAH, Ek3AI0— 
EHy& EAdrowknue AoMovy TEotero HH Awkero EcéAEHÍA | CAAENI 
TROEC, eEu€ EOmhcCTEEHNMIH AaEHAM et caetera. cero gaAH H 
A3& EM Xucra &ora EAarogeguaa Cyreuiia, MATH nipeks3AIGEAE- 
Hare MH china Grrefana rnesa n haska, camoAptkua H rocno- 
AHHA CQhENCKTE 3€MaH H [lonovnagie, npnuumakum Rh MoHa- 
CTMIQ AtuaHckiH EN oEHTEAN ckeTora Kpaam Gredanua Oypouia 
TóerHidro H ckracAaERuH KfacHot MkcTo H nüHKAAAHO HHOh- 


265 


ckoaw np'k&Hganum , üGHA'k(yk) no ncrumk ov MHAEHRS. 1930fb, 
TOAMKO DOTOV/XAEHHE H. OVCBANIE cEEFTATO YXTHTOfA nonovure- 
HHEMR EO2K TEM HAUJHYh QAAH r('kyh wk SAOURCTHEHXR E3NIKh 
HCMAHATBCKHYh HoXXEKEHO H Of OBQRKEHO H. W'TB D kokAE HACh 
AfkxaEuIHYN pacTAkuuo uH ongoHgh;kEHO H. METOCH W'TETH H 
EAH2A 34novcT'kuum nocrHrüi, ck30EEUIH HA HERO. CRARSHHMA 
OMHAM IIOQMOAHXh cé EcEAQhzKRHTEAIG EOrOY MOEMOV , H. fy: 
wxe nprkorae mk gckys goxe && ToouuH mkRAEMBIH CTQAXOME 
W'Th EESTIABRTHHXN CHAR H. EkuAG& kueunenhs. nepasa'kana eAHHo- 
foAHAro ckiHA TROErO, rocnoAA Haurero lcovca Xpgucra, wh ngrk- 
uHCTBIE H n(rkckeriie Ark&ur gorofOAHUE, TQHEMAEH H. WTh HACh 
r('külHsIXh cAAEQCAORHE H. CAOV?KRH AOV KOEHBNIIE, BAAANIKO, HEH- 
cekAoumaia ngrkaovApocrH oTR944, OY MHAOCORAH CE W MOHXB rp'k- 
Chyk, ovkpknu Moe ucueAHe && RAAro& kou H EAATOABHCTRÍIM, 
AA Kk EAAFOUBCTÍH TIGCAOVKETR "T£&'k. &orov cRoEMOY HdKosKE ro- 
CHOAHHh H QOAHTEAR HYh CRETO TIOSHELIIH. KHE3S , H AA EOYAOY 
43 3k£ H OHH ERTOÓH y'THTOfH cit cReTkIE OEBIT'KAH; AA, ErAA ngu 
AEUIH. TIAKH. COVAMHId ZKHENIAMS H. AMSITERIMS Ch. CEETRIMH. ITROHAMH 
AFTE£AH, H. TIOCTAEH ME O AfFCHOY IO TERE CTATH, COL AHE THIQAEEAHBIH, 
€5 H3R(AHBIMH TEOHAMH W'Tk E'kKA. OYTOZKAUIHAMH. TH. CETO. AAH 
uie ngrkzkae w'TeTAId c£AA H2K€ ESTIHCAHA. Eh X(HCOROVAH DQBRATO 
c&eTOro yTHTOfà noEfATHXh ch Ecaurkaus navkuHeMh ,. €AHKA 
e&prkraim Tk ce Ek Apnikag'k nau. cHE TIGEQATH. XQHCTOAIGEHEA 
recnora Gyrenuma: ceAo Ha&Hkh. ck. EkcEMH. METRAMH H. Ch. 34- 
cea, ceno AoaiannH cs EceM Merian, ceao hjr'kcrogaus cs 
ECEMH. METIAMH. Cla zKe nguaeikHu : ceAo Barovuioy c& Rcewn Me- 
lI4MH H C 34aceAtH, ceAo PusnHoy ck EcEMH 34CEALLH H. MET Td— 
MM, CEA0 Ao&gouUIlk Ck ECEMH AEPFIJAH H Ck. 3SACEALLH ,. CEAO WVos- 
HEFOHHO ch EceMH MériaMH, ceAo IDlaanmann cs RceMH. 3ACEAHH. H 
€c& AriMH, ceao lloroks c& &cewH. Aria, ceAo. Heckogo, 
llovT& 3acceakk c& &ceMH. MET I2MH, CEAO. JHérlioAE ch. 34CEAHH. H 
Ch ECEMH METFIZAMH. 4. CE SACEAHH. CEAOQMhR ,. KOHXR TIQORQATH rO- 
cnoria Cyrenim: 3aceaks opayoEnukH, 34ceAKk TooMae, 3ACEAKN 
Opaunik, 34ceak& Cugovuu, 3aceaks. hoyognuku; 3aceAuMH hpk- 
eroguov: Gaeauue, Ilonoguu, Ilaunour&gun; 3aceaun Haa 
HIAHEMR : Aoenun, Aonpegune, fipeao, Samopuuuu, Gepoums 
Ch ECEMH 34céAUuH H MEridAMH ,. (ovkKa. A oAHId ch. ECEMH. METTITAM, 
Siue sigillo. In mon. Decani. Jeuan. npsen. Al. 


266 


CCXLIX. (1405). 11. novembris. 


Milica, Serborum imperatrix, monacha Euphrosina 
moritur. 

AMWkeeua. noiegófa ar. ARBR. njrkeraga. cc Monayu. Gápo- 
cHHH, loAfovzkHute cEETAFO KHe34 (a3afa. 


E Vukii typico chilandarensi. 
CCL. (Post 1505). 


Milica, imperatoris Lazari uxor. 

Hi& Xoucra &ora. EAarog'kpna n gAarouscTHEA H njrkgncoka 
recrnoxAA kHerhinta dMuautna. 

Inscriptio in monumento ejus, quod est in Ljubostinja. 
J. Vujié. IIyrem. no Cepóim. 106. 


CCLI. (1505) 691^. 2. decembris. Borat. 


Stephanus, Serbiae despotes, confirmat privilegia 
Ragusii. 

T llo uen3peutu&nwaS MHAOCORAIS H uaoE'kkoateRi8 RAa- 
ANBKhI MOIerO CcaaAKArO MH XucTA H no HEH30ESEHRHW AS H 
ERCEMHAOCTHEHWAS ero npoap'kuis exe na roenoA&ergk au tako- 
HE HOHA DOBENIX CEECTBSIHYR H. D AEOCAAEHBIXN LAQHYXR TAKORAE 
EAATOAATN ng'kcREeTAro c&oiero ASXa H Hà TlOCHOANCTEO AM 
H3AÍA, H lIOQCTARH AME FOCTIQAHHA. 3€6MAH CORRSCKOH H HIUAMWpITS H 
CT)AHAMM TIOQASHARKRCKBIMR. 43h EM XHcTA ROrà RAAFOR'kQHb! 
H CAMOAfNGKAEHNI Do AMHAeCTH EcueH Aecnw TR. Grrejans, 
CARA ikEIS MH claEscA, EerS W TWAR RAaregoatrgS, mTrkas u 
nHülE FocnoARhcTEO AH cla Ek cEk,ykmreacrgo gk&ckath ,.- kako 
H)HCAA Kh l'OcHIQANCTRES MocMS RAaABWI uH. gaacTEAE rpaAA A S- 
EJOEHHKA RAACTEAE CEOIE, HAMEHEMB Maguna Pacrukia à Marka 
lFoajukm, H noaoAaHure FocnoARCTEO AH, KAKO IJI HAV C8 EHAH 
3ADHCAAH TAREA TOCIHOAA C(RECKA ERCA D)OCTAPAME H 34KOHE, A4 
HMh FOClOARCTEO MH DIOTEQRAH, KAKO iO c8 HaMaAH 3akKoHE S8 
nphRE FocrioAE cpk&cke n 8 napa Grehana n 8 poAuTeAia rocnoAR- 
C€TEA AMH, cRETArO KHé34 (Aa3afpa, H cEETO llOuHELE rOCHOFIE H 
aMauke MH, Kyfa Gdpocunk: H rocnoARCTEO MH 1p. HAM. ECTR 
EHAO 3ADHCAAO AO AKHBUIHIdPO ARHE H STRORAHAO, Cla RhcA ro- 
THfNALAA FOCHOARCTEO MH 3ATHCAHTEMN CHMK ,. T£3H 34KOHE AA 


267 


uMArme 8 kxHEOT'k rocnoABcrTRA MH, A4 HAM. C HE TIOTEOQH HH 34 
Q6. H WiJE HM C&TEO9H MHAOCTR lOCHOABCTEO MH, KAKO CH 
c8 HMaAH H njrkrie, n ako ce Suunn kora nga Ario ASEQOESAHBI 
H CREAN, AA CE TIOCTAEH IIQAOGRHHA COVAIH ASEQOEBNUKBIXR 4 rio7 
AOEHHA CQbEAN, Ad CE D(EKAR HHAMH Tlge, H AA ECTR llogoTA AoY- 
RfOEUAHHHS AfOV£RHHA. HIEFOEA AOYEOREUAHE, KOH CB. WHAE3H, 
HAH KOH ct Harió AQYEQOEuAHE 8. HAHEAHZ2KHIEAMS awker8. ako AH 
ovcyore wEoH c&kAouRoY, KOH ct f£, Aà nocTARE TIOoAOEHHOY 
AOYEQOESAHR A TIQAOEHHOY CREAR, 4 OA WHEX3H c&'kAoOKh A4 HE 
EQANHR noE'kkn HH IeAHR. AKO AH 83HAMAIO. Kolo njov cacH 3 AS- 
RfORMAHNI, TAKOFrIEQE AA CE CBAE KAKO H CQRRAIC, IIOAOEHHA CACb 
c€8AÍH à noAoEHHA ASEOESAHR, H A4 HE HIO3HEA CREHHR AS- 
EfoEuAHHHA HHKAMO HAÀ CBAR TkKAMO nfrka wuesu covATe. TAKo- 
ri€9é H cacH Aa ce npe nj'kAs wHeMH3H. COYATAMH, 4 AA CE. HF 
aovue njrkas rocnoAkcTEO MH. HH npkas kiefaais. n ako koH 
AOYEQORUAHHHR KSrlH KOHId, H WHOTA3H KOHId AKO SXEATH Cfh- 
EHHh& HAH CACHHN, H ftut: SKQAAEH MH. I€ HAH. FSIHUEHR, A4. CE 
W'TRKABHE AOYEQOESAHHHR, KakKo mk cukrua wnoaSH Konto 
HH X8ce HH TAT&SE, Hh rA I€ KSIHAR. AaKoó ESAE Afaro cQ&EHHS 
HAH cacHHS S3eéTH cEOrA KoHld, iIO R8AE€ Ada ASROOESAHRHR 34 
WHoraH koHid, 'TTO3H Aa A8 RjaTH, 4 KOHId AHuHOFrA A4 Hk 
EOARHR SAphKkaTH. H rk crane ASgooRgsuAHHHR HÀ. CTARS, AKÓ 
ESAE€ WHh nfr'krie cTol4Ak HA WHOMR3H CTAHS, AA wk EOAHR 
CÓBEKHHN cTTOla'TH WHA'kau Ee3 uieroEA yr'kuía. H KoH roAE AS- 
EBJORUVAHHHR HAE C T(R&CWAM CEOHMR HAH C TSTIEMR IIO TBFOEEYR 
FOCHOARCTEA MH H [iO 3€6MAH, KAKÓ HAMM ECTh. BHAR. 34KOHb 
ng'krie 8 npk&e rocenoAe 8 napa Grejana u. 8 poAuTEAIa rocnoAR- 
CTEA MH, cRETAFO KHé3A4 (lazapa, u. 8 cRETO flouHnEUIE rocnorie H 
auk anu, Kypa Gdpocunii, n 8 rocnoAkeTEA MH. AO AHRCR, TA- 
Ko3H H Hanf'kAa Aa HAM ECTR. H IIO Ada ASEQORUAHHHN COBEHHS 
cEOI€ HMAHlE 8 E'koS, ako M8 2anulH CQKEHHR, H eue: wken MH 
AAAR, AA fEu€ ASEQORSAHHHR CEOQUAM R'kguwAR H. ASUIWAMN, IIO 
MS 1€ AAAh AOEHTKA, A4 MS naAakKld. H K8A€ HAS ASEQORUAHE TIO 
36MAH FOCHOARCTEA MH C TQNFUWAh, lAE€ rA S88HI€ r8cA, HAH 
KoFA HOKQAAS S ceAS, Aa HA WKOAHHA THlAAAKIA ,. IIO. HAAS S3AE 
X8ca, H iuo HA ce 8K(AAE: AKO AH WKOAHHA H€ HAAATH ,. A4 HM 
HAAATH FOCHOARCTEO MH, i6 HA c€ 834€. H Aa mk naMera 
ASBfORSUSAHWAMM 5 TRFOHEXN FOCHÓARCTRA MH. H. KOH CE I€ AS- 


268 


EfoEMAHHHh 3aEAQgIHHHAR 8 Hogwas BpkAS, r&24 Aa 3HrI6 rfa- 
AA H "SEA; KTO AH C8 rOCTÍE, H W'kc8 ce 3ABAIHRHAH , Ad HAM 
I€ HÀ EOAH H IJló HAh FOAE.. H AKO ct fa3RHIe Ajfrkko ASEQORRUKO 
8$ ngnMopis8 8 RAaAAHTS rocnoARBcTEA MH, KOH I€ 34AKOHh EHAN 
34 Te3H 8 np&Et rocnoAe uH $8 napa Gredaua H $8 peoAHTEAId ro- 
CHOARCTEA MH, cRETArO KHé24 (la3afa, u cReTO noungui rocrorie 
H MàHKE AH, Kyga. Gfpocuniu, Hn 8 recnoAkcTEA MH. Ao AHRCR, 
T53H 3AKOHA Ad I€ H CkAH. H. KTO ARKEH H3& FOCHOARSCTEA MH 
3EMAIe H'TH 8 ÀSEQORHHKN HAH CÓREHHN HAH REAAXh HAH "IH FOAE 
«AoE'kr& Ha KSTAIO, ECAKR Ad Fl'ÓEAE CEOEQAHO, AA FA HE Bc'TAAId 
FecHoARCTEO MH HH Klejaaia rocnoABCTEA MH, H QIó I€ EHAN 
3AKOHh DH HAfH Gredfanni H l0H fOAHTEANI TOCHOARCTEA MH, 
cgeT'ka& knezH (asapu, H cRETO nouHRIlQH rocnorH H MAHHE 
vH, k&yvga Gápocumk, n 8 rocnoA&cTRA aH AO ARHRCR, TO3H Aa 
HMh ECTh H CRAH. H 34 TQNTORE flóMóocke, KOH c8 8 EAaAAHIS 
FócnoARCTEA AH, H caaHHHE, KSAE€ c8 RHAE ThroRE 8 nk&e 
rocnoAe 8 caanuue 8uapa Gredana u 8$ poAureamd rocnoAcTEA 
AM, c&eTAro KHé34 (a3apa, TSAE2H Aa c8 H CkAH, A HHAE HHTAE 
A4 HE ROV AOV. H iJIO cé nfH METFIO COROMR ASEQOESAHHHN, HAH CE 
ESAE SuunHao 8 cQKkEAHYK HAH S AS&RpogHuES , A4 ct npe njrkas 
KSHCBAWAMB ASRQORBURKHAMS H Dr kAR HHXh CSATAMH, H i[Io cSAH 
KSHc8AK H HieroBE CBATE, HÀ TOMRK AA CTÓOIC: AKÓ AH EH H HÉ 
X T£AR ASEQOESAHHHR CTOIdTH HA ITWABS C8AS, Aa i€ EOARHR KBH- 
€8Ah H HIEF'ORE CBATE WHOFAH CEESATH H AfJ:KATH, AO PAE TIAAATH, 
8 jo r6 WCSrIEHR. 4 Aà "TOórAH 24KO0HAÀA. H'k RoAHR rIOTEOHTH Kle- 
daa HH EAAMAAALB. AKO CE CABUuH CRAMORTR. KOMS. ASREQORMSAHHHS 
8 36EMAH FOCHIOARCTRA AMH , QIO I€ HieroRA HMAHÍA, Ad 34 TO3H 
H€ MMAÀ nocAd recnoAkceTEO MH HH Kiedaaia rocnoAkcTEA MH 
HH HH& KTO 8 3£MAH FOCTOAKCTEA MH, ThKMO AA CH I€, KoMS ra 
A44 WH3H H4 CkMf)& TH, HAH ASREQOERURKO. H Aa H'k ASSQORSAHOMR 
nocHAHOra Adpa HH S83e€TÍA HHOFA RES HhNIXh EOAIC, TkKMO A4 CH 
€TOi€ ROóAid r0EAS RCBAE CROREOAHO CEOHMBR TQEFOAMR. H.— Wi[IE 
Xe'rre rocnoA&crTRO MH, ako 16€ kou ASEQOESAHHHR KOMS AAREÉRHR, 
4 HAH SiiHM KOHEN, AA CE HIE HCThILk, 4 Ad Hd HHWAMN ASROR- 
"AHHHS H'k &oAHR DHTATH , TRKMO KTO I€ AAKZKRHN HAH SIHMR 
KfHEh, WHh A4 HAAATH H HATH, 4 24 ICAHOFA HÀ AfSPFWAR AA 
HEngrk82M4. H AKO CASH. F'OCHQABCTEO MH, "Téft c& cRArIo 3 ÀA8- 
EfOEHHKUAMh, A4 HA mnoHnoREMA Hà .S. Wkeenus ng'krie 


269 


ToórA, KAKÓ A4 CH H3HAS EcH ASEQORHAHE C HAMAHHIEMh H3h 
36MAI€. FOCTIQABCTEA MH. CROROAHO, IIO TUAMRh A4 HXy& faTSie 
FOCHOANRCTEO MH. H MOAIO, EFWIKE H3EOAHTR. EOTR no Auk En- 
TH lOCHOAHHA 36MAH. CORECKWH HAH. KOlO WARN ChIHORR. MOHXH 
HAH WA foAA l'OCHIQARCTEA MH HAH HHOTO KOFO, EPWzKE H3EO- 
MITR EOPh, CEMS. EHlllE TIHOAHkHUAMS HE TIOTEOQEHRHS. REH'TH Hh 
"Aut£ DnOTEQNKAEHRHS, IAKOIKE H. lTOCHOANCTEO MH H£ IO'TROQH 
ngkmAe Hack &HEUIHX f rocnoAR 3anucania, d cie 3anncauie nuca 
ce nogevknuieas rocnoAnuna AecnwTA Gmeflana && wkro .,2uAI., 
avkceua Aeki€eMEQía .K. ABHRk, Rh CAAEHWkAR rgaA'k hopun, 
HHAHKTTWHRh . Ar. 

MuaocTiS EO HICIO FOCHOAHHB RERBCUH 3€MAH 
ChECKOH H noMW0iS8 H nOASHAHCKBIMB CTQAHAMMR 
AccnwT& Gmrefdans. 

H ce8 3anucani8 MHAOCTHHKN. AorogerThs horAans H uca- 
HHKh EEAHKRBI XotR&EAMaHR H EotRWAA AMuarotus. 

A tergo: Poueglia de signor despot de 1406, fo am- 
bassadori ser Marino de Resti, ser Matco de Gradi. 

Sigillum: 4 &Aaro&égHH H XQHCTOAIGEHEH. FOCIIQAHHR. A£— 
cnoTh crébaus - p H gaarog'koun Hn. yHCTOAIORHEH CHk RAN. CTE- 
Janus. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. Cnoxen. 90. 


CCLAI. (1505) 6915. 29. decembris. U Vléem Trnu. 


Gregorius et Georgius Brankovicé cum matre Mara e£ 
fratre Lazaro confirmant privilegia Ragusii. 

y Me uena3peueukuiomoy MHAOCQRAÍIO BAAAHKH AMOIEFO I4 
fa&& Xpucrov Eorov avere Moy rocrioAHns lP'okr8ps 8 rocnoAHns 
liepur& H c& rocnorwah H MAHKWAM HH rocrnorwas AMaapoawtk 
Ho Ch. DBQ'kERSAIGEAIEHHHMN. HAS. EfaTOAb (la34f90M& WEAZAAI- 
IJIHMh HAM& 3EMAIE€IKÓ FOCIIQAHHA H. QOAHTEAId. HAlll£TA rocno- 
Auna Baska nuu Eh c&ka/kreAkcTEO BcAKOMOY, KAKQ riecAa- 
ul£ KAACTEAE ASRQOERUILIH CEOE EAACTEAE FIOKAHCAQE K HAMBR, H4 
uwt Maguna. Pacrukia 8 AMarka Foaaika, n Aonecour ku 
HAMM 3anHcaHie rocnoAuna EcAHKArO üuapa GmébaHa u rocno- 
AHHA cEETAFO KHe34 (Aa3apa nu rocnoAuHa H oAHTEAId Hailléro 
reenoAuna BRiaska, kako c8 3anHcaAH. FOCHOAHHN. EEAHKBUM HA. 
Greébaus n rocnoAHuk ckéTRIH. KHE28 (dla3agk H. rOCHOAHHR Hc 
foAWTEAN Haàllk. rocnoAuns Dasks rgaAS ASgopoEBHHKS: H Mi. 


270 


&HA'kERurE 3anpcanía EhlliE QE4EH&HHYXR. lOCHIQARN. "T'kabrepe 
WEf430Mh H ANI HIOTROBAHCATO H. Wi|IE EBillIE 3ATHCACAO CAAE- 
HoA OY rgaAS AovEgokkHHKoY Eh STEQNIKAEHHIE ERCAKO HEllo- 
koA'kEAIEMO, H. WEAKOH 3ATIHCACAAO H. QSHHHCMO:. AKO CE OYUHHH 
Kord IJA AMTIó. ASEQOEUAHH H CORENAH, AA CE TIOCTAEH TIQAOEHHA 
COYAHH AOYEfOERUbl/kyh a HIGAORHHA CQBRRAR, H AA CE np'kA& 
HHAMH T£, H Aa I€ rnioforTA ASRQOENRMAHHHOV HIeTORA AffSikHuHA 
ASBfoERSAHME, KOH COY WHhAESNI, HAH KOH Ct ABROOENHAHE HAFIÓ 
OY HAHEAHZKBHICAMNS AvkeToY ; ako AH oycyoe w&on cg 'kAounsEov, 
KOH CF ft, A4 DOCTARE DOAOEHHOY AOYR(OERHAHN 4 DOAORHNS 
CQkESABh, 4 WARN WH'kyau cgkAokk Aa. nk. ROARHR HH. IEARHR 
no&'kku; ako AH 83HAAloó KOIÓ HOY CACH Ch AOYRQOERUAHH, 
TAKOFE AA c€ CBAE, KAKO. H CQRERAIG, lIOAORHHA CACh. COVAHH 4 
DnOAOBHHA AOV EQOERUAHRR ; H A4 HE TIOS3HEA COKEHHR AOYROERUA- 
HHHA HÀ COYAN HHKAMO ThKhAO njrkas wHeaH covATe, Takort H 
cac Aa ce ngov ng'kA& wikawu3n cov ATaauu, a Aa cé ue Movie ngrkAns 
HACh HH Dprkans kepaauto Hallera. H AKO KoH AOYEQORRHAHHHR KoY- 
nH KoHld, H WHOTAH KOHId SKEATH CÓREHHRh HAH CACHHR, H fue: 
OVKQAAEHR MH. 1€ HAH. TOVIUEHN, Ad C£ WANKARHE ASE(ORNSAHHHR, 
kAKO Hk ci ker&uja winoavoyrH. KoHto HH. Fóvce HH lTATREE, HoY r4 
I€ KOYTIHAh, AKO ROYAE Afaro S3ETH C(REHHOY WHOFAH KOHId, IO 
EOYAE AdAhB ASRQORRHAHHHh 34 WHOPAH KOHId, TOS A4 Mov 
EfATE, 4 KOHId AHUKHOFA Ad Ik ROARHR SAQRIKATR 5 H PAE CTAHE 
ASEQORRHAHHHR HÀ CTAHOY, AKOÓ EOYVAE UWHh lIQAEO CTAAM Ha 
WHOAM3H cTaAHoY, Ad Hk. EoAIJHK CREHHN CTOIdTH. EE3h HIGP'ORA 
XoT'kuia, AokkAE WHh CTOH WHhAESH ; H kOH FOA'k AovEQoERuA- 
HHHh HAE C ''ÜRTWAN CEOHAAA HAH. € TOYTHAMN rlo TORTOR Kyk no 
SEMKAH. HAUIOH, KAKO HM I€ ENIAN 3AKOHR nfrkre 3a "ron ov nue 
recnoA 8 peAukaaro napa Gerefana n ov rocnoAuna c&eTATO KkHe- 
3a da3apa un ov rocnoAuna n foAiTEAG Haurera, rocnoAnna hakka, 
TAKÓH AA HAM I€ H CRAH 3AKOHR; H HO AA ASRQOERNAHHHR 
CQkEHHOY cEOIE HAAHHIE OY E'kgor, AKO AiOY SAHHIHE CURRHHN, 
H feu: wkcH aH AAA, AA QE4E AOYEQORRHAHHHR. CROWAN Ek- 
pWAb H AOYUIOAM , JO MB I€ AdAh AOEHTRKA, Ad AOV. TIAATH; 
H KOVAE HAOY ASEQOERuAHE TIO SEMBAH FIO HALIIOH C TOSTOMB, l'AE 
FA OYENIE PlOYcA HAH HOoKaAOY CA OY CEAOY, AA HAM DAATH 
WKOAHHA, IIO HAMA OYShAME l'OYCA HAH. HMN CE OV'K QAAE: AKO AH 
HM& HE TIAATH WKOAHHA, AA HAM niAakKIo r4. P'ourovos H &RoaTHid 


271 


Mia; H Aa Hk HaMeETA ASRQOERHAHOMR OV TOBFORÉXh OY HALIOH 
3€EMBAH; H KOH CE CÓY AOVEfORMAHE SARAIJIHHHAH. TiO HALIHXR 
FÜAAOREXA , TH3H AA 3HTIó lÜAAOEE H. Ad SIBEAIO: TKO AH CV 
recrTHi€, H W'kcov cé 3ABAIJIHHHAH , Ad. HA I€ HÀ EOAH, KAKO 
HA FOA' ks; H ako ce pa3kghlie Afrkgo ASEQoERuko 8 nonuMopHio, 
iO oY'TEuE OY Hallo 3€EMBAIO, KOH I€ ENIAN 3AKOHN.34 TO3H OY 
ng&&e rocnoAE 8 rocnoAHna EcAHKAar o uapa Grmefbana 9 oy ro- 
chieAHHA cRéTAro KHe34. (dla34pA H ovy rocnoAHHA H foAMHTEAI 
HAulérd, rócnoAHHa FiAkKA, Tb3NI 3AKÓHK AA I€ H CkAH; H TKO 
CH AR EH HTH H3k Hall£ 3EMhAIE OV JLOYROOEHHKK HAH. COBRHHK 
HAM RAAyN HAH "unu. FoA'k uaok kh HA KOYTIKAKó, ERCAKK. Ad HAE 
CEOEOARHO, AA FA HE OVCTAAI2MMO. AMI HH. KEbaATe Halll€ HH. HHH 
TKO3 4 IIO HA I€ EMAR 34KOÓHRN DH FPOCHOAHHOY REAHKOMR 
uapev Grefanov, Tk3H H CRkAH. H 34 TNTOEE IlIQMOf&CKE H 34 
CAAHHHE, AKÓ HH ROPTh HIQAVO2KE, "TEE ROV AE 'TOVAESNI HallIE EAA— 
AAHHIE, KOVAE COV ENIAH TÜRFOEE H CAAHHILE OV. TIQ&EE FOCTIQAE H 
ov uapa Grefbana, ToV3NI Ad. ROV AOV H. CRKAH, A HHSAE AA HE ROY- 
AS HHrAE. H. I[IO C£ j£ METIO COEOMS AOYEQOERNAHE, HAH. C£ EOVAE 
SunHHAO 8 COBRSKAHXR HAH OY Aov&o&kHuKOY ; AA ce npe ngrkAs 
KSHkCBAOMN AOYEQOERSKBIAMR H. Df kKAR HHXh covAIAMH, H to 
€OVAH KOVHRCUAN H HIEFORE COVATE, HA TOMh A4 CTOI€: AKÓ AH 
RBl H£ ykT'kAk AOVGQOERMAHHHN CTOIJTH H4 wUHOAM3HI COYAS, 
A4 1€ EOAIJHK. KOV HRCBAR H HIÉFOEE COVATE OHOTAH CRESATH, AOKBAE 
HAATH, IO I€ WCOYTEHR. 4 TOFA3MI 34KOHA Ad Hk &OAIMHA no- 
TEOQuTH kéjaAala HH EAAAAAhUN HH i4 l'osrBo9s HH Rfa'Th AH 
l'iepur& un rocnoria aauKa Hala HH EfaTh MoH (asafh. H. ako 
€€ CABuH. AOYEQOERMSAHHHOY CkMfTR S 3b€EMRAH HAHloH, IO I!€ 
HIerORA HMáAHHId , Ad 34 TO3NI HE HMAMO niocaa nl id ll'osrovoh 
un d Duopuar& uu m rocnoria /Maafa 8H ia (a2ap& HH MH kKe- 
dj4AlAa HH HüH H THO, TRKBAMO Ad !€, KOMOY F4 A4 WHN3H H4 
CRM STH, HAH AOVBQORRURKO. H AA H'k AOVGQOERSAHOMMN IIOCHAR- 
Hora A4faà HH OY3ETHi4 HHOrA RE23h. HHYh EOAIE , TRKkKAAO Aa cH 
CTOI€ RoAld rFgé£AOV EkcovA'k CROEOARHO CEOHAMR TÓRTOMB. H WIJIE 
ovcyoT'k rocnoABcTRO HH, AKO I€ KOH AOVEQORRBNAHHHN KOAMOY 
AARIKRHh HAH uUHMR K(HER , A4 CE HI[IE HCTBHK , 4 Ad HA. HHOAM 
AovEgegssAHHHOY Hk ROAIJHN. TIHTATH, TREBAMO "TRO I€ AABRAHR 
HAM "HAM. XQHER, WHh A4 "AATH H HATH, 4 34 ICABHOTA HA 
Apovroah Aa ik npkoraaa. n ako ce ca$uH, Eft c€ cRAAHMO 


2172 


Ch. AoYEQoOERHHKOMA, Aà HMbh ngunokkao Ha .£. awkceug 
Rp'kre Tora, KAKoó AA cH H3hlAOY EhCH AOVEQOERHAHE | H3N 
:8EMNAIE HAlllE CEOEQARHO Ch HAAHHIEMR. H IIHCA CE CHid MHAOCTR 
no&oAkuuiews. recnoAuna. l'okrovga nu rocnoAuna lF'iopsria 8 
recnore AMaape nu rocnoAuna Aasapa oy. Bakaeus Tousuov wkceua 
AEREMBEQÍA . Kg. ABHB Eh A'kTO . ,2UuAML. 

H cuievoy 3anncagnuie anaocruuuun. Auyauas BHoy3sanks 
H u£AkHHKS G'refans H ERoiegoAA (ovkaus n ucaknnks Aiarans. 

A tergo: Poueglia de signori Grgur e Gurag e Lazaro 
e madona Mara de 1406; fo ambassadori ser Marino. de 
Resti, ser Matco de Gradi. 

Sigillum: gasrs.. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 91. 


CCLAII. (1507) 6915. ind. XV. 5. januarii. 


Stephanus, Serbiae despotes, chrysobullo plures do- 
nat pagos monasterio magnae Laurae. 

Initium: Ggkraoc ovEw n ncemupuoe ckera&ateuie xke. 

In mon. magnae Laurae in Atho. P. Uspen. 17^. 


CCLIV. 1409. 4. decembris. Pod Visokim. 


Stephanus Ostoja, Bosnae rex, confirmat privilegia 
a regibus Serbiae, Rasciae et Bosnae eoncessa Ragusio. 

Hla nae wAkua H cHHA H CRETOFA ASXA AMHHR, MH. Dgu- 
CEHTRAH H noH&HCOKH FocnoAHHus. Geunans Ocrok, wuaocrute 
EQIKHOMR KpaAk hockuu Hu Kk TOoMS, nutus H A4to EA. CEHAHHHE 
RCAKOMSB, KOAS cé DnOAORA, KAKO KHE3h H EcA OnkhnuHa rf4AA 
AS&pe&kHukA Aocaaur KgaAEERCTES MH PSckKa, HHKyh cABTS H 
aerodjera, woat H npocé, A4 HAM K(AAEERCTEO MH. € FOCTIQHOMR 
KQaAHU OM, legis HSkgomk, H ca BASRAKOBAEHHM. CHHOAMS Kfa- 
AERRCTEA AM, FocnioAHHoaR GTunanomh, H ck EEARMOKAMMH. 8- 
CATA HAlEFA EOCAHRACKOFTA IQTEQBRAHAMO, ScTAHORHTHAMO Ect 
noEEAE H 34nHcaHWk, AOEE 34KOHEÉ H CEOBOABI[JIHHE, Koc cB 
HMAAH C lIQ&EO EHERIIOAM FOCIIQAOMR COERCKOMB , — f ALI&KOMR 
H EOCAHRCKOMb: H MH EHAHEBIUJE HHXh DHAHUKHE, THfaKE, fo- 
AOEBHE H. ECE TIOUATEHE Tf OUIRHE, HAAERUIE CEH'Th H ILHAb 3ro- 
EOfh C fUuEHHAMH : HQHCEHTAOMN FOCHOHOMR KAAHILOMB, heh 
Hs'kgoms, n 3 roecnoAunoMs GTunanoas n c BEABbMORAMMH pScara 


273 


HAUI£FA EQCAHBCKOTA CTROQH MHAOCTR K(AAEERCTEO MH KHES3S, 
RAACTEAOMA H EcoH onkhHHH rgaAa ASEQOERHHKA 34 HHYh 
C(TRMAHRCTEO H AIOEAEN DIQHARHION, DOUNTEHS AREAER, llOHA- 
EkAAIohé HOTEQRAHCRMO , SKOHTIHCRAMO H SCTAHORHTHCRAMO, IlAME 
H OI[I& EOAE H3&TIJAEHCKAO TIO CEMK HALIIEMI AHCTÉS TI0AK HALIIOMR 
EHCShoMR DEJATRIO Ec£ H. ECAKOE TIOREAE, AHCTE, 3AnHCE, AORfE 
3AKOHE H CAOEOANIJIHHE, KOE CB HMAAH H KOE HMAIO WAR niocTanu'k 
3 FlOCHOAOMRh CQERCKOMNh, fAlllhKOAh H EOCAH&CKOMh , KOH cB 
FOCHOAORAAH AO AAHAUIRHATO AHE, H. QSCATOMh KQAAEERCTEA 
ROCAHRCKOTA HHAMh lIOTEQREHHAMH, A4 HA C8 TEQBAE, KQHTIKE 
H HHSHAM HETIGOUBSHE AO AHH H AO EHKA HH HAMH HH. HALIIHAAH 
"lOCAHABHHAMH , rlA4€ Ad HAM C8 8 RCEMR TRQRAE H. CTAHORHTE. 
H no feueHoMh PSchk8 KHE3& ,. REAACTEAE H.— RCA OrlhhHHA rüaAA 
AS&EgoERHHKA DOTEfbAIOIO K)AAEERCTES MH ECE H.. ECAKOE TIOB£AE, 
KOt£ € SuHHHAN H 3ATIHCAAN FQAAN A SEQORRHHKR KAAEERCTES MH, 
AA €8 KQAAEERCTRS MH ITEQBAE H HETIQUOURHE AO AHH H AO EHKA, 
(THEN Ct HÀ CRETOMh ERAHREAHH , Ad HH. TIQKOAHEHMO. H KAAH 
KfAAEEBCTEO MH EHLIE TIHCAHBHO IIOTEQBAH , 'T8H EHX8 EAACTEAE 
H EEARMQIKAHE KQAAEERCTEA MH, KOH CÉ (OTHCRMÓ HA CEETOAMB 
ERAHREAHIÓ H HÀ HACRHHALR H CKHEOTEOQELJIHMS. KfhCTH XQHCTEEH 
H EA uETHQ'k EKAHREAHCTH H EA AEA HÀ AECTE EQRYORRHHYN an8- 
CTOAh H EA TH CTA H OCAMN HÀ AECTE CEETHYS OTAUS, HXKE CÜTB 
&à llukeio, 8 Ra Ect cEECTE WAN EHKA EOTS STOAHEBIUIE H RA ASUIE 
Haulé, 'kko &ce EHUIE nIHCAHRHO XOheMO CAX(AHHTH, H Ad HH 
lIlOTEOQEHO HAMH H HALIHAH. TIQCAHARHHAH AO EHKA: AEQ TKO 
C€ oTHUIE£, H HAHDAEO 43h lQHCEHTBAH FOCHOAHHR KAAh 
GrTefaus Ocrok, npuc&uüTRAa. rocno'k kgaauua hegs Hs ka, 
EA3AKMEAIÉHH CHHh KaAEERCTEA MH. FocnoAHHA GrHnans H 
KHt£3&. Grunaus Ocronut&, Hauts AEOQhckH, KHE25 TEQnTKkO, 
cuH& Baaaucaga Mgusuuha, kne38. Grrnnans n kne35. Ocrock 
Ten&autu, kness BSkaunins AMaaTkkoEHhS, HETH. KQAAEERCTEA 
MH, KHe3&. l'ours8ps. l'aaeiiuifis 8 &ne38 A parui l'onosAogHfi 
H KHE3k5 BaaTsko OunsTokHhs. nucags noAs Bliucokuaus S AunTO 
foxXhcTBA y9HcTOEA THcShhHO H "FTHQH CTA H A£RETO AH'TO, 
MHCEILA AEKEMBE QA. SIETEQRTH AAHS, A SIIHCA EASAIGEAEHH. AOTO- 
der& kpaat&&crEA Mni Tomauns hShanununs. 

Y Mpkcgkran rocnoaune Gmredaus Gemwa, 


KfaàAb hocu'k u & TwAS. 
18 


27^ 


A tergo: Priuilegio del re Ostoia per confirmation de 
li priuilegii et usanze de li soi antecessori. 

Sigillum, cujus inseriptio latina illegibilis. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cuowenm. 92. 


CCLV. 1410. U Draéevici u Novom. 


Sandalj vojevoda promittit matrem suam Anka se in 
domo sua habiturum. 

1 Ba uve wr&ua H cuna n c&eTOrA ASXA AMEHR. MH EOEROAA 
GanaAaAk AatEMO 3HaTH ECAKOMB, KOMS c£ nOAOEA, lO CEMBh 
HAUJEMK AHCTB , H DQHA, KOFA WEN AHCTh lIQHAE, A4 lIQHMAMN 
H Dn9HMHXh, KBH8 ce H 3ARAEX CE. ROTOMBR ZKHEHMR H. ECHMH 
HtFÀ SCTOÓAHHIIH H EHQOMB, KOolIo EHfSIO , H. ASIIIOMR MOWMB 
MATEQH MH ROTOMN AAHHOH rocnou kganuuH. flnuH Ha TO, AA 
I6 ln)HAAMN 34 MATEQKR, KA ME ECTR. fOAHAA, 4. KAKOÓ Ad WH 
£CAMh RESRPFOHLUIHH, TQAEH H lIOUTEHH CHHh CA. ECAEOMSR TIIOUTE- 
HOMh AIMRRAEBIO H ngu'k3aHHió, AORQHMN XOTHHHEMh, KAKO 
THR8E€ cHH8 MATEQH, KA TA € (OAHAA WAR CflIA CROTA, H Aa IO 
Xoh8 ypannuTH H rnlowTORATH KAKO. MATÉQh, KA EH. ME f)OAHAA, H 
AA E HE h8 WCTAEHTH 34 :KHEOTA MOTA H H€ HH. 34. HIOft RoAS 
HH 34 Keleft QH*"IN CEFAH CEHTA EQAHS 4AAH HEROAHS HH 34 RAATÓO 
HH 34 l90AAE HH 34 EAHS CTEAh QESEHRHE MATEQE MO€ rlOcloOE 
ranuue fluke, nu ne k8he nu ue wnhuue uH ne SApnkanut, 
AeMaA HE H HallitTA, KAKO DQHCTOH CHH8 8 MATEftE CEO€ AO AAXKA 
H AO 'TElliKA EOHMEHA H AO ECETA, IJIO HQHYXOAH, AO KOAH EH HÉ 
EHAO MATéft AH, geueue rocnoe Eanune fluke, c8npohs8 Mann 
TAKOEO SuHHeHHE, KaKo EH MorAH ehH AoRQH ABAHE, KH CE 
HAMEHSIO WAS Biocue H wa&s XogaTs u was Buerka n wnhune 
ASRoRAUKE, AA € 3A TO IIOAOEHO WCTAEHTH CHHB8 MATE CEOIO; 
H «ECA Corb HE AonScTH, AKo EH cé 3roAHAA canh lHarapunu, 
AA H€ HMAMB AoRECTH 8 kK8h8 8 cEOIO H8HE ;KEHE HA. MHCTO rO- 
cnoe Haraguue 3a zk&HEoTA rocnoe ganuue fluke, n Aa. ue h8 nuu- 
qiepe SuunuTH c8npohk nouTEHHIo fE4EHE MH. MATEf€ rociot Ra- 
nuuc fluke yorunueuk HAH. SHAHHEMBS MOHAMR. H HÀ ECÉ TOH Ta- 
Kó EH DnJHAMAMO, AA $839okA Ht MofEMO HH heuwo SuuunTH HH he- 
M9 ToAS norguuiHTH WAASUEHHEMN H HEnpH'keAcKkH SSHHEHHEMB 
HA WAABsuEHHE WAB MaTEQé MO£ peuene rocnoe gauge fIuke, Ao 
KÓóAH KH THMH CT'ÜüAHAMH HMEHOEAHHHAMH 3T'OfA HE WCEHAOUEHA 


219 


TAKOEA KQHEHHA, 34 K8 EH ToHRH SuuHuTH cHH8 K. MATEQH. 3A8 
EOA8 AAH WAASuEHHE WARN Ht. H 'TÓ Ecc 3rofa nHcaHo TEfh8 H 
lOTEQAHXh EHJOMh MOWAMR, KOMR ASH craceumk up, H 347 
KAHHAMh CE EA rOCHoAA RÓrAà H Eh npHsuHcTS éroó ROFOMATEQR 
H Eh M"ETHQH EREAHhEAHCTE H. Eh AREA HA AtECTE AanScTOAa H Eb 
CEAAMh AECETR HSARQAHHXNR H Eh Ect ROTS SPOAHEUIE WAN. RHKA. 
H AKO h5'k RockoAa GanaAaAs WwWEOH 3ro4 HnHCAHO loOTROQHTH 
AAH HE 'TQTlHTH, Ad HMAMR TIOKAEI,/TEO WAR ROPA ZKHEA H ECHXb 
3r6f4, HMEHORAHHXh , H A4 CE WAfEKS Eora H EHft, KB EHfSio, 
H AHhtéAAa npaEoóra Hà AAHN CBAHH. nHCAHO EA AHTO fo:kACTRA 
XpucroRA 'THc8iJIHO H «4ETHÓH CTAÀ H. Aécero AuTO 8 Apaucguuu 8 
Hogow& 8 npkH 8TOQHHKN no cgHAOnoCTHIRS., 
Cnowen. 93. 


CCLVVI. 1410. 31. decembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii Bosnae 
regi Ostojae reddunt tributum, domum et agros in Primorje, 
ipsumque et filium ejus Stephanum et stirpem virilem inter 
nobiles et senatores Ragusii recipiunt. 

Bhi& nae REAHKOFA cARAWTA FWAEMOTA, lOcnoAA EKóra Ha- 
Ul£FO , QEKS KAE Eh. HAMETAKS W'TRHIA, Eh. HCHASHEHIC CHHA, Eh 
cR)&uieHie Ecenp'kckeraro AS8ya. Ww &eAHKOCAAEHA, rm'kc&eTAMa 
T(OHIE, CAARA TÉRE, Eh TE EO KQBCTHYOMO CE, H TOEOMR nj'k- 
MHCMÓ RORKACTEEHIO EAATOAETR, CIIQAORAAUISIO HACK IIO. CEOICH 
CAATKOH H HEHSR(ESEHOH MHAOCTH S3RAQ KATH H IIJAEHTH EorS 
AREHAMH H HHMh HAAMh AAfOEAHH PT9AAB ASEQREHHKh, £t 
I€CTh WWSACTERId HdllleFOo, H ESAE EORKICEMN. H3hROAEHIEMh. Eb 
DASHH Af &XARH, W CRKEMR EOT'A CAAREI[IÉ, HSkEQAE EOT'h H REAHKA 
KfacHa AMEARR np'kckerAora nu n'kgHcokora rocnoAHHa kKfa4Ald 
G'refaua G)croie, H AocAa K HAMK KHE38 H RAACTEAWMR r4AA 
ASEpkEHHKA cEOIe EAACTEAE H rioKAHCAQE, KHE34 Xpnu&oi Biurne- 
EHKId H KH£34 Towauia BSkiannkia, n no geueHieyh KObAERBCTEO 
A8 HCKà H nfóCH WANh HACk, A4 8 WHo Efrkame, KAAE KQAAERR— 
CTRO MS HAM àTh 34A4, 4 EE3N HAE K'kEHHE, Aa WHAH fATb 
HAH Kold F'OAE 3AO0EA HAH 3A4 EQAId, KOld I€ € GHOrA 830o0KA EHAA, 
AA CE WHOH CERE WCTAEH , H AA KQAAEERCTRS MB AOyOAAKh H. ro 
aaut 8 ASkosk&HHKS H Ana 3eMaAb 8 Ipkuopsio AaMo, H Aa 


FoCcnoóAHHA Kf4Ald G)cro| H HtroEA cHHA FOCloAHHA G'runana 
18 * 


216 


nj'kweMo 34 Hault£ EAACTEAE H RHKHHKE HALIIE, H AA CH I€ ROAIHh 
nj'kra $ AS&QOEHHKK 3 recnorwAh Kf4AAHIWAMRN HSIaEWAMR H 
CHHWAM fE4EHHMB H 3 AHEILUMN ,. Keld IEC8, H kKOld RH ce ngrk- 
f2AHAA. H MH F'OCTIQAHHR KHE3h H EAACTEAE H. RCA WIIKHHA P9AAA 
ASRQ&EHHKA, EHAEEN KAKO rocnoAA fS8cara RocAHcKora WTIETh 
xerueur H noAmkHurE recrnoAuHa. KfaAla. C)crom 34 cEorA ro- 
CIIQAHHA, H K TOMB CMHCAHEN H CAT ('k&ure REAHKS, KüacHS H 
nou'TEHS AIGEAEB, KOIoó £ K(AAERNCTEO H KEAMO:KH f8cara ROCAH- 
CKOÓrA HMAAH EA43AA K HAMB, H4 CAARS H S3K&EHIUIEHIE F'OCIIQAHHA 
KfaAla GücToIe SuuHuHucMo W oaTH H W KOHOH l'OAE 3AQKH ,. KOld 
i€ € Tora 830oka EHAA, RECÉ WCTARHCMO, A4 HHE EEKE W TOMBh 
ScrioMEHS'ThId, noAAduE KQAAEENCTRA 8 ASRQORHHKS H. AOyOTKE H 
AHAR 3E£MAAR 8 ILpkaopkio wRerS8ICeMO AaTH K(AAEGRCTES MB nio 
uHH8 H WEREH«"aP, KaAKOó ca nfrk cera AHcTA MHfh H . BEURS 
AGRAR HMAAH , TIGCTA(EH)AH H 34HHCAAH CA. K(AAERRCTEWAMMN H 
fSCAFOMK EOCAHCILEMR. H. WAR AaHach Harg'kieAa no'kancae ro- 
cnoAHHa kpaAta C)cToie H. ueroga cuHa. rocnoAuna GrHnAaHA H 
HH8 AeTUS, Kola EH cc ngr'kooAnaa 8 peueHora rocnoAHHA. KfaAld 
GOcToi1c, H 8n8uie Hi npaSnuSuie , gio 16 rio ASSIIKWAMR KOAEHS, 3A 
HAUIE CAATKE H MHOTO lIOUTEHE Halll£ RAACTEAE H. REKHHKE, KAKQ'TO 
H MH &AACTEAE. ASRQOEAUILH. H. CAOEOANNIHHS Aa cH HAAIle c 
ACA, KOld c8 H Koid EH cé rif'kooAHaa 8 peueHHXh, H C HMaA- 
HIEMN , KOl€ EH AOHECAH , KAKOTO H AfSra rocnoAa RKOCAHCKA, 
koH c8 8 Hau MHeCTO njrkyoAHAH. H H4 cEE EHlIE TIHCAHO fo- 
THCA €€ A35. KHE3R. CA H34R(AHEMH EAACTEAH , 3AKAECMO CE HA 
CEETOMNS H- GKHEOTEROfEIIEMNS K'k:k8 xokerogs H Eh .A. EEAH- 
FEAHCTE H. Eh .El. Ef BXOEHEXh CEETEXR ATIOCTOAN H. Eh . THI . 
CREÉTEXh W'TAUb, H2KE IEC8Th Ha Hukum, n &g& cRE cEETE WAB 
EHEKA kor8 SroAHEIIE H Eh ASUIE HalllE, IdKO CEE EHlIIE TIHCAHO 
X9KEMO CAXfAHHTH AO AHE H AO RICKd. ABO TKO ct foTHUIE: 
HAHTIQAEO FOCHOAHHR KHE3h Iukoaa l'ouernuk& , n gAacTEAE H34- 
kgpauu: Aokpe Haaureguks, ASka BSnuks, haayo GopsrouckHks, 
llaeko. F8naSauk&, Gnuako l'oueruk&, AMuyous. A8kapeguks, 
Hukma Hsuuks, Hukuia l'oóSgeruks. H. cen. ce nuca &a ua3a- 
EQAHOH IloAduE H. REKHHIIE EOrQAIGEHAMATO rfaAA ASEooEHHKA HÀ 
ro... Ek Akro pexacrga yjrkeroga Ha .wS1. A'krTO, Acta 
AEK(EMEf)hId HÀ .Ad. A4Hh. 4 Snuca PScko AorodeTh. &oxe 


iüoMHASH r4. 


211 


Cod. ragus. fol. 69. b.: MCCCCX. a di 31. decembrio, 
priuilegio fato a re Ostoia e ritornato li palaco e li tributi e 
fato de conseglio coli soi fioli e sucesori maschuli. 


CCLVII. (1510) 6919. 14. octobris. Pec. 


Georgius, Serborum despotes. 
Sine sigillo. Origin. chartac. in mon. S. Pauli in Atho. 
D. Avraam. Onnme. 75. Cs. l'opa. 118. 


CCLVIIL (1412) 6920. 


Stephanus, Serbiae despotes. 

B& Aun gAarogkgHaro H ygHcTOARRHRArÓ rOcnoAHHA AE- 
cenora G'refaua gkc'kMk CQRERCKMIMN H. IOABHAECKNIA 3EM- 
AMMB Eb .KA. A'kTO UapkeTEA Iero rnHca cé kHhHra cia oSkomo 
rjrkumaro egomonaya Ioana &g& noveisnn Akunianckon, recno- 
AHHS AccnoT8 camoMS nore knguiS. koSr& ;ke wkr8 "mTorAa TE- 
«au AkTo . ,SYK., HHA. .*. 

E libro manu seripto monasterii S. Pauli in monte 
Atho. D. Avraam. Onnuc. 75. Cs. l'opa. 117. 


CCLIX. (15413) 6922. 3. octobris. 


Stephanus Gregorius Brankovié cum matre et cum 
fratribus Stephano Georgio et Lazaro donant monasterio 
S. Pauli in Atho quosdam pagos, et promittunt se eidem 
monasterio quotannis soluturos esse viginti libras argenti. 

Tq Me w'r& ne&&rTía Ek EhlTie. Ekca TIQHREAIH HEH30EUEH- 
Hoo MSApocTiio, TEO9uE H chA'kréEAIO EHAHMBIMB H.— HEEHAH- 
MhIAMS ECKAS , IdiKE. HÀ. HERECH. H. HÀ 36MAH ,. OThUE EESHAMEAHE 
H HETIOCTH;KHE H. HEAOMHCARHE H. CAM'E Trka SAAHBIMB CH- 
AAMh ddxk€ H4 HeéRéCH Té&'k. njrkAkcroieuliHMh H HÀ | 36MAH 
HCDARHIdIGIIITHAAR EOZKRCTERHAA "TH noREA'kHia, cChIHE ChEESHA- 
4£AHE H. Chrif'keroAHe WTküuov, ASulE CRETRIH , HiRE WTR. WThHA 
HCXOAEH H HÀ CBIHOY TIOUHEAIEH CH, £AHHOSRCTHE H chrrkeroane 
H ChIIQKAAHIdICMN H CRCAAEHMS W'TRIOY H CBSIHOY, EQ?KE EAHHBIH, 
WXKE EB. "TQéX&. AHlkyh no3HAEAIEMBIH H. TIGKAAHIdIEM IH ,— TER'k 
ngHnAAAIEMh, TTE&k. MOAHM CE, MHAOCTH EBCTIQHIETH T10OCHMR 
W HaulHyh rpkyonaAeHiH wThk "TE£EE, EAdraaro uAoE'kkoAmRuHA, 
EÓFA HALIETO , "TbIH EO fEKAh ICH, W EAAJABNIKO, TEOHAM np'k- 


278 


CRETRIMH H. CAATKRIAMHI SCTH : IIocHTÉ, H HOHHMÉETE, H HIJIHTÉ, H 
wE(rkuiere; cewov ReRRCTERHOMOY H nfkckeroMov H. cAaTKO- 
giipannoaoy raareaoy TRote Moy noce kAovieuie H AMI QAENI TEOH 
Ck SMNIAICHHIEMN nHnaAAHiE 438 fa&k TEOoH Grefjans l'os- 
TOVÓh Ch lOCHIOFOMN H MAHKOMh MH H Ch ERSAIRAIÉHHNIMH. Eflà- 
TuiaMH Mou, Grefanwas l'iegrevt uà Ya3a9WAs, Maaaa ngn- 
HOCHA TH TROId WTk TEOHXh, "TéE'k, W EAAANIKO, DOHEOAEIIE 
TH Eh AoAHTEOY njrknoAorHaare H ROrOHOCHAdrO WTRHA Haá- 
urere [Tagaa, npocuraguiaro g& nocr'k, ue g& Gaier'kn l'op'k flao- 
HA, ldKÓ Ad MOAHTRAAMH I€FÓ TlOAACH HAAS. WCTAEAIEeHHIe r(rk- 
XO9Mh, H cnoAo5hiüH Háàch AtcHAaaro TH n'kAkcTOIdHHId Eh 
E&TOfkumh H croaumrkak "TEO!EMKR. DHUIKCTREIH. CEFO AAH H 
DÓHHECOYXOMN cHi€ npHHouieHHIe Xpamov ckReTaro n. ngrknoAok- 
Hare w'raiua naurere IHagaa ue g&& Gger'ku l'ogk: cevw Aongpa- 
ur£&u e Hà Apeunne c MEFTAMH. H. € TIQAEHHAMH. CEAA. TOTO, CEAW 
Bopauuna Aoak Ha Yagoy c Méri4MH H C DH)ARHHAMH CEAA TO- 
re, ceAw llarenkoaw $8 Toovnoguginue c MértaMH H c njAEHHAMH 
C£AA TOrO j H WiJIE K TOMOY ARA. AECÉTH AHTÓN cfERÓA HÀ RcAKO 
FOAHIE AA AdIEMO WTR Hauré kovke Monaerupov cgeraro IIagaa. 
Kh CEMOV. 2KE MB TIQHAICIKH SIM MOAIEHHIEMN, 4lJIE KOPO RAdFO- 
EOAHTh ROFh W'TRk OAA HAUIEFO FlOCHOARCTEORATH HAH HHOTO 
KOrO WTh XOHCTOAIOEHENIHYR FOCTIOQARN Ek AWkerkyn ky, nAeke 
ce ngunoureHie wkfrkrasreT. cé, Toro mko EaTA Haultreo AMo- 
AHMN, Ck OVMHAIEHHIEMB. D KARESSHIBAIOIIE H. MOAIEIJIE, CHIe- 
MV HAMH 3AlHCAHHOAMS ORIJIEKHTEACTEOY noYerHHIe cEETArO 
lHlagaa. new'rhiematemoy nui. nogrkiAenHoY EN'TH. HH. IEAHHO- 
MOY W'Th CHXh, HOY Tl4ME EGAUIHMH TIOTEQNIKAATH rio 3akoHkys 
EOXXACTERHNBIHYR, IdKOKE IECTK. TIHCAHHO : Ek3AQ2KEHHAd. EOTORNI 
H CRETNIAM I€FO H€ WTRIEMAHTE; AiiE AH. KTO. wEfrkiper ce Ta- 
EBIH, ATAEOAHMN OV Y NIJIQIEHHIEMS ORRIETR OocA'knareHHa, H a3- 
OfHTM CHld, HAH W'TO WTHAETh W'Th 3AE ENTIHCAHBHBIXh W'Th 
MeHacrupa .ckerare [lagaa, mTakoRaaro A4 9a3opH'T& rocCnoAM 
EOrh H nj'kuncraa &oromaTH 3A€ H E EOVAOViHAMRS. Eckirk. && 
gkunkn movirk, n Aa. HMATR. OY ECTHIC Ch. (JACIIRHIIHAH. F'O- 
enoAa nauirere [c8 XpucmTa n c&. pe£kuiHMH TOTAA: KhRR IC Hà 
HACK H HÀ SEA ky HatlHys, H AA MOV. IECTI COVTIS HHKR 3AE H Eb 
EgovAovipHAMs Ekirk cgeTRIH. Hn nrknoAOEHRIH WTRIIS HALIK 
llagkA&. roy cTHHRHO2KH'TE£AN. H CHld EBCA CREÓBIIHIUIE CE H 34nlH- 


219 


cauic ngu craguov &yvg& Ocwaoyaov E& AkTk . ,SUkR., wkceua 


WKTOMEfila .r. 
Cuowen. 175. Cf. sequens diploma. 


CCLX. (15413) 6922. 3. octobris. 


Gregorius Brankovié cum matre et fratribus Stephano 
Georgio et Lazaro. 

Sigillum aureum: gars. Origin. membran. in mon. S. Pauli 
in Atho. D. Avraam. One. 76. Cs. lopa. 120. P. Uspen. 174., 


apud quem initium: H:&e wr& HeEkITÍA E& EkITÍE ERCA D9HREAÍH. 


CCLXI. (1413) 6922. 15. novembris. Vuci Trn. 


Georgius, Serborum despotes. 
Sine sigillo. Origin. membran. in mon. S. Pauli in 
Atho. D. Avraam. Ounuc. 75. Cs. l'opa. 118. P. Uspen. 175., 


apud quem initium : Hie oT& He&arTía E& EkITÍE E&ca noHREAÍMH. 


CCLXIIL. (15415) 6923. 


Stephanus, Serbiae despotes. Chrysobullon de agris 
monasterii magnae Laurae. 
In mon. magnae Laurae in Atho. P. Uspen. 175. 


CCLXIIHI. 15416. 3. maji. Na Klisi. 


Ivani$, Cetinae comes, confirmat jura Almissanorum. 

Mi Iuanis, ban, ehnez ceti(n)sehi, chlischi i ramsehi 
i omischi, damo viditi suachomu, comu sse dostogi, i prid 
coga tai list pride, da razumifsi 1 razgledausi mi neuogliu 
(i t)rudno stangie plemenitih gliudi omissani, ca ssu imili 
terpechi v ona minufsa nemirna vrimena, hotiiuchi gnim ot 
togal nichu pomoc i polaesizu vciniti, eacho da bi oni mogli 
opet pristati cha onomu suomu dobru stanu, priasmo gnih 
plemenite gliudi omissane na ualstito sue v..asce v nase 
ruche i nassu obaru sa suim gnih dobum, blagom, imingiem, 
i obitamo im se nasom virom 1 rotom i nase gospogie Al- 
(s)abete 1 suih nasih dobrih gludi, chacho d(a ih) hochiemo 
vderzati 1 braniti v gnih starih zachonih 1 u praudah na(u)ad- 
nih, v chih su stali za starih chraglief 1 gospode, onacho 
cha(c)o im se vzderzi v guih starih listih 1 breuelezih, da 


280 


ih tuardimo v (s)uih gnih iminah i cotarih, cacho su do sale 
stali, 1 da im ne chiemo (ni g)edne nouschine 1 ni gednoga 
nouoga bexzaeongia vciniti ni stauiti, pacech hochiemo po- 
magati i braniti suproteh suacomu onomuig, gdo bi gim 
(ho)tio necho bexza(co)ngie ili hndo vei(niti), 1 da se ne bo- 
gie od (nas) ni od nasih gludi (ni)gedne zauertize (ni nige)d- 
noga huda. za to (pro)simo sfacoga nas(ega) priateglia da 
ih... porucene a slugam... nom..... nasim olmischim sa- 
dagnim 1 suim napreda (bu)duchim zapouidamo vele tuardo 
po tome nasemu otvorenomu listu, da gih imate pomagati i 
braniti suprotif sfacomu, gdo bi gim hotio hudo cho vciniti, 
i da gih nimate vsilouati ni nigedne zauertize ili brezza- 
eongia nad gnimi veiniti, da gih imate na puni i suerseno 
vderzati v gnih praudah i zachonih gnih starih, caeho smo 
gori rechli v tom listu. 1 na to gim dasmo tai nas otuoreni 
list pecatom nasim zlamenan zueclim. pisan na Chlisi treti 
dan miseza mazia pod liti gospodigni. 

Ex apographo saec. XVI. archegraphi sine dubio cy- 
rillii: Exempla priuilegiorum Almisse scripta illirice. 


CCLXIV. 1418. 23. martii. Bihac. 


Ostoja, Bosnae rex, abolet portorium a mercatoribus 
ragusinis solvendum in Popovo. 

His HM€ wTua H cHHa H cE&TArO ASyA AMHHK, MH rocno- 
AMHh KfaAh ÜC)cTroum, aMHAecTIO ECkHWAM KfaAh cROH Rocne, 
X8ackoH 3ewMAH , ngrkuopkto H. AOHEMh. KfdlEMh....... OCOE, 
Goar, noafrkuto H8 & TOS, AaireMo EHAEHIE RCAKOMSB, KOMSB ct 
AecToH, njr'k. Ak Kora H3HAE CAH HA. AHCTh. WTEOfÉEHR ...... 
A4.. 4 TIo CEMh HAlUEAM AHCTS, KAKO Id FOcrTIOAHHR KüaAh (cora 
CTEO)HXh MHAOCTR MOIEMR nf'kia(TEAIEMRS) ASRQORSAHWAMN, Kóolo 
HA 1€ necragH(Ak) uagrkus F'ours8ogs Hukoanks 8 I onogS ka....... 
34 recnoAHHa kaàAm TaouaTka HH 34 &KfaAmd AaEHuE HH 34 
AMEHBE.... s.s. l'o&r8QS Aa ReKE uap'kue WHAEH HHFAE TIQ&EO HE 
EHA4...!4 CEQroyh. Snucauo 8 Riuums. ooxacrRa yjrkcroga na 
. xu8u1.. Akro, wnceua (Mara) . Kr. AAHR. 

Cod. ragus. fol. 100. 43.: MCCCCXV HI. die XXHI. 
marco, priuilegio, che fece re Ostoia a Raguxi, ehe no sia 
dacio a Popoua a Biss... 


281 


CCLXV. 1^18. 6. julii. Ragusii. 


Gregorius Vukosalié tollit portorium institutum in 
Ston. 

7H ha una ROrA Wilà ECEAQN:KHTEAA, Ad ECTh. TnIAMETHO 
EHU4HOÓ CHAM 34DHCAHHEMN : "k. knea&. l'osrsos BiSkocaauhis. Aato 
EA CkEHAHHHE RECAKOMS, KAKO Iló HAEOAS 3A4 MAORHKA rllocTA- 
EHXh DQHIITOHOMN HAÀ JSaRAaTKS uapuHB8, TKO FOAH rfEAe 8 
G'roH& HAH ASEQoOKSAHHHN HAH EAAYXh HAH CUREAHHN HAH "TKO 
HHH, H TrAKohe u-Grrona, Aa naaha uapHH8, H TÓH EHAHHHEMK 
AOCHAE REAACTEAEMR H. FOCIOAH ASREQORAUHKOH , H WHH MHAOCTHRO 
necHAallJE H MHOrHlIH KA MHH fIó CREOHXN AHCTHYX&, A4 TBH ta4- 
9HH8 cEQAr8 34 TO, Eh DQkEO HHE RHAA WHAH DI9HI,TOHOMR. "k 
RHAHEh H CkMHCAHER HHYXh lIOVTEHO lIHCAHHE H. HHyXh CAATKO H 
MHÓró MHAOCTHRÓ MEHE ITIOHAAAEHHE H. 3ATIHCAHHE 34 CEOEFÀ CAAT- 
Koraà EfaàTÀ H cfhu"aHora ASEQORUAHHHA H TPlAhAHHHA XOTHYXN 
H WARASUuHXYh RÀ CORAAUNHHYXN CKOEHIJIEXN Cfhlld MOEFO, H KAKO 
roEofH cRETH ncAWMHCTA ÀAAEHAR: AORQH TIOAEHTR TIQARHFOY C, 
H nOHAOYXh EA CAAEHH Tl)AAN JASRQOEHHKK K MOWH EfATH H K 
MoHMh nou'kTéAEMk, H 8 MOEMR Cihu8 EHAHEIIE, £EfE HHAMS 
HHE S8rOÓAHA WHAH HAQHHA AA ECTB TIQHI, TOHOMN HA MOÓWH 3EMAH, 
H nÓ3HAEUJE AO HCTHHE, A4 TAH HAQHHA HHMA RH'TH n Hl/TO- 
HOMh, H WiJIk WAEHIUE RHAHER. 34nHCAHHE Tl'ocnohté noHcEHTAE 
recnohe rgpaauue Gaune, gHRUIE rOCTIQAHRA DQHCEHTAOTA H niouTE- 
Hora noMmenSTH' Ek rocnoAuna kgaaa Aaguue, 8 KoWH cc SAQRXKH, 
AA nHU TOHOMh Hà HHAHOMA MHCTS H€ HMAÀ EHTH HH A4. ESAE 
HH£AHA UapHHA , uio 8 GTouk aan n-Grona reAc, 3a TO Efh 
HHKAAAf f HHE lIQkEÓ EHAO, H ECE TOH EHAHEN H ASMHCAHEN E4 
CÓblH MOEMh HAHAOXS H WEHAHAOXh, Ad WHAH HHF'AHÓN nHli- 
TOHOMh H4AfHHA H£€ HAMA EHTH, TOAHKÓ HÀ WHHXh, KOH rfEAS 
ngukoó Mot 3eMac 8 GrToHk, KoAHKO KOH ró&EAS n-G'rona npuko 
M6€ 3EMAE, H 34 TO CEfhroX !w, AA t€ REhe 8 EHKE HE REBAE, 
£9& WEHAHAOXh 34 HCTHHB8, A4 HHAMA EHTH HHAHA H4ApHHA 
HHI/TOHOMh. 4 TOH AeoulaANM 8 ASRQoORHHKh 34AnHcays H no- 
TEQRAHYh, 4 TaAAH T8H EHy8 cà Aou COcrok Iluheguts, 
Xpukuakk Hocraaunuta H8 — Hoacoe HgauogHh&. auTA rocro- 


AHHA .*"8HI. AHTO, AHctlà ASAA .S. AAHh. 4 8nuca Aespuae 
PauikegHh&. 


282 


A tergo: Poueglia de Grugor Nicholi, che non sia 
doana dauanti Stagnio. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnoxen. 94. 


CCLXVI. 1419. 5. martii. Zivecaj. 


Stephanus (Ostojic), Bosnae rex, confirmat privilegia 
concessa Ragusinis a prioribus regibus. 

j Ba mauerakk Wüija, E& HchnSHEHRE. CHHA H CRéTOrA ASX4, 
HARE EA HAMETAKR. HEREÉCA AHEHHMB STEQRIKAEHHEMN S'TRORAH, H 
EACEAEHSIO. CROEIO. WCHOREA, 3€ MARCORAE zKE MHAOCTH CHHAE C 
HERÉCE. HÀ. 3€6MAS8. uAGR'kkoAS8RHO, H. naAhuree uaogkue. c8ipiRo 
HoHCTSDAEHRE COROIO UWEQOZKHEN HÀ HERECA Bh3EEAE, ITHMRZKE RACA 
W'ThN HERH'TH'k Ek EHTRE CACTAAEHA RHIIE, ITHARIKE H. TIOTHEUIHE 
WEHE AGMS H3AfAEHAEEA KA HCTHHOAS riacTH8 H Eor8 EctAQh- 
WHTEAS EASEfaI[IEHE EHUIE, THA2KE H cKkBderoa uaphcka no ECOH 
ERCEAEHOH S'TTRQR2KAAIO CE, H KflüctlIE C€ CAAEETR. ROFTA ECEAQR- 
AHTEÉAA, TAKOzKE KE H. A38. Ger'knank, no MHAGCTH. EOXKACTEA 
K9AAh CQb&EAEMh , hocuuu H. ngunaMopHio, CTIOAORAEHR RHYh Kfd- 
AEBRCTESE. RA. 36MAAYN foAHTICGAA MH TIQHCEHTAOTrA H CRETO 
DnOuHEAERlHIATO FOCDOAHHA MH Kf4AA Grudana GOcrot Hn nauim ys 
lQ)HEHXN DnfAfCAHTEAR , TEOt QaEAS , HcnaAAE TJAEHAA, SHHÉ 
MHAecTH H 34d ncanmk 9 gu ke Aae r)AAoROMN H. EAMAAHW EA 
MAAHMN ZKE H. BEAHILHMB, ECAKOAS ;KE lo AocTo'knuuimo ieró, H 
TAKO cacTo'krH MH ct KQAMEERCTRS RA. MHH H. CAAEH, H. TOT AA 
noHAOLUIE EA CAAEHH. AREOfh KQAAERNCTEA MH. 8 rjaAs Bhogogank 
D AEMEHHTH MSKhE cAàRHOra rgaAa A SEogoEHHKA RAACTEAE H. ro 
KAHcApke Hukwaa ZK8proguHts 4 Mapunus. [rere F'8nASAukA 
CHHh € IIOUTEHHMH H MHOTOILHHHAH AAfH H MHACTRAMH WAR fte- 
«eHorà rpaAa ASRgoEHHKA, EAACTEAR. H WnhHHE, H TH. (E4EHH 
InOKAHCAfkE CA RCAKOIO AIGRORHIO HACh. HCKAUIIE H KfAcHO WrlpaAAtle 
H 34 ECAKOE SEHTE H. 3AKOHE, 34 CAOREOABIJIHHE fEUEHOTA l'AAA 
AS&pokHHkKA, Kot c8 HMAAH S8 HOEEAAXN Ch QEMEHHMNh. QOAHTE- 
AEMh H I4poAHTEARAMNI HAll'kaH, 3 rOCHOAOMN fALUIKOMR H 
CRIRCKOMh H REOCAHRCKOMBh, KAKO Ad EHCMO HMh H MH reo 
WEH"AIÓ. fEUEHE FOCTIOAE. HHMh. lIOTEQRAHAH H. SCTAHOEHTHAH 
KQHHKO DQHEHXh HAlUHXN CAOEOANIIIHHE H. 3AKOHE H. SEHTE H 
negeAE H nHcaHH'k rocnoAE cQ&rhcké, QAllKE, EOCAHNCKE, H Kfd- 


283 


AEBRCTEÓ MH CAHIIAERIIE H. JA38MHERLIE HHX 5 TIOAOBHE H. 438A— 
H€ H DHAHMHE H nfaàRE nfoulHE, HMAEIIE CEHTB H 3POBEON C 
nQHEHCOKOMB recnowah HS'kagoMh, KQAAHLLOMB KQAAAEERCTEA MH 
MATÉf IO, H € EAACTEAH H. € REAHKOMOGKAMH — K)AAEERCTEA MH, 
CTEO9H MHAQCTh KQAAERRCTEO MH fEU4EHOMS. r(4AAS AS&po&HHKS 
H BAACTEAEMN H. ECOH WDIhHHH ASEQORAMKOH TIO CHX HALIIHX AH- 
CTHYh H lOEEAAXh , 34 HHyh COBARMAHRCTEO lIOTEQRAHCMO Hyh 
ECÉ H. ECAKOE IIOEEAHHKE H 34anHcaHk'k. peueue. rocnoAE.— CQBIIBCKE, 
fAUlKE, EOCAHMCKE H. rIORéAIO. rocnoAHHa kgaaa TRokTKA, Klo 
€ SuHHHW. CAARKHOMS rgaAS ASrpoknHkS8 no AuT'k pouiga. ypu- 
CTÓEA .TOH., AMHCELA AnfHAA .l. AAHN, H lIOREAE RhCE l'O- 
CIIQAHHA MH H fOAHTEAA QES4EHOFÀA TIQHCEH'TAOFA FOCIOAHHA Kf4AA 
GOcTot H R&ce HHE nioEcAE H 34anHcaHHk H cEOROABIIHHE H 3AKOHE, 
S8EHTE DQHAHE H fIOCAHAHE, KOE HMh E SUHHHW FOCTIQAHHN KfAAR 
fF4EHH FOCIIQAHHR KüaAR TEQhTKO H 9OAHTEAN AH. KQAAEERCTEA, 
recnoAuns Grunanus G)cro'k, u &ca una recnoAa, ka c8 rocno- 
AOEAAA AO MEHE, AA € AO EHKA. QESEHOMS AS&pokHHK8 H EcoH 
wnhHHH TEAOo H Ht&logouHo HAMH H HAlJHAH lIGCAHAHHAM, 
naut Aa c8 8 REcAKO EQHAME CTAHOEH'THH H KfHrlliH $ ECHXN féut- 
HHXh DOBEAAYh H 8 3AKOHHyh H SEHTHXh, 8 RCAHHYXh CAOEQAR- 
IHHAYh fEUEHE lOCDIQAE CUNRRCKE, fAIJKE, EOCAHNCKE; H f)EMEHH 
RAACTEAE H. IlOKAHCAG E rpaAa ASRooEHHKA ngHAMHIIE H SAEE3ALIE 
€€ KfAAEERCTES MH. A4EATH. WAR peueHora rgaAa ASRpo&HHKA 
H WA enhHHE CÓRTIRKCKH AOXOAAKR, AEH "THCShH regnégh AHHAQH 
ASBQOEAMBIHYR , ECAKO lOAHIJIE HÀ AMHTOOER AdHh, H "TAKOE 
ECAKO l'OAHUIE HÀ EAACHHh AAHN IET CATR. léflEQh rló SAKOHB H 
S8gHTS, KAKkOo c8 AAEAAH fEuEHOMS rocnoAHHS oAHTEAS. MH, 
recnoAunS kpaas GrTunaus G)crou, unon ngk&o EHEBUIOH rocno- 
AH, KOH c8 Ao MEHE FOCHOAOREAAH. A TTOÓMS8H CEHAOHH HAlllH 
Ae&QH &RouHaHE, WAR Bhocne: Eoc&oAA DIeraps HagaogHts. 3 
EQATHWAR H Eoc&OAA lHogaus Aunnuuthhs 3 ER)ATHWAMN H. KHESR 
havut& AMupkogHhA 3 EjATHWA, W'Th XSAcKIG 36MAE:. RoE- 
&oAa Hgko GewkokHkhs un 3 &garTHWAR H Eot&oAA [lagaw IOpse- 
KHhk 3 EQATHWAN, 4 W-A-onHyh KfaH: kHe3h lOpau houca- 
AHhh 3 RüATHWAMh, 4 W-A-RO0H: FHCTAEN KfAAEERCTA MH 
AROfhckH KHE3N. lhiSkauk Hskeruh& 3 EQATHWAM H KHESR hsk& 
PorarHh& 3 RgATHWAM. 4 HIHCAHS 8. HAIIIEMR rfaAS 8 S&tesaIo HA 
AMTA fouiEA X9HCTOEA ."8gI. AHTK, AMHcEljd MATA . €. AdHb. 


284 


H HA TÓ EHE DHCAHO,, KAKO Ad € TEQRAO H kfHnko 8 EHKMH, 
)HCEFOXh H 3AKAEX CE A3h. fE4EHH. FOCTIQAHHR KfaAN G'rHrIAHK H 
3 EOTOMhA AAfOEAHO-AM-H FOCHOWAR KfAAEEBCTA MH. MATÉHIO, 
kpaauuoMs HSk&oMk, H c RAACTEAH KQAAERBCTEA MH, TIOCTAEHEUIÉ 
pSuH Hà CEETOMR ERAHREAHIO, HÀ MACHOMNR. KfbCTH. 4 nHCÀ Kf 
ae&eTEA MH Awkks BaaAnfis no 3anoEHAH. KQAAEERCTEA MH. 

A tergo: Confermazion de re Stefano de tute le 
poueglie e patti de 1419. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 95. 


CCLXVIL 1419. 29. junii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii Bosnae 
vojevodam Sandalj et consanguineos ejus, knez WVukac, 
knez Vuk et Stephanum, filium knez Vukae, recipiunt 
inter nobiles et senatores, et donant eis domum 1n urbe. 

G) &ra&Me:KHa cHao nf'kcgeTaro ASya, EOE CAAEHAM(H) 
TóoHue, (oTuS8) ue gek8 H cHHS8 H cEETOMSB ASXS, ng'kcR& TA 
TfoHllE, HE£QJASAEAHMA,.... HIE Eh HME TEOIE ERCE EfRIUHMO , H 
TOEOIo 83A0NKHAO H DJAEHMÓ MHCTO W*"acTEHId HaàlltéFOo, RO- 
FÜ AIORRHMH H HHAh HAMh AJAEAHH FlQAARB ASEQBREHHKR , W 
CEEMA CRETS TóoHUuS8 cAAEEIJJE, A3& MH KHES3h H ECA WTIIKHHA 
rgaAa ASEgoEHHKA Aadl€MO EHAETH. RCAKOMS. uAOREKS. 2KHEOAMS 
HA 3€EMAH , D('kAk korA rOAE WER. HAHlIh. AHCTR AOHAE, H TKO 
FOAE WER HAlll oEETh u816, Aa njrkauucuo H 8uuHHcMO ECH EH- 
KEMR RAACTEAE ASRQREAUILH H. ECA. WriKHHA. raAA JSEQREHHKA 
&£AHHOASIIHO H AOEQOEOAHO nrkiawuire, H 3akAECMO c€E HÀ. TO ro- 
cnoAHuH8. konA€ Ganaaam n rues RiSkus n kues8 BRiSokS n Gmru- 
naAH8, cHHS kHe34 fiSokua, Aa HHXh WCTAAEMR H HHXb TAEMERS, 
KAKÓ EAH:KHId K(REh lIOAAICE, HQBREO H lOUTEHO HATfJKIE HHYlb 
Ccó&TUA nó MBILIKWAN KOAEHB Kk EHEKH EHEKA 34 TO, KAKO nf'k- 
IdCMO WAR peutHora rocnoAuua EoHAE Ganaara cA EJATHWAMN, H 
83tc Mo 8 f8ke 8 cRoIe noas :k8ne Honagan 3 Aonwas rogwak 
H.€ huTaaAHHWAMR , Qo roAE CB H AAHR F'OCIIQAOEAAH H Af K2KAAH 
8 koTA08 KOHAEAOCKOMR, IIO EH 8 WEAACTH HHXh féuEHOFA rO- 
cenoAuua EoHAE GanAaAtld 3 EQATHWASR 8 feueuon zkSrIE KOHAEAO- 
CKÓH CA CEEMH CEAH H 3ACEOUH, C AIQAMH, C TIALIAMH, C EOAAMH H 3 
Af'kEk MH, 3 ASEQABAMH, CHHOKOCH H CA CEEMH METAMH H KÓTAfH 


285 


H njrkcTomHieMh geueHe TnioAh :KBTIE, A TOH CEE l0 HHX& KüacHoH 
AIGR&EH. H 34 TO AAHIE H. IIOCSTEHIE HAMN. fEJEHIEMÉR H. HALIIEMS 
rjAAS geueHe noak :k8ne HonagaH. MH. (E4EHH. KHE3K, RAACTEAE 
H Eca wnkHHA rpaAa ASrpsgnuka nog'kaucato Hy& H nokaucao 
34 flou TEHE H CTAHOEHTHIE 3A. IOS TEHE RAACTEAE H. REKHHKE l'jAAA 
HatJtro ÀASEQoREHHKA KOAHKO £AAHh HACK EAACTEW , H Ad HMAMO 
CTOIdTH 34 ECAKO DOAORHO AHEAOÓ HHXyh K4KO 34 KOlerTA FrOAE 
HACh, H 34 HICAHOFA :KHEOTA "AOREKA EOAIO HH 3A CTfaXk HH 
34 BAAFO CEFAH CERTA feéueHIeXh rocnoAHHa. EOHAE GanAAAra, 
kue3a BSokua, kuce3a BSoka 4 Grmunana, kuce3a hSoka cuna, 
HHXh WCTAHKA H naEOrA HaATfalllKA HHXh CÓhTHA H IAEMEHA 
HHXh, iO t€ lo MBIIUKWAMMB KOAENB, H£€ WCTAEHTTH np'kaanio kako 
Koi€(r4) FOAE€ HACk. HH H3METI6 CERE TIOTHCHSTH Eh REHEKH EHEKA, 
£)iks H WHH HAMh llO AOE(OH AIOEEH HHX& H MHAOCTH IO CRIEXNh 
AMCTOREXk TAKQKAE WRETSIO, H Wi|l£ HHMh ff£4EHIEMh rocno- 
AuuS goHAE GanAaaie H. kues8 BhiSokus n. kuea8 RhiSoks nu Gru- 
naH8, cHH8 kHe34 BiSkua, H HHyh WCTAHKS, KAKO KfAENM mno- 
AAI6, cREM(S) nA£MEHS. HHy& Ilo MSIIKWAR KOAEHS &hku g'kkoma 
34 K... gie nprkcrou tAHoMS KOH AfSrera, AacMo, 8uHHHCMO 
wR8H (nowre)H8 AIGRABN H nrkia3aHh H SAHAEHIe HAUIEFO. PüaAA 
AS&spkEHHKA KS(KE) noAauE AORÓE H TIOUTEHE, Kol CB. RHAE DIQkEO 
Haurera EKaacTeaHHa Gare l'oayukma, H TéH loAauE CAAQNKE CE 
€ l0AA«WAMB, KOIó CMO TIQkEO AAAH QEJSEHWAS rocnoAHHS EOHAE 
GanaAaam n kne38 hiSokuS, H wierSIeMO 'TEH. lloAA4E HAUIHMH 
nHHES3MH Kg CHO H MHOTFO CAARHO, u4CHO. HANHHHTH , HATIQAEH'TH 
H SptcHTH, KAKO AA I6 HÀ RHAEHI€, AAÀ c8 rocnoTHKE IloAAME. H 
Wijlj& A4(cMo) QEu£EHIEMBR BAIJIHHE, KOI€ CE KBrlE Eh ;KBrIE HAUIOH 
3A .r. THCB8KE DEf&rlEgH. Kole riOAauE H RALIHHE Ad HAV C8. TRONRAE 
AfKATH H RAAAATH EHKH EHKOMA HEflf'kcTAHO REE3h WAHETIA H 
HA MAHIe nf'kueceHià HaAMH. EHKH. EHKOMA HH 34 I&AHS (a4TN HH 
«HIo EoAIO HH T'kAS:KIe HH 34 EAHS CTEAQR CETAH. CERTA. H. WIJIR 
K ToAS geueuwA S rocnoAHnS goicoA€ GanaaAam n kuea8 RiSokus 
H kHE38 h8ok8 u HHX& HaàTfaulK8, KAKO I€ 3r0f4 ftEu4EHO, ro MS- 
IIKWAMR. KOAEHS, KAKO KQRER [10A41€, A4 HMAMO AARATH , E£. LAT 
Déf&ré9H AHHAQH ASRQOEAUlLECE HÀ CEAKO FOAHIJIE RHEKH EHKOMA, 
rocnoASie H SixHEAI€ MHfNHeo EHlIlE ésuEHE rloAN :K8ne Bonagau 
WAR KfdàAld ROCAHCKOFA H WAR üS8cara KOCAHCKOFA H WA K(AAERb 
Srafcl£X H. WAh T89AKh, WA KOICXh HHXb WHH 3ATIHC HMAIO, H 


286 


WAR HHYXh H WAR HHYXk TIAEMEHA EOHAE Gauaaam 4 EHUIE feue- 
HIEXh EfATIC, CHHOEILA, HATÓAUIKAH TIAEMEHA HHXb. H 8 KOAHKO RH 
KfATh fATh TÓRIHAA HA TO, 34 TOAHKOH Ef'kuMteHa Aa HE HMAMO 
AAEATH WHEH .€. HATRh DÉfkIIEQH: KOAHKO KfATk AH EH fJATh 
nprkc&T(a)idaad, Hà TO A4 HAM C€ HMAÀ AAEATH, KAKO CE EHlllE 
nuul£, Qeu£HoAS rocnoAHH8 EgoHAE Ganaaam 9 knuces8 RhiSokus 
H kHE38 BhiSok8 no ApSroMk, KAKO KhAEN rnoAAte, Henf'kerano, 
A9 KOAI€ HHXh H HHXh UWCTAHAKR TIAEMEHA H. r'9AAA Haüitro AS- 
EQR&EHHKA, 8 KOIEMA £CMOÓ H. HMAMÓ ZKHEORATH H — CEMEHR H 
WCTAHKA HAUJETO, Ad TAKOH, AOKAE ECT CKHER FOCIOAHHR ROHAA 
QGanAaARs AAH. WAR HEFOEA CÓNTIA IOYTEHÓO H DIQAEO HATA:KIE H 
WCTAHAKh, AA IECTR HEMS H HEFORS WCTAHKS, 4 rló TUMB, KAKO 
ce nuuie, KHe38 hSokus n kues8iSoks n Grunans knueaa BiSokua 
H HHXk WCTAHKS nó MSIDKWAMR KOAEHS, IIO TWAMR TlAEMEHS, KAKO 
KERN IlOAAICe, HHyXh WCTAHKS, tJIO 1€ TIOUTEHO H TIQAEO HATf4AKIE 
HHXh CcphTIA MBSUIKO KOAEHO, KAKO EHLIE lIHIIJE, EHEKH EHKOMA. 
H WEETOEACMÓ MH KHE3N , EAACTEAE H. EcA. WriKHHA rjAAa AS- 
E)oEHHKA fDf'kwuTH, KAAA HXYh HAMh AAAS, S8 KOMSHR HAllh 
AfbXATH ES4EHÓFA lOCHOAHHA EOHAE GanAaaa 3a HErORA :KHOTA 
.HI. THCBSKR li£fflt£Qh ,. Aa MB HMAMO AAEATH HÀ FOAHIIE .€. TIO 
KEHTEHAQh HÀ FOAHIJIE, AOKAE RSAE ARIKATH. EHIIE fEMEHE .HI. 
THCc8kKkk 8 Halllh KoMSHh, AoKAE R8AS. cTOITaTH 8 HA. KOMSBHE 
ftu£HH. AHHAQH HÀ T8H nAATS, KOH. EH CTOI2AH ROAI2Hh 83HMATTH, 
WnDETR CTARHTH rOócnoAHHR EoHAA Ganaaahk, KoAHKO Kfa( Tk) MS 
FOAE 34 CEOFrÀ GKHEOTA: 4 A4 HAMA HAMh AATH 3HAHI€ Hà 
AEA AEcéA TQkEO TorA4, KAAA HYyk RSAE yoTeTH S3e€TH. 3ro- 
AHAO EH c& rocnoAHHuS8 EoHAE GanaaAat KOMK rOAE. 3ro- 
AWAM nó ctRE WCTAEHTH EHIIE.QEMEHHXR. . Hl. 'THCBKR , Kól€ 
ec nocTARE 8 Halllkh KOMSHK, A4 CE HM4AlIO AATH. HEFTORS WCTAH- 
K8 H BfaTI€ HEFORE, KOMS AH EH Wro0SuHAk H CEHMNh AH- 
CTWAM SnHcAAh HAH CRE HAH. KOH. AHÓO THYh TlIHEHES3H. H A4 
H£ HMAÀ. HHEAAHN. HEREQRHHKK. FOcrioAHHA RoHAE GanaaAma Hi ne- 
roEE RjaTie H. HéroRA WcTAHKA Sjanua 8 ASRQORHHKh, KOH EH 
CHAEAH HÀ HHXh 3€EMAH , TAKMO AKOÓ RH CAAEWMNR H € SEAIdA BIO 
H € HHEMh HMAHICAN Dj'ke&uraas 8 ASEQEEHHKN HS AQKKARS 
HAul$8, KAKO !€ 34KOHh rf4AA Hatlitro ASEQREHHKA, WCEEHNh CRE 
xSne KoHAEAÓOCKE. H A4 H£€ HMAMÓ HHEAHOTA "IAÓOREKA. l'OCIIOAHHA 
goHAE GanAaAma H HéroRE EfATIE H. HATÓAlIKA, KAKO I€ EMEHO 


287 


aropa, nprkwuru na HonagAH, Qo 1€ ROkCHHAHHHN H AfdutRHuA- 
HHHh. H H4 CRE EHllE DHCAHO MH KHE3hN ASR(ORAMKH KHE3N 
Ilackote Pacruk&, gure3& ngrkcgeraora rocnoAuna kpaam 2Kur- 
MBHAE, foTHCMÓ cF H 3AKAECMO H CA RAACTEAH. H34EJAHHEMH 
zKSuewn ZKSpkrog&ureMh, Padauawak louernkens, Muxau- 
AWA Pacrukeus, fluAperews BSouunnkevus, Markwas l'ga- 
AMKEMA, A(omn)perwas Gopkroucg&ukevs ,. Hanuereus.! [Io- 
AASHKEMB, Aogpe RenaSanks, Hukunvas Isunkeus, IIngakoamn 
ASkapegukeMh , zKugc hSuunngs, Baayo Goparoutgukems, Me- 
TWwA Bheneunikemns, IHaoko IpsSraoguks, Magrkus Ilkere l'8n- 
ASaukia, flnape hSuuks, Hukoaa ZKSpk&rogukk, flnaoe Menwuc- 
THKh, Hanume Pacruk&, Baayo BhSuurs, Markus Pacruks, 
flasuu3s l'oserurs, Hua Ipkans....., G)psce ZKamanogHks, 
zKope IHlaomoTuks, Markus II[pkguks , l'age IEsSuukss, Gum 
Pacruks, flasguss [IIokguks, Toako BSnuks, Dpanko Gopa- 
roue&tKS , huTko. Pacruks, MagnsToao BenuSaukk, ZKugaHs 
Fou...., IHfpg&kww& Gop&roucguke Ms, flnape hSuunuks, BiuTko 
FPouc...., lpuko RS8uuk&, ua rocnoAa koraà ECEAQRGKHTEAId H 
ES np('kuucTS) ero MaTE9& H Ek CHAS uACHOTA H CKHEQTROfEIJIAT O 
Kf'KzxA H Eh .A. EEKAHTCEAHCTA H. Eh . KI. CHETEXh AlIQCTOAR H 
Eh .O. H3ARfAHEYh EOXIEyh H Eh CEE CEETÉ WAR RHEKA. RorB 
SrOAHRUIE H Eh . THI. WTAllh, KOH EC8TR Ek Huknui, Aa w&oH 
HaAUI£ 3P004 DIHCAHIE H. WEETOEAHIE. (E4EHH. H. S4HHEHH. TOCIIQAHHS 
&goHA€ CanAaAmo n knes8 BiSkus n kuess RiSoks n Grunans, cun 
kue3a RiSkua, n HHX&h WCTAHKS H DAEMEHS HHyX&, KAKO KfhEh 
noA4I€ lo ASIIKWAMN KOAEHS ,. KAKO KhER llOAdIC, KAKO c£ 
3rofa nHül£, EHEKH EHKOMA HE HM4à Hà AMaHE nrkrH HH ce ke 
noTRof'k'ru 34 HIEAHS CTEAQS HÀ 3€6MAH HH 34 KOIET'A NAQOEEKA EQAIO 
HH 34 CTfAXb HH 34 RAATO, HH CE W TOH Kold nAQkHA SSHHHTH. 
£AaA AH. RHCMO MH. KHESh, EAdCTEAE H EcA WrikHHA rjaAa AS- 
E(&EHHKA WEOH 3r0f4 (E4EHO, HHCAHO H WEETORAHO noTRof'kan pe- 
«£HIEMh 4AH H4 MAHE nj'kuecAH. KOHWAB. XHTfOCTIO A4AH. AA4KO- 
MOcCTIO 34 u4HIó. EoAIO 4AAH 34 (CTfAXk) AAH 34 XTEHIE HEAHOTA 
«AOEEKA HÀ 3€EMAH, TAAA AA CAM(O MH) KHE3h, RAACTEAE H. ECA 
wükuHa rgaAa ASrphRHHKA TIJOKAETH ROPWAM 2KHEEMB. WTILEMR 
H CHHWAM H CECTEMB ASKWAMS H. EkCEEMH CEETHMH EHIIIE HMEHO- 
EAHEMH, H Aa cao nprkaacuu & Oan ckapnoTukoMS, KoH ngoAA 
CHHÀ EOXId H4 faCETIE, H Ad CMO CF. WAQEKAH. EOl'ÀA H AHBTEAÀ 


288 


HA AAHh CSAHH H Béft, KOIO RefSIEMO , H A4 cao nogeuenH 8 
rAAcS8 u 8 (nouT)enie H 8 njaBsAayk H 8 3AKOHEXh HAtllEXh R8AS- 
KEY AO (gprk) MEHR chyh Meério EcAKEMH. AoRf'kaH H niouTEHRMH 
CFAACHTH(MH) F'9AAMH H WIIKHHAMH. H CEH CE TIHCA. MéCELlLA. IOHId H 
$ H3AEfAHOH nDoAaut H. EEKHHILE. HALIIOH. REOTOAIOEHMATO HAUIETO 
rQ9AAA ASEQREHHKA HÀ HETQOER AAHh HÀ .KQ. fOXACRTEA XyfH- 
cToRA Hà .*"881. AkTk. H nédAaTHCMÓ HAUIWAB — REAHKUAMR 
noABEHcBkIO neueTh. a 8nuca PScko Aoroders. 

Cod. ragus. fol. 70. b. MCCCCXVIIH. die XXVIIII. 
junii. Priuilegio, che fece la signoria de Raguxi a tuti Hra- 
nichi, e fati de eonseglio e donato li palaco e posesion e 
receuere XVIII. m. perperi a profito e dar li tributo per 
Chanal. 


CCLXVIIL 1419. 24. junii. Na Stipanju Polju pod 
Sokolom. 


Sandalj Hranié, vojevoda bosnensis, et fratres Vlkae 
et Vlk eedunt Ragusinis suam partem Zzupae Konavlje. 

1 Ba uw wTküuA H cHHA H cEETOrA ABXA AMHHR. MH. l'O- 
cnoAHHA EOt&OAA Ganaaas Xpanuhk, MHAOCTHIO. EORKHWAMS 
EEAHKH EOEROQAA EOCcAHCKH ,. RBAShH EA KEAHKOH CAAEH H r'Ocriou- 
TRH H AfXKAEH AMOHXh DQHQOoAHTEAN HAEMEHHTO Hallé, H TiO 
TOM 34 H4lli$ cABZKES MHAOCTH H Fl'JAAORE H KBIIE H 3€6MAE, KOE 
D)HMHCAMO WAR KfAAERCTEA EOCAHCKOFTA HAAMhB AAHHO H 34llH- 
caHHo 8 HalllE HAEMEHHTO Eh 08CA3H H AfRAEH ROCAHCKOH H Kfa- 
AEECTEOMB H. ECHMB f8CATOMB REOCAHCILHMR HAdAMRh TIOTRQhEHO H 
ScTAHoEHhEHO H TOAHKOht WAR KfAAEER SrjcuHXh H Hai TS89- 
CIHYh nOTEQBERAHO IIO HHXh K(ACHHXN AHCTHXh, H ESAE rio MH- 
AOCTH ROXXHUH Eh TIAHH AKAEH H C MOHWMN EfJATHWAMR C KHE- 
3oM& BRia&k&ueMh H c kHe30Mb& Baskoms rocnoASe H. Si:XHEAE. H 
WA Tera A4mhH H SAHASIOhH. CEOHMR. CASTAMB. TIAEMEHHTHMB 
ASAEMBI HÀ MOIS Roa8 Aac H 3anucSe 8 Eariuus H 8 nIAEMEHHTO: 
E CHXh ECHyN EHAHEh H JASMHCAHEB EA COAAHHHYB CKQOEHIJIHYh 
CcQh'TljA MOtFO REAHKS ASRAEB H COMAHCTEO KHE3A, EAACTEAh H 
Egce wnhunue rgaaa ASgpgogHHkKA, KOlÓ EA3AA4 MHOTO AHAOCOAHO 
H EE3B MHf€ 8 RCAKOEMN TIOUTEHBIO IIpocTHUIE H TIORA3ALIIE K HA- 
IIHMh D QEHMB H K HallleMS roecnotTRS, H noka3sio H "HHE, KAKO 
H nó nHcaHk&'Eayb, Kot WAB HHXh lIQHMHCAMO, EHAHTH £CTb H 


289 


caAa Rthe riowTEHS ASEARA H ngu'k3aHk , Koto SuHHHUIE H flióKASA- 
ui£ 8 TAKOEO EfHAE Hadll£, H lld4KH éfh WEHAXOAHAMO 34 AOAH 
pE4EHHSB zKSrIB, &CTR ITIQEO HHy& RALJIHNO H IAEMEHHTÓ EHAO, BCE- 
M8 TOMS XoTt€ XAQHH EHTH H IIOUTEHREMA 8 EHKE HHMh TlAATH- 
TH XOTHCMO MH EGOE£EQAA GaHAaAs c MOWAMB EQATHWAMSR € KHE- 
3€Mb Baskhuemh, c kHe3EMh Baskoms n GTunanomh, CHHOMB 
kH&34 Banksua, EkcECQAHO H EAHOEOAHO 34 HHXh ASRAER AdCMO 
H AdfeRacMo 8 EHKH EHKOAMA EE3N IlogEuEHh'k KHe38, HAACTEAEMA 
H EcoH wnhuuH. rgaAa ASEQoEHHKA Ck MHAOCTHIO H Ch STEf&- 
HKAEHREMB DoAb :k8ne Honagan n RhinrTaaunS n A oan l'ogS, g&cc 
€A ECHMb , IJIÓ CMO H AAHh AffzkAAH H l'OCIIQAOEBAAH Eh TOH3H 
xSnH, KoTA0S KOHARAACKOMh, TO HIO € Halli£ EHAO H ECTh , RCE 
CA ECHMbh A4ACMO H AA ORACMO CA BCHMH CEAH H 3ACEALLH H C. ASAMH 
H € llAUIAMH, 3 AQEMH, 3 ASREQARAMH, CHHOKOCH, 3 F'ÜMBEMRN H C 
ROAAMH H CA ECHMH MEhAMH H TIQAEHMH KOTAQH H CA ECAKOHMH 
lJAEHHAMH H AOCTO'kHbeAMh :KSr€ QE4EHHE AACMO HAN 8 RAIJIHNS 
H 8 nAEMEHHTO F4AS AS&poEHHKS H HtF'O EAACTEAEMh H. ECOH 
wnhHHH EA RHKH EHKA, A4 C8. EOAHH H CAOROAHH H WRAACTHH 
HHMH WHH, AHUuA, SHSukhc H ngaSH8uhé HHYXh, KAKO TlI)AEA H 
lnAEMEHHTA FlOcrlOAA 8 EHKH EHKOMA; H MH. fE4EHHH. l'OCIIQAHHR 
&ecRoAa GanAaAk H EHE QE4EHH. H. HATQAXKRE HalllE, IIO £ io 
MSuIKoMB KOAHHS WAR HalllElA COBAbIIA, IIO &GH TIOUTEHO H rifa- 
EO HATaxbE HALE H Hallié IAEME, IIO € To MSIIIKOMB KOAHHS, 
KAKO KQEh noAAE, WEHTSEMO H 3AEE38EMO ct rQAAB ASEQOEHHKS 
H HEFO REAACTEAEMRA HÀ EC8 Haui8 Mohh EHüulE feueHHS zk8n8 WAR 
&cakoera HacHAW'k H 3AHyX& ABAH. RSQAHHTH, KAKO A4 CH rocno- 
ASI6 H SiXHEAIÓ. MHHO 5 H WIJI&k WEHTSEAO fEMEHHOMS KHE38 H 
&AACTEAEMA H WIRhHHH 34 HHEAHOFA NAOEHKA. EOAB, KOH KH HA 
CEMh CEHTH , HH 34 CT (AX HH 34 KO€ RAAPO HH 34 HHEAAHR HHH 
8390Kh, KOH EH HA CEHTH AMOPrAAh EHTH, HHMh H ECEMS HHYh 
H£ SAHTH HH HHyXh WABTHCHSTH Ilaàu£ HMh npu'ksnoRaTH cgA- 
4£HO H ljAEO, KAKO H WHH HAAMN &CB8 CE 3ATIHCAAH, AO AHH H AO 
EHKA; 4 WHH, KH£35, EAACTEAE H. EcA WnhuHa. rjaAa ASrpog- 
HHKA EHAHEIUJE REAHKBS ASRAEh HALIS H CQMAHCTEO XOTHUIE, A4 
TOAHKA ASEAER X4pHà ESAE, 34 CAATKS ABBAEh H cóuAHCTEO, 
Kot &CT& MEhS HAMH, HÀ IOS TEHRE H S3EHLHIEHhE HaACh. ESEHHHYN 
nQHMMHES A SEQOEHHKR EHIIE QENEHHE TIOAh. zR8IIE KOHAEAACKE, KA- 
KO € fFu£HO, IgHMHUIE C MHAOCQABEMB, H Aat. MH. H Ad4fo- 
19 


290 


Eau H AfSre noAauc 8 ASkpoEHHKBS C MHCTOMBh, KÓE fOAAME 
EHAE C8. nggo HHyh EA4cTeAHHa Guaera l'oagutha, à ec8. TéH 
noóAaue RAH38 WHEH Aff$re MOoE IoAAME, ChARE CE SAEAHO, H 
WEHTOEAlUE MH. CTQATHTH WAR CEOHXK TIHHE3H HATIJAEHTH H 
HAfEAHTH TEH ilóAAuE WEH. MHOTO KfACHO, AHIIÓ H CAARHO H 
UqBCTHÓ; H Wi[I& AadlllE MH H. AdfoEAlUIE HAAMN EHIIE QEIEHHMBS 
recnoAunuS RockoAH GanAaaS Hn. RgaTH H. cHHOELS H HaTaUIKS 
HAlUIEMS H niAEMEHS. HaunEMS, uio € no ASuikKóMhs KoAHHB, Ra- 
HIHHE Rb zk8rTlH ASRQORAUKOH, Kot ce KBrle 3a TQH THCcShe nenegh, 
4A AA TEH KS8he H RAHIHHE HAMN H HalllEMS TnIAEMEHS HHKAAAE HE 
aer$ HA MAHt D 9H'TH HH C€. KOHAMS. Y30OKOAM H3 HAlIHYXfN QSKR 
H3€eTH EHK8 EHKOMA HH 34 EAHS faàTh HH 34 EAHO IHASKAE 
HH 34 EAHS CTERAf& CETA CEHTA, EkCE TOH HAAMN AalliE H AA ORALIE, 
KAKO € fEu£HO 3FOf4 ; H WABEHIUIE 3ARE3A. C€ FDAAN ASEQORHHKR, 
EAACTEAE H. RCA WnhHHA AEHH. FocnoAHHS Rock&oAH. GanAaAS, H 
AKO EH ct 8 AEHE HATQAKAKBS. HAlllAAS WARN AMOtTFA CfllA, IIO EH 
HOUTEHO H nDAEO HAT(JA:KkE, H WCTAHKS HErORS, KAKO KfER 
noAAe, nó MSuIKOMR KOAHHS rlQuTEHO H IIQAEO HATQAKhE, H rlO 
TOM KHE38 lRianknusS H kne38 Ranks 4 GeunansS, cuu8. kHe3Aa 
hakkhtüa, H HHX& HaTfalUkKS, tio € rio MBSUIKOMR KOAHHS naERo 
H nouTEHO HATQ4KhE, H HAUIEMS nAEMEHS8, KAKO. EAHZRHA Kf)ER 
noAAat, EHKS RHKOMA AABATH WAR A SEQORHHEA AO TOAH, H KAAA 
reAH RS8AS8 rocnoAoRATH H WREAAJAATH EHlJE gSEHHOMN [IOAR 
m8ne koHAaEAACKE, H 8 Kó FOÓAH EH E(HAE TóÓrA ftuEHOTA AHAA 
HonagAH HHAM faTh HE EfAHHAA KfdAd ROCAHCKOTA H Srapckora 
H uaa 'TSocKOorA H HACh gEM4EHHHXR. lOCcHOAOEATH H— SiKHEATH, 
EA3AA AA CE HMA 'TAKO , KAKO € fE4EHO, AARATH HA RCAKO l'O- 
AHHIE FIEFTR. CATR. DeéfrEQk AHHAQH ASEQOEAUIIHXR HAMN. 3rófa 
ft4EHHMBh EHKS8 RHKOMA. H HÀ RCE EHLIE TIHCAHHO, IJIÓó FOAH CAO 
AH recnoAHHR Roc&oAAa GanaaAk, KHe3& Biakkauk, KkHe35 Bakkn 
H Grunaus, cun kue34 haskua, 34 HACK H 34 HAllIE IOCAHAHE H 
34 HAHIE TIAEME, IjJIo ESAE ro MSIIIKOMBR KOAHHSB, KAKO KERN IIOAAE, 
ng4ARO H HOUTEHO HATÓAXE HalllE, I|iOÓ FOAH cMo 8 ckeMh AHCTS 
AAAH H 3AITIHCAAH H WRHTOEAAH , HÀ ECE MH fYE4EHHH 3A CE H. 34 
Ecé HdillE TIAEME, 'TKO HACh sBSIO, H HATQAKAKR , KAKO € QEMEHHO, 
fo THCMO CE H 3A4RKAECMO HÀ HACTHOMR H ZKHEO'TTROfEI[IEMN KüCTH ro- 
CHIOAHHH H. Eh NETHOH ERAHEAHCTE H Eh . KI. EJXOEHHXN CEETHYN 
anScTOAh H Eh . THI. CECTHYXh WTAHB, H:K& cS'Th. Ea IHureio, n Ea 


291 


ECHY& W'Th EHkKA CRETHYh EOr8 SroAHEUIHXN H ER ASuiE HalliE, 
'hko &ce BHüE nHCAHHO H. HAMMH. WEHTOEAHO. KHE3S, BAACTEAOMR 
H EcoH wnhHHuH rgaAa ASEgoEHHkA H. HHX5 TIOCAHAHHANS XohéMo 
TEQAO H HEDnOKOAHEHAMO H HElOfOUuHO EA EHKH EHKOMA S3Af- 
GXRATH H HAMH H. HALUIHAAMH. TIQCAHAHHAMH HE SKONHTH: TKO AH EH 
HAACh HHAKO SNHHHAh HAH 34 AAKOMOCTR HAH 34 CTfAXh HAH 34 
«Hio EoAB , "Tee TEH EHlE TIHCAHHE fOTE KOHWAMh l'OAH XHTfO- 
CTHIO QA3EHAh HAH TIJHTEOQHAN, yohtMo H ASEHMO, Aa C8 Rce 
KAETEH H. foTE H DIpokAEH,TEA riAAA CEQyS8 Hack H HAlllEFA HATÓAUI- 
KA H HAUIEFA TIAEMEHA H ECHX S HAllIHX TIOCAHAHHXh, H A4 cmo 
lIJOKAETH H 3AEE3AHH 2KHEHMN ROFOAMS H. TIQHSHCTOMR H. ECHMH 
&HIIIE HHCANHHMH. CEETHAMH , H Ad CMÓ WARTAAHHHUMH FARE EHE, 
H A4 cMo nguuTenuu IOau, kou u3A4 cuHa Eocku'k na pacnerHe, H 
AA CE HEEHQHHILH HA3O0EEMO TI9HAN RCAKOTA FOCIIQAHHA 3EMAAHOTA 
H Ek AAHh CAAORTH H rig MHHSTH'k HaUltFA, H Eh CÜBAHH AANR AA HE 
HMAMO DlOMHAORAHH'K. nQHA, AHIEMI EOZKHHAM B. H K TOMS 3AKAE- 
Ul£ C€ RAACTEAE HAlli£TA DAEMEHA: KHE3h Paaugon Grunkoknhh n 
KHE£3&. PaAocag& Grrunkoguls. n. kne38 Paauuks GrunkogHhs H 
KH£3& GOEpaAk Xaanomugut& n kne35 haaTko GogpaaokgHha H 
kue35 Hgannins Gocrouts n knue3s Hgaus RiSkogutk, n 3akAcceo 
CF HfHAN DOUTEHHAM AASERKEMN. RALUEMN DIOKAHCAQB. DQHAN KHE- 
3o0M& TSA0ocus hagxeantievs na Grunans IHoaS noA& GokoaoMs. 
H 34 Eth€ EHQOEAHRE MH. FOCTHOQAHHN EOEEOQAA CGaHnAAAR H. KHESK 
hakkaus u kne38 Pia&ks wER Hall 3AnHCh. DnE4JATHCAÓ. HAUIHAH 
. aequa TMH. EHCSRHAMH H. IOTEQAHCMO. DIHCAHO. EA AHTO foxacTEA 
XpucToEA THcÜIJIHO "ETHÓH CTA H. AERETO HÀ AECTE AHTO, MHCEHA 
IeHA AEAAECTH H. sETEQTH AARK. à Snuca IIgugncags Iloygaants. 
A tergo: Poueglia de voieuoda Sandagl per la sua mi- 
tade de Chanal. MCCCCXVIII. del mese de zugno. 
Tria sigilla: ne«aT&. EARKOER 5. IE4ATR .... 5 DIEMATR.... 
Origin. membran. in c. r. arehivio Viennae. Cuomen. 96. 


CCLXIX. 1419. 4. decembris. Sutiska. 


Stephanus, Bosnae rex, confirmat donationem Zupae 
Konavlje et areis Sokol, factam a vojevodis Sandalj et 
Petro Pavlovic. 

G) &caewouina. cuao npkckeroro ASXA, EOXKé CAAEHMH. Eh 
TooMWwk, Ek w'ThüH xe Qek8 H cuH'k H Ek ckeTHMNS ASCK, w 

19 * 


292 


TóoHue nj'kckera, caaEA TERH , TOEOIo Dn9HMHYh EOXKACTEEHÉIG 
RAATOAHTR, cnoAoEABUIS M& HAcAHAOEATH nrkcroak Morra 
foAHTEAA H. TIJAQOAHTEAR, K(AAEEN l'OCIIQAE CÜRERCKE H. EOCAHCKE, 
34 H£ EO. TH MOH foAHTEAN H lApcAHTEARE Eh. 3€EMARH'Ka 
uapkeTE'k UAQRCTEORAERUIE H HÀ HERECHOE l1ADhCTEO njrkceaH ce, 
MEHE ZKE. EHAEIIS. 36MAB. fOAHTEAA H.— II9AQOAH'TEAh MOHXR 
WeTAEARuISIO à4 H£ HMBIJIS cEotroó nlaCTH9A, WTh HHXBKE l'AEMEHE 
H A35 H3&EfAHh EHXh DOMOIJIHIO EQXKREIO H rif'kuncTe ero MATEfE, 
gknuans EHXS EoroAapoganmk-a-n. &kueMh HA KQAAERRCTEO, 
'hkko EH'TH MH EA XóHcTA EorA EAAFORHQRHOMS H EOFOMB H3&k- 
&pAaHoMSB rocnoAHHS Grunans kgaam cgk&AEMB, hocuk un npu- 
MOf &kCKHAM CTQAHAMB, H [IO TOMR 2KE IIOVEXh Ch. EOFOMR KfdAE- 
KATH, H DAEHXh ng'kcroas KpaaekkcTEA, Ar'kae MHAOCTH, sHHE 
3anucauuk rjaAogoMh H. WkcToMB, ECAKOAS KE rlo AocTo'knuie 
£ro, RA CEy& se T'Ry& EHAHXR cQARMAHOIO AREAER H. EHQBHO Ilo 
fJAROTAHRE JOAHTEAIC(MK) H. HQgAQOAHTEAIC(M&) KQAAERRCTEA MH H 
CAMOMS KQAAEERCTES MH nouTEHkyh. RAACTEAR. CAAEHOTA l'fAAA 
ASspokHHkKA, KAKO € HHyh lIQWTEHH H KfACHH WEHMAH TI9HHO- 
c(H)rH kaAE&RCTES MH nowreuie H. MHoroukusuue. Aaprku, 
Ix MH H. CAAA TIQHHHIIE Ch. REAHKOIO ASEOEHIO HHYh HeAHlLEM E o- 
HoIo, H 'T8H H3HAOUIE nf'kA cAAEHO K)AAERRCTEO MH ECEIIONTEHH 
RAACTEAE H. [I'OKAHCAQhE cAAEHOTA rgaAa ASRgoRHHKA, KOH RHXy8 
AOCAAHH KQAAEERCTES MH. WAR. EAACTEAS H. WA, onbhHHE PljaAA 
AS&poEHHKA, HA HA AHOTO. HAfOUHTR H AMHOrTO lIOVTEHH EAA- 
CTEAHHR. ASRQoRkukKH. KHE3h5. [lackoe PacrHh& , cAAEHH. EH'TESR 
np'kckuTAora rocnoAHHa kgaaa ZKur&aSuaTe, Hu Hukoaa. Il8- 
uH, ck MHoro caaTurkaan Hn Mnoro 8MHaeuna frkasann, notu- 
HAMH H MOAREAMH ScrioMeHSUIE KQAAEERCTRS MH W'TB EMEHHXR 
EAACTEAN rjAAA ASRgpoRHHKA, 4 roRofe 3a Hona&AH H 34. PfAAR 
Gokoah, H 'k rocnoAuns kpaas GTunans Aacaio H AapoEACMO H 
3AnHcacao Motra H Mora ngk&ora :k8n8 lHionagaAH H. rQAAR Ge- 
KOAR 34 lIAEMEHHTO EHKS EHKOMA AS&po&HHKS 34 HHX5 EfaTU- 
TRO H 34 njrk'krecrgo recnocTES HatgeMS8, H KAKO WHH CEOHAMH 
AeEQHuaH nowkTEARMH Ch. REARMOZRAMH KQAAEERCTEA MH IIOuTE- 
HOMh AEOfNIJIHHOMN HAHAOUIE WTk EOtEOAE Canaaaa H. WAR 
goc&oA€ Ilerpa IHagaog(u)ha, ku na noanue Agszkay8 TSH :k8n8 
KOHAERACKS H rgaAN GokoAR, TEE HM Ilo HHyk AORQOH ASRREH 
H MHAOCTH AAurt H. nonScrHuuic zk8n8 KOHABRARBCKS H. PAAR Go- 


293 


KoAk EOtEOQAA CanaAaas ckon noak Ar'kaa. Honagan a RotROAA 
Ilerags ApSr8 noaoguuS nu rgaa& Gokoak, ku € 8 Honagaays, 
H € ABAKMH H ck EcCkuH npagHAH kKóTA0H H MEkiiH. KOHAEAA- 
CcKOor4d, Kot E HHrAA EHAOG $8 noAQNKRAHRhE ASRQOEUKRKO , 4. WTR 
EEAHKOCTH K(JAMEERCTEA MH BMHAEHÓO mrIpecHult£, AEo9HUIE H Mó- 
AHUIE, A4 RH HAM Kf AAEECTEO MH TIO HAUIEMK CAAEHOMR H. Ao- 
RfoóMh WEHMAHKÓ MHACCTHEO EHAO, WHSBH EHuUlé ferueH8 :KSn8 
KOHAEARCK8 H rgaAM Gokoak w HoH lI C?TEQBAHXN KAKÓ H HHO, 
JIó HM4IÓ WTh K(JAAEERCTEA ROCAHRCKOFTA, H 3A TÓH MH TIO MH- 
AecTH &EoXXHWH kaàAN G'runaus 3a HHXh R'kgkHo nocASxEHhE 
H CAATKO H AOCTOHHO HHyh AQOAEHHE 3PlÓf4 fEUuEHO , HMAEBIIIE 
CEHTh ch njrkckHTAOMM rocnowAk kaaunomk He tgowmhk kpa- 
AEERCTEA MH H Ch. 3509AHHMH RAACTEÉAH H. EEÉAKMQOZKAMH. Kf AAERR- 
CTEA MH, CMOTÓHER, EHAHER H AOR('k wERHAUIAAR, AAUIE 
ftutHA :KSrlà KOHAERARCKA H. F(AAK GokoAk, H Ad HAUIH DQREH 
€€8 HHMk 34 TÓH AOEQOMN UEHTHH RHAH , H Wi[I£E EHAHEN AAtlE 
HMh € H AA oRAlIJE, ECEÉ TÓH SHCTO H WTROEHO EHAHEN H 0438- 
MHEh H IO3HARB, HlHSEAEN HAM Wd H CHHA H CEfETOTrAÀ ASXa, 
Ch EEAHILHM AOEQHMB EAAFOCAGEOMR 4 € E'khomh EHuIE ffÉMEHHY 
K(AARERCTEO MH AdAE, EAATOCORH H TIQTEQRAH 8 EHKH E'kkoMa 
CFQAAS ASEQoEHHKS, KHE38, EAACTEAEMA H — ECRkOH — UTIBhHHH 
rgaAa ASRgooEHHKA H. HHY& HATÓAXKB, AO KoAH cE'kT& cToH, Ec8 
EHUIE QEuEHS. ;K8rI8 KOHAERARCKS H PAAR Gokoak ck EckaH ceAn 
H 3ACEAUH, € AIOARMH, CEOEOAAMH, C llALLIAMH H 3 ASEQAREAMH H 
c& RCkH ngagHHAMH. H KeTAQ'k. AocroknkseMms :k8rne H roaAa 
ftu«tHora EA EHKH E'kka, Aa cH fEuEHH. RAACTEAE H. WrlkhHHa 
rpaAa ASEpogHHKA HMAIO H. AfhkzKkE H SIKHEAIG EHlUE (EuEHS :KBn8 
KOHAEAANCKS H rpaAK Gokoan gk g'kkn g'kka kako naga uH nae- 
MEHHTA rocnoAa wHH H Ar'kua H S8uSuke uH ngaSHuSuke HHXh Ao 
E'kka. H Ha cHE EHUIE HIHCAHO A35 FOcnoAHHR. KüaAh G'r'knaus u 
Ch lHQHRHCOKOMh FOCHOUMR KAARERCTEA MH MATÉfNIO, Ch ro- 
cnoWAM kfaAHlujowAM Hs kgomk uH ck 3aggamkaH— RAACTEAH. H 
EEARMOXXAMH. KfAARECTEA MH CkimH H8 ckuu ooTHcMo ce Ha 
CEETOMR EEAHFEARIÓ XQOHCTORS H HA M&CTHOMR. KQRCTH POCIIOAHH 
H EN ECF CEETE ROB WAR g&'kka SrOAHERUIE, AA RHIIE TIHCAHHO, 
AAHHÓ H HAMH TOTEQACEHO HAMH H HALIHAMH. TIGCA'KAHHAMH. HE 
KHTH noTRO0eH8 uH nokoaAkgHAaS Ek E'kkn. naue 8. gcc. Kfrkn- 
K8 H CTAHOEHTÉB: TKO AH Af)b3HE H TIOTEO9H CAORO H MHAOCTR 


294 


K(AARCTEA MH, AA C8 Rce KACTRk HA Hh HaAE, H. KQAAERCTRS MH 
AA € HER kgans. vkro se rocnoAHe .u. H .8. H. Qr. Akro you- 
ceToEo, Awkceeua AeKeR QA. . A. AkHR. nuca. Hogaks l'euaunuti 
AOrTOnETh KQAAERRCTEA AH HÀ HAHIEMN CTOARHOAM AvkerH 8 
Gsrucuyk. &ues&. harunts Mupkkoghh, kwesá. Tgpu ko Grru- 
naHokhk , KHe38. G'ranaus. GOcront&, kuess. Ilerapy. Haceumti, 
kHue3&8 HiS8ks Poraruh&, kness RhSkaus HiSkorubn, knuess Baarko 
AekpuhegHhh , kue3k. Tigurko osn&suHhk, kHe3&. PaAoCAER 
BhaaAnauguhk , kue38 IOpau AparuhegHhh, knuean. Treprko Bho- 
pokuHHhn, kue3&. Grrunaus. MauwrHHHhk. TH. ECH. EAACTEAH 
RHIIE HHCAHH. fo THUIE CE 3 FOCHOAHHOMN KfAAEMK HÀ CEETOMR 
EEAHF'EANIO H 3 FOcHIQWAN Kfaauuous Bs knows. 

A tergo: Confermazion de re Stiepan, fatta per tuto 
Chanal e per la forteca Sochol. MCCCCXVIHII, mese de 
decembrio. 

Nigillum pendens: inscriptio serbica. Origin. membran. 
in e. r. arehivio Viennae. Cnowen. 97. 


CCLXX. 1420. S. februarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusi promit- 
tunt se Bosnae regi Stephano (Ostojic) omni anno daturos 
esse quingenta hyperpyra pro confirmata ipsis donatione 
dimidii Zupae Konavlje. 

ha nauerakk w'THA, EN HCHASHEHIE. CHHA HH. Eh CEQNUIEHIE 
Rcengrkckeraro ASya, nag8. HERECHH. EQRRE Eh ....... Ad IE ES CEH- 
AtHI€ KCAKOMS. MAAOMS H. EEAHKOMS.,...... KHESh, RAACTEAE H 
KCA WIIKHHA EoroaregHaare rgaAa ASgoogHHkKA lO CEMNS. HAUIEMS 
AHMCTS A flQAk. 3AKOHWAMMR HAIIIWAN EEAHEKWAMN 4. EHCSBKWAMMR Fé 
"ATIÓ, (£f Aocaacaio Haui8 nowreHS8 ...... nrkck&TAoMS H Ek3- 
AeKHoOAS recnoAuns GorunanS$, auaocrio R(oxieio) kaAIo RóÓ- 
cauckoamS, $ hocne Hlaukoira. Pacrukia, nowrenora &guTe3A nfrk- 
cBerAora kgaata zRuraSnae, 9 Hukoas IHsuukma, Moat n nore 
SMHAEHO noce. CAARS. kK(AAERNCTEA MS, AA EH HEFOEA CAATKA 
MHA9CTh RHAA , TE( HAMN. fAUHAN HnoTEQhAHTH :k8n8 KoHARA- 
eck8 H rgaAN GokoAk, KH. 1€ 8 HOH. H KH AMHAOCTR. REAHKA H£- 
AMUEMHQKHA nfrkckeraera rocneAuga kpaar Gunana, ui 8cau- 
IA. KQAMEENCTEO MB. nauis noAoRHS H njrkauuus npourn8, nao 
CRETR. H. HHAN 3FOEOfN ca n(rkkHcokWAM FOcHOrWAMN KQAAHIULUWAMS 


295 


HSrEWAMR, KQAAERkCTEA MS. MATEQRIO, H CA EEAMOIKAMH. K(JAAERR- 
€TEA MS, 'TÉé9h Ió HEFOROH CAATKOH AOEQOH AHAOCTH IIO CEOIEME 
AMCTS HAMA IIOTEQRAH H SCTAHORHTH RE3N lIOEuEHÍA EHUIE EuE— 
HS noAk :k8ne KoHAaRAockKE H FQAAR Gokoan, kH 1€ 8 HoH, cà cRE- 
MH €€AH H 3ACEOLIH , ..... € EOAAMH, C TIALIAMH H 3 Af&EAM, CA 
3EMAWMR H €C4A.... KOTAQH H AOCTOIJHICEMN H AETAMH EHUIE fé- 
u£HE ?k8rI€ KOHAEAOCKE H. FQAAR GokoAR Eh HoH Eh EHEKH EHKOAA 
HAMh H HAUIEMN lIGCAEAHHMB , AOH CERTR. CTOH. H 34 TO MH 
KHE3h, EAACTEAE H EcA WHKHHA P'9AAA ASEQOEHHKA, EHAEELUE H 
fA38MERIIE REAHKS MHAOCTR H KfaceTS rocnoAHHa kpaAr. Geru- 
llAHA H rocnoré KaAHUE, MATE9E KQaAERsCTEA MB, Hu cRE hocue, 
£l HAMh lIOTEQRAHLUIE H SCTAHOEHTHUIE, KAKO CE 3PlOfA4 rmnHile, 
HA CAAES H S3&RHIIEHId KQAAEERCTEA MS no Hall£kh EHliE feué- 
HHXh HoCAE(h WRETOEACAO H. 3ARE3ACMO. FfAAN. ASEQOEHHKh H 
HEFO EAACTEAE AAEATH. KQAAEERCTES. EOCAHCKOAS EcaKO roAMHIIE 
HA c&erora hiaacuia AAHh .E. HATR DEéQhIEQh AHHAQH ASRQORAMU- 
HEX , rocnoASioKE MH H SiKHEAIOKE MHÓRHO feueH8. ;KBm8 KoHA- 
EACckKS Hu 8 Hou rjaAk Gokoas. H 8 koie roAE En Eprkae TSH. fe- 
«(H8 :k8n8 koHaEAOCckS H. Gokoak HAM (ATh EQAHHAA KAAERR- 
€TEA ROCAHCKOFA H HEFOEEXh KEARMQIKR, Ad MHfBHO H CAOEOAHO 
HE€ EBAEMO MOKH SiKHEATH H rocnoAoRATH peueHS. :k8n8 KkoHa- 
EACcKS H rjaAs GokoAk, Aa 3a TOH Ef'kae Hé HMAMO nAATHTH 
HH AHH4fà. 4 KAAA EH f4Th nj'kcrazaa, H MH FecCnoAeEAAH 
MHfHOo, A4 WHAAH KfaAECT(E)8 HMAMO TIAAKATH ,. KAKO I€ f- 
«£HO. H WiJIE C€ WEETOEA. HAMN (EJEHH. FOCIIQAHHR. KfaáAh G'ru- 
lIAH&, AKOÓ EH KOH CHOHHKh XoTH(AR) paTh uuunuTH ASEQREHHKS 
RÉ3h KfaAEECT(E)A QEuEHId, KOH KfdAld HE CABIIIA, A4 KfaAh RO- 
caHckH HM4À noMaraTH ASEQoRHHKR cSngoTHEN HEMS, H4 HtFÀ 
neMara(T)H ASRpoEHHKS. H HA CEE EHllIE TIHCAHO MH KHE3h, RAd- 
CTEAE H ECA WHKHHA ASRQBEAUKA 34 H3A4RQAHEMN HALIIEMR EHKEMRS 
Ha uae Hana Boaaunrgs, AMapuns Pacruks, flas8gu3s l'ouc- 
THKh, Mapuus IH okguks, l'a(8)se Hs8uuks, G)psce zKamanogHks, 
Magus lFoaanks, zKope lHlaomoruks, Aamnpe Gogpsroucgukk, 
fluape Bsouunuks, Touko BSnurk&, Mapknus lPSuaSanks. oo- 
THCMO CE HÀ NACHWAMS H 2KHEOTEOfEIIEAMN Kg'kzkH FOCTIOAHH H Eh 
-.A. EEAHTEAHCTA H .El. E(BYORHEXh ATIQCTOAB H Eh .6. BEOX- 
I€Xh ADOCTOAB H Eh .THI. CEETEXh WTAIB ECKHXKh, EC8Th HA 
Hukutm, n && cEE cRETE€ WAS EHEKA ROF8 STOAHELIH, tdKO CEE EH- 


296 


IE QE4EHOÓ HAMH H. WEETOEAHÓ H. HAIIIEMH. TIGCAEAHHAMH. XOKE EH- 
TH CAXfAMEHO TEQRAO H Kf'kriKo AO AHH H AO EkKA: TKO AH EH 
DoTEO9HO, A4 C8 cRE KAETEH HÀ HEMM TIAAE. 4 CEH CE TIHCÀ Rh 
H3AEAHO(H) noAauE H REKHHILE ROTOAIOEHMATÓO rjaAA Halltre 
ASspo&HHKa EM A'kro poxherEA yprkeroEa Wa ."8k. AkTh, 
wkeena dpkgapa .H. AaH&. à 8nnca P8cko aoroders. 

Cod. ragus. fol. 76. MCCCCXX. a di 8. freuari, pri- 
uilegio fato a re Stipan, filii regis Ostoie, per tributo Canali 
perpem- v... 


CCLXXI. 1420. 20. maji. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii Sandalj, 
knez Vukac, knez Vuk et Stephanum, filium knez Vukac, 
recipiunt inter nobiles et senatores, donant eis domum in 
urbe et terram, et promittunt se soluturos esse eis quovis 
anno quingenta hyperpyra. 

2o. CHA0 norkcgeraro ASya, Eo?R€ CAARE MH ITERE .... . fOBILH 
X€ Eh WTHH :K€ QEKk8 H cHWk H cRETEMMH ......... HEQA3AE- 
AHMA, CAAEA TERE, HiKE ...... EQBIIHMO, H TOEOIO 83AQR2KHAMO 
H nga(&HMo ouacT)ERId Halli£Fó, ROFBAIcEHMH H HHAMS HAMB Af(a- 
poRAHH raAR) JASEpoEHHKk, Ww cREMh nfrkcger8 Toouus 
CAAE....... d3h MH KHE3N, EAACTEAE H. ECA WIIKHHA AdleMO EH- 
A(e&ru) &cakoA 8 "AGREKS CKHEOAAS HÀ 3€EMAH , nfkAR kora (roAE) 
WEh Hdlllh AHCTR nf'kAE€, H TKO FOAE WEB HAUN...., Ad ffH- 
MHCMO H BSu4HHHCAÓ ECH EHKE (RAaCT)EAE. ASRQORANILH H. CEA 
wnkHHaà rpaAa ASkpkskHHkKA. (rAHo)ASumo H AospoEoAHO nfrk- 
I4MUIE H. 3AKAECAO CE.... FOócnoAHHS RoHAE GanAaalo HH. KHESS 
Rsokus u kues8 Risok8 n Grunans, knes4 RhiSokua cuu, H HHyh 
WCTAAEMNIS H. HHXh TIAEMEHS, KAKO. RAH?KHA. KfRER I10AAIE, TIJAEO H 
HIQWTEHO HAT94KIE. HHyh CÓNTIIA nO MBIIKWA KOAEHB, ERKH 
EkKOMA 34 TO, KAKO nfrkracmo WARN feuEHora FOCHOAHHA EOHAE 
GanaAaAm, 34apaTHCAW H S83tce 8 o8ke cRoIc AQSTS noAk ;KBne 
HonakAH, kold | kHAA nps&O kue34 llagaa, a necat cHHa. M8 
EOHAE Ilerpa, uio c8 H AaHb FOCHOAOEAAH H AffhzKAAH 8 TÓH3H 
XG8ne cA CEEMH. CEAH H 34CEOLH , C AIAAAM , C FAlllAMH, C RoAA- 
MH, 3 ApREMH, ASRQA(RA)AM, CEHOKOCH H CA CREMH MEFAMH H C 
KeTA(H H c njrkcroinieas (euene noas zk8ne Honagan 9 c Ongo- 
AWAMS H c lHanraTWAS uH ca ckeMk euenn kneas Iagaas n AaHs 


297 


AftKAAR , H nó TOMS cun ITerags, n rocnoAGEAAH, H € OHEMR, 
Io I€ HHXh fEuEHEXh RHAO, AIQAH H 3EMAI6, 8 Aonou ll'opc & 
Biwraaunn, 8 rpaAs Gokoas 8 HonagAayk, Koraà rjaAa RHAA !€ 
neaegHua kHé3A [Tagaa, no TwA& cuna «8. &onAE [Ierpa, a no- 
Aeg(H)ua peueHora rocnoAHHa EOHAE CanAaAaa. à cEE TOH. no 
HHX5 K(ACHOH AICGREE H 34 TOH AAHI€ H noc8réHIe HAM EHIIIE 
fEM£HEMK H HAllJ£eA8 (r)paAS RHuIE EuEHE FloAN :K8ne AóSro mno 
HeuagaH M rgpaAa Gokoaa MH EuEHH. KHE3k,. RAACTEAE HH. ECAÀ 
wnkHHà rjaAa ASspegHHka njrkwameo uy& uH n'kwucueo 34 
fIÓUV'TEHH H CTAHOEHTHH RAACTEAE H. EEKHHKE Fl'AAA HAUltFO Ko- 
AMKÓ £AAHh HACh EAACTEO. H A4 HMAMO CTOIZTH 34. RCAKQO no- 
ACEHO AtAÓ HHYh KAKO 34 KOICTA lOAE...... TKHEOFA MAOREKA 
EOAIÓ HH 34 KO ........ CERTA fE4EHHYh rocnoAHHAa EoHAE Gan- 
Nm". .. V Gmrunana kuesa RiSokua 8. nu(k)...... HHyh 
Ch'TIIA H HIAEMEHA HHyh TIO MSIIKUMN....... Df kt434NIO, KAKO 
KOH FOAE HA... ... Eh EHEKH. E'kKA, Eh H WHH HAMB TIQA. .. 
e. HO MHAÓOCTH Dn. CEOHXR AHCTHXR TAKOE WRHTS.... WiplE 
peu£HHAMB. reocneAHHS kgóHnAE GanaAaamo 8. kne38 RiSku8 uw neas 
Bsok8 n G'renaus kuesa BiSokua à n(uy& wceTaH)K8, KAKO KübER 
noóAAIE, CEEMB DnAEMEHS HHXh nó ASIUKWAMR KOAEHS EHEKH. EHE- 
KÓóMAd, KOMS 34 KHAN ipie n(rkeron, (T)oa8 koH AoSrora Aacuo 
H SquHHHCMO WEBH nowTEH8,.... Ek H njrkraasaus H SAeAeHIG róa- 
AA Haurero ASgoksEHuka (noa)aus c MecTWAMR 8 ASEQREHHKR, Ko- 
Ià'TO !€ n9&EO RHAA EAACTEAR Hauieyk BiaSka GokgHka à no TWAR 
kaASreguus c&eTe Map..waA&s aurean 8 ASgpoRHHkKS, a nprk- 
AfKH CE THX& KAASPEQHIIS MAHACTR(4. H WIJI AACMO (ESEHEMR H 
AgSr8 &agpiHH8 EK ;kB8neé HallloH, Kóld cc k8nH 3à .r. TMHcBkE 
nep&negH. H 'T8H EHUIlt fEuEH8 noaau8 WRETSIEMÓ CH. HALIIHMH 
lIHEHE3H K(JACHOó H MHeFrocAAE(H)O H fIOWTEHO HANHHH'TH H H4flfha- 
EHTH H StcHTH, KAKO A4 € Hà EHAEHIE, A4 I€ l'OCrIOTIKA fo- 
AA"A, KOl€ HloAAME H. EAIJIHHE A4 HMBb C8 TEQRAE Af B:KATH H EAd- 
AATH ERKH EHKOMA HenfkcraHo &E3& W'THETIa H HÀ MaAHtE njrk- 
KECEHId EHKS8 EHKOMA HH 34 £AHS QATR HH (HI o) RoAIO HH nfrkAS:kie 
HH 34 HEAHS c(T)RAQN cEFAH CEHTA, KOld EH MOFAAd EHTH. H WIJI 
K TOMB8H tuteHOMSB rocnoAHHS8. EOHAE GanaAaato H KHE38 BiSkus 
H kHé38 RiSok8 u GrrunauS, cuna kue3a. RhiSokua, n uuy& Ha- 
T)auik8, KAKO I€ 3roa feuceHo, Ho AMSIIKWAN KOAEHS8 , KAKO 
Kf&EN DóA4IE, A4 HMAMOÓ AAEATH .£. lIATR. DIEQATIEQH AHHAQH 


298 


ASEgorauneys HA cEAKO rOAHHIE ERKS ERKOMA, rocnoASIe H Siu- 
RAI€ MH(&HO KHIIE QESEHS ASrS rIOAR ;zKBIIE KOHARAOCKE H G)koAA 
n Hanvara 9 rgaAs Gokoas 8. Honagaayk. u c&R&. EHüIE rlHcAHO 
WAR Kf4AAId ROCAHCKOFA H WAR üScara RocAaHCcKOFAa H WAR K(AAICER 
Srafkcieyh H. WAR TSQAKR ..... (6)HH 3anHcéE HMAK, H WAR HHX 
H HHXh T'AEMEHA. H S KO. ....... TühIIEAd, HA TO 34 TOAHKOH Ef'k- 
MEHAL.... LE. HATBR HÉQNTIEQU: KOAHE(ATR AH RH..... Ad H AH 
HAM(Ae) AaRATH, KAKÓ ct RHIIE (nue, recnoAHR)S gouAE Gau- 
Aaa H kueaS RiSkus n knuea8 ..... naeMEnS HHX5, KAKO I€ EHIIIÉ 
H"HCAHOÓ, EhKH EHKOM4..... KAKÓ KfAEN noAAIE, Hénfrkerano, 
AOKAI€ HH... WCTAHAKB.... HÀ H FfaAA Haurero ASpeknHka, 
8 KOÓIEMh (£CMOÓ :KHEOEAAH...AMO CKHEORATH, H CEMEHh H 
WCTAHKKh HAllEXh A4......2KHEh TOCHOAHHR EOHAE GanAAaAra 
AAH WAR HEFORA..... lIOUTEHO TIgaRo HATAa:KIE H. WCTAHKA, A4 
ICCT&. HEMS H HEFOES WCTAHKSB, H nó HIEMN, KAKO ct nHllE, KHE3S 
hskus n kucea8 hS8ok$ un Grunaus, cun$ knesa fiSkua, n nuys 
WcrTAHKS8 nó ASIIKUWAMN KOoAEHS, IlÓ TOAN TIAEMEHS , KAKQO KfBRER 
lóA4I€, HHXh WCTAHKS,. H TIOQUTEHÓO H TIJARO HATÓAZKIC HHXh CfBT- 
ua, ASIUKO KÓAEHO, KAKO CE EHlIE liHlE, MSUIKO KOAEHO. H WRéE- 
TÓRACAAÓ MH KHE3N , EAACTEAE H. ECA WHKHHA r0AAA A SEooEHHKA 
no'kawnuTH, KAAA HXh HAMh A44, S8 KOMSHRN HAHIN A RZKATH ftue- 
Hora recnoAuHa EOHAE GanAaam 34 HEFTORA CKHEOTA .A. TH- 
c8kKk nefineépa AHHAQH ASEQoRAuHEXR, 4 Ad MS HAMO AAEATH 
HA FÓAHIHIE .€. TIO KEHTEHAQR, AQOKAE AfNiKH EHIUIE. QEMEHE . A. 
THc8kKId nephnrepu AHHAQH $8 HAalll£Mhs KoMSHS8, KAAA FOAE E8AS 8 
KOMSHS8 HalliEMN TH HHEHES3H HÀ TSH HAAKIG6, KOH EH CTOIdAH 
EOAIdHh 83HMATH, WIETh CTAAIdTH FOCHIQAHHR. EOHAA GaHAAAR, 
KOÓAHKÓ Kfáa'Th MB8 FOAE, 34 cEoIera ZKHHEOTA, 4 Ad HMA. HAMM 
AA'TH 3HATH Hà .E. AMHctluA n'ke rora, kaAa Hy ESAE XOTETR 
83€TH. 3roAHAO EH ct feutHOMS rocnoAunuS EgoHAE Ganaaaie 
KÓMN FOAE 3POÓAUWAMR TIO CERE. WCTAEHTR TEH . A. THCBKS AHHA- 
fH ASRQOEAUIEXR, KOH ct rnioCTARE 8 KOMBSHR. HAUIh, AA CE HMAIO 
AATH HEFORS WCTAHKS H RfaTTIE HEPORE, KOMS. AH EH WHRh Wro- 
(S"INW. H CEOICEMN AHCTOMBN SnHCAAh, HAH CEE HAH. KÓH AHQO 
THXh AHHAQH, H AA HE HAMA HICAAHh HEREQRHHKR. F'OCTIQAHHA 
RoHAE€ GanaaAma n HéroRe EfaTIE H HéFOEA WeTAHKA. Sdana 8 
ASRQORHHKB, KOH EH CHAEAB HÀ HHYyh 3EMAH, TAKMÓ AKO EH 
FAAEWAMN H € sEAIAIO H. € HMAHIEMN ng'k&HraAs S ASEQORHHKR 


299 


ers POMA ASEQOREHHKA ........ HIEAHOTA NAOBEKA FOCTIOAHHA 
EOHAE........ KAKÓ I6 f E4EHO 3TOf4, HH........ H HÀ CRE EHIIE 
HHCAHÓ MH KHÉ£3h........ H SAKAÉCMÓ H CA EAACTEAH H3ARf44- 
HHAM Lus Claungkiems GopkroutkHKEMR ....... :MyaHAWMR 
Pacerukews ,. Magknwas Pa.... (flu)aoer.... VPouerukems, 
Markwas Beueunkems, ......... Ilgusraogugeus, Mapknwas 
llgk&ukevs, Haume BoAaunkzk.... 2KR8...... TSApwa hao- 
XEAHKEMS ,. Markwws Foaaukeus ,. Fase Hsun........ Ma- 
9... Foannkenn, finape hSnauks, ZRope lHaomoruks, ...... uh 
llok&uks , flnape haayogugs , Baume Pacruks, M ...... fln- 
AfSuir ....... Muywas Gogsroucgukens ,. Mapunwas l'énaAS- 
AHKEMh , GHMKWAMR ..... Geofsrouc&uks , Burko. l'ouerurs, 
flasguss Ioeguks , zKSyo l'oueruk& && rocnoAa. &órA EBCEAQR- 
AX'TEA HER no'kaucrs8 goregoAHuS8 H. Ek. CcHAS uacHaro H oKH- 
EO'TEOffIATO KühCTA FlOCHOAHA H Ek .A. ERAHPEAHCTA H . El. 
AHOCTOARB CHETEXh EQRXOEHEXh H Eh (.o.) H3ABQAHEXh ROXIEKh 
H Rh CEE ROS SPFOAHEIUE WAR EkKA AO WEO.....HAIHE FIHCAHIE, 
H WEEFTOEAHIE feueHH. H. SuHHEHH. FOcnoAHHS. EoHAE GanAaMo H 
kue38 RSokus n kueas RhSoks u Grunausg, cunu& kuesa RiSkua, n 
HHyh WCTAHKS H nAEMEHS, KAKO KQBER noAAIE, nó MBIUJEWAM 
KOAEHS, kAKÓ 3rofà nHiJE, EHEKH EHKOÓMA H£ HM4 H4 MAHE 
DQHTHM, HH CE KE TIGTROQHTH 34 HIEAHS CTEAUB HÀ 3EMAH HH 34 
KOICTA MAOREKA HH 34 CT AXh HH 34 RAdFO, HH CE W TOM Keld 
nA0kHA SuHHH'TH. £AA AH. EHCMÓ MH KHE3h , BAACTEAE H. Ecd Wn- 
KHHà rgaAa ASRooEHHKA WEOH 3rofaà fEu4EHO , IIHCAHÓ H WRETO- 
EAHO lIOTEOQHAH QESEHEMRN AAH HÀ. MAHE D knecAH. KOHWMR yH- 
TóócTIó HAH AAKOMOCTIO 34 "HIÓ EOAKO 4AH 34 CTfaàKh 4AH 34 
X'TEHI€ HEAHOTA UAOREKA HÀ. 3£MAH, TAAA Aà CAO MH. KHE3R, RAA- 
CT£AE H. RcA WHKHHA F9AAA ÀASRONEHHKA DQOKAECTH. WTHEMR. ;KH- 
E£Ml H CHHRWMR H CEECETEMS ASXWAMS H (EC)EMH CEETHMH HMEHO- 
EAHEMH, H Aa cao nrkaue(c)ruu IOAn, kou npkAa cHHA RoxKld, H 
AA €M6 €€ WAEKAH ROPA H AHFEAA HÀ. AAHK CBAHH H. RéH, Kolo 
Ké9SicMO, M Aa cae nopeu(c)HH 8 raac8 H nowreHio, 8 ngakAAyk, 
8 3AKOHEXN HAllléXh RSASKEXR AO R(rk wen CHYXh METIÓ. CEAKHMH 
Ae(&)pkau n nowretHuMH .... HMH. CÓJARMH H. WHKHHAMH. H 
CEH €RE CEQAUIHCANO, (oTHcAO cé nfrkieAs ll'oS&aueMs AHIJKWAMR 
H TSApocus haoxSAankEMR. TAKORAE. THIQKAHCADEMNR | E4EHHY S. A 
S8nuca ct.RB& H3AEQANOH noAAuE H. EEKHHIE EOFOAIOEHMAFÓ T94AA: 


300 


AS&pekHHkKA Haulero Ek AETO fexacrRA Hà ,48k. AkTk, Hà 
.K. Man. à 8nuca P8Scko aoroders. 

Cod. ragus. fol. 81. b. .... maii, priuilegio fato per 
la signoria a vO...... palaco, per la posesion, per dar li 
perperi Y per tributo Canali, per acetar li al profito. 


CCLXXIIL. 1420. 30. maji. Sokol. 


Sandalj Hranic, vojevoda bosnensis, et fratres Ra- 
gusinis cedunt Zupam Konavlje et arcem Sokol. 

T Bfi& nace wTkUA H CHHA H ABXAa. CECTA AMHHS.. AH POCO 
AHHR EoIcEóAA GanAaAs Xpanuhs, MHAGCTHIO EQ2KHWAMS. EEAHKH 
EOICEOAA ROCEHKCKH, ESAShH Eh BEAHKÓH CAAEH H F'OCHOI/TEH Mó- 
Hyh njrkocAuTEAR nAEMEHHTO HalllE H IIO TOMh 34 HaUIS cASxK- 
ES MHAÓCTH, FAAORE H :KSr£ H. 3€EMAE, KOIE IIQHMHCMOÓO WTR 
K(AAICERCTEA EOCRHRCKOFA HAMBN AAHÓ H 34nHcaHe 8 Hallt nAE- 
MEHHTO Eh (5CA3H H Af k;KAEH EQCRHBCKOH, H K(AAICERCTEOAN H 
ECk& 08caroMh ROChHhCU/ ka HAMN DOTEQRAEHO H. ScCTAHOEH- 
heHo, H TOAHKOAE WAR K(AAICER. Srjkcirkys n &ochHbciykyn n 
uapk T8ocurkys norEQkAIcRAHO no nHyh kfacmkyn aucm'kys n 
sanHcky&, H E8A€ no MHAOCTH. EGKHWH. Eh. IBHH. ACKAEH H 
€ MOWMBR R(ATHWANR € KHE3EMBI lhiSkueMs H c kHE3EMB BFiSkoMs, 
recneAS8e H S:ikHRale H Ww-T-eraà A4rhH H SA'kamichH. cROHMR 
CABFAMA H TAEMEHHT' RM ARAEMR ,. HÀ MOI EOAIÓ Aadle H 34nH- 
c&ie 8 gauiH n8 H 8 nAeveuH TO, Ek chky& gckyu gnA'kus a gas wn- 
CAHEh Eh C(hAAuHkys ckpogHurkys coktja Molero ECAHKBS AIGOEBEN 
H CbHAHBCTEO KH€34, EAACTEW H Ect Wnhune rgaAa ASspokHHkA, 
KÓló Rh3A4 MHOFO MHAOCQRAHO H. EE3 Wkpe 8 Rcakoie Mh noure- 
HHIo npocTrkuie H. nokasaure &. HAUIHAM nigkE'kak H K HalllEMS 
rocnourRS8 H nokA38I0 H «HHE, KAKO H IIO TIHCAHHIdXh, KOI€ WAR 
HHYh ngHAHCA o, EHA/kTH IeCTR ; H caAa Rehte nouTEHS AIOESER 
H "QHId3RHh, KOlo SuHHHIIJE H nioKA3AUIE 8. TAKOEO Ef'kae Hau, 
H "IAKH I€fh WREHAXOAHMeO 34 Aewk peueu8 :k8n8, I€cTk nokEo 
HHXh RAlIHHO H DAEMEHHTO BHAO, ECEMS TOMBH XoTE X4fHH 
EHTH H nowTEHHIEMN S g'kke nnus naamTu TH. yoT'kcuo, MH Eo- 
ic&oAaA GaHAAAkR H € MOWAN EJATHWAMN € KHE3OMK BliSkieuk u 
c kue30M& FiSkomk n Geknanouhs, cuuoms kuesa fiSkua, gce- 
CÓbAHO H ICAHHOROAHO 34 HHyb AKGERES AACMO H AA ORACMO Eh 
Egkkn E'kkoMa REc-nofeuennia. KHe38, BAAC'TEAEME H EcOH Wihu- 


301 


HH rjAAA AS&ooEHHKA c MHAOCTHIO H € STEQBAICHHIEMR Fl'ÓAAR 
Gokow 8 Hona&aaXs, KÓH I€ l'QAAh EHW S AQRIKAHHIE HAMA C 
Ilagaoms Ha noaH n no :k8ne Honagau c OgoAoMs nu Ianra- 
TOM H C OR'kA, uio i6 Ilagaogo &uao $8 Aonon l'opu, 8 Bhiura- 
AHHH , Kà I6 nio. feuene zk8ne &uaa Iagaoga, nu no ToM& cHHA M8 
Ilerga, c& &vkum&, uo à€ peuenn Iag&w & An& Aghikaw, uH no 
TOMh M8 cuu IIerkos n rocnoAoRaAH E& 'TOH3H :K8nuH, kKo'TAf$ 
KOHABBWCKOMBh , TOW IJIO I€ HHX& EHAO, 4 € MHAOCTHIO H Aa- 
f óMh EOXHAMN H EcAHKOrA uapa c&rana Meyowers gera nouae 8 
HAluE S8kc, 3anHcaHOó H STRQ&AEHO H.— ROICEOAGMA Heakomts 
H3AAHO HAMh fEuEH'KAMM. AfkikATH H. WEAAMAATH 8. TO. Rf'kae, 
KAAA cc Ilerpgs. IlagaogHhs. n3He&kgu uapS8 cS8TAHS, H S&H ra 
Hcakk uapt&& RoI€EQAA Ch HAQEEOMBh EOHCKOMb , à AW'k Egnuuic 
ptu£HoaS RoIcRoAH Canaaaio H MoWH RgaTH H3AA rgAAS Gokow 
$ HonagAay& n no zk8ne koHaEBWckE, uio 1€ &nao Iagaokgo n no 
TOMh A8 cuna Dllerpa, wu fpeaeun. goic&oAA. GanAaas au c 
MOWMh EfaTHWAMN HM4l€ MHAOCTR H MOhhk uapa c8TAHA EHE 
peuetuH. rgaAsS Gokow & now Honagan, uio i6 &iao Iagaogo u 
cua AS Ilerpa, To uy10 (€ HHy& EHAO, AdCMÓ H AdgOEACMO Ch 
RECkMH ct£AH H 34CEWILH H. € AIBAMH H C HlalllAMH H 3 AREMH H 
€& ASEQaRAMH, CkHOKOCH, Ch ClÜRMHIEMB H € EQAAMH H Ch Rck- 
MH MEAI4MH H ngaE'kwH KOTA(H H Ch ECAKOHAMH TDARHHAMH, 
A9cTOoldHHIEMR feueHora rgaAa Gokoaa Hu now :kSré KOHARRWCKE, 
KAKO 1€ 3FOfÀ t4EHO, AdacMO HMbh S8 &AI[IHH85 H 8 naEMEHHTO 
rpaAS ASEpoRHHKS H H&FA RAACTEAEMBI H EcOH WrihHHH Eh E'kkH 
E'kkoMA, Aa c8 EOAHH H CAOEQAHH H WRAACTHH RHllE QEuEH'kMh 
rgaAoM& Gokoaoms n c Eur nucane now x8ne Honagau H nHyb 
A'kua u SuSu&i€ H ngasSuSusie HHXb KAKO l)AEA H fAEMEHHTA 
recnoAa 8 &g&'kku &gkkoMa. H AH fEUEHH lOCHOAHHR EOICROAA 
GaHAaAM H c EHE QE4SEHOMh. EQATHWAN H HATf4:KHICMh Há- 
IIHMB , tio i€ nio MBSiikKOMh KoAkHS WAR HAUIFTA ChlA, I[IO EH 
nouTEHO H lp4EO HATf4:KHIC Hdàlli£ H Hállié lIAEME, Hio I€ mo 
MBuKoMBh KoA'ku8 , KAko kQkER noAdIE, WE'kTSICMO H 3AEE38- 
I€eMe c€ rgaAS AS&po&nHkKS H HtFA EAACTEAEMBA. HA RCB8 Halu8 
Moh& &EHüUIE QeueHH. r)aABS Goko H :K«8n8 KOHARRWCKS. EQAHHTH 
WA ECAKOFTA HACHAbId H. 3A'Ry& AIQAH , KAKO Ad cH rocnoASIo H 
SXHRAIO MHHO. H Wipt WE'kTS8IeMO QeutHoMB KHe38 H RAacCTE- 
AOMh H WnhHHH 34 HHIeAHOrA "AOER'EKA EoAIO, KOH BH HÀ CÉMB 


302 


c&'kTH, HH 34 CTÓAXR HH 34 KOI€ EAAFO HH 34 IEAHN HHH S390Kh, 
KoH EH Hà cE'hrH MOTRW EHTH, HHAMh H ECEMS HHyh HE SAHTH 
HH HHXh WTHCHSTH rma*ut HMh lIQHIJ3HOEATH CURUAHO H TI94EO, 
KAKÓ CF H WHH HAMh 34nHCAAH H WE'RTOEAAH , AO AHH H AO 
R'kka. A WHH , KHE3N H RAACTEAE H. EcA WrihHuHa rgaAa. ASgpog- 
HHKA, CEHA'kEUIE REAHEKS. AIKGERER HALIIS H CORNAHRCTEO, xerk- 
Ul, A4 TOAHKA ABRRRN X4fHA ESAE, 34 CAATKS AIORREN H 
CQR"AHRCTEO, KO-I€-CTh MEAIO HAMH , HÀ TlOuTEHHIE H S3EHIllE- 
HHI€ HACh. fEuEH kyh, ngHMHER AÀSEQORHHKR EHE QESEHH. l'ÓAAN 
Geokow c RHüIE QeueHE no oKk8neE. KOHAERWCKE, KAKO 1€ f9guEHO, 
ngHMHilllE C MHAOCORAHIEMN , H AatliE MH H A4dfoRAlité noAaus 8 
rgAAS ASkpoEHHKS c wkcTOMR, KOola Ie rloAdMAa TDiJ&EO EHAA HA- 
urkys &aacTrew BiS$kacognuhs, à no TOMh KAABAIeQHHA CRETE 
Mafute WAR ABAEAORR 8 QEJEHOMS. HALUIEMB. PfAAS ASgpogHHkS, 
H TAH fI0A444 CRARZKH CE C MAHACTHÓOMSR feutlkys kaASAIegHis, 
A AA TAH no4A4u4 ESAE HHAMH . feucn'knn Akno nanpaareHna H Ska- 
IIÉHA CAAEHO H lIOuTEHO, KAKO Aa !I€ HÀ EHA/kuhie, Aa (6 ro- 
cnonka noAada , WHAKOAI€ Flo WHRh rI8TR KAKO WHAH , KOlo HH c8 
ngkROo AaAH H og&'krogaaH HanpaguTH 34 ASrS8 now Honagan. 
H WijIE AdlilE H AAfoRAllE HAMN EHlHE QEIEH'K MR FOcrIoAHHS Rorie- 
&eAH GCaHAaAIo H EpaTH MH H CHHOREIHS H. HAT(AUIKS H. TIAEMEHS 
HAUlEMS , dio € no MSulkoMhs KoAknu8, RagiHHE Eh ;KSrH. AS- 
EfOERuKOH, Kole cce KB8rne 34 TH THcShie nenégh. H AA TAH 
kShia H RAUIHHE HAM H HalllEMS. nAEMEHS HHKAAAÓR HE'MeorS Ha 
MBHIe l9HTH HH CE KOHMh 83090KOMK H3 HALIIHXh QSKk H3ETH ER 
g'kkn g'kkoma nu 34 IeAHS aT. HH 34 teAHO nfrkAS;KHIE HH. 324 
IEAHS cTRAQA ceraH cE'kTA, EcE 'TOH. HAMB AalilE H. Aa ORAE, 
KAKO !€ fEu£HO 3rOfà. H WAREHIUIE 3AEE34 CE HAMh. F'9AAS A S- 
RQORHHKR, EAACTEAE H EcA WnhuHa Menk rocnoAHHS. EOIEROAH 
GanAaAR, H AKO EH CE WAR MEHE HATÓAKSKR. HAIIIRW WAR Molera 
CfhHA, 1IO EH lIOUTEHO H DAEO HATQAzKHIC, H WCTAHKS HEl'ORB, 
KAKO KhEh foA4IEe, no ASulkoMh KoA'KHS, nowrtéHo H naEo 
HATQ4AXKHIE, H flo TOMN KHE38 BiSkus n kueas Ri8k8 n Gerknans, 
cHHS kHe3a BiSkua, n unyns nampaurkS, uio ie no aSurkoMs Koa'k- 
H8 ngaáRo H noUuTEHO HATQ4AKHIE, H HALIIEMS DnAEMEHS, KAKÓ RAHzK- 
Hid KQAEN floAAIC, rlo ASuiKoMR KoAknu8, mkks g'kroua AagaTH 
WAB ASrooEHHKA DETh Ch'Th fEfnt)h AHHAQH ASEQOENUNIURyR 
MW'k peutnoMS EotIcEOAH CanAaam H EHE QE4EHOH MOWH RfATH 


303 


H4 BRCAKO FOAHIJIE H WCTAHKS, KAKQ CE EHlIE DHUIE, AO TOAEH KA- 
A4 roA'k ESAS rocnoAoRATH H WEAAAATH EHüE feuenkms rga- 
AOM& GokoAoMh H feutHoMR ASroah now zsSne Honagan c Ogo- 
AOMB H ch IanraToMs n ck EckM& uk, kako f€ BHlIETIHCANO, 
H $8 kore rok g-u-u& g(rkme guurc. peaenora rgaAa Gokoaa c 
now HonuangaH, uio :€. [lagaogo EHAO, faàTh HHAMK HE RQAHHAA 
KfaAtd EOCRHhCKOTrA H SrhQKCKÓFA H I1AQA TSQkCKOTA H HACN feue- 
H'ky& rocnoAoRaTH H S:EHEATH. MHfHO, Eh3AA4 A4 CE HMA ITAKOH, 
KAKÓ 1€ fEu£HO , AAEATH HÀ ECAKO FOAHIQIE EHülE Qeuenkyn nemi 
C&TA nepnep& AuHapH ASRgoEkukipkys Bauh 3ropa peuen kan 
E'kkS8 m'kkoma: à kaAa E-H-AMh roA'k guuire peuen'kais paTk. &fa- 
HMAA HE EAAAATH EHuüIE Deuen kan rgaaoMs Gokoaouts n now Ho- 
HAEAH, ipio i6 [Llagaogo &uae à nocek a8 cuna Hera, Aa 34 wuo- 
AHKQO Ep'keHa, KOAHKO EH. fA'Th TQhr'kAa peueHora KfAAId ROCRHR- 
€cKOrA H Sr&kckora H mapa TShckora H Haàllà H HalllE"A Hà- 
TfaUlKA, AA 34 TOAHKO Rf'kueHa n'kc8 ASzkKHH. AARATH. EHUIE fé- 
«EH'Kyh DIETR. CTh lEQTIEQR, AOKAE EH WHA faTR Tfhmrkaa. H HA 
ECcE EHE TIHCAHO ,. (Jio FOA'k cio aH. rocnoAugs Eorc&oAA Gau- 
AAAB H KHE3h BiSkkuhk n knue28 fiSks n Gerknaus, cuus kne3a 
li8kua, 3a Hack n 34 naue nocakAnie H 3a Hale nAEME, qo ES- 
AE rio MSiikKOMR KOA'kKH8 , KAKO K(REh IlOAAdIC, DfARO H lIQ'TEHO 
HATfa:xxHi€, iio FOA'k cameo 8 cteMh AHCTS AaàAH H 3ATIHCAAH H 
WE'kTORAAH, HA ECE MH fYf€4EHH 34 CÉ H 34 RCE HAllIE TIAEME, 'TKO 
HACh "810, H HAT(A:KkKh , KAKO I€ QEuEHO, (OTHCAMO CE H 3AKAE- 
CMÓ HÀ SkCHOMNR H 2KHEOTEOfEIJIEMS KQRCTS FOCHOAHSS H Eb .A. 
IEEAHAEAHCTE H. . El. EQRyOEH'Kyh cRET'RXR anocTOAOES H . T. H 
.HI. CEETHYN Wh, He cSTR E& llukn, n && &cé cECTE WTR 
Eg'kka Egor$ S8roAHEItUE H. El ASIE Halll£, tdKo Ecé EHE FIHCAHO H 
HAMH WR'kroRaHo, KHt38 , EAACTEAEMN H RECOH WITRHHH. F'ÓAAA 
AS&pegnHka H HHy5 nocA'kankk yohemo TEQRAO H. HerloKoAk- 
EHMOÓ H Htenlopouno EK E'kkn gkkoMa 83A0k:KATH H. HAMH. H H4- 
uiHAMH nocakaununaH H&£€ SRORHHTH : TKO AH EH HACh HHAKO SUuH- 
HHW HAH 34 AAKOMOCTR HAH 34 CT9AXh HAH 34 "I. HO EQAIO, "TEE 
TfH EHUIE HHCAHE. (OTE KOWAM FOA'k XuTQoc'THIó. gA3EHW. HAH 
nf'k'rEopuw, yohewo H AIRHMO, A4 C8 RCE KAETEH. H QO'TE H 
HfokAETRCTEA n4AA CEQRKS8 Hack H HALIEFA HA'TQAUIKA H. NAUIETA 
nAeMeHa H ECkys naunys nocvkAn ys, H Aa cao. ngokaeTH H 
3a&t3aHH :KHE'k M RoroMh H norkuucroMs H &ckaH RHuUE ninca- 


30^ 


HHMH CEET'kMH, H Ad cMO WTBDAARHUMH TpaBE E'koe, H Aa cMO 
nguurenuH k HioAH, kou ngoAAa cHHA EO?KHId HÀ fJAcnETRIE, H Ad 
ce ueg&'kouuuu Ha3o&eMo np'kA& EcaKorA l'OCcTIOAHHA S3EMBABHOTA, 
H Eh ARHS CMÓBTH H Do'kMHHSTRIA HALIETA H Eh CBAHH ARHS Ad 
H€ HMAMO DnOMHAOEAHHid. TIj'kAR& AHIEMh. EORKHMB, H K TOMAS 
3AKAEHIE C£ RAACTEAE HAUIETA TIAEMEHA:. KHE35 PaAugon Grrrknko- 
EHhh H KHE35 PaAocagk Gerknkogntis n knue3& Pagus Grrrknko- 
EHhk H KHE3& GORQAAR Xaanoanpuhhs uH kue3&8 Rhaarko GOkQaAo- 
&EHhh H KHe385 Hganuun G)crouts H8 kuess Hgans BSkoguhs, n 
3akAEcMo ce&. ngrkas nouwreH'kuH. RAaCTEAH. TIQKAHCAQH. EALIIHAMH 
ng'kas ASgperoms BeusasSauteus n npkAs Ikogoms ASkapegn- 
heMh Hà GokoAS. H 3a Rehie E'kooRAHRIE MH F'OCTIQAHHR EOICGEO- 
Aa GanAaas n kue38. BFiSkuus n. kHe35. BiSkk. wER Haus 34nHCh 
né4ATHCMO HAUIHAMH né4ATAH. EHCBRhHMH H. DIOTEQRAHCAO. flH- 
caHo Eh A'kTro goui&a ypucToERA .*"8. H .k. AkTo, Ahceua 
MAH. .A- ABHRS. 4 8npca l'o$gaus Aurtaks. 

A tergo: Confermazion de voieuoda Sandagl per 
l| altra mitade de Chanal et Sochol. 

Tria sigilla pendentia. Origin. membran. in c. r. archi- 
vio Viennae. Cuoxwen. 98. 


CCLXXIII. 1520. 16. augusti. U pod Visokom. 


Tvrtko Tvrtkovic, Bosnae rex, .confirmat donationem 
Zupae Konavlje et arcis Sokol factam a vojevoda Sandalj. 

T llo neuspeutuou8. MHAocpAHIO H. IAGEHKOASBEHIO. EAdAH- 
KH AOtro cAaTKaro MH XpicrTa H no HEH30E4EHOMB H.— RCEMHAO- 
CTHEHOAMS tro no'kagunum ue Hà. KfaAECTEO MH "kkoxe H Haà 
D)EHYXB AMOHXh lHOAHTEAN TlOCHOAN KAAEER EOCAHBCILHXN, 
TAKOXAE EAATOAHTB npHcRETAFO CEOEFA ABXA. HA. KfAAECTEO MH 
H3AWka, H nocTAEH A lOCHOAHHA ECEMB. CTEKAHHIO MOHYB 
DgHQOAHTEAS FOCTIQAR KQAAEES EOCAHBCHHYh , "kAKO EHTH MH Eb 
Xhcra kEkora EAArORHQHOMS H EOTOMh nDocCTAAEHOMB KfaAS 
T&paTk8 TgprkogHh8, MHAocTHIO ECkHOMB. KfpaAb Bocun n & 
TOMB, H Hd«EXh 3 EOTOMh KfAAE£EATH H TIQAEHTH II9HCTOAb 
MOHYb D9HQOAHTEAB, AHAE MHAOCTH, uHHE 34DiHCAHH kA rgaAo- 
REOÓMh H AHCTOMR, ECAKOMS ;K& no AocTo'kanum ero, H TSH 
H3HAOUIE TIQHAB KAAERCTEO MH RCE TIOUTEHH. EAACTEAE H IIQKAH- 
capué caAaBHOra rgaAa ASEgogHuHuka 8 HA: KHe3h. Aospe henus- 


305 


Aut& 8 KkHe385 [Iupo ASkapeguts , H. WA& KoaAECECTEA MH. MHOTO 
SMHAEHO nfocHult, HcKAIUE, Ad RHCMO H MH (19 OEHSAIO HHAMB 
lIOTEQBbAHAH H. SCTAHOEH'TTHAH, tIO CH CB. OHH lIOUTEHOMB AEOf- 
UIHHOMN H3AEOQHAH, IIO € HHMb AAHHO EOEROAOMB CanAaAaeMh, 
HEFORB IIO0Ah AHAA :KS8rl€F. KOHARAABCKE H TAKOht, IJIO HAh € fé- 
wveHH. ROtE&OAA. CanAaaks Aaas H.— ApSrS noas :kSne. HonagAH H 
rpaAb Gokoak 8 nou, uio € &uao np&o Ilerpa IIagaogHha, n 
KAAEECTEO MH EHAHENB lIIQAORHO SMHAEHO H. ECETIQUTEHO rIfott- 
HHE£, HMAERIIE LLHARS CEHTR H. 3PEO9b C RAACTEAH H EEARMOZRAMH 
KQ4AAERCTEA MH , KOH CE TI9H KAAEECTES MH. ORQH'TOUIE, OEHAH- 
Ae6cMe, AA € HHyh DEO RAIJIHHHO EHAO, IQH3EAEN HME XfH- 
CTOEO, EHCMÓ MHAOCTHREH F4AS ASspoEHHKS H HEFO EAACTEAEMB, 
ló CE£Mh HAlIEMR AHCTS. no TRQOAHCAMO H SCTAHOEHTHCMO EA EHKb 
H EHKOMh, A9 KOAH CEH'Th CTOH, PlQ0AAS ASRpoguuks gc8. gHuic 
ftueuS ;s8n8 KOHAEAARCKS H S HOH P'JAAN GokoAk ca ECHMH CEAH 
H 34ctQlH , € ASAMH, € EOAAMH, C HIAIIAMH , 3 AQEMH, 3 Pl')- 
MHMEMB H. CA ECAHHMS. AoCTOkanHeMh H DQAEHMH. KOTA(H EHIIÉ 
peuene zk8ne koHARAANCKE H. rüaAA Gokoaa ca. ECHMR, KAKO HAM 
ct 34 TO SAgxkHu S aucruys. RoekoAC€ Ganaaaa, Aa cu. c8. EOAHH 
FOCcnOAOEATH E, AfkATH H SIKHEATH. EA EHKH. RHKOMA, OHH H 
AuTUA H $u8uHtF H. npaSuSuHe HHYh KAKO l)AEA H HAEMEHHTA 
COCHoAA. H HÀ ECE EHIIJE HIHCAHHO. 42h l'OoCTIQAHHR Kfaab Tüprko 
T&prko&gHhk H c EAaCTEAH H. € EEABRMO?RRAMH. KQAAERCTEA MH C 
Eot£RoAOA liSkmnpoah , 3 zk8naHoMhs AfarHuoMh, C KHE3EME 
lOpucws Boncaautieuis , c kne3omk IHpk&nuteun , c kue30M& Pa- 
Auucas PaAockHleMh , c kuexouh haruheus MupskogheMh, c 
KkHe3oA IOpuems Aparutiegteuh, c kues0ms IIerpoms Haceuin- 
heMh, € &ockoAoMh lHgskomb, c RotgoAoMR Ilagaoatn IOpuegu- 
hEMR fóTHCAO CE HÀ CRETOMBR ERAHREAHIO F'OCTIQAHHH H HÀ SACHOMB 
KgeTH XgucToEH, 'kaxo cue Ruuic nHcaHo H. HaMH . lloTEQheHO AO 
AHH H AO EHKA H£ EBAE HAMH. TIOTEOQEHÓ HH. HOKOAHEHAMO H H4— 
IIHMH TIQCAHAHHAMH, Hause 8 ECcEMB K(HITKO H CTAHOEHTO EA EH- 
KH EHKOAA. nuca ce 8 noa, liucokomes MHceua a&rScrAa uiecTH HÀ 
AECTE AAHA S DETAKKR. EA AH'TO. QOXRACTEA yfHcTORA "THcBiIHO H 
q4ETH)H CTA H AEAAEcCTO AHTO. A Snuca kKgaAEECTEA MH. AOro- 
ders ASurans. 

A tergo: Confermation de re Tuertcho per tuto Chaual. 
MCCCCXX del mese d agosto. 

20 


306 
Sigillum. pendens. Origin. membran, inc. r. archiyio 
Viennae. Cuoxen. 99. 


CCLXXIV. 1420. 3. novembris. Ragusii. 


Hadosav Pavlovié, filius knez Pauli Radenovic, con- 
firmat donationem factam a vojevoda SNandalj dimidii zupae 
Konavlje. 

. "su arb! udeo bio sid elele plo eio c eli BOR ACT ROMS 2.706. 24 IBOGGRACTEOAME 
vH gaàER PaAecaER cHHh ...... (KHE)3A llagaa. Payenognka , &Eo- 
&cTRS TH CAAM(RA) ...... HO 'TEOIEH CAA'TKOH MHAOCTH CIIOAOEH 
eee HfgeAHTEARS, H ESAE 3 ROPOMR EA,...... H CM TE 8 
EhCECORMHAHEXh W'TAHHEXh ........ HAVE CEEMS c&'kr8 wütaRAERHS 
sss Bpkraaus, kom (€ k&k3Aa H. S Rcake Ep( kae) ... HMAAB 
recinoAHHh. KHE2h5 [Iagaan , poauTéeAs. MH, H no TWAMR rocino- 
AHHh liis sss CAAEHEMB FQAAUMNS ASROREHHKOMN ,....... BAd- 
CTEAH H WHH HI-HHMH , Xe'TéCMO H MH. IIo. WEHUAR...... HHo- 
4'TEHS. MOEARR HI-HHMH. H WIJI& EOAIE. .... Skp(k)nuTH ...... 34 
TO AA I€ CEHAEHIE RCAKWAAS MAAWAMS HL... s. Ef & FIOCAAXN S 
CAAEHH FJAAS ASRQOEHHRR KHESS H. EAACTEAWMB. ASBQOEAUILEMB 
HalllE C)k"iAaHE RAACTEAE H. HIOKAHCAfE, CREHOu'T'EHOPA MBSKA. Kfb- 
crianapa Baarka TS(mpks)auka 8 kne3a Güocroie lHaipgska. na 
2.2. HAHIWAMN aR... H HO ftEUuEHIEXh HÀ. HASHO WANh AdHACh 
HaBljrkAa, Ao KoAk cEkTR cTOH, HoHOEHXh , SEQEDHXR, $cTa- 
HORH('THXk) CAARHEMB F'QAAOMR AS&SQoEHHKOMR H C TOrO EKAA- 
CT£AH RCAKS. nouTéHS8. AIGGAEN H. nj'kia3aHk, H WRETORA Fl'octo- 
C'TEQ MH EH'T-H-AM& cohuanH njrkumeas n g'koksuH AO RhKA, H 
HHXh TfhrlORHE H ARAH TOAHKO Id KOHAA PaAocagk KoAHKO MOH 
IIOCAEAHH. H "TKO MEHE CASIIIA CARAIQAATH H WhapaTH. WA(A cRAkKE 
3A)OkE H WMieTE Ho CROH. MOHOH. AfRIKARE H. ER3AE , AFE RSAS 
MOKH AOctEKH. H WIJI A4 1€ 8 3HAHI€ BCAKOMS, €f IIO RHIIE eut- 
HEXh Halll£Kh RKAACTEAEX NI 3A TIQAN ZKBIIE HonagAH, uieTo 1€ KHAO 
&enA€ Ganaaaia, HÀ TOH AaAR H. 34npncao rgaAS A SkpsEkHHKS. S 
EALIHHS H S8 nAEMEHHTO CA CEEMB KO'TAQUARE H. C AKARMH f)fE4EHE 
no ;k8ne HonagAH , KAKO HAM cc BSAgukH S HOREAH 34 TO IIHCAHOH 
wAh RoHAE Ganaaard, HK TOMS. PÓAAN Gokoah 8 lHonagaays, 
KH I€CTh. 8 08Kk8 H 8 AgkikAEH rfaAS ASRpekuHkS, nce TOH 
P9AAS A SupkkHuHks n'kc&k'TAEMBS. F'OCHOAHHOMR. REHEIIEMB Kfàá- 


307 


A€EMA. G'runanomh& H. REAMOIKAMH. cara ROCAHCKOTA HHMbh 9$ 
EAMIHHS nOTEQRAHAH , H flo TWAR TIf'KEHCOKH FOCHQAHHR KfAAh 
Tü&paTko TüpkTKOEHKR. "TAKOXE€ H. CA. EEAMQ?KAMH. ROCAHCILEMH 
rpaAS ASkgokHHkS H ter O EAACTEAWAMR EHilié. QEueHS rioAN zRBRE 
HonagaH ca c&ew koTapwa H 8 Honagaays rpaA& Gokoas, 
HO3HAEHIE, AA I€ lIQkEO HHXh BALIHHO EHAO ASEQoEAMKO , 34- 
nHcaurt H noTEohAHuUE r9aAS ASRokEHHKS H. I€PO. EAACTEAWAMB 
8 gayiHH8 H S rIAEMEHHTO AO AHH H. AO EkKA. 34 TO H MH EHUIE 
peuenH EoHAA Paaocakk 34 EEAHKS Flos TEHS AIGRARR. H. np'kiaréA- 
CTEO, Koi 2 ASRQOEHHKWUAMM fIOHORHCMO, H fIAKh HEKA CF -H MH 
lio peAS8 HAXoAHMO r: 3AlHCEXR, KAKO H......... CKE 34 HCTHNS 
ne gHüuE Qeuen........ Paaecags [lagaegnks mTakom........ 8 
RALIHHS H. TIAEMEHHTO....... EHlIE DeueHe noah zkSne BRonagan 
ev... ., HoOTOAHKOTEQE DIOTEQRA .....sssss. P)AAR Gokoak Id 
ReHAa PaxecaEN ...... r9aAS ASRQKREHHKS H. HEPO EAACTEAWAMRS 
8 g'kkn gkkoma .... ue nomeH(a) uH. ScrioMmeHS'Tld HH. HCKAHIa 
HH fifo..... MOIEMS nocAatAHIEMS. H&£. SHdHHH'TH. [IAMEÉ RQAHH'TH H 
ee. WAA CRAKOFA HACHAId, IIO C€ HAllid MOKR ..... TKO ...... 
3a TAH FQAAR Gokoak H ToAHKOTE 34 EHE feue(He noA zkBnt) 
HonagAH. H AKO EH TKO WARN Haálitl'O HAEMEHA. HAM. LL iueee 
cASuIAO, cSnpoTHER WEOMSBH HaAlliceMS SYHHEHIO, TIQ'TTE(&PEHIO H 
WRETS. cSnpoTHERN SuHHHARh, A4 M-I€. HEREQAHN, H A4 FlOCHUOA- 
.ClEO MH HijlE, KOAHKO A4 RH CE MOI€ lAARE XKATHAN.... CKE 
RHUIE fIHCAHO P94AS AS&pkEHHKS DOTRQBAHXK, 8 HangmHus n 8 
HAEMEHHTU ERKH. ERKA AdYXh. H Hà CRE EHLIE TIHCAHO 43k. lociio- 
AHHh RoHAA PaAocakk fO'THyk cc. HÀ CRE'TIWAMS ERAHPEAHIO Xfh— 
CTOÓRS H. HÀ SACHWAMR Kf'kzkn rocnoAHH H. Eh. CRHXh. E(JRYORHEXh 
AMOCTOAN H Eh . TH. CKETEXN W'TAUR, Hx€ cS Ha Hui, n 
RE cHE CRETE WAR RkKA RorS. SroAHRIIE H. Eh. ASIIS HatiiS, rdKo 
CRE EHUlE TIHCAHO. H HAMH. WRETOEAHOMS XOKEMO RES3h. HICEAHOFA 
HpenaTcrRA üuHeAo H naASHO caypaHurTH à 8 HH 8 ueMh He S- 
K)hkHH( TH) Ao AHH H AO KkKA.. TKO AH RH SKQRHHAN HAH HOptKAO 
EHIIE EUEHO, A4 I€ KAETKR H HOKAETR. HAQEMBR. HERECHEMh. H 
CEHMH CEETHMH UAR EkKA ROPS SPOAHELUIHAMH , H. CERE KAETEH H 
liJokAécEA A4 c8 Hnaaa HA HEMR , H. A4 I€ ng'ksiecrans & OAM, 
KOH HfoAA CHHA Kod HÀ facieT(ie), H Aa C€ HEKERHHKR HASORE 
Hjrkt&AN ckAkolera rocnoAHHA HA. 20EMAH. H WKS panes KHllE 
Q£"£EHH KAACTEAE noKAHCAQhIE CEoRIIBIILE S ASupkrHnukS RBAE Eh 


20 * 


305 

wkTa goxacrEa yp&croEA Hà .48k. AkTo, whkceua moeRóa .r. 

AAHh. à 8nuca Husore Ionoguks. 
Cod. ragus. fol. 83. b. ... die III. nouembris priui- 

legio de vo. .... Paulouich con senato per Sochol e la 

mita de Canal de vo. Sandagli. 


CCLXXV. 1420. 3. novembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii societa- 
tem et amicitiam instituunt cum Bosnae vojevoda Rado- 
sav Pavlovie. 

esses. HEÉHIE CHIA EN. CEfhülteHIe Eh(ce)nprkcneraro..... 
HEQASARA(H)MA CAAEA TERE, WKE ....... Mh HEQAER "AOEESS ca- 
3AAAh ... ess. Bh CROIG. CH. EAATOANIETH H. AO... ...... 3HAHIE 
ECAKOIEyh EEIIIH H. CTEAQH..... CE Eb EBCHAEHOH TOTO AonSire- 
HIE(Mh)..... H MHAOCTIO MH KH£3h, EAACTEAE H ECA WIIKHHA r'ga- 
Aa ASEQREHHKA EOFOAKEEHMATO HAllErO..... l'OAAA, ERE ECT 
WuACTEO HAll£, Eh... WIK ... OEh H3 HSTHHYh KOMOf CURTILA 
HAMIETO ..... AOBQE Less... CAARHOFTA HIOGMEHSTId..... KHE3A 
Ilagaa PaaenokHkia H. riouTEHO CHOMEHSTIE l'OCIIOAHHA. EOICEOAE 
Ilerpa g&HkS8 HteH350€£KOMB AIRRAER H CQhUAHCTEO, KOlE C8 WAB 
DhocThia HMAAH , A'kaaH H CTEOQWAM RKCAKEMR. lIOVUTEHIEMB f10— 
KA34AH H SuuHHaH 8 cRakKete Efrkue Kk nami MHECTS H EAACTE- 
A£MN H HAE TQhFlOEHE CAEAIAAAH ,. TIQATHAH H EARKAH WAA 
CEAKE 2AORE IQ. CEEMB ,. KBAE HM 1€ l'OCIIQACTEO MOFAO AOCEKH , 4 
Hà EAAIJIH CAAE, EHAEES. EEAHKO. CBHAHCTEO H AIGEAEB , KOH C 
HAMA FecnoAHHN EoHAA PaAOCAER, CHHh H HACAEAHHKN QESEHOTA 
recnoAuua knue34 [lagaa, AMHero AF RHAMO rmok434 flo CEOIEXh 
EAACTEAEyh, KOl€ K HAMh AOCAA. TIOKAHCAfE, CKE IlOUTEHOTA MB- 
ma kphcrianuna Baarka TSapkanuka 8 knueaa. G)eroro [Inuigo- 
RHKld, H € HAMA lIOGHOEH H Hlok(ernH H ScTaHoEHTH ECAKS AORS 
ARM RAE H mng'kuTteACTEO AO AHH H AO ERKA, H HAMB TIO HEFlO- 
E£H MHAOCTH DoTEQRAH noab :k8ne lHonagan, Koló HAMh AAAE 
gonAa Canaaas, H wAEHUIE HAM TIOTEQBAH rjaAS Gokoah, koH 
gHélJuE 8$ HanoH Agkxkage H wRaacrH 8 HonagAayk: EeAE 'TOH 
CMHCAHER H. AOEQE (JAS3kMHCAHER , H XOTE, A4 TOAHKAH AK&EAEb 
H CQbU"AHCTEO YXY4AfhHo ESAE, KAKO I€ EASAA HACh. AOEQH HASKb 
EHO, IEAHHOCÓNAHO njrkwucMeo H 3anHcAacMe mno cea. HALIUEMB 
AMCTS, AA WAR AaHacs Hanf'kaa nonogHcMo H kgrknko Scrano- 


309 
EKHTHCAMÓ RACAKB nowTEHB AIGRAER H. CORNAHCTEO, AOKAE (cE'kTk 
CTOH) ...... FOCHOAHHOMNh EOIEEOGAOAM. PaAocaREOMB ...... MB 
CMO EEQRHH Dif'krareAié AO EkKA ....... H WEETRS HOCHMO, H HH 
SEMhR ....... ESAE AO E'kkAa, Quo cé H€ EH WHh nD&EO......5 
HEKOHOH Henlj'kia3HH. H Hà CEE EHllIE HHCAHO MH KHE3h, BAACTEAE 
H ECA WIKHHA rjaAa ASEOREHHKA foTHCMO CE HÀ CEFTOMB ERAN 
FéAHIÓ (roóclGAHH) H Hà SACHWAMR. H. 2KHEOTEOfEIIEMR Kf'kik8 ro- 
CHOAHH H Eh .THI. WTAHk, H;KE C8TR Eh Hukuieio, H Eh cRE 
CRETÉ WAR EkKA ROr8 SrOAHRIIIE H RA ASIE HALE, ldKÓó CEH RH- 
IU£ HHCAHO H. HAMH WRETOEAHÓO. XOKEMO RE3h. HIEAHOTA nonat- 
TEA HHEAÓ H HEHOKOAHEHMO 83AQKKATH. AO AHEH Ao RE'kka. TKO 
AM EH SKEHHAN H HE Ef HIHAR WEETORAHO ,. Ad I€ KAETR. HAQEMR 
HERECHEMN H RC(H)MM CRETHEMH ROGKHMH , H Aa c8 cEA nookAET- 
CTEA Hà HEMNh n4AA4 , H AA Ie nprkaecrans k IOAn, kon npsAa 
CHHA EQ:KId HA fJACHIETIE, H AA CE HEREQRHHKR RASAE HA3ORE D rkAk 
CEAKOEMN FOCHOAHHOMBR 3EMAAHEMR, TIHCA CE Eh. H3ARQAHOH [Ió- 
AaME MH. EEKHHILE EOFOAIGEHMArO l(AAA ASRQOEHHKA EK AETA. fo- 
XACTEA yphcTOEA Hà .N8K. A'kTh, AMHcHlLA HoEEQAa Hà .F. AHH. 
A 8nuca P8cko aoroders. 
Cod. ragus. fol. 84. b. ..... 3. nouembris, priuilegio de 
la signoria de Raguxi fato...... Paulouich confermo la parte 
de Canali de vo. Sandagli e..... 


CCLXXVI. 1421. 18. februari. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii amicitiam 

et societatem instituunt cum vojevoda Radosav Pavlovie. 
T Pi& HautTAKR. WTklA, Eh HCIHARHIEHKIÉ CHHA, Eh CE(h- 
UJ£HMI€ Ecenp'kckeTaro ASX4, ROE CAAEHMHH Eh T'QOHIH, Ek 
W'TRUH zK€ QEk8 H cHWk ui &g& cgeT kan AScHu,. ngrkckeraia Toouue, 
cAAEA TER'k, uxxe€ MHAocTHIO H kpacikann MOAHTEAMH EAAAHSR- 
CTEA TH EB3AQN;KHAMO H DJAEHMO EOFS AIOEHMH H. HHMh. HAAMB 
AAfORAHHH rQaAN ASEQORHHKR , ERE IECTR W'TBURCTEHIE HAALIE, 
H ESAE 3 EOFOMR Eh TIARH'K AQRIKAEH H. FocrnoACTE'R, MH. KHE3h, 
RAACTEAE H. EkCA. WIKHHA F9AAA ASROOEHHKA , CMHCAHER. EEAHKS 
CAATKS H. HECKQOEHS. AIGEWER H l19HId TEABCTEÓ CAAEHOFA rlÓMEHS- 
Thi rocnoAHHa kKne3a Ilagaa Pa&'kuogukia H. no TWAMR cHHA. AS 
recnoAuna EorieEoAE [LIerpa, kot c8 c HàMa HMAAH. H. K HAUIEALS 


rjAAB M Kk Hauürkak TQBFORIEMRS, KRAH 48cMO H fa3tEEpacaeo, 


310 


AA FÓCDOAR KÓFM H3FEQA H TnÓCTARH nó HHXh FOCDOAHHA ECEMS 
CTEKAHRIO H AfRIKAREH CAARHOTA EOIGEQAS PaAocaEA, WAR HHYk- 
xt koprkue ngago H nouwreuo nacekAakie recnoAuna. knueaa Dlagaa 
PaakwokEHkKia, MHOTO RÉCEAH. EHCMO , H IIO. HAIIEMK. KACHU MM 
WEH"AIÓ 34 "kCTN H HIEFOREA S3KEHIHIEHNIA DóCAACMO MB Hauis 
EfATRIO EAACTEAE H rIQKAHCAQNIE, 8 HAE kHe3A ITackora Pacrukia, 
gHTE£34 njrkc&krAera recnoAuna &paama IluruasnaAc, n knueaAa 
Mapuna F8naSaunkia, c nowregkan n kpacuk(wmu). AagkaH M 
URCTRAH. DOUHTUEATH TA, KOH (ESEHH FOCHQAHHR EoI€EOAA Pa- 
AOCAEN 8KA3A CE HAAMB CONRANRUHH H. AGEÓH HHIATEAN, KAKOHQ C5 
HIEFÓEH D(kEH EHAH, n HIeFA MHACCTH MH HaálliE (EuEHE TIOKAH- 
cape nguMH. H EHA/k H nouwTeEA MHOÓrO "kCTHO, H Io WEH"UAIe 
Hierogkyk npusmkys 8 EcAHKOH AlókRk Hu cohbAhsancTEk, c Ha- 
urkanH nokAHncagu RéCkAe n alone ce, yo kuue ieAHOCÓORAO. WRoIe 
CTÓAME, A4 CTA QA AREOER, KOld I€ EHAA WARN HIEFOR'kYR ngk- 
Kkyk K HAAMN H K HallleMS AvkeTS H- TÓRFOEUEMR CAQEQAAM H 
RCAKOE EfhcTE AIAEMRS HallkaMS H. HHyX. HMAHRIO. DOTRÓNBAH Io 
FOcHnoAHHN EOIeROAA PaAocaRk K HAAMK, H EOAIE HCHIJAEH H, Ilo- 
HOEH EM E'kKH. "TAKO2KAE KE H. HALIH DOCAH. (ESEHH C HAHJE CTOAHE 
Ck FOCHOACTEOMR MB8 EM EkkH. E'kka, Aa 1€ MEFIG HAAMH.H. fé- 
u£HOFrA l'OCIIQAHHA EOIEREQAE AKANIE, AA C8 RoAHH 8 EcakKQIE Rf'k- 
AE nguyoAuTH 8 ASRggoRHHKK H 8. Ekca HaiUa Avkera, Hn. wners 
DOXWAMTH CAOEOQAHO KAKOHO H npkEO. H Ecakora (rkua nau 
CTEWÓNh HEAEOQAHN, KOH KH AO AdHACh K HAAMR WARN POCIIOQAHHA 
RorcEOAE PaAocaRA K HAAMK. EHAR. HAH. WAR HIEFOERYR ARAH K 
HAurkM& AleACMR HAH nlAK'k MH kk recnoAHHS RoreRoAH Paaoca- 
ES HAH HAllJH AKARIE K HIEFOE'EMR AISAEMRS WAR WHeraH Efrk- 
MEHE, WAN KeA'k c8 naui ngskH nocAH RHille QéueHH. KHe3h lla- 
ckeie Paeruks n kne3s Hukwaa IHsuukks noun WAR &u 756 feue- 
Hera recnoAHHA EoieRoA€ Payocakga n38 hwgua $8 MSsiokittkh, 
EhCEÉ WCTAEHCAO IEAHH AoS3 kk, Aa c€ H£ HM HCKATH. HH. niu- 
TATH HH ScHnOMEHSTH AO AHH H AO K'kka. H HÀ ERCE EHIIE TIH- 
CAHHO A43h KHE3h ASRQORHKH, EAACTEAE H. ECA. WIKHHA. ()JOTHCAMO 
CÉ HÀ US&CTHWAMMR K(H:KH FOCHOAHH H Eh .,A. £RAHFIEAHCTE H. Ek 
.Et. CBE T'ky&. BohyWEH EY anScTOAM EOIKHYN H ER . THI. CRE- 
TRYR WTBHA. Hoke c8 Bh lnsero, rako Ekce KHlliE TIHCAHHO niga- 
RoR'koHo yWKleMo CckygaHHTH A B8 HHSEMK HE SKQRHHTH AO ANH 
H Ae E'kka: "Ko AM KH SK(RHHAN HAH IIQTEOQHAR, A4 CBS RACE 


311 


KAETE'k HÀ HIEMR nIAMAE, H AA 1€ ngnsecTags HioAH, ken ngoxa 
CHHÀ ROKHId Hà (ACHETNIE, H Aa I€ KAETS. FOCTIQAHHOMS ROPOMR 
H RCkMH cRET'kKwmn E& mkka.— nuca ce 8 naekpanon. E&kkuniuk 
Rer8 AléEHM4dreo rjaAa Hanereo ASrpoRHHkKAa AkTA oXARCTRA 
XpucroBA THcBiJHO H 4ETHOH CTA H ARA. AECETH. H. HIgkEO ko, 
avkeeua epkEAQA .HI. ARHR. H 34 REKIG EkookAHMIe EN RCAKÓIE 
&p'kwe HatWwAMh. 3AKOHHWAMR THédgETHIÓ— HOAREHCSKWAMMN nog 
wkcaweo 3auesh TH TH. a 8nuca PScko aoroderk ASEQORMKH. Re- 
X IlIoMHASH r4. 

A tergo: Priuillegio de la signoria de Raguxi, che 
omeni de voieuoda Radosau posano vegnire a. Raguxi. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 100. 


CCLXXVII. 1421. 22. aprilis. Borac. 


Radosav Pavlovié, Bosnae vojevoda, confirmat dona- 
tionem. dimidii Zupae: Konavlje, factam a. vojevoda Sandalj, 
et promittt se oblivioni esse traditurum injurias, a Ragu- 
sinis. sibi illatas. 

Y OaagHH Ro:Ké, IA0S HERECHH, KOH WKfRMAIOIEEUIK H fifa- 
EHUJh CROHICMR ECRKACTEOMR. EC8. RACEAEHBIG, AASN. CMHEQEHH 
HQHEAR ROKRCTEOM "TH QARRS PaAoCARR, CHHK. H. HACAHEAHHKK 
caaEHora noaenSTIa rocnoAuna Kkne2a Iagaa Paauenoguka, &o- 
WACTES 'TH CAARS HEHQHCTAHHW RA3AAIO, KOH EMRN HO TEOIE 
CAATKOH MHAOCTH H. lIQAORH H. TIOCTAEH. FOCHIQAHHA. RCERMS CTE- 
IKAHIO MOHEXRK DQH(OAHTEAR, H RBAE 3 EOFOMRK EA HARHH Flo- 
CHOACTEH CAMHCAHXS H CMQOTéHXN EA CÉ(THAHHEXh. W'TAHHHEXK 
capua Aeieeró REAHKS H CKQWEHS Jlaut£. RECS cRHETBS WRIdEAIENS 
CAATK8 H EEAHKWCAQUAHS HOVTEHS IIQHIJ3AHN , KOlO I€ EA3AA H 8 
ECAKW EQHEME HMAAN rOcnoAHHR KHé3k. llagaas poAuTEA MH H 
lló TOMN FOCIIQAHH MH H EfATR cTAaQutH, koreRoAA DHeraps, caa- 
EHHEMN F'JAAOMR ASEQOEHHKOMNK H C TOFO TIOVTEHHEMH RAACTEAH 
H WHH UI-HHMH, XO'THECMW H MH FOCHOAHHR EoteROAA Paaocakk 
Ió WEHUAIO HHXh U(UHST ICE H I HARSTIE TIOUTEHS AIGRAER H TI fHIdTEA- 
CTEW HI-HHMH H HelJIE &OAIC FIOHORHTH H SkKfHETIHTH H ScTAHO- 
KHTHTH, H 34 TOH A4 I€ EA 3EHAHHIE RCAKOMSB ;MAAOGMS H ro- 
MEMOMSB, MEE IIO WEEME HALIEMBR AHCTS WAR AAHACk. HATIQHEAA, 
A9 KOAE CEHETR. CTOH, HOHOEHXN H SKQHEDTHYXN H. EoAUIE SCTAHÓ- 


312 


EHTHXh € CAAEHHEMBh FQAAOMR AS&RgoREHHKOMR H € TOrÓ lowuTeé- 
HHEMH EAACTEAH. CRAKS. rou TEHS. AIGOEAER H DHId3AHh , H WEHE- 
T8i€ FócnoACTEO MH EHTH HA C(RUAHH H EHEQHH [Ig HIATEANR AO 
EHEKA, TBFOEILE H. AIBAH H HAMHIE CARAIMAATH. DIO. ECOH. MÓHOH 
AAjRAEH , H ECBAHE, KSAHE HAIIJA. MOIJI& MOfE AOCEKH, H ECAKN, 
TKÓ HACh CASIIA , CARAIGAA H UWRAfSIE WAA BCAKE S3AÓORE H. IHIETE. 
H Holt Hà WHSH noas :k8ne BonakaH , tio TO I€ EHAW EOIEEOAE 
GanAaata, H CTóH :K€ AaAK H 34nHcaAN rjaAS ASsooEHHKS H 
HI€FA EAACTEAOGMR 8 RAiHHS H S nAEMEHIJIHNS CA RCHEMB Ko'TA- 
f oMh H € AIQAMH ,. H. ITO HAAS CEE TIOTEAQAHXR H. SCTAHOEHTHXR 
AW AHH H AW EHEKA, KAKÓ HAMR KfAAIGECTEW EWCAHCKW H. R£A- 
MO:KI€ HIOTEAQAHAH, TakOri€ H Id EoIcEoAA PaaocaERN. noTEAp- 
FI6ó, HEKA CE H Id HAXWTFIO. 8 3ATIHCHEXR. WIIOTEAfFICEAHIA KAKW 
H Af$ra p8cauiKa rocnoAa. H. KCAKE EAQCTE MAOREHEKRS ASRQORAUKH 
H C HMAHIEMh Ad I€ ROAIJHk. XOAH'TH IIO HALIOH AAfeKAEH . CAQ- 
EOÓAHW H WDETR FIOXOAHTH CA ECHEMR RÉ-3-ARAEE KAKW H E43AA. 
H AKÓ EH EHAA KOÓld (9HE4À AAH CTEONK HETQHAHUAHR HAH HEAROfAHR 
Kk MHHE EOI€EOAH. PaaocakS. HAH. K. MÓHEMR. AIGAEMBS. WAR. A, S- 
EfOEHHKA HAH WAR AKMAH HIEFORHEXh. WAR WHOFAH AHE, WAR 
KÓóAE IHW'TÓHERORA FOCIIQAHHK EOFh. rocneAHHA EorcEOAS . [Ieroa, 
A Id FécrioAHHR EotekoAA PaAwcaER nocrays 8 rocnoACTES, AU 
napRora RWKHKId QWKCTEA XgHcCTOEA, 8 ECE WCTAEHCAAW H Sri8- 
CTHCAW, AA CE HE HI[IE H H€ TIHTA AU AHH H AW EHEKA. H Hà ECE 
EHIIE HHCAHI€ AA3N l'OCHIQAHHR EoI6RO AA PaAocARK CEOHEMH RAA- 
CTEAH H € RAHIKHKAMH. CHEMH, SrIHCATEHEXk. HMEHEMR 'TKW. R8AS, 
fóTHX c£ HÀ CKETOMR EEAHFICAHIO X OHCTOES H HA HACHWAMS KfH2KH 
FOCHOAHHH H EA .A. ERAHFICAHCTH H EA .KI. CEETHEXS EQRJWEHH- 
£Xh AnBcTOAA RWKHEJXh H RA JTHI. CEECT'KX&. W'TAUR, HzK€ C8TK. KA 
Huuun, ilakw cReé REHnune nncaAHW TDoAEW H EHEQHW XWi ww cypa- 
HHTH 4 HH 8 uEMK HE SKAQHHTH AW AHH H AU EHEKA. 'TKÓ AH RH 
SKAQHHW AAH HOTEOQHW, AA C8 RcE KAETEH HÀ HEMB T1I4AE, H. Aa 1€ 
nouuecHuks IÜOAun, kou npoAa cHHA Eo?KHId. HÀ fAcCHETIE, H Aa I€ 
KAETh F'OCHIQAHHOMR RÓFOMR H ECHEMH CEETHEMH EA EHEKH. EHEKA. H 
34 EEKI€ EHEQOEAHIE 3AKOHOMR IIOQAEHCSEHOMMR HégATIÓ FOCTIQACTEA 
AH DOEEAHEX S. 3ADESATHTH. H DHCA CE AHETO. (O7KACTEA XHCTORA 
4. H L8. H LK. H BAQREW AHETW, DHCAHW MHÉCEILA ADQHAA . KH .R. 
Aank 8 Bopus 8 uer&apraks no IOpiega Aucgue. a nuca haarkw 
AMapwith , AHIdKh HAAEOQHH rocnoAHHA RWIEEOAE Paawcaga. 


313 


A tergo: Confermaziou de voiuoda Radossauo Pau- 
louich de la paxe fatta e confermazion de la mitade de 
Chanal de voyuoda Sandagl in 1421 d april. IHwrgaprienie 
EWwieRoAE Paaocakga [lagaogukia 34 ron SunHHeHIa H. TICTEAQ- 
rieHld WARN noa.. Honagan &wiekoAe Ganaaaa .9. H . 8. Hu 
.K. H BMAQEW AHÉETW 4AnpHA4. 

Sigilla duo tureica et sigillum urbis Ragusii: sigil- 
lum communis Ragusii. Origin. chartac. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 101. 


CCLXXVIIH. 1421. 2^. aprilis. Borac. 


Radosav Pavlovié, Bosnae vojevoda, confirmat dona- 
tionem dimidii Zupae Konavlje, factam a vojevoda Sandalj, 
et promittit se oblivioni esse traditurum injurias, a Ragusi- 
nis sibi illatas. 

T GaagHH RokE, napS HERECHH, KOH WKfRAMABEUIK H. Iipa- 
EHUIJh CEOHAMR EOGXKKCTEOMR EC8 EACEAEHSIG. A435. CAM QHH D KAR 
ECKBCTEOMR TH aEN PAAOCAER , CHH&. HACAHAHHKN. CAAEHÓOTA 
nomeHSTRid. récnoAuna kue34. [lagaa. PaaunokHha, RoxRCTES 
TH CAARS HélfHCTAHÓ RA3AAIO, KOH ME HÓ TEOEH CAATKOH. MH- 
AOCTH CHOAOEH H HÓCTARH FOCHOAHHA ERCEMS. CTERKAHRSIÓ MOHXR 
DHÓOAHTEAR , H ESAE 3 ROTOMR EA II8HH FOCHIOLLCTEH CMHCAH XR 
H CMOT('kyk Ek CORAHAHHYXR W'TAHHHXh CORAILA MOEFO EEAHKB H 
HECKQOEHS rlaut RCEMS cEHETS WRRIAEAEHS CAA'TKS H REEAHKOÓ CfbA- 
4AHS8 mnowTrEHS mnoHI43AHk, Koló € Kd3AA H S8 RCcako REf'kwe 
HMAAN recnoAHHk KHE3k llagaas. poAuTéeA MH H nó TOMh ró- 
CHOAHHN MH H EfaTh cTafun, EocRgOAA. [leragk, cAAEHHMR 
FfAAOMh ASEQOEHHKOMR H C TOFO HOUTEHHAMH RAACTEAH. H. WHH 
HI-HHMH , yoóTHCMO H MH FocnoAHHK EotE0AA PaAocaEk no 
WEH*"4ló HHyX& WHS8he H WHAKS0e rou TENS ABRAER H. TIQHIATEAR- 
CTEÓ HI-HHMH H Wi[IE KOAE IOGHOEHTH H Skgrknuru u ScraHoRH- 
THTh, H 34 TÓ A4 € EA CEHAHHkE RkCAKOMS MaAAGMS H FroAH- 
AeMS, Eft TI-6-REMK HalliEMh AHCTS W-A-AHACh Han'kAa, Ao 
KOÓAH CEHETh CTOH, HlOHOEHXRk, SK(HIIHXR H ROAhUIE SCTAHOEH- 
THXh CAAEHHMB F9AAOM ASEQOEHHKOMBR H C TOFO lÓVTEHHMH 
RACTEAH RCAKB8 mnowrTtHS8 ASRAEM H FHIA3S3AHk, H WEHTSE ro- 
C"OHCTEÓ MH EHTH HMNh CQRAUAHH H EHQHH TIHIATEAN AO RHKA 
H HHXb TohroEHE H ABSAH H. HMAHRE CARASAATH rlÓ. CEÓH. MOUH 


314 


AfM:KARH H EcSAM , KBSAH Hallà MolJIh MOfté AGCEhH , H ECAKB, 
TK6 HACk CABHIA ,. A4 HX cARABAA H WRAfS$E WAA RcAKoE 3AQORÉ 
Hapere. 8 wipe Hà WwH8H noAs :k8ue HonagAHn, wroTo € &HAÓ 
RocROAE Ganaaaa , H TOHKE AdAN H 34nlHCcaAs. rgpaAS ASRook- 
HHKS8 H Hero. RACTEAEMK S8 RAniIHHS H S8 naeMEHI[IHH8 cA ECHMB 
KO'TAfOMK H. HICASAMH , H TO HAS RCÉ. HOTEQBAHYRN H. ScTAHO- 
KHTHXN AO AHH H AO EHKA, KAKO HMN £ KJAAERRCTEO EOCAHCKO H 
EE£ARMQOIKRE IIOTEORAHAH, TAKOhe H tdA Rot&OAA PaAocaoEN noTEÓR- 
r8ie, HEKA CE. H idA HAyohS8 8 3anHceyh WIoOTEQEhERAHNIdA KAKÓ 
H Ag8ra 9ScA2KKA FOCcIoOAA. H ECAKOE RQRCTE HAOEHKK ASROOEAUKH 
H C HMAHREMh A4 E RÓAAHR XOAHTH TIO HAIIIOH. AfRIKAEH CAOROA- 
HOó H WHE£Th. lIOXOAHTK CA ECHMRh. RÉ-3-AEAEE. KAKO. H. EA3AA. H 
AKe EH EHAA KOldA (kun HAH CTROÓNR HETIQHAHUHAHN HAH. HEAEO- 
(AH& KA MHH EOEEQAH PaaocARS HAH. K. MOHMRS ABAEMR WAR A,8- 
E)ORHHKA HAH WAR ABAH HETOEHYRN WAR OHOTAH AHE, W-KOAE Ió- 
To'kkoga rocnoAnns gor roecnoAuna EocROAS Ieroa, a iaa rocno- 
AHHK RoEROAA PaAocARR necrayks 8 rocneucTES, Ao npkEora Ro- 
Hha (exkcTRA XQHCTORA, EC€ WCTARHCAVO H. TISCTHCMO, A4 CE HE 
HIJl£ H H€ HHTA AO AHH H AO KHKd. H HÀ. ECE EHIUIE TIHCAHS. AA3h 
FOCHOAHHK EocRoAA PaAocAER c MOHMH. RACTEAH.H CA. BAHZKHKA- 
MH. CHMH, SIHCATR HXk HMEHEMR 'TKO R8AS, foTHY CE HÀ CRE- 
TOMh &EAHheAHIO yüHCTORS H. HA "ACHOMN. KQH£KH lOCHOAHH 
H Eh . A. ERAHhEAHCTH H Eh . KL, CRETHXh E(RXOEHHXR Ari$cTOAA 
EOXHXh H Bh .'THI. CRETHXN W'TAlls , Wke c&& &a Hukun, ako 
ECE EHIIIE TIHCAHO ripaRe H EH(HO XoheMe caxpaHH'TH à HH S8 SEM 
H€ SKQ&HHTH AO AHH H AO EHKA. 'TKO AH. RH SEQKHHAN HAH TlÓ- 
TEO'kAk, Aa c8 RcE€ KAETEH. HÀ. HEMN TIAAE, H Ad € DHUECHHKh 
HS8AH, rou npoAa cHHA REOKhId HÀ aChETkE, H Ad € KAETR 
FoCHOAHHOMR ROÓFOMN H ECHMH CEETHMH. EA. EHKH. EHKA. H. 34 
Etht€ EH(ORAHRE 3AKOHOMBA IIQAEHCShOMR HDE4ATRIO. lOCHOLCTEA 
MH nOEEAHXh 34AIEHATHTH. HHCA CE AHETO O:KACTEA XfMcCTOEA 
.9. Ho .8. H LK. H DQRES AHETO, nHcaguo | Avkeena. ang'kaa 
SK HOA. AAHK 8 Bhogus 8 «uETRQRTAKR DO IREEH AHEREH. 4 
nuca haarke Maoulk, AHi4dKh. HAAEOQHH FOCHOAHHA | ROEEOAE 
PaaAocaka. 

A tergo: Confermazion de uoieuoda Radosau Paulo- 
uich de la paxe fatta e eonfermazion. de la mitade de Cha- 
nal de uoieuoda Sandag] in 1421 de aprile. 


315 


Sigillum pendens. Orizin. membran. in:e. r.. archivio 
Viennae. Cuowen. 102. A praecedente diplomate nonnisi 
quibusdam verbis differt. 


CCLXXIX. 1521. 6 maji. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii veniam 
dant hominibus vojevodae Radosav. Pavlovie veniendi in ur- 
bem, et promittunt se injurias sibi illatas non curaturos esse. 

FÉ uae kEAHKOFA CARAW'TA FWAEMOTA, FOCHOAA ROFrA H4- 
WIEFO, DERS ORE... ... I€ CHHA EN CEfhüreHIe Reenprkekerare ASya 


is. ABAMA ,. CAABA TERE, WIRE ER HAE. usus. HMO HH. TOROIO 
CA CEAKOIEMH. AOR(CRKMH ... s... MB nfrkiarea Mn kfacus, nowre- 


H8 uH cTaQS8 n(rkaaank kprknuawo uH noHakAi4MO,. H. 34 TO AA Ie 
RHAHMO CEAKOMB, KOMS cé HIQAORA, KAKO -. MH, KHE3h, RAACTEAE 
H ECA WIKHHA ROFOAISEHMATO F9aAA Halliéro ASEQREHHKA, CMH- 
CAMEN H CANT rk&ure cTAQS H. Ka RCE(MR) cA TKS M MOTO niowTe- 
H8 n(rkta3aHk. H KjacH8 AIGRARN , KOlO 1€ RA RCAKO Rf'kae HMAAR 
K HAMh: H-TIOUTEHHMH. AHEAH H. CTEOQWAM TIGKASORAAN CAARHO 
cneMenS Tie rocnoAuga kue3a [Ilagaa PaaenogHkA HH. K HAUIEMR 
TRFORHEMR. H. KA CRAKOMS. HalllEMS, H HO 'TWMBh '"TAKO?KAE 
nowreHe noMwenS'rie Eonaa lleragk, cuu& M8, H HA REAQUI[IHTO 
EHAEKH , A4 TlIOUTEHO HACAHEANIC. QEMEHOFA. l'OCIIQAHHA ||. KHE3A 
llagaa, caaR&HH rocnoAHHks EoHAA PaAocaEN , RKEAHKS. AIGRAER 
nokaa8ie H. njrkiareAkcEO K HAMh, 34 S3kEHUIEHIE. HEÉTOEE "IACTH 
H AOEf4 MH KHE3K , RAACTEAE H. EKCA WnrkHHA roaAA ASrpsgHHKA 
HECEAÓ H AOR(OROAHO KA fEIEHOMS H. CORNAHEMB CA F'OCTIOAHHOAMR 
REÓIcEOAWAMR. PaaoecakwAhk EKACAKS. cTA0S /AISRAES. H | HIONTEHO 
nprkiareacTRo nokg'knucwe , H ca recnoAcTEOo-M-8 HORHO H Wil 
KOAI€ ScTAHORHTHCAMO , nokf'knucmeo Ek EHKH E'kKkA, €f HM. WHh 
K HAMN IO'H£FÓ MHAOCTH TTAKOrE HIQHOEH. CTAQS AIQRAEN. H nfrk- 
I434H&k , H EEAHKO WEETOEAHIC. FOcrlQACTEO MS 8u4HHH 34 Cc4- 
EAKAAHIE 'H WEA(OEAHIE HAllIE. "lTÜKFOElE H HAE AIQAH H CA 
RAAFOMN DO HEFORE A(RIKAEH, H WI[Ik WEAKOH S4HHHCMO , A4 
€M I€ EOAAHN H CAOQROAAHN ERECAKOIG E(BCTE SAOREKR 3 RAAFOMME 
AouTH: 8 HAUS rQAAN 8 ASnpokHHKR H 8 HatuB ApIKARS, "Ko 
€t HA3HRA "AOREKN rocneaHunna RoHAE PaaocaRAa, H T(kESHHAHHHR 
H KOHARAAHHHK, H WIETh CAOROAHÓO CA CEEMN HOHTH — KAKO 
KA3AA. M'AKO 1€ KÓId 3AOKId H HEAEOQHO BSUHHEHIE WAR CTAHE 


316 


recnoAuHa &óHAE PaAocaga ...... K HAlEMh AHRAEMS. WAR 
WHorA...... recnoAHHA &eieRoAS llerpa, a rocnoAun ....... 8 
FOCHOACTES, AO HIQ&EOTA EQKHKIA ...... ECÉ HBCTHMÓ H WcTa- 
EHMO, Ad CE HHKAAA ....... ..HHTAÀ HH ScHnoAEHE AO AHH H 
Ae E'kka. H Hà CEE EHlIE TIHCAHÓ 43k. KH£3h , RAACTEAE H. ECA 
wnkHH4à rgaAa ASRORRHHKA foTHCMO CE HÀ NACHWAM H 2KHEO- 
TEOfEIIEMR Kf'k;k8 rocnoAHSB H Rk . A. EEAHFEAHCTA H. . EI. dHó- 
CTOAN ERfkYORHEYh AHOCTOAN EOXKIEYh H Eh .THI. CEETEXh 
WTAH, Wik€ cBTk. Ek Mukum, mko ché. EHtlE nucaHo yokeMo 
H(AKOEEQAHO CAXQAHHTH à HH. 8 4EMh HE SKQKHHTH AO AHH H 
A9 E&K4. 'TKÓ AH EH. SK(KHHAN HAH TIQTREO(HAN, AA C8 CREE KAETEH 
HA HEMN HlaAE, H Aa 1€ n(rkuecra(n&s) &. IÜOnun, kou ngoAa cuHa 
ROKId HÀ fAcHETI€, H A4 I€ TIJOKAETR FOCTHIQAHHUWAN EOFOMN H 
CEEMH CRETHEMH Eh EHEKE. RHKOMA. H. 34 EEKE EE OEAHIE Eh 
RcAKeH Rf'kwe 3AKOHOMR HAIJOMN. TIGAREHCSKWANS TIENATIO. TIGRE- 
AECMÓ 3AlEU4ATHTR. à nHCA CE Eh H3AR(AHO lóAAauE H. EEKHHILE 
RéreoArRgHMAre Hauitro rgaAa AS&okgHuka Aka poxacrEAa yfu- 
CTOEA HÀ .948kK4., AMHcEHA Maid Hà .8. AHH. à 8Snuca Pscko 
AorodcTs. 

Cod. ragus. fol. 86. b. ..... die VI. maii, priuilegio, che 
fece signoria de Raguxi ..... Paulouieh, remesse tute le 
maliuolencie. 


CCLXXX. 1421. 15. augusti. Milodraza. 


Stephanus Tvrtko Tvrtkovieé, Bosnae rex, confirmat 
privilegia data Ragusio ab antecessoribus suis, in his a 
patre Tvrtko et ab Ostoja. 

Tq VFeeneAk c nenece njrksou EHAWT R cHHH. NAOEHSACKHE H 
8cAMUIATH rAaca ECkyk SnoBAlol[IHXh HÀ Hh, Af KAKEH. UEAACTRIO 
EC8 TEAQh, HMBhKE HAQHE HAQCTESICTR H. MSUHTEAHE AfZKETR 
36MA8 , EOrk £AaHAs. HcS8ck Xpucrock RgAuE9A H AAaHACh ,. THAMBKE 
H EA EHKH H3AE(JQAEH CRETHE OAHTEAHE H. TIpAQOAHTEAHE. Kfa- 
AEERCTEA MH, H ffOCAAEH HXNK lAM4E ECHYh Hh HA 3EMAH 3E- 
MAAHHXh H fIAKH Hà HERECHXN E'knuH c&'krakan Skpacugk uy& 
ca ECkMH c&eTHAMH , "Ekozse H& STAHAA CE ECTRh. EBCEH. EECEAEHOH 
EAAXXEHAA HHY TlAMETR, WAN HHYI2KE IAEMEHE H. AA3h H3AEfJAHN 
&HXh H3EOAEHHEMBR. EORKHAMB H. TIJHSHCTEIO EF MATEJIG H MoAH- 
TEAMH HHy5, EnrH AH Gmejans Tepurko Tegurkognhis Mnao- 


317 


cTHIó EOGKHUAS kKjaAh BRocuHu H K TOMB, WE HE AAAELRS UAR 
HHXb nS9'THIO , HA ngaSH8Kk H RABHSKB, CHH KE H. HACAHAHHKR 
HCTHHH WA CReTOrO HHXb Kof'kHe, nIoEEAHHHEMB 4 CSAOMR RO- 
TXHMB TIQHEMh AfR2KAES KQAAEERCTEA H CHAE HÀ TIQHCTO KQAAERER- 
CTEA KAKO Hh H EAAAHKA ECEMB. CTERAHHIO. CEET Ry MOHXh 
"QHJOAHTEAR, WAA ECEXh nHEME "ACTh. H CAAEB H.— AdfH 
MHÓFHE, H 'TOlAA P0HAOUIEF EA CAAERHH — AEOfhR KQAAERRCTEA 
aH noA hucokn naceweuuTH. ABAHE. caaEHora rjaAa ASrpog- 
HHKA, EAACTEAE nokAHCAQHE KHE3& ukSauns l'énaSaunhis HH KHE3k 
Muyxo Gopkouc&Hhh c nowrEHHMH. AdfMH H C MSACTHMH. WAR 
feutHora rgaAa ASrpoEHHKA, EAACTEW H WARN onhHHt, "TH 
ftu«EHH HOKAHCAQHE HàCh HCKAHIE, MHOPrO SMHAEHO nocHule 
34 EcAKOE SEHTE H 3AKOHE H CAOREOANBIJIHHE fEM4EHOFA PAAA AS- 
RgoEHHKA, Kot C8 HMAAH 8 TIOREAAXR CA ESEHHMH. QOAHTEAH H 
DQAfoAHTEAH HALIJHMH, |. CA Fl'OCHOH/TEOMBh QAIHKHMNR. HH. CÓNfTR— 
CKHMh H RBOCAHRCKHMh ,. KAKÓ A4 EHCMO HMN MH TO URHSAIO rt- 
4EHE F'OCIIQAE HHMh HIQTEQBAHAH H SCTAHOEH'THAH KQHHKO lIfh— 
EHXb HAIUHXh CAOEOABIJIHHE H 3AKOHE H BEHTE H TIOEEAHHHE H TIH- 
caHH'k recnoAE cohnkckE, faulkE H. ROCAHRCKE: H KQAAERBCTEO 
MH CAHIHAEBIIE H JA3BSMHRRIIE HHYXh TIQAOEHE H. 9438MHE H TifH- 
AHUSHE H. DAEE HJOLIHE, HMAEIHIE CEHTR lkAR H. 3POROQN €A RAa- 
CTEAH H CA EEWMQO:KAMH. KQAAERRCTEA MH, CTEOQH MHAOCTR Kfa- 
AEBRCTEO MH QEuEHOMS. r0AAS ASEQOEHHKBS, RKAACTEAEMIS H. ECOH 
wnhHHH ASRKORAuKOH IIO CHYh HAlUIHYXh AHCTHXh H fIOEEAAX, 
34 HHXh CQRMNAHRCTEO HOTEQRAHCAAO HAM H SCTAHOEHTHCAMO RCE 
H ECAKOE DOREAE H. 3ADHCAHH'k. Q£E4EHE FOCIIOAE CONRRCKE, AUIKE, 
EOCAHhCKE H DOEEAS rocnoAuHa KfaAaa TRohTKA, foAHTEAA MH, 
KOól € SuHHHAB H 3anHCAAN r0aAS ASRQOEHHKS no AHTHYh 
foipRA XcTOEA ."TOH. AMHcElA ATDfHAA .l. AAHN ; H HOEEAS 
ngucgHTAOra rocnoAHHa kpaaa G)eror, koro € SuuHnak H 3anu- 
caa ASRpokHHKS 34 ngu MofHE, TnIHCAHS noA AHTH .s'TGO. AH- 
TO AMCEHA EHEAQA .€l. AAHR, H ECEÉ HHE TIGEEAE 'OCIIQAHHA MH 
H poAuTEAaa kpaAaa TügkTrka H. Rct. HHE rloEEAE H. 3AnHcaHW'k H 
CAOROANIIHHE H. 3AKOHE ripuhue uH nocAHhHE, KoóE€ HMk € SuHHHW 
COcHoAHHRS Kküaas npuckuTAH Tepurko TipoeTKoRHhh, QOAHTEAE 
KQAAEERCTEA MH, A H A435 rOCTHIOAHHR KfAAR TEokTKO H EcA HHAÀ 
FócnoAA, KOÓH C8 FOCHOAOERAAH AO MEHE, AA € AO EHKA fES4EHOMS 
rgaAS ASkpoRHHkS H EcoH WHhHHH TTEQBAN H HETTOQOUHO HAAMH 


318 


H. HAUIHAH. DI'OCAHAHHAMMH , TlAAuE AA C8. 8 EcAKO EQHAME CTAHO- 
RH'THH H KOHIIILH S ECHXN QE4EHHXN. TIOKEAAXh H. 8 SAKOHHYh H.E 
SRH'THYh H. S KCAKOHXh CAOROABIJIHHAXR QE4EHE F'OCIIQAE CUBIIBCKE, 
fauIKE.H. ROCAHBCKE. H. (E4EHH RKAACTEAE H rlOkAHcApHE rüaAA AS- 
EQoRHHKA H WAA Ecc WIhHHE Dn9HMHIUIE H. 3ARESAUIE. CE KQAAERR- 
€TES8 MH AAEATH WAR EM4EHOFA l'JAAA AS&po&HHkA H. WAR enhu- 
HE CRHIhCKH AOXOAAKR AEH "rHcShH. Deépriegh AHHADH ASEQORASU- 
uHXh Ecako roAHIIE Ha. JA, MHTOOER AAHK H. "lTAKOhE RCAKO l'OAH- 
iie Ha. Fiaacun AAHR DIETS CATR. DéQnegh no 3akoH8 u SEHTS, 
kAKO €8 AARAAH fEuEHOMS rocrioAHHS H. OAHTEAS MH Fl'OCcHoAHHS 
&faAS TEgr'rkS8 nHoH no TOMN EHERIIKOH F'OCTIOAH, KoH c8 ro- 
CHOQAOCEAAH AO MEHE.. A ECEMS TOMSH CRHAOUH. HallIH AOGRÓQH. EO- 
UI HAHE RAACTEAE H. EEWMO2KAHE f 8CATA: ROEROAA REAHKH KAAERR- 
cTRA ROocaHhckora &oc&oAa GanAaas 3 EfATHWAMN H- EOEEQAA 
hSkwnpks 3 EfaTHWAMN H ;k8nank Aparnua: A unnsuhs 3 Roa- 
THWAMN H KHE3N llpuguts 3 &paruwa dH EockoAA IOpans Bon- 
caaHhh 3 EfATHWAN 4 DQHCTAEN AEOCRCKH. KQAAERSCTEA MH 
kHe3& IHeraps Haeuintis à kuezs IOpaus A parutieguhn. nna To 
HA RCÉ KHIJE FIHCAHO, KAKO Ad € 'TRURAO H KQHIIKO KA EHKH .£H- 
KBMh, ff THXN CF H 3AKAEXN H 43h fEMEHH. l'OCIIQAHHN Kf) 
T &ps'rko H. cA EEWMQOZKAMH KQAAEENCTEA MH .EHIIE TIHCAHHMH H 
HOCTAREHEN )S1LH HÀ CRETOMR (EEKAHTiEAHIO H. HÀ. NACHOMRS K(H2KH 
l'OeclloAHH. 4 nucase na MuaoApakH HA AHTA. (exKC TRA: X eTo- 
RA .*"8KA. AMTO, MHCtlA ARFSCTA HI. AAHN. H-34 EEhE EHfo- 
EAHHE | KQAAERNCTEA MM — n&sATHIO. HIOAEHCShOMN — TIGREAHCAMO 
3aAneqaTH TH, à 8nuca Awkks BaaAunhs noREAHHHEMN. KQAAERR— 
CTRAA AMMH. 

lloucRH' TAM H EA2MCKHH FOCHOAHHRN. KfAAN 
Tipu'rko TRgpuTkoknnuntba kpaas hocun &à &k TOMAS. 

A tergo: Poueglia. del re 'Tuertcho: coufermazion 
de tute le altre poueglie, quando fono ambasadori a luy 
ser Nichulin .... de Gondola e ser Michiel .... de 
Sorgo. 1421. 

Sigillum: neaaT&. roctioAnna. Kpaaa. 'TERQ'TKA. 'TRQhTKO- 
&Hha. - Origin. membran. in €. r. archivio: Viennae. Cno- 


uen. 103. 


319 


. .CCLXXXI. 1423. 15. februarii. Ragusii. 

- Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii. Privile- 
gium. concessum vojevodae Radosav Pavlovic. 

G) &&kAMeuiHa cHAo. njrkc&eTaro ASXA, RoE CAARHMH. Eh 
sees B CHHRS H CEETWAMS AScE, np'kc&eTAa "T)hue HEQA3ABA(H)MA, 
€AA...... TEOIÉ RhCE EQRIIHMO, H TOROIO 83AQKCKHAMO H nipa- 
(&HMQ) ......14 Haul£ro ROPFS AKEHMH. H. HHMh HAMh A4fkBa- 
HH. PAAR ASEQREHHER, W CEEMR np'kcker8 m9ontS cAAEEKE. 43b 
MH KHE3h , EAACTEAE H ECA. WIIKHHA. l'QaAA. ASROREHHKA. Ade MO 
EHAETH ECAKOMB. uAOREKS OKHEOMS, nkAhs kokero roAE WER 
AHCTh n'kae, H TKO PFOAE WER HAUIR WRETR «451€, &(h rocno- 
AHHA. EoHAA Paaocakgs llagaoRHKk ,. EOHAA EOCAHCKH ,, AOCAA K 
HAMh 8$ ASREQBEHHKR €AARHS cEROIO. nocaekHHS , nouTeéHEe. MS I€ 
Kf&cTiaHie rocnoAuna Bhaarka TS8apkka 8 PaAuna k(hcTIaHHHA 
H kHe34 RiSAncaga un knes4 fiSokaumnuna, H u-HH MH. TAKCKAE 
cAAEHA nocaokHHA rocnoAHHa Ganaaalà, REAHKATO | KOIEROAE 
EOCANCKOFA , lOCHOAHHR CTApallk A MHTAOR n. KHEh. PaAoRaHnh 
BapAHKh, H HAMN MHOf'O CAAEHE, KECEAE H RRCOH RÉCEAEHOH Cf)h— 
4AH€ H MHOrO Afart H STrOAHE. AORE Fl'AACORE. KA3AUIE S. KAKQ 
CAATKH. MH(h , AIQRAEN DOUWTEHA H KfacHO ICAHHCTEO H. np'kia- 
TéARCTEO SunuHuulé. rocnoAHHN. RoóHAA Canxaas H POCTHIOAHHR 
EoHAA PaaocaRM MEFIÓ CORWAMS Eh. EkKH. RHEÉKA.— TIOHORHUIE, 
STEóhAHIUE H SCTAHOEH'TTHIUIE, H W TWMR MHOFO RECEAH. RHCMO H 
EAAreAAgrkceo Rora, H RHlIE (JEdEÉHH. HIOKAHCAQRIE WAR CTÓAHE FO- 
cnoAuna EoHAE Paaocaga WTR HACh AMHOT'O CAATKO HCKAIUE H MÓ- 
AHUIÉ, AA RHCMQ FOCIIQAHHA ROHAS PaaocakA nOAIORHAH H. lou TO- 
RAAM RAACTEOCTEWAN, H A4 I€ EHEKHHKR C HAMA KAKO £ARHR. HACh 
APEO RAaCTEO rgaAA ASrgkEHHKA. H MH. CMHCAHEN HCM TQ kEB 
AOR0S. AIoRAEN. H. cAaTKO nfrkiareAkc TRO HEPOREXI HlORREXI H H£- 
rogo ngrkwucao H Suunncao EKKIG REACH RAACTEAE ASRQORAUILH. H 
KCA WIIKHHA rpaAa ASkogkEnuka eAunoASuiHo H AoRQoROAHO np'k- 
IldMIIE, H 3AKAECMO CE HÀ "ro recnoAHRS EoHAE PaAocakgS Iagao- 
KHKIO H HEFORS WCTAHKS, iJIO. 1€ rio MSIIKUUMR CIIGAS, KAKQ. HEFORA 
CÓbTHA KübEh DOAAIC IIQAOEHA. EAHZKHIA. Eh ENKH. EhKd. 24. TO 
KAke ngrkiacwo WAR Hera noAeRHS H ngakS norkiasaHs uH. KAETEH 
M 3anHct Hà nf'kia3aHk, H 34 'TO MH. fE4EHH. KHE£3h. H. EAACTE(AE) 
H Rcà wnkHHA rgaAA ASnpskunka no'kaaMo n 3anucacato, 34 


320 


lIOUTEHOlA H. CTAHOEH'THOTA RAACTEAHHA H. EEKHHKA KAKO £AHOTA 
WAbh H4Ch, H A4 HMAMO CTOIdTH 34 ECAKÓ. TIQAOEHO AHEAO HE- 
l'OEO H HEFOEAHAT(ALIIKA KAKO 34 KOETA TOAE HACh, H HH 34 £AHOFA 
VAOREKA ..... EOAIO HH 34 KOH CTÓAYB HH 34 RAdrO ctraH. c& ka 
Doo PaAocaka H HEFORA WCTAHKA, KAKO 1€ 3r(ofa) ........ 
WRÉTORACAO ct Rct RfaTIITEO H rlAEME rocrnoAHHa. EOHAE PaAo- 
caRA 8 EcaKS8 AIGRARER n'kia34Hh HAMATH , KAKO ESAS WHH. HACK 
HMA'TH ; H WEETOEACMO CE, AA HE HMAÀ HICAAHh. HEREQRHHKh. l'O- 
cnoAHHA EOHAE Paaocaga H HaT(auka HeroEA Aa Ht HMa Shania 
8 ASEQREHHKh, KOH EH CHAHEO HA HHXh 3€MAH , TTAKMO AKO EH 
lFAAEWMN H Ch "IEAITAR EO H € HMAHIEMN. Df'kkur(aas) $ AS&gpsg- 
HHKh H 8 AQSKAES Haul$, KAKO 1€ 3AKOHh rgaAa ASREpoEHHKA, 
H AA HE ng'kwewo uieAHnora Tor'kkHHAHHHA HH. KOHARAAHHHA WAR 
AMAMH feucHora rocnoAuHna EoHAE PaaocaRa H HEFOEA HATÓAMUIKA, 
uio 1€. To'ksunannnh, n ui-HHys noAoEHIE zkSDIE KOHAEAQOCKE AA 
Ht nprkueMo HIeAHOFA HÀ HAS. AHEAN 2RSITIE KOHARAOCKE; H. 'TO- 
AHKOFE HAMh FlOcnoAHHN. RoHAA PaAocaEK 34 CERE H.. 34 CEOH 
HATQ4AXKAKR WRETOEA c HAléro Aucaa :kSne HonagAH. H HA. CEE 
EHHIE IIHCAHÓ. MH. KHE£35. ASRpoRAukH. zK8uk. ZKSonroEHKh HM ca 
H34RQAHEMN EHKEMI. MapnToAa Guerra Pacruka, flaS&u3,wmh 
Fouerukeus ,. Markus. Hpkguks , — G)ophncars— ZKamanoEHkb, 
Markus P'oaguks , lPaosxe HsSunuks , 2Kope IHaomeruks, BRenko 
l$uaASauks, Aagpe GopsroucgHkA , flnapsuo — Hur......., 
Towko hSuuks, Padacas l'ouerugss, Hana hoaaunks, Markw 
l'oaanks, Aosgpe RhenuSauks, fluape hSnauks, Hukuia Hsuuks, 
fluape MapksToaa. Éliuannnkia, MapksroAwas ZKAMAHORHKEMR, 
llaekwwn. [IpSr&AoguKeMhS , [iupwatn — ASkapeg&ukeMS ,.— Huko- 
aw IHnupa Hsuukm, (I)aokwas 2K8os&roEgukewhs, zKuganwwmt 
Fouerukems, TSApnswat haoxcaukeus, Gagunwas Rionaac&u- 
keMh, AMapiroao Hgkguks, flnape Menueruks, liwrko Pacruks, 
Maps oae henusauks, zZKonko ÉESnuks, — flasguss HLorkguks, 
I2BSywh l'euerukeus, Burko flasguaognke ns, Marko BpSeuks, 
Qpanko Gopksroueguks, GDeaepuks F'SuaSAauks, Guako Pacruks 
f oà'THCMO CF Rh FOCcIlQAA ROPA CREAQNIKHTEAII H Eh nif'kancTS goro- 
peAHuS H EA CHAS :KHEQOTROfMNI[IETA K(RCTA RORKIETA H Eh .A. 
(RAHPEAHCTE H. Eh. . RI... CRETEXh EQBXOEHIEYXh ATIQCTOAN EQ2KEX H 
Eh .O. H3ARfAHEXN EO:KIEYb H Eh CEE CEFTE WARN EHKA REOr8 Sro- 
AMU(R)uri(H)Xh, A4 WEOH 3ropa Hallié TIHCAHO H WRETORAHO fEésEHIe 


321 


H oRgEKAHIE FocnoAHHS. Paaocag8 H HeroEgS8 HaTóaAuiK8, KAKÓ I6 
3rófa fEuEHO ...... HE HAMA Hà MAHE njrkrH Wu ce ke noTEOQ'kTh 
HH 34 ...... EA HÀ 3£MAH HH 34 EAHHOTA M"AOREKA EOAIO. HH 34 
CT)AXk HH 34 RAdFlO HH CE W TOH HAfbkHA SUuHHHTH. EAA AH 
EHCAÓ MH KHE3N H ECA WIKHHA FjaAA ÀSEQ&EHHKA WEO3H 3rofa 
f£«t£HO, WEETOEAHO H rIHcaHO noTEO'kaH feutEHEMh AAH Hd. MAHE 
AOHECAH. KOHWAMR XH'T0OCTIOÓ AAH. AAKOMOCTIO 34 NHIÓ. EOAKo. AAH 
34 CT(AXh 4AAH 34 X TEHIE HICAHOTA NAOREKA HÀ 3€EMAH, TAAA AA 
CMÓ AM KHE3h, RAACTEAE H. RcA WIIKHHA rgaAa ASrgosgRHEA nifo- 
KAETH ?KHEEMB. EÓFOMR WTLLEMR H. CHHUUMRS. H CEETEMRS ASCOMR 
H CEEMH CEETHAMH. EHE HMEHOEAHEAMH , H. Aa CAO nekureun & 
lOAu, kou npoAa cuna Ee:xKId HÀ facneTIE, H AA CMO CÉ WAÓER- 
AH RÓórà H AHFtAA HAROórTA HA AAHh CSAHH H Réff£, Kolo RefS- 
I€MO, H A4 cao fiopeueHH 8 rAacS, 8 nouTEHio H 8 ngaEAAYX H 8 
3AKÓHEYh HaultEXh ESASKEXh Ao. R('kaveHh CHYh. MérIÓ. ECAKOIEMH 
AeRfkaH H nouTEHIEMH H l'AACHTHEMH. FJAARMH H. WIKHHAMH. 
H CEH C€ IlHCÀA Eh. H34E(4HOH TlOoAauE H. EEKHHU(£) ROórOAIeEHMATO 
HAurro rpaAa AS&pkEHHKA Ek A'krA oxacTEA YyfhcTOEA Hà 
.u8kr. wkr&, AHcena dok(Ra)pa .cr. AaHk. 4 Srüuca PScko 
Aeroders. | 

Cod. ragus. fol. 87. b.: MCCCCXXIII. die XV. freuari, 
priuilegio, che fece signoria de Raguxi ...... Radosau 
Paulouich ...... e de conseglio. 


CCLXXXIH. 1423. 16. februarii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se accepisse ab Helena, vojevodae Sandalj uxore, depo- 
situm duorum millium ducatorum aureorum. 

T Bi né wr&tüA n cHHA H CEETOTA ASKA AMHHR, MH KHESB, 
EAACTEAE H EkcA WnkHHa PFjAAA ASEQoEHRHKA A4IKeMO Eh CEH- 
A'ku&ie EcakoMS8 AMaAoAMS H rFówkaoMS no cEMk HátliEMB Siu 
CAHKO A HOAN HAlUMN 3AKOHHOMR FIFHB&THIO, KAKÓ DHAOUIE K 
HAÁMA S8 ASkpoRHHEh rocnoAHHR crafdus AauTAgk n PaAonma 
Hpuruks 8 Rparans Aumks nocaankieMh caaEne rocnorie I&ck- 
HE róétioAHHA EorcEoAE Cana, 4 Kriege cAABHorA noAENSTRIA 
PocnoAHHa kHé3A (Yasapa c AHCTWAMS H*€ E'kooRgH' EM, H WAR 
Hie el'9aue 8 HÀ He peuene rocnorie IG£wkne, kiepe küe3a (daaa- 
fa, nocragHiu 8 Hats koMSH& 8 nokAAAR AE'k TucSkKIE ASKATR 

21 


322 


3AAT'kyh, 4 noA& wEu St'krk, à (€ RoAHA f*utHa rocnorta 
I€wkna 8 Rcako grkat cama cEQWAMS FAAEOMN AAH CEGHAMH. CAS 
CTAMH DoCAAEN. CEOIG. AHCTOEE 4. IIQAN CREOWAM fiEJATHIO 3AKOH- 
HWAR S83ETH ER3AA, KAAE. WH ESAE STOAHO, 4 Aa WH Ct HE MO- 
r8 SAQh:KATH HAH HE AdTH 34 E'kAaHR 8300Kh, KOH EH MOTAAR 
ua c&'kr8 &uüTH , naaue wi&'krSieMo ce AATH Hyh peueHoH rocno- 
rH HAH. KOMS EH WnegS«Haa peuena rocnoria IGakna, ako &H Wu 
c£ CMf Th. 3TOAHAA ,. WAR I[Ia ROTh SKAOHH, KOAMS KH rIlQ CEOIEMN 
AHcTS wnopSunuaa, wkkrS16Mo c€ AaTH RE35. H'kAuora 83B5A0k- 
G*KAHBId. H 34 REKIO uucTeTS 8 gkooganie liparauns Aurakk wEAa- 
KHFlI€ AHCTB CROWAMR g8kwas Snpuca, à xwrr'k roenoria I&ekna, 
KhlJH rocnoAHHa kHe34 (aaapa Ruüe QeutEHA ,. Kk&AE FWAH. ESAE, 
nocaaTR S3e&TH. féutHE ABSKATE, AA HIOIIAIG WEBh HAIR AHCTR, 
KOH HAM CMÓ AAAH TIQANS HAUIRUAM. TIEIATHIO HCTIHCAHN. H38 WEO- 
CAH: AKO0 AH RH FA H3NrB8RHAA, WHA4 A4 IOUIAIG CROI€ AHCTORE 
lIQAB CEOHAMH. TIEHATRAMH TIO CEOHyS AoRf ky ARAEXR, KAKO Ke 
HAAMh 3AAOEOAHO EHTH H WuHTO cE'kTS, Ie WHaA $3HMAIC 'TEH 
ASkaTt. nuca ce 8 n3egpanon gkrauuuk &gorS8 Aam&Haaro rgaAA 
uaurro ASrpokknHuka A'kTo ooxARcTRA yucroRA THcBiIHo H 
VÉTHÓH CTA H ARA AcceTH ui "TQerkie Akro, avkeena depgapa .8i. 
AhHh. à 8nuca PScko aoreders. &o:xse noanaSn ra. 

A tergo: 1523 a di 18S. freuaro, strumento, che fo de 
domina Jella, de lo quale de ducati MM., lo quale casso, 
e fato nouo de ducati 2000. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 


CCLXXXMHI. 1523. 7. aprilis. Bora. 


Radosav Pavlovié, Bosnae vojevoda, a Ragusinis in- 
ter nobiles et consiliarios receptus, confirmat privilegia ab 
antecessoribus Ragusinis concessa et donationem urbis 
Sokol in Konavlje, factam a vojevoda Sandalj. 

. "t GaaEgMH Eo:KI6, UAQS HERECHH, KOH WEfRAMAIOELIA H nga- 
EHI CEOHMh EOKCTEOAN EcS8 RacéAEHSIO, A3& cawvkonun ngrka, 
ROXCTEOM TH aAEM PaaocaRk, cuHHh H HacA'kAHHukh. cAAEHOTA 
noaeuSTHIa roenoAuna. kue3a [lagaa Paaunognha, &ouig(eu8)io 
TH cAAEIe HerlfrkcTAHW EA3/AR0 ,. KOH A6 TIO. TROIC CAATKOH MH- 
A6cTH CHIQAORH H. 'oCTAEH. F'OCHIQAHHA. ECEMS. CTEKABNIO. MOHYR 


323 


H)HQoAHTEAR, H RBAIC€ 3 ROrOMA EA nun rocnour& k Aohwtue 
FOécHol/ TRI MH WAR cAARHOFrA F)AAA ÀSEQOEHHKA TIONTEHH EAA- 
ereAi€ H nokAncaguie : kueab Hurwaa lieseruti i &uea8 Baayw 
4h8grogHhh, H MH, CMHCAHEN REAHKS. AIGEAEN H fig HITTEACTEW 
HOU"TEHW, KOt C8 HAIIIH TIDkEH HMAAH 3 FJA4AO0MS AÀSEQORHHKOMN 
H € Toro nouwTe(nH)EMH EAACTEAH H. WHH. II-HHAMH , H. WIJIS EH— 
AHERLUIIE HHYyh AISRAEN REAHKS KgacH8, kom rocnou TES MH Ska- 
34uH€ à lo HAUIHXN riocAHEX no rocnoAnnus BaarkS TSapnAuts 
kü&crHiaaHHHS8 H PaaAuuS khcT&knuns H —kuea8 hSAucagS nu 
kuea8 hSraumu HS, koc Kk HHMh 8. ASEQORHHER HOCAACMUW , KAKUU 
HACh lIOAIGEHHIJE H. IOS TORAIIIC, H C REAHKOMR AIOEROMN 3ATIH- 
caule MEHE,. FocrnoAHHA ROEROAS Paaocana IlagaogHha, & Moe 
HATf4AXRIC, I[IÓ i6 nó ABSuUIKOMN KOAHHS8, AA CAW RAACTEAE H 
gihunun rpaaa ASSQORHHKA, KOAHKW KOH l'OAH HHXh REAACTEANR 
ASRQeoEAUIHYR, H A4 HàCh 34 RCAKW rnDoOAOEHW Arkaw 34 uH 
«hio RoAIG f)iü€ HE TIE WCTARHTh , H 34 TO CAAW REAHKE foTIE H 
3AnHce MH. WARN HHXh lI9HIJAH, 4 HA KAACTHTW CAAA nO HHyh 
fEdEHHXl TIOGKAHCAQHEXYh, H WI[I& EOAIG H E£hl€ HAMh RCAKS AIGRARR 
H nwkTrcacTRW noHa&gAaM H noTEQkhioló: H 34 TW AA € RH- 
AHAMU ECcAKOMS, ngHT KWFA WER Halllh 3ATIHCR foTIE H WkE'kro- 
EAHB'k njuAr, KAKW r4, rócnoAuns &oeckoAa Paaocags [agao- 
EHhk, H c RadaCTEAH lOcriol| TRA MH. E£AHWASIIHW H. RCECORAW 
D9HMHCAW H 3AKAECAQ. CI€. fEHEHRHHEMR.— TIOKAHCAQEMR. ASEQO- 
EAMHLHA AO EHEKR EHEKA,, Ad c A SapoEnHkS AoEQH H kou 
H €QB"AHH lQHIdTEANIE , H Ad HHXh T9NClOEHH H HHyh RAAFO 
CARARAAMW , H A4 HHXS BAACTEAE ASRQORAMKE H HHYN CAIOTIE 3A 
HHEAHOTA NAOEHKA ROAIO HH 34 CT(AXR HH 34 (kue3te , 3a HHeA- 
HW IlIQOAAHCTEW 3AW AO AHI€ H. AO EHEKA. A4 HE WCTAEHMW 3A 
&CAKW noAoRHW Arkaw, naue u wipis we'krSeww, kakw gkonn 
H-Cc9&A*AHH EAacTEAIe H. R&'khuuun rgaAa ASgpogHHKA, H 34nH- 
c8EMO cte Ida, rocrioAHHR EoEROAA PaAocaER, H MoH HAT 4AXKAKB 
HAIIOMB MOI[ISIC H € HALIIHMH AISAMH $8 Rcakw. Rjrkae E&HTR HA 
noMehs AS&gokHHKS H EQAHHTH HHyb H HHXh EAAMAAHRk wAA 
ECAKI€ CHAI€ H. 3AORI€ H lloMAFAT-H-Xh 8 ECEMB, H Wi&krScEMW 
rgaAS ASrpeRHHkKS ul-HHyh moAh :KBrI Bonagan ne Il HMH'TH 
HH £AHOFA HHXh SAOEHKA KOHARAAHHHA H4 TokEnnie nn na nauis 
AHW :KSII€ KOHAEAACKE. H WiJI Ad € 8 3HAHRIE ECAKWAS, £f MH 


KA34UIE QEM4EHH TIORAHCAJf)bE ASRQOORAMHH ,. KAKW lioHId TEARS CÓhA- 
21 * 


32^ 


«ANS H RAcCTEAHHS H E'khunkS. rgaAa ASRQOEHHKA, (ft rociio- 
AHHK EOtROAA CaHAAAB, HHXk AORÓH H KfACHH TIHIAd'TEAN H 
wE'krnuukk rgaAa AMSRgoEHHKA, EEAHKIO AIORABR H CURASAHCTEU 
HtAHüIeWRkQHW, Kot E floCTAEHW 3 AS&poEHHKOMh, H RCEMB. 
cEHETS 8 ECHXh AOBQHEXR A'kAney& noka3816 , H. KAKW. CTORAMH H 
Hà Ethi€ H. EOAIE HCXWAH H. TICTEQRhIoE HIOUTEHIO l1IQHIt43AHh H 
ngHlaTEACTEW, 34 KEAHKS AKRAEN AdfoEA rpaAS ASrpoEHHKS, 
KHE38 H Héro EAacTEAEMN rfaAS Gwkw 8 Honagaays Ea &kka 
gHek8 8 gAuIHHIO H. S8 HAEMEHHTW: H MHH TOH "8EN MHOrO Et- 
CEAH. EHCMW, H. "HH. fE4EHH. TIOKAHCAQRIE rjaAa ASRooEHHKA rO— 
cnol,TEIO MH € REAHKHIEMN EECEARIEMh. TAH. AORAQR TlAACh Ka- 
S3aXkh, H € BEAHKWAR AIOREÓMR H MHAOCOBANEMB WAR. CT4HIC 
KH£34 H EACTEAR rjaAa ASRpognuka cavkonw nu aMHoro. caa TKW 
MOoAHIIIE H D9ocHIli€ , Aa REHCMÓ HAN AORH BAAFOCÓRN 34 TAH 
FQAAM SuHHHAH, H MH, KAKW RE'kgHH H CÓNAMAHH WE'RTHHKR, 
EAACTEAHHN H E'khunks rgaAa ASEQOEHHKA, H KAKU WHH, KHH 
HAMA EHTh RECEUW H AORQH nutaTeAR Kiohnu H wkerio, kKoera (€ 8 
ECAKOMN HOUTEHRIOÓ AHUHHKR , EECEAÓ CE WRECEAHCMW, H MHOTrO 
HAM RAdaroA'krHw RAarocaógHCcAAw TAH. rpaAK Gokoak 8 Ko- 
HAEAAXh H lHOÓ HAM 1€ EOEROAA GaHAaAR HEFORR. Arkah. noAh 
xSnie HonagAH AagoRAAh, HHAM& H HHXh. nIOCAHhHEMB , EA EKHE- 
kH E'kka Hà nowTéHhie rpaAa ASkgoounuuka Hau Kiohie. H.- H4 
ECcI€ EHUIE HIHCAHW, I[JIÓ FOÓAH CAM. MHH,. FOCHOAHHR EOEROAA 
Paaecags Illagao&th& , 3a nack H8 34 Hauié fniócanhHie H. 34 Halle 
HAEME, Io ESAE no. MBSUIKOMRN KoAknio, KAKO KfhEN TOAAIE, 
npARO H HOUTEHW HATÓA:KAIC HalllEé, IjIó FOAH CAAW 8 ceMh AHCTS 
3anHcaAH H WR'kroEAAH, HA ECl€ MHH ff£uEHH 34 CE H. 34 ECIE 
HAllE€ HIAEME, H TKW.HACh "IISI€, HATQAKAKN, KAKO I€ QE4EHW, f)o- 
THCMO CÉ H 3AKAÉCAW HÀ NACHWMB H.. ZKHEW'TEOfEIIEMK KHZ2RH 
FÓCHOAHH H EA .A. ERAHhEAHCTH H EA .El. EQBXWEHHXN CRE- 
THXh ADICCTOAN H EA . T. H .HI. CEETHYXh. W'TAH& HHKHCIIHX H 
EA ECHXb WAR g'kka EorS$ SrOAHEIUHYXK H EA ASuIIE HAUIIE ,. IT4KW 
RCcE EHlIIE DnHCAHW H HAMH WEkTokaHW mo EHllIe QEMEHHYN 
HHXk nokAHCA0EXh KHE38, RAACTEAEMN H. EcOH WrhHHH PfadAA 
ASRfoEHHKA H HHXh HOCAHAHHAMR XWheEMW TEQRAW H HETIOKW- 
AMRHMWU H HfflógouHW RA EHEKA EHEKA. S3A0RCKATR H HAMH H 
HAUIHAH. nocAHhHHMH HE SKOBRHHTH. "TKO AH EH HACh HHAKW 
SuHHHAR HAH 34 AAKWAWCTR HAH 34 CTfAX5 HAH 3A "IkIÓ EOAKS, 


325 


Th TEE EHUIIE IIHCAHIE TIE KOWAMNh C'OAH. XHTfOCTRIÓ fASEHAN 
HAH DOTEOQHAR, XWheMW, AA C8 Ecc KAETEH H foTIe H mnfo- 
KAEL,TEA HlAAd. CEQRXIO HACK. H. HAUJETA HAT(AIJIKA H. Halli£FA TAE 
MEHAÀ H. ECHX5 HAUIHX& nocaHhHHyh, H Ad cAW Tf OKAETH H 34- 
EE£3AHH. 2KHEHEMR EQFOA H nrkuucTOMR H ECHAMH. EHUIIe. lIH- 
CAHHEMH. CKETHAMH y. H Ad CA. WTRTIAAHHUH nga&le E&'kpie, H Aa 
cAW nguwurTeuu & Human, kou ngoAa cHHA EOKbId HÀ f ACHETRIE, 
H Aà cc ne&konuun. naso0geww nrkaa Rcakotra rocnoAuHa a3é- 
MAAHOFrA, H EA AAHh CAM)RTHH H DHAHHSThIA Halli£Tà H Eà 
cShHH AAHR A4 HE HAMAMW HIGMHAOEAHNIA nk AHlEMBA EO- 
ZKHMh. HK TOMS 34KAEHIE CE H. O THUIE CE EAACTEAE Halll£FA TAE 
MEHA HAHIIQ&EW KHE3h5. Paaocagk GükgaAoEHhh EfaàTk MOH H 
KHE£35. Paaocag& haaauanupuhs EQaTk MOH H kHE3N8. TlaonTKW 
Muyanackuh& &oaTk MoH H. Knea& BhiSkaunns Mosoautis &aTh 
Men H KHE35 C)croia hopogunuhs &paTk Meu H RocEOAA haskactk 
u KkHE3k hSAHcagk H kHe35 Grrrknaus 8 kue3s BiSkaumns Baa- 
AuMHgHhk uH KHESR. TRohsAucag&s hopokguuuhn n. kne35 Gankw 
lV'awuunhk npcka, giure peueunuuevii nokaucapau kue3a Hukoaic Pw- 
ueriha 8. kue3a haaySure ZK8progHha. nuca ce gà A'krw poxa- 
€TEA X9hcTOEA THCBIJIHW H. NETHÓH. CTA H AEA. AECETH H. TÓETRE 
vkrw, wkceua anguaa .3. AkH&. à. nuca G)erota Aktaks 8 rgAAS 
$ Bhopute. 

A tergo: Poueglia de voiuoda Radossauo Paulouich 
per la confirmation. del castello de Socol in Canal, el 
qual voiuoda Sandagl dede a Ragusa nel 1423 d aprile. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. arehivio 
Viennae, ubi etiam apographum chartac. eum tribus sigil- 
lis. Crouen. 104. 


CCLXXXIV. 1423. 1. novembris. Blagaj. 


Sandalj, Bosnae magnus vojevoda, Venetis dat ve- 
niam libere eundi per terram suam Catharum. 

Mu recnoAuna Ganaaak, | EEFAHKH EOEEOQAA — ROCAHBCKH, 
sexkiohu, KAako € EA3A4 EHAO. WA, HdlllE. EQAE H. HAMETH H Haà- 
ngrkAe ReA€ ERehe,, WAhASuHucAe ToKA3ATH ,. AA ASBAEN. H EAHHR- 
CTEO, HüHld34HN U AOEQH AHEQh. ESAE MehS HaMH H. 2MO2KHH 
HAula RfaTHId H KSha Ha4lla H C np'kcgkrAnaw& uH 823MeKHHMR 
FOecneAHHOMR rocnoAuuouns fFBoankaeckoms XDockafH, no Eo- 


326 

XHWH MHAeCTH A6CTOHHH ASKS EHETAUKH, H WrlhHHE KHETASKÉ, 
34 Kol cTBAQNh AOeyoAchH HAMA. HÀ. fIAMETH, AA lIACMEHH'TH 
MS rocnoauns Hgans WVopniku, nourenn nokAucaps peutHora 
njrkcgk'raora reenoAuna. ASza H wnhHnie ERETASKE, AAHH 'TüH 
KfaTh KHAh E ff'ka HaMH, H noA AHCTOMR WAR R'hoogannia 
récneAHE no no3AgaEAEHRIO H. (EEhAHRIO HAMN. fEuEHE 34. H3rTB8- 
RAEHhE, KOE cMÓ MH HAMAH WAR rjaAa Beropa, kon € Aouiaw 
8 pS8ke peueHora rocnoAHHAa ASzkA H WwnhHHE EHETAUKE, HAMR 
ftu£, AA fESEHH. FOCHOAHHKR. ASzEK H WnhHHa EHETAUKA. QESEHH 
rQjaAS Rorops nuuc gaseas 3a nMrTH Eehe rocnotyTEO, AA HAMHIOTH 
MHAQCÓBAHE 34 faTh H HOERI[JIHHE, KOE WHOMS rpaaS "uHHalle 
Rawuia Gpauuawkponuhs , kon EHEIUE Hel óHIdTEAR péuEHOTA TO- 
cneAHHa AS:zRa H WnhHuue RHETAUSKE, H 34 MHOTrE HHE pa3AOré no 
ft«£HOMh noca8 HAMh a38AHo peuené. RAa3Eure rjaAs loops, 
MeAEchH. Hack, Ad &RH HAMh EHAO SrOAHO, 34 ASEARRh fEuEHOFA 
recnoAHHa ASzxa H wnhnune &Herauke SununTH Aokgpo. cSckurrgo 
ftut£HoMS roaAS Horeps8 u noAAORKHHMBR H EHEQHHAMN HETA H. H£— 
reE8 kKoTa08, H AphikATH mnSTEé, AA TS80ME noHAS npaEHMh 
n$T&éwh rpaAS Borops5, à ue 8 ASR)ORHHKB, H AA WHE .A. 
KoTOfaHE, Ko€ HMAMO 34 TAAHhE WAR WnhHHE KOTOQRCKE, HH 
CAOEOAHO 34 ASRAEMK rocnoAHHAa ASxAa H wnhnuHeé RHETAUKE AA 
RHCMO n8crHAH , W&RehugatóhH HAMN. fE4EHH. lIOCAU, AA fEUEHH 
FOCcHOAHHh ASzs H WwnhHHa EHETAU"KA AaBAAA EH H— SHHHAA 
EH A4REATH HAM RcaKOo rOAHI[IE. W-A-OXOTKA WAN KOMOff 
WAR CoAHM KOTOhCKE ASKATR .9. CATk 3AATHYN, 34 KOE CTRHA- 
gu no WRH cT9aHH AHereé (rkuu peuene 8. wuo R(rkae. cao- 
TEHhE HH. CCEQARIIEHRE 3AEAHO. H&€ SuHHuHCMO. AA 346 CaAA 
peueuHn. rocnoAuns Higans Hopnsin, nokaucapk peueHora rocrno- 
AHHA AS:KA H wnhune EnerTauke, noHiJaw € norkAs recnoty/mTEoMh 
HAUIHMN C AHCTOMR WAR m'hoekAHhIad feueHora rocnoAHHa ASzKA 
H WnhHHté RHETAS4KE, KOH IIO HO3ADAEAEHNIÓ H. WREhaHhId HAMR 
8uHHEHA Ect 3rAfà geueHE CTRAQH H . MHOrE HHE CTEAQH. HAMM 
0A38MHO0 fteuc, MoAEchH Hack, AA EH HAMN EHAO Afaro SuHHHTH 
EOASB peueHora recnoAuna ASa H wnhune &HEeTAukKEe no n$8Th H 
wEthaHkE 3raápa poeueHe, WhEthHEAaIohH HAMKN. MÓMÓO .2. CATR 
ASkaTK WHtEH KS8he, Koc uH. eco naaan 8 BorogS, Hah cAo- 
ROAHO uHHH'TH ht Aa'TH rio riS'Th, AA H8 H WAR H€ MofeMOo Sun- 
HHTH ROAS Halli8, H AOR(C Ad KHAHMO H 3HAMOÓ, TOÓH AA (FCTR 


327 


€ MAHÉ. HlOUTEHRId Halll£ EEAHKOCTH , Aa WREfdharhH naMféTh 
HAuid, KoAHKO cMo nounpagHuH H Hanfrkae ReAE Reéhe. ngunpaEHH 
SuuHHHTH cTRA0H, Kt C8 B8roAHE feuERHOMS. rocnoAHHS ASKS H 
wnhHHH EHETAM4KOH , H rioMHllAAtóhé REAHKE 'IT0SAE, KOE E HMAW 
H TfhüHW 34 TEH cTRAQH peueuH rocnoAuus Hgaus. Vopukn 
DOKAHCAQA, KOH B8 gasAuuHa R(rkaweHA REAE KQATR € EHW nifrkA 
HAUIHMh FOCHOLL|TEOMh , MHOFO H4àCh € FHIQAaEHW S«uHHH'TH 
WHEH CTEAQH , KOE HAMR € ERAW H WAHETH. WAR ITAMETH. HAUIÉ 
H3rS8EAEHAE rpaAAa Horopa, 3a ker cTEAN no WEE Halllt WTEO- 
ftH€ AHCTE WEEhHEAMO 8 HAE EORKHE féutunoA S rocnoAuns Hgans 
"opuku, nokAncaj8 peutHora rocnoaHHa ASA H- wnhnune RHE- 
TA4KE, Ada AHH H 83A KHAÀA RaáàTHI4 Halulà H KSha Haula ca 
ECkam& HaurHA rocnotjTEoM& yohewo HMHTH. ABRAER H EAHHR- 
CTEO, I)HIAa34Hh H AOEQH AMHE& C fESEHHAMN TDiprkeikrAuas n 
83AMKHHAMN lOcnOAHNOMB recnoAuuomR Goanskseckomn (o- 
CKAfH, llo EOGIEHW AMHAOCTH 3 AOCTOHHHMR ASZRKEMK.— BHETAs— 
KHMh, H WhnhHHOAM RHETA4KOÓAMK, WREhHEAMO " XoheMo, Aa 
TS80Mt H RKApEAHH ROCAHKCKE H ECAKE HHE€ KApRhREAHE Ad HMNh € 
cAoEOThIüJIHHA , Ad Mor$ nonTu 8 Heoroo& H unAHE, kSA'k. uut 
€ SFOAHO, 34 HHXb5 KOpHCTRh, KAKO C8 H nfHE XOAHAH, H AA no 
HHEAAHh HSTh H 3AKOHRN HO HACh HH HO £AHOAMN HAIHUJEMB HE 
ESAS ScHAOGRAHH S8 HAllEMN rocnol/TEH , Hér'o wHe $8 HHXk CAo- 
EO'TBIJIHHS cA RCAKHAAS. HHX RAaFOMR XoAEhHu, eTehu n gpahaiehu 
c rjaA8 Horops n unAue, ra'k 5&8SA8 xyordkrn, nSerwTH. fi£uo 
H sHHHTH heuo nScruTH, nAahamehe wue TSoAE npage nLApHHE H 
TühroEHHE, KE CE HlAdhaloó flo HHHXN HO HAUIEAMN l'Ocr ott TES. 4 
T6H A4 EcakH 3Hà, XoheMo AaTH EHA kTH no naurMM rocnou- 
TR8, Aa wHe T89AM€ H KapkEAHH MerS8 nouTH $8 HoTofk& u 
HHAHE, FA'K XoTE, CEOÓHA EAAFOMN H TfAFOMNh, KAKO CMO 
3rafa gtKkAH, H AA yoheuwo SuuHuTH Aokfo cS8ckurr&o rgaAS 
HoTreo8 H kckw& awkcroah H rgaAoAh feucHora rocaoAHuna 
AS8xa H wnhnuue giüerauke Hi. &Ckaak HHyh. TIGAAOIKHHAMBS rpaha- 
HOM H RHÉ(EHHEMN HHXyh AoyxoAchnas $ Hallle FOCHOHTEO, H 
HHAN htMo SuuHnhiTH nIJAEAS H uHHH'TH SHHHHTH, HHAR noT(rk- 
k8i6hH. 34 kot CTEAQH peuenu naeMeHuTH MBs. Hgaus Hopkkn, 
"nKAHCAQN peurcHora rocnoAHHa ASzKA H. wrhHHE RHETASKKE, no 
Mehh H£AB AaHa WAR géuscHora recneAuHa ASA H —wnhHue 
kUETAUKE WEEhHEA HAMBh, 82AORHOAMS H CAARHOMS. reécnoAHHS 


328 


recnoAnns GanAAAS, EEAHKOMS. ROEEKOAH EOCAHRBCKOMS, Aa WHH 
ng'kcgkran recnoAHHs. ASz& H wnhuna EHETAuAKA AaTH h& H 
uu uube AaEATH EcAKO roAHuiE HAM S Berops W-A-OXOTKAÀ WARN 
KOMOfE WAN COAH. KOTOfhCKE ASKATh .8. cAT& 3AdaT"kyh EoAA 
8 HHHYXh CÓAAHXN WAR Aawaauue wHora recnoAHHa AS:KA. H 
wnhuHe EHETAuKE, FA'k Mopeuo nocaaTH Halltra cASr8 EA3ETH 
peuene mkuese H3. oHora rQAAA, H3ETH CAGEQAHO H. WABHECTH 
CAOEQAHO, AKO WHoMSBH rocnoAHHS AS;SS8 H wnhuHnu &HETAUR- 
KeéH ESAE Afaro: AKO HHMN HE ESAE Afaro, KAKO € fEM4EHO, UUHRh 
recnoAHHh ASzkh H wnhuua &HETAUARKA HAMB hé AATH H. SHHHH- 
TH hé Aa TH 8 rgaAs Horook geuene .8. caTh. ASKATK, kAKO € 
féutHo, H KSh8, koie cao ngue nuaaan 8 BoropsS AanS, H WAR ut 
AA MefeMo SuuHHTH H WARASuuTH EcakS Haui8 RoAB, KAKÓ WA, 
Haut Q'kun, H w&ehHRA HAM peuenuu rocnoAunn Hgaus Vopukn 
HoKAHCAQN rocnoAHHS8 Rotc&oAH. CanAaAS H EfaTHH. HAUlOH H 
WeraHk8, 8 BRcake rQAAE H AHECTA. WHora FocnoAHHA. ASzkA H 
wnhHHtE KHETAMKE Dg THEA. HallIHM CASTAMBR X6ht€ HAMK EHTH 
S8uHHEHA. TIQAEAA H. AOCTOIJHRCTEO. H WHE .A. KQOTOfaHE, KE 
HMAMe 8 TaAHhe, AoR9Oo Aa c8 Suuuuau nue ko8, 3a Koló EH 
HE&'kg8. HnMaaH noHecTH ECAK8 MSKS8, Aa fE4EHH. TOCIHIQAHHR 
ASxh H wnhuHa EHETA4KA EHAH H no3Ha Halld$ AeR9S koAS K 
ce&'k, XoheMo H eco. FSHRTEHRSTH. DIgkEO 34 MACTM lOCHOAHHA 
Eoraà H na4kKtE H 34 ASRAEN roócnoAHHA AS;ka H. WIhHHE RHETASBEE 
H 34 AMORE MHOFE HAMh. SUHHEHE IO. QESEHOMR IIOKAHCAQS cAO- 
EOAHO nS8cTHTH, AATH € féuEHoMS nokAHCA08 , Aa He n(rkAa 
WAh HallE CTAHE feuEHOMS rocnoAHHS AS;K8 H WHhHHH RHE- 
'TA4«KOH. H WHOMS rocnronTES MH 83M9RHH l'OCIIQAHHN EOEROAA 
GanAaAk H EfaTHid H. XH:KA HALIJA H. HAUIR WCTAHAKR ngrknops- 
4EHS& ESAH rocnoAHHS AS;SS H wnhHHH EHETAS4KOH. H AA fEUEHE 
cTRAH ROAE H TEQkhé cc MorS 83A0lkKATH ,. DQHECEFOCMOÓ WRHE 
eTQamk Ha «erRejo cRETO ERAHKhEARE, Rct QeueHe (rhkuu. Aa ce 
SApha ngaRo H uuHe SApnKaTH, H 34 E'kgogauke peuenkyn 
eTEAQH €cMO0 3arloEHA'kAH WREH AHCTE TIESAT RIO HALUOAM. EHCBhOAMS 
CEQBUIHTH H. HESATHTH. AAHR $8 HAUlEMA rjaAS Bhaarame nkEn 
AAHR awvkeena noneRQa 8 THcBhS H .8. H .K. H .r. Wkra. 

A tergo: MCCCCXXIIIL primo nouembris in castello 
Blagai, Bossina. Priuilegium obtentum per uenerabilem et 
egregium uirum dominum lohannem Georgio honorabilem 


329 


ambassadorem a magnifico et potenti domino Sandalj Bossine 
magno uoyuoda pro comoditate Catari et aliis intus annota- 
tis. Priuilegium est in lingua seruiana seriptum, traductum 
in linguam nostram uernaculam. 

Sigillum cereum pendens. Origin. membran. in c. r. 
archivio Viennae. 


CCLXXXV. 1423. 27. decembris. Kukan. 


Sandalj, Bosnae vojevoda, testatur se accepisse omnem 
pecuniam Ragusii depositam. 

j Aun gorcgoAa. Canaaas AaMR 3HATH. ECAKOMS ,. KOAS 
c€ IIOQAOEA, H Dj kAR Kora WEN Hat AHCTR DQHAE, KAKo, HMdá- 
iohie geAHKB. noTorks8, nocaayk K AHoro rmnowreHoH WnhHHH, 
EAACTEAQGMN ASEQoEAutk MR. ca8rS. Hanéra , — AuieTE. SkShnte 
Fosnka, nomvjrkrSimhn acnpu naure, ke c8 nocrAAEHE 8 (EuEHHYXh 
EAACTEW IIQAB 3ATIHCH H AHCTOEH H WEHIETH, KH C8 MEhIo HAMM, 
H WA MHOro HIOUTEHHXN EAACTEAN H WrhHHE ASRÓOEASKE InpH- 
MHX& ro peueuoans l'o8nkS acngun &ce, ke c8 &HA€ 8 3anuckys 
HHYh H HAUJHYXN nocTAaAEHE 8. EAACTEAN QE4EHHYN. M. -34 HKEhi€ 
&HICe(oEAHHIE H. rIoTEQRhieHHIE HÀ "TÓ. SuHHHYXN H. SrlHCAXh. WER 
AHCTk W'TEOQEHN, KAkO I6 TOH HCTA MOld fHIEUN H IOCAAHHIE 
H AMOI€ DQHAAEHHIE. &uEHE ACHQH, 4 TOoH IecTh 8 cg kAoukS 
HOUWTEHHXh H f438AMHHXh TIOKAHCAQEEN. WnhHue ASRÓOEAMKE : 
Kue3a Hukoaa FPSuerutia n &nes4 haaysSure Tamaguhia, ku. c8 
8 TOH AORA DHfH HACh. EHAH , MHAQCTHIO EQIKHWAAS. H. AIOEEOMB 
H ngurd34HHie noureue wnhune RAacTEW ASRQoRAuI;KXh. DHCAHR 
ER A'kTa XypheroRA gowTEA "THcS8hta H "ETH)H CTA H .kK. H 
TóETHie Akro, avkceea AekewEQa .K. H .3. AAHK, 8 liSkans. 

Sigillum. Origin. chartac. in. c. r. archivio Viennae. 
Cuoxen .105. 


CCLXXXVI. 1526. 7. octobris. Sutiska. 


Stephauus Tvrtko "Tvrtkovié, Bosnae rex, loanni 
Marnavitio Nissensi litteris consignavit partem in Nissa et 
Zvonik, a Nissava et Bosna pagum Hvojuice et sub T hum. 

Hoc quoque diploma e ,ingua illyrica** versum esse 
videtur. Testes sunt palatinus eum fratribus, xupan Drissa 
Dinieitius. cum fratribus , palatinus Radosavus Paulovitius 


330 
eum fratribus, palatinus Georgius Voisalitius cum fratri- 
bus, princeps Pribitius Milossevitius cum fratribus, pala- 
tinus Petrus Silessitius cum fratribus, princeps Georgius 
Draghicevitius, Otribatius eum fratribus, princeps Vuk 
Rogaticius cum fratribus, princeps Draghicius Radice:ri- 
ctius cum fratribus, princeps Vukatius Vukovitius cuin 
fratribus, princeps Paulus Sanetius cum fratribus, deinde 
praefectus seu marescaleus aulicus aulae nostrae princeps 
Tvartko Bogonivitius cum fratribus et peculiariter princeps 
loannes Bubanitius cum fratribus. 

ludieia vetustatis et nobilitatis familiae Maricae vulgo 
Marnaviciae Nissensis per loannem Tomkum ejusdem gen- 
tis eollecta. Romae. 1632. B. A. Kréelie , De regnis Dalma- 
tiae, Croatiae, Slavoniae notitiae. 257. F. Pejaéevic, 
Historia Serviae. 399. 502. Engel, Geschichte von Ser- 
bien. 374. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. LIH. Anzeige- 
blatt. 14. 


CCLXXXVH. 14527. 10. januarii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii testan- 
tur se accepisse a knez Brajlo Tezalovié depositum quin- 
gentorum aureorum. 

T h& uat wrThüa H cHHA H CEETOPA ASXA AMHHR,. MH 
KHE3K , RAACTEAE H RCA WIlkHHa Eor8 AtókHMAreO rjaja ASrpeu- 
HHKA A4l6€MO S 3Ha4Hh'€ EcAKO;MS MaAoMS H EEAHROMS , IC 
npuMwHucmMo WARN kue3a. hoauaa. TesaaokgHkKia, koi nocraRH 8 
HAllh KOMSHRK., A4 AS cTOIC, lQHAMHCAO TIETh. CATR. ASEATR 
3AAT'Ryk ; H.. MH. KHE35 ,. EAAaCTEAE H. EcA. wnkuHa roaAa. AS- 
R)oEHHKA W&'kroRacaio kHe38 Bhgaeas AagaTH. Ha RcAEÓ roAHIIE 
AeEH'TId HETR lo. KAH'THHA(N Ao ToXk, Ao kowxk R8AS cronaTH 
TH éutHH ASKATH S8 HALIS KOMSHE HA AOEHTR; H A4 I€ EOAIdHR 
KHE£3& Éhpauao wEcH ASKATH S23€TH. RA3,4, EAE M8 SroAHO RBAE, 
CAMh COEWUMBN HAM CHOHAAH AHCTRAMH TIOCAAERR , 4 MH. KHESR. H 
EAAC'TEAE H. ECcA wükHHA ASRooRuKA Wi'kTSIeMO ATH. feucHe AS- 
KATE; H Wi[h wWwEkkrSieEMo KHe38 hpauaS, A4 geuene ASKATE 
kne38 Bhpana8 5e aepteMo SApuikaTH 34. ikaneora saogkra goat 
HH 34 fQATh HH 234 CTOAYN HH 34 AANTA HH 34 njrRAANIRRIE EH 
34 HAreRgeos HH 24 WkAakh SAGgoKh, KOH RH HÀ CUkTH MOFAAN 


331 


EHTH , A4 MB ce "rH. ASkaTH SaAgukarH. H£€ MorS, naut Aa. MS 
HXh HMAMO Aa TH, KbAE HXh 5SAE xer'krs $3eru ; H Wipi&: ako 
EH cé ca8uHao, Tégé kHe35. DLipanae no ceg'k werAEHAB. feuene 
ASKATE, MH KHESRS, BAACTEAE H. ECA WIIKHHA Tl'AAA ASspogHHKA 
w&kTSi€eMo AaTH 1€, KoAS HXh KHE3N hoauae wnopS8unH uaH 
SnHilé, A4 MS c€ AAAE. H HÀ EcE EHllIE TIHCAHHO MH KHESN, EAd- 
CTEAE H. EcA. WnrKHHA rjaAa ASSQOEHHKA fO'THCMO HÀ NkCTHWAMN 
H CKHEOTROéIIEMh KQHIKH FlOCHOAHH H Eh . A. ERAHFICAHCTE 
H Ek .El. CRET ky &ühywüH'kyk anScroak, tdko Hct EHUIE fé- 
4EHO, "IHCAHHO H HAMH WE'kToRAHO H€ KI€ C£ HÀ MAHIE TIQHHECTH 
HH fléTEÓQHTH AO AHH H AO E'kka, naue ITRQRAO H HenokoAk- 
EHMO EHTH A6 AHH H. Ao (rkka. nuca ce 8 u3egpaHoH Ekrnuua 
EOrB8 Ate&HMAre rgaya ASspognnka Akro goxAkcTRA XphcTOoEA 
THcBi[]Hó H "tTH)H. cTA H. ARA A&cerH H. cei wo Akmo, avkeeua 
IEHEAQA AECETH AhHb. 4 SrHcCA PScko aerodtrTs. EO;KE IIQMHASBH 
rA. H AA I€ 8 3HAHBIE, !€)h 1€ S HaAlllOH. KAHZKEAAQHH 8 HOTAfH 
AfS8rH WREAKHFIE AHCTRh lIHCAHR. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnoweg. 106. 


CCLXXXVIIL. (15327) 6935. ind. V. 20. januarii. 


Stephanus, Serbiae despotes, chrysobullo donat mo- 
nasterio magnae Laurae duo argentea candelabra et viginti 
libras argenti. 

Initium: Muere uapic uapcr&ovioTR. 

In mon. maguae Laurae. P. Uspen. 175 


CCLXXXIX. (1405—1427). 


Stephanus, Serbiae despotes, monasterio Chilandar 
donat centum libras argenti quotannis solvendas. 

1 MuaecTum REAHKAArO rocnóoAa morero ley Xpucma, yo- 
AATAHCTROM KE DfkcRerkiIe EoPOfOAHILE H MOAHTEAMH. CEETRI- 
HXh AH recnoAN H WTküs n njrkkak a yrumwps Gyrwewna 8 
Gag Raare&kpuuH AecnoTh. Crejank, roenoAHHs Rech 
C)AREAIEMh H OAOYHAGHIO H REAHKAAFO lADkCKAPO AMOHACTHI(A 
cü&Rhckaro, covqiaro n& Gierku l'opk. agwnseirkn, yvrnops 
HH BBHOYTÓRHNIH, 43h WTR ICHOCTHAdPO AH RR30ACTA H. MAA- 
AÍHXS HWKTEH. RÓFOY ChHAOTÓEHHIEMR EhCA HÀ. TOARSOY AMSR 


332 


TEOftIOY Eh MBHWFNHXh. 3AQAK'THBIHXh H — HECSTÓRNIIBIHXE 
HCKOYIIEHBIHYN , HAME 2KE ChMMNTÉEXKR TIOTIOYIJIEHS EbIXh, HAE 
c&'kA'keaie nn casiuireAie Heecubiie erHXle H. && Mawk ne Rhca 
EBCEAI€HAA ,. H. W'Th. EkCRY& H384EH ME TFOCDOAR, Hh H IEllé 
H3RAEHTh, Hk Eh CHXh wTO yoT'kure EurTH. H "To ywr'kys no- 
CTAAATH , AA fESET CE, Eh TRMHBIHXS EW CHX5 OEAAKWYR fth 
CABHBRUHNBIHAN CikrAkuulnmh 34pAaMh&, Ao&foA' kreAIeMh raa- 
FOAIo WThliA MoIerO H rocnoATIHA cRETATO MH KHE34 , £AEAd H Ch 
HOV;KAEROS Rk3HfAAXh A3N H COVIJITH. Eh. WEAACTH. MOEH ,. AIJI£. EW 
H "TO fEEHOEAXWAN lIQAORH'TH CE ICMOV H. Ch. HOVEKAEIO H H3ERHh 
KfoTOCTH W'Tk TRIIETAL, THYA EO AATEAS AIGEHTR EOTb, IdKO:KE 
ffM€ EOXXBCTEHRIH ADQCTOAN, HhIHId 2K£ CKQWEHIJIA REAHKAA. EAd- 
l'OCTH EO:KHIG W'TTEQB3OUIEÉ C£. HAMK , H ChMHHYXWA CE H nieun- 
XWAh, H OoBAAHH ThAHIH fa3cTOYnHIJE CE, H EhCHld HÀAMh 
CABHBILE, H. QESEMB Ch ATIQCTOAOMR : c&€ Rj'kave RAaronpHieTHO, ce 
HBIHId ABHR ChITACEHHId, H WEHORHIIIE C€. WCTQWEH H. HOEO HERO 
H HOEA 3EMAId. Ak no Tcaiu, 8 a2& u&sasRgaaroA/krksus Rorov 
H ENKXh H iHe RoYvAOY EAAroA'kru ckerTaro Aovya nocnkuis- 
CTEOYIOHITH ,— £AKMAZKE. CAMOAOHKRSIIR H.— BAAANIKA — WTRSURCKO- 
Mov kA kkni Ho uIHQWTAMN CÓRERCKBIIE 3EAMAIE. ERE RQEHR 
W'TN EOra W'kHMuay c£, H WTRURCKBIAAN. AORQOA'kTEAIEMA — pek- 
HoYi€ H Eh cunegkas. oycrooreHiH covipoy MH H.- oycTame- 
HI€EHÍH , Ek Tw Efrkwe noinAone Kk. AM&Hk wTh ubcrHare 
MH MoHacThija ukcTH'kuin && HHOKWXN cTAjtih Kyrfs TIwaunk 
H ukcrH'kuuru kk CREIJEHHOHHOKWYN TIlOnh KMh OcwAWfh, Hu 
EbcrnioMEHoVUIE HAQRCTEOY MH. CKQREN. S'hAkHoYIo MOHACTH(- 
cKoYvio w'rckueHHid. AAH HORORQRANBCKAATO AOXOAKA, I€roxE 
DQHACKH, HCHARHIHIE Ch fAAOCTHIÓ MOHACTHóOV. OAHTTEAR MH 
H FOCHOAHHR CEETNIH. KHE3h. H CE IHLAQRCTEO MH ChRMQTÓHEN HE 
RAAFOEOAHYyN AHILEHOY KBITH. AMOIEMOY CEETOMOY. MOHACTHÓOY 
HOEOEQbARCKATO WEHAÍA, ElO:kE HAQRCTEOY MH 36MAMd ERA 
CTEHBIHAMS. noREAkuuemh ROrATH'RK AAQWHOCHTR, H H3EQAHYR, 
A4 Rh3HAMIETh MOHACTHK HÀ FOAHIJIE CTW AHTÓhR CÓER(A Khi 
CAAEOY H Eh "IkCTA nj'kancron EAAANISHHUH HAUOH. ROTOfOAHILH 
XuaaHAAgckou HH npknoAokHiHyh H EOrOHOCHIHYh — W'ThIl 
HaulHyk Cy wewna 8 cRerTuTEAIa CagH, Hnykke 3acrovnaienn- 
I£M. H MOAHTEAMH CRETNIHXS. W'TSIR ckHROViHy ES Gnerku 
Vogk agwnscirku E&cékgAAUMIH GOTRh Aa. CchMHQHTRN H oy Tur TR 


333 


HACh OY T'KÜIEHHIEMR. HEUCKOYAHHMB, AMHHR. Hk H— WEhIIHAA 
XfHcoEOY AIEMK Ad TIQHQEU4EMS H Ck MOAEOIÓ H Ck 3anp'kipieHuieMs. 
I€ro:KE H3EOAHTR. EOPh LAQRCTEOEATH CÓRGRCKOIo 3EMA(ICIO) HAH 
Efa'Th HAH ChIH& HAH ERHOYKh HAH KTO W'TK AA HalllEPo EAH:K- 
HH HAH A4AHH HAH DAKH F('kyk 9aAH HAUIHYX H "TTOY?KAN Ha- 
ül£Fó nAEMEHE, CHYh EkCEYN MOAHMR HMEHEMB F'ocrióAa Haller 
ley. Xpucra cui ne pa3opu'TH HAMH 3ATIHCAHHOIE HT1pHAO:KEHHOIE 
Hk flA4€ HCTIARHIdTH, I4KÓ TAKOROV2RAE Mh3AOV "4l6 IJKOzKE H. AMH 
QU'Th MB3AOAATEAIA EOTA.. Al[I£ AH. KTO AfR3HETR. 4300HTH CHIE, 
AA fa300HTM PFOCHOAR EOTh Ekcad AoRóaA Iero HauHHaHHId H 3A'E 
H Ek EOvAOVIIEU A Ekirk , H Aa Moy 16 norkaucraa AMTH. RH d 
W'TAMCTHHIUA Bh ARHR CTAUIHATO HCTBITAHHId, Ad HE HMATR 
OV"ECTHIE Ch. EEAHKRIHMH. HALIHAAH. CE'KTHAHHKR H. KTH'TO9H, MY- 
pw'roukuews Cyawewnuomk Hn. apyuepewAa Gakotrs, Ha unyzke 
Haul£ OYTIORAHHIE, Hh Aà HAMATR KA keH ck RBhckwH, He 
fA309HiUE EOXXBCTEHAA H. ATIOCTOARCKAA H WTRhuhckAAd ng'kAanuta., 
AMHHB. 

T AMuaecTiS &omiem rocnoAHuHs EceMhS Gps- 
gAIK€ M5 uH llomopuim AeccnwmTS Gmredans. T 

Sigillum argenteum deauratum: c&erW créfbans ngs&o- 
MOYSEHHKR XHCTOER — E "| Ek XfHcTA EOFÀ EAAPOR'ROHH KHE3I 
Aa34f&. Origin. membran. in mon. Chilandar. 

D. Avraam. Omne. 58. 


CCXC. (1405—1427). 


Stephanus, Serborum despotes, monasterio Milesevo 
donat quinque pagos. 

Mnore uapíe uaper&ovioTk, 4 cHAHÍH EAaCTH njkAgsKETR, 
peu. norkmova pina GoaoMonwak uapa ERkwEOMN. ERCEAf- 
XHTEAK lOCrIQAR, H nioniexe Eprkavennoe cie uaperRo rguteywMh 
W'TA Kf'knkNie TOró fovkk H EhcéEOrATÍE EAATOCTH, noAóEA- 
I€Th H DoAORÍIo Toro no eAHKS MoI[IHO JO2ZKAEHHOMOY IECTRCTEOYV 
HOAOEHTH CF, WTEfh34lónioMOY. QoYKS H. HacHipldlónioM oy EkCa- 
KO XXHEOTHO EAAPOEOAIEHTA, I4KO A4 H£ TRKAO Ef'kavennoMoy. ce- 
Mov uagerRim no'kiewnuuH EoYAEMRS, Hh H. E'kunoaoy nacokA- 
HHILH W'Th I€K€ WTh c8Aov &kAdrooveTóoreWia EkE'koennaro 
HAMh caoyzkEoHaueATa. Cr'kaeké H A38. Hik€ Eh. XoncTA &Eora 
RAdróuhcTHEOIS Eoo Accnorrs GrTefanks à nó aiaccrü gexien 


334 
lOCIOQAHHN cQbEAIEMN nHuiB cia E& ck kackuie g&ckmn, uako 34 
AHoror MHAOCOBAÍE H. HEHSTAATOAAHHOY IO MHAOCTR. CEETRIXI 
FOCHOAN MOHyh H XTÍTOQh CQBECKMIXh, cRETAro Cy wewnua ca- 
MOAfhKUA cükEcKArO H MypoTougna Hu Gagh, cRETAro REAHKAATO 
apyienuck8ma cgkRcKaro, Hé 34 MHOTrSIO CEOIO MHAOCTN XOAA- 
TAI€ ENIRIIE VW. AMQIEMN. HEAOCTOHHCTE'k. Kk rocnoAS, H. MOAH- 
TEAMH HXh AHOTARAH CIIACEÉHRS. ENIXh Eh MOfH 2KE H HÀ CBLUIH, Eh 
fATEXk H Eh JASAHUHBIHXI HSZRKAAKR H HAKGEKAEHTH W'Th HHOTIAE- 
wknnhiHyh, AazE H WKAAHHSIO AovulS MoIO WTNh EfATR CKMBT- 
HBIKh KR3EQATHUIE, H MOAHTEAMBI HKh. WTR RCkyk TEOQUA H 
REAAAONIKNI ETOQHUEIG XEOTh AAQWEA MH CE, AO HICAHZKE Eh 
no'kAniaia H3EOAHTR C£ WEAAAAKIJIOMOY ZKHEOTOMNR H ChAMONTTIO 
TEOfuoY H ROFOY AWOEMB. CHYh REAHKNIHXh. faAH RAaroA KreA- 
CTEÍH CEETRIYR FOCHOAB MOHXN cwkgenito Aoeaovy nguHecoyh 
M4AQe€ ngHHouleHTE , HoHAOIKHYXh MOHACTHQS rocioAHHA AMH CRE- 
rare Gagw we && AMnokurege ner&s. ceas. ov. AVopagHuays, 
HE HMEHA Cla: AEAa l'Srala, Tperie X..cuo lloue, uergpkTo 
II. wrwuk, nero P8neaicego. c&'TEopHyh ;K€ H. MHAOCTR. CEAWMB 
T'kwh, nkKO Ad HAMM I€CTh cEOROAA AE'k roaunk wk. SHkun, 
DETR KE 'OAHHR Ad HMN 1€ CEOROAA Wh Ecky& pagoTR rocroA- 
CTEA MH H MAAHX&S H EEAHKBIHYXh H WTKk ROHHHIIE H WTRh F(AAe- 
auAaHMia H WTh ECkyh Aanin rocnoAcTEA Au KfoAwk S8Hub, H 
COKh A4 HE AAEAIO F'OCIIOQACTES AH TkKMO MoHnacrHoS an kuicg- 
ckoaWY. H cie MaAQIe nguHoureuie nQHnHECEHHOIE HAMH MOAM, Ero- 
X H3EOQAHTR EOFrb ro AB'k cie rocnoACTRO CRAÓRZKATH, HAH. W'TB 
ChQOAHHKR HALIHXI HAH. KOFO AIORW. W'Th EAATOUBCTHEBIHKh, Cé- 
ANS Heno'TRoQEHHS ENITH H. HéfA3wWpeHuS8 no HEKOEMS. HARARAEHTIO 
aagHucTHHKA AlaEgoAa, liakox(e) MN He no&prkaHnywas HH pa3o- 
pHXWAMs DIQHAORKEHHA CEETBIMH. TOCIIQAAMH. Hof no'kXxA€ HACh 
FOCIIQACTEOEAEUITHY S CORECKOIO 3€EMAICIO. AIJJE AH. RE KTO Af b3- 
HET. Cla QA3WoHTH H DOTEOHTH, 'TAKORAddrO A4 faA3WHTh 
rocnoAB ROrk H n'kuucTAaá EOFOMATH H 3A€ H. Eb. ESASIIEME 
gkuk, Ek wkero nomen Aa MS ESAECTR. CBTIRSQHHKR. CEETBIH 
Gy wewns n c&eriin Gaga. 

MAuaocmTim Eo:xHe rocnoAHuHns Gpok&AIEMN At- 
cnoTs GmTedan s. 

Sigillum pendens: && ypicra &ora RAAroE'konhilH H Xu- 
cToASEgHENIH ECkaMh cQREAEMR H. HOAVHAEIIO A&cnoTh cTEfann. 


335 


Ürigin. membran. in mon. Savina prope Catlarum. Cp6exo- 
AadwaTUHekiÁ warasums. Y 3aapy. 1844. 125. Contulimus 
etiam aliud apographum. 


CCXCI. (1405— 1427). 


Stephanus, Serbiae despotes. 
Us Subseriptio: AMuaocris &oxitem rocnoAuns &cevis. Gp- 
&gareus n Doasnasutó Aecnom Cedans. i 

Sigillum. argenteum deauratum. Origin. membran. in 
mon. Chilandar. D. Avraam. Cs. opa. 51. 


CCXCII. (1505—1427). 
Stephanus, Serborum despotes. 
SNubseriptio: AMuaocTiS8 omite rocnoAnns gcevs Gpk- 
&Ai€ MN H Tlomopuie Accnw TR Grrefans. 


Sisillun argenteum deauratum. Origin. membran. in 
mon. Chilandar. D. Avraam. Cs. l'opa. 51. 


CCXCII. (1505—1427). 


Ntephanus knez et frater VIk. 

Nubseriptio: h& Xpucra &Rora &aarog'kgus rocnoAHHn 
kHe3& Crkdank n &par A8 rocnoAuns Bakks, 

Sigillum argenteum deauratum. Origin. membran. in 
mon. Chilandar. D. Avraam. Cr. lopa. 51. 


CCXCIV. (1427) 6935. ind. V. 19. julii. Glavi. 


Stephauus, Serbiae despotes, moritur in pago Glavi. 

Iph caagu, Ic8c Xoucroc. a3& Aecnom& Gerefbaus, cun cec- 
Tarw kHt34 (da2afa, n no Tore ngrkcragaeuito mHAocTRIO EO2RÍEIO 
RÍXK FOCTIQAHHR ERCÁMR CRRAEMBS H TIQASHAETIO H TIOCAETIO H SECTKI 
SrgkckKie 3€MAH H ROCHRCKIE I€lJlE 2K€ H TloMOpgTIo 3€ TCKOMB, H Eh 
ReroAamknu n EAaCTH DpoEoAHXS :KHTÍA Mocro R(kue, EAHKW 
EAMrOMB H3EOAH cé Ror8, A'kTk KO .AH., H Ta&kO HoHAE Kk 
ark nogeAkuie ogip(e) wr& E&CkXkh uapra, H EÍ anreAk. nocAaH 
K& MH'k: arreA& rgeAH, H TAKO ABulA Mold WTR SEOFAFO MH 
pA3AY*"H ce T&AECE HÀ. Avkerk. umenyewwah Taagu, wkmy e 
TOrAAd TéKV UI. .,S,-MOV H. .1,.-MOY HA. H .E.-MB, HHAHK- 


336 


TÍOHR .€£., CABRHhIIS KfVrh .21. H ABHH .gl., Wkcena uovaia 
. SI. ABRHR. 

haarwuserHEH rocnoAuns AccnoTk Geefbans, Aokou ro- 
CHOAHHR, Df'kAoEQH H MHAH H CAATKH TOCHOAHHN AECIOTR. 
Ww reje TWAS, TkO rà EHA'k Ha ctv Awker'k waTEa. 

Inseriptio in lapide in pago Drvenglave knezinae Ja- 
seniea, nahijae Kragujevac. Daniea. 1826. 37. Rajic. HI. 
128. Cf. P. J. Safar. Wiener Jahrbb. LIII. Anzeigeblatt. 7., 
qui dicit in Danica deesse aliquot lineas difficiliores lectu, 
in quibus ipse nomina JarovgeEHks et nons haskua lege- 
rit, T addit, monumentum erectum esse ante annum 1500, 
cum .8. pro .s. seribatur. 


CCXCV. Post 1527. 


Stephanus, Serbiae despotes. 

Subseriptio: B& Xpucra. &ora gaarog&kousin 9. nprk&uco- 
KBIH EAAFOAfhxkaEHNIH Grrebank, AecnoTs gckais Cok&AECMR H 
DOASHAECKHMN CTQAHAMN lOCTIQAHHR. 

Inscriptio in monumento ejus in Ljubostinja. J. Vujie. 
Hyrem. no Cepóim. 106. 


CCXCVI. 1427. 31. decembris. 


Radoslav Pavlovié, Bosnae magnus vojevoda, et filius 
knez lvanis amicitiam et societatem instituunt cum Ragusi- 
nis, cedunt eis dimidium Zupae Konavlje et confirmant pri- 
vilegia data Ragusinis a knez Paulo et a vojevoda Petro. 

1 Bis nae wr&ia H cHHA H cRETAFO ABXA AMHHR. MH l'Ocio- 
AHH& EocEOAA. Paaocagk IlagAoEHKk ,. MHAOCTRIO. EQKRUMN. RE- 
AHKH ROE£EOAAd EOCAHCKH, H CHHOMh AH KHE30Mh Hgannuireus, 
RgSAShuH EA ReAHKOH caA&'k Hu rocnourgk wouys njrkooAnTeas 
nAEMEHHTOW H4ill£, H flló TOMk 34 Haui8. cASiKEB. MHAOCTH H 
FÓAAORE H 2KSTIE H 3€6MAE, KOE TIJHMHCAAW W'Th K(AAERCTEA ROCKH- 
CKOTA, HAMh A4aHe H 34nHcaaHo $ Halle nAEMEHHTOW EA (ScA3H 
H AfkXXAEH EOCRHCKOH H KfJAAEECTEOMA H— ECHEAMS. oScaroah 
ROCRHCKHAMS HAM FIOTEQRCEHO H SCTAHORHKEHO, H ESAE lo MHAO- 
CTH EOKBWH Rh lIARHH AN:KAE'R, rocroASE H S:KHEAE, H WTR 'TOrA 
Aatehe H SAa/katotoke cASFAMR H. HIAEMEHH'THM AIGAEMB ,. HÀ. MOIO 
&oAIo AAE H. 34anHc8ie 8 RaiIHHS H S8 TIAEMEHHTOW, Eh. CHX& ECHXR 


337 


WHAHEh H f)3AHCAHEB B4 CBRAAMHHEYXh CKQORHIJIEXYS CbAUA 
Meotroó RÉAHKB AIORAEB H CÓBAUAHCTEW KH£3A4, EAACTEW H EcCf 
wnkHHt F9AAA ASEQOEHHKA, KOlo ERSAA AHAOCONAHO, CÓBARMHU 
H REB. AVkge Eh. RCAKOEMR. TIOUTEHRIO ripocTQ'kuie H nokaasauie k 
naurkaus npst&kak H Kk Haie rocnonTES, H noka38Io H uHHE, 
KAKO H HO RHHCAHM'Kykh, KOE€ WAR HHykh DlHMHCAW , EHAHETH 
ECT , 4 CAAH wipe &Ehe noureH88 amRgaEs H. njuka3aHs, Kolo 
SuuuHuc H nokKda3AUIE. FOCHOLTES MH mo CEOHYN TOU TEHHEKXB 
nocAéy& Eh WERoH Ef'kae Hat, H EccEMS ToóMBH Xert yapuu 
EHTM H nowrewkak HHAMS Eh E'kku naaTHTH. XoT'kcme Mn ro- 
CcHoAHHR Go£EOAA PaaAocagk Ilagaoguha RctcQkAHO H £AHOEOAHW 
H cHH AH kKHé38 Hgannum H. HAuI£. HATQ4KAE, IO € rló MBiu- 
KOMh KoA'kH8 ngAAEW H OU TEHOW CÓBALA HAUI£TA, fJASMHCAHER 
Eh CQbAAUHHYyh CKfORHIJIEXh CfhAUA HadlltélÀA HHYXk EEAHKB H 
KfacH8 AIGRARA H COBAMAHCTEW KH£3A, EAACTEW H RCEÉ WIKHHÉ 
r9AAA ASspoEHHKA, Kóló REA3AA4 MHOFOÓ MHAOCOQKAHUW H S Eca4- 
KoW Rf'kae no&asaule K HALIIHMB HIQ&E'kM& H rocnou TES MH, Ecé 
TOH CMHCAHEN "HCTO H WTEOftHO XoT'kcMO, A4 TOAHKAH Alo- 
SAEh XApHA ESAE, 34 CAATKS AKREARR H COBRAMAHCTEW, KOÉ ECTB 
Ahió HAMH , HÀ TIOUTEHRE H. S3EHILIEHRE HHy HlOHMHCAO € MH- 
AOCQR&AREMBR. KHESA, RAACTEAE H ECB8 WIKHHS roaAA AS&poEHHKA 
uH HHyh nocakhue HAMK 34. EfATRIO H. COBAUAHÉ TIQHIdTEAE, H AA 
CTOÓHAWO 34 HHy& H 34 HHXh WCTAHAKK. KAKW 34 KOtFA FoA'k Hachb, 
H AA Hyh uS8EAMO WAA. ECAKOWFrA HEDoHIdTEAId KAKO. KOEFA T'OAH 
HACh; H IM4KÓ E-H-Xh Kold Teumkóoha AonaAa WTh Kot roA'k 
ceTroaaHé KHE3A, EAACTEAE H. EC8. WrihHHS ASRQORAMKÜ H. HHXb 
HATfAXE H HHXh fiocAkrue, Aa. cTOHMO W OoHE KAKO 34 KOtlA 
rOA'kK WAR Hac, €) c£ H WHH HAMA TTAKOFE WE'kroRAUIE ; H. IdKO 
EH MH C£ no KOWAR Ef'kueHS8 3roAHAW AouTH 8 ASEQoEHHKA, 
ak EocgoAH. PaAocag8 HaH AH cHH8 knues8. Hgannuis, Aa 
ESAE 8 auk 8 goegoAH PaaocagS Hu 8 cuu8 MH knuess. Hganuuis 
EKAACTEAHHh H KHE3h H G'kkuHkh H cSABIa KAKO 8 KoEMB roA'k 
BAACTEW. ASRQORAUIHX& ApSrow HA A&CETE; H TIOUTORAUIIE MEHE 
rocnoAHHA ROEROAS Paaocaga H. cHHa. MH kKHE34. Hganuuia n 
HAE nocA'krHé KHé35, RAACTEAE H. BCA. WRHKHHA r9aAA ASgpo&- 
HHKA, A4UIE MH H. AapogAuie noaaus c avkerowk 8 ASgpogHHkS, 
KOld € EHAd nfoTokHcTAaga zRofeTrt, Aa ct. HanpaEH H SfecH, 


rA'k &8A€ nor k&Ho, H kAKO € HIOAOGREHW, AA ECTh HA EHA'knhe, 
22 


338 

£f ECTN rocnouka noAadua, AA m Mk recnoAnns. ROEROAH 
PaaAocak8 Hu cunS Hn Kne38 Huanuus à naues. weraukS npa- 
RoWAS H nouTEHOWS cgbAnaA HallltérA, Hó € no ASUKOMRN Ko- 
a'ku$, aaM HAKOH. TOrA no kREHCKOMBA KOMKn8, uio EH. Haléra 
C)bAHA: AKO AH EH KOH zKEHCKOTA KOMkHa, iio. EH. WAR HAlérA 
CQhAUA, TAAA HAlliHMh WCTAA'RMB , KAKO KAEh IOAAE, H Ad 
TAM foAdMA HAMA H HallEMS HaTfalukS HHKAAA Hà M4HE Hé 
ME H9 HTH HH CE KOHMB 8300KOMK H3ETH H3 HalUlHyh. QSkKS KA 
EHEKH EHEKA 34. HHEAHS faTh HH 3A EAHO riprkAS:kkie unn 3a &ARS 
CTEAQh ChtérAH c&'kKTa: aKoó AH EHXk !d FOCHOAHHh ROEFEOAA 
PaAocaEk XoTHW, A4 CAMBR EOAI2HR. WESH noaauS njoAATH. AAH 
34AQKHTH AAH AAoRATH, KOMS MH € Afaáaro ASEQOREUSAHHHS, 
H KOÓHh H4Ch CHHM AH KHE3N lHganuun H Haulk WCTAHAKN, naue 
AA €€ TOÓH ASEOEAULHAMNR FOCHOL/TROMhR. HE MORE SARQAHHTH 
HHKOMSh ASRQoRuAaHHHS8 , KOotEMS RHCAO 1o xer'kau noeAamTH 
HAH 34AQ:KH'TH. HAH AA eEATH. H WiJj& WE krwEAuE H. AApoRAUIE 
MH KHE3h, BAACTEAE H RcA WnkHHA rpaAA ASrpogunuka Ak 
rocnoAHHS EotEOAH PaaocaEk8 H cuH8 Au xrue38. Haanuuns n 
HAlll£ÉMS wcTAHukS8, nowToRaillEe H AAgoRAaluE H A4tUlE HÀ. BCAROUW 
FOAHIE LIECTh. CbTR TDéfHlE)h AHHAQH ASRQORAUILHXR, A4 MH 
AAR 34 AOXWAAKR AoAk. geuenowra Aucaa. Honanau, GOkoAA 
llanrarA &A &HekH EHERA HAM (E4EHRHOMS rocrioAHHS KOEROAMH 
PaxecaES n cuu uni kne38 Hgpanuus n naues wceranks ngaa- 
ROMS H nouTtHOMS cfhAuA HAuiéFA, IIO € no ASurcoMs KoAkns, 
AAH HAKOH TOFrà HO :KEHCKOMRA KOAkHS, glo EH WAP Hanéra 
C)bAUA, AKO AH KOHR KEHCKOFA KOMkHa, gio & HAUlETA CORAM, 
TAAA HAtlli£MS WCTAHKS ,. KAKO KREN flOAAIE, H Ad WREH fEMEHE 
IIECTN CRTR nEQHEQS HAMN rocrnoAHNS Eock&oAH PaAocakRS H. cHHS 
AH &kHe38 Hganntus n naues. weraaks8 HHKAAAQN HÀ MAHE HE 
Mer8 ngHTH HH C€ KOHEMb $9300KOMh H3ETH H3 uaurkys pSks 
EHEKS. E'kko;ma AMHHN 34 HHEARS (ATK HH 34 EAHO D(kASRKE HH 
34 MEANS CTEAQR ChkEFAH cE'kTA: AKO AH EH. C£ KAAH ,. IJIA H£ AdH 
EQFh, KOld fATh Hà JSEQORHHENR AEHFAA HAH 3PTOAHAA WAR 
FOCcnoóAHHA KfaAA ROCRHCKOFA HAH WTh K4AAEER Srokcivkyn HAH 
W' Th Hafh CTSocirkyh, WTR KOHYXh HHybh lOcHolTEO AH 34nHcí 
HM4AÀ , HAH. WAN Haàch TlócnoAHHA EoEROAE PaAocaRA HAH. WAR 
Haurera cHHa KkHe34 lHganuuia HAH. WAR Haálli£TÀ HATóAUIKA HAH 
WA Hálli£"A IIA£MEHA, 34 KOAHKO EH KAAH aATk RHAAd H Tfh- 


339 
mkaa, Aa 34 ToaukoH Ef'kuene KHE3R, RAACITEAE H. RCA WÜKHHA 
rgaAA AS&poRHHKA H HHXh HATQAXRE H. HHXh (IocA'krHH Aa 34 
ToAHKOH Ef'kaeHE, iio. EH. KAAH. fATh. TTühtrkaa, Ad H&£ HAMalIo 
AABATH HH flIAAKATH WBEH 3POf4 (EMEHE LIIECTR CHAT DEQnEQN: Ko- 
AHKO KfaT AH EH KAAH fATR nf'kcrAiaAa, Aa HMAto AAEATH H. flA4- 
KATH EA3AA Ea E'kka &ueka. H tdko RH ce 8 koe Rrkae 3roAHAW, 
Ttf Id rocrioAHHR ROEROAA Paaoca&k HAH. MOH CHHh KHE38 Hna- 
HHII& HAIIJAH. Cc€ HÀ MOfH, Wi&'kroEAUIE MH. KHE3h , EAACTEAE H 
RCA WHKHHA Plf4AA AS&spoEHHKA 83€rH Hack 8 HHXkh Afrk&neyn, 
rA'k ce Hi M& EBA€ MohH, H HaulE HAT(A:KhE, HÀ HHX'5 TÜAKEHRE H 
cneH38 H noHRECTH HAC K cegk 8 A SEQORHHKR , H A4 HACh. HE 
AAAS HH Motra cuHa kuesa Hgannuia un paura HaToauka Hu- 
£AHOMS Hautes HET Q Hd TEAIC HH 34 CT(AXh HH 34 RAJFO HH 34 
HH£AHOrA uaoR'kra RoAIO chéran cg&kra, naue ra/k roa'k 8 rocno- 
AHHA KQAAEER SPORCILHYRh HAH 8 KMETH SPORCHHYR A4 34 HACK CTOE 
COROMR H CEOHMH. TIOKAHCAQH KAKO 34 Kotra rOA'k Huy&. a MH ro- 
cenoAHus EotROAA Paaocagk H cHHk AH KHe38 Hganuums n naui 
HATAXAE H Hau noce khun TakozkAe wi&krS8euo KHE38 H. RAa- 
CTEAEMIS H. EcoH WnkHHi'k ASRQoRAuKOH H HHXb& noca'kriuas eTo- 
d'TH 34 HH. H wi&krTogaur Meik rocenoAuns gocgoAH PaAocans 
KHE3N , RAaCTEAE H. ECcA. WwnkHHA rfaAa ASrnpokHukKA npuauTH, 
KAAA HM &S8AS AaTH, 8 KOMBSHh ASRQOEAUKH. AfRKATH. HAUIHXR 
ASKAATR S3AATHYR. LUIECTR "THCSKR , H A4 MH HMAIÓ AARATH. DIETS 
fió KAH'THHAfN HÀ ECAKOW FoAHI[HE, Ao KoAH rOA'k RSAEMO Apk- 
AKA'TH EMEHEE. UIECTRS THCSKS ASKATR 8 HHyh KOMBHS, H KAAA 
COAH ESAS 8 HHX& KOMSHS 'TH ASKA'TH HÀ T84 DnIAARS, KOAHKO RH 
CTOIJAH , A4 CAMAK. ROAI2HN 83HMATH. H. WIIETS. CTAAIATH KOH. MH 
roA'k Anw. wk "r'ky& peueuneys ASKATR "ka rocnoAHHhs. EotEOAA 
PaAecaEk H KÓHh AEHE CHHh. AH KHé3&. Hganuuns uH nauis Ha- 
TQAXAKS, H KAAA roA'K &Hy& xorHW S3ETH. WEeEH peseHie ASKATE 
HAH KOH AHW WAR HHXh, AA AdMR HÀ. 3HAHRE lf'ke TOrA, KaAA 
HX5 ESA&Mo yrrrkvn 83TH , ARA. Wkeena. u wipis wen'k rocno- 
AHHS RotROAH PaaAocagS Hu cuu$ Mu knes8 Hganuus wrikrogaur 
KHE3h , EAACTEAE H RcA WrikHHA P94AA ASgpoEHHKA, S Koc roa 
EH cc &'kwe 3roAHuaw Auk. rocnoAHus RoceRoAH. PaAocaEgS H 
cHH$ aH kHe38 Hganuuis uH naues, HaToalliK8, Aa nocTAEHMO 
8 HHyk KOMBHR H4 HallI8 EOAIO SETHÓOH THCBKE ASKATR 344 T"kyh, 


AA HX €8 HAMh AhXXAHH. TIOHMHTR 8 HHy& KOMBHh, A Ad HAMK 
22 * 


340 


HM4l A4EATH HÉTR Hó KAH'TTEHAQN HÀ ECAKOW lOAHIIE, 4 I1OA, 
oWHH Sg kTh, kAKe ce 3roph nit. H MH FocnoAHHR EotEQAA Pa- 
AecaB& H cHH& AMH KHe3h Hanns, REHAHER. RA CHYN Rc'ky& H pa3- 
MHCAHER E4 CORAAUHHXN CKQORHIJIEXh CÓBAUA Halli£FA REAHKS H 
KgAacH8 nowTEHSS8 AKMEAEN H CORAUAHCTEW KHE3A, EAACTEW H RCE 
wnkHHE F9AAA ASEQORHHKA, KOlO RA3A4 MHOTO AHAQOCÓBAHW H 
K£3 Wke Ea. Rcakoe Efrkwe npocrórkuie H nokasaure &. HAUIHMN 
DQ&E'keM&k H K HAUIEMSB rocnolTES, H CMHCAHEN H. EHA'kER "ToH, 
KAKO ct 3rofté nHülE, MH rOcnoAHHN Eo£EQAA PaAocaEk H. CHHR 
MH KHE38 Hganuums Aacaio H. AagoRACAAÓ MHAOCTHEO H. AORfo- 
EOAHW H ECECQBAO KHE38, EAACTEAEMR H RCOH WIKHHH ASRfo- 
KAMKOH E4 EHEKE E'keka E£3. TlOofEuEHkId c MHAOCTHIG H. C. SETEQR- 
FEH&EMB EACk. HÀI AHw BHonagan 8 3 Aonowas l'egowms 8 c 
huTraauHowAs no keTaf8 c npag'kauH MérAMH H. € ARAMMH , 3 
FÓfOMh H € EOAOWAMR H C HTAAHHHAMH H. ChHOKOCH H 3 FKRMREMN, H 
H IJió € Hà noE&QkuiH, H c Ow&oAoms H c llanraroas no KoTAS 
c nga&' kan MéFrAMH, iplo. 1€ EHAO 8 AQIKAHRIO FOCIIQAHHA HH H 
poeAuTeAmia kue3a Ilagaa n. &gpara nu rocnoAnna goc&oAE ILerga u 
HAlll£, FocnoAHHAa EetEgOQAE Paaocaga [lagaokuka H8. cuna. MH 
kue3a Hgannuuia Ao AaHatliHérA. AHE, ca RCkH cea H 3acewiun 
AacMe HHAM 8 RangiHHS H 8 naeveunnTow roaAS ASspokHukS, 
KH£38 H RAACTEAEMN H — ECOH WrnkHH'k ASRQORAUKOH KA EHEKH 
E'kékA AMHHh, A4 C8 REOAHH H WEAACHH HHAMH WHH H AykTuA 
HHX& H HHXh SHS8*ki€ H rgJaSHSukt£ H. HHYN noca'kruu kako npakA 
H DAEMEHHTA l'OCIIQAA EA EHEKH. EKHEKA. AMHHR. H WAREHLIE MH 
recnoAHHs EotcgOAA PaaocakEk H cuHk AH KHé3&. Hganuum — 3a 
HACh H 34 HAE HATQA:KSIC TIO AMBILIKOWASR KoA'ku8 npaago H nou- 
TEHW cCühAHA HallléFA H 34 Hálli£E TlAEME, IJló € nio. MSIIIKOMR 
KowknS, wagkrSeno ce rgaAS ASRQOEHHKBS, KHE38 H. EAACTEAEMNB 
H EcoH WnkHH'k ASRQoRAuEKOH, H 3ARESBEM ct HÀ. ECAK8S Haus 
MOWKR QEuEHRHS noak :k8ne Bonagan, GükgoAA n IanTama gpa- 
HHTH WAA ECAKOWTA HACHABId H 3AHXh AKAH, KAKO A4 HYh 
recnoASm H SikHEAIÓ MHQHOW. H WiJlk Wü'kroEACMO MH rocno- 
AHHk EotROAA Paaocakk H cHHk MH KHé3& Hganuum n natus 
HAT(4KAKh QEuEHRHWAMS. KHES38. H. RAACTEAEME H EcoH wnkHmu'k 
ASEoRAuKOH 34 HHEAHOFrA uAOE'kka RoAIO, KOH EH HÀ ChEMRh 
cE&'kr8, HH 34 cCT)AXk HH 34 KOÓt RAAdTÓ HH 34 HHEAAHN HHH 
S300Kkh, KOH EH H4 cE'kTH MOFrAW EHTH, HHAMh H ECEMS HHYXb 


341 


HE SAH'Th HH. HHyXh. W'TTHCHSTH llà4€ HMh . THQHIJ3HOEATHH CfhA- 
"«AHO H DAEW , KAKO CE 3FOfA IHE, Ao AHH H AO E'kka. H Wips 
KHE3h, EAACTEAE H ECcA WrnükHHA rfdAa ASRQOEHHKA A4ulé H 
Aa4pegaurc Aveik rocnoAnas gock&oAH PaaocagS H cHH8 MH KHE3S 
Hgaunus 8 naurcAuS werauks 8 HouagAays. ArkaowBe 36MAE H 
neroWwra A'kaa TH 4ECTH 3€MAE, H Ad CAMBR EOAIMHA. "ka rocno- 
AHH& EOcEQAa Paaocag& H cHHh Au kKHe38. ligannum uH Huy 
WCTAHAKh, KAKO EHIUIE DHIDIC, A4 CAO EQAHH TIpoAATH H Aafo- 
KATH, KOMBS € HAMB& rOA'k ASsQoRguAHHHS, WHtH ArkaogE, uio 
HACh AoHAE $8 honagAays. H 34 noóTRQhhteHhe H ScrAHoEHRhEHRE 
E'kunow Rcakot nouwrtHE AIGREE H. TIQHIATEACTEA AMETS HAMH. MH 
rocnoAHHR EoócE&oAAa Paaocakk H CHHh MH KHe3h Hganuuis H. 3a 
ECE HAUIE HAT(JAXKkEH TlA£ME KHE3S8 H RAACTEAEMRS H ECOH. WITKHHH 
ABSEQoRAMKOH DOTEQBRAHCAYO H TIOTEQRFSEANO ECE H ECAKOE IIOREAE, 
Kót CH HMAlo WAR HALIHXh TIQkEHEXI WAR FOCTIQAHHA HH H. foAH- 
T&Ald KkHé34 llagaa H8 para nauirera recnoAuna EOG£ROAE llerpa 
HAUI£, FecrioAHHA EoER&OAE PaaocagA, Ao AaHAllHEFA AHE DO. QEAS 
€ QWE'kaMs CAAAHRHHAMR l'OCHOII/TEA MH. 3ATIHCOMR TIQAEHCSKOMR 
lrocrnotTEA HH HDégATRIO, Kcé€ KSrIHO TIOTREQRPSEMO H TIOTREQRAHCA GO, 
A4 HM C8 TEQBRAH H HETIORKOA'KEHMH. H HH TIGOUHHH AO AHH H AO 
g'kka. H HÀ Ect RHIllE HHCAHRHW 43h P'OCIIQAHHR EOEROAA PaAoCAER 
IllagaoguE& H cuHoah AH kHe30& Hgannureuhs H ck. u3&Rfa- 
WkaH RAACTEAH rOcnou'TRA MH EfallTRA HaultéFa H CASBSFN Ha- 
uiuys H Haunp'k c kueaonmt IÜOpkoms Bhaaaumnpuhenh, c KHE- 
30M& PaaAecagom& CORQaAoEHKEMR, C KHe30MM& flaekcomsn TIla- 
QI9oRHKEMh, € KHé30AM Hgannurais /SKOEEHKEMK ,. C KHE3OMB 
hskaunnous AMosoaunkeus , c kuezoah. G)erowak Bhopoguun- 
KEMh, € KHE30Mh. Paaocagomh FiaaaHnHKEMN , C. KHE3OMB 
Grknkoaks ASkoek&uREMR, c KkHe300. TipuTKkoMk.— Muyauao- 
EHKEMh , € kHE30At8 hiSanucagoams Boraguukemk, c &oEROAOUAMMR 
RiSkacomh, c Roc&oAOoMR PaaocMh , c kHe20€&.— Bipanaoms, c 
kH£30M& RiSkaumiuinoms. Bhaaauangukemk , c kuesoak fiSkaumm- 
HoMh G8yaHuHkEMR (oTHCMO CF H. 3AKAECMO HÀ. CEETOMR £RAH- 
léARIÓ KOIKhEMh H Hd MACHOAMM H :KHEQOTEOfFI[JIJEMh KQH:KS ro- 
cnoAHie peutH&H ka KHE38, EAACTEAEMN H EcOH. WnkHH'k rgaAAa 
AS&EpoEHHKA H. HHYk WCTAHKB EA lOCHOAA EOTA ECEA;KHTEAId 
H Rà ngrkaucTS8 ero RoroMATEQRS H EA . A. ERAHFEAHCTE H Eh . El. 
CRETHXh AnBCTOAR EQBYOEHHXh H EA .O. H3REQAHHYh EOXXHYN H 


342 


EA BCÉ CEETE Hzt£ WAR E'kka Eor8 STOAHEUIE, AA WEoH 3PÓf4 HAtUE 
DnHCAHhE H WE'kTOEAHRE, QEuEHBE H SYHHEHRE KHE3B8 H RAACTEAREMBS 
H EcoH wnkHH'k rpaaa ASspogHHKA H HHXh OCTAHKS H nAEMEHS 
HHyb H HHXh HlocA'krHHAM , KaKo 3ropa nuu, EHEKS EkroMa 
HE HAMÀ HHMb HÀ MAHf. TIQHTH. HH CE KÉ TIOTEOQHTH 34 HHEAHS 
CTEAb HÀ 3£MAH HH 34 £AHOFrA uAOR'kra EoAI HH 34 CT)AXR HH 
34 EAAMATO HH CE W 'TOH HAgHA Kotld SuHHHTH: £Ad AH RHCMO MH 
recnoAHHk Eot££gOAA Paaocakk H cuHh MH kHe38 Hgannus uH 
HAUIE HAT(AKIE H. HAllIH DlocA'krcHH WEOH 3rOWfaA (ESEHRHW, IlH— 
CAHBHW H WE'KTOEAHRHU TIOTEOQHAH (ESIEHRSHHEMN. KHE38, EAA4— 
CTEAEMR H EcoH WnkHH'k ASRQoEAUuKOH AAH HÀ MAHE TIQHHECAH 
KOWAM XHTfOCThIó HAH AAKOMOCTRR 34 *"hió BOAHR 4AH 34 
€Tjaayk aAH 34 Xyorkuse ueAHora sAóRkka Ha 3€MaH, TAAA 
AA cMó AH rocnoAHHA RotBoAAa PaaAocAEh H.— CHHh. MH. KHE3b 
Hgannus n Haurc HaTQAKhe H HAaulH nocvkrun ngekAeTa EOFOMR 
mug kah WTRUEMRS H. CHHOMR H. CEETHEMBR. ASXOWAR H. ECHMH 
CEETHMH WAR E'kka &or8 SroAHRUIHAMH EHUIE HMEHORAH RM , H 
AA cMo npuuTeuu k. Huan nckapunwTCKoMB, KOH nfoAA cHHA 
EOXBId H4 fACHEThI€, H K OWH'KMh, KOH 8nhiay8: nponuu, 
BgonHH, H K OWH'KMk, KOH KAAAHEXS TokHORh E'kHatlh Ha 
CFAAE'R, H A4 DAAE K()kEh. Hà HHYh H HA "EAHEXh HHXh, H AA 
CMO CÉ WANQEKAH EOTA H IdHhTlE£AA MHAOCTHEOWTA HÀ AAdAHh 
c8ruH H Ekpe, kom g'koSeuo, H Aa cuo nogeueun 8 raac8 H8 8 
nowrtHhio H 8 DjaEAAaXk H 8 3aKOHEXh HAlUHXh ESASKHYN Ao 
R'kaens cHy& Mer8 nain Aog(rkaann nu nouwren' kan wnkenutu, 
H Ad C€ Hà3eEEMO njokatTuH H He&kouuuu, n Ra3A Kk. Aa ce 
HIQof£4M£HH H IlIQTHCHSTH H fOFCHAHH. H CKHE EcE fHCdd CE H 
cEgiuiH Ed Aka omcTEA XoHcTOEA THCBKA H. uETHH CTA H ARA 
AECETH H c£AMW. A kro, wkcea. AekewEQHid .A. H .A. AAHR. à 
nuca G)croim A&iaks. 3anog'kakio 8. nokeA'KkHR&EMN. roCcnoAHHA MH 
EO£EOAE Paaocana. 

A tergo: Poueglia de voieuoda Radosau Paulouich 
per la sua parte de Chanal in. 1427. decembrio. 

Sigillun avulsum. Origin. membran. et apographum 
ehartae. in c. r. arehivio Viennae. À tergo apographi le- 
guntur haec: Ihwüeaila wa& gwieEoA€. Paawcaka Tlagaokgukia 
WAR HierWEA Aueaa HwnagAH THCSKIA H SETHOH CTA H. ARA. At 
CÉTH H CEAMW AHETW, AckecMEQuia. Crouen, 107. 


*? 


343 


CCXCVH. 1427. 31. decembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii Rado- 
savum Pavlovié, magnum vojevodam Bosnae, et filium ejus 
knez lvanis$ inter senatores et judices recipiunt, donant 
eis palatium in urbe, et promittunt se eis soluturos esse 
quotannis pro dimidio Zupae Konavlje sexcenta hyperpyra. 

G) &cAMo:kHa cHAG nj'kcueraro ASXa, EORE CAAEHMH Ek 
Toblt, EA W'TUH :K€ QekS8 H cHHB8 H cRETEMH AScH, ngrkcgs TA 
Tóhut Héfa3AEA(u)MA, CAAEA TERBE, H2KE Eh HAE TEOIE EhCE Rfh- 
UHAOe, H TéGoro 83A0RKHAMO H DngAEHMOÓ MHCTO W'TASACTERIA 
HAlIEFO, EOFOAIOEHMH H HHMS. HAMB AdREAHH. FQAAS ASEQRE- 
HHKh , W &cEMh nf'kcgeTS TQkUuS cAAREKE, 43h MH KHE3h, RA4- 
CTEAE ASBGQOoRAUILH H ECA WIKHHA. AAMO ERAETH. ECAKOMS. q4AORE- 
KS GK«HEGMSB Hà 3€MAH, nIkAN Kora FOAE WER HAUS AHCTR AoH- 
At, H 'TKÓ FOAE WER HAUIB WERETR u8i€, Aa nkauucvio 9 8uu- 
HHCMO ECH RHRE RAACTEAH. ASEjOEAUIIH H. ECA. WHIKHHA. ASRóo- 
RAWKA, EAHHOABUIHO H AoEgoROAHO njr'krawure, H 34KAECMO CE 
HA TO roócnoAHHS EonAe PaanocakS I lagaogukio, ReAHKOMS ROHAE 
EOCAHCKOMS, H cHH8 A8 kne38 Hgauuuis au HHX5& WCTAHKS, KAKQ 
RAHAKHA KfREN TDOAAdIE, D)AEO H FOUTEHO HATÓ4..... HHYyh 
WCTAHKS, KAKO RAHZKHA K(hER lOAAIC, ERKH ERKA MH KHÉ3h, 
EAACTEAE H. EcA WHKHHA rjaAa ASkpuEHHKA EHAERUJFE nDphaEO 


EfaATITEO ...... H HouTEHB8 A'OGARN H cóhuaHo njrkmeacTRo, 
KOI€ E4344 MHAOCQBAHO...... BBCAKOIG IIOuTEHIEe lDfocTÓE H no- 
KA34 K HAIJEMN DQREEMA H K HAIUJEMS ......... H HOKA3SIE H 


sHHH, KAKO H IIO HIHCAHIdXR ,. Koid npkauicMo WAR geue(nora ro- 
enoAHHa) RoHAE Paxocaga H cuHa. AS Kie24 Hganuma, EHA,ETUü 
I€CTh, A CAAE ....... HIOVTEHS AIGEAER H nokra2aHh, Kolo SulHH H 
noka34 rocnoAcTES HatewB............. KK WEOH Ef'kae na- 
UE, MH KHESR, EAACTEAE H Rca WrikHHA rgjaAa ÀASEQREHHKA EHAE- 
Ul£ KEAHKBS AIORARR H CühuaHCTEO FlOcnoAHHA EoHAE Paaocaga u 
cuHaà MS kue3a Hgannuia X9T£CMO, AA TOAHKAH AIGBAEh KAfhHA 
R8AE, 34 CAATKS AIQRAEN H CORSAHCTEO, KOI€ ICCTh MET'IG HAMH, 
HÀ nowTEHICe H 83&EHUIEHIE HéFORO nkuncao c MHAQOCÓBARIEMR 
recnoAHHAa EGHAS Paxocaga H. cHHa. MS KkHE34 Hgauuua u HHYh 
WECTAHKA CERE 3A. BfaTA H CÓRUAHOFA no'kraeaa , H A4 CTOÓHMO 
34 Hh H 34 HéroEA cHHA KHé34 Hganuuia H8 2a HHYh WCTAHAKR 


344 


KAKÓ 34 KOlelaà l'OAEÉ HACh, H Ad HX& "uSEaMO (AA CRAROPA HE— 
ng'kiaTéAia kako KoI€lA FOAE HACk, H. AKO E-H-yh KOld TEUIJKOKId 
Aenaaa WAh KOl€ lOAE CTQAHE, AA CTOHMOÓ W Hh H W HETOEA 
cuna kne3a Hgannuia 8. w nuys. wcerank8 Kako 34 kKolerd roA€E 
HACb ..... EH ct€ TOH Rf'kue 3roeAHuao, TeQh np'kuumaw rocno- 
AHHh EOHAA PaAocagk (nau) AS cun Kkue3s Heauuumk, Aa ESAE 
8 RÓHAE H 8 kue38 Hanns RAaCTEAHHR .. KHESk H EEKRHHKR. H 
Cc8AhId KAKO KOH FOAE REAACTEAHHR. ASEQKREAMKH. AfSro HA AE- 
CFTEé. H MH KHE3B H ECcà WnkHHa rgjaAa ASkoaEHHKA. no(uTo- 
E)AcMOó, A4CMO H A4fkRacMe recnoAHHS RoHAE PaaocagS8 H 
cHHS. S8 kue38 Hgannus$ noaauS c aucTwAS 8. ASkosEHHKB, 
Kold I€ EHAA nfkoTOoERcapa zKopere, nangagHo, Are ScnorrksSie, 
AacuMe rocnoAHHS EoHAE PaaocagS H cunS AS kues8 Heannuus 
H HHX& lAEOMSB H nOWTEHWAS co&TIIA HHX&, tjlo I€ rio AvSui- 
KOÓWMNh KOARHS , AAH HAKOHN TOrA IO ZREHCKOMNR KOAHS , IIO RH 
HHXh ChTIA, AKO AH EH KOHN ZKEHCHOTA KOAHA, IH[IO !I€ WAR 
HHXh CObTIIA, TAAH HHXh WCTAAEMRS ,. KAKO KQREB fIQAdIC; H AA 
TAH nead4(u4) HHXh H HHyXh WCTAAEMBK H. HHXh HATQRA2K IO HHRAAA 
HA MAHE Dfrk rn ne Mope HH ct KoEMB S30BKWAMS H3ETH H3&5 HHXN 
fSk8 EBRKH EhKA4 AMHHh 34 HICAHS fATR HH 34 HieAHO nrkASoxie 
HH 34 HIEAHS CTEA(Nh CETAH CERTA. AKO AH EH XOTIEO l'OCTIQAHHB 
EoHAA PaAoecaER, A4 1€ EOAMHK WHBH noAauS nokAATH. HAM 
34AO:KHTH HAH AA kEATH KOMS rOAE ASRQORUAHHHS H KOHR HEFAÀ 
HEFOEN cHHh KHe3h Hganuum n HHy& WweTAHAKS, naut Aa ce TOH 
HAUIEMBR F'OCTIQACTEWAMR HE MORE 3ARQAHHTH HHKOMS& ASRQOR- 
«AHHH8 , KOMS EH IO XOTEO IgOAATH. HAH. 3AAQZKHTH HAH A4ffh- 
EATH. H Wi[]h WRETORACMO H Ad oRACAO MH. KHE3R H. EAACTEAE H 
ECcA WIKHHA l'QAAA AS5pounuuka recnoAHHS RoHAE PaAocakgS n 
kne38 Hgauuui$ H&. weranks. nouTega(cMo) H. AapkRACMO EcAKO 
FOAHHIE .S. CATR TEQBIEQH AHHAQH ASRoeoEAau(Uue)Xh, A4 Aadte- 
M 34 AOXOAAKR AoAE feuene noas :k8ne H(onagan) u I[anraTs 
EBKH EBKOMA féuenoMS rocnoAunS ROHAE PaAocaaRS H cuu8 
A8 kues8 Hgaunui$ 8 uuys. werauk8 ngAgoMSB........ COBTMA 
HHXb, Ido !€ nó AGSIUKWANR. KOABHS, 4AAH HAKOHR .. isle. 
XEHCKOMS KOAEHB, IJIO EH. HHXh CONTHA: AKO AH KOHN 2KEHCKOTA 
KOAEHA... HHX& CORTIHA, TAAA HHXh WCTAHKWAMB, KAKO KNER 
nOóAAIE; H AA WEEH .S. CATB RDFfbIEQh QEuEHOMB rocnoAHuS 
PaaocagS8 H cHN8 A8 knes8 Hgannuis n HHX& WCTAHKS HHKAAA(N. 


345 


H£ ME nprkeru Hu ce koIt€Mk S3h09OKWAMS H3ETH. H3h HHXh o8K5 
ERKH EBKA AMHHh 34 EAHS gaTh HH 34 n'kASoKIe HH 34 &AHS 
CTEAQh CETAH. CER'TA. AKÓ AH EH CE, IJJA EOF 5h H£ AAH, HÀ HH Kold 
f4Tb 3FOAHAA WARN Kf4AId HAH WAR KfAAN SrafkclieEXh HAH WAR 
TS0AKh, WAR KOICEXh HHXh WHH 3ATIHCE HMAIO, H. WAR. HACh. l'o- 
cnoAHHa ROHAE Paxocaga H. WARN cHHA MS kue34 Heanuua H. WAR 
HAluiérA HAT4aUlKA H WAN HaUJ£FA TIAEMEHA, 34 KOAHKO RH fAaTh 
TÓbHhAA, 4 A4 34....... R('kMEéHa H€ HMAMO AARATH. HH. DlA4- 
KATH WHEH .S. HEQATEQH: KO...... K)AT AH EH KAAA faATh np'k- 
C€TAI4AA ,. Ad HMAMOÓ AAEATH H. DIIAAKATH ERkKH ERKOMA, H AKÓ. RH 
ce 8 koie Rprkane 3roAHAo, TEQh ct Haula(Ak) Ha Mofé FOCHIQAHHR 
E&OHAA Paaocagk HaH. KHe3& Hgannunk, Aa ra nuaaue...... 8 
HAllEXh AfhREXh, ATE CE HAMR RSAE€ MOKH, HÀ HALIIOH CIIEHS3H H 
Dfh.... H ng'kuecrH 8 ASEQREHHKB, H KAAE RBAE 8 ASEQREHHKS, 
A4 FA H£ AAMO HHKOIEMS HEroRS nenfrkirreAio HH 3a cT(AXS HH 34 
EAAFÓ HH 34 HICAHÓOF'á SAOEEKA ROAIO CEFTAH CERTA, IlA4I€ ATE FOAE 8 
rocnoAHHA KfaAId Srapkckora HAH 8 KMETH SrafkcliéXh Aa 34 HI€ 
€TOHAMO C IIOQKAHCAQAH KAKO 3A KOICTA lOAE HACh, H AKO EH HA 
HACK Kid cHAA nf'kuiaa, A4 rocnoAHHR RoHAA PaAoCAER H. CHHR 
AS knue3& Hganuum HH Hnuy& naTQaxie H. TIAEME Ad. H. HMAIO. DIo- 
CAATH CEOI6 EG(H)cKE HÀ TIOMOKR H WEAQREAHIE ASEQREHHKA H. H£- 
lrORA Ké'TAQA. H WRETOEACMO MH KH£3k ,. EAACTEAE H ECA. WIIKHHA 
rgaAAA AS&pkEHHKA nj'kwnuTH, kKaAA HX& HAMh 8 KOMSNHS Ha- 
uE£MS, AfhkATH géueHora rocnoAHHAa RotROAE PaaAocaga .Hi. 
THc8kKId. nefhnégA AHHAQH ASGQRRAMIEXk, 4 Ad M8 HAMAMO 
lAAKIdTH .€£. HO KEHT(EH)EQh HÀ CRAKÓ FOAHI[IE, AOKAE. T'OAE 
AfkXxH 8 Hack WHEH .Hl. DEQNIEQh 8 KOAMBHS HallEMS ,. KAAA 
roóAE R8AS8 8 koMSHS HAlIIEMR 'TH AHHAQH, HA TSH DlAAKIÓ KOÓAHKO 
EH CTOIZAH , EQAIJHh 83HMATH H. UTIETR CTAAITTH, KOH MB FOAE 
ARAB WAR TI€Xh fESEHEYX S TIHHESH F'OCTIQAHHR. EOHAA PaAecakEN H 
KOHh HETA HEC'OER CHHh KHE3h lHigauutik, H KkAAE rOAE EH Xeruw 
8$3tTH rocnoAHHR RoHAA PaAocaRk WEEH fEuEHE TIHEHE3E HAH. KOH 
AHW HHXh, 4 A4 HAMA A4 H4 3HAHIE ng'k Tora KAAE£-Xb RSAE 
XeTerk 83€TH, ARA AMHcélMd. H WiJIE WEETOEACMO MH — KHE3b, 
REAACTEAE H. ECA. WHKHHA. ASRQOERMKA. FOCHOAHHS REOEROAE PaAe- 
caE8 H cHH8 A8 kue38 Hganuus, 8 kore roAH. EH cc Eprkue 3ro- 
AHAO récnoAHHS E&OHAE PaAocagS8 n knue38 Hganuuis cun8. A8 
DocTAEHTH 8 HàCckh. KOMBHh HÀ HEFOES REOAIG .El. THCBKRA.—Téfh- 


346 

H£f)&, A4 M8 Hy&h CMO AfkzkaHH B3erTH S Halllh KOMBHR , 4 A4 
M8 HMAMÓ AARATH .€E. TIO KEHTEÉHAQS HÀ FOAHI[IE, 4 TIQAN. QOHH 
SRETN , KAKO CE 3FOA TIHIIE. H ERAERB rocnoAHHS Eon Paao- 
CAEb H HETOEN CHHh KHé35 lHgannuis Rhceyh ceyh BhAERgh H oa43- 
MMHCAHER Eh CÓBUAHEXI CKQOEHI[JIEXR CON THLA HAillEKh Hatli$ REAHKS 
H KfacH8 H nóuTEHS AIGRAEN H COBUSAHNCTEO KHE3A H EAACTEW H 
ECE. WIKHHE ASEQRRAMKE, KOIÓ. Ek3AA MHOFO AMHAQCBAHO rmno- 
KA3810, 8 cRAKO Rj'kat BE3KMHÓ HO HjocT)ECMO H lloKA34CMO K 
HEFOREMh. lIQOkEEMN H &K HÉEFOES rocnoACTEBSB, H CAHCAHERN H 
EBAEER TOH ECE, KAKO CE EbllIE DIHIIE, QESEHH FOCIIQAHHRB EOHAA 
Paaocagk H cHHk A8 kHE38 Hganuum, Aauic H AagoEaure MHAO- 
cT(H)EO H AoEgoEOAHO H CEECQRAHO HAMB KH€38 H RAACTE(AE)ME 
H ECÓH WHIKHHH AS&EQOREAMKOÓH RERKH ERKOAMA RE3N IIOfEUuEHId MH- 
AOCThIO H C STEQIIKARHICMN. QE4EHH. HEFORN AhAB. HonaEaH (ck) 
Aenwas l'opwas 8 c lh&Traaunwas no keTAp8 c njaEkMH Mé- 
FAMH H € AKRAMH, 3 FOf(WMk), € EOAWAMR H € TIAAHHHAMH H 
CEÉHOKOCH H 3 F'ÜkAMEMR , H IIO I€ HJ TIGEQBIIH, H € ÜÓROAWMN, 
llan'rar was no roTa8 c ngaE&MH MEFAMH, I[IO 1€ EHAO 8 Afh- 
fKAHIO FOCHIQAHHA H. oAHTEAId MS rHe3a Iagaa à &para A8 gou- 
A€ Ierpa ui uera, &onae Paaocaga, Ao AaHaulHera AHE, cA CREMH 
C€ÉAH H 3A4cEOUH ,VàA HAMN $8 RAugiHHS8 H 8 ünAceMEBHT(O) r9a4AS 
ASRphRHHKS KH£38 H iGTO EAACTEAEMN H.— ERCOH. UITIKHHH. ERKH 
ENKA, AA (c)MO ROAHH H CAOROAHH H WRAACHH MH, AtETiüA H 
8$nS9ut€ HaAlli£ H HAUIH. TIOCAEAHH. KAKO. HQ kEA H. T... METHA Fo- 
CHOAA Eh EBKH. H WABEHIUIE (EJEHH. FOCTIQAHHN EoHnAa PaAecags 
H cHN& MS kKkHe3h lHigannutus 3a HHXh H 34 HHyN. HATf4:KIe ne 
AVMSuKWAMR KOARHS nAEO H DONTEHO CjNTIIA HHXh H 34 HHYh 
BAEMEHA, IIO I€ IQ ASIIKUMR KoAEHS, WRETOEAUIE CE l'QAAS 
ASSpR&SHHKS H HEFO RAACTEAWAMN, H. 3ARE3SI€ CEH RCAKS HHyh..... 
EHUIE f£ueH8 noah zs8ne Honagan ui GORgoAA n IHanraria &panu- 
TH WAA... HACHAH H 3AEXh AIBAH ,. KAKO A4. C-H-Xh rocnoASEMS 
H S;iRHEAMO MHfhHO. H WIJIk& HAMN CE. WEETOEA fEM4EHH. l'Ocno- 
AHHk RoHAA PaaAecatu H cHHh M8 KHe38 lHigannun geueHE Mh 
KHE38 H RAACTEAEMN H. WIIKHHE ASBQORAUSKOH 34 HCAHOTFA "IAOREKA 
EOAIO, KOH EH HÀ CEMhN CEBRTH, HH 34 CT(AXh HH 34 KOl€ RAAro 
HH 34 HIEAAHN HHH 830OKh, KO(H) EH HÀ CERTH AMor4Oo EHTH, 
HAM* H CENMS HalneuS (He SAHTH) HH HACh. HE WTTHCHSTH H 
HAMM Df'ka3HoRATH H CfhuAHO H Dfaà..., KAKO cé nHIIE, Ae 


347 
AHH H. AO EBKA. H MH KHE3S, RBAACTEAE H. ECA WIIKHHA ASEQORAMKA 
Aacme recnoAunus gonAE PaAocakRS n cHH8 M8 kuea8 Hgannuis 
HHX5.... 8 Honagaayb .A. AkAOHE 3bEMAIC H. DéTOTAÀ AbAA .T. 
u"ECTH, H AA I€ EK... ... lOCHOAHHS EOHAA. PaAocaARB H CHHR 
^8 kHe38. Hüanuuis H HHyh. WCTAHAKR, KAKO ce 3ropa nuuie, 
EA3AA nfoAATH HAH AAQkEATH KOMS M8 rOAE ASEQKREMAHh. HAH 
MS 3AACRKHTTH WHEH. AFAGEE, tJlo Hyh AoHAE 8. Bonagaayh. uH 
MH KH£3h H EAACTEAE H ECA. WIIKHHA ASE()OEAUSKA WRETORACMO H 
np'kwucao rocnoAHHS EoHAE PaaocagS H kne38. Heanuus u 
HHyh WCTAHKB, AKO EH TKO WAR ARAH WAR Blieaere n wAR& hps- 
Mà H WANh TjrkguHa HEREQRHHKR HETOES. AoUAAR 8 ASEQOREHHKB, 
A4 TOFrA 4AOEEKA HETORA HEEEQRHHKA H£ EBSAEMO AfhzkaTH 8 À8- 
E)&EHHKS EE3h HHYyh EOAIE, H Takoré rocnoAHHh EoHAA PaAo- 
CAEB H cHHh AS kHe35 Heannun a Hnys naTQaxie HAMK WEETO- 
EAUI£, Ad WA EHUIE. (E4EHEXR. MHCTS H. WAR Honagan, ake RH 
TKO HAM HE(E'kg8) uaH Koo KRAfh SuHHHO HAH HAUIEMN, Aa c5 
ASxHH TH()aTH), CFHAT-H-Xh H H£ AiKAT-H-Xh 8 HICAHWAMMNh 
AMHcCTS8 H BAAAAHIO H KOTTAQS. H (Ha cRE) RKHllé HIHCAHO, )gESEHO H 


WBETORAHO MH KH£3h ASEQoRAukH 2R8...... IHKk H. € RAACTEAH 
H3AE(AHEMH CkaAH. H CkH C fluaperwMRs....... c Mafrknwimn 


PacrukeMS , flasguss. l'oueruks ,.— Magrkewins— Hokünukems, 
G)ya.. zKamaseguks ,. Maprkuwas F'oaauseuk ,. fluape hsn- 
AukR, lage Hsuurks, Ben.... llerpa F8naSAaukm , Aagspsua 
Gogsrouc&HES, flnapsurwas IlurSaukeus, Towko BsSuuss, 
AKSus zKSpkrogHkk, AMuyoucus Pacrukeus, Hauweroas hs- 
AauHKeMh, AMarkwas lopayaukseus , zKuganwan ll'ouerukeMs, 
Aespe BenusSauks, Hukoaa. ASuuks, Mapuroao zZKamanoEHks, 
llupero ASkageg&uk& ,. Hukoaa Foueruks, Daoko Hokraoguks, 
TS8A0o haeeanukia, flayosSurso Meusueruks, Haumote Pacruks, 
Markus F'8naSank& ,. Hukine HsSuukia, zEugso l'SuaSAankems, 
llae&oie Pacruk&, Mapoie. Pacruks&, — Padaceas ll'owerikens, 
zKope IHaowmoruss, Auyous lHokguks, hurko Pacruks, Maps- 
ToAe Bhenusauks, [Ingo Gopkroucguks, zKSuko BSuugs, Maps- 
TAWAR zkSpsrokuks, Mapore GuamkogukES, zKuko Hursauks, 
Mapoie. ASkapsgHkeus, MapimTao Hypkguks, laeso Gopsrouc- 
&HKh, flaSguss llogk&uks gorucMo cé H 3akKAECMO CE HA. CEE- 
TWAMR £EAHFEAHIÓ H HÀ IACHUMNR Kf'k:k8 recnoAnS peutneMh 'ro- 
cneAHHs &goHAc Hgaunins 8 cun8 A8 kue38 Hgannuuis n. unys 


348 


WCTAHKS Eh FOCHOAHHA EOFA CEEAQNIKH'TEAId H. Eh nfrkuucr8 &o- 
regoAHuS8 H Eh CHAB8 «acHaro H KHEeTEOftjro KhcTA ro- 
CHOAHA H Eh .A. EEAHFEAHCTE H. Eh .Hl. AHOCTOAN CHETEXR 
EfBXOEHEXh H Eh .O. H3ARÓAHEXh ROZREXh H Rh CBE CRETE RO:KIC 
WAh EkKA EOFS SFOAHENUIE, AA WEO 3roófaà ftéuEHO HalliE TIHCAHIE 
H WRETOEAHIE, feueuie, Suuneuie (rocnoAHHS) goHnAE PaaocakES H 
kue38 Hanns u HHXh WCTAHKS H TIAEMERS ,. KAKQO KfEN I1OAAIC 
nó MSIIKWAMB KOAEHS, KAKO 3rófa4 rnHUlE, ERkKH REkKd H€ HMÁ HÀ 
AaHe n'kru nun ce ke noTRof'krH 34 HIEAHRS CTRAQR HA. 306EMAH 
HH 34 HIEAHOT4 S"AOERKA EOAIO HH 34 CT(AXh HH 34 EAAFO, HH CE 
34 'TTOH KOld nAfkHa SuHHHTH: £AA AH RHCMOÓ AH KHÉSN H RCAÀ 
WnkKHHA ASRQOEAuKA WRÓH 3rófà ftEuEHO , nHCAHO H WEETORAHO 
lIQTEOfHAH fE4EHEMR AAH HÀ MAHE rl'KuecAH. KOHWAMMR. XHTfocTIO 
AAH AAKOMOCTIÓ 34 "IHIO ROAIO AAH 34 CTAYXN AAH 34 XOTEHIE H- 
IGAHOFA SAOREKA EOAIÓ HÀ 3€MAH, ITAAA Ad CMÓ MH KHE3S, REAA- 
CréAE H. EcA. WriKHHA F9AAA ASRpoRHHKA EQTUAM. W'THEMR H CH- 
HWAMR H CRETEMRS ASXWAMR C THA H. EkCEMH THAH. EHIUE HMEHO- 
EAHEMH , H Ad cavo njrkuecrunu & IOjn, kou. ngoAa cuna. Rota 
H4 fQ2CnéTIE, H K OHEMN, KoH Sniy8: ngonHH, n)onHH, H K 
OHEMAK, KOH MB FAAAEXS 'TÜRHOERN REHAlLk HA. l'AARE, AA FlAAE 
Kf RER HÀ HHXh H Hd HHXh "E£AEXh HHXh, H A4 CMO CE WAft- 
KAH ROórA H AHFlÉEAA MHAOCTHEOFA HÀ SMhAH "ACk. H HÀ AAHN 
c8BAHH H RE08, KOoló RefSI€EMÓO, H — AA cAMO nopeueuH 8 rAAcS, 
8 nouwreHio, 8 ngaEAaXk H $8 3AKOHEXMA Hallleyh. ESABSKEXR AO 
E "KMEHR. ChYh MEFIO. ECAKHMH. AORQEMH. H.— TIOUTEHHMH. TAdCR- 
THMH FQAAOCRMH H. WHKHHAMH. 4 —CEH CE nlHCA. MHCEHA. AEKR- 
(&)ptà .Aa. AAHh, goxXcTEA yfhcTORA HA ."8k2. A'kTo, Eh H34- 
R(AHOH no4dut H EEKHHIE EOrOAIOEHMArO rjaAa Haulero AS- 
RfhEHHKA. A 8nHcà PScko AorodeTs. 

Cod. ragus. fol. 92. b. MCCCCXXVII. die 31. de- 
cembrio, priuilegio fato a Radosau Paulouich e a luanis 
es. Haguxi per acetar li. denari a. profito, e donato li 
palaco, e dar tributo ... Canali, e acetar denan ... al 
profito, e chonfermo Canali. 


349 


CCXCVIIH. 1527. 31. decembris. Ragusii. 


Radosav Pavlovie, Bosnae magnus vojevoda, et filius 
lvani$ fatentur se a Ragusinis accepisse tredecim millia 
aureorum pro sua parte Zupae Konavlje. 

1 Ba nae wTkuA H cua H cReTora ASyA AMHHh. MH r'o- 
cneAHHb EoIc£oAA Paaocags IagaogukS , MHAOCTRIO. EORRRUUMR 
REEAHKH ROEROAA ROCAHCKH, H CHHOMhN MH KHé30Ath. Hganuucuts 
A4AMe 3HATH ECAKOMS, KOAMS cé HOAOEA, AA DQHAHCAW WAR 
recnou'TRA ASRQORAMKOWFA, KH£24, REAACTEAN H WANB BRCÉ Wn- 
KHHE CAAEHOWFA F0AAA AS5pogHHkKA AEHE HA Atcere Tuc8hu 
ASKAATR 3AaT'kyt H ToEThIo HÀ AE&CETE THCBhIO ASKAATR SAATHYXN, 
Kóló HAMh EHEX8 AaaAH, A4 344 HS K88rnHAMO tAHS BangiHuuS $ 
HHyh KOTApS, à 'TEH HAMh ASKATE Aat 34 HAUS Aucas Honagau, 
G)gowaAa n llanraTa, uio HM& AacMo H. AagoORACMW ,. KAKW 
W'TROftHHIEe H uHcTHE 8 AopSS8rwAR 3anHc8 nHHtlé, KoH E TIHCAAHb 
8 AAHAUIHH AdAHR Ek. A'kTA foxXcTEA ygHcTOHA THCBKHO H wt- 
TH0H CTA H AEA A&CETH. H ceAAW. Akmw, wkceeia AekeMEQura 
.A. OH L4. AAAHS, WAR 088ke Mene GiOcrore aorodera nucaanw, 
4 TEH ASKATE I9HMHCAW lo Q8SKS HalllHXh RAACTEAR H IIOKAHCA- 
QtE&, no KHe38 PaaocangS CORQaAoRHKIo H. no ROcROAM liSkacS 
Ilougaaw&ukrie 8 no &oc&oAH. Payoro /Aiegnuntie H no. kHé38 
Boauas Tesaaw&gukio H8 nio COcron Aktak8 ueAt4AHH(H)KS. H. WAR 
THXh TH Hà Ac&ceTé 'rHc8KAa ASKAATR AoHecoure Ka. MWk ceAAMh 
THc88Kk ASKAAT, H UlECTR THCB8Kk. ASKAATR m"eocTraEHüue 8 kKo- 
AMS88H&k ASROOEASKH HÀ AORHHTR, HÀ ECAAKW FOAHIJIE Ad MH AAto 
néeTk no kauTeHAaQh Merk goegoAH. PaAocagS H cHH8 MH KHE38 
Hganuuis 8 names HaToaulkS, iio € HaUléFA cQhAUA, no ASui- 
KWAM KoA'kH8, 4 KOH TOrA no GKEHCKOWAM. KOMkHS, qo € Ha- 
Ult£FA CQBALA; A Ad THH EHE. QEIEH&SHH. ASKATH. HHKAAAA(N HE 
MeéWr$8 Hà AAHI€ n)HTH MEHH EOtEEOAH. PaAocaRS H KOH MERE 
cHH8 AH kHeé38 Hgauuui8 8. naurew8 HaTQAXKÜ HH. 34 EAHWTA 
v«AOE'kkA RoAIO HH 34 EAHW EAAAl'O HH 34 EAAHR S30OKh cChérA 
ce'kra uH 3a €AHo fA3MH9 IC. H WIJI] HAMR WE'kToRAUIe KHE3b, 
EAACTEAE H. RCA WIKHHA ASRQORAMKA, fekKouré H. 3anucauic Acn k 
rocnoAHHS RocRoAH Paaocag8 Hu cun8 AH kue38 Hgauuuis « 
HAàU£AS HaTQ4XKK8, Aa WAR Bhuache, wak BRipusaa H wTt& 
Tokgunta Tko &H Hau He&kouuks. Aoutaw S. ÀASEQOEHHKE 


350 


MAAAH HAH EH EEAHKH ,. Ad FÀ HE£ HAMO TIQHAMATH. &K CER. S AS- 
E(OEHHKR HH 8 CRÓH KOTAh HH S CERE Afk;KATH, H Aa rA HMAIO 
T'kparu, kAEkW H AH Eot£oAAa Paaocagh n cun an kuce35 Hga- 
HHUJN H HAllE HATó4A:xkhle WE'kroEACAW rocnonTRS ASEfoRAu- 
KOWAMSB, KHE38, RAACTEAEMN H. ECOH WIIEHHH ASEQORAHKOH, AA 
HMAAMO T'kgaTH H H& AfkiKATH HHXh — HEE'ROHHKA WAS EHIIIÉ 
peueHHey s M'keTh H WAR ;KBre KOHAEAWCKEH WAR HHHEJh MHECTR, 
KOld HHMh CAS:KI€E, H Aa HYh HE HAMAAMW mpHMaTH 8 Hauil$ 
WRAACTR , lA4E Ad HX5 HMAAMW "T'kgarp kakw rocnotuTRo AS- 
R)oEAMKW. IHcaaHOo R4 A'kTa foxhcTBA XoHcTOEA THcSKA H 
«ETHÓH CTA H. AEA. AECETH H CEA MO Akro, wkeena AekeMRoHra 
.Ad. AAHR. 4 nnca G)eroi aorwders. 

A tergo: Chome voieuoda Radosau manifesta che la 
r. de la chomunitade de Raguxi ducati tredexi milia per 
Chanal, e chome promete a Raguxi a non receuer in lo 
suo tegnir nisun rebelo de Raguxi: et manu recentiori: 
In 1427 de decembrio. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. 


CCXCIX. 1427. 31. decembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se accepisse a vojevoda Radosav Pavlovié depositum sex 
millium aureorum. 

1 Bis (nme w'TkIA H) cHHÀ H cECTOFA ASXA AMHHR, MH KHESB, 
EAACTEAE H. EcA WnkHHA rgaAa ASkpoEHHKA AateMO S8 3HAHBhIE 
R&(cakoMS, KOAMS cce noAO)RA, Ieh noHAMHcAMO no p858 RAAaCTEAS 
H DIOKAHCAQEEN rocnoAHHa. RorcEoAE Paaocaga (Ilagaoguha) .... 
kut34 Pa&ocaga GügpaAoRutrm, goicgoA€ Bhakkaca IIgugnaoguki, 
E(I€RoAE Paaoia (ie(guunmhia,....... hgan)aa. TesaaoRgukia n 
G)cro1€ ucAtaAHHHKId AHIdKA. TQHMHCATO. UlECTK. THCBKI2 ASKATR 
3AaT'ky&, (konys urmecTk "THcBKi4 ASKATR. nloCTAEHUIE WAB TH 
HÀ AéceTé THcBkIa. ABKATR 3AAT'kyh, Koie EHilE jeueHH. niokAH- 
CAQBIE WAP HACh, KHE3A, EAACTEAN H Ect wnkuue 34 Houagau, 
llanraTs 8 G)goA& ngunue, H WCTAAE CEAAMB THCBKId ASKATR 
ft4EHH DOKAHCAQhIE COEWAMMSR nDonkue, kAako 8 ASrwaRk AHcTS 
recnoAuHa Boi€RoAE€ PaaocaRA nuuie, KoH I€ 8 HACh DIHCAHS. Eh 
vkTo po:ABcTEA XgncToEA THcBIJIHo H. «ETHOH CTA H. ARA. AtCE- 


351 


'TH H CEA MO M kro, wkeeua AekeMEQHIa TÓH AECETH H TIQkEH ARHR, 
WAbh S8ke AHtaKkA G)cTOIc &HlUIE TI HCAHHOTA , H 'TEH. fEMEHE IUIECTR 
THC8kKIa ASKATR QeueuH nokaHcaphie nocra&Hiue S8 Hallik KOMSHK 
HA AOEHTR H4 HA CcAAEHOTA rocnoAHHa EoIKcEOAE. Paaocaka 
llagaogukia H8. cHHa. M8 knesa Hganuura H HHyh HATÓ4KKA nfa- 
ROrA H HOWTEHOTA CQhAUA HHXb, dO )€ TIO. MBIIKOMR ke kus 
4 HAKOHh TOTrA Io GKEHCKOMNS KOA'KH8, "To 1€ HHyXh CÓRAUA nfa- 
EO H lIONTEHO HATQANIC. H MH EHILIE (JEJEHH KHES3Rh , EAACTEAE H 
ECÀ WnkHH4 rpaAa ASkpegHukA wr krTokacao ct feutHoMS ro- 
cnoAHuS EorenoAH PaaocagS Hn cHH8 A8 kne38 Hganuuis H8 HHXh 
HATAXKS, KAKO I€ fEuEHO, AAEATH HÀ ECAKOÓ FOAHIIE HIETR ro 
KaHTHHAQh Ao TOAk, Ao kowk RBAS cTOn Th. 8 HAUIk. KOMBHR 
KHUIE QEMEHE LIUECTR THCSKId ASKATR ; H. WI[Ih MH KHESh, RAACTEAE 
H EcA wnkHHa rgaAa ASspeguuka wikrSieMo ce peutuomS8 no- 
ic&eAH Paaocag8 Hn cni A8 kue38 Haannus n nuys HATÓAKS, 
KAKO 3ropaà nHül£, JAATH RHIIE QEUEHE LECT. THCBKId.— ASKATR 
3AAT'ky& Ek3A4, KhAE HX ESAS. yo krk S3€TH, HA HHXh EoAIo 
HAH HMh E&ctE HAH. KOH Ar'kaAk Hà HHyh EoAIO, H Ad I€ ROAIdHR 
recnoAHHk Eoteé&oAA PaaocaEs H8 cHH&. A8 kKkne38. Heannuims n 
HHXh HAT4AXRKKR, KAKO 3rOfaà nHlll£, 83HMATH HAH HAV. RECE HAH 
KOóH A'kak H wrneéTk cTAAld'TH 8. HAUIK. KOMSHRh, KOAHKO KfATb 
NBAE HM. HÀ EOAIS, 34 HHXh :KHEOTA, H KBAF roA'k &8AS yw- 
T'kr& S83€Tk EHUüIE eueHe ABkATE HAH. KOH ArkA& WAR HHYh, A4 
HAMk HAM4lo AdaTH H4 3HAHRIe HÀ AEA AWkceua nk Tora; H Wis 
wEkTSi€eMo MH fEuEHHH. KHE3h,. EAACTEAE H. wnrikHHA ro4Aa ÀS- 
REpoRHHKA ftueHoMS rocnoAHHS RorcEOAHM. PaaocagS8 Hu cHHuS AS 
kHe38 Hgauuuis H HHyk. HATQAKKS. ngaROoMS CÓRAUA HHYb 
neuwreHo no aSukwAhk KoAkH8 H HaKOH CToOrA no OKEHCKOMA 
&koA'kus HHXkh nfaàEO H HOWTEHO HATf4xkie RHUle feéutHée. ASKATE 
CkEAKGCTH , H AA HAM HE HMAIG HÀ MARIE ngHTH HH 34 WkAHora 
«AeE'kka ceraH. cij'kra goare n8 34. (rku& uH 3a ngoulHie. HH 3a 
KBnAto HH 34 njrkAakkuie HH 34 CTUAX& HH 34 Ko(H HHH S30oKk) 
HH 34 EAAFW TAKO rariaHHHa Hatllléra TaàkO cT(aW'kra 4AH EH 
HAHléFA lOCHOAHHA HAEMEHHTVWFA .... K0B8HE .... Brghckora a 
HAH H4faà TS80ckKkordà A HAH FOÓCHOAHHA 34M cKOFrA 4 HAH ROCAN- 
CKOFrA HH 34 fATh, AKOo RH lFOcnoAHHR Eoic&oAA PaxocaEh HMAAB 
€ HAMH HAH C Hallk as r9AAWAMS A SEQOEHHKUAMN, HH 34 WkAaH& 
HHH 830oKk, KOH EH Hà CE'ÁTH MóFlAAh EHTH, AA HAMh Cf 'TH 


352 


EgHUlE f£4EHH ASKATH SAQkZKATH HE MWES: 3TOAHAÓO EH CE KOWAM 
3rWAWAMBh FecnoAHHS EOIEROAH PaAecaRS .... peutHE ASKATE 
MH KH£3h, EAdCTEAE H. EcA. WIIKHHA rpaAa ASgpgognuka wük- 
T816MQ0 .... A.... KHE38 Hganuuus$ &— nieroES HATfaxhkKS8 no 
ASuKWAM KoAkH8 H KOHK TOFrA Ilo XKEHCKOMN .... lid HHYh; 
AKÓ AH EH HAT4KKA HE£ RHAO, 4 MH. Ad AAMO, KOóMB EH. WHH 
nó CERH WCTAEHAH H.... KHES3h , RAACTEAE H ECA WIKHHA Pl'QAAA 
AS&poEgHHKA fóTHCAO c€ rOCIIQAHHS. ROIGEOAMH .... Hgannuis 
HHXh HATQ4KS, KAKW 3PrWA IHUIE, Eh F'OCTIQAA EOFA ECEAf- 
(HTEAI) .... H. Eh . A. EEAHFICAHCTE H. Eh . EI. CRET'EXR Efh- 
xwEWkys anScToAb ..... b Lue. HerlokoA'kE&HAAS E&H'TH, KAKO 1€ 
ff"£HOó 3rofaà H 3AnHCAHO, AO AHH H Ao R'kka. nuca ct.... 
femARCTEA XfHcTOEA "THCBSIJIHO H. SEFTH)H CTA H AEA AECETH H 
c£A Mo Akro. à 8nuca .... Aerwderk. &Roxe noaHASH ra. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. 


CCC. (1428) 6937. ind. VII. 13. decembris. U Nekudimu. 


Georgius, Serbiae despotes, confirmat privilegia Ra- 
gusinis eoneessa a prioribus Serbiae dominis. 

1 Ho neuspeuennoa8 mnaocphuAum sAotkkoaleRiS RAAAHKH 
MOtEFO, cAdAKATO AH XucTA, H nó HEH3QESEHHOMS H. ECEMH- 
AOCTHEHOAMS £ro ngH30eHllo E€KE HÀ l'OCTHIQACTEO MH, IdKQ2KE H 
Hà HQAEHXh CEETÍIHYS H DAEOCAAEHIHYN IiAfh H TlOCIOAR Ta- 
KOXAE EAdlOAATA np'kcReTaro cRoEro ASyAa H HA rocnoACTEO 
AH H34Íl4, H necTaEH A HacVvkAHHkKA. QOAHTEAICMS MOHA, 
FOCHOAHHA CQREAIEMR H noMofis8 nu noASnaRHm, T'kwiké H. A3B, 
E& XucTra Eora &EAarog'kpuu rocnoAHHk. cQkEAIEMB ,. ll'iogkrh, 
DHUlETRS FocnoACTEO MH Eh cE'kAr'knuie g&cka , kako npinAoume 
K FOcHoACTEBS8 MH WT EAAMASIpare rgaaAa AS&gpoEHHKA , KH£E34, 
EAACTEAR H WAR Ect wnkHH'k nourenuu RAacTEAk Hu AoRQH HauiH 
nguidT&AlE, KHE3k Mapuns Pacruks n kueas zRugko l'ànaSAukS, 
H DnQHHECOUIE K HAMN 3ADHCAHIE RAATOSBCTHEATO H XQHCTWAIGEH- 
EAFÓ CEETO DlOUuHRIIEFA FOCROAHHA H QOAHTEAIA MOEFO , AtCIIOTA 
Grejana, uio Ha& 16 EHAS. SADHCAAR. H. MHAOCTRS. SHHHHAR, AA 
HAMk WHO3H TFOCHOACTEO AH lOTEQNAH. MH KE AIGERE (JAAH 
T'ky& H ngumTEARCTEA €K£ Kb. lOCHIQACTES MH. BAATOEOAH ro- 
cnoAcTEO AH ngecuaotc "ka ncnakHHuTH, Trkwike H. neTEg&- 


3523 


IKAAKETR HM POCHIQACTEO MH. MHAOCTR H. 3AnHCAHTE CEETO. no- 
«HEUIEFA PFOCcHOAHHA H fOAHTEAIa MH, AtcneTa Grefana, uio 
HAMh !€ 34AHlHCAAN 34 :KHEOTA CEOFA, dgdkE CBSTRh Cia, uno c8 
HMAAH 8 npkEe rocrnoAe cokRcke H. S napa G'rejana u 8 recno- 
AMHA cRETArO KkHE34 (Yasapa u. 8 c&eTO nowuHEluE rocnorie KVjh 
Gjpecunn n 8 crero nouukmera recnoAHHa H QoAHTEAId. AM, 
AtcnoTa Grrebana, kako na 1€ STEQRAHAR H. 34DHCAAN CRETO 
IIQ4HELLIH. FOCHIQAHHRS H. OAHTEAN MH, AECTIOTR Gredfaus, AKQ CE 
8uHHH kKOIld nA MErIO ASRQORSAHH H MEFIO COBRRAH, AA CE lIOCTAEH 
IIloAGEHHA CBAH ASRQOERHKHXN 4 TIQAÓOEHHA CURRAN, AA ct Dp'kAR 
HHAH Ift; H AA IECTh lHlogoTA ASRQORUAHHHS A SIKHHA HICFORA, 
KoóH C€8 WHAESH, HAH KOH ct Harlo ASRQOEuAHE 8. HAHRAHZKHIEMB 
awker8; ako An S8cyoe w&on. ci kAoxRS, KOH ct nfé, Aa. no- 
CTARE llQAGOEHHS ASRORSAHR 4A IHIQAGEHHS COBRAR, H WA wn'kya3u 
cikA wks Aa Hk EoARHR TIQREKH HH. I£AHN ; AKO AH. 83HAAIO KOIO 
ng8 cacH 3 ASRQoEMAHH, TOKOrIEQE AA CE CBAE KAKO H Cf RAIE: 
IIQAGRHHA CACh CBAH A lIQAOEHHA ASRQORSAHR, 4A A4 HF. HIO3HRAÀ 
CÓREHHR ASRQORSAHHHA HHKAMO H4 CBAR "ThkMO nrkAR wi'kanu 
cSAÍE, "mrAkOrIe9E H cacH. Aa ce npe np'kas wikauzH cSAiamn, a 
AA €t ne MSc njrkAs rocnoAcr&o aH HH np kAR Kiedaaie ; H AKO 
KoH ASRQORSAHHHR KSrlH KSHId, H. WHOFAH KOHI4 AKO SyRATH 
CÓRRHHh HAH CACHHh, H fut: SKQAAEH MI € HAH. XSIIIEHR , AA 
c€ WTkk8HE ASEQORSAHHHR , KAKQO H'k cikaua wioMS8H. KOHIO. HH 
X8cc HH TAARE, H8 rà € K8rlHAk : AKO R8AE Aparo cQ&RHHS HAH 
cacuH8 S3éeTH CRorAà KOHld, A I[JIOÓ. ESAE AAAN ASRQOEUAHHHR 3A 
WHeraH KOHld, Tó3H A4 AS RfaATH, à KOHId AH"HOFrAa AA W'k 
EOABHN BAQhzkATH: H FAE CTAHE ASEQORSAHHHR. HÀ CTAHS, AKO 
GSAE WHh Dffrie CTOIdAN. HA. WHOMB3H CTAHBS, Aa. Wk. EOARHR 
CÜREHHN WHAE CTOIdTH RE2h HieroRA Xyor'kuia; H KoH roAE AS- 
E(OESAHHHR HAE C TQRCUWAR CEÓOHMR. HAH C TSrIEMR TIO Tükro- 
EEXh H llo 3EMAH FOCHIOACTEA MH, KdKO I€ EHAh 3AKWHN Tliférie 
$ ngkEe recnoAec, 8 uapa Grefaua n 8 rocnoAHna ckeTAPO. KHE- 
3a (Aa34pa uH 8 ckerO nouugiür rocnorie ryvos. Gdápocunun n 8 
cRETO DOuHRUl£rA FOCIIQAHHA H. 9 OAHTEAId MH Accnora Grrefana, 
TAKO3H A4 HAM I€CTK H HArlp'hAa 8 rocnocTEA MH 5 H to ESAE 
ASRQOEMAHHHR CQKEHHS cROIE HnaMaHie 8 E'hoS AaAk, dro AS 
3ARMIH CÓREHHh, H fEu(: H€ CH. MH AdAh, Aa esc. ASRQoRSua- 


HHHh CROWA' E'kgwak H ASuoMN, iio MS I€ AdAh AORHTKA, 
23 


3 

A4 A8 naaakKia ; H KSAF HAS ASRooRuaHE HÓ 36€MAH. FOCHÓOACTEA 
MH C TQRFOMh, lAE rA. SRHIE X8ca, Hau KOraà mnokgaAS S ceaS, 
A4 HM WKOoAHHA TDAA4KId, HIó. HMRN S3M€ XS8ca, H I[IO HM. CE 
SK(AAE: AKO AH HE HAATH WKOAHHA, Ad HAM DAAATH rocCHoA- 
CTEO AH, Ho HA cc 83465; H Aa Wk naavkra. ASEQOESAHOMN 
5 TQNFOREXR FOCHIOACTEA MH; H KOH CE I€. ASEQORSAHHHN. 3ARA- 
IJHHHAN $8 rpaAov recnoAcTEA MH S llogoms hgkAS, Tkh3H Aa 
3Hri€ FóAAA H Aa uSEA: KTO AH C8 roócTIEe, H Ht CS ce 3aRat[iH- 
HHAH , A4 HMh I€ HÀ. HHXh ROAI€E, H KAKO HAM POAES; H AKO CE 
paA2RIe Apego ASRQoERkuKO S nünMopiS, 8 WRhAACTH rOocnoAcTEA 
MH, KOH IECTh EHAh 3AKWHRN 34 TO3H $ nfkEE FOocrnoAe H S8 napa 
Gredfaua n 8 ckeraro kne24 Aaaapa n 8 ck&ero. nounu&ur rocnorie 
KY Gdpocunn H 8 cEcTO lIoSHEIIEFA FOCTIQAHHA H. QOAHTTEAId MH, 
AECHOTA G'refana, Th3H 2AKWHh A4 HMh I€CTh. H ChAA: H KTO 
AICRH H2 3EMAI€ FOcrioAcTEA MH HTH 8 ASRUOGRHHKK HAH CÓREHHN 
HAH RAAXh HAH *«"IMH lFOAE uAeE'kkh HA KSHARM, RCAKN AA PEAE 
CROROAHO, AA FA HE ScTARAIa FOCHOACTEO MH. HH KiedaAía re- 
cnoAcTEA MH; 4 IIO I€ EHAS 24KWHh nóH nas G'retauns & non 
recnoAHHS cReTOMAK. KHE28. (asas uH — ngu cRETO nouuEuloH 
recnorH KV fh Gj5pocunn H DóH CECTÓ TOU HRHIHMN rFecnoAHHS H 
QoAHTEAIO MH AtcnorTS Grefans A9 AHKRCh, TO3H AA HMNh IECTRh 
H 8 recnoAcTEA MH; H 34 ThroEt HoMOpcke, KoH c8 $8 RAaAa- 
HÍ8 recnoAcTEA AH, H CAAHHUE, KSAE€ C8 EHAH TUKFOREH cAA- 
uHHue $ np&Ee recnoAe H S Innaa Grefana H FóCcnoAHHA CRETATFO 
KHE£34 (Ma3apa n $ cRETO nouHkuüle FOCHOFIG KVfh Gdpocuun H 
$ cReTO nouHRUlEra rocnoAuHa H foAHTEAId MH. AtcroTa Grme- 
fana, TSAE3H Aà C8 H CRAA, A HHAE HHPAE AA H€ RSAS 5 H iio 
cé Hn)H MEFIO CORWMRh. ASRQORSAHHHRh, HAH ct EkSAeE SuHHHAO 8 
CJREAIEXN. HAH S ASRporkHukS , AA ce ngu nfrkas kSHeSAOMR 
ASEQOERUEHAM H DifrkAn HHXNM cSATaMH, H ipio. cSAH. KSHcSAR. H 
Hi€POEE CBATE, HA TOMRK AA CTOI€: AKO AH EH HE XOTEAK. AS- 
R).ORMAHHHR C'TOIdaTH HÀ TOMR2H CSBAS, AA I€ EOARHRS. KSHCSAN H 
HIeFORE CBATE WilorAH CRESATH. H AffkiKATH ,. AOGKA'K riadATH , (ro 
iC WCSrI€Hh. 4 A4 ToraH 34keHA Wk EoARHK HoTEO0HTH HH 
itedaata FOCHOACTEA MH HH RAAAAANILN ; H AKO CE CASUH CRMfNTR 
roAMS ASRpoEuaHHHS S 3€(MAH. FOCHOACTEA MH, I[IÓ. I€ HIEPORA 
HMAHÍA, AA 34 TO3H HE HAMA llóCAA HH FOCHOACTEO AH HH 
KI€]SAMA lOCHOQACTRA MH HH HHh K'TO Ek 36MAH. F'OCHIGACTEA MH, 


a 


ThKMe A4 I€CTR (HOMSH, KOMS FA Add UH3H HÀ CRMRTH, HAH 
AS&RQoERuKO ; H Aa H'k ASRQORMAHOMN llOcHAHOFA Adafa HH 
S3tTÍíA HHOFA EEt3h HHyh KOAIC, ThKMO AA CH CTOIC H lfEAS 
RCBAE CROROAHO CROHMNh TNFTOMR; H WIE XOKI€ FOCIOACTEO 
MH, AKQO I€ KOMBS KOH ASRE(ORSAHHHR AABZKRHRS HAH "HM K(HER, 
AA CF Hijl£ HCThlIk , 4 AA HA HHOMR ASRQOESAHHHS Hk EOAKHE 
lHTATH, TkKAMO KTO I€ AARIKRHh HAH "IHMB KHEh, WH3H A4 
llAAdKld H HATH, 434 HHOFlA Hà ApSroMh Aa Wk njrk$3Ma; H 
AKO EH ce chASuHAO rOCHOACTES MH, A4 CF CRAFT IO 3 ASspw&HH- 
KOMh, A4 HAMh HHHoEE PlOCHoACTEO MH FéFlie TOFA HÀ UlECTS 
wkceük, kAko Aa cH H3HAS RcH ASRoRUuAHE C HMAHÍEMB H3h 
3€MAI€ FOCHIQACTEA MH CEOROAHO, IIO TOÓMR AA HXh parSie 
FOCHOACTEO MH; H Wipi£ EhcrioMeHSuIE PecheoAcTES MH EHUIE 
peueunin noureuHuH EKAacTEevk, uio nah ikcers giao 34anucano $8 
CEETO DOUHEIIEFA FOctloAHHA H. f oAHTEAId MH. AccnoTa Grmefbana, 
3a SAAE&'k, H 34 TO3] HM CRTROQH MHAQCTR FlOCIIQACTEO MH, 
AA Wkcer& SAakeé Hà ASRÓOGEUSAHHHS HH W'TN KOra. Cia Rhca EHUIE 
nucauHa E&kgor Hu. nogeakuiews STRÓRIKAAIETRS. FOCIHOACTEO MH, 
lako A4 ngrk&ugam Th TEQRAA H. Heülfkao:skHa Eh. &ca A'kra ;ku- 
RÓTA FOCHOACTRA AMOEFO H CHHOER FOCHOACTEA MH, A9 TAE c8 
l'OCHOACTES MH H. CHHOROMR FOCIIQACTRA MH. KHE3R H. RAACTEAR H 
Eca WwnkHHa rgaAa ASkporHuka 8 njakoMh H HCTHHHWAM fIH- 
IdTEACTES H AIGREE K l'OCHIQACTES MH. H CHHOROMB FOCHOACTEA 
MH. H MOAR £FO:KE H3EOAHTR. ROFh no Hack nj'kiewHHkS RH'TH 
lOCHOACTEA CORRCKOPA HAH. KUWTW WTh CHHORN MOHXh HAH KWFO 
W'Th foAA AMotro HAH HHOrO KWro, cicMS HatueMS 34nHcaHiie 
H£ HoTEOfEHHS RHTH Hh IAUE HOTEQNIKAEHHS ,— IdKQzKE HH. A3b 
ng'kosAe MeHe &GHELITHXN — TOCHIQAN. H&.— lIQGTEOQHXh, Hh AME 
HOTEQRAHXRM. STEQNAHUIE CF H. 3ArnHcaulE. Kk. A'kro —. ,5na3 ., 
AtKi&MEQÍA .r1., 8 HekSAHMS, nuAiKkTIWHR .2. H ceMBH 34- 
nucaníiie MHAocThHHILH Eor€koAA PaAocaaEN H utAHHKR. PaAHsut 
uH nporTeEHcTiiags horaans n awrogers houyna. 

A tergo: Poueglia de signior Georg despota, confer- 
mazion de tute le altre de Selauonia. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 111. 


23 * 


356 


CCCL (1428) 6936. 


Radié, magnus éelnik, monasterio Castamoniti. donat 
viginti libras argenti. 
In mon. Castamoniti in monte Atho. P. Uspen. 175. 


CCCH. 1429. 15. julii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii. fatentur 
se accepisse a Bosnae vojevoda Sandalj per Pribisav 
Pohvalic depositum. 

t His nae w'rkia H cuHa H ASya cRETOPA AMHHR, MH. KHE3R, 
EAACTEAE H. ECA WIIKHHA F9aAAa ASkpokgHHkAa Adtewo na cknA kane 
EcaKoMS8 MaAGMS H rowkaeoaS no cewh HaluleMh. SrnHcaHHio à 
HOAN HAHIWAMR 3AKOHHOAM TIEJATHIO ,. I€0& TIQHAE K HAMhN 8 AÀS- 
EQoREHHKM nacMenuk aor kk. jeans Hougucags Ioygaauts, 
cA8ra rocnoAHnua RorekoAE€ Canaaaa, nuierom kanns nocAAHRIEMR H 
ur-nieromkak aucrwats gkpornmkah a. TnoAKR 3AKOHHWAMR HIEPO- 
EWAMN IHEMIRTHIO, H HA HAM féuéHora rocnoAuHa &orckoAE Gan- 
A4AAMd HlOCTAEH 8 Hal KOMSHR S HIOGKAAAN EhCE, I[IO c€ SAQRTKH 
$8 ceMh AHCTS, HaHnpkEO ASkATh 3AAT'kyk urecTh Hà. AECETE 
THCSKId H HETk CATh H. lUIECTR. AECETR H. AERA. ASKATA H. CERA 
nAHKA CTO H ARA. AecerH H AR'k AuTÓE Hi nerh. SHAuR: A Ecé TOH 
WCTAHAKN Ecéra nókKAaAA rocnoAHHa peueHora RorcRoAE Gan- 
AAA, 4 TIQAN WRH Sg'kr& nocTagH Eutie geueHo Rhce 8 nIoKAAAN, 
AA !€ EOAMHN rocnoAHHh Eorc&oAa Canaaaks 8 gcako. Eprkae 
CAMN CROWANh lAAEWMN 4AH. CEOHAMH. CASTAMH. HIQCAARK C AH- 
CTUM 4A HOAN CEOUMN DEIATHIÓ 3AKOHHUMR ; AKO RH MB EOTR 
CHHA A4AK , ThAA CHHS, HAH EH AEA HAH EH IEAAHR HAH KOAHKO 
E-H-Yh: AKO AH KH CHH4 HE RHAO, 4 KRIJIH RHAAd HAH REKIE KI€- 
fH, ThkAA KIEQ£MN KaAKO CHHS ; 3FOAHAÓ RH ce, TEQh H KIEQH HE RH- 
A0, ThAA A4 CE HMAÀ AATH HIQAOGRHHA EHIIE (EHEHOTA lIOKAAAA KHé- 
38 haskus n kueas Gerrknans, eunnS knesa haksua, n nui weran- 
K8 no wSurkoMhs Kkoaku$5 3ro6AHAO RH ce, IIA ROTls H£ AaH, TE- 
Qt He€ R&HAO WAR KHe24 Grrrknana namToazka no MSurcwas koak- 
H8 4 Ae TAaH Ht S3&TK. Arkas nokAaAA EHtlle fE4eHHH. HHYN A'kan, 
TAAA A4 CE HMA RACK. RHIIE (EIEHH. TIGKAAAN. Aa TH Wikis AoAk 
peuem kou uerTHQewk KSKl4AAk. MOIETA. TIAEMEHES AKÓ. AH RH EHAO 
Ha'TQa:Kale 8 kne2a Grr'knana no aSulKoMh cnoAS, ThAA noao- 


3597 


RHHA ECEFA IIQKAAA A HATQARKAKS kne3a Grrknana, kake i€ (eueno; à 
Af8ra neaeEHHa nokaaAa geueuikas uerHoewhk kSkld4Mh, 4 HA HME 
KHE38 Payugoie Geo knkogukio 9 kuea8 PayocakS ui kne38 Paus 
Gr-knkogukievk n HHyh WcTAHKS no ASikwak koakns n kne- 
38 HgauniikS. Gocroukio 8 kuez8. haarks. G)kpaaokHkio H Hui 
WcTAHKS no MSurkwas cenoas n kue38 Hgans n kne38 GaaAore 
ha&skoEHkieMh H HHiÓ WeTAHKS neo ASiuktWahs koaku8 H. KHe38 
Afaruum l'eucaaukio à nierokS weranks no aStukwAh koxkus, 
T'kw gne Qeuen kan kSkidMbh "ETHOEMNS ; 3POAHAQO RH CE, "TEN 
KOld KSKId. UAR TRY KSkKId4 IIOMAHRKAAA RESI HATQAIUIRKA. MSuI- 
Kór4, A4 c8 EoAHE We'TAAE KBkie Ecko noKAAAWMR. Ad Ae Ko- 
wk rocnoAR EOrk yWklIe, 'TEé9E EBAE 2KHER. lOCIIQAHHR. EQIEEQAA 
GaHAAAR, A4 € WHh EOAIdHN. ECkaMh DIOKAAAUAMMN 34 CROIEFA 
A(HEOTA, KhA4 MS reA'k SaernH &kce HAH. KoH Arkas. H HÀ TW 
MH KH£3h, HAACTEAE H. ECA. WIKHHA. FüaAA ASkpegHHkA nu- 
wHcae H 3anucacaio 8 irkos uu 8 kaergS Haui$, kAkO Aa geucno- 
^8 recenoAuus Eore&oAH Canaaare 3rof4. QE4EHHH. TIOKAAAN HE 
KI€ HoFHHS'TH. HH HÀ AM4HI€ AeuTH 34 W'kAuera uaomkka. &oAIe 
ceraH. c&'kra unu 3a cuaS un 3a (kun un 3a 3anok'kAk un. 34 
ngeumnie HH 34 k8naie HH 3a HWkano Ar'kao, aan &H Haurera nae- 
MEHHTOrA rocnoAHHAa cRETE KQSHe SPükCKE AAH FOCHOAHHA TS8f- 
CKóFrA 4AH 34AMWfckKora AAH. EocAHCKOrA AAH Ko£ra roA'k rocno- 
AHHA CEraH cE&'kra Take crgamkra kako rparidHHHa HalErA HH 
34 9ATk, AKÓ EH FOCHOAHHN EOIEROAA CaHAAaAR HAH KOH. WAR 
gHüuE Qeuewikys naaak 3. ASESQORHHKWAMS HAH. €. KOHMR. HAACh 
. HAH. KOI6 HEDHIJ3EHR, Ad MS H 34 TOH H€ Mófkt tnorHHS TA H$ 
HAM CE CAOEOAHO H HESSRAIGKAHHO AATH HÀ HHXh EOAIO, HH 34 
ngrkaakzkkie HH 3a H'kyans unn 8390Kh ,. KOH EH HÀ ck&'kru. Mo- 
l'AAh EH'TH , A4 HA CE HE MQOKE SA QIZRATH. H Wipie Xw'r'k: ako 
&H yrkau gun féuEHH. IOKAAAR mocAATH S3ETH, AA noulam 
CcEOI€ AOR(E AIMAH cEOHAMH AHCTORBAM E'kgoganmkain noAR HHY 
HETATRAMH, A4 TAKO KAKO A4 HMdlO KHE3h H. RAACTEAE ASR(OR- 
uk u38&HA kr& 8 nuTATR WAR HHX5 KSIIHO, KOÓHMh RSAE WEH 
lIGKAAAN )HCTOIZTH, I€ AH HHXyh IIOCAAHRIE TIJAEO WARN RhCkys, 
HAH EH IC£AAHh HAH EH AEA HAH E-H-XK EEKIe, KoAHurkys no no- 
Ae&HIe H ro 3anHcS8. ESAE WER. (E4EHH. HIOKAAAN TIQHCTOITTR , Kad- 
KW I€ 3AlIHCAHHO H. WEEKIZHO. H HÀ ECE EHIIE TIHCAHHO MH. KH£3h, 
RAACTEAE H. Eca. wnkuHa rgaAa ASsgoEuuka wekrSieMo peutuo- 


358 


M8 roecnoAuns goregoAH Ganayaare Eg Xoucra &ora H. &k ASuUIE 
HAUIJE EkceMS EHIUE HHCAHHOAIS ChkyYaHIeHS H uenokockgsna8 RH- 
TH, KAKO I€ fE4EHO , I"IHCAHHO H UWE'kTOEAHO. H 34 EEKIÓ. uIHCTO- 
T8 4 gkgokaHkie AB8rH WEAKHTIE. AHCTR WAR (kun na (rkunk 
WAR pSke EHüre. QeuEHora kAacTEAHHA. EHTE3A. [Igusncaga [Io- 
XEAAHKId HIHCAHS ,. H. WeTA 8 Hack 8 KOMSHR. nuca ce. 8 u3tbpa- 
uou mkknutyk nor$ Am&kHMaro rgaAa naurreo ASkogoEHHKA Eh 
wkro joxXA&cTEA XphcroRA THCBIJ]HO H. UETHÓH CTA H ARA. Aéce- 
TH H AtRETO Akro, wkcena ke AioAid. . 16€. ARHh. 4 8ruca PScko 
AeredETh. EOKE HOMHASH ra. 

1438 die XX. sept. incisa fuit hee. poueglia, quia re- 
stitutum fuit depositum contentum in. ea, ut patet per unam 
nouam pouegliam factam die decimo oetauo presentis manu 
Nixe de Stella seriptam. Egidius notarius scripsit. 

Sigillum. avulsum.. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 105. 


CCCHI. 1429. 15. julii Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii faten- 
tur se aecepisse a conjuge vojevodae SNandalj Helena per 
Pribisav Pohvalié depositum. 

y PH uae wmrkua H cHHa H ASX4 CEECTOTÓ AMHHR.. MH 
KHE3h EAACTEAE H. RCA WIIKHHA. rjaAa ASRQORHHKA AadlEMO Eh 
cEHAkukie Rcako;MS MaaeMS H rovkaowS no cewk HalleMs Sngu- 
CAHHIO 4 HOAN HAIIWAN 24KOHHWAM TIEJATHIG, KAKO DQHAE K 
HAMBS 8 ASRQORHHKN EAACTEAHHS rlA£EMEHHTH. EHTE3R. [[pugncakk 
Iloyg&aaur& c nocaagkic ms caagnue rocnorie I&vknue, recnoAuna 
GanaaAa RoICEQAE 4 KIefE cAARHOTA rocriQAuHAa KkHe34 (aaapa, c 
AHCTWAM Hie ikoogm kk 8 nesaTumó nie wi kunoMk TDegAKIEHA, 
H WAR HIE CTAHE H HA HM€ féuene recnorie I&akne nocraku 8$ 
HAUI& KOMSHAK $8 mnoKAAAN 1€AHS THCBSKIó. ASEATR SaaT'kys , 4 
DOAB WEH SirkTk, Aa 1€ koana feucena recnori. [&vküa 8 gcako 
Rf'kMmt€ cama CROWMR. lAAEUAMR 4AH. CEÓHMH. CASFAMH.— TIGCAAEN 
CHOI€ AHCTORE IlOAR CEQWAMR DEHATHIÓ 34KOHHWAMR S3€TH. RESAA, 
KBAE€ UH RS8AE€ SrOAHO, A Ad WH C€ HE MWft SAQRNIKATH HAH HE 
AATH 34 HW'KAAHK 8300KKk , KOH EH HÀ cH'k'rH Moraak RkHTH, fauc 
wrkr8i1eMo ct. AATH Hyh. QE4EHOH l'OCIIOFH, HAH KOMS EH Wro- 
(SuHaA peueHa rocnorta, ako EH W(H) cc cMQkTR 3r0AHAA, WA 


359 


iia. &Ór& SKAOHH, KÓMBS EH mo CEOIEMK AHCTS wnosuHAa, 
w&'krSieww ce AaTH. &€38. HWkAHnora S35AQKKAHRId. H 34 HEKIO 
qucroTS8 H Ekoonanknie geuenun. EgHuTe38. llpugncaks w&akurie 
AMCTR CEOWAMM pSrwa Snuca, H Wera 8 Hack 8 KOMBHR. H Xo- 
T'k recnoria I&vkua, k&an. re k &8A€ nocaaTH. 83€TH.— fEueuH 
HOKAAAN, A4 lIOIJAIC WEN HaAlllh AHCTh, KOH HAMhN CMO AAAH 
HOAN DESJATHIO HALLIQMR HCHIHCAHR :: AKO. AH EH lA HS3BSPFSRHAA, 4 
WHA A4 lOlIAIC CEOIC AHCTORE. TIOAR CEOHAMH. TIEHATRAMH TIO CEO- 
HXh AORg'kyk ARAEXKR, KAKO I€ HAAMR 3AAOROAHO, H WUHTU 
RH'TH EcEMS cirkr8, iej& wHa S3H4MAI€ (E4EHHH. FIOKAAA RN. fIHCA 
ct 8 uaekpanon gkknuuyk. &ors8 aieguaaro rgaaa Haurero AS- 
R(OEHHKA EN AVkTO QORARCTEA X)hcTORA THCSIIIHO H UFTHH CTA 
H ARA AeccerH H. Ac&eTW. Akmro, wkceua ke AioAld. 61. ABHR. A 
&nuca Pscko aeroders. RORRE HOMHASH r4. 

Hh wkra pexAkerEa ypnucrokA THc8h8 W wueTHH cCTA H 
.A. M .8,. wkmTO, SRI. ARHR awkeea uonenoa ia rocnoria Gakua 
MHere nowreHora cnoaeHS'THIa rocnoAHuua. goegoAE€ Gamnsaaaa, 
ESAE I4 8 ASEQORRHHKS CEOWAMR lAAEQAMS TIJHMHXR WAR MHOTFO 
POÓUTEHOFA KH£34 H. EAACTEU H CEE WrlkhHHE ASBOERURKE EHILE 
peuene THCBhS ASKATR, KOE ky necrak&HAa 8 HHy& KoAMSHS Ha 
"ecTAES, KAKO cé 3rope nHur S8. WEOMR AHCTS ,. éff£ CkMR FIgH- 
MHAA EHE QeueHe "THCSRS ASkaTR Hà n8H8. m loskko nHCAXN 
MOWAMRh 0SKOÓMR. 


A tergo: Strumento de domina llla de ducati 1000, 
la qual confesso auerli receuudo. 


Sigillum avulsum. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 109. 


CCCIV. (1429) 6938. 11. septembris. U Zici. 

Georgius, Serbiae despotes, jubet monasterio montis 
Atho Esphigmeni (Simen) quovis auno solvi argenti quiu- 
quaginta libras. 

Subscriptio: AMuaecrure — &ouio. rocnoAnns. GokgAEMh 
Aécnomrs Piepri. 

Sigillum avulsum. Litterae pictas habent imagines 
Georgii et conjugis lrenae et filiorum Gregorii, Stephani 
(et Lazari) et filiarum Marae et Cantacuzenae (recnora 


360 


Baraks3una). Origin. membran. in mon. Esphigmeni in monte 
Atho. D. Avraam. Ouuc. 67. Cs. l'opa. 55. Cf. CCCIX. 


CCCV. 1429. 10. novembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se aecepisse a vojevoda SNandalj depositum. trium. millium 
ducatorum aureorum. 

1 B& uae wrTkhua H cHHA H ASyA cRETOPA AMHHh.. MH 
KHE3R, EAACTEAE H. ECA. WIIKHHA FfAAA A SEQOEHHKA AdlEMO Eh 
cEHA/kukie EcakoMS. MaAaewS Hn. rovkuomS no ceMh HAUIEMR 
SHHCAHHIO 4 lOAN 3AKOHHUUMN. HAIIWAMS. HEHATHIG , I€QN DHAE 
K HaAMN $8 ASrnpekunks Kne38 leongucags. lloygaauks EwTE3h 
llÓWUTEHH 4 POCAAHKICAMS HIEPOR'K MK CAARHOTA FOCTHOAHHA EQIEROAE 
GanAaAma H8 ur-uierok'kus AHcroMS mkookkmkak a noA Hie- 
FORWAMN H'kQokRHOMR IE4ATHIÓ. H./ HA HAM fKf£uEHOTA l'CIIQAHHA 
EeeROAEC€ Ganayaaia. nocra&H. 8. Hallik&k. KOMSHK. 8. nokKAAAN "TH 
TucS8Kie ASka Th 2AAT"Ryk, à noAN wuH. S&krs necragH. EHUIE 
fEuEHE ASKATE, AA I€ EQAIdHRN FOCHOQAHHR. EQI£EQAA CaHAAAN. ER 
KCAKe Efrkat caMh CROWAMB FAAEWAMS AAH. CEGHMH. CASTAMH. no- 
CAAEN C AHCTWAM 4 IlIQAh CEOHWAN TÉJATHIO 3AKOHHWAMN; AKO 
&H M8 EOFh CHHA A4Ah, ThAA CHHS, HAH ARA HAH KH IEAAHh 
HAH KOAHKO E-H-Xh ; AKO AH EH CHHÀ H€ RHAQ, 4 KhIJIH EHAA HAH 
RÉKI€ KI€QH, TkAA KI€Q£MN KAKW CHH8 5; 3TOAHAQ EH CE, TEE H 
KI€H H£ KHAQ , 'ThAA A4 CE HMÀ AATH [IQAORHHA. EHE. QESEHOFA 
nokaaAa kHe38 Biaksus Hu kuea38 Gerknans, cunas. kues4 haksua 
H HHIO WCTAHKS no ASirkwaMs KoA'kHS: 3r6AHAO RH CE, I[JA REOR 
HE AdH , "T£)€ H€ KHAO WARN KHé34 Gor'knana Hagaskkka no aSui- 
KOMh KOMkHS, a Ae raaH Hc. S83€Th. HHyh Arkaks nokaaAa RHile 
QE4EHH ,.— "ThAd A4 CE€ HMAÀ.— KHIHE. fEHÉHH. EACK. IIGQEAAAN AA'TH 
wig kat oak peuemkas uerngeuk KSKI4M& MOIEFA TIAEMEHE; AKQ 
AH KH RHAO HaTfaulikie 8 kuesa Ger'knana no SiikWwAas Koaknus, 
TAAA HoAORHHA EctérA DoKAAAA AA RSAE HaTQAXKKS KHe34 Gre- 
FlAHA, KAKQ 1€ (EuEHO, 4 AffSra HoAORHHAa HDOKAAAA QEuEHm kan 
qETHQEMR. KSKI4Mh, 4 HA HM€ KHE£38 Paaugoi Grknkogukio n 
KHE£38. PayocaakS. nu kuea8. Paauus. Gerknkognkiews H. HHy 
weTrAHK8 no aBSurkwas cnoas8 H8 kge38 Hgaunus. COcroukio n 
kHce38 haark8 Gü)kpaaoRHkKIo H. HHIO. WCTAHKS. fl. MSIUKWAR 
cnoa8 H kHue38 Mans u kneas G aA o1 BRAKEWRHSIEMN H. HHIO 


361 


WeTAHKS no MBSuIkKOMM crioA8 H. kHe38. A paruum l'encaankio n 
Hie"oRS weraHk8 no aSuikwah cnoAS, T'kas peucuikas 3rofe 
qETHQEMK. KSKIJMB. 3FOAHAO KH CE, "Téf& KOld. KSKld WAR "T'kyk 
K8KId TIOMAHKAAA RESN HATÓAUIKA MSIIKOFA, Aa C8 EOAHE WCTAA- 
ui KSki€ &CkMh. noOKAAAWAMR, Aà Ao Kok rocnoAHHA EOFR 
XWKl€ , "£9 ESAE ZKHER. FOCTHOAHHN EOIEKOAA GanAaak, Aa 1€ 
WHh EOAIdHh T'ka nokKAAAWAMR EcCkMR 3a CROIEPA CKHEOTA, K&AA 
M8 reA'k 83er &gkce Hau koH. Arkas na niereks. EoAK, H. HÀ TW 
MM KH£3h , KAACTEAE H. RhCA. UIKHHA. FoaAa ASRQORRHHKA nipH- 
AHcAe H 3anncacae 8 g'kos8 u 8 kaergS nauis, Kako A4 ffe4£éHoMS 
recnoAHHS EorckoAH GCanaAaare 3rTO4 —fEMEHH. TIQKAAAN HE. KIC 
nerHHS'TH HH H4 M4HI€ AoHTH 34 WkAHora uAegkka EoAtfo céraH 
cekra nn 3a cHAS un 3a (rkus uu 3a 3anekkA&s un 3a ngounie HH 
3a k8nuie HH 34 WkAHo Arkao aaM. &H 34 HalllérA TIAEMEHHTWFA 
récneAHHA cRETE KQ8He SrÓRCKEAAH FocnoAHHa TSockora aAH 34- 
MWfckera 4AH RecaHckKora 4AH Kokera reA'k recnoAHHa — cera 
cmkra Take crpamkra Take rjariauuHa Hatllera HH 34 fATh, AKo 
KH FecnoAHHR Eoreko Aa GankAaaks HAH. KOH WAR EHüE feuemkyn 
HM4AN 3 ASR)ORHHKWAMS HAH C KOHAMS HAACR HAH KOIO HETIQHIA3EHN, 
A4 M$ H 34 TOH H€ Móoft rnrorHHS'TH H8 HMB CE CAOROAHO H HEB3R- 
Af hKAHO AATH HÀ HHXfl EOAK, HH 34 ngrkAAkKhsIe HH. 34 mkAans 
HHH 830oKh, KOH RH Hà CK'kTH MWFrAABR EHTH, Ad HAM CÉ HE 
Mee SAphuikaTH. H Wipk: yw'r'k Au gHUlE E4EHH. TIGKAAAN nio 
cAAaTH S83E€TH , AA HOIIAIÓ CROIC AOBE AKSAH. CEOHMH. AHCTOEMH 
&kpokgn kann noAk HHXR TIEISTRMH, Ad TAKOH Ad HMAIÓ KHE3R H 
EAACTEAE ASEQORhuBILH H38EHA'kTH HÓREO WAN HHXh WAR Eckyt 
HAM EH ICAAHh HAH EH AKA HAH E-H-Xh REKIE, KoaHurkas ne 
HoAeRHIO H neo 3anHcS8 RB8AE€ UWERK ftEMVEHH TIOKAAAN DHCTOIdTH, 
KAKQ I€ 3AIIHCAHO H WRÉKIdHO. H HÀ Ect£ EHIIIE 'IHCAHHO MH KHÉ3h, 
RAACTEAE H. Ehca WrnkkHHa rjaAa ASEgogHukAa wi'krsieMe peue- 
HeAMS recneAuus &RorRoAH Ganaaar Ek Xucra &Rora H. Ek 
ASuie Haie RceMS EHE nHcCAHHOMS CRY AHIEHS H Henokokg&uas 
EHTH, KAKW 1€ &utHo, nHCAHHO H WE'kToRAHO, H 34 BÉ£RIO 
qHucToTS H &kooRAHkIE WEN AHCTR WAR frkuu Ha jrhkus EnTESR 
llousncag&. Hoygaauks c&owas pS8kwaws nknuca, n wcra 8 
HACK 8 KOMSBSHRN TlIEJAKIEHK. HICFORWAMN DE4ATHIG. nuca ce $8 H3e- 
E)aHHeH E'kknnunH kor8 AmEHMAFO rgaAAa Hanero ASRQoEHHKA 
EB A'kTe poxANcTEA yQHcTORA THCBIJIHO NETHÓH CTA H AEA AECETH 


362 
H AckeTO Nwkro, avkceéna HoEEMKS HIA. AECETH. AAHh. A SnHca 
P8cko aeroderk. gone noanasH ra. 

MCCCCXXXVIHI. die XX. septembris incisa fuit hec 
poueglia, quia restitutum. fuit depositum in. ea. contentum, 
ut patet per nouam pouegliam seriptam manu Nixe de Stella 
die 18. presentis. Egidius notarius seripsit. 

Sine sigillo. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 


CCCVI. (1429) 6937. 


Georgius, Serbiae despotes, chrysobullo plures do- 
nat pagos magno celnik Radie. 
lu mon. Castamoniti in monte. Atho. P. Uspen. 175. 


CCCVIH. (1529) 6937. ind. VII. 


Georgius, Serbiae despotes. 
Sigillum avulsum. Origin. membran. in mon. Casta- 
moniti in Atho. D. Avraam. Quuc. 51. Cs. l'opa. 162. 


CCCVIIH. (1530) 6939. ind. IX. 6. decembris. 
U Andrnopolju. 


Amurat IH. sultanus statuit posse Ragusinos in terra 
sua libere mercaturam faeere. 

Id neaukH rocnoAaps H &geAukH. amnpa cSaTAaHus flaspaTk 
HEPh, CHHh HEAHKOTA POCHOAAQAa H REAHKOFA AMHfE. CBATAHR 
(MeéyeweTs. nera, yoke H 34AnoEEASIe rocnocTEO MH nó ciens 
DOEECAEHH, HIOKOAH HIAEMEHH'TH H "IACHH. H. CAAEHH HW CEEMN Alo- 
EHAMH FPOcCHocTEA MH KHE3k. ASR(ORAUKH H "IACHH. RAACTTEAE EF 
lIOKA3AIIE AMORORN H Ifid TEACTEW HfàRo H HCTHHO KA Focmo- 
CTRS MH, H flOCAAUIE EAACTEAE H. IOKAHCAfE CROIC HÀ IIG9A TS ro- 
enoerga an nacewenurera Iiepa ASkapegura n & neas I opsuu 
A€ F'oun, w ngocuue ceu. ngoureHie Ws FoCHOCTEA MH, E 
3€MAId. HHXh AA ESAE REShSARAEHA. WAR CSCHEAN HHX5, KOH Iec8 
8 noREAH FocrocTEA MH; H WiplE DfocHllé W TRPFOEILEXS. HHyN 
CREY , Ef'& Ad XOAE Ilo CEAKOH. 3EMAH. lOCIOCTEA MH, H A4 CH 
«HHE 3AKOHHH 'lT(kTh , KAKOHO "VHHE H. IIO AfS3EXh 3€6MAIJXN TÓR- 
l'ORHH FOCHOCTEA MH, H XOTE HOEEAEHIE, H. Ad oEA CHMK ro- 
cnocrEO MH "TAH HonoulH!ld, E£(h Ad HHKTO HE CMHE WAR c8- 


363 


CHEAh HHXh EAHIKHHYh 4AH AAAESRHHYh, KOH C8 8 HoREAH ro- 
cnecrEA MH, A4 HM& Koló vTETS8 8uHHH. AAH KOIO. JATk 8 3€6MAH 
HMh 4AH TjAFORHEMR. "ACHOFA KHE3A. ASEQOEHHNKOFA H— CEEXh 
EAACTEAH H. WIIKHHE HHXh, A4 HAM TRPTOEHH XO6AE EOAHO FIO 
CREH 3€MAH FOcrócTEA MH, H Ad CH SHHE TOKFN 3AKOHOMR, LR8- 
A4 ScyoTE, no 3AnlaAHEXN CTQAHAXN H. IO HCTOUHEXN, H IIo c&- 
X8 u no Mef8, 8 cQkRAEXR, 8 ApBRAHACEXR H 8 hecus n ne CREX 
SEMAMAXN H FQAAOER H XOfh FOCRIIOCTEA MH, tio ce 8 noktAEHIG 
lOéCcHOoCcTEA MH , AA CH. TOKFSIÓ ECAKH. TQRTk, H A4 HAAKAIo 34- 
negeAHS napuus no 3akeH8, H HHTKO AA H€ CMHE, A4 HMNK 34- 
BAEH, AAH AA TIOAQNTH, EAHKO I€ TIOEECAIdHO CEHIIE U CRAKO ITgAR- 
AH. TKO AH KE SHHHHTH I[JIO. W KOHOH FOAE TIJABAH, A4 HX& HOA- 
fh'TH AAH Ho 3EMAH AAH HÀ TQRTh HHXh AAH S TÓRFORILEXR, Aa 
AS € EHAHMO, £fh HHXh HHIJIA H€ KE USTETHTH ,. "TAKMO. XoKE 
HMATH C4 FOCnoCTEOÓ MH, H XOKE HAKH EKEAHKK. HIER H. REAHKS 
"VTÉTS8 WARk recnecrRA MH. THAM aàAH S8nHcà. cé cie nelcAEHie 
H HHCAHI€, H lló CEMh HHMNh A4 I€ 34. HETIQTAKHSTId. MeCElA 
AEK(EM)RÓIa .S. AaHh, A'kra iecrHOeSKkHA H à. CATR . AR ., HH- 
AHKTHOHN .$., 8 fln&Apknonoarm., 

Ab initio thugra. Apographum ehartac. in. e. r. archi- 
vio Viennae. Cnowen. 113. 


CCCIX. (1530) 6938. ica. 


Georgius, Serbiae despotes, donat monasterio Esphig- 
meni quinquaginta libras argenti e vectigali novobrdeusi 
quotannis solvendas. 

e Ad CÉ AAEA HÀ BRCAKWU POAHI[IE WTh HOEORQACKE ILAQHHE 
no HETh AECETR AHTÓN CUERÓA, H WEO3H A4 CE AAKAA HÀ ERCAKW 
FOAMHIJIEÉ, H Ad CE HÉ W'THHMH WTR EHIIE (E4EHHOFO. MOHACTHfA, 
A9 FlAEIC CKHEOTR POCTQACTEA MH. 

In mon. Esphigmeui (Sfimen) iu monte Atho. laaenuk. 
V. 225. P. Uspen. 175. 11. septembris: IIo ueuaspeuennomoy 
wnaecpksATio.. Cf. CCCIV. 


CCCX. (1530) 6938. ind. VIII. 


Georgius, Serbiae despotes. 
Sigillum aureum. Origin. membran. in mon. Castamo- 
niti in Atho. D. Avraam. Ouuc. 51. Cs. l'opa. 162. 


364 


CCCXI. (1530) 6935. 
Georgius, Nerbiae despotes. De agris magni celuik 
Radic. 
In mon. Castamoniti in monte. Atho. P. Uspen. 175. 


CCCXH. 1531. 6. februarii. Ragusii. 

Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se a vojevoda Sandalj depositum accepisse per knez Pri- 
bisav Pohvalic. 

3 Ba uae wrrhua n cn Ha H ASya CHETATO AMHHR, MH. KHEN, 
KAACTEAE H. CEA WIIKHHA FaAA. ÀASSQoORHHKA AdIEMO EA. EHAIEHIE 
CEAKOMS MaAAQGAMS H. FOAEMOAMS Ilo CEMR HALIIEMR TIHCAHIO 4. OA 
HAUIQMS SAKOHHOMR DIESATIO, Ie II9HAE Kk HAMS 8. AASEQORHHKR 
KHe35. llpugncags. Hloykaauks. EuTe38.— riowTEHH. A. HOCAAHIEAM 
HECFOEIEMh CAAEHOFA recnoAHHa EorckQAE€ Ganaaaa Hi ui-Héro- 
EHEMR AHCTWAM EIEOÓRAHIEMN 4 TIOQAR HÉFOEQMN. EIC ORAHOMR 
DéuATIO, H HÀ HAE feueHora rocnoAuna EorékoAE€ Ganaaaa. no- 
CTARH $8 Halls KOMSHK S DIGKAAAN LIECTR. "THCBKIA. H. CEAAM. CAITIS 
H DÉAECETR H WCAMB ASKATR 3AATIEXR H. WIJIk AHHAagA ASRpo- 
EAMILHX S "ETHOH THCSKE H. ABI CTH H UIECCAECETI H LIECTR. Hj 
HE9a H WiJlE CÓER)A TIAHKA. CTO H "TH AECETH H I€AHS AHTS H 
I£AA-H-aAECETE BHAURS 5 4 THIOAR WEH SEIETN TIOCTAEH. RHUIE (E4EHH 
HOKAAANR , Ad I€ EOAIdHh QESEHH. l'OCIIQAHHR. EOI6éEOAA GanaaAk 
Kd BCAKO EfI€ME CAMh CEOH(O)M FAAEQMR S3€TH. A HAH CEOIEMH 
CASFAMH HOCAAEN C AHCTOMh 4 llQAN CEOHOMR IIEJATIO. 23AKOH- 
HOMh; AKO EH AS ROFTh CHHA AAW, TAAA CHH8, HAH AEA HAH 
EH I£AAHh HAH KOAHKO E-H-Xyh; AKO AH EH CHHA HEÉ RHAW, 4 
KREH RHAd HAH REKE KRhKEQH, TT4Ad KRKEQEMh KAKO CHHS; 3ro- 
AHAQ EH CE, "Té h KRKEQh HE EHAW, "TAAA Ad CE HMA AATH IlOAo- 
EHHA EHUlE feueHora nokAaAa kHe28 liokus n kne38. Grrenans, 
cuHS knuesa lhiokua, u nuo weraukS no ASuIKoMR KoAEHS; 3ro- 
AHAÓ EH CE, IJIA ROTh H£ AAH, TE£Qh H£ EHAW W'T& kHé34 Gre- 
HnAHA HA'TQA:KKA Do AS;KKOMBA KOAIEHS, 4 Ao TOAAH HE S3ETRh 
HHYN AHW IIoKAdAA EHHIE (EMEHH , "TAAA AA CE HAMA. EHIIE (ESEHH 
lIOKAAAN HACh WEHAM AOAH KJESEHHMNS "IETHQEMKS. KSKI2AMMS. MOIEFA 
DAEMEHA 5 AKo AH EH EHAO HAT94XIe 8 KHue34 Grenana no MS; 
KOMB KOAICHS , "TAAA A4 TIQGAOEHHA ECEFA IlIGKAA4AA AA ESAE. Ha- 


365 


T(AXKS kHe34 G'renaHa, kKaAkKo 1€ (EuEHW , A AfSra noAORHHA 
HOKAAAA fEMEHHMN "ETHQEMNS. KSKI2MR, A HA HME KHE38 Paau- 
R&ore Grunkogukio n. KkHe38 PanocagS ui kue38 Paauas Gmunko- 
EHKIEMh H HHYykh WCTAHKS nó ASIIKOMR KOAIEHS H KHE3S Hga- 
uuui8 G)croukio 8 &neas RiaarkS G)rgpanoEHKIo H. HHIÓ. WCTAHKS 
no MSulKoMRk KoAreH8 H. kue38 Hgans un &ne38 GaaAote Rinako- 
EHKIEMh H HHI6. WcTAHKS no ASIIKOMh KoaleH8 H. KHe38 Apa- 
ruuH loucaaukt n | nierogS. wceTAHKS. no ASulKoMh KOAIEHS, 
THMNk 3Fr604 QESEHHAMK KSKI2MK *. 2POAHAO RH CE, ITEQh Kold. KSklad 
W'Th "HXk KSkKld HIGMAHKAAA RfES3K HATéaAtliKA MSuikora , Aa c8 
ReAHE WeTAAE KSKI€ CEHMRS. TIQKAAJAOMKR, AA. AOKAE l'OCTIQAHHR 
ROFh XOKI€, "T'€h RSAE 2KHEN F'OCTIQAHH. ROIEROAA GaHnAaAk, AA 
I€ WHh ROAIJHh CEHMR TIGKAAAOMNR 34. CEOIEPA ZKHEO'TA, KAAA MS 
reAH 83€TH REc€ HAH MS KOH. AICEAN HA HEFOGKS EOAIC. H HÀ ITO MH 
KH£3k , RAACTEAE H CEA. WIKHHA rgaAa ASR(ORHHKA DHQHAMHCAM 
H 34nHcacuw 8 gieoS H 8 KACETRS. HatnS, KAKO AA ftutEHOMS ro- 
cnoAunS gorcegoAH GanAaaie 3rO0K. (QE4EHH. TIQKAAAN HE KI€ IIQ- 
CFHHS'TH HH HÀ MAHI€ T)HTH 34 HICAHOFA "IAGRIEKA EOAIÓO. CETAH 
CEI€'TÀ HH 34 CHAS HH fi€4lh HH. 34 3ATIQEICAN HH. 34 TIOIIIHIÓ HH 
34 RSIHIe HH 34 HICEAHU. AHEAW, AKÓ AH KH HAUIEFA FTITAEMEHHTOTA 
recneAuHa cRéTE kKfSHE€ Srafcke AAH rocnoAHHA TSckora aaH 
3A4MOftcKorA AAH. ROÓcAHCKÓOFA AAH. KOIEFA TOA'€ FOCHIOAHHA cEFAH 
CcRIETA TaàKO cTaHiera TaAKo PFJATAHHHA HalllETÀ HH 34 H. fA Th, 
ako EH recnoAHHR RoIcEOAA CaHnAAAR HAH. KOH WARN EHIIE feue- 
HHXh HMAANS 3 A SEOOEHHKOMN fA'Th HAH C KOHMN HAC. HAH. KOlo 
HEHQHIJ3AHh, AA MS H 34 TOH Ht Móft norHHS9' TH, HB HA ct 
CAGROAHW H HESSAQKAHW AATH HÀ. HHyh KOAIG, HH 34 TIOHAAS:KIC 
HH 34 HIEAAHN HHH $30O6Kh, KOH RH Hd CEICETH MOFAW RKHTH, AA 
HA €€ H€ MOft SAQNIKATH. H. Wi[IE XOTIE AH. EHIIIE ffESEHH [rIo— 
KAAAM llócAAa TH. S3€TH, AA HOLIAIO CROIE AORÓE AISAH CEOHMH. AH— 
CTOEMH EIC) ORAHHHAMH TIQAR HHXl ITEIATAMH, Ad TAKOH. A4 HMAIO 
KHE3N H RAACTEAE ASRQORAUILH HS3SEHAHTH TIQARU! UAR HHXh WAR 
CRHYXh HAH RH I£AAHN HAH RH AEAd HAH R-H-Xh EEKIE, KOAHILIEMNS 
nó noAoRIo H rio 3anHc8 RSAE WEN. )JE4EHH. TIOKAAAK. TIQHCTOIATH, 
KAKO I€ 3ATIHCAHW H WEEKAHW. H H4 CRE RHIIIE TIHCAHU MH. KHE2R 
H KAACTEAE H CEA WrkHHA. F9aAA. A SnpoEHHKA WRETSICMO feuc- 
HoMS rocnoAHHS gorckoAH GanAaAam £a XpucTa &ora H Ra AS- 
"e umaure KACEMS RHlllE HIHCAHHOMS. CAX(AHEHIO. H. HETIOKOAHEHAAS 


366 

EUTH, KAKO I€ QE4EHW, IIHCAHW H WRETOEAHW. H 34 HekKió uüHe 
CTHHS H REjORAHIE WEh AHCTR WAR IEIH HÀ. fICUb IIONITEHH. EH- 
Té38 KHe3h [lpgugucaEks. ck&oHnwahs Q8koMh nrenuca, H wcma 8 
HACh 8 KOMSHN IIEIAKEHR HIE OROMR TIEIATIG. nuca ce. 8 ua3akfa- 
HoH KIEKHHILH EOrS8 AREHAMArO rgaAA Haurro ASrpokHHkA EA 
AETW foxcTEA ygucToEA "THCBIIIHW H sETHÓH. CTA H 'TQH. AECETH 
H IEAHW. AIETW, Ace fpegapa urccru Aads. à. Snguca Huruia 
JgesAukH Aoroders ASggokRaukH. 

MCCCCXXXVIII. die XX. sept. incisa fuit hee 
poueglia, quia restitutum fuit. depositum. in. ea conten- 
tum, ut patet per unam nouam pouegliam scriptam per 
Nixam de Lone die 18 presentis. Ego Egidius notarius 
scripsi. 

A tergo: Strumento de domino voieuoda Stefano de 
ducati 6758 e de libre 131 oncie 11 arcento e de perperi 
4000 danari, de lo qual strumento ebeno per Raden sta- 
rac e per Vochman Jugouich ducati 4000 d oro, e per 
questo strumento, che lasorno, li fo dato vu altro per 
loro chiareca. 

Sigillun Ragusii. Origin. membran, in c. r. archivio 
Viennae. Cuoxwen. 112. 


CCCXIIHIL (14531) 6939. ind. IX. 


Radié, magnus celnik. 
Origin. in mon. Castamoniti in monte Atho. D. Avraam. 
Onne. 81. Cs. l'opa. 162. 


CCCXIV. 1432. 25. octobris. Ragusii. 


Radosav Pavlovié et filius knez Ivanis pacem faciunt 
cum Ragusinis. 

y €) sevewmounnaa cao np'kckeraaro ASya, &OKE CAARHH 
kA ToHü/k, kA W'ThIH :€ QEkS H cHHS cReroWAS ASXS, ng'kcge- 
TAA Tjoune Hepa2A/'kanaaa, caaga TEG'k, uae &a ue TROE Ecr 
BbBIIHMO, H. TOROIO S3AQNRIKHMO 3€6MAIO H. KAAAAHRE, KO-IE 
EOFh HAMh AAW, cMHcAHCMO S HalloH HAMETH,. KOAHILHEMNS 
MHAQOCQNAREMNR EON AIGEH. HEJAAES. "AQERu88, nocaa cRoWrA 
cHHA cAaTKOWFA 8 KEAHILHEXS MSKAXh, Ad HXh H3EARH H3 ro'kya, 


267 


H no SckohceHkIo, kaAa yk 83umH HA HeReca, Aa ckae 3 Aecusio 
U'TRIA ROPA, ROGKCTRAHRHUUMN f'kukto (eue AnSCTOAWAMR : MH 
A4Hló EAM, HR UUCTAAZMR. EAMK, H. AMH. POCTIQAHHR. ROEROAA 
Paaocagk [lagaoguha n cuu& Hi kue35. Hanns Suunnyt 
fA3MH(hE H fATM 3 rOocnolu/mEoMhs ASEooRAautkews c KHESOMR, 
RKAACTEAH H CA ECOWAMMN WilhHHWAMh no HarekRoos 3k Me8AMH, 
€ KOWFA f42MHfkld HHEAHA KOfHCTK H€ KHEAA EAHOH Croaawk n 
AfS8rowH naue wTéTA H (jQAACAHN H. MAHIIHHA, H CAMHCAHERN CK()OE- 
HA4 CK(OEHI[IA CORANILA MOEFA, HEHIQEHHNHSS AIGRAEh H TIHII2AHN, 
fTE H 3aanHce, Koc c8 RHAE WAR foAuTeAIa MH KHne24 leagaa u 
EfàTA MH Eoc&oAE llerpa, n aoc, rocnoauna goeroAc Panocaga 
H cuHA AH KHe24 Hgannua c. KHE3€6Mh, RAACTEAH. H CA. ECOWMR 
wnhunowah rgaAa ASrogokHHKA, CHAMTHYN CE H CAMHCAHYR 5 
HAHIÓH DHAMÉTH, AA HHI[IOWQN HHE. SroAHHE. FlOCHOAS RorS8 H 
AIMAECMN. CRETOEHHEMRS. HETÓ.— AH. MH H.— AIORAEN. CA. ECAHHEMN 
"«Aog'kkoah HnMaTH 4 HÀ RAACTHTO CEOHMH. AoErkaH H AregH- 
AHAH craajrkan H CORKANRSAHHEMH. HALIIHAH TIQHIATEAH, KAkKQ c5 
EA3AA4 EHAH Ha4llloH KShH KHé2h ,. RAACTEAE H. EcA WrhHHA. PfaAa 
ASRQoRHHKA AOR(HH H. THIOUTTEHH H. CORABSUAHH. TIQHITTEANE, TSH 
CMHCAHYN 8 rlaMETH 8 MOWH, A4 HHTKOWf HE MOSKE RH'TH. EQAH 
CTEKHHKRS CkEMBSH.— ;MH0S. MEhIlo MHOUWMM. H. RAACTEAH. ASRQO- 
RAulkaH KOAHKO FOCHOAHHK HAUIR , TIAEMEHHTH. FOCTIQAHHR. MH 
rgpaaak RocaHckH. Teourko TeonTkoEgHhhk , H. RSASSRE noH ro- 
eneAuns kpaaame "roguTkS noaMoAHy rh KAKOTO rocnoAHHA MH 
H nguraTeAta wR&'kie eroaauns8, Aa RH necAAW CROWFA EAACTEAHHA 
8 ASrookHHKh, H C TerHS8w Hyk RéchAowMR. w Hs hie 
MHOWAR H EA4cCTEAH. ASRQoRAunkeMH , H. no MHAecCTH recno- 
AuHa Haurera kpaata TgouTkAa nocaa. KHe38. H. RAaCTEAOMN. AS- 
&poRautkews RAaceAHHna d nokAHcaapa c&owra knea4 Hganuua 
l'euninhia , ngoce WA& &aacrew ASRgoRautpkeyk, Aa RH AocaaaH 
cRot€ EAACTEAH H nDokAHCAAQI€ rocnoAHHuS. kgaaam Tou TkS. 34 
MHfh Aehto HaMH € RAaCTEAH. ASEpokAuturkewn, H wHH. AoRfo- 
ROAHO H AIGRORHW focAAlIIE CROE. KAACTEAH. FOCHOAHHS.— KfaAIG 
kne3a zKugka F'SuaSAnhia à kuesa Huius ZKSorogutua, n T8u ct 
Haahoyh nm rocnoAuHs EoctoAa Paaocakk c. peueunueMn nokau- 
cadpt ASRgQoRaum kenn npa recnoAunS kpaaaie TgokTkS, H ReAE 
HACK WRk croanS8 rocnoAHHM KfadAN cR'krOEA, AA RHCMO 
HHAMHAH 34 MHfh, H fd c£ 3TOROHYh KEAE AORQOROAHO H MHAQ- 


368 


cTHEO € nokAHCcAaagH ASRQoRAuu kan, AA REHyh yoTAHh AHf$, 
H ngHAMAAMh 34 AMMHh, 4A WHH fEKOllt: TOMSH MH HHECAO 
EOAHH , Ad AOEO EH, AA EHCTE AOCAAAH CROE AOR(E AIQAH. S 
AsSkpokHHkR; H MH rocnoAHHh EKocKOAA PaAocags. [[agaognukth 
llócAAyh MOE AORQE AlSAH S ASEQoEHHKR nouTtHOWFA MS:KA 
Paa'kna kgscrkiauuna H k&ue34 Ganka Boragantua u kuez2a Hga- 
uuuia XpekeArHuoEHhia H Mowra kShiauuna G)croIo AhiaKAa, H 
WHH Hyh A9RgokoaHOo H AHAecTHEO npnuauur 8 geckAays, 
RECkAHEUIE C KH£30MBh H c EAaCTEAH ASRQoRAut kevin Mon AoEQH 
ARARE Aocaanire ka Auk geckAS, ipio mkyS geckAuan c kuesoat 
H c RKAaCTEAH. ASRgoRAaut/kewn, H Ha kom noureH88. ReckAS u 
AeR0SS8 H nHiaTEACKSS AIGRAER. RCECBARHO H. AORQOROAHO H 
MHAOCTHEO IQ HAHXh, H 344 TO MH lOcnoAHHRN EotROAA PaAo- 
cag& llagyogukks H cuH an. kue28 Hgannunm Aacwo Ha gHA'kune 
RcakoWAS uAOR'kkS, KOAS cc. noAoRaa H nrkr kora AHHME WER 
HAlllh AHCTh W'TEOfEHh AOHAE, AAH. EH. ngrka rocnoAHHA. uaa 
TS0cKOWFrA A HAH ngrka rocneAHHa kKfaAld SPTRCKOWFTA A HAH 
no'ka recnoAHHa kpaatm TipsTkKA / GocAHCKOWFA HAH HHOWFA 
EOLIHIJHHHId 4 HAH. FOCIIQAHHA CfhIICKOWFA 4 HAH. AATHHHHA 4 
HAH HHE EhcTE uAOEkka, SuHHHYXh AORÓQHH H lIOUTEHH. MHfb 
H HüaAROW AMHAOCTHEW H AIKRROEHOW Efl TEO H CORARMAHOWU 
JHIdTEACTEO € KH£20Mh H EAACTEAH H. CA. ECOWAMN. UIIKHHOWAN 
rgjaAa ASrpoEHHKA, WHaAKOH H4 RCE£, KAKOTO € RHAO AEhio 
HAMH H lAROW fJaTH, TAKOH A4 € H cAAA H EQAM S8 gkkn 
E'kkoMa AMHHhS, KAKO CE H2A0WAA. RS8AE SARikATR. S8 WEOMR 
AMCTS , HAHIQREQW: MH reocnoAHHh EotEOAA PaAocaEh H CHH 
wH kHeé3&. Hgannum nguaaaMk H— TIHMHXh H. STEQRAHXN H 
SCTAHOEHTHYN IIO CEMN IIO HAUIEMNS 24AIHCS KHE38 H. EKAACTEAEMN 
H EcoH WnkHH'k rgaaa ASkookHHkKA EcA nucaa H 344nHcé H 
noREAE, Kot€ lOA'k &cTk SuHHHW. LI-HHMRh. fOAHTEA MH. l'Ocrio- 
AHHR KH£328 [Iagaw aan &ggaT Au rocnoAuus. Eoec&oAA. lleraps 
HAH 'k recnoAHHA RotEgOQAA PaAocaEh. CHHOM MH C. KHESOMR 
Hgannueas H8 c nauinan un3a&paWkaH RAaCTEAH H. 34 MOH AHW 
Honagan n G)goAA & HanraTa n 3a Ect 3a nHoW, uio roa ko ce 
$ craprkys nogeAayS Mehio naa. SApsoku, gaas'k u34MAtohe H3h 
3anHck H noRtAh npkhuuys, KAKko Moraayh m'kue38 Mon u3ka- 
AHTh, KOH C8 8 HHXh KOMSHS HA IIEFTh IIO KAH'TEHAAf S, HHIIOEH- 
A'kgur Hà .&. Avkceia, no cewhs HallleMh TIHCABhIG. TRORhIO H 


369 


yofhio, Aa WA oHOrAH AHE SuHHHER LII-HHMR MH, TIkbROU AO 
KOAA H€ H3HAETA AEHE€ l'OAHIIH , Ad Hyk& HE€ MOTS8 nHTATH HH 
8$3€TH HAK-HHYX& KOMBSHA, 4 Ad MH Adlo 34 WEHE AEHE l'OAHIIH 
WAh HHYXh AORHTAKkh, 4 MHHSEUIE AEHE FOAHIJIH Ad CAMB RO- 
AIdHh H3ETH T'kHe3& , Kako ce SApikH 8 cTapkys no&REAlMYh, HÀ 
M9I6 RoAIO ; H WlJIh Aa Mer$ nocragH TH n'kueas 8 HHX& KOMSHR, 
KAKo ce nuum S cTap'kyk noReAldXk , HÀ AOEHTh H Hà H3EThÉ 
WETh, H A4 HE€ MOFB8 WAR KHE3A H. WAR. EAACTEW H. WAR ECf 
wnhHHEé ASRQoEAMKE lIHTATH WAh AOyoTKA KOHAEAWCKOWFA 
HH WANN AoRHThIa m'kue3a, KOH C8 8 HHyh KOMBHS, HH WAR 
npuxeAHuia 3eMaAnd, KoHEy c8 Ark. RAaCTEAE AAAAH ,, HH. WAR 
noAauE, Kot c8 Auk gAacTEae 8 AS&po&RHHKS A4AAAH, WAR fo- 
"ETKA faTH AO CRÓRIIEHNId MHA; H WI[I& HSHMARo, Ad HE MOTS 
HHEAHera wuAoE'kka HckaTH HHEéAHkMh. HaauHHoMb. KOI€ roA'k 
RfhcTE uAoR'kkk rocnou Ra MH, 'TKOó ESAS nouraH 8 wESH fT 
8 ASrpoRHHkKh H $ HHX&5 EAAAAHRE HAH. S8 HHXYh KOTAf)M&, faut 
HXh CAOROAHX A H CAOROhIJEAAMB , Ad MOKE CTOIZTH H. XYOAHTH 
CAOROAHO Tf 3€EMAH rocnol/TRA MH KAKOTO RCAKH ASRoRua- 
HHHh i H Wijit£ cAOROhtdRAA FlOcrHol/ TRO MH EcAKOUWFrA CSKHId AAH 
TAMHH*uAfa Kot roA'k RokcTe uAoR'kkk, mTKO c8 8 HAUIHXh QSKAXYb 
H cHHA MH kHEé34 Hganuna a Hau &H. 8 kKowra roA'k. saog'kka 
HAulE£FA ASRQOEUSAHHHR, KOH € SyHheHk 8 WRBH faTk, cEOROhIa- 
EAMB H CAOROAHYh RE3 HHeEAHOrA lf'k8344a HAH. W'TKBrIA AAH Kot 
roA'k 3aaRgARE, €ft€ H. KHE3 H. RAACTEAE H. WrlhHHAa ASRQoRAuKAA 
no HHyh AaHcTS 'CTakowhepe wewk c8. wiekrogaan. n88cTH TS 
AMBAH rocnonTREA AH, Kot HM4Aló 8 cSiXAHCTES ; H Wi[Ih MH 
EHIllIE QE4EHKHH l'OCIIQAHHS RotROAA Paaocakh H CHHh. MH. KHE3h 
Hganuuis wri&'kroRaacMe KHE38 H RAACTEAEMK. H RCOH. WükHH'k 
rgpaAa ASrpokHHKA 34 IOU'TEHRE l'OCHOAHHA HallitlA, DIAEMEHH- 
Tora recnoAHHa kpaaa TEpurka H 34 TEQ&hidRIE KHé34 H. RAA- 
eTew AS&peRauti ky, AA ne 34anHcS8 rocnoAuHa Kkpaaa Tgpurka 
WROH Ect lIOTROBAH CEOHMR AHCTOMR HoOAEHCShOWMMS rEgaA'TRIO, 
uro reA'k ee 8 w&goMeH AHCTS. SAQNKH: H.— WIJIk MH. POCTHOAHHRB 
&OocE&oAA PaAocagk wrg'kroEAyk kKHE38 H. EAACTEAOMB. ASRfO- 
&awnrkas nocaaTH Hà cmkys «sao&'kka Mowra rocnoAHnS uaps 
MsSpar &er8 n Herog kann &e3HQEMN HÀ nlorT8, Adatohe HMB& 3HATH, 
£f CAMh MHf& SuHHHW c RAacTEAH ASEQoRAaunkewH, Aa € UI-HHXb 


EAAlOCAOEOMR, 4 'TOH A4 € CE'kAouHo c nokancapH ASRggoRAuu/k- 
24 


370 


AH , KoH C8 8 uapa Hà nogrrk; a &ckHah. yn knkeMh KHE3R. H 
EAACTEAIE H. ECA. WIIKHHA. rfaAa ASRooEHHKA lloAIGEHUJE MEHIE 
recnoAuHa ROEEOAS Paaocana H8. cuHa AH KHe34 Huanuuia 3a 
CROWFrA EfATA H CQBRANUAHQWUTFA DfHidTEAld RHEhHHKA H. EAACTE- 
AHHA KAKOTO £AHOFA HHXh, KAKO 8 cCTAQOH TIOBREAH niHllE; H WijiE 
ME WnéTh EfaaTHülé 8 AOXOAAKN KOHABAWCKH HS AOEHTAKh 
m'kue3H, kon c8 8 Huyk KoMBHS8, H SixuRaHhe 3€MAAIa. 8 Hoiia- 
EAMdXh, KOC MH C8 EAAaCTEAE ASEQoRAauHH AdaAH, H mnoaaus 8 
ASRpoEHHKS 8 WHOME CTAHRIO, KAKO CE HAXOAH caA4, KAKO REhe 
Hà n$848 ngucroH ce 8 AHcTS, koH AMewk RAaácTeAE Snucauic u 
A4ul€ 8 AAHAHIHH. AAAHh. 4 CRE TÓH ct€ pa38MHE, KAAA RSAE 
cEQ9&yA AHfS8. H 34 Ethie k(rknocrH Mupa H AISERE H. AORE H 
nouTtHe DHlid3HH Aaà RS8AE 8 EHEKE RE3 FATKE H 3AE EOAIE WAR 
AKAMH EAACTEW ASRQoRAuI REA C AISAMH l'e€fiolTEA MH, 3rOEQ- 
fHucao ce H WAASuuncaie c EAacTEAH ASRQoRAul ke H. AORQOROAHO 
H MHAOCCTHEO H £AHOCQRARHO, A4 EcakOoW SRHHCTEO uAQGR'kure 
HAH Ke9EH noAHThid, KOoE€ C8 8 wRS aThk SuHHEHA, H RCAKE 
paHE H. SEkEHhIa H 34I€ (kun H yor'kusia 3Aaa, Kota c8 EHAA 
aMEhio MHOWAM H EAACTEAH ASRQoRAuLkau H MEhIó AlKRAMH. ro- 
cnourmka MH € ASAMH. RAacTEW. ASRQoRAuI/keXk, WROH WRAIG- 
EHCAMO TO3H AMEhló HAMH, EAHOCÓRARHO lIgocTHCMO H EAdFOCAQ- 
RHCAA0 H T4KO3H nga&HAM e H noREVvkgaaMo , Aa HHTKO HE 83- 
Mee HH CWkT &SAE ScnoMEHS'TH HH HCKATH K)kEH HH HHÉ 
WCcRETE HH. EK(AAE HH. S8 &eAHO. Efrkaie, AokAa cTOH. cE'keTh : 
TKO AH ct WRf'kEé ckeH noTEOQHTR, Aa € rocnouy/rRS. MH Heg'k- 
fAHh, H Aa cé pa3acne Ao koprkua, H MH. FOCHOAHHR. ROEROAA 
PaAocaEs H cHH. MH KHE3h lHganuuis H cka un3a&gan'kaH RAACTEAH 
FOcnolyTEA AH H Rfjl/TEà HAlll£ÉFA H CAMTh HAUlHyh, KOHXh 
HMEHSEMO , HA ECE EHIIIE QESEHRHW. )ÓOTHCA CE H. 3BAKAECAQ CE C 
kue30M&. IÜpkous BaaaunauouheMh, c —kue30€&h.— flackcoMmh 
llayipogahevws, c knea30u& Hgaunuceak ASkot&ukeMh, c KHE- 
3eM& G)ecrowwas Bhopoguunheuh , c kue30h PaA&ocagomn Baa- 
AMHMHgHheMh, c KHE30Mh. hSAucagomhs. Bhoraganhemh , c KHe- 
30M& TRpkAHcagoMs Bhopoknnnhemh, c kne30M&h. legi TKOME 
MuyanaogHhemh , c kue30Mh Grrrknaanoms Hunuuthemn, c Eoc- 
ECAOMR fiSkauiinoun S&ucaauHheMh, c kHe30Mh. Gankoms Bho- 
l'AESHKEMR, € KHE30MB& liSuuynowms BpareaekHkEMh, € EHESOMB 
hskauminoas BaaAuauuheas, c kne30M8 hpanaoms Tesaaogu- 


371 


hewh, c kue3ot Hganuucemns XpeneaiaanogHheMh. QoTHCMO ct H 
3AKAECMO CE HA CRETOMR. £EAHTEARIO. EOIKREMN. H. HÀ HACHOMR H 
ZKHEOTROELIEMKS. KQH2KS FOCHQAHIO (EJEHRHHEMN. KHE38, RAACTE- 
AEMh H EcoH WrkHunk rpaaa ASkpokHHKA H HHYXh WCTAHKS. Eh 
récnoAa ROrA ECEAQRIKHTEAId H. Eh nfrkuucrTS ROrOQOAHIS H. Eh 
eA OERAHPEAHCTE HER. KI. CRETHXh ATISCTOAR EJRYOEHHEJR H Eh 
.O9. H34EQAHHEXN EOXRHYh H. . T. H .Hl. CRETHYh W'TAdHA ,. H2KE 
c88T& Ek Hukun, n E& Rct cEETE Hik€ WAR EHEKA EOrS SroAHELIE, 
A4 W&OH 3reowfa Halle HHCAHRE H. WE'k'TORAHRE fEu£HWE H. Suu- 
HEHWIE€ KHE38, KAacTEAOMB H EcoH wnhunk rgaaa ASggoguukAH 
HHXb WCTAHKS H HHXh nocaA'khHHMh, KAKO 3rowpa nHilie, EHEKS 
&kkoMa H£ HM4A HÀ MAHIE TIQHTH HHMN HH CE hé TIOTROQHTH 34 
HHEAHS C'TRAAQR HA 3€6MAH HH 34 EAHOFrA uAeE'kka ROAM HH 34 
CTQAXh HH 34 RAAAFO, HH. CE W TOH Kold llApHid SNHHHTH : £AA AH 
EHCMO AH recnoAuHs. RocgoAA Paaxoca&k H cHH MH. KHE3 Hga- 
HHUIN H HAlIJE HATQA:KSE H. HalliH. necoAktiuun wRoH 3r0WfM pe- 
"ÉHRHW H lIHCAHkHW H WE'kTekAHW nerRoQuAaM QeuEHkH ket 
KH£38, RAaCTEAEMR H. EcoH wrhunmk rpaaa ASggoEHHKA AAH HÀ 
MAHIC. TlHHECAH. KOWAMR. XHTÓOCThIO HAH. AAKOMOCTRIO 34 "Ilo 
EOAIo AAH 34 CTfaAXh aAH 34 XyoT'kusie HeAHora saog'kka na 
3€6MAH, TAAAH A4 CMO MH. l'OCHIQAHHR EOEROAA PaAoCcAaEN H CHH 
MH KHé3&. Hgaunum 8. naue HnaTQaskse H Hnauin. noca'khun noo- 
KAETH. EOFOMR KHICKMR W'TRILEMRS H. CHHOMR H CRETHAMRS ASKOMS 
H ECHMH CRETHEMH WAR EHEKA. EOrS STOAHELIEMH. EHIIIE HMEHO— 
EAHRHH, H A4 cMe nguureuH. & Huik ckapuwukoMSB, koH 
npeAaa cHHa Rohr BMes8ca na acneTke, H kk. wHi'kaveH, KoH 
Snhudy8: npenuH, ngonHu, H K OWHkak, KoH AS KaaaAkyS 
TQ&HOER R'kHauk Ha rAAES, H A4 DAAAE KfRER H4 HHyh H HA 
"ÉAHEX A HHXh , H Ad CMO CE WAEKAH Eora H tdHh£AA. MHAQCTH- 
EOWra HÀ AAHh c88huH H Roe, kot m'koSeMo, H Aa cao mnope- 
4€HH 8 rAaac8 n 8 nouTéHkIo H 8 IgAEAAXh H. MEhlO. TIOUTEHHEMH 
wnheuuuH, H A4 ce Ha30&EMO. HEE'kouuuH, Hu Ra3A'k Aa. cmo 
lIO9EMEÉHH H. IQ'THCHSTH H. I9OÓFHAAHH. 4 CREH lIHCA CE H CEQUIH 
Eh ATO (excTRa ypucToRa .*SAE. AkTo, avkceua wierSa- 
EfHMId .KE£. AAHN. A SnHca Ahktakh G)croia sanog'kAksi H8 no&c- 
VkHkREMI rocaoAuua Mu kockoA € Payoca&a, H 3aneiaTHX s 34- 
KOHWAB KHCSKWAM fDEgATRIO rocrioAHHA. MH EOEROAE PaAocanga. 
BOE IIOMHASH HACh. 
24 * 


3172 


A tergo: Poueglia de la paxe fatta eon voiuoda Rado- 
sau Paulouich. 

Sigillum: nesaT& &Ot€&oAE paAocaga nag&aogHha. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cnowen. 114. 


CCCXV. 1433. 21. februarii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum; Commune Ragusii fatentur 
se a vojevoda Sandalj depositum accepisse per knez Pri- 
bisav Pohvalic. 

1 Banc wrhua n cuna dH c&eTAFO ASXA AMHHR. MH. KHE3B, 
EAACTEAE H RECA. WHKHHA l'9AAA ASEQOEHHKA AAIEMO RÀ RHAHEHIC 
CRAKOMS MAAOMSB H FOAEMOMS TIO CEMB HAUIEMR TIHCAHIO A4 I10AR 
HAUIQMN 3AKOHHOMN féE4ATIO, Efi Dp'kAe k HAMh 8 ASEQORHHKE 
KHé35 llpugncags IHloygaAHk& , nouTEHH EHTE3h, 4 llIOCAAHIEMR 
HEFORA CAAEHOFA FOcnoAHHA RolcROAE GanAaAm HH. UI-HEFOREMN 
AHCTOMRh RKEQORAHHEMN A TIQAR HETOEOMN EHEQOREAHOMNR IIESATIO, 
H HA HAM féuEHora recnoAHHa Eot€RoAECE CanaaAm nocragH 5$ 
HAllh KOMSHR S rIOKAAAR WCAMRN. THCBKA H. CEAAME CATRS H.— Th 
AECETH. H. EAAHRS ASKATR. 3AATR, H S CBAEXR. 3AATEXR. AEA. 34— 
cT08ra 3AATA € lIQK)OEOMN H ARHE 3AHEAE 3AATE H EAHA RSrAA 
€ lIOKQHRAMEMB 2AATA C KAMEHKOMR. CAJHHOMBh, 4 CRH "TH 3AATH 
CBAORE llo TE3AIO AKA AECETH H LUlECTh AHTAQA H WCAMBh SHaua H 
T)H ABare; H Wijiks. 8 cSAOEHE(R CORRORBHHEXR ARA. ROKAfJA Cfh- 
R)RHA C lIOK)HEASH lI03A4KEHH HÀ. MHECTA, 4 TIOTE3AIO . £l. AH- 
TA)M .H. S8Haua .r. aBare: AEHE KoHATHIE CÓERONHH C fIoKQH- 
EAuH à 8 HHXh AEA. AE&CETH. AWIRSAOER. COBRONHHEXh, 4 lIoTÉ3AIO 
Th AECCETH H CEAAMBR AHTAQA H tECTR S8Ha445; ARA HÀ. AECETE 
K0STAAA CORRORHHEXR TIOSAAKEHHEXR, rlo'Té3AIO "T('k. A&ceTH H uc- 
THH AHTÓt H EAA-H-A AtCETESHASA H. IT9h aSarés ARAHAIECTE u4- 
ulA € Q894HILAMH. TIO3AAKEHÉ, TIO'TE3AIO HET HÀ A&CETE AHTADA. . A. 
S8uuc .r. aSart£; AEA HA AECETE uaa. TIO3AA4KEHHEXR. SraaceTe, 
loTE£34lI ARA AECETH H 0h AH'TQE .à. ASaraj ARA HAÀ AfECETE 
AAAHUA EHAHEXh CORRQRHHEXh , lIOTESAIO '"Qh AECETH H. CEAAMBS 
AMTAfa .H. S$Haqa . EK. aBSara; ARA H4 Atcere uauia wroSrAn- 
EXh CÓBEQRHHEXh, WARN KOley C8 AECETR. TIOSAAKEHHEXR, 4 ARHE 
EHEAE, TIQTE3AIo 'TÓH AECETH H uETHQH AHTQE .3. SHauAa . A. ASa- 
FÉ; ABHE 3AHEAE CORRONHE H HA MHECTA lT103AAKEEAHE, 4 lIOTE- 
34l AREA HÀ AtCETE AHTAQA .3. SHAuA. A TH CBAH EHE QE4EHH 


373 


CORRÓNBHH CEH lIOTE3A4IO AEHE CTH H I£AA-H-A AECETE AHTAÓA .3. 
8HAMd. 4 WEH RACh TIGKAAA AoHECE KHE35 [Ipsgucags Iloygaauks 
A oAB wRH SmkTk necTARH. RHUIE (ESEHNH. TIOKAAAN, A4 I€ EO- 
AMAHN fES4EHH. 'OCTIQAHHRS REoIEEOGAA GanaAaAs 8. EcAKO EQRAME CAM, 
CEOHOMR lAAEOMRK S3€TH AAH. CEOIEMH CASFAMH TIQCAAES. AHCTR A 
HOAN CEOHOMRh TllE4ATIO SAKOHHOMR: AKÓ AH EH MS ROFh CHHA 
A4W, TAAA CHH8, HAH RH AEA HAH RH f£AAHN. HAH. KOAHKO 
B-H-Xh ; AKÓ AH EH CHHA HE RHAOG, KhhH RkHAA HAH. REKE. KhhefH, 
TAAA Khhe0EMN KAKO CHHB8; 3TOAHAO EH C£, TTEQh Kkheft H&€ EHAO, 
TAAA A4 C€€ HAMA AATH. EHUIE fESEHH. RACh. TIQKAAAN KHE38 Grre- 
naH8$, cHH8 kHe3a BiSkua, H HEFOEEMR. CHHOEOGMR H HEFOES Ha- 
TQhAXKS8 nó AS;IKKOMN KOAHEHS , AKO RH AOTAA I4 H€ 83EO ro- 
CHOAHHN REOICROAA lOKAAAA, 4 lIOT(RROEAO TA ROFM K CERHE j 
3FOAHAQ KH CE, IIa ROTh H£ AAH ,. TEQh HE€ KHAQ WAR KHE34 G're- 
HAHA CHHORN HAH HATQAXKAKRS. FIO MSIIIKOMR KOAHEHB , A AOTAEH 
HE€ 83€Th. EHE (E4EHH. TIQKAAAR , lTAAd Ad CÉ HMAÀ AATH. RHIUE 
ft4EHH lIOGKAAAN RACh. WEEMN. AOAE (EJEHHEMN. UETHOEMNK. KSKAMR 
Meiera naeMeHa à HÀ. HAE: KHES8. PaAugoio GeTuenkogHkS n 
KH£38 Paaocan8 wu — kne38. Paauus. GeTHEnKOEHKEMR H.— HHY 
WeTAHK8 ne aBSunkoah koAHEHS n KHe38 Hganuuis G)eroukS u 
kue38 RiaarkS GORQaAoRHKS uH HHIó WCTAHKS no ASUIKOMN Ko- 
aMEH8 HH — &kne38 HgansS n kuea8. Gaaaoie Riokok&HkEMK H.— nui 
WCTAHKS no MSuIKOMN KoAHEHS H KHe38 Aparuuin l'encaaukS n 
HEFOES WcTAHKS ro MBIIKOMR KOAHEHS8, THEMNK 3FO0A fEMEHHEMN 
KSKAMh; 3FOAHAO RH CE, Tee KOld. KSKld. WTRN 'THEXN. KBkId rlo- 
MAHKAAA Rf£S3R MBIIIKOFTA HATQARKKA, AA c8 EOAHE WCTAAE KBKE 
CEHEMN TIQKAAAOMBh ; AOGKAEÉ FOCHOAHHR ROF Rh XOKE, 4 AEfH. RSAE 
XHEN FOCTOAHHS EOIekROAA CaHAAAN, Aa I€ WHh ROAIJHR CEHEMR 
nI'QKAAAOMR 34 CEOIEFAÀ ZKHEOTA KAAA MB roAUE S3€TH ECEHAH MS 
KOH AHW H4 HEFORS ROAIC. H HÀ TO MH KHE3h, RAACTEAE H ECA UrI- 
KHHA4 EAMASuIAr o rgaAa ASEpoRHHKA TIQKkMHCANW H. 34TlHCACAAW 
RE08 H 8 kAETRS Hatlll8, KAKO A4 EUuEHOAS rOCHOAHHS ROIERO- 
AH GanAaAte 3r60h QE4SEHH. TIOKAAAN HE KE TIOFHHSTH HH HÀ AAHE 
norkrH 34 HHEAHOFA UAORHEKA EOAIÓ CEFTAH CEHE'TA HH. 34 CHAS HH 
34 ME4h HH 34 3AHOEHEAN HH 34 TlüolllHIo HH 34 KBnHIO HH 34 
HHEAHO AHEAO AKÓ AH EH HAUIEFA FTIAEMEHHTOTA F'OCTIQAHHA CRETE 
KQS8HE Sra hckeE A HAH rocnoAHHA TSockora 4 HAH 3AMOf kcKora 
à HAH ROéCAHCKOFA 4 HAH. KOI€FA l'OAHE FOCTIIQAHHA CEFAH. CEHETA 


317^ 


TAKÓ cCTaHHEFA TAKÓ lOATAHHHA HAHIEFA HH 34 HHEAAHN S30Q0Kb. 
AKO EH FOcHoAHHR EOIcEOAA CaHAaAR HAH. KOH WAR EHE. euE- 
HHEÉXk HMAW 3 ASEQoRHHKOMR faàTh HAH C KOICEMhR HACh HAH 
KOIO HETIQERIAJS3AHh , Ad MS H 34 TOÓH H€ MOft norHHSTH H8 HM CE 
CAOEQAHW H HÉEASAfKAHW AATH HÀ HHyh EOAIÓ HH 34 Th- 
ASxXI€ HH 34 HHEAAUN HHH S3h9OKkh, KOH EH HA CEHETS AOrAW 
EHTH, A4 HA CE H€£ MOft SAQRIKATH. H WI[IE: XOTE AH. EHlE é- 
«EHH. lIQKAAAN THócAATH S3E€TH , AA mollAl CEOIC AOEE AKAH 
CEÓIEMH AHCTORMH EHEQORAHHHEMH TIOAh. HHXh lEJATAMH ,. A4 
TAKOH A4 HM4ló KHE3h H EAACTEAE. ASROEAUIH H3SEHEAHETH 
D9AEÓ WAh HHXk WAR CEHEXh HAH EH EAAHh HAH EH AEA HAH 
E-H-Xh EEKE, KOAHHHEMB TIQAORS.. H Ilo 3anHc8 ESAE WEN feut- 
HH lOKAAAN lIQhCTOIldTh, KAKO € 34lnHCAHO H WRETOEAHW. H HA 
cRE RHIIE TIHCAHHW MH KHE3R, EAACTEAE H. Eca WrIKHHA FjaAA A S- 
EQORHHKA WRETSIEMO ftES4EHOMS roócroAHHS. ROIEROAH GanAaate 
EA XoHcTA REórà H RA ASuie Halle, RCEMS. EHlllE TIHCAHHOAS ca- 
XfAHEHIo H HETIQKOAERHMS. REHTH , KAKO € fEUEHW , TIHCAHHW H 
WRETOEAHW. H 34 REKE "HCTHHS H. EEJOEAHIE UWER. AHCTR. WAR 
QHE4H HÀ QHEUK DOUTEHH EHTE3K. KHE3h [Ipusgucags ckonwAM o8- 
KOÓMNh lIghriHCA , H WcTAEH 8 HACk 8 KOMSHK. TIEJAKEHR. HETOEOMR 
néuATIO, H CEH. CE FlHCÀA 8 H3ABAHOH EEKHHIIH. ROFS AIPEHMATO 
rjaAa naurero ASgooEHHKA EA AHETO QoKCTRA XQHCTOEA . uBAr ., 
acea JjpreRapa .ka. AaHk. a 8nuca Hukuia. S&Ee3AHKR, Aoro- 
jerk AS&QoRauKH, H flédATH S3AKOHHOMBA EEAHKOMN TIESATIO rfa- 
A4 ASRpoEHHKA. 

Incisa fuit hec poueglia, quia restitutum fuit deposi- 
tum in ea contentum, ut patet per nouam pouegliam scri- 
píam manu Nixe de Stella die ... presentis. Egidius no- 
farius scripsit. 

A tergo: Strumento de voiuoda Stepan de ducati 8731. 

Sigillun Ragusii. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 115. 


CCCXVI. 1433. 2. martii. Sutiska. 


Stephanus Tvrtko Tvrtkovie, Bosnae rex, confirmat 
pacem factam a vojevoda Radosav Pavlovié cum Ragusinis. 
3 Ba uwe wrkua H cHHA H cRETOFA ASKA AMHHR.. MH- 
AOCTRIO EOXKHOAMM AH rocnoAuHh BHlegans Tuepurko TepsTko- 


375 


EHRk, KfAAN CEQREAEMR, hocun, nguaofkieo, XoMcuH 3EMBKAH 
H K TOMS, AaMo RHAHTH IlÓ CHEMN HAUIEMBS. WTEOEHS AucTS 
ECAKOMS 4AOGEHKB8, KoAMSB ct HQAORA, KAKO CE 3FTOAH H SuHHH 
f4A3MHfht H fàTk H 344 RóAA MERhS nouUTEHHMR H S3MOIKHHMN 
FAAOMA ASRQOEHHKOMR H MEhS. TIOUTEHHAR H.— EASMQOKHHMN 
MBSXKEMR K(AAEENCTRA HallérA EOt£ROAOGMh. PaaocagoAMs [lagao- 
EHhEMk, H TÓH HAMK MHOTO MEQhCKÓ H HEAAFO EH, H 34 TOH 
l"lOóCAACMÓ TIOUTEHHMK H 3MQRHHMB KHE38 H EAACTEAEMN ASRQO- 
EASKHMh, XeTEhte, Aa RH SuHHHAH MH H AGER 08 ROAS c RotRO- 
AOMh PaAocaRoMR, à HALlIEMS EHORHOAMS H TIOUTEHOMS EOÓEROAH 
PaaecaRS TAkoet 3AneEHAHCMO, A4 SUuHHH MHfh H AORóS RoAS 
€ lIÓUTEHHMH H MBSAQHMH RAACTEAH. ASRQORAUAMH. TIQUTEHH H 
3A «KHH MBSzKKkE, KHESK H RAACTEAE H. UnhHHa ASRQORAuKA HAUS 
MORS nHMHIIE, H Halllh EHHH H lIOUTEÉHH H 3kMO;KHH. EQGEROAA 
PaaecaEk Hau8 34neRHAMK nocáSua, H MEhS COROAMS MHfh H 
Ae9R08 ROAS SuHHHüUlE£, MH AecAacTA HallEMS rocnol/TRES OoRH 
CTÓAHH ülOuTEHH H MBAQH H 83A4MKHH. RAACTEAE. ABRQORAUKH 
nouTEHE H MBA RAacTEAE, KHe34 zKugkka "Hhakeruha 8 kneaa 
Hukis Tamaputa, a nourtHH H. 3MQKHH. MS;Kh. KQAAEESCTEA 
HAlueéra RoeRoAA Paaocaks cROE RAACTEAE MBAQE H TIONTEHE KHE3A 
flaekcs. IHlauppoguta 8 knue3a. BSancaga Borag&aHnha, 8 Hawk 
cneEHAHUIE, Aa C8 34 MORE HaàlllE IIHMHAH H 3ATIOEHAH HalllE 
cASIIAAM H SuHHHAH MEhS COROMR TIOUTEHH. MH) H AOGRÓS AS- 
EAE EA AH'TÓ f o:KACTEA YHcTORA .uSAR., MHCEHLA WK'TER(A HÀ 
.KE. AAHh, H TOH HallEAS rocnolTRS8 AHereo Afare RH. H TH 
EHIIE QESEHH. EAACTEAE HAIUJE FOCTIOL/TEO MHOFÓ MOAHIIE, Ad HM 
EAAFOCAOEHMO MHf)k, H MH HHXh MHAQOCTHEE H. TIOUTEHE. MORE 
48EBIIÉ H. HHXh TAH MH H ASKAER. AOR(OEOAHO H MHAQOCTHEO 
EAAFOCAORHCAMO HO CHEMR. HALIIEMR. AHCTS W'TEOQEHOMR, H TAKO 
HMh S«4HHHCAO "TEt9k'kEE WEHMA. CT9AHAMA: TKÓ lOAHÓR EH 
HoOFOROQHOÓ HAH lOTEOHO CEH Halt DIHCAHhE, "TOH he RHTH 8 
EEAHKS H&AQarocTk H HeSre'kan KQaAERRCTES MH. H 34 RthE EH- 
fOEAHRE SATIQEHAHXR K(AAERRCTEA MH 3ATIORHARIG Hall eMS Auk- 
k8 llaga8 8nucarH AH Halllh WTREO0EHh AHCTh H 3AnEM4ATHTH 
HAllOMh 34AKOHHTOMN COHAHOMRh EHCBhOMN TIIEJATRIG. A CEMBSH 
HAUJEMS 3anHc8 CREHAOILH EAACTÉEAE Kf AAERRCTEA MH EO£ROAA Ilc- 
Taft Hacunhk, AgopsckH nauim Hgannum RBuoyanuhs n. KHe3h 
E(caHhckH TEg&Tko Bhopokunuuhh. nHcAHK 8 HalllEMh. CTOHOMBR 


346 


wuer8 8 GS&TucuH &A AHTA. (oACTEA XQHCTOEA .uSAT., MHCELA 
MAf TA .R. AAHh. 

Tocnoanns D]iejgaus Ti&psTko TupusmTko&EHhs, 
&paas Gepu&aems, hocuu, Ilgnamoput n & ToAS. 

A tergo: Die 18. mai 1433, poueglia de re Turtcho, 
come confermo la paxe de la signoria de Raguxi a voi- 
uoda Radosau Paulouich; fo ambasadori nobilis viris do- 
minis Johannes de Gondola e ser Nicolaus de Georgio. 

Sigillum: S. Tvrtkonis dei gracia re Bosne r. Origin. 
membran. in e. r. archivio Viennae. Cuoweng. 116. 


CCCXVII. 1433. 25. martii. Bora. 


Radosav Pavlovie, Bosnae vojevoda, jurejurando fir- 
mat pacem factam eum Ragusinis 25. octobris anni 1332. 

T É& nae wThua H CHHA H CRETOTA ASKA AMEHN.. MH- 
AOCTRIÓ ROXRRW MM MH EoEROAA Paanocags Iagaoguhis H cHHk MH 
kHe38 Hgnunntis AaaMhs 3HATH. RCAKOWAS "AR kKS, KoAS ct no- 
AABAA, H Dfrkr kora AHUE WEN HAIR. AHCTR WTEOEHS AOHAI, 
kAKO SuHHHCMOÓ MEhIo COROWAMR 3. FOCHOIUITEOMN ASRQOGEASKHAMR C 
KH£30AAh H € BAACTEAH lIOUTEHH H AQOEQHH MHfh H AIKGRAEN H 
&£AHHCTEO, KAKO cé AecToH H nHüui 8 noHtAldyh, Kot C8 Mehie 
HAMM fHCAAHIe fé:KCTRA XfHcTORA .*"8. H .AR. A'kro, wkcena 
WKTEMB (A .K. H .€. ABHS, 8 KOHY CK lIOEEAIJXN THUIE, KAKO 
wHH RokROAA Pa&ocakk H cHH. MH KkHE3 Hgknuum c nau 
RAACTEAH (OTHCAMO CI€ KH£38 H. EAACTEAOMN, H 344 TO AOHAOUIE 
K HAMh WAR KH£3A H. WARN RKAACTEAR ASROORAUKHYN TIQKAHCAAf NIE 
nouTteHH RAACTEAIE kHE3&. zRugko "Tikeruks n9 kneas Nuruia Ta- 
MAfHKh, H fo'THUIE HAC, MEHIE EGEROASB Paaocaga H Hauic Baa- 
eT£AH : 4 caAA kuesa Heknuia ue porHtulé 34 MAAAOGWCTB, 4 AH 
gocRo AA PaaocaER WE'kToRAYXN H 3AKAEX. CE. KHE38 H. EAACTEAOMB 
ASspogAaun ken, kaAa EBAE cHHi aH KHe35 Husum 8 gorkaens 
AOCTOHHOWAN , AA HA CIC 34KBHE , KAAA WHH ScyeTIe, Hà HHYh 
ROAIÓ, AA HAACTÓH H RfNUIHH WHO, HO CE nHllE 8 3ADHCHEXh 
MEhIo HAMH, à ToMSH. ci&kAoun. kne38. TOpko Baaananupukk 
KHE38 flaekca IHauipoguk&s (8 goegoAa Bakkaunmns Jnucaanhs Hu 
kne25. hoanao "lesaaoguKk. à nuca G)crota Akraks 3anoEHEABIG 
recneAHHa RotRoAe€ PaAocaga. SA. W .r. wkro, wkcena 
MATA . KE. AdAHh, 8 Bhofus, HA RAAFOEHECTh, H 34 Ethic R'hgo- 


3977 


KAHBHW 3AIEHATHCMO HAUIOWAMR TIEeHATRIO. EHCBSOUAMS. 3AKOHR- 
HWAM. H 34 MOWRB H 34 ARKRARM RHlilE fEMEHRHHEXh KH&34 H 
KAACTEAR ASRoRAMILHEXN. SUHHHYh. HAM HÀ EOAR, KadAA roAK 
Aewhe cuH. MH kHé3& Hganuunm na grkewe . At. vkerTh, Aa Hu 
€€ WM4À 3AKAETH ,. KAKO HAV CAM ct ka 3akaew. 

A tergo: Die 18. mai 1433, poueglia de voiuoda Ra- 
dossauo Paulouich per far zurar conte lIuanix suo fiol, 
quando auera anni XHILE; fo ambasadori nobilis dominis 
ser Joaunes f. de Gondola e ser Nicolaus de Giorgio. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 117. 


CCCXVIHI. (1533) 6941. 22. maji. ind. XI. 


Radié, magnus éelnik, scribit se regnantibus Georgio 
despota et Irena in montem Atho venisse et ecclesiam 
apud mon. Castamoniti condidisse. 

Sigillum. Origin. membran. iu mon. Castamoniti. D. 
Avraam. Onnme. ST. Cs. l'opa. 163. 


CCCXIX. (1533) 6941. 


Radié, magnus céelnik. De viginti duabus libris argenti 
mon. Castamoniti. 
In mon. Castamoniti. P. Uspen. 175. 


CCCXX. 1534. 12. augusti. Pod Kresevom. 


Juraj, filius fratris Hrvojae, vojevoda Dolujih Kraj, 
Paulo, Nicolao et Vlatko Jurjevicis reddit terras quasdam. 

T Ba uae wARUA H cHHA H ASyA. CRETA AMEHRS, MH. EOEEOAA 
lÜpau, MHAecTkie REOXHWAMS KOEROAA AOAHHYN KQaH H HEht, 
nowreHora crnoaeHS Th'ka cHHOEAH& MHOTO CAAERHOTFA FOCTIOAHHA 
XpkRorka xepsuera a cunis kuesa Bhoucaga, H. c MOHAMH. CHHORH, 
c kHE3EMh lIerpoms 8 knuesevts IOpuemh, AaMo EHAHTH. ECHM 
H ECAKOMS SAORHKB, KOMB c€ AOCTOH, H TIQEAN KOFA AHIE DOHAE 
WERh HAS WTROEHRS AHCTR, A4 SHHHHCMO MHAOCTR. Hatii8. Rfa- 
TkH HdlioH MHore A8RHAMOH, ROtEOAH [lagaS n8 knues8 NHukoau 
uH knea8 RaarkS IOpuegnhewk H9 knea8. h8«8 RiskuhegHhS HHAMR 
DEMEHHMS H. HHXR WCTAAHMN, H. IGTEQBSAHCAO HXh 8 ECHXR HHX 
DAEMEHRIIHHAXh H S8 ADRIKAHRNIO , 5 SEMBA Hy 3acTACMO , 8 róa- 


318 


AeEHyh H 8 EAMAAHK Kays, ngkko rgaAs Bhparagk c EAAAAHHEME 
H 3 AfN:kAHHEMN, € nga&u MH MEkamn n koTapu à rgaak Wogn 
€ BEAAMAAHHEMNS H. AfKIKAHHEMR, C TIQAEHAH MEkAMH H. KOTAQH H 
rpaAs HoSurRauk c EAAAAHHEMN H. AfRZKAHHEMR, C DJAEHAH 
MEkawH H8. KeTagH H 8 ECEMR, 8 uEMh HX 3acTAcMO, 8 Afhk- 
TZRAHBRIO HAH CQRRAPHS HAH. KAay8; H K TOMS HMh ngHAACAO 
HHyh DAEMEHHTO, IjJIo HAN EHüilE 836W RockEoAA Ganaaas, ngkko 
hapau& RiSkunh& 3 EQATRWAMR H 3 AfkKAHHEMR, XaAanath 
Psxnuh& H8 3 Agtkkanuemh 8 l'ephckou ok8nn. ceao. Aparaans c 
npagHMH MeEkaau H8 keragu a ceae. Hosuus c ngagumnn mekaun 
H keTAafH H cteAo Xpayiane c ngak&HMH MERAMH H. KOTAQH. H. CEAO 
hpsys Aow c npgagumn mekamn 8 koTapn 8 ceno Sayokann c 
ngag&uMH Mekauu H koTagu n ceao DayoAH c npa&HMH Mekaau 
H KeTAfH H ceAe zRugoroiis 8 ngnaMofkte c nQAEHAMH ME ka n 
KeTafH H ctao TSucgH. c ngaguaMH. Me&kanuH H koTAQH MH. ctAO 
Horuuuns c nga&giwn Me&kaan 8 Keanu 9 ceAo Makaps c nga- 
EHMH MEkaun n keTapu 4 ceae. Bhacr&s c ngaguun wekamu n 
keTafH H ctae ÉFiunnuns c ngagu mnn Me&kaamu H KoTAQH H AgHER- 
CKE l'AREAE AHW, KH. CB. AfRIKAAH , H. MHff S3AKOHRHE AfHENCKE 
uH EBAayE Bouynnhe n [Ipugunokguhe n XapsAoamnauhe, uH no- 
TEQBAHCMO HAN Ect€ AHCTE H. TEQh'kagé, kot HMaAló WAR POCTOAE 
ROCAHNCKE H. HAUIHXN TIQJ&EHYXh, TOH Ect 3FOfà WHCAHO, rl 4AE, 
CEAA, 3€EMAB H. RHHOF(AAE H AQHEOMR H C KAMEHOMN H € ROAAMH 
AACMÓ H 34TlHCACAMÓ. HALIUIHMR. HOEHMR- H EHESEHSHHMR. AAHHEÉMR 
H 3ADHCAHBHHEMN RHIIIE HMEHORAHOÓH RfJATkH HallloH R&AE ASRH- 
weH E&ockoAMH [TagaS8 & kues8 Hukoan 98 kne38 Baarks. IOpkegu- 
hew& H kHue38 Bhisks hskunhegHhS , — HHAMN— QESEHHAMR H.— HHYh 
WCTAAQMB H. KOH WCTAAHYR. WCTAERIIHMR 8 EHKE. EHKOMR 34 
nAEMEHHTO, H HÀ 'TÓ HMh AácMe EHS8 HAUIS H TTAH HAlllh W'TEO- 
f£Hh AHCTh IIQAN HAUIHAR. EHCSGHMR. 3AAMEHHTHAN. TIEFLATOMS, 
A4 HM ct T6 3refà nHcaHe H&€ Mofe nopehH HH n9ETEOQH'TH HH 
83eTH HHKAAA0E HH. 34 EAHS HHX& 3FQHXS HH KQHEHHS, IIO HXYl 
H€ EH. WIHTAW FOCHoAHHh RHKAQN C jaTÓH H c HAMH HALIH 
AORQH ABARE, 34 IJIO EH AOCTOHHO TIAEMEHH'THMRN. ASAEMB PAARE 
WARCHhH H HHYh nDAEMEHNIJIHHE 83€TH : H8 AH. EH CE 3POAHAO, 
TEf€ KH KOH WAR HHYh TOAHKO CATQHIUHW, A4 MS c£ HMA l'AAEA 
WARCHhH WHoMSB, KOH E CAT(HLIHW , 4 WCTAAH Ad KRHES H npe- 
RHEAIó 8 ECHyh THyk 3rofa HMÉHOEAHHYh DAEMÉHBIJIHHAXb. H 


319 


CA ECHMb THAM EHIlE TIHCAHHAM Hfé£AacMe Hyh 8 o8ke rocno- 
AHHA EHKaAfa 7KS8&AaHa H ECAKOMS EHKAQS KOHR EHKA fA H ECOH 
RfATRH dpaT9ow cEETE HU &KEE KATOAHHACKE EHE (HMNCKE f&AA 
c&eTora Qansunuka, Aa HXh WHH sSRAIo H. WRAfAIo 8. ECEMR 
TOMh 3AKOHOMMA IHQbKORHHAMh. H "TKO EH FOÓAH HAMAW AHCTE 
flf THEA WEOMS nHCAHRIO, MH € SMAfaMoó WEHAMN HALIIHMN AH- 
CTOMh H 3ATIHCOMA , H Ad CAO MH 34 TO TlagkHH H WARFOEOfR- 
HHILH. 4 TOAS HAM CEHAOHH HAlIIH. AOEQH. AKMARE WAR XSMBCKE 
3eMAE KHE3& FhiSrkis PSnaunhs 3 &goaTkWwAMhN, kHe38. llagko How- 
AHHOEH'K& 3 EQJATRWAR, 4 WAR cEoHTH. EGc&OAA Hgannun A pa- 
rHulHh 3 RATRUAMN, WARN 3EMAAHHKA ROEEOAA Magkko 3 Rfa- 
ThWAM, KHé38. lleragas. Rho&caunh& 3 &paTkwAMRk, WAR Gane 
KH£3& lÜpan MuuraeHoEgHhh 3 — EfaTREW MK, KHE3R.— MapkTHHR 
A'kauuiueguhi&s 3 EQaTRWMR, 4. WAR. llauge knes5. Tipurko 
MuaaTo&gHh& 3 &)àThWAMB, KHe35 Paaoc HSkaHhk 3 RE(ATKRUMM, 
4 WAh AEof4à ngHcTAER KHé3&. Tomaun llanut& 3 E0ATRWAMS, 
kHe3& lOpau IIerogogut& 3 &paTkWAR. 4 TKO he TO 3ropa nu- 
caHo nogpehH HAH DfETEOQHTH WAR HACh HAH WA HAIIIHXh no- 
CAHAHHYK EOAA HHOTIAEMEHRHHKOER , A4 € KAETR H. TIQOKAETR rO- 
CHIGAHHOMh ROFOMR KHEHAR WARIEMS H. CHHOMN H. ASJOMB 
CRETHMh, TQOHILOA EAHHOCBSI[IOMR, HEQASAHAHAAOMRS , H. CRE- 
TOMh HféuHCTOMh AHEOMB AMapHWwAMRk MATEQRIO. EFO H . A. 
€£EAHRhEAHCTH H . EI. AllBCTOAOMA H . O0. H3ARQAHHAMH H. ECHMH 
CRETHMH WAR EHKA ROr8 STOAHERUIHMH , H AA. € lIQHMECHHKR 
Kk HioAHn ckagnwukeoMS, koH ngeAa cHHà RKokH'ka 34 .A. coe- 
ERHHKOERh , H HQHAQSIKEHh K OUHHAMRh, KOH &ann'kay: nope- 
DHH, DgOnHH, KER EFO HA HHyh H HÀ "EAHXRh HYyh. TIHCAHN 
noAk Hpoeuegoms agkrScTA MHCEHLA . Kl. AAHh, AHTA FOCIOAHA 
.48AA . AHTO. 

Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 118. 


CCCXXI. 1435. 28. martii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
aceepisse se depositum knez Stephani. 

1 Ba ume wrküa H cuHa H. cECTOTA. ABXA AMHHR.. Ef. MH 
KHE3h , EAACTEAE H ECA WIKHHAA EAAMASIIAFO raa A S&poEHHKA 
A4E&MW $8 3H4I€ ECAKOMS MAAOMS H. REAHKOMS , €fh IIO. HiouTE- 


380 


HeAMS8 &EHTE38 ne kHé38 [logkgucags Iloygaankio na nat rocno- 
AHHA KHé34 G'THenana n neroEHys cuuona, KkHé3a haaAucaga H 
kHt£34 RiaaTka, HaHnükH ASKATORN DQRAMHCANU SAATHEX RN THETR 
THCBKA Hf CTA H. 5ETHÓH AECETH ASKATR 3AATHEXN H AH(H)ApH 
ASR(ORAUILHEXN T(H CTA DIEQATIEQA 5 H EAAHRS ROKA(N CORR(RHN HÀ 
AMHECTA l63AAKERAHR. H C lIGKQOHRAMSEMAN, A TIeTE34 .9. AHTA(A 
H .€. 8HauA H .r. aBaré; H Wipié AEHE K(RBSTAH CÓRE(RHH no- 
3AAKEHH € TIOKQHEAUH , A lIOTESATA .€. AMTAQA H .H. SHAUA. 4 
HOA eEH SEHETM TIOCTAEH ECE WEOH RHIIIE TIHCAHHW S TIGKAAAN HÀ 
KoAI6 rocnoAuHa kHe3a G'ruénaHa H HETOEHEXR. CHHORA. KHE34 
haaAucaga n8 knué34 haaTkKA, Aa 1€ EOAMHN FOCHOAHHN KHE3K 
G'renaHs cRHEMK WEHEMN TIGKAAAQAMK 34 CEOFA CKHROTA HAH AB 
83E€TH RCE HAH KOH AHW HÀ HEFGRES ROAIG CAMR. CROHOWR F'AAEQMMR 
4 HAH CROEMH CABFAMH TIGCAAEN CROEMN. RHE(ORAHHEMR. AHCTOMR 
HOAN CREOÓHOMR TIE4ATIG. 3FOAHAO RH CE, I[IA ROFh HE AdH, 'TEéQETO- 
CHOAHHR KHE3k GrélaAHk WARABuHO CE WAR CEFAH CEHETA, 4 AO- 
TAEH HE 83€EW cRorA UROFA TIOKAAMAd, TAAA AA CE HMA AATH RACR 
RHUIEÉ fESEHH. TIGKAAAR. CHHOEOAM rocnoAHHa kHé34 Geruenana, 
kHe38 BaaAucanS n knue38 haaTKS, HA HHy& RoAK. H HÀ WEO MH 
KHE3k , EAACTEAE H. RCA. WIIKHHA. RAdASuIaro rgaAa ASggoRHHKA 
ngHMHcMW 8 RHeé08 H 8 KAETES Hans H AS HaálliE£, KAKÓ A4 
ft«£HoMS8 reocnoAHHS kHe38 GTenaHS H. HEFORHEMN. CHRHORWAMMR 
WEN RHIIE f)€E4EHH TIGKAAAN HE KE HIOTHHS'TH HH HÀ MAHE AOHTH 
HH 34 £AHOTr'A MAGEHEKA KOAIÓ CEÉFAH CEHETAÀ HH 34 £AAHN 8300Kh, 
KÓH KH H4 CRHETH MOTrAW RHTH, H8 A4 HA CE AdA RA3A4, KAAA 
ScyeTE, Hà HHyh EóAIC. H Wi[JIh: à (€ H4) RHAHEHIE RCAKOMS, 
£k HMAMW 8 HalllEMN KOMSHS ARHE KSrIE 3AATE, DOTE3AIÓ .H. 
AMTAQA H .F. 8Hut£ H .A. ABarte, ca. ARA. KAMEHKA ,. KOI€. c8 
CKORAHE 8 HALIJOÓH ILEKH. UAR ASKATR. TIQHHECEHHX MHHS'TOFA ro- 
AMA ne nowreHoMk EHTES8 neo kne38 longncags Iloygaauxie 
WAN recneAHHA RotEOQAE Canaan, n IHCAHHW. EA. HSARQAHÓH 
RMEKHHUE RAdASuIaro rjaAa ASRQORHHKA R4 AHÉTA /fOCTRA 
XpHcTOEA THCSIIIHW H "TFTHÓH CTA H "TH AECETH DETO AHETW, 
HA .KH. A4HA AMHCtHA MáfTA, H 34 REKE REQORAHIE WER 34- 
DHCHH AHCTRh loREAECMW 3AHnEMJATHTH HALLIOMRS 3AKOHOMB REAH- 
KOÓMN nf£MdATIO, A 8nHcA Aorodjerk Haulk ASEQORAMKH Hukuia 
SREGAHKR rio 3AHORHEAMH rocneTHRA ASRQoRAUKOFA, 


381 


A tergo: Strumento, che torno voiuoda Stepan, como 
confesso auer receuudo lo depossito. 

Sigillum avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cnowen. 119. 


CCCXXII. 1435. 10. octobris. Na Nevesiuju. 


Stephanus, Bosnae magnus vojevoda, confirmat Ragu- 
sinis coneessa privilegia. 

T BH& nae WA&kUA H cHHA H. CEETAPO ASyA AMHHR, MH. rl'9- 
CHOAHHR EEAHKH. EOG£EQAA cara ROócAHCcKOTA H K TOMS, GmTk- 
llAM&, CHHk H HAC KAHHKR. MHOrO rlowTEHOPA TnioMEHSTR'k poAu- 
TéAld MH cAaE&HOra rocnoAHuna KkHe3a hiSkua Xpannha, MHAOCTBIO 
ROXAWAMR EEAHKH ROEROAA f8cara ROCAHCKOFl'A H K TOMS. H 3A 
TO 'ka, E&EAHKH EoOtEOAA rocnoAHHA Ger'knan&, Aam Hà &H- 
A'ku&e RcAKOMS uAoE'k«8 MaaoMS H EtAHKOMS, nj'kAk kKora ce 
H3H£éCE CEH 34HlHCAHRIe Halllé WTEOEHHO AAH. DjrkA& nprkeekr- 
AkMh rOÓCHOAHHOMR uf£CcAQOAMS QHAMCU'kMh H KfaAEMR. Srap- 
curkus aAH ng'kAs uapews mTS80curkaes a uan nprkAs kpaata &o- 
CAHCKOFA 4 HAH HHWTFA EOLUHAHHHA 4 HAH Df'kAs rocnoAHHA cpn- 
CKOFrA A4 HAH. AA THHHHA 4 HAH. HH€ EfhcTE uAOR kka, "kko gSASRe 
EA REAHKOH cAAE'k 8 rocnouTES H 8 DARHH. AfNIKARH MOHYh po- 
AHTEAR. MHAOCTRIO ROKRWAMS. HACAURKAHHKR. H. CHHN. Hou TEHOFA 
noaeHS Tk. poAuTEAld MH, cAARHOFA FocnoAHHA KH£34 Biakkua, 
H CT)HHUA MH, CAARHOFA REAHKOFA EOERQAE 8cara ROCAHCKOFA 
recioAHHa Ganaaaa, H nouTEHora noMEHSTR'K rocnoAHHa KHé34 
HiS8wka, H Ht AaAE4E WAS HHYh TlARTRIO DlAMÉ CHHS. H CHHOEBIR 
H HacA'kAHHKh DnpAEH, HCTHHHH WA HHYh KQbEH, nioREA'kHueMt 
H CBAOMB ECGKHASR ripukavure ApgukARS H. ó8cars 8 ose recnotu- 
TEA MH H CkeAe 8 rocroti/mk8. QoAHTEAR MOHYB, CAARHOTA PocIlo- 
AHHa KHé34 BiSkua H cAARHOrA REAHKOTA EOEROAIC. l'OCIIQAHHA 
Ganaaaa H8 recnoAHuHa kHe34. BliSwka, 834 Maiehe n. Arkaehe n 
AAE H 34nHC8€ EAACTEAOMR H. CABFAMBIS HAUIHMB. KAKO. l'OCTIQAHHR 
fScaurkH H ReAHKH. KoEE&OAA f8car8, CTERHHKS MOHYR np'kgoAu- 
TE£Ah EHUJE DEIEHHEXh, WAR THEXh I1HMAE NACTRS. H CAARS H AafH 
H «"ACTH REAHKE: TOPAA D(HAOUIE R& CAAEHH AEWfh Tl'OCIIOL/TEA 
MH 8 GokoAS8 naEMEHHTH. MBkhE CAAEHOTA H. EOl'OAIOEHMATO 
rpaAa AS&RpoRHHKA, foWTEHH EAACTEAE H.— TIOKAHCAQhE, KHE3N 
llawko Gopkoucgnta H knueas IHaaaauns l'SuASAHt& c nourtnuc- 


382 


MH AAQKAMH. H. SACTMH. WAR eseuora RAaASuIaro. rgaAa A Sgpok- 
HHKA, KH£34, EAACTEW H Ect WrlhHHE ASRQOKASKE, H.'TH QEdEHH 
DOKAHCAQH HACk HCKAlllE H MHOrO SAHAEHO rfocuuie 34 RcakE 34- 
KOHE H CAOROUTHHE feueHora rgaaa ASspoEHHKA, Kot C8. HAMAAH 
8 noRcAAyh H 8 34AMHCHEXN C fEMEHHEMH. HAIIIHMH. OAHTEAH H 
H(AQOAHTEAH, CAARHHEMR. lOCDOAHHOMR KH£3O0Mh lh&kueah 
cAARHOFA REAHKOFA EOEROAE rocnoAuHna Ganaaaa 8 rocnoAuna 
kHE34 fiSwka H c HaMH, KAKÓ AA EHCMÓ HAM H MH Ilo WEH*dIo 
fE4EHHE lOCHOAIE HALIIHXN. OAH'TEAh. H.— HHMh. TIOTEQRAHAH H 
ScrauoguTHAH Kf'knko ngut'kys naumys cAOROUTHHE H 3AKOHE H 
no&gceAkuwk. 8 3anucaunek. caagaora recnoAuna kne34 hi8kua & 
CcAARHOFA KEAHKOFA EOEEQAE rocnoAuHa Ganaaaa HH. recnoAuna 
kHue&3a fiSwka & nau. H8 rocnounrRo aH cAHiDAEUIE H. fa38Avkg- 
Ul£ HHXh TIQAOEHE H. jASBMHE H. TIQHAHMHE H. TIAEIE. TIpOUIHE, 
HMAEuUIE c&'k'Th H lH£AN 3POROQN CA EAHZKHKAMH H ca H3Efán'k- 
MH EAACTEAH FOCHOI,TEA MH. CTEOQH. MHAOCTR. l'OCIIOl/TRO MH, 
Aa € RHAHAO EceuS8 cikrS, kako 3ropa RHüIE fE4EHOMS rfaAS 
ASspouuukS, Kne38 H RAacTEAOMB H EcoH wnhun'k ASggoRauKoH 
nó cHéyk HaUlHXh AHcT'kyk H noREAAXN 34 HHyh. CUBMAHRCTEO 
lóTRQBAHCAO HAM H SCTAHOEH'THCMO EcCI€ H. ECAKQOE TIOREAEH 3a- 
nucansk EHüul£. (£4EHE l'OCHIOAIE MOHXR. (OAHTTEAR, CAARHOTA l'O- 
cnoAuna kueaa BiSkua n caaguora EcAHKOrA RotROAE Canaaaa n 
neuwreHora noaeuST&k rocnoAuHa kHe3a. hiSwka & naui, n 
DoTEQRAHXR H ScranonuTHYs :«Sn8 Honagau n rgaA&s Gokoas n 
Bhuraanns à Hanrars 8 GgowAS 58 &ce, uy BRonagaams ngn- 
croH, Ecc ca. Eckma 8 ickke jkkoma Huh H. HHyh. WCTAHKS 
34 EAMIHHS H 34 THIAEMEHHTW , KAKO IIO € HHYXh H. DQREOW RHAO, 
KAKOÓ c&€ HAMEHSe 8 3anHc8, Kot KHE3h H RAACTEAE H. ECA WnhHuia 
ASRoRAuKA HAMARO W'TRK CAARHOFA KEAHKOFA KOEEOAE l'OCIIQAHHA 
GanaAaAaa H WTR cAaERHOra recnoAuna kue3a hiskua n wAR rocno- 
Auna knue3a HiSwka Hn. wA&R MEHE, EcAHKOTA ROEEQAE fS8cara Eo- 
caRckora, rocnoauna Grercknana. 8 8a &ct EHüIE feu£HHO H 3Anu- 
caHHo H wi'kroEAHno 'ka gocRoAA rocnoAuns. Grrknans, au- 
AOCTAIO EQZRBUUMBS EEAHKH. EGEROAA 8cArA EOcAHCKOFA H K TOME, 
H 34 H3AEf AHHEMH RAACTEAH F'OCHIOI/ TRA MH. H Rl TEA HallléFA 
H CcABTKk, Ko€ HAMEHB8EMO H3 AQOWAAM, fl THCMO CF H 3AKAECMO 
HAHnkEoW kHe3h l'onrson ÉiSkocaautis n. Kknea3s. hSkaumnus. A$- 
Kot&Hhh , KHe3& Baarko G)rgaAoEgHhA , kHue38 Grrrknko. ASkoe- 


383 


EHb&, KHE3& Paaocank Gerknkoguku, kuea38 GüRgQaAS Xaanoau- 
fuh&, kne36 Hgaus BiSkokgut&, iue38 GaaAoc hSkogHhh, KHe3kh 
hsk& Aecucaauts, kue25 Aparutn. l'okaanaus, knueass AMpskuia 
ASkoc&gut& , kuea5 IOpau Payugocguhk. poTHCAMO CE H. 3AKAECMO 
HÀ CRÉTOMB ERAHhEAHIO. EQIKREMIS H. HÀ. HACHOAMS H. ZKHEOTTEOfKE- 
IJ£Mh KQBCTS rOCHOAHIO QEJEHHEMN. KHE38, EAACTEAWAMMN H. ECOH 
wnhuHH EAaASNuare rgaAa. ASEooEHHKA H HHXh WCTAHKS Eh 
róchoAA ROrà RCEAQNzKHTEAId H RA njrkuucTS &erofoAHUS H- Eh 
.A-« ERAHREAHCTE H. KA . El. CRETHEJX fh. AIIQCTOAR RBXOREHHEYh H 
KA .THI. CECFTHEX S W'TAIS, Hzke cS na lHukui, 9 &a .o. n3anfa- 
HHEXh EQKHYN H EA RCIE CRETE H2K€ WAR EHEKA ROr8 SroAHEMIE, 
AA WROH Halit 3rofa nucanke H w&'kroganse peuennoc n wikro- 
EAHoE KH£38 H. EAACTEAOAMMK H EcOH WrnhHHH RAAMASHQIAro roaAA 
ASRpoREHHKA H. HHX WCTAHRKS H. HHyh nocA'keAHHEMB, KAKQ 3ro- 
pa nuuc, m'kk8 gkkonma ue uma. HA MAHI€ TI9H'TH HHMB HH ct he 
lIOTEOQHTKh 34 HHEAHS CTEAQN HA 3EMAH. HH 34 EAHOrAa uaotkka 
EOAIo HH 34 CTQAXh HH 34 EAATO HH. CE W 'TOMB Ke'k napana Suu- 
HHTh: EAA AH RHCMÓ AM, REAHKH EGEREOAA rocnoAHHh Ger'knaus, n 
HAE HATÓAKE H HAllH TlocA'kaHH WEO 3r004 EMEHHO H TIHCAHHO 
H WE'kToRAHHO noTEOHAH QE4EHHOMS KH£38 H. RAACTEAOMB H ECOH 
wnhHHH RaAacTEAOGMh ASEookauty/kuk aAH. Hà. MAHE. T1IQHHECAH 
KOWAMMN XH'TÓOCTKIO AAH AAKOMOCTRIO 34 NHIO KOAIo AAH 34 CTfAXb 
aAH 34 yoT'kuke ueAuora uaot'kka Ha. 36MAH , KOH. EH. MOTAW 
EHTH, TAA4 Ad CMO MH, EEAHKH. EoEROAA rocnoAuns Gerknaus, 
H HAlll£E HATQA:KE H. HatliH IlocA'kAHH HüokKAETH. EOQFOMR CKHEkAM 
W'TRlEMR H. CHHOMN H. CECETHEMR. ASKoMh H ECkaH. ck&THEMH 
WAR E'kka kor8 SrOAHRIIHMH. EHlIE HMEHORAHHEMH , H. Ad. CMO 
npguauuuH ka. HioAn. ckapuwTHKOMS, KOH ngoAA cHHA. EGzKN'k 
Hc$ Xpucra na pacnersio, n ks wikas, kon 8Sriky8: nponun, 
H)onHH, H K OQWHHEMS, KOH ABS KAAA'kyS TkHokR E'knaun Ha 
CTAAES , H Ad CMO €€ WABQEKAH. RorA H AHheAa. MHAOCTHEOTA HA 
CM Th H HÀ AAHN cSAHH H. E'kge, koro E'kg8eMo. H ce nuca ce 
H CRQhUIH Eh A'kTa femANCTEA XQHCTOEA .4. H .8. H .A. H 
.€.. A kro, awkeeuja wiregpa .1. Aans, na Hegecuni noA& rpa- 
Ae9MS BÉrkuauneus na. Hegecuni. a. 8n8ca. Auwkks. Baarko 3a- 
noEkAHI H HloREAMEHHEMN. KEAHKOTA RKOEROAE. TOCIHIQAHHA. MH 
GTHenaHa, H 3anedaTHyh. EHCShOMh. SAKOHOMR lIEHATBIO EEAH- 
KOrA Ro£ROAE rocnoAuna aan Gmuenana. 


984 


A tergo: Poueglia de domino voieuoda Stepan de 1435, 
die X. otubrio, como tute le schriture confermo, quando 
intro in signoria ambassadori ser Polo de Sorgo, ser 
Paladino de Gondola. 

Sigillum pendens: cu ne«ar& &goegoA€ cr'knana. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cuowen. 120. 


CCCXXIH. 1435. 30. octobris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se aceepisse depositum vojevodae Stephani. 

1 Ba uet wThHa H cHHA H CEETATO ASyA AMHHR..— MH 
KHE35, RAACTEAE H RcA UnkHHa rpaAa ASkgopotHHKA AdEMO EA. RH- 
AHEHI€ ECAKOMS MAAQMS H FOAEMOMS ilo CEMR. HAUIEMB. SIIHCAH TO 
A nOAB HALIQAA. 3AKOHOAM TEMATIO, &fé lIQHAE K HAMA 8 AS- 
EpoEHHKh KHe3h [lpkgncags lloyRgaanks, küTE3h. nouTEHH, 4 
lIOQCAAHIEMBI HETOEHEMN CAARHOTA FOcrioAHHA RotEROAE Crenana n 
UI-HEFORHEMh. AHCTWAMR EEQOBAHHEMR A TIQAR. HETOEQAMS EHE) O- 
EAHWAMMN IIESATIG, H HÀ HAE féstHora recnoAHHAa. EocRgoAE Gre- 
naHa necTAEH $ Hallih KOMSHR S8 rnlóRAAAN AEHE KSrle 3AATE, flo- 
T£34I8 .H. AHTAà H .F. S8HuE H .A. ABare, ca ARA. KAMEHKA: 
4 llQAN oEId SEHETR. IIOCTAEH EHE. ()EJEHH IIQKAAANR, AA 1€ EóO- 
AIdH QESEHH F'OCIIQAHHR EoEROAA GrelaHs EA CRAKO ROHEME CAM 
CROHWAMh l'AAEUMR. S3€TH. AAH. CEOEMH CASFAMH. IOCAAER. AHCTE 
A fllQAh CHOHWAMMSR TIESATIO. SAKOHWAM QESEHH. TIOKAAAR. 4 MH 
KHE3k, RAACTEAE H. EKCA. WIKHHA P94AA ASROOEHHKA TIQRMHCAO H 
3anHcac ww $8 &Hef8 H 8 kAETES. HaluiS, KAKO A4 fE4EHOMS ro- 
cnoAHHS EocgOAH Grenans 3rofa geuenH. nokAAAN Hé KE. lloPH- 
HÜTH HH HÀ MAHÉ lIQkHTH 34 HHEAHOFA "AOEHEKA. EOAIO. CEFAH 
CRHETA HH 34 HHEAHO AHEAW HH HÀ. MAHE TIg&TH, H8 MS ct CRO- 
EOAHO H HESSAQRIKAHO AATH. HA HEFOES EOAIO, HH 3A lIQRAS;RIC 
HH 34 HHEAAHh HHH S30O0Kkh, KOH RH HÀ CEHETH MOFAW RHTH, 
AA MB ce SA QcRKATR HE€ MOfE; AKO AH RH, IIA ROFh H£ AAH, Téft. 
ue EkHA9 recnoAHHS Rgoc&oAH. Grrenans, TAAA AA cte HMa AaTH 
EHlIE QEMEHH. TIOKAAJAN. CHHOEOMR locnoAHHA EotKoAE Grenana 
4 CEH CF lIHCA EA H3AR(AHOH IlOAAME H. BEHERHHIIH. ROPOAIGRHMA- 
re rgaAa ASEpokHHka goxcTEA XoncroRA .48AE.. AHETW, . A. 
AaHa Wkcenga wkTSEQhia. a 8nnca. Aoroders Hukuia S8e3AHkKi 


385 


nó 34HoEHEAH rocnoTuEA ASRQORAMKOTA, 4 SATIEMATH. REAHKOMR 
3AKOHOMMh neuaTIo RAAASuIaro rgaAa ASnogognuka. 

1438. XX. septembris incisa fuit hee poueglia, quia 
restitutum fuit depositum in ea contentum, ut patet per 
nouam pouegliam scriptam manu Nixe de Stella die 18 pre- 
sentis. Egidius notarius scripsit. 

Sigillum Ragusii. Origin. membran. in e. r. archivio 
Viennae. 


CCCXXIV. (1422 —1435). 


Stephanus Ostoja, Bosnae rex, vojevodae Georgio et 
knez Vuéié et eorum liberis donat terras quasdam. 

Va ime ocza i sina 1 s(u)etoga duha amen. mi Ostogia, 
milostgiu bozgiom chralg Bosni, Vsori, (So)li, Primorgiu, 
Dognim Chragiem, Haruatom, Humsci Zemgli i c tomu, da- 
gemo znàti po sem nasem lisíu sfacomu, comu sse podoba, 
da (z)a uirno i dobro posluzengie mani, Hostogiu chragliu, 
i sinu momu Stipanu i uoiuode Giurgia 1 chneza Uuchichia 
i1 gnigni ditce tada, (c)hada me bisse Bosna izaenala, i stah 
v gednom Bobofci, i za gnih tar..o vrignegnie caeho mi- 
lostgiu bozgiom 1 guih trugengiem i uirnim posluzengiem 
po daru gospodina boga priluei mi sse ehraglieuati, i v 
chragliestui bih opet vd(e)rzitegl ehragliestu mogiemu i per- 
uih mogih, i za to velicho i uirno posluzengie gnih ehleh 
se ia Ostogia chragl rotom 1 dusom mogiom, 1i dah uiru mo- 
giu gospochu i m(o)giega sina Stipana recenomu voluodi 
Giurgiu i ehuezu V(u)ehichiu 1 gnih. dite 1 gnih. ostatchu, 
chacho sto golie etho gnih (1) gnih. perui pregrisio iti protif 
mu vcinio mani ili mogim ili mogim peruim do sega lista 
nasega, da im gie to proschieno, 1 da se gim nigdare to 
ne more z(a n)euiru poloziti ni za toi zloba veiniti (po ni)- 
gednoi hitrosti ni 0... ni na glaui za mene ni za mogih 
poslidgnih ..... ni gnih ho ........i1 10schi: da ge vidimo 
(su)acomu clouichu, da za to1 zgora receno uirno posluzen- 
gie m(a)ni Ostogiu chragliu 1 sinu momu Stipanu voiuode 
Jurgia i chneza Vuchichia i guiu ditce recenomu voiuodi 
Giurgiu i chnezu Vuchichiu i guigiu ditei i gnih. ostalim 
viche dagiu i dah i zapisah za plemenito vicha vicoma Omis 

25 


386 


grad i s primorgiem s ou stranu Cetine i s onu stranu Cetine 
primorgie Zernofnize i sa suimi prafini i cotari, sto pristogi 
c Omiss(u), i sto gie billo pod Omis za chraglia Loissa 1 za 
chraglia Zigmunta, Gorschu Zuppu sa suimi prafmi i cotari, 
grad Chruseuae 1 Blatnu Zupu z gnim sa suimi prafmi i co- 
tari, Brocno Zupu sa suimi. prafmi 1 ceotari, Luchu Zupu 
s obi strani Neretue 1iznamsi .............. 

Ex apographo saec. XVI. archegraphi sine dubio cyril- 
lici: Exempla privilegiorum Almisse seripta iliriee. 


CCCXXV. 1436. 12. novembris. Ragusii. 


Helena, vojevodae Sandalj vidua, fatetur se accepisse 
mille aureos depositos apud Ragusinos. 
Vide diploma CCCII. 


CCCXXVI. 1436. 13. novembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii fatentur 
se accepisse depositum ab Helena, filia imperatoris La- 
zari et vidua magni vojevodae Sandalj. 

hà ume wThUA H cHHA H CEETAFO ASyA AMHHRS. MH. KHE3, 
RAACTEAE H. EcA. WIKHHA. RoroAIeERHMArO rgaAa ASEooEHHKA Aa- 
I£MOo HA EHAHEHIE RECAKOMS, KOMS cte RSAE AoCTOITTH , HAH 
H)RARN KOFA c€ H3HECE WEh HAIR AHCTR. ('TEOQEHR. WPAEAA'TH. H 
CAM HAllIk 3AlIHCh REQOEAHH , KAKO HIJBAE K HAMR S ASEQOREHHKR 
MHere caaRHa H mnouTeHa naeweunu TA recnora IGaena, AMnoro 
nowreHora H cAaEHora rocnoAHHa Ganaaamd, ReAHKOTA EOEEOAE 
fS8cara RocaHcKolrA, H KKH AHoró cAAHHOrA CHETO TFIOuHEILAF O 
KkHe34 (asapa, rocnoAAaja cQkEAEMN, Kota peuena rocnora IGaac- 
HA necraEH $ Haui£eMhs KoóMSHS 8 nokAAaAS WROTIILE 3AATE CA 9£- 
TH)H KAMEHH ILQRAEHE EEAHKE A AEA MAAA. HBAEHA CA . El. 3ph- 
HÀ REAHKOFA RHCEQA, WKOEAHH EcH $8 3A4TS, H Ih HHXh ABRHF 
FÜRHEHHHE MAHEFA RHCEjA, 4 CRE Ho'TEKE . KR. SHut£ H ASark H 
HOÓAR; H Wilh AóS3H wEoTüUuH, S KoleX c8 .A. KAMEHH IlA4- 
EECTHH H .A. HhaeHH S 3AATSB, IIOTE3A 3 EHCEQOMBA , KO-IE IIl 
KAMEHHXh H HÀ 3AATS HÀ. AEOIE TOHEHHILE EHCEQHE, "OH rioTE3A 
.E. SHut€ H .A. aSare H now; H Wi[Ih I£AAHh EEHAUAHIS RHCE- 
fAHh IO U)RAEHWAMS EfAuHHS8 , HÀ KOMN CS .1. KAMEHH ILQBAE- 
HHXh A IléECTh HAAEETHHEXS S8 3AATS H HÀ HEMh. RQOEMN RHCEQA 


387 


AEHE CTE H 0H AtcETH 30kHA, 4 lIOTE34 WEN EHEHAMAlIA .P, 
8$Haq«a H .E. ABara. à nOAR WEH SEHETR. lIOCTAEH EHIIIE QESEHH 
lOKAAAN, A4 I€ EOAHA RHlIE eutHa rocnora Gaaeua 8 Ecako 
EJJ'kHEME CAMA CEOHUAMR l'AJEUMR. AAH CEOIEMH CASPAMH ESEHH 
HOKAAMAN lOoCAARh CEOI€ AHCTOEE TIQAB CEOHUMMR TlE4uATIO 3AKO- 
HOM 83éTH EA3A4, KAAE HOH ESAE AfdrlO, A4 HOH CE HE MOofpt 
SAfk;RATH HAH H£€ AATH. 34 HHEAAHR 83090Kh , KOH EH H4 CEHETÉ 
Mordo RH'TH, FHA"t WRETSIEMO CE AATH EHllÉé fEM4EHH TIOKAAAN 
peuenon rocnore Gaaeue nau. koaS8 RH. wnoSuHaa eueHA rocno- 
F4; AKÓ AH EH. O(H) c€ CMfh'Tk 3FOAHAA, AA CE lIQkCTARH CEPCAH 
CcEHETA, TAAA KOMS &H ro cEOIEMR AHcTS wnoSuuAaa , WRETB- 
I£MOÓ €€ AATH EtE3h HHEAHOTrAa S3ANRAHId. H 34 EEKIO SHCTOKIO 
H RéfoEAH!t€e QeueHa. roctióra Gaacna wEAKHFE AHCTRS WAN CROrA 
AHtaKa GAaAora H cROHOMMR DieuATIÓ SrniHCARS. WCTAEH S. HALIEMBS 
KOMBHS, H yoTt rocnora GaatHA, KAAA FOAH ESAE, moCAATH 
S3ETH fEM4EHH. IOKAAAR, AA nDOllAE WEh Hàlllh AHCTh, KOH CMO 
AAAH HOAN HéuATIÓ HalllOMh EHCSKUAMB REAHKOMR: AKOÓ AH RH 
rà H3r8EHAH, 4 WH4 A4 mHollAl€ CEOI€ AHCTORE lI0AlB. CEOICMH 
IlF4ATMH IIO CEOIEY S AORQHEXR AIBAEXh, KAKO KE HAMRK 3AAOEOA- 
HO H W*"IHTO RH'TH CEEMS cEHETS , &£)& WHA S3HMAE fEMEHH fIo- 
KAAAB. 4 CEH CE IIHCA KA H3ARQAHOH EHEKHHILH H II0AAS4H ROr'OAIO- 
EHAMAFO l'ÓAAA Hauitro ASrpokHHkKA EA AHETA (OX TEA XoHCTORA 
4. 20V. lA. L8. AHETA, LI. AAHA MHECEILA HOEEMfId. à Buca 
aeroderk Hukoaa 3&e2Aukk no 3anegHEAH rocnocrEA ASRoRAu- 
KOoF4d. 4 EHUIE JE4EHH l'IOKAAAN TIQbAA Ct 8 IEAHOMB MAAS KOEMECUS 
8 KOMBSHR, 4 WecTA kAReuHus 8 rocnore Gaatnt. 

A tergo: Questa pouela fo caxa, per ehe lo depoxito 
de li zoeli tolse domina Jella de domino v. Sandali. 

Sigillum pendens: sigillum communis ragusii. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cnowen. 121. 


CCCXXVIH. 1537. 31. januarii. 


Radosav, Bosnae vojevoda, fatetur se a Ragusinis 
accepisse domum et pecuniam. 

1 Bs nae w'Tküua H cHHA H. CEETAPÓO ASKA AMHHR, MH r'O- 
CHOAHHR ROEROAA PAAOCAEN, MHAOCTRIO ROZGHWAMR ROEROAA EEAH— 
KH fScarà ROCANCKOWrA H K TOAS, 4 CHHh MHOFO foU TEHOWFA 


CcI'0MEHS ThId CAAEHOWTA rocnoAHHA KHtE3AÀ Ilaga4, A4EMOÓ Hà EH-— 
29 * 


388 


AHHRÉ HO .CEMB HALLIEMRS STIHCAHRIO ECAEOMS , KOMS ct AQWCTOH, 
HAH HDjVkAR kora cé€ AOFOWAA CAH. HÀI WTEOfKEHR 3AATIHCK TIOAR- 
EHCShS8 neuATk. WFlAEAATH ,. €(&. IloAAM4S MOIS, KOIO MH AALIIE H 
AapoRaur RAACTEAE S8. ASEQORHHKS, IQHMHXR REcE. CA. ECHEMN 
HAAanpaRHS peueHS noaauS $8 oSke rocnouTEA MH WAR AMHOre 
nouwrtHora KHEt34, EAACTEW H Ecce wnhuue. EAaCTEW. ASRQoEAUu- 
HHEXh , KAKO Ad W TOMR Ethe ne E8AI€ HHeka. (rkus nn. kon no- 
TEOb. H Wi[Ik MH A4AE HOUTEHH KHE3k H. EAACTEAE H EcA Wrhu- 
HA ASRoEAUKA 34 AIGRAER H 3A TIOUTEHS lIQHIJ3€EHh , KOIOÓ HMAIO 
CA FOCHOU/TEOMB MH, .C. IéfIlEQA , IJIÓ WCTA WAN Haánfake fe- 
EHI IIQAAME MOIE. H CEH CF. HIHcA H 34nHcaà 34 REhS uncTohS Ea 
aHETA go:xxacrEa ypucroRA ."8a3. Akro, wkeena reuEaga. na 
.AA. AAHh, H HAHIHMhN 3AKÓHHAN IIEÉSATOMR. fégATHCAMO. 4 
$nuca. AktdKk Hans no 3anoEHE£AH rOCHOAHHA AH. ROEREOAMe 
PaAeca&a. 

A tergo: 1437 a di 31. januarii de voieuoda Radosau, 
como eonfesso auere receuudo palazo suo a chonto a per- 
peri 200. che auanzo del palazo. 

Sigillum. avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 122. 


CCCXXVII. 15437. 20. aprilis. 


Stephanus Dragisié fatetur se accepisse a Ragusinis 
suam partem pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

(1 ha uae wThua H cHHA H cEETOra ASKA AMHHB, A4EAO 
HA RHAHEHRE CRAKOMS,. KoMS cc R8AE€ AocTOIa TH, HAH D'kAk 
KOFA H3HAE CAH HALLA. AHCTR W'TTEOJEHN WFAEAATH, 4 HAH ngrkAs 
KOHEMR HAQEMN A HAH nifr'kAs KOHEMB. KQAAEMN. ROCAHRCILHEAMS 4 
HAH. D'kKAN rocnoAS cgsnhckS a uag nrkak rocnoAS EoCAHRCKS à 
HAH nrkAs rocnoAS AaTHHCES HAH. nfrkAs. kora roAue saogkka 
ceraH ci'krA EfkcT&€ EEAHKA A. HAH MAAA, Ad € CRAKOMS HA 3HA- 
HhE, Kako "ka kuea3s Gorknaus Aparnumtis AonAonys 8 ASkpok- 
HHK& CAMh CEOWAMR l'AAEOQMR KA MHOTO lIouTEHOMS KHE38 H EAA- 
CTEAOMB ASEpoRAuI ka 34 MOH AHW TIGKAAAA, IIO HAMN WETA- 
EH Ho CÉEHE MHOTO DOUTEHO CIIOMEHSTKRE CAAEHH l'OCIIQAHHR MH 
GaHAAAN, REEAHKH EOEROAA f8cATA EOCAHBCKOTA, H HAMh AAAE 
KH£3h H RAACTEAE. ASRQOEAUILH. MOH. AHW. QEIEHBHOTA TIGKAAAA, 
iio &kuie nocragHw. 8 ASRQOEAUSKH. KOMBSHR 5 DnIOoKAAAN, KAKQ CE 


389 


SApkxH 8 3ADHCHEYS ,. KOE € HMAW CAAEHH l'OCIIQAHHR MH EOEREO- 
AA GaHAAAR WAR KHE3A H. RAACTEW AS&pogautyk ys 8$ gprkwe po- 
;kacrEA Xpucro&A Hà THCBh8 H uETHH CTA H AEA AECTH H. AEEE- 
TO WkTo nerH Hà AccTée AaHh. Avkceena HioAla. IIUECTK. HÀ. AECTE 
THc8hh H nETR CATR H— HIECTR. AECETRS. H. AEA ASKATA. H. CERA 
DRAHKA .f. M .KE. AHTÓQH.H .€. SHAUh, H WAR EHIUIE QEJEHRHOTA 
H"oóKAAMAA A4UlE MH MÓH AHW ASKATR .A. CTA H . AL. ASKATR 
3AAT'kyk H .R. AHHAfA H CfERQA .T. AHTÓEH .A. AKRCAZKE. H 
WIE: WAR TOKAAAA, KOH TIOCTAEH. QESEHRHH l'OCIIQAHHR MH EQ£- 
E&6Aa GanaAaak 8 g(rkae foxacTEA XpucroRA "THcSh8 u ueTHH 
CcTA H ARA AECTH H AER&ETO A'kTO, AECETH. AAHR AWkceua no(ReM)- 
BfHia TQH THcB8ht ASKATR , KAKO CE. SAQRZKH 8 S3ATIHEHEXN, KOE E 
HMAW'CAAEHH FOCHOAHHN MH EOEEOAA GAHAAAR WARN KHE3A H 
RAaCTEW ASRQoRAUIURYR, H WAR W&kyk QE4EHRHHEYN TÓEXNS 'TH— 
c8hh Adae MH KHE3&. H. EAACTEAE MÓH AHW fEMEHRHOTA TIGKAAAA 
(0. Ho.6. ABKaTRS 3AAT Rys. H wipe: WARN noKAdAA, "Io. no- 
CTAEH- fEMEHRHH. FOCIOAHHRS MH. EOEROAA GanAaas 8 R(rkme Qo- 
AWAecrEA ypucroEA Hà "THc8h8 n ueTHÓH cTA H. .A. H &AHG wkro, 
HÀ UIECTR AaHh. Avkceua. depkEApa, kako ce SApuH $8 3anu- 
CHÉXh , KOE € HMAW. CAAEHH. FOCTIQAHHRS. MH. EOEEOAA. GanAAAR 
WAR KHE34 H EAACTEW ASRpoRAut/kys, urecTk THCShh H. CEAAMB 
CAT H DHETh AE£CETRS H. WCAMK ASKATR H CÓEEQA THIAHKA . AA. AH- 
T08 H £AHS Hà AccTE 98H48, WipiéE AHHAQH "ieTHÓH THCShé H. AEHE 
eT'ke n uécTh AECÉTR H. IWIECTR TéQIEQN, H WAR EHIIIE QEIEHRHOFA 
lnoóKAAAAA AAUlE MH KHE£3h H. RAACTEAE ASREQORAUILH. MH AHW AS- 
KATh .f. H .À$. H .H. ASKATS. 3AAT'ky& u AuHapa .p. MH .8. 

Défri£)is H..3. AHHAfà M CER QA .T. AHTQE H .r. SH94E H .T. 
AKBCARKEÉ, H Wijl£ FOEOQ8, KAKO CAMh H 3POfE fEKAW, AA € CRA- 
KoMB8 sAoE'kk8 na EnA'knhe, Aa nJHMHXh WAR MHOTFO ToU TEÉHOTA 
KHÉSA H EAACTEW H Ecc wnhunut. RAacTEW. ASgpo&auykyu RACK 
MH AHW nokAaAAa $8 Mot fSke, KkAKO ce HA n8H8 WAR wgkys 
neoKAAAAA BAQNXKH A DloATHCAHO 8 SATIHCHEXR, KOE £ HMAW CAAEHH 
FOCHOAHHA MH RotEEQAA Ganaas WAR KHESA H. EAACTEW H. ECE 
wnhHHE AS&QoRAukt. H 34 Rehe E'kgoRAHRE IéuATHCAMO WER AHCTR 
noAN naui8 neuaTk. à 8nuca ce 8 R(rkwe poxacTEA yoHcToEA HÀ 
THc8h8 H- ueTHOH cTA H .A. H .3. WkTO, avkeeua annuam ua 
ARA At£CTH AHH. 4 8$npucà IIgugucaEgs Auiak& no (kun kueaa Grrk- 
nana Aaruumnta., 


390 


Die XX. aprilis 1437 nobilis comes Stipan. Dragisich 
subscriptus contentus fuit, quicquid in presenti eius. con- 
fessione continetur, quod cuicunque ipsam presentanti dari 
debeat. Stepan Dragissich. 

À tergo manu recentiori: Stepan Dragisieh fa. la. ri- 
ceuuta della sua porzione del deposito de. knez Sandalj 
1437 apr. 20. 

Sigillum. Origin. chartac. in €. r. archivio. Viennae. 
Cnoxen. 124. 


CCCXXIX. 1438. 15. juni. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii. profiten- 
tur se legatis vojevodae Stephani dedisse partem. depositi 
Sandalj, magni vojevodae Bosnae. 

j Mu kne3&, RAaCTEAE H. EcA. WIKHHA. EAACTEO ASRQoEAu- 
HUHEX& AdieMo HA EHAHEHIE ECAKOMB, KOAS ct ESAE AocTOldTH, 
HAH lAE&AN KÓFA CE H3HECE CAH HAUIN. 3AHHCh € HALHOMN EEAH- 
KÓMN WEHUAAHOMN HÉQgATIO, KAKO HRAOLIE K HAMNR FOCIOAHHA 
EoIcEOA€ GTénlaHa rnioKAHCAQRIE A. UI-HEFOREMRS AHCTOMR. REffÓRA- 
HHEMN fIQAN HEFOEQMN. FIÉSATRIÓO WEHUAAHOMN TIOUTEHH. MB2KIS 
roeenoAuus Paanns crapaus H kHe38. hisokmans. lOrogukk, n 
wcerTAEHUIE 8 HAIIIK KOMSHR 3ATHCR TIGCTARE, KS 1€ RHO HOCTAEHO 
MHOÓro nowTtHo CHOMEHS'TIE CAARHH. FOCHOAHHR GanAaAR , BHR- 
HIM HEAHKH ROIEROAA fScArA ROCAHCKOTA, HHCAHK EA AHETA 
fexerkRa xonuerona na 88A4. AHETO, Hà .8. AAHK Mecerna dok(Ra)- 
(4, 8 koA cc SApikH nocraRe 8, "rHcBKA H .3: CATk H . HH. AB- 
KATA 3AATEJXN H AHHApAa ASEQORAUHUHEYN uerupu THcSkE H. .CÀ8 . 
nie neQa H cQkEQA HAHKA CTO H TH AECETH HH 16AHS AHTÓNS A .a. 
SHAMN. H RHUIE (ÉMEHH. HOKAHCAQKIC, DouTEHH. MSzKK Paauun 
crapaus H kHé38. hSokmaus [Ürogguks , noun WARN: Hack. 58 
HAME feutHora rocnoAHHa RoIekRoAE GréenaHa WARN. RHUIE f'eueHora 
DOÓKAAAA "ETHQH THCBKE ASKATR 3AATEXKk, A WCTA 8 HAUIK KO- — 
ASHh WAR fEuEHOFA 3ADnHCA AEHE ITHCBKE H..3. CATR H', HH; AS- 
KATh 3AATEXN H AHHAA ASRQORAMIHEXN "ETHOH "THCSRE H .cHe. 
negrega H CQkRQa HAHKA CTO H .Ad. AMHT9KA A .Al. BHAMN. 4 
WEeOH ce 8nHcA 34 TRNRFARS WREIO CT(4AHS. H 34 REKIO. NHCTOKIO 
H EEfORAHIE WER AHCTR WARN (HENH HA (HEIN DON TEHH MS rà- 
cenoAuHs Paanuns cTapans H8 — kne3s. hSokasanns i npsmncaus y. H 


391 


WwcTA 8 HAulk KOMSHK HÀ HEMN DIESATR FOcrioAHHA EóGIeROAE Gre- 
HAH4. 4 CEH CF lHCA EA H34EAHOH IloAAuE H REKHHILE ROTOAIGEH- 
Mare rgaAa Haurro ASRQORHHKA RA AHETO foKCTEA XHcTORA 
HÀ .*SaH. A'kTro, Hà .€i. AaHa MectlA IoHÍa. A BrnHCA. Hall Ré- 
po&anu aoroders Hukoaa. J&3AHKR. 4 noECAEcAO ra 3AaneuaTH- 
TH HAUIOQMB WEHUSAAHWAN EEAHKOMR fIEsATI. 

1438 die XX. septembris incisa fuit presens poue- 
glia, quia restitutum fuit depositum in ea contentum ,. ut 
patet per vnam nouam pouegliam scriptam manu Nixe de 
Stella die 18 presentis. Egidius notarius scripsit. 

Sigillun avulsum. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowen. 123. 


CCCXXX. 1538. 20. julii. Ragusii. 

Radosav Dragisie fatetur se accepisse a Ragusinis 
suam partem pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

1 Ba ume wua u cuna H ckéTAFOW AS8yK4 AMHHN.. AdEMO 
HA EHAHHHI€ ECAKOMS ,. KOASS c€ EBAE Aecrokmru, uan ngrkAs 
KOFA H3HAE CAH HAlllh AHCTN UANTEOQEHN WPAEAATH ,.—. AAH 
n(rkA& KoHEMRK LIAQEMN A4 HAH D(YVkKAR KüaAld ROCAHRCKOTA A4 HAH 
np'kas recneAS cg&nisckS a Han n(rkas rocnoAS EOCAHRCKS A HAH 
nokA& recnoAS AaTHHkck8 HaH ngrkAs koera "og'kka. ceran 
c&'kra EkcTE EEAHKA. HAH. MdAd, A4 € ECAKOMS H4 3HAHNIC, 
kAkow 'ka Payecag& Aparuunmhs Bocaua AonAoyn 8 AS5pon- 
HHKh. CAMh CEOQWAM lAAEQMh Kd AMHOFOW nouTEHoMÉS | KHE35 
H EAACTEAOMN H EcoH Wnhumwk RAaCTEAOMB | ASEQOEANILHEMRS 
34 MH AHW TekKAAMAd, IÓ HAM WCTAEH TF CÉEHIE MHO- 
FOÓW HOuTEHOW CHIIQGMENSTHIE CAAEHH. FOCIIOAHHN MH. GanAAAR, 
EEAHKH EOEROAA fS8cara ROCAHMCKOFA, H HAMh AAAE KHE3R H 
EACTEAE. ASRQORAMLLH MOH AHW ftEuEHOFA HOKAAAA, IJIOU RHELIE 
necragHW $8 ASRoRAuKH KOMSBHR S noóKAAAhR, KAKO CE BARZKH 
$ 34MACHEXb , Kol€ I€ HAAW CAAEHH FOCHOAHH MH ROEROAA 
GaHAAAR WAMK KHE3A H EAACTEW H. CRE Wrihuue ASRgQoRAuKE 5 
&('kae poumkcTEA ypHcTOEA Hà .48. H .K. H . &. Nkrow, na 
.E€. AHH Awkeeua nSawk . 1. TucSha H .6€. cATR H . BR. AS- 
KATA H CQERQA HAHKA . pKE. AHTÓ'k H .&€. SHAub. H WAR RHIIE 
peuEHorA HlOKAAAA AdlllE£ MH MOH AHW. ASKATR. . SAI. ASKATR H 
.K. AHHAjà H CüEEQA MOH AHW .T, AHTÓE H. .A. AKCAXE, H 


392 
WHIR&: WAR "HOKA4AA4, KÓM TIOCTAEH QESEHH. FÓCHÓAHH MH Rót- 
&6AA GanAaAk 8 E)HEME foulkcTEA xoucToRA HdA . N8K&. Ah Ow, 
Hà .1. A(a)H& Awkcena moktEQaA .r. "THCBShE ASKaTk, KAKO Ct 
SAQhKH 8 SADHCHEXN, Ko-I€ HMAW. CAARHH l'OCHIQAHH. MH EóE- 
&6AA4 GAHAAAN WAR KHE3A H. EAACTEW H CEE WrlhHHE ABROEAMKE, 
H WAB oE'kyh QeuEHHEXN "TQEXh THc8haa AAAE MH. KHE3K H. RAa- 
CTEAE. ASBQORAUILH MOH. AHW . fESEHOTA THIOQKAAAA .O. H .€. AS- 
KATh. H WIE: WARN DOKAAAA, HIOW TIOCTARH QES4EHH. l'OCIIQAHH 
AM Rot&oAa Ganaaaks 8. Rgrkae goumkcTRA. youcToRA Hà .u8. H 
.A4. A'kTrow, na .8. AHH awkeena denpapa, kako ce SApukH 8 
3AHCHEYXN , Kole I€ HMAW cAAEHH. FocrloAHH MH EotRoAAa Ganu- 
AAAR WAR KHE3A, RAACTEW H cRE WrhuHue ASRÓORAUKE, .2. "TH- 
C8h& .3. CATK H . HH. ASKATR H C(ERQA DAHKA .fA4. AHTQS8 H 
.A4. 8Hauk H Wipre AHHapa . A. THCBhE H.E. crkn . 3. n 8. 
DEQHE)h , H. WAR EHIIE fEuEHOFA lIOKAAAA AdAE MH. KHESR. H 
EAACTEAE ABSRQoRAuILH MOH. AHW, ASKATR. ./H. H .KA. AH- 
HAQH. H WIJlÉ MH AdlilE MOH AHW AHHAfH .f. H .8. ntfh- 
RÉQ9& .3. AHHAQH. H WIJI£ MH AAlIE MOH AHW CERA . F. AHTÓE 
H .r. S8Hu£ H .r. AKCAXRE. H WijlE FOROS, KAKO CAMK H 3TrlOfE 
ftKAW , A4 !€ ECAKOAS *"omkk8 Ha EHAHHHIE, AA D(HMHYXR WAR 
MHOFOW rnouwTEHOFra KH£34 H RAACTEW H cRE Wrhune RAacTEW AS- 
RfOEAMBHHEYR EACKk MOH AHW nDoKAaAAA 8 Mele 98Ke, KAKO CE HÀ 
n8H8 WAN WE'RYR nokAaAAaa SAQNIKH, 4 neAnnncaHow S8 3sanH- 
CHEXh, KOle I€ HMAW cAAEHH rocnoAHH MH RocROAA GanAAAR 
WAh KH£3A4 H RA4CTEW H Ect wnhuHeé ASEooRAauke. H 34 BEht 
E'kpoEAHhIe "E4ATHCMOU WER AHCTK. TIGAR Hali8 negaTh. 4 8nHca 
ce 8 Ep'kwe poui&cTRAa yoHncroEA Hà .98A. H .H. Wkro, na .&. 
AHH Wkceia nSawk. à 8nuca BiSk vans IOroguts no pueun gue 
peuenora kuea34 PaaocaRa. 

A tergo: Radosau Dragisich. Sanuc& Pajecaga. Apa- 
ruunka. 

Sigillum. Origin. chartac. in e. r. arehivio Viennae. 
Cuouen. 125. 

Eodem die Ostoja Dragisie fatetur se accepisse a. Ra- 
gusinis suam partem pecuniae depositae a vojevoda Sandal): 
Hostoia Dragisieh. Sanuck. G)eroie Aparuumka. 


393 


CCCXXXI. 1435. 18. septembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii. De reli- 
quiis pecuniae depositae a magno vojevoda Sandalj. 

T hà uve wrTkua H cHHA H cRéTArOÓ ASXA | AMHHK. MH 
KH£3k , EAACTEAE H. ECA. WIIKHHA. EAaASHare rgaAa A SsookHHkKA 
AMEMW HÀ EHAHEHIE ECAKOMS, KOMS ct RBAE AócTOIdTH , MAAS 
HAH REAHKS , H HQkHEA KOFA CE H3HECE CAH Hallikh. 3AHHCh. WTEO- 
f'EH& WFrAEAATH, 4. TIGAR. HALIOMR WEHSAHOMNR REEAHKOMR TIEÉgATIO, 
KAKÓ CREÉKOAHKE HIOCTARE ,. KOI€ I€ EHO HIOCTAEHO MHOFO mouTEHO 
CcInOMEHS'TIE CAARHH EHEHIH. REAHKH. EOICEROAA S8cara RoCAHCKOTFA, 
recnoAuHs GanAaak, 8 Haulk. KoMSHA S ASRQoORHHKR, TÓAHKO 
ASKATE 3AATE. KOAMKO AHHAfE KOAHKO CÓKR)O KOAHKO CBAORE 
3AA'TH à HAH CBAOERE CÓRROKHH, KAKO ct I€ SA(kiKAAO 8 S3ATHIHCHEXN, 
KÓl€ I€. HMAW WAR KHE£34 H RAACTEW. ASRÓOEAMULHEXR — f ENEHH 
CAARKHH FOCHOAHHR Eolr€EOAA GaHAAAN WARN 3rOfA QEMEHHEYR 
DÓKAAAA, H 34 TO CAAEHNI F'OCTIQAHHN. EOIeE&OAA GrTénlaHs, MH- 
AoCTI6 RORHWAR REÉAHKH. ROICEROAA fS8cara ROCAHCKOPFA, CHHRh 
AMHére nowreuora cnomeuSTIa cAaEHOra KHe3a FiSokua n cuno- 
EAHR AHoro nowreHeo(ra) cnoMenS8TId RHRlIATO CAARHOTA REAH- 
Kéra ROIeROAE fS8cara Recauckora, rocnoAuua Ganaaata, nocaa 
K HAMh CROoI€ HOKAHCAQE A UI-HÉTOREMN. AHCTUAMMR REQORAHIEMNR 
€ HE4A'TIÓ. 3AKOHWAMR HÀ HAE DnowreHora ASxa recneAHHa Pa- 
AuHHA cTAjhua H kKHeé34 PaaogaHa RapaAuka H8 kues4a Riekmana 
lOreguka n PaaAcaie KkühcTIaHHHa, fDoCcE WA KHE34 H EAACTEO 
ASRoRAutHEX S Ect TIOKAAAE S3POfA fEJEHE, KAKO CE 8 3ATIHCHEXN 
BARIXH. A MH. KHE3R, RAACTEAE H ECA. WIIKHHA ASRORAMKA EH- 
AMEEUIE 3AnHce, H quio ce 8 HHYk SAhKAUIE, H XÓTE H3Eph- 
UIHTH EC8 RóAIe MHOro HouTtEHOorAa CHoMeHS'TId CAAEHOFA EKEAH- 
Koraà EeteE&oAE roenoAun na Ganaaar, Aac wo RACKS. (10KAAAN 3ropa 
fpeu«tHH, ASKATE 3AATE. H. AHHAf€ H CQEROO H cBAORE 3AATE H 
€8AORE CUKERQKHH RHUIE OEUEHHEMK FIQKAHCAQOMR , 4 HÀ HAE f- 
u£HOra FócnoAHHA RoleRoAE Grenana w neroka RoaTURA H nAé- 
MEHA , KAKO €& 8 3AHHCHYR SA(ICKH, H. WAR HCÉXk EHll£ f&uE- 
HHEXh HOKAAAA EHIHE QEMEHH. TIOKAHCAj)&IE EfA'THIIE HAMK. KHE3B 
H EAACTEAOMR. ASEQORAUILHEMRN. CRE 34FHCE, KOI€ KHE3h H RÀAa- 
ereA€ ASRQoRAuHuH EHEX8 SuHHHAH MHOFO rIÓuTEHOAS CHIOMEHS'TIO 
CAAEHÓOASB "BEAHKOMS. EolIeEOAH FoctióAHHS GanaaAme 34 3rofaá 


39 

fE4EHE TIQKAAAE. 4 WARN EKHIIE. fEU4EHHEXh TIOKAMAA go nhcTO- 
.MIJE CHHOREWAN recnoAHHAa EoreROAE Grrenana, kuea8. BhaaAn- 
caE8 nu kHe38 haaTkS , kako ce 8 3ATIHCHEXN l'OCHOAHHA. EGIEEQAE 
GauAaMa SApukaur, wcra 8 Hallk KoMSHK 8 ASEpoEHHEKR c 
EOGAHWAN récnoAHHA RereRoAE Grrenaua rocnoAHSHKEMK 4 CHHO- 
&WAMN (EJEHOTA CAAEHOTA REAHKOTA EOICEQAE FOCIIQAHHA Grenana, 
kHE38 haaAncagS n kue38 liaarkS, naungkEeo teAa-H-AaAECETE 'TH- 
c8KId H DEAECETR H I€£AAHR ASKATR. 3AATR H THCSKIÓ H AEE CTH H 
.A48. nepnepa AHHAA H C(NEQA DAHKA . Ár . AMTQREH . 3. SHaua H 
SAcCTS8Th H 3AEAA 3AATA , DIOTE3AIO . Al. AHT(hA H .8€. SHaua 
H .€. 4Óara; n Wipr .8. AAAHHA. REAEXI, .1. NAUIA OKfSrAE H 
.8. wAlla 3 AfkHuH, .A. saure 8 rAaCEXh, .4.. KOHATHHA CA 
.H. AKSAOER, .4. EOKAQN REAHKR , .4. 3ACTÓB8TN C nokHEA- 
uEMh, .4. 3AEAA COREQRHA, .£. K)BSFAAA HIO3AAKEHHEXh, 8 CHEM 
.f8. AMTAQhA H .àI. ABark; 4 nloAN WEH SREETR , Ad 3rOfA pt- 
4EHH. HIOGKAAAN HMA CTOIdTH 8. KOMSHR. ASRQORAUKH AO TOFAH 
RfRHEAEHA, AQ KOAE Aort KHe3h. hiaaaHcaks H. kHé38. haaTKo 
CEAKH HHXh HÀ EQRME WAR . Al. FOAHIIA WAR CEOFA. (OTEHId , H 
AOUIAAN HÀ TOÓH EfREME A4 I€ EOAIJHh ECAKH. HHIO. CEOICMN AHE- 
AWMNSR nokAAAA 83€TH. FA CAMN CEOHWAMN. 'AAEWMS, AAH.- AQUAE 
CROIG AORQE AIQAH CEOIEMB AHCTWAMMN EEQOEAHHEMN 4 HOAN. Dé- 
JATh 3AKOHS , KAKO AA ESAE 3AAOEOAHO H 34 REQOEAHO KHE3B8 H 
RAACTEAEM NS ASEQORAUILHEMN ,. &£)h. 1€ HHXh. DIOCAAHIE : HS AH. RH, 
JA ROFh H€ AAH , TEéft CE 3FOAHAOÓ KOMRK 3FOAOMRN AO TOFAH 
E kMEHA WAR CÉFAH CEHETA. HIQHMHNS'TIE EHIIE f(ESEHHEKXR TOcno- 
AHuHKN, KHE34 haaAncaga à Hau RH KkHe34 fiaarka, Kkora HHie 
A9 .AISONRTR, TAAA AA CIEAAHR ASrOMBS WARSMHÓE; 4 MHRSBR- 
ui .At. Mkr& ako &H. c€ KoMS. HHyh. 3rOAHAA CAMfNTR. AAH 
WREMA, WAR "ECA. BOFN HE AAH, 4A fEMSEHH. TIOGKAAAÉN HE S3ETR, 
TAAA AA I€ EOAIMH FOCHOAHHR ROIEEOAA C TEnIAHR. WHHEMRK. AH£- 
AWAMtS HoóKAAMAA; H8 AH RH, IJIA ROFh H€ AAH, RHAO F'OCHOAHHS 
EotIcEoAH. G'venans H. HHAAS CEEMN , KOH cé EHIE nnus, Hà WE. 
f'EdEHH. IIOKAAAN DQRHAMHHSTIG CEFAH. CEETA. AOLIAAN HA EfkME 
FOCHOAHUHKH. WARN . Al. A'kTkh, KAKO 1€ 3rOfà fkEUEHO, 4 Ao- 
TAAH HE S83€Th HHXh AHO DIOKAA4AA HAH. KOFA FOAE HHIO, AA CE 
HM4 AATH , AKO EH cc HallJae cHH S rocnoAHHA. RoIicEoA€ Grre- 
nAHA HAH- REKE CHHOEKR DfAEera HATÓAIIKA ,.. Ad CE. A4 HHMRS RACK 
EHUIE QESEHH. TIOKAJAN 5. AKO AH EH REKE CHHOER H£ EHAO , 4 EHAA 


:895 
KKH HAH REKE KKE(H; TAAA AA cc Aaa rocnore Caaene, rocnoAuna 
EoI€RoA E Grenana rocnore, KakoTOo H KKEfEMR, AdKÓ KH AOTAAH 
HE 83€TK EHUIE QESEHH TIOKAAAR 5 AKOÓ AH EH CE ECH EHIIIE )EEHH 
HQRAHHSAH ctrA CRETA, IIIA EOFh HE€ AAH, 4 AOTAAH HE S3ETRh 
HHIIU E fKf£4EHH lIOKAAAR, Ad CE. HAMA. AATH HIAEMEHS. FOCTOAHHA 
&eicE&oAE G'reraua, uerHoeMh k8kraMh, Ha HAE KHE3S. PaAocaks 
H KHE38. Paauus Geruenkogukeus n F'ioprio, cuus8 PaaunoricgS, 
H HHXh WeTAHKB8 no ASulkwAh koaeHS uH. KkHe38. Hganunuis 
G)croukio 8. kuess. haarkS8 G)gpaAokuki H. Hui. wceranukS8 no 
MBUIKWAR KoAEHS H KkHe38 Hgans n knueas8 GaaAoi Riokognkea 
H HHIÓ WCTAHKS no AMBIIKOMR KOAEHB H. CHHOEWAMN A parnuie 
lV'eucaauka uw HHYXh WCTAHKS no MSIIKUIW MR. KoAEHB , ITHEMN. fé- 
JEHHEMN "IETHOEMR. KSKIJA ;. STOAHAÓ RH CE, TEQN KOld KSBKld 
noAHncaAad S63& HaàTfauiKA MSiUKOFA, A4 c8 RoAHE WéTAAE KBKE 
RCEÉMh lIQKAAAUMRh ; A4. AOKAE FOCHOAHHR. BOPFh. XOKE, AEQH 
RBAECKHERN FOcnoAHHR EoI€&oAA Grrenaus H8. rocnora GCaacna uH 
HHXh HATAI€ , AA C8 WHH. EOAHH ECHEMh TIGKAAAOMB 3A CEOFA 
IKHEOTA, KAKO CE€ BAfkKH $8 3AHHCHEXh. H HÀ TO MH KHÉ3h, 
RAACTEAE H. ECA. WHKHHA. RoreAmRHAMA4Are RaAaASI[Iare. Hauléro 
rpaAa ASkpoEHHKA nipiHaMHcMe H 34anHcacaio 8 REo8 H 8 KaeTES 
HAlli8; KAKÓ A4 QéuEHoAS rocnoAHHS ROIEROAE Grenans n. ro- 
cnoAHSuHKEMN, KHE38 BhiaancagS n kue38 haark8, 3roga peueun 
DOKAAAN HE Ké IIOCHHS'TH HH HÀ MAHE F)&TH 34 HHEAHOTA "AO- 
KHEKA ROAIG CEFAH CEHETA. HH 3A CHA8 HH. 34 (HEM4N HH 34 34mno- 
KEÉ£AN HH 34 HfollHio HH 34 KSIHIÓ HH 34 HHEAHO AHEAO : AKQO 
M4 RH H4dll!tFA HAEMEHHTOFA FOCHOAHHA. HESAQA. QUMBRCKCTA A 
KflàMd cRETE KfS8HE€ Sragcke AAH recnoAAapa TSockora AAH 3AMOf- 
CKOFA AAH ROCAHCKOFA AAH KOl€l'A FOAE F'OCHOAHHA CEFAH. CEHETA 
TAKÓ CTQAHHEFA TAKÓ FAFAHHHA HAUJEFA HH 34 fà Th , AKÓó EH FO- 
€noAHHRK Koteko AA GorenaHk HAH. KOH WAR EHIUIE fÉdEHHEX HAMAO 
3 AXSSORHHKOMN HAH C KOICAME. HACh. HAH. KOlÓ HEHQNId3AHN , H 
AA M8 H 34 TOH HoFHHS'Tk HE€ Móft£, H8 HM CE CAÓOROAHO H HEB83- 
AphkXKAHo AaTH, HH 34 HQ RHEAS?KIE HH..34 HHEAAHK HHH. 839OKR, 
KÓM EH H4 CRHETH. MóÓF4AOÓ EHTH, A4 HAV CE BSAIGKATR H€ MOfft. 
H HÀ ERct RHlülé HIHCAHHOC MH KH&3h , EAACTEAE H. RCA. WIIKHHA 
ReréaAmRHAMAre EAAMASI[IATÓ Hallieroó FAAA AS&poguHka w&RerT$8- 
I£MO féu£eHoMS CAARHOMS. EEAHKOANS. RoIEROAH rocnoAHnS (Gre- 
nans H €(un$ M8 kHe38 hoaxucagnS 58 knea8 BRiaarkS &àa XpnuckTa 


:396 


Reraà H EA4 AS Halt, ECEMS EHllE HHCAHOMS CAYX(AHEHIO H 
HETIQKOAHEEHMS EH'TH, KAKQ I€ fES4EHO, lIHCAHO H. WEETOEAHO. H 
34 REKKO SHCTOKIÓ H EE ORAHIE WERh AHCTh. WAR QHEIH HÀ. HEUN 
QeuteHH. nioKAHCAQhIE nokHenHcaue KkHeé35 hokaaus. ckoHtWAM 8- 
KOMh, H WCcTAEHHJE TA 8 Haàlllh KOMSHR HÉMAKEHN | TOCIIQAHHA 
E&eickoAE€ GTenaHa. WEHSAHOMR Ti£4ATIG, A CEH CE TIHCA. BÀ H34- 
R(AHOH IOAAUE H. REKHHILE EOTOAIGEHAMFO HAlltro rgaAa A Sspok- 
HHKA EA AHMETA fe:KACTRA ygnucTOEA Hà .48AH. AkTo, Hà .MI. 
Anu awkceua cekTé&Bóia. à 8nuca Aoroders Hukua SEGAHKR , H 
3AMEHATH o 3ADOREAH rOcHocTEA ASEQORAUKOTA lOAREHCBKIO 
HàHl8 EEAHKS WRH*AHS nteduATR ASBÓORAMUKS, 

A tergo: MCCCCXXXVII. di 18. septembris, priui- 
legio per resto de tuti depoxiti de vo. Sandagl e per la 
parte, che spetaua a Vlatcho e Vladisau, fioli de vo. Ste- 
pan, de li diti depoxiti. 

Sigillum communis Ragusii pendens. Origin. membran. 
in e. r. archivio Viennae. Cnowen. 126. 


CCCXXXIH. 1438. 18. septembris. Ragusii. 


Stephanus, Bosnae magnus vojevoda, filius fratris vo- 
jevodae Sandalj, fatetur se accepisse suam partem pecuniae 
depositae a magno vojevoda Sandalj;. 

Ra ume w'Th&tujd H cHHÀ. H CRETAFOW. ABSXA AMHHR,. MHH 
recnoAHHk RotROAA Grrknans, MHAOCTHIO EQ;KHIEIO BEAHKH 
Re£EOGAA fS8cara RocAHkCKOTA H K TOMS, AAEMOW ERA EHA'knnie 
RCAKOMB, KOAMS ct RSAE Aecre'kTH, MAAS HAH. EEAHKB, H ng'kA& 
KÓFA CE H3HECE CAH HAUJK 34HHCh WARTEOQ£HRS WFAEAATH, 4 TIQAR 
HAIUIOQMR WEHUAHOMN IIESATRIO, KAKO ECEKOAHKE lIOCTARE ,. KOI€ I€ 
EHO lloCTARHW MHOFO lIOUTEHOW CIIQMEHSTkIE CAAEHH EHRLIH E£—- 
AMKH EOEROAA fS8cara RocaHckora rocnoAuHs GanaaAR ete. si- 
cuti in CCOXXXI. usque ad wsnsanoms neuamio, Finis: 4 ceu 
cé nHca n4 H34E9aHoH noaauu Hi ARofrk rocnourrka au 8 ASgpog- 
HMHH EA Aka pourscrRa ypucToEA Hà 58A. H. .H. A'krow, na 
SWp. AHH awkeena ceerewkowk. a 8nuca. hiskmaus IOrognta 
CEQWAM QSKOMR IIo 3ADORHEAH rocnoAHuna aiu EoeROA Ger knana. 
H8 nogeAkcuow neuaTH TR HAUIQAMS E'KOOEAHOMR 3AKOHHKOMR TI£- 
gjATRIó EHCBSRhS. 


A-tergo:; MCCCCXXXVIH. die XVIII. mac 


397 


strumento, che lasso ambasatori de vo. Stepano de d. 
XI. M. etc. 

Sigillum : era. neuaT& &oe&oA€ crenana.. Origin. mem- 
bran. in €. r. archivio Viennae. 


CCCXXXHI. 1439. februario mense. Ragusii. 


Radoslav Pavlovié, Bosnae magnus vojevoda, fatetur 
se aceepisse a. Ragusinis per suos apocrisiarios usuras et 
tributum canalense. 

Tj Mu rocnoAuns goc&oAA. Panocags [lagaogHkS, Hao 
CTHIo EO2ZEHWAMIS E£AHKH. EQEEOAA f6calA ROCAHCKOWTA H K TOMS, 
AA£MO HÀ RICA'kuhe rio cEMh. HALILEMBIS SIIHCAHBIO RCAKOMS ,.— KOMB 
c€ AoWwcToH, HaH f'kAk KorA CE AOFOWAA WEN HA AHCTRh 
W'TROEHR WFCAEAATR , £ff TIJHMHCAM IIo HAUIHKI CASPAXN H. n19- 
KAHCAQHyh, no kue38 Bh8AHcagS horaguukS8 « no Paaaumus 
KpeT&iaunus BSkunks Hu no kne38 hSauyuwk PaaocaaunkS. uno 
kHue38 Hganutus XpegeataHoREHKS WARN MHOFO DOUTEHOWFA KH£3A, 
KAACTEW H EC€. WIKHHE. ABRQoEANKE . CH. ASRATRS. 3AAT RyA 3A 
A9EHTAKR WAR AE&k TucSKkH H .6. UAT& ASKATR, Kot CMÓ no- 
cTARHAH 8 KOMSHRh ASEQOEAHKH HA AORHTRE HA .£. IIO KEHTH- 
HAfh, 34 KOH AOEHTAKR ECAMB lIAAAKEHR 34 RCA EfEMEHA. MHHB- 
TAA H 34 .K. lOAHIJIH, Kold CB CEQBUIHAA AO EDRAMEHR. 9 O2KCITEA 
XpucroRA Hà .s8Ag&. Vkro, Ha .1. wkceua renapa. n wipis ngu- 
MHYh no pestikys nokAHcapHyh. W'Th nouTEHOWra KHÉ34, RA4- 
CTEW H Ece WIDKHHE ASEQoEAMKE ."IC. HEfflé)A 34 AOXOAAKR 
koHaEAWckH H llanrara 48 G)goAA 3a A&k roAuugini, uio HAM 
A4cuMe uH 3anucacaio 8 m'krie, 3a KOH. AOXOAAKR. ECAMB. TIAAKEHRS 
34 R9 EMEHIS MHHSTEXA H 34 WEA AR'k roAuuiH, Kota c8 c&hlIHAA 
8 &pkwie goxacTRA YoHcToEA HÀ ."8AH., HQhEH HORÉRQHIAd W 
Cc&EX& cReT'Eyk. H wipis nouMHyh no peueikys nokaucapHyis WTR 
lIOQuTEHOWFPA KH£34 , EAAC'TEW H ECE WIIKHHE ASRQORAMKE . A. AS- 
KATh 3AAT'kX& WAR .Hl. ASKATR 34 AOEHTAKR, KOE CMQ fo- 
CTARHAH 8 KOMBHRK ASRQOEAMKH HÀ .€. HO KEHTHHAA(h , 34 KOH 
AORHTAKR £CAMh HIAAKEHR 34 ECA EQEMEHA. MHHS'TAA H 34 AEE£ F'O- 
AHQUIH AO EQEMEHS OXRACTEA X )HCTORA HÀ .BAQ., TIQREH lIQREAfa4- 
H Wifi nguMHYh no peuenkys nokAHCAQHXh. WTB MHOTrO. flou TÉ— 
HOÓWFA KH£34, EAACTEW H ECKE WIKkHHE A5RQoRAuKIe . 3. negnega 
34 ACEHTAKS WA . X. DÉéfnefA, Kot CMO floCTAEHAH. 8 KOMBHAR 


398 


AS&QORANKH HÀ AOEHTRE Hà .E. IIO KEHTHHAQN, 3a KOH AORH- 
TAKh £CAMN TIAAAKEHR 34 RCA R(EMEHA MHHSTAA H. 34 A&k roAn- 
IH AO pekACTEA X9HCTOEA HÀ .98A&., HBEH DQBRAQA. H WI[IN 
n)HAMYyh no feuemkys nokaBcapHXh WAR MHoPo nowTEHOWTFA: 
KH£34, EAACTEW H Ect WIKHHE ASRQORAMKE .Q. HATM lIEQIEQN 
34 AOEHTAKK WARN .3. THCSKK DEQEQR, KoE CAO TIOCTAEHAH S 
KOMSHK ASEfORAUKH H4 AORHTRE HÀ .€. flO KEH'THHA b, HÀ KOH 
AORHTAKR ECAMBA HIAAAKEHR 34 RcA. RjrkaeHa auuuSTAaa H 34 AE'k 
reAHuH Ao Bj'kweHk gomacTEA XyoHcTOEA HÀ .4SAQ., HÀ . I. 
AHH FEHRdfd. 344 TO WEN AHCTh ESAH RAM 34 CHEAHTOfHio, 
£0 ngH3EAUIE Hà WRO HaàlliH rlokAHCAQHE, KHE35. hSAucags Rho- 
ragiHkKh, Paaaumts kpersiauuns hskungs, kness hiSuuyna Pa- 
AecaaHkh, KHe38 Hganuum XpekeAAHoEHKR lOcTH AKRBAH, H RH- 
UI£ HM CEMBH. 34ATIHCS CEEAOLH Flo WEHSAR, Ei nQHAMHYR HIE 
ptuEHE ASKATE H. AHHAQIE. WAN. MHÓTO DOUTEHOWFCA KH£34, EA4- 
CTEW H ECE WIIKHHE ASEQOEAUKE, H 34 REKE REQOEAHHIE WEN AHCTR 
3AKÓHHOMN IIEJATRIO POCHOHTRA MH. HIOREAECANLO. TléHATHTH. à 8nu- 
ca Autaks Hganus no 3anogeAH roenoAuna MH Eoc&oAE Payocana. 

A tergo: 1439 die zenaro, espeditoria de vo. Radosau 
Paulouich, eomo confesso auer r. d. 250 del deposito de d. 
2500. Item pp. 1200 del tributo de Canal ete. 

Sigillum. Origin. ehartac. in c. r. archivio Viennae. 


CCCXXXIV. 1439. 19. augusti. Borac. 


Radosav vojevoda, uxor ejus Theodora et filius Iva- 
niS fatentur se aecepisse a Ragusinis pecuniam apud eos 
depositam. 

T HÉ& nee wrküua n cuHa H ASyA cRETAlO AMHHR,— MH 
lOócrnlQAHHR RocROAA PaAoCARR, MHAOCTRIO ECORHUMN. REAHKH Roc 
RoAA pScara RocaHcKora à cHHk MHore nouTeHOóra CHOMEHSTRI: 
caaRHora rocnoAHHa kHe34 llagaa Pay'knoguka, n Mn recnoct 
ToAega, peutuora recnoAnuHa RocROA€. Paaocaga, n "K. kne3n 
Hgannuns, cHH& 3rops peueumkys, roernoAuna ERoegoAE Paaocagá 
H rocnoe ToAor, poAHTEAA MH, AOCAAHREMN K MEHR: KHe3 
Paxek ;Kukguunuuka, gSASKE "ka 8 hokroknS, Aacwo Ha Eu- 
AX'knke RcakoMS8 MAAOWAS H. REAHKOMS, KO cc RBAE AocTokmH, 
HAH D'kAk Kora cc H3HECF. CAH. HAUI&. 34ADHCh. WTEOQEHK WfAE- 
AATR, à HOA HAHIOAMS EHCBKOWAMN. WEHUHOUAMNR DESATRIO, KAKO 


399 


AH recnoAHHH Eoc£ROAA PaaAocagk H. AH. roenok Toaoga n *ka 
kHe35 HgAanuum nocaac uo 8 cAAEHH F(AAR AS&QoRHHKK KA MHOFO 
lIO4 TEHOMS KHE38 H RAACTEAOMR H ECOH WIIKHH'k RAACTEAWMR AS- 
EpoBAutik ak nau nokancape, kne3a hsaucaga horagauka n. Pa- 
AamunHa KokcT&knuuna hSkumka o kuesa hSuuyus Paaocaanka H 
kHe34 Hgannuia. XpegeaanogHkKA € HalliHEMS AHCTOMR E'kopokann- 
€£Mb H € fiEIATRIG 34 HauiS noTj'kes u oScara HatllltérA, à KHE3K H 
RAACTEAE HALE MOUWRE ILHEKI AAtIE HAMR HaAlllE TIOGCTARE TIEHESH H 
ASKATR, K€ g'kyomo noAeczkHAH 8 ASROSRAUuKH KOMSHR HA AORHTRE 
HÀ .€. Ho KeH'THHAf 8 Eprkaee poxcer&Ra youcro&a na ,u8a8, wk- 
TO, DokEH AAHR Avkceua njkRAQa, ."T. ASKA'Th 3AaT'ky& aH .8. 
CAATR néfregh AHHADA, KE R'kyoaeo noAoxHAH mno f8ke Hauitera 
nokAHcapa no kmue38 Hgauuus XegeAAHORHKS € HaAUIHEMN. AH- 
CTOMN RE(OEAHHEMR ; H UIJIÉ. HAMN AdlllE QE4EHH. KHE2N H RA4- 
cTéA€ ASRQoRAuHnH ASKATE H. AHHAfKE, KE g'kyoMo noaezkHAH S 
KOMSHR ASRQOEAUKH HA AOEHTRE HA . €. llO KEH'THHAQN. 8 Rj'kue 
poxcTEA ypueTo&RA Hà .48A2. AkTo, AaHk. .ar. Awkeena renapa, 
.E. THCSKE H .€. HAATh ASKAThN 3AAT'kRyk H .à. THCBSKK nep- 
DE) AHHAA, KE E'kyoMo noacckHAH rio HatiHyN. niokAHCA( ky a 
C HAUIHAM AHCTOMR H TE4ATRIG RéfoEKAHOMR no KkHE38 Bhpauas 
TesaaogHE8 H8 no Paaaunns khcrh'kuuus un no AakgukHES 
KHE38 ROfAMKOUWAMR. H Rct RHlE feueHe ASka're H. AHHAfE nu- 
MHCAÓ MH fESu£EHH. FOCIIQAHHR. EO£ROAA PaAocagk H aH rocnok 
ToAopa n "k kuea& Hgannum wj peuenora KHE34, EAACTEW H 
RcE€ WrkHHE ASkgogAuke no kBe38 hSAncans heraguHkS Hu no 
Pa&aumuS kpuerh'knuns. BRSkunkS 8 no kues8. hSauymk Pa- 
AecaaHk8 H ne kHe38 Mügauuus XpeneaanonHkKB. H wit nou- 
MHCMO WAR feuEHoWrA KHé34 H. EAACTEW. ASREQoRASIKys, (ro 
HH AOnaAE AORH'Th'k WAR HHXN KoMBHA WAR. KHlIE. QEMEHMYN 
nocragmkys. nm'kue3u. H. ASkaTR A ro. fE4EHHXN TIOKAHCADHYN flo 
kue38. RhSAncag8. Bhoragauk8 H8 - no /— Paaaunnus.— kpucTiskunus 
Riskuink8 9 no kue38 RiSunymk PaanocaankS & no kues8 Hgaun- 
i18. XoeREAAHORHKS. H HÀ CRE 'TOH. fE4EHO 3PFOfA HQHMAEHHE flfH— 
3RAurE HalIH niokAHCAQHE njrka gAacTEAE ASRQORAUKE FOCTH AIGAH, 
H RHlIE HHAMS cE'kAouu no WEHMuató, H HHil[Ió RéKke n'keesH. HaA- 
UIHyN H€ WcTa 8 KOoMBHK ASRQOEAHKH AO AAHAIIHEPA AHE TOAHKOÓ 
WTh focraEH'kyh KoaHKo W-A-oRH'Tk'k. A WHh Hallik 3ATHCK H 
noEgéAIo rnioReAECMO S8rincaTH. HoRS88, 3a iio HMA cé. 943MHfht cA 


A00 


FOcnoAHHOMR RéEROAOMR GTEnlaBoMh, cHHa rocnoAHmIa KHé3A 
Bskua Xpauuka a cuuotauk anore nowreHora cnoaeHuST&k ro- 
enoAuHa Ganaaaa, RHRUülaro EEAHKOFA ROEEQAE.— EOCAHCKOTA, 
KaAa ngrkwH Halllk rjaAK $ Tok&unum , T88 AH 83€ 3aannce 
noREAE, WAB Ente feuenkys nocTakAa. (Io HMAXOMO WTR KHE34 
H REAACTEW AS&pogAautikyn 8 koMSHh ASR(OEAMSKH, 344 TO SuH- 
HHCMQ WEh fÉMEHH 34ADHCh. HAHIQKOHH , A4 fA3ARME ECE 34AAIIHCE 
WTh nocTARA W'Th n'kue3H H ASKATR HC-KOMBHA ASRQORAUKOFA 
EAACTEAOQMhA H ECOH WnkHmk ASRÓORAMKOH, WT KOAE HAMh Hf 
MOrocae RjaATHTH 34AllHCE. W'Th lIOCTAEA, KOE CMO WARN HHXb 
HMAAH , AA HAM. € WEAH 3AATIHCS 34 HHXh. ITEQSTAES H. uIHCTOKS, 
A IIQAB WEAH SRETR 3ADHCACMO CE H fOTHCMO CF, AA HIJIEMO EcCE 
3aanuce W'TTh nocraEA EHule. eue kyh ca. RCOWMh. MOKRIG. H 
SavkHhEMh HAIIIHMh , H. AKO. EHCAAO. HXh. KAAA. HMAAH ,. Ad HXl 
AAAMW BAACTEAOMA ASRQoRAUU/KMR, H Aa REK€ HHKAAA MH. l'0- 
cnoAuns. RotkoAA Paaocags n n rocnek. Toaopa nn "k knure2t 
Hgannui& Hn. HHEAAHR. HIOCAEAHH. HAUIR HH. HATÓARKRE HAE AA. Hi 
MexE HHHIo REKE HHTATH HÀ EAACTEAH. HH HÀ WHKHHS. ASRfo- 
EAUKS WANB EHuIE peucikyn nocraga Euekn ikkoats AMHHB HH IT KÓ 
HHH 34 HACh, Kot FoA'k ku. EphcTe uaoR'kks &Hw. H Wipih wi'k- 
TSEMO MH rocnoAHHR EocRoAA PaAocags n aui recnok ToAopa n 
'k knuea8 Hganuunm n gcn naui nocekruu, Aa TKO roA'k &s non- 
CKAW HA EAdCTEAE ASRQORAMKHYXN EHUIE (EMEHH. TIOKAAAN TIQREHAMH 
3aanncu, KoH roA'k oScauikH rocnoAAgh aAH KfAAN SrAgckH AAH 
rocnoAA T8ocka aAH. KüaAh EocaHcKkH aaH HHaÀA Ke'k roa k rocno- 
A4 HAH KOE€ FOA'k RühcTE uAQE'kKh, Aa MH FOCIHIQAHHR KOEROAA 
PaAecagk Hu. wu recnoia Toaopa n "k kue2& Hganuum ui naui 
HATfAX E H ECH HAlIH DIGCAEFHH. RSAEMO 34 RAACTEAE ASRQOEAMKE 
wAre&Aapaun'k u naa Tua Haines n'kue30í& H rgaAoEH H Scar o Mb 
HALIHAMS H RALIIHHAMH H. [10A480MBS HALUQAMS, Kok € 8 ASgooEHHKS, 
H AOXOTHH H. EALIHHAMH, KÓ€ HMAAMO $ AS&QOEHHKR H 8 kKoTAfE 
ASRQoRauKH, H Wilh 34 REKkE E'kgokauue Hu uncToke H. c&kAo- 
u(a)eTRA ceraH AHCTA D9H3EACMO DOU'TEHE EAACTEAH RAI TRA HaÀ—- 
IIETA H HHE DIOITEHE KAACTEAH Halli£ A HÀ HAV KHE34 GücTom ho- 
po&kunuka, Kne2a Paaocaga liSkomupnka , knue3a hSAucaga ho- 
raguHKA, EotROAS Biskaumna J&ucaanka, ruesa Grknana Huri- 
«HkKa , KHe3A TüpnsAncaga hogogunuka, Egoc&oAS Paacek Aiogn- 
unka, kne3a hSunyns hoarcaeguka, &ueaa IawkSna 3emanta, 


401 


ARepckora [lanaa AaTuunka, kuesa PSikuepa. Augunka, knue3a 
Paaek Paaxocaauka haaa&unuupuka, knesa Hganuiua. Xpegeaano- 
BRHhA, AA ceM8H EceMS nucaubkio BSAS CEEAOILLH. H.. MH. l'Ocio- 
AHHNS EotcROAA Paaocags H aH recnok ToAopa n "k kuezs Hga- 
HHUIh cà H34R(aH'kaH RAACTEAH lOcHOl/TRA AMH. H RfJAl/TRA Haà- 
Ul£FA, KoHXh HMEHSEMe 3rOA, fo THCMO CF H 3AKAECAO HA CRE- 
TOMh £EAHFEARIO ROIKREMR H.— HÀ. NACHOMN. H. ZKHEOTEOfEI[IEMN 
KpHzksS recnorHS geueHoWwAS kHue38 H. RAACTEAOMB H ECOH Wrl- 
KHW'k rjaAa ASkookHHKA H HHXh WCTATKS Eh rocnoAa RorA 
RCEAfRZKH'TEAA H Eh ngrkanc'r8 gorogoAHUS H. Rh .A. ERAHPEAH- 
CTE H Ek. .Ei. cRET'kys anScroWAs. R)kyoEHWkyh H EM .THI. 
CEETHYR W'TAU , Hzké cS8Th Hà Hukuio, n && .0. H34RfaHHEYh 
EQXXHYR H EN Ect CRETE. HXKE WAR. Ekka. &or8 SroAHEUIE, AA 
WEOH 3rea Hauire nucaunue H Wü&kroRaHHE KHé38, EAACTEAQMMN H 
EKcoH wnkHW'k rgaja ASrooEHHKA H HHXh WCTAHKS H. HHXh 
noca'krHHMh, kKAKo 3rofa nHülE, RHEKH EHEKOMA H£ HMd HÀ 
MAHE llQHTH HHMh HH CE KE lIQTROQHTH 34 HHEAHS CTEAA( HA 
36MAH HH 34 EAHOrA uAOR'kka RoAIO, HH ct WW TO kKóold napHa 
S8uHHHTH: £AA AH EHCMÓ MH FécnoAHHN EotEROAA PaAocaEN H 
Au recnok Toaopa u *k kucea&. Hganuum n naue HaTQazxke H 
HAHIH llGCAEFHH WEOH 3rofà feueHo, nHcaHo H. wi&krongane no- 
TEOQHAM fEUuEHOWAS, KHE38, EAACTEAOMh H &CcOH WnkHH'k AS- 
EQ OEAMKOH AAH HA MAHE TIQHHECAH. KOWAM XH'TfOCTRIO HAH. AAKO- 
MOCTRIO 34 4kIÓ EOAIG HAH 34 CTQAXN aAH 34. yoT'kuke HeAHOrA 
qAOE'kka HÀ 3€MAH, lTAAA Aà CMO MH FOeCcrnoAHHR RocRoAA Paao- 
caE&& H AH reenek Toaopa nu "k kuez&. Hganuumts n8 | naure. ua- 
TfaXkE H HAI:H TIOGCAEFHH. TIQOKAETH. EOPOMR ZKHEHAMR. U'TRILEMB 
H CHHOMR H ASyoMR cReT has 9 gckan cker'kan wAR ivkka gor$ 
SreAHEUIHAM EHUIE HMEHORAHk MH, H Aa co ngusmena & Hie 
CKAQHWHKOMS, KOH nfoAA cuna goku k Hesca na pacnerue au & 
owmkas, kon Sniky8: nponui, nponHH, H K owHkMh, koH MS 
KAaA/kxS T)&HORN E'kHallk HA FAAES, H AA HAAE KÜREN HÀ HaCh 
H HÀ "EA kXh HalliHyk, H Ad CAVO CE. WAfEKAH ROPA H. AHFEAA HAÀ 
AAHb cSAHH H E'kge, kom REQ8EMO, H Aa cA nopesenH 8 rAacS 
H 8 nourTéHkIo H S8 nJAEAAXN H S 3akon'kys MEFS. HALIIIHMH. Ao- 
R('kunu u noureikaun Hn noureHHMH. (IDIKEHHUH H. TIOTHCHSTH H 
HQolHAHH, H A4 CF HA3OREMO HEREQHHILH ENSA'k. A4 MH RHIIE 


fEMEHH EAACTEAE ECMO ECEMS EHUIE peueHoWwMS lIHCAHKIOÓ CREAOLLH 
26 


402 


D)HS3EAHNEMN HaUlt£rA FocnoAHHA RotERoAE Paaocaga n. rocnok 
'ToAopt, H poTHcaM o cé HauloMh MOKkIO, Ad ESAE kjrknuTH uH 
TEQBAHTH EHE E4SEHH. 34AlHCh. RAACTEAQMR. ASEQORAUILHAMR 
Eg'kkn Ekkoma; 34akAECMO ct &ECkAaMH. poTaMH 3roga geucukan, 
A4 XOKEMO EHTH cCESAA CEEAOHH H TJAEH CTEKHHIH ECEMS 
3ropa nHCcAAHOMS, Aa € TEQhAO H HEnokoAkkHAMO, kKAKÓ CAO 
3ropa ftKAH, RAACTEAOMB H Wrikun'k ASgQoRgaukoH AO E'kkn &k- 
KoM4. 4 CeH ce Snnca Es Akro goxacrRA youcToEA Hà .98A8 . 
vkro, wkeena agr8cTAa Hà . $1. AAHS. A TIOREAECAO FA THESATHTH 
HALIQAMS WEHUHOMR TIQAEHCSKS néuATR. Reg ORAHS. a Snnuca Al'kkt 
Hgau&s ne 3anogkau rocnoAuna an PaAocaEa n rocnoc ToAoge 
n kue3a Hgannura. a rniuca ce 8 caaguH rpaA& hopasus. 

A tergo: MCCCCXXXVIIIL agosto, priuilegio de 
vo. Radossau e de domina Teodora e de Iuanis suo figlolo, 
confessorno auer tuti li ssoi depoxiti, dentro vna letera de 
re Tuertcho per testimonianca. 


Sigilla olim erant tria pendentia, nunc unum. Origin. 
membran. in c. r. archivio Viennae. Cuowen. 127. 


CCCXXXV. 1439. augusto mense. Bobovaec. 


Tvrtko, Bosnae rex, testatur Ivanis$, filium Radosav 
Pavlovié, jusjurandum dedisse legatis Ragusinorum. 

G)A& recnoAnuna kpaara Tekorka nauneas Apa3ems nrkia- 
TEAEMK, KHE3S H EAACTEAWAMBh H. CROH WIIKHHH TIOITEHOTA l'Ó4AA 
ASspoEHHKA. EAACTEAE, AEO nfrkAotr K HAMh. WERAEH 8 Ha- 
uU£A rpaAS 8 hosoguS RAacTéeAuuHkH. RAUM, KHé3h. Mapoie 
hSuauks H8 kne35 Hanaore l'oueruks , n u-unani A8kuia l'iops- 
lE&HKS H. cASra. EoteEoAE Paaocaaga, Paaoie zKugunnunks , 34 
ASorogAHIE MEFIO RAMH C EOGIGEQAWAMR PaAocaEWAMN H. Li -HEFO- 
EEMS AOAOMR H. KHESEMBA lHgannuiemh, Ha EAAatIS 34 T8H nocTA- 
R8, ka € EHAd 8 Each EoreEOAE PaaocaRa, H WEO Wa cTE foH- 
CKAAH WAR EoOi€ROAE PaAocaEA, KAKO BAMB CE I€. WHh 3AKAEO. H 
CROHWAN FlOCIIQFWAM H € TEMH, € KHMH CTE EH XTHEAH , A4. RH 
ce TAKOóH H KHe385 Hganuuims 3akAEW. ARÓ WEH EALIIH EAACTEAHUHKH 
AOUAANBME H. € OEEMR. caSrwMh Eole&oAE Paaocaga c PaAorMs 
TH necado wrnpaRHulé WERAEH S HalliEMh P9AAS 8 hogoguS, kunt ce 
Hgaunums 3akAac€ H. ngrkcee, Ha uro ra c8 uckaaH, KAKOTO f€ H 


403 


EoIc&oAA Paaocags uH Hero&A rocnom ToAopa. TAH EAMB AHCTh 
34 CBEAOuRBS, Aa TOAMS RefSieTE, H ROFh REACH BECEAH. 

Regis Tuertcho testifica per li depoxiü de vo. lua- 
nis de Radosau Paulouich. 

Cod. ragus. fol. 58. b.: MCCCCXXXVIIIL. agosto. 
Copia de letera, che testifica re 'Turtcho per li depoxiti 
e lo sagramento, che fece Iuanis de Radosau Paulouich 
per li depoxiti. 


CCCXXXVI. 1440. 7. maji. U Novom u Draécevici. 


Stephanus, Bosnae magnus vojevoda, et filii Vladi- 
sav et Vlatko fatentur se accepisse a Ragusinis omnem 
peeuniam apud eos depositam praeter XII milia aureorum. 

1 Ba uut wiua Hu cHHA H cRETATOW ABXA AMHHR. MH rocrio- 
AHHb Eoc&oAA Gorknaus, MHAOCTHIO. ROZKHWAMS REEAHKH. EGER OAA 
gS8cara EocaHhckora H K TOMS 4 CHHk MHOFO lIQu TEHOFA CIIQAE- 
H8T&'k caagHora rocnoAHHa kHe34 lhiSkua H. cA cHHOEMH Hallié- 
MHI€ ca. KHE£30Mb fiaa&HcagoMk H ca. KHE£30M& BiaaTKOMR AA€- 
MoW Hà EHA'kHkie cRKAKOMS MaAQGMS H. EEAHKOMS ,. KOMSB ct RBAE 
AecTrokTu, uan njrk kora ce H3H€cé cAH. HAUIS 3ATIHCh WTEOQEHB 
WFAEAATH, A FI0AR Hallo EHCB TOS OEHUEHOMR ITEHATHIO, KAKOW 
MHH EHLIE feutHH FocrioAHHS Eoc&oAAa Grrknans à ka kness haa- 
AHCAEN H "ka kue38 BiaaTkow nocaacuow 8 caa&HH roaAS A Sgpok- 
HHKh KA MHOTOW IIouTEHOMS KHE38 H RAACTEAOAMNS H CEOH WrihHunuk 
ASEfoRAuKOH louwrtHOra MB8:&a rocnoAuna PajHHa cTagua H KHé3A4 
RBiS8kumana IOrokuka naure nokancape c HaumueuH aHncTo&H Ekpo- 
EAHHEMH H c HaurkaH. riégaTAH WEHUAHHEMH, H AAUlE HAMB l'O- 
cnoAHHS kot&oA'k Corknaus à. emk kues8 Baaaucag8 8 cen 
KkHEe38 BaaTkS8, cunoEoAMM rocnoAHHa EoEEOAE Grrrknana, c&e 
nócTARE WAB c&kyk nokAaAa UCTATAKR , JIó I€ EHW. TIGCTAEHW 
MHOFOW fowTEHOW croMEHSTRIE QOAHTEAR HH CAARHH. EEAHKH 
EOEROAA FOcrioAHHh GaHAaAb, H HAMM. IIO CEÉEHIE. WCTAEHW , H 
MHH EHE "nHCAHH rocnoAHHh Eot£RoAA. Grr'knaus n "ka. kne3h 
BaaAucag& H "ka kne3& BaaTkoW, cHHOEE l'OCcHOAHHA. EOEEQAE 
Goknana, no peuenHeyk HoKAHCAQHEXh WAN KHE34 H EAACTEW 
ASRQORAMRIHEXK IHMHCAMOW CEE TIGCTAEE, Qo 1€ RHAOW S KO- 
M8H& ASkgoEAuKH 8 ASkATHEXb. 3AATHEXh H. S AHHAQHEXR AS- 


RQoEAUblIHEXS H 8 cQeEQ8 H 8 COBAOKHEYR SAATHEXB H 8 cBAOEHEXE 
26 * 


404 


CER(RHHEXh, CHE HH AA4lIE AORQOROQAHOW H. MHAOCTHEQW, H 
£CTh HAMA EfahtHOW CEE, KAKO I€ SPON feEuEHOW HA n8HOW, AA 
CEEFA, (Jio cMOW HMAAH S KOMSHR ASRQOEAMKH AO AAHAlUIHEFA 
AHE 8 nocrTABAXN AAH 8 TIOKAAAEXN , H HHIJIO HAM REhe H&€ WecTA 
8 koaSH& ASEpoRAuKH 8 niocTAEAXN HH 8 noKAAA keys, wAA cREra 
€ HAMh 34 TIJAEOW H. 3AAGROAHOW SUHHICEHOW WAR KH£E3A H. EAa- 
CTEW ASRQOEAMRIIHEXR ,. KAKOW. CEE. WAR. HALIHEXh. CORSAHHEXKh 
ngwkréAk. 34 TO HH AM reócnoAuHk RocRoAA Grrknaus nu ka 
KH&3& haaAucags Hu "ka kueas lhaaTkw , cunuonge rocnoAuHa Roc- 
EoAE€ G'rknana, uu uueAaus nocekhnH. Hau HH. HAUlE- HA- 
'"T'ÓAxhi€ AA Ht€ MekE HHijlà Rehe nin rarH. Ha. RAACTEAH. HH. HÀ 
wnhunuS ASRQORAU4KS WAR nocTAEA, KOÓI€ I€ EHW IIQAQGZKHW fo- 
AH'TÉAkR HH. MHOFOU IIOUTEHOW CHOMEHSTRIE CAAEHH REAHKH. EOE- 
Eo6AA recnoAuHk Ganaaas n ka rocnoAuns goegoAAa Gerknans n 
'ha kuea38. Biaaaucags n cka. &uea2&. BaaTkow 8. koaS8H&. ASRoo- 
KAMKH E'kk& E'kkoMa AMHHh, Aa W TOMR HE ESAE Rehe mika 
fHEuh. H 34 EEhS TEQkhaRS H uucTOh8 RAacTEW ASRQORASURILHEXN 
SuHHHCMÓ HMh WEN 3ATTIHCh TIOAR HalliHEMH RHCShHEMMH TIESATAM., 
H Wijl£ Ad cé pa38MHIE, €e WecTA 8 KoMSHh ASRéOERAMKH AERA 
Hà Aecerée "rHc8hk& ASKATR 3AATHEXR ,.— KOI€. WCTAEH.— OAHTEAN 
HH rócnoAHHh EockoAa GCanAaak no cegure ckowH. rocnohsH 
GCaen'k. 3a nie ikugoTA 834MATH. AGEHTAKR. HÀ. CEAKOW F'OAHMIE 
E. DO KAHTHHA(h , WAR KOHEXh ASKATh HoACKEHO 1€ .8. TH- 
c8h& ASkaTk 8 GBjrkme poxacTEBA XgnucToE&a .uSre. A'kTOW ua 
.31. AHH. Awkceua degpapa, WARN koHeXh ASKATh EHlE féut- 
HHEXN AHH recnoAHHk RockEoAAa Ger'knans nMaMew 3annuce WAR 
KHE3A H EAACTEW ASEQORAUNIIHEXh; 4 AfSre .8. THCShR ASKATR 
neAocxEHH c8 8 Rp'kae pomacrTREA XpucToRA Ha .48Aa4. AkTo 
HA .8. AHH Awkcea denpapa, WAR KoHEXyh ASkATk — EHE 
fE4EHHEXh. HH. rOcnoAHHh EotRoAa. Grrkhnan&. HMaMow 3a- 
"nHCE WAR KHE3A H EAACTEW. ASEQOEAMRIHEXh. A WEN 3ATIHCh 
HAnokKoHH SnHca cROWAMN oS8koMh KHE38. BhiSkmans TÜrognuhs no 
3anoEHeA'k. rocnoAHHa RgocROAE. Grr'knana. 8 3aneaaTucAo rA 
noA&EHcShHeMH. nesaTAH Ra. AkTa— gexheTEA yóHucToEA .«8. 
H .M. WkTh, Hà .3. AHH. Avkceua Maka 8 lHogows 8 Apa- 
ucEHurk. 

A tergo: MCCCCXXXX. die VII. man, priuilegio 
de voieuoda Stepan e de suo figlol Vladissau e Vlatcho, 


405 
confessorno auer tuti li depoxiti de voieuoda Sandagl, 
excepto li XII. M. d., che gollde (gode?) domina Jella. 


Tria sigilla pendentia. Origin. membran. in e. r. ar- 
chivio Viennae. Cuowen. 128. 


CCCXXXVII. 14541. 10. aprilis. Borac. 


Radosav Pavlovie, Bosnae vojevoda, Ragusinis pote- 
statem faeit in sua terra libere negotiandi. 

T Bi uae wTkuAH cHHA H CEETOWFA ASXA AMHHB. MHAOCTRIÓ 
EOQXXAWAMS AMHH rocnoAHHR Eoc&oAA Paaocagn Iagaoguhs AaaMR 
3HATH ECAKOWAMB, KOMS ct AoWcToH, HAH nf kr Kóra ce noAoRaAA 
l)HTH WEh HAlllh WTEOKHN 3AATIHCN C HALIIOGUAR E'kooRAHOWAM 
3AKOHHTOWMMS lI£4ATRIÓ, KAKOÓ AMHOTFO ION TEÉHH KHE3Kk H. RAACTEAE 
ASBoRAuHH nocAadllit K HAMN lIOKAHCAQA TIAEMEHHTOWTA H no- 
vTEHOWrA RAACTEAHHA KHé34 Mafoia zZKS8nuekHKA, MH MHH. QEuEHH 
rócnoAHHR Eotc&oAA PaaecaEk «8RK. H. MHOPrÓ MHAOCTHEO H Ae- 
EJOEOAHO nHMHEN MHore mnowTeH88 HHXNh nocAWEHHS ro BHiIeE 
fE4EHOWAMK nokAHCAo8 H RAACTEAHHS no kHe38 Mapoto n TakKoH 
HI-HHMh HAT )AEHXh CA. MHOTO lIOUTEÉHHEÉMR. KHE3OMBK H. RAACTÉ- 
AM ASREQOEAMLLHEMH. TIO WEHSAIO HALIHXR. TIQ&EHEXh H CAAAHHXR 
lIOREEAh , A4 TohrOEHH FocHol/TEA ASRÓORAuKOWFrA HMAIO. Xo- 
AMTH cAeEOAHO no HauMh óScaar8 H no Haumy& Avkerkys 
EE34 ECAAKE K88AI€ SAARARE, CARBAIBAEHH. H. WEAQOEAAHH. HAMH H 
HAHIHMH CASFAMH, TIAAKAIKOKE TlJAAREE 3AKOHHTE HAQHHIC AMHH, 
A4 HXh HMAAMO. TIQHITTEAEEATH H IIGMATATH H. WTR Korad Mopt- 
M6 HACh H Halllérk gS8cara «SEATH H WEAHHEATH TAKOH, A4 H 
HHXh UI-HHX& RAAdFOMNA HAMAaMe "SEATH H SE&QaHHEATH S Ha—- 
UJ£Mh fS8caarS. mnHcAaHk EA A'kro goxcTEA yopHcToERA 48A ., 
anfHAm .!. AAHk, 8 Bous. a 8nuca Aknaks Hgans no 3ano- 
EHE&AH FócnoAHHA MH EOEEOAI€ PaAocaga. 

A tergo: 1441 die 18. april, de voieuoda Radosau 
sauo conduto a li merchadanti. 

Sigillum. Origin. membran. in c. r. archivio Viennae. 
Cnoweng. 129. 


406 


CCCXXXVIIH. 15441. 26. julii. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii testan- 
tur Georgium, Serbiae despotem, apud se pecuniam depo- 
suisse. 

Ba uat WTkuA H cHHA H. CEETATO ASXA A4MHHh. MH. KHESB, 
EAACTEAE H. ECA. WIIKHHA EAdCTEW EoroAREHAMAaro rgaAa ASgpog- 
HHKA A4IEMÓo HÀ EHAEHIE ECAKOMS , KOMS ct R8AE€ AoCTOIdTH, 
HAH n(VkA& kora cé H3HECE CAH HAUIS 3AHHCh WTEOQEHNh WPAEAATH 
4 lIOQAR HAUJJOMNS 34KÓHOMN EHCSKOMR IIEuATIO, 7. KAko np'kancAao 
WANN AMHere caaEgHera recnoAuHa AeccnoTa lepra, rocnoAaga 
C)NHCKOH 3EMAH H K TOMB - HH:KE€ QE4EHO HAMEHOBAHO RAArQ. 
HAHnpkEo ng'kauucao 3aaTA 8 EEQ&FAXR A&CETB CAKBATH : cAkSAM .4. 
EEQRT 4A neTékEt cTO H IeAHS8 AHTOS .1. 8Hauh . A. aAart; 
cAaKS8Ald .E. REQAFh WCAM JAECETN H. CEAAMN, HIOTERKE CTÓ H ARE 
AMTOE .r. SWu€ .A. aBare; cak8am .r. Béfark .ÀA., no- 
TEKE CTO H IC£AHS8 AHTQS8 .H. 8Hauk .t€. aBara; cak8Am .A. 
EE£9AFh .A5., neTEKE CTO H IeAHS aHnTS .&. 8Hauh; cakKSAra 
.€. Réfark .BS., neTEKE CTO H ARE AHTQE . ER. 8H9ut .E. ABa- 
FA; CAKSAI .S. EEfAFh CEAAM AECETS H. WCAMhS H. KOMATHKR 
.AH. H A094 IEAHA H 3AKOREH . F. H lIQRCTEHH . F ., TIOTEKE CTO H 
IK€AHS AHTÓS . ER. SHuE. T. AÁar(: cAKBAId .3. EEfAFTRS CEAAMN A£E- 
CFTh H AREE, HOTEKE CTÓ H ARE AHTOE . KR. ASaras; cak8Ala .H. Be- 
(ATA DEAECETR .H., DOTEKE CTO. H IEAHS aAHTOS . à. SHAMR ; Ca- 
.K8At2 . à. BEAT b .ÀA ., nioTEKE CTO H. ARE AHTÓE . A. ASare; ca- 
KSAtd .1. BEfATh . SE., nioTEXE CTO H I£AHS AHTOS . 1. SHAMR .T. 
aBare ^| c8'M4 3AA TS THCBKIO H. WCAM HÀ AECETE AHTOR . à . BHAUR 
H àÁark .1. H cjrkgpa raamckora ARA cakSAld, 8 I€AHOMN. ca- 
KBAIó .€£. DAONA H HEKOAHKO 3fkHA djHHA, noTEKE AEE CTH H 
TÓH AECETH H IEAHS AHTÓS H cEAAMBS ASara s cak8As ApSrH jnwua 
TH AECETH H.— UIECTRN. AHTÓN .R. 8H4E£ H TIAHKA. CEAAMN AECETR 
.F. AHMTÓE .H. 8HAuh, c8AMa 8 ARA cakSAma T(rk cTA . M. AHT(R 
.Al. 8HA«uk H aABark. A EHE fEuEHA AREA. CAKSAId. QEKOLIE AA. I€ 
FAAMCKO 4 DEMAKEHA TIEIATIÓO FOCTIQAHHA AtCrioTA. H c(rkgpa Rueaa 
AEA AECTH H. AERETS CAKBSAR : .4. CAKBAR cTO H TQ'k anTóé .R. 
8Hut; AfSrH cakSAN cTO H AEE AHTÓE . &. SHA4h ; .r. CAKBAId 
ceTo H T(k aAuTóE .H. 8Haub ; . A. CAKBAN CTO H IGAHA. AHTÓA 
S. SHAMN; ,£. CAKBAN. CTO H "ETHÓH. AHT(ES .5. CAKBAR cTO 


A07 


H TH AHTé .Al. SHA«h .r. a&art; .3. cak8Akh cTO H ARE 
AMTÓE .r. 8H*uE; .H. CAKS8AN cCTO H ARE AHTÓE .€. SHAMK; . 3. 
CAKS8AR cCTO H WutTHQH aHTE .A. 8HuE; .1. CAKBAId CTO H. ARE 


AHTQE .S. BHAMh; .AI. CAKSAN CTO H. SETHQH. AHTÓE; .El. CA- 
K8Ak CTO H AEE AHTÓE . à. SHAUR ; .rI. CAKSAR cTO H T(K'k Au- 
Tót .&. 8HAuh ; . AI. CAKSAR CTO H uETHQH AHTÓES . El. CAKBAR 
CTO H TH AHTE .&. SHAUN .r. ABaré; .SI. CAKSAN CTO H TQH 
AHTóE .E. 8H4E; .3I. cak8AN cTO HM uerTH('k. AHTÓE .3. SHAUN 
.FT. dBares . Hi. cakSas cTo Hu T(rk AuTQe . 1. SHASR 5 . A. Ca- 
K8A& cTO H 'TQH AHTE .H. S8HAMN .r. ABart; .K. cak8Ak cTO 
H AEE AHTQE . S. 8HAMN .r. ASart; . ka. cAKSAK CTO H "tTHQH 
AMTQE .A. SHut; .KR. CAK8AB cTO H T(Vk auT(rk .&. Snuc 
.F. 4BarH ; .kr. cak8Ak cTO H "ETHQH AHT0E .R. SHuE .F. 
aÁart; .kA. cakS8Ak CTO H AEE AHTÓE .H. SHAuh .r. aAare; 
.KE. CAKS8AK cTO H Tk auToE .€. S8HAuh ; . KS. CAKSARN CTO H 
AEE AHTÓOE . A. SHu£; . K3. CAKBAN cTO H Tj k AuwTÓE .H. BHAUN; 
.KH. Cak8Aak cTO H T('k auToE .3. S8HAuh; .KA. CAKBAN CTO H 
Tk anTQt . A. S8Hu£ .r. aBare. "| c8A4 cQkE QA ARE THCBSKE H 
AEEETS. HATR. H. AEREAECETRE. H. CEAAMNS AHTQOR .S. BHAMN .T. 
aÁarH. H acnok r(rk AecerH 8 AREA cAKSAId A. WAR HHXh5 . K. C4- 
KSAk, 8 RCAKOMR rlÓ TH AECETH XHAIdAA AcnH; .S. CakKBARh, 8 
ECAKÓMB IIO NETHÓH AECETH XHAI2AA ACTIQH 5 H. WIJIS . E. CAKBAI, 
8 ECAKWAMN no T'k AeceTH H. TIETR. XHAI2AA ACTQH; H. WIJI . E. 
caK8Ald, 4 8 ECAKWANR Ilo ARA AECTH H TIETR. XHAIdAA ACTIQH 5; ARA 
caK8Ald, 4 8 ECAKOMB IIO ARA AECTH yXHAldAA4 4cnH :E c8MaA 
AcngaMk THcBSKA 'THCBKk acnjH, kole TéraE . ,rjar. AHTÓN .E. 
8uut .r. aBare. H 8 cBAOREXR 3AATEXR llECTR KBrlh c nokAonuH, 
CTEFAE. WCAMB HÀ. AECETE AHTAQN .S. SHauN .r. aASare; neT& 
uAlIh , T£FAE UIECTR AHTQNh .Al. SHAMN .E. AÁara; teAHA fo- 
MEHSA FOAEMA, AffrA MAAA, DIOTEKS DETR AHTAQB H .H. AÀa- 
FA; IÉ£AHA EAKAA, TEFAH. SETHÓH AHTÓE H .3. ABáarA; I€AAHN 
HotdCch, T£FAH M"ETHQH AHTQEH . A. S8HJ4E H .E. ABarA: H KORR 
CÓREQBHH AEREThE. KOHAHEQH , TIOTEKS AEREAECETR. AHTÓN . E. 
8H4£5 AEA HIAMBAAHA FOAEMA, HOTEKS ARA AECTH. H. SETHÓH 
AMTQE .&à. SHAuh; AEA UIAHAAMA MAHld, TOTEKS "ETHH HÀ 
AECETÉ. AHTÓQh .E. SH9u£; H ICAAHN CHREIIHHKR, TIQTEKE .S. 
AMTQh .H. SHAUKk; .F. RSKAfh, DOTEKS Tk AtcceTH H CEAAMR 
AMTQh H 8H*u8; IEAHA AHkAHIId, noTEXKE Tk AtECETH H. WCAMR 


A08 


AHMTQh .S. SHA4kh; teAHA — S8koaMMId, THoTEKE DET HÀ AECETE 
AHTÓQh .A. SHuE; IEAHA. AHAAFA, TDOTERE. AFCETRh AHTÓN .3. 
SHAuR; I€£AAHR HAMBBXh, HOTEKE CEAAMRS. AHTÓB .1. SHAUN; 
WcaMh "ré Hia, norereur AEA.— A&CETH. H. IeAHS. AHTOS .r. 
SHuE; ARE ()OMEHSE deaane, no'TERS AECETRS. AHTORN H 8Hu8; ARE 
f oO MEH*E djpsuie, DoTERS WCAMRN. AHTÓh H .Q. SHAuk; AEH 
RHAHHE, TOTERS AERETR AM'TQ9& .H. SHA"k; FHEAECETR MALI 
lIHCAHEXh H TIQ3AAKEHE, CEE TIQTEKS TIE£AECETR. H. 'TQH AHTÓE .S. 
S$HAuk; WcaMh kK8rl& SrafkcHeXh, noTERS ARA AECTH. H. UlECTR 
AHTQh .H. SHAUN ; ARA AECTH H IEAHA KBrla fA3kAHKEXh , noTE- 
roue Heck AECETKR HAEC AHTOE . &. SHAM4K H ASarks; uerTHQH po- 
MEH*E HOCATE € TIOKAOTIILH, FIOTEKS AECETRS AHTÓOR .S. SHAUuN . A. 
aBare; «eTH)H oMEHuE RE3N. lioKAOnAlA, DOTEKS DETR. AHTÓN 
.3. 8Hauk H aBark; ARE (OMEHUE denane € "HOÓKAOHH H BAfk- 
AAKhB , DOTERE AECETRh. AHTAQR; CEAAMR c]eunaks , I£AAHh. WAR 
HHXh HETIQSAAKEHh , H AERE HO3H WfhAIC WKOEAHE, TIOTEKS Ae- 
CFTh AHTAQh . A. S8HuE; T)H KAAEKH, AEA KSKSMAfbId H. AHC- 
KOÓCh H 3AEEJ3AHILUMR ,. TICTERKE WCAMR. AHTAQNh; MVETHQH KAAH- 
AMUE, AEE lO3AAKEHH, TEFAE AEA. HA. AECTE AHTÓR .2. SHAUK 
H .r. ABSart; ARA KOHAHQRKA, HOTERS IIECTR AHTQN H S898; 
ICAAH Rh kKSudberuuks , noTE€KE "£TH)H AHTÓE .r. SH9E; HETRh HÀ 
AECETE CAAHHHA ,. TIOTEKS WCAMB. AHTOR .3. SHA4R; ARA AECTH 
H WCAMN AA:KHHLA H AERETR. RAAAAAKRS ,. HIOTEKS TH AHTÓE .al. 
8Ha4h; «uerHoH Tee, neresS IeAa-H-AAECETE AHTÓNR H .&. 
ABATA; ARE TEIICHIE AATHHCKEXR dopams, lO'TERS AERETRS. AHTÓR 
H .H. 8Ha«"h H aSark; ulécTk. ASSHHIIK, AEA. CAACHEQA, TH 
AAIRHHE I2H4AHE, FHIOTERE HIECTR. AHTÓN RESR ASAFK ; TH HoldcH 
8$rafkciuH H uETHQH HATKAHHIUE, HoTEKRS T(Yk AecTH. AHTAQR H 
.1. 8Hauh .r. aBare; TkH nordcH. SrAQRCILH. HEHOSAAKEHH , rlo- 
TEX8 ARA AtECTH. AHTON H .€. SHAUK H TH aSart£; AEA Wpaya 
WKORAHA, WANN HHXh ICAAHh RE3h. HOKAOnIA, HDEAECETR. I£3HKh 
3MAHOREXR. WKOEAHE, lIOTEKS "T0H AHTE H .3. 8Hau«& H.E. 
ABara ; KfHia KSrla H "TH AAZKHILE WKOEAHE, FIOTERE ''ÓH. AH'TQE 
H TH S8H*4E; ARE KSIlE 3 FÜHCTAAAWAMR CORRQRHE, AEIE ZKHAHIE 
3 F9HCTAAAOMN CORRQOMRK, I€EAHAA nSIHAHIIA. ZRMAAAQOMR. T 
c8MA KoRS cQkEQkHOMS, A S8 cteH HAME EHllIE feueHS mnoypaHs no- 
CTAEH l'OCHOAHHRN AECTHOTR 8 HACh, 4 MH HQRKMHCAO, AO TAE I6€ 
GORHRR FOecneAHHR Acchnors Progark, Aa € WHhk EoAI2HN. S3€TH 


409 

KHlIJE QE4EHS. loy 9AH8 A IIó HEFOEOH CAMfNTH, IIO fest rocnora 
HéroEA rocnora Gokua, a no HHie CAMQRTH T)EMA CHHOREOMR HHXh 
HA Tf&H AHEAE, HA-H-Mhl 3AEAHÓO S3€TH. HAH RCAKOMS HA CE, KAAA 
neue cRÓH AHO, Aa MS cé Aaa. A4 TIOCTAEH FOCTIQAHHR AECTIQTR 
l'iopr& Hà ckoM& 3anHc8 , KoH 8 Hack WCTAEH, WRAKHTE 3ATIHCR 
CEOIEMN. lIÉHATU MN H. REAEFOMN , 34 IJI. TKÓ AOHECE AHCTRS. WAR 
EHUIE p£u£Hora rocnoAuHa Accnea l'iepra c neqaTIo tUr-HéroREMMN 
EEAEFWAM ,. KOH IIQAQ:KH HÀ CEQAMS 34rlHc8 nIOKAAAHOMR, Aa A8 
€€ A4l€, WIÓ ESAE DHCAEATH, A4 AA CE. WHId. AHCTR. X(AHH AO 
fA340rA DOKAAARHOFA, H A4 I€ EEfOEAHO , KAKO H 3AfIHCN U/Rld 
REAHKH , (£)& MB 'TAKOH SuHHHCMO 34 HÉFORS AIGRAEN H Haul, 
AA tio. Scyoke 834MATH ,. Aa 83HM4 TIO KHHTAXR, 4 SATIHCh Ad HE 
HOCHAA, EOIEKH CE, Ad HE 3ATHHE HÀ AAAHH. "STR. à CEH CE mlH- 
€à E4 H3ARAHOH HoAAME H. EEKHHIE ROroAtékHAMAre rgaAa AS- 
R(OEHHKA Eh ACTA ()OKACTEA XOHCTOEA HA . AV MA., HÀ .KS. M'kce- 
HA Io6ATId, A TIOREAECMO TA TIESATHTRS. HALUIOMR EEÉAHKOMR. TIQOAREH- 
c8kto neua Th. a 8nuca Hukuia. Sg&esAukk Aeroderk ASR(ORAUKH 
lló 3AQREAH rocnoAcTREA ASEfOoEAMuKOrA. RORKE lOMHASBH r4. 

T 1-5 HA Opa. Oe PRU erret seruos e eim 
Aere Ie. WEDHREMORADIOL. eere 

A tergo: Questa e la scrittura, la qual altre uolte 
fo fatta per la signoria de Ragusa al signor despoto Zorzi 
per li depositi, che esso signor despoto pose in comun de 
Ragusa, et de piu doe expeditorie, vna de despoto Lazaro, 
l altra de Stiepan suo fradello per el resto delli ditti de- 
positi, el qual hano receuti. 

Sigillum pendens civitatis Ragusii. Origin. membran. 
in €. r. archivio Viennae. Cuowen. 130. 


CCCX XXIX. (1442. februario mense). 


Amurat II., 'Turciae imperator. Privilegia Ragusinis 
concessa. 

Id gHAHkH rocnoAagk H &EAHKH. aMHfa cSaTAHR MSpaTR 
REFh, CHHh MHOTO HAQOUHTATO H REAHKAFO FOCIIOAA AMHfN CBA- 
TAHa MayeMeTh. &RérA, 3AKAHHAM CÉé, T4KO MH EóOTr4, Kó-I€ 
CTEOóHO HERO H 3EMAIO, H TAKÓ AH EEAHKOra ngopoka Mays- 
META, H TAKO MH .3. MScadH , uro BRefSiewo AH. MBcooMauie, 
H TAKó MH .fKA. HfOOKh EQRIEXh , H W*eES ASIIS H AEAORS 


410 


H ASIUS Melo H 8 caBAIO, "IHM CE Wrlac8Ióo, H 8 rAAES AOlIo, KAKÓ 
WAh AaHaluHEra AHE HanfrkAa 3AKAEXh CE. uECTHTOMS KHE38 H 
EAACTEAOMÉA ASRQORBUAHWAMR, 3Al[IÓ. SECTHTH KHE3h H. EAACTEAE 
H WnkHHA ASRfoeE4ukKA nocAauUie H4 llegkTS reocnocTEA AM no- 
uTEHE AAft H cEOIE nokancape, PHukoas8 Ac l'ouu 8 ur-HnuMts 
Iucpa Ac llg'kuo, 3a To nocraguys ui-uuaH npa&8. Re 8 H Ato- 
EOEB HAMECH8, H KA CEAKOMSB "AOREKB H TQRTOEUS HHXh, TKÓ 
C€ HA3O0E€ ASROESAHHHR, EHEKH. EHEKA AA MOÓld QHESN H WRId 
MH 34AnlHCh HÀ MAHE HE AOHAE, IIO CAMB 8 HEMK ftKAO H 3AanH- 
CA0, Ad HMh HE SUHHHMR HHEKOIC JASKMH(IE HAH Kolo wTeT8 ÀS- 
EOERHHKS HAH 3EMA-H-Mh HAH HHXh BAAJAAHIO HAH HHYyh Tfh- 
FOEUEMRS HAH HHXh AIK&MAEMNS HAH HMAHIO, FOCHOCTEO MH 4AH 
EE3HEf' kie MH. AAH. WAR. MOIEXh. CBRALIR AAH. WAR MOIEXN no- 
CAEABHI€CXh HAH. WAR KOFrA FOAE MOIEFA SAOEEKA , HH WAR KOTA, 
TKO !€ llOQAB MOI€ l'OCTIOCTEO, HAH KOH MH XA4fA*Ih AAEAIO, TlaME 
HHXh lFÓAAN H HHX5 RAAAAHIE CTOH 8 CROIEXS SAKOHEXN H 8 cAQ- 
BOÓAAXh, H AIQAI€ RCAKÓrA 1€63HEA rlO MOS H rio c8y8 Aa Mor8 k 
HHMh AOXOAHTH H CTOIJTH H. lIOXOAHTH KAKO CRE 8 CAOROARHH 
F9AAM H $9 EAAAAHICE HEFORO , A4 HE HMaAlÓ 34 TOH HIEARKHS 34- 
EARB8 WAR rócnocTEA MH HH WARN Korà Mólera SAOGREKA, HH TKO 
MH X4f4*9 Adtó. H Wi[IE HMb SUHHH MHAOCTR TlOCTIOCTEO MH, A4 
TBFORILH H AIQAIE HHXh C TÜRSH H € HMAHIEMS HHX& A4 AerS 
XoAuTH no Mof8 H no c8y8 RE3Kk HICARHE SARARE TIO Haroate, no 
PowaHie, no RSrAfRCKOH H nó RAALIJKOH 3€MAH, TIO CbRAEX, 
ne ap&aHaceyk , no hocue n no cREXk HHEXh MHCTEXS, 3€EMAIAXh 
H FOAAOREXN rocnocTEA AH, AA HE llAAKAIo DSTEMRS WAR CEQIEXh 
Thrk HHieAHE Uajrkue nn. AoxoTkA nocHoHOra, TAKMO AA nAá- 
KAKo, AF€ AOrIo C TO&FOMR S8 MIECTO LLAQRCTEA MH, IIO D9oAAAS, 
WAN .f. acnpH .R. acné, KakoHo Ie 34koHk 8 GnApononoarmo H 8 
Qnaunonoaro 9. 8 Bparone. ako TQ&rk H£ D9OAAAS, Aa cH r4 no- 
HEC8 CAOROABHO , KAMO HAS Afaro, HE TIAATHER HICAHE Uafrkur. 
H WiJIE HMh SS3HHH MHAOCTRh HAQRCTRO MH, 34 CRE ASOTORE, Kol€ 
HM4I6 HAH WAR HOEO SuHHtE ASBpoEuAHE S cübTICKOH 3EMAH AAH 8 
ESrapkckoH aaH 8 Gfk&gknHHle, Té) HM. ASOGKHHKR. SAN 8 
EAXh, AA CE 3AK8HE ASEQOERUAHHHN CAMB TQRTHR CEOIE AfSoKkH- 
HE, H A4 MS cc TOH nlAATH. 4 KOÓld FOAE EH lA RHAA MEFIO MB- 
CAOMAHHHA H ASROERUSAHHHA , A4 nOHAS norkA& KAAHIO, TEQh 
KAKO 4€ BORIE€ DOREAEHICE, TTAKOH A4 HA CE CBAH.. H. WijiE HM 


A11 


S8uHHH MHAOCTR HAQkCTEO MH: KOIÓ rOAE RH n08 HMAAH. AS- 
RQOEBMAHE MEFIO COROMR 34 HMAHIE HAH 34 KÓIO CAPQEXBS, A4 UHH 
TÓH MErIó CÓROMR CBAE; AKÓ AH UAR HHy& KOH S3HI[IE, AA TIOHAE 
DnQEAR KAAHIG, AA HA KAAHId CBAH. H UWiIJIE HMh FOCTIOCTRO MH 
noc8AH , Aà Ht R8AE n(rk834M& I€AHOMS 34 Af&rora, H8 HCTAUB, 
KOH ESAE ASQIKAHR , A4 llAAT-H-XY. H Wijl£ HAAS SUHHH HA RCTEO 
MH: AKOó EH 8SMKAR ASROOEBRUSAHHHN S8 3€MAIO LAQBCTEA MH, A 
Hi€l'OEÓ HAMAHIE HH Id Lid) kh EEAHKH HH. HIEAAHRS MOH . EAACTEAHHR 
H€ 83&ME, HEFÓ AA. WHOH HAMAHI€ RfaT-: ASR(OERUAHE UWrETh $8 
AS&QoERHHKh. H Wijl£ HMh WRETORA. HAQRCRTEO MH: AKÓ EHYyh 
HM4ó KOI€ fASKMH(Ó IE C KOIEMBR FOCHOAACRUWAMR HCTOSRHEMR 
HAH 3ADAARHEMN AAH. KOI€ F'OAE HHE 3€MAIG FIO MOS HAH rio c8y8 
KoóFrA FOÓAE IE3HKA, A4 KHE3S. H . RAACTEAE. ASRQOEAUILH H. HHXb 
AKARI€ CTOIETR 8 CEOI€. CAGROAHICE, 4 TRFTOEH A4 HMh XOAE 
CAOEQAHO nó 3EMAIdXb recHoCTEA MH. H. Wiji£E HMh SNHHH. MH- 
AOCTh HAfbCTEO MH KH£38 H. EAACTEAWMRh. ASEQOERUAHWMMSR : 
TKO FOÓAE EH C€ 34 HHXh 3A4AHO C KOHOMRN 3AOKÓMB, Th HMRh 
8uHHHo KOoló KEA)& B8 HHyh S8car8 H 8 HHYh T AFOELLEXh HAH 
8 HHXh AHKAEXk HAH 8 HHYXh HMAHIO, TOAHKO EAH?KHH "AOEEKR 
KÓAHKO AAOHH, KOH C8 HOA rOcHoCTEO-M-H, HAH KOH MH X4- 
f4"lIh A4ló, A4 HM "ITET8 nDAATH, KOlO &-H-Mh SuHHHO, 4 WAR 
recnecrTEA MH Aaà n(rkwM8 rHI€Eh H. (ORBCTEO HATBIÓOROMA. 4 
KHE3h H RAAaCTEAE. ASRORAuHH Aa AenovipialoeTh Hà n"okTS 
HAfhch&TEA MH ECAKO roAHuIE nioKAHCAQA 3 AAQWAR 8 CBAOREXR 
CÓBRÓBHEXh EfEARHOCTH ..,4. ASKATh 3AATEXh, 4 AA TlIQuHHE 
BOÓHTH WARHh AAHACh AO lFOAHIJIAd. CEEHN. MéIEPO fIOKAHCAQA HI€- 
AAHh HHH "AOREKR A4 H€ TIOHAETRS 8 HHYXh TlAAN, Ad HMN KOH 
3AM 3AKWHh S84HHH, HAH 8 HHYXNh EAAAAHIE, AHXO AA cTOIe 8 
CEOKEXh 3AKOHEXh H CAOEQAMHIAYb. 

Cod. ragus. fol. 55.: Priuilegio, che fece Murat beg 
tureho a la signoria de Raguxi in MCCCCXLAI. freuaro. 


CCCXL. 1442. 29. septembris. Na planini na Bujaku 
préma Brodaru. 


lvani$ vojevoda confirmat privilegia Ragusinorum. 

T BH& nue wia n cuna 9 ckerowra A8SKA AMHHR. MHAOCTRIO 
EOXBWAM MHH recnoAHHs Eoc&oAA Hgaunuums, MHoro noure- 
HOWrFA CHOMEHSTRId CHHh CAISHOWrA REAHKOWTA EOtROAE PaAc- 


412 


CARA 4 SH8Kh H HACAEAHHKR TIOUTEHOWFA CIHOÓMEHSTRId CAAEHOWFA 
recnoAuna kHe34a Ilagaa. PaaenoEHka 4 CHHOEAHJA. niouTEHOWFA 
cnoMeHS'Tkid caa&HOWra rocnoAuna. EgoeRoAIe IIerga, n 3aa To 
id4, rocnoAuHns EockoAA Hgannuis, Aaio HÀ. EHAHHKIC RECAKOUWAMS 
«AOR'KKS REAHKOWAS H MAAQWAM, njrkr kora ce u3Hece ceu. 3a- 
"HcAHHE HállE W'TEOQeHo AAH. nrka cRETAHEMhN lOCHOAHHOMR 
K(AAEMN SrQKCIHEMN AAH TI KAR uapeMh TS0cUHEMK 4AH DPkAR 
Kf4AA EOCAHCKOUFA AAH HHOUWFA EOLIHIJHHHA AAH. njkAk rocno- 
AHHA CüRDCKOWFA AAH AATHHCKOWTFA à HAH HHE EfcTE uaAoE'kka, 
Id, ESASKE EA REAHKOH cAAEE 8 rocmon TRES H 8 n8HtE AfN:KARE 
MOHXh . fOAHTEAR, MHAOCTRIO REOGRKRWAMS HACAEAHHKN — KHESA 
Iagaa n &goc&oA€ llerpa n rocnoauna goAuTEeAia AH EotkoA Pa- 
A9CAKA, H HE AAAEU4E WARN HHY& FISWTRIÓ TA4E CHHh H CHHOEAIL 
H SHSKM EHlIE QEJMEHHEXR. H. HACAEAHHKR.— TIAAEH. HCTHHHH. WAR 
HHXh KQ&EH, DOREA'KHREMN H CBAOAMS EOGCKHAMS TIQHIJAMIIE: AfKa- 
ES H f8caark 8 8ke rocnourRa AH, H cHEAE 8 rocnon TES fo- 
AHTEAR MOHXR EHllE. QEMEHHEXh, S3HMAIGEE H. AHEAEKE H. AAIOKE 
H 34anHc8HI€. RAACTEAEMS H. CASFAMR. HAIIIHMN. KAKO.— F'OCTIQAHHR 
fS8cauikH H EotRoAA fS8car8, CTEKHHKh. MOHYN QOAHTEAR H IIfa- 
foAHTEAh EHHIE. EHEHHEXR, W-T-EXh DQHAME "IACTh H CAAES H 
A4pH H qNACTH REAHKE, 'TOTAA I)HAE EA CAARHH AEOUWfN rocrolti- 
TKa AH S heus naceweHu TH. MBS:KK CAARKHOWFA H. ROTOAIOEHMO- 
wra rgaAa ASE9oRHHKA, TDOWTEHH RAACTEAHHR H. TIGKAHCAA 
Mapor ZKugana l'oseruka c nowrenueuH AAQAAH H. NACTMH. WAR 
fe«£Howra rgaAa ASEQORHHKA, KHE34 H. RAACTEW H. Rc€ WIIKHHE 
ASRQORANKE, H 'TH (ESEHH TIOKAHCAA QN WAR HACR IIOHCKA H MHÓ- 
ró 8MHAEHO IlfoócH 34 ECAKE 3AKOÓHE H. CAOQEOAIHIHHE fESEHOWTA 
rgaAa AS5pok&HHKA, Kot C8 HMaAH 8 lIOGREAIdXh H S8 SATIHCHEXR 
€ HAUIHEMH. 9OAHTEAH H TIQAQOAHTEAH CAAEHHEMN l'OCTIQAHHOMB 
ca KHE30Mh llagaoMh , nauneMh A'KkóouoMk, H ca rocrioAHHOMR 
KÓécEOoAOMh llerpgows, cronuueuh MH, H € QWTKRIEMS fOAHTE- 
AEMh HAlIIHMR, FOCHOAHHOAMS EGEROAOMR PaaocakoMN, H c Ha- 
MH, KAKÓ Ad RHCMOÓ HMh H MH TIO URH'AIO fE4EHE TOCIIQAE Haá- 
UIHEXh QOAHTEAN H HHMB TIOTEQBRAHAH H. ScTAHOEH'THAH kKf'knko 
DQREHÉXh HAHIHXR CAOEOAIJIHHE H 3AEOHIE H TIOEEAEHHId H 34TIH- 
caHHid cAaARHOWrA kHé34 llagaa Hi rocnoAuna &ocRoAE Ilerpa u 
foAHTEAId MH, rocnoAHHa RotRoAE PaaocaRa, H. Halle. H ró- 
Col TEO MH, CAHUIAELIE H. A38MHELIE HHYXh TIQAOEHE H 9438MHE 


413 


H lIQHAH*"IHE H TIfAEE HDIollHIC€, HMAELIE CARETKR H. ILHHW 3POEOUfR 
CA RAHZKHKAMH H. CA HSAR(JAHHEMH EAACTEAH FOCTIIOL,TEA MH, CTRO- 
fH MHAOCTR rocrnolj|TEOÓ MH. A4 € EHAHMO CEEMS. CEHETS, KAKO 
3rega peueHoWaAS rgaAS ASnpoEHHKS, KHE38 H RAACTEAQMN H 
EcOH WIkKHH'k ASEQORAMKOH TIO CHEYXN HALIHXh AHCTHEXh H. rlo- 
EEAldYh 34 HHyXh CORARBMAHCTEO lIOTEQRAHCMO HAMs H ScCTAHORH- 
THCM9 ECE H ECAKOIAKE lIOREAE H 3ATIHCAHHIAd EHIIIE QEMEHIE l'OcrIO- 
AE£, MOHXh foAHTEAR, CAARHOWrA rocnoAuHa kHe34 [Iagaa n 
caAARHOWrA rocnoAuHa EoeckoAI€ Ilerpa un caagiowra rocnoAuna 
EOEROAI€ Paaocaka, H Halle, HOTEQRAHXh H SCTAHOEHTHYR 
x$ns Honagau n8 rgaaA& Goroas Hn Hinraanns n Hanrars n 
G)kgowAR u c&e, uio Honagaaah npucToH, Rcé ca RcHEMh S Eue- 
Kt E'kkoMa HHMR H HHXh WCTAHKS 34 RAIIHHS H. 34 IAEMEHH TOW 
KAKW IIO € HHXh HIQ&EOW BEHAO, KAKO cé HAEHSE 8 3anHcS, koe 
KHE3h H EAACTEAE H ECA WIIKHHA ASRQORAMKA HMAIO WAR HALIHEXR 
fOAHTEAR H. WARN MEHE, rocnoAHHA EoEEOAE lHganuma, n. oec 
&paTHE, KHe3a IIerga n kuea34 Hukoae, & Ha gce RHüUIE QeutHo H 
3anHcaHow, Wiü'kroRAHO I2 rocnoAuns &ocRoAA Hgannuns, au- 
AOCTRhIO EQRRBWAMR , H. CA H34RQAHEMH. EAACTEAH. l'OCHIOIITRA. MH 
H Rau TRA HallléFA H CASFh, KOÓE HMEHSEMO H 3A0AA, f OTHCMO 
C£ H 3AKAECAQ CE, HAHIIQREO KHE3h5 GücrOra hopogHHHkKh , KHE3h 
Paaecags lhiSwkomnpuks, kue38 TigpkAHncags hogoEHHHKR, KHE3& 
zKapko Aunnuuks, Kkne38. Paaoc Payocaga haaAunannuka, Roe- 
E(Aa hskaumus J&HcaaHkk ,. KHe2&. Ganko l'awuukk, Kne38 
llagkSus 3emauk&s, kues8. BiSuuyna. Pajocaga. BSkomupuka, 
KHE35 llagaw AAaruunkk, kue35. PSzuega. Auganks, kneae. Pa- 
AHuk. Grknaua Hunuuka foTHCcAO ct H 34KAECMÓ HÀ. CRETOWAM 
ERAHTEARIO ROZEREMI H HÀ SHACHOWAMR. H ZKHEOTEOfEI[IEMhS. KfkcCTS 
l'OcnoAHIO QEJEHHEMN KHE3B8 H. EAACTEAOMR H RCcOH WnkHH'k E&Aa4- 
ASyiaro rgaja ASkooEHHKA H HHX& WCTAHKS KA rocroAA RoFlA 
ECEA QhxKHTEAIa H EA nprkuncTS ero kgorofoAHUuS H EA . A. EREAH- 
CFéAHCTE H. EA. . KI. CRETEXS. ATISCTOWAN. EJRYOEHEXh H EA . THI. 
c&ET'Rys w'TAuk, Hike c88TN Ha Hukum, 8 Bà .0. H3ARfQAHEXI 
EOXXHYh H EA ECE CKETE H2K€ WA EEKA EOFB8 STOAHEILIE, AA WEOH 
HAUIE€ 3FOWfA IIHCAHHE H WRETOEAHHIE ESEHOE H WRETOEAHOE KHE- 
38 H EAACTEAOMN H Ecou wrkun'k &AaASuIaro rgaAa ASggogHuHkKA 
H HHXh noca'krHeMS, KaKo 3rof4 nHlE, EHEKH EHEKOAM HE HAMA 
HA MAHE TIQHTH HHMh, HH Ct KE IIOTEOQH'TTH 34 HHEAHS cTRAA(b 


41^ 


HA 3£MAH HH 34 £AHOrA uAoR'ÉkA EoAIO HH 34 CTÓAXh HH 34 GAA- 
lró HH C€ W TOANR Kotd IgA SuHHHTH. £AA AH EHCMO MHH EOERO- 
Aa Hgannuuims 9 ona gpaTHIa, KHe3h llerapk n nuess Hukoaa, 8 
HAHIE HAT(4:KHE H. HALIIH TIOCAEAHH WEO 3T 04 fESEHHO H DIHCAH- 
HOW H WEETORAHOU IIQTREOQHAH fE4EHOMS KHE3S8 H RAACTEAOQWAMN 
H ECOH WIKHH'k RAACTEAOMR ASEQORASILHEMRS AAH HÀ MAHE TpH- 
HE£CAH KOWAM XHTfOCTRhIO AAH AAKOMOCTRIO 34 SIKIO EQAIO. AAH 34 
CT)aXh 4AH 34 XOTEHHE HEAHOFA «AOE'kkA Hà 3€6MAH, KOH EH 
MoraW EHTH, TaàAA A4 cae AuH BotEOAA HÜgannum nu —aea 
EfaTHi , KHE3K. lleraps n knueas Hukoaa, 8. naui naTa:khe ü 
HAlIH TIGCAEAHH HIQoKAETH ROÓPOMB 2KHEHEMN UTRILEMBE H CHHOMR 
H CEEFTHEMBE ASXOMh H BCEMH CEETHEMH WAR EEKA. Eor8 SPrOAHE- 
UH CEH EHIIJE HMEHOEAHEAMH , H Ad cA o nusecuH & Hume cka- 
QHWIKOoMS, KeH npoAAa cua E&o:kHIa FHic8ca na pacnerHie, H 
OWHEMh, KOH SnhimyS: noonHH, HolHH, H K OWHEMh, KOH 
M8 KAAAEXS TkHOERh E'kuaus Hà rAAES, H Aa cao ce WAftkKAH 
RKor4à H AHFE£AA HÀ SAM RAH "IACh HÀ CMRTH H HÀ AAHh CBAHH H 
REfE, KOIO. RE08EMO, H AA cMo mnopeuenH 8 rAac8 H 8 nouTEHBIO 
H 8$ npaRBAdaXykh H S 3AKOHEXh HAIUHXh. ESASRHEXh AO. EQEMEHR 
CHEX& MEFB8 HAHIHEMH AORQEMH H.TIQUTEHHEMH. WIIKEHHILH ,. H 
E43AA AA CAO llOfE4EHH H. TIOTHCHSTH H forHAHH. H WIJIE ldÀ 
EocEoAA Hgannuim WRETORAX CEH WEETSIO KHE38 H. RAACTEAOMR 
AS8EpeRauuEMh 34 Ae RgaTkio 34 —kHé3A llerga n 34 KHE3a 
HukoAS8, Aa Kaja E8ASS8 AOWKH Hà EfEME WAR . Al. loAHIMHIA, 
A4 R8AS noHcterAH, KAKOTO H AMHH, KHES8 H RAACTEAOMB ASEó0- 
BAUSIIEMA, AA ESBAS SAph;RKATH Ect, IIo ce SAQkzkH 8 cEMB 3AadrH- 
c8. H céH ct nHca H CEfhlH Rà AETA f(ORACTREA X9HCTORA Hà 
.q48 ME. MXkro, wkcena cekyreMEQuta .K&. AaHh 8 c8ROTB, HA 
AAMB c&eTOro AMuyonaa na naanuun na BhSiassS. njkaa naut 
rpaaAS8 BoA4p8. a 3an&uaTHCMOW rà noAEHCSKS. Haul8 34KO- 
HHTS néuaTh. à Snuca Ahkuakh Hgaus no 3anoEHEAH — rocno- 
AHHa AH RecRgOAE Hganuua 8. neroge gpaTue, kne3a Ilerga & 
kHe34. Hukoare. H8. wA& o&HXH.— EHllIE HMEHOEAHHEXS. RAACTEW, 
KOH c8 SnHcaHH 3AKAETH cie, HE HAMHfH cie T8H. kHe35. Ris- 
«uyHa PaAocaga BiSkownguha: Hà HéFOEO clé MHCTO. 3AKAIC 
KHE38 Paare IHlanutis; n ue namupn cie T88. kHe38. Paaoie Pa- 
AecaRa BaaAunMnpuha: Ha HEFOEO clé MHCTO 3AKAF EfATR HETORD 
KHé3b [Üpan. 


415 
A tergo: MCCCCXLAH. set. XXVIIIL, priuilegio de 


v0. luanis, confermo... 
Sigillum pendens. Origin. membran. in c. r. archivio 
Viennae. Cuowenm. 133. 


CCCXLI. (1442) 6950. 25. novembris. U Goréaneh. 


Helenae, viduae vojevodae Sandalj, testamentum. 

llgka& rocnoAuHa kHeé34. ASRQokRaukora BHukue ISuukta 
CEHIEMh EHKEM H4 II$0H€ TIQRSRRAHh ASXORHHKN Hukanaap cTa- 
pauk uep8caaunacku H Hogans kaaSreps 8 Aonpsko Map&snHks 
H CRAKOrA HHy WCOEA 3AKAECMO RQEXS 'TECTAMEH'TA llOuTEHOFA 
cnoMenS Tia rocnore Gaene RHEUIATO rOcnória rOCcrIQAHHA ROICROAE 
GanaAaAm, KOH pekoure RorOM H ASuIOM HHX, A4 WEIld TéCTA- 
MEHTR IecT Sunnuaa rocnortà Gaaa 8 cEOM AORQOMR. 2AfAEIO 
nSoTIo H 8 cEOIG. AORS CEHECTh, H HAMh FAÀ lijkeAdAd CROHOM 
pSKWA 4 llOAK CEOIO TIEHATR , A XOTE, A4 CE H3&EQBUIH , IO Cf 
8 H£Mh. SAQhRiKkH, KOFA TECTAMEHTA IECTR. DIOuETAKR UWRAH: R4 
HAE W'TLA H CHHA H cEETaro ASya, 8 cReTSIOo. TóOHII8 AMHHRB. 
MH rocnoria Gaena, Aa cRETO nouHEUIATO POCHOAHHA KHE3A 
(a3afka , A4 !€ EA CEHAEHIE. ECAKOMS, KOMS cé noA9BA, A 
llg&kAh KOFTA CE CEH lIHCAHIE H3kHECE WPlAEAATH , KAKO rl MHAO- 
CTH EQKIEH H CHHÀ MH l'OCTIQAHHA. EGIEEQAE GrérlaHa cATROÓR MH 
MHAQCTRh, H Ad MH CEOIó fhHE4 , KAAH. Ct ca MHolo cTAla 8 l'op- 
"AHEXh, QuIO rOAE RHX& KBA€ WAABuHAA WA, HMAHId. MOIETÓ , AA 
M-1€ TEfRAO H HETIQIIQAHEHMO WA, HIET'À H HIETORE AHSUHILE. CAAE 
Id p&ueHa rocnoria Gaeua ununi (ku 34 CKHEOTA 8. MOIEH. AOR(EH 
CEHECTH , 8 MOÓKH, AKO RH AH Ct DkASuHAA CAMBÓT, Aa $S3AtE 
lécnoAHHR EocRoAA Grenauk wne ARE cku TE 8 Hukure Tamapska, 
H Qo (€ K8HTSII S 3AATOMB durspans, AA !€ rócnoAHHB REOEKOAH 
G'renans8 H no&raia R&AA H rer ujaTS. ASkaTR, KkoH c8 8 Asrine 
llaa$THHoRHKA, TAKOH 3 AOEHTIEM , KAKO lfEAS8; 4 DAAWIA 3 
EHCEUWAM , AKO 1€ MHAOCTRN l'OCHOAHHA EOEROAE, AA CE AA TlO- 
cnore Gaenue E&ocRoAHHE, H. Wipl€E WFAARIE MOI€ C KAMEHIEM H CA 
EHCEQWA H WEoTUH EeAHILH ; H BiaaAHcaRS Aa c€. Aa. 9oMEHSA 
CQKRfbHAd [IIO3AAKEHA H lIQNCTEHh C OUILEMRS 3MAEKEM. H.— MOILJIH 
CEETE, Qo c8 ng MHu ; H rocnoAuuue Haraaeue wEoTUH MAAH 
H A&TUA 3A4TA ; H ToAopr Moieu Su8uHnue Aa ce Aa nordcatih HA 
lIAAEkHOH 'TKAHHI,E H TIQ&CTEH, S8 KOM I€ KAMH cadunt H I£AAHb 


416 


EHAuSzKAL,k 5 A WCTAAH HhkcTeHlH H KoSrAa MaAa KHE3S BaaTkS; 
A cQkRQkHH cBAH, KoH C8 8 KOMSBHH, 3AEAE H. AEKApH, H MIO I€ 
upkkke cReraro Deop&ruia n HoBe Uf kEE TnIpkcEETOH EOrOfOAHILH 
AA C€ WAASSH; 4 HHO Aa S3B5ME F'OCIIQAHHR EOEEQAA, Aa M-H-X 
nAATH , WIoó ESAE TIQAEO, Ad MH. CE TIOKNIE ILJkKEA, KOIÓ CAMh 
SuHHHAA 34 AH FhOER; A HKOHA 3AATA, KOIld i€ S KOMBHS, 
KAKO CAM 34nHcAaAA € REAACTEAH , TAKOH H AA ESAE CECTÓR MH 
roenore Aecnuue: ako an. &H. c€ Aecniune caMhTk. nokaSunaa, 
AA ESAE TA3H HKOHA rocróre Garue Eo£EOAHHES H iio. € TucSIpia 
ASKATh , MAR H 3AKAHHAM F'OCTIOAHHA MH H CHHÀA EOGEEQAS, AA 
M-H-X A44 recmore Caceue, Aa. WHaà c MOIEMh. ASCOERHHKWA 
noAtEAH. 34 MOIO ASIUIS, HAHH(REO WA, HHXh A4 CE A4 TOCIIOTFE 
Aecnine .c€.. ASKATR, AA AM CE lolo AETSQRAHIE, H Aa CE fA3h- 
AEAH. MHAOCRTHHA ; H MOIEMS FORES, AFE MH. CE TIQRASUH. AEKH, 
AA €€ AA .C. ASKATh, Ad AH cé nOR AEFTSQRAI€ H. llOCTAHHO, 
H AA C£ AHEAH MHAOCTHHA 5. H upsk&e ckeTaro l'eogruia 8 l'oguue 
AAAey WaAeEO KSHHER 34 .C. ASKATh, A4 CF lIOK(RIE LI BKEA ; 
H Wi[IE A4 HA CE Ad 34. MAHCTOf€ .A. ASKAT ; H. WEAH. 4EAdAN, 
KOld I€ CAAA Hh MHH , KOH EH CE [I JRASSuHAH HÀ CAMÓQNTH AOI6, 
A4 C€€ AaCTI. ASXOEHHKS. MOIEAS cTAQhUS Ie9030AHMCKOMS Hu- 
KAMAQS .H. ASkAaTK H kKaASrep8 logauS8 .A. ASkaTR Hu Bhoko- 
caR8 "Tawmapkkio 0. ASKkAaT 8 non8 TeoAocuto .&.. ASRATR H 
A8uc .EI. ASKATRS H RAAAHKAMR PPS:ke H cHH8 HOH .A. ASKATb 
uH Haraaenn, Aaugrepu Hukoaene, .A. ASkaTh, Hu Aokhoko, 
AKO EH CE TAAAH DlIQA&MEÉQHAO HA CAMBhQTH MOIEH , AA MS CE A4 
ASKAThN .A.3 H KOI€ CF 3FOAE HA CAMRQNTH MOIEH. AEROHKE, Aa 
HM €€ AA l'IQkHKHId, KOAHKO CE MORE, 3 'OEOQQOMBR, KAKO AA Cé 
$A0ME; A WCTAAA SIEAIZAR AA CE HOMHASIC 3 AOTOEOOMB, KOAHKO 
c& S83Mo:KE; A uio € nocraaeno 8 Tohr& 8 Aagpa IHllurokuka 8$ 
hags8 uie-c-aT&k ASkATR, TH3H ASKATH AA CTOIC lB&KEH HOEOH 
$ lopkuH, qo caMs SuHHHAA.— 4 H"NCRETOH EOrOfOAHUE MOH 
FÓkER, H IllÓ MEHH H A4 HAMA HQ BKEA AOEHT WAR THEXEH. AS- 
KATh, "IHM CE KE WK(AAITTH ; H EHHOP(AAH , KOH c8 8 G'kceys, 
IO CAMh KSnHAA, H C U&KEWAN c&eTare. l'eopsruia. 3aMERHuAA 
H S'aKMHAA, EHHOFQAAH H HHEE H Maácanune S hap8 n coauaa, 
TH A4 MH F'OCHOAHH EOEEOAA TIQTEBQAH IL RKEH QESEHOH, A Ilo 
MO9I€H CAMBQ'TH Ad ESAE TOMBSH. KTHTOQh H. WKRAHTEAN MOl4d 
$u8ka rocnoria Gacena RotEoAHHA H. HHXh. KHE3N haaAHcaES, HAH 


A17 


EH HHX' POCIOLI TRO HAH "IHI€ HHO, WHH W non(e)utHte Aa HASTR, 
H HÀ M9I€ CAMfTH AKÓ c€ RH. KOH CBAH. WEfJKkAH COKRRÓRHH, AA 
83&e rocnora Gaeua 5n BiaaAucags, H iio HA c€ CEHAH. WA, HHY, 
A4 nocTaBE 8 ukkRS HoRS, Hà HHX facSkAEHIE Aa ESAE, IIO 
EH KOH HE£ACCTATAKR LLOKKEH , 4 WHH THEMh HATIQAHE; À MIO &H 
KoI€ riOK8KIE EHAÓ HAH KHHT'€ HAH I[JIO AIGRÓ HHW, AA I6 lIQkAQ?KH 
WEBAE Uf KEE, PlAE IIo DnfhcTOH ; A tio MH cH. fekaas houw no 
crapu8 PaauusS $8 cReTO TQhHUE Uf kKEH KOfuaHCkE, to KB 
roenocrTES EH A4TH, uIó AH. KoMB8 HHOAS, AA nutus H WEH- 
MEHIG, Ad WEO, io MH MOH CAMHCAO TDIJBHECE, EOFÀ MOAE CE 
H nkuHcTS EoregpeAuusS 8 HAE HH, H SnHcay ca QSKkWAM 
ASyoEHnro au wTua crapua Huranapa :6083aAnata , uio. Ke 
EHTH roócnocTES TH HHHEM TEOIEMR H ASUIE HALIIOH, 4 IEABRHAKO 
I€ EC€. ROGKIE H. TEOIE, H 8 TROIO KBkIO. TIQ&XOAH H H4 CAS;KES 
ASuE HAUIOH; Ad SAKAHHAMN TEREÉ , FOCTIOAHHA H CHHA MH BESN 
lFübX4 EOEROAS G'renana, EA cReTB8I(0 TooHuS ieAHHOcCSBI[ISIO H 
HE)A3AEAHMSBIO H EA cCTaulAH €CBAMK RATOfaro nHIACTRHIA 
€HHÀ BEOId, ETAA DBAETR REASRAATH. KOMSZKAE TIO. AEAWM £r, 
TAKOXAE H MOIo 8H8&8, roRoóto CacH8, SAKAHHAMNK, KAKOÓ WROE 
AM9I6 lIHCAHI€ H€ TIOTEOQRTH H-H-Xh HAKH HÀ AMAHI€ TlIQ&HECTH, 
Hh ERCE€ A4 BfhülHTE H Hcna8HHTE 34 ;KHEOTA Hdlitro H mo 
CAMhÓTH HAHUIOH; H Wi[i: 4ljier EH KOH HEAOCTATHH — HalliH 
EHAH, MIO EH HOAOEA4AO, nontkHTE W HACk H HalllóH ASIIS, Aa 
EH CEOIEM RAAFOAM lIGEOAETE H. HCDI(A)kHHTIE W HdCh HW HAUIQOH 
ASuUlE, (£)b& MH CAMNT H KHEOTR $ Rau o8kKE DRAATAMO H 
DQhAN &KOPFQM. THCA CE CEH TDIHCAHIE. Eh. A'kTh . ,2UuH., 4 fo- 
HacTEA XkcToEA .,48ME. AkTro, wkceua moecMEfu ke. 
Abb 8 l'opsuanEyh. 

.... Sub die VII aprilis 1443 apparent restituti ducati 
aurei mille alias depositati per dictam dominam Jelam in 
commune Ragusii et etiam vna inchoreta auro ornata cum 
perlis et margaritis alias depositata in commune Ragusii et 
missa per dietam dominam Jelam domine Despine sue sorori 
in suo testamento. 

Ex apographo originalis, quod est apud tribunal Ra- 
gusii: Ad annos 1437—1445. fol. 151. b. Nobiscum com- 
municavit J. Kukuljevic. 


21 


418 


CCCXLII. 1442. 10. decembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii 'Theodo- 
rae, conjugi Radosavi Pavlovié, promittunt se eam in 
urbem suam recepturos et depositum aceepturos esse et 
servaturos. 

6) RcAMe(uIHA) cHao..... cRETaro ASyXA, EGRE CAAEHMH Eh 
TQhoHHE, Rh W'TILH KE EKS H. CHHAÀ H Eh CEETHAMS AScH, np'k- 
CERTAld Thll£, CAARA TERE, HIKE Eh. HAE TROIE EhCE EfIIIHAO H 
TOEOM S3hAQNIKHAMO H HQAEHMO MHCTÓ W'TAMACTEHId. HalllErO, 
EQCOAIOEHMH. H. HHAMk. HAM. AA OEAHH. FQAAN ASRQOREHHKS , W 
CEEMN nrkcReTS TokoHuS caaRElI£. MH. KHE3h, RAACTEAE H. RCA 
WnkHHA EoroAREHMAre rgaAa ASRo&EHHKA AdlEMÓ EHAEHIE RCA- 
KOMSB uAOREKS MAAOMS H. REAHKOMS , "ITKO EHAH CAH Halllh AHCTh 
OTEOfEHKR A4 C HAUIWAMN REQOKAHUAMN 3AKOHWAR EHCSKWAM né- 
qaTIO, AA njrkuucamo H SuHHHCAAO RCH. REHKEMR. KHE3h ,. BAACTEAE 
H RcA WIKHHA r9AAA ASROREHHKA AOR(OEOAHO H CEECQBAHO ripa- 
REMh H CORHAHEMR XOTEHIEMN Tifrkiaco MH KHE35 ,. EAACTEAE H 
ECA WHKHH4 ASEkEAu4KA WEEMh. WREÉTUMR, KAKOo 8 cEMh 34- 
FHCS8 AOAE HHiKE. DHUIE, WEETOEACAAO MHOFO TIOUTEROH r'Ocrore 
ToaAope, E&HEUIOH rocnore MHore nourtHora H raacurTora cno- 
wéuSTia rocnoAHHa Paaecaga [lagaokgHKA, &EHEUIaFO REAHKATO 
EOHAE K(AAERkCTRA EOcaHckKora; rocnora ToaAopa, RHASKE H HÀ 
ASro ga3&ABlAAROKE, EQh S8 CEMh IKH'TH QASRAHKE H. HEHAAHE 
TéllKOKE 3rArAlo c£, MHOFO SAMMAEHO H. AORQOEOAHO IIgocH WAR 
HACk (AN KHE24 H. EAACTEO H. RKCE WIIKHHE ASRQORAUKE WER HALE 
REQORAHH H HETIQQEUEHH. WEETRh, MH. KHE£3h, RAACTEAE H. ECA Wil 
KHHA F9AAA ASEQKEHHKA MHOPFO MHAOCTHRO H CHECQRAO nprkiac uo 
H Sjano TIEMl WEECTWAMR, H TAKOH WRETORACAO MBHOTO nlouTE- 
HoH recnere T'oAope: ako &H ce 3roAHAAa nnekold TéllIKoKId 8 rga- 
AEXh H 8 jScar8, ipa &or& Hé Aa, rocnore ToAope koi€Mh roAE 
83RQOKIUMN WANN KOlC F'OAE CTQAHE KOHOM AH TOAE CTEA(BIO, Aa 
Aere reenora ToAopa 8 nautk rjaAS ASEQREHHKK, AA MH KHEGb, 
RAACTEAE H. ECA WIIKHHA ASRQoRAUKA HMAMO S HAIR PAAR Sdano 
njrkr'rü H CEECRAO CAEAIMGCTH OAA4 CHAKE TEUIKOKE ,. KOld E-H-M 
C€ 3TOAHAA, H WARN KOIE EHCMÓ MH. MOTAH H ECAKWMN IiouTE- 
HOMNh H IIQAGREHUWAM IIOoMOKIO HIOMOKH ;. KAAA AH KH CE 3TOAHAO, 
WHETR H3h Haulére rgaAa ASspskHuka nokn, np'keragum, Ko- 


419 


AHKO HoH Rf'kae..... 3816, Aa (cu) ESAe recnora Toaoga goAnua 
HOKH KAMO H CH FOAE, 4 C HAUIIEA. IIOVTEHIEMN , .KAKOHO I6 
lIOU'TEHO H AoóCTOHHO. H WIJIk. WEETOEACAO MH KHE3S , RAACTEAE 
H ECcA WIKHHA ASRQo&RAuKA MHoro neuwreueon rocnore Toaoge, Aa 
KOl€ ASKA'TE HAH AHHAE AAH. C&R(O RKOAId KOlO 'OAE KOMOfS xo- 
T£AA nOcTAEHTH $ Hnallh KoMSHh, Ad Hyh HAMadAO nDnjrkaHTH H 
CARAMGCTH , 34 KOAHKO ESAE EHIIIE QE4EHE. TlOCTARE. TIOCTARUAA.. 
recnera Toaopa, 8 naticus KomSH8 ADRIKATH ; KAAH AH RH. yo- 
T&AA KOH AHAN WA CEOICXh QEHEHEXR. TIOCTARS S3HMATH 4AH CRE 
MHCTWAMR, IJIó EH fIOCTAEHA4, A4 i€ EOAHA S3€ETH, HAH RH CRE 
HAH KOH AHO, K4KO CE EHIIE TIHIULE, H. WRETR CTAEHTH. 4 TAKOH 
HAMR rocnora Toaojpa w&RETORA, AA ct WREA EHE péueHa nocTA- 
EA Hà KoHS ngr'kwnunusTia rocnore Tojsope, koAHKO &H ct HaülAG 
necrage 8 HAIR KOMSHR, AA CE AA FOCrIOAHRNS. ROHAE Hganuus, 
KAAA XoTETh ESAE S3CTH ; áko (AH) kH cé H rOCHOAHHS EOHAE 
ligannu8 3roAHAo njkwunsSTH, à Hau(Aa ce) R&HUIE peuena no- 
crTAERA 8 Hai£Mh KOMSHS, 'TaAA A4 CE HMA lIQAATH. HEFORS 
RAHXHEMS. HAT(RUIIO, KOH ESAE HHYb l'OCIIOCTRO HACAEAOEATTH. H 
HA WEO Hà CRE RHlIIE FIHCAHO H. WEETOREAHO AMMH. KHE3h,. EAACTEAE 
H Ecà WHKHHA EeroAlFeEHMAre rgaAa ASroeEHHKA HaAlli£TOÓ HAH- 
nps&o Markus Pacruks , MapsToao Bunusauks, flnuapena Iu- 
r8aHk&, Towko GopkrouckukS, zh8yo l'oseru&&, Map... 
iRSueguks , Gorunko zZKamanoguks, zhouko Baausenuks, (Hun- 
ua) AMenseruks, BaaySuia Possernks ,. Muyo. hSannunrs, 
z«Kugaus Tawapurs, Hukuia Hsunuks, Mapsroao zKamanoEHkR, 
Burko Pacruk&, zKRSkko hsunks, lHlnpako BSuuks, AMapkns 
Padana(ogukk), zKugko Hursauks, 2KSyo HakSxurns, [dons 
Tamapuks , Beuko FS8uaSanks, Mapkus Pacruk&, Hukua Ha- 
GS:xHKh ,. ZRSnaus hsSuuks, zKurans AMenueruks, cHaoko IIs- 
uHKk, fluapsuro Bogaaegukk ,. Aaunians Aenueruk&, Auako 
losseruks , zKouko lPpaauks, AMapor Ma. hsuur&, [dkoss 
Gepksroue&Hukk& ,— Matin 8 DHackoie Gopsrouegukks, Hukuia 
(Gua)kogHuk&s, ;RuinsAa zKSueguks, zRouso IHpkguks, Maporie 
A:Wuganoguks, Husua Baoixeank&s, Hunma BasSixuks. n na cge 
EHUIE HIHCAHO fj'oTHcMO ctc H. 3aKAECcMO rocnore Toaope, Aa WEo 
HAlllé 3ADnHCAHIE HÀ MAHE HE AOHAE. 4 CEH CE TIHCA Eh H34RQAHOH 
üoAa«E H REKHMnüe EoroARRHAMAre Haero rgaAa ASrpoEHHKA 


foxacTEA XghcTOEA Hà .48AE. A'kTO Hà .|. AMHctHA AEKERfA. 
21 * 


A20 


Cod. ragus. fol. 107. b.: MCCCCXLAIH. die X. de- 
cembrio, priuilegio per la signoria de Raguxi a dona To- 
dora de Radosau Paulouich. 


CCCXLIII. 1452. 10. decembris. Ragusii. 


Comes, Nobiles et totum Commune Ragusii filiis Ra- 
dosavi Pavlovieé, vojevodae lvanis et comitibus Petro et 
Nicolao quaedam jura coneedunt. 

heakmouma cHao. njrkck&eTaro ASya, CAAEHAM — KOjKE. Eh 
TóhHHE, WTUH :KE€ fEk8 H cHHA H Eh cE'kan AScu, njrkckeTA 
TfhOHHE, CAAEA TEEE, H£KE EA HAE 'ITROIE ECC EQBIIHMO H TOEOIG 
$3AQhkHAMO H TIAEHMO AMHCTO. W'TASACTEHId Hallléro, ROPOAIM- 
EHAH H HHANh HAMh A4foEAHH PFJAAB ASEQOEHHKR, W CEEMR 
ng'kc&&TS TkHiS cAAEElJI€ A3& MH. KHE£3h, EAACTEAE H. ECA. Wh 
KHH4 F9AAA ASRpoEHHKA AaMO EHAHETH. ECAKOAS. HAQEEKS. :Ku- 
EOCMS Hà 3EMAH, nf'kieAN koiera PFOAE rocnoAaga RoAld Kóole 
FTOAE EQBCTÉ "AOREKA WER HAIR. W'TEOQEHN AHCTR C HALIWAMS 
DEU4ATIO EEQORAHUAMN 3AKOHHTOMR HDf'kAe, H "KO FOAE WEN HAUIR 
WEFTh 481€, Kako rocnoAnuns gonAa Hgannuums uà. kne28. [Ierkon 
H KHé3&. uroaa. cnnogé. anoro nouTtHora cnoaHSTIa CAAR- 
Hera roecnoAuna Paayecaga Hagaogukia, k&HEUIATO EREAHKATO EOHAE 
KfAAERSCTEA EOCAHCKOTA , AocAAUIE K HAMh Eh CAAEHH FfAARb 
AS&poRHHKR KA MHOrO rlouTEHOMS KHE38 H RAACTEAWAMMN H. CEOH 
wnkHHH PF9aAA JSRoOEHHKA CEOIC HIOKAHCAQE 4 HÀ HAE IOUTEHE 
MS:ku kue3a Psaciepa A unguukia n ckora kSkanuua Hgana Autaka 
CA AHÓro IouTEHEMH H CRECÓRSAHEMH. EECHEAAMH. HÀ. lIQTEQR- 
lFeHi€ rloureHora n Sdanora Mua H cREecgkuaHe H. nourene nprk- 
Id3HH, H AMH KHE3k, EAACTEAE H. ECA. WIIKHHA. ROPOAIGEHMATO 
rjaAa AS&pokHHKA AM RHAO, cAHIlUACAO H. RCECORAHO Difrkiacaio 
aHere üouTéNS RECHEAB peueueyh rocnoAuna gonaec Hgaunuua n 
«nea Ierga u kueaa Hukoae no geueneys nokauncapeyks, H. cau 
CAHER H cA e Tjk&k cTapS AIPRAEK H 8 CEEMh. CAATKS H MHOróÓ 
nouTreus njrkaasauk, kom c8 8 cRako Ejrkme HMaO K. HAMR H 
HIOUTEHIEMH. AHEAH. H. Ck. TEOQWAM DOKASORAAR CAAEHÓO CIoAME- 
u$TIe rocnoAnBa kne3a llagaa Payenogukia & HAMK H. K HAUIEMB 
TÓAFORILEM H. KA CRAKWAMR. HAIIEMS , TAEOZKAE IOWTEHO CIIOAME- 
H$TI€ rocnoAuHa koHAE llerpa, mTAKQEAE CAARHH. H. MHOTO Ilo- 
"TEHo cnoaenSTIe rocnoAuna EoHAe Paaocaga H. Héra CHHORE Fo— 


421 


enoAHHa EoHAE Hganuma 9 knueaa IIerpa n &uesa Hukoac uma- 
CMO EAHHCTEO ASIINO RkKH H 3TOEOQB nó AOEQUWAM MHOTO mno- 
VTEHWAMS. HAIIIEÉMR. WEHUAIO, H CRECOBAHO H AoR(OEOAHO njrkia- 
CM6 MH KHESh, EAdcTEAE H. EcA. WIIkHHA rgaAa ASERQoEHHKA CA 
MMAOCQRAHEMS feueHora rocnoAuga &OoHAE lHigauuua uH kHé3A 
llerpa n kuesa. Huroas n nuys naTQaxie &kku EkKA. cERH. 34 
EgATIO H ciuaHe njrkureaH, H AoEQS coühuanS ngrkia3ank cTa- 
08 noT&RQkhAHcMO, H HORS W'TK c&AA Hanfrkaa kg'knucmo EE3h 
nopeueHid, KAKO S. WEOAMVH HH;KE DHCAHHO IIHUIE, CEECÓNAO H 
Ui€Aoó nOoTEQhAHCMO H SkfénHcMO Kcé S3AnHCE H TOREAIC, H 
KAKO cc SAghkKH 8 3ADHCEXA H H"OEEAIdXh, KOIE CMO SNHHHAH 
H 3AlHCAAH 3 FOCHOAHHOMR H fOAHTEAH fKfuEHOTA FOCIOAHHA 
EcMAE Hganuma 8 knes4. Ilerpa & &ucsa. Hukoae, 3 rocno- 
AHHWAMN KHé3wA& llagawak H 3 rocnoAunwas EouAWAMR. [Ic- 
T)WAh H 3 FOCHOAHHWAMN ROICEQAWAMR PaAocaRWAMR H 3 ro- 
CHOAHHWAM EoHAWA Hganuucws H— kne2was. [lergwas u 
KkHEe3WAM Hukoawak Ao /AaHaulHérA AHE, KAKO CE IIOTEQNAH 
WREMh HOEEMR 34ATIHCOMR HAllIEMRS ERKH RRKOAMd RE3N. TIOfEUEHIÓ 
HHAM H HHXh DOCAEAHHMb, foh H rocnoAHHA RoHAA Hga- 
HHUülh H KHE3h llerps n kucs& Hukoaa H8 ca u3aE&gaHEMH EAd- 
CTE£AH FOCcHOCTEA HAMs HAMN nok(rknuure H. S'TEQRAHUIE CEOIEMR 
HOEEMR MHOTO DIOUTEHIGMR 3ATIHCAHIEMR | RESI. TIOfENEHId ECE 34- 
"HCE H HIQBEAE, KOE CANO HMAAH 3 FOcrioAHHWAMR. KHe3wAh ILag- 
AWAM H 3 FOCHIOAHHOMR EoHAWAMR lHergwak un 3 FéCcnoAHHWAMR 
EQEROAWAMR PaAocaEWMR H. cA. POCTIOAHHOMR. EOEEOQAWASR FHga- 
HHIUEA. H WIJI& MH KHE35, EAACTEAE H. ECA WIKHHA ASR(OEASKA 
WEETOEACANO CE, H ECECQKAHO H AOEQOROAHO CA. AIGRAEIO. D'kia- 
cM6 féueHoMS rocnoAuuS goHAE lHganuums 4 knes8. [leros u 
kue38 Hukoae n unyS8 weraHk8, Aa Hykh. HMaMo s"S8EATH. WAA 
cRAKora Henf'krreatà HHyh, KAKO KOEFTA PlOAE HACh, WAN KorA 
MH AXKEMO ; H 4KÓ RH CE 3FOAHAA KóOld TÉllIKOKId € KOIG€ lOAE 
CTQAHE, AA CTOHAMO W HI€ H W HHXk Hanj'kAAkk, kAKÓ 34 Kora 
FOAE HACh. £A4 AH RH CE 3r0AHAO TOH Rjkae, TEQk nonao ro- 
cenoAHHs EOHAA Hganunns nan. kne3s [lerps nan kuess. Hukoaa 
8 ASEQORHHKN, Aa ESAE 8 E&onAe lHaannuus nau 8 knuess [Leros 
HAM 8 kHe38 Hukoae KHES3h H. KAACTEAHHI REKHHKRI H CSANId, KAKO 
8 KOMh FOAE H4Ck. RAACTEAE(XkR) ASBQoRAulEXh, AfSro Hà (At- 
CFTE), KAKO c& SApkkH 8 nobREXh SATHCEXk, MH KHE3h, BAd- 


422 


e'TE£AE H RcA WnkHHA r9AAA ÀASRQBRHHKA WRETOEACMO lOcHOAHHS 
EoHnAE Hgannus 9 kees8 IHergs n kues8 Hukoae, ako &H. ce no 
KWAM Ep'kuen8 KaAa 370AHAO ,. TEN C€ HAUIAH HÀ MofS rocno- 
AH